World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE"

Transkript

1 TR World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE Turkish National Committee COMMUTE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi YILLARI " 1 S ÇALIŞMA RAPORU

2 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 1995/1996 Hesap Yılı Toplantı Yeri: TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu OLAĞAN GENEL KURULU 27 ŞUBAT 1997, Ankara Toplantı Saati: DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

3 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 19 YÖNETİM KURULU Başkan : Başkan Yrd. : Genel Sekreter : Sayman Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Üye : Hüseyin ARABUL Mehmet KOYUNCU ( ) Emine N. AYBAR ( ) Tuncer TUNCAY ( ) Prof. Dr. Nuri S AR Y AL ( ) Naime IŞIK Kemal KOMAN ( ) Çiğdem HATUNOĞLU M.Selahattin HAKMAN Ünal ERDOĞAN Ali Galip MUTDOĞAN BARMEK Holding A.Ş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİE İdaresi Genel Müdürlüğü ODTÜ BOTAŞ Genel Müdürlüğü EİE İdaresi Genel Müdürlüğü TEAŞ Genel Müdürlüğü Simko Ticaret ve Sanayi A.Ş. TMMOB Ferdi Üye DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

4 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 19 DENETLEME KURULU Başkan : Üye : Üve : ismail H.ALTUN Mehmet BOZDEMİR ( ) Hamit ÖZKAN ( ) Ülker AYDIN DSİ TEDAŞ TEDAŞ TPAO YÜKSEK DANIŞMA KURULU Başkan : Başkan Yrd. : Başkan Yrd. : Genel Sekreter : Üye : Üye : Üye : Üye : F.Behçet YÜCEL C.Oktay APAYDIN Prof.Dr.M.Özcan ÜLTANIR Prof.Dr.H.Nusret YÜKSELER Prof.Dr.Bilgin KAFTANOĞLU Prof.Dr.İ.Demir İNAN Prof.Dr.Eran NAKOMAN Süheyl ELBİR ( ) Remzi YÜCEBAŞ ( ) DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

5 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 19 I. GÜNDEM n. SUNUŞ HI. GİRİŞ 1. Rapor Dönemi 2. Kuruluşun Unvanı 3. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 4. Üyeler Hakkında Açıklamalar 5. Organizasyon Yapısı IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI 1. Üyelerimiz ile Yürütülen İlişkiler 2. Cumhurbaşkanıımza Yapılan Ziyaretler 3. "Kamu Yararına Çalışan Dernek" Olma Çalışmaları 4. Kongre, Seminer, Panel Düzenleme Çalışmaları 5. Dünya Enerji Konseyi (DEK) ile İlgili Toplantılara Katılım 6. DEK/İcra Meclisi' 1996 Kuşadası Toplantısı ve Diğer Etkinliklerin Düzenlenmesi 7. REWG Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu ile İlgili Çalışmalar 8. Yönetmelik Çalışmaları 9. Enerji Bilgi Bankası Kurulması Çalışmaları 10. Yayınlarımız 11. DEK-Londra Merkezi ile İlişkiler 12. Bağış ve Yardımlar 13. Milli Komitemizin Yaptığı Bağış ve Yardımlar 14. DEK/TMK Yüksek Danışma Kurulu (DEK/TMK-YDK) 15. Finansal ve Mali Sonuçlar V. DENETLEME KURULU RAPORU VI. 1997/1998 YILLARI ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Türkiye 7. Enerji Kongresi ve 2. Uluslararası Enerji Fuarı Düzenleme Çalışmaları 2. DEK Toplantılarına Katılım 3. Panel - Açık Oturum, Sempozyum Düzenleme Çalışmaları 4. REWG ile İlgili Çalışmalar 5 Yayınlarımız VH. 1997/1998 YILLARI PROGRAM GELİR-GİDER BÜTÇE ÖNERİSİ VHI.SONUÇ DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi» DEK Türk Mili

6 DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan ÇalışmaRaporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu"» DEK Türk" GÜNDEM: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi, 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Yıllan Çalışma Raporlarının Okunması, 4. Raporların Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının İbra Edilmesi, ve 1998 Yıllarına Ait Yıllık Üye ve Giriş Aidatlarının Görüşülerek Karara Bağlanması, 6. Yıllık Üye Aidatmı Takvim Yılının 30 Haziran Tarihine Kadar Ödemeyen Üyelere Gecikme Zammı Uygulanması İçin Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması, ve 1998 Yıllan Bütçelerinin Görüşülüp Karara Bağlanması, 8. Tüzükte Değişiklik Yapılacak Maddelerin Görüşülerek Karara Bağlanması, 9. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Kamu Yaranna Çalışan Derneklerden Sayılması İçin Gerekli Kararın Alınması ve Bu Konudaki İşlemlerin Yürütülmesi İçin Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi, 10. Komite İçin Gerekli Bina veya Arsa Satın Alınarak Bina Yaptırılması, Büro Demirbaşı ve Mefruşatı Satın Alınması veya Mevcut Taşınmazların ve Büro Demirbaşlannın Satılması Hususunda Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi Kararının Alınması, 11. Seçimler; a) Yönetim Kurulu Üyeleri, b) Denetim Kurulu Üyeleri, c) Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri'nin Seçimi, 12.Dilek ve Temenniler, Kapanış. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK TOrk Milli Komite 1

7 II, SUNUŞ DEK Turk MİUİ Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk. Milli Komitesi 1995/1996 Villan Çalışma Raporu»DEK TOriT DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ'nin Değerli Üyeleri, Komitemiz yıllan çalışma dönemini tamamlamıştır. DEK Türk Milli Komitesi'nin yıllan çalışma dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu Raporunu, Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarını Saym Genel Kurulumuzun tetkik, müzakere ve kararlarına sunar, bütün üyelerimizi saygıyla selamlanz. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

8 OL GİRİŞ DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 1- Rapor Dönemi 2- Kuruluşun Unvanı 3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 4- Üyeler Hakkında Açıklamalar 1 Ocak Aralık DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Seçilmiş Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu listesi ayrıca verilmiştir Yılı ile 1996 Yılı sonlan arasmda üye gelişimi aşağıdaki gibidir ONUR ÜYELİĞİ A GRUBU ÜYELER 1.Bakanlık ve Kamu Kuruluşları Sermayesi Kısmen veya Tamamen Devlet Tarafından Ödenen Sınai ve Mali Kuruluşlar ? 3.Özel Sektör, Sınai, Müşavirlik ve Müteahhitlik Kuruluşları Bilimsel, Teknik, Araştırma ve Eğitim Müesseseleri ve Meslek Odaları TOPLAM B GRUBU ÜYELER Ferdi Üyeler GENEL TOPLAM (A+B) Organizasyon Yapısı: Milli Komite çalışmalarını daha sistemli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki Organizasyon yapısını uygulamıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

9 HI, amis DEK Türk Milli Komitesi 1995/İ996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 199S/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ( YELİ ÇALIŞMALARINA ESAS) ORGANİZASYON YAPISI GENEL KURUL (225 Üye) Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu Yüksek Danışma Kurulu 1) İsmail H.ALTUN Bşk. 1) Hüseyin ARABUL Başkan 17 Devamlı Üye + Geçiciı Üyeler 2) Hamit ÖZKAN Üye 2) Emme N. AYBAR Bşk.Yrd. 3) Ülker AYDIN Ûîe 3) Prof.Dr.Nuri SARYAI. Gn.Sek. 4) Naime IŞDC Say.Üye 5) Çiğdem HATUNOĞLU Üye 6)M.SelahattinHAKMAN Üye 7) Kemal KOMAN Üye 8) Ünal ERDOĞAN Üye 9) Ali Galip MUTDOĞAN Üye İcra Komitesi Başkan + Başkan Yrd. Genel Sekreter + Sayman Üye Merkez Büro Büro Müdürü Muhasebe Müdürü Sekreter/B. Görevlisi Sekreter/Bilgisayar ts.1. Destek Komiteleri Çalışma Grupları Teknik Program Komitesi Başkan Doç Dr.Güner ÜNALAN WEC 96 EA-Kuşadası Çalışma Grubu Başkan M.Selahattin HAKMAN Kayıt ve Toplantı Yeri Düzenleme Komitesi Başkan Dr Erdal ŞEKERCİOĞLÜ REWG Sekreterliği Genel Sekreter Çiğdem HATUNOĞLU REWG Alt Çalışma Grupları Yayın ve Tanıtma Komitesi Başkan Selahattin TOPUZ Bilgi Bankası Çalışma Grubu Başkan Prof.Dr Nuri SAR YAL Sosyal Htkinliklcr ve Teknik Tur Düzenleme Komitesi Başkan İsmail H.ALTUN Panel, Açık Oturum, Sempozyum Düzenleme Çalışma Grubu Başkan Ünal ERDOĞAN Türkiye 7. Enerji Kongresi Organizasyon Grubu Başkan Hüseyin ARABUL AR-GE Çalışma Grubu Başkan Ünal ERDOĞAN DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

10 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK TûrİT~ 1-ÜYELERİMİZ İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER: /. /- Üyeliğe Kabul Edilenler: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin çalışmalarını daha yaygın ve etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla enerji sektöründe yeralan aşağıdaki üniversite, kuruluş ve kişiler üyeliğe kabul edilmişlerdir. /. I. 1- Onur Üyeliği: Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, Üniversiteler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Özel Sektör Kuruluşları: - AEG-ETİ Elektrik Endüstrisi AŞ. - EĞEM Enerji A.Ş. - ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. - TEPE İnşaat Sanayi A.Ş Kişisel Olarak: Sn. Neşet ÖZTÜRK, Sn. Paşa SARIOĞLU, Sn. Cafer TEMUR, Sn. Dr.Tuncay ERCAN, Sn. G.Ayşe CANSIZ, Sn. Süleyman AKSOY, Sn. Dr.Nasuhi Ç AND ARLI, Sn. Dr. Hasan Hüseyin ÇOĞALAN, Sn. Tuncay DERMAN, Sn. Doç.Dr.Murat Î.EROL, Sn. S.Yücel ÖZDEN, Sn. Dr.Mustafa ACAROĞLU, Sn. Gökmen TOPUZ, Sn. Güngör BOZKURT, Sn. Dr.İrfan ERGÜN üyeliklere kabul edilmişlerdir. 1.2-Üyelikten Ayrılanlar: Aşağıda belirtilen üyeler, üyelikten ayrılmışlardır; A Grubu Üyeler: - Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, - Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, - Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Şubesi - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı - Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü -ÇinkurA.Ş. - Garp Linyitleri İşletmesi - ECS Elektronik Elektrik San. ve T. A. Ş. - SU-İŞ Proje Mühendislik ve Müt. Ltd.Şti. - Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi" DEK Türk Milli Komitesi DEK TOrk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

11 IV- ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk B Grubu Üyeler: - Sayın Dr.Mesut YILDIZ (Vefat) - Sayın Fikret BİL - Sayın Mehmet GÜREL - Sayın A. Mesut ÇETİNÇELÎK (Vefat) üyelikten ayrılmışlardır. 1.3-Üyelik Aidatı Ödentileri: Yapılan çeşitli uyarılara rağmen mali bölümde belirtildiği gibi tüm üyelerin aidatları 1995 yılında %94, 1996 yılında %91 oranında tahsil edilmiştir Üyelerimiz ile Yapılan Yazışmalar: Tüm üyelere tarihinde yapılan Genel Kurul sonuçlan ve Yönetim Kurulu görev dağılımı bildirilmiştir. Aidatlarını ödemeyen üyelere; a) tarih ve 1995/ sayılı, b) tarih ve 1995/600 sayılı, c) tarih ve 1995/ sayılı, d) tarih ve 1996/7-11 sayılı, e) tarih ve 1996/ sayılı, f) tarih ve 1996/ sayılı, g) tarih ve 1996/ sayılı uyan yazıları yazılmıştır. Kamu, özel sektör kuruluşları ve tüm üyelerimize Tokyo'da 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında yapılan 16. Dünya Enerji Kongresi duyurusu gönderilmiştir Ekim 1995 tarihleri arasında Tokyo'da yapılan WEC 16. Enerji Kongresi'ne ön katılım formu gönderen üyelerimize kayıt formları gönderilerek katılım için gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 16. Dünya Enerji Kongresi içinde yer alan "Dünya Enerji Kongresi Gençler Enerji Simpozyumu"na aday gösterilmesi için üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarına duyurulmuştur. 16. Dünya Enerji Kongresi sonuç ve önerileri Türkçeye tercüme edilerek tüm üyelerimize gönderilmiştir yılında gerçekleştirilen KEİ 1. Uluslararası Enerji Kongresi ve 1994 yılında yapılan Türkiye 6. Enerji Kongresi Organizasyon Grubu Çalışma ve Mali Raporu bu etkinlikleri finanse eden kuruluşlara gönderilmiştir. Türkiye 6. Enerji Kongresi Açılış - Kapanış Konuşmaları, Paneller ve Sonuç Raporu Finansör Kuruluşlara ve Kongreye katılan delegelere gönderilmiştir. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Turk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Turk Milli Komite 6

12 IV. ÇALİŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Kurum / Kuruluş, resmi merciler ve kişilere gerekli görülen ve istenen bilgilerle ilgili yazışmalar yapılmıştır. Üyemiz olan özel sektör kuruluşlarına "Enerji Dünyası" bültenine reklam ve yazı göndererek desteklemeleri için duyuru yapılmıştır dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına katlimi çağrısı tüm üyelere gönderilmiş ve ayrıca mahalli gazetede yayınlanmıştır. 2- CUMHURBAŞKANIMIZA YAPILAN ZİYARETLER: Yönetim Kurulumuz, tarih ve 1996/1 No'lu karan ile Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'e ülkemizdeki büyük enerji projelerinin programlanması ve gerçekleştirilmesindeki hizmetleri ve Milli Komitemize verdikleri değerli desteklerinden dolayı "ONUR ÜYELİĞİ" verilmesini kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızı ziyaretlerinde, bu karar kendilerine bildirilmiş ve Cumhurbaşkammız, Milli Komitemizin enerji ile ilgili olarak kamu yararına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarım ifade ederek Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin "ONUR ÜYELİĞİ"ni kabul buyurmuşlardır Çalışma Dönemi içinde Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'i üç defa ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde kendilerine Milli Komitemizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sunarak yapacağımız çalışmalarda destek vermeleri arz edilmiştir. Bu kapsamda 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında Kuşadası'nda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı, Türkiye Enerji Günü ile Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Enerji Forumu organizasyonu Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki talimatları çerçevesinde sağlanan kaynak ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda çalışmalarını yararlı gördükleri Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu (REWG)'na da kaynak sağlanması hususunda destek vermişlerdir. Komitemizin, bundan önceki düzenlediği ulusal enerji kongrelerinde olduğu gibi Eylül 1997 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Türkiye 7. Enerji Kongresi'nin de himayelerinde yapılmasını kabul buyurmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL'e, çalışmalarımıza güç kazandıran değerli katkı ve desteklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür eder, şükranlarımızı arz ederiz. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

13 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Mitli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu»DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 3-"KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK" OLMA ÇALIŞMALARI: Milli Komitemizin "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" Statüsünde sayılması için önceki yıllarda yapılan müracaatlar, Komitenin kuruluşu ile ilgili 1949 yılmda çıkan Bakanlar Kurulu kararma göre merkezi Londra'da bulunan Dünya Enerji Konseyi'nin bir şubesi olarak kurulmuş olmasından dolayı tüzel kişiliğe haiz olmaması nedeniyle reddedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızm desteği ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak istenilen doğrultuda Milli Komitemiz; tarih ve 94/6182 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile tüzel kişiliğe haiz bir dernek statüsünü kazanmıştır. Bu aşamadan sonra Komite'nin "Kamu Yararına Çalışan Dernek" sayılması için tarihinde yaptığımız müracaata Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş vermiş, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca Ana Tüzükte "Komite yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az %80'nini Komite amaçları için harcar" koşulunun bulunması istenmiştir. Bu nedenle gerekli değişiklik Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 4-KONGRE, SEMİNER, PANEL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI: Milli Komitemiz, 1995 ve 1996 yıllarında aşağıda belirtilen Kongre, Seminer, Panel ve Enerji Sergisi düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmiştir Türkiye 7. Enerji Kongresi Organizasyon Çalışmaları: Dört yılda bir düzenlenen Ulusal Enerji Kongresi'ni en son 1994 yılında yapılan kongrede; Dünya Enerji Kongrelerine paralel olarak üç yılda bir yapılması hususundaki alman karar doğrultusunda 7. Enerji Kongresi ve Enerji Fuan'nın İstanbul'da Açılış Töreninin AKM'de, Kongre ve Enerji Fuan'nın İTÜ Taşkışla tesislerinde Eylül 1997 tarihleri arasında yapılması kararlaştınlmıştır. Kongrenin ilk hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmuş, bilahare çalışmalann daha etkin ve geniş kapsamlı bir şekilde yürütülmesi için "Türkiye 7. Enerji Kongresi ve 2. Uluslararası Enerji Fuarı Organizasyon Grubu" ile Alt - Çalışma Komiteleri oluşturulmuştur. Kongrede sunulmak üzere ilk duyuruda belirtilen konularda gelen 238 adet tebliğ, Değerlendirme Komisyonunda incelenerek red veya kabul edilenler yazarlarına bildirilmiştir. Önceki kongrelerimizde olduğu gibi 7. Kongremizde de kongre ile birlikte "Enerji Fuan"nın da düzenlenmesi programlanmıştır. Kongre ve Enerji Fuan'nın en iyi bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. DEK Turk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 8

14 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk 4.2- Elektrik Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Semineri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın himayesinde, Birleşmiş Milletler / Avrupa Ekonomik Komisyonu Elektrik Enerjisi Çalışma Grubu, Milli Komitemizin ve TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin işbirliği çerçevesinde Haziran 1996 tarihinde "Elektrik Sektöründe Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme" konulu uluslararası bir seminer düzenlenmiştir. TEAŞ/TEDAŞ Konferans Salonu'nda yapılan seminerde Türk ve Yabancı uzmanlar tarafından konu ile ilgili on iki adet tebliğ sunulmuş ve ayrıca iki "Açık Oturum" düzenlenmiştir. Büyük ilgi gören seminere 300'ün üzerinde delege katılmıştır. Anılan seminerde sunulan tebliğler ve açık oturumda yapılan konuşmaların yer aldığı tebliğler kitabının basımı ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, en kısa sürede dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca seminer süresince ülkemiz enerji sektörünün en iyi şekilde tanıtılabilmesi amacıyla bir sergi düzenlenmiştir Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Sorunları Forumu: Elektrik sektörünün içinde bulunduğu konum ile hızla artan talebin karşılanması konusunda kamuoyunda son zamanlarda yapılan çeşitli spekülasyonlara bir açıklık getirmek amacıyla Milli Komitemizce Ankara'da TEAŞ/TEDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tarihinde; düzenlenmiştir. "Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Sorunları Forumu" Forum'un sabah oturumunu Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman DEMİREL ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Recai KUTAN onurlandırarak birer konuşma yapmaları programlanmıştır. Açılış konuşmalarını takiben sabah oturumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, KOÇ Holding AŞ. ve ENKA Holding A.Ş.'nin üst düzey yetkililerinin konu ile ilgili birer tebliğ sunmuştur. Öğleden sonraki oturumda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kamu, Özel Sektör Kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ve konu ile ilgili uzman kişilerin katılımı ile oluşturulan Forum'da; konuşmacılara sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Büyük bir katılım ve ilgi ile takip edilen bu Forum'da Türkiye'de Elektrik Enerjisi'nin bütün sorunları tartışılarak çözüm önerileri ortaya konmuştur. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite

15 , ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK TOrk 5- DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) İLE İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIM: Milli Komitemiz aşağıda belirtilen DEK ile ilgili kongre, simpozyum vb. toplantılara katılarak uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmiştir. 5. /- DEK 16. Enerji Kongresi'ne Katılım: 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında Tokyo - Japonya'da yapılan 16. Dünya Enerji Kongresi'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL, DEK Şeref Başkanı Sn. Ali Galip MUTDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof.Dr.Nuri SARYAL, Sn. Çiğdem HATUNOĞLU ve M. Selahattin HAKMAN, DEK/TMK Teknik Program Komitesi Başkanı Sn. Doç.Dr.Güner ÜNALAN, DEK/TMK Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Sn. Prof.Dr.H.Nusret YÜKSELER, Komitemiz Üyesi Sn. Birkan ERDAL ve diğer özel sektör temsilcileri olmak üzere Türkiye'den 16 delege katılmıştır. Kongre'de sunulmak üzere Milli Komitemizce seçilip gönderilen ve Kongre Teknik Program Komitesi tarafından kabul edilen aşağıdaki tebliğler yer almıştır: 1- Türkiye - Romanya Ortak Tebliği Energy Co-operation Prospects in The Black Sea and Central Asian Countries Hüseyin ARABUL : DEK Türk Milli Komitesi Başkanı Çiğdem HATUNOĞLU : TEAŞ Genel Müdürlüğü Jean CONSTANTINESCU : DEK Romanya Milli Komitesi Genel Sekreteri ve Diğerleri 2- Energy Situation In Turkey and The Developments In Geothermal Energy Utilization Doç.Dr.Güner ÜNALAN : MTA Genel Müdürlüğü 3- Importance of Energy Network In Regional and Interregional Cooperation Nur YILDIRIM : TEAŞ Genel Müdürlüğü Füsun İV AK : BOT AŞ Genel Müdürlüğü 4- Economic and Environmental Evaluation of Electricity Generation System of Turkey Fazilet UĞUR : TEAŞ Genel Müdürlüğü Neşe GENÇYILMAZ : TEAŞ Genel Müdürlüğü Yukarıda belirtildiği gibi 16. Dünya Enerji Kongresi'nde Türkiye, Kongreye delege olarak ve bilimsel katılımla etkin bir rol oynamıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 10

16 IV. ÇALIŞMA SONUÇLARI Dl.K Turk Milli Komitesi Yılları Çalama Raporu DEK 1 ürk Milli Komitesi 199*'1996 Yılları Çalışma Raporu HEK Turk 5.2- DEK/ Gençler Enerji Simpozyumu *na Katılım: 16. Dünya Enerji Kongresi'ne paralel olarak 7-13 Ekim 1995 tarihleri arasında "Gençler Enerji Simpozyumu" düzenlenmiştir. Simpozyuma, Dünya Enerji Konseyine üye olan 98 ülkeden yaşları arasında değişen 123 temsilci katılmıştır. Türkiye bu simpozyumda kurumlarınca önerilen adaylar arasından Milli Komitemizin seçtiği aşağıda belirtilen konularla ilgili tebliğ sunan üç genç tarafından başarı ile temsil edilmiştir: 1- Gürkan KUMBAROĞLU (ODTÜ) Energy - Economy - Environmental Modelling 2- Gökhan AFYONOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi) (ieothermal Energy 3- Ayşe SEYHAN (Boğaziçi Üniversitesi) A Mathematical Programming Model to Evaluate Energy Supply and Demand Strategies and Their Environmental Impact in Turkey 5.3- Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi 1995 Tokyo Toplantısına Katılım: Her yıl yapılan DEK / İcra Meclisi'nin 1995 Toplantısı 8-13 Ekim 1995 tarihleri arasında düzenlenen 16. Dünya Enerji Kongresi içinde yer alarak 6 ve 12 Ekim 1995 tarihlerinde Tokyo'da yapılmıştır. Bu toplantıya Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL, DEK Şeref Başkam Sn. Ali Galip MUTDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof.Dr.Nuri S AR YAL, Sn. Çiğdem HATUNOĞLU ve Sn. Selahattin HAKMAN katılmışlardır. Bu toplantıda, 6-10 Ekim 1996 tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak DEK / İcra Meclisi'1996 Toplantısı için hazırlanan ilk duyuru dağıtılmış ve ülkemizi tanıtan TRT Kurumu tarafından hazırlanan Enerji - Turizm içerikli video kaset, bilgisayar kontrollü animasyon gösterilmiş ve ayrıca Turizm Bakanlığı Tokyo Bürosu'nun toplantı salonu lobisinde kurduğu stand ile ülkemiz en yaygın ve etkin bir şekilde tanıtılmıştır DEK / Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi Toplantısına Katılım: 8-13 Ekim 1995 talihinde Tokyo - Japonya'da yapılan, DEK / Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Problemleri Komitesi Toplantısına Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çiğdem HATUNOĞLU katılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 11

17 ÏV, ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 199S/1996 Yılları Çalışma Raporu DEK Türk 6- DEK / İCRA MECLİSİ'1996 KUŞADASI TOPLANTISI VE DİĞER ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ: 6.1- DEK /İcra Meclisi 1996 Kuşadası Toplantısı: Cumhurbaşkanımız Saym Süleyman DEMİREL'in Himayelerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınızın Desteği, Sponsor kuruluşlarımızın katkıları ile Milli Komitemizin düzenlediği DEK / İcra Meclisi'1996 Toplantısı ve aşağıda belirtilen diğer toplantılar Kuşadası'nda ADAKULE ve PINE BAY Otelleri Toplantı Salonlarında yapılmıştır. a- Alt Komite Çalışmaları : 06 / b- İcra Meclisi Toplantısı : 08 / c- Türkiye Enerji Günü : d- Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Enerji Forumu : İcra Meclisi Toplantısı ve Diğer Etkinliklerine Bayındırlık Bakanı Sn. Cevat AYHAN, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Sn. Recai KUTAN ve mülki erkan, 5 ülkenin Enerji Bakardan, 9 ülkenin Enerji Bakan Yardımcısı ile DEK'e üye 83 ülkeden 503 yabancı ve 200'ün üzerinde yerli enerji uzmanı katılarak, en yüksek katılımla bugüne kadar yapılan toplantıların rekorlarını kırmıştır. İcra Meclisi'ndeki Görüşmeler ve Alınan Kararlar: İcra Meclisi Toplantısı, Bayındırlık ve İskan Bakam ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Vekili Sn. Cevat AYHAN, Dünya Enerji Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mr. J. W. BAKER ve Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL'un açılış konuşmaları ile oturuma başlamıştır. Konuşmacılar, dünyadaki enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve tüketimde yaşanan sıkıntıların çözümlerini tartışırken, yeni teknolojilerin çevre ile uyumu ve insanlık yararına olması üzerinde durmuşlar ve toplantıların başarılı geçmesi dileğinde bulunmuşlardır. Toplantıya ev sahipliği yapan, Kuşadası Kamu, Yerel ve Sivil Toplum Örgütlerine teşekkür edilmiştir. Açılış konuşmalarını takiben, gündem maddelerine geçilerek, sırasıyla; - Her ülkenin bir yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar, - Dünya Enerji Konseyi yayınları ve Kongreyle birlikte Hükümet ve Hükümet dışı Enerji Kuruluşlarının konferansları, hakkında bilgi verilmiştir. Dünya Enerji Konseyi'ne üye olan ülkeler arasında iletişimi daha etkin kılmak için uygulanacak stratejiler tartışılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk MilliKomitesi»DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 12

18 . ÇALIŞMA SONUÇLARI DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yıllan Çalışma Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raponı DEK Türk Bölgesel Enerji Programlan, Program ve Çalışma Komitelerinin Yönetim Kurulu Başkanları, 6/7 Ekim 1996 tarihli toplantı kararlarım açıklamışlar ve İcra Meclisinin onayım almışlardır Yılı İcra Meclisi'nin yapılacağı Tayland (Bangkok)'daki çalışmalar hakkında ilgili Komite Başkanı, açıklamalarını sözel ve görsel olarak videowall üzerinde anlatmıştır yılı Ekim aymda Tokyo'da yapılan 16. Dünya Enerji Konseyi Enerji Kongresi ile ilgili kesin çalışma sonuçlan hakkında Japon yetkililer raporlannı sunmuşlardır yılında Houston (ABD)'de yapılacak Enerji Kongresi ile ilgili çalışmaların teknik, idari ve fmansal boyutlan video film ile anlatılmıştır. DEK Ana Tüzük üzerindeki değişiklik ve Konseyin Gelir - Gider Hesaplan, Denetçi Raporlan, incelenmiş ve ibra olunmuştur. Namibya ve Arnavutluk Dünya Enerji Konseyi'ne oybirliği ile üye olarak kabul edilmiştir yılında yapılacak 18. Dünya Enerji Kongresi ve İcra Meclisi Toplantısı için; Arjantin, Avustralya ve İtalya kıyasıya yarışmışlardır. Sözel ve görsel tanıtımlan sonunda yapılan kapalı oylamada, Arjantin'in evsahipliği büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Yönetimde süresi dolan üyelerin yerine yenilerinin seçimi yapılmıştır. 7 Üyeden oluşan Program Komitesi'ne, Amerika'dan boşalan üyeliğe Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı, Başkanın ve Delegelerin organizasyona olan memnuniyetlerini belirten konuşmalarla sona ermiştir Alt Komite Toplantılarına Katılım: Milli Komitemiz temsilcileri 06 / tarihlerinde yapılan aşağıdaki Alt Çalışma Komitelerinin Toplantılanna katılmışlardır. a) Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Problemleri Çalışma Komitesi: Bu komite toplantısına, Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çiğdem HATUN OĞLU ile Komitemiz Üyesi Sn. Teoman ALPTÜRK katılmışlardır. Toplantıda Sn. Teoman ALPTÜRK "Köy Elektrifikasyonu" ile ilgili bir tebliğ sunmuştur. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komite 13

19 ÏV. ÇALIŞMA SONUÇLARI ÜHK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışına Raporu DEK Türk Milli Komitesi 1995/1996 Yılları Çalışma Raporu PEK Türk b) Joint IJNIPEDE/WEC Committee on the Performance of Thermal Generating, Plant - Meeting with Turkish Power Engineers Anılan Komite Başkanının, Türk Mühendisleri ile yüz - yüze bir toplantının yapılması talebi yararlı görülerek bu toplantıya Milli Komitemiz Kamu - Özel Sektör ve Üniversitelerden 23 Türk Mühendisin katılımı sağlanmıştır. Toplantının Birinci Bölümünde: Komitenin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda; Alman, Amerikan, İtalyan ve Fransız uzmanlar, verimlilik istatistikleri, önemli üretim tesisleri, uygun bakım - onarım ve varolan santral yapıları, yakıt verimliliğinde gelişmeler ve tesis rehabilitasyon teknikleri, üretim birimlerinin standardizasyonu konulan tartışılmıştır. İkinci Bölümünde; TEAŞ Yetkilileri, Türkiye'nin Mevcut Elektrik Enerjisi Yapısı ve Geleceğe Yönelik Gelişimi ile Türkiye'de Termik Santrallerin Verimliliği; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yetkilisi ise, Enerji Üretim Tesislerinde Özelleştirme Modelleri hakkında bildiriler sunmuşlardır. Üçüncü Bölümünde; Kamu - Özel Sektör, Üniversite ve Meslek Kuruluşları temsilcilerinin konu ile ilgili soru, cevap ve yorumlarını içeren çok yararlı bir toplantı yapılmıştır Türkiye Enerji Günü: 8 Ekim 1996 Sah günü öğleden sonra PINE BAY Oteli Salonu'nda düzenlenen Türkiye Enerji Günü, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Vekili Sn. Cevat AYHAN ve DEK / Türk Milli Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL'un açılış konuşmaları ile başlamıştır. Türkiye Enerji Günü, dünyada en üst düzeyde etkin ve yetkili enerji uzmanlarına Türkiye'deki mevcut enerji kesitini, politikalarını ve geleceğe yönelik çalışmaları anlatarak tartışmak ve küreselleşme sürecinde yabancı yatırımcıların ve finansör kuruluşların ilgisini çekmek amacı ile düzenlenmiştir. Bu amaçla; Enerji Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin enerji politikalarını, enerji sahasında AB ile entegrasyon ve enerji sektöründeki özelleştirme çalışmaları, Yap - İşlet ve Yap - İşlet - Devret projelerini anlatırken, Türk Elektromekanik Sanayinin bugünkü durumu ve sorunları anlatılmıştır Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri (REWG) Enerji Forumu: Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Bölgesel Enerji İşbirliği Çalışma Grubu (REWG) Enerji Forumu tarihinde PINE BAY Oteli Salonu'nda yapılmıştır. DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi DEK Türk Milli Komitesi»DEK Türk Milli Komite 14

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali-

ile birlikte kazanan bir Oda gerçekleştirdiğimiz faali- GAZİANTEP TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Gücünü, kaynaklarını ve bilgi birikimini tüm üyeleriyle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip üyeleri ile birlikte kazanan bir Oda olmayı

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı