ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ"

Transkript

1 PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç. Dr. İrem UZONUR Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz. 1

2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜNE Konu: Sonuç Raporu Düzeltme İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ Konulu akademik araştırmam, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediye ile imzaladığım sözleşme çerçevesinde tamamlanmış olup, sonuç raporu düzeltmesi başlangıçta 3 yıllık düşünülen proje, 1 yıla çekildiğinden alınan örnekler daha kısa periyotlarda alınmış olup, taahhüt edilen şekilde, yani 5 döneme ait olarak ekte sunulmuştur. Proje kapsamında yapılan açılımlar, katılınan ve başvurulan kongreler ve bilimsel toplantılar ile ilgili yazışmalar, bir adet sunum ve ek-süre içinde yayınlanan bir adet makale ve yazmakta olduğumuz bir adet makalenin girişi de ekte verilmiştir. Proje kapsamında katılınacak kongre ve yapılacak yayınlar tamamlandıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama Müdürlüğü ne teslim edilecektir. Gereğinin yapılması hususunu saygılarımla arz ederim. 2

3 03/06/2009 Yrd. Doç. Dr. İrem Uzonur Ek:1) Sonuç Raporu Düzeltme (70 sayfa), İstanbul'da Deniz Ekosisteminin Biyoindikatör Türler Açısından Moleküler Yöntemlerle (PZR, qpzr, DNA Dizi Analizi) İzlenmesi Konulu Akademik Araştırma (Üç Adet) 2) Üç Adet CD SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMACININ ADI VE SOYADI: ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ: ÜNİVERSİTE: RAPOR NO : İrem Uzonur Yüksek Lisans Tezi Doktora Tezi Araştırma Projesi Fatih Üniversitesi Sonuç Raporu AKADEMİK ARAŞTIRMANIN KONUSU: Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. İstanbul da özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. İleriye yönelik olarak, bu biyoindikatör türlerin konvansiyonel metodlarla tespiti zor olanlarını canlının DNAsı kullanılarak, moleküler yöntemlerden PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), RAPD-PZR analizi (rastgele amplifiye edilmiş polimorfik DNA-PZR), qpzr (gerçek zamanlı PZR) yöntemleri öncelikli kullanılarak ve devamında değişik elektroforez yöntemleri ve DNA dizi analizi yöntemleriyle tespite çalışılacaktır. Marmara Denizi ve Haliç te red-tide yapan türler olan (Prorocentrum minimum, Pseudo-nitzschia punges, Pseudo-nitzschia delicatissima, Ditylum brightwelli, Skeletonema costatum) ile patojen bir bakteri olan (Legionella spp.) belli aşamalarda çalışılmıştır. Çalışma, su numunelerinde bu türlerin türe özgü primerleri belirlenerek tespitleri beraberinde RAPD-PZR profilleri elde edilmesi ve bu profillerin kullanılarak dönemsel su numunelerinde adı geçen fitoplanktonlar için moleküler şablonlar belirlenmiştir. Bu şablonların optimizayonu ile Marmara ve Haliç te bu türlerin sebep olacağı bloom lar önceden tahmin edilebilecektir. Tarih: 03/06/2009 Araştırmacı Yrd. Doç. Dr. İrem Uzonur İmza Bu sayfa sonuç raporunun kapak sayfası olacak ve diğer sayfalar başlıksız kağıda yazılacaktır. Bu formda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize sunarım. Tarih: 3

4 .../.../... Not: Araştırma projelerinde proje yürütücüsü sadece araştırmacı kısmını imzalayacaktır. SONUÇ RAPORUNDA VE TAMAMLANAN ARAŞTIRMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Tez Danışmanı (Ad-soyad) 1)Araştırmacı, araştırma öneri formu, çalışma programı ve Belediyeyle imzaladığı sözleşme hükümlerine uygun olarak, tamamlanan araştırmasını üç (3) nüsha olarak basılı bir şekilde ve CD ortamına aktararak teslim edecektir. 2) Araştırmacı sonuç raporunun ve tamamlanan araştırmanın bir nüshasının bütün sayfalarını paraflayacaktır. 3) Araştırma sonuçları, proje başvurusunda belirtilmiş olan amaç ve beklentiler ile ilişkilendirilerek belirtilecektir. 4) Araştırmanın kapsamında değişiklikler veya sapmalar varsa sebepleriyle, sonuç raporunda açıklayınız. 5) Proje başvurusunda belirtilen diğer bilgilerle ilgili değişiklikler varsa, sonuç raporunda belirtilecektir. İmza 4

5 Çalışmamızın Projem İstanbul başvuru belgelerinden Ek 3 akademik araştırma çalışma programına göre, amaç ve kapsamı doğrultusunda sonuçlarıyla değerlendirilmesi ve tartışması aşağıdaki gibidir. Proje çalışmasına resmi olarak tarihinde başlanmıştır. Bu tarih itibariyle proje bitiş tarihine kadar geçen sürede ve sonuç raporunun düzeltilmesi için verilen ek sürede yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklarda inceleyebiliriz. I. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÇALIŞILAN NUMUNELERİN SENKRONİZASYONU Proje kapsamında temin edilen 5+1 dönemlik su numuneleri, örnekleme dönemleri, örnekleme yer ve şekilleri ile ilgili detaylar Tablo 1 de verilmiştir. Farklı çalışma dönemleri renklendirilmiştir ve ilgili dönem rekleri tablo açıklamaları kısmında verilmiştir. Tablo 1: Çalışma döenmlerine göre su numunelerinden elde edilen DNA örnekleri ve kısa tarifleri, örnekleme tarihleri ve yerleri. DNA ismi Kısa Tarifi Örnek dönemi 1 K.Ç 240 Küçükçekmece 240mm filtre 2007 Kış dönemi 2 K.Ç. 180 Küçükçekmece 180mm filtre 2007 Kış dönemi 3 K.Ç Küçükçekmece 0.45 µm filtre 2007 Kış dönemi 4 B.Ç. 240 Büyükçekmece 240 mm filtre 2007 Kış dönemi 5 B.Ç. 180 Büyükçekmece 180 mm filtre 2007 Kış dönemi 6 B.Ç Büyükçekmece 0.45 µm filtre 2007 Kış dönemi 7 PND1 Pseudonitzcschia delicattissima patlaması 8 GK sart Fito-canlı örnek GK what Fito-canlı örnek GK 0.45 Fito-canlı örnek CA sart Fito-canlı örnek CA what Fito-canlı örnek CA 0.45 Fito-canlı örnek UK sart Fito-canlı örnek UK what Fito-canlı örnek UK 0.45 Fito-canlı örnek PNP 1, 2, 3 Pseudonitzcschia pungens (3 ayrı tüpte çıkartıldı) 2008 İlkbahar dönemi patlaması 18 PND 1, 2, 3 Pseudonitzcschia delicattissima (3 ayrı tüpte çıkartıldı) patlaması 5

6 19 L1-L20 Legionella su örnekleri (20 farklı yerden) A Karışık türler, A protokolü B Karışık türler B protokolü A PND patlaması, A protokolü B PND patlaması, B protokolü A Ditylum brightwelli patlaması, A protokolü B Ditylum brightwelli patlaması, B protokolü A Prorocentrum minimum patlaması, A Haliç protokolü 27 4B Prorocentrum minimum patlaması, B Haliç protokolü 28 5A Skeletonema costatum patlaması, A Nisan 2009-Haliç protokolü 29 5B Skeletonema costatum patlaması, B Nisan 2009-Haliç protokolü 30 6A Skeletonema costatum patlaması, A Nisan 2009-Haliç protokolü 31 6B Skeletonema costatum patlaması, B Nisan 2009-Haliç protokolü Tablo açıklamaları: Dönem Not: Tablo numunelerin alınış sırasına göre değil özellikle türe bağlı olarak işlenme sırasına göre düzenlendiğinden aynı çalışma dönemine ait örnekler aynı renklerle (bakınız tablo açıklamaları) belirtilmiştir. II. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMINA GÖRE SONUÇLAR PARALELİNDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN AÇILIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6

7 Araştırma belli aşamalara geldikçe devamında yapılacak açılımlar düşünülmüştür. Bu açılımlardan ilki bu konularda Yüksek Lisans öğrencieri yetiştirmektir. Bu kapsamda öğretim yılı 2. döneminde (Şubat 2009 kayıtlı) 1 adet Yüksek Lisans tez öğrencisi danışmanlığına başlanmıştır. Fatih Üniversitesi Biyoloji Türkçe Tezli Yüksek Lisans Bölümüne kayıtlı Fatih Koyuncu nun tez başlığı Marmara Denizi Biyoindikatör Türleri İçin Moleküler Tayin Anahtarı Oluşturma olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın da önümüzdeki dönem de desteklenmesi için Fatih Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 15 Nisan-15 Mayıs döneminde başvuru yapılmıştır. Benzer konularda çalışmaya hevesli, teze Eylül döneminde kayıt olacak bir öğrenci belirlenmiştir. Teze başlamış olan Fatih Koyuncu, Yrd. Doç. Dr. Seyfettin Taş Bey ile tanıştırılmış ve yapılacak araştırmanın aşamalarıyla ilgili hem danışılmış hem bilgilendirilmiş, yapılabilecek açılımlar beraberce düşünülmüş ve düşünülmektedir. Alg patlamaları, özellikle toksik olanları ekolojik açıdan önem arz etmekte ve bu patlamalar gerçekleştikçe öncelikli olarak patlamayı yapan türlerin moleküler yöntemlerle tespitine yönelik çalışmalara devam edilmesi, böylelikle patlama yapan türlere ait bir arşiv oluşturulması ilk etapta devam ettirilecek aşama olarak belirlenmiştir. Aynı açılımlar İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü ile de düşünülmektedir. Projenin sunumu aşamasına gelindiğinde bu konu ile ilgili detaylı bir görüşme planlanmaktadır. Bu konudaki teklifler daha ağırlıklı olarak çalışmamızın değerlendirilmesi doğrultusunda İBB Stratejik Planlama Müdürlüğü nden beklenmektedir. Proje çalışılma döneminde bir diğer açılım olarak iki tane de stajyer öğrenci ile çalışılmıştır. Fatih Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Ulupınar (2008 Yaz döneminde) ve ODTÜ Biyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Serap Memik (2009 Şubat Ara tatil döneminde). Stajını tamamlayan öğrencilere Biyoloji Bölümümüzce verilen staj belgelerinin birer kopyası eklerde sunulmuştur. III. AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMA PROGRAMINA GÖRE KONGRE VE YAYIN ÇALIŞMALARI Çalışmamızın sonuçlarıyla ilgili bir uluslarası kongreye özet gönderilmiştir. Gönderilen özet metni ve yapılan yazışma metni aşağıdadır. Kabulüne dair henüz cevap beklenmektedir. Çalışmamızın birtakım sonuçları ise Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi ÇESKO 2009 da sözlü bildiri olarak sunulmuştur (21-22 Mayıs 2009, Fatih Üniversitesi, İstanbul) ve çalışma tam metin olarak Kongre Kitabında yayınlanmış ve internette 7

8 de online yayınlanacaktır. Kabul edilen tam metin aşağıda verilmiştir (bakınız tam metnin ilk sayfasındaki İBB projesi ile ilgili atıf dipnotuna). Bildrinin powerpoint sunumu da eklerde verilmiştir (Bakınız ilk sayfa İBB projesi atıf dipnotuna). 1 adet uluslararası yayın da hazırlanma aşamasındadır, ilk sayfası aşağıda sunulmaktadır. Yapılacak yayınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan destekle ilgili atıf yapmak bizim için bir şereftir, bu sebeple zaten aksi düşünülemez, yapılan destek hertürlü akademik zeminde zikredilmektedir. Bundan sonra da edilecektir. Desteklerin devamını dileyerek çalışmalarımıza ve yayınlarımıza devam etmekteyiz. NOVEL APPROACHES TO MOLECULAR DIAGNOSTICS OF THE BIOINDICATOR SPECIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON Prorocentrum minimum F. Koyuncu*, S. Tas**, E. Muftuoglu**, Z. Ulupinar*, I. Uzonur* *Fatih University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department, Istanbul, Turkey ** Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management, Physical Oceanography and Marine Biology Department, Istanbul, Turkey The identification and quantification of individual algal species remains difficult, time consuming, tedious, requiring a great deal of expertise and experience. Alternative to traditional, morphology-based methods, molecular techniques can provide detection of cryptic species within the bioindicator community in a rapid, accurate and simultaneous qualitative analysis. Although these methods require detailed knowledge of the molecular diversity within taxa in order to design efficient specific primers to avoid cross-reaction with non-target sequences. Based on rdna (large subunit) LSU, RAPD and real-time PCR results with specific focus in melting curve analysis together, a model system to detect marine, planktonic, bloomforming dinoflagellate Prorocentrum minimum was done using the DNA extracted from bloom samples, single cell isolates and mixed samples. From: Bergheim, Werner Sent: Tuesday, April 07, :22 PM To: Subject: MESAEP-Symposium 2009 receipt Munich, April 7nd 2009 Dear Dr. I. UZONUR, Thank you for your contribution to the 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region to be held in October 7th to 11th, 2009, Bari, Italy. This is only a Notice of Receipt of your registration and the submission of your abstract. 8

9 A "Notice to Authors" with the acceptance of your paper and the notice about the intended form of presentation (oral or poster) will be send to you by MESAEP at the end of May In April, you will also get more information about the symposium by and on our website Please take a look at our data shown below and send an to: if something is not correct. Name: Dr. Irem UZONUR Adress: Fatih University Dept. of Biology Buyukcekmece Istanbul TURKEY Paper: NOVEL APPROACHES TO MOLECULAR DIAGNOSTICS OF THE BIOINDICATOR SPECIES WITH SPECIAL EMPHASIS ON Prorocentrum minimum Authors: F. Koyuncu, S. Tas, E. Muftuoglu, Z. Ulupinar, and I. Uzonur Looking forward to your participation in the symposium. Sincerely Yours, for the Organizing Committee Werner Bergheim 9

10 HALİÇ SU ÖRNEKLERİNDE REAL-TIME PZR YÖNTEMİ İLE Prorocentrum minimum TESPİTİ 1 REAL-TIME PCR DETECTION of Prorocentrum minimum in WATER SAMPLES of THE GOLDEN HORN ESTUARY Zeynep Ulupınar*, Fatih Koyuncu**, Hatice Esra Akgül*, Seyfettin Tas***, Irem Uzonur**** *Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 3. sınıf öğrencisi, Büyükçekmece, İstanbul **Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Y. L. Öğrencisi, Büyükçekmece, İstanbul *** İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Anabilimdalı **** Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, Büyükçekmece, İstanbul ÖZET Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. Marmara Denizi nde özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. Prorocentrum minimum Haliç te red-tide yapan toksik bir türdür. Çalışmamızda konvansiyonel yöntemleri desteklemek üzere real-time PZR yöntemi kullanılarak tespiti yapılmıştır. Bu türün Marmara Denizi nde rutin takip edilmesi için ön çalışma niteliğindedir. Anahtar Sözcükler: real-time PZR, Prorocentrum minimum, alg aşırı çoğalmaları, kızıl su, Haliç ABSTRACT Instabilities in the aquatic ecosystem should be monitored routinely. There are some bioindicator species that can be biomonitored for red-tide events in the Sea of Marmara. Prorocentrum minimum is a toxic species causing frequent red-tides especially in Haliç. In our study we have done the detection of this bioindicator species by using real-time PCR as a supporting tool for conventional methods of detection which will facilitate the routine monitoring of this species in the Sea of Marmara. Key Words: real-time PCR, Prorocentrum minimum, bloom, red-tide, Golden Horn 1. Giriş Deniz ekosistemlerinin çeşitli yönleriyle takip ediliyor olması ekosistemdeki dengenin devamı açısından önemlidir. Deniz ekosisteminde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, tür çeşitliliği ve dağılımı, besin zincirleri ve besin ağları, potansiyel ötrofikasyon veya alg aşırı çoğalmaları bölgeleri, red-tide gibi denge bozulmaları hakkında çeşitli öngörülerde bulunma fırsatı tanır. İnsan kaynaklı etkiler sonucunda denizel ortamda meydana gelen bu fiziksel ve kimyasal değişimler biyoindikatör türler aracılığıyla izlenebilmektedir. Bu çalışmada, Haliç te biyoindikatör bir tür olarak düşünelebilecek ve konvansiyonel metodlarla tespitinin zor ve çok ayırt edici olamadığı dinoflagellat Prorocentrum minimum için moleküler yöntemlerle tür tespiti yapabilmek amaçlanmıştır. Marmara Denizi'nde gerek besin maddeleri, gerekse plankton miktarları hem yerel hem de mevsimlik değişimler göstermektedir. Özellikle kıyısal bölgelerde, kapalı koy ve körfezlerde, haliç ve lagünlerde yksek miktardaki besleyici element varlığına bağlı olarak görülen aşırı alg gelişimi, yerel ötrofik bir durumun sonucudur. Marmara Denizi nde özellikle yüzeyden 20m derinliğe kadar fitoplankton yoğun olmakla birlikte ilk 5 metrelik en üst yüzey tabakasında daha yoğun bir dağılım göstermektedir. Baskın olan türler mevsimsel ve lokal olarak değişmektedir. Yaz aylarında yüzey sularında dinoflagellatlar baskın tür oluştururken diyatomlar kış sonu ve ilkbaharda daha yoğun bulunmaktadır [1, 2]. Özellikle Marmara yüzey suyu ekolojik sistemi Karadeniz üst tabakasından Boğaz yoluyla taşınan plankton nedeniyle yoğun olarak etkilenmektedir. Göreceli olarak yüksek birincil üretim değerleri Çanakkale Boğazı'na doğru giderek azalmaktadır. Marmara Denizi balıklar için bir göç yolu durumundadır ve ülkenin toplam deniz ürünleri ihtiyacının yaklaşık % 20'sini karşılamaktadır. Kıyısal kirlenmeler ve toksik maddelerden başka plankton tür dağılımı ve yoğunluğunun değişiminin tüm Marmara Denizi ni ve bunlardan 1 Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Projem İstanbul dönem akademik projeler kapsamında İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE İZLENMESİ adı altında desteklenmiştir. 10

11 beslenen balık türlerini etkileyeceği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu yönüyle İstanbul deniz ekosisteminin biyoindikatör türler aracılığıyla izlenmesi çok önemlidir. 2. Materyal ve Yöntem Çalışmada kullandığımız Haliç su örneklerinin mikroskopik incelemeleri yapılmış ve tarihli bu örneklerde aşırı çoğalan dinoflagellat Prorocentrum minimum türünün hücre sayısının litrede 70 milyona kadar çıktığı saptanmıştır [3]. DNA izolasyonu için MN Nucleospin Plant II Kitinin iki farklı protokolü kullanılmıştır. İki farklı protokolle çıkarılan DNA örnekleri ile yapılan PZR denemeleri A protokolünün Prorocentrum minimum tür tayini için gerekli PZR ve real-time PZR uygulamaları açısından uygun olduğunu göstermektedir. Prorocentrum minimum tür tayini için Prorocentrum minimum türüne özgü Minimum F: 5 -GGG TCA TGG TAG CTC GTC TA-3 Minimum R: 5 -CGT CTT TGT GTC AGG GAA AT-3 dizili primerler kullanılmıştır [4, 5]. Real-time PZR uygulamaları için Takara marka SYBR Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 40 reaksiyonluk hazır kitleri firmanın önerdiği şekli ile kullanılmıştır. Real-time PZR uygulamaları Rotorgene marka Real-time PZR cihazında Tablo 1 de verilen amplifikasyon ve melting analiz şartlarında uygulanmıştır. Real-time sonuçlarının sağlaması %2 lik agaroz jel elektroforezi ile yapılmıştır. Agaroz jel elektroforezi için kullanılan DNA boy markörünün bant uzunlukları uzundan kısaya: 1500 bç, 850 bç, 400 bç, 200 bç, 50 bç dir (Şekilde markörün en küçük boylu bantı olan 50 bç i gözükmemektedir.). Tablo-1: Real-time PZR ve erime analizi şartları. 3. Sonuç ve Tartışma Tablo 2 de yer alan 10 numaralı Min4A örneği için 80 o C de elde edilen erime tepe noktası floresans datası (Şekil- 1c), Prorocentrum minimum a özgü bir derecedir; yapılan önceki denemelerde eşdeğer tepe elde edilmiştir (diğer sonuçlar gösterilmemiştir). Prorocentrum minimum patlaması sonrası elde edilen su örneğinin DNAsının MN Nucleospin Plant Kitinin A ve B protokollerine göre çıkartılması sonucu elde edilen DNAlara A protokolü için 4A B protokolü için 4B numaraları verilmiştir. Bu çalışmada gösterilen ve daha önceki çalışmalarda da sağladığımız şekliyle DNA izolasyonu için A protokolü çalışılmasına karar verilmiştir (Şekil-2). 11

12 Şekil-1a, b, c: Şekil 1, üç şekilden oluşmaktadır: a şekli real-time ekranında ilk gözüken çoğalma datasını, b şekli kabaca çıkan sonuçların göreceli konsantrasyonlarını, c şekli herbir örnek için gerçekleşen çoğalmaların erime analiz datasını göstermektedir. 12

13 Tablo-2: Real-time PZR analiz raporlarında DNA isimlendirme, renk kodlarının gösterimi ve erime analiz sonuçlarının tepe değerleri. M Kaynaklar Şekil-2: Real-time PZR sonuçlarının %2 lik agaroz jel elektroforez sağlaması. [1]. Deniz N. ve Taş S., Seasonal variations in the phytoplankton community in the north-eastern Sea of Marmara and a species list. Journal of Marine Biological Association. doi: /s Printed in the United Kingdom, [2]. Yüksek A., Okuş E., Yilmaz İ. N., Aslan-Yilmaz A ve Taş S., Changes in biodiversity of the extremely polluted Golden Horn Estuary following the improvements in water quality Marine Pollution Bulletin 52, , [3]. Taş S. ve Okuş E., The evaluation of Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller (Dinophyceae) blooms in the Golden Horn Estuary The 13th international Conference on Harmful Algae, Hong Kong Nov [4]. Scorzetti, G., et al., Multiple simultaneous detection of harmful algal blooms (HABs) through a high throughput bead array technology, with potential use in phytoplankton community analysis, Harmful Algae, 8, , [5]. Dolapsakis, N.P. et al., Morphology and rdna phylogeny of a Mediterranean Coolia monotis (Dinophyceae) strain from Greece, Sci. Mar., 70(1): 67-76,

14 ON THE IMPORTANCE OF LEGIONELLA MONITORING IN Istanbul BY TECHNOLOGY SUPPORTED, PCR-BASED METHODS 2 Uzonur, I., Taş, S. Fatih University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department, Istanbul, Turkey ABSTRACT Legionellosis is an infectious disease emergent as a side-effect of modernisation and industrialisation. Cause is, inhaled aerosolized Legionella bacteria; a common pathogenic colonizer of any water system, leading to severe health risks and considerable legal and economic damage to businesses. Regular Legionella monitoring of places where potential exposure of susceptible individuals exists is advisable. İstanbul as a developing, industrialized and touristic city and 2010 European Capital of Culture should be highly aware of this disease s control of spreading and monitoring. Whereas environmental monitoring is not yet recommended in Turkey because of its economic and technical burdens. Aim is to detect the species before their number is enough to make the infection, encouraging the usage of kits that enable environmental surveillance at DNA level by Aqua Screen PCR Diagnostic Kits (Minerva Biolabs). Keywords: Legionella monitoring, Turkey, Aqua Screen PCR Diagnostic Kits, PCR, real-time PCR. INTRODUCTION Legionellosis is an infectious disease that takes two distinct forms: Legionnaires' disease which is the more severe form of the infection that produces pneumonia and Pontiac fever; a milder respiratory illness without pneumonia resembling acute influenza. Both diseases are caused by the same bacterium belonging to the genus Legionella with at least 50 known species; 18 of which have been linked to pneumonia infections in humans including the most notable species L. pneumophila and its serogroups causing over 90% of Legionellosis cases. Legionellosis sources may cover almost any warm water system or device including man-made or natural, that disseminates water, particularly as aerosols, sprays or mists and provides favorable conditions for Legionella growth and amplification (especially Legionnaires disease causing ones; Legionnaires Disease Bacteria (LDB) are of special consideration). Legionella especially LDB are widely present at low levels in lakes, streams, rivers, freshwater ponds, and mud. The levels of LDB that are found in the natural environment are so low that it is unlikely that an individual would get the disease from these sources. However, the risk of exposure increases in favorable water systems as domestic plumbing systems, cooling towers since high concentrations of the organism grow in warm, stagnant water ideal for the growth of the organism (Victoria et al. 2008; Diederen 2008). Many cases of legionellosis are undiagnosed, making the risk of legionellosis still underestimated. According to the estimations of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) there are between 10,000 and 15,000 Legionnaires Disease cases annually in the United States, while the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) estimates there are 25,000 cases of legionellosis, resulting in more than 4,000 deaths with fatality rates ranged from 5 to 30% during various outbreaks. The World Health Organization estimates that all over the world the most severe variant of legionellosis is responsible of to deaths yearly. Outbreaks of legionellosis are categorized as nosocomial (i.e. hospital-acquired), travel-acquired, or community-acquired. Travel-associated cases of legionella are regularly reported from Turkey through the Eurosurveillance system, (Ricketts & Joseph 2006) and nosocomial cases have been described previously, the community-acquired outbreaks seem to be undetermined, unrevealed (Ozerol et al. 2006). Legionellosis outbreaks due to contaminated water or water distribution systems tend to be more insidious and may only be revealed after active surveillance is introduced (Türetgen et al. 2005; Türetgen & Cotuk 2007). Community outbreaks of legionellosis are especially due to cooling towers of large industrial facilities to more people working and living nearby. Previous studies have shown a number of Legionnaires disease outbreaks that originate from cooling towers (Koide et al. 1993; Yaradou et al. 2007). Therefore, routine monitoring of Legionella has proven to be an important strategy in prevention of this sinister but severe disease. Monitoring of Legionella spp. in water is performed by culture in many EU countries in compliance with the international standard ISO (International Standards Organisation, 1998) but monitoring and surveillance of 2 This work is supported by the Scientific Research Fund of Fatih University under the project number P and İstanbul Metropolitan Municipality Projem Istanbul term Academical Research Projects. 14

15 İSTANBUL'DA DENİZ EKOSİSTEMİNİN BİYOİNDİKATÖR TÜRLER AÇISINDAN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE (PZR, qpzr, DNA DİZİ ANALİZİ) İZLENMESİ ÖZET Su ortamlarının çeşitli yönleriyle takip ediliyor olması su ekosisteminin devamı ve çeşitli antropojenik kaynaklı olayların genel analizi için önemlidir. Su ekosisteminin DNA çeşitliliği yönüyle değerlendirilmesi yaklaşımı olan projemizde, zaman içinde çeşitli uygulamalara yönelik geliştirilebilecek açılımlarıyla bir çeşit DNA arşivleme çalışması ile başlanacaktır. Arşiv DNA larda su kalitesini tespite yönelik biyoindikatör türlerin erken tespit ve teşhisi konvansiyonel teşhisi destekleyici ve teyid edici ve bazen de konvansiyonel yöntemlerle tespitlerin yapılamadığı durumlarda moleküler yöntemlerle devam ettirilecektir. Proje kapsamında belirlenecek türlere özgü primerlerin belirlenmesi, bu türlerin çeşitli PZR (konvansiyonel PZR, real-time qpzr) yöntemleriyle tespit edilmesi ve yine bu türler hakkında daha detaylı olarak DNA dizi tespit analizleri yapılabilmesi mümkün olacaktır. Biyoindikatör türlerin moleküler yöntemlerle tespiti ile çok değerli öngörülerde bulunulabilecektir (örneğin, balık türlerinin ilerki dönemlerde gerçekleşecek bolluk ve dağılımının önceden tahmini; potansiyel ötrifikasyon veya alg patlaması bölgelerinin önceden tespiti ve su örneklerindeki patojen bakterilerin teşhisi gibi). AMAÇ Öncelikle, toplanacak çeşitli su örneklerinde mevcut organizmaların bir DNA arşivi oluşturulacaktır. Daha sonra bu arşiv istenilirse doğrudan doğruya, ya da İBB tarafından rutin veya dönemsel olarak yaptırılan diğer ölçümlerle (sulardaki oksijen konsantrasyonu, kirliliğe yol açan öncelikli kimyasallar, bakteri sayımı vs.) bir arada yorumlanmak üzere kullanılabilecektir. Her bir su örneği için farklı araştırmalar düşünülebilir, deniz ya da tatlısu kalitesi açısından bu DNA arşivinde hangi türlerin bulunduğuna, ne miktarlarda bulunduğuna dair tespitler yapılabilecektir. Bu türler ilk etapta öncelikli olarak bloom yapan fitoplankton olarak düşünülmüştür. Ayrıca, çeşitli enfeksiyonlara sebep olan bakteri ve virüsler ile biyolojik çeşitlilikte sulardaki temizlenmeye bağlı olarak artması beklenen türler ve yine ekonomik açıdan artışını beklediğimiz balık yumurtaları ile ilgili bir ilk etap DNA araştırma profili oluşturulması amaçlanmaktadır. Yani, su örnekleri belirli boy filtrelerle süzülerek elde edilen filtratın DNAsı çıkartıldıktan sonra, arşivde mevcut türlere özgü primerler ile karşılaştırılarak, varlığı tesbite çalışılan türler miktarları çok az dahi olsa belirlenebilecektir. 15

16 GİRİŞ Çalışmanın Amaç ve Kapsamı Deniz ekosisteminin dengesinde bozulmaların takip edilmesi gereklidir. İstanbul da özellikle red-tide (kızılsu) denilen denge bozulmalarına sebep olan türler bilinmektedir. İleriye yönelik olarak, bu biyoindikatör türlerin konvansiyonel metodlarla tespiti zor olanlarını canlının DNAsı kullanılarak, moleküler yöntemlerden PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), RAPD-PZR analizi (rastgele amplifiye edilmiş polimorfik DNA-PZR), qpzr (gerçek zamanlı PZR) yöntemleri öncelikli kullanılarak ve devamında değişik elektroforez yöntemleri ve DNA dizi analizi yöntemleriyle tespite çalışılacaktır. Marmara Denizi ve Haliç te red-tide yapan türler olan (Prorocentrum minimum, Pseudo-nitzschia punges, Pseudo-nitzschia delicatissima, Ditylum brightwelli) ile patojen bir bakteri olan (Legionella spp.) çalışılmıştır. Çalışma, su numunelerinde bu türlerin türe özgü primerleri belirlenerek tespitleri beraberinde RAPD-PZR profilleri elde edilmesi ve bu profillerin kullanılarak dönemsel su numunelerinde adı geçen fitoplanktonlar için moleküler şablonlar belirlenmiştir. Bu şablonların optimizasyonu ile Marmara ve Haliç te bu türlerin sebep olacağı alg patlamaları önceden tahmin edilebilecektir. Çalışmanın teorik altyapısında önem arzeden bahisler aşağıdaki başlıklar altında projenin teorik zemini olması açısından irdelenmiştir. Biyoindikatör Tanımı ve Biyoindikatör Türlerde Aranan Özellikler 1. Bir ortamda bulunuşları, bollukları, iyi bir gelişim göstermeleri, belirli koşullarda da ortadan kaybolmalarıyla, belirli bir yetişme ortamı koşulları hakkında bir yargıya varma olanağı sağlayan canlı türleridir.örneğin, bir ortamın toprak reaksiyonu, tuzluluğu, nemliliği, ışık, sıcaklık ve su ilişkileri veya hava kirliliği konusunda bir yargıya varmayı sağlayan bitki türleri vardır. Bunların hepsi biyoindikatör olarak nitelenir. Biyoindikatörler, özellikle çevreye olan baskıların değerlendirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Bazı ekolojik baskılara, örneğin havanın SO 2 ile kirlenmesine duyarlı olan bazı bitkiler, sararmak, gelişim anormalliği göstermek, hastalanmak, hatta ölerek yokolmak suretiyle bu duruma bir reaksiyon gösterirler. 2. Biryerde bulunmalarına ve yokolmalarına dayanarak, peyzajların korunma dereceleri hakkında karar verebilen türler ve yaşama birlikleridir. 3. Biyolojik anlamda Gösterge (=İndikatör) Tür =Biyoindikatör. Bazı araştırıcılar biyoindikatör türleri doğal dengenin bozulduğunu belirleyen ve belli koşullarda gelişebilen türler olarak tarif ederken bazıları da belli çevre etkilerine karşı aşırı derecede duyarlı olan ve reaksiyon gösteren bitki ve hayvan türleri olarak tanımlamaktadır. Hangi canlı 16

17 gurubuna girerse girsin biyoindikatör olarak kullanılacak türlerde bazı ortak özellikler aranır. Dar toleranslı türler, geniş toleranslı türlere tercih edilmelidir, İri yapılı türler, küçük yapılı türlere oranla daha çok tercih edilmelidir, Biyoindikatör tür, bolca bulunmalıdır, Kolaylıkla toplanabilmelidir, Hayat döngüsü çok kısa olmamalıdır, Belli kirleticilere karşı her zaman aynı tepkiyi göstermelidir, Diatom:Dinoflagellat Oranı Diatomlar, ökaryotik su yosunlarının fitoplanktonları oluşturan temel gruplarındandır. Çoğu diatom tek hücrelidir, fakat koloni veya zincir oluşturanları da vardır. Diatomlarda tek hücrelilerinin temel özelliği silisten oluşan dış kabuklarıdır. Bu dış katmanları nedeniyle diatomların şekilleri büyük farklılıklar gösterir, onlara değişik ve ilginç görünümler kazandırır (Şekil 1). Şekil 1: Deniz diatomları Dinoflagellatlar, ateşrengi algler, Pyrrophyta, Protista aleminin kamçılı, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan şubesidir. Genellikle iki kamçılı, iri çekirdek taşıyan, stigmaya sahip hücreleri vardır. Genellikle denizlerde, bazı türleri ise, tatlı ve acı sularda yaşarlar. Ototrof, saprotrof, parazit ya da holozik beslenirler. Fotosentez ürünleri nişasta, poliglikoller ve katı yağlardır. Şekil 2: Prorocentrum minimum 17

18 Diatom:Dinoflagellat oranı deniz ekosistemini takip için önemli bir parametre olarak değerlendirilmektedir (Tablo 2). Tablo 2: Fitoplanktonlarla ilgili ölçümler (Ices Advisory Committee On Ecosystems Ace:05) Ignatiades ve ark. (2007) diatom:dinoflagellat oranının ötrofikasyon gibi çevresel değişimlerin göstergesi olan bir indeks olarak değerlendirilebileceğini bildirmiştir. Marasovic ve ark. (2005) ise Adriatik Denizinde fitoplankton kompozisyonundaki değişimlerin ve dinoflagellatların artması sonucu diatom:dinoflagellat oranının azalmasının antropojenik besin girdileri ile global iklimsel değişimlerden kaynaklandığını bildirmiştir. Chrétiennot-Dinet (1998) e göre dinoflagellatlar ötrofik ortamlarda artmakta, diatomların baskın bulunması ise fitoplankton topluluklarının iyi durumda olduğunu göstermektedir. Çünkü, azot ve fosfor yüklemesi başlangıçta diatom artışını teşvik ederek ortamdaki silikatın hızla azalmasına ve daha sonra silikat sınırlamasına neden olabilmektedir. Bu durum, diyatome büyümesini inhibe edebilmekte, bunun yerine flagellatlı türler baskın hale geçebilmektedir (Livingstone, 2001). Körfezde kirliliğin arttığı düşüncesine karşın, besin elementlerinin birçok kirlenmiş ortama göre düşük düzeylerde bulunması, diyatomelerin baskınlığı ve özellikle dinoflagellatların neden olduğu red tide yada diğer bir aşırı artış olayına rastlanmaması incelenen ortamın ötrofik koşullar göstermediği şeklinde yorumlanabilir. 1980'den beri yapılan araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye denizlerinde renklenmeye neden olan en yaygın türler Tablo 3'de sunulmaktadır. Tablo 3: Türk Denizlerinin Zararlı Mikro-Algleri, Tür Renk mc z(m.) L T CYANOPHYCEAE Anabaena spiroides kırmızı-kahverojizo??? HT A. variabilis kırmızı-kahve??? HT DINOPHYCEAE Alexandrium minutum kırmızı-kahve PSP Ceratium furca Turuncu HO-AO Dinophysis acuminata Turuncu??? DSP D. acuta Turuncu??? DSP D. caudata Turuncu??? DSP 18

19 D. fortii Turuncu??? DSP D. mitra Turuncu??? DSP D. rotundata Turuncu??? DSP D. sacculus Turuncu??? DSP D. tripos Turuncu??? DSP Gonyaulax grindleyi Turuncu??? DSP G. polyedra kırmızı-kahve ? G. spinifera kırmızı-kahve PSP? Gymnodinium simplex yeşil-kahve???? Gyrodinium spirale Turuncu???? Noctiluca scintillans pembe NH 3 Oxytoxum scolopax soluk turuncu ? Prorocentrum cassubicum soluk turuncu??? DSP P. dentatum Turuncu ?? HO-AO P. lima Turuncu??? DSP P. micans Turuncu HO-AO P. triestinum Turuncu HO-AO P. minimum soluk turuncu???? Protoperidinium longipes Turuncu ? P. steinii Turuncu ? Scripsiella trochoidea kahve ? PRYMNESIOPHYCEAE Emiliania huxlei beyaz 10 6??? BACILLARIOPHYCEAE Biddulphiales Coscinodiscus granii yeşil-kahve HO-AO Thalassiosira allenii soluk yeşil HO-AO T. anguste-lineata yeşil-turuncu HO-AO T. rotula yeşil-turuncu HO-AO Bacillariales Cylindrotheca closterium açık yeşil ? Phaeodactylum tricornutum açık yeşil ? Pseudo-nitzschia delicatissima beyaz??? ASP P. pseudodelicatissima beyaz??? ASP P. pungens soluk yeşil ?? EUGLENOPHYCEAE 19

20 Eutreptiella gymnastica yeşil HO-AO PRASINOPHYCEAE Pyramimonas propulsa yeşil ??? kullanılan kısaltmalar: mc, bir litrede maksimum hücre sayısı; z, maksimum hücre bolluğu derinliği; L, LLoyd kümelenme indeksi; T, zararlı etkinin tipi: PSP, paralytic Shellfish Poison; DSP, Diarrhetic Shellfish Poison; ASP, Amnesic Shellfish Poison; HT, Hepatotoksik, HO, hyperoksia; AO, anoksia; NH3, Amonyak;?, bilinmiyor. Diatom ve Dinoflagellatların Deniz Ekosistemindeki Önemi Ülkemizde rapor edilen fitoplankton türlerinin yaklaşık yüzde %10 zehirli-zararlı aşırı üreme oluşturdukları ve bunlardan sadece %5 inin bilinen fitoplanktonik toksinleri sentezleyerek balık ölümleri ile birlikte ekosistem düzeyinde katastrofi oluşturabildikleri bilinmektedir (Koray ve Çolak Sabancı, 2004). Örnekleme periyodu süresince zararlı-zehirli algler saptanmış olup, toksik mikro-alglerden Pseudo-nitzschia türleri ASP açısından riskli türlerdir. Diğer taraftan toksik olmamakla birlikte zararlı mikro-alg aşırı üremelerine neden olan Rhizosolenia setigera Brightwelli türüne rastlanılmıştır. Ancak bu türün hücre konsantrasyonu herhangi bir zarara ya da toksisiteye neden olacak düzeyde değildir. Bu çalışmada özellikle diyatomların tercih edilmesi kirliliğe karşı daha hassas tepki vermelerinden kaynaklanmaktadır. Herbir tür çevre şartlarındaki değişikliklere ve kirliliğe farklı şekilde cevap vermektedir. Bu yüzden diyatomlar yaygın bir şekilde su kalitesinde indikatör olarak kullanılmaktadır. Diyatom bazlı yaklaşımların kullanılması, diyatom ve çevresel değişiklikler arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için temel oluşturmaktadır (Gomez, 1999, Juttner ve diğ., 2003). Özellikle herhangi bir akuatik çevre hakkındaki çevresel değişiklikler ve su kalitesinin geçmişi ve şu anının değerlendirilmesi için diyatomların kullanılabilirliği dünya çapında son on yıldır kabul görmektedir (Van Dam, 1974; Chessman, 1986; Whitmore, 1989) Fitoplankton Çalışmaları ve Önemi Deniz ekosistemi hakkındaki biyolojik araştırmaların en önemli bölümünü plankton üzerine gerçekleştirilen araştırmalar oluşturmaktadır. Fitoplanktonik organizmalar farklı ortam koşullarına farklı cevaplar vermekte ve bu durumda ortama bazı türler ilave olurken bazı türler ortadan kalkmaktadır. Bu olay, aslında tür komposizyonu ve topluluk yapısı değişimlerinin kombinasyonu ile fiziksel ortamın değişim sürecini kapsar. Fiziksel ortam değiştikçe topluluğa yeni koşullarla uyumlu türler ilave olurken koşullara uymayan bazı türler yok olur (Odum,1971). Bu süreç doğal koşulların korunduğu bölgelerde öylesine düzenlidir ki, yılın belirli dönemlerindeki hücre yoğunlukları matematiksel olarak modellenebilirler (Evans ve Parslow, 1985, Evans, 1988). İlkbahar aylarında diyatomların, yaz aylarında flagellatların bol oldukları bilinmektedir (Bougis, 1976; Smayda, 1980). 20

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 11 18 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atıksu Arıtma Tesisinin

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DOĞAL FLORASINDA YETİŞEN Papaver CİNSİ Oxytona SEKSİYONUNA AİT GEN HAVUZUNUN ISSR TEKNİĞİ İLE GENETİK KARAKTERİZASYONU Tuğba GÜRKÖK Yüksek

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojik Araştırmaçalışmasını Marmaris ÇevrecileriDerneğiileimzaladığısözleşmeile gerçekleşmesinisağlayanmuğla SıtkıKoçman ÜniversitesiRektörüSayınProf.Dr.MansurHARMANDAR a

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ İlknur SOLMAZ BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN SSR ve SRAP MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU ve FUSARIUM SOLGUNLUĞU (Fusarium oxysporum f.sp. niveum)

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) FERMENTE SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ VE

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 111 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI)

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) 1 Bu rapor WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. Editör: Deniz Şilliler Tapan Metinler:

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

ISBN: 978-975-403-498-1

ISBN: 978-975-403-498-1 ISBN: 978-975-403-498-1 Nitelikli Türkçe Yayın ile, Bilimde Evrensel Sürüm. 2 TARIM, VETERİNER VE BİYOLOJİ BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINCILIK 2.EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI 2008 İÇİNDEKİLER AÇILIŞ KONUŞMALARI...5 Prof.

Detaylı