TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve Yanma Karakteristiklerinin Đncelenmesi Bülent AKBAŞ a, Şehmus ALTUN b, Cengiz ÖNER c, Đlker SUGÖZÜ c a Mesleki Eğitim Merkezi, 24, ADIYAMAN/ TURKEY b Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 725, BATMAN/ TURKEY c Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 23119, ELAZIĞ/ TURKEY Özet Bu çalışmada, ülkemizin dünya üretiminde ilk sırasında olduğu fındık bitkisinden elde edilen fındık yağının motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada ham fındık yağı dört zamanlı tek silindirli, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi ve yüksek viskozitenin sebep olacağı bazı problemleri gidermek için, ham fındık yağı motorin ile % 25, 5 ve 75 oranlarında karıştırılarak seyreltilmiştir. ile seyreltilen ham fındık yağı dizel motorunda başarılı bir şekilde kullanılmış, yük altında ve farklı motor hızlarında motor performans karakteristikleri ölçülmüştür. Yapılan testlerde karışım yakıtlarının motor momenti ve gücü motorine göre düşük, özgül yakıt tüketimi değerleri ise yüksek çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Ham Fındık Yağı, Alternatif Yakıt. 1. Giriş Dünya fosil yakıtları mevcut rezervlerinin heterojen ve sınırlı olması, artan ihtiyacı ve gelişen teknolojiyi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazların çevre kirliliği ve canlı yaşamını tehdit etmesi ve ülkelerin yeterli seviyede enerji üretimi gerçekleştiremedikleri kaynaklara bağımlı olmama istekleri alternatif enerji kaynaklarına ilginin artmasına sebep olmuştur. Sınırlı olan petrol rezervleri ve değişik zamanlarda yaşanan petrol krizleri, ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkemiz ve benzer ülkeler açısından büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Tarım, ulaşım, taşımacılık, elektrik üretimi, endüstri ve inşaat faaliyetleri gibi geniş bir alanda kullanılan dizel motorlarda [1] tüketilen petrol kökenli yakıtlara alternatif yakıtlar bulunması, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemlidir. Meydana gelebilecek bir petrol krizinde tarımsal aktivitenin, ulaşım ve taşımacılığın, elektrik üretiminin ve endüstriyel faaliyetlerin aksamaması için dizel motorlarda motorinin yerine alternatif yakıtların araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Mevcut dizel motorlarda herhangi bir değişikliğe gidilmeden motorin yerine bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmasının önemli avantajlar sağlayacağını araştırmacılar yaptıkları çalışmalarından belirtmektedir [2-7]. Bitkisel yağların alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar uzun süreden beri devam etmektedir. Geçmişte de birçok araştırmada dizel yakıtı olarak bitkisel yağların kullanımı gerçekleştirilmiştir. 19 lerde Paris te, Rudolph Diesel motorunda yer fıstığı yağını yakıt olarak kullanmıştır [8]. Fakat en yoğun çalışmalar 197 li yılların petrol krizi süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, genellikle ülke tarımına en uygun olan ve en ucuz enerjiyi temin edebilecekleri yağ bitkilerini tercih etmektedirler. Ağırlıklı olarak kolza tohumu, palmiye, soya fasulyesi, pamuk çekirdeği, ayçiçeği, yer fıstığı yağı, susam yağı, fındık yağı ve bu yağlardan elde edilen esterler ile çok sayıda çalışma yapılmıştır [2,3,7,9-14]. Yapılan çalışmalarda,

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması bitkisel yağ esaslı yakıtların dizel yakıtına iyi bir alternatif olduğunu Choi ve diğ. (1997) belirtmektedir [15]. Dizel motor yakıtı olarak fındık yağını kullanan Çetin ve Yüksel, (27), fındık yağının dizel motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabileceğini, fakat motorine göre bu yağın çok yüksek olan viskozitesinin problem oluşturduğunu ve bunu geniş çaplı uygulamalardan alıkoyduğunu belirtmektedirler. Ayrıca; Đçingür ve Koçak (26), Türkiye nin, dünya fındık üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğinden fındık yağının Türkiye için iyi bir yenilenebilir alternatif enerji kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da; bir bitkisel yağ olan ham fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi için motorin ile karıştırılarak seyreltilmiş ve bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan deneylerde ham fındık yağı motorin karışımları ve motorin kullanımında dizel motor performans değerleri ölçülmüş karşılaştırmalı olarak grafikler halinde gösterilmiştir. 2. Materyal Ve Metot Deney motoru olarak Tablo 1 de teknik özellikleri verilen dört zamanlı ve tek silindirli bir dizel motoru ve dinamometre olarak ta Cussion marka elektrikli dinamometre kullanılmıştır. Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri Özellik Lombardini, 6 LD 4 Çalışma prensibi 4 zamanlı, Direkt enjeksiyonlu Silindir Çapı x Strok 86 mm x 68 mm Silindir sayısı 1 Silindir hacmi 395 cm 3 Sıkıştırma oranı 18:1 Maksimum tork 2 Nm (22 d/d) Püskürtme basıncı 2 bar Min Yağ basıncı 1 1,5 kg/cm² Yakıt olarak, ticari dizel yakıtı (motorin) ve piyasada yemeklik yağ olarak pazarlanan ham fındık yağı kullanılmıştır. Deneye, deney setini oluşturan elemanların bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra motorin ile başlanmış ve motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra motora gaz verilerek motor elektrikli dinamometre ile yüklenmiştir. Deneyler 18, 21, 24, 27, 3 dev/dak motor hızlarında ve ham fındık yağının hacimsel olarak %, 25, 5 ve 75 oranlarında motorin ile karışımları yakıt olarak kullanılarak yapılmıştır. Motor elektrikli dinamometre ile 3 dev/dak aralıklarla yüklenmiş ve ölçümler yapılmıştır. Ölçüm alınan her devir sayısında motorun kararlı çalışma şartlarında değerler alınmıştır. Deney yakıtlarının her biri için ölçümler tamamlandıktan sonra motor durdurulup, soğuması beklendikten sonra diğer bir deney yakıtı ile çalışmaya başlanmıştır. Egzoz emisyonlarının ölçümünde MRU marka 95/3 CD model baca gazı analiz cihazı kullanılmıştır. Deneyler sonucunda motor momenti, efektif motor gücü, yakıt tüketimi, özgül yakıt tüketimi, toplam verim ve egzoz emisyon değerleri ölçülmüştür Fındık ve Fındık Yağı Fındık Dünya üzerinde enlemlerinde yetişebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç duyan bir bitkidir. Kıyılardan en çok 3 km içerlerde ve yüksekliği metre yi geçmeyen yerlerde yetiştirilir. Dünyada en önemli fındık dikim bölgeleri; Türkiye, Đtalya ve Amerika dır. Fındık dikimine ve yetiştirilmesine en uygun koşullara sahip ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye fındık rekoltesinin tamamına yakın bölümünü en uygun toprak ve iklim koşullarına sahip Karadeniz Bölgesinden elde etmektedir. Ülkemizde başta Doğu kesimleri olmak üzere tüm Karadeniz yöresinde 3 16

3 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) bine yakın aile yaklaşık 6 bin hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapmakta ve yine yaklaşık 8 milyon kişi doğrudan veya dolaylı olarak geçimini Fındık tarımından sağlamaktadır. Fındık tarımında biyolojik, fizyolojik ve coğrafi faktörler doğrudan doğruya rekolteye etki etmektedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse Dünya fındık üretimi yıldan yıla değişiklikler gösterir. Dünya fındık üretimi son yıllardaki alan artışları ile hemen her yıl 5-6 bin ton dolaylarında gerçekleşmektedir. Türkiye nin bu üretimdeki payı; Đtalya, Đspanya, ABD, Yunanistan ve diğer ülkelerin yanında %65-75 arasında değişmektedir [16]. Tablo 2 de yıllara göre fındık üretim değerleri görülmektedir. Tabloda Türkiye nin Dünya fındık üretiminde büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. Tablo 2. Ülkelere Göre Dünya Kabuklu Fındık üretimi (1 ton) [17]. Yıllar Ülkeler Türkiye Đtalya Đspanya A.B.D Diğer 67, Toplam 668, Fındık ham yağı, fındık meyvesinden fiziksel işlemler ve sıkıştırma ile elde edilen, kimyasal işlem görmemiş, oleik esaslı bitkisel bir yağdır. Diğer bitkisel yağlara oranla oleik esaslı, yani tek çifte bağ yapısında olması sebebi ile vücutta parçalanması ve sindirimi kolay, erime noktası düşük ve bilinen bütün sıvı yağlara göre oksitlenme ve acılaşma süreleri daha uzundur [15]. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4 e bakıldığında fındıkta yüksek oranın da yağ bulunduğu ve fındık yağındaki yağ asitleri bileşiminin büyük bir kısmını oleik asidin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 3). Türk fındık çeşitlerinin yüksek oranlarda (%6-8) yağ içeriğine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu özellikleri itibariyle fındık ham yağından elde edilen yemeklik yağlar, beslenme için oldukça elverişli olup ve kolesterol seviyesini düşürücü özelliktedir. Ayrıca kalp ve damar sağlığı için yararlı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Rafine fındık yağı halen yemeklik olarak ve pasta-bisküvi sanayinde, fındık ham yağı da boya, kozmetik, sabun sanayi gibi diğer endüstriyel dallarda oldukça fazla kullanım alanına sahiptir [15]. Yağ Asitleri Tablo 3. Ham fındık yağı içerisindeki yağ asitleri. Kütlesel Oran (%) Kapalı Formül Karbon ve Çift Bağ Sayısı Molekül Ağ. Mol Sayısı Palmitik 5,55 C 15 H 31 COO 16 / 256,42,216 Asit Stearik 2,66 H C 17 H 35 COO 18 / 284,47,93 Asit Oleik Asit 8,79 H C 17 H 33 COO 18 / 1 282,48,286 Linoleik 1,21 H C 17 H 31 COO 18 / 2 28,44,364 Doymuş Yağ Asitleri Asit % : 8,46, Tekli doymamış H Yağ Asitleri % : 81,19, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri % : 1,35. 17

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Tablo 4. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları [16] Fındığın Kimyasal Bileşimi, g/1g Fındığın Đçindeki Vitaminler, mg/1 Fındığın Đçindeki Mineraller, (mg/1) Nem 4.6 B1.33 Demir 5.8 Yağ 62.7 B6 Vitamin.24 Potasyum Karbonhidrat 11.6 Vitamin B2.12 Bakır 1.3 Protein 16.2 E 31.4 Kalsiyum 16. Selüloz 2.7 Niasin Vitamin 1.75 Sodyum 2.1 Kül 2.2 Manganez 5.1 Çinko 2.2 Magnezyum m 16.2 Tablo 5. Ham fındık yağı ve motorinin bazı yakıt özellikleri [9,12]. Özellik Ham Fındık Yağı Özgül ağırlık (kg/lt),915,83 Viskozite (cst) (mm²/s) 3,3 cst (37,8 C) 4,3 mm 2 /s (27 C) Isıl değer (kj/kg) Parlama noktası ( C) Setan sayısı * Sülfür*.3.5 Bitkisel yağların dizel yakıtı yerine doğrudan kullanımındaki en büyük engel viskozitelerinin yüksek oluşudur. Yüksek viskozite probleminin çözümü için seyreltme, mikroemülsiyon oluşturma, proliz (bağ parçalama) ve transesterifikasyon yöntemleri önerilmektedir [6-7]. Bu çalışmada da motorine göre çok yüksek olan fındık yağının viskozitenin düşürülmesi için bu yağ motorinle karıştırılıp seyreltilmiştir. 3. Bulgular Ve Tartışma Bu bölümde deneysel çalışma sonuçları verilmiştir. Ham fındık yağı-motorin karışımları ile motorin kullanımından elde edilen motor performans ve egzoz emisyon değerleri grafikler halinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Grafiklerdeki M motorini, 25FY ham fındık yağının motorinle % 25 lik karışımını göstermektedir. Aynı şekilde 5FY ve 75FY hacimsel olarak karışım oranını göstermektedir Motor Performansı ve diğer üç çeşit yakıt ile yapılan deneylerde elde edilen motor moment değerleri grafik haline getirilerek Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1 incelendiği zaman motorin ile elde edilen moment değerlerin diğer üç karışım yakıtlarına göre motorun bütün devirlerinde yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda motorin kullanıldığında maksimum moment 27 d/d de elde edilirken, fındık yağı/motorin karışım yakıtları kullanıldığında maksimum moment dizel yakıtına nazaran daha düşük devirlerde, 24 d/d de gerçekleşmiştir. 18

5 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Motor Momenti (Nm ) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devri (dev/dak) Şekil 1. ve Karışım yakıtlarının Motor Momenti değerlerinin karşılaştırılması Şekil 1 e bakıldığında karışım içindeki yağ oranının artmasıyla moment değerlerinin düştüğü görülmektedir. Fındık yağı yoğunluğu motorine oranla yüksek olduğundan (Tablo 5) deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça bütün ölçüm devirlerinde her çevrim için kütlesel olarak daha fazla yakıt silindire alınır. Buna göre ortalama efektif basıncın artması beklenir. Fakat fındık yağının motorine göre viskozitesinin yüksek oluşu, enjeksiyon sırasında damlacık çapının daha büyük olmasına yani atomizasyonun kötüleşmesine ve dolayısıyla yanma veriminin düşmesine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca fındık yağı karışımlarının ısıl değerinin motorine göre düşük oluşunun ortalama efektif basıncın ve momentin düşmesinde etkili olduğu söylenebilir. Motor Gücü (kw) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Motor Devri (dev/dak) %25Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Şekil 2. ve karışım yakıtlarının efektif motor gücü değerlerinin karşılaştırılması Deneylerde, motorinden elde edilen güç değerleri karışım yakıtlara nazaran yüksek çıkmıştır (Şekil 2). Ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça aynı ölçüm noktalarında moment değerlerine benzer şekilde güç değerlerinin de düştüğü görülmektedir. Karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça viskozite ve yoğunluk artması ve ısıl değerin düşmesi, motor gücündeki düşüşü açıklayabilir. Ölçüm alınan devir sayılarında zamana bağlı olarak ölçülen yakıt tüketimi değerleri Şekil 3 de verilmiştir. Motor devri arttıkça motorin ve ham fındık yağı/motorin karışımı yakıt tüketimleri artmaktadır. Bu da motor devir sayısının artmasıyla birim zamandaki çevrim artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca aynı ölçüm devirlerinde fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça da yakıt 19

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması tüketiminin artığı görülmektedir. Bu, ham fındık yağının yoğunluğunun motorine göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenilebilir.özgül yakıt tüketimi eğrileri incelendiğinde motorin ve farklı oranlardaki ham fındık yağı/motorin karışım yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinin d/d aralığında minimum olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bu devir aralığında motor momenti ve gücünün de yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 1). Ayrıca; karışım yakıtları içerisindeki ham fındık yağı oranı arttıkça özgül yakıt tüketimleri artmıştır. Ham fındık yağının ısıl değeri motorine göre düşük olduğundan dolayı, motorinle eşit güç üretebilmesi için daha fazla yakıt tüketmesi gerekmektedir. Yakıt Tüketimi (gr/h) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 3. ve karışım yakıtları yakıt tüketimi değerlerinin karşılaştırılması 8 Ö. Y. T (gr/kwh) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 4. ve karışım yakıtları özgül yakıt tüketimi değerleri karşılaştırılması Motor devrinin artmasıyla motorin ve ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları egzoz sıcaklık değerlerinin yükseldiği görülmektedir (Şekil 5). Egzoz gazı sıcaklığı eğrilerinin eğimi yüksek olup, lineer olarak artmaktadır. Bu hızlı artış motor yükü ve devrinin arttırılmasıyla motora verilen yakıt miktarının artışı silindir içerisinde daha fazla yakıtın yanıp daha fazla enerji açığa çıkarması sonucu egzoz gaz sıcaklığının arttığı söylenebilir. Karışım yakıtların egzoz sıcaklık değerleri motorine göre düşük çıkmıştır. Bu sonuca başka faktörlerin etkili olmasının yanında yine ısıl değerin düşüklüğü neden olarak gösterilebilir. Deneyde kullanılan her yakıt türü için, efektif verim (ısıl verim) değerlerine sabit bir parametre olan yakıtın ısıl değeri ve değişken bir parametre olan özgül yakıt tüketimi etki ettiği söylenebilir. ve fındık yağı/motorin karışım yakıtları efektif verimlerinin maksimum moment ve minimum özgül yakıt tüketim devri olan d/d de en yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 6). Bu devirlerde yanma şartlarının iyi olmasından yani yanma veriminin yüksek olmasından ileri geldiği söylenebilir. 2

7 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Egzoz Sıcaklığı ( C) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Saysı (dev/dak) Şekil 5. ve karışım yakıtların egzoz sıcaklığı değerlerinin karşılaştırılması,3 Toplam Verim (%),25,2,15,1,5 %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 6. ve karışım yakıtların toplam verim değerlerinin karşılaştırılması Deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça ısıl verimin düştüğü görülmektedir. Bunun, fındık yağının motorine göre ısıl değerinin düşük olması neden olarak gösterilebilir. Şekil 1 ve Şekil 2 de, karışım yakıtlarının performans değerlerinin motorine göre düşük olduğu görülmekte ve bu da verimin düşük olmasını desteklemektedir Egzoz Emisyonları Karışım yakıtlarından motorinden daha fazla CO emisyonu elde edildiği ve karışımdaki yağ oranı arttıkça CO değerlerinin yükseldiği Şekil 7 de görülmektedir. Karışım yakıtlarında CO miktarının yüksek çıkması fındık yağının motorine göre yüksek olan viskozitesine bağlanabilir. Yüksek viskozitesinden dolayı enjektörden iri zerreli olarak püskürmesinden dolayı hava ile iyi bir karışım sağlayamamakta, tutuşma gecikmesi uzun sürmekte dolayısıyla yanma tamamlanamamaktadır. Karışımının yağ oranının artmasıyla CO miktarının artması bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NO x değerleri elde edilmiştir (Şekil 8). Yanma odası içerisinde iyi bir karışımın sağlanamaması yanma süresinin uzamasına ve yanmanın daha çok genişleme periyodunda olmasına neden olduğu göz önüne alındığında; yanma sonu basınç ve sıcaklığının düşük olması beklenir, bu durumda NO x değerlerinin karışım yakıtında motorine göre düşük elde edilmesi beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Nitekim; karışım yakıtları içerisindeki yağ oranının artması ile NO X değerlerinin düştüğü Şekil 8 de görülmektedir. 21

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması COEmisyonları (ppm) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 7. ve karışım yakıtların CO değerlerinin karşılaştırılması NOx Emisyonları (ppm)) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir sayısı (dev/dak) Şekil 8. ve karışım yakıtların NO x değerlerinin karşılaştırılması Sonuçlar Bu çalışmada ham fındık yağı ile motorin tek silindirli, dört zamanlı, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının oldukça yüksek olan viskozitesinden dolayı motorinle karıştırılarak seyreltilmesi sağlanmış ve bu şekilde başarılı bir şekilde yakıt olarak kullanılmıştır. Yapılan testlerde elde edilen motor performans ve egzoz emisyon sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Fındık yağı-motorin karışımları motorine nazaran genel olarak daha düşük motor momenti ve güç değerleri ile daha yüksek yakıt tüketimi değerleri vermiştir. Bunun sebebi fındık yağının ısıl değerinin düşük ve viskozite, yoğunluk ve parlama noktasının yüksek olmasına bağlanabilir. Örneğin tablo 5 e bakıldığında fındık yağı ısıl değerinin motorine göre yaklaşık % 6.5 kadar düşük olduğu görülmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NOx değerleri ile daha yüksek CO değerleri elde edilmiştir. Karışımın yağ oranının artmasıyla da CO değerlerinde artma olmuştur. Karışım içerisindeki yağ oranının artmasıyla performans karakteristikleri kötüleşmiştir. Örneğin :1 (%1motorin) karışımına göre motor gücü ortalama olarak, 25:75 karışım yakıtta %32, 5:5 karışım da %36, 75:25 karışım yakıtta ise %39 daha düşük çıkmıştır. Test sonuçları, motor yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan ham fındık yağı-motorin karışımlarının dizel motor yakıtı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat ham fındık yağının 22

9 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) direk olarak kullanımında yakıtın pompadan basılmasında ve enjektörden püskürtülmesinde sorun yaşanmaktadır. Fındık yağının bitkisel kaynaklı olması, ülkemizin de dünya fındık üretiminde ilk sırada olduğu göz önüne alındığında dizel motorlarda motorine alternatif olarak düşünülebilir. Fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılmasındaki en önemli sorun motorine göre yüksek olan viskozitesi gelmektedir. Viskozite sorunun çözümü için test edilen oranların dışında faklı yağ konsantrasyonlu yakıtlar ile fındık yağı metil veya etil esteri denenebilir. Kaynaklar 1) Lloyd, A.C., Cackette, T.A., Diesel Engines: Environmental Impact and Control, ISSN , Journal Air And Waste Management Association, 51, ,21. 2) Çetin, M., Yüksel, F., The Use of Hazelnut Oil as a Fuel in Pre-Chamber Diesel Engine, Applied Thermal Engineering, 27, s.63 67, 27. 3) Kalligeros, S., et al., 23. An Investigation of Using Biodiesel/Marine Diesel Blends on The Performance of a Stationary Diesel Engine, Biomass and Bioenergy, 24, ) Özkan, M.,ve diğ.,25, Experimental Performance Analysis of Biodiesel, Traditional Diesel and Biodiesel with Gliycerine, Turkish Journal Eng.Env.Sci, 29, s ) Ramadhas, A.S.,et al.,use of Vegetable Oils as I.C. Engine Fuels A Review, Renewable Energy, 29, p , 24. 6) Rakopoulos, C.D.,et al., 26, Comparative Performance and Emissions Study of a Direct Injection Diesel Engine Using Blends of Diesel Fuel with Vegetable Oils or Bio-Diesels of Various Origins, Energy Conversion And Management, 47, ) Wang, Y.D., et al., An Experimental Investigation of the Performance and Gaseous Exhaust Emissions of a Diesel Engine Using Blends of a Vegetable Oil, Applied Thermal Engineering, 26, ) Georing, C.E., et al., 1982, Fuel Properties Of Eleven Vegetable Oils, American Society of Agricultural Engineers /82/ S2., Transactions of American Society of Automotiv Engineers. 9) Yücesu, H.S.,ve diğ., 21, Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Bitkisel Yağ Kullanımının Deneysel Đncelenmesi, Turkısh J. Engin Environ Sci., 25, s ) Đlkılıç, C., 1999, Çeşitli Alternatif Yakıtların Dizel Motoru Emisyonlarına Etkilerinin Teorik ve Deneysel Đncelenmesi, Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 11) Đçingür, Y., Koçak, M.S., Fındık Yağı Metil Esterinin Dizel Yakıtı Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin Đncelenmesi, Politeknik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s , ) Akbaş, B., 25, Ham Fındık Yağının Dizel Motorlarında Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 23

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması 13) Altun, Ş., Öner, C., 25, Susam Yağının Alternatif Yakıt Olarak Dizel Motor Performansı Ve Motor Elemanları Üzerindeki Etkileri, Teknoloji, Cilt 8,Sayı 3, s ) Usta, N., ve diğ. 25. Combustion of Biodiesel Fuel Produced From Hazelnut Soapstock/Waste Sunflower Oil Mixture in a Diesel Engine, Energy Conversion and Management, 46, s ) Choi, C.Y., Bower, G.R., Reitz, R.D., Effects of Biodiesel Blended Fuels and Multiple Injections on D.I. Diesel Engine Emissions, SAE Paper, ) 17) 24

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARDAL YAĞI BİYODİZELİNDE DEPOLAMA SÜRESİ VE ŞARTLARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Atakan ALTUNTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR

ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR ALTERNATĠF MOTORLAR VE YAKITLAR 1.BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilenebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biodizel veya biomotorin olarak

Detaylı

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER Galip Kaltakkıran*, M. Akif Ceviz*, Ferhat Kaya*, Erdoğan Güner*,

Detaylı

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler

1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1. AKARYAKITLAR VE ANALİZLERİ 1.1. Genel Bilgiler Yakıt olarak kullanılan sıvı maddelere akaryakıt adı verilir. Akaryakıtlar genel olarak iki grupta toplanırlar. Bunlar; 1. Doğal akaryakıtlar: Ham petrolün

Detaylı

THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS

THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 9, Karabük, Türkiye TEK SİLİNDİRLİ BENZİNLİ BİR MOTORUN EGZOZ SUSTURUCUSUNUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ THE EFFECT OF EXHAUST

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zehra EREN KIRSAL ALANDA YAŞAYAN BİREYLERİN RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ Nadir DİZGE 1, Oltan CANLI 2, Mehmet KARPUZCU 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Muallimköy Kampüsü, Gebze 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI İsmet KARAKAŞ Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 ETİK BEYAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

Fosil Kaynaklı Yakıtların Neden Olduğu Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi, Van İli Örneği

Fosil Kaynaklı Yakıtların Neden Olduğu Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi, Van İli Örneği Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (45-52) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (45-52) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(1):81-91 (2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(1):81-91 (2005) EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL Mustafa ÇANAKÇI, A. Necati ÖZSEZEN* Kocaeli

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ

TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ V. ULUSAL TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ (1), Bülent HALİSDEMİR (2), Ergün PEHLİVAN (3), İlker ARDIÇ (4) ÖZET Mersin Üniv. Müh.

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı