MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR : 1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Kısaca MATRİKS olarak anılacak) Adresi : Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli / İSTANBUL Telefon : Faks : ABONE Adı/Soyadı/Ünvanı Adresi Telefon Faks (Kısaca ABONE olarak anılacak) FATURA BİLGİLERİ: Ünvanı: VergiDairesi: VergiSicilNo: Adres: Telefon Faks : ÖDEME BİLGİLERİ: Bedeli : ÖdemeDönemi: LisansBilgileri : MontajAdresi : Telefon : Bu sözleşme.../.../... tarihinde MATRİKS ile ABONE arasında, ABONE'ye bu sözleşme ile belirlenen koşullarla bilgisayar ekranı üzerinden gerçek zamanlı para piyasaları bilgileri verilmesi amacıyla.../../... tarihi itibariyle başlayacak şekilde... süre için akdedilmiştir. ABONE, ve/veya internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve diğer haklarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında ürünü/abonelik hizmetini almak üzere elektronik ortamda gerekli sipariş ve sözleşme teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir. ABONE internet üzerinden onaylayarak akdettiği bu sözleşmenin yazılı çıktısını ayrıca imzalayarak MATRİKS'in yukarıda belirtilen adresine göndermeyi kabul ve beyan etmiştir. MADDE 2. TANIMLAMALAR : 2.1 ABONE : MATRİKS tarafından sağlanan hizmet üzerinden bilgiye sadece kendi erişip kullanabilen, ya da dahili olmak kaydıyla kendi çalışanlarına kullandıran kişidir. Personeli ve/veya müşterileri adına hizmet verilen kurumlar da sözleşmede ifade edilen abone kapsamındadır.

2 2.2 YETKİLENDİRİLEN KULLANICI : Bilgiye ABONE kodu ve gizli şifre ile ayırt edilebilecek şekilde yetkilendirilerek ya da yetki kontrolü yapılmaksızın, bilgiye erişim sağlayan TÜKETİCİ OLMAYAN ABONE personeli tekil kişidir. 2.3 BDS : MATRİKS ile BORSA İSTANBUL arasında imzalanan ve ABONE'nin de uyması zorunlu BORSA İSTANBUL Bilgi Dağıtım Sözleşmesi ve eklerini ifade eder. 2.4 BİLGİ : BDS Ek-1 BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi, MKK-VYS Ek-1 Listesinde tanımlanan verileri ifade eder. 2.5 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI : Tescilli olup olmadığına bakılmaksızın patent, ticari marka, hizmet markası, telif hakkı, veri tabanı hakları, topografik haklar, tasarım hakkı ve bunlara ilişkin bütün başvuru ve tesciller, teknik bilgi (know-how), gizlilik hakkı, ticari sır ve konu ile ilgili kanunlar çerçevesinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde benzer nitelikteki koruma hak ve şekli de dahil olmak üzere her türlü diğer fikri mülkiyet hakkını ifade eder. 2.6 TÜKETİCİ OLAN ABONE: İş bu Sözleşme konusu hizmeti/ürünü, mesleki ve ticari olmayan amaçla edinen kullanan veya yararlanan kişi. 2.8 BORSA İSTANBUL : Borsa İstanbl A.Ş. 2.9 MKK-VYS : MATRİKS ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) arasında yapılan Veri Yayın Sözleşmesi 2.10 MATRİKS TERMİNAL : Matriks tarafından geliştirilen para piyasaları bilgilerinin gösterildiği, gruplandırıldığı, çeşitli analizlerin yapılabildiği bir yazılımdır. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU : Bu Sözleşme ile MATRİKS (uydu üzerinden data alan müşteriler için mülkiyeti MATRİKS'e ait bir bilgisayar kartı ve/veya decoder vasıtasıyla) BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yerli ve yabancı borsa ve para piyasalarından alınan bilgilerin ABONE tarafından gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlamayı; ABONE ise kendisine getirilen yükümlülüklere uyacağını, aşağıdaki şekil ve şartlarla karşılıklı olarak taahhüt etmektedir. Ayrıca bu sözleşme; MATRİKS ile BORSA İSTANBUL ve MKK arasında yapılan Bilgi Dağıtım Sözleşmesi (BDS), MKK-VYS nin hüküm ve sonuçlarına tabi olup; BDS, MKK-VYS 'nin ayrılmaz bir parçası olarak hüküm ifade edecektir. Tüm bu hukuki ilişkilerin temelini MATRİKS ile BORSA İSTANBUL arasında imzalanan BDS; MATRİKS ile MKK arasında imzalanan MKK-VYS oluşturmaktadır. MADDE 4. SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI : 4.1 MATRİKS, ABONE tarafından fiziki şartların sağlanmış olması kaydı ile işbu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, sözleşme konusu kurulumu tamamlayacak ve kullanım eğitimini verecektir. 4.2 MATRİKS, sözleşme konusu işin gerektirdiği uluslararası norm ve kurallara uygun olarak hizmet verecektir. Ancak MATRİKS'in bilgi aktarım yükümlülüğü aşağıdaki hallerde sınırlandırılmıştır MATRİKS, zorunlu durumlarda haber vermeksizin yayınına geçici süre ara verebilir MATRİKS, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Program içinde ilave servisler açabilir, kısmen veya tamamen kapatabilir veya değiştirebilir. ABONE bunun fesih sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir MATRİKS, özellikle kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle, yayının kesilmesinden, bozulmasından, aksamasından sorumlu tutulamaz. 4.3 MATRİKS, sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı olmasından, gerek muhteva itibariyle ABONE'ye yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından sorumlu tutulamayacağı gibi; ABONE ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. 4.4 ABONE, aşağıda 5. maddede belirtilen BORSA İSTANBUL ve MKK nın belirlediği şartlar hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu şartları kabul ettiğini ve sözleşmenin bu koşulla imzalandığını kabul etmektedir.

3 4.5 MATRİKS, bilginin ulaşmasında kullanılan donanımların, programların, veri tabanlarının ürettiği her türlü bilgi, haber ve türevlerinin imtiyazlı sahibidir. ABONE her ne saikle ve yol ile olursa olsun bilgi ve veri tabanını elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz; üçüncü şahısların kullanımına veremez. Yerli ve yabancı borsa ve bilgi kaynaklarından elde edilen data, haber, bilgi ve veriler ilgili borsa ve haber kaynaklarının lisanslı ürünleridir ve gerekli izin alınmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz. 4.6 MATRİKS, ABONE'ye aktarılan bilgilerin sözleşme koşullarına uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını dilediği anda ve zamanda denetleme hakkına sahiptir. 4.7 ABONE, MATRİKS servislerini kullanarak elde ettiği kayıtlar ile kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken bilgisayarında oluşabilecek arızalar ile meydana gelebilecek bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MATRİKS'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve MATRİKS'ten herhangi bir ad ve nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.8 Matriks Veri Terminali'nde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. ABONE, bu yorum ve bilgileri veya bunların doğruluğu veya yanlışlığını neden göstererek herhangi bir hak, zarar ve tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup; ABONE'nin mali durumuna ve risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabileceğinden, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuç doğurmayabilir. MADDE 5. BORSA İSTANBUL, MKK VE YABANCI BORSALAR İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLARI : 5.1 BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsalar tarafından sağlanan bilgiyi ABONE (abone kodu ve şifre ile ayırt edilebilecek şekilde) veya yetki kontrolü yapılmaksızın sadece kendisinin kullanabileceğini kabul eder. Gerçek kişi abone, bilgiyi sadece kendi kişisel kullanımına yönelik olarak kullanabilir. Tüzel kişi abone ve abone grubu üyeleri bilgiyi sadece dahili iş faaliyetleri kapsamında kullanıma yönelik olarak kendi çalışanlarına "kapalı dağıtım ortamında" dağıtabilir. ABONE sınırlı alıntı dışındaki hiçbir bilgiyi üçüncü taraflara dağıtamaz. 5.2 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK, yabancı borsalar ve üçüncü taraf içerik sağlayıcıların sahip olduğu fikri haklarını tanır ve kabul eder. Sözleşme yapılması bu hakların ABONE'ye transfer edildiği anlamına gelmez. Ayrıca ABONE, üçüncü taraf içerik sağlayıcı ve/veya üçüncü tarafın da fikri mülkiyet haklarını da tanır, kabul eder ve ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. ABONE; BDS Ek:1 BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi, MKK-VYS Ek:1'deki fikri mülkiyet hakları çerçevesinde talep edilebilecek bilgilendirmelerin tarafınca bilindiğini kabul eder. 5.3 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yabancı borsaların sağladığı bilgiyi kullanırken bilginin içeriğini ve şeklini değiştiremez, bilgiye orijinal halinin dışında yanlış ve yönlendirici izlenim oluşturacak anlam katamaz; dağıtımına izin verilen bilgiler üzerinden yapılacak hesaplama ve işlem sonucunda, BORSA İSTANBUL ile yapılan BDS Ek:1, MKK ile yapılan MKK-VYS Ek:1 deki diğer bilgilerin kapsamında bulunan içeriği üretemez ve dağıtamaz. 5.4 ABONE bilgiyi yasa dışı amaçlarla kullanamaz. 5.5 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK ve abonesi olunan yabancı borsaların yetkililerince ya da BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların yetkili kıldığı üçüncü taraflarca yapılacak denetimlere izin vermeyi, BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların gerekli görerek

4 talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlamayı; BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların düzenleyeceği tutanakları imzalamayı kabul eder. 5.6 Abonelerin eşanlı veri'ye erişiminde yetkilendirme sistemi kullanılır. 5.7 Tüzel kişi ABONE, abone grubu kullanıcıları ile birlikte BDS ve MKK-VYS hükümleri ve abonelik sözleşmesine aykırı bir şekilde bilgiyi kullanmaları halinde müştereken ve müteselsilen BORSA İSTANBUL ve MKK ya karşı sorumludur. Ayrıca tüzel kişi ABONE, abone grubu kullanıcıları bilgiye erişimi konusunda verileri kayıt altında tutacağını ve kayıtları beş yıl süre ile saklayacağını kabul ve taahhüt eder. 5.8 ABONE üçüncü taraflarla olan yazılı, görsel ve sözlü iletişimde herhangi bir bedel ödemeksizin ya da başkaca yükümlülüğe tabi olmadan bilgiden sınırlı alıntı yapabilir. Sınırlı alıntı, bilginin sistematik ve/veya sürekli dağıtımını, gösterimini ve kullanımını içermez. 5.9 BORSA İSTANBUL ve MKK; iş ve piyasa gereksinimleri, düzenleyici otoritelerin düzenlemeleri veya talimatları, diğer bağlayıcı yasal hususlar veya tabi bulunulan mevzuat çerçevesinde bilgilerin gösteriminde asgari standartlar belirleme, gruplama, ayrıştırma ve benzeri düzenlemeler talep edebilir. Bu takdirde Aboneler kendilerine verilen süre içinde bu düzenlemelere uymayı, bunun için gereken her türlü teknik ve idari işlem ve uygulamayı gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederler. MADDE 6. ÜCRET : 6.1 Sözleşmenin ön sayfasında belirtilen ücret, abone tarafından ödenir. Ücret döviz olarak belirlenmiş ise tutar ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası A.Ş. döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak nakden ödenecektir. 6.2 T.L. üzerinden yapılan sözleşmenin temdidi halinde, sözleşme bedeli sözleşme yılındaki İTO TÜFE endeksi oranında artırılacaktır. 6.3 KDV ve işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra vergi mevzuatında yapılacak düzenlemeler neticesi doğabilecek vergi, resim ve harçlar ücrete dahil değildir. Bu vergi artışları ve BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların uygulayacağı fiyat artışları ABONE tarafından ayrıca yerine getirilecektir. MADDE 7. SÜRE ve FESİH : 7.1 İşbu sözleşme (1.maddede süre belirtilmemişse) yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sürelidir ve aksi taraflarca sözleşmenin bitim tarihinden en az bir ay önce yazılı olarak bildirilmediği takdirde, ücret dışında aynı şartlarla birer yıllık dönemlerle uzar. 7.2 ABONE'nin işbu Sözleşmenin ücret ödeme yükümlülüğü dahil herhangi bir maddesine aykırı davranması halinde MATRİKS Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda ABONE, ürünü/hizmeti kullanmış olduğu dönemlere ait ücretin tamamını ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz; MATRİKS'ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. MATRİKS ayrıca ihlal ve fesih nedeni ile uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilir. 7.3 MATRİKS; ABONE tarafından kendisine yanlış, yalan, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunulması halinde işbu sözleşmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir. TÜKETİCİ OLAN ABONE, önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle abonelik sözleşmesini istediği zaman sona erdirebilir. MATRİKS, ABONE nin aboneliğe son verme yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 3 gün içinde yerine getirecek ve aboneliğin sona erdirildiğini ABONE ye bildirecektir. ABONE sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar verilen hizmetin bedelini ve varsa borçlarını derhal ödemekle yükümlüdür. Borsaların lisans bedellerinin iadesi konusunda ilgili borsaların kuralları geçerli olacaktır. 7.4 Sözleşmenin herhangi bir nedene dayalı olarak feshi halinde, ABONEye verilmiş olan her türlü ekipman, donanım ve yazılım materyali, sona erme tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde MATRİKS'e iade edilecektir. Aksi takdirde abone bunların döviz bazında MATRİKS tarafından bildirilen değerine itiraz etmeyeceğini ve bildirim tarihinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5 7.5 ABONE, Matriks ekranını herhangi bir şekilde MATRİKS'in rakiplerinin kullanımına sunamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan tazmini ABONEden talep edilecektir. MADDE 8. TEMERRÜT : İşbu sözleşme gereği doğacak ücret vesair herhangi bir ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, aykırı durumun ortaya çıkması anından hesaplanmak üzere uygulanacak temerrüt faizinin T.L. bazında aylık % 2 olacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. MADDE 9. GARANTİ : 9.1 MATRİKS kendi kusuru nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıkları, en kısa süre içinde düzeltmeyi garanti eder. 9.2 Zorunlu nedenler, ABONE'nin sözleşme koşullarını ihlali dahil, MATRİKS'ten kaynaklanmayan her türlü aksaklık, garanti kapsamı dışındadır. MADDE 10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : 10.1 İşbu Sözleşme, ABONE nin onayı ve MATRİKS in kabulü ile yürürlüğe girer İşbu Sözleşme, yazılı ek protokoller ile tadil edilebilir Taraflar arasında yapılan bildirimlerin yazılı olması esastır. Tarafların tebligat adresleri sözleşmede belirtilmiştir. Aksi yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir İşbu sözleşme gereği doğmuş bir hakkın kullanılmaması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez İşbu sözleşme ve sözleşme gereği doğan hak ve alacaklar hiçbir surette devir, temlik ve ciro edilemez Sözleşme tarafları işbu sözleşme gereği öğrendikleri her türlü bilgiyi ticari sır olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle diğer tarafın yazılı izni olmaksızın bu bilgileri her ne surette olursa olsun üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı taahhüt ederler TÜKETİCİ OLAN ABONE, şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir Bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MATRİKS'in ticari defter kayıtları ile tek taraflı da olsa, her türlü kayıt ve belgesi HMK 193. maddesi anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edecektir İhtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Organları yetkilidir Bilginin dokümantasyon kaynağı, borsalar ile MATRİKS arasında akdedilmiş anlaşmalardır. Bu nedenle iş bu sözleşme gereği olan haklar, söz konusu anlaşmalardaki sınırlamalara tabidir BORSA İSTANBUL, MKK, ve diğer yabancı borsalar sağladıkları bilginin sürekliliği, zamanlaması, doğruluğu ve tamlığı konusunda garanti vermez. Bilginin yanlış olması, veri yayınında oluşabilecek her türlü aksaklıklardan ve bu nedenle ABONE de olabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yabancı borsalar, MATRİKS'ten bildirimde bulunmaksızın herhangi bir ABONE ye veri aktarımını kısıtlamasını veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir. Böyle bir istek durumunda MATRİKS bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle ABONE, BORSA İSTANBUL, MKK ve MATRİKS'ten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz BORSA İSTANBUL, MKK isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup, izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BORSA İSTANBUL ve MKK ismi

6 altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BORSA İSTANBUL ve MKK ya ait olup tekrar yayınlanamaz. ABONE ADINA İsim MATRİKS ADINA : Ünvan : Ünvan : Kaşe/İmza Kaşe/İmza

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ

VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ VERĠ YAYIN SÖZLEġMESĠ NE EK ALT-ALICI SÖZLEġMESĠ Bu ek sözleşme TAKASBANK İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile.....arasında yürürlükte olan. tarihli Veri Yayın Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz bir

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı