BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI"

Transkript

1 HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2005, 9(3): J.Agric.Fac.HR.U., 2005, 9 (3):35-42 BİTKİSEL YAĞLARIN ALTERNATİF YAKIT OLARAK DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Şehmus ALTUN M.Atilla GÜR Geliş Tarihi: 19/08/2005 ÖZET Kullanım alanı sürekli genişleyen dizel motorlu araçlar bilindiği gibi petrol kökenli yakıtlar kullanmakta ve buna paralel olarak yakıt ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu artan ihtiyaca karşılık petrol rezervlerinin azalması ve fiyatlardaki hızlı artış, diğer yandan hava kirliliğinin artması gibi sebeplerden dolayı alternatif yakıtlar geliştirilmeye başlanılmıştır. Dizel motorlar için araştırılan alternatif yakıtlardan biri bitkisel yağlardır. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülkede uzun zamandan beri bitkisel yağların dizel motorlarında kullanım olanakları araştırılmaktadır. Bu çalışmada; bitkisel yağların dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanım olanakları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, motor performansı, egzoz emisyonları ve motor elemanları üzerindeki etkileri literatür irdelenerek incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bitkisel yağlar, Alternatif yakıt, Dizel motor. USE of VEGETABLE OILS as ALTERNATIVE FUEL in DIESEL ENGINE ABSTRACT As known diesel engine vehicles which their usage area is conitunously widening have used oil-origin fuels and parelel to this the need of fuel has increased contrary to this increase. Decreasing oil reserves, rapid increase in oil costs, on the other hand increasing air pollution has directed people to improve alternative fuels. One of the alternative fuel which has been studied on is vegetable oil. Most of countries, one of them is our country, have been studying on using vegatable oil in diesel engines for a long time. In this study, the possibility of using vegatable oil in diesel engines, problems, solution and fuel engine performance, exhaust emissions and the effects of it on engine items are researched by the way of literature. Keywords: Vegetable oils, Alternative fuel, Diesel engine. GİRİŞ İçten yanmalı motorlarda hem petrole dayalı yakıt tüketimini hem de egzoz gazlarındaki zararlı maddeleri azaltmak için motorlu taşıtlarda kullanılabilecek yeni yakıt türlerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bilimsel çalışmalar büyük ölçüde konvansiyonel olmayan yakıtların ekonomik olarak elde edilmesi ve yakıt kalitelerinin iyileştirilmesiyle ilgili teknolojik arayışları içermektedir (Borat ve ark.,1995). Bitkisel yağların kaynağını oluşturan bitkilerin yetişmeleri yani yenilenebilir olmaları, enerjilerinin dizel yakıtına yakın olması ve kirletici egzoz gazlarının nispeten düşük olması nedeniyle bitkisel yağların dizel motorlarda yakıt olarak kullanılmaları gündeme gelmiştir. Bitkisel yağların dizel motor yakıtı olarak kullanımı yıllar öncesine dayanmaktadır. Dr. Rudolph Diesel, yerfıstığı yağını 1900 de yakıt olarak motorunda kullanmıştır (Georing ve ark., 1982). Ancak petrol kökenli yakıtların uzun yıllar boyunca ucuz ve bol miktarda bulunur Harran Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı, 63040, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 63040, Şanlıurfa Sorumlu Yazar. A.GÜR

2 olması ve bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklı alternatif motor yakıtlarının petrol ürünlerine göre pahalı olmaları petrol ile rekabet gücünü azaltmış ve motorların petrol ürünleriyle çalışacak şekilde gelişmesini sağlamıştır. Motor yapısında yapılacak küçük değişiklikler ve bitkisel yağların yakıt özelliklerinde yapılacak iyileştirmeler ile dizel motorlarda yakıt olarak bitkisel yağların kullanılabileceği yapılan çalışmalar göstermiştir. Bitkisel yağların dizel motorlarında doğrudan yakıt olarak kullanılmalarında karşılaşılan en önemli problemlerden biri yüksek viskoziteleridir (İlkılıç ve Öner, 2003). Kolza yağı ve dizel yakıtı karışımını yakıt olarak tek silindirli bir dizel motorunda test ettikleri çalışmalarında, dizel motor için alternatif yakıt kaynağı olarak kolza yağının umut verici olduğunu ve motor yapısında hiçbir değişiklik yapmadan dizel yakıtı olarak kullanılabileceğini, fakat, kolza yağının yüksek viskozitesinin onu geniş çaptaki uygulamalardan alıkoyan çok önemli bir problem olduğunu belirtmişlerdir (He ve Bao, 2002). Bitkisel yağların, konvensiyonel tipteki dizel motorlarında, yakıt sistemlerinde yapılacak küçük değişikliklerle yakıt olarak kullanılabileceği Alibaş ve ark. (1993) tarafından belirtilmektedir. Ancak, bitkisel yağların dizel motoru yakıtı yönünden değerlendirildiğinde en önemli problemin viskozitelerinin yüksekliği olduğunu ve bununda yakıt sistemlerinde tıkanmalara, yanma kalitesinin bozulmasına ve yanma odasında karbon birikintilerine neden olduğu, bitkisel yağların halen mevcut olan olumsuz özelliklerinin giderilmesi yolunda yapılacak araştırmalara hız verilmesi durumunda petrole alternatif yenilenebilir bir enerji kaynağının kazanılacağı yapılan araştırmalarda belirtilmektedir. Demirsoy ve Kındıroğlu (1997), ayçiçek, soya ve pamuk yağlarının mazot ile farklı oranlarındaki karışımlarını tek silindirli direkt püskürtmeli bir dizel motorunda yakıt olarak kullandıkları bir çalışmalarında; bitkisel yağların mazot ile olan karışımlarından mazot kullanımına göre yaklaşık aynı güç değerleri ve yüksek devirlerde daha fazla özgül yakıt sarfiyatı olduğu, karışımdaki yağ oranının artmasıyla özgül yakıt tüketiminin arttığını belirtmişlerdir. Yücesu ve ark. (2001) tarafından tek silindirli bir dizel motorunda alternatif yakıt olarak bitkisel yağ kullanımının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkilerinin incelendikleri deneylerinde, No 2-D dizel yakıtı ile birlikte ham ayçiçek yağı, ham pamuk yağı, ham soya yağı ve bunlardan elde edilen ayçiçek yağı metil esterleri, pamuk yağı metil esterleri, soya yağı metil esterleri ile rafine edilmiş haşhaş yağı, kolza yağı ve mısır yağı yakıt olarak kullanılmıştır. Testler sonucunda bitkisel yağların performans değerlerinin dizel yakıtından daha düşük, duman koyuluğu bitkisel yağlarda daha yüksek, NO X emisyonlarının ise No 2-D dizel yakıtından daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara karşın bitkisel yağ metil esteri esaslı yakıtların motor performansı değerlerinin ham yağlardan daha iyi ve dizel yakıtı performans değerlerine daha yakın olduğu belirtilmiştir. Ham soya yağını, ham soya yağının No.2-D dizel yakıtı ile % 50 oranındaki karışımını doğal emişli, 6 silindirli, direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda yakıt olarak kullanıp motor performansı ve emisyon karakteristiklerini belirleyen Barsic ve Humke (1982), elde ettikleri sonuçları aynı motorda kullandıkları No.2-D dizel yakıtı değerleri ile karşılaştırmışlar ve ham soya yağının yoğunluğunun ve viskozitesinin motorine göre yüksek olmasından dolayı tam gazda motorine oranla daha fazla soya yağı transfer edildiğini ve buna karşılık motor gücünde artış olduğunu bulmuşlar, ayrıca, CO, HC ve partikül madde emisyonlarının dizel yakıtına göre yüksek, NO X emisyonlarının ise daha düşük çıktığı kaydetmişlerdir. Aydın ve Keskin (2000), pamuk yağı metil esterinin motorin ile belirli oranlardaki (30/70, 50/50, 70/30) karışımlarını tek silindirli bir dizel motorunda test etmişlerdir. Yüksek motor hızlarında pamuk yağı metil esterinin dizel yakıtı ile motorda benzer moment değerleri gösterdiği, yüksek ve düşük motor devirlerinde güç değerlerinin dizel yakıtı değerlerine yakın olduğu ve özgül yakıt tüketiminin de dizel yakıtına göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre, pamuk yağı metil esteri / dizel yakıtı karışımlarının dizel motorlarda dizel yakıtına alternatif olarak rahatlıkla kullanılabileceğini ve bu karışımları alternatif yakıt olarak kullanan araçların egzoz emisyon testinden başarılı bir şekilde geçeceğini belirtmişlerdir. Ülkemizdeki Yağ Bitkilerinin Potansiyeli Çizelge 1 de ülkemizdeki yağ bitkilerinin ekiliş alanları, üretim, verim ve değerleri verilmiştir. Çizelge 1 de ayçiçeği ve pamuk tohumu ekiliş alanlarının en fazla olduğu görülmektedir. Çizelge 1 de verilen yağ bitkilerinin toplam üretim miktarı ve bu miktardan elde edilecek toplam yağ miktarı, Çizelge 2 de verilen motorin üretim ve dış alım değerleri ile karşılaştırıldığında büyük bir fark 36

3 ortaya çıkmaktadır. Bitkisel yağlar ülkemizde hala yemeklik yağ olarak tüketildiğinden ekiliş alanları ve dolayısıyla üretimleri bu tüketimi karşılayacak düzeyde kalmaktadır. Motor yakıtı olarak kullanılmaları durumunda üretimin artırılacağı düşünülmektedir. Ülkemizde yağ bitkileri üretimine ilişkin tutarlı tarımsal planlamaların yapılıp, uygulamaya sokulamayışı nedeniyle yıldan yıla bitkisel yağ açığımız artmaktadır yılında yaklaşık bin ton yağlı tohum ithalatı ile 400 milyon dolar; 900 bin ton ham yağ ithalatı ile yaklaşık 450 milyon dolar döviz ödenmiştir. Yağlı tohum, ham ve rafine yağ ile yağlı tohum küspesi olarak yaklaşık 1 milyar dolarlık döviz karşılığında ithalat yapılmıştır. Hemen her türlü iklim bitkisinin yetişebileceği ülkemizde bitkisel yağ açığımızın bu aşamaya gelmiş olması düşündürücü bir olaydır. Ayrıca yağlı tohum üretiminin istenen düzeyde artırılamaması, kapsamlı ve planlı bir çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır (Kolsarıcı ve ark., 2005). GAP Bölgesi'nde 2010 yılı itibariyle 1.7 Milyon hektar alan sulu tarıma açılmış olacaktır. Bölgede pamuk ekiminin yanı sıra dönüşümlü olarak kolza ve/veya soya ekimi olumlu olacaktır. Çok genel bir hesaplama ile, GAP Bölgesi'nde kolza üretiminin 4 milyon ton yıl -1, sulu tarım kanola ortalama veriminin 400 kg da -1, elde edilecek yağ miktarının yaklaşık 1.6 Milyon ton yıl -1 ve biyomotorin üretiminin ise 1.5 Milyon ton yıl -1 olacağı söylenebilir. Enerji amaçlı tarımın, Türkiye tarım politikası içinde yer alması, çiftçinin yönlendirilmesi yararlı olacaktır (Karaosmanoğlu, 2002). Petrol ve Motorin Üretim, Dış Alım Değerleri Ülkemizde üretilen, ithal edilen ve işlenen petrol miktarları ve petrol ürünlerinin üretim ve dış alım değerleri Çizelge 2 de verilmiştir. Yerli petrol miktarı ithal edilen petrol miktarından çok düşük olduğu Çizelge 2 de görülmektedir yılından 2002 yılına doğru gelindikçe yerli petrol üretimi düşmüş buna karşın ithal edilen petrol miktarı artmıştır. Bu değerler, petrolde nedenli dışa bağımlı olduğumuzu göstermektedir. Bitkisel Yağların Özellikleri Çizelge 3 te motorin ve bitkisel yağlara ait değerlere göre; bitkisel yağların viskozitesi motorine göre yaklaşık olarak 9-12 kat daha fazladır. Viskozitenin yüksekliği yakıtın pompadan basılmasına ve enjektörden püskürtülmesinde problem olmakta,enjeksiyon sırasında atomizasyonun bozulmasına ve yanmanın kötüleşmesine neden olmaktadır. Bitkisel yağlar setan sayısı ile motorine yaklaşmakta, ısıl değer yönünden bakıldığında motorinle aralarında büyük bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Bitkisel yağların parlama noktasının motorininkine göre yüksek olduğu Çizelge 3 te görülmektedir. Parlama noktasının yüksek oluşu depolama güvenliği sağlarken tutuşma yönünden sorun teşkil etmektedir. Akma ve donma noktalarının da yüksek oluşu bitkisel yağların direk olarak kullanılmasında sorun teşkil ettiği belirtilmiştir (Ulusoy ve Alibaş, 2002). Bu nedenlerden dolayı bitkisel yağların dizel motorlarda yakıt olarak kullanılmaları için motor yapısında ve yakıt özelliklerinde bazı küçük değişikliklerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. BİTKİSEL YAĞLARIN DİZEL MOTORLARINDA KULLANILMASI Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak bir çok bitkisel yağ kullanılmaktadır. Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak kullanılmalarında karşılaşılan en önemli problemlerin başında yüksek viskozite gelmektedir. Viskozitenin yüksekliği bitkisel yağların doğrudan yakıt olarak kullanılmasında olumsuzluklara neden olmaktadır (İlkılıç ve Öner, 2003). Kolza yağının yüksek viskozitesinin onu geniş çaptaki uygulamalardan alıkoyan çok önemli bir problem olduğunu belirtmişlerdir (He ve Bao, 2002). Bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmaları sırasında yüksek viskoziteden dolayı püskürtme zorlukları ortaya çıkmakta ve iyi bir atomizasyon sağlanamamaktadır. Buna bağlı olarak yanmanın kötüleştiği belirtilmektedir (İlkılıç ve Yücesu, 2002). Bitkisel yağların yakıt kalitelerinde ve motor yapısında yapılacak değişiklikler ile yakıt olarak kullanılmaları daha uygun hale gelecektir. Bitkisel Yağların Dizel Motorlarında Kullanılabilirliğini İyileştirme Yöntemleri Bitkisel ham yağın yakıt olarak kullanılmalarındaki olumsuz özellikleri yağ esterleriyle ve yağları motorinle karıştırarak belirli oranlarda azaltılabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Şekil 1 de bitkisel yağların yakıt özelliklerinin iyileştirilmesinde izlenen yollar gösterilmiştir. Bunlar arasında viskozitenin azaltılması en başta gelmektedir. Viskozitenin azaltılması ısıl ve kimyasal yöntemler ile yapılmaktadır. Isıl yöntemde, 37

4 Çizelge 1. Ülkemizdeki yağ bitkisi potansiyeli *. YAĞ BİTKİSİ EKİLİŞ ALANI (HA) ÜRETİM (TON) VERİMİ (KG/HA) FİYAT (TL/KG) Susam Ayçiçeği Yer fıstığı Soya Aspir Kolza Keten Toh Kenevir Toh Haşhaş Pamuk Toh * Kaynaklar: Ulusoy ve Alibaş (2002), Karaosmanoğlu (2001). Çizelge 2. Ülkemizdeki Ham Petrol ve Motorin Üretim ve Dış Alımı Değerleri * Ham Petrol Temini / İşlenen Ham Petrol 2002 İthal (1000Ton) / / / / Yerli (1000Ton) / / / / Motorin Üretim Miktarları (1000 Ton) Motorin 6.593, , , ,2 Motorin Dış Alımı (1000 Ton) Motorin , * Kaynak: tupraş.com.tr Çizelge 3.Bitkisel yağların yakıt özellikleri * (Georing ve ark., 1982). Bitkisel Yağ Ö. Kütle (g/ml) Viskozit mm 2 /s Isıl Değ. (kj/kg) Setan S. (ASTM D613) TG K.M.A ( 0 ) Donma Noktası ( 0 C ) Akma Noktası ( 0 C ) Oksitl enme Süre. (h) Ayçiçek Soya yağı Pamuk Yer fıstığı Kolza Keten Susam Motorin Karbon Tüm bitkisel yağlarda % (ASTM sınır değeri %0.35) Kükürt Tüm bitkisel yağlarda %0.01 (ASTM sınır değeri %0.5) Kül oranı Tüm bitkisel yağlarda % (ASTM sınır değeri %0.01) Su ve tortu Tüm bitkisel yağlarda %0.05 (ASTM sınır değeri %0.05)

5 Bitkisel yağların dizel motorlarında kullanılabilirliğini iyileştirme yöntemleri Viskozitenin Azaltılması Motor Ayarlarında Yapılan Değişiklikler Isıl Yöntem Kimyasal Yöntem Püskürtme Basıncının Değiştirilmesi Püskürtme Zamanının Değiştirilmesi İnceltme (Seyreltme) Mikro emülsiyon Oluşturma Proliz (Ayrıştırma) Transesterifikasyon (Yeniden Esterleşme) Şekil 1. Bitkisel yağların yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi (Ulusoy, 1999). yakıt olarak kullanılacak olan bitkisel yağların ön ısıtma ile sıcaklıklarının yükseltilmesi ve dolayısıyla viskozitelerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Ancak, bu yöntemin, özellikle hareketli bir araç motorunda uygulama zorluğu vardır (Ulusoy, 1999). Bitkisel yağların yakıt olarak kullanılmalarını uygun hale getirmek için yapılan işlemler Şekil 1 de verilmiştir. Kimyasal yöntemler daha çok tercih edilmekte ve bu yöntemlerden uygulamada inceltme ve transesterifikasyon en çok başvurulan uygulamalardır. Literatürlerde transesterifikasyon yolu ile elde edilen ürünün yakıt özelliklerinin dizel yakıtı özelliklerine çok yaklaştığı belirtilmektedir. Bunların yanında motor ayarlarında yapılan bazı değişikliklerin bitkisel yağların yakıt olarak kullanımlarını daha elverişli hale getirmektedir. İnceltme Bitkisel yağların uygun bir seyrelticiyle viskozitelerini düşürme yöntemidir. Bu yöntemde, yapılan çalışmalar incelendiğinde kullanılacak bitkisel yağa belirli oranlarda dizel yakıtı katılması tercih edilen bir uygulamadır. Mikro emülsiyon oluşturma Bitkisel yağların viskozitesini düşürmek için, metanol veya etanol gibi kısa zincirli alkoller ile mikroemülsiyon oluşturulmaktadır. Böylece viskozite değeri düşmektedir. Mikroemülsiyon, normalde karışmayan iki sıvı ile bir veya daha fazla amfifilinin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu yöntemle petrolden tamamen bağımsız alternatif dizel yakıtları meydana getirmek mümkün olabilmektedir. Proliz Proliz veya kraking, kimyasal bağların daha küçük moleküller oluşturmak üzere kırılması işlemidir. Bitkisel yağların proliz ürünlerini elde etmek için iki yöntem vardır. Bunlardan biri, bitkisel yağı ısı etkisiyle kapalı bir kapta parçalamak, diğeri ise standart ASTM distilasyonu ile ısıl parçalanma etkisinde tutmaktır. Transesterifikasyon Bitkisel yağların dizel yakıtı alternatifi olarak uygunlaştırılmasında izlenen en önemli kimyasal yöntem transesterifikasyon veya diğer adıyla alkoliz reaksiyonudur. Transesterifikasyon, bir bitkisel yağın küçük molekül ağırlıklı bir alkol katalizörlüğünde gliserin ve yağ asidi esteri oluşturmak üzere reaksiyona girmesidir. Püskürtme Basıncı ve Püskürtme Avansı Yüksek yağ içeriğine sahip karışımlarda enjektör basıncının artırılması yani; yakıtın aynı çaptaki enjektör deliğinden daha yüksek basınçla püskürtülmesi, pülverizasyon taneciklerini küçülttüğünden ve dolayısıyla viskozite yüksekliğinin sebep olduğu kötü püskürtme karakteristiklerini kısmen iyileştirdiğinden yapılacak çalışmalarda motorun standart püskürtme basıncının artırılmasının performans ve emisyon değerlerini iyileştirmesi beklenmektedir. Susam yağı ve motorinin farklı oranlardaki karışımlarını tek silindirli bir dizel motorunda yakıt olarak test edilen çalışmada; yüksek yağ içeriğine sahip karışımlarda motorun standart püskürtme basıncının artırılması ile yakıt olarak susam yağının daha iyi performans ve emisyon değerleri verdiğini, motorlarda konstrüktif faktörler yanında her yakıt türü için arklı bir püskürtme basıncı olmasının belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. (Altun, 2004). Püskürtme avansı artırıldığında; yakıt

6 püskürtülmeye başlandığında silindir içerisindeki sıcaklık ve basınç daha düşük olacağından tutuşma gecikmesi süresi artar. Eğer azaltılırsa; yakıt püskürtülmeye başlandığında silindir içerisindeki sıcaklık ve basınç daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla tutuşma gecikmesi süresi kısalacaktır. Bitkisel yağların özellikleri dikkate alındığında; motorun çalışma şartlarına göre motorine göre ayarlanmış püskürtme avansının azaltılması ile bitkisel yağların yanmasından daha iyi verim alınacağı söylenilebilir. Bitkisel yağların parlama noktasının yüksek oluşundan dolayı sıkıştırma sonu basınç ve sıcaklığın artırılması daha iyi yanma sağlayacağı düşünülmektedir. Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Dizel Motor Performansına Etkileri Bitkisel yağlar dizel motorlarında yakıt olarak kullanıldıklarında motor momentini ve gücünü fazla etkilemedikleri, buna karşın özgül yakıt tüketimlerinde bir artış olduğu bu konuda yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Bitkisel yağların alt ısıl değeri motorine göre düşüktür. Belirlenmiş bir motorda aynı deney şartlarında elde edilen gücün motorine göre bitkisel yağlarda düşmesi ve tüketilen yakıt miktarının artması, yakıtın alt ısıl değerlerinin farklı oluşundan kaynaklandığı belirtilmektedir (Altun, 2004). Bu görüş; Ulusoy (1999) un, Isıl değeri motorine göre düşük olan bitkisel yağların eşit güç üretebilmesi için daha fazla yakıt tüketmesi gerekmektedir görüşüne uygun gelmektedir. Ayrıca; motorinin parlama noktasının bitkisel yağlara göre çok düşük olması nedeniyle yanmanın ve yanma hızının daha yüksek olmasına, bitkisel yağların viskozitelerinin yüksek oluşundan kaynaklanan kötü püskürtme karakteristiklerine de bağlanabilir. Bitkisel Yağların Yakıt Olarak Egzoz Emisyonlarına Etkileri Bitkisel yağlar yakıt olarak dizel motorlarında kullanıldıklarında motorine göre daha temiz egzoz çıktısı vermektedir. Değişik yöntemler ile viskozitesi azaltılan yağların egzoz gazı kirlilik değerleri farklı olmaktadır. Bu değerlerin genellikle olumlu yönde olduklarını belirtmektedir (Erdoğan, 1991). Bitkisel yağların motorin ile karıştırılarak diesel motorunda kullanılması halinde is emisyonlarında önemli azalmalar meydana gelmektedir. Karbon Birikintisi Bitkisel yağların yüksek viskozitesinden dolayı atomizasyon sırasında yakıt zerreciklerinin büyüklüğüne bağlı olarak yanmanın kötüleşmesinden ve yüksek karbon içermesinden dolayı yakıt olarak kullanıldığında motorine göre motor elemanlarında daha fazla is ve kurum oluşturmaktadır. Bitkisel yağların yakıt olarak kullanımında, yanma odası, piston, supap ve enjektörde karbon kalıntısı oluştuğunu ve motorin ile çalışmada meydana gelen yanma odası, piston, supap ve enjektör kalıntıları kolay temizlenebildiği halde bitkisel yağ karışımları ile çalışmada oluşan kalıntıların güçlükle (kazımak suretiyle) temizlenebildiği belirtilmektedir (Yücel, 2002). Ayçiçek yağının dizel yakıt olarak kullanımında meme ucunda karbon birikintilerinin oluştuğunu ve oluşan bu karbon birikintilerinin meme delik çapında daralmaya sebep olduğu ve daralmadan da yakıt atomizasyonunun zamanla kötüleştiğini (İlkılıç ve ark, 1997) belirtmişlerdir. Dizel motorlarının bitkisel yağlar ile çalıştırılması halinde motor elemanlarında oluşan tortuların miktarına bağlı olarak supap ve segman yapışması, kırılması, enjektör meme delik çapında daralma, püskürtme ve atomizasyon bozuklukları görülebilir. Bu arıza ve deformasyonlar çok uzun süren çalışma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yağlama Yağına Etkisi Çeşitli yöntemler ile viskoziteleri azaltılan bitkisel yağların, dizel motorunda yakılmaları sırasında yağlama yağına etkileri farklı olmaktadır. İnceltme ile elde edilen karışımın yağlama yağı tüketimini biraz azalttığı gözlenirken, proliz ve mikroemülsiyon haline getirme yöntemleri ile elde edilen yağın, yağlama yağını biraz incelterek viskozitesini azalttığı belirtilmiştir (Erdoğan, 1991). SONUÇLAR Ülkemizde hemen her türlü yağ bitkisi yetişebilmektedir. Yağlı tohum üretiminin istenen düzeyde artırılamaması, kapsamlı ve planlı bir çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır (Kolsarıcı ve ark, 2005). Yapılan araştırmalar bitkisel yağların dizel motorlarında yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak, motorin ile çalışmaya göre tasarlanmış mevcut dizel motorlarda bitkisel yağların doğrudan yakıt olarak kullanımı sırasında bitkisel yağların bazı yakıt özelliklerinden dolayı problemler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bitkisel yağların yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; bitkisel yağların pahalı olması, mevcut motorların tasarımı ve bitkisel

7 yağların fiziksel özellikleri dikkate alındığında kısa vadede dizel motorlarında alternatif yakıt olarak kullanılabilecekleri görülmemektedir. Son yıllarda birçok dünya ülkesinde bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu (alkoliz) ile elde edilen biodizel in üretimi ve yakıt olarak kullanılması yaygınlaşmaktadır (Karaosmanoğlu, 2001, 2002; Gürleyük ve Akpınar, 2002, Karabektaş ve Saraç, 2002, Ulusoy ve Alibaş, 2002). Biodizel yakıtının sahip olduğu özellikler bakımından dizel motorunda kullanımının son derece uygun olduğu yapılan araştırmalarda belirtilmektedir. KAYNAKLAR Altın, R Bitkisel Yağların Dizel Motorlarında Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 219 sayfa. Alibaş, A., Eyüboğlu, V. ve Kayık, S Bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanılabilme olanakları. Mühendis ve Makine Dergisi, 34, Altun, Ş Motorin ve Susam Yağı Karışımlarının Dizel Motorlarda Kullanılabilirliliği. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 69 sayfa. Aydın, A. ve Keskin, A Dizel motorlarda motorin, bitkisel yağlar ve alkol karışımlarının performans ve emisyona etkilerinin araştırılması. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, Haziran, Elazığ, Barsic, N.J. ve Humke, A.L Performance and emissions characteristics of a naturally aspirated diesel engine with vegetable oil fuels. Society of Automotiv Engineers, , Borat, O., Balcı, M. ve Sürmen A İçten Yanmalı Motorlar. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları: Ankara, 513 sayfa. Demirsoy, M. ve Kındıroğlu, K Diesel motorlarında alternatif yakıt olarak değişik yağların kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası 97, Mayıs, Çukurova Üniversitesi Yayınları: Adana. Erdoğan, D Bitkisel yağların dizel motorlarında kullanılması. Tarımsal Mekanizasyon 13.Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, Eylül, Konya, Georing, C.E., Schwab, B., Daughrt, M.J., Pryde, E.H. ve Heakin, A.J Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of American Society of Automotiv Engineers, Gürleyük, S.S. ve Akpınar, S Yeni enerji kaynakları: biodizel. He, Y. ve Bao, Y.D Study on rapeseed oil as alternative fuel for a single-cylinder diesel engine. Renewable Energy, 28, İlkılıç, C., Bayındır, H. ve Öner, C Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak ayçiçek yağının kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası 97, Mayıs, Çukurova Üniversitesi: Adana, İlkılıç, C. ve Yücesu, H.S Pamuk yağı metil esteri ile dizel yakıtı karışımının bir dizel motoru performansına etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), İlkılıç, C. ve Öner, C Bir dizel motorunda ayçiçek yağı metil esteri ile motorin karışı kullanarak egzoz emisyonlarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), Karabektaş, M. ve Saraç, H.İ Alternatif dizel motor yakıtı olarak biodizel yakıtının deneysel olarak incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), Karaosmanoğlu, F., 2001, Biomotorin ve Türkiye. Enerji, 1, Karaosmanoğlu, F., 2002, Türkiye çevre dostu -yenilenebilir bir yakıt adayı: Biyomotorin, Ekojenarasyon Dünyası- Kojenerasyon Dergisi, ICCI 2002 Özel Sayısı, 10, Kolsarıcı, Ö., Gür, M.A., Kaya,M.D., İşler, N. ve Başalma, D Yağlı tohumlu bitkiler üretimi. VI.Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi I. Cilt 3-7 Ocak, Ankara, Ulusoy, Y Ayçiçeği, Pamuk ve Soya Yağlarının Diesel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 119 sayfa. Ulusoy, Y. ve Alibaş, K Dizel Motorlarda biodizel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi. Uludağ

8 Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, Yücesu, H.S., Altın, R. ve Çetinkaya, S. 2001, Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak bitkisel yağ kullanımının deneysel incelenmesi. Turkısh Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, Yücel, H.L., 2002, Pamuk yağı motorin karışımlarının alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Ekim, İstanbul, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Resmi İnternet Sitesi. DİE, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer), Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP-Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi.

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK ATIK KIZARTMA YAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer UTLU KK Astsubay Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bilimleri BALIKESİR zafer_utlu@yahoo.com Özet:Enerjinin

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) 15-24 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün

Trigliserid : Bitkisel Yağ Alkol : Metanol, Etanol, Bütanol, Katalizör : Asit ve Baz Katalizörler Ester : Biyodizel Gliserin : Yan Ürün BİYODİZEL BİYODİZEL NEDİR? Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Zeytinyağı Biyodizelinin Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Muharrem İMAL Ahmet KAYA Osman SİNCAR K.S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 35 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Teknik İşler Müdürlüğü,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ AYÇİÇEĞİ YAĞINDAN ELDE EDİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ Doğan ŞİMŞEK Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Detaylı

Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi

Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 37-50 Diesel Motorlarda Biodiesel Kullanımının Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi Yahya ULUSOY * Kamil ALİBAŞ ** ÖZET Dünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde

Detaylı

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması

Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (1), 185-192, 2008 20 (1), 185-192, 2008 Pamuk Yağının Alternatif Dizel Yakıtı Olarak Kullanılması Halit Lütfi YÜCEL F.Ü. Müh.

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yayın No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel

1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi. 3. Biyodizel Üretim Aşaması. 4. Dünyada Biyodizel. 5. Türkiyede Biyodizel SİNEM ÖZCAN 1. Biyodizel Nedir? 2. Biyodizel in Tarihsel Gelişimi 3. Biyodizel Üretim Aşaması 4. Dünyada Biyodizel 5. Türkiyede Biyodizel 6. Biyodizel in Çevresel Özellikleri & Faydaları 7. Çeşitli Biyodizel

Detaylı

Hayvansal ve Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Biyodizelin Dizel Yakıtı ile Karşılaştırılması

Hayvansal ve Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Biyodizelin Dizel Yakıtı ile Karşılaştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (41-53) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (41-53) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 367-372, 2006 Vol 21, No 2, 367-372, 2006 ÇEŞİTLİ BİTKİSEL YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KATALİZÖR VE ALKOL MİKTARININ YAKIT

Detaylı

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi 50 Kanola Yağı Metil Esteri ve Karışımlarının Dizel Motoru Egzoz Emisyonuna ve Yakıt Tüketimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi Mahmut Güneş ÖZTÜRK (1), Kemal BİLEN (2) (1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği,

Detaylı

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi

Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (3), 145-15 Kanola Yağı Alkil Esterlerinin Bir Dizel Motorunun Performansına ve Emisyon Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Bahar ALPGİRAY 1, A. Konuralp

Detaylı

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına

Detaylı

ULUSAL YAKIT : BİYODB

ULUSAL YAKIT : BİYODB ULUSAL YAKIT : BİYODB YODİZEL 10 AĞUSTOS A 2005 Prof. Dr. Hüseyin H ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, KONYA Dr. Yahya ULUSOY Uludağ Üniversitesi Teknik Bil. MYO, BURSA Yrd. Doç.. Dr. Hidayet OĞUZO

Detaylı

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 93-97 Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Hüseyin ÖĞÜT 1, Hidayet OĞUZ

Detaylı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (9-18) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi

Biyodizelin Dizel Santrallerde Kullanım Analizi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Biyodizelin Santrallerde Kullanım Analizi İ. Işıklı 1,*, E. Açıkkalp 1, H. Yamık 1, M. Kurban 1 1 Bilecik Üniversitesi,

Detaylı

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder Geliş/Received 28.2.217 Kabul/Accepted 25.4.217

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İşletme Koşullarının Etkisi 1 Hava Fazlalık Katsayısı

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL

DİZEL MOTORLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYODİZEL DİZEL MTRLAR İÇİN YÜKSELEN BİR ALTERNATİF YAKIT: BİYDİZEL Hüseyin ŞANLI *, Mustafa ÇANAKÇI ** * Kocaeli Üniversitesi, Yeniköy Meslek Yüksekokulu, tomotiv Programı, Yeniköy / Kocaeli, hsanli@kou.edu.tr

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi 216 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 216 (ISITES216 Alanya/Antalya - Turkey) Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının

Detaylı

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi

Laboratuvar Ölçekli Biyodizel Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste Çeşitli Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 107-113 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Laboratuvar Ölçekli Üretim Tesisinin Projelendirilerek İmal Edilmesi ve Bu Tesiste

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorunda Ayçiçeği Metil Esteri Kullanımının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (49-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (49-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE

INVESTIGATION OF THE SAFFLOWER AND CANOLA BIODIESEL USAGE EFFECTS ON EXHAUST EMISSIONS AND ENGINE PERFORMANCE Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt:3 Sayı:1 (2016) 1 11 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Özel Sayısı ASPİR VE KANOLA BİYODİZELİ KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONU VE MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KETENCİK ETİL ESTERİNİN TURBO ŞARJLI BİR MOTORDA YAKIT OLARAK KULLANIMINDA MOTORUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan AKAY *, Hasan AYDOĞAN ** * S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi*

Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* 111 Bir Traktör Modelinde Yakıt Olarak Değişik Oranlarda Biodizel Kullanımının Motor Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi* Haluk EMİROĞLU (1), Cengiz ÖZARSLAN (2) (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KANOLA YAĞININ DIESEL MOTORUNUN PERFORMANSINA VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Bahar ALPGİRAY TARIM MAKİNALARI ANABİLİM

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN MOTOR PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ ve NO X EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Murat KARABEKTAŞ 1, Gökhan ERGEN 2 1. Murat KARABEKTAŞ, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim

Detaylı

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Sefa Salim ÖRNEK Temmuz 2007 DENİZLİ DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel

A Study on the Performance and Emission Parameters of Hazelnut Oil Methyl Ester as an Alternative Diesel Fuel Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 119-124, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 119-124, 2006 Fındık Yağı Metil Esterinin Alternatifi Olarak Performans ve Emisyon Parametrelerinin İncelenmesi

Detaylı

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ

ZEYTİN YAĞI VE PAMUK YAĞI İLE DİZEL YAKIT KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSINA VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (55-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (55-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi ENERJİ TARIMI VE ÜLKE GERÇEĞİ Canlılığın vazgeçilmezleri; enerji ve tarım: Devletin-varlığın, Bağımsızlığın,

Detaylı

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DOĞU Kemalettin ARVAS

Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DOĞU Kemalettin ARVAS KIZARTILMIŞ ATIK YAĞ, YEMEKLİK KATI YAĞDAN ve ZEYTİNYAĞINDAN BİYDİZEL YAPIMI Grup:İcat Çıkartma Mahmut KARADAĞ Adem DĞU Kemalettin ARVAS Bilim, gerçeği bilmektir. BİYDİZEL NEDİR? Biyodizel, yağlı tohum

Detaylı

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlardan Üretilen Biyodizellerin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılması Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(4): 55-62, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN / TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir?

Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Biyodizel yaparak küresel ısınmaya katkımız nedir? Küresel Isınma Nedir? Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0015 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: March 2009 Accepted: April 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ AÇIĞI 1. Giriş Berrin TAŞKAYA TOP Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Umudumuz Biodizel!

AR& GE BÜLTEN. Umudumuz Biodizel! Umudumuz Biodizel! Pınar ELMAS Günlük hayatımızda enerji ihtiyacımızı karşılayan klasik enerji kaynaklarının birçoğunun, yakın gelecekte artan ihtiyacı ve gelişen teknolojiyi beslemekte yetersiz kalacağı

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi

Araştırma Makalesi / Research Article. Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların Etkisi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 15-23, 214 3(1), 15-23, 214 Araştırma Makalesi / Research Article Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel-Dizel Karışım Yakıtların

Detaylı

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ ATIK KIZARTMA YAĞI KÖKENLİ BİYODİZELİN ÖN YANMA ODALI BİR DİZEL MOTORUN EMİSYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ (S-7) Ahmet Necati ÖZSEZEN, Mustafa ÇANAKÇI, Cenk SAYIN * Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi?

ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ, 5-7 EKİM 2016 EDİRNE ıda olarak tüketilen tarım ürünlerinden biyoyakıt üretilebilir mi? Ayşe Avcı arya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 54187, Serdivan

Detaylı

ozguven8083@hotmail.com

ozguven8083@hotmail.com Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Özgül Ağırlık ve Viskozite Değerlerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi * Özgür GÜVEN 1, Türkan AKTAŞ 1,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN VE ATIK YAĞDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, i, Kimya Mühendisliği) i) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 KAYISI ÇEKİRDEK İÇİ YAĞINDAN, KANOLA YAĞINDAN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SOYA YAĞI METİL ESTERİNİN DİZEL MOTORLARDA YAKIT OLARAK KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA

DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA PERFORMANS VE EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch.Gazi Univ. Cilt 23, No 4, 829-836, 2008 Vol 23, No 4, 829-836, 2008 DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE SOYA YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL

Detaylı

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

SERAMİK KAPLI BİR DİZEL MOTORUNDA BİYODİZEL KULLANIMININ EMİSYON PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (51-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (51-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

İÇTEN YANMALI DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSINA VE EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İÇTEN YANMALI DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSINA VE EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇTEN YANMALI DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSINA VE EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Volkan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres :Cumhuriyet Cad. No:100 Nardüzü- İskenderun 31213 HATAY / TÜRKİYE Tel : 0 326 641 39 40 Faks : 0 326 641 39 45 E-Posta: hamide@intertekisk.com

Detaylı

TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TC. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA SEGMENT BİR TARIM TRAKTÖRÜNDE BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ VE BİYODİZELİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ ALPER BOLAT YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 27-213, 28 Vol 23, No 1, 27-213, 28 TURBO ŞARJLI BİR DİZEL MOTORDA YAKIT OLARAK BİYODİZEL KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANS VE

Detaylı

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 4, 2016 (65-76) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 4, 2016 (65-76) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI

DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI DİZEL MOTORLAR İÇİN ALTERNATİF YAKIT OLARAK BİYODİZEL ÜRETİMİ VE KULLANIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı İsmail TİLLEM Danışman : Yrd.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEORİK OTTO ÇEVRİMİ Gerçek motor çalışmasında yanma işlemi motor silindirinde gerçekleşir. Yanma sonu açığa çıkan

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ

KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ KETENCİK BİYODİZELİNİN ÜRETİMİ VE COMMON RAİL ENJEKSİYON SİSTEMLİ BİR MOTORUN EMİSYONLARINA ETKİSİ Rahman ŞİMŞEK *, Hasan AYDOĞAN ** ** Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE

SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE DOÇ. DR. ADEM ŞAHİN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 06 NİSAN 2007 TOBB-ETÜ ANKARA ÜLKELERİN ENERJİ İHTİYAÇLARINI BELİRLEYEN ETKENLER ENERJİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : KTÜ Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-YUAM) 61080 TRABZON/TÜRKİYE Tel : 90 462 377 42

Detaylı

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜREBİLİRLİK KALKINMA DERNEĞİ 07/05/2014 1 20 Novembre, 2010 Genel KONUŞMACI H.Kubilay Dinçer TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL

Detaylı

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 43-47, 25 Vol: 8 No: 1 pp. 43-47, 25 Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 27 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : mam.ee@tubitak.gov.tr

Detaylı

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF LIVESTOCK BREEDING IN THE CITY OF MUŞ FOR THE RESEARCH OF BIOGAS PRODUCTION Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:2 Sayı/ Issue:1 Haziran/June: 2014 MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Emre MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ADI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 2010 ANKARA

Emre MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ADI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 2010 ANKARA DİZEL YAKITI, KANOLA YAĞI VE FINDIK YAĞI METİL ESTERLERİNİN DİZEL MOTOR PERFORMANSINA VE EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Emre MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ADI GAZİ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 1, 11-18 TEKNOLOJİ ÖZET TAM YÜKTE ÇALIŞAN İNDİREKT PÜSKÜRTMELİ BİR DİZEL MOTORUNDA, DİZEL VE DİZEL-ETANOL YAKIT KARIŞIMLARININ PERFORMANS VE EMİSYON DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİ

Detaylı

FARKLILAŞTIRILMIŞ MOTORİN ÜRÜNLERİ: ECOFORCE. Farklılaştırılmış motorin ürünlerinde emisyon, motor temizliği ve araç performansı üzerine

FARKLILAŞTIRILMIŞ MOTORİN ÜRÜNLERİ: ECOFORCE. Farklılaştırılmış motorin ürünlerinde emisyon, motor temizliği ve araç performansı üzerine FARKLILAŞTIRILMIŞ MOTORİN ÜRÜNLERİ: ECOFORCE Farklılaştırılmış motorin ürünlerinde emisyon, motor temizliği ve araç performansı üzerine FARKLILAŞTIRILMIŞ MOTORİN ÜRÜNLERİ: ECOFORCE Farklılaştırılmış motorin

Detaylı

SÜPERKRİTİK METANOL KULLANARAK YAĞLARDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ

SÜPERKRİTİK METANOL KULLANARAK YAĞLARDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ SÜPERKRİTİK METANOL KULLANARAK YAĞLARDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ Selcen YILMAZ Ağustos 2008 DENİZLİ I YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU Selcen YILMAZ tarafından Doç. Dr. Mustafa Zafer ÖZEL yönetiminde hazırlanan

Detaylı