Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA"

Transkript

1 Alman Eğitim Sistemi Mehmet Ali ÖZKAYA Eğitim sisteminin geçmişi Almanya da okulların tarihi, sekizinci yüzyılda kilise ve manastırların kurulmasıyla başlar. İlk açılan okullar ise din adamlarının yetiştirilmesi için kurulan kilise okullarıdır. Kilise okulları Gymanasium ( Lise, Kolleg) ların öncüleridir. Zamanla kilise okulları zengin ailelerin de çocuklarını gönderdikleri okullar haline gelmiştir. Bu okullara fakir ama çok zeki öğrenciler de kabul edilmiştir. Orta çağda ticaretin gelişmesi, şehirlerin kuruluşu ve zanaatkârların kurumlaşması (Lonca) sonucunda toplum içinde okuma, yazma ve hesap yapma becerisi ihtiyaç haline gelmiştir. Tüccar ve zanaatkârların ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirildiği okullar önce özel müteşebbisler, sonra yerel yönetimler tarafından açılmıştır. Okuma-yazma ve aritmetik okulları adı verilen bu okullar, 13.yy dan 18.yy a kadar işlevini sürdürmüştür. Bu okullar, Volksschule (Halk okulları) nın öncüsü sayılır. 18.yy'ın sonunda vatandaşlık kavramının ortaya çıkması ve orta sınıfın güçlenmesiyle Realschule okul tipi ortaya çıkar. Gymnasium gibi üniversiteye yönelik olmayan Realschule okulları, toplumun orta sınıfını oluşturmayı amaçlayan bir eğitim vermektedir. Hem klasik ve hümanist hem de popüler ve saygın bir eğitim anlayışı öngörmektedir. Böylece 19.yy dan itibaren Almanya da siyasal ve sosyal menfaat ekseninde üç sınıflı bir toplum düzenini sağlayacak üç kollu bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Alman eğitim sistemi içinde en önemli okul tipi Gymnasium dur. Üniversitede okuma imkânını sağlayan Gymnasiumlar, 1830 yılından beri uluslar arası kalite sınavı sayılan Abitur adlı bitirme sınavı ile sona ermektedir. 18.yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başında eğitim sisteminde yapılan modernleşme çalışmaları ile ilk defa Prusya da devletin eğitime müdahalesi artmaya başlamıştır. Böylece toplumun her kesimine eğitimin daha fazla ulaşması sağlanmıştır yılında Prusya anayasasında okulların ve üniversitelerin devletin işi olduğu, devletin bilgisi ve izni dâhilinde okulların açılabileceği belirtilmiştir.1906 yılında Friedrich Paulsen ( ) 19.yy sonunda Alman eğitim sisteminde iki belirgin özelliğin var olduğunu belirtir. Birincisi eğitim sisteminin devletleşmesi, sekülerleşmesi (Laiklik)ve modernleşmesidir, ikincisi ise okulların sürekli artarak yayılmasıyla eğitimde demokratikleşmedir. 19.yy da federal devletlerin çokluğu, farklı mezheplerin (Evangelik ve Katolik) olması eğitimde birliği gölgede bırakmış, bundan dolayı ne Almanya İmparatorluğu( ) nda, ne de Vaymar Cumhuriyeti (Weimarer Republik ) nde ortak eğitim kanunları çıkarılamamıştır yılında çıkan İmparatorluk İlkokul Kanunu ile tüm Almanya da geçerli olmak üzere dört yıllık ilkokullar yürürlüğe girmiştir. Mecburi okul çağı, Prusya nın bir bölümünde ilk defa 1717 de yürürlüğe girse de okula devam anlamında bir mecburiyet henüz yoktur e kadar daha çok belirli dersleri görme mecburiyeti vardır. Bu dersler evlerde veya özel okullarda verilmektedir. İlk defa Weimar imparatorluk anayasasıyla okula devam mecburiyeti getirilmiştir(1918).çok kollu eğitim sistemi Milliyetçi Sosyalist Hükümet (Nazi) zamanında ( ) da değişmemiştir. İkinci Dünya Savaşı sona erip de Milliyetçi Sosyalist Hükümete görevden el çektirilince Sovyet egemenliğindeki Doğu (Demokratik) Almanya da sekiz yıllık mecburi temel eğitim okulu ve dört yıllık ortaöğretim yürürlüğe girer. Sonra da sekiz yıllık temel eğitim on yıla çıkarılır. Batılı ittifak devletlerin egemenliğindeki Batı (Federal) Almanya da eğitim sistemi ise 1933 yılından önceki eğitim sisteminin aynısıdır. Doğu Alman eğitim sisteminde merkezilik ağır basarken Batı Almanya da federal anlayış devam eder. Başlangıçtan itibaren iki Almanya arasında, eğitim sonuçlarının kullanımı, eğitim sisteminin yapısı, içeriği, organizasyonu ve hedefleri farklı olmuştur. Federal Almanya 1964 de Volksschule yi (Halkokulu) Hauptschule ye dönüştürür. Batı Almanya da Hauptschule, Realschule ve Gymansium olmak üzere eğitim sisteminde üç kolluluk devam ederken, Doğu Almanya da ise bu okullara karşılık 10 yıllık politeknik okulları bulunuyordu. Batı Almanya başlangıçta eğitimde yenilikler yapmak yerine daha çok parlamenter, çoğulcu ve demokratik bir toplum oluşturmayı amaçlamıştır. Buna karşılık Doğu Almanya, eğitimde köklü yenilikler yapıp yüksek öğretime kadar eşitlikçi bir eğitim programı uygulamıştır. Ancak tüm bunlar perspektiften yoksun eğitim reformları olarak kalmıştır. Çünkü yapılan yenilikler politik ve ideolojik maksatlarla gerçekleştirilmiştir lı yıllardan sonra Batı Almanya eğitim sisteminde yenilik çabaları görülür yılında Alman Eğitim Konseyi kurulur. Bu konseyin tavsiyeleri ve bilimsel çalışmaların eşliğinde eğitimde yapılması gerekli yenilikler ortaya konur e kadar bu konseyin istekleri doğrultunda Grundschule (İlkokul) den üniversiteye kadar tüm okul tiplerinde yenilikler yapılır. Örneğin meslek yüksekokulları, yeni üniversiteler kurulur ve Abitur ( Lise bitirme sınavı) yapma imkânları artar(% 30 lara yükselir). Batıda bunlar olurken Doğu Almanya eğitim sisteminde yapısal ve içerikle ilgili modernleşme çabaları, sistemin sosyal ve politik eleme işlevi yüzünden sonuçsuz kalır. Lise bitirenlerin(abitur) oranı % 12 lere düşer sonbaharında başlayan politik değişim hareketlerinin sonunda 3 Ekim 1990 yılında iki

2 Almanya nın birleşmesi gerçekleşir. Birleşme sözleşmesinde Federal Almanya ya katılan beş doğu eyaletinin 30 Haziran 1991 e kadar eğitim sistemini federal yapıya uygun hale getirilmesi şartı konur. 1992/93 eğitim yılında beş yeni eyalette de federal eğitim sistemi yapısı yürürlüğe girer. Eğitim Sisteminin Organizasyonu Bugünkü Almanya, demokratik, sosyal, federal bir cumhuriyettir. 16 eyaletten oluşur. Her eyaletin yasama organı ve hükümeti vardır. Eğitim sisteminde yetki federal yapıya uygun olarak düzenlenmiştir. Eğitim ve kültürel konular sadece birkaç temel maddeyle belirlenmiştir. Din ve vicdan özgürlüğü, serbest meslek seçimi ve eğitimi, veli hakları ve kanun önünde eşitlik, eğitim ve araştırma, bilim ve sanat özgürlüğü başlıklı kanun maddelerinde eğitim ve kültürel konular açıklanmıştır. Tüm okul sistemi devletin gözetimi altındadır. Okul öncesi eğitim alanlarında her eyaletin, Çocuk ve Gençlere Yardım Kanunu çerçevesinde kreş, yuva, anaokulu açmak veya bunları hazırlamak yükümlülüğü vardır. Federal Cumhuriyet ve eyalet anayasaları okul sistemiyle ilgili (okulların denetim ve gözetimi, veli hakları, okula devam mecburiyeti, din dersleri, özel okullar) temel kuralları içerir. Mecburi okul çağı ve süresi, ilk basamak okulları ile ilgili yasalarda mevcuttur. Ortaöğretim, hem genel hem de mesleki eğitim alanını içine alır. Yükseköğretim alanındaki kanunlar ise yükseköğretimin yapısı hakkında tüm yükümlülükleri gösterir. Yetişkin eğitiminde ise devletin müdahale yetkisi ve işlevleri daha sınırlıdır. Okul Sisteminin Yapısı Almanya da mecburi okula başlama yaşı altıdır. Zorunlu eğitim süresi dokuz yıldır. (Berlin, Brandenburg, Bremen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde 10 yıldır.) Mecburi okul çağı bittikten sonra genel ve mesleki ortaöğretim okullarına devam edemeyen öğrenciler üç yıllık yarı zamanlı (Dual) okullara giderler. Okullara ve işyerlerine kaç hafta gidileceği, yapılan mesleğin türüne göre belirlenir. Okula gitme mecburiyeti engelli öğrenciler için de geçerlidir. Ancak bu öğrenciler kimi eyalette özel engelli okullarda kimi eyalette ise normal öğrencilerle birlikte eğitim görürler. Alman eğitim sisteminin birinci basamağı pek farklılık arz etmese de ikinci basamak I (ortaokul) ve ikinci basamak II (ortaöğretim), yüksek öğretim ve yaygın eğitim çok çeşitli ve farklı bir yapıya sahiptir. Mevcut eğitim sisteminin temel özellikleri kısaca şunlardır: Mecburi okul çağı, altı yaşın bittiği tarihten itibaren başlar. İlkokul dört yıl sürer ancak Berlin ve Branderburg da altı yıldır. 5.ve 6. sınıflar yönlendirme basamağı olarak adlandırılır. İlkokuldan ikinci basamağa geçilen bu dönemde öğrenci gözlenir ve gösterdiği başarıya göre aynı okula devam edebileceği gibi farklı bir okula da devam edebilir. Çocuk bu basamaktayken Hauptschule den Realschule ye veya Realschule den Gymnasium a geçme imkânı vardır. Bu durumun tersi de söz konusudur. Okulların organizasyonu ikinci basamak I de çeşitlilik arz eder. Bunlar, Hauptschule, Werkrealschule, Gymnasium ve bu üç okul tipini bir arada bulunduran Gesamtschule dir. Engelli öğrenciler ise Sonderschule adı verilen özel eğitim okullarına devam etmektedir. Yüksek öğrenime geçişi sağlayan ikinci basamak II yani ortaöğretimde, genel eğitim liseleri (Gymnasium) ve meslek okulları vardır. Meslek ile ilgili 15 çeşit okul vardır. Öğrencilerin % 5 i özel okullara devam eder. Özel okullar daha çok sistemin yedeği olarak işlev görür. İkinci basamak eğitimde (ortaöğretim) ikinci yol olarak akşam Gymnasium u, akşam Realschule si ve Kollegler (meslek liselerine deni okullar) vardır. Sevk ve İdare Eğitimde yetki, Federal Eğitim, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı na aittir. Federal mecliste bulunan Eyaletler Eğitim Planlama ve Araştırmayı Destekleme Komisyonu, sürekli bir istişare kuruludur. Bu kurulda eyaletlerde karşılaşılan eğitimle ilgili sorunlar görüşülür. Federal Almanya Kültür Bakanları (Eğitim Bakanlığını karşılamaktadır.) Sürekli Kurulu eyaletler arasındaki eğitim sorunları konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlayan bir organdır. Burada alınan kararlar oybirliğiyle alınır. Alınan kararlar eyaletleri bağlayıcıdır. Bu kurulda aşağıdaki konularda kararlar alınır: Mecburi okul çağının başlama ve bitiş süresi, Okulların açılış ve kapanış tarihleri, Okul tatil tarihlerinin belirlenmesi, Çeşitli eğitim kurumlarının adlandırılması ve tanımlanması,

3 Farklı okul tipleri arasındaki geçiş imkânları, Yabancı dil öğretiminin ne zaman başlayacağı ve yabancı dil seçenekleri, Diplomaların ve öğretmenlerin resmi bitirme sınavlarının tanınması, karnelerdeki ve öğretmenlik sınavlarındaki not basamağının tespit edilmesi. Eyaletlerde okullarla ilgili hukuki ve idari birinci derecede yetki eğitim bakanlıklarına aittir. Eğitim bakanlığı en yüksek mercidir. Her eyaletin meslek içi eğitim ve yüksek öğretim alanlarında eğitim sistemini geliştirmek için bir enstitüsü vardır. Meslek eğitimi ve genel eğitim veren okulların denetimi de eğitim bakanlıklarının yetkisindedir. Okul yapısının organizasyonu yanında, derslerin içeriği, derslerin hedefleri ve devlet okullarında öğretmenlerin çalışmalarının denetimi de eğitim bakanlığının görevleri arasındadır. Eğitim yönetimi genellikle üç basamaklı bir sistemle yapılandırılmıştır: Eğitim bakanlığı en üst basamaktır. Şehirlerde eğitim müdürlükleri (Schulamt) ve bölge eğitim müdürlükleri (Oberschulamt) orta basamakta ve belediyelerin eğitimden sorumlu müdürlükleri ise en alt basamakta yer alır. Kamuya ait okullar, eyalet ve belediyeler tarafından ortaklaşa idare edilir. Öğretmenlerin maaşlarını devlet öderken okulun her türlü donanım ve personel ihtiyacını belediye karşılar. Belediyeler okulların inşa edilmesinden ve donatımından sorumludur. Okullar, belediyelere aittir. Sadece Bayern de her türlü ihtiyacı belediyeler tarafından karşılansa da okullar devlete aittir. Meslek okullarının denetiminde devlet yetkilidir. Yüksek öğretim okulları yasal ve kamusal bir kurum olarak eyaletlerin yetkisi altında olan kuruluşlardır. Yüksek öğrenim kurumlarının yasal bir çerçeve içinde özerk bir yönetimleri vardır. Yüksek öğrenim kurumları yönetim kurullarını eyaletin onayından geçmesi şartıyla kendisi oluşturur. Kiliseler ve özel müteşebbisler eyalet kanunlarına uymak şartıyla özel yükseköğrenim kurumları da açabilirler. Finans Eğitimle ilgili kuruluşların büyük çoğunluğu belediyeler tarafından finanse edilir. Mali desteğin önemli bir kısmı bütçeye, çok az bir bölümü ise okul ve üniversitelerden alınan harçlara dayanır. Eğitim finansmanı konusunda eyalet, federal devlet ve belediye birlikte karar verir. Okulöncesi eğitim kurumları olan anaokulları, yuvalar, kreşler paralıdır ve zorunlu değildir. Okul öncesi eğitim kurumları belediyeler ve özel kurumlar (dernekler, kiliseler vs.) tarafından açılır. İster belediyeye isterse özel müteşebbislere ait anaokulları olsun hepsi de belediyeden personel ve maddi giderleri için mali destek alırlar. Bunun yanı sıra velilerden de ücret alınır. Velilerden alınan ücretlerin miktarını ailenin gelir durumu belirler. Devlet okullarına gitmek ücretsizdir. Eyaletler okulların yapımı ve diğer giderleri için belediyeye mali destek verir. Okulların finansal desteğinin % 20 sini belediye, % 80 ini ise eyalet üstlenir. Devlete ait üniversitelerin finansmanının % 95 i eğitim bakanlıkları bütçesinden sağlanır. Üniversitelerde her sömestre için ücret alınır. Her eyaletin istediği yarıyıl harcı farklıdır. Özel müteşebbislerin açtığı okullar da devletten yardım alırlar yılında Almanya eğitim, bilim ve araştırma için toplam 180 milyar harcamıştır. Bu paranın 125,9 milyar su sadece eğitime harcanmıştır. Eğitimde Kalite Güvenliği Almanya, PISA ve TIMSS gibi uygulamalı eğitim değerlendirilmelerinden önce eğitimde geleneksel kalite güvenliğinin model ülkesi olarak biliniyordu. PISA ve TIMSS sonuçları bu anlayışı büyük oranda değiştirmiştir. Okul idaresi daha çok kanun ve yönetmeliklere dayalı olarak okullarda kalite güvenliğini sağlıyordu. Bu anlayış yerini öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye (evaluation) bırakmıştır. Denetimler, derslerin denetimi, hizmetlerin denetimi ve hukuki denetim olarak üç bölüme ayrılır. Denetlenen konular, öğretmenlerin meslek eğitimi, branş dersleri, ders programları, ders kitapları, haftalık ders saatleri ve okulun denetimidir. Üç alanda yapılan denetimin birinci alanı, haftalık ders saatlerinin belirlenmesi, yıllık ders konularının dağılım planı, öğretim yöntem, araç ve gereç seçimidir. Denetimin ikinci alanı, sınıf geçme, sınavlar, okula başlama ve okuldan mezun olma kurallarını içermektedir. Bu kurallar ile okul başarısı değerlendirme standartlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Üçüncü alan ise derslerin organizasyonudur. Bu alan öğretmenlerin ders saatlerinin belirlenmesi, derse hazırlık, dersin işlenişi, ders dışı saatlerde yapılacak pedagojik çalışmalar, öğretmenlerin işbirliği yapacakları konular ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır. Okulun denetimi ve işleyişinden okul müdürü sorumlu ve yetkilidir. Aşağıdaki noktalar kalite güvenliği alanları olarak adlandırılmıştır: Öğretmenlerin profesyonelliği Okul ve derslerin yapılanması

4 Personel, araç ve gereçlerin kullanımı Okulun denetimi Yönetime daha fazla katılımın sağlanması 1990 lı yıllardan itibaren Almanya da okulların yönetsel ve denetsel özerkliğinin artırılması gerektiği anlayışına uygun çalışmalar yapılmaktadır. Buna uygun olarak yeni bir okul yöneticisi modeli oluşturulmuştur. Okul yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Okulların pedagojik profilini oluşturan okulun ve personelin yönetimi ve gelişimi, bütçe yönetimi gibi yeterlik alanları desteklenmiştir Okullardan Mezuniyet ve Elde Edilen Haklar Üç kollu bir eğitim sistemi, üç ayrı okuldan mezuniyeti beraberinde getirmektedir. Hauptschule diploması alanlar daha ziyade zanaat alanında eğitim yapma hakkını elde ederler. Realschule mezunları, diploma ortalaması tuttuğu takdirde ortaöğretime devam hakkını elde ederler. Bunun yanı sıra daha seçkin dallarda (bankacılık, diş teknikerliği, tekniker vs.) meslek eğitimi yaparlar. Ayrıca üst düzey meslek okullarına giderek seçtikleri alanda meslek yüksek okullarına gitme hakkını elde ederler. Gymnasium mezunları ise doğrudan üniversiteye gitme imkânına sahiptir. Öğretmen Eğitimi ve Yöneticilerin Seçimi Öğretmenlik mesleği, öğretmenlik eğitimi ve meslek içi eğitim olarak ikiye ayrılmaktadır. Almanya da öğretmenlik eğitimi iki evreden oluşmaktadır. Birincisi öğretmenlik mesleğinin içeriği ikincisi ise öğretmenlik yapılacak okul tipinin belirlenmesidir. İlk evre üniversite eğitimi sonunda verilen birinci devlet sınavı ile ikinci evre ise meslek öncesi hazırlık olan stajyerlik dönemi sonunda verilen ikinci devlet sınavı ile sona ermektedir. İkinci devlet sınavını başarıyla geçen öğretmen adayları öğretmenlik mesleğini icra edebilmektedirler. Alman eğitim sisteminde üç okul tipi olduğundan bu okullar için üç ayrı öğretmelik tipi vardır. Grundschule ve Hauptschule öğretmenleri daha çok pedagojik derslerin ağırlıkta olduğu bir üniversite eğitimi alırlar. Realschule ve Gymnasium öğretmenleri ise en az iki branşta uzman olabilecekleri bir üniversite eğitimi alırlar. Yöneticiler, ayrı bir eğitim alarak yönetici olmazlar. Her tecrübeli öğretmen yönetici adayı sayılır. Yönetici aranma ilanından sonra istekli öğretmenler başvururlar. Öğretmenin çalıştığı okuldaki çalışmaları, mesleki yetkinliği ve referansları dikkate alınarak yöneticiler belirlenir. Yöneticilerin mesaileri öğretmenlik ve yöneticilik olmak üzere ikiye ayrılır. Hem öğretmenlik yapar hem de okulu yönetirler. Alman Okul Sisteminin Yapısı A) Okul Öncesi Eğitim veren Okullar Anaokulları( Kindergarten), Çocuk Yuvaları (Hort ve Krippe) Mecburi okul çağına girmeyen 0-3 yaş arası çocuklar yuvalara (Krippe), 4-6 yaş arası çocuklar ise anaokullarına (Kindergarten) devam ederler. Bu kuruluşlar belediyeler ve kiliseler tarafından açılır. Zorunlu değildir; paralıdır. Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır. Bu kurumların büyük oranda finansmanı belediyeler tarafından yapılır. Okul yaşına girmiş olmasına rağmen okul olgunluğuna ulaşmamış çocuklar anaokullarındaki özel sınıflara devam ederler. B) Birinci Basamak Eğitim Veren Okullar Grundschule (İlkokul) Altı yaşını bitiren her çocuk mecburi okul çağına girmiş sayılır. Grundschule nin süresi 4 yıldır. (Berlin ve Brandenburg da 6 yıldır.) Birinci ve ikinci sınıfta öğrencilere üç bölümden oluşan bir rapor verilir. Birinci bölümde öğrencinin nasıl öğrendiği, ikinci bölümde derslerdeki öğrenme başarısı ve üçüncü bölümde öğrencinin grup içinde nasıl davrandığı konu edilir. 3. ve 4. sınıftan itibaren notların yazılı olduğu karne verilir. Dördüncü sınıfın ilk yarı karnesinden sonra sınıf öğretmeni tarafından, öğrencinin hangi okula devam etmesi gerektiğinin yazılı olduğu bir tavsiye mektubu verilir. Bu tavsiye ile mutabık olan aileler çocuklarını tavsiye edilen okula kayıt ederler. Tüm eyaletlerde temel anlayış bu tavsiyelerde ailelerin öğretmenin verdiği kararda mutabık olmasıdır. Bazı eyaletlerde aileler tavsiyeyi dikkate almaksızın istedikleri okula kayıt yaptırırken bazılarında ise ( Baden-Württemberg gibi) öğretmenin kararı esastır. Ancak bu eyaletlerde veli mutabık olmadığı takdirde önce bir rehber öğretmen tarafından öğrenci genel

5 yetenek sınavına tabi tutulur. Veliler, bu sınav sonucundan da memnun değilse öğrenci, son olarak tüm eyaletlerde aynı tarihte yapılan yazılı sınava girer ve bu sınav sonucuna göre öğrenci kaydolur. Grundschule den sonra devam edilecek okullar öğrencilerin derslerindeki başarılarına göre farklılaşır. Başarısı normal veya normalden aşağıda olan öğrenciler Hauptschule ye, başarılı olanlar Realschule ye ve çok başarılı olan öğrenciler ise Gymnasium lara devam ederler. Bir de bu üç okul tipini bir arada bulunduran Gesamtschule ler vardır. Aynı şartlar bu okul için de geçerlidir. Ancak bu okula devam eden öğrenciler aldıkları tavsiyelere göre temel derslerde A, B ve C düzeylerine göre devam ederler. Bu düzeyler geçişkenlik arz eder. 7. sınıf sonunda Matematik, İngilizce ve Almanca gibi temel derslerde A düzeyine gelen öğrenciler Gymnasium'a, B düzeyine ulaşanlar Realschule'ye ve C düzeyine gelenler ise Hauptschule'ye devam ederler. Bu okulda yönlendirme daha geç olduğundan göçmen çocuklarının lehine olduğu vurgulanmaktadır. İkinci basamak okulları kendilerini tanıtmak için hem ilkokulda hem de kendi okullarında Açık kapı günleri adıyla bilgilendirme toplantıları düzenlerler. 5.ve 6. Sınıfların (Yönlendirme Basamağının) Önemi Alman eğitim sisteminde ikinci basamak I okullarının 5. ve 6.sınıfları öğrencilerin gözlemlendiği ve değerlendirildiği dönemdir. Öğrenciler, bu dönemlerdeki başarı veya başarısızlığa göre diğer okullara geçiş yapabilirler. Bu, Gymnasium'dan Realschule ye veya Hauptschule'ye ya da bunun tam tersi şeklinde olabilir. Fakat uygulamalar her eyalette farklıdır. C) İkinci Basamak I ve II (ortaöğretim )Okulları Haupt-Werkrealschule, Realschule ve Gymnasium Ortaöğretim I basamağında olan okullar genel olarak Hauptschule ve Realschule dir. Gymnasium (Lise veya Kolej) ise hem ortaöğretim birinci basamak hem de ortaöğretim ikinci basamağı bir arada bulunduran tek okul tipidir. Bu okuldan Abitur adı verilen bitirme sınavını geçerek mezun olanlar doğrudan üniversiteye kabul edilirler. Hauptschule okulları çok tartışmalıdır. Bu okullar birçok iyileştirmelere rağmen kimi eyaletlerde (Baden Wüttemberg gibi ) başarısız öğrencilerin devam ettiği okullar haline gelmiştir. Okullardaki öğrenciler daha çok başarısız ve sorunlu öğrencilerdir. Bu nedenle Hauptschule ye devam eden öğrenci sayısı gittikçe düşmektedir. Baden-Württtemberg gibi eyaletlerde okulların kötü imajını düzeltmek için bu okullar Haupt- Werkrealschule ye dönüştürülmektedir. Werkrealschule ler, Realschule nin imkânlarına sahip denebilir. Bu okulların sonunda ticaret liselerine gitme veya daha vasıflı meslek dallarında eğitim yapma imkânı doğmaktadır. Hauptschule mezunları daha ziyade zanaat öğreten okullara devam ederler. Meslek okullarından başarıyla mezun olan öğrenciler meslek liselerine oradan da meslek yüksekokullarına devam edebilirler. Hauptschule 5.sınıftan 9. sınıfa kadar devam eder. Beş yıl sürer. Realschule öğrencileri ise 5. sınıftan 10. sınıfa kadar devam ederler. 10. sınıfın sonunda bitirme sınavlarına girerler. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler meslek veya Gymnasium eğitimine devam edebilirler. Realschule mezunları; diş teknisyenliği, bankacılık, pazarlamacılık gibi daha vasıflı sayılan mesleklerde eğitim görürler. Ayrıca Beruf kolleg (Meslek koleji) gibi okulları bitirerek meslek yüksekokullarına devam etme imkânları da vardır. Gymnasium lar en başarılı öğrencilerin devam ettiği okullardır. Eskiden elit okul olarak kabul edilirken günümüzde daha fazla öğrencinin bu okullara devam etmesi sonucunda artık elit olma özelliğini yitirmiştir. Her Gymnasium un farklı eğitim profili vardır. Eski dillere ağırlık veren (Eski Yunanca ve Latince), Ticaret ve Ekonomi, Tabiat Bilimleri ve Matematik, Spor, Müzik, Sanat ve Modern diller ağırlıklı(ingilizce, Fransızca, İspanyolca gibi) Gymnasium lar vardır. Bu okullar Abitur adı verilen bitirme sınavı ile sona erer. Abitur yapan öğrenciler doğrudan üniversiteye kabul edilirler. Gesamtschule okulları ise yukarıda belirtilen her üç tip okulu bünyesinde barındıran okullardır. Bu okulların en önemli farkı yönlendirmenin 7.sınıftan itibaren yapılmasıdır. D) Özel Okullar (Privatschulen) Alman anayasasına göre eğitim sisteminde devlet okullarının tekeli yoktur. Öğretmenlerinin mesleki eğitimleri ve öğrencilerinin başarısı devlet okullarından geri olmadığı sürece özel okullar devletin gözetim ve denetimi altında çalışmalarını sürdürürler. Okullarda çalışan öğretmenlerin ekonomik ve yasal haklarında olumsuz tutum içinde bulunan özel okulların çalışmasına izin verilmez. Özel okullar devlet okullarının yedeği gibi değerlendirilmektedir. Yasal yükümlülüklerini getiren okulların diplomaları geçerli

6 sayılmaktadır. Diploması geçerli olmayan özel okullar da vardır. Bu okul mezunları dışarıdan sınavlara girerek geçerli bir diploma alma şansına sahiptirler. Özel okullar; kiliseler, dernekler, vakıflar ve gerçek kişiler tarafından açılabilir. Artık Almanya da diplomaları geçerli özel Türk Gymnasium ve Realschule okulları da vardır. Devlet tarafından tanınan özel okullar, devletin gözetimi ve denetimi altındadır. İki yıllık bir deneme süresinden sonra başarılı olan özel okulların masraflarının önemli bir kısmı belediyeler tarafından finanse edilir. Ancak okullarda sınıfların küçük olması ve devlet okullarından farklı ilave hizmetlerin verilmesi nedeniyle masrafları devlet okullarından daha fazladır. Bu nedenle velilerden aylık ortalama ücret alınır. E)Özel Eğitim Okulları (Sonderschulen) Özel eğitim okulları, engelli öğrencileri desteklemek ve fırsat eşitliği sağlamak için kurulmuştur. Almanya da engelin çeşidine göre toplam 10 farklı özel eğitim okulu vardır. Bu anlamda en sık rastlanan okul çeşidi, Öğrenme Engelliler Okulu (Förderschule) dur. Bunun yanı sıra zihinsel, konuşma, bedensel ve görme engelliler için okullar da vardır. Bedensel, konuşma ve görme engelliler için ilk ve ortaöğretim okulları mevcuttur. Öğrenme engelliler için 9 yıllık bir eğitim söz konusudur. Yaklaşık 15 yaşında mezun olan bu öğrencilere meslek eğitiminde ayrıcalıklar verilerek meslek sahibi olmaları sağlanır. Bu okulda başarılı olan öğrencilerin Hauptschule bitirme sınavlarına girme hakları da vardır.1970 li yıllardan sonra engelli öğrencilerin yaşıtlarıyla birlikte eğitim görmeleri gerektiği anlayışı hâkim olduğundan bazı eyaletlerde engelli öğrenciler için özel eğitim okulları yoktur. F)Meslek Eğitimi Veren Okullar Mesleki ilk bilgilerin verildiği meslek okulları ve meslek yüksek okulları olmak üzere genel eğitimden farklı, özerk bir yapıya sahiptir. Meslek okulları ortaöğretim II basamağında bulunur den beri meslek eğitimi veren iki tür okul vardır: Tam zamanlı olarak meslek eğitimi veren okullar ve eğitimin bir kısmının işyerinde bir kısmının da okulda verildiği ikili meslek okullarıdır (Dual). Meslek eğitiminin normal süresi üç yıldır. Dual meslek eğitimine devam eden her öğrenci çalıştığı işyerinden aylık değerlendirme raporu alır. Bu, öğrencinin aylık çalışma karnesidir. Meslek okulundaki dersler haftalık veya iki haftalık bir ders planına göre işlenir. Dersler tek veya blok halinde yapılır. Meslek okullarının ders programının % 40 ı Almanca, Sosyal Bilgiler, Din, Spor gibi genel eğitim derslerinden geriye kalanı ise meslekle ilgili teorik derslerden oluşur. Meslek okulundan iyi bir not ortalaması ile mezun olan öğrenciler Realschule mezunu sayılır. Her meslek okulunun süresi farklıdır. Genel olarak bir meslek okuluna girebilmek için en az Hauptschule mezunu olmak gerekir. Meslek okullarının süresi bir ila üç yıl olmak üzere çeşitlidir. Meslek okullarının dörtte biri özel müteşebbisler tarafından açılmıştır. Çeşitli nedenlerle okuldan mezun olmadan ayrılmış veya meslek yeri bulamayanlar için bir yıllık mesleki hazırlık okulları vardır. Realschule den sonra devam edilen meslek okulları (Fachoberschule) da vardır. 11. ve 12. sınıflara denk olan iki yıllık bu okulları bitiren öğrenciler, meslek yüksek okullarına devam etme hakkını elde ederler. Teknik, ekonomi ve yönetim gibi alanlarda mesleki eğitim veren bu okulların ilk yılı uygulama ikinci yılı mesleki teorik bilgi ağırlıklıdır. G)Üniversiteler ve Mesleki Yüksek Öğretim Okulları Almanya da yüksek öğretim kurumları üniversiteler ve meslek yüksek okulları diye iki bölümden oluşur. Yüksek öğrenime başlama yaşı dur. Yüksek öğrenimin içeriği, Yüksek Öğrenim Çerçeve Yönetmeliği ne göre düzenlenmektedir. Bu yönetmelikte, diplomaların çeşitleri, yüksek öğrenimin süresi, zorunlu ve seçimlik derslerin saatleri, bitirme tezlerinin süresi, bitirme sınavları için gerekli şartlar, sınavların sayısı vs. belirlenmiştir. Meslek yüksek okullarının öğrenim süresi üniversitelere göre daha kısa ve uygulamaya yönelikken, üniversitelerin öğrenim süresi daha uzun ve bilimsel teoriye yöneliktir verilerine göre Almanya da 11 tanesi özel olmak üzere 93 üniversite, 16 tane kiliseye ait yüksekokul, 6 eğitim yüksekokulu ve ikisi özel 47 sanat yüksek okulu vardır. Almanya da talebin fazla olduğu -özellikle tıp ve psikoloji gibi- üniversite veya bölümlere öğrenciler ihtiyaca göre Abitur not ortalaması yüksek olup şartları uyan öğrenciler arasından seçim yapılarak alınır. Sonuç Eğitim geçmişi oldukça eskilere dayanan Almanya da eğitimde yapılan yenilikler ve arayışlar devam etmektedir. Bu arayışın sebeplerini maddeler halinde saymak gerekirse:

7 1)Prusya döneminden kalma ve üç sınıflı bir toplumu amaçlayan (Altsınıflar için Hauptschule, orta sınıflar için Realschule ve üst sınıflar için Gymnasium) eğitim sistemine zamanın şartlarına uymadığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır. 2)İkinci basamak eğitime yönlendirmenin dördüncü sınıfta başlaması, özellikle göçmen ailelerin ve gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını olumsuz etkilemektedir. Eğitimde başarıyı ailenin ekonomik ve eğitim seviyesi fazlasıyla etkilemektedir. 3)Geçmişte Alman eğitim sisteminden yararlanmalarına rağmen eğitimde çok başarılı sayılan Japonya ve Finlandiya gibi ülkelerin gerisine düşülmüştür. PISA ve TIMSS buna örnek olarak görülmektedir. 4)Özellikle okul öncesi eğitimin paralı ve yetersiz oluşu uluslararası kuruluşların da dikkatini çekmektedir. Kaynaklar Brenner Peter J., Schule in Deutschland 2006 W.Kohlhammer Gmbh Stuttgart Döbert Hans, Die Schulsysteme Europas, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2004 Das Bildungwesen in der Bundesrepublik Deutschland, 2008 Rowolt Taschenbuch Verlag Anweiler Oskar, Bildungssysteme in Europa, 1998 Beltz Verlag Weinheim und Basel

8

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

Almanya da Öğretmen Olmak Konulu Söyleşi Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

Almanya da Öğretmen Olmak Konulu Söyleşi Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da Öğretmen Olmak Konulu Söyleşi Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Blumberg, Almanya nın Kara ormanlar (Schwarzwald) bölgesinde bulunan küçük, şirin bir kasaba Eichberg Grundschule (İlkokul)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme

Okul Türü Seçimi. T.C. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği E-Bilgilendirme Okul Türü Seçimi Değerli Vatandaşlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların ortaya

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

Okul Türleri Arasında GeçiĢ

Okul Türleri Arasında GeçiĢ Okul Türleri Arasında GeçiĢ Değerli VatandaĢlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların içinde en önemli ve öncelikli olanı eğitimdir. Bu sorunların

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi:

Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi: GÜNÜMÜZDE FEDERAL ALMANYA'DA ÖGRETMEN EGiTiMi Prof. Dr. Joachim VENTER (*) Günümüzde Federal Almanya'da Öğretmen Eğitimi: «Okul, öğretmenkadar iyidir». Bu cümle sonsuza kadar geçerlidir. Gerçekten öğrencinin

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

Almanya'da okul sistemi

Almanya'da okul sistemi Almanya'da okul sistemi Almanya'da yaşayan bütün çocukların okula gitme mecburiyeti bulunmaktadır. Okula gitme mecburiyeti, genelde çocuğun 6 yaşını doldurduğu yılın sonbaharında başlar. Okula gitme mecburiyeti,

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch

Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Avusturya okuluna hoş geldiniz! Türkisch Değerleri Ebeveynler! Değerli Veliler! Kısa zamandır Avusturya da bulunuyorsunuz. Sizin için birçok şey yeni, buna Avusturya daki okul sistemi de dahil. Federal

Detaylı

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ AVUSTURYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (Compulsory Education) Zorunlu eğitim 6 yaşında başlar 9 yıl sürer. İlköğretim 1. Kademe

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2004. "Hollanda'da Eğitim" Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı

Kaynak: Çınar, İkram. 2004. Hollanda'da Eğitim Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı Kaynak: Çınar, İkram. 2004. "Hollanda'da Eğitim" Eğitişim Dergisi. Sayı: 7. (Temmuz 2004). Yönetsel yapı Hollanda da okulların yönetim ve finansmanı çoğunlukla yerel yönetimlere (belediye) ilgilenir. Bununla

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

BİLGİ DE BURS OLANAKLARI

BİLGİ DE BURS OLANAKLARI BİLGİ DE BURS OLANAKLARI İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında kurulduğu günden beri, Türkiye nin en saygın, öncü ve yenilikçi akademik kurumlarından biri oldu. Akademik özgürlüğü, entelektüel düşünceyi,

Detaylı

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ HOLLANDA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Hollanda eğitim sisteminde zorunlu eğitim iki şekilde gerçekleşir: Öğrenciler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

GENEL EĞİTİM-İlköğretim I. ve II. Kademeler (Compulsory General Education/Primary and lower secondary education)

GENEL EĞİTİM-İlköğretim I. ve II. Kademeler (Compulsory General Education/Primary and lower secondary education) ALMANYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM Bütün çocuklar için zorunlu eğitim çağı 6 yaşında başlar ve genellikle tam zamanlı eğitim

Detaylı

Präsentation der Übertrittskommission I 1

Präsentation der Übertrittskommission I 1 Präsentation der Übertrittskommission I 1 Kanton Zug`da Eğitim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Markus Kunz, Belediye Okulları Müdürlüğü Okul İdaresi Yöneticisi 1. Genel Olarak 2. İkinci Dil Olarak Almanca

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI

ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI TANIM 0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir. A- GÖREVLER Çocuk gelişimi meslek elemanı; -

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler

İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler Der Oberbürgermeister İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri için bilgiler İlkokul sonrası okullara giden öğrencilerin velileri

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gesamtschule Münster-Mitte Devlet Ortaokulu

Gesamtschule Münster-Mitte Devlet Ortaokulu Gesamtschule Münster-Mitte Devlet Ortaokulu Her öğrenciye hitap eden yeni okul Tam gün okulu Okulumuzda ders çalışma, yemek yeme ve oyun oynama imkanları bulunmaktadır. Ders saatleri, çalışma zamanları

Detaylı

Broşürler ne kadar kapsamlı olursa olsun, ana-baba ve veli olarak aklınıza gelen, tüm sorulara yanıt vermesi mümkün değildir.

Broşürler ne kadar kapsamlı olursa olsun, ana-baba ve veli olarak aklınıza gelen, tüm sorulara yanıt vermesi mümkün değildir. 3 Sevgili Ana-babalar, Sayın Veliler, Çocuğunuza en uygun orta öğretim okulunun seçilmesi çok önemlidir. Karne notları kadar, çocuğunuzun öğrenme ve çalışma alışkanlığı gibi faktörler de bu seçimde önemli

Detaylı

Kabul Koşulları ve Başvuru 6. (1) Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında; (a) çift anadal programını oluşturan bölüml

Kabul Koşulları ve Başvuru 6. (1) Çift Anadal Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvuru sırasında; (a) çift anadal programını oluşturan bölüml Ek.3 (30.12.2009 tarih ve 09/313 14 sayılı Üniversite Senatosu kararı eki.) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI KAYIT, KABUL VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM, SINAV

Detaylı

İTALYA. Yüz Ölçümü 312.630 km 2 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Zorunlu Eğitim Süresi (Yıl) 10 Eğitim Kademesi 5+3+3/5

İTALYA. Yüz Ölçümü 312.630 km 2 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Zorunlu Eğitim Süresi (Yıl) 10 Eğitim Kademesi 5+3+3/5 İTALYA Başkent Roma Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet Yüz Ölçümü 312.630 km 2 Nüfus 61.016.804 (Haziran 2011 Tahmini) Para Birimi Avro (EURO) Eğitim Süresi 33 hafta Eğitim Dili İtalyanca Kişi Başına

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU

ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (UBED) www.ubed.org.tr İŞ İÇİN ENGEL YOK ERASMUS+ KA104 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ RAPORU "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ALMANYA NUFÜSÜ 81.471.834 (Haziran 2011 Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ 356.854 km² Federal Cumhuriyet, Parlamenter Hükümet

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch

ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch ilköğretim okulu Veliler için Bilgiler Die Volksschule Elterninformation Türkisch Luzern kantonunda ilköğretim okulu Herkes için destek Tüm çocuklar ve gençler Luzern kantonunda ücretsiz ilköğretim okuluna

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi

Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi Besuch im Pfiffikus-Haus / Kurnazların Evinde Gezi Okula Başlamadan İki Yıl Önce Yapılan Dil Yetkinlik Testi Delfin 4 Sevgili Veliler! Çocuğunuz daha doğumundan itibaren değer verilip teşvik edilerek geliştirilmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı. İlk Okul Sonrasında Devam Edilen İkinci Kademe / Ortaöğretim Okulları. Önemli Sorular ve Yanıtları.

Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı. İlk Okul Sonrasında Devam Edilen İkinci Kademe / Ortaöğretim Okulları. Önemli Sorular ve Yanıtları. Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı İlk Okul Sonrasında Devam Edilen İkinci Kademe / Ortaöğretim Okulları Önemli Sorular ve Yanıtları Aşağı Saksonya Önsöz Bir okuldan diğerine geçiş şekilleri Sayın Hanımefendiler,

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI (MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI) TANIM Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mahalli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı; - Çalıştığı

Detaylı

Grundschule Haziran 2011

Grundschule Haziran 2011 Grundschule Okul çağı, okul hayatı Hedef, içerik, medotlar Veliler sorumluluk ve görevler Sınıf Yaş OKUL YAŞI 6 OKUL YAŞI 6 9 Tarih 30.09. Tarih 30.09. 4. 8 7 6 Đlkokul 3. 2. 1. Đlk öğretim 5 4 3 I. Davranış

Detaylı

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM

WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM WERKREALSCHULEYİ TANIYALIM (DIE WERKREALSCHULE KENNENLERNEN) Werkrealschuleye Neden Ġhtiyaç Duyulmuştur? ( Warum wurde die Werkrealschule benötigt?) Bilindiği üzere, Hauptschuleler daha çok yabancı çocukların

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch)

Veliler için Bilgilendirme. Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme. Haziran 2010 (türkisch) Veliler için Bilgilendirme Aargau Okullarında Başarı Değerlendirmesi ve Sınıf Geçme Haziran 2010 (türkisch) 1 2010/11 öğretim yılından itibaren Aargau okullarında öğrencilerin değerlendirilmesi için yeni

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişleri ile Bu Kurumların İlgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarla

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

BANKACILIK MESLEK ELEMANI

BANKACILIK MESLEK ELEMANI TANIM Banka ve finans kuruluşlarının para kaynakları ile ilgili servislerinde çalışan kişidir. GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteri isteği doğrultusunda bankada hesap açar, hesabı kapatır

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULUNE İLİŞKİN YÖNERGE Y02-RAI-005 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ne yabancı öğrenci kontenjanından başvuracak adaylar ile ilgili koşulları ve yöntemleri belirlemek ve belgelemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge Koç

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.)

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) 28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Karar Tarihi : 28/02/2012 SENATO KARAR ÖRNEĞİ Toplantı

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde;

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışan kişidir. A-GÖREVLER - Uluslararası pazarları inceler,

Detaylı

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (grunnskole) 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7 den 6 ya indirilmiş ve zorunlu eğitim

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitim sanayinin ve

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı