Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği. Tebliğ No: (2005/14)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği. Tebliğ No: (2005/14)"

Transkript

1 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2005/14) Madde 1- İthal edilecek kişisel koruyucu donanım ürünlerinin, 9/2/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur. Madde 2- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği nin gümrük bölgesi dışındaki ülkelerden gelen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ekli listedeki (Ek 1) ürünlerin söz konusu Yönetmeliğe uygun olup olmadığına dair denetimler Dış Ticaret Müsteşarlığı - Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibarıyla ekli listede (Ek 1) bulunmakla birlikte, Madde Adı itibarıyla söz konusu liste kapsamındaki eşyadan olmadığı ilgili gümrük memurunca anlaşılan ürünün ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Madde 3 - Ekli listede yer alan kişisel koruyucu donanım ürünlerinin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formunu (Ek 2) tanzim ederek, ekli listede (Ek 3) belirtilen ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı na başvurur. Madde 4 - Ürünün ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, uygunluk belgesi verilir. Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla firmaya ve gümrük idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez. Madde 5- İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından 11/7/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4703

2 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur. Madde 6- Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Madde 7- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 8- Bu Tebliğ 16/5/2005 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Ek 1 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi G.T.İ.P. Ürün Tanımı Madde Adı Diğerleri Kulaklık ve kulak tıkaçları Ev işlerinde kullanılan Ev işlerinde kullanılan eldivenler eldivenler Diğerleri Diğer koruyucu eldivenler Diğerleri Alçak gerilim için yalıtkan lastik eldivenler Tabii deri ve köseleden Tabii deri ve köseleden olan olanlar koruyucu eldivenler Terkip yoluyla elde edilen Suni deri ve köseleden olan deri ve köseleden olanlar koruyucu eldivenler Filtre kağıt ve kartonu Toz filtresi kağıt ve kartonu Diğerleri (text 96) Kulak koruyucusu (emici malzemelerden) Filtre torbaları (text 114) Toz filtresi (dokumaya elverişli maddelerden) Mesleki kıyafetler (text 76) Sentetik liflerden mesleki kıyafetler

3 Dalgıç elbisesi (text 78) Dalgıç elbisesi (erkekler için) Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (text 78) Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (erkekler için) Diğerleri (text 78) Diğer koruyucu elbiseler (erkekler için) Dalgıç elbisesi (text 78) Dalgıç elbisesi (kadınlar için) Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (text 78) Radyasyona karşı koruyucu elbiseler (kadınlar için) Diğerleri (text 78) Diğer koruyucu elbiseler (kadınlar için) Koruyucu elbiseler (text Sentetik ve suni liflerden koruyucu 76) elbiseler Cankurtaran yelekleri ve Cankurtaran yelekleri ve emniyet cankurtaran kemerleri (text kemerleri 112) Diğerleri Toz maskesi Yüzü kauçuktan olanlar Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar (dış tabanı ve yüzü kauçuktan olanlar-su geçirmez ayakkabılar) Yüzü plastik maddeden Metalden koruyucu burunlu olanlar ayakkabılar (dış tabanı ve yüzü plastik maddeden olanlar-su geçirmez ayakkabılar) Diğer ayakkabılar Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya (metalden koruyucu plastik maddeden olan diğer burunlu olanlar) ayakkabılar Dış tabanı kauçuk veya Metalden koruyucu burunlu suni plastik maddelerden ayakkabılar ayakkabılar (dış tabanı kauçuk veya plastik maddelerden ayakkabılar) Getrler ve tozluklar, bacak Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular ve benzeri koruyucuları ve benzeri eşya ve eşya ve bunların aksamı bunların aksamı Madenci başlıkları Plastikten madenci başlıkları Metalden madenci Metalden madenci başlıkları

4 başlıkları Diğerleri Baret Güneş gözlüğü camları Güneş gözlüğü camları Oksijen ve elektrik Oksijen ve elektrik kaynağında kaynağında kullanılan kullanılan gözlük ve maske camları gözlük ve maske camları Diğerleri Cam liflerden (cam yünü dahil) dokunmuş mensucat Havanın filtre edilmesi Havanın filtre edilmesi için makine veya arıtılması için makine ve cihazlar ve cihazlar Diğerleri Kulaklık Görme kusurunun Görme kusuruna mahsus olmayan giderilmesine mahsus gözlük camları olmayanlar Optik tarzda işlenmiş camlı Optik tarzda işlenmiş olanlar olanlar Plastik camlı olanlar Plastik camlı güneş gözlükleri Diğerleri Genel kullanım amaçlı güneş gözlükleri ve güneşe karşı koruyucu filtreler Röntgen gözlükleri Plastik camlı röntgen gözlükleri Röntgen gözlükleri Diğer röntgen gözlükleri Diğerleri Koruyucu gözlükler (diğerleri) Sivil hava taşıtlarında Sivil hava taşıtlarında kullanılan kullanılan teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (aksam ve parçaları hariç) parçaları hariç) Teneffüs cihazları Teneffüs cihazları Gaz maskeleri Gaz maskeleri Teneffüs cihazlarının Teneffüs cihazlarının aksam, parça aksam, parça ve aksesuarı ve aksesuarları Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarları

5 Ek 2 Başvuru Formu DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına... /... / 2005 İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz. Firma Unvanı Yetkili İmza Ekleri: Tescil edilen gümrük beyannamesi Fatura veya proforma fatura fotokopisi İngilizce veya Fransızca veya Almanca AT Uygunluk Beyanı Formu (Ek 4) ve Türkçe tercümesinin onaylı örnekleri Türkçe kullanım kılavuzu İmza sirküleri veya vekaletname sureti İthalatçının - Vergi No - Unvanı - Adresi (il, ilçe, posta kodu) - Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi İthalatçı Temsilcisinin - Vergi No - Unvanı - Adresi (il, ilçe, posta kodu) - Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi Üretici veya İhracatçının - Unvanı - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu) - Telefon, telefaks, e-posta, internet adresi İthal edilecek ürünün: - Gümrük beyannamesi tarihi ve no su

6 - Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve adı - İthalatının yapılacağı gümrük idaresi - Menşei ve markası - Cinsi, sınıfı, modeli - Miktarı - Ürünün gümrük bölgesine geliş tarihi Ek 3 Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları ve Gümrük Başmüdürlükleri İtibarıyla Görev Alanlarındaki Gümrük İdareleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri DTS Grup Başkanlıkları Gümrük Başmüdürlükleri İç Anadolu Bölge Müdürlüğü (Ankara) Marmara Bölge Müdürlüğü (İstanbul) Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (İzmir) Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Ankara İstanbul Bursa Edirne İzmir Denizli Antalya Balıkesir Mersin Ankara İstanbul İzmit Bursa Edirne İzmir Antalya Bursa Mersin (Mersin) Antakya İskenderun Güneydoğu Anadolu Bölge Gaziantep Malatya

7 (Gaziantep) Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Samsun) Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Trabzon) Samsun Trabzon Habur Hakkari Samsun Sinop Trabzon Gürbulak Hopa

8 Ek 4 EC Declaration of Conformity The manufacturer or his authorized representative established in the Community:( 1 ) declares that the new PPE described hereafter ( 2 ) is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and, where such is the case, with the national standard transposing harmonized standard No... (for the PPE referred to in Article 8 (3)) is identical to the PPE which is the subject of EC certificate of conformity No... issued by ( 3 ) ( % ) is subject to the procedure set out in Article 11 point A or point B of Directive 89/686/EEC under the supervision of the notified body ( 3 )

9 Done at..., on.... Signature ( 4 ) 1 Business name and full address; authorized representatives must also give the business name and address of the manufacturer. 2 Description of the PPE (make, type, serial number, etc.). 3 Name and address of the approved body. % Delete whichever is inapplicable. 4 Name and position of the person empowered to sign on behalf of the manufacturer or his authorized representative. La Déclaration De Conformité Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ( 1 ): déclare que l'epi neuf décrit ci-après ( 2 )

10 est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme harmonisée N... (pour les EPI visés à l'article 8 paragraphe 3) est identique à l'epi ayant fait l'objet de l'attestation «CE» de type N... délivrée par ( 3 ) ( % ) est soumis à la procédure visée à l'article 11 partie A/partie B de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié ( 3 )... Fait à..., le.... Signature ( 4 ) 1 Raison sociale, adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant. 2 Description de l'epi (marque, type, numéro de série, etc.). 3 Nom et adresse de l'organisme notifié désigné. % Biffer la mention inutile. 4 Nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.

11 Der Eg-Konformıtätserklärung Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter ( 1 ): erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene neue PSA ( 2 ) übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und - gegebenenfalls - übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm, durch die die harmonisierte Norm Nr.... umgesetzt wird (für die PSA gemäß Artikel 8 Absatz 3) identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von ( 3 ) ( % ) ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.. war, dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe A/Buchstabe B ( % ) der Richtlinie 89/686/EWG unter Kontrolle der gemeldeten Stelle ( 3 ) unterliegt den

12 (Ort)..., den (Datum).... Unterschrift ( 4 ) 1 Firma, vollständige Anschrift; bei Bevollmächtigten ebenfalls Angabe der Firma und der Anschrift des Herstellers. 2 Beschreibung der PSA (Fabrikat, Typ, Seriennummer usw.). 3 Name und Anschrift der benannten gemeldeten Stelle. % Nichtzutreffendes streichen. 4 Name und Funktion des Unterzeichners, der bevollmächtigt ist, die Erklärung für den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

TEBLİĞ. ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları, 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ

4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ 4 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27662 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2013/48 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06-01 Konu : Diplomatik Muafiyetler 27/11/2013 GENELGE 2013/48 4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı