Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Dedektifler Derneği ÖDD - www.dedektif.org.tr - İstanbul, 34 141 164 1"

Transkript

1 Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

2 Özel Dedektifler Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği ÖDD KURUMSAL YAPISI Kuruluş Tarihi: İstanbul, 03 Mayıs 2007 Kuruluş Sayı: İstanbul, / 164 Merkez Adres: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Hakkıbey Sok. No: 2 / 7 Ziverbey, Kadıköy, İstanbul Türkiye İletişim: - Tel: Fax: TEMSİLCİLİKLER Ankara Bölgesi: Meşrutiyet Cad. Meşrutiyet İş hanı No: 10/65 Kat 7 Kızılay /ANKARA Tel: Ege Bölgesi: Nadir Nadi Cad. No: 17 Kat: 8 Daire: 805 Kemeraltı Konak / İZMİR Tel: Çukurova Bölgesi: Orhangazi Mah. Atatürk Cad. No: 270/A Sarıçam / ADANA Tel: İSTANBUL ÖDD YAYINLARI NO: 01 Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

3 İTHAF Bu çalışmayı Türkiye de ilk özel dedektiflik kanununu teklif eden ve yasalaşması konusunda büyük gayret gösteren, 27 Nisan 2010 tarihinde vefat eden, rahmetli Halil Orhan ERGÜDER e saygılarımızla ithaf ediyoruz. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

4 ÖNSÖZ İnsanlık tarihine bakıldığında göçebelik dönemlerinden yerleşik döneme geçiş, cilalı taş devrinden-sanayi devrimi, şehirleşme ve çeşitli buluş ve özellikle bilişim ve iletişim teknolojisinde ulaşılan seviyeye gelindiğinde, iş bölümü basitten karmaşıklığa ve uzmanlığın önemi doğrultusunda sayısız meslekler oluşmuştur. Bugün artık, dünyamızda, özellikle ülkemizde, halk arasında söylenegeldiği üzere ne iş olsa yaparım mantığı çoktan geride kalmış ve her bir işin yapılması için özel bir meslek oluşmuştur. Bu gelişim sürecinde, her dönemin ihtiyacına göre de yeni meslekler oluşmuştur. İnsan ihtiyaçları hiyerarşisinde, beslenme ve barınmadan sonra ikinci sırada yer olan güvenlik konusunda 19.yüzyıldan itibaren ekonomi ve üretilen malların korunması ve bir yerden diğer yerlere nakli sırasında güvenliğin sadece devlet kurumları vasıtasıyla karşılanamaması nedeniyle özel güvenliğe duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda ABD de bu ihtiyacın karşılanması için özel güvenlik ve bunun ikiz kardeşi olan özel dedektiflik aynı yıl, 1850 tarihinde kurulan ilk şirket vesilesiyle ortaya çıkmış ve giderek gelişerek, bu gün yeni kıta sınırlarını çoktan aşarak dünyanın dört bir köşesine ve özellikle içinde bulunduğumuz Avrupa kıtasında hızla yaygınlaşarak büyük ölçüde icra edilmeye başlanmıştır. Mesleklerin ortaya çıkıp icra edilmesi, beraberinde anında her zaman yasal bir düzenlemeyi getirmemiştir. Ancak, zamanla bunların daha iyi yapılması, standartlarının belirlenmesi ve çeşitli nedenlerle yasal zeminde yapılması için çalışmalar yapılmıştır. Ekonomi ve siyaset alanında liberalizmin gelişmesi ve ulaşım araçları, turizm vasıtasıyla insanların daha çok seyahat etmeleri ve bu gelişmeler sonrası bugün dünyanın küçük bir köy olarak nitelendirilecek ölçüde gelişmelerin ülkeleri etkilemeleri sonucu, her bir ülkede değişik nedenlerle yeni mesleklere olan ihtiyaçlar artmıştır. Bugün dünyamızda yoğun sermaye, emek, bilgi birikimiyle üretilen neredeyse her ürünün sahtesi yapılabildiği gibi, her bir konuda çeşitli ve ilginç metotlarla ihlaller yapılabilmekte, insani ve ticari ilişkilerin karmaşıklığı içinde eğriyle doğru birbirine karışmaktadır. Bu tür eylemlerden dolayı insanlar-kurumlar-şirketler büyük mağduriyetlerle karşılaşabilmektedir. Bu tür ihlallerin tümü genel kolluk faaliyet alanına girmemektedir, dolayısıyla özel sorunlara özel çözümler bulmak gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu da, özel dedektiflik-araştırmacılığın oluşturulup uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Yaşanılan dünyadan geri kalınamıyor. Bu bağlamda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de gittikçe ihtiyacı duyulan özel dedektiflik hizmetleri için 1990 yıllardan itibaren kurulup fiilen hizmet vermeye başlayan özel dedektifliklerin faaliyetlerine yasal bir zemin hazırlama gereği de doğmuştur. Özel Dedektifler Derneği kurulduğu andan beri ya bu yasa çıkacak ya da bu meslek yok olacak kararlılığıyla bu konuya özel önem vermiş ve oluşturduğu bir çalışma komitesi vasıtasıyla bu konuda hazırlıklar yapmıştır. Derneğimizin Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonun-IKD ye üye olmasıyla da, bu konuda dünyadaki gelişmeler ve deneyimlerden de yararlanılarak bunları eldeki kitapta derlemek ve ilgililerle birlikte kamuoyuna sunulması planlanmıştır. Bu çalışmaya katkıda bulunan yol arkadaşlarıma, tüm özel ve resmi kişi ve kuruluşlar ile kitabın basım ve dağıtımında katkıda bulunan Marmara Fuarcılık yetkililerine teşekkür ederim. Ülkemizde bir ilk olarak hazırlanan bu Kitapçığın özel dedektiflik sektörü ve ülkeye yararlı olmasını dilerim. İsmail YETİMOĞLU ÖDD Yönetim Kurulu Başkanı Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

5 GİRİŞ Dünyada özel dedektiflik alanındaki gelişmeleri takip eden ve ülkedeki fiili durumu göz önüne alan kanun koyucu, 1994 yılında TBMM nin 19.dönem çalışmaları sırasında bir Özel Dedektiflik Yasası çıkarmış, ancak bu bilahare Cumhurbaşkanı tarafından bazı maddelerin değiştirilmesi için TBMM ne iade edilmiştir. Önerilen değişiklikler yapılmış olunmakla birlikte, taslağın o tarihten sonra TBMM de tekrar görüşülmesi mümkün olamamıştır. Bununla birlikte yaşam boşluk kaldırmaz. İhtiyaç duyulan özel dedektiflik hizmetleri bugün en az ye yakın kurumsal şirket ve İnternette kısa bir sörf yapıldığında görülebileceği üzere binlerce bireysel kişi ve kurum tarafından fiilen yapılmaya devam edilmektedir. Bu hizmetin, herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın böyle başıboş kendi haline bırakılması, beraberinde çeşitli sorun ve değişik tür ihlallere neden olmakta ve özel bir sorunu için çözüm arayan insanlar sözde, korsan çakma tabir edilen kişilerce mağdur edilip dolandırılmaktadır. Teknolojinin ulaştığı düzeyde bugün bunlarla mücadele edilmesi de oldukça zor, masraflı ve zaman alıcı olmaktadır. Bir yandan ciddi bir şekilde ortaya çıkan bir ihtiyacın giderilmesi, diğer taraftan da bu tür mahsurların giderilmesi için bir an evvel özel dedektiflik yasasının çıkartılması gerektiği düşünülmektedir. Bu ihtiyaç, geçmişte olduğu gibi, bugün de Hükümetin dikkatini çekmiş ve 60.Hükümet 2007 genel seçimlerinden sonra özel dedektiflik kanun teklifini TBMM ne göndermiştir. Teklif halen İçişleri Komisyonunda birinci sırada bulunmaktadır. Etrafa bakıldığında, ABD ve Kanada da bu konuda yasal düzenlemeler bulunduğu gibi aday ülke olduğumuz Avrupa Birliğinde, -Almanya ve İngiltere gibi- bir iki ülke hariç-ki bunlarda da yasa çıkartılma çalışmaları yapılmakta ve mevcut durumda Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler vasıtasıyla bu hizmetler her hangi bir sorun olmaksızın yürütülmektedir -yeni ortaya çıkan bazı ülkeler dâhil pek çoğunda bir özel dedektiflik kanunu bulunmaktadır. Bu konuda ön çalışmalarla alt yapı hazırlığını yapmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü, 2009 yılında çıkarttığı Yabancı Ülke Özel Dedektiflik Kanunları Kitabında 1 dünyanın önemli ülkelerindeki kanunları bir araya getirilmiştir. Bu çalışmada, Derneğimizin üyesi olduğu Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu IKD tarafından Avrupa ülkelerindeki özel dedektiflik faaliyetleri hakkında yapılan bir çalışma raporu ve halen yasası olmayan İngiltere de bu konudaki En İyi Uygulama Prosedürü ile ülkemizde yapılan çalışmalar ve 1994 tarihinden bu güne kadar geçen zamandaki gelişmeleri dikkate alarak, Derneğimiz tarafından güncellenerek önerilen taslak metin bir araya getirilerek, kanun koyucuya yapılacak çalışmada katkıda bulunmak ve kamuoyunun geniş şekilde bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Atatürk ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesine ulaşma aşamasında, ülkemizde yıllardır sürdürülen faaliyetlerde artık özel dedektiflik alanında da daha fazla gecikmeden gerekli düzenlemenin vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir. Bunun biran evvel gerçekleşmesi her kesimin yararına olacaktır. Bu kitabı hazırlarken bir iki husus dikkatimizi çekti: Birincisi kanun yapılırken bazen arşivlere başvurulup daha önceki çalışmalara göz atılmanın göz ardı edilmiş olduğu idi li Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

6 yıllarda özel güvenlik konusundaki kanun çalışmaları yürütülürken bu yapılsaydı, hem 1994 yılındaki çalışmalardan bilgi edinilir, hem de birçok ülkede olduğu gibi aralarında her açıdan ikiz kardeş ilişkisi olan özel güvenlik ve özel dedektiflik aynı düzenleme içinde gerçekleşebilirdi. Bu konuda, önemli bir fırsatta 2003 yılında özel güvenlik yasası için GUSOD tarafından Ankara da düzenlenen ilk seminerde İçişleri Bakanıyla birlikte katılan Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Salih Kapusuz un, bir dernek temsilcisine özel dedektiflik ve özel güvenlik kanunun birlikte çıkartalım önerisinin değerlendirilememiş olmasıdır yılında anılan derneğe fahri danışmanlık hizmeti verilirken, Dernek adına Fransa da bir özel güvenlik eğitim merkezi ziyaret edilmişti. Bu sırada, 2003 yılında yürürlüğe giren yeni Fransız Özel Güvenlik Kanunu temin edilmiştir. Metin incelendiğinde, özel güvenlik ve özel dedektifliğin aynı metin içinde düzenlendiği gözlenmiş, bu nedenle yurda dönüşte hazırlanmakta olan taslak metne bu konuda bir bölüm eklenmiş, bürokraside de üzerinde çalışılıp mutabık kalınmasına rağmen, Dernek yönetiminin bunun şu veya bu şekilde yasanın çıkmasına engel olabileceği düşüncesiyle, bu konuda ısrarlı olunamamıştır. 3 İkinci husus da, zaman zaman çoğumuzun haksız ve aşırı eleştirdiğimiz milletvekillerinin çoğu zaman verimli çalışmalar yapmış olduğu ve konuları çok detaylı ve enine boyuna tartışarak kararlaştırdıklarını görmek olmuştur. Bu bağlamda, geçmişten günümüze bu çalışmalara katkıda bulunan başta ilk teklifi yapan İstanbul Milletvekili Orhan ERGÜDER, 50.Hükümet, TBMM nin 19. dönem sayın milletvekilleri ile 2009 yılında konuyla ilgili 2.kitap çalışmasına destek veren Sayın Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, bunların hazırlıklarını sürdüren gönlünün zenginliği kadar da vizyonu geniş Asayiş Daire Başkanı Hüseyin Özalp a, bu çalışmaları yapan ve ileride özel dedektiflik iş ve işlemlerinin yapılacağı Özel Güvenlik Hizmetleri Daire Başkanlığına nakil olan personeline, yabancı özel dedektiflik metinlerini temin ve bunların çevirililerini yapan tüm kişiler ile EGM nin bir kısım önemli yasa çalışmalarında olduğu gibi özel dedektiflik yasa taslağının hazırlanmasında da önemli katkılarda bulunan Kars Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve tasarıyı gündeme alan 60.Hükümete sonsuz teşekkür eder, tüm yetkili ve ilgililerden mevcut tasarının ivedilikle yasalaşması yönündeki desteklerini bekleriz. Yusuf Vehbi DALDA ÖDD Onursal Başkanı Yasa ve Eğitim Koordinatörü 2 Sayın Hasan Gazi Özer in Eylül 2003 yılındaki ifadesi. 3 Taslak çalışma için: II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, 3 Aralık 2005 Kocaeli, Türkiye de Özel Güvenlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Kocaeli Üniversitesi Yayın No: ten 5188 a-özel Güvenliğin Yakın Tarihi Gelişimi-Yusuf Vehbi Dalda, E.1.Sınıf Emniyet Müdürü, s Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 GİRİŞ... 5 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN TANIMI DÜNYADA ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ ÖZEL DEDEKTİFLİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI - DERNEKLER AVRUPA ABD ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEKLERİ FEDERASYONU IKD İNGİLTERE EN İYİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TANIMI (Özel Güvenlik Hizmetleri Aile Ağacı) Özel güvenlik hizmetleri, kamu güvenliği hizmetleri ve özel askeri hizmetler İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE ÖZEL DEDEKTİFLİK FİİLİ DURUM ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR ve ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ ÖDD ÖDD Kuruluşu: ÖDD ETİK KURALLAR ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ÖDD FAALİYETLERİ Özel Dedektiflik Yasa Çalışmaları: Özel Dedektiflik Seminer ve Eğitimleri: ÖZEL DEDEKTİFLİK KİTAPLARI MEDYADA ÖZEL DEDEKTİFLİK ( ) Gazete Haberleri: TV Programları: KARDEŞ DERNEK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HUKUKİ DURUM VETO EDİLEN YASA VE TBMM TUTANAKLARI ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA TASARISI--ÖDD ÖZEL DEDEKTİFLİK KANUN TASARISI TASLAĞI--ÖDD Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

8 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN TANIMI DÜNYADA ÖZEL DEDEKTİFLİK Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

9 ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN TANIMI Diğer bazı tabirler gibi dedektif kelimesi Türkçeye yabancı dilden gelmiştir. Kelimenin İngilizcede " fiil olan to detect" in anlamı: ortaya çıkarmak, belirlemek, keşfetmek; fark etmek; sezmek. Fransızcada fiili olan "detecter" kelimesinin anlamı: bulup ortaya çıkarmak tır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde: Detektif: (İng) Gizli polis, polis hafiyesi Detektör: Fr.(Radyoda) bulucu aygıt Tüm dünyada resmi güvenlik güçlerinde görevlilere dedektif kişi ya da kuruluşların ücreti karşılığında görevlendirilen kişilere özel dedektif denilmektedir. Meydan Larousse: İngiltere de araştırma ve soruşturmalarda görevli polis, polis hafiyesi, özel soruşturmalarda görevlendirilen kişi olarak tanımlanır. Wikipedia Ansiklopedisinde: Özel Dedektif, Özel Araştırmacı, Özel Göz olarak: Kişi ve gruplar tarafından araştırma yaptırılmak üzere ücret karşılığı tutulan, kiralanan kişi. Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu-IKD: Başkaları adına, a) Özel bir kişi veya bir etkinlik için bilgi veya kanıt elde etme veya özel bir kişinin nerede olduğuna dair bilgi derlemek, b) Her hangi bir eşyanın hangi şartlar veya vasıta ile kayıp olduğu veya zarara uğradığı hakkında bilgi veya kanıt elde etmek için yapılan her türlü takip, araştırma veya soruşturmadır. Emniyet Genel Müdürlüğü - EGM: Özel Dedektiflik, insanların kişilik hakları ve özel hayatına saygılı olmak kaydıyla, kişilere ilişkin suç teşkil etmeyen her türlü özel bilgiyi toplayan, derleyen, değerlendirdikten sonra konusu suç teşkil edenleri ilgili makamlara bildiren ve diğer bilgileri ise yapılan hukuki sözleşme çerçevesinde araştırma yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişilere sunan çağdaş bir hizmet alanıdır. 4 Özel Dedektifler Derneği ÖDD: Bilinenlerin bilinmeyen, görünenlerin görünmeyen yönlerini araştırarak somut delillerle ortaya çıkarmaktır. İstanbul Ticaret Odası İTO: Bilgi ve İletişim Hizmetleri meslek grubunda Bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri olarak tanımlanmıştır 4 (Yabancı Ülkelerde Özel Dedektiflik Kanunları 2009 Önsöz Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

10 Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

11 1.1.DÜNYADA ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ İlk Dedektiflik Bürosu 1833 yılında Fransa da bir asker olan Eugène François Vidocq, tarafından Le Bureau des Renseignements Universels pour le Commerce et l'industrie" (Office of Intelligence) Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel İstihbarat Bürosu adı ile kurulmuştur. Daha sonra Amerika da 1850 yılında İskoçyalı Allan Pinkerton Pinkerton National Detective Agency- Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansını kurmuştur. HİÇ UYUMAYIZ 1920 yıllarında refah döneminin başlaması ve zenginlik ve servetin orta sınıfa yayılması ile özel dedektiflik sade vatandaş için de ulaşılabilir bir meslek olmaya başlamış ve gelişimini sürdürmüştür. Bugün başta ABD, Kanada olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda çok sayıda özel dedektif şirketi faaliyet göstermektedir. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

12 1.2.ÖZEL DEDEKTİFLİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI - DERNEKLER Dünya da sivil toplum oluşumunda iki metot olduğu gözlenmiştir. Birisi daha ziyade Anglosakson ülkeleri ve ABD görülen bireysel üyeliklerle kurulan, diğer ise daha ziyade Kara Avrupa sında uygulan kurumsal şirketler üyeliğiyle kurulanlardır. Özel Dedektiflik alanında her ikisi de görülmektedir AVRUPA Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu - IKD International Federation of Associations of Private Detectives Bunlarda en çok bilinen ve ülkemiz Özel Dedektif Derneğinin de üye olduğu merkezi Viyana da bulunan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu- IKD dır. IKD nin üye ülkeleri arasında 22. üye olarak Türkiye adına ÖDD üyeliği gerçekleştirilmiştir. International Federation of Associations of Private Detectives Internationale Kommission der Detektif-Verbände ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ - TÜRKIYE Private Detectives Associations - Turkey IKD Delegate Yusuf Vehbi DALDA Tel: Fax: President İsmail YETİMOĞLU Tel: Fax: Secretary Yusuf Murat SÖYLEMEZ Tel: Fax: Address: Fahrettin Kerim Gökay Cad. Hakki Bey Sok. No: 2/7 Ziverbey, Kadıköy İstanbul - Turkey Internet: Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

13 1.2.2.ABD Dünya Özel Dedektifler Derneği - W.A.D. Word Associations of Detectives 7501 Sparrows Point Blvd. Baltimore, MD USA Tel: Dedektifler Konsülü - CII Council of International Investigators Council Headquarters 2150 N. 107th St., Suite 205 Seattle, Washington USA USA and Canada toll-free: Phone: ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEKLERİ FEDERASYONU IKD ASGARİ ORTAK STANDARTLAR AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMACILARININ İZİN BELGESİ SONUÇ RAPORU Kaynak: ÖZEL SEKTÖR ARAŞTIRMACILARININ İZİN BELGESİ: SONUÇ RAPORU A. GİRİŞ 1964 yılında kurulan Uluslararası Dedektifler Derneği-IKD, dünya ölçüsünde Özel Araştırmacılar ve Güvenlik Uygulayıcılarını bir şemsiye atlında toplayan bir Uluslararası bir Şemsiye Kuruluştur. Federasyonun merkezi Viyana/Avusturya dadır ve Ulusal Mesleki Örgütleri ve temsilcilerini üyeliğe davet eder. Bayrağı: Avrupa Birliği Bayrağıdır IKD nin mevcut üyeleri; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Japonya, Lituanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Dünya Dedektifler Organizasyonu dur. IKD, Etik kurallarında belirttiği yüksek standartları muhafaza etmeyi ve özellikle Avrupa Ülkeleri arasında mevzuatın ve izin (lisans) prosedürünün uyumlu hale getirilmesini hedefler. B. HEDEFLER: Hedefini akılda tutarak, belli bir hızla genişleyen Avrupa Birliğinde izinler ve prosedürleri düzenleyen çeşitli yasal düzenlemelerin mevcudiyeti ile IKD, her Avrupa Birliğine üye ülkede özel sektörde; a.yasal düzenleme yapma, b.mevcut düzenlemeyi gözden geçirme, Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

14 c.sınır aşan faaliyet söz konusu olduğunda uygulanabilecek tolere edilecek düzeyde bir standart araştırmak üzere harekete geçti. Yasal bir düzenlemenin mevcut olduğu veya tasarlandığı yerlerde, hepsinde değil ama bazılarında bir denetim yürürlüktedir/etkindir. Yasalarda uyum olmaması, liberal bir sınır aşan serbest piyasada karışıklık yaratır, haksız rekabete neden olur ve fırsatçılar için kötü bir uygulama yapmaya davet eder. IKD nin araştırma amacı ve bu sonuç dokumanı IKD nin Avrupa ülkeleri arasında onayladığı özel sektör araştırmacılarında uygulanacak asgari standartlar düzeyini bildirmektir. C. TANIMLAR: IKD özel sektörde araştırmacılar için yaptığı tanımlama; Başkaları adına, a) Özel bir kişi 5 veya bir etkinlik için bilgi veya kanıt elde etme veya özel bir kişinin nerede olduğuna dair bilgi derlemek, b) Her hangi bir eşyanın hangi şartlar veya vasıta ile kayıp olduğu veya zarara uğradığı hakkında bilgi veya kanıt elde etmek için yapılan her türlü takip, araştırma veya soruşturmadır. IKD TANIMI AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİ KAPSAR: 1. Kaza Araştırmaları, 2. Şantaj Araştırmaları, 3. Sahte Muhasebe Araştırmaları, 4. Aile Hukuku Araştırmaları, 5. Sahtekârlık Araştırmaları, 6. Dolandırıcılık Araştırmaları, 7. Kayıp Araştırmaları, 8. Fikri Mülkiyet Hakkı Araştırmaları, 9. Yasal Bilgilendirme, 10. Hukuki Destek 11. Menşei tespiti 12. Geri alma 13. Durum Raporları 14. Gözlem/takip 15. Hırsızlık Araştırmaları 16. İz Bulma 6 D. ORTAK ASGARİ STANDART: Uygulamada, şüphesiz, mevcut asgari standart sıfır düzenlenen denetim ve sıfır kendi kendini düzenleme veya düzenlenmemiş disiplindir. Bir düzenlemenin olmadığı yerlerde, her biri kendine has etik kuralları ve çoğunda disiplin prosedürleri olan Ulusal Dernekler vardır, ancak bunlara üyelik ve bu Dernekler vasıtasıyla kendi kendini düzenlemenin gönüllü olma niteliği ve ilgili yerlerde bunlara belli bir miktarın veya sayısı bilinmeyen sayıda uygulayıcının uyması nedeniyle çok az temsilidir. Buna karşın, yasal düzenlemenin standart öngördüğü yerlerde en asgariden İspanya da olduğu üzere en üst düzeye varan çok sayıda değişkenlik gösterir. İKD üyeliğinin isteği, ( Avrupa Birliğindeki Ulusal Derneklerin çoğunluğunu kapsar) Avrupa Birliğindeki her ülkenin bu dokumanda yer verilen asgari standartların dikkate alınmasıdır. Bu başlangıç standart noktasının gerçekçi, ulaşılabilir ve yüksek standart amaçlandığında, mevcut standarda karşı sempatik olarak belirlenmiştir. Ortak Asgari Standart a) En yüksek standart b) Asgari Standart c) En az düşük standart 5 Kişi: Ferdi ve tüzel kişi, kuruluş ve diğerlerini ihtiva eder 6 Hizmet listesi tam değildir, ilave olunabilir. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

15 E. ARAŞTIRMANIN HACMİ: Özel sektör araştırmacıları için yapılan mevcut yasal düzenleme araştırması aşağıdaki ülkeleri kapsar: ÜLKELER 1. Avusturya 2. Belçika 3. Danimarka 4. Çek Cumhuriyeti 5. Almanya 6. Fransa 7. Yunanistan 8. Macaristan 9. İrlanda 10. İtalya 11. Latanya 12. Lituanya 13. Lüksemburg 14. Norveç 15. Polonya 16. Portekiz 17. İsveç 18. Slovakya 19. Slovenya 20. İspanya 21. İngiltere 22. Türkiye F. KAYNAKLAR: Araştırma aşağıdaki kurumlardan/kaynaklardan temin edilen kullanılarak gerçekleştirilmiştir: National Chambers of Commerce EU Commission Information Affiliated Unions Private Investigators Associations National Trade Commissions National Authorities Professional Organisations Internet Araştırması G. BULGULAR: Araştırmalar göstermiştir ki; İsmi sayılan ülkelerde ortak standart yoktur, Yasal Düzenlemenin olduğu yerlerde, araştırma göstermiştir ki; Düzenleme/kural belirlenmemiştir Değişik prosedürler Farklı kriterler Tutarsız suç toleransı İstisnalar için örnek veya nasıl uygulama yapılacağını Olduğu/olmadı görülmüştür. Bununla beraber araştırma göstermiştir ki, ortak asgari standart oluşturma arayışında İnsan Haklarını Koruma ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi ve bunda yapılan değişiklik dikkate alınmıştır. H. MEVCUT DURUM: 1. Özel Araştırmacıların durumu ya; a) İzinli b) İzinsiz/ruhsatsızdır. Mevcut durumun etkisi aşağıda tanımlandığı gibi karışık, adil olmayan, sektörün ve tüketicilerin aleyhine istismara açıktır. Ancak, izinli olunan yerlerde de sınır ötesi (uluslararası) bir uyum veya mutabakata varılmış bir asgari standart yoktur. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

16 I- ÖNERİ: Aşağı belirlenen seçeneklerde asgari standartlar önerilir; Seçenek 1: Personel Seçimleri, Seçenek 2. Doğruluk, dürüstlük ( Uygunluk) Seçenek 3: Yeterlilik Seçenek 4: Mesleki Teminat Seçenek 5: Etik Kurallar Seçenek 6: 1 den 5 Seçeneğe muafiyet Seçenek 7: Geçerlilik SEÇENEK 1: PERSONEL SEÇİMLERİ Yaş, 18 makul görünüyor. SEÇENEK 2. DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK ( UYGUNLUK) Temiz bir adli sicil kaydı Ek A da belirlenen suç kategorilerine göre yakın zamandaki temiz bir sicil SEÇENEK 3: YETERLİLİK Eğitim ve pratik: Asgari 80 ECTS (Avrupa Kredi Transfer ) Okuma, iş pratiği/deneyimi, seminer, özel çalışma, sınav veya diğer faaliyetler, ve aşağıdaki konularda kursun tamamlanmış ve gerekli sınavdan sonra tamamen başarılı olunmakla mükafatlandırılmış olma; Hukuk Kriminoloji Medeni Hukuk Özel hayatın gizliliği Metodoloji (İstenilen yeterlilik sınavı) Araştırmanın hedefini belirleme kabiliyeti, Araştırmayı planlama İletişim kabiliyeti (Müşteri ve astlarla ilişki) Plan yapma, bilgi toplama ve bunun değerini amaca göre değerlendirme Rapor tekniği ve ileriyi düşünme ( Tavsiye verme yeteneği) Bu alanların her biri ilgili mevzuat, düzenleme ve uygulama yönergeleri ile desteklenmiş olmalıdır. Bu alanlardaki değerlendirmenin her biri güncel olay veya senaryoya dayalı olaylarla değerlendirilmiş olmalıdır. SEÇENEK 4: MESLEKİ TEMİNAT Asgari düzeyde sigorta Minimum Euro SEÇENEK 5: ETİK KURALLAR Verilen ve temin edilen bilgilerin gizliliğini zorunlu kılan yürürlükteki IKD Etik kuralları Ek B dedir. SEÇENEK 6: 1 DEN 5 SEÇENEĞE MUAFİYET Ulusal İzin Vermeye Yetkili makalar tarafından seçeneklerden her hangi birine yapacağı istisna SEÇENEK 7: GEÇERLİLİK Ortak asgari standart Sadece tüm talep edilen hususların karşılandığı zaman Avrupa Birliğine üye ülkeler için 31 Aralık 2007 tarihinden sonra izin için başvuran kişi veya firmalar için geçerlidir. J. TAVSİYE: IKD nin tavsiyesi ortak asgari standart için tüm 7 seçeneğin uygulanmasıdır. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

17 Ek. A: SUÇLAR LİSTESİ Bir Polis ve Suç Kanıtı Yasasına göre Ağır Yakalanabilir Suçlar, Bir Polis ve Suç Yasası veya diğer kanıt Yasalarına göre Yakalanabilir nitelenen Suçlar, Diğer Kanıt Yasasına göre Suç olarak değerlendirilecek Suçlar Çocuk Suçları, çocuk suçu olarak işlenen aşağıdaki suçlar olarak değerlendirilecek: Suçun işlendiği anda yaşında Sadece yakalanabilir ağır suçlar, Ağır ve diğer yakalanabilir suçlar, Listedeki tüm suçlar SINIR AŞAN SUÇLAR (ULUSLARARASI SUÇLAR) Burada listelenen tüm suçların bir başka ülkede işlenmiş olanları dikkate alınacaktır. Verilen belgedeki suç kayıtlarındaki bilgilere göre ilave bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Yeniden Vuku bulma (sabıka) Daha önceki 2 yıl, ağır suçlar için 5 yıl içindeki mahkûmiyetler Kategori 1: Şiddet/Suiistimalci davranış Kategori 2: Casusluk/Terörizm Kategori 3: Ateşli Silahla işlenen suçları Kategori 4:Silah Yasasına ihlal Kategori 5: Ahlaksızlık Kategori 6: Çocuk suiistimali veya ihmali Kategori 7: Cinsel suçlar Kategori 8: Uyuşturucu Maddeler Kategori 9: Kriminal Zarar Kategori 10: Özel Yaşam ve Bilgi Korumaya ihlal Kategori 11: Özel Güvenlik Yasasını ihlal suçları Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

18 1.4.İNGİLTERE EN İYİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ İNGİLTERE -SIA Güvenlik Endüstrisi Otoritesi SIA Araştırması: Özel Dedektif En İyi Uygulama Prosedürü Ekim 2006 Güvenlik Endüstrisi Otoritesi 50 Broadway Londra SW1H 0SA Telefon Fax Bölüm I: Giriş Lütfen dikkatli olun: Bu araştırma bir yönetmelik değildir, ya da yetki belgesiyle hiçbir ilgisi yoktur. İçeriğinde sadece en iyi uygulamanın nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. SIA, 2005 yılının Haziran ayından beri, özel dedektiflerin çok çeşitli rollerini, sorumluluklarını, uzmanlıklarını ve deneyimlerini araştırıyor. Bu çalışma, özel güvenlik endüstrisinde çalışan özel dedektiflik sektöründen temsilcilerle, bu sektörün Düzenleyici Etki Ölçümü (RIA) içinde yetkilendirilmesi için yeterlilik önerileri yayınlama düşüncesiyle yapıldı. Fakat şu anda İçişleri Bakanlığı nın RIA yı ne zaman yayınlayacağını teyit edemiyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışma, elde edilen verinin düzeyi ve sektörde çalışan bireylerin desteği göz önüne alındığında, araştırmamızı, özel Dedektiflik sektörüyle ve diğer katılımcılarla paylaşmak, böylece onların tespit edilen en iyi uygulamadan faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bölüm 2: Özel Dedektiflik Faaliyetleri SIA araştırması, bağlam ya da karmaşıklıktan bağımsız olarak soruşturmaların temelini oluşturan altı faaliyet dizisi olduğunu tespit etti. Bu faaliyetler: Araştırma Yapma Tanıklarla Görüşme. Şüphelilerle Görüşme. Bilgi ve Kanıt Araştırması. Temel Gizli Gözlem Yapma. Kanunlar, Standartlar ve Yönetmelikler Aşağıdaki diyagram, bu altı faaliyetin, temel inceleme devrine nasıl oturduğunu gösteriyor: 1. İnceleme Devri 2. Plan 3. Kanun vs. 4. Rapor 5. Kanıt Toplama Bu araştırma, özel dedektif olarak çalışan ya da çalışma amacında olan birisinden beklenen minimum performansı tespit etmek için, bu altı faaliyet üzerinde genişletilerek yürütüldü. SIA, bu araştırmadan yola çıkarak, sektör için en iyi uygulamaları tespit edebildi. SIA tarafından tespit edilen en iyi uygulama, kısa süre önce geliştirilen Özel Dedektifler İçin Ulusal Mesleki Standartlar (NOS) in içinde oluşturulan alanları da tamamlıyor. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

19 ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜLMESİ SIA araştırması, Özel Dedektiflerin, soruşturma organize etmek ve yürütmek için aşağıdaki temel yeteneklere ve ilgili bilgi ve yaklaşıma sahip olmaları gerektiğini gösterdi. ÖZEL DEDEKTİFLERİN ŞUNLARI YAPABİLİYOR OLMASI GEREKİYOR: İncelemenin amaçlarını tespit etmek ve bu konuda müşterilerle anlaşmak ve onlara fizibilite, uygunluk, yasallık ve yapılmasını istedikleri şeyin sonuçları konusunda tavsiyede bulunmak. Mali, kaynaksal, zamansal ve yasal sınırlamaların hesaba katıldığı bir soruşturma planı hazırlamak. Üzerinde anlaşılan amaçlara en uygun soruşturma yöntemlerini ve kaynaklarını seçmek. Soruşturma planını düzenli olarak gözden geçirilmek ve eğer gerekiyorsa, müşterinin de onayıyla biraz değiştirilmesini sağlamak. Çıkar çatışmalarının üstesinden uygun ve etkili bir şekilde, hemen gelmek. 1.5.ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TANIMI (Özel Güvenlik Hizmetleri Aile Ağacı) Özel güvenlik hizmetleri, kamu güvenliği hizmetleri ve özel askeri hizmetler Bu tablodaki odak noktası adamlı koruma hizmetleri ve diğer entegre güvenlik çözüm temel taşlarıdır. Düzeltici, yangın ve ambulans hizmetleri ve güvenlik ekipmanları üretimi(sanayi) bunun dışındadır. Bununla birlikte, yangından koruma ve ambulans hizmetleri,( yangın devriyesi, kontrol ve ilk cevap verme), elektronik güvenlik ( yangın alarmı ekipmanı montesi) ve alarma ve alarm kabul etme (yangın alarmı) çoğu zaman müşteriye koruma faaliyet alanları kapsamı içinde verilir. Değişik başlıklar altında verilen faaliyet/ürünler teferruatlı değildir, ancak ilişkili olduğu faaliyet/ürünler hakkında bir örnek verir. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ AİLE AĞACI Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyon-Coess in Koruma Çalışma Komitesi, Özel Güvenlik Hizmetleri Aile Ağacı ile ilgili çalışmasını tamamladı ve tarihinde kullanım için web sayfasına yükledi. Bu çalışmayla, Coess üyelerinin, özel güvenlik alanına giren tüm faaliyetleri gözden geçirdi. Buna ilaveten genellikle özel güvenlik hizmetleri olarak değerlendirilmeyen kamu güvenliğini ihtiva eden faaliyetlerin neler olduğu ile kesinlikle bir özel güvenlik faaliyeti olarak görülmeyen özel askeri hizmetleri de gözden geçirdi. Bu tablonun güvenlik yapılanması hakkında genel bir bilgi vereceği düşünülmektedir. Eki:Tablo İngilizce ve Türkçe Kaynak: Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

20 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ AİLE AĞACI TABLOSU 1 Çoğu zaman özel polislik olarak atıfta bulunulan geleneksel veya dışarıdan satın alınan veya (diğer nedenlerle) özel güvenlik hizmet tedarikçileri tarafından sağlanan yeni kamu güvenliği faaliyetlerini içerir. Yarı-kamusal alandaki (alışveriş merkezleri,spor müsabakaları, açık hava konserleri) yapılan koruma ve etkinliklerdeki görevler bu kapsamda dikkate alınmıştır. 1 Bunlar ilk fırsatta, çatışma ve kriz bölgelerinde ve bozulan toplumlardaki devlet kuruluşları, NGO ve özel işler için dövüş/savaş/mücadele yeteneği olanlar tarafından verilen yardımcı hizmetlerdir.bu hizmetleri verenler genellikle özel askeri şirketler olarak atıfta bulunulur. Paralı asker faaliyetleri bunun dışındadır. 1 Özel araştırmacı terimi,operasyon alanı ve ilgilenilen konunun genişlemesi halinde özel istihbarat hizmetleriyle bir şekilde yer değiştirir. Özel Dedektifler de bu kategoride değerlendirilmektedir. (Not: Coess Genel Sekreteri Sn. Hilde De Clerck ile tarihinde yapılan yazışma. Y.Vehbi Dalda) 1 Aynı zamanda kalabalık kontrolünü de içerir. 1 İşten- işe (B2B), İşten- müşteriye(b2c) ve entegre sistemlerin planlanması,montesi ve bakımı. 1 Sadece diğer hizmetlerle birlikte verilmesi halinde fiziki ve mekanik güvenlik özel güvenlik hizmetlerini bir parçası olarak kabul edilir. 1 Hastaneler için kan nakli,sanat eseri,değer, evrak ve benzerleri de değerli mal nakli olarak değerlendirilebilir.bununla beraber para, nakli yapılan ve teslim edilen ana faaliyettir,bu nedenledir ki, tüm nakil güvenliği faaliyetleri para nakli hizmetleri olarak adlandırılır. 1 Bilgi ve iletişim teknoloji güvenliği (ICT), evrak güvenliği (yazılı metin, işletimi,nakli ve arşivlenmesi) ve Kimlik karı tedariki ve kimlik korunması gibi Kimlik kartı güvenliği hizmetleri (ID) 1 Güvenlik parmaklık, çit,kapı,pencere,engelleyici ve benzerlerinin montesi. 1 Güvenlik eğitimi, genellikle ruhsatlı,öncelikle operasyondaki güvenlik görevlisi için yasal zorunluluğunu karşılanması amacıyla verilen yardımcı bir hizmettir. Eğitim, özel güvenlik eğitim kurumları, hükümet temsilcisi (devlet-örneğin polis) veya bağımsız eğitim kurumları tarafından verilir. 1 Alarm merkezi bugün koruma ve elektronik güvenlik arasındaki gri bölgede bulunmaktadır. 1 Ulusal Hassas Altyapının korunması yeni,önemli ve özellikle gelişen (entegre/kapalı) ve terörizm açıyı da içeren bir güvenlik hizmetidir. Bu açıdan henüz sınıflandırılmamıştır ve muhtemelen özel askeri hizmetler yanında ilave bir bölüm açılabilir. Özel Dedektifler Derneği ÖDD - - İstanbul,

ÖZEL DEDEKTİFLİK TEKNİK VE METODLARI DERSİ

ÖZEL DEDEKTİFLİK TEKNİK VE METODLARI DERSİ ÖZEL DEDEKTİFLİK TEKNİK VE METODLARI DERSİ Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Özel Dedektifler Derneği Başkanlığı arasında imzalanmış olan Eğitim-Sanayi İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2014-2015 Öğretim

Detaylı

Sunum Konuları. Özel Dedektiflik Nedir? Dünyada ve Türkiye de Özel Dedektiflik. Özel Dedektiflik Hizmet Alanları. Kimler Özel Dedektif Olabilir?

Sunum Konuları. Özel Dedektiflik Nedir? Dünyada ve Türkiye de Özel Dedektiflik. Özel Dedektiflik Hizmet Alanları. Kimler Özel Dedektif Olabilir? LOGO LOGO Özel Dedektifler Derneği Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Projesi Maltepe Feyzullah Turgay Ciner İlköğretim Okulu ÖZEL DEDEKTİFLİK KONFERANSI 09 Mart 2012 www.dedektif.org.tr - info@dedektif.org.tr

Detaylı

Yusuf Vehbi DALDA Tarih: 08 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları

Yusuf Vehbi DALDA Tarih: 08 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Tarih: 08 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Eğitmen 1. Ders Programı Özel Dedektifliğe Genel Bakış»Özel Dedektiflik Tanımı»Özel

Detaylı

İsmail YETİMOĞLU Tarih: 24 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları

İsmail YETİMOĞLU Tarih: 24 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Tarih: 24 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Eğitmen 4. Ders Programı Özel Dedektifliğe Genel Bakış»Özel Dedektiflik Tanımı»Özel

Detaylı

Tarih: 03 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları

Tarih: 03 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Tarih: 03 Mart 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Dersi Eğitmenleri Eğitmenler D e r s Ko o

Detaylı

Tarih: 01 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları

Tarih: 01 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Tarih: 01 Mart 2013 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Dersi Eğitmenleri Eğitmenler D e r s Ko o

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Özel Dedektiflik - Seminerleri 2011 -

Özel Dedektiflik - Seminerleri 2011 - ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2 5 N i s a n 2 0 1 1 Özel Dedektiflik - Seminerleri 2011 - P r i v a t e D e t e c t i v e Se m i n a r s 2 0 1 1 YER: TARİH: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ

Detaylı

Tarih: 28 Nisan 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları

Tarih: 28 Nisan 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Tarih: 28 Nisan 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Dersi Eğitmenleri Eğitmenler D e r s Ko

Detaylı

Tarih: 12 Mayıs 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Eğitmen: Av.

Tarih: 12 Mayıs 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Eğitmen: Av. Tarih: 12 Mayıs 2014 Yer: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Ders Adı: Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Eğitmen: Av. Raziye Oya SÖYLEMEZ Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları Dersi Eğitmenleri

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Arabuluculuk Eğitiminde Avusturya Örneği - Arabulucu.com. Yazar Şamil Demir Çarşamba, 04 Şubat :12

Arabuluculuk Eğitiminde Avusturya Örneği - Arabulucu.com. Yazar Şamil Demir Çarşamba, 04 Şubat :12 TBMM gündeminde olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı, (HUAK) arabuluculuk eğitim kurumlarını ve arabuluculuk eğitiminin şartlarını düzenlemektedir. Dünya uygulamasında arabuluculuğun

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: A. HİZMET SAĞLAYAN FİRMA Ünvan :, ÇEVRE MÜŞ.ÖZEL EĞT. ÖĞRT. HİZ. İNŞ. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.

Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. ETİK KURUL ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1. AMAÇ Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, başlıca aşağıdaki amaçlarla oluşturulan Logo Etik Kurulunun nasıl çalışacağı,

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı