Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malzeme Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk Esentepe-Sisli TR Istanbul Telefon : (+90) Faks : (+90) MSDS için Eposta Bağlantısı : Bu MSDS'nin içeriği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen adresine eposta mesajı gönderin Acil Durum Telefon Numarası : TEHLİKELERİN TANIMI EC Sınıflandırması : Kanserojen, kategori 3. Zararlı. Tahriş edici. Çevre için tehlikeli Sağlık Tehlikeleri : Eski haline getirilememe riski. Solunduğunda zararlı. Solunum sistemini hafifçe tahriş eder Deriyi tahriş edici. Zararlı: yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. Belirti ve Semptomlar : Materyalin akciğerlere girmesi halinde öksürük, boğulma, hırıltılı nefes, solunum güçlüğü, göğüste tıkanma hissi, nefes darlığı ve/veya ateş gibi belirti ve semptomlar görülebilir. Solunum yollarıyla ilgili semptomları ortaya çıkışı maddeye maruz kalındıktan birkaç saat sonra gerçekleşebilir. Deri tahrişi belirti ve semptomları arasında yanma duygusu, kızarma ve şişme olabilir. Güvenlik açısından tehlikeler : Kendi kendine alev alma sıcaklığının üzerindeki yüzeylerde yanabilir. Buhar konsantrasyonlarının yanabilirlik aralığında olduğu yerlerde tankve konteynerlerin üst kısmındaki buhar oto ateşleme sıcaklığınınaşıldığı sıcaklıklarda tutuşabilir ve patlayabilir. Alev alıcı olarak sınıflandırılmıyor ama yanıcı. Pompalama sırasında elektrostatik yüklenme (şarj) oluşabilir. Elektrostatik deşarj yangına neden olabilir. Çevresel tehlikeler. : Suda yaşayan canlılar için toksik. Su ortamında uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. Ek Bilgi : Bu ürün yalnızca kapalı sistemlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. 1/11

2 3.ÜRÜN İÇERİK BİLGİSİ Preparatın tanımı : Karbon numaraları başlıca C9 ila C25 aralığında olan parafinler,sikloparafinler, aromatik ve olefinik hidrokarbonlardan oluşan komplekshidrokarbon karışımı. Her biri hacimce <%0,1 oranınında olmak üzere birkaç katkı maddesi içerebilir. Setan geliştirici içerebilir (Etil Heksil Nitrat) <%0,2 hacimce. İçinde başlıca 3-halkalı ancak 4- ila 6-halkalı da olabilen polisiklik aromatik bileşikler bulunabilen katalitik olarak ayrıştırılmış petrol içerebilir. Tehlikeli Bileşenler Kimyasal Tanım CAS EINECS Sembol(ler ) R-ifade(ler)i Fuels, diesel Xn, N, Xi R20; R38; R40; R65; R51/53 Konsantrasyon < 100,00 % Ek Bilgi : Vergi durumunu belirtmek ve yolsuzluğu önlemek için boya ve işaretler kullanılabilir. EC R-terimlerinin tam metni için 16. Bölüme bakın. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Soluma : Açık havaya çıkarın. Eğer hemen kendine gelmiyorsa, ek tedavi için en yakın tıp merkezine nakledin. Deriyle Temas : Kirlenmiş giysileri uzaklaştırın. Deriyi bol suyla en az 15 dakika yıkayın ve ardından varsa sabun ve suyla yıkayın. Eğer kızarıklık, şişme, ağrı oluşursa ve/veya su toplarsa, tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. Yüksek basınçlı ekipman kullanılırken, ürün derinin altına enjekteolabilir. Yüksek basınçtan kaynaklanan yaralanma olursa, yaralı hemenhastaneye gönderilmelidir. Belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeyin. Gözle Temas : Bol suyla gözleri yıkayın. Kalıcı bir tahriş oluşmuşsa tıbbi yardıma başvurun. Yutma : Yutulursa, kusturmaya çalışmayın: tedavi için en yakın sağlık merkezine gidin. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutun. İlk 6 saatte aşağıdaki gecikme belirtilerinden herhangi biri ortayaçıkarsa, en yakın sağlık merkezine başvurun: 101 F'den (38.3 C) yüksekateş, nefes darlığı, göğüste sıkışma ya da sürekli öksürük veyahırıltılı nefes alma. Ağızdan hiçbir şey vermeyin. Hekime Tavsiye : Semptomlara göre bir tedavi uygulayın. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 2/11

3 Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırın. Spesifik Tehlikeler : Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Havadaki katı ve sıvı partiküllerle gazın (duman) kompleks bir karışımı. Karbon monoksit. Kükürt oksitleri. Tanımlanmamış organik ve inorganik bileşikler. Yanma tamamlanmazsa karbon monoksit ortaya çıkabilir. Su üzerinde yüzer ve yeniden alev alabilir. Parlama noktasının altındaki sıcaklıklarda bile alevlenebilen buharlar bulunabilir. Uygun Yangın Söndürme Ortamı Uygun Olmayan Söndürücü Madde : Köpük, su püskürtme veya su zerrecikleri. Kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum ve toprak sadece küçük yangınlarda kullanılabilir. : Yanan ürünün üzerine doğrudan su püskürtmeyin; aksi halde buhar patlaması meydana gelebilir ve yangın yayılabilir. Su köpüğü söndürdüğü için köpük ve suyu aynı anda aynı yüzey üzerinde kullanmaktan kaçının. İtfaiyeciler için Koruyucu : Tam koruyucu elbise giyin ve bağımsız solunum aygıtı kullanın. Donanım. Ek Tavsiye : Bitişik konteynerleri su püskürterek soğuk tutun. 6.KAZA SONUCU YAYILMALARA KARŞI ÖNLEMLER Dökülmüş veya salıverilmiş materyalle temastan kaçının. Kişisel koruyucu donanımın seçimine ilişkin tavsiyeler için Materyal Güvenlilik Verileri Belgesi Bölüm 8'e bakınız. Malzemenin atılması hakkında bilgi almak için 13. Bölümüne bakınız. Tüm ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uyunuz. İşi olmayan personeli bölgeden uzaklaştırın. Maddenin etkilediği bölgeyi iyice havalandırın. Koruyucu önlemler : Buğu ve buharı solumayın. Elektrikli ekipmanları kullanmayın. Mümkünse kişisel risk almadan sızıntıları kapatın. Çevredeki tüm muhtemel tutuşturucu kaynakları uzaklaştırın. Çevreye bulaşmasını önlemek için uygun muhafazalar kullanın. Kum, toprak veya diğer uygun bariyerleri kullanarak yayılmasını veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini engelleyin. Gazı dağıtmaya veya örneğin sis spreyleri kullanarak akışını güvenli bir yere doğru yönlendirmeye çalışın. Statik deşarja karşı önleyici tedbirler alın. Bütün donanımı bağlayıp topraklayarak elektrik devamlılığını garantiedin. Temizleme Yöntemleri : Küçük ölçekli sıvı dökülmelerinde (< 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, mekanik bir yöntemle, etiketlenmiş ve sızdırmazlık sağlanmış bir konteynere alın. Kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Büyük ölçekli sıvı dökülmelerinde (> 1 bidon), geri kazanmak veya güvenli biçimde bertaraf etmek için, vakumlu bir araç gibi mekanik bir yöntemle bir tanka alın. Kalıntıları suyla yıkayarak uzaklaştırmayın. Kirlenmiş atık gibi işleme sokunuz. Kalıntıların ya buharlaşmasına izin verin ya da uygun emici bir madde kullanarak emdirip uzaklaştırın ve güvenli biçimde betaraf edin. Kirlenmiş toprağı uzaklaştırın ve güvenli biçimde bertaraf edin. Yerel yönetmeliklere uygun olarak açıkça işaretlenmiş uygun 3/11

4 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu bir atık madde veya ıslah etme konteynırına kürekle doldurun. Ek Tavsiye : Halkın veya çevrenin maruz kalması veya maruz kalma olasılığının ortaya çıkması durumunda yetkili makamlara ihbarda bulunun. Önemli miktarda sızıntıların kontrol atına alınamaması halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir. Denize dökülme durumunda, MARPOL Ek 1 Yönetmelik 26'da belirtildiğigibi, Gemilerde Yağ Dökülmesi Acil Planı [Shipboard Oil PollutionEmergency Plan (SOPEP)] kullanılmalıdır. 7. ELLEME VE DEPOLAMA Genel Önlemler : Buharını solumaktan veya madde ile temastan kacınınız. Sadece iyi haval andırılmıs alanlarda kullanınız.dokunduktan sonra iyice yıkayınız. Kisisel koruyucu ekipman seciminde yol gösterici olması icin MSDS'in 8. bölümüne bakınız.# Bu veri föyündeki bilgileri, bu malzemenin güvenli bir biçimde elleçlenmesi, depolanması ve atılması için uygun kontrollerin belirlenmesine yardımcı olmak üzere, yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesinde girdi olarak kullanın. Bulaşmış giysileri yıkamadan önce iyi havalandırılan bir alanda havada kurutun. Yangınları önlemek için bulaşmış bütün bezleri veya temizlik malzemelerini uygun bir şekilde atın. Dökülmeleri önleyin. Buhar, sis ve aerosolların solunması riski varsa, yerel egzos havalandırmayı kullanın. Asla ağzınızla sifonlama yapmayın. Bulaşmış deri eşya, ayakkabılar dahil, temizlenemez ve yeniden kullanımını önlemek için yok edilmelidir. Ele alma, ürün nakli, depolama ve tank temizligi ile ilgili kapsamli tavsiye almak için ürünün tedarikçisine basvurunuz. Bakım ve yakıt doldurma etkinlikleri - Buharları solumaktan ve deriyle temasından kaçının. Elleçleme : Buhar ve/veya buğu solumaktan kaçının. Deriyle uzun süreli veya tekrarlı temasdan kaçının. Kullanırken bir şey yemeyin ve içmeyin. Açık ateş kaynaklarını söndürün. Sigara içmeyin. Parlama yaratabilecek kaynakları uzaklaştırın. Kıvılcım yaratmayın. Tüm ekipmanları topraklayın. Pompalama sırasında elektrostatik yüklenme (şarj) oluşabilir. Elektrostatik deşarj yangına neden olabilir. Buharı havadan ağırdır, zemin boyunca yayılır ve uzak bir noktada alev alması mümkündür. Depolama : Bidon ve küçük konteyner deposu: En fazla 3 adet varil üst üste koyulabilir. Uygun biçimde etiketlenmiş ve kapatılabilen konteynerler kullanın. Tank depolaması: Tanklar, bu ürün için kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmalıdır. Dökme ürün depolama tanklarının etrafı çevrilmelidir (setli). Tankları, ısı ve diğer ateş kaynaklarından uzakta bulundurun. Etrafı çevrilmiş (setli), iyi havalandırılan bir alanda, güneş ışığı, tutuşturucu unsurlar ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutularak depolanmalıdır. Tanklardan gelen buhar atmosfere salınmamalıdır. Depolama sırasında havalanma kayıpları uygun bir buhar işleme sistemi ile kontrol altına alınmalıdır. Buhar havadan ağırdır. Çukurlarda ve kapalı boşluklarda birikmesine karşı dikkatli olun. 4/11

5 Dökülme durumunda etrafa yayılmasını önlemek için, sızdırmaz döşemeli (düşük geçirgenlikli) sınırlandırılmış bir alanda tutun. Su girişini önleyiniz. Ürün Transferi : Etrafa saçarak doldurmaktan kaçının. Tankı (karayolu tanker araçlarındaki tanklar gibi) doldurduktan sonra kapak veya menholleri açmadan önce 2 dakika bekleyin. Tankı (büyük depolama tankları için) doldurduktan sonra kapak veya menholleri açmadan önce 30 dakika bekleyin. Kullanılmadıkları zaman konteynerleri kapalı tutun. Doldurma, boşaltma ve işleme sırasında basınçlı hava kullanmayın. Ürün transferinden kaynaklanan kirlenme, daha önceden benzin içermiş tankların üst kısmında hafif hidrokarbon buharının oluşmasına neden olabilir. Herhangi bir ateş kaynağı mevcutsa, bu buhar patlayabilir. Kısmen dolu konteynerlerdeki tehlike tam dolu olanlara oranla daha büyüktür. Bu yüzden, kullanım, transfer ve numune alma etkinlikleri büyük bir özenle gerçekleştirilmelidir. Önerilen Materyaller : Konteynerler veya konteyner astarları için yumuşak çelik, paslanmaz çelik kullanın. Gereksiz yangın tehlikesinin bulunmadığı uygulamalarda alüminyum da kullanılabilir. Uygun malzemelere örnekler: bu ürün ile uyumluluğu özel olarak test edilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Viton (FKM). Konteyner astarları için aminle sertleştirilmiş epoksi boya kullanın. Sızdırmazlık contaları ve salmastralar için: grafit, PTFE, Viton A, Viton B kullanın. Uygun Olmayan Materyaller : Bazı sentetik malzemeler, malzemenin özelliklerine ve amaçlanan kullanıma bağlı olarak konteynerler veya konteyner astarları için uygun olmayabilir. Kullanılmaması gereken malzemelere örnek olarak; doğal kauçuk (NR), nitril kauçuk (NBR), etilen propilen kauçuk (EPDM), polimetil metakrilat (PMMA), polistiren, polivinil klorür (PVC), poliizobutilen. Bununla birlikte, bazıları eldiven malzemesi olarak uygun olabilir. Konteyner Tavsiyesi : Konteynerler, boşaltılmış olanlar bile patlayıcı buharlar içerebilir. Konteynerlerin üzerinde veya yakınında kesme, delme, taşlama, kaynak veya benzeri işler yapmayın. Ek Bilgi : Ele alma ve depolama tesisleri ile ilgili tüm yerel yönetmeliklerin izlenmesini garantileyiniz. 8. ÜRÜNE MARUZ KALMA SINIRI/KİŞİSEL KORUMA Bu dökümanda Amerika Resmi Endüstriyel Hijyen (ACGIH) değeri belirtilmişse, sadece bilgi için belirtilmiştir. Mesleki Maruz Kalma Sınırları Madde Kaynak Tip ppm mg/m3 İşaretleme Düzeni (Notasyon) Fuels, diesel ACGIH TWA 100 mg/m3 5/11

6 ACGIH [Solunabilir parcacik ve buhar.] SKIN_DES [Solunabilir parcacik ve buhar.] toplam hidrokarbon olarak Deriden emilebilir. toplam hidrokarbon olarak Madde Kaynak Tehlike Tayini Fuels, diesel ACGIH Hayvanlarda karsinojen olduğu doğrulanmıştır, ancak insanlar üzerindeki karsinojen etkisi bilinmemektedir. Maruz Kalma Kontrolleri : Koruma düzeyi ve gerekli kontrollerin tipleri potansiyel maruk kalma koşullarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yerel koşullara ilişkin bir risk değerlendirmesine dayanarak kontrolleri seçiniz. Uygun önlemler şunları içerir: Mümkün olduğu ölçüde yalıtılmış sistemler kullanılır. Maruz kalma talimatnamelerinin/sınırlarının altında bulunan havadaki konsantrasyonları kontrol altına almak için yeterli havalandırma. Yerel egsoz havalandırması önerilmektedir. Acil durumda kullanım için göz banyoları ve duşlar. Kişisel Koruyucu Donanımı : Kişisel koruyucu donanımı (KKD) önerilen ulusal standartlara uymalıdır. KKD tedarikçilerinden kontrol edin. Solunum Koruması : Havadaki konsantrasyonun işçi sağlığını korumak için yeterli derecede kontrol edilemediği yerlerde, ilgili yerin şartlarına göre seçilmiş ve yerel mevzuata uygun koruyucu nefes cihazları kullanın. Koruyucu nefes cihazları tedarikçileri ile durumu görüşün. Hava filtreli nefes cihazlarının uygun olmadığı yerlerde(örneğin havadaki konsantrasyonun yüksek olduğu, oksijen yetersizliği riskinin bulunduğu dar mekanlarda) uygun basınçlı Nefes Cihazları kullanın. Hava filtreli nefes cihazlarının kullanılabildiği yerlerde uygun bir maske-filtre ikilisi seçin. Tüm solunum koruma ekipmanları ve kullanımı yerel yönetmeliklere uymak zorundadır. El Koruma : Etkin el bakımı sağlamak için bireysel hijyen önemlidir. Eldivenleryalnızca eller temizken giyilmelidir. Eldivenleri kullandıktan sonra,eller iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Parfüm içermeyen birnemlendiricinin kullanılması önerilir. Bir eldivenin uygunluğu ve dayanıklılığı, kullanıma, yani temasın sıklığı ve süresi, eldiven malzemesinin kimyasal direnci, eldivenin kalınlığı ve el ve parmakların içinde ustalıkla kullanılabilmesine bağlıdır. Eldiven tedarikçilerinden daima tavsiye alın. Kirlenmiş eldivenler değiştirilmelidir. İlgili bir standarda (örneğin Avrupa EN374, ABD F739) uygun olarak test edilen eldivenleri seçin. Maruziyetin uzun süreli olması veya sık sık tekrarlanması halinde Nitril eldivenlerin (Geçirgenlik süresi > 240 dakika) kullanılması daha uygun olabilir. Kazara temasa/sıçramaya karşı korunmak için 6/11

7 Neopren veya PVC eldivenler kullanılabilir. Gözün Korunması : Kimyasal sıçrama gözlüğü (kimyasallara karşı tekli gözlük). AB Standardı EN 166#ya göre onaylanmıştır. Koruyucu Giysi : Kimyasallara dayanıklı eldiven/kolçak, çizme ve önlük (sıçrama riski varsa). İzleme Yöntemleri : OEL ile uyum sağlandığını ya da maruz kalma kontrollerinin yeterli olduğunu teyit etmek için işçilerin nefes aldıkları bölgelerde ya da genel olarak işyerinde havadaki maddelerin konsantrasyonlarının izlenmesi gerekebilir. Bazı maddeler için biyolojik izleme uygun olabilir. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER : Buhar içeren havanın dışarı atılmasında, tehlikeli maddelerin emisyonuna ilişkin yerel şartlara uyulmalıdır. Görünüm : Sarı. Soluk sap rengi.. Renksiz. Sıvı. Koku : Reodorant içerebilir.. İlk Kaynama Noktası ve : C / F Kaynama Aralığı Akma noktası : <= 6 C / 43 F Parlama noktası : > 55 C / 131 F Üst / alt Yanabilirlik ya da : 1-6 %(V) Patlama sınırları Kendiliğinden ateşleme : > 220 C / 428 F sıcaklığı Buhar basıncı : < 0,1 hpa 'de 20 C / 68 F Yoğunluk : 0,82-0,845 g/cm3 'de 15 C / 59 F Bölünme katsayısı: n- : 3-6 oktanol/su Kinematik viskozite : 2-4,5 mm2/s 'de 40 C / 104 F 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kararlılık Kaçınılması Gereken Koşullar Kaçınılması Gereken Materyaller Tehlikeli Ayrışma Ürünleri : Normal kullanım koşullarında kararlı. : Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının. : Güçlü oksitleyici reaktifler. : Normal depolama sırasında zararlı bozunma ürünlerinin oluşması beklenmez. Termal ayrışma büyük ölçüde koşullara bağlıdır. Bu materyal yanmaya veya termal olarak veya oksitlenme yoluyla yıkıma uğradığında, havada bulunan katılar, sıvılar ve karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür oksitler ve diğer organik bileşikleri içeren gazlardan oluşan kompleks bir karışım meydana gelecektir. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Değerlendirme için temel : Verilen bilgiler ürün verilerine ve bileşenler hakkındaki bazı bilgilere ve benzeri ürünlerin toksikolojisine dayanmaktadır. 7/11

8 Akut Oral Toksisite / Ağız Yoluyla Akut Zehirleme Akut Dermal Toksisite / Akut Deri Zehirlemesi Akut İnhalasyon Toksisitesi / Akut Solunum Zehirlemesi : Düşük toksisite: LD50 >2000 mg/kg, Sıçan Yutma veya kusma sırasında ciğerlerin içine aspirasyon ölümle sonuçlanabilecek kimyasal kökenli akciğer iltihabına neden olabilir. : Düşük toksisite: LD50 >2000 mg/kg, Tavşan : Orta derecede toksik: LC50 >1-5 mg/l / 4 h, Sıçan Yüksek konsantrasyonlar merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olarak baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısına yol açabilir; solumanın devam etmesi bilinç kaybı ve/veya ölüm ile sonuçlanabilir. Deride tahriş : Deriyi tahriş edici. Gözde tahriş. : Hafifçe tahriş edici olması beklenmektedir. Solunum yollarında tahriş. : Buhar veya buğuların solunması solunum sisteminin tahriş olmasına neden olabilir. Duyarlılaşma : Deride hassasiyet yaratması beklenmemektedir. Tekrarlanan doz toksisitesi : Uzun süre ya da tekrarlanarak maruz kalındığında organlarda hasara neden olur. Kan. Timus. Karaciğer. Mütajenik. : Test tübü içinde yapılan mutasyon çalışmaları, mutasyona uğramaetkinliğinin 4-6 halkalı polisilik aromatik içerikle ilişkili olduğunugöstermiştir. Kanserojenlik : Eski haline getirilememe riski. Tekrarlı biçimde cilt ile teması hayvanlarda tahriş ve cilt kanserine neden olmuştur. Üreme ve Gelişimsel Toksisite 12. EKOLOJİK BİLGİLER : Fertiliteyi (doğurganlığı) bozması beklenmemektedir. Birikmeli bir toksik madde olması beklenmemektedir. Verilen bilgi, bileşenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadır. Yakıtlar, tipik olarak birkaç rafineri akışı karıştırılarak eldeedilmiştir. Çeşitli hidrokarbon karışımları için ekotoksikolojikçalışmalar yapılmıştır ancak katkı maddesi içerenler için yapılmamıştır. Akut Toksisite : Toksik: LL/EL/IL mg/l (suda yaşayan organizmalara) (LL/EL50 sulu test özü hazırlamak için gerekli nominal ürün miktarı olarak ifade edilir). Kronik Toksisite Balık : NOEC/NOEL expected to be > <= 0.1 mg/l (based on modeled data) : NOEC/NOEL expected to be > <= 1.0 mg/l (based on modeled data) Suda yaşayan omurgasızlar Hareketlilik : Su üstünde yüzer. Su ve toprak yüzeylerinde kısmen buharlaşır ancak bir gün sonra büyük bir bölümü kalır. Büyük hacimlerde toprağa nüfuz edebilir ve yeraltı sularını kirletebilir. Uçucu bileşenler içerir Dayanıklılık/Ayrışma : Belli başlı bileşenler kendiliğinden biyolojik olarak parçalanabilir Uçucu bileşenler, havadaki fotokimyasal tepkimelerle hızla oksitlenir. 8/11

9 Biyolojik birikim : Biyolojik olarak birikmesi muhtemel bileşenler içerir Diğer İstenmeyen Etkiler : Su üzerinde oluşan filmler oksijen transferini etkileyebilir ve organizmalara zarar verebilir. 13. BERTARAF EDİLMESİ İLE İLGİLİ KONULAR Maddesel Atık : mümkünse geri kazanın veya geri dönüştürün. Yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uygun atık sınıflandırması ve atma yöntemlerine karar vermek üzere, oluşan materyalin toksitivite fiziksel özelliklerini belirleme sorumluluğu atığı üreten tarafa aittir. Çevreye, kanalizasyona veya akarsulara atmayın. Toprağa drenajına izin vererek tank dibinde biriken suyu bertarafetmeyin. Bu, toprak ve yeraltı sularının kirlenmesine yo açacaktır. Bir döküntü veya tank temizliğinden kaynaklanan atıklar yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarılmalı, tercihen tanınan bir toplayıcı veya taşerona teslim edilmelidir. Toplayıcı veya taşeronun yetkinliği önceden saptanmalıdır. Ambalajların elden çıkarılması : Varil imalatçılarına veya metal imalatçılarına gönderin. Ambalajları iyice akıtarak boşaltın. Akıtarak boşalttıkttan sonra, kıvılcım ve ateşten uzak emin bir yerde havalandırın. Artıklar parlama noktasının üzerinde ısıtıldığı taktirde patlama tehlikesine neden olabilir. Temizlenmemiş varilleri delmeyiniz, kesmeyiniz veya kaynak yapmayınız. Toprak, su veya çevreyi atık konteyneri le kirletmeyin. Herhangi yerel geri alım ya da atık elden çıkarma yönetmeliklerine uyunuz. Yerel mevzuat : Atıkların elden çıkarılması yürürlükteki bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yerel yönetmelikler bölgesel ve ulusal gereklerden daha katı olabilir ve bunlara uyulmalıdır. 14. NAKLİYE BİLGİLERİ ADR Sınıf : 3 Paketleme grubu : III Sınıflandırma kodu : F1 Tehlike teşhis no. : 30 UN No. : 1202 Tehlike etiketi (birincil risk) : 3 Uygun nakliye adı : Dizel Yakıt Çevresel Zarar : E1 RID Sınıf : 3 Paketleme grubu : III Sınıflandırma kodu : F1 Tehlike teşhis no. : 30 UN No. : /11

10 Tehlike etiketi (birincil risk) : 3 Uygun nakliye adı : Dizel Yakıt Çevresel Zarar : E1 IMDG Kimlik numarası UN 1202 Uygun nakliye adı DIESEL FUEL Sınıf / Bölüm 3 Paketleme grubu III Deniz kirletici madde: Evet IATA (Ülke farklılıkları geçerli olabilir) UN No. : 1202 Uygun nakliye adı : Diesel fuel Sınıf / Bölüm : 3 Paketleme grubu : III Çevresel Zarar : E1 Ek Bilgi : Deniz yoluyla toplu sevkiyatlarda MARPOL kuralları geçerlidir. 15. MEVZUAT BİLGİLERİ Mevzuat bilgilerinin kapsamlı olması amaçlanmamaktadır. Bu materyal için diğer yönetmelikler geçerli olabilir EC Sınıflandırması : Kanserojen, kategori 3. Zararlı. Tahriş edici. Çevre için tehlikeli EC Sembolleri : Xn Zararlı. N Çevre için tehlikeli EC Risk İbareleri : R40 Eski haline getirilememe riski. R20 Solunduğunda zararlı. R38 Deriyi tahriş edici. R65 Zararlı: yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. R51/53 Suda yaşayan canlılar için toksik. Su ortamında uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. EC Güvenlik İbareleri : S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. S36/37 Uygun koruyucu giysi ve eldiven giyin. S61 Çevreye serbest bırakılmasına mani olun. Özel talimatlara/güvenlik veri föylerine bakın. S62 Yutulduğu taktirde kusturmaya çalışmayın: derhal doktora başvurun ve bu ambalajı veya etiketi gösterin. Sınıflandırma tetikleyici bileşenler : Yakıt içerir, dizel. 16. DİĞER BİLGİLER Ek Bilgi : Bu belge, bu ürünün güvenli depolanması, taşınması ve kullanımı içinönemli bilgiler içerir. Bu belgedeki bilgiler, organizasyonunuzdagüvenlik konularından sorumlu kişinin dikkatine sunulmalıdır. 10/11

11 R-ifade(ler)i R20 Solunduğunda zararlı. R38 Deriyi tahriş edici. R40 Eski haline getirilememe riski. R51/53 Suda yaşayan canlılar için toksik. Su ortamında uzun vadeli ters etkiler yaratabilir. R65 Zararlı: yutulduğunda akciğerde tahribata yol açabilir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Versiyon Numarası : 1.2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Geçerlilik Tarihi Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Revizyonları Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Yönetmeliği : : Sol kenarda yer alan dikey çubuk ( ) önceki versiyondan bir değişikliği göstermektedir. : Bu güvenlik verileri föyünün içeriği ve formatı, Komisyon Direktifi 91/155/EEC'yi ikinci kez tadil eden 27 Temmuz 2001 tarihli Komisyon Direktifi 2001/58/EC'ye uygundur. Kullanım ve Kısıtlamalar : Bu ürün, önceden tedarikçi firmanın tavsiyesi alınmaksızın, Bölüm 1'de önerilen uygulamaların dışında kullanılmamalıdır. Bu ürün, ateş yakmak ya da daha parlak hale getirmek ve cildi temizlemek amacıyla solvent ya da temizlik maddesi olarak kullanılmaz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Dağılımı : Bu dokümandaki bilgiler bu ürünü ele alabilecek tüm kişilerin kullanımına sunulmalıdır. Feragat : Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve ürün, sadece sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin gereksinmeler maksadıyla tanımlanmaktadır Bu sebeple ürün'ün herhangi spesifik bir özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır 11/11

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ġġrket/ġġletmenġn TANIMI Madde Adı : Kullanım alanları : Polistiren, kauçuklar ve reçinelerin üretimi için baz kimyasal. Ürün Kodu : Q9211, Q9215 Ġmalatçı/Tedarikçi : Shell Chemicals

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL 1.ÜRÜN VE ġġrket TANIMI GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Ürün ismi: Numara: 000000000000499202 Kimyasal Özellikleri: Glikoller CAS-No.: 57-55-6 EĢanlamlıları: Propilen Glikol, PG, 1,2-Dihidroksipropan, Monopropilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı