BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLDİRİ YAZIM KURALLARI"

Transkript

1 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir. Bildiri metinleri Word Belgesi biçiminde hazırlanmalıdır. Bildiri metni ve sayfa düzenlemesi Kağıt boyutu: A4 (0 mm x 97 mm). Kenar boşlukları: Üst, alt ve sağ,5 cm, sol 3,0 cm. Yazı tipi ve boyutu: Arial, 0 punto. Metinlerin uzunluğu: Şekiller ve tablolar dahil en fazla 0 sayfa (Davetli konuşmacılar için 0 sayfa). Sayfa numaralandırma: Sayfa numaraları her sayfanın altında ortalanmalı. Metin: Tek aralıklı, sağa-sola yaslı. Renk: Metin, şekiller ve tablolar siyah beyaz olmalı. Bildiri başlığı: 3 punto,,5 aralıklı, koyu, tüm harfler büyük, ortada. Yazar(lar)ın ad(lar)ı: 0 punto, koyu, ilk harfler büyük, ortada. Yazar(lar)ın Adres(ler)i: 9 punto, ortada. Yazar(lar)ın ad(lar)ı bloğu ile Yazar(lar)ın Adres(ler)i bloğu arasında, 6 punto aralık olmalıdır. Özetin uzunluğu ve içeriği: Her bildirinin bir özet i olmalıdır. Türkçe bildirilerde özetin İngilizcesi de bulunmalıdır. Başlıktaki Özet (Abstract) kelimeleri punto olmalıdır. Özet metni 0 punto ile, en çok 00 kelimeden oluşmalı; kendi içinde bir bütünlüğe sahip olmalı ve anlaşılabilmesi için esas metnin okunmasını gerektirmemelidir. Özet metni, çalışmanın temel amaçlarını ve kapsamını ya da bildirinin yazılma gerekçelerini anlatmalıdır; teknikler veya yaklaşımlar anlamayı sağlayacak kadar açıklanmalıdır; bulgular ve sonuçlar kısaca ve bilgilendirici biçimde sunulmalıdır. Özet metninde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır. Anahtar kelimeler: Konuya uygun 4-5 anahtar kelime, ilk harfleri büyük olarak verilmelidir. Paragraflar: 0 punto, tek aralık, sağa-sola yaslı, girintisiz (satırbaşı yok)l olmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlık düzenleri:. Birinci Seviye Alt Başlık ( punto, koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada).. İkinci Seviye Alt Başlık (0 punto, koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda sola yaslı)... Üçüncü Seviye Alt Başlık (0 punto, ilk harfler büyük, koyu italik, ayrı bir satırda sola yaslı)... Dördüncü Seviye Alt Başlık

2 (0 punto, ilk harfler büyük, italik, ayrı bir satırda sola yaslı) Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler: İlk satırı,7 mm içerden başlamalı; satırdan taşan kısmı içerden başlamamalı. Metnin çeşitli kısımları arasındaki satır aralığı 0 puntodur (aşağıdaki örnek sayfaya bakınız). Şekiller ve tablolar Şekiller ve tablolar metnin içinde geçtiği yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Her şekle bir ad verilmelidir (0 punto). Şekil adı, tek aralık boşlukla şeklin altına yerleştirilmeli; şekil adı noktayla sonlandırılmalıdır. Şekil adının ilk kelimesi büyük harfle başlayıp, diğer kelimeler normal cümle düzeniyle yazılmalıdır. Metnin uygun bir yerinde şekle numara vererek atıf yapılmalıdır. Şekiller, metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralandırılmalıdır. Şekiller ve adları ortalanmalıdır. Fotoğraflar ise (parlak, siyah beyaz), basıma hazır olmalıdır. Örnek: Şekil. Park etme türleri. Her tabloya bir başlık verilmelidir (0 punto). Tablo başlığı, tek aralık boşlukla tablonun üzerine yerleştirilmeli; tablo başlığı noktayla sonlandırılmalıdır. Tablo başlığındaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Metnin uygun bir yerinde tabloya numara vererek atıf yapılmalıdır. Tablolar, metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralandırılmalıdır. Tablolar ve başlıkları ortalanmalıdır. Bütün tablo elemanlarında 9 ve daha büyük punto ve tek aralık kullanılmalıdır. Tüm tablolarda aynı yazı tipi kullanılmalıdır. Eşitlikler Örnek: Tablo 3. Otopark Sirkülasyon Oranları. Formüller ve eşitlikler numaralandırılacaksa, parantez içinde Arap rakamları (,, 3, ) kullanılmalı ve sağa yaslanmalıdır. Teşekkür Kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma sonuçlarının yayınlandığı bildirilerin yazarları, bildiri metninin sonunda, Kaynaklar bölümünden önce, bu desteği belirtmelidir. Kaynaklar Kaynaklar başlığı ortalanmalıdır ( punto). Metin içindeki atıflar: Metin içinde atıf yapılan her kaynağın, kaynaklar listesinde bulunduğundan (ve bunun tersinin geçerliliğinden) emin olunmalıdır. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler, kaynaklar listesinde yer almamalıdır; ancak, bunlardan metin içinde söz edilebilir. Basım aşamasındaki kaynaklara atıf, çalışmanın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir. Internet kaynaklarına atıf ve listeleme: En azından tam URL adresi verilmelidir. Bilinen diğer bilgiler (yazar adları, tarihler, asıl yayına referans, vb.) ek olarak verilmelidir. Internet kaynakları, istenirse farklı bir başlık altında (örneğin, kaynaklar listesinden sonra) ya da kaynaklar listesinde gösterilebilir. Metin: Metin içindeki kaynak atıflarının gösterimi:. Tek yazarlı yayınlarda; yazarın soyadı ve yayın yılı;

3 . İki yazarlı yayınlarda; her iki yazarın soyadı ve yayın yılı; 3. Üç veya daha çok yazarlı yayınlarda; ilk yazarın soyadından sonra ve diğ. ve yayın yılı. Atıflar doğrudan ya da parantez içinde belirtilebilir. Aynı yazara ait birden fazla kaynak bulunması durumunda, önce alfabetik sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmelidir. Örnekler: anlatıldığı gibi (Shoup, 005a, 005b, 007; Manville and Shoup, 005) Brown ve diğ. (003) bu konuya değinmişlerdir. Listeleme: Kaynaklar önce alfabetik sırayla, sonra gerekliyse (aynı yazara ait birden çok kaynak varsa) kronolojik olarak düzenlenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl için birden çok yayını varsa, kaynaklar yayın yılından sonra konulan a, b, c harfleriyle ayırt edilmelidir. Örnekler: Makale: Manville, M. and Shoup, D. (005), Parking, People, and Cities. Journal of Urban Planning and Development, 3:4, pp Kitap: Shoup, D. (005), The High Cost of Free Parking, Planners Press, Chicago, USA, 73 pp. Kitap içinde makale: Shoup, D. (008), The Politics and Economics of Parking on Campus. The Implementation and Effectiveness of Transport Demand Management Measures: An International Perspective, Stephen Ison and Tom Rye (Ed.), Aldershot, UK, Ashgate Publishing, pp. 49. Bildiri: Yardım, M. S. ve Okubay, M. (009), Bölgesel Otopark Yönetimi ve Eminönü Bölgesi İçin Bir Öneri. 8. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, s , ISBN: , 30 Eylül/- Ekim, İstanbul. Tez: Okubay, M. (008), Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada- Eminönü Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Araştırma raporu: Shoup, D. (005), Parking Cash Out. Planning Advisory Service Report 53, American Planning Association, Chicago, USA, pp. Örnek sayfa aşağıdadır! 3

4 SEMPOZYUMDA SUNULACAK BİLDİRİNİN BAŞLIĞI BURADA OLMALIDIR İlk Yazar Adı Soyadı*, İkinci Yazar Adı Soyadı**, Üçüncü Yazar Adı Soyadı*** *İlk Yazar Posta Adresi, E-Posta: **İkinci Yazar Posta Adresi, E-Posta: ***Üçüncü Yazar Posta Adresi, E-Posta: 3 Özet Özetin ilk cümlesi buradan başlamalıdır. Anahtar kelimeler: Birinci anahtar kelime, İkinci anahtar kelime,, Beşinci anahtar kelime. HEADLINE OF THE SYMPOSIUM PROCEEDING SHOULD BE TYPED HERE Abstract This is the first sentence of the abstract. Keywords: First keyword, Second keyword,, Fifth keyword.. Giriş Giriş bölümünün ilk cümlesi buradan başlamalıdır.. Diğer Birinci Seviye Alt Başlık Diğer bölümün ilk cümlesi buradan başlamalıdır... İkinci Seviye Alt Başlık İkinci seviye alt başlığın ilk cümlesi buradan başlamalıdır.... Üçüncü Seviye Alt Başlık Üçüncü seviye alt başlığın ilk cümlesi buradan başlamalıdır.... Dördüncü Seviye Alt Başlık Dördüncü seviye alt başlığın ilk cümlesi buradan başlamalıdır. x. Sonuç ve Öneriler Son bölümün ilk cümlesi buradan başlamalıdır. 4

5 Teşekkür Bu çalışmaya verdikleri destek dolayısıyla Kaynaklar Hirsch, W., Vincent, P., Terrell, H., Shoup, D., and Rosett, A. (97), Fiscal Pressures on the Central City, Praeger Publishers, New York, USA, 30 pp. Manville, M. and Shoup, D. (005), Parking, People, and Cities. Journal of Urban Planning and Development, 3:4, pp Okubay, M. (008), Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada-Eminönü Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Shoup, D. (005), Parking Cash Out. Planning Advisory Service Report 53, American Planning Association, Chicago, USA, pp. Shoup, D. (008), The Politics and Economics of Parking on Campus. The Implementation and Effectiveness of Transport Demand Management Measures: An International Perspective, Stephen Ison and Tom Rye (Ed.), Aldershot, UK, Ashgate Publishing, pp. 49. Yardım, M. S. ve Okubay, M. (009), Bölgesel Otopark Yönetimi ve Eminönü Bölgesi İçin Bir Öneri. 8. Ulaştırma Kongresi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, s , ISBN: , 30 Eylül/- Ekim, İstanbul. 5

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek her öğretim üyesinin asgari alabileceği öğrenci

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE

C. REFERANS VE GÖNDERMELERE YAYIM ESASLARI Güvenlik Stratejileri Dergisi ne gönderilen yazıların başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanması amacıyla başka bir yere iletilmemiş olması gereklidir. A. YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN

Detaylı

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) APA American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) FUNDA ÖZBAY APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) kelimelerinin bas harflerinin kisaltmasidir. APA, Amerika

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI BİTİRME ÇALIŞMASININ YAZIM KURALLARI (Başlık) DANIŞMAN: DoçDr Selim KARA Adınız SOYADINIZ EDİRNE 2009 TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR GENEL KURALLAR 1. Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilir. 2. Her öğretim üyesi en az

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

YAYIN KURALLARI DERGİNİN KAPSAMI

YAYIN KURALLARI DERGİNİN KAPSAMI YAYIN KURALLARI TÜBA-AR, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yıllık olarak yayımlanan uluslararası, süreli bir dergidir. Derginin yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar TÜBA

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ Her bilimsel çalışmanın, birisi çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü

Detaylı

Genel Biçim Özellikleri

Genel Biçim Özellikleri Genel Biçim Özellikleri Yazı Tipi Sayfa Yapısı Paragraf Yapısı Sayfa Sınırı Bütün metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır. Tablo ve şekillerin nasıl hazırlanacağına dair ilgili bölüme

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

"ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP

ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP MTA Dergisi 126, 89-91, 2003 "ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP Ali Rıza ÇOLAKOĞLU* Attepe Demir Yatağında Jeotermometrik Ölçüm Çalışmaları adlı makalede

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı