TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve Yanma Karakteristiklerinin Đncelenmesi Bülent AKBAŞ a, Şehmus ALTUN b, Cengiz ÖNER c, Đlker SUGÖZÜ c a Mesleki Eğitim Merkezi, 24, ADIYAMAN/ TURKEY b Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 725, BATMAN/ TURKEY c Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 23119, ELAZIĞ/ TURKEY Özet Bu çalışmada, ülkemizin dünya üretiminde ilk sırasında olduğu fındık bitkisinden elde edilen fındık yağının motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada ham fındık yağı dört zamanlı tek silindirli, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi ve yüksek viskozitenin sebep olacağı bazı problemleri gidermek için, ham fındık yağı motorin ile % 25, 5 ve 75 oranlarında karıştırılarak seyreltilmiştir. ile seyreltilen ham fındık yağı dizel motorunda başarılı bir şekilde kullanılmış, yük altında ve farklı motor hızlarında motor performans karakteristikleri ölçülmüştür. Yapılan testlerde karışım yakıtlarının motor momenti ve gücü motorine göre düşük, özgül yakıt tüketimi değerleri ise yüksek çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Dizel Motor, Ham Fındık Yağı, Alternatif Yakıt. 1. Giriş Dünya fosil yakıtları mevcut rezervlerinin heterojen ve sınırlı olması, artan ihtiyacı ve gelişen teknolojiyi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazların çevre kirliliği ve canlı yaşamını tehdit etmesi ve ülkelerin yeterli seviyede enerji üretimi gerçekleştiremedikleri kaynaklara bağımlı olmama istekleri alternatif enerji kaynaklarına ilginin artmasına sebep olmuştur. Sınırlı olan petrol rezervleri ve değişik zamanlarda yaşanan petrol krizleri, ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkemiz ve benzer ülkeler açısından büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Tarım, ulaşım, taşımacılık, elektrik üretimi, endüstri ve inşaat faaliyetleri gibi geniş bir alanda kullanılan dizel motorlarda [1] tüketilen petrol kökenli yakıtlara alternatif yakıtlar bulunması, hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemlidir. Meydana gelebilecek bir petrol krizinde tarımsal aktivitenin, ulaşım ve taşımacılığın, elektrik üretiminin ve endüstriyel faaliyetlerin aksamaması için dizel motorlarda motorinin yerine alternatif yakıtların araştırılması zorunlu hale gelmiştir. Mevcut dizel motorlarda herhangi bir değişikliğe gidilmeden motorin yerine bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmasının önemli avantajlar sağlayacağını araştırmacılar yaptıkları çalışmalarından belirtmektedir [2-7]. Bitkisel yağların alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar uzun süreden beri devam etmektedir. Geçmişte de birçok araştırmada dizel yakıtı olarak bitkisel yağların kullanımı gerçekleştirilmiştir. 19 lerde Paris te, Rudolph Diesel motorunda yer fıstığı yağını yakıt olarak kullanmıştır [8]. Fakat en yoğun çalışmalar 197 li yılların petrol krizi süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, genellikle ülke tarımına en uygun olan ve en ucuz enerjiyi temin edebilecekleri yağ bitkilerini tercih etmektedirler. Ağırlıklı olarak kolza tohumu, palmiye, soya fasulyesi, pamuk çekirdeği, ayçiçeği, yer fıstığı yağı, susam yağı, fındık yağı ve bu yağlardan elde edilen esterler ile çok sayıda çalışma yapılmıştır [2,3,7,9-14]. Yapılan çalışmalarda,

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması bitkisel yağ esaslı yakıtların dizel yakıtına iyi bir alternatif olduğunu Choi ve diğ. (1997) belirtmektedir [15]. Dizel motor yakıtı olarak fındık yağını kullanan Çetin ve Yüksel, (27), fındık yağının dizel motorlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabileceğini, fakat motorine göre bu yağın çok yüksek olan viskozitesinin problem oluşturduğunu ve bunu geniş çaplı uygulamalardan alıkoyduğunu belirtmektedirler. Ayrıca; Đçingür ve Koçak (26), Türkiye nin, dünya fındık üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğinden fındık yağının Türkiye için iyi bir yenilenebilir alternatif enerji kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada da; bir bitkisel yağ olan ham fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ham fındık yağının motorine göre çok yüksek olan viskozitesinin düşürülmesi için motorin ile karıştırılarak seyreltilmiş ve bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan deneylerde ham fındık yağı motorin karışımları ve motorin kullanımında dizel motor performans değerleri ölçülmüş karşılaştırmalı olarak grafikler halinde gösterilmiştir. 2. Materyal Ve Metot Deney motoru olarak Tablo 1 de teknik özellikleri verilen dört zamanlı ve tek silindirli bir dizel motoru ve dinamometre olarak ta Cussion marka elektrikli dinamometre kullanılmıştır. Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri Özellik Lombardini, 6 LD 4 Çalışma prensibi 4 zamanlı, Direkt enjeksiyonlu Silindir Çapı x Strok 86 mm x 68 mm Silindir sayısı 1 Silindir hacmi 395 cm 3 Sıkıştırma oranı 18:1 Maksimum tork 2 Nm (22 d/d) Püskürtme basıncı 2 bar Min Yağ basıncı 1 1,5 kg/cm² Yakıt olarak, ticari dizel yakıtı (motorin) ve piyasada yemeklik yağ olarak pazarlanan ham fındık yağı kullanılmıştır. Deneye, deney setini oluşturan elemanların bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra motorin ile başlanmış ve motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra motora gaz verilerek motor elektrikli dinamometre ile yüklenmiştir. Deneyler 18, 21, 24, 27, 3 dev/dak motor hızlarında ve ham fındık yağının hacimsel olarak %, 25, 5 ve 75 oranlarında motorin ile karışımları yakıt olarak kullanılarak yapılmıştır. Motor elektrikli dinamometre ile 3 dev/dak aralıklarla yüklenmiş ve ölçümler yapılmıştır. Ölçüm alınan her devir sayısında motorun kararlı çalışma şartlarında değerler alınmıştır. Deney yakıtlarının her biri için ölçümler tamamlandıktan sonra motor durdurulup, soğuması beklendikten sonra diğer bir deney yakıtı ile çalışmaya başlanmıştır. Egzoz emisyonlarının ölçümünde MRU marka 95/3 CD model baca gazı analiz cihazı kullanılmıştır. Deneyler sonucunda motor momenti, efektif motor gücü, yakıt tüketimi, özgül yakıt tüketimi, toplam verim ve egzoz emisyon değerleri ölçülmüştür Fındık ve Fındık Yağı Fındık Dünya üzerinde enlemlerinde yetişebilen ve kendine özgü iklime ihtiyaç duyan bir bitkidir. Kıyılardan en çok 3 km içerlerde ve yüksekliği metre yi geçmeyen yerlerde yetiştirilir. Dünyada en önemli fındık dikim bölgeleri; Türkiye, Đtalya ve Amerika dır. Fındık dikimine ve yetiştirilmesine en uygun koşullara sahip ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye fındık rekoltesinin tamamına yakın bölümünü en uygun toprak ve iklim koşullarına sahip Karadeniz Bölgesinden elde etmektedir. Ülkemizde başta Doğu kesimleri olmak üzere tüm Karadeniz yöresinde 3 16

3 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) bine yakın aile yaklaşık 6 bin hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapmakta ve yine yaklaşık 8 milyon kişi doğrudan veya dolaylı olarak geçimini Fındık tarımından sağlamaktadır. Fındık tarımında biyolojik, fizyolojik ve coğrafi faktörler doğrudan doğruya rekolteye etki etmektedir. Bu nedenle gerek Ülkemiz ve gerekse Dünya fındık üretimi yıldan yıla değişiklikler gösterir. Dünya fındık üretimi son yıllardaki alan artışları ile hemen her yıl 5-6 bin ton dolaylarında gerçekleşmektedir. Türkiye nin bu üretimdeki payı; Đtalya, Đspanya, ABD, Yunanistan ve diğer ülkelerin yanında %65-75 arasında değişmektedir [16]. Tablo 2 de yıllara göre fındık üretim değerleri görülmektedir. Tabloda Türkiye nin Dünya fındık üretiminde büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülmektedir. Tablo 2. Ülkelere Göre Dünya Kabuklu Fındık üretimi (1 ton) [17]. Yıllar Ülkeler Türkiye Đtalya Đspanya A.B.D Diğer 67, Toplam 668, Fındık ham yağı, fındık meyvesinden fiziksel işlemler ve sıkıştırma ile elde edilen, kimyasal işlem görmemiş, oleik esaslı bitkisel bir yağdır. Diğer bitkisel yağlara oranla oleik esaslı, yani tek çifte bağ yapısında olması sebebi ile vücutta parçalanması ve sindirimi kolay, erime noktası düşük ve bilinen bütün sıvı yağlara göre oksitlenme ve acılaşma süreleri daha uzundur [15]. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları Tablo 4 te görülmektedir. Tablo 4 e bakıldığında fındıkta yüksek oranın da yağ bulunduğu ve fındık yağındaki yağ asitleri bileşiminin büyük bir kısmını oleik asidin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 3). Türk fındık çeşitlerinin yüksek oranlarda (%6-8) yağ içeriğine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu özellikleri itibariyle fındık ham yağından elde edilen yemeklik yağlar, beslenme için oldukça elverişli olup ve kolesterol seviyesini düşürücü özelliktedir. Ayrıca kalp ve damar sağlığı için yararlı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Rafine fındık yağı halen yemeklik olarak ve pasta-bisküvi sanayinde, fındık ham yağı da boya, kozmetik, sabun sanayi gibi diğer endüstriyel dallarda oldukça fazla kullanım alanına sahiptir [15]. Yağ Asitleri Tablo 3. Ham fındık yağı içerisindeki yağ asitleri. Kütlesel Oran (%) Kapalı Formül Karbon ve Çift Bağ Sayısı Molekül Ağ. Mol Sayısı Palmitik 5,55 C 15 H 31 COO 16 / 256,42,216 Asit Stearik 2,66 H C 17 H 35 COO 18 / 284,47,93 Asit Oleik Asit 8,79 H C 17 H 33 COO 18 / 1 282,48,286 Linoleik 1,21 H C 17 H 31 COO 18 / 2 28,44,364 Doymuş Yağ Asitleri Asit % : 8,46, Tekli doymamış H Yağ Asitleri % : 81,19, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri % : 1,35. 17

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Tablo 4. Fındığın kimyasal bileşimi, içerdiği vitamin ve minarelerin miktarları [16] Fındığın Kimyasal Bileşimi, g/1g Fındığın Đçindeki Vitaminler, mg/1 Fındığın Đçindeki Mineraller, (mg/1) Nem 4.6 B1.33 Demir 5.8 Yağ 62.7 B6 Vitamin.24 Potasyum Karbonhidrat 11.6 Vitamin B2.12 Bakır 1.3 Protein 16.2 E 31.4 Kalsiyum 16. Selüloz 2.7 Niasin Vitamin 1.75 Sodyum 2.1 Kül 2.2 Manganez 5.1 Çinko 2.2 Magnezyum m 16.2 Tablo 5. Ham fındık yağı ve motorinin bazı yakıt özellikleri [9,12]. Özellik Ham Fındık Yağı Özgül ağırlık (kg/lt),915,83 Viskozite (cst) (mm²/s) 3,3 cst (37,8 C) 4,3 mm 2 /s (27 C) Isıl değer (kj/kg) Parlama noktası ( C) Setan sayısı * Sülfür*.3.5 Bitkisel yağların dizel yakıtı yerine doğrudan kullanımındaki en büyük engel viskozitelerinin yüksek oluşudur. Yüksek viskozite probleminin çözümü için seyreltme, mikroemülsiyon oluşturma, proliz (bağ parçalama) ve transesterifikasyon yöntemleri önerilmektedir [6-7]. Bu çalışmada da motorine göre çok yüksek olan fındık yağının viskozitenin düşürülmesi için bu yağ motorinle karıştırılıp seyreltilmiştir. 3. Bulgular Ve Tartışma Bu bölümde deneysel çalışma sonuçları verilmiştir. Ham fındık yağı-motorin karışımları ile motorin kullanımından elde edilen motor performans ve egzoz emisyon değerleri grafikler halinde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Grafiklerdeki M motorini, 25FY ham fındık yağının motorinle % 25 lik karışımını göstermektedir. Aynı şekilde 5FY ve 75FY hacimsel olarak karışım oranını göstermektedir Motor Performansı ve diğer üç çeşit yakıt ile yapılan deneylerde elde edilen motor moment değerleri grafik haline getirilerek Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1 incelendiği zaman motorin ile elde edilen moment değerlerin diğer üç karışım yakıtlarına göre motorun bütün devirlerinde yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda motorin kullanıldığında maksimum moment 27 d/d de elde edilirken, fındık yağı/motorin karışım yakıtları kullanıldığında maksimum moment dizel yakıtına nazaran daha düşük devirlerde, 24 d/d de gerçekleşmiştir. 18

5 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Motor Momenti (Nm ) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devri (dev/dak) Şekil 1. ve Karışım yakıtlarının Motor Momenti değerlerinin karşılaştırılması Şekil 1 e bakıldığında karışım içindeki yağ oranının artmasıyla moment değerlerinin düştüğü görülmektedir. Fındık yağı yoğunluğu motorine oranla yüksek olduğundan (Tablo 5) deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça bütün ölçüm devirlerinde her çevrim için kütlesel olarak daha fazla yakıt silindire alınır. Buna göre ortalama efektif basıncın artması beklenir. Fakat fındık yağının motorine göre viskozitesinin yüksek oluşu, enjeksiyon sırasında damlacık çapının daha büyük olmasına yani atomizasyonun kötüleşmesine ve dolayısıyla yanma veriminin düşmesine sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca fındık yağı karışımlarının ısıl değerinin motorine göre düşük oluşunun ortalama efektif basıncın ve momentin düşmesinde etkili olduğu söylenebilir. Motor Gücü (kw) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Motor Devri (dev/dak) %25Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Şekil 2. ve karışım yakıtlarının efektif motor gücü değerlerinin karşılaştırılması Deneylerde, motorinden elde edilen güç değerleri karışım yakıtlara nazaran yüksek çıkmıştır (Şekil 2). Ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça aynı ölçüm noktalarında moment değerlerine benzer şekilde güç değerlerinin de düştüğü görülmektedir. Karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça viskozite ve yoğunluk artması ve ısıl değerin düşmesi, motor gücündeki düşüşü açıklayabilir. Ölçüm alınan devir sayılarında zamana bağlı olarak ölçülen yakıt tüketimi değerleri Şekil 3 de verilmiştir. Motor devri arttıkça motorin ve ham fındık yağı/motorin karışımı yakıt tüketimleri artmaktadır. Bu da motor devir sayısının artmasıyla birim zamandaki çevrim artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca aynı ölçüm devirlerinde fındık yağı/motorin karışım yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça da yakıt 19

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması tüketiminin artığı görülmektedir. Bu, ham fındık yağının yoğunluğunun motorine göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenilebilir.özgül yakıt tüketimi eğrileri incelendiğinde motorin ve farklı oranlardaki ham fındık yağı/motorin karışım yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinin d/d aralığında minimum olduğu görülmektedir (Şekil 4). Bu devir aralığında motor momenti ve gücünün de yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 1). Ayrıca; karışım yakıtları içerisindeki ham fındık yağı oranı arttıkça özgül yakıt tüketimleri artmıştır. Ham fındık yağının ısıl değeri motorine göre düşük olduğundan dolayı, motorinle eşit güç üretebilmesi için daha fazla yakıt tüketmesi gerekmektedir. Yakıt Tüketimi (gr/h) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 3. ve karışım yakıtları yakıt tüketimi değerlerinin karşılaştırılması 8 Ö. Y. T (gr/kwh) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 4. ve karışım yakıtları özgül yakıt tüketimi değerleri karşılaştırılması Motor devrinin artmasıyla motorin ve ham fındık yağı/motorin karışım yakıtları egzoz sıcaklık değerlerinin yükseldiği görülmektedir (Şekil 5). Egzoz gazı sıcaklığı eğrilerinin eğimi yüksek olup, lineer olarak artmaktadır. Bu hızlı artış motor yükü ve devrinin arttırılmasıyla motora verilen yakıt miktarının artışı silindir içerisinde daha fazla yakıtın yanıp daha fazla enerji açığa çıkarması sonucu egzoz gaz sıcaklığının arttığı söylenebilir. Karışım yakıtların egzoz sıcaklık değerleri motorine göre düşük çıkmıştır. Bu sonuca başka faktörlerin etkili olmasının yanında yine ısıl değerin düşüklüğü neden olarak gösterilebilir. Deneyde kullanılan her yakıt türü için, efektif verim (ısıl verim) değerlerine sabit bir parametre olan yakıtın ısıl değeri ve değişken bir parametre olan özgül yakıt tüketimi etki ettiği söylenebilir. ve fındık yağı/motorin karışım yakıtları efektif verimlerinin maksimum moment ve minimum özgül yakıt tüketim devri olan d/d de en yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 6). Bu devirlerde yanma şartlarının iyi olmasından yani yanma veriminin yüksek olmasından ileri geldiği söylenebilir. 2

7 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Egzoz Sıcaklığı ( C) %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Saysı (dev/dak) Şekil 5. ve karışım yakıtların egzoz sıcaklığı değerlerinin karşılaştırılması,3 Toplam Verim (%),25,2,15,1,5 %25 Fındık Yağı %5 Fındık Yağı %75 Fındık Yağı Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 6. ve karışım yakıtların toplam verim değerlerinin karşılaştırılması Deney yakıtları içerisindeki fındık yağı oranı arttıkça ısıl verimin düştüğü görülmektedir. Bunun, fındık yağının motorine göre ısıl değerinin düşük olması neden olarak gösterilebilir. Şekil 1 ve Şekil 2 de, karışım yakıtlarının performans değerlerinin motorine göre düşük olduğu görülmekte ve bu da verimin düşük olmasını desteklemektedir Egzoz Emisyonları Karışım yakıtlarından motorinden daha fazla CO emisyonu elde edildiği ve karışımdaki yağ oranı arttıkça CO değerlerinin yükseldiği Şekil 7 de görülmektedir. Karışım yakıtlarında CO miktarının yüksek çıkması fındık yağının motorine göre yüksek olan viskozitesine bağlanabilir. Yüksek viskozitesinden dolayı enjektörden iri zerreli olarak püskürmesinden dolayı hava ile iyi bir karışım sağlayamamakta, tutuşma gecikmesi uzun sürmekte dolayısıyla yanma tamamlanamamaktadır. Karışımının yağ oranının artmasıyla CO miktarının artması bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NO x değerleri elde edilmiştir (Şekil 8). Yanma odası içerisinde iyi bir karışımın sağlanamaması yanma süresinin uzamasına ve yanmanın daha çok genişleme periyodunda olmasına neden olduğu göz önüne alındığında; yanma sonu basınç ve sıcaklığının düşük olması beklenir, bu durumda NO x değerlerinin karışım yakıtında motorine göre düşük elde edilmesi beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Nitekim; karışım yakıtları içerisindeki yağ oranının artması ile NO X değerlerinin düştüğü Şekil 8 de görülmektedir. 21

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması COEmisyonları (ppm) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir Sayısı (dev/dak) Şekil 7. ve karışım yakıtların CO değerlerinin karşılaştırılması NOx Emisyonları (ppm)) M 25FY 5FY 75FY Motor Devir sayısı (dev/dak) Şekil 8. ve karışım yakıtların NO x değerlerinin karşılaştırılması Sonuçlar Bu çalışmada ham fındık yağı ile motorin tek silindirli, dört zamanlı, direk püskürtmeli ve hava soğutmalı bir dizel motorunda yakıt olarak kullanılmıştır. Ham fındık yağının oldukça yüksek olan viskozitesinden dolayı motorinle karıştırılarak seyreltilmesi sağlanmış ve bu şekilde başarılı bir şekilde yakıt olarak kullanılmıştır. Yapılan testlerde elde edilen motor performans ve egzoz emisyon sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Fındık yağı-motorin karışımları motorine nazaran genel olarak daha düşük motor momenti ve güç değerleri ile daha yüksek yakıt tüketimi değerleri vermiştir. Bunun sebebi fındık yağının ısıl değerinin düşük ve viskozite, yoğunluk ve parlama noktasının yüksek olmasına bağlanabilir. Örneğin tablo 5 e bakıldığında fındık yağı ısıl değerinin motorine göre yaklaşık % 6.5 kadar düşük olduğu görülmektedir. Karışım yakıtlarından motorine göre daha düşük NOx değerleri ile daha yüksek CO değerleri elde edilmiştir. Karışımın yağ oranının artmasıyla da CO değerlerinde artma olmuştur. Karışım içerisindeki yağ oranının artmasıyla performans karakteristikleri kötüleşmiştir. Örneğin :1 (%1motorin) karışımına göre motor gücü ortalama olarak, 25:75 karışım yakıtta %32, 5:5 karışım da %36, 75:25 karışım yakıtta ise %39 daha düşük çıkmıştır. Test sonuçları, motor yapısında herhangi bir değişiklik yapmadan ham fındık yağı-motorin karışımlarının dizel motor yakıtı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Fakat ham fındık yağının 22

9 Akbaş B., Altun Ş., Öner C., Sugözü Đ. Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) direk olarak kullanımında yakıtın pompadan basılmasında ve enjektörden püskürtülmesinde sorun yaşanmaktadır. Fındık yağının bitkisel kaynaklı olması, ülkemizin de dünya fındık üretiminde ilk sırada olduğu göz önüne alındığında dizel motorlarda motorine alternatif olarak düşünülebilir. Fındık yağının dizel motor yakıtı olarak kullanılmasındaki en önemli sorun motorine göre yüksek olan viskozitesi gelmektedir. Viskozite sorunun çözümü için test edilen oranların dışında faklı yağ konsantrasyonlu yakıtlar ile fındık yağı metil veya etil esteri denenebilir. Kaynaklar 1) Lloyd, A.C., Cackette, T.A., Diesel Engines: Environmental Impact and Control, ISSN , Journal Air And Waste Management Association, 51, ,21. 2) Çetin, M., Yüksel, F., The Use of Hazelnut Oil as a Fuel in Pre-Chamber Diesel Engine, Applied Thermal Engineering, 27, s.63 67, 27. 3) Kalligeros, S., et al., 23. An Investigation of Using Biodiesel/Marine Diesel Blends on The Performance of a Stationary Diesel Engine, Biomass and Bioenergy, 24, ) Özkan, M.,ve diğ.,25, Experimental Performance Analysis of Biodiesel, Traditional Diesel and Biodiesel with Gliycerine, Turkish Journal Eng.Env.Sci, 29, s ) Ramadhas, A.S.,et al.,use of Vegetable Oils as I.C. Engine Fuels A Review, Renewable Energy, 29, p , 24. 6) Rakopoulos, C.D.,et al., 26, Comparative Performance and Emissions Study of a Direct Injection Diesel Engine Using Blends of Diesel Fuel with Vegetable Oils or Bio-Diesels of Various Origins, Energy Conversion And Management, 47, ) Wang, Y.D., et al., An Experimental Investigation of the Performance and Gaseous Exhaust Emissions of a Diesel Engine Using Blends of a Vegetable Oil, Applied Thermal Engineering, 26, ) Georing, C.E., et al., 1982, Fuel Properties Of Eleven Vegetable Oils, American Society of Agricultural Engineers /82/ S2., Transactions of American Society of Automotiv Engineers. 9) Yücesu, H.S.,ve diğ., 21, Dizel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Bitkisel Yağ Kullanımının Deneysel Đncelenmesi, Turkısh J. Engin Environ Sci., 25, s ) Đlkılıç, C., 1999, Çeşitli Alternatif Yakıtların Dizel Motoru Emisyonlarına Etkilerinin Teorik ve Deneysel Đncelenmesi, Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ. 11) Đçingür, Y., Koçak, M.S., Fındık Yağı Metil Esterinin Dizel Yakıtı Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin Đncelenmesi, Politeknik Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s , ) Akbaş, B., 25, Ham Fındık Yağının Dizel Motorlarında Kullanılabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, F.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. 23

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 27 (2) Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması 13) Altun, Ş., Öner, C., 25, Susam Yağının Alternatif Yakıt Olarak Dizel Motor Performansı Ve Motor Elemanları Üzerindeki Etkileri, Teknoloji, Cilt 8,Sayı 3, s ) Usta, N., ve diğ. 25. Combustion of Biodiesel Fuel Produced From Hazelnut Soapstock/Waste Sunflower Oil Mixture in a Diesel Engine, Energy Conversion and Management, 46, s ) Choi, C.Y., Bower, G.R., Reitz, R.D., Effects of Biodiesel Blended Fuels and Multiple Injections on D.I. Diesel Engine Emissions, SAE Paper, ) 17) 24

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI

BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9(3): 35-42 J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (3):35-42 BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Şehmus ALTUN M.Atilla GÜR Geliş Tarihi: 19/08/2005 ÖZET

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (49-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (49-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (9-18) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 145-15 Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Bahar ALPGİRAY 1, A. Konuralp

Detaylı

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat KARABEKTAŞ 1, Gökhan ERGEN 2 1. Murat KARABEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi*

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* 111 Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* Haluk EMİROĞLU (1), Cengiz ÖZARSLAN (2) (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 50 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,

Detaylı

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer UTLU KK Astsubay Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bilimleri BALIKESİR zafer_utlu@yahoo.com Özet:Enerjinin

Detaylı

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 1, 11-18 TEKNOLOJİ ÖZET TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:4-44 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 8 (4) -8 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fatih AKSOY, Ş. Ayhan BAYDIR, Hüseyin BAYRAKÇEKEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik

Detaylı

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 55-62, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 27-213, 28 Vol 23, No 1, 27-213, 28 TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe, Mustafa Temür, Cenk

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch.Gazi Univ. Cilt 23, No 4, 829-836, 2008 Vol 23, No 4, 829-836, 2008 DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ

TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 57-63, 2007 Vol 22, No 1, 57-63, 2007 TALL YAĞI BİYODİZELİNİN DİZEL YAKITI İLE %90 ORANINDAKİ KARIŞIMININ ALTERNATİF DİZEL YAKITI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi :ODTÜ 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 210 28 97 Faks : 0312 210 5668 E-Posta : petrol@metu.edu.tr Website : www.pal.metu.edu.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2011/01 FINDIK BÜLTENİ 02.02.2011 1- FINDIK ALIMLARI: A)2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisine fındık alım görevi verilmiştir.

Detaylı

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması

Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması 68 68-7 Mikroalg metil esterinin bir dizel motorunda, motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması Erdal ÇILGIN, Cumali İLKILIÇ Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0015 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: March 2009 Accepted: April 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi

Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Biyodizel/Hidrojen Çift Yakitinin Bir Dizel Motor Performans ve Emisyonlarina Etkisi Ö. Şahin 1 ve A. Aktaş 2

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL DİZEL MTRLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYDİZEL Hüseyin ŞANLI *, Mustafa ÇANAKÇI ** * Kocaeli Üniversitesi, Yeniköy Meslek Yüksekokulu, tomotiv Programı, Yeniköy / Kocaeli, hsanli@kou.edu.tr

Detaylı

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 4, No: 1, 2012 (23-30) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 4, No: 1, 2012 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel SİNEM ÖZCAN 1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi 3. Biyodizel Üretim Aşaması 4. Dünyada Biyodizel 5. Türkiyede Biyodizel 6. Biyodizel in Çevresel Özellikleri & Faydaları 7. Çeşitli Biyodizel

Detaylı

HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI

HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, 2007, Samsun 275 HAM AYÇİÇEK YAĞI KULLANILAN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARI Ahmet Necati ÖZSEZEN, Ali TÜRKCAN, Mustafa

Detaylı

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 271-276, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 271-276, 2013 nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi İsmet Çevik 1*, Samet

Detaylı

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ (S-7) Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI, Cenk SAYIN * Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI

TOA58. SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI TOA58 SOYA YAĞI EKSTRAKSİYONU, YAĞIN KOMPOZİSYONU ve PROTEİN VERİMİNİN BELİRLENMESİ nde YÖNTEM KARŞILAŞTIRILMASI Nezihe AZCAN, E.Zafer HOŞGÜN, Baise GÜVENİR, M. Abdullah BERBEROĞLU, Mustafa KARA Anadolu

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi *

Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 27, 13 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kanola Yağının Diesel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi * Bahar ALPGİRAY 1

Detaylı

HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ TEK SİLİNDİRLİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 4, 787-793, 2013 Vol 28, No 4, 787-793, 2013 HAVACILIK YAKITI JP-8 VE DİZEL KARIŞIMLARININ

Detaylı

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 185-192, 2008 20 (1), 185-192, 2008 Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Halit Lütfi YÜCEL F.Ü. Müh.

Detaylı

ULUSAL YAKIT : BİYODB

ULUSAL YAKIT : BİYODB ULUSAL YAKIT : BİYODB YODİZEL 10 AĞUSTOS A 2005 Prof. Dr. Hüseyin H ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA Dr. Yahya ULUSOY Uludağ Üniversitesi Teknik Bil. MYO, BURSA Yrd. Doç.. Dr. Hidayet OĞUZO

Detaylı

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Sefa Salim ÖRNEK Temmuz 2007 DENİZLİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Biyodizelin Santrallerde Kullanım Analizi İ. Işıklı 1,*, E. Açıkkalp 1, H. Yamık 1, M. Kurban 1 1 Bilecik Üniversitesi,

Detaylı

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 107-113 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Laboratuvar Ölçekli Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA SEGMENT BİR TARIM TRAKTÖRÜNDE BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ VE BİYODİZELİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ ALPER BOLAT YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM

Detaylı

Dizel Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerinde Biyodizel Yakıtların Etkisi

Dizel Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerinde Biyodizel Yakıtların Etkisi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt:2, No:1 2010 (9-19) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol:2, No:1, 2010 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ HAYVANSAL KÖKENLİ YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ Ertan ALPTEKİN 1, 2, Mustafa ÇANAKCI 1, 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı, 41380, İzmit 2 Kocaeli Üniversitesi, Alternatif

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Mustafa Kemal BALKİ, Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKCI Sinop Üniversitesi,

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI

DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı İsmail TİLLEM Danışman : Yrd.

Detaylı

Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi

Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 37-50 Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi Yahya ULUSOY * Kamil ALİBAŞ ** ÖZET Dünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde

Detaylı

3. Nesil Biyoyakıt Teknolojisi Alglerin bir Dizel Motorunda Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

3. Nesil Biyoyakıt Teknolojisi Alglerin bir Dizel Motorunda Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 33-41, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

ozguven8083@hotmail.com

ozguven8083@hotmail.com Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Özgül Ağırlık ve Viskozite Değerlerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi * Özgür GÜVEN 1, Türkan AKTAŞ 1,

Detaylı

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 367-372, 2006 Vol 21, No 2, 367-372, 2006 ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT

Detaylı

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ

BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ BİYODİZEL KULLANIMININ ÇEVRE İÇİN ÖNEMİ Nadir DİZGE 1, Oltan CANLI 2, Mehmet KARPUZCU 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Muallimköy Kampüsü, Gebze 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

THE EFFECTS OF CERAMIC COATING IN A DIESEL ENGINE ON PERFORMANCE AND EMISSIONS OF HAZELNUT OIL AND D2 FUEL MIXTURES

THE EFFECTS OF CERAMIC COATING IN A DIESEL ENGINE ON PERFORMANCE AND EMISSIONS OF HAZELNUT OIL AND D2 FUEL MIXTURES 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye FINDIK YAĞI VE D2 YAKITI KARIŞIMININ PERFORMANS VE EMİSYONUNA SERAMİK KAPLAMANIN ETKİLERİ THE EFFECTS OF CERAMIC

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

Değişik Yalıtım Seviyeleri İçin Düşük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunun Egzoz Emisyonu Değişimleri

Değişik Yalıtım Seviyeleri İçin Düşük Isı Kayıplı Bir Dizel Motorunun Egzoz Emisyonu Değişimleri Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) 9 (3) 1-9 Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) 9 (3) 1-9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 139-5X Davetli Makale

Detaylı

ATIK PALMİYE VE KANOLA YAĞI METİL ESTERLERİNİN KULLANILDIĞI DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORDA PERFORMANS VE YANMA

ATIK PALMİYE VE KANOLA YAĞI METİL ESTERLERİNİN KULLANILDIĞI DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORDA PERFORMANS VE YANMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 2, 275-284, 29 Vol 24, No 2, 275-284, 29 ATIK PALMİYE VE KANOLA YAĞI METİL ESTERLERİNİN KULLANILDIĞI DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL

Detaylı

MOTOR LAB. Deney Föyleri

MOTOR LAB. Deney Föyleri T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTOR LAB. Deney Föyleri Hazırlayan: Motor I ve Motor II Deneyleri Hakkında; Deneylere Föyü olmadan gelenler alınmayacaktır!

Detaylı

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir?

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Küresel Isınma Nedir? Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Hardal Yağından Biyodizel Üretiminin Optimizasyonu ve Motor Performans Testleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Hardal Yağından Biyodizel Üretiminin Optimizasyonu ve Motor Performans Testleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD XX (201X) xxxxxx (xx s) AKU J. Sci. Eng. XX (201X) xxxxxx (xx pp)

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı *

Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı * Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (1), 21-27 Çiftçi Şartlarına Uygun Bir Biyodizel Üretim Tesisinin Tasarım ve İmalatı * Hidayet OĞUZ 1, Hüseyin ÖĞÜT 2 1 S.Ü. Teknik Bilimler MYO, Konya 2 S.Ü. Ziraat

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan,

MARGARİN. İnsan tüketimine uygun. bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, MARGARİN NEDİR? MARGARİN İnsan tüketimine uygun bitkisel ve/veya hayvansal yağlardan elde edilen, süt yağı içeriğine göre tanımlanan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu tipinde, süt ve/veya süt ürünleri

Detaylı

Hayvansal ve Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Biyodizelin Dizel Yakıtı ile Karşılaştırılması

Hayvansal ve Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Biyodizelin Dizel Yakıtı ile Karşılaştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (41-53) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (41-53) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa ÖZCANLI Doğum Tarihi: 08 Mayıs 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

DİZEL/BİYODİZEL KARIŞIMI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN HİDROJEN KULLANILMASI

DİZEL/BİYODİZEL KARIŞIMI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN HİDROJEN KULLANILMASI DİZEL/BİYODİZEL KARIŞIMI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN HİDROJEN KULLANILMASI Abdurrazzak AKTAŞ * Özkan ŞAHİN ** Özet: Hava kirliliğinin endişe verici seviyeye ulaşması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 01.07.1951 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Hükümet Caddesi

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon SAKARYA 2011 Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon kontrolünde kullanılan sürüş çevrimlerinin

Detaylı

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi Hülya KARABAŞ Sakarya Üniversitesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu, Sakarya hkarabas@sakarya.edu.tr Özet: Tüm dünyada ve ülkemizde gıda sektöründe

Detaylı

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi. Bölüm 9: Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri Otto ve Dizel Çevrimlerinin Termodinamik Analizi 1 GÜÇ ÇEVRİMLERİNİN ÇÖZÜMLEMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR Güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır. Ideal Çevrim: Gerçek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 27 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.ee@tubitak.gov.tr

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 11, Elazığ, Turkey Bir Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması H. S. Yücesu a, Ö. Can a, C. Çınar a, H. Güçlü Yavuzcan b, M. Önder

Detaylı

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi

Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi DOI: 10.7240/mufbed.60276 ın Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe 1, Mustafa Temür 2, Cenk SAYIN 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Diesel Motor Çalışma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Murat IŞIKTEPE 1, Sarp Korkut SÜMER 1, Peter KISS 2, Lajos LAIB 2 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

Beslenme ve Sağlık Beyanları

Beslenme ve Sağlık Beyanları Beslenme ve Sağlık Beyanları PROF. DR. SİBEL KARAKAYA E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BESLENME BİLİM DALI 12-14 KASIM 2014 Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28157

Detaylı

Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi*

Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 27, 3 (2) 37-46 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Fındık Yağı Metil ve Etil Esteri ile Diesel Yakıtı Karışımlarının Küçük Güçlü Bir Diesel Motorda Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının

Detaylı

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR ÜRÜN KATALOĞU KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR Alternatör KD 13 EA3 KD 16 EA3 KD 23 EA3 Tip KA 13 KA 16 KA 23 En fazla güç KVA 13 16 22,5 Daimi güç KVA 11 14 19 Volt 400 400 400 Faz 3 3 3 Frekans 50

Detaylı