World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE"

Transkript

1 TR World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE Turkish National Committee COMMUTE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi YILLARI " 1 S ÇALIŞMA RAPORU

2 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 1995/1996 Hesap Yılı Toplantı Yeri: TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu OLAĞAN GENEL KURULU 27 ŞUBAT 1997, Ankara Toplantı Saati: DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

3 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 19 YÖNETİM KURULU Başkan : Başkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Hüseyin ARABUL Mehmet KOYUNCU ( ) Emine N. AYBAR ( ) Tuncer TUNCAY ( ) Prof. Dr. Nuri S AR Y AL ( ) Naime IŞIK Kemal KOMAN ( ) Çiğdem HATUNOĞLU M.Selahattin HAKMAN Ünal ERDOĞAN Ali Galip MUTDOĞAN BARMEK Holding A.Ş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİE İdaresi Genel Müdürlüğü ODTÜ BOTAŞ Genel Müdürlüğü EİE İdaresi Genel Müdürlüğü TEAŞ Genel Müdürlüğü Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. TMMOB Ferdi Üye DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

4 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 19 DENETLEME KURULU Başkan : Üye : Üve : ismail H.ALTUN Mehmet BOZDEMİR ( ) Hamit ÖZKAN ( ) Ülker AYDIN DSİ TEDAŞ TEDAŞ TPAO YÜKSEK DANIŞMA KURULU Başkan : Başkan Yrd. : Başkan Yrd. : Genel Sekreter : Üye : Üye : Üye : Üye : F.Behçet YÜCEL C.Oktay APAYDIN Prof.Dr.M.Özcan ÜLTANIR Prof.Dr.H.Nusret YÜKSELER Prof.Dr.Bilgin KAFTANOĞLU Prof.Dr.İ.Demir İNAN Prof.Dr.Eran NAKOMAN Süheyl ELBİR ( ) Remzi YÜCEBAŞ ( ) DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

5 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 19 I. GÜNDEM n. SUNUŞ HI. GİRİŞ 1. Rapor Dönemi 2. Kuruluşun Unvanı 3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 4. Üyeler Hakkında Açıklamalar 5. Organizasyon Yapısı IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI 1. Üyelerimiz ile Yürütülen İlişkiler 2. Cumhurbaşkanıımza Yapılan Ziyaretler 3. "Kamu Yararına Çalışan Dernek" Olma Çalışmaları 4. Kongre, Seminer, Panel Düzenleme Çalışmaları 5. Dünya Enerji Konseyi (DEK) ile İlgili Toplantılara Katılım 6. DEK/İcra Meclisi' 1996 Kuşadası Toplantısı ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi 7. REWG Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu ile İlgili Çalışmalar 8. Yönetmelik Çalışmaları 9. Enerji Bilgi Bankası Kurulması Çalışmaları 10. Yayınlarımız 11. DEK-Londra Merkezi ile İlişkiler 12. Bağış ve Yardımlar 13. Milli Komitemizin Yaptığı Bağış ve Yardımlar 14. DEK/TMK Yüksek Danışma Kurulu (DEK/TMK-YDK) 15. Finansal ve Mali Sonuçlar V. DENETLEME KURULU RAPORU VI. 1997/1998 YILLARI ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Türkiye 7. Enerji Kongresi ve 2. Uluslararası Enerji Fuarı Düzenleme Çalışmaları 2. DEK Toplantılarına Katılım 3. Panel - Açık Oturum, Sempozyum Düzenleme Çalışmaları 4. REWG ile İlgili Çalışmalar 5 Yayınlarımız VH. 1997/1998 YILLARI PROGRAM GELİR-GİDER BÜTÇE ÖNERİSİ VHI.SONUÇ DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

6 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan ÇalışmaRaporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu"» DEK Türk" GÜNDEM: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi, 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Yıllan Çalışma Raporlarının Okunması, 4. Raporların Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının İbra Edilmesi, ve 1998 Yıllarına Ait Yıllık Üye ve Giriş Aidatlarının Görüşülerek Karara Bağlanması, 6. Yıllık Üye Aidatmı Takvim Yılının 30 Haziran Tarihine Kadar Ödemeyen Üyelere Gecikme Zammı Uygulanması İçin Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması, ve 1998 Yıllan Bütçelerinin Görüşülüp Karara Bağlanması, 8. Tüzükte Değişiklik Yapılacak Maddelerin Görüşülerek Karara Bağlanması, 9. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Kamu Yaranna Çalışan Derneklerden Sayılması İçin Gerekli Kararın Alınması ve Bu Konudaki İşlemlerin Yürütülmesi İçin Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi, 10. Komite İçin Gerekli Bina veya Arsa Satın Alınarak Bina Yaptırılması, Büro Demirbaşı ve Mefruşatı Satın Alınması veya Mevcut Taşınmazların ve Büro Demirbaşlannın Satılması Hususunda Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi Kararının Alınması, 11. Seçimler; a) Yönetim Kurulu Üyeleri, b) Denetim Kurulu Üyeleri, c) Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri'nin Seçimi, 12.Dilek ve Temenniler, Kapanış. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK TOrk Milli Komite 1

7 II, SUNUŞ DEK Turk MİUİ Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk. Milli Komitesi 1995/1996 Villan Çalışma Raporu»DEK TOriT DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ'nin Değerli Üyeleri, Komitemiz yıllan çalışma dönemini tamamlamıştır. DEK Türk Milli Komitesi'nin yıllan çalışma dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu Raporunu, Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarını Saym Genel Kurulumuzun tetkik, müzakere ve kararlarına sunar, bütün üyelerimizi saygıyla selamlanz. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

8 OL GİRİŞ DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 1- Rapor Dönemi 2- Kuruluşun Unvanı 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 4- Üyeler Hakkında Açıklamalar 1 Ocak Aralık DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Seçilmiş Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu listesi ayrıca verilmiştir Yılı ile 1996 Yılı sonlan arasmda üye gelişimi aşağıdaki gibidir ONUR ÜYELİĞİ A GRUBU ÜYELER 1.Bakanlık ve Kamu Kuruluşları Sermayesi Kısmen veya Tamamen Devlet Tarafından Ödenen Sınai ve Mali Kuruluşlar ? 3.Özel Sektör, Sınai, Müşavirlik ve Müteahhitlik Kuruluşları Bilimsel, Teknik, Araştırma ve Eğitim Müesseseleri ve Meslek Odaları TOPLAM B GRUBU ÜYELER Ferdi Üyeler GENEL TOPLAM (A+B) Organizasyon Yapısı: Milli Komite çalışmalarını daha sistemli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki Organizasyon yapısını uygulamıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

9 HI, amis DEK Türk Milli Komitesi 1995/İ996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 199S/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ( YELİ ÇALIŞMALARINA ESAS) ORGANİZASYON YAPISI GENEL KURUL (225 Üye) Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu Yüksek Danışma Kurulu 1) İsmail H.ALTUN Bşk. 1) Hüseyin ARABUL Başkan 17 Devamlı Üye + Geçiciı Üyeler 2) Hamit ÖZKAN Üye 2) Emme N. AYBAR Bşk.Yrd. 3) Ülker AYDIN Ûîe 3) Prof.Dr.Nuri SARYAI. Gn.Sek. 4) Naime IŞDC Say.Üye 5) Çiğdem HATUNOĞLU Üye 6)M.SelahattinHAKMAN Üye 7) Kemal KOMAN Üye 8) Ünal ERDOĞAN Üye 9) Ali Galip MUTDOĞAN Üye İcra Komitesi Başkan + Başkan Yrd. Genel Sekreter + Sayman Üye Merkez Büro Büro Müdürü Muhasebe Müdürü Sekreter/B. Görevlisi Sekreter/Bilgisayar ts.1. Destek Komiteleri Çalışma Grupları Teknik Program Komitesi Başkan Doç Dr.Güner ÜNALAN WEC 96 EA-Kuşadası Çalışma Grubu Başkan M.Selahattin HAKMAN Kayıt ve Toplantı Yeri Düzenleme Komitesi Başkan Dr Erdal ŞEKERCİOĞLÜ REWG Sekreterliği Genel Sekreter Çiğdem HATUNOĞLU REWG Alt Çalışma Grupları Yayın ve Tanıtma Komitesi Başkan Selahattin TOPUZ Bilgi Bankası Çalışma Grubu Başkan Prof.Dr Nuri SAR YAL Sosyal Htkinliklcr ve Teknik Tur Düzenleme Komitesi Başkan İsmail H.ALTUN Panel, Açık Oturum, Sempozyum Düzenleme Çalışma Grubu Başkan Ünal ERDOĞAN Türkiye 7. Enerji Kongresi Organizasyon Grubu Başkan Hüseyin ARABUL AR-GE Çalışma Grubu Başkan Ünal ERDOĞAN DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

10 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK TûrİT~ 1-ÜYELERİMİZ İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER: /. /- Üyeliğe Kabul Edilenler: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin çalışmalarını daha yaygın ve etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla enerji sektöründe yeralan aşağıdaki üniversite, kuruluş ve kişiler üyeliğe kabul edilmişlerdir. /. I. 1- Onur Üyeliği: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, Üniversiteler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Özel Sektör Kuruluşları: - AEG-ETİ Elektrik Endüstrisi AŞ. - EĞEM Enerji A.Ş. - ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. - TEPE İnşaat Sanayi A.Ş Kişisel Olarak: Sn. Neşet ÖZTÜRK, Sn. Paşa SARIOĞLU, Sn. Cafer TEMUR, Sn. Dr.Tuncay ERCAN, Sn. G.Ayşe CANSIZ, Sn. Süleyman AKSOY, Sn. Dr.Nasuhi Ç AND ARLI, Sn. Dr. Hasan Hüseyin ÇOĞALAN, Sn. Tuncay DERMAN, Sn. Doç.Dr.Murat Î.EROL, Sn. S.Yücel ÖZDEN, Sn. Dr.Mustafa ACAROĞLU, Sn. Gökmen TOPUZ, Sn. Güngör BOZKURT, Sn. Dr.İrfan ERGÜN üyeliklere kabul edilmişlerdir. 1.2-Üyelikten Ayrılanlar: Aşağıda belirtilen üyeler, üyelikten ayrılmışlardır; A Grubu Üyeler: - Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, - Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, - Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Şubesi - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı - Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü -ÇinkurA.Ş. - Garp Linyitleri İşletmesi - ECS Elektronik Elektrik San. ve T. A. Ş. - SU-İŞ Proje Mühendislik ve Müt. Ltd.Şti. - Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi" DEK Türk Milli Komitesi DEK TOrk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

11 IV- ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk B Grubu Üyeler: - Sayın Dr.Mesut YILDIZ (Vefat) - Sayın Fikret BİL - Sayın Mehmet GÜREL - Sayın A. Mesut ÇETİNÇELÎK (Vefat) üyelikten ayrılmışlardır. 1.3-Üyelik Aidatı Ödentileri: Yapılan çeşitli uyarılara rağmen mali bölümde belirtildiği gibi tüm üyelerin aidatları 1995 yılında %94, 1996 yılında %91 oranında tahsil edilmiştir Üyelerimiz ile Yapılan Yazışmalar: Tüm üyelere tarihinde yapılan Genel Kurul sonuçlan ve Yönetim Kurulu görev dağılımı bildirilmiştir. Aidatlarını ödemeyen üyelere; a) tarih ve 1995/ sayılı, b) tarih ve 1995/600 sayılı, c) tarih ve 1995/ sayılı, d) tarih ve 1996/7-11 sayılı, e) tarih ve 1996/ sayılı, f) tarih ve 1996/ sayılı, g) tarih ve 1996/ sayılı uyan yazıları yazılmıştır. Kamu, özel sektör kuruluşları ve tüm üyelerimize Tokyo'da 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında yapılan 16. Dünya Enerji Kongresi duyurusu gönderilmiştir Ekim 1995 tarihleri arasında Tokyo'da yapılan WEC 16. Enerji Kongresi'ne ön katılım formu gönderen üyelerimize kayıt formları gönderilerek katılım için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 16. Dünya Enerji Kongresi içinde yer alan "Dünya Enerji Kongresi Gençler Enerji Simpozyumu"na aday gösterilmesi için üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarına duyurulmuştur. 16. Dünya Enerji Kongresi sonuç ve önerileri Türkçeye tercüme edilerek tüm üyelerimize gönderilmiştir yılında gerçekleştirilen KEİ 1. Uluslararası Enerji Kongresi ve 1994 yılında yapılan Türkiye 6. Enerji Kongresi Organizasyon Grubu Çalışma ve Mali Raporu bu etkinlikleri finanse eden kuruluşlara gönderilmiştir. Türkiye 6. Enerji Kongresi Açılış - Kapanış Konuşmaları, Paneller ve Sonuç Raporu Finansör Kuruluşlara ve Kongreye katılan delegelere gönderilmiştir. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Turk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Turk Milli Komite 6

12 IV. ÇALİŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Kurum / Kuruluş, resmi merciler ve kişilere gerekli görülen ve istenen bilgilerle ilgili yazışmalar yapılmıştır. Üyemiz olan özel sektör kuruluşlarına "Enerji Dünyası" bültenine reklam ve yazı göndererek desteklemeleri için duyuru yapılmıştır dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına katlimi çağrısı tüm üyelere gönderilmiş ve ayrıca mahalli gazetede yayınlanmıştır. 2- CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILAN ZİYARETLER: Yönetim Kurulumuz, tarih ve 1996/1 No'lu karan ile Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'e ülkemizdeki büyük enerji projelerinin programlanması ve gerçekleştirilmesindeki hizmetleri ve Milli Komitemize verdikleri değerli desteklerinden dolayı "ONUR ÜYELİĞİ" verilmesini kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ziyaretlerinde, bu karar kendilerine bildirilmiş ve Cumhurbaşkammız, Milli Komitemizin enerji ile ilgili olarak kamu yararına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarım ifade ederek Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin "ONUR ÜYELİĞİ"ni kabul buyurmuşlardır Çalışma Dönemi içinde Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'i üç defa ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde kendilerine Milli Komitemizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sunarak yapacağımız çalışmalarda destek vermeleri arz edilmiştir. Bu kapsamda 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında Kuşadası'nda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı, Türkiye Enerji Günü ile Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Enerji Forumu organizasyonu Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki talimatları çerçevesinde sağlanan kaynak ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda çalışmalarını yararlı gördükleri Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu (REWG)'na da kaynak sağlanması hususunda destek vermişlerdir. Komitemizin, bundan önceki düzenlediği ulusal enerji kongrelerinde olduğu gibi Eylül 1997 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Türkiye 7. Enerji Kongresi'nin de himayelerinde yapılmasını kabul buyurmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'e, çalışmalarımıza güç kazandıran değerli katkı ve desteklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür eder, şükranlarımızı arz ederiz. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

13 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Mitli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 3-"KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK" OLMA ÇALIŞMALARI: Milli Komitemizin "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" Statüsünde sayılması için önceki yıllarda yapılan müracaatlar, Komitenin kuruluşu ile ilgili 1949 yılmda çıkan Bakanlar Kurulu kararma göre merkezi Londra'da bulunan Dünya Enerji Konseyi'nin bir şubesi olarak kurulmuş olmasından dolayı tüzel kişiliğe haiz olmaması nedeniyle reddedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızm desteği ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak istenilen doğrultuda Milli Komitemiz; tarih ve 94/6182 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile tüzel kişiliğe haiz bir dernek statüsünü kazanmıştır. Bu aşamadan sonra Komite'nin "Kamu Yararına Çalışan Dernek" sayılması için tarihinde yaptığımız müracaata Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş vermiş, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Ana Tüzükte "Komite yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az %80'nini Komite amaçları için harcar" koşulunun bulunması istenmiştir. Bu nedenle gerekli değişiklik Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 4-KONGRE, SEMİNER, PANEL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI: Milli Komitemiz, 1995 ve 1996 yıllarında aşağıda belirtilen Kongre, Seminer, Panel ve Enerji Sergisi düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir Türkiye 7. Enerji Kongresi Organizasyon Çalışmaları: Dört yılda bir düzenlenen Ulusal Enerji Kongresi'ni en son 1994 yılında yapılan kongrede; Dünya Enerji Kongrelerine paralel olarak üç yılda bir yapılması hususundaki alman karar doğrultusunda 7. Enerji Kongresi ve Enerji Fuan'nın İstanbul'da Açılış Töreninin AKM'de, Kongre ve Enerji Fuan'nın İTÜ Taşkışla tesislerinde Eylül 1997 tarihleri arasında yapılması kararlaştınlmıştır. Kongrenin ilk hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmuş, bilahare çalışmalann daha etkin ve geniş kapsamlı bir şekilde yürütülmesi için "Türkiye 7. Enerji Kongresi ve 2. Uluslararası Enerji Fuarı Organizasyon Grubu" ile Alt - Çalışma Komiteleri oluşturulmuştur. Kongrede sunulmak üzere ilk duyuruda belirtilen konularda gelen 238 adet tebliğ, Değerlendirme Komisyonunda incelenerek red veya kabul edilenler yazarlarına bildirilmiştir. Önceki kongrelerimizde olduğu gibi 7. Kongremizde de kongre ile birlikte "Enerji Fuan"nın da düzenlenmesi programlanmıştır. Kongre ve Enerji Fuan'nın en iyi bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. DEK Turk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 8

14 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 4.2- Elektrik Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Semineri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın himayesinde, Birleşmiş Milletler / Avrupa Ekonomik Komisyonu Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu, Milli Komitemizin ve TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin işbirliği çerçevesinde Haziran 1996 tarihinde "Elektrik Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme" konulu uluslararası bir seminer düzenlenmiştir. TEAŞ/TEDAŞ Konferans Salonu'nda yapılan seminerde Türk ve Yabancı uzmanlar tarafından konu ile ilgili on iki adet tebliğ sunulmuş ve ayrıca iki "Açık Oturum" düzenlenmiştir. Büyük ilgi gören seminere 300'ün üzerinde delege katılmıştır. Anılan seminerde sunulan tebliğler ve açık oturumda yapılan konuşmaların yer aldığı tebliğler kitabının basımı ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, en kısa sürede dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca seminer süresince ülkemiz enerji sektörünün en iyi şekilde tanıtılabilmesi amacıyla bir sergi düzenlenmiştir Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Sorunları Forumu: Elektrik sektörünün içinde bulunduğu konum ile hızla artan talebin karşılanması konusunda kamuoyunda son zamanlarda yapılan çeşitli spekülasyonlara bir açıklık getirmek amacıyla Milli Komitemizce Ankara'da TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tarihinde; düzenlenmiştir. "Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Sorunları Forumu" Forum'un sabah oturumunu Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Recai KUTAN onurlandırarak birer konuşma yapmaları programlanmıştır. Açılış konuşmalarını takiben sabah oturumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, KOÇ Holding AŞ. ve ENKA Holding A.Ş.'nin üst düzey yetkililerinin konu ile ilgili birer tebliğ sunmuştur. Öğleden sonraki oturumda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kamu, Özel Sektör Kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ve konu ile ilgili uzman kişilerin katılımı ile oluşturulan Forum'da; konuşmacılara sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Büyük bir katılım ve ilgi ile takip edilen bu Forum'da Türkiye'de Elektrik Enerjisi'nin bütün sorunları tartışılarak çözüm önerileri ortaya konmuştur. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

15 , ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK TOrk 5- DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) İLE İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIM: Milli Komitemiz aşağıda belirtilen DEK ile ilgili kongre, simpozyum vb. toplantılara katılarak uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmiştir. 5. /- DEK 16. Enerji Kongresi'ne Katılım: 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında Tokyo - Japonya'da yapılan 16. Dünya Enerji Kongresi'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL, DEK Şeref Başkanı Sn. Ali Galip MUTDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof.Dr.Nuri SARYAL, Sn. Çiğdem HATUNOĞLU ve M. Selahattin HAKMAN, DEK/TMK Teknik Program Komitesi Başkanı Sn. Doç.Dr.Güner ÜNALAN, DEK/TMK Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sn. Prof.Dr.H.Nusret YÜKSELER, Komitemiz Üyesi Sn. Birkan ERDAL ve diğer özel sektör temsilcileri olmak üzere Türkiye'den 16 delege katılmıştır. Kongre'de sunulmak üzere Milli Komitemizce seçilip gönderilen ve Kongre Teknik Program Komitesi tarafından kabul edilen aşağıdaki tebliğler yer almıştır: 1- Türkiye - Romanya Ortak Tebliği Energy Co-operation Prospects in The Black Sea and Central Asian Countries Hüseyin ARABUL : DEK Türk Milli Komitesi Başkanı Çiğdem HATUNOĞLU : TEAŞ Genel Müdürlüğü Jean CONSTANTINESCU : DEK Romanya Milli Komitesi Genel Sekreteri ve Diğerleri 2- Energy Situation In Turkey and The Developments In Geothermal Energy Utilization Doç.Dr.Güner ÜNALAN : MTA Genel Müdürlüğü 3- Importance of Energy Network In Regional and Interregional Cooperation Nur YILDIRIM : TEAŞ Genel Müdürlüğü Füsun İV AK : BOT AŞ Genel Müdürlüğü 4- Economic and Environmental Evaluation of Electricity Generation System of Turkey Fazilet UĞUR : TEAŞ Genel Müdürlüğü Neşe GENÇYILMAZ : TEAŞ Genel Müdürlüğü Yukarıda belirtildiği gibi 16. Dünya Enerji Kongresi'nde Türkiye, Kongreye delege olarak ve bilimsel katılımla etkin bir rol oynamıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 10

16 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI Dl.K Turk Milli Komitesi Yılları Çalama Raporu DEK 1 ürk Milli Komitesi 199*'1996 Yılları Çalışma Raporu HEK Turk 5.2- DEK/ Gençler Enerji Simpozyumu *na Katılım: 16. Dünya Enerji Kongresi'ne paralel olarak 7-13 Ekim 1995 tarihleri arasında "Gençler Enerji Simpozyumu" düzenlenmiştir. Simpozyuma, Dünya Enerji Konseyine üye olan 98 ülkeden yaşları arasında değişen 123 temsilci katılmıştır. Türkiye bu simpozyumda kurumlarınca önerilen adaylar arasından Milli Komitemizin seçtiği aşağıda belirtilen konularla ilgili tebliğ sunan üç genç tarafından başarı ile temsil edilmiştir: 1- Gürkan KUMBAROĞLU (ODTÜ) Energy - Economy - Environmental Modelling 2- Gökhan AFYONOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi) (ieothermal Energy 3- Ayşe SEYHAN (Boğaziçi Üniversitesi) A Mathematical Programming Model to Evaluate Energy Supply and Demand Strategies and Their Environmental Impact in Turkey 5.3- Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi 1995 Tokyo Toplantısına Katılım: Her yıl yapılan DEK / İcra Meclisi'nin 1995 Toplantısı 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında düzenlenen 16. Dünya Enerji Kongresi içinde yer alarak 6 ve 12 Ekim 1995 tarihlerinde Tokyo'da yapılmıştır. Bu toplantıya Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL, DEK Şeref Başkam Sn. Ali Galip MUTDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof.Dr.Nuri S AR YAL, Sn. Çiğdem HATUNOĞLU ve Sn. Selahattin HAKMAN katılmışlardır. Bu toplantıda, 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak DEK / İcra Meclisi'1996 Toplantısı için hazırlanan ilk duyuru dağıtılmış ve ülkemizi tanıtan TRT Kurumu tarafından hazırlanan Enerji - Turizm içerikli video kaset, bilgisayar kontrollü animasyon gösterilmiş ve ayrıca Turizm Bakanlığı Tokyo Bürosu'nun toplantı salonu lobisinde kurduğu stand ile ülkemiz en yaygın ve etkin bir şekilde tanıtılmıştır DEK / Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi Toplantısına Katılım: 8-13 Ekim 1995 talihinde Tokyo - Japonya'da yapılan, DEK / Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Problemleri Komitesi Toplantısına Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çiğdem HATUNOĞLU katılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 11

17 ÏV, ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 199S/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk 6- DEK / İCRA MECLİSİ'1996 KUŞADASI TOPLANTISI VE DİĞER ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ: 6.1- DEK /İcra Meclisi 1996 Kuşadası Toplantısı: Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman DEMİREL'in Himayelerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınızın Desteği, Sponsor kuruluşlarımızın katkıları ile Milli Komitemizin düzenlediği DEK / İcra Meclisi'1996 Toplantısı ve aşağıda belirtilen diğer toplantılar Kuşadası'nda ADAKULE ve PINE BAY Otelleri Toplantı Salonlarında yapılmıştır. a- Alt Komite Çalışmaları : 06 / b- İcra Meclisi Toplantısı : 08 / c- Türkiye Enerji Günü : d- Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Enerji Forumu : İcra Meclisi Toplantısı ve Diğer Etkinliklerine Bayındırlık Bakanı Sn. Cevat AYHAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn. Recai KUTAN ve mülki erkan, 5 ülkenin Enerji Bakardan, 9 ülkenin Enerji Bakan Yardımcısı ile DEK'e üye 83 ülkeden 503 yabancı ve 200'ün üzerinde yerli enerji uzmanı katılarak, en yüksek katılımla bugüne kadar yapılan toplantıların rekorlarını kırmıştır. İcra Meclisi'ndeki Görüşmeler ve Alınan Kararlar: İcra Meclisi Toplantısı, Bayındırlık ve İskan Bakam ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Vekili Sn. Cevat AYHAN, Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mr. J. W. BAKER ve Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL'un açılış konuşmaları ile oturuma başlamıştır. Konuşmacılar, dünyadaki enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve tüketimde yaşanan sıkıntıların çözümlerini tartışırken, yeni teknolojilerin çevre ile uyumu ve insanlık yararına olması üzerinde durmuşlar ve toplantıların başarılı geçmesi dileğinde bulunmuşlardır. Toplantıya ev sahipliği yapan, Kuşadası Kamu, Yerel ve Sivil Toplum Örgütlerine teşekkür edilmiştir. Açılış konuşmalarını takiben, gündem maddelerine geçilerek, sırasıyla; - Her ülkenin bir yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar, - Dünya Enerji Konseyi yayınları ve Kongreyle birlikte Hükümet ve Hükümet dışı Enerji Kuruluşlarının konferansları, hakkında bilgi verilmiştir. Dünya Enerji Konseyi'ne üye olan ülkeler arasında iletişimi daha etkin kılmak için uygulanacak stratejiler tartışılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk MilliKomitesi»DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 12

18 . ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raponı DEK Türk Bölgesel Enerji Programlan, Program ve Çalışma Komitelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, 6/7 Ekim 1996 tarihli toplantı kararlarım açıklamışlar ve İcra Meclisinin onayım almışlardır Yılı İcra Meclisi'nin yapılacağı Tayland (Bangkok)'daki çalışmalar hakkında ilgili Komite Başkanı, açıklamalarını sözel ve görsel olarak videowall üzerinde anlatmıştır yılı Ekim aymda Tokyo'da yapılan 16. Dünya Enerji Konseyi Enerji Kongresi ile ilgili kesin çalışma sonuçlan hakkında Japon yetkililer raporlannı sunmuşlardır yılında Houston (ABD)'de yapılacak Enerji Kongresi ile ilgili çalışmaların teknik, idari ve fmansal boyutlan video film ile anlatılmıştır. DEK Ana Tüzük üzerindeki değişiklik ve Konseyin Gelir - Gider Hesaplan, Denetçi Raporlan, incelenmiş ve ibra olunmuştur. Namibya ve Arnavutluk Dünya Enerji Konseyi'ne oybirliği ile üye olarak kabul edilmiştir yılında yapılacak 18. Dünya Enerji Kongresi ve İcra Meclisi Toplantısı için; Arjantin, Avustralya ve İtalya kıyasıya yarışmışlardır. Sözel ve görsel tanıtımlan sonunda yapılan kapalı oylamada, Arjantin'in evsahipliği büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Yönetimde süresi dolan üyelerin yerine yenilerinin seçimi yapılmıştır. 7 Üyeden oluşan Program Komitesi'ne, Amerika'dan boşalan üyeliğe Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı, Başkanın ve Delegelerin organizasyona olan memnuniyetlerini belirten konuşmalarla sona ermiştir Alt Komite Toplantılarına Katılım: Milli Komitemiz temsilcileri 06 / tarihlerinde yapılan aşağıdaki Alt Çalışma Komitelerinin Toplantılanna katılmışlardır. a) Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Problemleri Çalışma Komitesi: Bu komite toplantısına, Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çiğdem HATUN OĞLU ile Komitemiz Üyesi Sn. Teoman ALPTÜRK katılmışlardır. Toplantıda Sn. Teoman ALPTÜRK "Köy Elektrifikasyonu" ile ilgili bir tebliğ sunmuştur. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 13

19 ÏV. ÇALIŞMA SONUÇLARI ÜHK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışına Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu PEK Türk b) Joint IJNIPEDE/WEC Committee on the Performance of Thermal Generating, Plant - Meeting with Turkish Power Engineers Anılan Komite Başkanının, Türk Mühendisleri ile yüz - yüze bir toplantının yapılması talebi yararlı görülerek bu toplantıya Milli Komitemiz Kamu - Özel Sektör ve Üniversitelerden 23 Türk Mühendisin katılımı sağlanmıştır. Toplantının Birinci Bölümünde: Komitenin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; Alman, Amerikan, İtalyan ve Fransız uzmanlar, verimlilik istatistikleri, önemli üretim tesisleri, uygun bakım - onarım ve varolan santral yapıları, yakıt verimliliğinde gelişmeler ve tesis rehabilitasyon teknikleri, üretim birimlerinin standardizasyonu konulan tartışılmıştır. İkinci Bölümünde; TEAŞ Yetkilileri, Türkiye'nin Mevcut Elektrik Enerjisi Yapısı ve Geleceğe Yönelik Gelişimi ile Türkiye'de Termik Santrallerin Verimliliği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yetkilisi ise, Enerji Üretim Tesislerinde Özelleştirme Modelleri hakkında bildiriler sunmuşlardır. Üçüncü Bölümünde; Kamu - Özel Sektör, Üniversite ve Meslek Kuruluşları temsilcilerinin konu ile ilgili soru, cevap ve yorumlarını içeren çok yararlı bir toplantı yapılmıştır Türkiye Enerji Günü: 8 Ekim 1996 Sah günü öğleden sonra PINE BAY Oteli Salonu'nda düzenlenen Türkiye Enerji Günü, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Vekili Sn. Cevat AYHAN ve DEK / Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL'un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Türkiye Enerji Günü, dünyada en üst düzeyde etkin ve yetkili enerji uzmanlarına Türkiye'deki mevcut enerji kesitini, politikalarını ve geleceğe yönelik çalışmaları anlatarak tartışmak ve küreselleşme sürecinde yabancı yatırımcıların ve finansör kuruluşların ilgisini çekmek amacı ile düzenlenmiştir. Bu amaçla; Enerji Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin enerji politikalarını, enerji sahasında AB ile entegrasyon ve enerji sektöründeki özelleştirme çalışmaları, Yap - İşlet ve Yap - İşlet - Devret projelerini anlatırken, Türk Elektromekanik Sanayinin bugünkü durumu ve sorunları anlatılmıştır Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri (REWG) Enerji Forumu: Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu (REWG) Enerji Forumu tarihinde PINE BAY Oteli Salonu'nda yapılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 14

20 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk REWG'e üye olan ülkelerin enerji ile ilgili faaliyetlerini ve bölgedeki enerji kaynaklan ile enerji ticareti ve işbirliği çalışmalarını anlatmak amacıyla düzenlenen ENERJİ FORUMU, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Recai KUTAN ile DEK / Türk Milli Komitesi ve REWG Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL'un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Recai KUTAN, Türkiye'deki Enerji Politikaları ile Bölgenin önemini ve Bölgedeki çalışmaları anlattıktan sonra, REWG Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL, REWG'in oluşumu, çalışma programı ve bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, oluşturulan Alt Çalışma Gruplarını anlattıktan sonra, bölgede gerçekleştirilecek işbirliği çalışmalarının, bans, istikrar ve huzuru teminat altına alacağmı vurgulamıştır. Toplantının birinci bölümünde, 12 ülkenin enerji raporları sunularak tartı silmiştir. Aynı gün öğleden sonra düzenlenen panellerde; Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Başkanı Mr. J. W. BAKER'ın yönettiği Birinci Panel'de "Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkelerinde Enerji Kaynaklarının Ticareti ve Gelişimi" konusu üye ülkeler, Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı ile Birleşmiş Milletler temsilcileri arasında tartışılmıştır. Bölgenin önemi bir kez daha vurgulanarak sorular cevaplandırılmıştır. İkinci Panel'de; REWG Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL Başkanlığı'nda, "Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkelerinde Enerji Endüstrisi ile ilgili Müşterek Yatırım İmkanları" tartışıldı. Panel'e konuşmacı olarak ABB, GE., SIEMENS Firma Yetkililerinin yamsıra, Ukrayna, Romanya Yetkilileri ve Azerbaycan Enerji Bakam katılmıştır. Toplantıda varılan sonuç; ülkelerin liberal ekonomiye geçiş sürecinde olduğu, enerji yatırımlarının özelleştirilmesi ile ilgili hukuksal ve idari çalışmaların yapıldığı, yabancı sermayenin bölgeye getirilmesi gerektiği belirtilirken, özel sektör yatırımcı firmalar, bölgeye yatırım yapmayı çok arzu ettiklerini, bunun için bölgede güven, huzur, istikrar ve projelerde verimliliğin esas olduğunu belirtmişlerdir Enerji Fuarı: 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında düzenlenen DEK / İcra Meclisi Toplantısı ile diğer etkinliklerin yanısıra, Türk Enerji Sektörü ürünlerinin uluslararası bir alanda tanıtılması amacıyla PINE BAY Oteli Fuar Salonu'nda "Enerji Sergisi" düzenlenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn. Recai KUTAN'in DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Turk Milli Komitesi» DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 15

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE ve SERGİ YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Kongre ve Sergi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve

Detaylı

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888)

Program taslağı İzmir 2015. ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) Program taslağı İzmir 2015 ULUSLAR ARASI KADINLAR KONSEYİ (Kuruluş yılı 1888) 34. GENEL KURUL İzmir, Türkiye 30 Mayıs 5 Haziran 2015 21. YÜZYIL DA SAĞLIKLI YAŞAMA VE KADIN Program Taslağı Uluslar arası

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası,

Detaylı

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Kuru meyve sektörü tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ilk ihracatçı sektörlerimizden biri olup, ilerleyen üretim teknolojisi,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2006 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ Düzce Belediyesi AB Projelerin uygulanması, proje hazırlanması v e b a ş v u r u l a r ı n ı n gerçekleştirilmesi, tamamlanan

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 4 Haziran 2015 Perşembe günü

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hacettepe Üniversitesi Trafik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkezin Kuruluşu: Öğretim üyelerinin trafik ve yol güvenliği konusundaki hassasiyetleri ve kendi aralarında toplantılar yapma Merkez

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE

World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ NİN 2005-2007

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2 Mevlana Programı Mevlana Programı, yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YAZI İŞLERİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ PERSONEL DURUMU Mehmet KELEŞ Belediye Başkanı Saffet PEHLİVAN Başkan Yardımcısı EKİPMANLARI Abdulvahap DEMİREL Hesap İşleri Müdürü K.Ogün DANIŞ Satınalma Sorumlusu

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

2014 MAYIS-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

2014 MAYIS-HAZİRAN FAALİYET RAPORU 2014 MAYIS-HAZİRAN FAALİYET RAPORU 08 Mayıs 2014 (Turgut Gür) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği işbirliğinde geliştirilen TUYUP: Turizm Sektöründe

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012.

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 8. EĞİTİM. 8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 01.01.2001 31.12.2001 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi nce merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı