GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik" ve 91/155/EC ye uygun olarak hazırlanmıştır. Ürün Adı : Kırsal Motorin Ġlk Yayımlanma Tarihi : Kasım 2004 Revizyon Tarihi ve Sayısı : / 2 Güvenlik Bilgi Formu No : F MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrketġn TANIMI 1.1. Ürün Adı : KIRSAL MOTORİN, MOTORİN 1000 PPM Ürün Kodu : OPET-410 Ürünün Diğer Adları : MAZOT (1000 ppm kükürtlü) 1.2. Dizel iş makinelerinde ve dizel motorlu taşıt araçlarında, enerji sektöründe elektrik ve ısı üretim santrallerinde, evlerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. İkmal ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı ÜSKÜDAR / İSTANBUL Tel: Faks: BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 2.1 Kimyasal BileĢimi: Genel olarak ham petrolün damıtılmasından doğrudan, dolaylı olarak da ham petrolün fueloil evsafındaki ürünlerinin özel proseslerde işlenmesi sonucu üretilmektedir. Kompleks bir hidrokarbon karışımıdır. Ham petrolün atmosferik damıtılması ile C kaynama aralığına sahip ürünlerin ayrıştırılması ve/veya dönüşüm ünitesi ürününün C fraksiyonundan elde edilir. Çoğunlukla C10 ile C28 karbon atomu ihtiva eden hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Ağırlıkça % 0.1 ( 10 ppm) ye kadar hidrokarbonlara bağlı kükürt ihtiva edebilir. Performans artırıcı kimyasal maddeler ve marker kimyasalı içerebilir. 2.2 Tehlikeli BileĢikler: Dizel EINECS No , CAS No: , Xn, N, R40(Geri dönüşü olmayan ters etkiler görülebilir), R51/R53(Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir), R65 (Zararlı; yutulduğu takdirde akciğerlere hasar verebilir. EC CAS Miktar Tehlike Risk BileĢenler Numarası Numarası (%ağ) Sembolü Bileşenleri Dizel (Diesel) Xn R40, R51/53, R65 F / REV.02 / /9

2 3. TEHLĠKELERĠN TANITIMI Ġnsan sağlığı açısından Yutulması, solunması, deri ve gözle teması zararlıdır. Uzun süreli temaslarda kimyasal yanık oluşturur. Polisiklik (çok halkalı) aromatik hidrokarbonlar içermektedir. Bu bileşiklerin laboratuar testlerinde hayvanlarda cilt kanserine neden olduğu belirlenmiştir. Güvenlik açısından Yanıcı olarak sınıflandırılmamıştır ama yanar. Buharı havadan ağır olup zeminde yayılır ve uzaktan ateş alması mümkündür. Çevre açısından Suda yaşayan canlılar üzerinde hafif bir toksik etki yapabilir. Büyük miktarlarda ürün toprağın içine geçerek yeraltı sularını kirletebilir. Doğada kolay çözülmez. Birikme yapabilir. Oksijensiz (anaerobik) koşullarda özelliklerini korur. 4. ĠLKYARDIM ÖNLEMLERĠ GÖZ: Gözle temas halinde gözlerinizi bol miktarda su ile yıkayınız (yaklaşık 15 dakika), yıkama sırasında gözlerin açık kalmasına dikkat ediniz. Gözde yanma veya kızarıklık varsa veya bu durum zamanla geçmiyorsa vakit geçirmeden tıbbi yardım alınmalıdır. CĠLT: Cilt, sabun ve su ile iyice yıkanmalıdır. Bulaşmış elbiseleri çıkarınız, temas ettiği deriyi su ve sabunla yıkayınız. Elbiseler tekrar kullanılmadan önce temizlenmelidir. Deride kızarma, şişme ya da ağrı olursa doktora başvurunuz. SOLUMA: Buhar, buğu ya da dumana maruz kalınması, baş dönmesi baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde, burunda veya boğazda tahrişe neden olduysa, maruz kalan kişi hemen temiz havaya çıkarılmalıdır. Gerekli ise kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmalı, varsa oksijen verilmeli ve derhal tıbbi müdahale yapılmalıdır. YUTMA: Ağıza alındığında hemen tükürünüz ve ağzı bol su ile yıkayınız. Yutulması halinde SUNĠ OLARAK KUSMA YAPTIRILMAMALI, derhal doktora götürülmelidir. Kusma başlarsa nefes borusunun açık kalmasına dikkat ediniz. Ağızdan hiçbir şey vermeyin. Nefes almakla birlikte kendinde değilse, ayılma pozisyonuna getirin. Nefes alamıyorsa suni soluma uygulayın. Derhal doktora başvurun. TIBBĠ ÖNERĠLER: Spesifik bir panzehir veya terapik uygulamalar yoktur. Belirtilere göre tedavi edilmelidir. Ürün yutma esnasında veya midedekilerin çıkarılmasını esnasında ürün buharları solunabilir bu da ciddi ve öldürücü etkisi olabilecek bir akciğer iltihabına neden olabilir. Bu durumda hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Mide yıkanması ancak nefes borusundan hortum sokularak yapılmalıdır. F / REV.02 / /9

3 Kalp atışları ritim bozukluğu yönünden takip edilmelidir. Maddenin solunması ciddi kimyasal zatürreye neden olabilir. Zorla kusturmayınız.! Uyarı: Yüksek Basınçlı Uygulamalar: Yüksek basınç altında ürünün deri ile teması halinde, deri altında yayılmalar olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Başlangıçta önemsiz görünse de birkaç saat içerisinde dokular şişmeye başlar, deri rengini kaybetmeye başlar ve deri altı doku ölümü nedeniyle yoğun acı meydana gelir. Bu durumda vakit kaybetmeksizin cerrahi inceleme yapılmalıdır. Doku kaybının en aza indirilebilmesi ve olası kalıcı hasarın önlemek ve ya sınırlamak için yaranın ve alttaki hücrelerin olduğu gibi ve yaygın biçimde alınması gerekmektedir. 5. YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ Büyük yangınlarda hemen itfaiyeye haber verilmelidir. Yangını söndürmek amacıyla su spreyi ve köpük kullanılmalıdır. Buharı, kıvılcım veya sıcak bir yüzey tutuşturmuşsa parlama tehlikesi söz konusudur. Yangına dışarıdan gelecek araçların ulaşımı ve tehlike anında geri çekilebilmeyi sağlayabilmek amacıyla geliş ve çıkış yollarının açık tutulması sağlanmalıdır. Isıya koruyucu uygun teçhizat ve oksijen maskesi kullanmalı, su spreyi vasıtası ile çevre ve personel korunmalıdır. Yangının yayılmasına neden olacağı için yanan ürün üzerine, doğrudan kuvvetli su atılmamalıdır. İnsan sağlığı için zararlı yanma ve buharlaşma gazlarının solunmaması için müdahale sırasında rüzgarı arkanıza alınız. Küçük yangınlar için, kuru pudra ve karbon dioksit tipi yangın söndürücüler, ABC Tipi kuru kimyevi tozlar kullanılabilir. Yanma Ürünleri : Yanma sonunda; Karbon oksitleri, Kükürt oksitleri, Azot oksitleri meydana gelir. Eksik yanma, duman ve karbon monoksitin artmasına neden olur. Isı nedeniyle ürün buharlaşarak hidrokarbon buharı meydana gelebilir. Bu ürünlerin birçoğu insan sağlığı için zararlı olup solunmaması gerekir. 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ Ürünün dökülmesi yangın riski oluşturur. Bu nedenle dökülen yerden tutuşturma kaynakları uzaklaştırılmalı, dökülen malzemeye, toprak, kum, talaş ve benzer uygun maddeler uygulanarak toplanmalıdır. Dökülme ortamı iyice havalandırmalıdır. Dökülmüş ürün zemini kaygınlaştırabilir. Riski ortadan kaldırmak için dökülen ürün en kısa zamanda temizlenmelidir. Dökülen madde kum ve uygun emici malzeme ile kontrol altına alınıp geri kazanılmalıdır. Geniş ve yaygın dökülmelere uzman personel nezaretinde müdahale edilmeli, parlama riskini ortadan kaldırmak için köpükle boğulmalı, hava ile teması köpük örtüsü sağlanarak önlenmelidir. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla ürün özel yapılmış yerlerde toplanmalıdır. Kapalı alanda dökülme durumunda ortam iyice havalandırılmalı, emniyetli giriş için içeride yeterli hava olup olmadığı cihazlarla kontrol edilmeli, gerektiğinde oksijen maskesi kullanılmalıdır. F / REV.02 / /9

4 Ürün buharları havadan ağır olduğu için drenaj kanalları, bodrumlar gibi kapalı kanallara kadar ulaşabilir, parlama kaynakları bulunması patlama ve parlama riski yaratabilir. Ürün suya karıştığında, uygun bariyer kullanılarak yayılması önlenmeli ve su yüzeyinden toplanmalıdır. Denize dökülmelerde yerel resmi makamlardan izin alınması durumunda kullanımına izin verilmiş seyrelticiler kullanılabilir. Ürün bulaşmış toprak, talaş ve diğer maddeler, emniyet ve çevre kurallarına uygun biçimde tasfiye edilmelidir. Dökülmelere karşı yeterli miktarda kum, talaş gibi emici malzeme stoku bulundurun. Dökülme meydana geldiğinde ilgili mercileri arayınız. Dökülme meydana geldiğinde Çevre Ajansı Acil Durum Hattı nı ( ) arayın(günde 24 saat, haftada 7 gün). 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Elleçleme Kişisel olarak hijyenik kuralların uygulanmasına ve ürünü cilde temas etmemesine dikkat edilmelidir. Kullanım ve depolama esnasında meydana gelen hidrokarbon buharını solumaktan kaçınılmalıdır. Göz ve deri temasından kaçınılmalıdır. Ürün bulaşan elbiseler kuru temizleme yapılarak temizlenmeli, kolalanmalı ve cilt iyice yıkanmalıdır. Çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalıdır. Statik elektrik birikiminin boşaltılması için bu iş için yapılmış uygun cihazlarla topraklama yapılmalıdır. Topraklama yapılmadan herhangi bir dolum işlemi başlatılmamalıdır. Ürün ağıza alınarak sifon uygulaması yapılmamalıdır. Ürün dolumu ve kullanımı sırasında hidrokarbon buharlarının solunmaması için rüzgarı arkaya alınmalı, yiyecek ve içecek maddeleri tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Yüze ve gözlere bulaşması durumu varsa, sıçramalardan korunmak için koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Hidrokarbon ile temas olma durumlarında VITON veya NITRILE kauçuklu eldivenler kullanılmalıdır. Kaza ile toprak ve suya karışmaması için tüm tedbirler alınmalıdır. Kullanılan malzemeler ve ekipmanlar ex-proof olmalıdır. 7.2 Depolama Normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır. Normal depolama sıcaklıklarında az da olsa hidrokarbon buharı oluşabilir. Bu nedenle dağıtım ve depolama işlemleri ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta yapılmalı, iyi havalandırma sağlanmalıdır. Depolama kapları ve kullanım araçları bu ürüne uygun olmalıdır. Kaplar uygun biçimde etiketlenmeli ve kullanılmadığı zamanlarda kaplar kapalı tutulmalıdır. Kaplarda ve çevresinde uyarıcı etiketler bulunmalıdır. Depolama tanklarında yanabilir yakıtlar için gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kesme, delme veya kaynak işlemleri yapılmamalıdır. Ürün karbon çeliğinden yapılmış tanklarda depolanabilir. Tanklara yeterli havalandırılma sağlayıp, tankın içindeki havada hidrokarbon içeriği % 1 den az ve oksijen konsantrasyonu % 20 den fazla ise emin giriş izni verilebilir. Aksi takdirde ve yeterli havalandırma için zaman sınırı varsa veya başka nedenlerle hidrokarbon gaz maskesiz, oksijen tüpsüz tanka girilmemelidir. F / REV.02 / /9

5 Tanka girişlerde mutlak surette dışarıda acil müdahaleye hazır, emniyet ekipmanına sahip yeterli sayıda personel bulunmalı, acil müdahale yapılmalıdır. Boş paketlerde ürün kalmış olabilir. Güvenli bir şekilde ellenmesi, depolanması ve çevre için zararlı olmayacak şekilde bertaraf edilebilmesi için tehlike uyarıcı etiketleri bulundurulmalıdır. 7.3 Özel Kullanımlar Büyük miktarda depolama yapılacak tanklarda yangına karşı köpük verme nozulları ve tank cidarını soğutma amaçlı su sprinkleri bulunmalıdır. Normal sıcaklıklarda tankın üstüne ince hidrokarbonlar birikir. Bu nedenle ürünün normal parlama noktasının altındaki ısılarda dahi parlama/patlama riski doğabilir. Bu nedenle tankların üstü riskli bölge kabul edilip, statik elektrik deşarjı için topraklama yapılmalı, dolum, boşaltım ve numune alma sırasında tüm tutuşma kaynaklarının önlenebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Parlama noktasının üzerine ısıtılması durumunda tutuşturma kaynağının mevcudiyeti durumunda yanma riski doğacaktır. Normal depolama koşullarında sıcaklık parlama noktasının altında olacağından yangın tehlikesi oluşmayacaktır. Ürün sıcak ortamda bulunduğunda veya sıcak yüzeyle temas halinde, ya da sızıntı meydana geldiğinde ortaya çıkan buhar yanma, parlama veya patlama riski doğurabilir. Ürün dolum veya boşaltma amacıyla pompalanması sırasında, numune alınırken statik elektrik deşarjı gerekmektedir. Bu nedenle ekipmanların topraklamasının iyi yapılmış olması gerekmektedir. Dökülme sonrası toplama amacıyla kullanılan ve üzerine ürün bulaşmış halı, kağıt ve her türlü malzeme yangın tehlikesi taşır. Bu nedenle bu malzemeler güvenli bir biçimde atılmalıdır. Boş kaplar içlerinde yanıcı ürün veya ürün buharı bulundurabileceğinden yanma riski taşır. Boş kaplar gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kesinlikle kesilmemeli ve kaynak/lehim yapılmamalıdır. 8. MARUZĠYET KONTROLLERĠ / KĠġĠSEL KORUNMA 8.1. Maruziyet Sınır Değerleri Bu ürün için belirlenmemiştir. 8.2 Maruziyet Kontrolleri: Bu ürün için spesifik mesleki ortam koşulları sınırları bulunmamaktadır. Buhar ya da duman meydana geldiğinde ortamda konsantrasyonunun en alt düzeyde tutulması sağlanmalıdır Solunum Sistemini Koruma: Yoğun ölçüde ürün buharı ile çalışılacak ortamlarda uygun ve onaylı koruyucu gaz maskesi kullanılmalıdır. Gaz maskelerinin kullanımında kesinlikle üretici talimatlarına uyulmalıdır. Sis halinde, havada 5-50 mg/m 3 konsantrasyonda ve yeterli oksijen olan bölgelerde hidrokarbonu absorplayıcı maske, daha fazla miktarda sis veya yetersiz oksijenli bölgelerde oksijen maskesi kullanmalıdır Ellerin Korunması: Hidrokarbon ile temas olma durumlarında VITON veya NITRILE kauçuklu eldivenler, kullanılmalıdır. F / REV.02 / /9

6 8.2.3 Göz ve Yüzün Korunması: Yüze ve gözlere bulaşması durumu varsa, sıçramalardan korunmak için koruyucu gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Bulaşma durumunda bol su ve sabunla yıkanmalıdır Cildin Korunması: Ürünün deri ile temasının söz konusu olduğu durumlarda geçirimsiz eldiven dahil koruyucu elbiseler (PVC ve tabii kauçuk hariç) kullanmalıdır. Ürün bulaşan elbiseler kuru temizleme yapılarak temizlenmeli, tercihen kolalanmalı ve cilt iyice yıkanmalıdır. 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER ÖZELLĠK TEST METODU BĠRĠM DEĞER Renk Gözle Açık Sarı Renkli Koku Hidrokarbon Kokusu Fiziksel Görünüm Ortam Sıcaklığında Sıvı Halde 15 C TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO kg/m Kaynama Noktası Aralığı TS 1232 EN ISO 3405, ASTM D 98 C Kinematik Viskosite TS 1451 EN ISO 3104 cst. 2,0-4,5 Parlama Noktası (COC) TS 1273 EN C > 55 Patlama Sınırları (Alevlenme Limiti) % 0,6-6,5 (H/H) Kükürt TS EN ISO 20846* TS EN ISO 20847* mg/kg TS EN ISO Kendinden Tutuşma Sıcaklığı 250 C nin üstünde 10. KARARLILIK VE TEPKĠME 10.1 Kaçınılması Gereken Durumlar: Normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır. Aşırı sıcaklık, tutuşturma kaynakları ve hidrokarbon buharı meydana getirebilen sistemlerden uzak tutulmalıdır Kaçınılması Gereken Malzemeler: Kuvvetli indirgen maddeler (kuvvetli asitler, peroksitler, klor, vs.) ile temas ettirilmemelidir Tehlikeli Bozunma / AyrıĢma Ürünleri: Ürün çeşitli hidrokarbonların karışımı olduğundan ısıyla buharlaşarak ayrışan ürünler değişiklik gösterecektir. Tam yanma durumunda karbon dioksit(co 2 ), su buharı(h 2 O) ve kükürt dioksit(so 2 ) ortaya çıkar. Eksik yanma durumunda yukarıdaki gazlar yanında, duman ve karbon monoksit(co) gibi tehlikeli gazlar da meydana gelir. F / REV.02 / /9

7 11. TOKSĠKOLOJĠ BĠLGĠSĠ 11.1 Gözler: Kaza ile gözle temas halinde geçici bir yanma kızarıklık veya geçici körlüğe neden olabilir Cilt: Kısa süreli temas herhangi bir tehlike yaratmayacaktır. Uzun süreli ve sık sık temas deride iltihaba(dermatite) veya dermatite neden olabilir. Ürün içerisinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar(pcah) olduğundan, uzun süreli ve sık temas deri iltihabı ve kanser gibi dönüşü olmayan deri hastalıklarına neden olabilir Yutma: Kaza ile yutulduğunda (küçük miktarlarda) zararsızdır, fazla miktarda yutulduğunda bulantı ve bağırsak bozukluğuna neden olabilir. Yutma durumunda ve kişi kustuğunda soluma nedeniyle akciğerlere zarar verebilir. Bu nedenle kişi kusturulmaya çalışılmamalıdır. Bu durumda hemen tıbbi yardım alınmalıdır. Mide yıkanması ancak nefes borusundan hortum sokularak uzman nezaretinde yapılmalıdır Solunum: Ürün buharı gözde, burunda ve boğazda tahriş yapabilir Diğer Özellikleri: LD 50 >2000 mg/kg(referans Concawe Report no 01/53). 12. EKOLOJĠ BĠLGĠSĠ 12.1 Ekotoksisite: Suda yaşayan canlılar üzerinde toksik etki yaratır. Su ortamında uzun vadeli olumsuzluklara neden olabilir. Sudan hafif olması nedeniyle su yüzeyinde film tabakası oluşturarak canlıların havadan oksijen temin etmesini önler ve fiziksel olarak zarar görmesine neden olur Hareketlilik: Suda yüzer. Su ve toprak yüzeyinden bir gün içinde buharlaşır ama bir gün sonra önemli bir miktarı varlığını sürdürür. Ürünün dökülmesi halinde toprak tarafından emilerek yeraltı sularına karışabilir Kalıcılık ve Bozunabilirlik: Doğada ayrışabilir niteliktedir, toprakta kolay çözünebilir. Anaerorbik koşullarda özelliklerini korur. Havada fotokimyasal reaksiyon sonucu hızla okside olur Biyobirikim (bioaccumulative) potansiyeli: Ürünün biyolojik birikim meydana getirmesi beklenmemektedir. F / REV.02 / /9

8 13. BERTARAF ETME BĠLGĠLERĠ Kontamine olmuş boş kaplar lisanslı kişiler tarafından usulüne uygun toplanarak yakarak veya başka uygun yöntemler kullanılarak bertaraf edilmelidir. Boş paketlerde ürün kalmış olabilir. Güvenli bir şekilde ellenmesi, depolanması ve çevre için zararlı olmayacak şekilde bertaraf edilebilmesi için tehlike uyarıcı etiketleri bulundurulmalıdır. 14. TAġIMACILIK BĠLGĠSĠ ADR/RID : Yanıcı hidrokarbon sıvı, Sınıf 3, Madde 3,1 C, Tehlike Tanımı No.30 UN : Yanıcı hidrokarbon sıvı, Sınıf 3, Paketleme Grubu III, UN no 1202 IATA/ICAO : Yanıcı hidrokarbon sıvı, Sınıf 3, Paketleme Grubu III, IMO : Yanıcı hidrokarbon sıvı, Sınıf 3. 3, Paketleme Grubu III, Acil Eylem Kodu : 3(Z) 15. MEVZUAT BĠLGĠSĠ EU Tehlike Kategorisi: Kanserojonik kategori 3 Zararlı EU Etiket iģareti: Sembol Tehlike Göstergesi : St.Andrew s Cross : Zararlı Ġçeriği: Petrol ürünü yakıt, Dizel(Motorin) Risk(R) Durumları: R10 R40 R65 R66 : Yanıcı : Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. : Zararlı, yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. : tekrarlanan etki deride kuruluk ve çatlama Güvenlik(S) Tavsiyeleri: S2 : Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun. S23 : Ürün buharlarını solumayın. S24 : Cilt ile temasından sakının. S43 : Alev alması(yangın) durumunda söndürmek için yangın köpüğü/kuru toz/co 2 kullanın. Kesinlikle söndürmek için su püskürtücü kullanmayın. S36/S37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi/koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. S61 : Çevreye yayılmasını engelleyin. S62 : Yutulması halinde kusturmayın. Derhal tıbbi yardım alın ve kabı ya da etiketini yetkililere gösterin. F / REV.02 / /9

9 16. DĠĞER BĠLGĠLER DERLEYEN: OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. İkmal ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı Tel : Faks : Hazırlama Tarihi : Kasım 2004 OPET dışındaki kaynakların gözden geçirilmesi sonrası elde edilen ve bu belgede yer alan sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili bilgiler bu tarih itibariyle doğru sayılmaktadır. Bu belgede bulunan bilgiler hakkında mükemmellik ve doğruluk hususunda herhangi bir garanti söz konusu değildir. Bu belgede yer alan sağlık, emniyet ve çevresel önlemler/tavsiyeler, tüm bireyler ve/veya durumlar için yeterli olmayabilir. Malzemeyi değerlendirmek, emniyetli bir şekilde kullanmak ve uygulanmakta olan kanun ve kurallara uymakla, kullanan taraf sorumludur. Bu belgede kullanılan ifadeler, geçerli lisans olmadan yapılan uygulama ve çalışma için herhangi bir müsaade, tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktır. Malzemenin anormal kullanımından, önlemleri/tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii olarak bulunan tehlikelerden doğacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma için OPET Petrolcülük A.Ş. sorumlu tutulamaz. F / REV.02 / /9

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

ALPET PROTECTOR HD 10

ALPET PROTECTOR HD 10 1. ÜRÜN VE FİRMA BİLGİLERİ Ürün Adı Alpet Protector HD 10 Ürünün Kullanım Alanı Firma Tanıtımı Genel Müdürlük Harmanlama ve Dolum Tesisi Acil Durum Telefonu Ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT % 35 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: SÜLFÜRİK ASİT % 35 Ürün İsmi: TUROKS S35 Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL 1.ÜRÜN VE ġġrket TANIMI GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Ürün ismi: Numara: 000000000000499202 Kimyasal Özellikleri: Glikoller CAS-No.: 57-55-6 EĢanlamlıları: Propilen Glikol, PG, 1,2-Dihidroksipropan, Monopropilen

Detaylı