Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri. Pork Derivates in Halal Food Products and Their Determination Methods

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri. Pork Derivates in Halal Food Products and Their Determination Methods"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (22-33) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (22-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri Ali BATU Mevlana Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya Özet Üretilen gıdalara domuz eti ve domuz kökenli katkı maddeleri kullanımı yasaktır ve dinen haramdır. Ayrıca bu gruplar ile karışmış olan gıdalar da haram grubuna girmektedir. Domuz türevi içerebileceğinden kuşkulu gruba giren gıda maddelerinin analizleri yapılmalıdır. Kuşkulu maddelerin büyük bir kısmını jelatin, enzimler, emülsifiye edici maddeler gibi hayvansal kökenli katkı maddeleri oluşturmaktadır. Bu analizlerin yapılacağı laboratuvar akredite edilmiş olması gerekmektedir. Domuz eti ve/veya domuz yağı karışmış analizlerinin hassas bir şekilde yapabilmesi için elektronik burun destekli GC, kütle spektrometresi, ELISA gibi yöntemler ile analiz yapmak mümkündür. Ayrıca enzim bağlantılı immünoabsorban analizi, PCRelektroforez, gerçek zamanlı PCR yöntemleri ve optik veya floresan spektroskopisi metotları kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, türe bağlı bir tarama yapılabilmesi için türe özgü primerler ve TaqMan probu ile kombine edilmiş gerçek-zamanlı PCR analizleri ile güvenilir sonuçlar alınabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Analiz, domuz türevi, Helal gıda, katkı maddesi, PCR Pork Derivates in Halal Food Products and Their Determination Methods Abstract Adding pork or swine origin additives in food production are not allowed and religiously forbidden (haram). Additionaly, the foods involved with this group which is also haram foods. Suspicious foods might involved with pork derivates must be analysed. The major part of the suspected substances comprise additives as gelatin, enzymes and emulsifying agents of animal origin. This analysis should be done in laboratories had been accredited by an accreditation body. A number of analytical methods have been proposed for the analysis of pork and/or lard, such as electronic nose coupled to gas chromatography mass spectrometry, Fourier transform infrared spectroscopy, enzyme-linked immunosorbant assay, PCR-electrophoresis, TaqMan probe realtime PCR, molecular beacon realtime PCR, SYBR green real-time PCR, and nanoparticle sensors coupled with optical or fluorescence spectroscopy. Among these methods, real-time PCR assays combined with species-specific primers and TaqMan probe are particularly promising. Keywords: Analysis, additive, Halal food, pig-derived, PCR Bu makaleye atıf yapmak için Batu, A., Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, 8(3) How to cite this article Batu, A., Pork Derivates in Halal Food Products and Their Determination Methods, 2013, 8(3) 22-33

2 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) HELAL GIDA VE BESLENMEDE HELAL ANLAYIŞI Helal, yasal ya da izin verilmiş anlamına gelen Arapça ve İslami bir kelimedir. Helal gıda, çiftlikten çatala kadar tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan Müslüman tüketiciler için Allah tarafından izin verilmiş gıdayı ifade eder. Daha geniş bir açıklamayla Helal Gıda, bitkisel, hayvansal, kimyasal ya da mikrobiyal kaynaklı, gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve ek olarak ambalajlamasının İslâmî kurallara uygun bir şekilde yapılmış olmasını ifade etmesidir [1]. Domuz eti, ölmüş hayvan, kan, Allah tan başkası adına kesilen, boğulmuş, her hangi bir şekilde ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar haram kılınmıştır [2]. İşlenmiş gıdalarda gıdanın ambalajına yalnızca "İçinde domuz eti yoktur" diye yazması onun helal olduğu konusunda yeterli olmaz. Çünkü haram olan yiyecek yalnızca domuz eti değildir. Aynı zamanda da domuz kaynaklı veya bunların türevleri olan katkı maddeleri de haramdır. Ayrıca köpek, kedi, kurt, fare gibi birçok hayvanın eti de helal değildir. İçeceklerin de üstüne "İçinde şarap veya alkol yoktur" diye yazmak yeterli olmaz. Yiyecekler gibi içeceklerin de helal olabilmesi için hem sağlığa zararlı olmaması hem de içine, rengi, tadı, kokusu belli olacak ölçüde haram olan bir şeyin katılmaması gerekir [3]. Toplum sağlığı, geleneği, göreneği ve dini inancı ve yaşam şekli gereği tüketecek oldukları et ve et ürünlerinin kökenini bilmek istemesi uzun yıllardan beri gıda bilimcilerinin başlıca araştırma konularından birisi olmuştur. Özellikle helal beslenme bilincinin geliştiği ve yaygınlaştığı son yıllarda domuz eti ve domuz türevlerinin işlenmiş gıdalarda kullanılıp kullanılmadığı kuşkuları oluşmaya başlamıştır. Bunun için et ürünlerinin içerisinde yer alması istenmeyen ve haksız rekabet oluşması ile dini inançları doğrultusunda bazı hayvanlara ait etleri tüketmeyen insanların aldatılmasından hayvan türü tüketiciler açısından büyük bir önem taşımaktadır [4]. Et türlerinin tespiti amacıyla çok çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Bu metotlar morfolojik, immünolojik, serolojik ve genetik metotlar olarak sınıflandırılmaktadır [5; 6]. Ayrıca bu amaçla, yağ dokunun fiziksel özellikleri vb. gibi histolojik yöntemlerin yanında sarkoplazmik proteinlerin elektroforetik yapı analizi, DNA hybridizasyon ve PCR tekniği, bunların yanı sıra kromatografik metotlar ile immunoenzimatik yöntemler (ELISA) ile et türlerinin ayırımında yoğun olarak kullanılmaktadır [7; 8; 9]. ELISA gibi immunoenzimatik yöntemler hassas, spesifik, basit ve hızlı metotlar olmalarından dolayı tür tespitinde tercih edilmektedir. ELISA tekniği, hileli hazırlanmış taze et karışımları ile ısıl işlem görmüş et ürünlerinin tür tespiti için etkili bir metot olarak da kullanılmaktadır [10; 11; 12]. Türe bağlı bir tarama yapılabilmesi için türe özgü primerler ve TaqMan probu ile kombine edilmiş gerçek zamanlı PCR analizleri ile güvenilir sonuçlar alınmıştır. Birçok ürün için, helal ya da haram olması çok açık bir şekilde belli iken bazı ürünler kuşkulu durumdadır. Bu çeşitler kuşkulu ya da şüpheli olarak kabul edilir ve bunları helal ya da haram olarak sınıflamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu şüpheli ürünlerin özellikle kaynağının ve kullanılan katkı maddelerinin kaynağının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu konular ile ilgili detaylı bilgileri Batu [13] ile Batu [14] kaynaklarından elde etmek mümkündür. Bu şüpheli ürünlerin özellikle kaynağının ve kullanılan katkı maddelerin kaynağının iyi bilinmesi gerekmektedir. Aşağıdaki gıdaların tümü haram kabul edilmiştir [15; 16]. Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler, Uygunsuz kesilen hayvanlar ya da kesimden önce ölen hayvanlar, Allah'ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar, Alkol ve sarhoş edici maddeler, Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları, Kan ve kandan yapılmış ürünler, Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler. 23

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri Helal yemek ve içmek isteyen Müslümanlar, "helal yiyecekler ve içecekler" konusunda dikkatli ve titizdirler ve helal lokma tüketmeye çaba sarf ederler [17]. İnsanoğlu hayatını veya yaşam şeklini kendi inanç sistemi ve dini vecibelerine uygun bir şekle getirmek ister. İnanan bir Müslüman, Allah ın Kur anda bildirdiği şekilde hayatını, inanç sistemleri ile iç içe gerçekleştirmek arzusundadır [2]. Beslenmede helalin gerçekleştirilebilmesi için malımızı, mülkümüzü helalden kazanmalı çocuklarını helal lokma ile beslemek doğru davranmanın bir özelliğidir. Böyle yapmak, hem bizim bu dünyadaki ferdi ve sosyal hayatımızın ve ayrıca ahiret hayatımızın teminatı olacaktır. Haram gıdalar, kişinin maddi hayatını ve sağlığını bozmakla kalmayıp manevi hayatını dolayısıyla psikolojisini de bozabilecektir. Dolayısı ile kaba, vicdansız, bencil, nemelazımcı, paragöz karakterlerin oluşmasına neden olabilecektir [18]. Helal ve güvenilir gıda tüketmek insan sağlığı bakımından da çok önemlidir. Helal, aynı zamanda dini, hijyenik ve sağlık bakımından mahzursuz anlamına da gelmektedir. Helal, bir Müslümanın hayat standardının olmazsa olmazıdır. Müslüman ve dindar olduğunu kabul eden bir insan tükettiği her bir gıdanın kaynağını, üretim yöntemini, hangi bileşenlerden oluştuğunu ve hangi katkı maddelerinin kullanıldığını mutlaka bilmek ister [14]. Ayrıca, maddi ve manevi hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebileceğinin en önemli güvencesi olarak bilinçli ve helal dairede yiyip içmek olduğuna inanmaktadır. İslâm dan önceki İlahî dinlerin bozulmamış hallerinde de izin verilen gıdaların tüketilmesi böylece helal gıda konusu söz konusudur. Musevi lerin tizlikle uyguladığı Koşer standartları ve sertifikasyonu, tahrif olmuş Tevrat ta da helal gıda konusunun önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir [2]. 2. HELAL OLMASINDAN KUŞKU DUYULAN KATKI MADDELERİ Gıdaların besleyici değerlerini korumak, raf ömrünü uzamak, dokusal özelliklerini geliştirmek, lezzetlerini ve renklerini çekici hale getirebilmek veya koruyabilmek, hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişmelerini önlemek için kullanılan maddeler gıda katkı maddesi olarak tanımlanmaktadır [19]. Günümüz ekonomik ve sosyal şartları, ev dışında çalışan insan sayısının artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, yemek hazırlamak için az zaman kalması gibi faktörler insanları tüketime hazır veya hazırlanması daha pratik hale getirilmiş gıda tüketimine yönlendirmektedir [20]. Yirminci yüzyıl, insanların hırs ve ihtiraslarının doruğa vurduğu bir çağ olarak akıllardadır. Bu hırs ve ihtirasın sonucu olarak helal-haram demeden kalite ve sürdürülebilirliği düşünmeden sadece miktar olarak daha çok üretmeye ve daha çok tüketmeye yönelik sistemler her türlü doğal yolları ve sınırları zorlamaktadır [21]. Gıda katkı maddelerinin birçoğu şüpheli ve kuşkuludur. Bu bakımdan dayanıklı hale getirilmiş gıdaların büyük bir kısmı da kuşkulu hale gelebilmektedir. Şüpheli veya mahzurlu olarak sayılabilecek katkı maddelerinden birisi de jelatindir. Jelatin, gıda sanayinde çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Kuşkulu olma gerekçeleri ise, eti yenen hayvanların İslami usullere göre kesilip kesilmediği, kullanılan katkıların hammadde kaynaklarının tam olarak bilinemediği, peynir üretiminde kullanılan mayaların hayvansal kaynaklı olup olmadığı yada Müslüman olmayan ülkelerde yaşayanların milliyeti ne olursa olsun [2] birçok Müslüman tarafından ve hatta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dine duyarlı kişiler tarafından da sorulmaktadır. Bu durum vatandaşlarının çoğunluğu Müslüman olan ülkeler içinde sorgulanmaktadır; çünkü özellikle katkı maddelerinin büyük bir çoğunluğu Müslüman olmayan ülkelerden ithal edilmektedir. Bu yüzden, kaynakları tam olarak bilinememektedir. Yurt dışı kaynaklı bu firmaların bazıları Helal Gıda Sertifikalarına sahip olduklarını iddia etmektedirler; ancak, Helal Gıda sertifikası veren bazı kurumların helal ve haram hakkında tam olarak ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu nedenle, Müslüman olmayan ülkelerin bazılarından temin edilmiş olan bu helal Sertifikalarının güvenirlikleri zayıf olabilir [22]. Ayrıca, helal gıda sertifikası veren kurum ve kuruluşlarda katkı maddelerinin durumuyla ilgili detaylı bilgiler bulunamamaktadır. Yaygın olarak bazı gıdaların üretiminde Helal olmayan kaynaklardan elde edilmiş katkı maddeleri de kullanılabilmektedir. Bu yüzden, gıda katkı maddelerinin bir kısmının helalliği hususunda bazı belirsizlikler devam etmektedir. Bu nedenle katkı maddelerinin helalliğinin değerlendirilmesine tam olarak karar vermekte de şüpheli 24

4 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) olarak sınıflanmaktadırlar. Ürünlerinde jelatin kullanan firmalar, jelatinin hangi ülkelerden, hangi firmalardan ve hangi hammaddeden temin edildiğini belirtmeleri gerekmektedir [23]. Müslüman tüketiciyi bilgilendirmek için etiketin üzerinde sadece sığır jelatini yazmak yeterli değildir. Özellikle sığır jelatini ifadesini yazan firmalar bu jelatinin İslâmi usullere göre kesilmiş sığırın kemik ve derilerinden üretilip üretilmediğini de belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, burada kullandıkları jelatinin helal olduğunu iddia ederek tüketiciyi kandırmış olurlar [24]. 3. DOMUZ ETİ VE TÜREVLERİ Dünyadaki birçok Müslümana habersiz olarak bir çok sayıda domuz yada domuz türevleri (DT) maddeler ile muamele edilmiş gıdalar tükettirilmektedir. Bu sorun çok ciddi bir sorun olmasına rağmen dikkate alınmamaktadır. Müslüman bir anne-baba masum çoğunu herhangi bir haram madde tüketiminden korumak için çaba sarf etmektedir. Ancak kendilerinin istemleri dışında daha çok görsel medya tarafından sık sık reklamı yapılan görsel olarak cazip gıdaları tüketmek zorunda kalınmaktadır. Ayrıca insanlar tarafında severek tüketilen yoğurt, bisküvi, dondurma, yumuşak şekerlemeler, içecekler ve birçok diğer gıdalarda domuz ve sığır kemikleri ve derisinden üretilen jelatin kullanılır hale gelmiş [25] olup ve hatta birçok dindar tüketici bu gıdaları ve dolayısı ile DT ni bilinçsiz ve habersiz olarak tüketmek zorunda kalmaktadırlar. Domuz yağı ve türevleri hem renderlenmiş ve hem de renderlenmemiş formda bulunan bir yağ olup pişirmede veya şortenin amaçlı olarak kullanılan bir domuz türevi maddedir. Çağdaş mutfaklarda kullanımı azalmış olmasına rağmen özellikle Batı ülkelerinde birçok fırın ürünlerinde diğer bazı katı yağlara göre yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [26]. Ekonomik nedenlerden dolayı, gelişmekte olan ülkelerde bazı küçük ve orta ölçekli sanayi [27] kendi çikolata ve çikolata ürünlerine domuz yağıda ekleyebilmektedir. Domuz yağının gıdalarda kullanılması Yahudilik ve Müslümanlık ta yasaklanmıştır. Ayrıca sağlık bakımından zararlı olduğu da bazı araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Domuz etinde Ateroskleroz, kalp spazmı, kalp-damar hastalıklarına ve kalp krizine neden olan yüksek seviyede yağ mevcuttur. Bunun için gıdalarda domuz türevleri kullanılıp kullanılmadığı konusunda tatminkar analizler yapılabilmesi için farklı yöntemler geliştirilmiş ve yasal düzenlemeler yapılmıştır [28]. Ayrıca Che-Man ve ark. [27] çikolata da domuz yağı algılanması hakkında bazı araştırmalar yapmış ve bazı örneklerde domuz yağı türevlerine rastlandığını belirtmişlerdir. Gliserin, genel olarak gliserolün eczacılıkta kullanılan tıbbi biçimidir. Hafif tatlı ve yoğun bir sıvıdır. Gliserin bir şeker alkolüdür ve içerdiği hidrofilik alkolik hidroksil grupları suda kolayca erimesini sağlar. Renksiz ve kokusuzdur. Kaynama noktası yüksektir. Nemlendirme özelliği sayesinde özellikle kişisel bakım ürünlerinde ve aynı zamanda birçok farklı sektörde kullanımı oldukça yaygındır. Gliserin yaygın bir ticari uygulama alanı bulmuştur [26]. Ecza endüstrisinde merhem, diş macunu imalatında ve kozmetikte kullanılır. Gıda ve içeceklerde nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı olarak kullanılır ve gıdaların korunmasına yardımcı olur. Gliserin genellikle gıdalarda bir yağ emülgatörü olarak kullanılmaktadır. Gliserin yiyecek ve içeceklere çözücü, nemlendirici, tatlandırıcı, ve koruyucu bir madde olarak uygulanmaktadır. Bu meşrubat ve şekerlemelerde lezzetleri ve gıda renklendiricisi olarak; şekerleme, ve keklerde nemlendirici ve yumuşatıcı bir ajan olarak da kullanılır. Gliserin, aynı zamanda hayvan yiyeceklerinde nem tutmaya yardımcı olmak ve lezzetini artırmak için de kullanılır [29]. Gıdalarda monogliseritler, genellikle mono ve digliseritler bileşiklerinin bir aralığı içine dahil edilmiştir. Bununla birlikte, monogliseridlerin sadece az sayıda belirgin bir nişasta kompleksleştirici özellikleri vardır. Sadece tam olarak doymuş ve uzun zincirli monogliseritler nişasta amilozu ile bir kompleks oluşturma kabiliyetlerinden dolayı bayatlamayı önleyici bileşikler olarak yeniden kristalleştirmeyi önleyici görev yapmaktadır. Mono-ve digliseridler genellikle küçük miktarlarda ticari gıda ürünlerine 25

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri ilave edilir. Bunlar yağ ve su gibi maddeler karıştırmak için yardımcı emülsiyon yapıcılar olarak görev yaparlar. Gıdaların besin etiketlerinde toplam yağ, doymuş yağ ve trans yağ değerlerine mono-ve digliseridler dahil değildir. Ticari olarak hayvansal (domuz ve inek) veya bitkisel kökenli olabilir, ve bunlar sentetik olarak da yapılabilir. Genellikle fırıncılık ürünleri, içecek, dondurma, sakız, kısalma, kremalar, margarin ve şekerlemelerde kullanılmaktadır [26]. Yağlar, su ve undan sonra en büyük bileşeni olan endüstriyel ekmeğin vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu yağlar; yağlama, havalandırma, şortenin, ısı transferi modülasyonu ve arzu edilen yapısal özellikleri düzenleme vb önemli fonksiyonlar gibi birden fazla görev eda etmektedir. Fırın ürünlerinde yağ performansları güçlü fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bunlar, bitmiş ürünün hacmi, tahıl ve dokuyu etkileyen gibi yağ kristalleri, hamur yapısının oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu yağ, pişirme sırasında gaz hücresi için bir hücre duvarı ya da zar haline gelerek görev yapar [30]. Stearat, stearik asit anyonu şeklidir. Birçok hayvansal ve bitkisel kökenli katı ve sıvı yağlar da mevcuttur. Ancak hayvansal yağda (%30 kadar) bitkisel yağdan (genellikle 5% den daha az) daha fazladır. Önemli bir durum, kakao yağında trigliserid olarak stearik asit içeriği %28-45 arasındadır [31]. Stearik asit, trigliseritleri hidrolizine yol açan katı ve sıvı yağların su ile yüksek basınç ve 200 C nin üzerinde bir sıcaklıkta işleme tabi tutulması ile hazırlanır. Elde edilen karışım daha sonra distilasyon işlemi ile ayrılmaktadır [32]. 4. AKREDİTE LABARATUAR KURULMASI Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır [33]. Laboratuvar Akreditasyonu ile müşterilerin güveninirliği kazanılır ve laboratuvarlar yetkinliklerini ve yeterliliklerini kabul ettirir. Bu uygulama laboratuvar sonuçlarının kalitesi ve güvenilirliği bakımından önemlidir. Akredite olmuş laboratuvarın etkinliği, personelin sorumluluğu ve motivasyonları arttırılmaktadır. Akredite laboratuvarlar tarafından verilen sonuçların karşılaştırılması ve yorumlanması daha kolay yapılabilmektedir. Akredite olmuş laboratuvar tarafsız olarak faaliyet gösterdiğinden güve vericidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası anlamda yeterliligin resmi olarak tanınması anlamına gelir. Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir [34]. Laboratuvarlar, test ve kalibrasyon hizmetleri sunarak uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan kuruluşlardır. Ürün ve hizmetlerin belirlenmiş kriterlere, standartlara veya alıcı firma isteklerine uygunluğu Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarında yapılacak test ve incelemeler sonucunda belgelenebilir. Diğer dünya ülkeleri ile yapılan ticaret konusunda da bu kavram geçerlidir. Geleceğin ticaret dünyasında ve günlük yaşamda laboratuvar hizmetleri daha kapsamlı şekilde yer alacaktır [35]. Akreditasyon gönüllük esasına bağlı olup bir zorunluluk değildir. Akreditasyonun en büyük yararlarından biri de aynı faaliyeti yürüten, kuruluş dışı, konusunda uzman denetçiler tarafından tarafsız bir göz ile denetimlerin gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin iyileştirilebilmesi için fırsat yakalanması durumudur. Faaliyetlerin belirli aralıklarda denetlenmesi, hizmetlerin kayıtlarıyla birlikte standardlara uygun nitelikte ve daha dikkatli sunulmasını sağlamaktadır [34]. Çalışanlar açısından değerlendirdiğimizde akreditasyon süreci her aşamada hazırlıklı, planlı ve bilinçli olmayı gerektirmektedir. Bu durum çalışanların farkındalığını ve öz güvenlerini artırmış olup hizmetlerin kalite seviyesinin yükselmesini neden olmuştur. Yakın bir dönem öncesine kadar deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için EN Avrupa Birliği Standardı kullanılmaktaydı. Bugün itibariyle, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TSE EN ISO/IEC no lu uluslararası standartdır. Bu standart o firmanın kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli 26

6 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir [33]. Ülkemizdeki akreditasyon konusundaki yetkili kurum olan TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) istekli olan laboratuvarların bu standarda uygunluğunu denetlemekte ve başarılı kurumları belgelendirmektedir. Ülkemizde, gıda analiz laboratuvarlarının akreditasyonun da da laboratuvar akreditasyonu için kullanılan kriterler kullanılmakta ve aynı süreç işletilmektedir. Ancak, bu standarda ilave olarak laboratuvarların çalışma sahasıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanların da gerektiğinde kullanılması söz konusudur [15]. Laboratuvarların yaptıkları test ve analiz sonuçlarının üçüncü şahıs kurumlar tarafından güvenilir olarak kullanılmalarını sağlamak için gereklidir. Bir laboratuvarın yaptığı test ve analiz sonucunun ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilebilmesi için uluslararası tanımı akreditasyon kurumları tarafından akredite olmaları gereklidir. Akreditasyon gönüllü bir işlemdir. Devletler veya yetkili kurumlar önemli bazı alanlarda faaliyet gösteren laboratuvarların akredite olmalarını zorunlu kılabilir [34]. Öte yandan; akreditasyon işleminin sağlıklı olması, denetimin etkinliği ve uluslararası kabul görmüş akreditasyon karakteristiklerinin varlığı için en önemli hususlardan bir diğeri de, şüphesiz yeterli sayıda ve yetkin denetçi potansiyeline sahip olmaktır. Denetçinin teknik yeterliliği ve iletişim becerisi denetleme sürecine ve bu sürecin sonuçlarına doğrudan yansımaktadır. Bu itibarla denetçinin sahip olduğu uygun nitelikler ve bu niteliklerin eğitim yoluyla daha da yetkinleştirilmesi, akreditasyon sistemlerinin yerine getirmesi istenen şartlar arasında önemli bir yere sahiptir [36]. Türkiye de Akreditasyon yetkisi TÜRKAK a aittir. TÜRKAK Akreditasyon Hizmetlerinde, Akredite edilen hizmet için düzenlenecek belge, rapor vb. uygunluk değerlendirme hizmetleri sonuç dokümanlarında kullanılmak üzere Akreditasyon Markası vermektedir. Akreditasyon Markasının akredite hizmet verecek olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının tanıtım veya pazarlama materyallerinde kullanılması veya bu kuruluşlardan hizmet alan özel veya tüzel kişiliklerin Akreditasyon Markası kullanım şartları ve ilgili tarafların sorumlulukları TÜRKAK ın ilgili rehberinde açıklanmaktadır. TÜRKAK Akreditasyon Markası verilen akreditasyonun dayanağı olan akreditasyon standardı ve akredite edilen Kuruluşa verilen ve bu kuruluşu ifade eden Akreditasyon Numarasını ve bu markanın ifade ettiği akreditasyon alanı bilgilerini içermektedir [34]. 5. HELAL GIDA İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ ANALİZLER Genellikle farklı gıdalarda ve hayvan yemlerinde et türlerinde rutin olarak yapılması gereken kontrol testleri gerekli sıklıkta ve güvenilirlikte yapılmalıdır. Dini inanç ve sağlık nedenlerinden dolayı, etiketli et ürünlerinden haksız rekabeti ve tüketicinin korunmasını ve sahte ürünlerin kabulünü önlemek için daha hassas analitik araçlar kullanılmalı, analizlerde daha hassas bir şekilde yapılmalıdır. Taze et veya işlenmiş et ürünlerinin kökenini öğrenmek ve helal olup olmadıklarını anlamak mümkün olacaktır. Ayrıca tür belirleyici gerekli analizlerin yapılması önem arz etmektedir. Bu analizler için farklı yöntemler kullanılmaktadır [37; 38]. Domuz türevleri (DT) nin analizi için kullanılan analitik yöntemler, gıdadaki varlığı çok az miktarlarda da olsa önemlidir [39]. İşlenmiş et ve et ürünlerine tağşiş yapılarak domuz veya at eti gibi helal olmayan maddeler ile DT ürünlere karıştırılarak piyasaya sunulabilmektedir. Tağşiş, satışa sunulan herhangi bir maddenin kalitesinin, başka bir madde ilavesi, düşük kaliteye sahip hammadde ile ikamesi veya üründe bulunması gereken pahalı bir hammaddenin kullanılmaması veya az kullanılması yoluyla kasıtlı olarak kalitenin düşürülmesi işlemine verilen isimdir. Tağşişler sağlık problemlerine yol açabilirken, Müslümanlar için helal gıda, Yahudiler için koşer gıda konusunda önemli dini sakıncalarda doğurabilmektedir. Gıda sanayiinin gelişmesiyle birlikte et ürünlerinin bitkisel proteinlerle karıştırılması da yaygınlaşmıştır. Sucuk üretiminde soya proteini, yağsız süt tozu ve tahıl unu kullanımı tüketici tarafından algılanmazken, tüketiciden bu bilginin gizlenmesi tüketiciyi kandırmaktadır. Buda bir çeşit tağşiş ve hiledir. 27

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri Helal gıda üretimi ve insanların kandırılmaması için bu tür ürünlere güvenilir analizlerin yapılması gerekmektedir. Buda ancak akredite edilmiş laboratuvarlarla gerçekleştirilebilir. Histolojik muayene ile üründe kas dokusu dışında yine etikette beyan edilmeyen ve ürün bileşimine girmemesi gereken iç organ, tendon vb. dokuların tespiti amaçlanır. Mevcut metotlar histolojik muayene, serolojik test ve Gerçekzamanlı PCR testleri şeklindedir [40]. Et ürünlerinde çeşitli organlar ile domuz türevleri aranması ve bu ürünler mevcut ise oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Kapiler gaz kromatografisi (GC) yöntemiyle yağ asidi profilinin çıkarılması, enzimatik hidrolizden sonra trigliseritlerin ve yağ asitlerinin belirlenmesi et ürünlerinde tağşişi belirlemekte kullanılmaktadır. Domuz eti, domuz yağı ve bunların bazı türevlerinin tüketilmeleri Musevilik tarafından yasaklanmış ve İslamiyet tede haram kılınmıştır. Bunun için tüketilen gıdaların güvenilir bir yöntem ile analiz edilmesi gerekmektedir. Çiğ veya pişmiş ürünlerde domuz yağı analizleri ile ilgili çalışmalar öncelikle GC, HPLC ve DSC yöntemleri kullanılarak yapılmıştır [41; 42]. Ancak bu tekniklerle kalitatif tespitin sağlanmasına rağmen farklı hayvan türlerinin karışımı belirlemek ve özellikle hayvansal doku analizini yapmak için pek yeterli değildir. Ayrıca rutin analizler, enzime bağlı immünosorbent assay (ELISA) yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir [43]. Et ürünlerinde et türü belirlenmesi ve et miktar tayininde hassas sonuçlar alabilmek için günümüzde PCR teknikleri (Geleneksel PCR veya Gerçek-zamanlı PCR), Kütle spektrometresi, Near-Infrared Spektral Analiz yöntemleri yoğun olarak kullanılmaktadır [44]. Yüksek pişirme sıcaklığında işlem gören et ve et ürünleri, protein yapısının bozulmasına yol açtığı için, bu yöntem et ürünleri için yetersiz ya da daha az hassas olduğu kanıtlanmıştır [45; 46; 47]. Bütün bunların en hassas bir şekilde yapılabilmesi PCR yöntemleri en geçerli analiz metodudur PCR Tekniği: PCR (Polymerase chain reaction) yöntemi basitliği, spesifitesi ve duyarlılığı açısından bu amaçla kullanılmaya oldukça uygundur [44]. DNA tabanlı gerçek-zamanlı PCR yöntemi ile daha ziyade yüksek hassasiyetle et ve et ürünlerinde özgünlük tespiti için daha büyük dinamik aralık ve daha az kirlenme riski taşımaktadır [48]. Isıtma süresi ve sıcaklık, protein yapısını etkilediğinden nükleik asit moleküllerinin türlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için bu yöntemin hassas ve önemli olduğu belirtilmektedir [49]. Protein bazlı tekniklere ek olarak, DNA teknikleri, çok önemli hale gelmiş olup günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. DNA analiz yöntemlerinin birçok avantaja sahip olduğu inkar edilemez. DNA, işlenmiş ve ısıl işlem uygulanmış ürünlerin analizini sağlayan nispeten stabil bir moleküldür [50; 51]. Herhangi bir hayvansal ürünün serolojik tayini veya miktar tayininin yapılabilmesi için ilk aşama, DNA nın izole edilerek saflaştırılmasıdır. Çiğ et gibi hammaddelerde bu işlem kolaydır. Gerçek-zamanlı PCR yöntemi yaygın olarak yüksek hassasiyet ve özgüllük tespiti için kullanılmaktadır. Et türlerinin belirlenmesinde geleneksel PCR yöntemi bunun için kullanılmaktadır. Son zamanlarda yayınlanan araştırma sonuçları hem DNA tabanlı PCR yöntemleri ve hem de protein bazlı immunodeteksiyon metotları rutin tarama ile et türünün belirlenmesi için en iyi seçenek olduğu belirtmektedir [52; 53; 54]. Kantitatif Gerçek-zamanlı PCR tekniğinde, hedef genin amplifikasyonu ek bir algılama adımları olmaksızın PCR uygulama sonrası sonuçların doğrudan değerlendirilmesini sağlayan artan bir floresan sinyali tarafından kontrol edilir. Bu tekniklerin içerisinde Gerçek-zamanlı PCR metodu hassas, keskin, özgün ve analiz süresinin diğer metotlardan daha kısa olması ve kantitatif analiz yapılabilmesi gibi bir çok avantajın bulunması sebebi ile en çok kullanılan yöntemdir. Gerçek-zamanlı PCR reaksiyonu, ürünün verdiği floresan ışığa göre reaksiyon sonuna kadar aşama aşama oluşan ürünü kontrol eden bir sistemdir. Sığır, domuz, tavuk, hindi, at, kedi, köpek vb et ürünleri Gerçek-zamanlı PCR ile tespit edilebilen türler arasındadır [44]. 28

8 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Kromatografik Teknikler: Son yıllarda gıdalarda tağşiş uygulaması çok dikkat çekmiştir ve bunların neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Kromatografi-tabanlı teknikler karmaşık gıdalarda çok benzer kimyasal yapılara sahip majör ve minör bileşenlerin ayrılması ve kantitatif analiz için, hızlı ve güvenilir araçlardır. Çünkü onların ayrılması avantajlı özelliklerinden dolayı, çok sayıda kromatografik tekniklerle, test edilebileceği kabul edilmiş ve analizlerde kullanılmıştır. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) gıda analizleri için en yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerin birisidir [55]. Et ve et ürünlerine domuz, domuz türevleri ve domuz yağı gibi maddeler katılabilmektedir. Bunların analizleri için ters fazlı HPLC ve ultraviyole (UV) algılama cihazları kullanılarak analiz edilmesi güvenilir analiz yöntemleri arasında yer almaktadır. Özellikle domuz türevi olma ihtimali olan hayvansal kökenli trigliserid miktarları (TG) ihtiva eden C-2 konumunda, doymuş yağ asitleri domuzda (FA) diğer et yağlarından daha fazladır ve onun için de piyasada ucuz olarak temin edilebilmektedir. TG ayırma 58:42 oranında asetonitril:diklorometan mobil fazı kullanılarak, izokritik noktada HPLC ile 15 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Gerçek ve rastgele seçilmiş domuz yağı TG profil Rashood et al. [56] tarafından bir kırılma endeksi detektörü kullanılarak araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda analizi yapılan madde içerisinde doğru miktarda domuz yağı saptanmıştır Elektronik Burun Bu amaçlı kullanılan diğer bir yöntemdir. Endüstrinin birçok kolunda, nitel ve nicel araştırmalarda geniş çaplı uygulama alanlarına sahip olan ve kullanıcıya büyük avantajlar sağlayan Elektronik Burun (EB) lar; koku, buhar ve gaz analizlerinde kullanılmaktadır. EB lar, insan beynindeki algılama yöntemine benzer bir yöntem kullanılarak tasarlanmıştır. Memeliler bir kokuyu kokladığında, nefesle çekilen havayla birlikte buruna giren koku molekülleri, koku algılayıcıları (receptors) tarafından tutulmakta ve bağlanmaktadır. Koku algılayıcıların tepkileri paralel olarak iletilmekte ve bu kombinasyonel olarak kodlanmaktadır. Bu uyarım sonucu oluşan sinyal, koklama soğanına iletilmekte ve tanıma işlemi beynin koku merkezinde bir eğitim ile öğrenmeye bağlı olarak gerçekleşmektedir [57]. EB da, koku algılayıcılarının yerini kimyasal sensörler, koklama soğanının yerini yapay sinir ağları almaktadır. Koku molekülleri muhtelif yöntemlerle kimyasal sensör dizisine gönderilir. Bu alıcıların her biri değişik kokuları algılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Sensörlerin çevreden topladıkları sinyaller, elektronik sistemler yoluyla ikili kodlara dönüştürülmekte ve oradan bilgisayara gönderilmektedir. Gönderilen bu elektriksel sinyaller muhtelif örüntü tanıma yöntemleriyle işlenerek koku tanısı gerçekleştirilmektedir [57]. EB insan tarafından duyusal olarak gıda analizi yapılmasının tehlikeli veya imkansız olduğu durumlardaki gıda analizlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Örneğin, küf veya bakteri üremesi olan gıdalardaki analizler çok hassas ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir [58]. EB içinde yer alan farklı kimyasallarla kaplanmış QCM (Quartz Crystal Microbalance) sensörlerin bir kokuya verdiği tepkiler ilgili kokunun parmak izi olarak adlandırılmaktadır. 6. SONUÇ Dini bakımdan hassas olan kişilerin veya toplumun, dini inancına uygun olmayan domuz eti veya türevlerinin kullanılmamış olduğu helal gıda maddelerini tüketmek istemeleri en doğal haklarıdır. Bunun için gıdaların üretiminde domuz kökenli veya alkol vb gibi haram olabilecek katkı maddelerinin kullanılması önlenmelidir. Kullanılmış olabilme kuşkusu varsa (ki vardır) bu katkı maddelerinin veya domuz türevlerinin hassas bir şekilde analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu analizde akredite edilmiş bir laboratuvarda doğru yöntemlerle yapılmalı ve tüketici böylelikle tükettiği gıda maddesinin bileşimini bilmeli ve asla kandırılmamalıdır. 29

9 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri 7. KAYNAKLAR 1.Yıldırım, B Helal Gıda. 2. Riaz, M.N. and Chaudry, M.M Halal Food Production. CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida USA. 3. Özek, A., Karaman, H., Turgut, A., Çağrıcı, M., Dönmez, İ.K. ve Gümüş, S Kuran-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali. Mushafı Şerif Basım Kurumu. 4. Ekici K. ve Akyüz N Farklı Hayvan Türlerine Ait Çiğ Etlerin SDS-PAGE Yöntemiyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma YYÜ Veterinerlik Fakültesi Dergisi 14(2): Hitchcock C.H.S. and Crimes A.D.,1985. Methodology for Meat Species Identification. Meat Scince 15: Kamber U., Et Türlerinin İdentifikasyonu. Vet. Hekim Derneği Dergisi 67(1): Kim, H. and Shelef, L.A Characterization and identification of raw beef, pork, chicken and turkey meats by electrophoretic patterns of their sarcoplazmic proteins. J. Food Sci., 51(31): Aslan, A., Ilhak, O.I. ve Calicioglu, M Effect of method of cooking on identification of heat processed beef using polymerase chain reaction (PCR) technique. Meat Sci. 72: Hsieh, Y.H.P., Johnson, M.A., Wetzstein, C.J. and Gren, N.R Detection of species adulteration in pork products using agar-gel immunodiffusion and enzyme-linked immunosorbentassay. J. Food Quality. 19: Billett, E.E., Bevan, R., Scanlon, B., Pickering, K. and Gibbons, B The use of a poultry specific murine monoclonal antibody directed to the insoluble muscle protein desmin in meat speciation. J. Sci. Food Agric. 70: Kangethe E.K., Jones S.J. and Patterson R.L.S., Identification of the Species Origin of Fresh Meat Using an ELİSA Procedure. Meat Science 7 (3): King N. L Species Identification of Cooked Meats by Enzyme Staining of Isoelectricfocusing Gels. Meat Science 11: Batu, A. 2012a. Türkiye de Helal (Mahzursuz) Gıda ve Helal Belgelendirme Sistemi. Teknolojik Araştırmalar. GTED, 7(1): Batu, A. 2012b. Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Teknolojik Araştırmalar. GTED, 7(2): Büyüközer, H.K. 2012a. Halalen Tayyiben. Erkam Matbası. Gimdes, Tekstilkent. A-22 Blok No:53 Esenler, İstanbul 16. Çelen, Fıkıhsız Helal Gıda Olmaz. Helal ve Sağlıklı Gıda ve Doğal Beslenme. (in press) 30

10 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Karaman, H Helal Gıda (1-2). Gida-(1-2)-585-yazisi.aspx 18. Akgündüz, A Helal Gıda Meselesi: Avrupa da Helal Gıda Problemleri ve Çözüm Yolları. İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri. S: Şubat Güney Marmara Kalkınma ajansı. Balıkesir. 19. Çakmakçı, S. ve Çelik, İ Gıda Katkı Maddeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl., Erzurum. 20. Küçüköner, E Gıda Katkı Maddeleri Ders Notları Basılmamış. S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta. 21. Küçüköner, E Helal Gıda Sertifikasyonunda Gıda Katkı Maddelerinin Yeri. 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi. Gıda Katkı Maddeleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Sayfa: Van-der-Spiegel, M., Van-der-Fels-Klerx, H. J., Sterrenburg, P., van-ruth, S.M., Scholtens-Toma, I.M.J and Kok, E.J Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory analysis. Trends in Food Science & Technology 23. Batu, A., Regenstein, J.M. and Doğan, İ.S. (2013), Gelatin issues in Muslim society (in preperation) 24. Haug, I.J. ve Draget, K.I Handbook of hydrocolloids (Second edition) Edited by G O Phillips and P A Williams, Glyndwr University, UK. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition No. 173, 948 pages. 25. Pinto, A.D., Forte, V. T., Conversano, M.C. and Tantillo, G.M Duplex polymerase chain reaction for detection of pork meat in horse meat fresh sausages from Italian retail sources. Food Control 16 (2005) Wikipedia, Lard. Wikipedia, the free encyclopedia Che-Man, Y.B, Syahariza, Z.A., Mirghani, M.E.S., Jinap, S. and Bakar, J Analysis of potential lard adulteration in chocolate and chocolate products using Fourier transform infrared spectroscopy Food Chemistry 90, Rashood, K. A., Shaaban, R. R. A., Moety, E. M. A. And Rauf, A Compositional and thermal characterization of genuine and randomised lard: a comparative study. Journal of the American Oil Chemists Society, 73, SDA, Glycerine: an overview terms technical data properties performance. The Soap and Detergent Association Glycerine & Oleochemical Division 475'Park Avenue South, New York, New York Manzocco, L., Calligaris, S., Pieve, S.D., Marzona, S. and Nicoli, M.C Effect of monoglyceride-oil water gels on white bread properties. Food Research International 49, Beare-Rogers, J., Dieffenbacher, A. and Holm, J.V. (2001). "Lexicon of lipid nutrition (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry 73 (4): doi: /pac

11 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Helal Gıda Ürünlerinde Domuz Türevleri ve Belirleme Yöntemleri 32. Anneken, D.J., Both, S., Christoph, R., Fieg, G., Steinberner, U. and Westfechtel, A "Fatty Acids" iullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim. doi: / a10_245.pub Gazi Üniversitesi, ISO IEC 17025:2005 Laboratuvar Akreditasyon Yeterlilik Belgesi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknikokullar / Ankara. Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİYOKAM) 34. Türkak, 2013.Türk Akreditasyon Kurumu Güzel, Ö Uygunluk Değerlendirme ve Akredite Laboratuvarların Önemi. Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği. TURKLAB 36. Engineer, X Gıda Analiz Laboratuvarlarının Akreditasyonu. gidagundemi.com/gida-analiz-laboratuvarlarinin-akreditasyonu-t4008.html. 37. Doberstein, K.H. and Greuel, E Identification of meat of African antelope species and kangaroo by the agar gel precipitation test. In RLS patterson, ed. Biochemical Identification of Meat Species. London Elsevier Applieed Science, Pp: Shaw, K. M., Lambshead, P. J. D.and Platt, H. M. (1983). Detection of pollution-induced disturbance in marine benthic assemblages with special reference to nematodes. Mar. Ecol. Prog. Ser. 11: Rohman, A. and Che-Man, Y.B Analysis of pig derivatives for halal authentication studies. Food Reviews International, 28 : , Che-Man, Y.B., Aida, A.A. Raha, A.R. and Son, R IdentiWcation of pork derivatives in food products by species-specific polymerase chain reaction (PCR) for halal verification. Food Control 18, Marikkar, J.M.N.; Ghazali, H.M.; Che Man, Y.B.; Peiris, T.S.G. and Lai, O.M Distinguishing lard from other animal fats in admixtures of some vegetable oils using liquid chromatographic data coupled with multivariate data analysis. Food Chem, 91, Rashood, K. A., Shaaban, R. R. A., Moety, E. M. A., and Rauf, A Compositional and thermal characterization of genuine and randomised lard: a comparative study. Journal of the American Oil Chemists Society, 73, Asensio, L., Gonzalez, I., Pavon, M. A., Garcia, T., and Martin, R An indirect ELISA and a PCR technique for the detection of grouper (Epinephelus marginatus) mislabeling. Food Additives and Contaminants: Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 25(6), Ötleş, S. ve Özdestan, Ö PRC (Polymerase Chain Reaction) Tekniğinin Gıda Analizlerinde Kullanımı. Dünya Gıda Dergisi. file:///c:/users/tosh%c4%b1ba /Desktop/PRC%20(Polymerase%20Chain%20Reaction)%20Tekni%C4%9Finin- %20G%C4%B1d.htm. 45. Guoli, Z., Mingguang, Z., Zhijiang, Z., Hongsheng, O. and Qiang, L Establishment and application of a polymerase chain reaction fort he identification of beef. Meat Science, 51,

12 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2013 (8) Koh, M. C., Lim, C. H., Chua, S. B., Chew, S. T. and Phang, S. T. W Random amplified polymorhic DNA (RAPD) fingerprints for identification of red meat animal species. Meat Science, 48, Meyer, R., Hofelein, C., Luthy, J., and Candrian, U Polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphyism analysis: A simple method for species identification in food. Journal of Association of Official Analytical Chemists International, 78, Kesmen, Z. Sahin, F.and Yetim, H. PCR assay for the identification of animal species in cooked sausages Meat Science 77: Sawaya, W.N., Saeed, T., Mameesh, M., El-Rayes, E., Husain, A., AlP, S and H. Abdul-Rahman, H Detection of Pork in Processed Meat: Experimental Comparison of Methodology. Food Chemistry 37, Beneke B and Hagen M Applicability of PCR (polymerase chain reaction) for the detection of animal species in heated meat products. Fleischwirtschaft 78: Unseld, M., Beyermann, B., Brandt, P. and Hiesel, R Identification of th species origin of highly processed meat by mitochondrial DNA sequences. PCR Methods and Applications, 4, Dooley, J. J., Paine, K. E., Garrett, S. D. and Brown, H. M Detection of meat species using TaqMan real-time PCR assays. Meat Science, 68, Fumiere, O., Dubois, M., Baeten, V., von Holst, C. and Berben, G Effective PCR detection of animal species in highly processed animal byproducts and compound feeds. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385, Mendoza-Romero, L., Verkaar, E.L.C., Savelkoul, P.J.M., Catsburg, A., Aarts, H.J.M., Buntjer, J.B.and Lenstra, J.A., Real-time PCR detection of ruminant DNA. J. Food Prot. 6 (3): Cserháti, T., Forgács, E., Deyl, Z. and Miksik, I Chromatography in authenticity and traceability tests of vegetable oils and dairy products: A review. Biomed. Chromatogr, 19, Twitchett, M.B. Schenk, G., Aquino, M.A.S., Yiu, D.T.Y., Lau, T. and Sykes, A.G Reactivity of MII Metal-Substituted Derivatives of Pig Purple Acid Phosphatase (Uteroferrin) with Phosphate. Inorganic Chemistry 4: Saraoğlu, H. M Elektronik Burun Teknolojisi ve Uygulama Alanları. Akademik Bilişim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat Pardo, M., Niederjaufner, G., Comini, E., Faglia, G.and Sberveglieri, G, 1999, Use an Electronic Nose to Classify Different Types of Italıan Cheeses, Proceedings Of The 5Th International Symposium an Oflaction and the Electronic Nose, Technomic Publishing Company Inc.,

Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (60-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (60-75) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SÜTLAÇ, KEŞKÜL VE KAZANDİBİ ÜRETİMİNDE HİDROKOLLOİD KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SELEN KADAĞAN DENİZLİ, HAZİRAN - 2015

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAM VE RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİNDE TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİNİN KURULMASI MEHMET ALİ ERFA YÜKSEK LİSANS TEZİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY

SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) BİLİMSEL YAYIN KURULU BAŞKANI SEKTÖREL DANIŞMA KURULU. Doç. Dr. Meriç ALBAY SÜMDER (SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Adına Prof. Meriç ALBAY Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZGEN Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Yazı İşleri Müdürü (Editör)

Detaylı

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI Prof. Dr. Hasan YETİM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri hyetim@erciyes.edu.tr Özet Kollajenin jelatine dönüşümünün

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 615 Ağustos 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Öğr.Gör. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu ece@egenet.com.tr ÖZET Günümüzde, Dünya da globalleşme süreci yaşanırken, ülkeler

Detaylı

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz.

Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. Güvenle kullanmanız için herşeyi kontrol ediyoruz. 100+ Ülke 1000+ Laboratuva 30000+ r & Ofis Çalıºan İçi ndeki ler Hakkında 5 Tekstil ve Giyimde Fiziksel Testler 6-8 Tekstil ve Giyimde Kimyasal Testler

Detaylı

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler

UçucuYağAnalizleri. GıdalardaAkrilamidOluşumu Hayalindekiİzmiriçin. TÜBİTAK'tanDestekler ISSN2146-6106 İzmirGıdaKontrolLaboratuvarMüdürlüğüyayınıdır.Üçaydabiryayımlanır.Temmuz-Eylül2013 Sayı:18 UçucuYağAnalizleri CoğrafiİşaretlemeSistemi KalıcıOrganikKirle ciler GDOMiktarAnalizleri GıdalardaAkrilamidOluşumu

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

BİTKİSEL ÜRÜNLER ve SAĞLIK Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım

BİTKİSEL ÜRÜNLER ve SAĞLIK Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım BİTKİSEL ÜRÜNLER ve SAĞLIK Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL TABİP ODASI İSTANBUL BAROSU İSTANBUL ECZACI ODASI İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI TIBBİ ONKOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk EMEKSİZ 1 Mevhibe ALBAYRAK 2 Erdoğan GÜNEŞ 3 Ahmet ÖZÇELİK 4 O. Orkan ÖZER 5 Kemalettin TAŞDAN 6 ÖZET Pazarlama

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2009 (20-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 3, 2009 (20-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı