KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk sektöründe son yıllarda hızlı br büyüme gözlemlenmştr. Büyüme sürekllk göstermektedr. Perakendeclk sektörünün gelşmnde brçok faktör etkl olmaktadır. Etkl olan faktörler tüketc stek ve htyaçlarındak değşmler, tüketclern zaman unsuruna daha fazla önem vermeler ve duyarlı olmaları şeklnde sıralanablr. Bu çalışmada perakendeclk sektöründe Ekonomst dergsnn 2009 yılında yaptığı araştırmadak lk on sıralamasında bulunan Mgros, Carrefour ve Kpa hpermarketler değerlendrme kapsamına alınmıştır. Perakendec şletmelern performanslarını değerlendrmede kullanılan beş öneml krter dkkate alınmış olup, krz önces dönem olan yılı performans değerlendrmeler TOPSİS yöntem kullanılarak değerlendrlmştr. Anahtar Kelmeler: Perakendec Sektörü, Küresel Perakendec Aktörler, TOPSIS Yöntem Abstract: In recent years, rapd growth has been observed n the retalng sector. Growth s constant. Many factors are nfluental n the development of retalng sector. The nfluental factors can be enumerated as the changes n needs and wants of customers. The customers tendency to gve more mportance and to be more senstve to tme. At ths study the Mgros, Carrefour and Kpa hypermarkets that are at frst ten rankng n the study of magazne Ekonomst for 2009 n retalng sector are taken nto consderaton. Fve man crteras that are used to evaluate performance n retaler busnesses are regarded and the performance evaluaton of years whch are per-crss years were evaluated by usng Topss Method. Key Words: Retaler Sector, Global Retaler Actors, TOPSIS Method I. Grş Perakendeclk kavramı breyler arasında değşmn başlaması le ortaya çıkmıştır. Perakendeclğn sektör olarak gelşm se, Avrupa da çalışan kadın sayısının, şehre göçün ve çekrdek ale sayısının artması le gelşmştr. Bu gelşmenn sonucu olarak tüketclern tüketm yapısı ve satın alma alışkanlıkları da değştrmştr. Bu gelşmelern yansıması le brlkte perakende satış noktaları ve aracı yapıları da değşm göstermştr. Tüketclern alışverş alışkanlıklarının değşm göstermes, büyük kentlere doğru göçlern artış göstermes, kred kartı kullanımının yaygınlaşması, uygulanan promosyonlar, tüketclern alışverşe ayırdığı zamanın daha kısıtlı hale gelmes, tüketc gruplarının çnde otomobl sahb olanların sayılarının artış göstermes, her türlü ürünü br arada bulma avantajı vb. değşmler büyük perakendec şletmelern terch edleblrlğn arttıran öneml unsurlar arasında yer (*) Dr. Dokuz Eylül Ünverstes İİBF İşletme Bölümü

2 152 Nhan ÖZGÜVEN almaktadır. Bu faktörlern etks le Türkye gb gelşmekte olan ülkelerde perakendeclk sektörü son yıllarda büyük gelşme göstermştr. Bu gelşmeye paralel olarak da bu alanda faalyet gösteren şletme sayısı gderek artış göstermştr. Hem Türk şletmelernn hem de yabancı ortaklı şletmelern kurdukları perakendec mağazacılık şletmeler pazar paylarını arttırmak çn sürekl mağaza zncrlerne yen halkalar eklemşler ve bunun sonucu olarak da pazara arzları artmıştır. Fakat pazar arzlarının artış göstermes uzun vadede şletmelern aleyhne sonuç vermeye başlamıştır. Çünkü müşterlern seçm yapablme olanakları artmıştır (Gavcar, Ddn, 2007: 24). Perakendeclern sayılarının artması le brlkte performanslarının değerlendrlmes konusu öneml hale gelmştr. Perakendeclk sektörünün performansını değerlendrmek çn, zaman çnde perakende şletmelerdek kapaste değşklklernn ölçülmes gerekmektedr. Perakende sektöründe kapaste değşklğnn ölçümünde se, Perakendeclk Kapaste Rasyosu denlen rasyolardan yararlanılmaktadır. Ayrıca Mağaza Ölümlülük Oranları da performans değerlendrme de öneml br krter olarak kullanılmaktadır (Tek, Orel, 2006: 18). Performans değerlendrme de brçok krter le hareket edldğ çn çok krterl karar verme yöntem kullanılmaktadır. Çok krterl karar verme yöntemler, karar verme problemlernde ntel ve ncel krterlere dayalı, kolay uygulanablen ve farklı problemler çn ortak çözümler sunablen yöntemlerdr. İşletme uygulamalarında brçok problem çözümü çn kullanılmaktadır. Ayrıca özellkle ürün, ş gören ve şletme performansının belrlenmesnde ve dğer performans karşılaştırmalarında da sıkça kullanılmaktadır (Eleren, 2007: 48). Topss yöntem, brden fazla karar vercnn çok sayıda krtere göre belrszlk altında alternatfler değerlendrerek alternatfler sıralamasına dolayısıyla da seçme yönelk kararını doğru vermesne yardımcı olmaktadır (Dündar, Ecer, Özdemr, 2007: 1). II. Perakende Sektörünün Genel Durumu Perakendeclk sektöründe modern ve geleneksel perakendeclern oluşturduğu kl yapı bulunmaktadır. Ancak organze perakendeclkte her geçen gün yen perakendecler ortaya çıkmaktadır. Türkye dek en güçlü perakendec aktörlern mağaza sayıları da değşmekte ve her geçen gün artmaktadır. Perakendeclk sektöründe büyük ölçekl mağazacılık ve dğer organze perakendeclk, gıdadan dğer tüketm ürünlerne kadar br dz alana kadar uzanırken, bazen bell br sektörde de uzmanlaşma görülmektedr. Gıda, büyük perakendeclkte önde gelen sektör durumundadır. Bu noktada Türk toplumunun tüketm harcamalarında gıda ve çeceğn %40 a yakın br ağırlığa sahp olmasının etks büyüktür. Bu alanda franchse fast-food restoranlarından oluşan zncrler, organze perakendeclğn servs perakendeclğ ayağını oluştururken, süpermarket (Mgros, Gma vb.), hpermarket (CarrefourSA, Real vb.), organze

3 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, alışverş merkezler (Akmerkez, Cevahr, Ege Park, M1 vb.), bölümlü mağazalar (Boyner, YKM, Mudo vb.) ve ndrml mağazalar (BİM, Şok vb.) dğer ayaklarını oluşturmaktadır (Tek, Orel, 2006: 26). Perakendec mağazalar özellkle son yıllarda yabancı şrketlern de ülkeye gelmesyle brlkte çok hızlı br gelşme göstermştr. Bu hızlı gelşme le beraber hpermarket markası uygulaması da yaygınlaşmıştır. Türkye çn nspeten yen br kavram olmakla brlkte, tüketclern güven duydukları, sürekl alışverş yaptıkları marketn adında yan ürünler satın almaya yöneldkler görülmektedr (Savaşçı, 2003: 96). Perakende Türkye nn son yıllarda en hızlı büyüdüğü sektörlerden br oldu. Özellkle alışverş merkez yatırımlarıyla perakende sektörü kayıt altına alınırken, yerl markalar görülmemş büyüme oranları yakaladı. Aynı rüzgar gıdadan elektronğe, moblyadan hazır gyme yabancıların da Türkye ye gelmesn sağladı yılı sonunda toplam 150 mlyar dolarlık crosuyla perakende; enerj, eğtm ve sağlığın ardından Türkye de dördüncü büyük sektör oldu yılında se 70 mlyar ı organze olmak üzere sektör, 165 mlyar dolar büyüklüğe ulaşmış olacak de metrekarede yüzde 27 büyüyen organze perakende sektörü 2008 yılında kasım ayı sonuna kadar yüzde 17 büyüme oranına ulaştı yılında sektörün crosu yüzde 13 cvarında büyürken, 2009 yılında hedefledğ yüzde 10 büyüme hedefn gerçekleşmemştr. Yaklaşık yüzde 8-9 cvarında br büyüme gerçekleşmştr (www. perakende. org. Erşm Tarh: ). Türk perakende sektöründe en büyük pay se toplam satışların yaklaşık %52,8 n (72,3 mlyar ABD Dolar cvarı) oluşturan gıda perakendeclerne attr. Organze perakende sektörünün gıda perakende sektörü çndek payı se henüz 16 mlyar ABD Dolar sevyelerndedr. Bu rakam n çne tüm hpermarketler, süpermarketler ve yerel zncrler de dahldr. (www. Ampd.org). Cro artışının, metrekare artışının gersnde kalması, sektörün en büyük problemlernden brdr. Cushman&Wakefeld n raporuna göre Türk perakende sektörü Avrupa da 7 nc, dünyada se 10 uncu büyüklüktedr. Delotte un yayınladığı Perakendenn Küresel Güçler 2008 raporunda se; Türkye gıda harcamalarında Avrupa nın en büyük 5 nc, gıda dışı harcamalarda se 8 nc büyük pazarıdır yılıda perakende sektöründe yen dnamkler ve yen gerçekler ön plana çıkmıştır. Perakendecler (sürdürüleblrlk, optmzasyon, transformasyon) kavramları üzerne odaklanmaktadır yılında bol seçenek ve uygun fyatlar le tüketc perakendeclern odak noktası olmuştur. Gerçekleşen küresel ve yerel krzn etksyle tüketmde küçülme olmuştur. Ancak öncelkl ev, otomobl, beyaz ve kahvereng eşya gb yüksek lg duyulan ürünler etklenyor. Hızlı tüketm ürünlernde se tüketc daha blnçl alışverş yapacak, parasının karşılığını alacağı ürünler terch edecektr. Türkye de gıda perakende sektörünün hacm 85 mlyar dolar küresel mal sarsıntıların yaşandığı, dünyadak ekonomk yapıların tartışıldığı br yıl oldu. Türkye de de özellkle krzn çok fazla

4 154 Nhan ÖZGÜVEN hssedldğ pazarlara hracat yapan, tcar lşk çnde olan şletmeler bu dalganın etksn hssetmeye başladı yılı hem dünyada hem de Türkye de, krz etklernn oldukça yoğun hssedldğ uzun br dönem olmuştur. Böyle br dönemde Türkye perspektfnde organze perakende sektörünün genel ekonomye katkısı her zamanknden çok daha öneml olacaktır. Herkesn bu dönemde taleb canlı tutmaya, sthdamı arttırmaya ve dğer malyetlern azaltmaya htyacı bulunmaktadır (www. perakende. org. Erşm Tarh: ) a lşkn farklı öngörüler bulunmakla beraber, perakende sektörü yen yılı ymser br bakış açısıyla değerlendrmektedr. Markalar, ülkeler çn önem taşımaktadır. Bazı ülkeler sanayler le ekonomk güce ulaşırken, bazıları se marka, tasarım ve hzmetle aynı gücü elde etme çabasındadır. Bu bağlamda Türkye, sanaysyle olduğu kadar, markaları ve markalarının hzmet verdğ perakende sektörüyle de güçlenme yolunda lerleyen ülkelerden brdr. Markalaşma ve tasarımda yen br rol üstlenen Türkye nn, söz konusu unsurlarla kazandığı brkm sanaysne aktardığı ve ekonomk anlamda dünya gücü olmayı hedeflemektedr. Bu bağlamda sektör crosunun 2010 da 199 mlyar doları aşacağı tahmn edlmektedr ( Ekonom/3704. html Erşm Tarh: ). III. Araştırmanın Yöntem Ve Metodolojs Çalışmanın yöntem olarak çok krterl karar verme yöntemlernden br olan Topss yöntem terch edlmştr. Çalışmada, yılları dkkate alınmıştır. A.Verler Çalışma kapsamına perakende sektöründe öneml rol oynayan üç dev perakendec aktör (Mgros, Carrefour, Tesco-Kpa) dkkate alınmıştır. Verler dönemn kapsamaktadır. Bu yılların terch edlmesnn temel neden; fnansal ekonomk krz önces dönem olmasıdır. Çalışmada kullanılan verler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) web stesnden ( lgl perakendeclern fnansal tabloları ve faalyet raporları dkkate alınarak oluşturulmuştur. Perakendeclern performanslarını değerlendrmede kullanılan beş temel krter dkkate alınmıştır. Bu krterler ve verlerle elde edlen oranlar kullanılmıştır. Rasyoların belrlenmesnde yazın taraması sonucu (Tek, Orel, 2006; Lee, Tzavelas, 1968; Lasc, 1979) elde edlen oranlar le araştırmacının görüşler dkkate alınarak belrlenen oranlar dkkate alınmıştır. Bu rasyolar şöyledr (Tek, Orel, 2006: 18);

5 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, ) E/C Rasyosu: Mağaza Sayısı Nüfus 2) PE/C Rasyosu: Çalışan Sayısı Nüfus Bu rasyoların farklı bçmler de bulunablmektedr. 3) Yen Açılan Mağaza Sayısı Mağaza Sayısı Sıralanan rasyolara lave olarak perakendeclk sektöründe performans değerlendrme krter olarak dkkate alınablecek dğer rasyolar şunlardır; 4) Pazarlama Satış ve Dağıtım Gderler Toplam Gderler 5) Net Kar Net Satışlar Bu çalışmada perakende sektöründe Ekonomst dergsnn 2009 yılında yaptığı araştırmada (www. ekonomst.com; lk üç sırada yer alan dev perakendecler sıralanan krterlerden elde edlen oranlara göre Topss yöntem le performans değerlendrmes yapılmıştır. B. Topss Yöntem TOPSİS (Tecnque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) çok krterl karar verme yöntemlernden brsdr. TOPSİS yöntem deal çözüm çn gerekl olan yakınlığı bulurken, hem poztf deal çözüme uzaklığı hem de negatf deal çözüme uzaklığı dkkate almaktadır. Bulunan uzaklıkların brbr le karşılaştırılması le terch sıralaması yapılmaktadır (Janko, Bernroder, 2005: 16). İdeal çözüm, tüm krterlerler sağlandıktan sonra terch edlen alternatflern bu krterler olması gereken yan deal sevyelerde yerne getrmesdr. Eğer deal çözüm uygulanamaz ya da ulaşılamaz olursa, o zaman deal çözüme en yakın noktanın seçlmes gerekmektedr. Poztf-deal, çözüme en yakın çözüm olurken, negatf-deal, çözüme en uzak çözüm olmaktadır. Topss yöntem, poztf-deal çözüme benzerlk ndeks olarak tanımlanmaktadır. Buna göre poztf-deal çözüme en yakın nokta veya negatfdeal çözüme en uzak noktanın kombnasyonudur. Daha sonrada deala en

6 156 Nhan ÖZGÜVEN benzer alternatf seçlmektedr. TOPSIS yöntemnde aşağıdak adımlar zlenmektedr (Kaya, 2005; Herşçakar, 2000; Yurdakul, İç, 2003); 1. ADIM: Karar matrs oluşturulmaktadır. Karar matrs çersnde alternatfler (a 1 a n ) şeklnde alt alta sıralanmakta ve her br krtern alternatflere göre gösterdkler özellkler (y 1k.y nk ) olarak lstelenmektedr. Alternatfler Özellkler y 1 y 2 y 3 a 1 y 11 y 12 y 1k a 2 y 21 y 22 y 2k a 3 y 31 y 32 y 3k 2. ADIM: Karar matrsndek krterlere at puan veya özellklern kareler toplamının karekökü alınarak matrse at normalzasyon şlemnn gerçekleştrlmes gerekmektedr. yj Zj = n = 1.n; j= 1 k (1) 2 ( y ) = 1 j 3. ADIM: Normalze edlmş karar matrsnn elemanları krterlere verlen önem doğrultusunda ağırlıklandırılır. Burada ağırlıkların belrlenmesnde karar vercnn sübjektf görüşler yer almaktadır. X = wz. = 1.n; j= 1 k (2) j j (w j her br j. krtern ağırlığı) 4. ADIM: m ve m - deal noktaları tanımlanır. Burada ağırlıklandırılmış matrste (D) her br kolonda maksmum ve mnmum değerler tespt edlr. * * * * m = x1, x2... x k (maksmum değerler) (3) m = x1, x2,... x n (mnmum değerler) (4) 5. ADIM: İdeal noktaların tanımlanmasının ardından beşnc aşamada maksmum deal noktaya olan uzaklık aşağıdak formülle hesaplanır;

7 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, k * * = j j j= 1 S ( x x ) = 1..n (5) 6. ADIM: Daha sonra altıncı aşamada mnmum noktaya olan uzaklık aşağıdak formülle hesaplanmaktadır; k = j j j= 1 S ( x x ) = 1..n (6) 7. ADIM: Her br alternatfn görecel sıralaması ve puanı aşağıdak formüle göre hesaplanmaktadır; * S * C = 0 C * 1 = 1..n (7) S + S IV.Topss Yöntem İle Perakendeclern Performanslarının Değerlendrlmes Perakende sektöründe mağaza sayısı, çalışan sayısı, net kar gb krterlere göre lk sıralarda yer alan dev aktörlern performansları, performans değerlendrmede kullanılan rasyolar yardımıyla analz edlmştr. Çalışmada yıllarındak verler dkkate alınmıştır. Çalışmada Mgros, Carrefour ve Tesco-Kpa olmak üzere üç dev perakendec le lgl elde edlen oranlar şunlardır; Tablo 1: 2005 Yılı İçn Krterlere At Karar Matrs 2005 KRİTERLER PERAKENDECİLER Kapaste Rasyosu PE/C Rasyosu Paz. Mağaza Devr Rasyosu Net Kar/Net Satışlar MİGROS 1,09 1,65 0,10 0,03 0,69 CARREFOUR 1,2 9,69 0,16 0,05 0,09 TESCO-KİPA 9,78 2,88 0,14 0,02 0,26 NORM 9,91 10,24 0,23 0,06 0,74 Sat. Dağ. Gd/ Toplam Gderler Karar matrs belrlendkten sonra karar matrsnn normalzasyonu gerçekleştrlmektedr yılı karar matrsne lşkn normalzasyon değerler Tablo 2 de gösterlmştr.

8 158 Nhan ÖZGÜVEN Tablo 2: Karar Matrsnn Normalzasyon Değerler 2005 KRİTERLER Perakendecler Kapaste Rasyosu PE/C Rasyosu Mağaza Devr Rasyosu Net Kar/Net Satışlar Paz. Sat. Dağ. Gd/ Toplam Gderler Mgros 0,11 0,161 0,426 0,487 0,929 Carrefour 0,121 0,946 0,681 0,811 0,121 Tesco-Kpa 0,987 0,281 0,596 0,324 0,350 Toplam 1,218 1,388 1,703 1,622 1,400 Karar matrsnn normalzasyon değerler belrlendkten sonra analz dönem çn çalışmada kullanılan krterler ve bu krterlere verlen ağırlık değerler Tablo 3 te gösterlmştr. Krterler eşt değerle ağırlıklandırılmıştır. Tablo 3: Krterlern Ağırlık Değerler Krterler Ağırlık Vektörü Kapaste Rasyosu 0,2 Pe/C Rasyosu 0,2 Mağaza Devr Rasyosu 0,2 Net Kar/Net Satışlar 0,2 Pazarlama Dağıtım Ve Satış Gderler/Toplam Gderler 0,2 Toplam 1 Ardından krterlere verlen önem düzeylerne göre normalze matrs çarpımı yapılarak D, ağırlıklandırılmış matrs elde edlr yılına at ağırlıklandırılmış matrs Tablo 4 te gösterlmştr. Tablo 4: 2005 Yılı İçn D Ağırlık Matrs İle İdeal Verlern Tespt Edlmes 0,022 0,032 0,085 0,097 0,186 D 0,024 0,189 0,136 0,162 0,024 0,197 0,056 0,119 0,065 0,070 m * 0,022 0,189 0,136 0,097 0,024 m - 0,197 0,056 0,085 0,162 0,070 Ağırlıklandırılmış D matrsnde amaca hzmet etmeye göre m * ve m - (maksmum ve mnmum) değerler belrlenmş ve buradan S * ve S - değerlernden faydalanılarak performans puanları ve perakendeclern

9 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, sıralamaları tespt edlmştr. Tablo 5 de perakendeclern hesaplanan performans değerler gösterlmektedr. Perakendecler M * M - Tablo 5: Perakendeclern 2005 Yılı İçn Sıralamaları Ve Hesaplanan Performans Puanları 2005 S Değer Puan Sıralama (C) Mgros 0,231 0,221 0,489 2 Carrefour 0,065 0,229 0,779 1 Tesco-Kpa 0,228 0,103 0,312 3 Tablo 5 e göre 2005 yılında en y performansı Carrefour göstermş, knc sırayı Mgros ve üçüncü sırayı Tesco-Kpa almıştır. V. Bulgular 2005 yılına at Topss yöntem le performans değerlendrme yukarıda tablolar le ayrıntılı olarak gösterlmştr. Dğer yıllara lşkn tablolar adım adım verlmemş olup, sadece (C) puan değerler tablo 6 da gösterlmştr. Tablo 6: Yılları Puan Değerler Ve Banka Sıralamaları Yıllar Bankalar (C) Puan SIRALAMA Mgros 0,489 2 Carrefour 0,779 1 Tesco-Kpa 0,312 3 Mgros 0,415 3 Carrefour 0,582 1 Tesco-Kpa 0,507 2 Mgros 0,508 1 Carrefour 0,481 2 Tesco-Kpa 0,344 3 Mgros 0,572 1 Carrefour 0,537 2 Tesco-Kpa 0,453 3 Mgros 0,473 3 Carrefour 0,523 2 Tesco-Kpa 0, yılları arasında perakendeclern performansları değerlendrldğnde 2005 ve 2006 yılı çn Carrefour önde gelrken, 2007 ve 2008 yılarında Mgros ön plana çıkmış olup, 2009 yılında Tesco-Kpa performans açısından lk sırada yer almaktadır ve 2006 yıllarında Carrefour performans değernn yüksek çıkmasının neden Gma ve End

10 160 Nhan ÖZGÜVEN ndrm marketlernn Carrefour tarafından satın alınmasından kaynaklanablmektedr. Bu brleşme le beraber Carrefour perakende sektöründe lder konuma gelmştr. Carrefour perofrmans değerlernn yüksek çıkması bu brleşmeden kaynaklanmaktadır yılı Mgros un kuruluşunun 55. yıldönümü olduğu çn Mgros müşterlere yenlkler sunmuş olup, tüketc haklarında değşklkler yapmıştır. Mgros, çeştl formatlarda ve stratejk noktalarda öneml mağazalar açarak, karlılık ve büyüme odaklı stratejs le beraber perakende sektörünün en büyük brleşmesn Tansaş'la gerçekleştrmştr ve 2008 yıllarında Mgros un performans değernn yüksek çıkmasında Tansaş le olan brleşme etkl olmuştur. Ayrıca 2007 yılında format zengnlğne 5M de eklenmştr. Heryıl mağaza sayısına yenlern lave etmştr yılında Tesco-Kpa nın performansı en yüksek değerde çıkmıştır. Bunun neden olarak fnansal ekonomk krzn patlak veröes le beraber fyat konusunda daha duyarlı tüketclere yönelk olarak çeştl ndrml fyat uygulamaları bulunmaktadır. Ayrıca Ne Alırsan 1 TL Kampanyası le daha fazla tüketcye ulaşmaktadır. Bu kampanya Tesco-Kpa çn geleneksel hale gelmştr. Kampanyanın en öneml özellğ, kaltel ürünler ucuz fyat le tüketclere sunulmaktadır. Yaklaşık 11 yıldır devam eden br kampanya olmasına rağmen, son yıllarda daha yaygın hale gelmştr. Bu da karlılığa, satışlara ve dolayısıyla performansa olumlu etkler olmuştur. VI. Sonuç Perakende sektörü dnamk br yapıdadır. Sürekl gelşmekte ve değşmektedr. Perakendeclern performanslarındak değşmler tüm sektörü olumlu yönde etklemektedr. Breysel şletmeler ne kadar olumlu olurlarsa, perakendeclk kesm de dğer koşullar sabt kalmak koşulu le verml ve etkn olacaktır. Türkye de perakendeclk sektörü son yıllarda büyük gelşme göstermştr. Bu gelşme le beraber faalyet gösteren mağaza sayısı da gderek artış göstermştr. Yerl şrketler ve yerl şrketler le ortaklık yapan ya da satın almaya gden küresel şrketler perakendec mağazacılık formatlarını değştrmştr. Ayrıca pazar paylarını arttırmak çn sürekl mağaza zncrlerne yen halkalar eklemşler ve bunun sonucu olarak da pazara arzları artmıştır. Bunların sonucu olarak perakende sektörü büyük br rekabet ortamına grmştr. Özellkle yabancı şrketlern gelmes le beraber rekabet günden güne şddetlenmektedr. Bu çalışmada çok krterler karar verme yöntemlernden TOPSIS yöntem aracılığıyla dev perakendeclern performanslarının yıllar tbaryle karşılaştırmalı olarak ncelenmes amaçlanmıştır. Perakendecler le lgl verler, lteratürde en fazla kullanılan krterler le performans puanları hesaplanmıştır. Çalışmada her br krtere eşt puan verlmştr. Bu puanlara göre ağırlıklandırılmıştır. Bu kapsamda Türkye de faalyet gösteren üç perakendec aktör bell krterler tbarıyla değerlendrlmştr. Elde edlen bulgulara göre,

11 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, ve 2006 yıllarında Carrefour ön planda, 2007 ve 2008 yıllarında Mgros önde ve son olarak 2009 yılında Tesco-Kpa lk sırada yer almaktadır. Perakendeclern performanslarını arttırablmeler çn, mağaza sayılarını arttırmaları, müşter lşklerne daha fazla önem vermeler, ürün çeştllğne gtmeler, mağaza formatlarında değşklğe gtmeler önerleblmektedr. Kaynaklar Dündar Süleyman, Ecer Fath, Özdemr Şuayb (2007) Fuzzy Topss Yöntem İle Sanal Mağazaların Web Stelernn Değerlendrlmes, Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt. 21, Sayı. 1, ss.1-19 Eleren Al, (2007) Markaların Tüketc Terch Krterlerne Göre Analtk Hyearş Sürec Yöntem le Değerlendrlmes: Beyaz Eşya Sektöründe Br Uygulama, Yönetm ve Ekonom Dergs, Clt:14, Sayı:2, ss.1-18 Gavcar Erdoğan, Ddn Salha, (2007) Tüketclern Perakendec Markalı Ürünler Satın Alma Kararlarını Etkleyen Faktörler: Muğla İl Merkez nde Br Araştırma, Zonguldak Ünverstes, Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, ss Global Powers of Retalng (2009), /0460/2009GlobalPowersofRetal_FINAL2.pdf Erşm Tarh: Herşçakar E., (1999) Gem Ana Makne Seçmnde Çok Krterl Karar Verme Yöntemler AHP ve SMART Uygulaması, Gem İnşaatı ve Denz Teknolojs Teknk Kongres 99- Bldr Ktabı, ss.1-20 Janko Wolfgang, Bernroder Edward, (2009) Mult-Crtera Decsson Makng: An Applcaton Study of Electre And Topss, www. A. Wu- Wen.Ac.At/ Bernrod/Lehre/Semnare/Ws04/A7-Topss Pdf Erşm Tarh: Kaya Yılmaz, (2004) Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlernden TOPSIS ve ELECTRA Yöntemlernn Karşılaştırılması, Havacılık ve Uzay Teknolojler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Perakende Sektöründek Ekonomk Değşmeler, ( Ekonom/3704.html Erşm Tarh: ). Perakende Sektörünün 2008 ve 2009 yıllarının Genel Değerlendrmes (2009), www. perakende. org. Erşm Tarh: Perakende Sektöründek Aktörler (2009) Erşm Tarh: Savaşçı İpek, (2003) Perakendeclkte Yen Eğlmler: Perakendec Markalar n Gelşm ve Türkye dek Uygulamalar, Yönetm ve Ekonom Dergs, Clt 10, Sayı:1, ss.1-18

12 162 Nhan ÖZGÜVEN Tek Baybars Tek, Orel Fatma, (2006) Perakende Pazarlama Yönetm, Brleşk Matbacılık, İzmr Ekm Türk Perakende Sektörünün Değşm ve Ekonom Üzerndek Etkler, (2007), Erşm Tarh: Yurdakul Mustafa, İç Tansel Yusuf, (2003) Türk Otomotv Frmalarının Performans Ölçümü ve Analzne Yönelk TOPSIS Yöntemn Kullanan Br Örnek Çalışma, Gaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, Vol. 18, No:1, ss.1-18

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı