ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ"

Transkript

1 PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç. Dr. İrem UZONUR Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. 1

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE Konu: Sonuç Raporu Düzeltme İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ Konulu akademik araştırmam, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediye ile imzaladığım sözleşme çerçevesinde tamamlanmış olup, sonuç raporu düzeltmesi başlangıçta 3 yıllık düşünülen proje, 1 yıla çekildiğinden alınan örnekler daha kısa periyotlarda alınmış olup, taahhüt edilen şekilde, yani 5 döneme ait olarak ekte sunulmuştur. Proje kapsamında yapılan açılımlar, katılınan ve başvurulan kongreler ve bilimsel toplantılar ile ilgili yazışmalar, bir adet sunum ve ek-süre içinde yayınlanan bir adet makale ve yazmakta olduğumuz bir adet makalenin girişi de ekte verilmiştir. Proje kapsamında katılınacak kongre ve yapılacak yayınlar tamamlandıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama Müdürlüğü ne teslim edilecektir. Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 2

3 03/06/2009 Yrd. Doç. Dr. İrem Uzonur Ek:1) Sonuç Raporu Düzeltme (70 sayfa), İstanbul'da Deniz Ekosisteminin Biyoindikatör Türler Açısından Moleküler Yöntemlerle (PZR, qpzr, DNA Dizi Analizi) İzlenmesi Konulu Akademik Araştırma (Üç Adet) 2) Üç Adet CD SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : İrem Uzonur Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Araştırma Projesi Fatih Üniversitesi Sonuç Raporu AKADEMİK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. İstanbul da özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. İleriye yönelik olarak, bu biyoindikatör türlerin konvansiyonel metodlarla tespiti zor olanlarını canlının DNAsı kullanılarak, moleküler yöntemlerden PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), RAPD-PZR analizi (rastgele amplifiye edilmiş polimorfik DNA-PZR), qpzr (gerçek zamanlı PZR) yöntemleri öncelikli kullanılarak ve devamında değişik elektroforez yöntemleri ve DNA dizi analizi yöntemleriyle tespite çalışılacaktır. Marmara Denizi ve Haliç te red-tide yapan türler olan (Prorocentrum minimum, Pseudo-nitzschia punges, Pseudo-nitzschia delicatissima, Ditylum brightwelli, Skeletonema costatum) ile patojen bir bakteri olan (Legionella spp.) belli aşamalarda çalışılmıştır. Çalışma, su numunelerinde bu türlerin türe özgü primerleri belirlenerek tespitleri beraberinde RAPD-PZR profilleri elde edilmesi ve bu profillerin kullanılarak dönemsel su numunelerinde adı geçen fitoplanktonlar için moleküler şablonlar belirlenmiştir. Bu şablonların optimizayonu ile Marmara ve Haliç te bu türlerin sebep olacağı bloom lar önceden tahmin edilebilecektir. Tarih: 03/06/2009 Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. İrem Uzonur İmza Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. Tarih: 3

4 .../.../... Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Tez Danışmanı (Ad-soyad) 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. İmza 4

5 Çalışmamızın Projem İstanbul başvuru belgelerinden Ek 3 akademik araştırma çalışma programına göre, amaç ve kapsamı doğrultusunda sonuçlarıyla değerlendirilmesi ve tartışması aşağıdaki gibidir. Proje çalışmasına resmi olarak tarihinde başlanmıştır. Bu tarih itibariyle proje bitiş tarihine kadar geçen sürede ve sonuç raporunun düzeltilmesi için verilen ek sürede yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklarda inceleyebiliriz. I. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞILAN NUMUNELERİN SENKRONİZASYONU Proje kapsamında temin edilen 5+1 dönemlik su numuneleri, örnekleme dönemleri, örnekleme yer ve şekilleri ile ilgili detaylar Tablo 1 de verilmiştir. Farklı çalışma dönemleri renklendirilmiştir ve ilgili dönem rekleri tablo açıklamaları kısmında verilmiştir. Tablo 1: Çalışma döenmlerine göre su numunelerinden elde edilen DNA örnekleri ve kısa tarifleri, örnekleme tarihleri ve yerleri. DNA ismi Kısa Tarifi Örnek dönemi 1 K.Ç 240 Küçükçekmece 240mm filtre 2007 Kış dönemi 2 K.Ç. 180 Küçükçekmece 180mm filtre 2007 Kış dönemi 3 K.Ç Küçükçekmece 0.45 µm filtre 2007 Kış dönemi 4 B.Ç. 240 Büyükçekmece 240 mm filtre 2007 Kış dönemi 5 B.Ç. 180 Büyükçekmece 180 mm filtre 2007 Kış dönemi 6 B.Ç Büyükçekmece 0.45 µm filtre 2007 Kış dönemi 7 PND1 Pseudonitzcschia delicattissima patlaması 8 GK sart Fito-canlı örnek GK what Fito-canlı örnek GK 0.45 Fito-canlı örnek CA sart Fito-canlı örnek CA what Fito-canlı örnek CA 0.45 Fito-canlı örnek UK sart Fito-canlı örnek UK what Fito-canlı örnek UK 0.45 Fito-canlı örnek PNP 1, 2, 3 Pseudonitzcschia pungens (3 ayrı tüpte çıkartıldı) 2008 İlkbahar dönemi patlaması 18 PND 1, 2, 3 Pseudonitzcschia delicattissima (3 ayrı tüpte çıkartıldı) patlaması 5

6 19 L1-L20 Legionella su örnekleri (20 farklı yerden) A Karışık türler, A protokolü B Karışık türler B protokolü A PND patlaması, A protokolü B PND patlaması, B protokolü A Ditylum brightwelli patlaması, A protokolü B Ditylum brightwelli patlaması, B protokolü A Prorocentrum minimum patlaması, A Haliç protokolü 27 4B Prorocentrum minimum patlaması, B Haliç protokolü 28 5A Skeletonema costatum patlaması, A Nisan 2009-Haliç protokolü 29 5B Skeletonema costatum patlaması, B Nisan 2009-Haliç protokolü 30 6A Skeletonema costatum patlaması, A Nisan 2009-Haliç protokolü 31 6B Skeletonema costatum patlaması, B Nisan 2009-Haliç protokolü Tablo açıklamaları: Dönem Not: Tablo numunelerin alınış sırasına göre değil özellikle türe bağlı olarak işlenme sırasına göre düzenlendiğinden aynı çalışma dönemine ait örnekler aynı renklerle (bakınız tablo açıklamaları) belirtilmiştir. II. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMINA GÖRE SONUÇLAR PARALELİNDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN AÇILIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6

7 Araştırma belli aşamalara geldikçe devamında yapılacak açılımlar düşünülmüştür. Bu açılımlardan ilki bu konularda Yüksek Lisans öğrencieri yetiştirmektir. Bu kapsamda öğretim yılı 2. döneminde (Şubat 2009 kayıtlı) 1 adet Yüksek Lisans tez öğrencisi danışmanlığına başlanmıştır. Fatih Üniversitesi Biyoloji Türkçe Tezli Yüksek Lisans Bölümüne kayıtlı Fatih Koyuncu nun tez başlığı Marmara Denizi Biyoindikatör Türleri İçin Moleküler Tayin Anahtarı Oluşturma olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın da önümüzdeki dönem de desteklenmesi için Fatih Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 15 Nisan-15 Mayıs döneminde başvuru yapılmıştır. Benzer konularda çalışmaya hevesli, teze Eylül döneminde kayıt olacak bir öğrenci belirlenmiştir. Teze başlamış olan Fatih Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Seyfettin Taş Bey ile tanıştırılmış ve yapılacak araştırmanın aşamalarıyla ilgili hem danışılmış hem bilgilendirilmiş, yapılabilecek açılımlar beraberce düşünülmüş ve düşünülmektedir. Alg patlamaları, özellikle toksik olanları ekolojik açıdan önem arz etmekte ve bu patlamalar gerçekleştikçe öncelikli olarak patlamayı yapan türlerin moleküler yöntemlerle tespitine yönelik çalışmalara devam edilmesi, böylelikle patlama yapan türlere ait bir arşiv oluşturulması ilk etapta devam ettirilecek aşama olarak belirlenmiştir. Aynı açılımlar İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü ile de düşünülmektedir. Projenin sunumu aşamasına gelindiğinde bu konu ile ilgili detaylı bir görüşme planlanmaktadır. Bu konudaki teklifler daha ağırlıklı olarak çalışmamızın değerlendirilmesi doğrultusunda İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü nden beklenmektedir. Proje çalışılma döneminde bir diğer açılım olarak iki tane de stajyer öğrenci ile çalışılmıştır. Fatih Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Ulupınar (2008 Yaz döneminde) ve ODTÜ Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Serap Memik (2009 Şubat Ara tatil döneminde). Stajını tamamlayan öğrencilere Biyoloji Bölümümüzce verilen staj belgelerinin birer kopyası eklerde sunulmuştur. III. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMINA GÖRE KONGRE VE YAYIN ÇALIŞMALARI Çalışmamızın sonuçlarıyla ilgili bir uluslarası kongreye özet gönderilmiştir. Gönderilen özet metni ve yapılan yazışma metni aşağıdadır. Kabulüne dair henüz cevap beklenmektedir. Çalışmamızın birtakım sonuçları ise Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi ÇESKO 2009 da sözlü bildiri olarak sunulmuştur (21-22 Mayıs 2009, Fatih Üniversitesi, İstanbul) ve çalışma tam metin olarak Kongre Kitabında yayınlanmış ve internette 7

8 de online yayınlanacaktır. Kabul edilen tam metin aşağıda verilmiştir (bakınız tam metnin ilk sayfasındaki İBB projesi ile ilgili atıf dipnotuna). Bildrinin powerpoint sunumu da eklerde verilmiştir (Bakınız ilk sayfa İBB projesi atıf dipnotuna). 1 adet uluslararası yayın da hazırlanma aşamasındadır, ilk sayfası aşağıda sunulmaktadır. Yapılacak yayınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan destekle ilgili atıf yapmak bizim için bir şereftir, bu sebeple zaten aksi düşünülemez, yapılan destek hertürlü akademik zeminde zikredilmektedir. Bundan sonra da edilecektir. Desteklerin devamını dileyerek çalışmalarımıza ve yayınlarımıza devam etmekteyiz. NOVEL APPROACHES TO MOLECULAR DIAGNOSTICS OF THE BIOINDICATOR SPECIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON Prorocentrum minimum F. Koyuncu*, S. Tas**, E. Muftuoglu**, Z. Ulupinar*, I. Uzonur* *Fatih University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department, Istanbul, Turkey ** Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management, Physical Oceanography and Marine Biology Department, Istanbul, Turkey The identification and quantification of individual algal species remains difficult, time consuming, tedious, requiring a great deal of expertise and experience. Alternative to traditional, morphology-based methods, molecular techniques can provide detection of cryptic species within the bioindicator community in a rapid, accurate and simultaneous qualitative analysis. Although these methods require detailed knowledge of the molecular diversity within taxa in order to design efficient specific primers to avoid cross-reaction with non-target sequences. Based on rdna (large subunit) LSU, RAPD and real-time PCR results with specific focus in melting curve analysis together, a model system to detect marine, planktonic, bloomforming dinoflagellate Prorocentrum minimum was done using the DNA extracted from bloom samples, single cell isolates and mixed samples. From: Bergheim, Werner Sent: Tuesday, April 07, :22 PM To: Subject: MESAEP-Symposium 2009 receipt Munich, April 7nd 2009 Dear Dr. I. UZONUR, Thank you for your contribution to the 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy. This is only a Notice of Receipt of your registration and the submission of your abstract. 8

9 A "Notice to Authors" with the acceptance of your paper and the notice about the intended form of presentation (oral or poster) will be send to you by MESAEP at the end of May In April, you will also get more information about the symposium by and on our website Please take a look at our data shown below and send an to: if something is not correct. Name: Dr. Irem UZONUR Adress: Fatih University Dept. of Biology Buyukcekmece Istanbul TURKEY Paper: NOVEL APPROACHES TO MOLECULAR DIAGNOSTICS OF THE BIOINDICATOR SPECIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON Prorocentrum minimum Authors: F. Koyuncu, S. Tas, E. Muftuoglu, Z. Ulupinar, and I. Uzonur Looking forward to your participation in the symposium. Sincerely Yours, for the Organizing Committee Werner Bergheim 9

10 HALİÇ SU ÖRNEKLERİNDE REAL-TIME PZR YÖNTEMİ İLE Prorocentrum minimum TESPİTİ 1 REAL-TIME PCR DETECTION of Prorocentrum minimum in WATER SAMPLES of THE GOLDEN HORN ESTUARY Zeynep Ulupınar*, Fatih Koyuncu**, Hatice Esra Akgül*, Seyfettin Tas***, Irem Uzonur**** *Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 3. sınıf öğrencisi, Büyükçekmece, İstanbul **Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Y. L. Öğrencisi, Büyükçekmece, İstanbul *** İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilimdalı **** Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, Büyükçekmece, İstanbul ÖZET Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. Marmara Denizi nde özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. Prorocentrum minimum Haliç te red-tide yapan toksik bir türdür. Çalışmamızda konvansiyonel yöntemleri desteklemek üzere real-time PZR yöntemi kullanılarak tespiti yapılmıştır. Bu türün Marmara Denizi nde rutin takip edilmesi için ön çalışma niteliğindedir. Anahtar Sözcükler: real-time PZR, Prorocentrum minimum, alg aşırı çoğalmaları, kızıl su, Haliç ABSTRACT Instabilities in the aquatic ecosystem should be monitored routinely. There are some bioindicator species that can be biomonitored for red-tide events in the Sea of Marmara. Prorocentrum minimum is a toxic species causing frequent red-tides especially in Haliç. In our study we have done the detection of this bioindicator species by using real-time PCR as a supporting tool for conventional methods of detection which will facilitate the routine monitoring of this species in the Sea of Marmara. Key Words: real-time PCR, Prorocentrum minimum, bloom, red-tide, Golden Horn 1. Giriş Deniz ekosistemlerinin çeşitli yönleriyle takip ediliyor olması ekosistemdeki dengenin devamı açısından önemlidir. Deniz ekosisteminde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, tür çeşitliliği ve dağılımı, besin zincirleri ve besin ağları, potansiyel ötrofikasyon veya alg aşırı çoğalmaları bölgeleri, red-tide gibi denge bozulmaları hakkında çeşitli öngörülerde bulunma fırsatı tanır. İnsan kaynaklı etkiler sonucunda denizel ortamda meydana gelen bu fiziksel ve kimyasal değişimler biyoindikatör türler aracılığıyla izlenebilmektedir. Bu çalışmada, Haliç te biyoindikatör bir tür olarak düşünelebilecek ve konvansiyonel metodlarla tespitinin zor ve çok ayırt edici olamadığı dinoflagellat Prorocentrum minimum için moleküler yöntemlerle tür tespiti yapabilmek amaçlanmıştır. Marmara Denizi'nde gerek besin maddeleri, gerekse plankton miktarları hem yerel hem de mevsimlik değişimler göstermektedir. Özellikle kıyısal bölgelerde, kapalı koy ve körfezlerde, haliç ve lagünlerde yksek miktardaki besleyici element varlığına bağlı olarak görülen aşırı alg gelişimi, yerel ötrofik bir durumun sonucudur. Marmara Denizi nde özellikle yüzeyden 20m derinliğe kadar fitoplankton yoğun olmakla birlikte ilk 5 metrelik en üst yüzey tabakasında daha yoğun bir dağılım göstermektedir. Baskın olan türler mevsimsel ve lokal olarak değişmektedir. Yaz aylarında yüzey sularında dinoflagellatlar baskın tür oluştururken diyatomlar kış sonu ve ilkbaharda daha yoğun bulunmaktadır [1, 2]. Özellikle Marmara yüzey suyu ekolojik sistemi Karadeniz üst tabakasından Boğaz yoluyla taşınan plankton nedeniyle yoğun olarak etkilenmektedir. Göreceli olarak yüksek birincil üretim değerleri Çanakkale Boğazı'na doğru giderek azalmaktadır. Marmara Denizi balıklar için bir göç yolu durumundadır ve ülkenin toplam deniz ürünleri ihtiyacının yaklaşık % 20'sini karşılamaktadır. Kıyısal kirlenmeler ve toksik maddelerden başka plankton tür dağılımı ve yoğunluğunun değişiminin tüm Marmara Denizi ni ve bunlardan 1 Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Projem İstanbul dönem akademik projeler kapsamında İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE İZLENMESİ adı altında desteklenmiştir. 10

11 beslenen balık türlerini etkileyeceği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu yönüyle İstanbul deniz ekosisteminin biyoindikatör türler aracılığıyla izlenmesi çok önemlidir. 2. Materyal ve Yöntem Çalışmada kullandığımız Haliç su örneklerinin mikroskopik incelemeleri yapılmış ve tarihli bu örneklerde aşırı çoğalan dinoflagellat Prorocentrum minimum türünün hücre sayısının litrede 70 milyona kadar çıktığı saptanmıştır [3]. DNA izolasyonu için MN Nucleospin Plant II Kitinin iki farklı protokolü kullanılmıştır. İki farklı protokolle çıkarılan DNA örnekleri ile yapılan PZR denemeleri A protokolünün Prorocentrum minimum tür tayini için gerekli PZR ve real-time PZR uygulamaları açısından uygun olduğunu göstermektedir. Prorocentrum minimum tür tayini için Prorocentrum minimum türüne özgü Minimum F: 5 -GGG TCA TGG TAG CTC GTC TA-3 Minimum R: 5 -CGT CTT TGT GTC AGG GAA AT-3 dizili primerler kullanılmıştır [4, 5]. Real-time PZR uygulamaları için Takara marka SYBR Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 40 reaksiyonluk hazır kitleri firmanın önerdiği şekli ile kullanılmıştır. Real-time PZR uygulamaları Rotorgene marka Real-time PZR cihazında Tablo 1 de verilen amplifikasyon ve melting analiz şartlarında uygulanmıştır. Real-time sonuçlarının sağlaması %2 lik agaroz jel elektroforezi ile yapılmıştır. Agaroz jel elektroforezi için kullanılan DNA boy markörünün bant uzunlukları uzundan kısaya: 1500 bç, 850 bç, 400 bç, 200 bç, 50 bç dir (Şekilde markörün en küçük boylu bantı olan 50 bç i gözükmemektedir.). Tablo-1: Real-time PZR ve erime analizi şartları. 3. Sonuç ve Tartışma Tablo 2 de yer alan 10 numaralı Min4A örneği için 80 o C de elde edilen erime tepe noktası floresans datası (Şekil- 1c), Prorocentrum minimum a özgü bir derecedir; yapılan önceki denemelerde eşdeğer tepe elde edilmiştir (diğer sonuçlar gösterilmemiştir). Prorocentrum minimum patlaması sonrası elde edilen su örneğinin DNAsının MN Nucleospin Plant Kitinin A ve B protokollerine göre çıkartılması sonucu elde edilen DNAlara A protokolü için 4A B protokolü için 4B numaraları verilmiştir. Bu çalışmada gösterilen ve daha önceki çalışmalarda da sağladığımız şekliyle DNA izolasyonu için A protokolü çalışılmasına karar verilmiştir (Şekil-2). 11

12 Şekil-1a, b, c: Şekil 1, üç şekilden oluşmaktadır: a şekli real-time ekranında ilk gözüken çoğalma datasını, b şekli kabaca çıkan sonuçların göreceli konsantrasyonlarını, c şekli herbir örnek için gerçekleşen çoğalmaların erime analiz datasını göstermektedir. 12

13 Tablo-2: Real-time PZR analiz raporlarında DNA isimlendirme, renk kodlarının gösterimi ve erime analiz sonuçlarının tepe değerleri. M Kaynaklar Şekil-2: Real-time PZR sonuçlarının %2 lik agaroz jel elektroforez sağlaması. [1]. Deniz N. ve Taş S., Seasonal variations in the phytoplankton community in the north-eastern Sea of Marmara and a species list. Journal of Marine Biological Association. doi: /s Printed in the United Kingdom, [2]. Yüksek A., Okuş E., Yilmaz İ. N., Aslan-Yilmaz A ve Taş S., Changes in biodiversity of the extremely polluted Golden Horn Estuary following the improvements in water quality Marine Pollution Bulletin 52, , [3]. Taş S. ve Okuş E., The evaluation of Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller (Dinophyceae) blooms in the Golden Horn Estuary The 13th international Conference on Harmful Algae, Hong Kong Nov [4]. Scorzetti, G., et al., Multiple simultaneous detection of harmful algal blooms (HABs) through a high throughput bead array technology, with potential use in phytoplankton community analysis, Harmful Algae, 8, , [5]. Dolapsakis, N.P. et al., Morphology and rdna phylogeny of a Mediterranean Coolia monotis (Dinophyceae) strain from Greece, Sci. Mar., 70(1): 67-76,

14 ON THE IMPORTANCE OF LEGIONELLA MONITORING IN Istanbul BY TECHNOLOGY SUPPORTED, PCR-BASED METHODS 2 Uzonur, I., Taş, S. Fatih University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department, Istanbul, Turkey ABSTRACT Legionellosis is an infectious disease emergent as a side-effect of modernisation and industrialisation. Cause is, inhaled aerosolized Legionella bacteria; a common pathogenic colonizer of any water system, leading to severe health risks and considerable legal and economic damage to businesses. Regular Legionella monitoring of places where potential exposure of susceptible individuals exists is advisable. İstanbul as a developing, industrialized and touristic city and 2010 European Capital of Culture should be highly aware of this disease s control of spreading and monitoring. Whereas environmental monitoring is not yet recommended in Turkey because of its economic and technical burdens. Aim is to detect the species before their number is enough to make the infection, encouraging the usage of kits that enable environmental surveillance at DNA level by Aqua Screen PCR Diagnostic Kits (Minerva Biolabs). Keywords: Legionella monitoring, Turkey, Aqua Screen PCR Diagnostic Kits, PCR, real-time PCR. INTRODUCTION Legionellosis is an infectious disease that takes two distinct forms: Legionnaires' disease which is the more severe form of the infection that produces pneumonia and Pontiac fever; a milder respiratory illness without pneumonia resembling acute influenza. Both diseases are caused by the same bacterium belonging to the genus Legionella with at least 50 known species; 18 of which have been linked to pneumonia infections in humans including the most notable species L. pneumophila and its serogroups causing over 90% of Legionellosis cases. Legionellosis sources may cover almost any warm water system or device including man-made or natural, that disseminates water, particularly as aerosols, sprays or mists and provides favorable conditions for Legionella growth and amplification (especially Legionnaires disease causing ones; Legionnaires Disease Bacteria (LDB) are of special consideration). Legionella especially LDB are widely present at low levels in lakes, streams, rivers, freshwater ponds, and mud. The levels of LDB that are found in the natural environment are so low that it is unlikely that an individual would get the disease from these sources. However, the risk of exposure increases in favorable water systems as domestic plumbing systems, cooling towers since high concentrations of the organism grow in warm, stagnant water ideal for the growth of the organism (Victoria et al. 2008; Diederen 2008). Many cases of legionellosis are undiagnosed, making the risk of legionellosis still underestimated. According to the estimations of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) there are between 10,000 and 15,000 Legionnaires Disease cases annually in the United States, while the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) estimates there are 25,000 cases of legionellosis, resulting in more than 4,000 deaths with fatality rates ranged from 5 to 30% during various outbreaks. The World Health Organization estimates that all over the world the most severe variant of legionellosis is responsible of to deaths yearly. Outbreaks of legionellosis are categorized as nosocomial (i.e. hospital-acquired), travel-acquired, or community-acquired. Travel-associated cases of legionella are regularly reported from Turkey through the Eurosurveillance system, (Ricketts & Joseph 2006) and nosocomial cases have been described previously, the community-acquired outbreaks seem to be undetermined, unrevealed (Ozerol et al. 2006). Legionellosis outbreaks due to contaminated water or water distribution systems tend to be more insidious and may only be revealed after active surveillance is introduced (Türetgen et al. 2005; Türetgen & Cotuk 2007). Community outbreaks of legionellosis are especially due to cooling towers of large industrial facilities to more people working and living nearby. Previous studies have shown a number of Legionnaires disease outbreaks that originate from cooling towers (Koide et al. 1993; Yaradou et al. 2007). Therefore, routine monitoring of Legionella has proven to be an important strategy in prevention of this sinister but severe disease. Monitoring of Legionella spp. in water is performed by culture in many EU countries in compliance with the international standard ISO (International Standards Organisation, 1998) but monitoring and surveillance of 2 This work is supported by the Scientific Research Fund of Fatih University under the project number P and İstanbul Metropolitan Municipality Projem Istanbul term Academical Research Projects. 14

15 İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ ÖZET Su ortamlarının çeşitli yönleriyle takip ediliyor olması su ekosisteminin devamı ve çeşitli antropojenik kaynaklı olayların genel analizi için önemlidir. Su ekosisteminin DNA çeşitliliği yönüyle değerlendirilmesi yaklaşımı olan projemizde, zaman içinde çeşitli uygulamalara yönelik geliştirilebilecek açılımlarıyla bir çeşit DNA arşivleme çalışması ile başlanacaktır. Arşiv DNA larda su kalitesini tespite yönelik biyoindikatör türlerin erken tespit ve teşhisi konvansiyonel teşhisi destekleyici ve teyid edici ve bazen de konvansiyonel yöntemlerle tespitlerin yapılamadığı durumlarda moleküler yöntemlerle devam ettirilecektir. Proje kapsamında belirlenecek türlere özgü primerlerin belirlenmesi, bu türlerin çeşitli PZR (konvansiyonel PZR, real-time qpzr) yöntemleriyle tespit edilmesi ve yine bu türler hakkında daha detaylı olarak DNA dizi tespit analizleri yapılabilmesi mümkün olacaktır. Biyoindikatör türlerin moleküler yöntemlerle tespiti ile çok değerli öngörülerde bulunulabilecektir (örneğin, balık türlerinin ilerki dönemlerde gerçekleşecek bolluk ve dağılımının önceden tahmini; potansiyel ötrifikasyon veya alg patlaması bölgelerinin önceden tespiti ve su örneklerindeki patojen bakterilerin teşhisi gibi). AMAÇ Öncelikle, toplanacak çeşitli su örneklerinde mevcut organizmaların bir DNA arşivi oluşturulacaktır. Daha sonra bu arşiv istenilirse doğrudan doğruya, ya da İBB tarafından rutin veya dönemsel olarak yaptırılan diğer ölçümlerle (sulardaki oksijen konsantrasyonu, kirliliğe yol açan öncelikli kimyasallar, bakteri sayımı vs.) bir arada yorumlanmak üzere kullanılabilecektir. Her bir su örneği için farklı araştırmalar düşünülebilir, deniz ya da tatlısu kalitesi açısından bu DNA arşivinde hangi türlerin bulunduğuna, ne miktarlarda bulunduğuna dair tespitler yapılabilecektir. Bu türler ilk etapta öncelikli olarak bloom yapan fitoplankton olarak düşünülmüştür. Ayrıca, çeşitli enfeksiyonlara sebep olan bakteri ve virüsler ile biyolojik çeşitlilikte sulardaki temizlenmeye bağlı olarak artması beklenen türler ve yine ekonomik açıdan artışını beklediğimiz balık yumurtaları ile ilgili bir ilk etap DNA araştırma profili oluşturulması amaçlanmaktadır. Yani, su örnekleri belirli boy filtrelerle süzülerek elde edilen filtratın DNAsı çıkartıldıktan sonra, arşivde mevcut türlere özgü primerler ile karşılaştırılarak, varlığı tesbite çalışılan türler miktarları çok az dahi olsa belirlenebilecektir. 15

16 GİRİŞ Çalışmanın Amaç ve Kapsamı Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. İstanbul da özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. İleriye yönelik olarak, bu biyoindikatör türlerin konvansiyonel metodlarla tespiti zor olanlarını canlının DNAsı kullanılarak, moleküler yöntemlerden PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), RAPD-PZR analizi (rastgele amplifiye edilmiş polimorfik DNA-PZR), qpzr (gerçek zamanlı PZR) yöntemleri öncelikli kullanılarak ve devamında değişik elektroforez yöntemleri ve DNA dizi analizi yöntemleriyle tespite çalışılacaktır. Marmara Denizi ve Haliç te red-tide yapan türler olan (Prorocentrum minimum, Pseudo-nitzschia punges, Pseudo-nitzschia delicatissima, Ditylum brightwelli) ile patojen bir bakteri olan (Legionella spp.) çalışılmıştır. Çalışma, su numunelerinde bu türlerin türe özgü primerleri belirlenerek tespitleri beraberinde RAPD-PZR profilleri elde edilmesi ve bu profillerin kullanılarak dönemsel su numunelerinde adı geçen fitoplanktonlar için moleküler şablonlar belirlenmiştir. Bu şablonların optimizasyonu ile Marmara ve Haliç te bu türlerin sebep olacağı alg patlamaları önceden tahmin edilebilecektir. Çalışmanın teorik altyapısında önem arzeden bahisler aşağıdaki başlıklar altında projenin teorik zemini olması açısından irdelenmiştir. Biyoindikatör Tanımı ve Biyoindikatör Türlerde Aranan Özellikler 1. Bir ortamda bulunuşları, bollukları, iyi bir gelişim göstermeleri, belirli koşullarda da ortadan kaybolmalarıyla, belirli bir yetişme ortamı koşulları hakkında bir yargıya varma olanağı sağlayan canlı türleridir.örneğin, bir ortamın toprak reaksiyonu, tuzluluğu, nemliliği, ışık, sıcaklık ve su ilişkileri veya hava kirliliği konusunda bir yargıya varmayı sağlayan bitki türleri vardır. Bunların hepsi biyoindikatör olarak nitelenir. Biyoindikatörler, özellikle çevreye olan baskıların değerlendirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Bazı ekolojik baskılara, örneğin havanın SO 2 ile kirlenmesine duyarlı olan bazı bitkiler, sararmak, gelişim anormalliği göstermek, hastalanmak, hatta ölerek yokolmak suretiyle bu duruma bir reaksiyon gösterirler. 2. Biryerde bulunmalarına ve yokolmalarına dayanarak, peyzajların korunma dereceleri hakkında karar verebilen türler ve yaşama birlikleridir. 3. Biyolojik anlamda Gösterge (=İndikatör) Tür =Biyoindikatör. Bazı araştırıcılar biyoindikatör türleri doğal dengenin bozulduğunu belirleyen ve belli koşullarda gelişebilen türler olarak tarif ederken bazıları da belli çevre etkilerine karşı aşırı derecede duyarlı olan ve reaksiyon gösteren bitki ve hayvan türleri olarak tanımlamaktadır. Hangi canlı 16

17 gurubuna girerse girsin biyoindikatör olarak kullanılacak türlerde bazı ortak özellikler aranır. Dar toleranslı türler, geniş toleranslı türlere tercih edilmelidir, İri yapılı türler, küçük yapılı türlere oranla daha çok tercih edilmelidir, Biyoindikatör tür, bolca bulunmalıdır, Kolaylıkla toplanabilmelidir, Hayat döngüsü çok kısa olmamalıdır, Belli kirleticilere karşı her zaman aynı tepkiyi göstermelidir, Diatom:Dinoflagellat Oranı Diatomlar, ökaryotik su yosunlarının fitoplanktonları oluşturan temel gruplarındandır. Çoğu diatom tek hücrelidir, fakat koloni veya zincir oluşturanları da vardır. Diatomlarda tek hücrelilerinin temel özelliği silisten oluşan dış kabuklarıdır. Bu dış katmanları nedeniyle diatomların şekilleri büyük farklılıklar gösterir, onlara değişik ve ilginç görünümler kazandırır (Şekil 1). Şekil 1: Deniz diatomları Dinoflagellatlar, ateşrengi algler, Pyrrophyta, Protista aleminin kamçılı, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan şubesidir. Genellikle iki kamçılı, iri çekirdek taşıyan, stigmaya sahip hücreleri vardır. Genellikle denizlerde, bazı türleri ise, tatlı ve acı sularda yaşarlar. Ototrof, saprotrof, parazit ya da holozik beslenirler. Fotosentez ürünleri nişasta, poliglikoller ve katı yağlardır. Şekil 2: Prorocentrum minimum 17

18 Diatom:Dinoflagellat oranı deniz ekosistemini takip için önemli bir parametre olarak değerlendirilmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Fitoplanktonlarla ilgili ölçümler (Ices Advisory Committee On Ecosystems Ace:05) Ignatiades ve ark. (2007) diatom:dinoflagellat oranının ötrofikasyon gibi çevresel değişimlerin göstergesi olan bir indeks olarak değerlendirilebileceğini bildirmiştir. Marasovic ve ark. (2005) ise Adriatik Denizinde fitoplankton kompozisyonundaki değişimlerin ve dinoflagellatların artması sonucu diatom:dinoflagellat oranının azalmasının antropojenik besin girdileri ile global iklimsel değişimlerden kaynaklandığını bildirmiştir. Chrétiennot-Dinet (1998) e göre dinoflagellatlar ötrofik ortamlarda artmakta, diatomların baskın bulunması ise fitoplankton topluluklarının iyi durumda olduğunu göstermektedir. Çünkü, azot ve fosfor yüklemesi başlangıçta diatom artışını teşvik ederek ortamdaki silikatın hızla azalmasına ve daha sonra silikat sınırlamasına neden olabilmektedir. Bu durum, diyatome büyümesini inhibe edebilmekte, bunun yerine flagellatlı türler baskın hale geçebilmektedir (Livingstone, 2001). Körfezde kirliliğin arttığı düşüncesine karşın, besin elementlerinin birçok kirlenmiş ortama göre düşük düzeylerde bulunması, diyatomelerin baskınlığı ve özellikle dinoflagellatların neden olduğu red tide yada diğer bir aşırı artış olayına rastlanmaması incelenen ortamın ötrofik koşullar göstermediği şeklinde yorumlanabilir. 1980'den beri yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye denizlerinde renklenmeye neden olan en yaygın türler Tablo 3'de sunulmaktadır. Tablo 3: Türk Denizlerinin Zararlı Mikro-Algleri, Tür Renk mc z(m.) L T CYANOPHYCEAE Anabaena spiroides kırmızı-kahverojizo??? HT A. variabilis kırmızı-kahve??? HT DINOPHYCEAE Alexandrium minutum kırmızı-kahve PSP Ceratium furca Turuncu HO-AO Dinophysis acuminata Turuncu??? DSP D. acuta Turuncu??? DSP D. caudata Turuncu??? DSP 18

19 D. fortii Turuncu??? DSP D. mitra Turuncu??? DSP D. rotundata Turuncu??? DSP D. sacculus Turuncu??? DSP D. tripos Turuncu??? DSP Gonyaulax grindleyi Turuncu??? DSP G. polyedra kırmızı-kahve ? G. spinifera kırmızı-kahve PSP? Gymnodinium simplex yeşil-kahve???? Gyrodinium spirale Turuncu???? Noctiluca scintillans pembe NH 3 Oxytoxum scolopax soluk turuncu ? Prorocentrum cassubicum soluk turuncu??? DSP P. dentatum Turuncu ?? HO-AO P. lima Turuncu??? DSP P. micans Turuncu HO-AO P. triestinum Turuncu HO-AO P. minimum soluk turuncu???? Protoperidinium longipes Turuncu ? P. steinii Turuncu ? Scripsiella trochoidea kahve ? PRYMNESIOPHYCEAE Emiliania huxlei beyaz 10 6??? BACILLARIOPHYCEAE Biddulphiales Coscinodiscus granii yeşil-kahve HO-AO Thalassiosira allenii soluk yeşil HO-AO T. anguste-lineata yeşil-turuncu HO-AO T. rotula yeşil-turuncu HO-AO Bacillariales Cylindrotheca closterium açık yeşil ? Phaeodactylum tricornutum açık yeşil ? Pseudo-nitzschia delicatissima beyaz??? ASP P. pseudodelicatissima beyaz??? ASP P. pungens soluk yeşil ?? EUGLENOPHYCEAE 19

20 Eutreptiella gymnastica yeşil HO-AO PRASINOPHYCEAE Pyramimonas propulsa yeşil ??? kullanılan kısaltmalar: mc, bir litrede maksimum hücre sayısı; z, maksimum hücre bolluğu derinliği; L, LLoyd kümelenme indeksi; T, zararlı etkinin tipi: PSP, paralytic Shellfish Poison; DSP, Diarrhetic Shellfish Poison; ASP, Amnesic Shellfish Poison; HT, Hepatotoksik, HO, hyperoksia; AO, anoksia; NH3, Amonyak;?, bilinmiyor. Diatom ve Dinoflagellatların Deniz Ekosistemindeki Önemi Ülkemizde rapor edilen fitoplankton türlerinin yaklaşık yüzde %10 zehirli-zararlı aşırı üreme oluşturdukları ve bunlardan sadece %5 inin bilinen fitoplanktonik toksinleri sentezleyerek balık ölümleri ile birlikte ekosistem düzeyinde katastrofi oluşturabildikleri bilinmektedir (Koray ve Çolak Sabancı, 2004). Örnekleme periyodu süresince zararlı-zehirli algler saptanmış olup, toksik mikro-alglerden Pseudo-nitzschia türleri ASP açısından riskli türlerdir. Diğer taraftan toksik olmamakla birlikte zararlı mikro-alg aşırı üremelerine neden olan Rhizosolenia setigera Brightwelli türüne rastlanılmıştır. Ancak bu türün hücre konsantrasyonu herhangi bir zarara ya da toksisiteye neden olacak düzeyde değildir. Bu çalışmada özellikle diyatomların tercih edilmesi kirliliğe karşı daha hassas tepki vermelerinden kaynaklanmaktadır. Herbir tür çevre şartlarındaki değişikliklere ve kirliliğe farklı şekilde cevap vermektedir. Bu yüzden diyatomlar yaygın bir şekilde su kalitesinde indikatör olarak kullanılmaktadır. Diyatom bazlı yaklaşımların kullanılması, diyatom ve çevresel değişiklikler arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için temel oluşturmaktadır (Gomez, 1999, Juttner ve diğ., 2003). Özellikle herhangi bir akuatik çevre hakkındaki çevresel değişiklikler ve su kalitesinin geçmişi ve şu anının değerlendirilmesi için diyatomların kullanılabilirliği dünya çapında son on yıldır kabul görmektedir (Van Dam, 1974; Chessman, 1986; Whitmore, 1989) Fitoplankton Çalışmaları ve Önemi Deniz ekosistemi hakkındaki biyolojik araştırmaların en önemli bölümünü plankton üzerine gerçekleştirilen araştırmalar oluşturmaktadır. Fitoplanktonik organizmalar farklı ortam koşullarına farklı cevaplar vermekte ve bu durumda ortama bazı türler ilave olurken bazı türler ortadan kalkmaktadır. Bu olay, aslında tür komposizyonu ve topluluk yapısı değişimlerinin kombinasyonu ile fiziksel ortamın değişim sürecini kapsar. Fiziksel ortam değiştikçe topluluğa yeni koşullarla uyumlu türler ilave olurken koşullara uymayan bazı türler yok olur (Odum,1971). Bu süreç doğal koşulların korunduğu bölgelerde öylesine düzenlidir ki, yılın belirli dönemlerindeki hücre yoğunlukları matematiksel olarak modellenebilirler (Evans ve Parslow, 1985, Evans, 1988). İlkbahar aylarında diyatomların, yaz aylarında flagellatların bol oldukları bilinmektedir (Bougis, 1976; Smayda, 1980). 20

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim PCR nedir? DNA Polimeraz enzimi kullanılarak DNA nın spesifik bir parçasının in vitro (bir tüp içerisinde)

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

GENETİK LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI GENETİK LABORATUVARI Laboratuvar sorumluları: Prof. Dr. Mehmet TOPAKTAŞ Prof. Dr. Hasan Basri İLA Temel Araştırma Alanımız: Genetik, Sitogenetik, Genotoksikoloji Genetik laboratuvarında günlük hayatta

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Amaç. Bu pratiğin amacı öğrencilerin polimeraz zincir reaksiyonu ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Amaç. Bu pratiğin amacı öğrencilerin polimeraz zincir reaksiyonu ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak BİYOFİZİK 2015 1 Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin polimeraz zincir reaksiyonu ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 2 Hedefler Bu pratiğin sonunda öğrenciler, polimeraz zincir

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4. Ha&a Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunu içeriği PCR ın tanımı PCR ın kısa tarihçesi Hücre içi DNA replikasyonu PCR bileşenleri PCR temel prensipler PCR ın kullanım alanları

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

16S rrna Analizi. Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

16S rrna Analizi. Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 16S rrna Analizi Doç. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum içeriği Genel bilgi Uygulanışı Kullanım alanları Avantajları Dezavantajları Neden

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ Fotosentez ile ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz. DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz YGS / FEN. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 27. Aşağıda, sabun üretim aşamaları verilmiştir. 28. Aşağıdaki şekilde, insandaki bazı endokrin bezler numaralandırılmıştır. 1. aşamada A kabına 100 g X maddesi eklenmiş ve her iki kabın sıcaklığı getirilmiştir.

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

TEMEL VETERĠNER GENETĠK

TEMEL VETERĠNER GENETĠK DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL VETERĠNER GENETĠK KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler)

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) Bu gruba giren bitkiler, tek hücreli veya koloni halinda yaşayan, bazı üyeleri ipliksi yapıda olan mavi renkli alglerdir. Bir kısmı bakteri kadar küçüktür. Bir hücrede

Detaylı

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) (DNA nın in vitro çoğaltılması) 2 Hücrede doğal olarak (in vivo)gerçekleşen replikasyon, in vitro koşullarda da (hücre dışında)

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur.

-Kloroplast ve mitokondri bulunmaz fakat bu organellerde bulunan aynı bulunur. BAKTERİLER GENEL ÖZELLİKLERİ: -Prokaryot hücre yapılı, tek hücreli canlılardır. -Halkasal DNA ya sahiptirler. Bazı bakterilerde plazmit bulunur. Plazmit: Küçük ve halka şeklinde DNA parçacıklarıdır. Bakterilerin

Detaylı

Atmosfer Kimyası Neden Önemli?

Atmosfer Kimyası Neden Önemli? ÇEV 715 Atmosfer Kimyası Özgür ZEYDAN (PhD.) http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Atmosfer Kimyası Neden Önemli? Atmosfere salınan antropojenik ve doğal emisyonların atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısını

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş

Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken. Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ö.İ. Uzunyol MYO. Giriş İzmit Körfezi (Marmara Denizi, Türkiye) Fitoplanktonu ile Çevresel Parametreler Arasındaki İlişkinin Kanonik Uyum Analizi (CCA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi Arzu Morkoyunlu Yüce, Tekin Yeken Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR

Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR 200 Kategori Alt Kategori Program İçeriği Kazanımlar Dersler Arası İlişki I. HAYATSAL OLAYLAR I.1. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji İnsan için önemli olan birçok ürünlerin üretimi biyoteknolojinin

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER * Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER *Bitki nüklear, mitokondriyal ve kloroplast DNA'ları *Burada yer alan bugünkü bilgilerimizin çoğu, moleküler evrim mekanizması ve oranları kullanılarak

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ Değişik canlı gruplarında kalıtsal molekülün çeşidi, sayısı, biçimi ve organizasyonu bakımından farklılıklar bulunur. Ortak özellik: nükleik

Detaylı

Gıdalarda Tağşişin Belirlenmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemler

Gıdalarda Tağşişin Belirlenmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemler ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gıdalarda Tağşişin Belirlenmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemler Ar. Gör. Sevgin DIBLAN Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU 1 İçerik Tağşiş nedir ve etkileri Gıda tağşişinin

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI Gen Anlatımının Belirlenmesi DNA mikroçalışmaları Makroçalışmaları EST (Expressed sequence tag) Gen anlatımının seri analizi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Moleküler Biyoloji Lab. Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

DNA Dizileme (Sekanslama)

DNA Dizileme (Sekanslama) T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ DNA Dizileme (Sekanslama) Dr. Eray ATIL Vet. Hekim, Mikrobiyolog Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Eğitim Bilgileri Eğitim süresi

Detaylı

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 7 Bir monosakkarit olarak en çok bilinen glikoz; yaşamın temelini teşkil eden önemli bir karbonhidrattır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Karadeniz ve Kıyılarının Çevresel Özellikleri ve Sorunları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Didem UĞUR ÇEVRE ve ORMAN UZMANI Sunum

Detaylı

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır. Petrifilm Maya

Detaylı