BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ"

Transkript

1

2 BİLİMSEL SEKRETERYA KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Kültür Apt. No:38/5, Kat:7 Kızılay, Ankara, Türkiye Telefon : E - posta : Prof. Dr. Faruk Aydın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Telefon : E - posta : KONGRE SEKRETERYASI SERENAS Uluslararası Turizm Kongre ve Organizasyon A.Ş Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No:5 Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul Telefon : Faks :

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V KURULLAR DÜZENLEME KURULU...VII BİLİMSEL KURUL...VIII BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU...IX DESTEK VEREN KURULUŞLAR... X BİLİMSEL PROGRAM...XI KONUŞMA METİNLERİ... SÖZEL BİLDİRİLER...89 POSTER BİLDİRİLER...0 YAZAR DİZİNİ...4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi III

4

5 ÖNSÖZ Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) nin Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC ) ile birlikte 0 yılında ilkini düzenlediği Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongrelerinin ikincisi 9-3 Kasım 03 tarihlerinde gerçekleştirildi. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları sağlık hizmeti sunumunda her zaman hasta ile doğrudan karşılaşmıyorlarsa da hasta örneklerinin doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir şekilde incelemesini yaparak klinisyenlere tanı ve tedaviyi yönlendirmede önemli destek sağlarlar ve aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinde de önemli görevler alırlar. Bu gerçekten hareketle bu kongre, bu bakış açısının Tıbbi Mikrobiyologlar tarafından irdelenmesine fırsat sağlamış olmasıyla önemlidir. Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının sayısı 00 dolayındadır. Ülkemizdeki sağlık kurumlarının sayısı göz önüne alındığında bu sayı yetersizdir. Tıbbi mikrobiyoloji alanındaki insan gücüne yönelik önemli bir çalışma ilk kez bu kongrede paylaşıldı. Bu bağlamda Dünya standartlarına uygun ve ülke gerçeklerine yanıt verebilecek kalite ve sayıda Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı yetiştirilmesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemler de bu kongrenin temel alanlarından biri olarak seçildi. Bu kongrede mikrobiyal ajanların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı mikrobiyoloji laboratuvar desteği 360 derece irdelenerek, ülkemizde dünya standartlarına uygun yöntemlerle klinik laboratuvar hizmetinin verilmesi; hasta-çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda gereken uygulamalar tartışıldı. Günümüzün ciddi sağlık sorunlarından olan Hastane Enfeksiyonları na yönelik desteğin nasıl arttırılabileceği ele alındı. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çok önemli ve ilgi çeken konular ve laboratuvarlarda sık karşılaşılan problemler olgular eşliğinde interaktif olarak tartışılarak yeni gelişmeler paylaşıldı. Kanıt-hastalık, hasta örneği-laboratuvar sonuç raporu ilişkisi irdelendi. Kongre öncesinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kalite temel prensipleri, kısıtlı ve yorumlu antibiyogram, ve günümüzün kronik hastalıklarından olan otoimmün hastalıkların laboratuvar tanısına yönelik uygulamalı kurslar düzenlendi. Kongremiz, konusunda söz sahibi yaklaşık 30 oturum başkanı, konuşmacı ve 500 katılımcı ile gerçekleşti. Kongre bilimsel programında; 3 adet konferans, 3 adet panel, 0 adet mini panel, 3 adet uzmanıyla tartışalım, adet uydu sempozyum, 5 adet olgu sunumu oturumu, adet endüstri ile buluşma oturumu, adet yuvarlak masa, adet sözlü sunum oturumu yer aldı ve toplamda 50 saati aşkın bilimsel toplantı aktivitesi gerçekleştirildi. Kongre konularının seçimi meslektaşlarımızla kongre öncesi hazırlıklar sırasında yapılan görüş alış verişleriyle belirlendi. Ülkemizde laboratuvar hizmetlerinin standardizasyonuna ve mevzuata uygunluğuna yönelik oturumlar yönetim kademelerinden konuşmacılar davet edilerek yürütüldü. Kongre bilimsel içeriği bir önceki kongremize oranla yaklaşık %0 oranında zenginleştirildi. Kongrede sunulmak üzere 600 e yakın bildiri başvurusu yapıldı ve bunlar içinden 490 çalışma bilimsel kuruldan onay alarak kongrede sunuldu. Bu çalışmalar arasından jüri tarafından seçilenler ödüllendirildi. Oturumlar ağırlıklı olarak dört ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilirken, tüm katılımcıları ilgilendiren konular için tek salonda toplanıldı. Salon kapı geçişleri elektronik olarak izlendi ve oturumlardaki katılımcı sayısı anlık olarak belirlendi. KLİMUD-03 Mobil uygulamasıyla Kongreniz Cebinizde uygulaması yapıldı. Yine bildiri tam metinleri kongre web sayfasına konularak katılımcılar ve tüm meslektaşlarımızın ilgilerini çeken çalışmalara akıllı telefonlarından ulaşabilmeleri sağlandı. Kongreler meslektaşlar arasında iletişimi, karşılıklı bilimsel görüş alış verişini ve bilginin aktarılmasını sağlarken, bir yandan da o bilim dalında güncel bilgilerin kayıt altına alındığı tarihsel belge niteliği olan kongre kitaplarının oluşmasını sağlamaktadır. Ülkemizde bilim tarihi araştırmaları yok denecek sayıda ise de gelecekte bu alanın sahiplenilerek gelecek kuşaklara bu bilgilerin aktarılması temennilerimiz arasındadır. Yeni bilgilerin bilimsel bir platformda tartışılması sonucunda oluşan kongre kitapları kongre sonrasında da bilime katkı vermeye devam eder. Bu kongrede kuşaklar arasında bilimsel iletişimin en üst düzeyde gerçekleşmiş olmasını diliyoruz. Yukarıda söz edilen konularda oturum başkanı, konuşmacı, kurs eğitmeni olarak katkı veren, bilimsel çalışmalarını sözlü veya poster olarak sunan ve kongre bilimsel kurulunda görev alan tüm meslektaşlarımıza ve bu kitabın hazırlanmasında ve sizlere sunumunda ekonomik ve teknik desteği sağlayan herkese teşekkür ediyor, kongreden sonra da sizlere hizmet etmesini umduğumuz kongre kitabımızı sunmaktan onur duyuyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi V

6

7 KURULLAR Düzenleme Kurulu Kongre Başkanı Prof. Dr. Yurdanur Akgün Kongre Sekreteri Prof. Dr. Faruk Aydın Sayman Doç. Dr. Zeynep Ceren Karahan Üyeler Prof. Dr. S. Şöhret Aydemir Prof. Dr. Mustafa Berktaş Prof. Dr. Gülden Çelik Prof. Dr. Deniz Gür Prof. Dr. Nezahat Gürler Prof. Dr. H. Güven Külekçi Prof. Dr. Cüneyt Özakın Prof. Dr. Güner Söyletir Prof. Dr. A. Bülent Sümerkan Prof. Dr. Burçin Şener Doç. Dr. Aynur Eren Topkaya Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi VII

8 KURULLAR Bilimsel Kurul Hakan Abacıoğlu Ali Adiloğlu Erdal Akalın Ulus Akarca Gülay Akarsu Murat Akova Sebahat Aksaray Orhan Cem Aktepe Sevtap Arıkan Dilek Arman Gönül Aslan Neriman Aydın Derya Aydın Selim Badur Ahmet Başustaoğlu Füsun Can Cengiz Çavuşoğlu Nilgün Çerikçioğlu Meltem Yalınay Çırak Dilek Çolak Melek Demir Mine Doluca Rıza Durmaz Beyza Ener Gül Bahar Erdem Selda Erensoy Sibel Ergüven Berrin Esen Özgen Eser Duygu Fındık Zeynep Gülay Meral Gültekin Mustafa Güney Yeşim Gürol Gülşen Hasçelik Ufuk Hasdemir İlknur Kaleli Ayşe Kalkancı Esra Karakoç Onur Karatuna Çiğdem Kayacan Selçuk Kılıç Tanıl Kocagöz Nedret Koç İ. Soner Koltaş Metin Korkmaz Volkan Korten Dilek Yeşim Metin Ülgen Zeki Ok Feza Otağ Barış Otlu M. Ali Öktem Betigül Öngen Semra Özçelik Tuncer Özekinci Aykut Özkul Cumhur Özkuyumcu Aydan Özkütük Mustafa Özyurt Arzu Sayıner Rüçhan Yazan Sertöz Nedim Sultan Süheyla Sürücüoğlu Yeşim Çetinkaya Şardan Mehmet Tanyüksel Ferda Tunçkanat Ebru Us Tercan Us Yavuz Uyar Nurver Ülger Pınar Zarakolu Fadile Y. Zeyrek Ayşın Zeytinoğlu Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir. VIII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

9 KURULLAR Bildiri Değerlendirme Kurulu Kasım : Banu Bayraktar, Ekrem Yaşar : Semra Kurutepe, Murat Telli 077-4: Gül Bahar Erdem, Arzu İlki 5-5: Çiğdem Kuzucu, İpek Mumcuoğlu 53-90: Asuman Birinci, Barış Otlu 9-30: Onur Karatuna, Cengiz Çavuşoğlu 3-67: Nurver Ülger, Gönül Aslan Kasım : Neşe Kaklıkkaya, Nilgün Kaşifoğlu : Nilgün Çerikçioğlu, Nedret Koç : Gülay Akarsu, Tuncer Özekinci : Rüçhan Sertöz, Mehmet Ali Öktem : Yavuz Uyar, Sebahat Aksaray : Tekin Karslıgil, Berrin Uzun Sözlü Sunum Oturum Başkanları Kasım 03: Asuman Birinci, Sebahat Aksaray Kasım 03: Tekin Karslıgil, Arzu İlki Ödül Jürisi Gülşen Hasçelik Çiğdem Kayacan Selda Erensoy Gülden Çelik Z. Ceren Karahan. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi IX

10 DESTEK VEREN KURULUŞLAR Kongreye destek veren kuruluşlara teşekkürlerimizle.. BD Diagnostic Systems Biomerieux Diagnostik A.Ş. Roche Diagnostics Turkey A.Ş. 3M Sağlık Ürünleri Abbott Laboratuarları İth.İhr. ve Tic. Ltd. Şti. ATQ Bioteknoloji (QIAGEN) BİODPC Teşhis Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Centro Laboratuvarları Düzen Laboratuvarlar Grubu ELF Bioteknoloji GADA Turkey Tıbbı Cihazlar Dağıtım ve Hizmetleri A.Ş. Gazi Kimya Laboratuar Sistemleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Hemakim&Dia Pro A.Ş Kaan Medikal Medisis Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. Medipan GmbH Mega Diagnostik Ürünler Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. Mikromed Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti. Onkogen Diagnostik Sistemler İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Özgün Kimya A.Ş Özmen Tıbbi Laboratuar Teşhisleri A.Ş. Euroimmun Türkiye Pera Medikal İhracat İthalat Tic. Ve San. Ltd. Şti. Pfizer İlaçları Ltd.Şti. RTA Laboratuvarları Salubris A.Ş. Savaş Medikal Lab. Malz. Tic. Ltd. Şti Siemens San. ve Tic. A.Ş Alfabetik sıralamaya göre belirtilmiştir. X. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

11 BİLİMSEL PROGRAM 0 Kasım 03, Pazar Açılış Programı Salon A 6:30 Açılış Töreni 7:00-8:30 Açılış Oturumu Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Nezahat Gürler Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Sürveyans ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları: Yeni Fırsatlar ve Görevler Hakan Abacıoğlu Suyun Hafızası Meltem Yalınay Çırak 8:30 Açılış Kokteyli. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XI

12 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Pazartesi Salon A Salon B Salon C 8:45-0:00 PANEL Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Mevzuat Oturum Başkanı: Erdal Akalın Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği Ferzane Mercan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve SUT Ufuk Akdıkan Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Mevzuat Cüneyt Özakın 0:00-0:30 KAHVE MOLASI 0:30 - :5 KONFERANS. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşılar Oturum Başkanı: Murat Akova Konuşmacı: Selim Badur :5 - :35 ENDÜSTRİ İLE BULUŞMA Euroimmun Türkiye Özmen Tıbbi Laboratuvar Teşhisleri A.Ş. Dia Pro A.Ş. MEDİPAN GMBH GAZİ KİMYA A.Ş. :35-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ 3:30-4:30 UYDU SEMPOZYUM BIODPC Teşhis Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Oturum Başkanı: M. Ufuk Hasdemir Rapid Identification of Antibiotic-Resistant Bacteria: How Could New Diagnostic Tests Halt Potential Endemics Laurent Poirel 4:30-6:00 İNTERAKTİF OTURUM PANEL PANEL 7/4 Kan Bankası: Olgular ve Çözüm Önerileri Oturum Başkanı: Ramazan Uluhan Konuşmacılar: Nil Banu Pelit Rüçhan Yazan Sertöz Yüce Ayhan (ABBOTT Katkılarıyla) EUCAST e Geçiş Oturum Başkanları: Murat Akova, Bülent Sümerkan EUCAST - Setting International Breakpoints Gunnar Kahlmeter EUCAST e Geçiş Deniz Gür Tanı Sorunları Yaşanan Bakteriyel Enfeksiyonlar Oturum Başkanları: Gülşen Hasçelik, Z. Ceren Karahan Gastrointestinal Sistem Etkenleri: Campylobacter, Clostridium Difficile Betigül Öngen Solunum Sistemi Etkenleri: Legionella, Nocardia Gülşen Hasçelik Protez Enfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Füsun Can 6:00-6:30 KAHVE MOLASI VE POSTER GEZİSİ XII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

13 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Pazartesi Salon A Salon B Salon C Salon D 6:30-7:30 MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL SÖZEL BİLDİRİLER* Mikrobiyolojide Kalite İndikatörleri Oturum Başkanları: Neriman Aydın, Derya Aydın Kalite Uygulamalarında İndikatör Yönetimi Derya Aydın Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Gül Bahar Erdem Laboratuvarlarda Veri Madenciliği ve İyileştirme Bülent Kamış Hastane Enfeksiyonları ve Direnç Sürveyansı: Neler Yapıyoruz? Oturum Başkanları: Erdal Akalın, Bülent Sümerkan Sürveyans kültürleri: Rutin mi, İsraf mı? Yeşim Çetinkaya Şardan Hastanelerde Direnç Sürveyansı Özgen Eser Adli Tıp ve Mikrobiyoloji Oturum Başkanları: Cumhur Özkuyumcu, Tercan Us Cinsel Saldırılarda Adli Mikrobiyolojik Yaklaşım Melek Demir Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı Deneyimleri Cumhur Özkuyumcu, Nihan Ziyade Oturum Başkanları: Asuman Birinci, Sebahat Aksaray SS0 Enterobacteriaceae Türlerinde Vitek Antimikrobiyal Duyarlılık Test Sistemi İle Elde Edilen Duyarlılık Sonuçlarının CLSI, EUCAST ve Vitek Advanced Expert System (AES, İleri Uzman Sistem) Kurallarına Göre Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Sunan: Onur Karatuna SS Yılları Arasında Ülkemizde İdrar Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Sunan: Serap Süzük SS Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Sunan: Serap Süzük SS04 Serratia Marcescens Bakteriyemi Olguları: Bir Yalancı Salgın Deneyimi Sunan: Feyza Çetin SS05 İki Haftadan Uzun Öksürüğü Olan Erişkinlerde Boğmaca Varlığının Serolojik Olarak Gösterilmesi Sunan: Cemile Sönmez SS06 Hizmet Kalite Standartlarının Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına Yararları Sunan: Duygu Dağlar SS07 KLİMUD Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberleri Sunan: Serap Süzük SS08 Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Durumlarının Saptanması: 0-03 Sunan: Ayşın Zeytinoğlu 8:00-0:00 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD) GENEL KURULU * Her bir sunum süresi 5 dakikadır.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XIII

14 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C 8:00-8:45 İNTERAKTİF OTURUM İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Klinik Bakteriyoloji Moderatör: Burçin Şener Tartışmacılar: Ebru Us, Gülçin Bayramoğlu Olgularla Viroloji, Seroloji Moderatör: Selda Erensoy Tartışmacılar: Meral Gültekin, Ayşın Zeytinoğlu 8:45-0:5 PANEL PANEL PANEL Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Oturum Başkanları: Arzu Sayıner, Gülden Çelik Viral Hepatitler: Klinisyen Gözüyle Ulus Akarca HIV: Klinisyen Gözüyle Volkan Korten Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Arzu Sayıner Tüberküloz Tanısında Neredeyiz? Oturum Başkanları: Süheyla Sürücüoğlu, Gönül Aslan Boyama ve Kültüre Dayalı Tanı Yöntemleri Mustafa Özyurt Doğrudan Klinik Örnekte Hızlı Tanı Cengiz Çavuşoğlu İnterferon Gama Salınım Testleri Süheyla Sürücüoğlu Tüberküloz Sürveyansında Neredeyiz? (ATQ QIAGEN Katkılarıyla) Nurhan Albayrak 0:5-0:45 KAHVE MOLASI 0:45 - :30 KONFERANS MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL Good Laboratory Practice for Blood Cultures Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan Konuşmacı: Patrick R. Murray (BD Katkılarıyla) Tarihten Bugüne Gram Boyama ve Önemi Oturum Başkanı: Nedim Sultan Mikrobiyolojinin Vazgeçilmezi Pınar Zarakolu Boyarım Tanırım Feza Otağ Fungal Enfeksiyonların Mikrobiyolojik Tanısı Oturum Başkanları: Beyza Ener, Nilgün Çerikçioğlu Direkt Mikroskobik İnceleme ve Kültürün Tanıdaki Yeri Dilek Yeşim Metin Biyobelirteçlerin Tanıda Yeri Beyza Ener Mantarların Epidemiyolojik Tiplendirilmesi Ayşe Kalkancı Enfeksiyon Etkenleri Sürveyansında Neredeyiz? Oturum Başkanı: Berrin Esen İnvazif Bakteriyel Etkenler: Meningokok, Pnömokok Rıza Durmaz Antibakteriyel Direnç Sürveyansı: CEASAR ve UAMDS Projeleri Hüsniye Şimşek XIV. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

15 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C Salon D :30 - :30 MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL SÖZEL BİLDİRİLER* Biyogüvenlik: Ulusal ve Enfeksiyon Hastalıklarının İmmünoloji, İmmünolojik Oturum Başkanları: Yerel Perspektifle Yapılanlar ve Tanısında Hızlı/Hasta Başı Testler ve Mevzuat Tekin Karslıgil Yapılması Gerekenler Testler Oturum Başkanı: Arzu İlki Oturum Başkanı: Ahmet Başustaoğlu Oturum Başkanı: Dilek Çolak Mustafa Berktaş Biyogüvenlik Uygulamaları, Elde Edilen Veriler ve Davranış Değişiklikleri Aylin Üsküdar Güçlü Ulusal Biyogüvenlik Rehberi ve Eğitim Materyalinin Tanıtılması Cemile Sönmez Hangi Test, Nerede, Ne zaman, Kim Tarafından Gülden Çelik Kalite Kontrolü Yeşim Gürol Laboratuvar Hizmetleri Açısından Neriman Aydın Eğitim Açısından Meral Gültekin SS09 Flukonazole Dirençli Ve Doza Bağımlı Duyarlı Kandida İzolatlarında Olası Dışa Atım Pompalarının Fenotipik Yöntemle Araştırılması Sunan: Meltem Kaya SS0 Mukoid Salmonella Enteritidis Suşunun Pcr Yöntemi İle Tanımlanması Sunan: Fulya Bayındır Bilman SS İnvaziv S.Pneumoniae İzolatlarının Serotip, MLST ve PFGE Sonuçlarının Karşılaştırılması Sunan: Dilek Güldemir SS Tavuk ve İnsan Orijinli Campylobacter Jejuni İzolatlarının Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) ve Repetitive Extragenic Palindromic-Polymerase Chain Reaction (Rep-PCR) ile Moleküler Tiplendirilmesi Sunan: Tuba Kayman SS3 Böbrek Nakil Hastalarında CMV Spesifik Hücresel İmmünitenin İzlemi Sunan: Esvet Mutlu SS4 Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virus Enfeksiyonlu Çocuklarda Serum Sıl-r ve Endotelin- Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sunan: Elif Bilge Uysal SS5 Deneysel Sıçan Modelinde Aşılama ile Adenovirüs 36 nın Adipojenik Etkisi Azaltılabilir mi? Sunan: Tamer Şanlıdağ SS6 Pediyatrik Kök Hücre Alıcılarında, Plazma Ve İdrar Örneklerinde BK Virus Düzeylerinin Kantitasyonu ve Hemorajik Sistitle İlişkilendirilmesi Sunan: Derya Mutlu :30-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ 3:30-4:30 UYDU SEMPOZYUM Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Galaktomannan Testinin Doğru Uygulanması ve İnvaziv Aspergilloz Tanısındaki Önem Beyza Ener *Her bir sunum süresi 5 dakikadır.. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XV

16 BİLİMSEL PROGRAM Kasım 03, Salı Salon A Salon B Salon C Salon D 4:30-6:00 PANEL PANEL PANEL Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü ve Sürveyansı Projesi Oturum Başkanları: Mehmet Ali Torunoğlu, Hakan Abacıoğlu DİKKAT! Doğru Kan Kültür Teknikleri; Türkiye de Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyom Oturum Başkanları: Mustafa Berktaş, Meltem Yalınay Çırak Nezahat Gürler THSK ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programı Çalışmaları Mehmet Ali Torunoğlu Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklara Genel Bakış ve Sürveyans Sistemleri Ahmet Özlü Erken Uyarı - Cevap Sistemi ve Saha Epidemiyolojisi Bahadır Sucaklı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarının Proje Çalışmaları Selçuk Kılıç (Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.) 6:00-6:30 KAHVE MOLASI 6:30-8:00 YUVARLAK MASA Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlığı Oturum Başkanları: Faruk Aydın, Aynur Eren Topkaya Mikrobiyolojide insan gücü ve iş yükü çalışması Aynur Eren Topkaya İş gücünün rasyonel kullanımı: Uzman görüşü: Münire Pınarbaşlı, Serap Süzük Asistan görüşü: Özlem Altay Neden DİKKAT! Klinik Açıdan Beklentiler Dilek Arman Türkiye de Ne Durumdayız? Ahmet Başustaoğlu Kan Kültürü Uygulamalarında Bizim Kılavuzumuz Ne Diyor? Esra Karakoç (BD Katkılarıyla) İnsan mikrobiyom projesinde neredeyiz? Tanıl Kocagöz İmmün sistem ve bağırsak mikrobiyotası: Dost mu düşman mı? İlknur Kaleli Probiyotiklerin etki mekanizmaları ve enfeksiyon hastalıklarında kullanımı Tercan Us 8:00-9:00 TTMYK GENEL KURULU 0:00 GALA YEMEĞİ XVI. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

17 8:00-8:45 İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Anaerob Bakteriyoloji Moderatör: Güven Külekçi Tartışmacılar: Ferda Tunçkanat, Nurver Ülger 8:45-0:5 PANEL Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Oturum Başkanları: Yurdanur Akgün, Burçin Şener TUK ve TUKMOS Engin Uçar Tıbbi Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Müfredat Çalışmaları Yurdanur Akgün Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminin Yapılandırılması Selda Erensoy Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminde Ölçme- Değerlendirme Duygu Fındık 0:5-0:45 KAHVE MOLASI BİLİMSEL PROGRAM 3 Kasım 03, Çarşamba Salon A Salon B Salon C İNTERAKTİF OTURUM Olgularla Mikoloji ve Parazitoloji Moderatör: Duygu Fındık Tartışmacılar: Nedret Koç, Gülay Akarsu 0:45 - :5 KONFERANS MİNİ-PANEL MİNİ-PANEL Mikrobiyolojide Yeni Tanı Yöntemleri Oturum Başkanları: Tanıl Kocagöz, Ali Adiloğlu Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Yorumlanması Oturum Başkanları: Güner Söyletir, Çiğdem Kayacan MALDI-TOF Patrick R. Murray Flow Sitometri Ali Adiloğlu Integration of Bacteriology and Virology Molecular Diagnostics Services Bill Carman Yeni Jenerasyon Sekans Sistemleri Barış Otlu Yeni Teknolojilerin Laboratuvardaki Etkilerinin Analizi Uğur Çiftçi :5-3:30 ÖĞLE YEMEĞİ Uzman Sistemler Ufuk Hasdemir Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma (Olgular Eşliğinde) Onur Karatuna Ülkemizde Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Paraziter Etkenler Oturum Başkanları: Ülgen Zeki Ok, Metin Korkmaz Önemi Artan ve Yeni Bağırsak Parazitleri Sibel Ergüven Sıtma ve Leishmania Enfeksiyonları İ. Soner Koltaş Kistik ve Alveoler Ekinokokkoz Ülgen Zeki Ok Bit, Kene ve Diğer Ektoparazitler Semra Özçelik. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi XVII

18 3 Kasım 03, Çarşamba Salon A Salon B Salon C 3:30-4:5 UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM UZMANIYLA TARTIŞALIM Klinik Mikrobiyoloji Uzman Gözüyle Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Faruk Aydın, Şöhret Aydemir Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen Farkındalığı Dilek Çolak, Ayşın Zeytinoğlu Bir Mikrobiyoloji Uzmanının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Aydan Özkütük, Rukiye Berkem 4:5-5:45 PANEL PANEL PANEL Rutin Parazitolojide Tanı Sorunları Oturum Başkanları: Mehmet Tanyüksel, Fadile Yıldız Zeyrek Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Parazitolojik Tanının Mevcut Durumu Fadile Yıldız Zeyrek Serolojik Tanıda Yöntem Seçimi Metin Korkmaz Etkene Yönelik Parazitolojik Tanıda Standardizasyon Mehmet Tanyüksel Raporların Yorumlanması ve Faturalandırmadaki Sorunlar Derya Dirim Erdoğan 5:45-6:30 KAPANIŞ BİLİMSEL PROGRAM Antifungal Duyarlılık Testleri ve Direnç Epidemiyolojisi Oturum Başkanları: Sevtap Arıkan Akdağlı, Nedret Koç Ne zaman? Hangi yöntemler? Sevtap Arıkan Akdağlı Candida Türlerinde Direnç Epidemiyolojisi Mine Doluca Aspergillus Türlerinde Direnç Epidemiyolojisi Nilgün Çerikçioğlu Ülkemizde Önem Kazanan Zoonotik Hastalıkların Güncel Durumu Oturum Başkanları: Tuncer Özekinci, Yavuz Uyar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Hantavirus Enfeksiyonu Mehmet Ali Öktem Batı Nil virüsü enfeksiyonu Aykut Özkul Tularemi Selçuk Kılıç Bruselloz Orhan Cem Aktepe XVIII. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

19 KONUŞMA METİNLERİ

20

21 ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ, SÜRVEYANS VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI: YENİ FIRSATLAR VE GÖREVLER Hakan Abacıoğlu Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası sağlık düzenlemeleri 85 den bu yana gündemdedir. Bu düzenlemelerin sonuncusu Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 005 de kabul edilmiş ve üye ülkelerin oylarıyla 007 de yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin de kabul ettiği Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) hastalıkların uluslararası yayılımını önlemeyi, kontrol etmeyi ve bunlara karşı bir halk sağlığı yanıtı oluşturmayı hedeflemektedir. UST, enfeksiyon hastalıkları dışındaki, uluslararası etkileri olması diğer sağlık risklerini de (nükleer, kimyasal, vb) kapsamaktadır. UST, öncüllerinden 4 noktada farklıdır. Bunlardan ilki bildirimi yapılması gereken olayların kapsamındaki genişlemedir. Ülkeler arasında yayılarak halk sağlığı riski yaratan veya uluslararası eşgüdümlü yanıt gerektiren her tür olayın (uluslararası önemde halk sağlığı acilleri= UÖHSA) bildirilmesi öngörülmektedir. İkincisi, bildirimlerin ulusal odak kişisi (sorumlusu) tarafından yapılmasıdır. Üçüncüsü, olayların erken evrede belirlenmesi ve bunlara yanıt oluşturulmasına yönelik ulusal çekirdek kapasitelerin geliştirilmesi öngörülmüştür. Dördüncü farklılık ise geleneksel hastalık bildirim sistemlerine ek olarak gerçek zamanlı bir olay yönetim sistemine geçilmesidir. Bu yapılanma ile olayların erken dönemde fark edilmesi ve önlenebilmesi, diğer bir deyişle erken uyarı ve yanıt hedeflenmektedir. Geliştirilmesi öngörülen kapasiteler 8 başlık altında toplanmıştır. Bunlar: Ulusal mevzuat, politikalar ve finansman Eşgüdüm ve iletişim Sürveyans Yanıt Hazırlıklı olma Risk iletişimi İnsan kaynakları Laboratuvar Sürveyans sisteminin belirlenen halk sağlığı acillerini ülkenin her yerinde saptayabilmesi istenmektedir (). Bu bağlamda hedef UÖHSA leri kapsamındaki 5 ana sendromdan en az 3 tanesinin sürveyans altyapısı tarafından belirlenebilmesidir. Bu sendromlar; şiddetli akut respiratuvar sendrom, akut nörolojik sendrom, akut hemorajik ateş, dehidratasyonla seyreden akut sulu ishal ve ateşle seyreden sarılık sendromlarıdır. Sürveyans sisteminin hem erken uyarı hem de laboratuvar verilerini kapsaması istenmektedir. Diğer bir deyişle hastalıkların sadece klinik tanı düzeyinde değil laboratuvar kanıtlarının da sağlanması istenmektedir. Bu nedenle, laboratuvarların gerek insan gerekse de tanısal kapasitelerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda, ülkenin her yerinde Tablo. On çekirdek tanısal test Çekirdek test İndikatör patojen Sonuç verme süresi PCR Influenza virus 4 saat içinde Virüs kültürü Poliovirus 4 gün içinde Seroloji HIV 5 gün içinde Mikroskopi Mycobacterium tuberculosis 3 gün içinde Hızlı test Plasmodium spp saat içinde Bakteri kültürü Salmonella enteritidis serotip Typhi 3 gün içinde Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak Yerel öncelikli test tanımlanacak tanımlanacak. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 3

22 KONUŞMA METİNLERİ 0 çekirdek testin laboratuvarlar tarafından yetkin biçimde yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu çekirdek testler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo ). Bu konuşmada, laboratuvar ve sürveyans kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik mikrobiyologlara düşen görevler ve fırsatların tartışılması hedeflenmektedir. Kaynak. Ijaz K, Kasowski E, Arthur RA, Angulo FJ, Dowell SF. International Health Regulations-what gets measured gets done. Emerging Infectious Diseases 0, 8: Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

23 SUYUN HAFIZASI Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Madde enerjinin bir biçimi olarak kendini göstermektedir. Enerjinin diğer biçimleri ise elektrik ve ışık gibi elektromanyetik ışınlardır. Bu maddesel olmayan enerjiler etkileşim kuantumu altında toplanmaktadır. Elektrik, manyetik, elektromanyetik alanlar ve ağırlık alanları da buraya dahildir. Maddenin etkileşim kuantumuna oranı : yani milyarda birdir. Bir başka deyişle etrafımızda gördüğümüz ve hissettiğimiz her şey gerçekliğimizin sadece milyarda biridir. Maddenin tüm parçacıkları (atomlar, moleküller) böyle alanlar ve ışınlar içinde komplike bir ağ halinde etkileşim içinde var olurlar. Gruplar halinde madde parçacıkları, belirli ve kendileri için özel bir spektrum içinde elektromanyetik ışınlar yayarlar. Bu madde parçacıkları için özel frekans spektrumu, fiziksel bir kod gibidir. Doğa bilimciler yaşayan hücrelerin de elektromanyetik ışınlar yaydığını (ışıma) ve bunları emdiğini (rezorbe ettiğini) saptadılar. Söz konusu biofotonlar sadece laboratuvar koşullarında ölçülebilecek kadar zayıf bir ışın yoğunluğuna sahiplerdir. Bu ultra ince elektromanyetik ışınların sadece biyokimyasal metabolizma işlemlerinin rastlantısal sonuçları olmadığı, önemli görevler edindikleri hakkında bir dizi gösterge vardır. Hücre grupları ve dokular birbirleriyle elektromanyetik ışımalar yoluyla iletişimde bulunmaktadır. Bu hücreler arası haberleşme büyük bir hızla gerçekleşmektedir ve moleküllerin ulak görevini yüklendiği iletişim biçiminden (kimyasal yoldan) çok daha hızlı oluşmaktadır. Küçük bir hücrenin çevresindeki milyarlarca titreşim bilgisi arasından kendisi için öngörülen bilgileri bulması rezonans kavramıyla açıklanabilir. Hücreler birbirleri ve çevreleri ile ultra düşük sinyaller aracılığı ile iletişim içindedirler. Hücrenin alıcı sistemi içeri giren bilgi ile rezonansa geçtiği zaman bir dizi biyokimyasal metabolik olayı harekete geçirir. Bu durum biorezonans kavramı ile açıklanır. Suyun diğer maddeler ile karşılaştırıldığında birçok paradoksal fiziksel özellikler taşıdığı bilinmektedir. Su ısı, manyetik ve elektrik alanlar ve mekanik etkiler gibi birçok. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi fiziksel faktöre oldukça duyarlıdır. Su kimyasal yapısı değişmeden moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinde (van der waals) meydana gelen fiziksel değişimlerle, birbirlerinden başka elektromanyetik ışımalar yayabilmektedir. Su molekülü (H O) bir oksijen atomu ve iki hidrojen atomundan oluşur. Molekülün oksijen kutbu negatif elektrik yüklüyken, iki hidrojen kutbu pozitif yüklüdür. Bu şekilde küçük bir mıknatıs gibi özellikleri olan bir dipol karakteri oluşturmaktadır. Zıt kutuplar birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini iter. Moleküllerin itim ve çekim gücünden kaynaklanan devam eden kompleks molekül hareketleri oluşur. Moleküller birbiri üzerinden kayarak ya çok gevşek ya da daha stabil molekül bağları oluşturur. Buna suyun kümesel yapısı denir. Bu kümesel yapıların bilgi barındığı ve bu yapılardan çıkan elektromanyetik titreşimlerin yapının kendisi gibi çok özgün ve bireysel olduğu kabul edilmektedir. Fransız bilim adamı immünolog Dr. Jacques Benveniste, araştırmalarında DNA hücrelerinin belli bir frekansta foton (ışık) yaydığını, farklı hücrelerin farklı frekansta titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücre yan yana geldiğinde yeni bir frekans oluşturup birlikte bu frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektromanyetik dalgalar ile etkileştiğini keşfetmiştir (Benveniste, 99, Benveniste, 994). 980 lerde başlattığı çalışmalarında suyun hafızası olduğunu anlamıştır. 999 yılında suyun bazı maddelerin hafızasını (elektromanyetik bilgisini) içinde tutabildiği ve bu hafızanın hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği tezini ortaya atmıştır (Benveniste, 999). Benveniste içinde çözelti olan cam kabın etrafına bir bobin sarmıştır ve çözelti içindeki bilgiyi elektromanyetik titreşimler için öngörülmüş bir güçlendirici üzerinden ikinci bir bobin sarılmış olan bir diğer cam kaba iletmiştir. Önceden bilgi içermeyen sıvı şimdi ilk cam kaptaki madde ile aynı biyolojik özellikleri göstermektedir. Bilgi aktarımı ancak kapların etrafı sarılarak izole edildiklerinde kesilebilmiştir. Bu deney ile birlikte suyun hafızasının ve aktarılan bilginin elektromanyetik titreşimler ile ilgisi olduğu sonucunu çıkarmıştır (Benveniste, 994). 5

24 KONUŞMA METİNLERİ Biorezonans sistemi suya elektrotransfer sistemi ile bilgi aktarabilmektedir. Biyolojik sistemlerde bilgi transferi ile oluşan rezonans fenomenini temel alan biorezonans cihazı ise Dr. Franz Morell ve elektronik mühendisi Erich Rasche tarafından keşfedilmiştir. Cihazın etki prensibi şu şekilde açıklanabilir: Hastadan veya maddeden alınan elektromanyetik bilgiler elektrodlar üzerinden cihaza transfer edilir, bu bilgiler biorezonans cihazında modüle edilir ve sonra tekrar hastaya veya bilgi taşıyıcısına aktarılır. Cihaza girilen bilgiler faz kaydırması ile modüle edilmekte, güçlendirilmekte ve seçime sunulan sekiz adet frekans aralığından bir tanesi üzerinden geri verilmektedir (Arbanovski ve Nedeljkovic, 000). Bu konuda kullanılan cihazlar biofeedback sistemleri olarak ele alınmaktadır. Bütün bu prensiplerin kullanılması ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışma, kongrede bildiri olarak sunulacaktır. Düşük frekans elektromanyetik dalga düzeneği ile çalışan biorezonans sistemi kullanılarak, kinolon grubu antimikrobiyal maddelerin ve bakterilerin antifrekanslarının suya transfer edilmesi ve elektrotransfer edilmiş su örneklerinin çeşitli mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkilerinin incelendiği çalışma sonuçları oldukça dikkat çekicidir. Tıbbi yaklaşımların gelişmekte olan yöntemlerle desteklenmesi tıkanan birçok konuda önümüze farklı ufuklar açacak gibi gözükmektedir. Farklı bakış açıları yakalamak farklı sonuçlar ve farklı sonlara yeni yollar açacaktır. Kaynaklar. Arbanovski D, Nedeljkovic M. (000) Bicom--bioresonance therapy. Med Pregl, 53(7-8), sayfa: Benveniste, J., (99) Defence of diluted water. Nature, 3, 353(6347), sayfa: Benveniste, J., Ducot, B, Spira, A, (994) Memory of water revisited. Nature, 370(6488), sayfa:3. 4. Benveniste, J., (999) Electromagnetically Activated Water and the Puzzle of the Biological Signal, INSERM Digital Biology Laboratory, html. 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri. Bilimsel Program Nisan. Askeri Müze, Harbiye - İstanbul 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Bilimsel Program 01-03Nisan Askeri Müze, Harbiye - İstanbul Gülçin Anmaç, "Erguvan Dalında Kuşlar" 2010, İstanbul 12.40-13.20 13.20-13.50 13:50-14:50 01 NİSAN 2016,

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

Viroloji Günleri. Ulusal. ve Kursu. 25-28 Şubat 2016 / Ankara. virolojigunleri.org

Viroloji Günleri. Ulusal. ve Kursu. 25-28 Şubat 2016 / Ankara. virolojigunleri.org virolojigunleri.org 1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu 25-28 Şubat 2016 / Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu Değerli meslektaşlarımız,

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Antalya 1 Akut Sağlık Olaylarına Cevap İnceleme ve risk değerlendirmesi İnceleme

Detaylı

Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu

Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ADTS / KLİMUD ADSİ Kurs Sorumlusu Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi

2. DUYURU. KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi 2. DUYURU KLİMUD 2. Kış Okulu Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Sistem Enfeksiyonları Mikrobiyolojisi Sayın meslektaşlarımız, Derneğimiz kurulduğu yıldan bu yana, özellikle üyelerinin kendini güncellemesini

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Febrİl 25-26 Kasım 2016 Hilton Otel, Ankara Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneg i 25-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Hilton Otel de Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan)

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Faaliyet Raporu 2009-2015 Hazırlayan: Prof. Dr. Pınar Zarakolu (Kurucu, Başkan) Vizyonumuz Ülkemizde CYBE ın kontrolü ve önlenmesi amacıyla eğitim, araştırma

Detaylı

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON

SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU. 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 27-28 Şubat 2016 RAMADA OTEL-TRABZON 04.01.2016 Değerli Meslektaşlarım, 27-28 Şubat 2016 tarihleri arasında Trabzon Ramada Otel de SİSTEMİK

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Durumlarının Saptanması:

Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Durumlarının Saptanması: Türkiye de Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Durumlarının Saptanması: 2012-2013 İlknur Kaleli 1, Candan Çiçek 1, Ayşın Zeytinoğlu 1, Gülden Çelik 1, Ali Adiloğlu 1, Sebahat Aksaray

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, 2016 Değerli Meslektaşlarımız, Dernek misyonumuz çerçevesinde en önem verdiğimiz konulardan biri olan Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz 2016 etkinlik

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde

NE OLDU? NE OLACAK? Kasım 2011-Ocak 2012. Ocak 2012. Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde Kasım 2011-Ocak 2012 Oturum ve Sunum Kayıtları, İnfeksiyon Dünyası, Online TV ve Sunu Merkezi nde 26-27 Kasım 2011 de, Hatay da yapılan Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 2011, 10 Ocak 2012 de, Ankara da yapılan

Detaylı

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU Tarih: 4-7 Ekim 2011 Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri Düzenleyen Kuruluşlar İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu raporu 1994-2010 Çalışma Grubunun Adı: Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) çalışma grubu Grup başkanı: Prof.Dr.Deniz

Detaylı

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar

Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar Akdeniz Ülkelerinde Son Salgınlar ÇAĞRI Sayın Meslektaşlarımız, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken yedi bölgede yedi etkinlik programı çerçevesinde Ege Bölgesi

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba

BİTİRME SINAVI SORULARI /Çarşamba Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (I ve II. Öğretim) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bayar Yarıyılı MESLEKİ UYGULAMA-II DERSİ İÇİN MİKROBİYOLOJİ (Bakteriyoloji, Mikoloji, Parazitoloji, Viroloji ve Seroloji)

Detaylı

1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI BİLİMSEL PROGRAMI. 28 Şubat 2015, SİYAV Otel, Ankara

1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI BİLİMSEL PROGRAMI. 28 Şubat 2015, SİYAV Otel, Ankara 1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI BİLİMSEL PROGRAMI 28 Şubat 2015, SİYAV Otel, Ankara Düzenleyen: TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ Çalıştay Yöneticisi: Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org.

TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ. 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU. www.ekmud2016.org www.ekmud.org. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 Mayıs 2016 Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya BİRİNCİ DUYURU www.ekmud2016.org www.ekmud.org.tr GENEL BİLGİLER Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat)

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Prof.Dr Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık eğitiminin amacı,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

TIP FAKÜLTESİ. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI Program koordinatörü Prof. Dr. Turgut İMİR, turgut_imir@yahoo.com Ders Sorumluları Prof. Dr. Turgut İMİR Prof.Dr.Nerin Bahçeciler

Detaylı

www.atlaskitapcilik.com

www.atlaskitapcilik.com MİKROBİYOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI YAYINLARI Konusunda Dünyanın En iyi Kitaplarının Türkçe Çevirileri Uygun Fiyatlarla Sizleri Bekliyor... ATLAS KİTAPÇILIK www.atlaskitapcilik.com DEV ESER ÇIKTI!!!

Detaylı

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU

I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU I.ULUSAL HÜCRE KÜLTÜRÜ SİMPOZYUMU ve UYGULAMALI KURSU Tarih: 6-10 Ekim 2011 Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri Düzenleyen Kuruluşlar İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, 2017 1 Değerli Meslektaşlarımız, Derneğimizin 2017 Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim etkinlikleri kapsamında gerçekleştirmeyi hedeflediği etkinliklere ait programı sizlere sunmaktan mutluluk

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Onursal Başkanlar Prof. Dr. Nezahat Gürler - Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu Türk Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

Onursal Başkanlar Prof. Dr. Nezahat Gürler - Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu Türk Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Onursal Başkanlar Prof. Dr. Nezahat Gürler - Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu Türk Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Etkinlik Başkanı Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok Etkinlik Sekreteri

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız,

KONGREYE DAVET. Sayın Meslektaşlarımız, KONGREYE DAVET Sayın Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 kongremizi duyurmanın onuru içindeyiz. Bu güne kadar yaptığımız iki kongrede olduğu gibi bu kongremizde de bize

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara Selda ERENSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ne e KAKLIKKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1. Ulusal Viroloji Günleri ve

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR.

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlar Genellikle hastaneye

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi 2000-2012 Yılları Arasında Ülkemizde Kan Kültürü ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirmesi Serap SÜZÜK 1, Ekrem YAŞAR 2, Sebahat AKSARAY 3 1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Diyarbakır

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

4. FEBRİL NÖTROPENİ 23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği

4. FEBRİL NÖTROPENİ 23-25 ŞUBAT 2007. www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA. Derneği www.febrilnotropeni.net BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ, ANKARA Derneği 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek 4. Mezuniyet Sonrası

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIŞ AÇISI İLE «TEK SAĞLIK» UYGULAMALARI Dr. Ebru AYDIN Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin Rolü Sempozyumu Ankara,

Detaylı

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi 26.06.2015

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Davet. Doç. Dr. Şaban GÜRCAN Simpozyum Başkanı

Davet. Doç. Dr. Şaban GÜRCAN Simpozyum Başkanı Davet Değerli Meslektaşlarımız, Tularemi son yıllarda Türkiye de yeniden önem kazanan ve bildirimi artan hastalıklardan biri olarak dikkati çekmektedir. Sağlık Bakanlığı nın bu hastalığı bildirimi zorunlu

Detaylı

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi

PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi PDF Yeterlik Kurulu Tarihçesi Hazırlayan: Figen Söylemezoğlu 12/12/2016 Patoloji camiası, Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) çatısı altında bir araya gelmeden önceleri de ülkemizdeki patoloji eğitimini

Detaylı

Temel İmmünoloji Eğitim. Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu.

Temel İmmünoloji Eğitim. Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu. Temel İmmünoloji Eğitim Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz Üniv.Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel İmmünoloji BD mgultekin@akdeniz.edu.tr Temel İmmünoloji Uzmanlık Eğitim Prof.Dr.Meral Gültekin Akdeniz

Detaylı

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet,

6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu na Davet, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 21 22 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul Green Park

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanının Gelişimi ve Geleceği Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. Cep Tel : 0533 882 66 08 : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC : ayseseyer@hotmail.com ayseseyer@gau.edu.tr ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Ayşe SEYER Doğum Tarihi : 12.08.1986 Medeni Durum : Evli Uyruk : KKTC Cep Tel : 0533 882 66 08 Adres : Marmara Bölgesi 31. Sok. No:6 / Lefkoşa KKTC E-posta : ayseseyer@hotmail.com

Detaylı

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans

:Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa. Derece Alan Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. 1995-1997 Ön lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nebiye YENTÜRDONİ İletişim Bilgileri Adres :Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Şanlıurfa Telefon Mail :0 414 3183212 :n_doni@harran.edu.tr 3. Unvanı :Yrd Doç. Dr. Nebiye

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

OLGULAR EŞLİĞİNDE 2. NÜTRİSYON VE ENFEKSİYON OKULU

OLGULAR EŞLİĞİNDE 2. NÜTRİSYON VE ENFEKSİYON OKULU OLGULAR EŞLİĞİNDE 2. NÜTRİSYON VE ENFEKSİYON OKULU Amaç: Kanser hastalarında ölümlerin %20 ila %40 kanserin tetiklediği malnütrisyon sonucunda olmaktadır. Malnütrisyon en çok Gastrointestinal sistem ile

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ HIZLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE BRUCELLA GENOTİPLENDİRİLMESİ İÇİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ SELÇUK KILIÇ, BEKİR ÇELEBİ, MEHMET GENÇ, CANAN KETRE, MUSTAFA KOLUKIRIK 1, Ankara 2 Bioeksen Ar-Ge Teknolojileri

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. 17 Ocak 2015. 17-18 Ocak SuSesi Otel

BİLİMSEL PROGRAM. 17 Ocak 2015. 17-18 Ocak SuSesi Otel İKİNCİ DUYURU BİLİMSEL PROGRAM 17 Ocak 2015 10:00-10:10 Açılış Prof. Dr.Fehmi Tabak 10:10-10:40 VİRAL HEPATİTLER Başkanlar: Uz. Dr. Engin Seber, Prof. Dr.Nurcan Baykam Konferans: Hepatit virüslerinin tarihçeleri

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi

21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU. 11-12 Haziran 2003. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 21. YÜZYILDA TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU 11-12 Haziran 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi VE II. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ KURSU 13-14 HAZİRAN 2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Parazitolojide Laboratuvar. Editörler: Prof. Dr. Metin Korkmaz ve Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok Dizgi ve Baskı: META Basım, Bornova, İzmir

Parazitolojide Laboratuvar. Editörler: Prof. Dr. Metin Korkmaz ve Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok Dizgi ve Baskı: META Basım, Bornova, İzmir Parazitolojide Laboratuvar Türkiye Parazitoloji Derneği. Yayın No: 23 Bu kitabın tüm yayın hakları Türkiye Parazitoloji Derneği ne aittir ve tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AILE HEKIMLIĞI DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AILE HEKIMLIĞI DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AILE HEKIMLIĞI DERS KURULU ( 6. ) DERS KURULU ( 28 NİSAN 06 HAZİRAN 2014) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI Dr.Hüsniye ŞİMŞEK SB. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin

Detaylı

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Beklentiler Öneriler Arş. Gör. Dr. Yeşim BEŞLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD TRABZON I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT Verem Savaşı Dairesi Başkanı 14.07.2010 Ankara 1 Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik

Detaylı

KURS PROGRAMI 08:30-09:20 09:20-10:10 10:10-10:20 10:20-11:10 Kurs-1 Uygulamada Aþýlar Kursu Kurs Baþkanlarý: Aþýyla Korunabilir Hastalýk Türkiye Epidemiyolojisi ve Hastalýk Yükü Aþý Takvimi; Ulusal Aþý

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız?

Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi veren kurumlar olarak akreditasyona hazır mıyız? Prof. Dr. İlknur KALELİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. DENİZLİ Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık

Detaylı