Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aralıklar, Eşitsizlikler, Mutlak Değer"

Transkript

1 ARALIKLAR Gerçel sayıların, aralık olarak adlandırılan bazı kümeleri kalkülüste sık sık kullanılır ve geometrik olarak doğru parçalarına karşılık gelir. Örneğin, a < b ise, a dan b ye açık aralık, a ile b arasındaki tüm sayıları kapsar ve (a, b) şeklinde gösterilir. Küme gösterimi kullanarak (a,b) = {x a < x < b} yazabiliriz. (a,b) = {x a < x < b} Aralığın uç noktaları olan a ve b nin kapsanmadığına dikkat ediniz. Bu durum, yuvarlak parantez ( ) kullanılarak ve Şekil 1 deki içi boş dairelerle gösterilmiştir. Şekil 1: (a,b) açık aralığı Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 1/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 2/ 66 a dan b ye kapalı aralık Bir aralık Tablo 1 de gösterildiği gibi, uç noktalardan yalnızca birini de kapsayabilir [a,b] = {x a x b} kümesidir. Burada uç noktaların her ikisi de kapsanmıştır. Bu durum, köşeli parantez [ ] kullanılarak ve Şekil 2 deki içi dolu dairelerle gösterilmiştir. Şekil 2: [a,b] kapalı aralığı Tablo 1: Aralıklar tablosu Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 3/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 4/ 66

2 (a, ) = {x x > a} gibi sonsuz aralıkları da ele almamız gerekir. Bu, ( sonsuz ) un bir sayı olduğu anlamına gelmez. (a, ) ifadesi, a dan büyük tüm sayıların kümesidir. Burada simgesi yalnızca aralığın pozitif yönde sınırsız olarak genişlediğini gösterir. EŞİTSİZLİKLER Eşitsizlik Kuralları 1. a < b ise a+c < b+c dir, 2. a < b ve c < d ise a+c < b+d dir, 3. a < b ve c > 0 ise ac < bc dir, 4. a < b ve c < 0 ise ac > bc dir, 5. 0 < a < b veya a < b < 0 ise 1 a > 1 b dir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 5/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 6/ 66 ÖRNEK 1 1+x < 7x+5 eşitsizliğini çözünüz. Çözüm Verilen eşitsizlik bazı x değerleri için sağlanmakta ancak diğerleri için sağlanmamaktadır. Eşitsizliği çözmek, eşitsizliğin doğru olduğu x sayılarının kümesini belirlemek anlamına gelir. Bu küme, çözüm kümesi olarak adlandırılır. İlk olarak (Kural 1 de c = 1 alarak) eşitsizliğin her iki yanına 1 ekleyelim, 1+x 1 < 7x+5 1 x < 7x+4 Sonra eşitsizliğin iki yanına 7x ekleyelim (Kural 1 de c = 7x alarak) x 7x < 7x+4 7x 6x < 4 Şimdi iki yanı 1/6 ile çarparız (Kural 4 de c = 1 6 alarak) 1 ( 6x) < x > 2 3 Çözüm kümesi, 2 3 den büyük olan tüm sayılardan oluşur. Başka bir deyişle, eşitsizliğin çözümü ( 2 3, ) aralığıdır. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 7/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 8/ 66

3 Bu aralıkların her biri için çarpanların işaretlerini belirleriz: ÖRNEK 2 x 2 5x+6 0 eşitsizliğini çözünüz. Çözüm Önce eşitsizliğin sol yanını çarpanlarına ayırırız. (x 2)(x 3) 0 (x 2)(x 3) = 0 denkleminin çözümünün 2 ve 3 olduğunu biliyoruz. 2 ve 3 sayıları gerçel sayı doğrusunu üç parçaya böler: (, 2) (2, 3) (3, ) (x 2)(x 3) ifadesinin 2 < x < 3 için negatif olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla (x 2)(x 3) 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi {x 2 x 3} = [2,3] aralığıdır. Çarpımın negatif ya da sıfır olduğu x değerlerini aradığımız için uç noktalar olan 2 ve 3 ün kapsandığına dikkat ediniz. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 9/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 10/ 66 Bu aralıklarda işaret incelemesi yaparız: ÖRNEK 3 x 3 +3x 2 > 4x eşitsizliğini çözünüz Çözüm İlk olarak sıfırdan farklı terimleri eşitsizliğin bir yanına toplar ve elde edilen ifadeyi çarpanlarına ayırırız: x 3 +3x 2 4x > 0 x(x 1)(x+4) > 0 Bir önceki örnekte yaptığımız gibi x 3 +3x 2 4x = 0 denklemini çözer ve x = 0,x = 4 ve x = 1 çözümlerini kullanarak gerçel sayı doğrusunu (, 4),( 4, 0),(0, 1) ve (1, ) aralıklarına ayırırız. Çözüm kümesini aşağıdaki gibi buluruz {x 4 < x < 0 ya da x > 1} = ( 4,0) (1, ) Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 11/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 12/ 66

4 MUTLAK DEĞER Bir a sayısının mutlak değeri, a ile gösterilir ve gerçel sayı doğrusunda a nın 0 a olan uzaklığıdır. Uzaklık her zaman pozitif ya da 0 olduğundan her a sayısı için a 0 dır. Örneğin 3 = 3 3 = 3 0 = = π = π 3 Genel olarak a 0 ise a = a a < 0 ise a = a dır. simgesinin pozitif karekök olduğunu anımsayınız. Dolayısıyla, a 2 = a denklemi her zaman doğru değildir. Yalnızca a 0 olduğunda doğrudur. Bu sebeble, her a değeri için a 2 = a dır. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 13/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 14/ 66 Mutlak Değerin Özellikleri a ve b gerçel sayı ve n tamsayı olmak üzere 1. ab = a. b 2. a = a (b 0) b b 3. a n = a n a > 0 olmak üzere 4. x = a ancak ve ancak x = a 5. x < a ancak ve ancak a < x < a 6. x > a ancak ve ancak x > a ya da x < a ÖRNEK 5 2x 5 = 3 denklemini çözünüz. Çözüm Özellik 4 ten 2x 5 = 3 eşitliği ifadesine denktir. Buradan 2x 5 = 3 ya da 2x 5 = 3 2x = 8 ya da 2x = 2 olur. Sonuç olarak x = 4 ya da x = 1 elde edilir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 15/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 16/ 66

5 ÖRNEK 6 x 5 < 2 eşitsizliğini çözünüz. Çözüm Özellik 5 ten eşitsizliğimiz 2 < x 5 < 2 ifadesine denktir. Her yana 5 eklendiğinde 3 < x < 7 elde edilir, yani çözüm kümesi (3, 7) açık aralığıdır. ÖRNEK 7 3x+2 4 eşitsizliğini çözünüz. Çözüm Özellik 4 ve 6 dan, eşitsizlik 3x+2 4 ya da 3x+2 4 ifadesine denktir. Birinci durumda 3x 2 olur, bu ise x 2 3 verir. İkinci Durumda 3x 6 olur, bu ise x 2 verir. Böylece çözüm kümesi {x x 2 ya da x 2 3 } = (, 2] [2 3, ) Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 17/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 18/ 66 Koordinat Geometrisi KOORDİNAT GEOMETRİSİ Düzlemdeki noktalar sıralı gerçel sayı ikilileri ile özdeşleştirilebilir. 0 başlangıç noktasında birbirini dik olarak kesen iki koordinat doğrusu çizelim. Genellikle doğrunun biri pozitif yönü sağa doğru olacak şekilde yataydır ve x-ekseni olarak adlandırılır; diğer doğru pozitif yönü yukarıya doğru olacak şekilde düşeydir ve y-ekseni olarak adlandırılır. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 19/ 66 Koordinat Geometrisi Düzlemde herhangi bir P noktasına aşağıdaki gibi tek bir sıralı sayı ikilisi karşılık gelir. P den geçen x- ve y- eksenlerine dik doğrular çizilir. Şekil 3 de gösteridiği gibi bu doğrular a ve b noktalarında eksenleri keser. P noktasına (a, b) ikilisi karşılık gelir. İlk sayı olan a, P nin x-koordinatı (apsisi), ikinci sayı b ise y-koordinatı (ordinatı) olarak adlandırılır. P, koordinatları (a, b) olan noktadır denir ve P(a,b) olarak gösterilir. Şekil 3: Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 20/ 66

6 Koordinat Geometrisi Koordinat Geometrisi Şekil 4 de bazı noktalar koordinatları ile gösterilmiştir. Önceki işlemi tersten uygularsak, (a,b) sıralı ikilisinden başlayıp karşılık gelen P noktasına ulaşabiliriz. P noktası, (a,b) sıralı ikilisi ile özdeşleştirilir ve (a,b) noktası olarak adlandırılır. Bir (a,b) açık aralığı için kullanılan gösterim, bir (a,b) noktası için kullanılanla aynı olmakla birlikte içerikten hangi anlamda olduğunu söyleyebileceksiniz. Şekil 4: Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 21/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 22/ 66 Koordinat Geometrisi Koordinat Geometrisi Koordinat sistemi, Kartezyen koordinat sistemi olarak adlandırılır. Koordinat sisteminin oluşturduğu düzleme koordinat düzlemi veya Kartezyen düzlemi denir ve R 2 ile gösterilir. ÖRNEK 8 Aşağıdaki kümelerde verilen bölgeleri çiziniz. (a) {(x,y) x 0} (b) {(x,y) y = 1} (c){(x,y) y < 1} Çözüm: x ve y eksenleri koordinat eksenleri olarak adlandırılır ve kartezyen düzlemini Şekil 3 de I, II, III ve IV ile gösterilen dört çeyrek parçaya ayırır. Birinci bölgede yer alan noktaların x ve y koordinatlarının her ikisinin de pozitif olduğuna dikkat ediniz. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 23/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 24/ 66

7 Koordinat Geometrisi İki nokta arasındaki uzaklık P 1 (x 1,y 1 ) ve P 2 (x 2,y 2 ) noktalarının arasındaki uzaklık P 1 P 2 = (x 2 x 1 ) 2 +(y 2 y 1 ) 2 dir. Koordinat Geometrisi - Çember Bir çemberin denklemi Yarıçapı r, merkezi (h, k) olan çemberin denklemi (x h) 2 +(y k) 2 = r 2 dir. Özel olarak, merkez (0,0) başlangıç noktasında ise, denklem x 2 +y 2 = r 2 olur. Örneğin, merkezi (2,-5) yarıçapı 3 olan çemberin denklemi dur. (x 2) 2 +(y +5) 2 = 9 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 25/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 26/ 66 Koordinat Geometrisi - Çember Koordinat Geometrisi - Çember ÖRNEK 9 x 2 +y 2 +2x 6y +7 = 0 dekleminin önce bir çember temsil ettiğini gösteriniz. Sonra da merkez ve yarıçapını bulunuz. ya da buluruz. (x+1) 2 +(y 3) 2 = 3 Çözüm: Önce x-terimleri ile y-terimlerini aşağıdaki gibi gruplarız: Bu denklemi, standart çember denklemi (x h) 2 +(y k) 2 = r 2 ile karşılaştırırsak h = 1, k = 3, ve r = 3 olduğunu görürüz. (x 2 +2x)+(y 2 6y) = 7 Sonra, denklemin her iki yanına, her grubu tam kareye tamamlayacak uygun sabitleri (x ve y nin katsayılarının yarısının karesi) ekleyerek, (x 2 +2x+1)+(y 2 6y +9) = Bu nedenle verilen denklem, merkezi ( 1,3) ve yarıçapı 3 olan bir çember betimler. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 27/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 28/ 66

8 Bir L doğrusunun denklemini bulmak için doğrunun dikliğinin ölçüsü olan eğimini kullanırız. Doğru denkleminin nokta-eğim biçimi P 1 (x 1,y 1 ) noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemi y y 1 = m(x x 1 ) dir. Doğrunun eğimi P 1 (x 1,y 1 ) ve P 2 (x 2,y 2 ) noktalarından geçen ve düşey olmayan bir doğrunun eğimi m = y x = y 2 y 1 x 2 x 1 dir. Düşey bir doğrunun eğimi tanımlı değildir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 29/ 66 Doğru denkleminin eğim-kesen biçimi Eğimi m ve y-keseni b olan doğrunun denklemi y = mx+b dir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 30/ 66 ÖRNEK 10 (-1,2) ve (3,-4) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Şekil 5: Eğimleriyle birkaç doğru Eğim pozitifken doğrunun sağ yukarıya doğru, eğim negatifken, sağ aşağıya doğru olduğuna dikkat ediniz. Eğimin mutlak değeri büyüdükçe doğruların daha dikleştiğine ve eğimi 0 olan doğrunun yatay olduğuna dikkat ediniz. Çözüm: Doğrunun eğimi m = ( 1) = 3 2 dir. Nokta-eğim biçiminde x 1 = 1 ve y 1 = 2 alarak, ve düzenleyerek elde ederiz. y 2 = 3 2 (x+1) 3x+2y = 1 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 31/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 32/ 66

9 Özel olarak y-keseni b olan doğru yatay ise, eğimi m = 0 dır ve denklemi y = b olur. Düşey bir doğrunun eğimi yoktur, ancak x-keseni a olan bir doğrunun üzerindeki tüm noktaların x-koordinatı a olacağından denklemini x = a olarak yazarız. ÖRNEK 11 x + 2y > 5 eşitsizliğinin grafiğini çiziniz. Çözüm: {(x,y) x+2y > 5} kümesinin grafiğini çizmemiz istendiğinden önce eşitliği y için çözerek başlarız. x+2y > 5 2y > x+5 y > 1 2 x+ 5 2 Şekil 6: Bununla birlikte x = 0 düşey doğrusu y-ekseni, y = 0 doğrusu x-eksenidir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 33/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 34/ 66 y > 1 2 x+ 5 2 Bu eşitsizliği, eğimi 1 2 ve y-keseni 5 2 olan y = 1 2 x+ 5 2 doğrusuyla karşılaştıralım. Verilen grafiğin, y-koordinatları y = 1 2 x+ 5 2 doğrusunun üzerindeki noktaların y-koordinatlarından daha büyük olan noktalardan oluştuğunu görürüz. Paralel ve dik doğrular Düşey olmayan iki doğru yalnızca eğimleri aynı olduğunda paraleldir. Eğimleri m 1 ve m 2 olan iki doğru ancak ve ancak m 1 m 2 = 1 ise diktir. Başka bir deyişle, birinin eğimi diğerinin eğiminin bir bölüsünün negatifidir. m 2 = 1 m 1 Şekil 7: Dolayısıyla, grafik Şekil?? de gösterildiği gibi, bu doğrunun üstünde kalan bölgedir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 35/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 36/ 66

10 ÖRNEK 12 (5,2) noktasından geçen ve 4x+6y+5 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. Çözüm: Verilen doğru y = 2 3 x 5 6 eğim-kesen biçiminde yazılabilir ve eğimi m = 2 3 dür. Paralel doğrular aynı eğime sahip olduğundan istenen doğrunun eğimi de 2 3 dür ve nokta-eğim biçiminde denklem y 2 = 2 3 (x 5) ÖRNEK 13 2x+3y = 1 ve 6x 4y 1 = 0 doğrularının dik olduklarını gösteriniz. Çözüm: Denklemler y = 2 3 x+ 1 3 ve y = 3 2 x 1 4 olarak yazılabilir. Buradan eğimlerinin m 1 = 2 3 ve m 2 = 3 2 olduğunu görürüz. m 1 m 2 = 1 olduğundan, doğrular diktir. olur. Bu denklemi 2x+3y = 16 olarak da yazabiliriz. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 37/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 38/ 66 Trigonometri Trigonometri - Açılar Açılar derece ya da radyan (rad olarak kısaltılır) olarak ölçülebilir. Bir tam dönüş ile verilen açı 360 dir ve 2π rad ile aynıdır. Dolayısıyla πrad = 180 (1) TRİGONOMETRİ dir. ÖRNEK nin radyan ölçüsünü bulunuz. Çözüm Denklem (1) den dereceyi radyana çevirmek için π/180 ile çarpmamız gerektiğini görürüz. Dolayısıyla, ( π ) 60 = 60 = π rad dır Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 39/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 40/ 66

11 Trigonometri - Açılar Kalkülüste tersi belirtilmediği sürece açıları ölçmek için radyan kullanırız. Sık karşılaşılan bazı açıların radyan ve derece ölçüsü karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Derece Radyan 0 π 6 π 4 π 3 π 2 2π 3 3π 4 Trigonometri - Açılar Bir açının standart konumu, Şekil 8 deki gibi köşesini başlangıç noktasına ve başlangıç kenarını pozitif x ekseni üzerinde yerleştirdiğimizde oluşur. Şekil 8: θ > 0 Başlangıç kenarı, saat yönünün tersi yönünde bitiş kenarı ile çakışıncaya kadar döndürülürse pozitif açı elde edilir. Derece π 3π Radyan 6 π 2 2π Benzer olarak saat yönünde döndürülürse Şekil 9 daki gibi negatif açı elde edilir. Şekil 9: θ < 0 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 41/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 42/ 66 Trigonometri - Açılar Şekil 10 standart konumda birkaç açı örneğini göstermektedir. Farklı açıların aynı başlangıç ve bitiş kenarına sahip olabileceğine dikkat ediniz. Şekil 10: Trigonometri - Açılar Örneğin, 3π/4, 5π/4 ve 11π/4 açıları, 3π 4 2π = 5π 4 3π 4 +2π = 11π 4 olduğundan ve 2π rad bir tam dönmeyi temsil ettiği için aynı başlangıç ve bitiş kenarlarına sahiptir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 43/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 44/ 66

12 Trigonometri - Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometri - Trigonometrik Fonksiyonlar Bir θ dar açısı için, altı trigonometrik fonksiyon bir dik üçgenin kenar uzunluklarının oranı olarak aşağıdaki gibi tanımlanır. Bu tanım, geniş ya da negatif açılara uygulanamaz, bu nedenle standart konumda genel bir θ açısı için, θ nın bitiş kenarı üzerinde bir P(x,y) noktası alır ve OP uzunluğunu Şekil 12 deki gibi r ile gösteririz. cscθ = hipotenüs karşı dik kenar secθ = hipotenüs komşu dik kenar (2) Şekil 11: cotθ = komşu dik kenar karşı dik kenar Şekil 12: Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 45/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 46/ 66 Trigonometri - Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometri - Trigonometrik Fonksiyonlar sinθ = y r cscθ = r y olarak tanımlarız. cosθ = x r secθ = r x tanθ = y x cotθ = x y (3) Payda 0 olduğunda bölüm tanımsız olacağından, x = 0 için tanθ ve secθ, y = 0 için cscθ ve cotθ tanımsızdır. θ dar açı olduğunda (2) ve (3) deki tanımların birbiriyle tutarlı olduğuna dikkat ediniz. Eğer θ bir sayı ise, sinθ, radyan ölçüsü θ olan açının sinüsü anlamına gelir. Örneğin, sin 3 ifadesi 3 rad lık bir açı ile ilgilendiğimizi belirtir. Bu sayıyı hesap makinesi ile bulacağımız zaman makinenin radyan ayarına geçer ve sin elde ederiz. 3 lik açının sinüsünü bilmek istersek, hesap makinemizin derece ayarına geçerek sin3 yazar ve buluruz. sin Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 47/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 48/ 66

13 Trigonometri - Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler Bazı sin θ ve cos θ değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Trigonometrik özdeşlik trigonometrik fonksiyonlar arasında bir bağıntıdır. Doğrudan doğruya trigonometrik fonksiyonların tamamından elde edilen en temel olanları aşağıda verilmiştir. cscθ = 1 sinθ secθ = 1 cosθ cotθ = 1 tanθ tanθ = sinθ cosθ cotθ = cosθ sinθ sin 2 θ +cos 2 θ = 1 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 49/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 50/ 66 Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler tan 2 θ +1 = sec 2 θ 1+cot 2 θ = csc 2 θ sin( θ) = sinθ cos( θ) = cosθ Diğer trigonometrik özdeşlikler toplam formülleri olarak adlandırılan iki temel özdeşliğin sonucudur. sin(α+β) = sinαcosβ +cosαsinβ cos(α+β) = cosαcosβ sinαsinβ sin(θ +2π) = sinθ cos(θ +2π) = cosθ Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 51/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 52/ 66

14 Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler çift açı formülleri fark formülleri sin(α β) = sinαcosβ cosαsinβ sin2α = 2sinαcosα cos2α = cos 2 α sin 2 α cos(α β) = cosαcosβ +sinαsinβ tan(α+β) = tanα+tanβ 1 tanαtanβ tan(α β) = tanα tanβ 1+tanαtanβ çift açı formülleri cos2α = 2cos 2 α 1 cos2α = 1 2sin 2 α cos 2 α = 1+cos2α 2 sin 2 α = 1 cos2α 2 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 53/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 54/ 66 Trigonometri - Trigonometric Özdeşlikler ÖRNEK 15 sinx = sin2x denklemini sağlayan [0,2π] aralığındaki tüm x değerlerini bulunuz. Çözüm Çift açı formüllerini kullanarak verilen denklemi KARMAŞIK SAYILAR Bir karmaşık sayı, a ve b gerçel sayılar ve i, i 2 = 1 anlamında bir simge olmak üzere, a + bi biçiminde bir ifade ile temsil edilebilir. sinx = 2sinxcosx ya da sinx(1 2cosx) = 0 şekline yazabiliriz. Dolayısıyla iki seçenek vadır. sinx = 0 ya da 1 2cosx = 0 buradan x = 0,π,2π ya da cosx = 1 2 x = π 3, 5π 3 bulunur. Verilen denklemin beş çözümü vardır x = 0,π,2π, π 3, 5π 3. a+bi karmaşık sayısı (a,b) sıralı ikilisiyle de temsil edilebilir ve Şekil 3 de olduğu gibi düzlemde bir nokta olarak çizilebilir. Bu nedenle, i = 0+1i karmaşık sayısı (0, 1) noktasıyla özdeştirilebilir. Şekil 3: Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 55/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 56/ 66

15 a+ib karmaşık sayısının gerçel kısmı a gerçel sayısı ve sanal kısmı b gerçel sayısıdır. Eğer a = c ve b = d ise a+bi ve c+di karmaşık sayıları eşittir. Karmaşık sayı düzleminde x ekseni gerçel eksen ve y ekseni sanal eksen olarak adlandırılır.(şekil 3) İki karmaşık sayının toplamı ve farkı, gerçel ve sanal kısımlarının toplanması veya çıkarılması ile tanımlanır: Örneğin, (a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i (a+bi) (c+di) = (a c)+(b d)i (1 i)+(4+7i) = (1+4)+( 1+7)i = 5+6i Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 57/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 58/ 66 Karmaşık sayıların çarpımı, alışılmış değişme ve dağılma kuralları geçerli olabilecek şekilde tanımlanır: (a+bi)(c+di) = a(c+di)+(bi)(c+di) = ac+adi+bci+bdi 2 i 2 = 1 olduğundan, bu ifade (a+bi)(c+di) = (ac bd)+(ad+bc)i ÖRNEK 16 ( 1+3i)(2 5i) =? Çözüm ( 1+3i)(2 5i) = ( 1)(2 5i)+3i(2 5i) = 2+5i+6i 15i 2 = 2+5i+6i 15( 1) = 13+11i biçimini alır. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 59/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 60/ 66

16 z = a+bi karmaşık sayısının z büyüklüğü, ya da modül ü, başlangıç noktasından olan uzaklığıdır. Şekil 4 den, z = a+bi ise, z = a+bi karmaşık sayısının eşleniği ni z = a bi olarak tanımlarız. z = a 2 +b 2 olduğunu görürüz. Eşleniğin geometrik yorumu Şekil 5 te gösterilmiştir: z, z nin gerçel eksene göre yansımasıdır. Şekil 5: Şekil 4: Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 61/ 66 z z = (a+bi)(a bi) = a 2 +abi abi b 2 i 2 = a 2 +b 2 ve bu nedenle z z = z 2 olduğuna dikkat ediniz. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 62/ 66 İki karmaşık sayının bölümünü bulmak için pay ve paydayı, paydanın eşleniği ile çarparız. a+ib c+id = a+ib c+id c id c id ÖRNEK i 2+5i sayısını a + bi biçiminde ifade ediniz. Çözüm Pay ve paydayı 2+5i nin eşleniği olan 2 5i ile çarpar ve z z = z 2 özelliğinden faydalanırız: 1+3i 2+5i = 1+3i 2+5i 2 5i 2 5i = 13+11i = i Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 63/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 64/ 66

17 i 2 = 1 olduğundan, i yi 1 nin karekökü olarak düşünebiliriz. Ancak ( i) 2 = i 2 = 1 olduğuna ve dolayısıyla i nin de 1 in kare kökü olduğuna dikkat ediniz. i, 1 in temel köküdür der ve 1 = i yazarız. Genel olarak, c herhangi bir pozitif sayı ise c = i c yazarız. Bu anlayış ile, ax 2 +bx+c = 0 ikinci derece denkleminin kök formülü x = b± b 2 4ac 2a b 2 4ac < 0 olduğunda da geçerlidir. Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 65/ 66 Öğr.Gör. Dr. Meltem ALTUNKAYNAK MAT 1009 Matematik I 66/ 66

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L 1 Denklemler 1.1 Doğru deklemleri İki noktası bilinen ya da bir noktası ile eğimi bilinen doğruların denklemlerini yazabiliriz.

Detaylı

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; açı kavramını hatırlayacak, açıların derece ölçümünü radyan ölçümüne ve tersine çevirebilecek, trigonometrik

Detaylı

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM - KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR - KARMAŞIK SAYILAR VE ÖELLİKLERİ ax + bx +c ikinci derece denkleminin < iken reel köklerinin olmadığını biliyoruz. Örneğin x + denkleminin reel sayılar kümesinde çözümü

Detaylı

+ i. i. i. Z =, Z 1 olarak verilmiştir. A B grafiğini çizin. Z 2 = Z sistemini sağlayan. = ise. Argz. B = Z olduğuna göre, Arg

+ i. i. i. Z =, Z 1 olarak verilmiştir. A B grafiğini çizin. Z 2 = Z sistemini sağlayan. = ise. Argz. B = Z olduğuna göre, Arg ĐFL Karmaşık Sayılar Çalışma Soruları: (Ekim 7) (+i) -(-i) +(+i) +(+i) + i + i +? + i i i + i?? i (+i) +(x-yi) +y ise x+y bir karmaşık sayı olmak üere, -ii(i-) olduğuna göre, Re() 7 Şekildeki kompleks

Detaylı

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR,

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR, , 00 M ebir Notları Gökhan EMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Trigonometri. TEST I π 'ün esas ölçüsü kaçtır? ) p ) p ) p ) π p. tanθ = ) ) olduğuna göre, sinθ değeri kaçtır? ) ). 0 'nin esas ölçüsü kaçtır?. θ

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1.

7.1 Karmaşık Sayılar. x 2 = 1. denkleminin çözümü olarak +i ve i sayıları tanımlanır. Tanım 7.1. Bölüm 7 Karmaşık Sayılar Karmaşık sayılar gerçel sayıların genişlemesiyle elde edilen daha büyük bir kümedier. Genişleme şu gereksemeden doğmuştur: x 2 = +1 denklemimin çözümü +1, 1 sayılarıdır ve R içindedir.

Detaylı

Parametrik doğru denklemleri 1

Parametrik doğru denklemleri 1 Parametrik doğru denklemleri 1 A noktasından geçen, doğrultman (doğrultu) vektörü w olan d doğrusunun, k parametresine göre parametrik denklemi: AP k w P A k w P A k w P A k W (P değişken nokta) A w P

Detaylı

2.2 Bazıözel fonksiyonlar

2.2 Bazıözel fonksiyonlar . Bazıözel fonksionlar Kuvvet fonksionu, polinomlar ve rasonel fonksionlar, mutlak değer ve tam değer fonksionları, pratik grafik çizimleri. 1-) Lineer fonksionlar: m ve n sabit saılar olmak üzere f()

Detaylı

TÜREV VE UYGULAMALARI

TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI 1-TÜREVİN TANIMI VE GÖSTERİLİŞİ a,b R olmak üzere, f:[a,b] R fonksiyonu verilmiş olsun. x 0 (a,b) için lim x X0 f(x)-f( x 0 ) limiti bir gerçel sayı ise bu limit değerine f fonksiyonunun

Detaylı

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ

DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (12) KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR 2. EĞRİ ÇİZİMLERİ DERSİN ADI: MATEMATİK II MAT II (1) ÜNİTE: KUTUPSAL KOORDİNATLAR VE UYGULAMALARI 1. KUTUPSAL KOORDİNATLAR. EĞRİ ÇİZİMLERİ GEREKLİ ÖN BİLGİLER 1. Trigonometrik fonksiyonlar. İntegral formülleri KONU ANLATIMI

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g Trigonometrik Fonksiyonlar Z Z P P ω µ P O α α = yatay açı P P ω = düşey açı µ =eğim açısı ω + µ = 100 g Şekil 9 üç Boyutlu koordinat sisteminde açı tiplerinin tasviri. Trigonometrik kavramlara geçmeden

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 7 6 6.. Yönlü

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14.

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14. 1. Ünite: Polinomlar Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polinomlarda Bölme, Bölüm ve Kalan Bulma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri Gerilme Dönüşümü Bölüm Hedefleri Bu bölümde, belirli bir koordinat sisteminde tanımlı gerilme bileşenlerinin, farklı eğimlere sahip koordinat sistemlerine nasıl dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır. Gerekli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 8 6 6.. Yönlü Açılar

Detaylı

θ x Örnek...1 : Örnek...2 : KARMAŞIK SAYILAR 3 Alıştırmalar KARMAŞIK SAYININ KUTUPSAL (TRİGONOMETRİK) GÖSTERİMİ 1) z = 1 + i 2) z = 1 i

θ x Örnek...1 : Örnek...2 : KARMAŞIK SAYILAR 3 Alıştırmalar KARMAŞIK SAYININ KUTUPSAL (TRİGONOMETRİK) GÖSTERİMİ 1) z = 1 + i 2) z = 1 i KARMAŞIK SAYININ KUTUPSAL (TRİGONOMETRİK) GÖSTERİMİ z = a + bi y karmaşık sayısının kartezyen bi koordinatları z=(a, b) dir. Ya da görüntüsü A noktasıdır. A Alıştırmalar Karmaş ık sa yıs ın ın kutupsal

Detaylı

DERS: MATEMATİK I MAT101(04)

DERS: MATEMATİK I MAT101(04) DERS: MATEMATİK I MAT0(0) ÜNİTE: FONKSİYONLAR KONU:. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR Öncelikle açı ölçü birimlerine göz atalım: Bilindiği gibi bir tam açının ölçüsü 0 derecedir. Diğer bir açı ölçü birimi de

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

eğim Örnek: Koordinat sisteminde bulunan AB doğru parçasının

eğim Örnek: Koordinat sisteminde bulunan AB doğru parçasının eğim Doğrunun eğimi Eğim konusunu koordinat sistemine ve doğrunun eğimine taşımadan önce kareli zemindeki doğru parçalarının eğimini bulmaya çalışalım. Koordinat sisteminde bulunan AB doğru parçasının

Detaylı

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI PENDİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 0.SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI EYLÜL EKİM. Gerçek katsayılı ve tek değişkenli polinomu kavram olarak örneklerle açıklar, polinomun derecesini,

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1.

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERI (MODÜLÜ) Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen noktanın (A noktasının), başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının mutlak değeri (modülü) denir ve z şeklinde

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2 . lt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 6 dik açı B) 4 dik açı C) 8 dik açı D) dik açı E ) dik açı Bir konveks çokgenin iç açıları toplamını veren bağıntı

Detaylı

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3 Matematik 1 - Alıştırma 1 A) Denklemler 1. Dereceden Denklemler 1) Verilen denklemlerdeki bilinmeyeni bulunuz (x =?). a) 4x 6 = x + 4 b) 8x + 5 = 15 x c) 7 4x = 1 6x d) 7x + = e) 5x 1 = 10x + 6 f) 0x =

Detaylı

Örnek...3 : β θ. Örnek...1 : Örnek...2 : KARMAŞIK SAYILAR 4. w i. = n z { i=0,1,2,...,(n 1) } Adım 1. Adım 2. Adım 3

Örnek...3 : β θ. Örnek...1 : Örnek...2 : KARMAŞIK SAYILAR 4. w i. = n z { i=0,1,2,...,(n 1) } Adım 1. Adım 2. Adım 3 KARMAŞIK SAYININ ORJİN ETRAFINDA DÖNDÜRÜLMESİ z = a + bi karmaşık sayısını, uzunluğunu değiştirmeden orijin etrafında pozitif yönde β kadar döndürülmesiyle elde edilen yeni karm aşık sa yı w olsun. İm

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi

Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Üç Boyutlu Uzayda Koordinat sistemi Uzayda bir noktayı ifade edebilmek için ilk önce O noktasını (başlangıç noktası) ve bu noktadan geçen ve birbirine dik olan üç yönlü doğruyu seçerek sabitlememiz gerekir.

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI

TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI TRİGONMETRİK FONKSİYONLAR: DİK ÜÇGEN YAKLAŞIMI Diyelim ki yeryüzünden güneşe olan mesafeyi bulmak istiyoruz. Şerit metre kullanmak açıkçası pratik değildir. Bu nedenle bu sorunun üstesinden gelmek için

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E Y L Ü L ÜNİTE SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar 8... Verilen

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik

Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik Viyana İmam Hatip Lisesi Öğrenci Seçme Sınavı - Matematik 1. Ünite: Geometriden Olasılığa 1. Bölüm: Yansıyan ve Dönen Şekiller, Fraktallar Yansıma, Öteleme, Dönme Fraktallar 2. Bölüm: Üslü Sayılar Tam

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II)

7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesinde bir ve yalnız bir görüntüsü varsa, tanım kümesinden değer kümesine olan bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonu f ile

Detaylı

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden . 4 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 E ) (mod 7) (mod 7) 6 (mod 7) 6 4 (mod 7) 4 (mod 7). R R olduğuna göre f : f() = - fonksiyonunun tanım kümesi nedir? { :-< < } B)

Detaylı

GEOMETRİK KAVRAMLAR. 1. Nokta: Geometrinin en temel terimidir.. biçiminde gösterilir. Boyutu yoktur.

GEOMETRİK KAVRAMLAR. 1. Nokta: Geometrinin en temel terimidir.. biçiminde gösterilir. Boyutu yoktur. GEOMETRİK KAVRAMLAR Geometrinin temelini oluşturan bazı kavramları bir sıraya koymalıyız ki daha anlaşılabilir olsun. Geometride özel anlamı olan ifadelere geometrik terim denir. Nokta, doğru, açı, kare,

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Konik Kesitler ve Formülleri

Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri Konik Kesitler ve Formülleri B 1 (0, b) P (x, y) A 2 ( a, 0) F 2 ( c, 0) F 1 (c, 0) A 1 (a, 0) B 2 (0, b) Şekil 1: Elips x2 a 2 + y2 b 2 = 1. Konik Kesitler ve Formülleri B

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi

Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi Bir Fonksiyonun Dört Farklı Gösterimi 2. P ile gösterilen dünya nüfusu, t zamanına bağlıdır. Tablo, Dünya nufusu P(t) yi t yıllarında yaklaşık olarak vermektedir.

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri 10

Cahit Arf Matematik Günleri 10 Cahit Arf Matematik Günleri 0. Aşama Sınavı 9 Mart 0 Süre: 3 saat. Eğer n, den büyük bir tamsayı ise n 4 + 4 n sayısının asal olamayacağını gösteriniz.. Çözüm: Eğer n çiftse n 4 +4 n ifadesi de çift ve

Detaylı

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta Kompleks Sayıların Cebirsel ve Geometrik Özellikleri

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta Kompleks Sayıların Cebirsel ve Geometrik Özellikleri 1. KOMPLEKS SAYILAR 1.1. Kompleks Sayıların Cebirsel ve Geometrik Özellikleri Tanım 1. x, y R olmak üzere (x, y) sıralı ikililerine kompleks sayı denir. Burada x, z nin reel kısmı, ve y, z nin imajiner

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g

ARAZİ ÖLÇMELERİ Z P. O α X P. α = yatay açı. ω = düşey açı. µ =eğim açısı. ω + µ = 100 g Trigonometrik Fonksiyonlar ARAZİ ÖLÇMELERİ Z Z P P ω µ P O α α = yatay açı P P ω = düşey açı µ =eğim açısı ω + µ = 100 g Şekil 9 üç Boyutlu koordinat sisteminde açı tiplerinin tasviri. Trigonometrik kavramlara

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun.

TÜREVİN UYGULAMALARI. Maksimum ve Minimum Değerler. Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. Maksimum ve Minimum Değerler Tanım : f bir fonksiyon ve D, f nin tanım kümesi olsun. TÜREVİN UYGULAMALARI D içindeki her x elemanı için f(c) f(x) ise f fonksiyonunun c noktasında mutlak maksimumumu vardır.

Detaylı

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

KUTUPSAL KOORDİNATLAR KUTUPSAL KOORDİNATLAR Geometride, bir noktanın konumunu belirtmek için değişik yöntemler uygulanır. Örnek olarak çok kullanılan Kartezyen (Dik ) Koordinat sistemini anımsatarak çalışmamıza başlayalım.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme

Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Mohr Dairesi Düzlem Gerilme Bu bölümde düzlem gerilme dönüşüm denklemlerinin grafiksel bir yöntem ile nasıl uygulanabildiğini göstereceğiz. Böylece dönüşüm denklemlerinin kullanılması daha kolay olacak.

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2 HAZİNE-1 HAZİNE-2 Bir eksen üzerinde verilen noktadan geçen ve eksen ile belirli açı yaparak dönen doğrunun oluşturduğu yüzeye konik yüzey denir. Konik yüzeyin değişik düzlemler ile arakesit kümeleri çember,

Detaylı

1. Hafta Uygulama Soruları

1. Hafta Uygulama Soruları . Hafta Uygulama Soruları ) x ekseni, x = doğrusu, y = x ve y = x + eğrileri arasında kalan alan nedir? ) y = x 3 ve y = 4 x 3 parabolleri arasında kalan alan nedir? 3) y = x, x y = 4 eğrileri arasında

Detaylı

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir.

Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri. Not 1: Buradaki A noktasına dönme merkezi denir. Düzlemde Dönüşümler: Öteleme, Dönme ve Simetri Düzlemin noktalarını, düzlemin noktalarına eşleyen bire bir ve örten bir fonksiyona düzlemin bir dönüşümü denir. Öteleme: a =(a 1,a ) ve u =(u 1,u ) olmak

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

KONU 4: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I

KONU 4: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I KONU 4: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ I 4.1. Dışbükeylik ve Uç Nokta Bir d.p.p. de model kısıtlarını aynı anda sağlayan X X X karar değişkenleri... n vektörüne çözüm denir. Eğer bu

Detaylı

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir.

x e göre türev y sabit kabul edilir. y ye göre türev x sabit kabul edilir. TÜREV y= f(x) fonksiyonu [a,b] aralığında tanımlı olsun. Bu aralıktaki bağımsız x değişkenini h kadar arttırdığımızda fonksiyon değeri de buna bağlı olarak değişecektir. Fonksiyondaki artma miktarını değişkendeki

Detaylı

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ TRİGONOMETRİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Test No YÖNLÜ AÇI VE YÖNLÜ YAY KAVRAMI -AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ...00-00.... BİRİM ÇEMBER...00-00.... BİR AÇININ ESAS ÖLÇÜSÜ...00-00.... BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 8. İSTANBUL MATEMATİK YARIŞMASI LİSELER KATEGORİSİ TAKIM YARIŞMASI 1-60) Dört çocuk, Ahmet, Ferit, Berk ve Mehmet koşu yarışı yapıyorlar. Yarışma sonucunda, Ahmet, "Ben birinci ve sonuncu

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri. f (x) + x lim f ( x) a x x ve, x ise fonksiyonu için,, x lim f ( x) b olduğuna göre, a b kaçtır? x A) B) C) D) E) Çözüm x x için,

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 9 Index 13 CONTENTS 5 0.1 Doğru, Düzlem, Uzay Bu derste sık sık doğru, düzlem ve

Detaylı

Yeşilköy Anadolu Lisesi

Yeşilköy Anadolu Lisesi Yeşilköy Anadolu Lisesi TANIM (KONUYA GİRİŞ) a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi

Detaylı

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation)

Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Gerilme Dönüşümleri (Stress Transformation) Bu bölümde, bir noktaya etkiyen ve bir koordinat ekseni ile ilişkili gerilme bileşenlerini, başka bir koordinat sistemi ile ilişkili gerilme bileşenlerine dönüştürmek

Detaylı

Değişken içeren ve değişkenlerin belli değerleri için doğru olan cebirsel eşitliklere denklem denir.

Değişken içeren ve değişkenlerin belli değerleri için doğru olan cebirsel eşitliklere denklem denir. 1 DENKLEMLER: Değişken içeren ve değişkenlerin belli değerleri için doğru olan cebirsel eşitliklere denklem denir. Bir denklemde eşitliği sağlayan(doğrulayan) değerlere; verilen denklemin kökleri veya

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 2. yapılırsa bu durumda θ ya z nin esas argümenti denir ve Argz ile gösterilir. argz = Argz + 2nπ, n Z

MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 2. yapılırsa bu durumda θ ya z nin esas argümenti denir ve Argz ile gösterilir. argz = Argz + 2nπ, n Z MAT355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Hafta 1.. Kutupsal Formda Gösterim z x + iy vektörünün pozitif reel eksenle yaptığı açıya θ diyelim. cos θ x, sin θ y ve buradan tan θ y θ arctan y olup θ ya z z

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 16 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. 0,80+ (0,+ ).0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm I. Yol 0,80+ (0,+ ).0, 80 00 + ( 0 + ). 80 + ( + ). 00 0 80

Detaylı