TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve Yanma Karakteristiklerinin Đncelenmesi Bülent AKBAŞ a, Şehmus ALTUN b, Cengiz ÖNER c, Đlker SUGÖZÜ c a Mesleki Eğitim Merkezi, 24, ADIYAMAN/ TURKEY b Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 725, BATMAN/ TURKEY c Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 23119, ELAZIĞ/ TURKEY Özet Bu çalışmada, ülkemizin dünya üretiminde ilk sırasında olduğu fındık bitkisinden elde edilen fındık yağının motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada ham fındık yağı dört zamanlı tek silindirli, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi ve yüksek viskozitenin sebep olacağı bazı problemleri gidermek için, ham fındık yağı motorin ile % 25, 5 ve 75 oranlarında karıştırılarak seyreltilmiştir. ile seyreltilen ham fındık yağı dizel motorunda başarılı bir şekilde kullanılmış, yük altında ve farklı motor hızlarında motor performans karakteristikleri ölçülmüştür. Yapılan testlerde karışım yakıtlarının motor momenti ve gücü motorine göre düşük, özgül yakıt tüketimi değerleri ise yüksek çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Ham Fındık Yağı, Alternatif Yakıt. 1. Giriş Dünya fosil yakıtları mevcut rezervlerinin heterojen ve sınırlı olması, artan ihtiyacı ve gelişen teknolojiyi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazların çevre kirliliği ve canlı yaşamını tehdit etmesi ve ülkelerin yeterli seviyede enerji üretimi gerçekleştiremedikleri kaynaklara bağımlı olmama istekleri alternatif enerji kaynaklarına ilginin artmasına sebep olmuştur. Sınırlı olan petrol rezervleri ve değişik zamanlarda yaşanan petrol krizleri, ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkemiz ve benzer ülkeler açısından büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Tarım, ulaşım, taşımacılık, elektrik üretimi, endüstri ve inşaat faaliyetleri gibi geniş bir alanda kullanılan dizel motorlarda [1] tüketilen petrol kökenli yakıtlara alternatif yakıtlar bulunması, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemlidir. Meydana gelebilecek bir petrol krizinde tarımsal aktivitenin, ulaşım ve taşımacılığın, elektrik üretiminin ve endüstriyel faaliyetlerin aksamaması için dizel motorlarda motorinin yerine alternatif yakıtların araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Mevcut dizel motorlarda herhangi bir değişikliğe gidilmeden motorin yerine bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmasının önemli avantajlar sağlayacağını araştırmacılar yaptıkları çalışmalarından belirtmektedir [2-7]. Bitkisel yağların alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar uzun süreden beri devam etmektedir. Geçmişte de birçok araştırmada dizel yakıtı olarak bitkisel yağların kullanımı gerçekleştirilmiştir. 19 lerde Paris te, Rudolph Diesel motorunda yer fıstığı yağını yakıt olarak kullanmıştır [8]. Fakat en yoğun çalışmalar 197 li yılların petrol krizi süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, genellikle ülke tarımına en uygun olan ve en ucuz enerjiyi temin edebilecekleri yağ bitkilerini tercih etmektedirler. Ağırlıklı olarak kolza tohumu, palmiye, soya fasulyesi, pamuk çekirdeği, ayçiçeği, yer fıstığı yağı, susam yağı, fındık yağı ve bu yağlardan elde edilen esterler ile çok sayıda çalışma yapılmıştır [2,3,7,9-14]. Yapılan çalışmalarda,

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması bitkisel yağ esaslı yakıtların dizel yakıtına iyi bir alternatif olduğunu Choi ve diğ. (1997) belirtmektedir [15]. Dizel motor yakıtı olarak fındık yağını kullanan Çetin ve Yüksel, (27), fındık yağının dizel motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabileceğini, fakat motorine göre bu yağın çok yüksek olan viskozitesinin problem oluşturduğunu ve bunu geniş çaplı uygulamalardan alıkoyduğunu belirtmektedirler. Ayrıca; Đçingür ve Koçak (26), Türkiye nin, dünya fındık üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğinden fındık yağının Türkiye için iyi bir yenilenebilir alternatif enerji kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da; bir bitkisel yağ olan ham fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi için motorin ile karıştırılarak seyreltilmiş ve bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan deneylerde ham fındık yağı motorin karışımları ve motorin kullanımında dizel motor performans değerleri ölçülmüş karşılaştırmalı olarak grafikler halinde gösterilmiştir. 2. Materyal Ve Metot Deney motoru olarak Tablo 1 de teknik özellikleri verilen dört zamanlı ve tek silindirli bir dizel motoru ve dinamometre olarak ta Cussion marka elektrikli dinamometre kullanılmıştır. Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri Özellik Lombardini, 6 LD 4 Çalışma prensibi 4 zamanlı, Direkt enjeksiyonlu Silindir Çapı x Strok 86 mm x 68 mm Silindir sayısı 1 Silindir hacmi 395 cm 3 Sıkıştırma oranı 18:1 Maksimum tork 2 Nm (22 d/d) Püskürtme basıncı 2 bar Min Yağ basıncı 1 1,5 kg/cm² Yakıt olarak, ticari dizel yakıtı (motorin) ve piyasada yemeklik yağ olarak pazarlanan ham fındık yağı kullanılmıştır. Deneye, deney setini oluşturan elemanların bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra motorin ile başlanmış ve motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra motora gaz verilerek motor elektrikli dinamometre ile yüklenmiştir. Deneyler 18, 21, 24, 27, 3 dev/dak motor hızlarında ve ham fındık yağının hacimsel olarak %, 25, 5 ve 75 oranlarında motorin ile karışımları yakıt olarak kullanılarak yapılmıştır. Motor elektrikli dinamometre ile 3 dev/dak aralıklarla yüklenmiş ve ölçümler yapılmıştır. Ölçüm alınan her devir sayısında motorun kararlı çalışma şartlarında değerler alınmıştır. Deney yakıtlarının her biri için ölçümler tamamlandıktan sonra motor durdurulup, soğuması beklendikten sonra diğer bir deney yakıtı ile çalışmaya başlanmıştır. Egzoz emisyonlarının ölçümünde MRU marka 95/3 CD model baca gazı analiz cihazı kullanılmıştır. Deneyler sonucunda motor momenti, efektif motor gücü, yakıt tüketimi, özgül yakıt tüketimi, toplam verim ve egzoz emisyon değerleri ölçülmüştür Fındık ve Fındık Yağı Fındık Dünya üzerinde enlemlerinde yetişebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç duyan bir bitkidir. Kıyılardan en çok 3 km içerlerde ve yüksekliği metre yi geçmeyen yerlerde yetiştirilir. Dünyada en önemli fındık dikim bölgeleri; Türkiye, Đtalya ve Amerika dır. Fındık dikimine ve yetiştirilmesine en uygun koşullara sahip ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye fındık rekoltesinin tamamına yakın bölümünü en uygun toprak ve iklim koşullarına sahip Karadeniz Bölgesinden elde etmektedir. Ülkemizde başta Doğu kesimleri olmak üzere tüm Karadeniz yöresinde 3 16

3 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) bine yakın aile yaklaşık 6 bin hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapmakta ve yine yaklaşık 8 milyon kişi doğrudan veya dolaylı olarak geçimini Fındık tarımından sağlamaktadır. Fındık tarımında biyolojik, fizyolojik ve coğrafi faktörler doğrudan doğruya rekolteye etki etmektedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse Dünya fındık üretimi yıldan yıla değişiklikler gösterir. Dünya fındık üretimi son yıllardaki alan artışları ile hemen her yıl 5-6 bin ton dolaylarında gerçekleşmektedir. Türkiye nin bu üretimdeki payı; Đtalya, Đspanya, ABD, Yunanistan ve diğer ülkelerin yanında %65-75 arasında değişmektedir [16]. Tablo 2 de yıllara göre fındık üretim değerleri görülmektedir. Tabloda Türkiye nin Dünya fındık üretiminde büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. Tablo 2. Ülkelere Göre Dünya Kabuklu Fındık üretimi (1 ton) [17]. Yıllar Ülkeler Türkiye Đtalya Đspanya A.B.D Diğer 67, Toplam 668, Fındık ham yağı, fındık meyvesinden fiziksel işlemler ve sıkıştırma ile elde edilen, kimyasal işlem görmemiş, oleik esaslı bitkisel bir yağdır. Diğer bitkisel yağlara oranla oleik esaslı, yani tek çifte bağ yapısında olması sebebi ile vücutta parçalanması ve sindirimi kolay, erime noktası düşük ve bilinen bütün sıvı yağlara göre oksitlenme ve acılaşma süreleri daha uzundur [15]. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4 e bakıldığında fındıkta yüksek oranın da yağ bulunduğu ve fındık yağındaki yağ asitleri bileşiminin büyük bir kısmını oleik asidin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 3). Türk fındık çeşitlerinin yüksek oranlarda (%6-8) yağ içeriğine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu özellikleri itibariyle fındık ham yağından elde edilen yemeklik yağlar, beslenme için oldukça elverişli olup ve kolesterol seviyesini düşürücü özelliktedir. Ayrıca kalp ve damar sağlığı için yararlı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Rafine fındık yağı halen yemeklik olarak ve pasta-bisküvi sanayinde, fındık ham yağı da boya, kozmetik, sabun sanayi gibi diğer endüstriyel dallarda oldukça fazla kullanım alanına sahiptir [15]. Yağ Asitleri Tablo 3. Ham fındık yağı içerisindeki yağ asitleri. Kütlesel Oran (%) Kapalı Formül Karbon ve Çift Bağ Sayısı Molekül Ağ. Mol Sayısı Palmitik 5,55 C 15 H 31 COO 16 / 256,42,216 Asit Stearik 2,66 H C 17 H 35 COO 18 / 284,47,93 Asit Oleik Asit 8,79 H C 17 H 33 COO 18 / 1 282,48,286 Linoleik 1,21 H C 17 H 31 COO 18 / 2 28,44,364 Doymuş Yağ Asitleri Asit % : 8,46, Tekli doymamış H Yağ Asitleri % : 81,19, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri % : 1,35. 17

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Tablo 4. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları [16] Fındığın Kimyasal Bileşimi, g/1g Fındığın Đçindeki Vitaminler, mg/1 Fındığın Đçindeki Mineraller, (mg/1) Nem 4.6 B1.33 Demir 5.8 Yağ 62.7 B6 Vitamin.24 Potasyum Karbonhidrat 11.6 Vitamin B2.12 Bakır 1.3 Protein 16.2 E 31.4 Kalsiyum 16. Selüloz 2.7 Niasin Vitamin 1.75 Sodyum 2.1 Kül 2.2 Manganez 5.1 Çinko 2.2 Magnezyum m 16.2 Tablo 5. Ham fındık yağı ve motorinin bazı yakıt özellikleri [9,12]. Özellik Ham Fındık Yağı Özgül ağırlık (kg/lt),915,83 Viskozite (cst) (mm²/s) 3,3 cst (37,8 C) 4,3 mm 2 /s (27 C) Isıl değer (kj/kg) Parlama noktası ( C) Setan sayısı * Sülfür*.3.5 Bitkisel yağların dizel yakıtı yerine doğrudan kullanımındaki en büyük engel viskozitelerinin yüksek oluşudur. Yüksek viskozite probleminin çözümü için seyreltme, mikroemülsiyon oluşturma, proliz (bağ parçalama) ve transesterifikasyon yöntemleri önerilmektedir [6-7]. Bu çalışmada da motorine göre çok yüksek olan fındık yağının viskozitenin düşürülmesi için bu yağ motorinle karıştırılıp seyreltilmiştir. 3. Bulgular Ve Tartışma Bu bölümde deneysel çalışma sonuçları verilmiştir. Ham fındık yağı-motorin karışımları ile motorin kullanımından elde edilen motor performans ve egzoz emisyon değerleri grafikler halinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Grafiklerdeki M motorini, 25FY ham fındık yağının motorinle % 25 lik karışımını göstermektedir. Aynı şekilde 5FY ve 75FY hacimsel olarak karışım oranını göstermektedir Motor Performansı ve diğer üç çeşit yakıt ile yapılan deneylerde elde edilen motor moment değerleri grafik haline getirilerek Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1 incelendiği zaman motorin ile elde edilen moment değerlerin diğer üç karışım yakıtlarına göre motorun bütün devirlerinde yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda motorin kullanıldığında maksimum moment 27 d/d de elde edilirken, fındık yağı/motorin karışım yakıtları kullanıldığında maksimum moment dizel yakıtına nazaran daha düşük devirlerde, 24 d/d de gerçekleşmiştir. 18

5 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Motor Momenti (Nm ) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devri (dev/dak) Şekil 1. ve Karışım yakıtlarının Motor Momenti değerlerinin karşılaştırılması Şekil 1 e bakıldığında karışım içindeki yağ oranının artmasıyla moment değerlerinin düştüğü görülmektedir. Fındık yağı yoğunluğu motorine oranla yüksek olduğundan (Tablo 5) deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça bütün ölçüm devirlerinde her çevrim için kütlesel olarak daha fazla yakıt silindire alınır. Buna göre ortalama efektif basıncın artması beklenir. Fakat fındık yağının motorine göre viskozitesinin yüksek oluşu, enjeksiyon sırasında damlacık çapının daha büyük olmasına yani atomizasyonun kötüleşmesine ve dolayısıyla yanma veriminin düşmesine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca fındık yağı karışımlarının ısıl değerinin motorine göre düşük oluşunun ortalama efektif basıncın ve momentin düşmesinde etkili olduğu söylenebilir. Motor Gücü (kw) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Motor Devri (dev/dak) %25Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Şekil 2. ve karışım yakıtlarının efektif motor gücü değerlerinin karşılaştırılması Deneylerde, motorinden elde edilen güç değerleri karışım yakıtlara nazaran yüksek çıkmıştır (Şekil 2). Ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça aynı ölçüm noktalarında moment değerlerine benzer şekilde güç değerlerinin de düştüğü görülmektedir. Karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça viskozite ve yoğunluk artması ve ısıl değerin düşmesi, motor gücündeki düşüşü açıklayabilir. Ölçüm alınan devir sayılarında zamana bağlı olarak ölçülen yakıt tüketimi değerleri Şekil 3 de verilmiştir. Motor devri arttıkça motorin ve ham fındık yağı/motorin karışımı yakıt tüketimleri artmaktadır. Bu da motor devir sayısının artmasıyla birim zamandaki çevrim artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca aynı ölçüm devirlerinde fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça da yakıt 19

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması tüketiminin artığı görülmektedir. Bu, ham fındık yağının yoğunluğunun motorine göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenilebilir.özgül yakıt tüketimi eğrileri incelendiğinde motorin ve farklı oranlardaki ham fındık yağı/motorin karışım yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinin d/d aralığında minimum olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bu devir aralığında motor momenti ve gücünün de yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 1). Ayrıca; karışım yakıtları içerisindeki ham fındık yağı oranı arttıkça özgül yakıt tüketimleri artmıştır. Ham fındık yağının ısıl değeri motorine göre düşük olduğundan dolayı, motorinle eşit güç üretebilmesi için daha fazla yakıt tüketmesi gerekmektedir. Yakıt Tüketimi (gr/h) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 3. ve karışım yakıtları yakıt tüketimi değerlerinin karşılaştırılması 8 Ö. Y. T (gr/kwh) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 4. ve karışım yakıtları özgül yakıt tüketimi değerleri karşılaştırılması Motor devrinin artmasıyla motorin ve ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları egzoz sıcaklık değerlerinin yükseldiği görülmektedir (Şekil 5). Egzoz gazı sıcaklığı eğrilerinin eğimi yüksek olup, lineer olarak artmaktadır. Bu hızlı artış motor yükü ve devrinin arttırılmasıyla motora verilen yakıt miktarının artışı silindir içerisinde daha fazla yakıtın yanıp daha fazla enerji açığa çıkarması sonucu egzoz gaz sıcaklığının arttığı söylenebilir. Karışım yakıtların egzoz sıcaklık değerleri motorine göre düşük çıkmıştır. Bu sonuca başka faktörlerin etkili olmasının yanında yine ısıl değerin düşüklüğü neden olarak gösterilebilir. Deneyde kullanılan her yakıt türü için, efektif verim (ısıl verim) değerlerine sabit bir parametre olan yakıtın ısıl değeri ve değişken bir parametre olan özgül yakıt tüketimi etki ettiği söylenebilir. ve fındık yağı/motorin karışım yakıtları efektif verimlerinin maksimum moment ve minimum özgül yakıt tüketim devri olan d/d de en yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 6). Bu devirlerde yanma şartlarının iyi olmasından yani yanma veriminin yüksek olmasından ileri geldiği söylenebilir. 2

7 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Egzoz Sıcaklığı ( C) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Saysı (dev/dak) Şekil 5. ve karışım yakıtların egzoz sıcaklığı değerlerinin karşılaştırılması,3 Toplam Verim (%),25,2,15,1,5 %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 6. ve karışım yakıtların toplam verim değerlerinin karşılaştırılması Deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça ısıl verimin düştüğü görülmektedir. Bunun, fındık yağının motorine göre ısıl değerinin düşük olması neden olarak gösterilebilir. Şekil 1 ve Şekil 2 de, karışım yakıtlarının performans değerlerinin motorine göre düşük olduğu görülmekte ve bu da verimin düşük olmasını desteklemektedir Egzoz Emisyonları Karışım yakıtlarından motorinden daha fazla CO emisyonu elde edildiği ve karışımdaki yağ oranı arttıkça CO değerlerinin yükseldiği Şekil 7 de görülmektedir. Karışım yakıtlarında CO miktarının yüksek çıkması fındık yağının motorine göre yüksek olan viskozitesine bağlanabilir. Yüksek viskozitesinden dolayı enjektörden iri zerreli olarak püskürmesinden dolayı hava ile iyi bir karışım sağlayamamakta, tutuşma gecikmesi uzun sürmekte dolayısıyla yanma tamamlanamamaktadır. Karışımının yağ oranının artmasıyla CO miktarının artması bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NO x değerleri elde edilmiştir (Şekil 8). Yanma odası içerisinde iyi bir karışımın sağlanamaması yanma süresinin uzamasına ve yanmanın daha çok genişleme periyodunda olmasına neden olduğu göz önüne alındığında; yanma sonu basınç ve sıcaklığının düşük olması beklenir, bu durumda NO x değerlerinin karışım yakıtında motorine göre düşük elde edilmesi beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Nitekim; karışım yakıtları içerisindeki yağ oranının artması ile NO X değerlerinin düştüğü Şekil 8 de görülmektedir. 21

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması COEmisyonları (ppm) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 7. ve karışım yakıtların CO değerlerinin karşılaştırılması NOx Emisyonları (ppm)) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir sayısı (dev/dak) Şekil 8. ve karışım yakıtların NO x değerlerinin karşılaştırılması Sonuçlar Bu çalışmada ham fındık yağı ile motorin tek silindirli, dört zamanlı, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının oldukça yüksek olan viskozitesinden dolayı motorinle karıştırılarak seyreltilmesi sağlanmış ve bu şekilde başarılı bir şekilde yakıt olarak kullanılmıştır. Yapılan testlerde elde edilen motor performans ve egzoz emisyon sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Fındık yağı-motorin karışımları motorine nazaran genel olarak daha düşük motor momenti ve güç değerleri ile daha yüksek yakıt tüketimi değerleri vermiştir. Bunun sebebi fındık yağının ısıl değerinin düşük ve viskozite, yoğunluk ve parlama noktasının yüksek olmasına bağlanabilir. Örneğin tablo 5 e bakıldığında fındık yağı ısıl değerinin motorine göre yaklaşık % 6.5 kadar düşük olduğu görülmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NOx değerleri ile daha yüksek CO değerleri elde edilmiştir. Karışımın yağ oranının artmasıyla da CO değerlerinde artma olmuştur. Karışım içerisindeki yağ oranının artmasıyla performans karakteristikleri kötüleşmiştir. Örneğin :1 (%1motorin) karışımına göre motor gücü ortalama olarak, 25:75 karışım yakıtta %32, 5:5 karışım da %36, 75:25 karışım yakıtta ise %39 daha düşük çıkmıştır. Test sonuçları, motor yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan ham fındık yağı-motorin karışımlarının dizel motor yakıtı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat ham fındık yağının 22

9 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) direk olarak kullanımında yakıtın pompadan basılmasında ve enjektörden püskürtülmesinde sorun yaşanmaktadır. Fındık yağının bitkisel kaynaklı olması, ülkemizin de dünya fındık üretiminde ilk sırada olduğu göz önüne alındığında dizel motorlarda motorine alternatif olarak düşünülebilir. Fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılmasındaki en önemli sorun motorine göre yüksek olan viskozitesi gelmektedir. Viskozite sorunun çözümü için test edilen oranların dışında faklı yağ konsantrasyonlu yakıtlar ile fındık yağı metil veya etil esteri denenebilir. Kaynaklar 1) Lloyd, A.C., Cackette, T.A., Diesel Engines: Environmental Impact and Control, ISSN , Journal Air And Waste Management Association, 51, ,21. 2) Çetin, M., Yüksel, F., The Use of Hazelnut Oil as a Fuel in Pre-Chamber Diesel Engine, Applied Thermal Engineering, 27, s.63 67, 27. 3) Kalligeros, S., et al., 23. An Investigation of Using Biodiesel/Marine Diesel Blends on The Performance of a Stationary Diesel Engine, Biomass and Bioenergy, 24, ) Özkan, M.,ve diğ.,25, Experimental Performance Analysis of Biodiesel, Traditional Diesel and Biodiesel with Gliycerine, Turkish Journal Eng.Env.Sci, 29, s ) Ramadhas, A.S.,et al.,use of Vegetable Oils as I.C. Engine Fuels A Review, Renewable Energy, 29, p , 24. 6) Rakopoulos, C.D.,et al., 26, Comparative Performance and Emissions Study of a Direct Injection Diesel Engine Using Blends of Diesel Fuel with Vegetable Oils or Bio-Diesels of Various Origins, Energy Conversion And Management, 47, ) Wang, Y.D., et al., An Experimental Investigation of the Performance and Gaseous Exhaust Emissions of a Diesel Engine Using Blends of a Vegetable Oil, Applied Thermal Engineering, 26, ) Georing, C.E., et al., 1982, Fuel Properties Of Eleven Vegetable Oils, American Society of Agricultural Engineers /82/ S2., Transactions of American Society of Automotiv Engineers. 9) Yücesu, H.S.,ve diğ., 21, Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Bitkisel Yağ Kullanımının Deneysel Đncelenmesi, Turkısh J. Engin Environ Sci., 25, s ) Đlkılıç, C., 1999, Çeşitli Alternatif Yakıtların Dizel Motoru Emisyonlarına Etkilerinin Teorik ve Deneysel Đncelenmesi, Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 11) Đçingür, Y., Koçak, M.S., Fındık Yağı Metil Esterinin Dizel Yakıtı Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin Đncelenmesi, Politeknik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s , ) Akbaş, B., 25, Ham Fındık Yağının Dizel Motorlarında Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 23

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması 13) Altun, Ş., Öner, C., 25, Susam Yağının Alternatif Yakıt Olarak Dizel Motor Performansı Ve Motor Elemanları Üzerindeki Etkileri, Teknoloji, Cilt 8,Sayı 3, s ) Usta, N., ve diğ. 25. Combustion of Biodiesel Fuel Produced From Hazelnut Soapstock/Waste Sunflower Oil Mixture in a Diesel Engine, Energy Conversion and Management, 46, s ) Choi, C.Y., Bower, G.R., Reitz, R.D., Effects of Biodiesel Blended Fuels and Multiple Injections on D.I. Diesel Engine Emissions, SAE Paper, ) 17) 24

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9(3): 35-42 J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (3):35-42 BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Şehmus ALTUN M.Atilla GÜR Geliş Tarihi: 19/08/2005 ÖZET

Detaylı

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder Geliş/Received 28.2.217 Kabul/Accepted 25.4.217

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi 216 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 216 (ISITES216 Alanya/Antalya - Turkey) Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (49-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (49-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Muharrem İMAL Ahmet KAYA Osman SİNCAR K.S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 93-97 Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Hüseyin ÖĞÜT 1, Hidayet OĞUZ

Detaylı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (9-18) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (55-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (55-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 145-15 Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Bahar ALPGİRAY 1, A. Konuralp

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ Doğan ŞİMŞEK Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 15-23, 214 3(1), 15-23, 214 Araştırma Makalesi / Research Article Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların

Detaylı

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat KARABEKTAŞ 1, Gökhan ERGEN 2 1. Murat KARABEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 119-124, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 119-124, 2006 Fındık Yağı Metil Esterinin Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin İncelenmesi

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 50 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,

Detaylı

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan AKAY *, Hasan AYDOĞAN ** * S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi*

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* 111 Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* Haluk EMİROĞLU (1), Cengiz ÖZARSLAN (2) (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Detaylı

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer UTLU KK Astsubay Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bilimleri BALIKESİR zafer_utlu@yahoo.com Özet:Enerjinin

Detaylı

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 55-62, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 1, 11-18 TEKNOLOJİ ÖZET TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

Detaylı

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE.

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ETANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Suat SARIDEMİR

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:4-44 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 8 (4) -8 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fatih AKSOY, Ş. Ayhan BAYDIR, Hüseyin BAYRAKÇEKEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik

Detaylı

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (51-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (51-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt:3 Sayı:1 (2016) 1 11 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Özel Sayısı ASPİR VE KANOLA BİYODİZELİ KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONU VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına Etkisi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına Etkisi Politeknik Dergisi, 2016; 19 (1) : 53-59 Journal of Polytechnic, 2016; 19 (1) : 53-59 Kanola Yağı Metil Esteri ve Dizel Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Dizel Bir Motorun Performans ve Gürültü Emisyonlarına

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 27-213, 28 Vol 23, No 1, 27-213, 28 TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler:

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler: Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen aktörler: motor perormansı yakıt tüketimi ve kullanılan yakıtın iyatı motor gürültüsü ve hava kirliliği yaratan emisyonları motor maliyeti ve donanım masraları

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 1 s. 391-395, 23 Vol: 6 No: 1 pp. 391-395, 23 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ

Detaylı

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İşletme Koşullarının Etkisi 1 Hava Fazlalık Katsayısı

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe, Mustafa Temür, Cenk

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Nötralize Atık Kızartma Yağından Elde Edilen Biyodizelin Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Nötralize Atık Kızartma Yağından Elde Edilen Biyodizelin Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 4, 2016 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 4, 2016 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 4, No: 1, 2012 (23-30) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 4, No: 1, 2012 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ Rahman ŞİMŞEK *, Hasan AYDOĞAN ** ** Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (31-40) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (31-40) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DİZEL MOTORLARINDA HİDROJENİN EK YAKIT OLARAK KULLANILIMININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖZET

DİZEL MOTORLARINDA HİDROJENİN EK YAKIT OLARAK KULLANILIMININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 2 s. 119-128, 2004 Vol: 7 No: 2 pp. 119-128, 2004 DİZEL MOTORLARINDA HİDROJENİN EK YAKIT OLARAK KULLANILIMININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün BİYODİZEL BİYODİZEL NEDİR? Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile

Detaylı

Piston ve supapları ZrO 2 kaplanmış bir dizel motorunda soya yağının kullanılması

Piston ve supapları ZrO 2 kaplanmış bir dizel motorunda soya yağının kullanılması Tr. Doğa ve Fen Derg. Tr. J. Nature Sci. 2017 Vol. 6 No. 1 Piston ve supapları ZrO 2 kaplanmış bir dizel motorunda soya yağının kullanılması Hanbey HAZAR *1, Özkan GÜRBÜZ 2, Emine ŞAP 3 Özet Önemli alternatif

Detaylı

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch.Gazi Univ. Cilt 23, No 4, 829-836, 2008 Vol 23, No 4, 829-836, 2008 DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Değişik Püskürtme Zamanlaması Değerlerinin Motor Performansına ve Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Değişik Püskürtme Zamanlaması Değerlerinin Motor Performansına ve Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 3, 211 (1-1) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 3, 211 (1-1) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Metil ve Etil Ester Kullanılan Bir Common-Rail Dizel Motorda Performans, Yanma ve Enjeksiyon Karakteristiklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt **, Sayı *, **-**, 20** Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume **, Issue *, **-**, 20** DOI: 10.19113/sdufbed.9048

Detaylı

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri

Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola Bitkisi, Yağı ve Özelikleri Kanola, kolza bitkisinden geliştirilen ve şifalı özellik gösteren yağa verilen isimdi. Daha sonra, kolza bitkisinin istenmeyen özelliklerini elemeye yönelik bazı bitki

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi :ODTÜ 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 210 28 97 Faks : 0312 210 5668 E-Posta : petrol@metu.edu.tr Website : www.pal.metu.edu.tr

Detaylı

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel SİNEM ÖZCAN 1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi 3. Biyodizel Üretim Aşaması 4. Dünyada Biyodizel 5. Türkiyede Biyodizel 6. Biyodizel in Çevresel Özellikleri & Faydaları 7. Çeşitli Biyodizel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL DİZEL MTRLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYDİZEL Hüseyin ŞANLI *, Mustafa ÇANAKÇI ** * Kocaeli Üniversitesi, Yeniköy Meslek Yüksekokulu, tomotiv Programı, Yeniköy / Kocaeli, hsanli@kou.edu.tr

Detaylı

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 ANALİZ ÜCRETLERİ BENZİN (TS EN 228) Yoğunluk TS EN ISO 12185 50 Görünüş İç Metot (TY-AY-046) Mevcut Gom TS EN ISO 6246 Oksidasyon Kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 Damıtma TS EN ISO 3405 Buhar Basıncı TS EN 13016-1 Buhar

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/01 FINDIK BÜLTENİ 02.02.2011 1- FINDIK ALIMLARI: A)2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisine fındık alım görevi verilmiştir.

Detaylı

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 4, 2016 (65-76) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 4, 2016 (65-76) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : KTÜ Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-YUAM) 61080 TRABZON/TÜRKİYE Tel : 90 462 377 42

Detaylı

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması 68 68-7 Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması Erdal ÇILGIN, Cumali İLKILIÇ Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye Fırat Üniversitesi,

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0015 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: March 2009 Accepted: April 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 57-63, 2007 Vol 22, No 1, 57-63, 2007 TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI

Detaylı

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Performans nedir? Performans nedir?... Performans: İcraat, başarı 1. Birinin veya bir şeyin görev veya çalışma biçimi; Klimaların soğutma performansları karşılaştırıldı."; Jetin

Detaylı

Cilt:11 Sayı: 3 s , 2008 Vol: 11 No: 3 pp , Yakup SEKMEN, Abdurrazzak AKTAŞ ÖZET

Cilt:11 Sayı: 3 s , 2008 Vol: 11 No: 3 pp , Yakup SEKMEN, Abdurrazzak AKTAŞ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 3 s.249-254, 2008 Vol: 11 No: 3 pp.249-254, 2008 Soya Yağı Metil Esterinin Dizel Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri Yakup SEKMEN, Abdurrazzak

Detaylı

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini

Palm Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Yakıt Özelliklerinin Tahmini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 81-88, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 81-88, March 2017 Palm Biyodizel-Dizel

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ (S-7) Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI, Cenk SAYIN * Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi

Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi Ö. Şahin 1 ve A. Aktaş 2

Detaylı

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 271-276, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 271-276, 2013 nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi İsmet Çevik 1*, Samet

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK YAĞI METİL ESTERİ KARIŞIMLARININ MOTOR EMİSYONLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ CİHAN BAYINDIRLI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK YAĞI METİL ESTERİ KARIŞIMLARININ MOTOR EMİSYONLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ CİHAN BAYINDIRLI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAMUK YAĞI METİL ESTERİ KARIŞIMLARININ MOTOR EMİSYONLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ CİHAN BAYINDIRLI YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KONYA

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ Ali KESKİN 1, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU 2 1 Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim

Detaylı

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 113-119 TEKNOLOJİ EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Cenk SAYIN İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI

HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, 2007, Samsun 275 HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI Ahmet Necati ÖZSEZEN, Ali TÜRKCAN, Mustafa

Detaylı

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 107-113 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Laboratuvar Ölçekli Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Sefa Salim ÖRNEK Temmuz 2007 DENİZLİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 787-793, 2013 Vol 28, No 4, 787-793, 2013 HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ

Detaylı