KARBON SALINIMI ve TOPRAK YÖNETİMİ. Bülent Sezer Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARBON SALINIMI ve TOPRAK YÖNETİMİ. Bülent Sezer 25.06.2014 Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü"

Transkript

1 KARBON SALINIMI ve TOPRAK YÖNETİMİ Bülent Sezer Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

2 İÇERİK Karasal Karbon Döngüsü Tarımda Karbon Emisyonu Kaynakları Emisyonları Azaltmaya yada Önlemeye Dönük Tavsiye Edilen Pratikler Türk Tarımında Karbon Emisyonu ile ilgili İyi Uygulamalar Eğitim Sonucunda Belirlenen İlave Öneriler

3 Eğitim Yeri Eğitimin Yeri : Nebraska Üniversitesi-Lincoln, ABD Süre : 30 Aralık Mart 2014 Danışman : Dr. Humberto Blanco-Canqui NEBRASKA ÜNİVERSİTESİ-LINCOLN: 1869 da kurulmuş ve bir devlet üniversitesi olan kuruluşun; eğitim, araştırma ve yayım dan oluşan üç temel misyonu vardır. 135 ülke ile yaptığı işbirlikleri ile uluslararası olarak ta tanınan bir araştırma merkezidir. Doğal Kaynaklar ve Tarım Bilimleri: Tarımsal Uzmanlık Dalları- Tarım Ekonomisi, Agribusiness, Agronomi, Gıda Bilimleri, Veteriner Hekimlik vs. Mühendislik : Ziraat Mühendisliği Biyolojik Sistemler Mühendisliği

4 Kişi Başına Karbon Salınımı 1,4 Kişi Başına Karbon Salınımı, (t C year -1 ) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

5 Karasal Karbon Döngüsü Atmosferik Karbon Fotosentez Biyoyakıt Kullanımı Volkanik Patlamalar Bitkisel Biyokütle Bitki Terlemesi Orman Yangınları Hayvanlar Kalıntı ve Atıkların Çürümesi Fosil Yakıt Emisyonları Toprak Karbon Havuzu Mikrobiyal Terleme Fosil Karbon Rezervleri

6 Brüt Primer Üretim GPP= C max ƒ(par). ƒ(leaf). ƒ(t). ƒ(ca, Gv). ƒ(na, H 2 O, O 3 ). ƒ(o 3 ) t

7

8

9

10 Eşdeğer Karbon Emisyonu: Tarımsal uygulamalardaki enerji kullanımına dair literatürdeki bilgiler, veri kaynağının coğrafi konumuna ve enerjinin çeşidine göre farklı birimlerle ifade edilmektedir. Birbirinden çok farklı olan bu birimler, tarımsal uygulamaların karbon maliyetini hesaplamayı ve kıyas yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple;tüm bu birimleri kg karbon eşdeğeri olarak ifade edilen (kg CE) tek birim altında toplamak yararlı olmaktadır. Yakıt Kaynağı/Enerji Birimi Motorin 0.94 Kömür 0.59 Benzin 0.85 Yağ 1.01 LPG 0.63 Doğal Gaz 0.85 Eşdeğer Karbon Emisyonu (kg CE) 1 kg Yakıt Enerji Birimi Milyon Kalori (mcal) 93.5*10-3 Gigajul(GJ) BTU 23.6*10-6 Kilovatsaat (kwh) 7.25*10-2 Beygirgücü (HP) 5.41*10-2

11 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI Birincil Kaynaklar: i - Toprak İşleme ii - Sulama iii- Ekim, İlaçlama, Bakım Hasat ve Taşıma

12 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI Birincil Kaynaklar-Toprak İşleme Toprak İşleme Faaliyeti Kulaklı Pullukla İşleme Çizel Pulluk Ağır Tandem Disk Standart Tandem Disk Dipkazan Tarla Kültivatörü Döner Çapa Makinesi Eşdeğer Karbon Emisyonu (kg CE/ha) Veri aralığı Ortalama - Standart Sapma ± ± ± ± ± ± ±0.9

13 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI Birincil Kaynaklar-Sulama Kurulum Sistem (Enerjisi) Karbon Eşdeğeri /ha Yüzey sulama-yüzey akışı geri dönmeyen 9.4 Yüzey sulama-yüzey akışı geri dönmeyen 24.6 Yağmurlama Sulama-Hareketsiz başlık Kalıcı Yağmurlama Sistemi 35.5 Elle Hareketli Yağ. Sistemi 16.3 Yağmurlama Sistemi-Hareketli Başlık 23.3 Center Pivot 21.6 Gezici Yağmurlama mm yardımcı sulama için; oluşan karbon emisyonu sistemin tipine ve basma yüksekliğine bağlı olarak, 53 ve 850 kg CE/ha aralığında değişmektedir. Damla Sulama 84.9

14 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI Birincil Kaynaklar-Ekim Bakım ve Hasat Faaliyet Herbisitle İlaçlama Ekim-Dikim Gübreleme(yayma) Balyalama (Dikdörtgen) Balyalama (Yuvarlak) Mısır Silajı Soya Hasadı(biçerdöverle) Eşdeğer Karbon Emisyonu (kg CE/ha) Veri aralığı Ortalama - Standart Sapma ± ± ± ± ± ± ±1.2

15 Birincil Emisyon Kaynaklarını Azaltmak İçin Tavsiye Edilen Pratikler SULAMA -Salma ve Yüzey Sulama Yöntemlerini Terk Ederek, Damla, Yağmurlama ve Toprak Altı Sulama gibi daha etkin metotları kullanmak -Bitkiye yalnızca kritik zamanlarda su vererek, kısıntılı sulama yapmak -Buharlaşma kayıplarını en aza indirmek için hasat kalıntıları ile malçlama yapmak veya örtücü bitki uygulamalarına başvurmak

16 Birincil Emisyon Kaynaklarını Azaltmak İçin Tavsiye Edilen Pratikler TOPRAK İŞLEME ve BİTKİ BESLEME -Karbon yoğun bir girdi olduğundan erozyon, sızıntı ve buharlaşmaları azaltarak N kullanım etkinliğini artırmak -Biyolojik Azot Fiksasyonuna Önem Vermek -Hayvan gübresi ve diğer biyokatıları kullanmak -Tarlada Hasat Kalıntılarının değerlendirilmesi için atık ve artık yönetimi uygulamak -Doğrudan Ekim yöntemlerinde karbon emisyonları yüzde 75 oranında azaldığından, minimum toprak işleme yöntemlerine yönelmek

17 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI İkincil Kaynaklar: i -Gübreler(Bitki Besleme Ürünleri) ii -Bitki Koruma Kimyasalları

18 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI İkincil Kaynaklar-Gübreler Gübre Eşdeğer Karbon Emisyonu (kg CE/kg) Değer Ortalama ve Standart Sapma Azot ± 0.3 Fosfor ± 0.06 Potasyum ± 0.06 Kireç ± 0.11 Gübrelerin Üretimi, Depolanması ve Taşınmasından Kaynaklı Karbon Emisyonları

19 TARIMDA KARBON EMİSYONU KAYNAKLARI İkincil Kaynaklar-Bitki Koruma Kimyasalları Ürün Eşdeğer Karbon Emisyonu (kg CE/kg) Değer Ortalama ve Standart Sapma Herbisit ± 2.7 İnsektisit ± 3.0 Fungisit ± 2.2 Bitki Koruma Kimyasallarından Kaynaklanan Karbon Emisyonları

20 Erozyon ve Karbon Yönetimi Erozyona maruz kalmış toprakların, erozyona maruz kalmamış topraklara göre daha düşük karbon yoğunluğuna sahip olduğu açıktır. ABD'nin Missisippi eyaletinde erozyona uğrayan toprakların 1 m lik profilinde organik karbon 19 Mg/ha iken erozyona uğramamış topraklarda bu rakam 60 Mg/ha dır. ABD'de doğal bitki örtüsüne sahip otlak ve orman alanlarının tarım alanına dönüştürülmesinden sonra bu kaybın 3-30 Mg/ha olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre; organik karbonun mineralize olarak sadece yüzde unun sulak ekosistemlere taşındığı veya depresif lokasyonlara gömüldüğü saptanmıştır. Öte yandan yılda 1.14 Pg C erozyonla yer değiştirmekte ve atmosfere CO 2 olarak salınmaktadır. Toprak organik karbonunun izlediği yolları doğru saptamak üzere, toprak ve spesifik ekobölgeler üzerinde araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

21 Sürdürülebilirlik İndeksi Küresel iklim değişikliği ve insan kaynaklı sera gazları bağlamında ise, bir sistemin sürdürülebilirliği; C girdi/çıktısındaki dönemsel değişiklikler değerlendirilerek saptanabilir. I s = (C O / C I ) I s : Sürdürülebilirlik İndeksi C O : Tüm Üretim Çıktılarının Karbon Eşdeğeri C I : Tüm Üretim Girdilerinin Karbon Eşdeğeri

22 Türkiye de Mısır Tarımında Karbon Emisyonları İŞLEM/GİRDİ MİKTAR (kg/ha) Birincil Emisyonlar YAKIT (MOTORİN) 75 67,5 YAĞ 3 3 SULAMA 500 mm 400 İkincil Emisyonlar GÜBRELEME 250 (İki gübreleme birlikte) 337 BİTKİ KORUMA KİMY. 7 (iki ilaçlama) 50 TOPLAM EMİSYON EŞDEĞERİ kg CE/ha 857,5 (0,85 MgCE/ha)

23 Mevcut İyi Uygulamalar Bakanlığımızın mevcut politikaları sürdürülebilirlik ekseninde ele alındığında; bir çok yerinde uygulamanın var olduğu sonucuna varılabilir. Bunlar arasında; Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması(çatak) çalışmaları, Erozyonla Mücadele Çalışmaları, Anız Yakmayla Mücadele, Sulamada Yenilenebilir Enerji Kullanım destekleri, Yüksek Karbonlu çıktılar üretmek için girdi bazlı destekleme modeli, Tarımsal Etkinliği artırmayı hedefleyen, tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları, Meraların korunması, ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi için uygulamalar, Entegre ve Biyolojik Mücadeleye yönelik destekler, Etkin Su kullanımın hedefleyen, modern sulama tesisleri için verilen teşvikler sayılabilir.

24 Türk Tarımının Sürdürülebilirliği için Bazı Ek Öneriler a) Tarım arazilerinde dönemsel bazda karbon değişimini ölçmeye ve karbon hareketini izlemek üzere uzun vadeli araştırma projelerini desteklemek ve teşvik etmek. Bu konuda küresel ölçekte doğru ve kıyaslanabilir sonuçlara ulaşmak için; yöntem birliğini ve bilgi alışverişini sağlamak gayesiyle, ulusal ve uluslararası enstitü, üniversite ve diğer inisiyatiflerle işbirliği yapmak. Gerekli uluslararası araştırma ağlarına katılmak. b) Bu konuda çağrılı konuşmacıların ve önde gelen bilim adamlarının katılımıyla Bakanlık merkezli çalıştay ve sempozyumlar düzenlemek,

25 Türk Tarımının Sürdürülebilirliği için Bazı Ek Öneriler c) Anız ve kalıntı yönetiminde bir adım öteye giderek, malçlama gibi uygulamalarla hem karbon havuzunu muhafaza etmek, hem de su tasarrufu sağlamak. Bu uygulamaya çiftçileri yönlendirmek için destekleme mekanizması geliştirmek. d) Tarım danışmanlarını, çiftçileri sürdürülebilir stratejilere yönlendirmeleri için periyodik olarak eğitmek, e) Tarımda yenilenebilir enerji kullanım desteğine ilaveten, en fazla karbon salınımına sebep olan motorin kullanımını(toprak işleme sırasında) biyoyakıt kullanımıyla değiştirmeyi amaçlayan yeni teşvik mekanizmaları geliştirmek.

26 Türk Tarımının Sürdürülebilirliği için Bazı Ek Öneriler f)işlemesiz yada azaltılmış işlemede kullanılan toprak işleme ekipmanlarını (Doğrudan ekim makinesi, çizel tipi toprak işleme aletleri) mevcut fon kaynakları değerlendirilerek kısmi destekleme kapsamına almak. g) Su tasarrufu, toprağın karbon içeriğinin iyileştirilmesi ve erozyonla mücadele için örtücü bitki(arazinin boş kaldığı zamanlarda) uygulamalarını benimsemek. h) Entegre bitki besleme yaklaşımı ve hassas tarım gibi uygulamaları yurt genelinde yaygınlaştırmak. ı)hayvancılıkta bilinçli atık yönetimiyle emisyonları azaltmak ve çıktıları bitki besleme materyali olarak kullanmak.

27 TEŞEKKÜRLER. Bülent Sezer Ziraat Yüksek Mühendisi Uluslar arası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necati ŞİMŞEKLİ KARAPINAR RÜZGÂR EROZYONUNU ÖNLEME ALANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ/TOPRAK YÖNETİMİ PLANININ GELENEKSEL YAPININ PERSFEKTİFİNDE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı