YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR GiRiş Vedat PıNARLı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışı, düzensiz kentleşme, büyük yerleşim merkezlerine olan hızlı nüfus akımı ve sanayileşme gibi temel nedenler sonucu oluşan katı atıkların tanımı ve tipleri ve değerlendirilme yolları makalede ayrı ayrı sunulacaktır. Bunun yanısıra Türkiye'deki katı atıkların durumu, yerleşim merkezlerinde katı atıkların toplanma ve taşınma sorunları, depolanması, dönüştürüm olanakları ve teknolojileri ile belediyelere düşen görevlere değinilecektir. KURUMSAL VE HUKUKI YAPI Yurdumuzda çöp ve atıklarla ilgili ayrıntılı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, çeşitli kanun, yönetmelik ve tüzüklerde bazı düzenlemeler yapılarak bir kısım kuruluşlar görevlendirilmiştir. Bunlardan; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanunla ilgili çıkarılan yönetmelik ve tüzüklerde konuya ışık tutacak hükümler yer almaktadır sayılı Belediye ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunlarında genel temizlik ve atıkların toplanması ve bertarafedilmesi işleri, belediyelerin görevleri arasında yer almıştır. Bunlardan başka; başta 2872 sayılı Çevre Kanunu olmak üzere 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda, Su Ürünleri Kanunu'nda, Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu' nda, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde, Belediye Sıhhi Zabıta Talimatnamesinde, Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde çöp ve katı atıkların toplanma, depolanma ve bertaraf edilmesi ile ilgili konularda düzenlemeler yer almaktadır. 1 Konu ile ilgili resmi kuruluşlar arasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve beledi Y. Doç. Dr., 19 Mayıs Üniversitesi. Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. 1 Ahmet Samsunlu ve Veysel Eroğlu. V.D., (1991) "Çevre Korumada Öncelikler" Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, s Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt I, Sayı 4, Temmuz 1992, s

2 24 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER yeler sayılabilir. Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümleri ile Tübitak Çevre Araştırmaları Grubu konunun teknik yönünde çalışmalar yapmaktadır. Diğer yandan, Çevre Bakanlığı tarafından, Katı Atık Yönetmeliği hazırlanmıştır. 14 Mart 1991 tarih, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, bu yönetmelik ile zararlı atık sınıfına girmeyen, evsel, sanayi ve ticarethane atıklarının evsel nitelikli olanları ile sanayi tesislerinin arıtma çamurları kontrol altına alınabilecektir. Yine bu yönetmelik ile katı atık üretim ve bertaraf aşamalarında uyulacak esaslar belirlenmiş, atıkların kaynağında minimize edilmesi ve ayrı ayrı toplanması konularında yönlendirmeler yeralmıştır. Yönetmelikte plastik ve metal esaslı malzemelerden imal edilen kaplar ile bunların içlerinde bulunan maddelere göre tasnifler yapılmış ve kota ile depozito uygulaması getirilmiştir. Yönetmelik kota uygulamasında izin yetkisini Çevre Bakanlığı bünyesinde toplamıştır. Ruhsat mekanizması getirilen yönetmelikte, valiliklere ve belediyelere inşaat ve işletme ruhsatı verme yetkisi tanınmıştır. Diğer yandan yönetmelik taslağında katı atıkların değerlendirilmesi ve bertarafı, toplanması ve taşınması, depolanması, kompostlaştırılması, yakılması, katı atık işleme tesislerine inşa ve işletme ruhsatı verilmesi, arıtma çamurlarının tarımda kullanılması konularında hem idari, hem de teknik detaylandırmalar yer almıştır. 2 Bu yönetmeliğin uygulamada aktif olarak yer almasıyla özellikle sanayi tesislerinden oluşan ve zararlı atık sınıfına girmeyen arıtma tesisi çamurlarının, faydaya dönüşmesinin sağlanması yönünde, olumlu gelişmeler sağlanacaktır. KATl ATıKLARıN TANıMı VE ÖZELLİKLERİ Genelolarak katı atık terimi: Meskun bölgelerde evlerden atılan katı atıkları (çöpler), - Park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarını, - Cadde süprüntülerini, - İri katı atıkları (büyük hacimli atıkları), - Zararlı atık sınıfına girmeyen, evsel katı atık özelliklerine haiz sanayi ve ticarethane katı atıklarını, Evsel atıksu arıtma tesislerinden atılan arıtma çamurlarını, Hafriyat toprağı ve inşaat molozlarını, - Ve özel veya resmi kuruluşlar ve şahıslarca üretilen ve çeşidi, özelliği ve miktarı itibarı ile insan sağlığına zarar veren, su ve havayı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde içeren, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıkları kapsar. 2 Resmi Gazete, 14 Mart 1991, Sayı: 20814, s. 4.

3 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU 25 Halk dilinde 'çöp' olarak bilinen katı atıkların toplanmasında, değerlendirilmesinde ve uzaklaştırılmasında kullanılacak yöntemleri sağlıklı bir şekilde seçebilmek için atıkları tanımak ve özelliklerini bilmek gerekir. Söz konusu bu özellikler şunlardır: Miktar Ebat Bir yörede şahıs başına ortaya çıkan çöp miktarı veya toplam miktar, mevsimsel değişikliklerden başka, hayat standartlarının değişmesi ile de zamanla önemli değişmeler gösterir. Katı atıkların ebat dağılımı, tekrar kullanma, geri kazanma ve uzaklaştırma işlemleri için önemli bir veri teşkil edebilir. Ebat dağılımını belirlemek üzere atıklar periyodik olarak elek analizine tabi tutulmalı ve her elekte kalan atık miktarı tayin edilmelidir. KompozisyonÇöplerin içinde bulunan maddelerin cins ve miktarının bi (Bileşimi) linmesi hangi maddelerin tekrar kullanılabileceği veya geriye kazanılabileceği ve bunlardan sağlanacak gelirin hesaplanması ile birlikte en uygun imha veya uzaklaştırma yönteminin tespiti için de gereklidir. 3 TÜRKİYE'DE UYGULANMAKTA OLAN ÇÖP TOPLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ Çöpler yurdumuzda önemli bir çevre ve sağlık problemini oluşturmaktadır. Zira evlerden ve sokaklardan başlanılarak gelişigüzel toplanmakta ve depolanmaktadır. Bu konuda toplumumuzda yeterli bilincin oluşturulamaması yanında, gerekli teknik ve hukuki düzenlemelerin yapılmamış olması, çevre sağlığı yönünden çöplerin yol açtığı olumsuzlukları daha da artırmaktadır. ÇÖPLERIN TOPLANMASı Şehirlerimizde çöpler belediyeler tarafından toplanmaktadır. Ancak çöpler toplanırken kaynakta ayıklama veya en basit şekilde kuru-yaş ayırımı yapılmadığından, depolama, imha ve geri kazanmada büyük sorunlar meydana gelmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte çöplerin miktarı ve bileşenleri de değişmektedir. Son yıllarda evsel çöpler içindeki plastik madde miktarında büyük artışlar görülmektedir. Ayrıca, pil, akü, boya kutusu, kullanılmış ilaç vb. tehlikeli atıkların oranı da her geçen gün artmaktadır. Kamuoyunun yeterli bilinçte olmaması yanında, yetersiz ve eksik çöp toplama sistemimiz de, kaynakta ayırma 3 Kriton Curi, "Katı Atıklar", çevrevelnsan, T.C. Başbakanlık çevre Genel Müdürlüğü Yayını, Yıl: 3, S. 9, 1988, s. 8.

4 26 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER ya imkan vermemektedir. Bu durum sokaktan başlayarak depolama ve imha noktasında sorunlara neden olmaktadır. Türkiye genelinde tek tip çöp toplama ve taşıma araçları kullanılmamaktadır. Kap ve araçlar şehirden şehire farklılık gösterdiği gibi, aynı şehir semtlerinde de farklılık göstermektedir. Evlerde çöp kovalarında veya naylon torbalarda biriktirilen çöpler değişik boyut ve hacimdeki çöp toplama kaplarına boşaltılmaktadır. Çöp toplama kapları ile taşıma araçları farklı özellikte olduğundan, çöp bidonunun araca boşaltılması zaman ve işgücü kaybına neden olmakta, ayrıca göze hoş olmayan görüntüler sergilenmekte, koku ve benzeri kirliliğe sebep olmaktadır. Çöp bidonlarının zamanında boşaltılmaması, devrilmesi, sıvı atıkların sokaklara sızması şehirlerimiz ve çevre sağlığı yönünden hiç de hoş olmayan görüntüler sergilemektedir. 4 ÇÖPLERIN DEPOLANMA VE IMHA EDILMESI Depolama, atıkların son olarak yerleştirildikleri yer olarak tanımlanırsa da, atıklar depolandıkları yerde az veya çok hareket halindedirler. Yağmur suyu katı atığın bünyesine girer, çeşitli mineral esaslı veya organik maddeler çöker ve kirli sızıntı suyu olarak çıkar. Bu sızıntı suyu, zemin suyunu korumak amacı ile, taban geçirimsiz yapılarak veya drenaj yolu ile toplanmalı ve temizlenmelidir. Katı atığın bünyesinde oksijensiz yaşayabilen organizmaların bulunduğu bir ortam mevcuttur. Atığın organik komponentleri mikro-organizmalarca ayrıştırılır. Büyük ölçüde metan ve karbondioksit içeren gazlar oluştuğu gibi, çok yoğun koku çıkaran, kısmen sağlığa zararlı olarak nitelendirilebilecek bileşikler de oluşur. Modern bir depolamada gazlar emilir ve olanaklar içinde, bir işlem sonunda, elektrik veya ısı elde etmek amacı ile enerji taşıyıcı olarak değerlendirilir, yoksa yakılır. Bir depolama tesisinden çevreye gürültü, toz ve koku emisyonları yayılır. Hatta depolama yerine doğru yoğun bir çöp arabası trafiği de kamuya açık yollarda ek bir yük yaratabilir. Depolama yerinde kemirgen hayvanlar, kargalar, martıların daha sık gözlenmesi de nadir bir olay değildir. Depolama tesisi, çevreye zarar verecek etkilerini karşılamak için, yerinin seçimi ile, yapı, teknik ve personel donanım ı ve işletme açısından özel İsteklere cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. 5 Evsel atıkları düzenli depolamak maksadıyla inşa edilen depolara, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla; 4 T.C. Çevre Bakanlığı. 2000'li Yıııara DOAnı çevre, Ankara 1991, s Oktay Tabasaran, "Katı Atık Depolama Tekniği", Türk-Abnan Çevre Teknolojisi Semineri, İstanbul 1987.

5 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU Sıvıların ve sıvı atıkların, 2. Akıcılığı kayboluncaya kadar suyu alınmamış arıtma çamurlarının, 3. Patlayıcı maddelerin, 4. Hastane ve klinik atıklarının, 5. Hayvan kadavralarının, 6. Depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenme ve kokuya sebep olabilecek atıkların, 7. Radyoaktif madde ve atıkların, 8. Tehlikeli atık sınıflarına giren katı atıkların, depolanması yasaktır. 6 ÇÖPLERİN IMHASı VE UZAKLAşTıRıLMASı Katı atıkların uzaklaştırılmasında: 1. Gelişigüzel atma (düzensiz depolama), 2. Düzenli depolama, 3. Kompostlama, 4. Yakma, 5. Piroliz, yöntemleri kullanılmaktadır. Çöplerin uzaklaştırılması için yöntem seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. Seçilen yöntem: a. Halkın bedeni ve ruhi sağlığını olumsuz etkilememeli, b. Yerüstü ve yeraltı suları ile toprağı kirletmemeli, c. Bitki örtüsü ve canlıları olumsuz etkilememeli, d. Havayı kirletmemeli, e. Çevreye estetik açıdan zarar vermemelidir. 7 GELIşIGÜZEL ATMA VE DÜZENSIZ DEPOLAMA Türkiye'de en yaygın şekilde kullanılan bu yöntemde, çöpler hiçbir önlem alınmadan bir alana atılıp bırakılmaktadır. Sonuç olarak yeraltı suları kirlenmekte, rahatsız edici kokulara, yangınlara ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. DÜZENLI DEPOLAMA Bu sistemde seçilen alanın önce geçirimsizliği sağlanmaktadır. Çöplerden kaynaklanan sızıntı sulannı toplayacak drenaj sistemi de yapılmaktadır. Bu ola 6 Resmi Gazete, 14 Mart Sayı: 20814, s Georg Tchobanoglous., (et. al.) Solid W utes Engineering Principles and Management Issues, Mc Grow Hill Book Company, 1977, s

6 28 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER naklar sağlandıktan sonra çöplerin sahaya dökülmesine başlanmaktadır. Bu yöntemle, depolama sahasına dökülen çöplerde bir arada bulunan organik maddeler bozuşma neticesinde, CO 2, CH 4, NH 3 ve H 2 S gazları ile suya dönüşmektedir. Bunlardan metan (CH 4 ) kalorifik değeri yüksek yanıcı bir gazdır. Bu nedenle, sözkonusu gazın eneıji üretimi için kullanılması önerilmektedir. Ayrıca, bozuşma sonucunda sahada çökmeler görülmekte ve bu sahaların yeşil alan olarak bırakılması önerilmektedir. KOMPOSTLAMA Bu, proses çöplerin içinde bulunan organik maddelerin aerobik şartlar altında bozuşmasından ibarettir. Proses tarifi şöyle özetlenebilir: a. Organik maddeleri ayıklama, b. Ebat küçültme, c. Homojenize etme, d. Aerobik şartlarda stabilize etme, e. Kullanıma hazırlama. Kompost, birçok kişinin ileri sürdüğünün aksine gübre değildir. Kompost, organik madde muhtevası yüksek bir toprak düzenleyicisidir. Kompost, toprakta humus etkisini göstermektedir. Kompostun topraktaki olumlu etkisi şu şekilde izah edilebilir: Komposttaki organik maddelerin bakteriyel parçalanması neticesinde meydana gelen organik asitler, topraktaki fosfatla bitkilerce daha kolayalınabiten kompleksler meydana getirmektedir. Ayrıca azot ve fosforun depolanmasına da olumlu etkisi olmaktadır. Kompostun bitkiler için diğer olumlu bir etkisi su tutma kapasitesinden doğmaktadır. Kompostun diğer bir özelliği humuslu topraklarda olduğu gibi asiditedeki ve alkalinitedeki hızlı değişiklikleri çok kısa bir zamanda emmesi ve bazı toksik maddeleri nötralize etmesidir. 8 YAKMA Yakma, çöpleri stabil hale getiren ve hacimlerini % azaltan bir yöntemdir. Bu yöntemi uygularken, hava kirlenmesine karşı özel tedbirler almaktan başka meydana gelen küller uzaklaştırılırken içinde bulunması muhtemel toksik maddeler için önlem alınmalıdır. ÖZEL ÇÖP VE KATI ATıKLAR 1. HASTANE ATıKLARı: Ülkemizde, içlerinde enfekte atıklar bulunduran hastane çöpleri, genellikle tedbir alınmadan gelişigüzel bir şekilde çöp sahaları 8 T.C. Çevre Bakanhğı, a.g.e., s. 236.

7 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU 29 na atılmaktadır. Hastane atıkları içerisinde hastalık yapıcı bakteri ve koliform organizmalar yanında zararlı ve tehlikeli kimyasal maddeler ile radyoaktifmaddeler de bulunmaktadır. Bu durum çöplerin toplanması, depolama ve ayırma işlemlerinde önemli çevre ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hastanelerden kaynaklanan enfekte çöplerin ayrı toplanması ve diğer çöplerle karıştırılmadan, sağlık ve çevre kurallarının öngördüğü usul ve tekniklere uygun olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Ancak yurdumuzda pek az hastanelerde çöp bertaraf işlemi kısmen tekniğine uygun olarak yapılmaktadır ENDÜSTRIYEL KATI ATıKLAR: Her türlü endüstriyel işlem ve imalat sonucunda oluşan katı atıklar, toplum sağlığına zararlı olan ve olmayanlar olarak iki grupta değerlendirilebilir. Endüstriyel katı atıkların bileşimi, evsel atıkların (çöpler) bileşimi gibi karmaşık olmamakla beraber, üretimin türüne göre önemli ölçüde farklılıklar gösterebilmektedir. Toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı endüstriyel katı atıklar arasında, toksik, radyoaktif, patlayıcı atıklar ile mezbahaneler ve kombinalarda üretilen kokuşabilir atıklar önem taşımaktadır. Son yıllarda birçok gelişmiş ülkenin, tehlikeli atık üreten sanayilerin problemlerinden kaçınmak için bu tip sanayi tesislerini kendi ülkelerinde kurmaktansa gelişmekte olan ülkelerde kurmakta veya kurulmasını teşvik etmekte olduğu görülmektedir. Bir kısım endüstriyel atıklar, toplum sağlığına zararlı olmamakla birlikte çevre ve doğal kaynakları olumsuz yönde etkilemektedirler. Yurdumuzun çeşitli yörelerinde bu tür atıklardan kaynaklanan arazi kayıpları, toprak, su ve deniz kirlenmesi örnekleri görülmektedir. 3. ARITMA TEsİSİ ÇAMURLARI VE TEHLİKELİ ATıKLAR: Evsel pis su arıtma tesislerinden çıkan çamurlarla, endüstriyel işlemler ve arıtma tesislerinden çıkan çamurlar, çevreye genelde gelişigüzel atılmakta ve çevre sorunlarına neden olmaktadırlar. Özellikle arıtma tesisi çamurlarının kimyasal ve diğer özelliklerine göre ayrılmadan, şehir çöplerine katılarak işleme tabi tutulması, çevre sağlığı açısından son derece sakıncah durumlar ortaya çıkarmaktadır. Bu tür çamurların kimyasal özelliklerine göre normal atık ve tehlikeli atık işlemine tabi tutularak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının % 65 olması gerekir. Ancak, depo yeri işletmecileri, çamurun su oranının daha fazla olması halinde, deponun stabilitesini bozmayacağı, koku problemi ortaya çıkarmayacağı kanaatine varırlarsa, su oranı 0;0 75'e kadar olan çamurları kabul edebilirler. 9 Lee C.C., HufTınan G.L., Nalesnik R.P., "Medical Waste Management", Environ. Sei. Technol., Vol. 25, No. 3, 1991, s. 360.

8 30 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE'DE ÇÖPLER VE TEHLİKELİ ATıKLAR AÇısıNDAN MEVCUT PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERILERI Önlem kısmında "Çöp ve Tehlikeli Atıklar" aşağıdaki başlıklarla ele alınacaktır. - Evsel atıklar, - Hastane atıkları, - İnşaat ve hafriyat atıkları, Sanayi atıkları, Ticari atıklar, - Radyoaktif atıklar. 10 EVSEL ATıKLAR A. Şehirlerimizde çöp toplama ve depolama hizmetleri genellikle yetersizdir. Çöp depolama sahalarının seçimi ve bu sahalardaki uygulamalar plansız yapılmaktadır. Bu nedenle; 1. Bu hizmetlei'le ilgili sınırlama ve yasaları ortaya koyan ayrıntılı bir yönetmelik hazırlanması, 2. Çöpleri depo alanlarına taşıyan araçların seçiminde, toplamanın yapılacağı bölge özelliklerinin dikkate alınması, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak sıkıştırmah-sıkıştırmasız konteyner tipi veya damperli araçlar tercihinde dikkatli seçim yapılması, 3. Depo alanının sızdırmaz özelliklere sahip olması ve su kaynaklarıyla bağlantısı olmaması, 4. Belirli zamanlarda depo sahalarında sıkıştırma, ilaçlama, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme yapılması, 5. Çöp sahalarında bir kazanç kaynağı olan ticari unsurla toplama faaliyetlerinin, b<.>lediyelerce denetlenmesi, 6. Şehir çöplerine, ileride büyük problemlere sebep olabilecek hastane ve sanayi atıkları, piller ve laboratuvar atıkları gibi tehlikeli ve zararlı atıkların hiçbir zaman karıştırılmaması için gerekli önlemlerin alınması, 7. K<.>ntlerde yaşayan ve kirleten vatandaşların, çöplerden bedel alınması mecburiyeti getirilerek belediye giderlerine katılımının sağlanması, ıo T.C, çp\'i'p Bakanlığı, a.g.c'., s

9 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU Belediyelerin bu hizmetlerle ilgili bilimsel ve teknik problemlerin çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon yapması, gerekmektedir. B. Bazı şehirlerimizde çöplerin depolanabileceği alan bulunmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple; 1. Şehrin ve çevrenin, arazinin kullanım durumunun özelliklerine ve çöplerin karakterine bağlı olarak alternatif bertaraf yöntemlerinin uygulanması, 2. Kompost tesisleri kurulması uygun bulunduğunda, ilgili belediyelerce kompostun tanıtımının ve pazarlanmasının yapılması, bu tesislerde çalışacak teknik eleman istihdamının sağlanması, 3. Yakma tesisleri kurulması uygun bulunduğunda, üretilecek enerjiden maksimum istifade yollarının araştırılıp uygulanması, 4. Kırsal kesimde biogaz uygulamasının teşviki, 5. Turizm ağırlıklı bölgelerde çöp imha merkezleri veya düzenli depolama alanlarının geliştirilmesi, 6. Su ürünleri İstihsal sahalarına çöp atıklarının atılmaması, sağlanmahdır. c. Plastik kaplar ve teneke meşrubat kapları çöp hacmini çok büyük oranda Bu sebeple; arttırmaktadır. 1. Kullanımını azaltan tedbirlerin alınması, 2. Bu gibi çöplerin geri dönüşümünün (depozit uygulaması veya konteynerlerle toplanması gibi) sağlanması. 3. Üreticilerine geri dönen atıkların, uygun yollarla bertaraf edilmesi, gerekmektedir. HASTANE ATıKLARı Hastanelerin, laboratuvar ve kliniklerin; yara sargıları, alçılar, bir defa kullanılıp atılan malzeme ve enjektörler, hayvan kadavraları, infeksiyöz çöpler, dezenfekte edilmiş çöpler gibi atıklarının şehir çöpleriyle birlikte atılması, çevre sağlığı açısından büyük bir risktir. Bu yüzden; 1. Bu gibi atıklar özel ihtisas konusu olup, bertarafı için Sağlık Bakanlığı'nın organizasyonunda şehirlerde merkezi birimler kurulması, bu tesislerde uygun imha veya yakma tekniklerinin uygulanması,

10 32 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER 2. Bu tür atıkları, toplayan kişilerde özel kıyafet ve önlemlerle toplama işleminin uygulanması, gerekmektedir. İNŞAAT VE HAFRİYAT ATıKLARı Özellikle inşaat sahalarının çevresinde rastgele bırakılmış malzeme atıkları ve inşaatla~da kullanılan mineral maddelerin alındığı arazilerdeki yığıntılar çevreyi rahatsız etmektedir. Bu nedenle; 1. Bu gibi atıkların belediyelerce belirlenmesi ve boşaltılacağı alanların tespit edilmesi, atılması, 2. Bu atıkların, arazi yükseltilmesi ve çukur doldurulması gereken alanlara 3. BoşaItım alanlarında çevre düzenlemesi ve yeşillendirme yapılması, gerekmektedir. SANAYİ ATıKLARı A. Türkiye'de kimyasal işlem ve sentezlerden, metal ve mineral madde üretimlerinden, çok miktarda sanayi atığı ortaya çıkmakta, bunlarla insan sağlığı ve su kaynakları üzerinde büyük risk doğmaktadır. Bu yüzden; 1. Sanayi atıklarının önce toksik ve ekotoksik niteliklerine, fizikokimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması, Mart 1989 tarihli Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğindeki esaslar uyarınca; a. Bu atıkların hiçbir zaman sulara atılmaması, b. Arıtma, depolama, yeniden değerlendirme, gömme ve yakma gibi yollardan en uygun olanının seçilerek atıkların bertaraf edileceği entegre tesislerinin kurulması, c. Sanayi atıklarının mutlaka özelliklerine göre değerlendirerek geri kazanımına gidilmesi, d. Tesislerin kurulma aşamasında yetkili kurumlardan Teknoloji Proses Uygunluk Belgesi almalarının sağlanması, böylece atık sorununun en aza indirilmesi, 3. Uygulanan bertarafyolunun 12 Mart 1989 tarihli İdari Usuller Tebliğindeki esaslara göre valiliklerce incelenmesi ve bu incelemeye göre uygunluk belgesi verilmesi, lazımdır.

11 YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU 33 B. Türkiye'de sanayinin gelişmesi, özel nitelikli atıkları depolama tesisleri kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, 1. Mevcut sanayi tesislerinin atıklarının detaylı bir incelemeye tabi tutularak; a. Teknolojide değişiklik yaparak çevre etkisinin ekonomik olarak kabul edilebilecek düzeye indirilmesi, b. Mevcut ikame teknolojilerle kıyaslayarak değerlendirilmesi, 2. Sanayi kuruluşlarının yakınlığı ve arazi özellikleri incelenerek belirlenecek modern inşaat teknikleri ve her türlü tedbir gözetilerek özel nitelikli atıklara bölgesel depolama tesisleri kurulması, 3. Sanayi atıklarının bu tesislerde kurulacak laboratuvarlarda yapılacak analizlerie nitelik ve sınıfları belirlendikten sonra kabulü ve birbiriyle etkileşmemelerini sağlayacak yerleştirmelerle depolanması, 4. Bölgesel bazda hazırlanan tehlikeli atık projelerinin belediyelerle işbirliği yapılarak değerlendirilmesi, sağlanmalıdır. C. Trafo yağları başta olarak, transformatör, kondansatör yağları olarak kullanılan PCB'li mineral yağların ve diğer halojenli aromatik bileşiklerin atıkları çevre için tehlikelidir. Bu nedenle; 1. Bu yağların PCB ihtiva etmeyen yağlarla değiştirilmesi, 2. Eldeki atıkların PCB'li aromatik halojenli bileşikler için öngörülen özel tekniklerle bertaraf edilmesi, lazımdır. D. Kullanılmış pil ve akülerin şehir çöpleriyle atılmasına engel olunmamak Bu yüzden; tadır. 1. Bu konuda kamuoyunun uyarılması, 2. Uygun toplama metodları için yöntem geliştirilmesi, 3. Üreticileri veya yeniden değerlendiren kuruluşlar tarafından bertarafı veya değerlendirilmesinin sağlanması, gerekmektedir. E. Kimyasal maddelerin zehirli ve tehlikeli özelliklerinin yeterince bilinmemesi, bu maddelerin depolanması ve taşınması yanında kullanılması sonucu doğacak atıkların bertarafı konusunda çevreye zarar verebilen yanlış uygulamalara yol açmaktadır. Bu yüzden;

12 34 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER sayılı Çevre Kanunu'nun 13 üncü maddesinde öngörülen yönetmeliğin çıkarılması, 2. Kimyasal maddelerin, özelliklerine uygun şekilde ambalajlanması, 3. Etiketleri üzerinde uyarıcı yazı ve sembollerin bulunması, 4. Bu etiketlerden, oral, dermal ve solunum yoluyla karşılaşılabilecek zehirlilik durumlarının, yanıcılık ve parlayıcılık vasıflarının, tahriş edici etkilerinin parçalanma durumlarının anlaşılabilmesi, 5. Bu tür kimyasal maddelerin gerektiğinde her türlü analizini yapabilecek bölgesel, referans laboratuvarlar kurulması, sağlanmalıdır. TİcARİ ATıKLAR Hurda demir, cam, kağıt ve plastik gibi maddelerden oluşan atıklar, çok kıymetli hammaddelerdir. Yeterince değerlendirilememeleri ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu yüzden; 1. Bu ticari atıkların şehir çöplerinden seleksiyonu veya ayrı toplanması ve geri kazanımı için modern teknikler uygulanması, 2. Demir-çelik, kağıt, cam ve plastik fabrikaları ile koordineli sevkiyat ve değerlendirme projeleri geliştirilmesi, 3. Milli Prodüktivite Merkezi ile işbirliği yapılması, gerekmektedir. RADYOAKTİF ATıKLAR Hastane, laboratuvar, tıp merkezlerinden; ışıklı boya ve saat üretiminden; kimya endüstrisinde malzeme kontrolü ve ölçme cihazlarından radyoaktif katı atıklar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca radyasyon kalmış gıda maddeleri atıkları Türkiye'de problem yaratmaktadır. Bu yüzden; 1. Bu gibi atıkların düzenli olarak, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bildirilmesi, 2. Küçük miktarda olanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun tali depolarında, büyük miktarda olanların anaradyoaktif atık depolarında toplanması, gerekmektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SORU LİSTESİ Tesiste katı atık üretimi oluyor mu? İnsanların ruh ve beden sağlığına, hayvan sağlığına, doğal bitki örtüsüne, yeşil alanlara ve binalara, toplumun düzeni ve emniyetine, yeraltı ve yüzeysel su alanları

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi,

Kompost: Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddeyi, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 14/03/1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 14.03.1991 / 20814

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ

KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI. Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ KATI ATIKLARIN BERTARAFINDA BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Doç. Dr. Talat Çiftçi ve Prof. Dr. İzzet Öztürk Simbiyotek A.Ş. ve İTÜ 1 KATI ATIK ÇEŞİTLERİ Evsel ve Kurumsal Çöpler Park ve Bahçelerden Bitkisel

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 6. KATI ATIKLAR 92 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 1) Katı atık tanımı 2) Katı atık türleri 3) Katı atıkların neden olduğu çevre sorunları 4) Katı atıkları uzaklaştırma yöntemleri 5) Türkiye de katı atık

Detaylı

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları:

EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: EM nin Katı Atık Toplama ve Gömme Alanlarındaki Yararları: Katı Atıklar: Katı atıkların içinde %40 ila %60 organik madde vardır ve bu organik maddeyi doğanın çevrim yasası içinde mutlaka değerlendirmek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Artan nüfus, kentlesme ve sanayilesmeye paralel olarak olusan katı atık miktarı da hızla artmakta ve kentler için giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelismis

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır.

Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır. Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızarmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse, sağlığımız için yararlıdır. Kızartma işlemi, gıdaların üzerindeki mikropların yok olmasını sağlar. Yağda bol

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ Volkan YANMAZ Y.Kimyager Nisan 2016 İstanbul - REW Bitkisel Yağlar Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki tohumlarından

Detaylı

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH

EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ. Mustafa Cüneyt Gezen, DGSA, CIH EVSEL ATIKLAR VE TEHLİKELERİ TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ: H1 Patlayıcı H2 Oksitleyici H3 A Yüksek oranda alevlenir H3 B Alevlenir H4 Tahriş edici H5 Zararlı H6 Toksik H7 Kanserojen H8

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Amaç ve Kapsam Yasal Dayanak ve Sorumluluklar Görev ve Yükümlülükler Tehlikeli Atığın Tespiti ve Bertaraf Politikası Tehlikeli Atığın Tanımlanması Tehlikeli

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ A.HAVAALANINDA BULUNAN TÜM KURUM/KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN HUSUSLAR 1) Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı oluşturulmalıdır. Çevre Sorumlusu ve üst yönetim

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Doç. Dr. Cevat Yaman. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Cevat Yaman. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Türkiye de Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Mevcut Durumu Doç. Dr. Cevat Yaman Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Sunum İçeriği 1. Tehlikeli Atıkların Tanımlanması 2. Tehlikeli Atıkların

Detaylı

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI JALE SEZEN ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ ATIK BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 0. 1 2. 2 0 1 2 T E K İ R

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ ÇÖP DEPONİ ALANLARINDA VE ÇÖP SIZINTI SUYUNDA KOKU KONTROLÜ, ÇÖP SIZINTI SUYUNUN ARITMA ÖNCESİ BOİ, KOİ, AKM DEĞERLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Bütün dünyada olduğu gibi,

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 Sayı: 25755 Yönetmeliğin Amacı; -Tehlikeli atıkların üretiminin kaynağında en aza indirilmesi, -Tehlikeli atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda,

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete de - 02.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ

5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ 5 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29286 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KOMPOST TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Uluslararası(Kompost(Konferansı((

Uluslararası(Kompost(Konferansı(( Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Ali CEYLAN. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Ali CEYLAN. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD KATI ATIKLAR Doç. Dr. Ali CEYLAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Katı Atık Kontrol Yönetmeliği ne göre Katı atık : Üreticisi

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Kasım 2014 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuarları eğitimöğretim-araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı