MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji Laboratuvarını kapsar 3. TANIMLAR: 4. İŞLEM: 4.1. Doktor tarafından istenen tahliller servislerde bilgisayara işlenir. Bilgisayardan her tetkik grubuna uygun barkotlar basılarak uygun tüplerin ve numune kaplarının üzerine yapıştırılır. Barkotlanmış tüplere ve numune kaplarına örnekler alındıktan sonra laboratuvara tüpler pnömatik sistem yoluyla ve/ veya bir personel aracılığıyla, diğer numuneler ise bir personel aracılığıyla olmak üzere gönderilir Hastanın sorumlu hekimi tarafından istenen tetkikler servis sekreterleri tarafından sisteme girilir. Hastane otomasyon sistemine tetkik girişleri yapıldıktan sonra barkotları basılır ve tetkik gruplarına göre uygun tüplerin üzerine yapıştırılır. Numuneler YÖN.TL.29 (Numune alma ve transfer talimatı) na göre alınır. Barkotlanmış tüplere alınan numuneler pnömatik sistem veya taşıma kaplarına yerleştirilmiş olarak personel aracılığıyla laboratuvara gönderilir Laboratuvara gönderilen örneklerin Numune Kabul Birimi nde laboratuvara kabul işlemi yapılır. Kabulü yapılan numuneler laboratuvar çalışanları tarafından alınarak moleküler mikrobiyoloji laboratuvarına teslim edilir. Örnekler teslim alındıktan sonra LAB.TL.01 (Laboratuvar numune kabul ve ret kriterleri talimatı) na göre numunelerin tüp kabulünü veya reddini yapılır. Reddedilen numuneler LAB.FR.10 (Laboratuvar Tekrarlanan Test Kayıt Formu) na işlenir. Ayrıca reddedilen numunelerin aylık değerlendirmesi Mikrobiyoloji Uzmanı tarafından yapılarak LAB.FR.04 (Laboratuvar Aylık Preanalitik Hata Değerlendirme Formu) na işlenir Testler çalışıldıktan sonra sonuçlar Mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonrasında uygun olan test sonuçları otomasyon sistemine aktarılır. Sistemdeki sonuçların onayı mesai saatleri içerisinde Mikrobiyoloji uzmanı tarafından yapılır. Uzmanın olmadığı durumlarda idarece belirlenerek yetkilendirilmiş kişi onay yapabilir Sonuçlar onaylandıktan sonra bildirilmesi gereken panik değerler varsa laboratuvar

2 teknisyenleri veya uzmanlarınca T BT 065 (Panik Değer Bildirim Talimatı) na göre ilgili servis ve polikliniklere bildirim yapılır. LAB.FR.06 (Panik değer bildirim formu) doldurulur Sonuçlar onaylandıktan sonra ilgili servis veya poliklinikten hastane otomasyon sistemi aracılığıyla sonuçlar görülebilir veya yazıcıdan çıktıları alınabilir Laboratuvarda çalışılan tetkiklerin dış kalite kontrolleri yılda 2 kez olmak üzere yapılarak sonuçları Mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları LAB.FR.12 (Dış kalite kontrol değerlendirme formu) na işlenir Analitik ve postanalitik hatalar aylık olarak laboratuvar uzmanları tarafından değerlendirilerek F BT 132 (Laboratuvar Analitik Hata Değerlendirme Formu) na ve LAB.FR.03 (Laboratuvar Postanalitik Hata Değerlendirme Formu) na işlenir Cihazların temizlik ve bakımları periyotlara göre günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak ilgili firmalar tarafından ve/veya laboratuvar teknisyenleri tarafından yapılır. Tüm kit ve sarf malzemelerin miatları kontrol edilerek LAB.FR.29 (kit miat takip formu) na kaydedilir Tıbbi cihazların kalibrasyonları YÖN.TL.07 (izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü talimatı) na göre yapılır Mikrobiyoloji uzmanı tarafından nöbet ve çalışma çizelgeleri hazırlanır İlaç ve sarf malzeme ihtiyacı için, hastane eczanesinden otomasyon üzerinden istem yapılan malzeme ve ilaçlar görevli personelce getirilir Kırtasiye ve malzeme ihtiyacında istem defteri Mikrobiyoloji uzmanı tarafından doldurulup ilgili müdür yardımcısına onaylattırılır. Gerekli malzemeler görevli personel tarafından depodan alınır Laboratuvar temizliği LAB.TL.03 (Laboratuvar Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı ve Kayıtları LAB.FR.25 (laboratuvar temizlik takip formu) na işlenir Hasta ve çalışanlarla ilgili güvenlik tedbirleri LAB.TL.02(Laboratuvar Güvenliği Talimatı) na göre alınır. Laboratuvar çalışanları koruyucu ekipmanları YÖN.TL.20 (Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı) na göre kullanırlar. Herhangi bir yaralanma veya kaza durumunda YÖN.TL.38 (Personel Yaralanmaları Takip Talimatı) na göre hareket edilir Laboratuvarın ve buzdolaplarının sıcaklık ve nem takipleri yapılarak YÖN.FR.26 (Isı ve nem takip formu) na işlenir Laboratuvarda ATK TL.01(tıbbi atık-çöp toplama hizmeti talimatı) na göre tıbbi atıklar kırmızı

3 poşete, iğne uçları ve kesici atıklar tıbbi atık kutularına, şişe-kâğıt gibi geri dönüşebilen atıklar mavi poşete (geri dönüşümlü atıklar), evsel atıklar siyah poşette toplanır. Atık miktarları ATK.FR.08 (atık takip formu) na kaydedilir Tehlikeli maddelerin kullanımı STK.TL.04(tehlikeli maddelerin kullanımı, atık kontrolü ve transferi talimatı) na göre gerçekleştirilir. STK.LS.01 (tehlikeli kimyasallar listesi) kullanım alanında bulundurulur Serviste tamir ve onarım gereken cihazlar var ise TSY.FR.02 (Arıza Bildirim Formu) düzenlenerek teknik hizmetlere bildirilir. Ayrıca laboratuvar hizmet alımı cihazlarında meydana gelen arıza durumlarında LAB.FR.01 (Laboratuvar arıza bildirim formu) doldularak bildirim yapılır TEST ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ HBV DNA test prosedürü Test, kandan DNA İzolasyonu yapılması ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır: DNA İzolasyonu; Çalışmaya başlamadan dk. önce izolasyon cihazı açılarak UV lambası aktif hale getirilir. UV açıkken cihazın kapağının açık olmamasına dikkat edilmelidir (-20 C) de muhafaza edilen proteinaz K, carrier RNA ve HBV internal kontrol oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır ,5 ml lik steril ependorflar spora dizilerek üzerine örnek numaraları yazılır ve her bir ependorfa sırasıyla; 20μl proteinaz K, 10μl carrier RNA, 5μl internal kontrol eklenerek pipetaj yapılır, homojen bir karışım elde edildikten sonra üzerine 400 μl hasta serumu eklenir Hazırlanan örnekler izolasyon cihazına yerleştirilir. Cihazda ependorflar için uygun olan bölümün 1.sırasına (üst) kapaksız ependorflar, 3.sırasına uçlar ve 4.(alt) sırasına ise steril kapaklı ependorflar dizilir DNA izolasyonu için gerekli kimyasalları içeren hazır kartuş (201 kodlu) da takıldıktan sonra cihazın kapağı kapatılıp çalıştırılır Cihaz çalıştırılırken kartuş kodu olarak 201, örnek hacmi olarak 400 μl ve elde edilecek izole DNA hacmi olarak da 60 µl seçilir. Toplam 56 dk süren bu aşamadan sonra cihaz kapatılıp kapaklı ependorflarda bulunan DNA lar diğer aşamaya kadar mutlaka (-20 o C) de saklanır.

4 PCR ın hazırlanması; Real Time PCR kiti aşağıda belirtilen bütün solüsyonları içermektedir. Bu aşamada kit oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır. Oda ısısına geldikten sonra her bir hasta için tabloda belirtilen miktarlarda PCR karışımı hazırlanır; dh 2 O PCR Miks Detection Miks 1 Detection Miks 2 Örnek DNA Toplam Hacim 5 μl 12,5 μl 1,4 μl 1,1 μl 5 μl 25 μl Çalışmada dört standart ve bir negatif kontrol (NK) kullanılmaktadır. Bu nedenle standartları ve negatif kontrolü hasta gibi düşünüp ona göre PCR miks hazırlanır. Örneğin 1 hasta varsa,4 standart ve 1 negatif kontrol ile birlikte toplam 6 hastalık miks hazırlanır Çalışılacak hasta sayısı ile tabloda belirtilen miktarlar (örnek DNA hariç) çarpılıp hazırlanarak elde edilen miks, standartlar ve negatif kontrol de dahil olmak üzere tüm ependorflara 20 şer μl olarak dağıtılır Bu karışımın üzerine son olarak ilk 4 ependorfa sırasıyla standartlar (S1, S2, S3, S4) 5 er μl olacak şekilde eklenir, hasta ependorflarına da yine 5 μl DNA eklenir. Bu işlem steril kabin içerisinde yapılmalıdır Negatif Kontrolün hazırlanması; Kontaminasyon riskini önlemek açısından NK diğer örneklerden ayrı olarak hazırlanmalıdır. 20 μl lik karışımın üzerine 5μl dh 2 O ve 1μl HBV internal kontrol eklenip tüpün ağzı kapatılmalıdır Sırasıyla standartlar, hastalar ve son olarak NK Real time PCR cihazına dizilerek kapak kapatılır ve bilgisayardan FDS programı açılarak cihaz çalıştırılır. Cihaz çalıştırılırken şu aşamalar izlenir; Yeni bir deney dosyası açarak kanal 1 ve kanal 3 seçilip onaylanır. Kanal 1 standart HBV,kanal 3 ise kontrol ic olacak şekilde seçilir İlk 4 standart olacak şekilde seçilir ve sırasıyla standartlara , , ve 100 olacak şekilde değerler girilip onaylanır.

5 Standarttan sonraki bölüm hasta olarak seçilir hasta bilgisi girilip onaylanır Ayarlar kısmından negatif eşik kısmı açılıp kantitatif değer 2, kalitatif değer 38 olarak seçilip onaylanır Son olarak gen amplifikasyonu kısmı tıklanıp aç denilince çıkan programlar arasından HBV seçilerek deney başlatılır Çıkan sonuçlar IU/ml cinsinden belirtilir HCV RNA Test prosedürü Test, kandan RNA İzolasyonu ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır RNA İzolasyonu; Çalışmaya başlamadan dk. Önce izolasyon cihazı açılarak UV lambası aktif hale getirilir. UV açıkken cihazın kapağının açık olmamasına dikkat edilmelidir (-20 C) de muhafaza edilen proteinaz K,carrier RNA ve HCV internal kontrol oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır ,5 ml lik steril ependorflar spora dizilerek üzerine örnek numaraları yazılır ve her bir ependorfa sırasıyla; 20μl proteinaz K, 10μl carrier RNA, 5μl internal kontrol eklenerek pipetaj yapılır, homojen bir karışım elde edildikten sonra üzerine 400 μl hasta serumu eklenir Hazırlanan örnekler izolasyon cihazına yerleştirilir. Cihazda ependorflar için uygun olan bölümün 1.sırasına (üst) kapaksız ependorflar, 3.sırasına uçlar ve 4. (alt ) kısmına ise steril kapaklı ependorflar dizilir RNA izolasyonu için gerekli kimyasalları içeren hazır kartuş (201 kodlu) da takıldıktan sonra cihazın kapağı kapatılıp çalıştırılır Cihaz çalıştırılırken kartuş kodu olarak 201, örnek hacmi olarak 400 μl ve elde edilecek izole DNA hacmi olarak da 60 µl seçilir. Toplam 56 dk süren bu aşamadan sonra cihaz kapatılıp kapaklı ependorflarda bulunan RNA lar diğer aşamaya kadar mutlaka (-20 o C) de saklanır PCR ın hazırlanması; Real Time PCR kiti aşağıda belirtilen bütün solüsyonları içermektedir. Bu aşamada kit oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır. Oda ısısına geldikten sonra her bir hasta için tabloda belirtilen miktarlarda PCR karışımı hazırlanır; dh 2 O PCR Miks 4,25 μl 12,5 μl

6 RT Miks 0,25 µl Detection Miks 1 1,5 μl Detection Miks 2 1,5 μl Örnek RNA 5 μl Toplam Hacim 25 μl Çalışmada dört standart ve bir negatif kontrol (NK) kullanılmaktadır. Bu nedenle standartları ve negatif kontrolü hasta gibi düşünüp ona göre PCR miks hazırlanır. Örneğin 1 hasta varsa,4 standart ve 1 negatif kontrol ile birlikte toplam 6 hastalık miks hazırlanır Çalışılacak hasta sayısı ile tabloda belirtilen miktarlar (örnek RNA hariç) çarpılıp hazırlanarak elde edilen miks, standartlar ve negatif kontrol de dahil olmak üzere tüm ependorflara 20 şer μl olarak dağıtılır Bu karışımın üzerine son olarak ilk 4 ependorfa sırasıyla standartlar (S1, S2, S3, S4) 5 er μl olacak şekilde eklenir, hasta ependorflarına da yine 5 μl RNA eklenir. Bu işlem steril kabin içerisinde yapılmalıdır Negatif Kontrolün hazırlanması; Kontaminasyon riskini önlemek açısından NK diğer örneklerden ayrı olarak hazırlanmalıdır. 20 μl lik karışımın üzerine 5μl dh₂o ve 1μl HCV internal kontrol eklenip tüpün ağzı kapatılmalıdır Sırasıyla standartlar, hastalar ve son olarak NK Real time PCR cihazına dizilerek kapak kapatılır ve bilgisayardan FDS programı açılarak cihaz çalıştırılır. Cihaz çalıştırılırken şu aşamalar izlenir; Yeni bir deney dosyası açarak kanal 1 ve kanal 3 seçilip onaylanır. Kanal 1 standart HCV,kanal 3 ise kontrol ic olacak şekilde seçilir İlk 4 standart olacak şekilde seçilir ve sırasıyla standartlara , , ve 5000 olacak şekilde değerler girilip onaylanır Standarttan sonraki bölüm hasta olarak seçilir hasta bilgisi girilip onaylanır Ayarlar kısmından negatif eşik kısmı açılıp kantitatif değer 2, kalitatif değer 38 olarak seçilip onaylanır Son olarak gen amplifikasyonu kısmı tıklanıp aç denilince çıkan programlar arasından HCV seçilerek deney başlatılır.

7 Çıkan sonuçlar IU/ml cinsinden belirtilir RSV RNA Test prosedürü Test, Transport Medium içerisinde saklanan örnekten (nazofaringeal sürüntü) RNA İZOLASYONU ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır RNA İzolasyonu; Çalışmaya başlamadan dk. Önce izolasyon cihazı açılarak UV lambası aktif hale getirilir. UV açıkken cihazın kapağının açık olmamasına dikkat edilmelidir (-20 C) de muhafaza edilen proteinaz K,carrier RNA ve Transport Medium (RSV tüpü) oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır ,5 ml lik steril ependorflar spora dizilerek üzerine örnek numaraları yazılır ve her bir ependorfa sırasıyla; 20μl proteinaz K, 10μl carrier RNA eklenerek pipetaj yapılır, homojen bir karışım elde edildikten sonra üzerine 400 μl hasta serumu eklenir Hazırlanan örnekler izolasyon cihazına yerleştirilir. Cihazda ependorflar için uygun olan bölümün 1.sırasına (üst) kapaksız ependorflar, 3.sırasına uçlar ve 4. (alt ) kısmına ise steril kapaklı ependorflar dizilir RNA izolasyonu için gerekli kimyasalları içeren hazır kartuş (201 kodlu) da takıldıktan sonra cihazın kapağı kapatılıp çalıştırılır Cihaz çalıştırılırken kartuş kodu olarak 201, örnek hacmi olarak 400 μl ve elde edilecek izole RNA hacmi olarak da 60 µl seçilir. Toplam 56 dk süren bu aşamadan sonra cihaz kapatılıp kapaklı ependorflarda bulunan RNA lar diğer aşamaya kadar mutlaka (-20 o C) de saklanır PCR ın hazırlanması; Real Time PCR kiti aşağıda belirtilen bütün solüsyonları içermektedir. Bu aşamada kit oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır. Oda ısısına geldikten sonra her bir hasta için tabloda belirtilen miktarlarda PCR karışımı hazırlanır; dh 2 O SYBR PCR Miks 2,25 μl 12,5 μl RT Miks 0,25 µl Detection Miks 1 Toplam Hacim 5 μl 20 μl Çalışmada pozitif ve negatif kontrol kullanılmaktadır. Bu nedenle pozitif ve negatif

8 kontrolü hasta gibi düşünüp ona göre PCR miks hazırlanır. Örneğin 1 hasta varsa,1 PK ve 1 NK ile birlikte toplam 3 hastalık miks hazırlanır Çalışılacak hasta sayısı ile tabloda belirtilen miktarlar (örnek RNA hariç) çarpılıp hazırlanarak elde edilen miks, standartlar ve negatif kontrol de dahil olmak üzere tüm ependorflara 20 şer μl olarak dağıtılır Bu karışımın üzerine son olarak 5μl pozitif kontrol, hasta ependorflarına da yine 5 μl RNA eklenir. Bu işlem steril kabin içerisinde yapılmalıdır Negatif Kontrolün hazırlanması; Kontaminasyon riskini önlemek açısından NK diğer örneklerden ayrı olarak hazırlanmalıdır. 20 μl lik karışımın üzerine 5μl dh₂o eklenip tüpün ağzı kapatılmalıdır Sırasıyla hastalar, PK ve son olarak NK Real time PCR cihazına dizilerek kapak kapatılır ve bilgisayardan FDS programı açılarak cihaz çalıştırılır. Cihaz çalıştırılırken şu aşamalar izlenir; Yeni bir deney dosyası açarak kanal 1 seçilip onaylanır. Kanal 1 standart RSV olacak şekilde seçilir Hasta bilgisi girilip onaylanır Ayarlar kısmından negatif eşik kısmı açılıp kantitatif değer 2 olarak seçilip onaylanır Son olarak gen amplifikasyonu kısmı tıklanıp aç denilince çıkan programlar arasından RSV seçilerek deney başlatılır HSV DNA Test prosedürü Test, DNA İZOLASYONU ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır DNA İzolasyonu; Çalışmaya başlamadan dk. Önce izolasyon cihazı açılarak UV lambası aktif hale getirilir. UV açıkken cihazın kapağının açık olmamasına dikkat edilmelidir (-20 C) de muhafaza edilen proteinaz K,carrier RNA oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır ,5 ml lik steril ependorflar spora dizilerek üzerine örnek numaraları yazılır ve her bir ependorfa sırasıyla; 20μl proteinaz K, 10μl carrier RNA eklenerek pipetaj yapılır, homojen bir karışım elde edildikten sonra üzerine 400 μl BOS örneği eklenir Hazırlanan örnekler izolasyon cihazına yerleştirilir. Cihazda ependorflar için uygun olan

9 bölümün 1.sırasına (üst) kapaksız ependorflar, 3.sırasına uçlar ve 4. (alt ) kısmına ise steril kapaklı ependorflar dizilir DNA izolasyonu için gerekli kimyasalları içeren hazır kartuş (201 kodlu) da takıldıktan sonra cihazın kapağı kapatılıp çalıştırılır Cihaz çalıştırılırken kartuş kodu olarak 201, örnek hacmi olarak 400 μl ve elde edilecek izole DNA hacmi olarak da 60 µl seçilir. Toplam 56 dk süren bu aşamadan sonra cihaz kapatılıp kapaklı ependorflarda bulunan DNA lar diğer aşamaya kadar mutlaka (-20 o C) de saklanır PCR ın hazırlanması; Real Time PCR kiti aşağıda belirtilen bütün solüsyonları içermektedir. Bu aşamada kit oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır. Oda ısısına geldikten sonra her bir hasta için tabloda belirtilen miktarlarda PCR karışımı hazırlanır; Probe PCRMiks 12,5 μl Detection Miks 1 dh 2 O Örnek DNA / NK / PK Toplam hacim 1,5 μl Çalışmada NK olarak PCR grade dh 2 O kullanılmaktadır. Bu nedenle negatif kontrolü hasta 1 μl 10 μl 25 μl gibi düşünüp ona göre PCR miks hazırlanır. Örneğin 1 hasta varsa 1 NK ile birlikte toplam 2 hastalık miks hazırlanır Yukarıda verilen miktarlar 1 örnek için olup daha fazla sayıda çalışılacak ise örnek sayısı ile çarpılır. Çalışılacak hasta sayısı ile tabloda belirtilen miktarlar (örnek DNA hariç) çarpılıp hazırlanarak elde edilen miks, negatif kontrol de dahil olmak üzere tüm ependorflara 20 şer μl olarak dağıtılır Bu karışımın üzerine son olarak hasta ependorflarına 5 μl RNA eklenir. Bu işlem steril kabin içerisinde yapılmalıdır Negatif Kontrolün hazırlanması; Kontaminasyon riskini önlemek açısından NK diğer örneklerden ayrı olarak hazırlanmalıdır Sırasıyla hastalar ve NK Real time PCR cihazına dizilerek kapak kapatılır ve bilgisayardan FDS programı açılarak cihaz çalıştırılır. Cihaz çalıştırılırken şu aşamalar izlenir;

10 Yeni bir deney dosyası açarak kanal 1 seçilip onaylanır. Kanal 1 standart HSV olacak şekilde seçilir Hasta bilgisi girilip onaylanır Ayarlar kısmından negatif eşik kısmı açılıp kantitatif değer 2 olarak seçilip onaylanır Son olarak gen amplifikasyonu kısmı tıklanıp aç denilince çıkan programlar arasından HSV seçilerek deney başlatılır HCV genotiplendirme test prosedürü Genotip çalışılacak hastanın mutlaka önceden HCV RNA sının çalışılıp sonucunun pozitif olması gerekmektedir. Test, RNA İZOLASYONU ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır RNA İzolasyonu; Çalışmaya başlamadan dk. önce izolasyon cihazı açılarak UV lambası aktif hale getirilir. UV açıkken cihazın kapağının açık olmamasına dikkat edilmelidir (-20 C) de muhafaza edilen proteinaz K,carrier RNA oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır ,5 ml lik steril ependorflar spora dizilerek üzerine örnek numaraları yazılır ve her bir ependorfa sırasıyla; 20μl proteinaz K, 10μl carrier RNA eklenerek pipetaj yapılır, homojen bir karışım elde edildikten sonra üzerine 400 μl hasta serumu eklenir Hazırlanan örnekler izolasyon cihazına yerleştirilir. Cihazda ependorflar için uygun olan bölümün 1.sırasına (üst) kapaksız ependorflar, 3.sırasına uçlar ve 4. (alt ) kısmına ise steril kapaklı ependorflar dizilir RNA izolasyonu için gerekli kimyasalları içeren hazır kartuş (201 kodlu) da takıldıktan sonra cihazın kapağı kapatılıp çalıştırılır Cihaz çalıştırılırken kartuş kodu olarak 201, örnek hacmi olarak 400 μl ve elde edilecek izole DNA hacmi olarak da 60 µl seçilir. Toplam 56 dk süren bu aşamadan sonra cihaz kapatılıp kapaklı ependorflarda bulunan RNA lar diğer aşamaya kadar mutlaka (-20 o C) de saklanır PCR ın hazırlanması; En sık rastlanılan 3 HCV Genotipi olup, genotip kiti 3 ayrı detection miksi içerir. Her bir hasta için 3 karışım sırayla hazırlanır ve her karışım için ayrı bir NK payı eklenir. Real Time PCR kiti aşağıda belirtilen bütün solüsyonları içermektedir. Bu aşamada kit oda ısısına gelmesi için buzdolabından çıkarılır. Oda ısısına geldikten sonra her bir hasta için tabloda belirtilen miktarlarda PCR

11 karışımı hazırlanır; KARIŞIM 1; PCR Miks RT Miks Detection Miks 1 12,5 μl 0,25 μl 2,25 μl KARIŞIM 2; PCR Miks RT Miks Detection Miks 2 12,5 μl 0,25 μl 2,25 μl KARIŞIM 3; PCR Miks 12,5 μl RT Miks 0,25 μl Detection Miks 3 2,25 μl Miksler hasta sayısı ve negatif kontrol de hesaba katılarak hazırlanır. Karışım steril PCR tüplerine dağıtılır ve üzerine 10 ar μl örnek RNA sı eklenir. Bu işlem steril kabin içerisinde yapılmalıdır Yukarıda verilen miktarlar 1 örnek için olup daha fazla sayıda çalışılacak ise örnek sayısı ile çarpılır Negatif Kontrolün hazırlanması; Kontaminasyon riskini önlemek açısından NK diğer örneklerden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Negatif kontrole de PCR grade (su) eklenir Hasta sayısına göre tüplerin yerleştirilmesi de önemlidir. Hazırlanan tüpler tabloda gösterildiği gibi FDS plate e yerleştirilir; 1.hasta karışım 1 1.hasta karışım 2 1.hasta karışım 3 1.karışım negatif kontrol 2.hasta karışım 1 2.hasta karışım2 2.hasta karışım 3 2.karışım negatif kontrol 3.hasta karışım 1 3.hasta karışım 3 3.hasta karışım 3 3.karışım negatif kontrol Yeni bir deney dosyası açarak kanal 1 seçilip onaylanır Hasta bilgisi girilip onaylanır Ayarlar kısmından negatif eşik kısmı açılıp kantitatif değer 2 olarak seçilip onaylanır Son olarak gen amplifikasyonu kısmı tıklanıp aç denilince çıkan programlar arasından

12 HCV GENOTİPLENDİRME seçilerek deney başlatılır HCV genotiplendirme sonuçlarının değerlendirilmesi: Karışım 1 ile genotip 1 varlığına bakılır. 1. Kanalda (FAM) artış varsa hasta genotip 1 demektir Karışım 2 ile genotip 3 varlığına bakılır. 1. kanalda artış varsa hasta genotip 3 demektir Karışım 3 ile genotip 2 ve 4 varlığına bakılır.1.kanalda artış varsa hasta genotip 2, 3.kanalda artış varsa hasta genotip 4 anlamına gelir VRE DNA Test prosedürü Transport besiyeri içinde gelen rektal swab kit içerisindeki sample buffer tüpüne kırılır ve 60 sn vortekslenir Sample buffer içindeki süspansiyondan 50 μl alınarak (her örnek için) lizis tüplerine transfer edilir Beş (5 dk.) Boyunca yüksek hızda vortekslendikten sonra 10 sn lik hızlı santrifüj yapılır Daha sonra 95 C de 2 dk boyunca inkübe edilir. İnkübasyondan sonra örnekler buz kalıbına alınır Bu arada çalışma için gerekli reaktifler sulandırılır: Master Miks tüpüne 225 μl dilüent Pozitif kontrol tüpüne 225 μl sample buffer eklenerek sulandırılır Soğutucu blok üzerine örnek sayısına göre smart cycler tüpleri dizilir (NK ve PK da hesaplanır). Sulandırılan master miks 25 μl olarak tüplere dağıtılır Smart cycler tüplerine 3 er μl lizat eklenir (lizis tüpündeki süspansiyondan). PK ve NK da eklenip kapakları kapatıldıktan sonra santrifüj yapılır Smart Cycler cihazindaki kuyucuklara numuneler yerleştirilir Create Run seçeneği tıklanıp yeni deney dosyası oluşturulur ve kullanılan kit ile ilgili lot numarası ve hasta sayısı belirtildikten sonra hasta bilgileri girilir Start Run seçeneği tıklanarak deney başlatılır M. tuberculosis DNA (tüberküloz) çalışma prensibi Test, DNA İZOLASYONU ve PCR olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

13 DNA İzolasyonu; Çalışılacak örnek mide özsuyu, balgam, BOS veya diğer vücut sıvıları (plevral vb.) olmalıdır Gelen örnek steril bir ependorfa alınır ve 8000 rpm de santrifüj edilir. Daha sonra üst kısımda oluşan süpernatant kısım pipet yardımıyla alınıp atılır(dipte pellet oluşumu çok önemlidir) Pelletin üzerine 200 µl lizozim eklenir ve 37 C de 30 dakika boyunca inkübe edilir ( yarım saatlik inkübasyonda her 5 dakikada bir vorteks yapılarak pelletin iyice çözülmesi sağlanır ) İnkübasyondan sonra karışımın üzerine 4 µl RNAse eklenir ve 10 dakika boyunca oda sıcaklığında bekletilir Karışım iyice pipetlendikten sonra üzerine 40 µl Proteinaz-K eklenir ve vortekslenir Karışımı Mag16 kapaksız tüpe alınarak üzerine 5 µl internal kontrol eklenir ve cihaz 502 koduyla çalıştırılır PCR ın hazırlanması; dh 2 0 4,4 PCR Miks 12,5 Detection miks 1 1,4 Detection miks 2 1,4 İnternal Kontrol 0, Yukarıda verilen miktarlar örnek sayısı ile çarpılır ( pozitif ve negatif kontrol de unutulmamalıdır) Negatif kontrolün hazırlanması; 20 µl lik PCR karışımının üzerine 5 µl su ve 1 µl internal kontrol eklenir Pozitif kontrolün hazırlanması; 20 µl lik PCR karışımının üzerine 5 µl PK ve 1 µl internal kontrol eklenir Diğer örneklere de 5 er µl hasta DNA sı eklenir ve örnekler cihaza yerleştirilip FDS programı çalıştırılır Tüm testlerin, test içi Pozitif Kontrol (PK), Negatif Kontrol (NK), standartlar veya internal kontrol olmak üzere kontrolleri her çalışma öncesinde ve çalışma esnasında çalışılır HBV DNA ve HCV RNA testleri için yılda 2 kez olmak üzere eksternal kalite kontrol çalışmaları

14 yapılır Sonuç değerlendirme ve onay Sonuçlanmış olan tetkikler Mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Tüm test basamakları valid ise sonuçların otomasyona girilmesi için onay verir Sonuçlanmış olan tetkiklerin otomasyon üzerinden ilgili laboratuvar uzmanınca onayı yapılır. Uzmanın olmadığı durumlarda idarece belirlenerek yetkilendirilmiş kişi onay yapabilir. 5. SORUMLULUK: Bu talimatın uygulanmasından moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında çalışan laboratuvar teknisyenleri ve Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı sorumludur. 6. EKLER: 6.1. ATK.FR.08 (atık takip formu) 6.2.YÖN.FR.49 (Laboratuvar istem formu) 6.3.LAB.FR.10 (Laboratuvar Tekrarlanan Test Kayıt Formu) 6.4.LAB.FR.04 (Laboratuvar Aylık Preanalitik Hata Değerlendirme Formu) 6.5.LAB.FR.06 (Panik değer bildirim formu). 6.6.LAB.FR.12 (Dış kalite kontrol değerlendirme formu) 6.7.LAB.FR.02 (Laboratuvar Analitik Hata Değerlendirme Formu) 6.8.LAB.FR.25 (laboratuvar temizlik takip formu) 6.9.LAB.FR.03 (Laboratuvar Postanalitik Hata değerlendirme formu) YÖN.FR.26 (Isı ve nem takip formu) 6.11.LAB.FR.01 (Laboratuvar arıza bildirim formu) 6.12.YÖN.FR.78 (kit miat takip formu) HAZIRLAYAN:MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN:KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN:BAŞHEKİM

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.07 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Temmuz 2013 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ: İl ambulans servisi başhekimliği ve istasyonlarının ilaç ve malzemelerinin nasıl temin edileceği, yeşil

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı