ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLİSEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ Murat ÖZMEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI Bu Tez./../. Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/ Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP Prof. Dr. Numan ÖZCAN Prof. Dr. Sevim POLAT DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Enstitümüz Biyoteknoloji Anabilim Dalı nda hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ Murat ÖZMEN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman : Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP Yıl : 2011, Sayfa: 56 Jüri : Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP Prof. Dr. Numan ÖZCAN Prof. Dr. Sevim POLAT Tüm dünyada ve ülkemizde tavukçuluk endüstrisinde ciddi ekonomik kayıplara yol açan ve tavuklarda yaygın olarak kronik solunum yolu hastalığına (CRD) sebep olan Mycoplasma gallisepticum' un tavuk trakelerinde Real-time PCR yöntemi ile kesin ve hızlı tanıları gerçekleştirilmiştir. Real-time PCR yöntemiyle saf Mycoplasma gallisepticum' un moleküler düzeyde tespit limiti 10 CFU/ml'den daha az ve yapay kontamine edilmiş örneklerde ise tespit limiti 1.0x10 3 CFU/ml olarak belirlendi. Canlı tavuklardan alınan 110 (5'li pasajlar halinde) trakeal svab örneği incelendi. Mikrobiyolojik yöntemlerle 8 (% 7.2) svab örneğinde Mycoplasma spp. izolasyonu yapıldı. Real-time PCR yöntemi ile 32 (%29.1) örnekte Mycoplasma gallisepticum DNA' sı tespit edildi. Çalışmada Mycoplasma gallisepticum DNA düzeyleri 6.39x10 4 kopya/ml ile 2 kopya/ml arasında değişim gösterdiği saptandı. Mycoplasma gallisepticum genomik DNA kopya sayıları ile bu örneklere ait crossing point değerleri arasında önemli bir ilişki olduğu doğrusal regresyon analizi ile test edildi (R 2 = %96.6, p<0.01). Bu sonuçlar Real-time PCR yöntemiyle Mycoplasma gallisepticum infekte sürülerin belirlenmesinde, enfeksiyonun şiddetinin belirlenmesinde ve rutin çalışmalarda kullanılabilecek hızlı ( dakika) ve güvenilir bir yöntem olduğu kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tavuk, Mycoplasma gallisepticum, mgc2 geni, Real-time PCR, Doğrusal Regresyon Analizi I

4 ABSTRACT MSc. Thesis REAL-TIME PCR TECHNIQUES FOR DETECTION MYCOPLASMA GALLİSEPTİCUM IN CHICKEN TRACHEA AND STATISTICAL ANALYSIS Murat ÖZMEN ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY Supervisor : Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP Year : 2011, Page: 56 Jurors : Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP Prof. Dr. Numan ÖZCAN Prof. Dr. Sevim POLAT All over the world and in Turkey the poultry industry in our country and causing serious economic losses in chickens as a common chronic respiratory disease (CRD) caused by Mycoplasma gallisepticum's chicken trachea Real-time PCR method was accurate by and rapidly diagnosesed. Real-time PCR of Mycoplasma gallisepticum pure molecular level detection limit of 10 CFU / ml less than the detection limit and the samples were artificially contaminated with 1.0x10 3 CFU / ml respectively. Live chickens received 110 units (5 swabs per sample) swab tracheal samples were analyzed. Microbiological methods, 8 (7.2%) swab case of Mycoplasma spp. isolation was performed. Real-time PCR method was detected 32 (29.9%) samples of Mycoplasma gallisepticum DNA. Mycoplasma gallisepticum DNA levels in the study 6.39x10 4 copies/ml and 2 copies/ml was found to change. Mycoplasma gallisepticum genomic DNA copy numbers of these examples is an important relationship between crossing point values were tested with linear regression analysis (R 2 = 96.6%, p <0.01). These results suggest that the determination of the real-time PCR of Mycoplasma gallisepticum infected flocks, and routine studies to determine the severity of infection a rapid (40 to 45 minutes) and that it was concluded that a reliable method. Key Words: Chicken, Mycoplasma gallisepticum, mgc2 gene, Real-time PCR, Linear Regression Analysis II

5 TEŞEKKÜR Tez konumu vererek beni araştırmaya teşvik eden, tez çalışmam süresince bilgisini, yardımlarını ve desteğini esirgemeyen çok değerli danışman hocam Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. G. Tamer KAYAALP e, laboratuar çalışmalarım sırasında ilgi ve yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşlarım Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Süleyman ASLAN a, Moleküler Biyoloji Laboratuar Şefi Dr. Atilla YOLDAŞ a ve Kanatlı Laboratuar Şefi S. Reyhan KARAKOÇ a teşekkür ederim. Tezim süresince bana destek veren Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Eski Müdürü Dr. Mehmet TUZCU ya teşekkür ederim. Hayatımın her aşamasında olduğu gibi yüksek lisans çalışmalarım sırasında da maddi ve manevi hiçbir desteğini esirgemeyen ve beni destekleyen ailemin tüm fertlerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER ve KISALTMALAR... VIII 1. GİRİŞ Polimeraz Zincir Reaksiyonu PCR İşleminin Uygulama Aşamaları ve Prensipleri DNA nın Denatürasyonu Aşaması Primerlerin Bağlanması (hibridizasyon, annealing) Aşaması Primerlerin Uzatılması (polimerizasyon, extention, elongation) Aşaması Real-time PCR ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL ve METOD Materyal Trakeal Svab Örnekleri Standart Mycoplasma gallisepticum S6 Suşu Besiyeri Metod Etken İzolasyonu ve İdentifikasyonu Trakeal Svab Örneklerinden DNA İzolasyonu Kültürden DNA İzolasyonu İzole edilen DNA ların Kontrolü Real-time PCR Analizleri Çalışmada Geçen Primerler ve Taqman Prob Primer ve Prob Dizaynı IV

7 3.3. İstatistiksel Analiz Basit Doğrusal Regresyon Analizi Regresyon Katsayısının Hesaplanması ve Önem Kontrolü a Katsayısının Hesaplanması ve Önem Kontrolü Belirtme Katsayısı R ARAŞTIRMA BULGULARI Saf Mycoplasma gallisepticum S6 kültürünün Real-time PCR Yöntemi ile Tespit limitinin Belirlenmesi Yapay Kontamine Mycoplasma gallisepticum S6 Örneklerinden Real-time PCR Yöntemi ile Tespit Limitinin Belirlenmesi Standart Eğrinin Oluşturulması ve mgc2 Geninin Üretkenliği Standart Eğriye Ait Verilerin İstatistiksel Analizi Klinik Bulgu Sonuçları Real-time PCR ve Kültür Yöntemi Sonuçları Kantitatif Real-time PCR Analiz Sonuçları İstatistiksel Analiz TARTIŞMA ve SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER 56 V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Grodio ve ark., (2008) nın Dizayn Ettiği Primerler ve Taqman Probu Kullanılarak Yapılan Real-time PCR İşleminde Kullanılan Reaksiyon Karışımın İçeriği Çizelge 3.2. Mgc2 Protein Geni İçin Real-time PCR Programı Çizelge 3.3. Primerlerin Çoğaltacağı DNA Bölgesinin Uzunluğu Çizelge 3.4. Bu çalışmada Kullanılan Primerler ve Taqman Probunun Genel özellikleri Çizelge 4.1. Real- time PCR da Sulandırmalarda Reaksiyona Giren Bakteri Sayısı ve Reaksiyon Sonucunda Elde Edilen Crossing Point Değerleri Çizelge 4.2. Real-time PCR da Yapay Kontamine Örneklerin Sulandırmalarında Reaksiyona Giren Bakteri Sayısı ve Reaksiyon Sonucunda Elde Edilen Crossing Point Değerleri Çizelge 4.3. Standart Eğrinin Oluşturulması ve mgc2 Geninin Üretkenliği Çizelge 4.4. Standart Eğri Verilerine Ait Parametre Tahminleri ve Önem Testleri Çizelge 4.5. Standart Eğriye Ait Varyans Analiz Tablosu Çizelge 4.6. Mycoplasma gallisepticum Yönünden Real-time PCR ve Kültür Sonuçları Çizelge İşletmede Real-time PCR Yöntemiyle Tavuk Trakeal Svablarında Mycoplasma gallisepticum DNA Düzeyleri Çizelge işletmede Real-time PCR Yöntemiyle Tavuk Trakeal Svablarında Mycoplasma gallisepticum DNA Düzeyleri Çizelge İşletmede Real-time PCR Yöntemiyle Tavuk Trakeal Svablarında Mycoplasma gallisepticum DNA Düzeyleri Çizelge Ham Verilere Ait Parametre Tahminleri ve Önem Testleri Çizelge Ham Verilere Ait Varyans Analiz Tablosu VI

9

10 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. PCR Siklusunun basamakları... 4 Şekil 1.2. Thermocycler Cihazı... 5 Şekil 1.3. Light Cycler 2.0 Real-Time PCR sistemi... 9 Şekil 3.1. Broyler çiftliği Şekil 3.2. Stereo mikroskopta Mycoplasma şüpheli koloniler Şekil 4.1. Mycoplasma gallisepticum mgc2 genomik DNA standart eğrisi Şekil 4.2. Real-time PCR cihazında Mycoplasma gallisepticum genomik DNA standart eğrisi ve oluşturdukları amplifikasyon eğrileri Şekil 4.3. Hastalık septomları gösteren tavuklar Şekil 4.4. Hastalık septomları gösteren tavuklar VII

11

12 SİMGELER ve KISALTMALAR bp : Baz çifti C : Santigrat derece CFU : Koloni oluşturan Ünite Cp : Crossing point değeri CRD : Kronik Solunum Yolu Hastalığı dak. : Dakika dev. : Devir DNA : Deoksiribonükleik asit ELISA : Enzim bağlı immunolojik deney (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) gr : Gram HI : Hemaglütinasyon inhibisyon testi kop : Kopya sayısı LP : Lipoprotein MgCI 2 : Magnezyum Klorür ml : Mililitre ng : Nanogram NCBI : National Center for Biotechnology Information OIE : Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü PBS : Fosfat Buffer-tuz Tamponu PCR : Polimeraz Zincir Reaksiyonu pg : Pikogram PPLO : Pleura pneumonia like organism Rpm : Dakikadaki Devir Sayısı RSA : Rapid Serum Aglütinasyon testi s. : Saniye spp. : Türler μm : Mikromolar μl : Mikrolitre VIII

13

14 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN 1. GİRİŞ Kanatlı hayvanlarda hastalığa neden olan farklı mikoplazma etkenleri bulunmaktadır. Bu etkenlerden Mycoplasma gallisepticum en önemli tür olup, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) listesinde yer almaktadır (Anonim, 2008). Mycoplasma gallisepticum prokaryotik bir patojen olup tavuklarda kronik solunum yolu hastalığına (CRD) sebep olur. Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan hastalık tüm dünyadaki tavukçuluk endüstrisinde ciddi etkilere sahiptir. Mycoplasma gallisepticum, gram negatif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüzdür. Hücre duvarından yoksun olan bu mikroorganizma fakültatif anaerobtur (Arda ve ark., 1990). Araştırmamıza konu olan Mycoplasma gallisepticum un sistematiği aşağıdaki gibidir: Alem: Bacteria Bölüm: Tenericutes Sınıf: Mollicutes Takım: Mycoplasmatales Aile: Mycoplasmataceae Cins: Mycoplasma Tür: Mycoplasma gallisepticum Kanatlılarda görülen solunum sistemi hastalıkları içerisinde mikoplazmozis oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Mikoplazmaların varlığı ilk defa sığırların bulaşıcı pleura pneumonia hastalığı etkeni olarak 1898 yılında ortaya konmuştur. Daha sonra mikoplazmaya benzer tüm etkenler pleura pneumonia like organism (PPLO) adı altında isimlendirilmiştir (Nascimento ve ark., 2005). Avian mikoplazmozis Mollicutes sınıfına ait türler tarafından meydana getirilen bir hastalıktır (Kleven, 2003). Mikoplazma enfeksiyonlarında oluşan kronik bağışıklığın sebebi henüz yeteri kadar anlaşılamamıştır. Mycoplasma gallisepticum a karşı oluşan humoral ve hücresel antikor cevabı incelendiğinde hücreye bağımlı bağışıklık önemli 1

15 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN bulunmuştur. Mycoplasma gallisepticum dan tam anlamıyla kurtulmak için hem hücresel hem de humoral bağışıklığa ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir (Gaunson ve ark., 2000). Mycoplasma gallisepticum'un doğal şartlarda çoğunlukla diğer enfeksiyonlarla komplike olduğu bildirilmektedir (Lutrell ve ark. 1996). Tavuklarda önemli solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan Mycoplasma gallisepticum un teşhisinde kullanılan etken izolasyonu uzun sürmekte, izolasyonu çeşitli nedenlerden dolayı güç olmakta ve serolojik testler pek çok sebepten dolayı hatalı sonuçlar vermektedir. Ayrıca aşılı sürülerde serolojik teşhis mümkün olmamaktadır (Çarlı ve Eyıgor, 2003). Mycoplasma gallisepticum kümes hayvanları içinde en patojen ve neden olduğu ekonomik kayıpların büyüklüğü açısından da birinci derecede önemli bir mikoplazma türüdür (Jordan, 1990). Mycoplasma gallisepticum ile doğal enfeksiyonda en karakteristik bulgular; trakeal sesler, burun akıntısı ve öksürüktür (Branton ve ark., 1997). Mycoplasma gallisepticum bulguları sürüde yavaş gelişebilir. Solunum sistemi bulguları haftalarca kalabilir. İlk bulgu burun akıntısıdır, bunu gözlerin akıntısı izler. Hayvanlarda öksürük, tıksırık ve trakeal sesler tesbit edilir. Broylerlerde bulguların ortaya çıkışı şiddetlidir. Fazla oranda canlı ağırlık kaybı ve yem tüketiminde azalma ile kendini gösterir. Yumurtacı tavuklarda yem tüketiminde azalma ve yumurta veriminde düşüş görülür. Hindilerde ilk lezyonlar hava keseleri ve akciğerlerdir. Broylerlerde çevresel şartlar ve kümes koşulları iyi değil, stres ve sekonder enfeksiyonlar devreye girmişse ölüm oranları yüksek olur. Yumurtacı tavuklarda ölüm oranı genelde düşüktür, hayvanlarda halsizlik vardır. Hindilerde yüksek ölüm oranları görülür. Mikoplazmaların saha materyallerinden izolasyonu güçtür ve birçok faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar konakçı ve mikroorganizmanın üreme gereksinimiyle ilgili faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Enfeksiyonun erken dönemlerinde organizmanın miktarı azalmadan ya da konakçı dokusu tarafından elemine edilmeden ve diğer mikroorganizmaların dokulara yayılmasından önce izolasyon oranı daha fazla görülmektedir. Bununla beraber araya giren bakteriyel, viral, mantar ve diğer mikoplazma enfeksiyonları konakçı direncini kırarak etkenin daha fazla çoğalmasına neden olabilir (Jordan, 1979). 2

16 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun teşhisinde bakteriyolojik izolasyon ve identifikasyon, serolojik testler (RSA, HI ve ELISA) kullanılmaktadır. Mikoplazma infeksiyonlarında; kesin teşhis için kültür metodu kullanılmasına rağmen çok uzun zaman gerektirmesi kültür sırasında diğer mikroorganizmalar tarafından kontamine olması, antibiyotik kullanımı ve kültürün tam oluşabilmesi için mikroorganizmaların canlı olması gerekliliği bu metodun dezavantajları olarak görülmüştür. Pozitif sonuçlar genelde 4 7 gün arasında alınmasına rağmen kesin negatif sonuçlar için 30 günlük bir sürenin geçmesi gerekmektedir (Türkaslan ve Salihoğlu, 1989). Mikoplazmaların oldukça zor üreyen mikroorganizmalar olmaları ve pasajlarla birlikte yaklaşık 3-4 hafta gibi uzun bir inkübasyon süresine ihtiyaç duymaları, kanatlı sürülerinde geçirilen diğer enfeksiyonlara karşı kullanılan antibiyotiklerin mikoplazma etkenlerinin üremesini baskılaması gibi olumsuzluklar, teşhis konulduğunda sürünün sağaltımını ve etkili ve koruyucu önlemlerin alınmasını engellemektedir (Frey ve ark. 1968; Esendal ve Türkyılmaz, 2002) Polimeraz Zincir Reaksiyonu 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri' nde bulunan Cetus şirketine bağlı olarak çalışan Henry A. Erlich, Kary Mullis ve Randall K. Saiki tarafından geliştirilen yöntem, nükleik asitlerin, uygun in vitro koşullar altında çoğaltılmasına dayanmaktadır. Hem bilimsel araştırmalar hem de klinik laboratuar tanısındaki uygulama alanlarıyla büyük öneme sahip olan PCR nin geliştirilmesindeki çalışmaları nedeniyle Kary Mullis, 1993 yılı Nobel Kimya Ödülü nü almaya hak kazanmıştır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu bir çeşit in vitro klonlamadır ( Birben, 2006) PCR İşleminin Uygulama Aşamaları ve Prensipleri PCR reaksiyonu; DNA nın iki zincirinin yüksek sıcaklıkla birbirinden ayrılmasını (denatürasyon), sonra sırasıyla sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA 3

17 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN ya bağlanmasını (hibridizasyon), zincirin uzamasını (polimerizasyon, çift iplikçikli DNA ların sentezi), ve tüm bu siklusların belirli sayıda tekrarlanmasını kapsamaktadır (Şekil 1.1.). PCR tekniğinin otomasyonu, her bir siklus esnasındaki ısıtma ve soğutma işlemlerini yazılım programları doğrultusunda gerçekleştiren thermocycler adı verilen PCR cihazları (Şekil 1.2.) yardımıyla sağlanmaktadır. Günümüzde değişik firmalar tarafından sıcaklık, inkübasyon süresi ve siklus sayısının programlanabildiği thermocycler cihazları ticari olarak sunulmaktadır. Thermocycler cihazlarına değişik hacim ve sayıdaki eppendorf tüpleri yerleştirilebilmektedir. Bu cihazlarda sıcaklık 4 ile 100 C ler arasında programlanabilmekte ve reaksiyon işlemlerinin sona ermesiyle 4 C ye ayarlanarak eppendorf tüpleri uzun süre bu sıcaklıkta tutulabilmektedir (Arda, 1980; Erol ve ark., 1990). Şekil 1.1. PCR Siklusunun basamakları (Andy, 1999) 4

18 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN Şekil 1.2. Thermocycler Cihazı (Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Moleküler Biyoloji Laboratuarı) DNA nın Denatürasyonu Aşaması Bu aşamada çift zincirli hedef DNA nın birbirinden ayrılması sağlanmaktadır. Çift sarmallı DNA, hidrojen bağlarının kopmasıyla tek sarmal haline getirilmektedir. Denatürasyon aşamasında, yüksek sıcaklık dereceleri G+C yönünden zengin olan hedef zincirler için daha uygun olsa da, sık kullanılan denatürasyon sıcaklıkları 95 C de 30 saniye veya 97 C de 15 saniyedir. Thermocycler cihazlarında, bu sıcaklıkların uygulanmasıyla DNA nın denatürasyonu gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra denatürasyon sıcaklığının çok yüksek veya süresinin uzun olması enzim aktivitesinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Erlich ve ark., 1991). 5

19 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN Primerlerin Bağlanması (hibridizasyon, annealing) Aşaması PCR işlemlerinin bu aşamasında, primer olarak adlandırılan ve çoğaltılması istenen DNA için spesifik olan oligonükleotidler, denatürasyon aşamasında elde edilen DNA tek sarmalı üzerinde kendisine komplementer olan diziye bağlanmaktadır. Ortamda bulunan iki tür primerin her birinin komplementeri olduğu tek iplikçikli hedef DNA üzerindeki spesifik bölgelere bağlanması için, programlanan thermocycler sıcaklığı C ye indirmektedir. Primerlerden birinin kendine ait olan 5 ucu, hedef DNA lardan birinin 3 ucuyla, diğer primer de ikinci tek iplikçik DNA nın anti paralel olan diğer ucunda bulunan 3 ucuna DNA polimerazın çalışma yönüne uygun olarak (5 3 ) bağlanırlar. Bu işlemlerin tamamlanması yaklaşık dakika sürmektedir. Primerlerin bağlanması aşamasında gerekli olan sıcaklık ve sürenin uzunluğu; primerlerin nükleotid yapısına, uzunluğuna ve PCR solüsyonundaki konsantrasyonlarına bağlıdır. Bağlanma sıcaklığı, genellikle primerlerin erime sıcaklıklarının 5 C altında olup C lerde en iyi sonucu vermektedir. Optimal bağlanma sıcaklığı; G-C, A-T bazlarının miktarı ve baz sayısıyla hesaplanır. G ve C bazları arasında üç hidrojen bağı bulunurken, A ve T bazları arasında iki hidrojen bağı bulunmaktadır. Her bir G-C bazları arasındaki bağlanma sıcaklığı 4 C, A-T bazları arasındaki bağlanma sıcaklıkları da 2 C olarak hesaplanır. Örneğin; 20 bazdan oluşmuş bir primer yapısında, 11 G-C, 9 A-T bulunduğu kabul edilirse optimal bağlanma sıcaklığı şu şekilde hesaplanmaktadır = 62 C Hesaplanan 62 C den 5 C güven payı çıkarılarak optimal bağlanma sıcaklığı elde edilir (Erol ve ark., 1990; Aldemir ve Uçan, 2001) Primerlerin Uzatılması (polimerizasyon, extention, elongation) Aşaması Primerlerin uzatılması aşaması genellikle 72 C de gerçekleştirilir. Primerlerin bağlanması aşaması tamamlandıktan sonra, primerlerin hibritleştiği tek sarmalların karşılığı DNA polimeraz tarafından sentezlenir. PCR işlemlerinde, 6

20 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN genellikle her bir siklus için iki dakikalık bir uzatılma süresi yeterli olmakla birlikte, bu süre amplifiye edilecek DNA bölgesinin uzun olması halinde arttırılabilmektedir. Daha uzun DNA fragmanlarının çoğaltılabilmesi için ortalama her kb için bir dakika eklenmesi önerilmektedir. Bu aşamada Taq polimeraz enzimi 5 3 yönünde aktivite göstererek, primerlerin 3 uçlarından başlamak üzere ortamdaki nükleotidleri kullanarak hedef DNA dizisinin kopyasını yapmaktadır. Reaksiyon sıcaklığı tekrar arttırılarak son uzama sıcaklığı 95 C ye yükseltilmektedir. Böylece PCR nin üç aşamadan oluşan ve yaklaşık olarak dakika kadar devam eden birinci amplifikasyon aşaması, tekrar sıcaklığın 95 C ye yükseltilmesi ve aynı aşamaların kez tekrarlanmasıyla sonlandırılır. Böylece tek bir hedef DNA segmenti, 2 n formülüne göre yaklaşık 33.6 milyon çoğaltılmış olur. Bir PCR işleminde, 20 PCR siklusundan sonra aranan DNA nın eksponensiyal olarak 2 20 kat artmış olması beklenir. Ancak bu sayıya her bir siklustaki ürünün % 100 olması koşuluyla ulaşılabilir. Her bir siklusta değişik faktörler etkili olarak % 100 ürün oluşumunu engellemekte ve bu durum daha sonraki PCR sikluslarında daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde siklus sonunda DNA miktarındaki artış ve azalan enzim miktarı arasındaki dengesizlik reaksiyonu sınırlamaktadır. Bu süreç içerisinde enzimin aktivasyonu da azalmaktadır. (Birben, 2006; Caner ve Çarlı, 2001) Real-time PCR Nükleik asit çoğalmasıyla eş zamanlı olarak artış gösteren floresans sinyalin ölçülmesiyle, kısa sürede kantitatif sonuç verebilen bir PCR yöntemidir. Ticari olarak geliştirilmiş üç tipi bulunmaktadır. Bunlar; LightCyler (Roche), TaqMan (PE Biosystem) ve icycler (BIO-RAD) dır. LightCycler (Şekil 1.3) sisteminin uygulanmasında; yalnızca çift zincirli DNA ya bağlandıklarında floresans veren boyalar (Syber green 1) kullanılarak, çoğalmaya bağlı DNA artışı, ortaya çıkan floresansın miktarıyla ölçülmektedir. Primerin bağlanmasını takiben gerçekleştirilen uzama aşamasında, hedef DNA nın çift sarmal hale gelmesiyle DNA ya bağlanan Syber green 1 miktarı artmakta ve 7

21 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN buna bağlı olarak yayılan floresans miktarında artış gözlenmektedir (Heid ve ark. 1996; Grove 1999; Kubista ve ark. 2006). Bu uygulamada, floresans artışı her zaman spesifik amplifikasyonu gösterme yebilir. Çünkü, çift sarmal DNA ya entegre olan Syber green 1 ortamda hedef moleküller olmadığında primerlerin kendi aralarında gerçekleşecek olan bağlanmalar (primer dimer) sonucunda da yapıya katılarak floresans oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu olumsuz faktörü gidermek için amplifikasyon ürünlerinin melting curve (erime eğrisi) analizi yapılmaktadır. Her çift sarmal DNA, kendine özgü melting temperature (Tm, çift sarmal DNA nın %50 sinin tek sarmal hale gelmesi için gerekli sıcaklık) değerine sahiptir. PCR çoğalmasının ardından sıcaklık yavaş yavaş yükseltilerek, belirli aralıklarla tüpteki floresans miktarı kaydedilir. Çift sarmal DNA zincirleri birbirinden ayrılmaya başlayınca Syber green 1 boya serbest kalmakta ve floresans miktarı azalmaktadır. Denatürasyon olduğunda floresans sinyal aniden düşmektedir. Erime eğrisinden yararlanılarak amplikonun Tm derecesi saptanabilmektedir. İncelenen örneğe ait Tm derecesi, aynı koşullarda işleme alınan pozitif kontrolün Tm derecesiyle karşılaştırılarak, PCR sonucunun doğru veya hatalı olduğuna karar verilmektedir. LightCycler ın diğer bir uygulama şekli, hedefe özgül problar kullanmaktır. Burada problarla testin özgüllüğü arttırılmıştır. Problardan biri 3 ucundan floresans boyayla işaretli (donör boya), diğeri 5 ucundan alıcı boyayla (acceptor dye) işaretlenmiştir. Problar, hedef amplikonlar üzerinde birbirine yakın (1-5 nükleotid uzaklıkta) yere bağlanmakta ve işaretli uçlar yan yana gelmektedir. İki boyanın yan yana gelmesiyle açığa çıkan enerji, ikinci prob üzerindeki alıcı boyayı etkileyerek floresans oluşumuna yol açmaktadır. FRET (Fluoresance resonance energy transfer) olarak adlandırılan bu enerji transferi sonucunda oluşan floresans miktarı, ortamdaki hibridizasyonun derecesine, diğer bir ifadeyle PCR siklusu süresince oluşan amplikonların miktarına bağlı olarak artmaktadır. TaqMan sisteminde, 5 ve 3 uçlarından florokrom (floresans veren) maddelerle işaretli prob kullanılmaktadır. Probun 5 ucunda raportör florokrom (6- carboxyfluorescein= 6-FAM), 3 ucunda ise baskılayıcı (quencher) florokrom (6- carboxy-tetramethyl-rhodamine=tamra) bulunmaktadır. Prob, tek sarmal hale 8

22 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN getirilen hedef molekül üzerinde, primerlerin bağlanma bölgesinin arasında kalan yere bağlanır. Probla hedef molekül arasındaki hibridizasyon devam ettiği sürece raportör florokrom maddenin sinyal oluşturması, 3 uçtaki baskılayıcı florokrom tarafından engellenmektedir. Primerlerin hedef nükleik asite bağlanmasını takiben başlatılan primer uzaması probun bağlandığı noktaya kadar geldiğinde, sentezin devam edebilmesi için Taq DNA polimeraz enzimi 5 3 nükleaz aktivitesini kullanarak probu 5 uçtan yıkmaya başlar. Böylece raportör florokrom serbest hale geçer ve sinyal oluşturur. Her siklusta üretilen amplikon miktarına paralel olarak sinyal şiddeti de artmaktadır (Holland ve ark., 1991; Livak ve ark., 1995). Real-time PCR, kısa sürede kantitatif sonuç verebilmektedir. Tüpler açılmadan tanıya gidildiği için kontaminasyon riski düşüktür. Elektroforeze gerek kalmadan çoğalma esnasında sonuç alınabilmektedir. Ayrıca floresan veren problar kullanılarak hedef nükleik asitteki mutasyonlar saptanabilmektedir (Morris ve ark., 1996). Şekil 1.3. Light Cycler 2.0 Real-Time PCR sistemi (Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Moleküler Biyoloji Laboratuarı) 9

23 1. GİRİŞ Murat ÖZMEN Bu çalışmanın amacı aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 1. Adana ve çevresindeki broyler işletmelerinde kronik solunum yolu hastalığı semptomları gösteren tavuklarda Real-time PCR yöntemi ile Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun tanısı, 2. Kantitatif Real-time PCR yöntemi kullanılarak trakeal svab örneklerinden Mycoplasma gallisepticum un sayısal olarak belirlenmesi ve verilerin istatistiksel analizi, 3. Mycoplasma gallisepticum infeksiyonunun teşhisinde Real-time PCR yönteminin rutin çalışmalarda kullanılabilirliğinin sağlanması, 4. Elde edilecek verilerle ilerde Mycoplasma gallisepticum ile yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır. 10

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Murat ÖZMEN 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Khan ve ark. (1987), yaptıkları çalışmada sensivitesi yüksek olan sodyum dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) veya restriction fragment lenght polymorphism (RFLP) metotlarıyla örneklerin DNA sının protein bantlarının direk karşılaştırmasıyla Mycoplasma gallisepticum suşları birbirinden ayırt edilebileceğini ve bu metotlar özellikle Mycoplasma gallisepticum aşı suşlarının identifikasyonunda ve epidemiyolojik araştırmalarda kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ülgen (1991), Kanatlılarda Kronik Solunum yolu Hastalığı (CRD) üzerinde karşılaştırmalı bakteriyolojik ve serolojik yöntemlerle yaptığı çalışmada Mycoplasma gallisepticum un trakeadan % 8.3, akciğerden %0.7, hava keselerinden %3 oranlarında izole edildiğini bildirmişlerdir. Mycoplasma gallisepticum u üretmek için kompleks zenginleştirilmiş besiyerine gerek vardır. Tüm vasatlar temel olarak % at, domuz veya kanatlı serumu ile zenginleştirilip, maya faktörleri, glukoz, arginin ve bakteriyel inhibitörler katılır (Frey ve ark., 1968; Türkaslan ve Salihoğlu, 1989; Kleven 1998). Kleven (1998). ve Dakman ve ark. (2009). Mycoplasma izolasyonu için Frey s broth ve Frey s agar besiyerlerinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ülgen ve Kahraman (1993), yaptıkları çalışmada 137 tavuğun 21 inden Mikoplasma suşu izole edildiğini, bu suşların 15 inin Mycoplasma gallisepticum, 6 sının Mycoplasma gallinarum olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırıcılar çalışmalarında 25 işletmenin sadece 9 undan etken izolasyonu yaptıkları ve etken izole edilmeyen işletmelerde ise antibiyotik kullanıldığını belirtmişlerdir. Güler (1995), Konya bölgesinde yaptığı çalışmada kronik solunum yolu hastalığı şüpheli 40 işletmenin 22 sinde başta E. coli olmak üzere diğer enfeksiyonlarında mevcut olduğunu tesbit etmiştir. 40 sürüde 126 kanatlının 19 unda (% 15.07) değişik organlardan alınan svab örneklerinden Mycoplasma gallisepticum izole etmiştir. Fan ve ark (1995), AP-PCR (arbitrarily primed polymerase chain reaction) metoduyla Mycoplasma gallisepticum saha izolatları ile suşlar arasındaki antijenik 11

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Murat ÖZMEN farklılığı tesbit etmişler. Bu metodun populasyonların gen haritasının çıkarılmasında, filojenik çalışmalarda genotip identifikasyonlarında kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Lutrell ve ark. (1996), konjunktivisli 31 housefinch ve 5 goldfinch sürülerinde Mycoplasma gallisepticum u tesbit etmek için yaptığı çalışmada PCR metoduyla örneklerin % 95 inde pozitif bulurken, kültür metodu ile de % 24 ünde bakteriyi izole etmişlerdir. Kanatlılarda mikoplazmanın bulaşmasında infekte tavuk ve hindilerle olan direkt temas sonucunda oluşan horizantal bulaşma, damızlıklardan geçen vertikal bulaşma önemlidir (Kleven, 1998). Buna rağmen çevrede Mycoplasma gallisepticum bulunan yerlerdeki insanların ve ekipmanların vasıtasıyla oluşan indirekt bulaşma da olabilmektedir (Ley ve Yoder, 1997). Salisch ve ark. (1998), Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma snoyia kültürünü ve DNA probe tabanlı PCR ile teşhisini kapsayan çalışmada Mycoplasma gallisepticum şüpheli 10 kümeste yaptıkları incelemelerde sürülerin 2 si hariç hepsinde serolojik olarak seropozitif sonuç elde etmişlerdir. Yine bu sürülerden alınan toplam 294 svab örneğinden 41 tanesi Mycoplasma gallisepticum yönünden yapılan kültürlerde pozitif, 45 tanesi ise MGAV8/31 prob testinde Mycoplasma gallisepticum yönünden pozitif sonuç verdiğini belirtmişlerdir. Winner ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada, Mycoplasma gallisepticum un insan epitelyum hücrelerine ve in vitro koşullarda tavuk embriyo fibroblastlarına adapte olabildiklerini göstermişlerdir. Bu araştırmacılar Mycoplasma gallisepticum un fagositik olmayan konakçı hücrelere girebildiğini ve konakçının immun sisteminden kaçarak kronik enfeksiyona ve solunum sistemi mukozal engelini aşarak sistemik enfeksiyonlara neden olma kabiliyetinde olduğu doku bazında yapılan çalışmalarda göstermişlerdir. İnfeksiyonların teşhisinde genellikle direkt ve indirekt yöntemler kullanılır. İnfeksiyonların teşhisini sağlayan klasik direkt yöntemler (konvansiyonel teşhis yöntemleri) klinik bulgulara, otopsi bulgularına etken izolasyonu ve identifikasyonuna, antijenik materyallerin saptanmasına ve serolojik tekniklere dayanmaktadır. Bu yöntemler bazen başarılı sonuçlar vermediği gibi latent 12

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ S. GÜLER, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUNLARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ELISA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 9-28, 2011 İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR ANALYSIS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER

EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER EDİRNE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİNİN VE POLİKLİNİĞİNİN İÇ VE DIŞ ORTAMINDA HAVAYLA TAŞINAN FUNGUS VE BAKTERİLER Suzan ÖKTEN DOKTORA TEZİ 2008 EDİRNE Danışman Prof. Dr. AHMET

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı