Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber"

Transkript

1 Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

2 2 PwC

3 Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg borsalarında görülüyor. Bu rehberde bu üç borsanın kotasyon kabul şartları ve ihraççıların kotasyon sonrası süregelen yükümlülükleri hakkında genel bir özete yer verilmektedir. Bu üç borsanın ortak özelliklerinden birisi farklı özellik ve gerekliliklere sahip iki ayrı piyasayı barındırıyor olmalarıdır: İhraççıların, Prospektüs ve Şeffaflık Direktifleri gibi ilgili Avrupa Birliği ( AB ) düzenlemelerine tabi olduğu piyasa Borsa tarafından düzenlenen ve dış düzenlemelerine tabi olmayan bir piyasa En uygun borsa ve piyasayı seçerken şirketler her birinin özelliklerini ve kendilerinin genel ihtiyaçlarına (talep, likidite, vb.) nasıl cevap vereceklerini dikkate almalıdır. Dikkate alınacak faktörler şunları içermektedir: Yatırımcı ihtiyaçları Kotasyon gereklilikleri UFRS ye uygun hesap oluşturma becerisi/isteği Borsaya ilişkin temel özellikler: düzenlemeler, stratejik odaklanma ve yatırımcı ilişkileri, likidite ve sermaye derinliği Kurumsal imaj Düzenlemeye tabi piyasalarda ihraççılar AB Prospektüs Direktifi ne tabidir. Buna göre, yatırımcılar diğer Avrupa piyasaları için bir pasaport alabilir ve uluslararası yatırımcılara ulaşabilirler. Kotasyon kriterlerine uygunluk Bu üç borsanın hepsinde geçerli bazı kabul kriterleri mevcuttur. Bunlar şunlardır: Borçlanma araçlarının serbestçe devredilebilirliği, satın alındıktan sonra menkul kıymet satışına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmaması avroluk borçlanma tabanı Aynı sınıftaki tüm menkul kıymetlerin işlem görmesi zorunluluğu 3

4 AB tarafından düzenlenen piyasalarda borç menkul kıymetlerinin işlem görmesi Bu rehberde ele alınan borçlanma araçlarının işlem görebileceği üç düzenlemeye tabi piyasa şunlardır: Ana Piyasa (The Main Market), Londra Borsası Ana Menkul Kıymet Piyasası (The Main Securities Market), İrlanda Borsası Lüksemburg Borsası (The Bourse de Luxembourg) Bu piyasaların düzenlemeleri ilgili ülkede faaliyet gösteren kurumlar tarafından belirlenmiştir: İngiltere için Financial Services Authority, İrlanda için Irish Financial Services Authority/Central Bank of Ireland ve Lüksemburg için Commission de Surveillance du Secteur Financier. Bu kuruluşlar aynı zamanda ilgili piyasada işlem gören borçlanma araçlarına ait prospektüsü (izahname) de onaylamak için yetkili kuruluşlardır. Finansal raporlamakuralları, prospektüs içeriği ve ihraççıların süregelen yükümlülükleri Prospektüs ve Şeffaflık Direktifleri gibi ilgili AB direktifleri ve Düzenlemeleri uyarınca belirlenmektedir. Üç piyasada da benzer uygulamalar geçerli olduğu için bu rehberde her biri için ayrı ayrı açıklamalara yer verilmemektedir. AB Prospektüs Direktifi nde profesyonel veya kurumsal yatırımcıya yönelik menkul kıymetler ile bireysel yatırımcıya yönelik olanlar arasında bir ayrım yapılmaktadır. Ayrım, büyük ölçüde, tek bir menkul kıymetin nominal değerine göre yapılmaktadır. Düzenlenmiş piyasalarda bireysel ve toptan menkul kıymetler arasında finansal raporlama ve diğer yükümlülükler açısından bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bireysel menkul kıymetlere ilişkin kurallar nominal değeri avrodan az olan tüm menkul kıymetler için geçerlidir. Toptan menkul kıymetlere ilişkin kurallar ise daha yüksek nominal değerlere sahip menkul kıymetler için geçerli olmaktadır. Gelecekte İrlanda ve Londra Borsaları bazı devam eden yükümlülükler için avroya tekabül eden daha yüksek bir eşiği benimseyebilirler, ancak bunun olması için bu tür bir eşiğin Prospektüs Direktifi nde ve sonrasında ise ilgili ülkenin mevzuatında yer alması gerekmektedir. 4 PwC

5 Prospektüs içeriği Prospektüs Direktifi ve Düzenlemeleri, AB bünyesindeki düzenlenmiş tüm piyasalarda işlem gören borçlanma araçlarına ilişkin prospektüs içeriğini ele almaktadır. Aşağıdaki tabloda da özetlendiği üzere, bir prospektüste yer alacak önemlibilgiler Londra, İrlanda ve Lüksemburg için aynıdır. Finansal bilgilerin sunumu karmaşık bir konu haline gelebilmektedir, bu nedenle de başlangıç safhalarında göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır. Bireysel Yatırımcılar Toptan Yatırımcılar Geçmiş finansal bilgiler Denetimden geçmiş iki yıllık finansal bilgi (ya da ihraççının faaliyet gösterdiği sürenin daha kısa olması halinde bu döneme ilişkin bilgi) Asgari olarak en son yıla ait finansal bilgiler ihraç edenin bir sonraki yıl yayımlanacak yıllık mali tabloları yapı ile tutarlı bir biçimde sunulmalıdır Ara dönem finansal bilgiler Denetlenmiş en son yıllık mali tablolardan bu yana yayımlanmış ara dönem finansal bilgiler varsa, onlar da mali tablolara dahil edilecektir.eğer söz konusu finansal bilgiler denetim veya incelemeye tabi tutulmuşsa, denetim veya inceleme raporunun da dahil edilmesi gerekmektedir Yılsonundan bu yana dokuz aydan fazla süre geçtiyse dahil edilmeleri gerekmektedir Trend bilgisi Denetlenmiş en son mali tablolardan bu yana tahminlerde herhangi bir önemli olumsuz değişiklik olup olmadığı hakkında beyan Cari yılda önemli etki yaratması muhtemel trendler, belirsizlikler, taahhütler ya da diğer olaylar hakkında bilgiler Önemli değişiklikler Kâr tahmin bilgileri Tüm borç menkul kıymetleri için beyan gereklidir. Eğer kâr tahmin bilgilerine yer veriliyorsa, varsayımlara ilişkin bir beyan gerekmektedir Eğer kâr tahmin bilgilerine yer veriliyorsa bu konuda denetçi raporu alınmalıdır Denetçi raporu gerekmemektedir; ihraç eden şirket, tahminlerin uygun biçimde hazırlandığı ve tahminlerin mali tablolardaki uygulamasının muhasebe politikaları ile tutarlı olduğunu ifade etmelidir Bilirkişi raporu Atıfta bulunarak dahil etme Prospektüs dahilinde bir rapor özel olarak hazırlanacaksa, bilirkişi raporunun prospektüste yer almasına onay vermesi gereklidir Eğer ilgili düzenleyici idare ya da ihraç eden şirketin bulunduğu AB üyesi ülkedeki yetkili makam nezdinde paylaşılmış bilgiler bunlara atıfta bulunmak suretiyle dahil edilebilir Devam eden yükümlülükler ve finansal raporlama Düzenlenmiş piyasalarda borç ihraç edenlere yönelik devam eden yükümlülükler Şeffaflık Direktifi ile belirlenmektedir ve genellikle tüm düzenlenmiş piyasalarda aynı olmaktadır. Borçlanma aracının nominaldeğerinin avrodan yüksek ya da düşük olmasına bağlı olarak borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülükler bakımından bazı farklılıklar görülmektedir. Şirket içindeki kişilerden elde edilen bilgiler Faaliyet raporu ve yıllık hesaplar Ara Dönem raporlar Mümkün olan en kısa sürede açıklanmalıdır Önemli işlemler mümkün olan en kısa sürede piyasaya açıklanmalıdır Bireysel borç ihraç eden şirketler için yıl sonunun ardından dört ay içerisinde onaylanmalı ve yayımlanmalıdır. Toptan ihraç eden şirketler içinse Londra Borsası nda yıl sonunun ardından altı ay içerisinde, İrlanda Borsası nda yerel mevzuatın öngördüğü zaman çizelgesi içerisinde onaylanmalı ve yayımlanmalıdır, ancak Lüksemburg Borsası için bu yönde bir gereklilik bulunmamaktadır. Gerektiği durumlarda yıllık mali tabloların hem bireysel hem de toptan ihraç eden şirketler için denetlenmesi gerekmektedir. 6.ay ara dönem raporları sadece AB tarafından düzenlenmiş piyasalarda işlem gören bireysel borç menkul kıymetleri için gerekmektedir ve ilgili oldukları dönemin ilk iki ayı içerisinde onaylanmaları ve yayımlanmaları gerekmektedir. Bu tür ara dönem mali tablolarının denetlenmesi ya da incelenmesi gerekli değildir, ancak denetlenmiş/incelenmiş olmaları halinde denetim/inceleme raporu da yayımlanmalıdır 6.ay ara dönem raporları toptan borç menkul kıymeti ihraç eden şirketler için gerekmemektedir Not 1: İrlanda Borsası ndaki Ana Menkul Kıymet Piyasası nda işlem gören borçlanma araçları avroluk nominal değer eşiğinin üzerinde olan şirketler (eğer 31 Aralık 2010 tarihinden sonra işlem görmeye başlamışsa) yıllık ve yarı yıllık mali tablo dosyalamak zorunda değildir. Not 2: Yerleşik bulundukları üye devlet Lüksemburg olan ve sadece birim başına en az avroluk nominal değer eşiğe sahip borçlanma aracı ihraç etmiş şirketler finansal bilgi yayımlama şartından muaf tutulmaktadır. 5

6 Borsa tarafından düzenlenmiş piyasalarda borçlanma aracı ihracı Daha önce belirtildiği üzere, borsalar, AB tarafından düzenlenen piyasaların yanı sıra kendi düzenledikleri piyasalar da oluşturmuşlardır. Bu piyasalarda AB tarafından düzenlenmiş piyasalara kıyasla daha az katı bir düzenleme rejimi uygulanmaktadır. Finansal Araçlara İlişkin Piyasalar Direktifi uyarınca bunlar AB tarafından düzenlenen piyasaların kapsamına girmemektedir ve bu nedenle de Prospektüs ve Şeffaflık Direktifleri ndeki şartlar bunlar için geçerli olmamaktadır. Bu tür piyasalar, Prospektüs Direktifi nden öngörüldüğü şekilde bir Avrupa pasaportuna ihtiyaç duymayan ancak sağlam bir düzenleme yapısının da mevcut bulunmasını isteyen ihraççıların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu piyasaların bir diğer özelliği ise finansal bilgilerin UFRS uyarınca hazırlanmasının zorunlu olmamasıdır, ancak yine de UFRS ye uygun mali tablolar tercih edilebilmektedir. Londra Borsası Londra da borçlanma araçlarının işlem gördüğü borsa tarafından düzenlenmiş piyasa Professional Securities Market (Profesyonel Menkul Kıymetler Piyasası) dir. Bu piyasa profesyonel yatırımcılar için uygundur ve AB Prospektüs Direktifi nin de kapsamı dışındadır, ancak Direktif in bazı hükümleri ilgili işlem görme şartları çerçevesinde geçerli olmaktadır. Toptan/bireysel ayrım, bu piyasada geçerli değildir, bu da avronun altında nominal değere sahip menkul kıymetlerin toptan piyasasına sunulabilmesine imkan tanımaktadır. Bu nedenle, finansal bilgilerini UFRS ya da buna denk diğer muhasebe standartları (örneğin, ABD de Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Kanada da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeler ve Japonya da Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) uyarınca hazırlamak istemeyen veya toptan menkul kıymet yatırımcılarına daha düşük nominal değere sahip menkul kıymetlerini sunmak isteyen ihraç eden şirketler için bir alternatif teşkil etmektedir. İrlanda Borsası İrlanda Borsası nın borsa tarafından düzenlenmiş piyasası Global Exchange Market (Küresel Takas Piyasası) dir. Global Exchange Market, Finansal Araçlara İlişkin Piyasalar Direktifi nde tanımlandığı üzere bir Çok Taraflı İşlem Piyasası dır. Bu piyasaya yönelik düzenlemeler, İrlanda Borsası nın Global Exchange Market İşlem Görme ve Kabul Kuralları nda belirlenmiştir. İrlanda Borsası bu piyasada işlem görecek menkul kıymetleri onaylamaktan sorumludur. Lüksemburg Borsası Lüksemburg Borsası nın borsa tarafından düzenlenen piyasası ise Euro MTF Market dır. Kendi Kural ve Yönetmelikleri uyarınca Lüksemburg Borsası prospektüsleri onaylamaktan sorumludur. Bu piyasa Finansal Araçlara ilişkin Piyasalar Direktifi nde tanımlandığı üzere bir Çok Taraflı İşlem Piyasası dır. 6 PwC

7 İşlem görme dökümanı/prospektüse ilişkin İçerik Londra ve İrlanda Borsaları nın borsa tarafından düzenlenen piyasalarında borçlanma aracı ihraç eden şirketler Prospektüs Direktifi ne uygun bir prospektüs hazırlamak yerine işlem görme dökümanı oluşturmaktadır. Borsalar işlem görme dökümanında ne tür bir içeriğe yer verileceğini belirlemektedir. Lüksemburg daki Euro MTF Market da ise hazırlanacak belgenin adına prospektüs denmesine rağmen Prospektüs Direktifi nin kapsamı dışındadır. Ancak, borç ihraç eden şirketler, Prospektüs Direktifi nde yer alan gereklilikleri ya da Lüksemburg Borsası nın kendi Kural ve Yönetmelikleri nde yer alan gereklilikleri uygulama arasında tercih yapabilirler. Euro MTF Market daki ihraççılar finansal bilgilerini UFRS ye göre hazırlamak zorunda değildir, çünkü yerel olarak kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanan finansal bilgiler de kabul edilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu çalışmada incelenen üç piyasaya ilişkin işlem görme dökümanı/ prospektüslerindeki önemli gereklilikler özetlenmektedir. Londra Professional Securities Market İrlanda Global Exchange Market Lüksemburg Euro MTF Market Geçmiş finansal bilgiler Denetimden geçmiş iki yıllık finansal bilgi (ya da ihraççının faaliyet gösterdiği sürenin daha kısa olması halinde bu döneme ilişkin bilgi) Asgari olarak, en son yıla ait finansal bilgiler ihraç edenin bir sonraki yıl yayımlanacak yıllık mali tabloları yapı ile tutarlı bir biçimde sunulmalıdır Ara dönem finansal bilgiler Yıl sonundan bu yana dokuz aydan fazla süre geçtiyse dahil edilmeleri gerekmektedir Trend bilgisi Denetlenmiş en son mali hesaplardan bu yana tahminlerde herhangi bir önemli olumsuz değişiklik olup olmadığı hakkında beyan Cari yılda önemli etki yaratması muhtemel trendler, belirsizlikler, taahhütler ya da diğer olaylar hakkında bilgiler gerekmemektedir Önemli değişiklikler Kâr tahmin bilgileri Tüm borç menkul kıymetleri için beyan gereklidir Eğer kâr tahmin bilgilerine yer veriliyorsa, varsayımlara ilişkin bir beyan gerekmektedir Eğer kâr tahmin bilgilerine yer veriliyorsa, varsayımlara ilişkin bir beyan gerekmektedir; piyasanın kendi kural ve yönetmeliklerine göre bazı muafiyetler söz konusu olabilir Denetçi raporu gerekmemektedir; ihraç eden şirket, tahminlerin uygun biçimde hazırlandığı ve muhasebenin dayanağının muhasebe politikaları ile tutarlı olduğunu beyan etmelidir Bilirkişi raporu İşlem görme dökümanı için bir rapor özel olarak hazırlanacaksa, bilirkişi bu raporun işlem görme dökümanında yer almasına onay vermelidir Rapor sadece prospektüs için bile hazırlanmış olsa bilirkişinin onayına ihtiyaç yoktur. Devam eden yükümlülükler ve finansal raporlama Borsa tarafından düzenlenen piyasalarda borç ihraç eden şirketler için geçerli yükümlülükler AB tarafından düzenlenmiş piyasalardaki ile aynıdır, örneğin, önemli işlemler, içsel bilgiler vb. gibi. Finansal raporlama bakımından ise aşağıdaki tabloda ihraç eden şirketler için önemli gereklilikler özetlenmektedir. Londra Professional Securities Market İrlanda Global Exchange Market Lüksemburg Euro MTF Market Faaliyet raporu ve yıllık hesaplar Yarı yıllık raporlar Yılsonunun ardından en geç altı ay içerisinde onaylanmalı ve yayımlanmalıdır Yıllık mali tablolar denetlenmelidir İlgili yerel mevzuatın öngördüğü zaman dilimi içerisinde onaylanmalı ve yayımlanmalıdır Not: Lüksemburg Euro MTF Market da borç menkul kıymetleri ihraç eden ve birim başına en az avroluk nominal değere sahip borçlanma aracı ihraç eden şirketler finansal bilgileri yayımlama gerekliliğinden muaf tutulmaktadır. 7

8 2013 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan PwC Türkiye yi ifade etmektedir. PwC Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap

www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu 10 Soru, 10 Cevap 1- Anonim şirketlerin kuruluşu konusunda getirilen yenilikler nelerdir? 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan :

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan : 13 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28676 Sermaye Piyasası Kurulundan : TEBLİĞ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2013-49)

SİRKÜLER RAPOR (2013-49) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010

HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 HALKA ARZ YOL HARİTASI 2010 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park B1 Blok Kat:14 Yeşilköy İSTANBUL gucbir@gucbirdenetim.com.tr www.gucbirdenetim.com.tr Tel:(0212)465 39 33 Fax:(0212)465 39 35

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TSPAKB KOBİ LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU Temmuz 2003 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.). İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR

DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 519-540 DÜNYADA KOBİ BORSALARI VE TÜRKİYE DE KOBİ BORSASININ OLUŞUMUNA YÖNELİK UYGULAMALAR SME EXCHANGES IN THE WORLD AND PRACTICES TOWARDS THE CONSTITUTION

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı