GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. OMV PETROL OFİSİ A.Ş. Ayazağa Eski Büyükdere Cad. No:-7 B Blok 498 Maslak-Istanbul/TURKEY Tel: Fax: BAŞVURULACAK KİŞİ POAŞ: (mesai saatleri) Tavsiye edilmeyen kullanımlar Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz. Bu ürün yalnızca kapalı sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EŞANLAMLILAR, TİCARİ Mazot, Eurodizel, Dizel yakıtı, Yeni nesil V/max eurodizel, Yeni prodizel ADLAR CAS Numarası EC No TEHLİKELERİN TANITIMI EC No SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Xn;R65. Carc. Cat. ;R40. N;R51/5. R66. İÇİNDEKİLER Motorin İNSAN SAĞLIĞI Yüksek buhar konsantrasyonlarında solunması merkezi sinir sistemi (CNS) depresyonuna neden olarak, baş dönmesi, baş hafiflemesi, baş ağrısı vemide bulantısına yol açabilir. Deride orta derecede tahrişe neden olabilir. Solunum sistemini hafifçe tahriş eder. Tekrarlanan maruz kalma deride kurumaya ve çatlamaya yol açabilir. Zararlı: Yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. Kanserojen etkiye ilişkin sınırlı kanıt. Materyalin akciğerlere girmesi halinde öksürük, boğulma, hırıltılı nefes, solunum güçlüğü, göğüste tıkanma hissi, nefes darlığı ve/veya ateş gibi belirti ve semptomlar görülebilir. Solunum yollarıyla ilgili semptomları ortaya çıkışı maddeye maruz kalındıktan birkaç saat sonra gerçekleşebilir. Deri yağlarını yok eden dermatit belirti ve semptomları arasında yanma hissi ve/veya kuru/çatlamış görünüm sayılabilir. ÇEVRE Suda yaşayan canlılar için toksik. Su ortamında uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. FİZİKSEL VE KİMYASAL TEHLİKELER Sıcaklığı yakıtın otomatik tutuşma sıcaklığının üzerinde olan yüzeylerde tutuşabilir. Tank ve konteynerlerin üst boşluğunda bulunan buhar konsantrasyonunun yanma aralığında olduğu durumda, otomatik tutuşma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda tutuşup patlayabilir. Alevlenebilir olarak sınıflandırılmamakla birlikte yanıcıdır. Pompaj sırasında elektrostatik yüklenme (şarj) oluşabilir. Elektrostatik deşarj yangına neden olabilir. ETİKETLEME 1 / 9

2 Zararlı Çevre için tehlikeli Risk ibareleri ve açık ifadeleri R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R51/5 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R65 R66 Güvenlik ibareleri ve açık ifadeleri S2 S1 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. S6/7 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S46 S61 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik bilgi Formuna başvurun. İsim EC No. CAS Numarası İçindekiler % Sınıflandırma (T.C ) (67/548/EEC) Motorin EC No.: CAS Numarası: R-cümlecikleri ve Zararlılık Bildirimleri'nin tam metinleri 16. Bölüm'de verilmiştir. CAS Numarası EC No SINIFLANDIRMA (27092 T.C.) Xn;R65. Carc. Cat. ;R40. N;R51/5. R66. TERTİP HAKKINDA Karbon numaraları başlıca C9 ila C25 aralığında olan parafinler, sikloparafinler, aromatik ve olefinik hidrokarbonlardan oluşan kompleks hidrokarbon karışımı. 4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ DOKTORA VERİLECEK BİLGİLER Özel bir tedavi önerilmemiştir. Semptomlara göre tedavi uygulayın. SOLUMA Açık havaya çıkarın. Eğer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin. YUTMA Yutulursa, kusturmaya çalışmayın: tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutun. İlk 6 saatte aşağıdaki belirtilerinden herhangi biri ortaya çıkarsa, en yakın sağlık merkezine başvurun: 7 C'den yüksek ateş, nefes darlığı, göğüste sıkışma ya da sürekli öksürük veya hırıltılı nefes alma. Cilt ile temas Ürün bulaşmış giysileri çıkarın. Deriyi bol suyla en az 15 dakika yıkayın ve ardından varsa sabun ve suyla yıkayın. Eğer kızarıklık, şişme, ağrı oluşursa ve/veya su toplarsa, tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. GÖZLERLE TEMAS Bol suyla gözleri yıkayın. Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun. 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 2 / 9

3 SÖNDÜRME GEREÇLERİ Köpük, su spreyi veya sis. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum veya toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutun. Zararlı yanma ürünleri Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Havadaki katı ve sıvı partiküllerle gazın (duman) kompleks bir karışımı. Karbon monoksit. Kükürt oksitleri. Tanımlanmamış organik ve inorganik bileşikler. Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya çıkabilir. Su üzerinde yüzer ve yeniden alev alabilir. Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile alevlenebilen buharlar bulunabilir. YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER Tam koruyucu elbise giyin ve bağımsız solunum aygıtı kullanın. Uygun olmayan söndürme yöntemleri ve materyalleri Tazyikli su kullanmayınız. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ Küçük ölçekli sıvı dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiş ve sızdırmazlık sağlanmış bir konteynere alın. Kalıntıların buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Büyük ölçekli sıvı dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vidanjör gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alın. Kalıntıları suyla yıkayarak uzaklaştırmayın. Kirlenmiş atık gibi işleme sokun. Kalıntıların buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Yerel yönetmeliklere uygun olarak açıkça işaretlenmiş uygun bir atık madde veya ıslah etme konteynırına kürekle doldurun. ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ Çevreye bulaşmasını önlemek için uygun muhafazalar kullanın. Kum, toprak veya diğer uygun bariyerleri kullanarak yayılmasını veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini engelleyin. Gazı dağıtmaya veya örneğin sis spreyleri kullanarak akışını güvenli bir yere doğru yönlendirmeye çalışın. Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun. Önemli miktarda sızıntıların kontrol atına alınamaması halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. Denize dökülme durumunda, MARPOL Ek 1 Yönetmelik 26'da belirtildiği gibi, Gemilerde Yağ Dökülmesi Acil Planı [Shipboard Oil PollutionEmergency Plan (SOPEP)] kullanılmalıdır. KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Dökülmüş veya salıverilmiş maddeyle temastan kaçının. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyun. İşi olmayan personeli bölgeden uzaklaştırın. Maddenin etkilediği bölgeyi iyice havalandırın. Duman ve buharı solumayın. Elektrikli ekipmanları kullanmayın. Mümkünse kişisel risk almadan sızıntıları kapatın. Çevredeki tüm muhtemel tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın. Statik deşarja karşı önleyici tedbirler alın. Bütün donanımı bağlayıp topraklayarak elektrik devamlılığını garanti edin Diğer bölümlere atıflar Kişisel koruyucu donanımın seçimine ilişkin tavsiyeler için 8. Bölüme bakın. Maddenin bertarafı hakkında bilgi almak için 1. Bölüme bakın. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA / 9

4 KULLANIM TEDBİRLERİ Buharını solumaktan veya madde ile temastan kacının. Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Temastan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kişisel koruyucu ekipman seçiminde 8. Bölüme bakın. Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanması ve bertarafı için uygun kontrollerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere, yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesinde girdi olarak kullanın. Bulaşmış giysileri yıkamadan önce iyi havalandırılan bir alanda hava ile kurutun. Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atın. Dökülmeleri önleyin. Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa çeker ocak kullanın. Asla ağzınızla sifonlama yapmayın. Bulaşmış deri eşya, ayakkabılar dahil, temizlenemez ve yeniden kullanımını önlemek için yok edilmelidir. Elleçleme, ürün nakli, depolama ve tank temizliği ile ilgili kapsamlı tavsiye almak için ürünün tedarikçisine başvurun. Bakım ve yakıt dolumu faaliyeti - Buharları solumaktan ve deriyle temasından kaçının. Buhar ve/veya duman solumaktan kaçının. Deriyle uzun süreli veya tekrarlı temasdan kaçının. Kullanırken bir şey yemeyin ve içmeyin. Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. Tüm ekipmanları topraklayın. Pompaj sırasında elektrostatik yüklenme (şarj) oluşabilir. Elektrostatik deşarj yangına neden olabilir. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. DEPOLAMA TEDBİRLERİ Varil ve küçük konteyner depolaması: En fazla adet varil üst üste koyulabilir. Uygun biçimde etiketlenmiş ve kapatılabilen konteynerler kullanın. Tank depolaması: Tanklar, bu ürün için kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmalıdır. Dökme ürün depolama tanklarının etrafı çevrilmelidir (setli). Tankları, ısı ve diğer ateş kaynaklarından uzakta bulundurun. Etrafı çevrilmiş (setli), iyi havalandırılan bir alanda, güneş ışığı, tutuşturucu unsurlar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutularak depolanmalıdır. Tanklardan gelen buhar atmosfere salınmamalıdır. Depolama sırasında buhar kayıpları uygun bir buhar işleme sistemi ile kontrol altına alınmalıdır. Buhar havadan ağırdır. Çukurlarda ve kapalı boşluklarda birikmesine karşı dikkatli olun. Dökülme durumunda etrafa yayılmasını önlemek için, sızdırmaz döşemeli (düşük geçirgenlikli) sınırlandırılmış bir alanda tutun. Su girişini önleyin. Ürün Transferi : Sıçratarak doldurmaktan kaçının. Karayolu tanker gözleri ve benzeri büyüklükte tank dolumlarında tankı doldurduktan sonra kapak veya menholleri açmadan önce 2 dakika bekleyin. Büyük hacimli tank dolumlarında, tankı doldurduktan sonra kapak veya menholleri açmadan önce 0 dakika bekleyin. Kullanılmadıkları zaman konteynerleri kapalı tutun. Doldurma, boşaltma ve elleçleme işlemleri için basınçlı hava kullanmayın. Ürün transferinden kaynaklanan kontaminasyon, daha önceden benzin depolanmış tankların üst kısmında hafif hidrokarbon buharının oluşmasına neden olabilir. Herhangi bir ateş kaynağı mevcutsa, bu buhar patlayabilir. Kısmen dolu konteynerlerdeki tehlike tam dolu olanlara oranla daha büyüktür. Bu yüzden, elleçleme, transfer ve numune alma işlemleri büyük bir özenle gerçekleştirilmelidir. Önerilen Materyaller : Konteynerler veya konteyner astarları için yumuşak çelik, paslanmaz çelik kullanın. Gereksiz yangın tehlikesinin bulunmadığı uygulamalarda alüminyum da kullanılabilir. Uygun malzemelere örnekler: Bu ürün ile uyumluluğu özel olarak test edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Viton (FKM). Konteyner astarları için aminle sertleştirilmiş epoksi boya kullanın. Sızdırmazlık contaları ve salmastralar için: grafit, PTFE, Viton A, Viton B kullanın. Uygun Olmayan Materyaller: Bazı sentetik malzemeler, malzemenin özelliklerine ve amaçlanan kullanıma bağlı olarak konteynerler veya konteyner astarları için uygun olmayabilir. Kullanılmaması gereken malzemelere örnek olarak; doğal kauçuk (NR), nitril kauçuk (NBR), etilen propilen kauçuk (EPDM), polimetil metakrilat (PMMA), polistiren, polivinil klorür (PVC), poliizobutilen. Bununla birlikte, bazıları eldiven malzemesi olarak uygun olabilir. DEPOLAMA SINIFI Parlayıcı sıvı depolama. 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA KORUYUCU TEÇHİZAT PROSES ŞARTLARI Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruz kalma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir: Mümkün olduğu ölçüde yalıtılmış sistemlerin kullanımı. Maruz kalma kurallarının/sınırlarının altında bulunan havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma. Yerel egsoz havalandırması önerilmektedir. Acil durumda kullanım için göz banyosu ve vücut duşu. 4 / 9

5 TEKNİK TEDBİRLER Maruz kalma kontrollerinin yeterli olduğunu teyit etmek için işçilerin nefes aldıkları bölgelerde ya da genel olarak işyerinde havadaki maddelerin konsantrasyonlarının izlenmesi gerekebilir. SOLUNUM AYGITI Havadaki konsantrasyonun işçi sağlığını korumak için yeterli derecede kontrol edilemediği yerlerde, ilgili yerin şartlarına göre seçilmiş ve yerel mevzuata uygun koruyucu solunum cihazları kullanın. Koruyucu solunum cihaz tedarikçileri ile temasa geçin. Hava filtreli solunum cihazlarının kullanımının uygun olmadığı yerlerde (örneğin havadaki konsantrasyonun yüksek olduğu, oksijen yetersizliği riskinin bulunduğu dar mekanlarda) uygun basınçlı solunum cihazları kullanın. Hava filtreli solunum cihazlarının kullanılabildiği yerlerde uygun bir maske-filtre bileşimi seçin. Tüm solunum koruma ekipmanları ve kullanımı yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır. ELLERİ KORUMA Etkin el bakımı sağlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenler yalnızca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandıktan sonra, eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Parfüm içermeyen bir nemlendiricinin kullanılması önerilir. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanıma, yani temasın sıklığı ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci, eldivenin kalınlığı ve el ve parmakların içinde ustalıkla kullanılabilmesine bağlıdır. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alın. Kirlenmiş eldivenler değiştirilmelidir. İlgili bir standarda (örneğin Avrupa EN74, ABD F79) uygun olarak test edilen eldivenleri seçin. Maruziyetin uzun süreli olması veya sık sık tekrarlanması halinde Nitril eldivenlerin (Geçirgenlik süresi > 240 dakika) kullanılması daha uygun olabilir. Kazara temasa/sıçramaya karşı korunmak için Neopren veya PVC eldivenler kullanılabilir. GÖZLERİ KORUMA Kimyasal sıçrama gözlüğü (kimyasal tekli gözlük). AB Standardı EN 166 onaylı DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ Ciltle her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. SAĞLIK TEDBİRLERİ ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. KİŞİSEL KORUNMA Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) önerilen ulusal standartlara uygun olmalıdır. KKe tedarikçilerinden kontrol edin. CİLDİN KORUNMASI Kimyasallara dayanıklı eldiven/iş eldiveni, bot ve önlük (sıçrama riski varsa). ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, uçucu maddelerin emisyon limitlerine ilişkin yerel kurallara uyulmalıdır. 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER GÖRÜNÜŞ RENK KOKU Birincil kaynama noktası ve kaynama aralığı Sıvı Sarı Soluk saman sarısı Maddeye has C Bağıl yoğunluk kg/m 15 C BUHAR BASINCI < 0, 01 kpa 20 C VİSKOZİTE 2-4, 5 cst 40 C PARLAMA NOKTASI ( C) KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI ( C) Alevlenirlik limiti (%) Alt Alevlenirlik limiti (%) Üst > 55 C P/M Pensky-Martens. > 220 C 1 %(V) 6 %(V) Birincil kaynama noktası ve C kaynama aralığı Bağıl yoğunluk kg/m 15 C BUHAR BASINCI < 0,01 kpa 20 C VİSKOZİTE 2-4,5 VİSKOZİTE cst VİSKOZİTE 40 C 5 / 9

6 PARLAMA NOKTASI ( C) KENDİLİĞİNDEN TUTUŞMA SICAKLIĞI ( C) Alevlenirlik limiti (%) Alt Alevlenirlik limiti (%) Üst > 55 C P/M Pensky-Martens. > 220 C 1 %(V) 6 %(V) 10 KARARLILIK VE TEPKİME KARARLILIK Normal ısı şartları altında kararlı. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının. KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER Kuvvetli oksitleyiciler. TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez. Termal ayrışma büyük ölçüde koşullara bağlıdır. Bu materyal yanmaya veya termal olarak veya oksitlenme yoluyla yıkıma uğradığında, havada bulunan katılar, sıvılar ve karbon monoksit, karbon dioksit ve diğer organik bileşikleri içeren gazlardan oluşan kompleks bir karışım meydana gelecektir. 11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ TOKSIKOLOJIK BILGI Verilen bilgiler ürün verilerine ve bileşenler hakkındaki bazı bilgilere ve benzeri ürünlerin toksikolojisine dayanmaktadır. Akut Toksisite: Acute Toxicity (Oral LD50) > 2000 mg/kg Sıçan notlar (Oral LD50) Yutma veya kusma sırasında ciğerlerin içine aspirasyon ölümle sonuçlanabilecek kimyasal kökenli akciğer iltihabına neden olabilir. Acute Toxicity (DerMAL LD50) > 2000 mg/kg Tavşan Acute Toxicity (Inhalation LC50) > 5 mg/l (Buhar) Sıçan 4 saat notlar (soluma LC50) Yüksek konsantrasyonlar merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarak baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir; solumanın devam etmesi bilinç kaybı ve/veya ölüm ile sonuçlanabilir. Deri Aşınması/Tahrişi: Ciddi göz hasarı/tahrişi: Solunum veya deri hassasiyeti: cilt hassaslaştırıcılık notları Deride hassasiyet yaratmaz. Germ hücresi mutajenisitesi: Sonuç (In Vivo Germ Cell) Test tübü içinde yapılan mutasyon çalışmaları, mutasyona uğrama etkinliğinin 4-6 halkalı polisilik aromatik içerikle ilişkili olduğunu göstermiştir. Karsinojenisite: Sonuç (Kanserojenite) Kanserojen etkiye ilişkin sınırlı kanıt. Tekrarlayan cilt ile teması hayvanlarda tahriş ve cilt kanseri ile sonuçlanmıştır. Üreme Toksisitesi: Sonuç (Üremesel gelişime toksik) Birikmeli bir toksik madde olması beklenmemektedir. Özgün hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma: Özgün hedef organ toksisitesi - tekrarlayan maruz kalma: 6 / 9

7 HEDEF ORGANLAR Böbrekler Sonuç (STOT-RE) Erkek sıçanlarda böbrek etkilerine neden olmuştur; ancak bunun insanlarda geçerli olmadığı kabul edilmektedir. Soluma tehlikesi: SOLUMA Hafifçe tahriş edici. YUTMA Diyare. Zararlı: Yutulması halinde akciğerlerde hasara neden olabilir. Cilt ile temas Deride orta derecede tahrişe neden olabilir (ancak sınıflandırma yapmak için yeterli değildir). Uzun süreli ve tekrarlayan temas deride yağ azalmasına ve deri iltihabına yol açabilir. GÖZLERLE TEMAS Hafifçe tahriş edici. 12 EKOLOJİ BİLGİSİ EKOTOKSİSİTE Verilen bilgi, bileşenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadır. Yakıtlar, tipik olarak birçok rafineri ürünü harmanlanarak elde edilir. Çeşitli hidrokarbon karışımları için ekotoksikolojikçalışmalar yapılmıştır, ancak katkı maddesi içerenler için yapılmamıştır. HAREKETLİLİK Su üstünde yüzer. Su ve toprak yüzeylerinde kısmen buharlaşır ancak bir gün sonra büyük bir bölümü kalır. Büyük hacimlerde toprağa nüfuz edebilir ve yeraltı sularını kirletebilir. Uçucu bileşenler içerir. Diğer ters etkiler Su üzerinde oluşan filmler oksijen transferini etkileyebilir ve organizmalara zarar verebilir. Birikimlilik ve bozunabilirlik Belli başlı bileşenler kendiliğinden biyolojik olarak parçalanabilir. Uçucu bileşenler, havadaki fotokimyasal tepkimelerle hızla oksitlenir. notlar (BiyoDegradasyon) Biyolojik olarak birikmesi muhtemel bileşenler içerir. Conclusion (Acute Toxicity - Microorganisms) Toksik: LL/EL/IL mg/l (suda yaşayan organizmalara) (LL/EL50 sulu test özü hazırlamak için gerekli nominal ürün miktarı olarak ifade edilir). 1 BERTARAF BİLGİLERİ GENEL BiLGiLER. Maddesel Atık : Mümkünse geri kazanın veya geri dönüştürün. Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksisite ve fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayın. Toprağa drenajına izin vererek tank dibinde biriken suyu bertaraf etmeyin. Bu, toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine yo açacaktır. Bir döküntü veya tank temizliğinden kaynaklanan atıklar yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalı, tercihen tanınan bir toplayıcı veya taşerona teslim edilmelidir. Toplayıcı veya taşeronun yetkinliği önceden saptanmalıdır. BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ Yerel mevzuat : Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yerel yönetmelikler bölgesel ve ulusal gereklerden daha katı olabilir ve bunlara uyulmalıdır. 14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ UN NO. KARAYOLU (ADR/RID/ADN) ADR SINIFI NOSU. ADR PAKET GRUBU / 9

8 KARAYOLU NAKLİYAT NOTLARI ADR SINIFI Sınıf : Yanıcı sıvılar. Uygun Nakliyat adı (PSN) DEMİRYOLU NAKLİYAT NOTLARI UN NO. DENİZYOLU (IMDG) 1202 IMDG PAKET GR. EMS Acildurum aksiyon kodu DENİZ YOLU NOTLARI Sınıflandırılmış değildir. MOTORİN Sınıflandırılmış değildir. F-E, S-E Y UN NO. HAVAYOLU (ICAO) 1202 HAVA PAKET GR. ADR ETİKETİ NOSU. Sınıflandırılmış değildir. HAZARD No. (ADR) 0 IMDG SINIFI TÜNEL KISITLAMA KODU (D/E) ICAO SINIFI FLAMMABLE LIQUID UN NO. KARAYOLU (ADR/RID/ADN) ADR SINIFI NOSU. ADR PAKET GRUBU UN NO. DENİZYOLU (IMDG) ADR SINIFI IMDG PAKET GR. EMS UN NO. HAVAYOLU (ICAO) HAVA PAKET GR. Acildurum aksiyon kodu ADR ETİKETİ NOSU. HAZARD No. (ADR) IMDG SINIFI TÜNEL KISITLAMA KODU ICAO SINIFI Sınıf : Yanıcı sıvılar. F-E, S-E 1202 Y 0 (D/E) 15 MEVZUAT BİLGİLERİ 8 / 9

9 AB DİREKTİFLERİ Mevzuat bilgilerinin kapsamlı olması amaçlanmamaktadır. Bu materyal için diğer yönetmelikler geçerli olabilir. EC Sınıflandırması : Kanserojen, kategori. Zararlı. Çevre için tehlikeli EC Sembolleri : Xn Zararlı. N Çevre için tehlikeli EC Risk İbareleri : R40 Kanserojen etkiye ilişkin sınırlı kanıt. R65 Zararlı: Yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. R66 Tekrarlanan maruz kalma deride kurumaya ve çatlamaya yol açabilir. R51/5 Suda yaşayan canlılar için toksik. Su ortamında uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilir. EC Güvenlik İbareleri : S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. S6/7 Uygun koruyucu giysi ve eldiven giyin. S61 Çevreye serbest bırakılmasına mani olun. Özel talimatlara/güvenlik veri föylerine bakın. S62 Yutulduğu taktirde kusturmaya çalışmayın: derhal doktora başvurun ve bu ambalajı veya etiketi gösterin. Sınıflandırma tetikleyici bileşenler : Yakıt içerir, dizel. 16 DİĞER BİLGİLER GENEL BİLGİLER Bu belge, bu ürünün güvenli depolanması, taşınması ve kullanımı için önemli bilgiler içerir. Bu belgedeki bilgiler, organizasyonunuzda güvenlik konularından sorumlu kişinin dikkatine sunulmalıdır. Kullanım ve Kısıtlamalar : Bu ürün, önceden tedarikçi firmanın tavsiyesi alınmaksızın, Bölüm 1'de önerilen uygulamaların dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün, ateş yakmak ya da daha parlak hale getirmek ve cildi temizlemek amacıyla solvent ya da temizlik maddesi olarak kullanılmaz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Dağıtımı: : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kişilerin kullanımına sunulmalıdır. BİLGİ KAYNAKLARI Bu GBF tedarikçilerimizden alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. DÜZENLEYEN TSE Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi. (Sertifika no: GBF - 097) HAZIRLAMA TARİHİ RİSK CÜMLECİKLERİ TAM R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R51/5 R66 R65 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. ZARALILIK BİLDİRİMLERİ ( Tam metin ) H04 May be fatal if swallowed and enters airways. EUH066 H51 H411 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Suspected of causing cancer. Toxic to aquatic life with long lasting effects. ÇEKİNCE Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır.bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir.yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 9 / 9

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CEMENTONE BITUMINOUS WATERPROOFER FOR ROOFS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 15501, 15502 KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 2 TEHLİKELERİN TANITIMI Waterproofing Liquid BOSTIK LIMITED

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı