PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI"

Transkript

1

2

3 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI 2014 İSTANBUL

4

5 İstanbul, bizim tarihimizin ve uygarlığımızın bir özetidir.

6 BAŞKANDAN Değerli İstanbullular, Belediyemizin yeni dönem Stratejik Planında belirlediğimiz misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, yeni dönemin ilk yatırım ve hizmet programıyla çalışmalarımızı yeniden ele aldık. Çağdaş standart kalitesi yüksek, yaşanabilir marka şehir İstanbul olma yolunda, 2015 yılı Yatırım ve Hizmet Programımız yeni dönemin önemli bir adımı olacaktır. Öncü, örnek ve kurumsallaşmış bir yerel yönetim anlayışının gereği yatırım ve hizmetlerimizin hesap verilebilirliği, şeffaflığı, çağdaş ve sosyal belediyecilik uygulamalarımızın sunulmasının sürdürülebilirliği, bizler için büyük önem arz etmektedir. Bu anlayışla yeni dönem projelerimiz, 503 adedi yatırım ve 247 adedi hizmet olmak üzere toplam 750 faaliyet grubundan oluşmaktadır. Bunun parasal tutarı ise TL dir. Tespit edilen bu bütçenin içinde yatırımlar yaklaşık % 64,7 ile ön sırayı alırken, TL tutarındaki tahmini hizmet sektörü bütçesi de yaklaşık % 35,3 tür. Kentimizin ulaşım sorunlarının çözümüne en büyük katkıyı oluşturacak, Raylı Sistem Proje ve Yatırımlarımızı merkezi yönetim ile bütünleşmiş bir şekilde yürütmekteyiz. Bu sebeple 2015 Yatırım ve Hizmet Programımızda önemli bir payı yine Ulaşım Hizmetleri ne ayırdık. Gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerimiz, ülkemizin sosyo ekonomik ve kültürel başkenti konumundaki İstanbul umuzun dünya kentleri arasında her geçen gün saygınlık ve öneminin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Halkımızın desteğiyle hız kesmeden, kentimizin ihtiyaçlarını planlı ve ihtiyaçları dikkate alarak hazırladığımız 2015 yılı Yatırım ve Hizmet Programımızın şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder; değerli Meclis Üyelerimize ve hemşehrilerime saygılarımı sunarım.

7

8 MİSYONUMUZ Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak VİZYONUMUZ Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değerler üreten marka kentin yerel yönetimi

9 içindekiler A. GENEL BİLGİLER ve ANALİZLER B. MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM ve HİZMETLERİ C. ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetimi Kent ve Toplum Düzeni Yönetimİ Kültür Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim D. DIŞ KREDİLİ E. SATIN ALINACAK ARAÇ, GEREÇ VE TEÇHİZATLAR

10

11 GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

12 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı içeriğinde toplam Bin TL tutarında 503 adet yatırım projesi ile Bin TL tutarında 247 adet hizmet projesi yer almaktadır. Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nın kanuni dayanağı, hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler, hazırlık süreci ve ana hizmet alanları bazındaki genel bilgi ve analizler aşağıda sunulmuştur. 1. YASAL DAYANAK Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun(18/a) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun (7/a) maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. POLİTİKA VE STRATEJİLER Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nın hazırlanmasında esas alınan politika ve stratejiler aşağıda belirtilmektedir: 2.1. Paydaş Görüşlerinin Alınması: Kamu kaynaklarının daha etkin, verimli, ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda kullanılabilmesi için Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı hazırlanırken Belediyemizin paydaş grupları olan; İstanbul halkının, ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, Belediyemiz müdürlükleri ile üst yönetiminin görüş, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınmış ve değerlendirilmiştir Stratejik Plana Uygun Olma: Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nda yer verilen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Dönemi Stratejik Planı nda ifade edilen vizyon, misyon ve değerleri ile stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine azami ölçüde katkı sağlanması hedeflenmiştir Ana Hizmet Alanlarına Göre Önceliklendirme: Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı içerisinde yer alan yatırım ve hizmetleri daha etkin bir şekilde izleme, ölçme ve değerlendirme olanağına imkân sağlaması ve belediyelerin ilgili mevzuatı ile dönemi Stratejik Planımıza uygun olması amacıyla Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programındaki yatırım ve hizmetler 8 Ana Hizmet Alanı ile Genel Yönetim Alanı başlıklarında toplanmıştır. Bu 8 ana hizmet alanından Ulaşım Hizmetleri, Çevre, ve Sosyal Destek Hizmetleri öncelikli Ana Hizmet Alanları olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nda, söz konusu ana hizmet alanlarındaki yatırım ve hizmetlere öncelik ve ağırlık verilmiştir İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İlçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak planlanan yatırım ve hizmetlerde, ilçeler arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik düzey farkının azaltılması hedeflenmiştir. 3. HAZIRLIK SÜRECİ Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı nın cari mevzuata uygun olarak kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve performans esaslı bütçe çalışmalarına altlık teşkil etmek üzere mümkün olan en gerçekçi şekilde hazırlanması hedeflenmiştir. Önerilen Çalışma Programı çerçevesinde önce 2014 Nisan ayı içerisinde resmi yazı ile ilçe belediyelerinden yatırım ve hizmet projesi önerilerini bildirmeleri istenmiştir. İlçe belediyelerinin bildirdikleri yatırım teklifleri tasnife tabi tutulduktan sonra değerlendirilmek üzere Belediyemizin ilgili birimlerine iletilmiştir. Daha sonra 2014 Temmuz ayı içerisinde birimlerimize yönelik yayınlanan Başkanlık genelgesi ile de, Birimlerimizin görev alanları ile ilgili olarak paydaşlarımızın görüşlerini de dikkate almak ve değerlendirmek sureti ile öngörecekleri yatırım ve hizmet tekliflerini Bütçe ve Denetim Müdürlüğümüzün belirlediği tavan içinde kalmak kaydıyla elektronik ortamda (Yatırım Takip Sistemine) bildirmeleri talimatlandırılmıştır. Bu talimat doğrultusunda bildirilen yatırım ve hizmet teklifleri ilgili müdürlükler ile tekrar görüşülerek Stratejik Planı ve 2015 yılı Bütçe tasarısına uygun düzeltme, düzenleme ve analizleri yapıldıktan sonra Eylül ayı sonuna kadar muhtelif kurullarda görüşülerek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda belediyemizin üst yönetim kademesi ve tüm birim yöneticilerinin detaylı incelemeleri ve nihai değerlendirmeleri sonucunda yatırım ve hizmet programındaki son düzenleme ve rasyonelleştirmeler yapılmıştır. Böylece, uzun süren bir hazırlık ve değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Performans Esaslı 2015 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı Büyükşehir Belediye Meclisimizin tetkik ve onaylarına sunulmuştur. 10

13 GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER FAALİYETLERİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM TABLOSU FAALİYETİN NİTELİĞİ SAYISI (ADET) PROJE YÜZDE (%) 2015 YILI TUTARI YÜZDE (%) HİZMET ,3 YATIRIM ,7 GENEL TOPLAM FAALİYETLERİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ HİZMET YATIRIM % 35.3 % HİZMET YATIRIM IN GENEL DAĞILIM TABLOSU YATIRIMIN TÜRÜ SAYISI (ADET) PROJE YÜZDE (%) 2015 YILI TUTARI YÜZDE (%) DEVAM EDEN , ,5 YENİ , ,5 GENEL TOPLAM IN GENEL DAĞILIM GRAFİĞİ DEVAM EDEN YENİ % 53.5 % DEVAM EDEN YENİ

14 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI FAALİYETLERİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIM TABLOSU TOPLAM 2015 YILI ANA HİZMET ALANI FAALİYET/PROJE SAYISI YÜZDE (%) TUTARI YÜZDE (%) AFET 22 2, ,7 ÇEVRE , ,3 İMAR 55 7, ,3 KENT VE TOPLUM DÜZENİ 24 3, ,0 KÜLTÜR HİZMETLERİ , ,3 SAĞLIK HİZMETLERİ 5 0, ,2 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ 89 11, , , ,0 GENEL YÖNETİM , ,6 GENEL TOPLAM FAALİYETLERİN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ ULAŞIM HİZ. GENEL YÖNETİM ÇEVRE SOSYAL DESTEK HİZ. KÜLTÜR HİZ. AFET İMAR KENT VE TOPLUM DÜZENİ SAĞLIK HİZ. 12

15 GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER IN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIM TABLOSU 2015 YILI ANA HİZMET ALANI PROJE SAYISI PROJE TOPLAM TUTARI TUTARI YÜZDE (%) AFET ,75 ÇEVRE ,20 İMAR ,64 KENT VE TOPLUM DÜZENİ ,16 KÜLTÜR HİZMETLERİ ,37 SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ , ,01 GENEL YÖNETİM ,23 GENEL TOPLAM IN ANA HİZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ ULAŞIM HİZ. GENEL YÖNETİM SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ KÜLTÜR HİZMETLERİ ÇEVRE AFET İMAR KENT VE TOPLUM DÜZENİ 13

16

17 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ

18 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI MÜDÜRLÜK BAZINDA TUTARLARINA GÖRE SIRALAMA FAALİYETLERİN 2015 MÜDÜRLÜK ADI ADEDİ ORANI (%) TUTARI ORANI (%) , ,22 ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM 23 3, ,13 AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM 39 5, ,20 ATIK 7 0, ,66 AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER 17 2, ,18 MAKİNA İKMAL 9 1, ,73 ALTYAPI HİZMETLERİ 35 4, ,31 SOSYAL VE İDARİ İŞLER 9 1, ,92 KAMULAŞTIRMA 1 0, ,28 TESİSLER BAKIM VE ONARIM 29 3, ,23 EMLAK 9 1, ,23 İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ 11 1, ,21 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER 13 1, ,21 EĞİTİM 6 0, ,95 YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM 34 4, ,70 AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM 7 0, ,70 SOSYAL HİZMETLER 3 0, ,62 ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM 7 0, ,58 GENÇLİK VE SPOR 9 1, ,41 MEZARLIKLAR 10 1, ,35 MESKEN 5 0, ,31 TRAFİK 15 2, ,16 SAĞLIK VE HIFZISSIHHA 4 0, ,04 ALTYAPI PROJELER 12 1, ,00 KÜLTÜR 9 1, ,92 GÜVENLİK 1 0, ,83 ALTYAPI KOORDİNASYON 1 0, ,72 ÜSTYAPI PROJELER 15 2, ,66 İSTANBUL DARÜLACEZE 5 0, ,62 TOPLU 2 0, ,51 DENİZ HİZMETLERİ 6 0, ,48 ENGELLİLER 3 0, ,43 HALKLA İLİŞKİLER 10 1, ,42 ELEKTRONİK SİSTEMLER 14 1, ,38 ZABITA DESTEK HİZMETLERİ 1 0, ,37 SATINALMA 2 0, ,36 BİLGİ İŞLEM 14 1, ,34 HAL 15 2, ,31 ULAŞIM PLANLAMA 9 1, ,26 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 5 0, ,23 ZABITA TEDBİR 1 0, ,22 LEVAZIM VE AYNİYAT 3 0, ,20 KENTSEL DÖNÜŞÜM 4 0, ,20 ÇEVRE KORUMA 8 1, ,19 KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER 13 1, ,18 İNSAN KAYNAKLARI 4 0, ,18 ULAŞIM KOORDİNASYON 6 0, ,17 VETERİNER HİZMETLERİ 1 0, ,17 ŞEHİR TİYATROLARI 6 0, ,14 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA 1 0, ,13 BASIN YAYIN 4 0, ,12 16

19 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜK BAZINDA TUTARLARINA GÖRE SIRALAMA FAALİYETLERİN 2015 MÜDÜRLÜK ADI ADEDİ ORANI (%) TUTARI ORANI (%) ŞEHİR PLANLAMA 2 0, ,11 DIŞ İLİŞKİLER 6 0, ,11 DEPREM VE ZEMİN İNCELEME 4 0, ,10 HARİTA 5 0, ,10 KENT ORKESTRASI 1 0, ,10 AKOM 2 0, ,10 KENTSEL TASARIM 5 0, ,09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 7 0, ,05 PLANLAMA 3 0, ,05 KÜTÜPHANE VE MÜZELER 5 0, ,04 KORUMA UYGULAMA VE DENETİM 4 0, ,04 AB İLİŞKİLERİ 6 0, ,03 STRATEJİ GELİŞTİRME 4 0, ,01 ARŞİV 2 0, ,01 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 3 0, ,004 İMAR 2 0, ,003 ISTANBUL SEHIRCILIK ATÖLYESI MÜDÜRLÜGÜ 2 0, ,002 BOĞAZİÇİ İMAR 1 0, ,001 GENEL TOPLAM ,049,

20 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI AB İLİŞKİLERİ HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H H50001 AB VE İSTKA PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETME KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM H H50003 AB VE İSTKA PROJE TAKİP VERİ PAYLAŞIM VE SÜREÇ YÖNETİM PLATFORMU İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM H H57001 İSTANBUL PROJE FİKİR ATÖLYESİ ÇALIŞTAYI İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM H H57002 AB PROJELERİ İLE AVRUPA DAKİ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM H H57003 GENÇLERİ VE GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞANLARI AVRUPA FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM H H57004 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ FİZİKİ VE SOSYAL GELİŞMİŞLİK GÖSTERGE SİSTEMİ NİN KURULMASI İSTANBUL GENELİ İMAR HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

21 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ACİL YARDIM VE CANKURTARMA HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H Z04001 ACİL YARDIM VE HASTA NAKİL AMBULANS HİZMETİ İSTANBUL GENELİ AFET HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

22 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H R02004 SAYISAL TELSİZ SİSTEMİ, GSM VE UYDU DATA HATLARI İLE KESİNTİSİZ HABERLEŞME, ARAÇ-EKİP YÖNETİM SİSTEMİ VE ŞİDDET HARİTASI ÜRETİMİ İSTANBUL GENELİ AFET H R02001 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) BİNASININ EKİPMAN, CİHAZ VE SİSTEMLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM- ONARIMI VE İŞLETİLMESİ KAĞITHANE AFET HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

23 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 Y U12003 DENETİM VE KONTROLLÜK DANIŞMANLIĞI İSTANBUL GENELİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H U12004 HALİÇ YAYA KÖPRÜSÜ YAPIMI İŞİ BEYOĞLU-FATİH Y U22044 İSTANBUL GENELİNDE YOL, KÖPRÜ, KAVŞAK, ÜSTGEÇİT, ALTGEÇİT, VİYADÜK VE ALT YAPILARININ YAPIMI İNŞAATI İSTANBUL GENELİ Y Ç05001 İSTANBUL GENELİ DERE ISLAHI İNŞAATI İSTANBUL GENELİ ÇEVRE Y U12036 BAKIRKÖY, DÜNYA TİCARET MERKEZİ - SAHİL YOLU ARASI YOL, KAVŞAK İNŞ. BAKIRKÖY Y U12037 AVCILAR, FİRUZKÖY TAHTAKALE YOLU İNŞAATI AVCILAR Y U12047 TAKSİM MEYDAN ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI BEYOĞLU

24 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 7 Y U12048 ARNAVUTKÖY BELEDİYE BİNASI - TAYAKADIN ARASI YOL İNŞAATI ARNAVUTKÖY Y U12010 ÜSKÜDAR HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ ÖNÜ ZEMİNALTI OTOPARKI VE BAĞLANTI YOLLARI İNŞAATI ÜSKÜDAR Y U12011 KAĞITHANE, SULTAN SELİM CAD. - İNÖNÜ CAD. - TALATPAŞA CAD. - DERE CAD. BAĞLANTI YOLU İNŞAATI KAĞITHANE Y U12016 ARNAVUTKÖY ÇİLİNGİR YOLU - MEHMET AKİF CADDESİ ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI ARNAVUTKÖY Y U12017 ARNAVUTKÖY HARAÇÇI - HADIMKÖY BAĞLANTISI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI ARNAVUTKÖY Y U12018 ALTINŞEHİR MEYDANI VE ÇEVRESİ (AZATLI DERESİ) YOL VE KAVŞAK İNŞAATI BAŞAKŞEHİR Y U12021 BEYKOZ, RİVA DERESİ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ VE YOL REHABİLİTASYON İNŞAATI BEYKOZ Y U12022 TUZLA AYDINTEPE YOLU - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ARASI YOL İNŞAATI TUZLA Y U12023 KAĞITHANE SEYRANTEPE CENDERE YOLU YOL VE KAVŞAK İNŞAATI KAĞITHANE

25 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 16 Y U12025 BAŞAKŞEHİR, TEM KUZEY YAN YOL (MASKO ÖNÜ) YOL DÜZENLEME İNŞAATI BAŞAKŞEHİR Y U12030 İSTANBUL GENELİNDE KÖPRÜ GÜÇLENDİRME İNŞAATI İSTANBUL GENELİ Y U12033 KADIKÖY BOSTANCI TÜNEL CAD. - KAYIŞDAĞI CAD. ARASI YOL VE KAVŞAK İNŞAATI KADIKÖY Y U12036 ATAŞEHİR, HALK CADDESİ - KARAMAN ÇİFTLİĞİ CAD. - BOSTANCI YOLU - HAL CADDESİ KESİŞİMİ YOL İNŞAATI ATAŞEHİR Y U12041 BEYLİKDÜZÜ, HÜRRİYET BULVARI - İSTANBUL CAD. ARASI (KAVAKLI CAD. - İNÖNÜ CAD.) YOL İNŞAATI BEYLİKDÜZÜ Y U12045 İSTANBUL GENELİ ASFALT YAPIMI İSTANBUL GENELİ Y U12004 BAŞAKŞEHİR, BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE- HADIMKÖY YOLU ARASI YOL, KAVŞAK İNŞAATI BAŞAKŞEHİR Y U12005 BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ BAĞLANTI YOLLARI DÜZENLEME İNŞAATI BEYLİKDÜZÜ Y U12007 EYÜP KEMERBURGAZ SU ÜRETİM TESİSİ ULAŞIM YOLLARI DÜZENLEME İNŞAATI EYÜP

26 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 25 Y U12009 KADIKÖY, HAYDARPAŞA GARI ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜ YENİDEN YAPILMASI İNŞAATI KADIKÖY Y U12010 KÂĞITHANE CENDERE YOLU (2X3) REHABİLİTASYONU YOL, KAVŞAK İNŞAATI KAĞITHANE Y U12011 SULTANBEYLİ MECİDİYE KÖPRÜSÜ İLE PENDİK FORMULA BAĞLANTI YOLU ARASI TEM YAN YOLLAR DÜZENLEME İNŞAATI PENDİK, SULTANBEYLİ Y U12012 SULTANGAZİ BELEDİYE MEYDANI ÖNÜ VE YAKIN ÇEVRESİ YOL-KAVŞAK DÜZENLEME İNŞAATI SULTANGAZİ Y U12014 ÜSKÜDAR ALTUNİZADE KAVŞAĞI DAĞITICI VE TOPLAYICI YOL DÜZENLEME İNŞAATI ÜSKÜDAR Y U12001 İSTANBUL GENELİ YAYA ÜST GEÇİTLERİ İNŞAATI İSTANBUL GENELİ Y U12002 ZEYTİNBURNU BAKIRKÖY KENNEDY CAD.(10. YIL CADDESİ - FİLDAMI YOLU ARASI) YOL REHABİLİTASYON İNŞAATI BAKIRKÖY Y U12003 İSTANBUL GENELİ GÜRÜLTÜ VE SES BARİYERLERİ YAPIMI İNŞAATI İSTANBUL GENELİ Y U12005 FULYA - LEVAZIM ARASI YOL YAPIMI BEŞİKTAŞ

27 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ALTYAPI HİZMETLERİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 34 Y U14001 İSTANBUL GENELİ OTOPARK YAPIMI İNŞAATI İSTANBUL GENELİ HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

28 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 Y U12001 İSTABUL GENELİ TRANŞE KAPLAMALARINA İLİŞKİN SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA İNŞAATI İŞİ İSTANBUL GENELİ HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

29 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ALTYAPI PROJELER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 Y Ç01005 İSTANBUL GENELİNDE PARK, REKREASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM Y Ç02004 İSTANBUL GENELİ 1.GRUP KENTSEL TASARIM BİNA,YOL,ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM Y Ç02102 İSTANBUL GENELİ DENİZ YAPILARI PROJELERİ İSTANBUL GENELİ Y H43010 İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP KÜLTÜR,SPOR,HİZMET VE OTOPARK YAPILARINA AİT PROJELERİN HAZIRLANMASI. İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM Y H43015 İSTANBUL GENELİNDE 1.GRUP CADDE,YOL VE MEYDAN DÜZENLEMELERİNE AİT PROJELER İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM Y U10102 İSTANBUL GENELİNDE YAYA ALT VE ÜST GEÇİT PROJELERİ İSTANBUL GENELİ Y U13101 İSTANBUL GENELİNDE İSKELE PROJELERİ İSTANBUL GENELİ Y Ç01001 DANIŞMANLIK, MÜŞAVİRLİK, KONTROLLÜK VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI İSTANBUL GENELİ GENEL YÖNETİM Y U11001 İSTANBUL GENELİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ İSTANBUL GENELİ

30 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ALTYAPI PROJELER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 10 Y U12001 İSTANBUL GENELİ MEYDAN-CADDE DÜZENLEME VE YAYALAŞTIRMA PROJELERİ İSTANBUL GENELİ Y U12002 İSTANBUL GENELİ YOL, KAVŞAK VE TÜNEL PROJELERİ İSTANBUL GENELİ Y U14001 İSTANBUL GENELİ YERALTI-YERÜSTÜ OTOPARK PROJELERİ İSTANBUL GENELİ HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

31 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H Ç01005 ANADOLU YAKASI GENELİNDEKİ KORU VE PARKLAR İÇİN KAMERA ALIM VE BAKIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE H Ç01007 LABORATUVAR CİHAZLARI VE EKİPMANLARI BAKIM VE ONARIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE H Ç01008 İSTANBUL GENELİNDEKİ YEŞİL ALANLARDA, KORU VE KENT ORMANLARI İÇİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İŞİ İSTANBUL GENELİ KENT VE TOPLUM DÜZENİ H Ç01009 İSTANBUL ANADOLU YAKASI CADDE, KORU VE YEŞİL ALANLARDAKİ AĞAÇLARIN BUDANMASI, SİLVİKÜLTÜREL BAKIMI VE AĞAÇ RESTORASYONU HİZMET ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE H Ç01010 MOBİL UYGULAMA, WEB TASARIM, YAZILIM, HOSTİNG, KARE KOD, DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE H Ç01011 ANADOLU YAKASI GENELİ PARKLARI, MEZARLIKLARI, KORULARI, YOLLARI VE HAVUZLARIN BAKIM VE ONARIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE H Ç01012 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER NDE KULLANILMAK ÜZERE ŞOFÖR HİZMETİ ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE Y Ç01002 ANADOLU YAKASI YEŞİL ALANLARI İLE İLÇE BELEDİYELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİTKİSEL MATERYAL(FİDAN, TOPRAK, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ) ALIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE

32 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H Ç01004 ANADOLU YAKASI GENELİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ALAN- LARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE Y Ç01013 ANADOLU YAKASI GENELİNDE İLÇE BELEDİYELERİNDE KAVŞAK, SAHİL VE SEMT PARKLARI YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE Y Ç01003 ANADOLU YAKASI KENT MOBİLYALARI VE OYUN GRUPLARI TEMİNİ MONTAJI VE BAKIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE Y Ç01004 ANADOLU YAKASI GENELİ SU DEPOLARI YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE Y Ç01006 LABORATUVAR KİMYASAL MADDE VE SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ ÇEVRE HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

33 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H U11018 KARTAL - KAYNARCA METROSU 2. ETAP (TAVŞANTEPE - ÇAMÇEŞME ARASI) METROSU KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ PENDİK H U11019 KAYNARCA MERKEZ - PENDİK METRO HATTI KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ PENDİK Y U10010 ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY (SANCAKTEPE) METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ MÜHENDİSLİK VE KONTROLLUK HİZMETLERİ ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ÇEKMEKÖY HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 Y U10009 ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ ÜMRANİYE, ÇEKMEKÖY, ÜSKÜDAR Y U11001 ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE RAYLI SİSTEM PROJESİ KADIKÖY, ÜMRANİYE, ATAŞEHİR Y U11002 KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAATI VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ KARTAL, PENDİK Y U11001 ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY RAYLI ULAŞIM TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ 126 ADET METRO ARACI TEMİNİ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİ ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, ÇEKMEKÖY

34 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 5 Y U11002 KARTAL-KAYNARCA METROSU İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ KARTAL, PENDİK Y U11003 ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE RAYLI SİSTEM HATTI İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ KADIKÖY, ATAŞEHİR, ÜMRANİYE Y U11004 KARTAL-KAYNARCA METROSU 2. ETAP (TAVŞANTEPE-ÇAMÇEŞME ARASI) İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ PENDİK Y U11005 KAYNARCA MERKEZ - PENDİK METRO HATTI PENDİK Y U11006 KAYNARCA (ÇAMÇEŞME) - TUZLA TERSANE METRO HATTI TUZLA, PENDİK Y U11007 KAYNARCA TUZLA METROSU KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ TUZLA, PENDİK Y U11008 DUDULLU - KAYIŞDAĞI - İÇERENKÖY - BOSTANCI METRO HATTI ATAŞEHİR, KADIKÖY, ÜMRANİYE Y U11009 DUDULLU - KAYIŞDAĞI - İÇERENKÖY - BOSTANCI METRO HATTI KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ ÜMRANİYE, ATAŞEHİR, KADIKÖY Y U11010 ÇEKMEKÖY - TAŞDELEN METRO HATTI ÇEKMEKÖY, SANCAK- TEPE

35 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 14 Y U11011 ÇEKMEKÖY - SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ (HAVALİMANI) METRO HATTI SANCAKTEPE, PENDİK, SULTANBEYLİ, ÇEK- MEKÖY Y U11012 ÇEKMEKÖY - TAŞDELEN - SANCAKTEPE - SULTANBEYLİ (HAVALİMANI) METROSU KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ SANCAKTEPE, SULTANBEYLİ, PENDİK, ÇEKMEKÖY Y U11014 ANADOLU YAKASI RAYLI SİSTEM HATLARINDA KULLANILACAK 278 ADET METRO ARACI TEMİNİ İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ Y U11015 ANADOLU YAKASI (ÇAMLICA) TELEFERİK PROJESİ ÜSKÜDAR, SULTANBEYLİ Y U11016 LİBADİYE CADDESİ HAVARAY HATTI KADIKÖY, ÜSKÜDAR Y U11017 BEYKOZ (SULTANİYE PARKI) - KARLITEPE ARASI VE BEYKOZ ÇAYIRI - HZ. YÜŞA TEPESİ ARASI TELEFERİK HATLARININ YAPIMI İŞİ BEYKOZ Y U11020 MECİDİYEKÖY-ZİNCİRLİKUYU-ALTUNİZADE-ÇAMLICA TELEFERİK HATTI ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, ÜSKÜDAR HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

36 PERFORMANS ESASLI 2015 YILI YATIRIM VE HİZMET PROGRAMI ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM HİZMETLER HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 H U12010 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAĞMUR SUYU HATLARI VE AÇIK KANALLARIN TERESSUBAT TEMİZLİĞİ YAPILMASI ANADOLU YAKASI GENELİ H U12012 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA REFÜJ VE KENAR HENDEKLERİN TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 1 Y U12003 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDAKİ YOL ELEMANLARININ BAKIM,ONARIM VE YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ Y U12005 ANADOLU YAKASI BETON ELEMANI ALIMI VE YERİNDE UYGULAMA YAPILMASI İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ Y U12007 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA ÇELİK HALATLI VE KARAYOLU TİPİ, OTO KORKULUKLARI BAKIM,ONARIM VE YAPIMI ANADOLU YAKASI GENELİ Y U12008 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA YAYA KORKULUK VE ALT ÜST GEÇİT BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ ANADOLU YAKASI GENELİ

37 MÜDÜRLÜKLERE GÖRE 2015 YILI YATIRIM VE HİZMETLERİ ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM HİZMETİN) ADI UYGULAMA YERİ BAŞLAMA-BİTİŞ YILI ANA HİZMET ALANI 5 Y U12009 ANADOLU YAKASI YOL AĞINDA BACA IZGARA REVİZYONU,YÜKSELTME VE DEPLASE YAPILMASI İŞİ. ANADOLU YAKASI GENELİ HİZMET YATIRIM YATIRIM VE HİZMET GENEL

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

2015 Performans Programı 1

2015 Performans Programı 1 05 Performans Programı 05 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü () 88 75 76 - Dahili : 89 strateji@sislibelediyesi.com www.sislibelediyesi.com Şişli

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres Telefon Faks E-posta Web Ordu Büyükşehir Belediyesi Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019)

TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019) İÇİNDEKİLER BAŞKANDAN... 2 I. GİRİŞ... 3 1. STRATEJİK PLANIN YASAL DAYANAĞI... 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK... 4 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz...

Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir. Arnavutköy. için Çalısıyoruz... Daha Mutlu ve Yasanabilir Bir Arnavutköy için Çalısıyoruz... Mahalle ve Köylerimiz ARNAVUTKÖY MERKEZ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANADOLU İMRAHOR İSLAMBEY YAVUZSELİM BAHŞAYIŞ YUNUS EMRE ATATÜRK BOĞAZKÖY İSTİKLAL

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 205 YILI 205 MALİ YILI 205 YILI BAŞKAN DAN Her geçen gün daha da büyüyen ve güzelleşen ilçemiz; tüm altyapı ve üstyapı sorunları tamamlanmış, yaşanabilir modern bir kent haline dönüşmüştür. Bu büyük gelişim,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DBB DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Diyarbakır binlerce yıl boyunca yaşamın kesintisiz devam ettiği, bu süreç boyunca farklı dinleri, kültürleri ve uygarlıkları bağrında

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir.

Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. 1 SUNUŞ Sıklıkla söylüyorum, buraya da yazayım: Çalışmak, en büyük erdemdir. Neden? Çünkü, bir iş yapmak veya eser meydana getirmek üzere yürüttüğümüz çaba, aynı zamanda ahlaki bir değer ihtiva eder. Çalışmanın

Detaylı