7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları Tablosu BURSA TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILI 1 YENİ KAYIT 5174 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği, ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen belgelerin borsamıza ibraz edilmesi sonrasında işyeri tetkiki yapılarak, yönetim kurulu kararı ile neticelendirilir. Gerçek kişiler için; 1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 2. Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 4. İkametgah İlmühaberi veya Tezkeresi, 5. Yeni Çekilmiş Üç Adet Fotoğraf, 6. Vergi Levhası veya Vergi Kaydını Gösterir Belge, 7. T.C.Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 8. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. Tüzel kişiler için; 1. Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin aslı veya onaylı örneği ya da Ticaret Sicili Tasdiknamesi, 2. Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 3. Temsilcilerin Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, 4. Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı, 5. Temsilcilerin İkametgah İl muhaberi veya Tezkeresi, 6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği. 7. Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge, 8. T.C. Maliye Bakanlığı,Gelir İdaresi Başkanlığı Ana Faaliyet Kodu ve Adı. 9. Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek belgeler. - Sahife 1 - Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra 7 GÜN 5174 sayılı kanunun 50.maddesi kayıt ücreti ve yıllık aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12.maddesi gereğince Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti ve aidat tarifesi; DERECESİ KAYIT ÜCR. FEV DERECESİ FEV ,00 TL 200,00 TL 180,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 130,00 TL 120,00 TL AİDAT 250,00 TL 200,00 TL 180,00 TL 170,00 TL 160,00 TL 130,00 TL 120,00 TL

2 5174 Sayılı Kanun gereği borsa kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri borsamıza ibraz etmeleri sonrasında işyeri tetkiki yapılarak terkin (kayıt silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır. 7 GÜN 1. Silinme ile ilgili başvuru dilekçesi, 2. Ticaret/Esnaf sicil terkin gazetesi veya belgesi, 2 KAYIT SİLME 3 BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan, Adres, Yetkili Ortak, Sermaye vb.) 4 BELGE TALEPLERİ 5 ONAY İŞLEMLERİ 6 EKSPER RAPORLARI 7 ANALİZ RAPORLARI 3. Vergi dairesinden kapandığına dair belge, Bilgi güncelleme işlemleri, e-posta/faks, dilekçe ile borsaya müracaat edilerek veya Bilgi Güncelleme Bilgi Formu doldurularak yapılabilmektedir. Müracaatlarda değişiklikle ilgili belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Borsa Sicil Belgesi Faaliyet Belgesi Üye Kimlik Kartı Yerli Malı Belgesi -Dilekçe -İmza Sirküleri -Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi -Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) -Müstahsil Makbuzu ve Fatura -Sanayi Sicil Belgesi Borsa Sicil Belgesi veya Faaliyet Belgelerinin Yabancı Dilde Verilmesi İlgili kişilerin müracaatları üzerine BAĞ-KUR ve SGK tarafından talep edilen formların onaylanması. 1.Dilekçe 2.Gümrük Giriş Çıkış Beyannamesi 3. Fatura Fotokopisi 4. Ekspertizin türüne göre değişecek diğer belgeler. - Sahife 2-5 DAKİKA ÜCRETSİZ 10 DAKİKA Firmanın borsaya olan aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir. 10 TL 10 TL ÜCRETSİZ 35 TL 35 TL 5 DAKİKA ÜCRETSİZ 2 GÜN 40,00 TL.. 25,00 TL

3 BORSAYA DAHİL MADDELERİN FİYATLARINA Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA ÜCRETSİZ İLİŞKİN BELGELER MAKBUZ SENEDİ, VARANT VE MALI TEMSİL EDEN..... DİĞER SENETLER TEAMÜLLER HAKKINDA İSTENEN Dilekçe ile Müracaat 10 DAKİKA 10,00 TL BELGELER FATURA ONAYLARI BORSAYA KAYITLI OLANLARIN TATBİK İMZALARININ ONAYI VADELİ SATIŞ VE ALİVRE SÖZLEŞMELERİNDEKİ İMZALARIN ONAYI BORSAYA KAYITLI OLANLARA AİT KAYIT VE SİCİL SURETLERİ - Alım-Satım Beyannamesi, - İhracat Beyannamesi, -Fatura Örneği, -Stoklarında Ürün Yok İse Tescilli Beyanname 2-15 DAKİKA arası (Tescil için gelen evrak adedine göre) 15,00 TL Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL..... Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL - Sahife 3 -

4 BORSAYA DAHİL MALLARA VE BORSA İŞLEM. DAİR Dilekçe ile Müracaat 5 DAKİKA 10,00 TL İSTENECEK DİĞER BELGELER (TARTI ÜCRETİ) BORSAYA DAHİL MADDELERİN ÖLÇÜLMESİ VE TARTILMASI İÇİN GEREKLİ TESİSATI OLAN BORSALARCA BU KONUDA VERİLECEK HİZMETLER GEREKLİ TESİSATI BULUNAN BORSALARCA VERİLECEK DEPOLAMA ve MUHAFAZA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER BORSA DİĞER HİZMETLER ALIM-SATIM TESCİLİ Alıcı ve Satıcı Bilgileri 1 DAKİKA %02 a) Canlı Hayvan Borsası Hayvan Park Pazaryeri ve Et Tescil Bürosu Hizmetleri için b) ET.BA Bursa Ortak Girişim - T.C. Bursa Ticaret Borsası Bursa Et Kombinası Hizmetleri için c) Depolama ve Muhafaza Hizmetleri (Et) 13- a, b ve c hizmetlerinin toplamında maktuen uygulama yapıldığında -Alım Satım Beyannamesi -Müstahsil Döküm Listesi -Stopajın Ödendiğine Dair Muhtasar, Tahakkuk ve Ödendi Makbuzu -Satım İçin Fatura Suretleri %05 %05.. %02 2 DAKİKA 20 DAKİKA arası (Tescil İçin Gelen Evrak Adedine Göre) %05 Beher Büyükbaş : 65,00 TL Beher Küçükbaş : Koyun : 9,00 TL Kuzu: 8,00 TL % 01 Muamele başına azami TESCİL ÜCRETİ oranı 200,00 TL yi geçemez. - Sahife 4 -

5 17 SATIŞ ORGANİZASYON HİZMETLERİ FİYAT HAREKETLERİ..... CETVELLERİ 19 KIYMETLİ EVRAK a ALIM SATIM BEYANNAMESİ CİLDİ 19-b BORSA MEMURLARINCA TANZİM EDİLEN KOZA ALIM - SATIM MÜSTAHSİLİ FİŞİ ALA KOZA ÇİPEZ KOZA 20 KURBANLIK ALIM- SATIMLARINDA PADOK VE SATIŞ YERİ HİZMETİ Dilekçe ile Müracaat. 1 DAKİKA ÜCRETSİZ. 1 DAKİKA ÜCRETSİZ Padokların Tek Tek Yada Toplu Olarak Kiralanmasına Göre Değişebilir. Kurbanlık Satışlarında Kiraya Verilecek Toplam Padok ve Satış Yeri Bedeli; Kombinanın minimum aylık kira bedeli kadardır. - Sahife 5 -

6 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda, Lütfen ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz Teşekkür ederiz İLK MÜRACAAT YERİ : İKİNCİ MÜRACAAT YERİ : İsim : Ziya İKİZ İsim : Fehmi YILDIZ Unvan : Muamelat, Muhasebe ve Mali İşler Şefi Unvan : GENEL SEKRETER Adres : Uzun Çarşı, Borsa Sokak, No:3/ /BURSA İsim : Şenda DOĞAN Tel : Unvan : Yönetici Asistanı Faks : E-Posta : İsim : Alper ÖLMEZ Unvan : Kalite, Bilgi İşlem ve Sicil Memuru İsim : Hande CEYLAN Unvan : GENEL SEKRETER YARDIMCISI İsim : Murat NEZİROĞLU Adres : Uzun Çarşı, Borsa Sokak, No:3/ /BURSA Unvan : Muamelat ve İstatistik Memuru Tel : Faks : İsim : Faruk BAHTİYAR E-Posta : Unvan : Muamelat Memuru Adres : Uzun Çarşı, Borsa Sokak, No:3/ /BURSA Tel : Faks : E-Posta : - Sahife 6 -

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 BORSA ÜYELİK KAYDI GERÇEK KİŞİLER İÇİN 1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alımı veya satımının olduğunun tescilini

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI NUMUNE KAYIT SERVİSİ SIRA ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 NUMUNE ALIMI ve KAYIT İŞLEMLERİ 1. KAYIT 1-Müstahsilin Adı, Soyadı ve Köyü. 2-Ürün Bilgileri

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1. Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.)

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ SAMSUN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇE 2014 Hazırlayan: Ahmet ALİYAZICI (Genel Sekreter) G. Şengül YILMAZ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI DEVİR EDEN 1- İş yeri devir etme dilekçesi 2- Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Gelirler Md., İSKİ, İGDAŞ) 3- Kesin teminat mektubu

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU 2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU ARALIK 2013 Arz ve talebin karşılaştığı, tek bir fiyat oluşumuna imkan veren ve kamu kararına devlet tarafından denetlenen, mesleki

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (M/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI)

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU (İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI) S. SUNULAN Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 3. Nüfus cüzdan fotokopisi, 4. Adli sicil beyanı, 5. (4) adet fotoğraf, Bunlara ilave

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb. www.antalya-tarım.gov.tr http:95.40.40.96.20/bimer T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ, ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA Şirket nasıl kurulur: 1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor. 2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine

Detaylı