BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ"

Transkript

1

2 BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : E - posta : Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Telefon : E - posta : KONGRE SEKRETERYASI SERENAS Uluslararası Turizm Kongre ve Organizasyon A.Ş Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No:5 Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul Telefon : Faks :

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V KURULLAR DÜZENLEME KURULU...VII BİLİMSEL KURUL...VIII BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU...IX DESTEK VEREN KURULUŞLAR... X BİLİMSEL PROGRAM...XI KONUŞMA METİNLERİ... SÖZEL BİLDİRİLER...89 POSTER BİLDİRİLER...0 YAZAR DİZİNİ...4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi III

4

5 ÖNSÖZ Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) nin Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC ) ile birlikte 0 yılında ilkini düzenlediği Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongrelerinin ikincisi 9-3 Kasım 03 tarihlerinde gerçekleştirildi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları sağlık hizmeti sunumunda her zaman hasta ile doğrudan karşılaşmıyorlarsa da hasta örneklerinin doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir şekilde incelemesini yaparak klinisyenlere tanı ve tedaviyi yönlendirmede önemli destek sağlarlar ve aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinde de önemli görevler alırlar. Bu gerçekten hareketle bu kongre, bu bakış açısının Tıbbi Mikrobiyologlar tarafından irdelenmesine fırsat sağlamış olmasıyla önemlidir. Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının sayısı 00 dolayındadır. Ülkemizdeki sağlık kurumlarının sayısı göz önüne alındığında bu sayı yetersizdir. Tıbbi mikrobiyoloji alanındaki insan gücüne yönelik önemli bir çalışma ilk kez bu kongrede paylaşıldı. Bu bağlamda Dünya standartlarına uygun ve ülke gerçeklerine yanıt verebilecek kalite ve sayıda Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı yetiştirilmesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler de bu kongrenin temel alanlarından biri olarak seçildi. Bu kongrede mikrobiyal ajanların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı mikrobiyoloji laboratuvar desteği 360 derece irdelenerek, ülkemizde dünya standartlarına uygun yöntemlerle klinik laboratuvar hizmetinin verilmesi; hasta-çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda gereken uygulamalar tartışıldı. Günümüzün ciddi sağlık sorunlarından olan Hastane Enfeksiyonları na yönelik desteğin nasıl arttırılabileceği ele alındı. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çok önemli ve ilgi çeken konular ve laboratuvarlarda sık karşılaşılan problemler olgular eşliğinde interaktif olarak tartışılarak yeni gelişmeler paylaşıldı. Kanıt-hastalık, hasta örneği-laboratuvar sonuç raporu ilişkisi irdelendi. Kongre öncesinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kalite temel prensipleri, kısıtlı ve yorumlu antibiyogram, ve günümüzün kronik hastalıklarından olan otoimmün hastalıkların laboratuvar tanısına yönelik uygulamalı kurslar düzenlendi. Kongremiz, konusunda söz sahibi yaklaşık 30 oturum başkanı, konuşmacı ve 500 katılımcı ile gerçekleşti. Kongre bilimsel programında; 3 adet konferans, 3 adet panel, 0 adet mini panel, 3 adet uzmanıyla tartışalım, adet uydu sempozyum, 5 adet olgu sunumu oturumu, adet endüstri ile buluşma oturumu, adet yuvarlak masa, adet sözlü sunum oturumu yer aldı ve toplamda 50 saati aşkın bilimsel toplantı aktivitesi gerçekleştirildi. Kongre konularının seçimi meslektaşlarımızla kongre öncesi hazırlıklar sırasında yapılan görüş alış verişleriyle belirlendi. Ülkemizde laboratuvar hizmetlerinin standardizasyonuna ve mevzuata uygunluğuna yönelik oturumlar yönetim kademelerinden konuşmacılar davet edilerek yürütüldü. Kongre bilimsel içeriği bir önceki kongremize oranla yaklaşık %0 oranında zenginleştirildi. Kongrede sunulmak üzere 600 e yakın bildiri başvurusu yapıldı ve bunlar içinden 490 çalışma bilimsel kuruldan onay alarak kongrede sunuldu. Bu çalışmalar arasından jüri tarafından seçilenler ödüllendirildi. Oturumlar ağırlıklı olarak dört ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken, tüm katılımcıları ilgilendiren konular için tek salonda toplanıldı. Salon kapı geçişleri elektronik olarak izlendi ve oturumlardaki katılımcı sayısı anlık olarak belirlendi. KLİMUD-03 Mobil uygulamasıyla Kongreniz Cebinizde uygulaması yapıldı. Yine bildiri tam metinleri kongre web sayfasına konularak katılımcılar ve tüm meslektaşlarımızın ilgilerini çeken çalışmalara akıllı telefonlarından ulaşabilmeleri sağlandı. Kongreler meslektaşlar arasında iletişimi, karşılıklı bilimsel görüş alış verişini ve bilginin aktarılmasını sağlarken, bir yandan da o bilim dalında güncel bilgilerin kayıt altına alındığı tarihsel belge niteliği olan kongre kitaplarının oluşmasını sağlamaktadır. Ülkemizde bilim tarihi araştırmaları yok denecek sayıda ise de gelecekte bu alanın sahiplenilerek gelecek kuşaklara bu bilgilerin aktarılması temennilerimiz arasındadır. Yeni bilgilerin bilimsel bir platformda tartışılması sonucunda oluşan kongre kitapları kongre sonrasında da bilime katkı vermeye devam eder. Bu kongrede kuşaklar arasında bilimsel iletişimin en üst düzeyde gerçekleşmiş olmasını diliyoruz. Yukarıda söz edilen konularda oturum başkanı, konuşmacı, kurs eğitmeni olarak katkı veren, bilimsel çalışmalarını sözlü veya poster olarak sunan ve kongre bilimsel kurulunda görev alan tüm meslektaşlarımıza ve bu kitabın hazırlanmasında ve sizlere sunumunda ekonomik ve teknik desteği sağlayan herkese teşekkür ediyor, kongreden sonra da sizlere hizmet etmesini umduğumuz kongre kitabımızı sunmaktan onur duyuyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi V

6

7 KURULLAR Düzenleme Kurulu Kongre Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Akgün Kongre Sekreteri Prof. Dr. Faruk Aydın Sayman Doç. Dr. Zeynep Ceren Karahan Üyeler Prof. Dr. S. Şöhret Aydemir Prof. Dr. Mustafa Berktaş Prof. Dr. Gülden Çelik Prof. Dr. Deniz Gür Prof. Dr. Nezahat Gürler Prof. Dr. H. Güven Külekçi Prof. Dr. Cüneyt Özakın Prof. Dr. Güner Söyletir Prof. Dr. A. Bülent Sümerkan Prof. Dr. Burçin Şener Doç. Dr. Aynur Eren Topkaya Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi VII

8 KURULLAR Bilimsel Kurul Hakan Abacıoğlu Ali Adiloğlu Erdal Akalın Ulus Akarca Gülay Akarsu Murat Akova Sebahat Aksaray Orhan Cem Aktepe Sevtap Arıkan Dilek Arman Gönül Aslan Neriman Aydın Derya Aydın Selim Badur Ahmet Başustaoğlu Füsun Can Cengiz Çavuşoğlu Nilgün Çerikçioğlu Meltem Yalınay Çırak Dilek Çolak Melek Demir Mine Doluca Rıza Durmaz Beyza Ener Gül Bahar Erdem Selda Erensoy Sibel Ergüven Berrin Esen Özgen Eser Duygu Fındık Zeynep Gülay Meral Gültekin Mustafa Güney Yeşim Gürol Gülşen Hasçelik Ufuk Hasdemir İlknur Kaleli Ayşe Kalkancı Esra Karakoç Onur Karatuna Çiğdem Kayacan Selçuk Kılıç Tanıl Kocagöz Nedret Koç İ. Soner Koltaş Metin Korkmaz Volkan Korten Dilek Yeşim Metin Ülgen Zeki Ok Feza Otağ Barış Otlu M. Ali Öktem Betigül Öngen Semra Özçelik Tuncer Özekinci Aykut Özkul Cumhur Özkuyumcu Aydan Özkütük Mustafa Özyurt Arzu Sayıner Rüçhan Yazan Sertöz Nedim Sultan Süheyla Sürücüoğlu Yeşim Çetinkaya Şardan Mehmet Tanyüksel Ferda Tunçkanat Ebru Us Tercan Us Yavuz Uyar Nurver Ülger Pınar Zarakolu Fadile Y. Zeyrek Ayşın Zeytinoğlu Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. VIII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

9 KURULLAR Bildiri Değerlendirme Kurulu Kasım : Banu Bayraktar, Ekrem Yaşar : Semra Kurutepe, Murat Telli 077-4: Gül Bahar Erdem, Arzu İlki 5-5: Çiğdem Kuzucu, İpek Mumcuoğlu 53-90: Asuman Birinci, Barış Otlu 9-30: Onur Karatuna, Cengiz Çavuşoğlu 3-67: Nurver Ülger, Gönül Aslan Kasım : Neşe Kaklıkkaya, Nilgün Kaşifoğlu : Nilgün Çerikçioğlu, Nedret Koç : Gülay Akarsu, Tuncer Özekinci : Rüçhan Sertöz, Mehmet Ali Öktem : Yavuz Uyar, Sebahat Aksaray : Tekin Karslıgil, Berrin Uzun Sözlü Sunum Oturum Başkanları Kasım 03: Asuman Birinci, Sebahat Aksaray Kasım 03: Tekin Karslıgil, Arzu İlki Ödül Jürisi Gülşen Hasçelik Çiğdem Kayacan Selda Erensoy Gülden Çelik Z. Ceren Karahan. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi IX

10 DESTEK VEREN KURULUŞLAR Kongreye destek veren kuruluşlara teşekkürlerimizle.. BD Diagnostic Systems Biomerieux Diagnostik A.Ş. Roche Diagnostics Turkey A.Ş. 3M Sağlık Ürünleri Abbott Laboratuarları İth.İhr. ve Tic. Ltd. Şti. ATQ Bioteknoloji (QIAGEN) BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Centro Laboratuvarları Düzen Laboratuvarlar Grubu ELF Bioteknoloji GADA Turkey Tıbbı Cihazlar Dağıtım ve Hizmetleri A.Ş. Gazi Kimya Laboratuar Sistemleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Hemakim&Dia Pro A.Ş Kaan Medikal Medisis Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. Medipan GmbH Mega Diagnostik Ürünler Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. Mikromed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti. Onkogen Diagnostik Sistemler İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Özgün Kimya A.Ş Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. Euroimmun Türkiye Pera Medikal İhracat İthalat Tic. Ve San. Ltd. Şti. Pfizer İlaçları Ltd.Şti. RTA Laboratuvarları Salubris A.Ş. Savaş Medikal Lab. Malz. Tic. Ltd. Şti Siemens San. ve Tic. A.Ş Alfabetik sıralamaya göre belirtilmiştir. X. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

11 BİLİMSEL PROGRAM 0 Kasım 03, Pazar Açılış Programı Salon A 6:30 Açılış Töreni 7:00-8:30 Açılış Oturumu Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Nezahat Gürler Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Sürveyans ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Yeni Fırsatlar ve Görevler Hakan Abacıoğlu Suyun Hafızası Meltem Yalınay Çırak 8:30 Açılış Kokteyli. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XI

12 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Pazartesi Salon A Salon B Salon C 8:45-0:00 PANEL Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Mevzuat Oturum Başkanı: Erdal Akalın Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği Ferzane Mercan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve SUT Ufuk Akdıkan Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Mevzuat Cüneyt Özakın 0:00-0:30 KAHVE MOLASI 0:30 - :5 KONFERANS. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşılar Oturum Başkanı: Murat Akova Konuşmacı: Selim Badur :5 - :35 ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA Euroimmun Türkiye Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş. Dia Pro A.Ş. MEDİPAN GMBH GAZİ KİMYA A.Ş. :35-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ 3:30-4:30 UYDU SEMPOZYUM BIODPC Teşhis Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Oturum Başkanı: M. Ufuk Hasdemir Rapid Identification of Antibiotic-Resistant Bacteria: How Could New Diagnostic Tests Halt Potential Endemics Laurent Poirel 4:30-6:00 İNTERAKTİF OTURUM PANEL PANEL 7/4 Kan Bankası: Olgular ve Çözüm Önerileri Oturum Başkanı: Ramazan Uluhan Konuşmacılar: Nil Banu Pelit Rüçhan Yazan Sertöz Yüce Ayhan (ABBOTT Katkılarıyla) EUCAST e Geçiş Oturum Başkanları: Murat Akova, Bülent Sümerkan EUCAST - Setting International Breakpoints Gunnar Kahlmeter EUCAST e Geçiş Deniz Gür Tanı Sorunları Yaşanan Bakteriyel Enfeksiyonlar Oturum Başkanları: Gülşen Hasçelik, Z. Ceren Karahan Gastrointestinal Sistem Etkenleri: Campylobacter, Clostridium Difficile Betigül Öngen Solunum Sistemi Etkenleri: Legionella, Nocardia Gülşen Hasçelik Protez Enfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Füsun Can 6:00-6:30 KAHVE MOLASI VE POSTER GEZİSİ XII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

13 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Pazartesi Salon A Salon B Salon C Salon D 6:30-7:30 MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL SÖZEL BİLDİRİLER* Mikrobiyolojide Kalite İndikatörleri Oturum Başkanları: Neriman Aydın, Derya Aydın Kalite Uygulamalarında İndikatör Yönetimi Derya Aydın Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Gül Bahar Erdem Laboratuvarlarda Veri Madenciliği ve İyileştirme Bülent Kamış Hastane Enfeksiyonları ve Direnç Sürveyansı: Neler Yapıyoruz? Oturum Başkanları: Erdal Akalın, Bülent Sümerkan Sürveyans kültürleri: Rutin mi, İsraf mı? Yeşim Çetinkaya Şardan Hastanelerde Direnç Sürveyansı Özgen Eser Adli Tıp ve Mikrobiyoloji Oturum Başkanları: Cumhur Özkuyumcu, Tercan Us Cinsel Saldırılarda Adli Mikrobiyolojik Yaklaşım Melek Demir Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı Deneyimleri Cumhur Özkuyumcu, Nihan Ziyade Oturum Başkanları: Asuman Birinci, Sebahat Aksaray SS0 Enterobacteriaceae Türlerinde Vitek Antimikrobiyal Duyarlılık Test Sistemi İle Elde Edilen Duyarlılık Sonuçlarının CLSI, EUCAST ve Vitek Advanced Expert System (AES, İleri Uzman Sistem) Kurallarına Göre Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Sunan: Onur Karatuna SS Yılları Arasında Ülkemizde İdrar Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Sunan: Serap Süzük SS Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Sunan: Serap Süzük SS04 Serratia Marcescens Bakteriyemi Olguları: Bir Yalancı Salgın Deneyimi Sunan: Feyza Çetin SS05 İki Haftadan Uzun Öksürüğü Olan Erişkinlerde Boğmaca Varlığının Serolojik Olarak Gösterilmesi Sunan: Cemile Sönmez SS06 Hizmet Kalite Standartlarının Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına Yararları Sunan: Duygu Dağlar SS07 KLİMUD Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberleri Sunan: Serap Süzük SS08 Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Durumlarının Saptanması: 0-03 Sunan: Ayşın Zeytinoğlu 8:00-0:00 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD) GENEL KURULU * Her bir sunum süresi 5 dakikadır.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XIII

14 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C 8:00-8:45 İNTERAKTİF OTURUM İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Klinik Bakteriyoloji Moderatör: Burçin Şener Tartışmacılar: Ebru Us, Gülçin Bayramoğlu Olgularla Viroloji, Seroloji Moderatör: Selda Erensoy Tartışmacılar: Meral Gültekin, Ayşın Zeytinoğlu 8:45-0:5 PANEL PANEL PANEL Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Oturum Başkanları: Arzu Sayıner, Gülden Çelik Viral Hepatitler: Klinisyen Gözüyle Ulus Akarca HIV: Klinisyen Gözüyle Volkan Korten Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Arzu Sayıner Tüberküloz Tanısında Neredeyiz? Oturum Başkanları: Süheyla Sürücüoğlu, Gönül Aslan Boyama ve Kültüre Dayalı Tanı Yöntemleri Mustafa Özyurt Doğrudan Klinik Örnekte Hızlı Tanı Cengiz Çavuşoğlu İnterferon Gama Salınım Testleri Süheyla Sürücüoğlu Tüberküloz Sürveyansında Neredeyiz? (ATQ QIAGEN Katkılarıyla) Nurhan Albayrak 0:5-0:45 KAHVE MOLASI 0:45 - :30 KONFERANS MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL Good Laboratory Practice for Blood Cultures Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan Konuşmacı: Patrick R. Murray (BD Katkılarıyla) Tarihten Bugüne Gram Boyama ve Önemi Oturum Başkanı: Nedim Sultan Mikrobiyolojinin Vazgeçilmezi Pınar Zarakolu Boyarım Tanırım Feza Otağ Fungal Enfeksiyonların Mikrobiyolojik Tanısı Oturum Başkanları: Beyza Ener, Nilgün Çerikçioğlu Direkt Mikroskobik İnceleme ve Kültürün Tanıdaki Yeri Dilek Yeşim Metin Biyobelirteçlerin Tanıda Yeri Beyza Ener Mantarların Epidemiyolojik Tiplendirilmesi Ayşe Kalkancı Enfeksiyon Etkenleri Sürveyansında Neredeyiz? Oturum Başkanı: Berrin Esen İnvazif Bakteriyel Etkenler: Meningokok, Pnömokok Rıza Durmaz Antibakteriyel Direnç Sürveyansı: CEASAR ve UAMDS Projeleri Hüsniye Şimşek XIV. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

15 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C Salon D :30 - :30 MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL SÖZEL BİLDİRİLER* Biyogüvenlik: Ulusal ve Enfeksiyon Hastalıklarının İmmünoloji, İmmünolojik Oturum Başkanları: Yerel Perspektifle Yapılanlar ve Tanısında Hızlı/Hasta Başı Testler ve Mevzuat Tekin Karslıgil Yapılması Gerekenler Testler Oturum Başkanı: Arzu İlki Oturum Başkanı: Ahmet Başustaoğlu Oturum Başkanı: Dilek Çolak Mustafa Berktaş Biyogüvenlik Uygulamaları, Elde Edilen Veriler ve Davranış Değişiklikleri Aylin Üsküdar Güçlü Ulusal Biyogüvenlik Rehberi ve Eğitim Materyalinin Tanıtılması Cemile Sönmez Hangi Test, Nerede, Ne zaman, Kim Tarafından Gülden Çelik Kalite Kontrolü Yeşim Gürol Laboratuvar Hizmetleri Açısından Neriman Aydın Eğitim Açısından Meral Gültekin SS09 Flukonazole Dirençli Ve Doza Bağımlı Duyarlı Kandida İzolatlarında Olası Dışa Atım Pompalarının Fenotipik Yöntemle Araştırılması Sunan: Meltem Kaya SS0 Mukoid Salmonella Enteritidis Suşunun Pcr Yöntemi İle Tanımlanması Sunan: Fulya Bayındır Bilman SS İnvaziv S.Pneumoniae İzolatlarının Serotip, MLST ve PFGE Sonuçlarının Karşılaştırılması Sunan: Dilek Güldemir SS Tavuk ve İnsan Orijinli Campylobacter Jejuni İzolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-PCR) ile Moleküler Tiplendirilmesi Sunan: Tuba Kayman SS3 Böbrek Nakil Hastalarında CMV Spesifik Hücresel İmmünitenin İzlemi Sunan: Esvet Mutlu SS4 Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virus Enfeksiyonlu Çocuklarda Serum Sıl-r ve Endotelin- Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sunan: Elif Bilge Uysal SS5 Deneysel Sıçan Modelinde Aşılama ile Adenovirüs 36 nın Adipojenik Etkisi Azaltılabilir mi? Sunan: Tamer Şanlıdağ SS6 Pediyatrik Kök Hücre Alıcılarında, Plazma Ve İdrar Örneklerinde BK Virus Düzeylerinin Kantitasyonu ve Hemorajik Sistitle İlişkilendirilmesi Sunan: Derya Mutlu :30-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ 3:30-4:30 UYDU SEMPOZYUM Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Galaktomannan Testinin Doğru Uygulanması ve İnvaziv Aspergilloz Tanısındaki Önem Beyza Ener *Her bir sunum süresi 5 dakikadır.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XV

16 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C Salon D 4:30-6:00 PANEL PANEL PANEL Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Sürveyansı Projesi Oturum Başkanları: Mehmet Ali Torunoğlu, Hakan Abacıoğlu DİKKAT! Doğru Kan Kültür Teknikleri; Türkiye de Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyom Oturum Başkanları: Mustafa Berktaş, Meltem Yalınay Çırak Nezahat Gürler THSK ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programı Çalışmaları Mehmet Ali Torunoğlu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklara Genel Bakış ve Sürveyans Sistemleri Ahmet Özlü Erken Uyarı - Cevap Sistemi ve Saha Epidemiyolojisi Bahadır Sucaklı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarının Proje Çalışmaları Selçuk Kılıç (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.) 6:00-6:30 KAHVE MOLASI 6:30-8:00 YUVARLAK MASA Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı Oturum Başkanları: Faruk Aydın, Aynur Eren Topkaya Mikrobiyolojide insan gücü ve iş yükü çalışması Aynur Eren Topkaya İş gücünün rasyonel kullanımı: Uzman görüşü: Münire Pınarbaşlı, Serap Süzük Asistan görüşü: Özlem Altay Neden DİKKAT! Klinik Açıdan Beklentiler Dilek Arman Türkiye de Ne Durumdayız? Ahmet Başustaoğlu Kan Kültürü Uygulamalarında Bizim Kılavuzumuz Ne Diyor? Esra Karakoç (BD Katkılarıyla) İnsan mikrobiyom projesinde neredeyiz? Tanıl Kocagöz İmmün sistem ve bağırsak mikrobiyotası: Dost mu düşman mı? İlknur Kaleli Probiyotiklerin etki mekanizmaları ve enfeksiyon hastalıklarında kullanımı Tercan Us 8:00-9:00 TTMYK GENEL KURULU 0:00 GALA YEMEĞİ XVI. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

17 8:00-8:45 İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Anaerob Bakteriyoloji Moderatör: Güven Külekçi Tartışmacılar: Ferda Tunçkanat, Nurver Ülger 8:45-0:5 PANEL Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Burçin Şener TUK ve TUKMOS Engin Uçar Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredat Çalışmaları Yurdanur Akgün Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminin Yapılandırılması Selda Erensoy Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminde Ölçme- Değerlendirme Duygu Fındık 0:5-0:45 KAHVE MOLASI BİLİMSEL PROGRAM 3 Kasım 03, Çarşamba Salon A Salon B Salon C İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Mikoloji ve Parazitoloji Moderatör: Duygu Fındık Tartışmacılar: Nedret Koç, Gülay Akarsu 0:45 - :5 KONFERANS MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL Mikrobiyolojide Yeni Tanı Yöntemleri Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Ali Adiloğlu Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Yorumlanması Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Çiğdem Kayacan MALDI-TOF Patrick R. Murray Flow Sitometri Ali Adiloğlu Integration of Bacteriology and Virology Molecular Diagnostics Services Bill Carman Yeni Jenerasyon Sekans Sistemleri Barış Otlu Yeni Teknolojilerin Laboratuvardaki Etkilerinin Analizi Uğur Çiftçi :5-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ Uzman Sistemler Ufuk Hasdemir Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma (Olgular Eşliğinde) Onur Karatuna Ülkemizde Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Paraziter Etkenler Oturum Başkanları: Ülgen Zeki Ok, Metin Korkmaz Önemi Artan ve Yeni Bağırsak Parazitleri Sibel Ergüven Sıtma ve Leishmania Enfeksiyonları İ. Soner Koltaş Kistik ve Alveoler Ekinokokkoz Ülgen Zeki Ok Bit, Kene ve Diğer Ektoparazitler Semra Özçelik. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XVII

18 3 Kasım 03, Çarşamba Salon A Salon B Salon C 3:30-4:5 UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM Klinik Mikrobiyoloji Uzman Gözüyle Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Faruk Aydın, Şöhret Aydemir Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Dilek Çolak, Ayşın Zeytinoğlu Bir Mikrobiyoloji Uzmanının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Aydan Özkütük, Rukiye Berkem 4:5-5:45 PANEL PANEL PANEL Rutin Parazitolojide Tanı Sorunları Oturum Başkanları: Mehmet Tanyüksel, Fadile Yıldız Zeyrek Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Parazitolojik Tanının Mevcut Durumu Fadile Yıldız Zeyrek Serolojik Tanıda Yöntem Seçimi Metin Korkmaz Etkene Yönelik Parazitolojik Tanıda Standardizasyon Mehmet Tanyüksel Raporların Yorumlanması ve Faturalandırmadaki Sorunlar Derya Dirim Erdoğan 5:45-6:30 KAPANIŞ BİLİMSEL PROGRAM Antifungal Duyarlılık Testleri ve Direnç Epidemiyolojisi Oturum Başkanları: Sevtap Arıkan Akdağlı, Nedret Koç Ne zaman? Hangi yöntemler? Sevtap Arıkan Akdağlı Candida Türlerinde Direnç Epidemiyolojisi Mine Doluca Aspergillus Türlerinde Direnç Epidemiyolojisi Nilgün Çerikçioğlu Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu Oturum Başkanları: Tuncer Özekinci, Yavuz Uyar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Hantavirus Enfeksiyonu Mehmet Ali Öktem Batı Nil virüsü enfeksiyonu Aykut Özkul Tularemi Selçuk Kılıç Bruselloz Orhan Cem Aktepe XVIII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

19 KONUŞMA METİNLERİ

20

21 ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ, SÜRVEYANS VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI: YENİ FIRSATLAR VE GÖREVLER Hakan Abacıoğlu Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası sağlık düzenlemeleri 85 den bu yana gündemdedir. Bu düzenlemelerin sonuncusu Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 005 de kabul edilmiş ve üye ülkelerin oylarıyla 007 de yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin de kabul ettiği Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) hastalıkların uluslararası yayılımını önlemeyi, kontrol etmeyi ve bunlara karşı bir halk sağlığı yanıtı oluşturmayı hedeflemektedir. UST, enfeksiyon hastalıkları dışındaki, uluslararası etkileri olması diğer sağlık risklerini de (nükleer, kimyasal, vb) kapsamaktadır. UST, öncüllerinden 4 noktada farklıdır. Bunlardan ilki bildirimi yapılması gereken olayların kapsamındaki genişlemedir. Ülkeler arasında yayılarak halk sağlığı riski yaratan veya uluslararası eşgüdümlü yanıt gerektiren her tür olayın (uluslararası önemde halk sağlığı acilleri= UÖHSA) bildirilmesi öngörülmektedir. İkincisi, bildirimlerin ulusal odak kişisi (sorumlusu) tarafından yapılmasıdır. Üçüncüsü, olayların erken evrede belirlenmesi ve bunlara yanıt oluşturulmasına yönelik ulusal çekirdek kapasitelerin geliştirilmesi öngörülmüştür. Dördüncü farklılık ise geleneksel hastalık bildirim sistemlerine ek olarak gerçek zamanlı bir olay yönetim sistemine geçilmesidir. Bu yapılanma ile olayların erken dönemde fark edilmesi ve önlenebilmesi, diğer bir deyişle erken uyarı ve yanıt hedeflenmektedir. Geliştirilmesi öngörülen kapasiteler 8 başlık altında toplanmıştır. Bunlar: Ulusal mevzuat, politikalar ve finansman Eşgüdüm ve iletişim Sürveyans Yanıt Hazırlıklı olma Risk iletişimi İnsan kaynakları Laboratuvar Sürveyans sisteminin belirlenen halk sağlığı acillerini ülkenin her yerinde saptayabilmesi istenmektedir (). Bu bağlamda hedef UÖHSA leri kapsamındaki 5 ana sendromdan en az 3 tanesinin sürveyans altyapısı tarafından belirlenebilmesidir. Bu sendromlar; şiddetli akut respiratuvar sendrom, akut nörolojik sendrom, akut hemorajik ateş, dehidratasyonla seyreden akut sulu ishal ve ateşle seyreden sarılık sendromlarıdır. Sürveyans sisteminin hem erken uyarı hem de laboratuvar verilerini kapsaması istenmektedir. Diğer bir deyişle hastalıkların sadece klinik tanı düzeyinde değil laboratuvar kanıtlarının da sağlanması istenmektedir. Bu nedenle, laboratuvarların gerek insan gerekse de tanısal kapasitelerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda, ülkenin her yerinde Tablo. On çekirdek tanısal test Çekirdek test İndikatör patojen Sonuç verme süresi PCR Influenza virus 4 saat içinde Virüs kültürü Poliovirus 4 gün içinde Seroloji HIV 5 gün içinde Mikroskopi Mycobacterium tuberculosis 3 gün içinde Hızlı test Plasmodium spp saat içinde Bakteri kültürü Salmonella enteritidis serotip Typhi 3 gün içinde Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 3

22 KONUŞMA METİNLERİ 0 çekirdek testin laboratuvarlar tarafından yetkin biçimde yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu çekirdek testler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo ). Bu konuşmada, laboratuvar ve sürveyans kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik mikrobiyologlara düşen görevler ve fırsatların tartışılması hedeflenmektedir. Kaynak. Ijaz K, Kasowski E, Arthur RA, Angulo FJ, Dowell SF. International Health Regulations-what gets measured gets done. Emerging Infectious Diseases 0, 8: Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

23 SUYUN HAFIZASI Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Madde enerjinin bir biçimi olarak kendini göstermektedir. Enerjinin diğer biçimleri ise elektrik ve ışık gibi elektromanyetik ışınlardır. Bu maddesel olmayan enerjiler etkileşim kuantumu altında toplanmaktadır. Elektrik, manyetik, elektromanyetik alanlar ve ağırlık alanları da buraya dahildir. Maddenin etkileşim kuantumuna oranı : yani milyarda birdir. Bir başka deyişle etrafımızda gördüğümüz ve hissettiğimiz her şey gerçekliğimizin sadece milyarda biridir. Maddenin tüm parçacıkları (atomlar, moleküller) böyle alanlar ve ışınlar içinde komplike bir ağ halinde etkileşim içinde var olurlar. Gruplar halinde madde parçacıkları, belirli ve kendileri için özel bir spektrum içinde elektromanyetik ışınlar yayarlar. Bu madde parçacıkları için özel frekans spektrumu, fiziksel bir kod gibidir. Doğa bilimciler yaşayan hücrelerin de elektromanyetik ışınlar yaydığını (ışıma) ve bunları emdiğini (rezorbe ettiğini) saptadılar. Söz konusu biofotonlar sadece laboratuvar koşullarında ölçülebilecek kadar zayıf bir ışın yoğunluğuna sahiplerdir. Bu ultra ince elektromanyetik ışınların sadece biyokimyasal metabolizma işlemlerinin rastlantısal sonuçları olmadığı, önemli görevler edindikleri hakkında bir dizi gösterge vardır. Hücre grupları ve dokular birbirleriyle elektromanyetik ışımalar yoluyla iletişimde bulunmaktadır. Bu hücreler arası haberleşme büyük bir hızla gerçekleşmektedir ve moleküllerin ulak görevini yüklendiği iletişim biçiminden (kimyasal yoldan) çok daha hızlı oluşmaktadır. Küçük bir hücrenin çevresindeki milyarlarca titreşim bilgisi arasından kendisi için öngörülen bilgileri bulması rezonans kavramıyla açıklanabilir. Hücreler birbirleri ve çevreleri ile ultra düşük sinyaller aracılığı ile iletişim içindedirler. Hücrenin alıcı sistemi içeri giren bilgi ile rezonansa geçtiği zaman bir dizi biyokimyasal metabolik olayı harekete geçirir. Bu durum biorezonans kavramı ile açıklanır. Suyun diğer maddeler ile karşılaştırıldığında birçok paradoksal fiziksel özellikler taşıdığı bilinmektedir. Su ısı, manyetik ve elektrik alanlar ve mekanik etkiler gibi birçok. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi fiziksel faktöre oldukça duyarlıdır. Su kimyasal yapısı değişmeden moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinde (van der waals) meydana gelen fiziksel değişimlerle, birbirlerinden başka elektromanyetik ışımalar yayabilmektedir. Su molekülü (H O) bir oksijen atomu ve iki hidrojen atomundan oluşur. Molekülün oksijen kutbu negatif elektrik yüklüyken, iki hidrojen kutbu pozitif yüklüdür. Bu şekilde küçük bir mıknatıs gibi özellikleri olan bir dipol karakteri oluşturmaktadır. Zıt kutuplar birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini iter. Moleküllerin itim ve çekim gücünden kaynaklanan devam eden kompleks molekül hareketleri oluşur. Moleküller birbiri üzerinden kayarak ya çok gevşek ya da daha stabil molekül bağları oluşturur. Buna suyun kümesel yapısı denir. Bu kümesel yapıların bilgi barındığı ve bu yapılardan çıkan elektromanyetik titreşimlerin yapının kendisi gibi çok özgün ve bireysel olduğu kabul edilmektedir. Fransız bilim adamı immünolog Dr. Jacques Benveniste, araştırmalarında DNA hücrelerinin belli bir frekansta foton (ışık) yaydığını, farklı hücrelerin farklı frekansta titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücre yan yana geldiğinde yeni bir frekans oluşturup birlikte bu frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektromanyetik dalgalar ile etkileştiğini keşfetmiştir (Benveniste, 99, Benveniste, 994). 980 lerde başlattığı çalışmalarında suyun hafızası olduğunu anlamıştır. 999 yılında suyun bazı maddelerin hafızasını (elektromanyetik bilgisini) içinde tutabildiği ve bu hafızanın hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği tezini ortaya atmıştır (Benveniste, 999). Benveniste içinde çözelti olan cam kabın etrafına bir bobin sarmıştır ve çözelti içindeki bilgiyi elektromanyetik titreşimler için öngörülmüş bir güçlendirici üzerinden ikinci bir bobin sarılmış olan bir diğer cam kaba iletmiştir. Önceden bilgi içermeyen sıvı şimdi ilk cam kaptaki madde ile aynı biyolojik özellikleri göstermektedir. Bilgi aktarımı ancak kapların etrafı sarılarak izole edildiklerinde kesilebilmiştir. Bu deney ile birlikte suyun hafızasının ve aktarılan bilginin elektromanyetik titreşimler ile ilgisi olduğu sonucunu çıkarmıştır (Benveniste, 994). 5

24 KONUŞMA METİNLERİ Biorezonans sistemi suya elektrotransfer sistemi ile bilgi aktarabilmektedir. Biyolojik sistemlerde bilgi transferi ile oluşan rezonans fenomenini temel alan biorezonans cihazı ise Dr. Franz Morell ve elektronik mühendisi Erich Rasche tarafından keşfedilmiştir. Cihazın etki prensibi şu şekilde açıklanabilir: Hastadan veya maddeden alınan elektromanyetik bilgiler elektrodlar üzerinden cihaza transfer edilir, bu bilgiler biorezonans cihazında modüle edilir ve sonra tekrar hastaya veya bilgi taşıyıcısına aktarılır. Cihaza girilen bilgiler faz kaydırması ile modüle edilmekte, güçlendirilmekte ve seçime sunulan sekiz adet frekans aralığından bir tanesi üzerinden geri verilmektedir (Arbanovski ve Nedeljkovic, 000). Bu konuda kullanılan cihazlar biofeedback sistemleri olarak ele alınmaktadır. Bütün bu prensiplerin kullanılması ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışma, kongrede bildiri olarak sunulacaktır. Düşük frekans elektromanyetik dalga düzeneği ile çalışan biorezonans sistemi kullanılarak, kinolon grubu antimikrobiyal maddelerin ve bakterilerin antifrekanslarının suya transfer edilmesi ve elektrotransfer edilmiş su örneklerinin çeşitli mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkilerinin incelendiği çalışma sonuçları oldukça dikkat çekicidir. Tıbbi yaklaşımların gelişmekte olan yöntemlerle desteklenmesi tıkanan birçok konuda önümüze farklı ufuklar açacak gibi gözükmektedir. Farklı bakış açıları yakalamak farklı sonuçlar ve farklı sonlara yeni yollar açacaktır. Kaynaklar. Arbanovski D, Nedeljkovic M. (000) Bicom--bioresonance therapy. Med Pregl, 53(7-8), sayfa: Benveniste, J., (99) Defence of diluted water. Nature, 3, 353(6347), sayfa: Benveniste, J., Ducot, B, Spira, A, (994) Memory of water revisited. Nature, 370(6488), sayfa:3. 4. Benveniste, J., (999) Electromagnetically Activated Water and the Puzzle of the Biological Signal, INSERM Digital Biology Laboratory, html. 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4 Klimud Bülten Bülten Tarihi : Aralık 2014 Cilt 1, Sayı 4 EDİTÖRÜN PETRİSİ FARKINDA MIYIZ? B i r y ı l ı d a h a t a m a m l a m a k t a y ı z. Laboratuvarlarımızda 2015 yılı hazırlıkları yapılıyor olmalı.

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Yayın No: 08 1. Baskı: Ekim 2014 İstanbul ISBN: 978-605-64017-7-0 Baskı: Gülmat Matbaacılık Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok Kat 3 No: 4 (1NE4) Topkapı / İstanbul Bu kitabın baskısından 5846 ve

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara 1 9 6 5 Ankara Mikrobiyoloji Derneği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ulusal Moleküler ve 5. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 24-28 Haziran 2008 Bilkent

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054

1.Veteriner Hekimlik akımlar 2. Halk Sağlığı Akımlar 3. Tahmin etme I. Başlık II. Seriler ISBN 92 4 120907 0 (NLM sınıflama: SF 740) ISSN 0512 3054 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası sağlık sorunları ve halk sağlığı için otoriteleri yönetme ve koordine etme vazifesini gören Birleşmiş Milletlerin özel bir ajansı olarak 1948 yılında kurulmuştur.

Detaylı

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARACA Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR İstanbul,

Detaylı

EDİTÖRLER Doç.Dr. Serhan SAKARYA Doç. Dr. Bülent BOZDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Mehtap KILIÇ EREN 1 Düzenleyen ADÜ-BİLTEM Düzenleme Kurulu Onursal Başkan Prof. Dr. Şükrü BOYLU Başkan Doç Dr. Serhan SAKARYA Genel

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Nisan 2015 Cilt 2, Sayı 1

Klimud Bülten Bülten Tarihi : Nisan 2015 Cilt 2, Sayı 1 Klimud Bülten Bülten Tarihi : Nisan 2015 Cilt 2, Sayı 1 EDİTÖRÜN PETRİSİ Bu yıl derneğimizin ve uzmanlarımızın bazı ilkleri yaşadığı yıl olacak. Derneğimiz tarafından düzenlenen ilk okul programı 14-17

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Kongre Programı ve Bildiri Özet Kitabı 4 7 Kasım 2013 Rixos Lares, ANTALYA www.tfd.org.tr/kongre

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı