Gübre Yönetimi, Fermente Atık Kullanımı. - Kapalı Devre Teknolojisi. 2. Biogas-Training

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gübre Yönetimi, Fermente Atık Kullanımı. - Kapalı Devre Teknolojisi. 2. Biogas-Training"

Transkript

1 2. Bigas-Training Gübre Yönetimi, Fermente Atık Kullanımı - Kapalı Devre Teknljisi Michael Köttner, Internatinal Bigas and Bienergy Centre f Cmpetence (IBBK) Ankara,

2 Gübre yönetimi ve fermente atık kullanımı - Direk fermente atık kullanımı - Gübre değeri - Hijyen ve besin maddeleri - Besin maddeleri yönetimi - Ekljik ve eknmik değerlendirme - Fermente atık işleme - Sıvı ve katı evre - Fiber ve gübre üretimi 2

3 Direk fermente atık uygulaması Biylji farklı gübrelerin özellikleri Sıvı gübre tipi ph Değeri C/N Özellikler Sığır sıvı gübresi Dmuz sıvı gübresi yaklaşık İyi tampnlama kapasitesi Metan bakterisi yönünden zengin İyi tampnlama kapasitesi Ağır metallerde yüksek ran (Zn ; Cu [mg/kg DM]) Kümes hayvanları sıvı gübresi yaklaşık 7 İyi tampnlama kapasitesi Güçlü çökelti birikimi 3

4 Fermantasyn yluyla sıvı gübre özelliklerinin pzitif değişimleri Organik maddelerin ayrıştırılması Ayrıştırma ranları Organik Kuru Madde: %40 a kadar Ham sıvı gübre ile kıyaslandığında fermente edilmiş sıvı gübre, pmpalanabilir ve püskürtülebilir Alan üzerindeki uygulama işleminden önce karıştırma azaltılmaktadır Kku azaltma Maddelere (hümik asitler, fenller, fenl türevleri) Temizleme Temizleme derecesi, tutma süresine, sıcaklığa ve uygulanan prsedüre bağlıdır 4

5 Fermantasyn yluyla sıvı gübre özelliklerinin pzitif değişimleri Yabancı t thumlarının rtadan kaldırılması Sıvı gübre içindeki thumlar ne kadar işleme tabi tutulursa ve sıcaklık ne kadar yüksek lursa çimlenme kapasitesi de kadar azalmaktadır Ot çürümesinden kaçınma Gübre değerinin gelişimi Fermente edilmiş sıvı gübre daha iyi kısa zamanlı N-Fertilizer etkisine sahiptir 5

6 relative Knzentratin in Przent x Bağıl knsantrasyn (%) Geruchsminderung in Abhängigkeit vn der Verweilzeit Kku azaltma ve hidrlik tutma süresi p-kresl Ethyl-Phenl Indl Skatl Is-Buttersäure Hidrlik Verweilzeit tutma süresi in Tagen (gün) 6

7 Patjenik bakterilerin azaltılması Anzahl in KBE / g Mİktar KBE/g 1,00E+09 1,00E+08 1,00E+07 1,00E+06 1,00E+05 1,00E+04 1,00E+03 1,00E+02 1,00E+01 1,00E+00 93,75% 99,90% 99,70% 99,98% 99,98% GKZ EBA GCF FCF FKS Keimart Bakteri Tipi Anlage: Tesis: Laukenmann Temp.: Sıcaklık: 38 C VWZ.: HRT: gün Tage Typ: Betnfermenter Tip: Betn çürütücü Datum: Juni 1993 Tarih: Haziran 1993 Rhgülle Ham Rw l. gübre manure Bigasgülle Biygaz Bigas digestate fermente atığı Messung durch Hayvan hijyeni için Institut für enstitü ölçümleri, Hhenheim Tierhygiene, Üniversitesi Universität Hhenheim 7

8 Sıvı sığır gübresi ve biygaz fermente atığından bazı numunelerin rtalama değerleri Oberlungwitz biygaz bitki örnek lay incelemesi Kg/m 3 K. Mad. (%) Nitrjen Amnyum Fsfr Ptasyum Magnezyum Kalsiyum ph-değeri Sıvı sığır gübresi Kaynak: Saxny Tarım Bölge Ofisi FB LB, Jäkel Biygaz fermente atığı 8

9 Biygaz fermente atığının kullanımı Fermente atık, alanlara yayılabilir - hayvan sıvı gübresinde ve bitki malzemesinde herhangi bir hijyen kısıtlaması yktur Gelişmiş Gübre - besin kayıplarını önler - bitkiler üzerindeki şiddetli etkiyi azaltır - akış özelliklerini arttırır - bitki yeterliliğini arttırır - bitki sağlığını arttırır - yabani t thumlarının çimlenmesini azaltır Çevresel sağlık - kku yğunluğunu azaltır - metan ve amnyum sebebiyle luşan hava kirliliğini azaltır - nitrat çöküntüsünü azaltır - sıvı gübreyi temizler - rganik kalıntıları geri kazandırır (rtak-fermantasyn) - merkezi bir kanalizasyna bağlantı maliyetlerini engelleyebilir 9 5

10 Çevre dstu (ekljik) sıvı gübre yönetimi Çk büyük miktarlarda sıvı gübre şunlara sebep lmaktadır: Arıtım ve üretim süresince istenmeyen kku etkisi Patjenik bakterilerin yayılması Btanik luşumun zarar görmesi ve mevcut çayırlardaki tipik Sıvı Gübre Flrasının luşması Tprak özelliklerinin kötüleşmesi Yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesi Biygaz teknljisi esas larak sıvı gübre miktarlarını azaltamamaktadır. S&H Umwelt GmbH & C. ANCAK, biygaz üretiminden gelen pzitif enerji dengesi sayesinde bu prblem için farklı çözümler SUNMAKTADIR. 10

11 Sıvı fermente atık işleme ve fermantasyn Fermente atık deplama Sıvı gübrenin anaerbik arıtımından snra ve deplama süresince amnyum şeklinde nitrjen kayıpları rtaya çıkmaktadır Fermente atık tprak uygulaması Uygulama süresince nitrjen kayıpları, gaz (amnyum) ve mineral şeklinde (nitrat) gösterilebilir 11

12 Tprak Uygulama Teknikleri Tırmıklı hrtumlu traktör: kesin gübreleme, yaklaşık %41 daha düşük NH3 emisynu Gübre dağıtım traktörü: güçlü kku ve amnyak emisynları, rüzgar hassasiyeti 12

13 Sıvı fermente atık uygulaması süresince alınan tedbirler Uygulamadan önce aşırı karıştırma yktur Nihai deplamadan sğutulmuş substrat uygulaması Emisyn azaltma tekniklerini kullanarak yayma (tırmıklı hrtumlu traktör v.s.) ve Fermente atığı işleme Sıvı fermente atık gübreleme ile filtreleme ile nitratı engellemek için arıtma tipinden başka diğer tedbirler de hesaba katılmalıdır: Yeterli deplama kapasitesi (en az 6 ay) Uygulama periytları Uygulanan sıvı fermente atığı miktarı (ve bu şekilde N- miktarı) Dağıtma teknljisi 13

14 Fermente edilmiş gübre işleme sebepleri Deplama hacmi kazandırır (sıvı evre) Besin Fazlası veya gübre dağıtımı için alanın eksilmesi Gerekli besinlerin ihracatı Fermente atık, %70-90 sudan luşmaktadır Suyun kaldırılması nakliye maliyetlerinde tasarruf kazandırır Gübre dağıtımı için düşürülen maliyetler Azaltılan çevresel etkiler Sıvı evrede besinlerin piyasaya sürülmesi Uçucu hava kirleticilerinin azaltılması Kkunun azaltılması 14

15 Fermente atık işleme temel prensipleri Fiziksel Sıvı-katı ayırma Membran teknljisi Vakumda buharlaştırma Kimyasal Biyljik Flkülasyn Çökeltme (Mn Amnyum Fsfat, Fsfat) Anaerbik arıtma Gübreye dönüştürme (aerb) Etkinleştirilmiş çamur işleme (aerb) Aztlama, Azt Giderme 15

16 İşleme stratejileri 1. Kısmi ayırma 2. Tam ayırma P2O5 Eliminasynu P2O5 + N Eliminasynu Biygaz tesisinden fermente atık Biygaz tesisinden fermente atık Sıvı-katı ayırma Kmpst Sıvı-katı ayırma Kmpst C, P 2 O 5, N rg C, P 2 O 5, N rg Ana temizleme (ultra filtrasyn/vakumda buharlaştırma) Yğunlaştırılmış gübre N, P Azaltılmış besin yükü ile fermente atık N,P,K İkincil temizleme (ters smz) Yğunlaştırılmış gübre N, K Gübre dağıtımı Saf su 16

17 Uygulanan Teknljiler Sıvı-Katı ayırma Vidalı Pres Dekanter santrifüj Güneşle kurutma Membran teknljisi Vakumda buharlaştırma 17

18 Sıvı katı ayırma kısmi işleme Katı içeriklerin ayrılması daima1 nci işleme adımıdır!!! Remval f: % Ptt % Ntt plus: Organik gübre üretimi humus dengesi 18

19 Besin maddesi dağıtımı Gübre ayırma Sıvı evre Birleştirme Katı evre Amnyum Organik nitrjen Ptasyum Metan Değişken içerik Fsfr* Hacim** * çökelticilerin uygulamasına bağlıdır ** seçilen makine grubuna bağlıdır 19

20 Örnek besin maddesi dağıtımı Kısmi işleme Santrifüj WLV Biygaz tesisinden fermente atık 8100 t = %100 N: kg = %100 P 2 O 5 : kg = %100 K: kg = %100 Amaç: P2O5 eliminasynu Sıvı-katı ayırma Kmpst 2025 t = %25 Eliminasyna yönelik besin maddeleri tipi, teknlji/strateji seçimine sebep lmaktadır: P2O5: kısmi işleme N: tam işleme Azaltılan besin maddesi yükü Fermente atık 6075 = %75 N: kg = %30 P 2 O 5 : kg = %70 K: kg = %39 N: kg = %70 P 2 O 5 : kg = %30 K: kg = %61 Gübre dağıtımı Kaynak: WLV-Service GmbH,

21 Sıvı-katı ayırma vidalı pres Basit cihaz sıkça uygulanmaktadır Etkili perasyn için gerekli iri malzeme Aşınma bölümü: elek (giren malzemeye bağlı larak) Aşağıdakiler kaldırılmaktadır: % Kuru Madde Sıvı evrede yaklaşık % 5 Kuru Madde Yatırım maliyetleri:

22 Sıvı-katı ayırma Dekanter santrifüj Daha yüksek kaldırma ranı Besin maddesinin eliminasynu için uygun Fermente atık özellikleri = cihaz seçimi için ölçüt Kaynak: Aşağıdakiler kaldırılmaktadır: % Kuru Katı Sıvı evrede yaklaşık % 1-3 Kuru Madde Yatırım maliyetleri:

23 Sıvı-katı ayırma Dekanter santrifüj Fermente atık / yağ karışımının dekanter ile ayrılması Ham sıvı gübre Besin maddeleri ve sıvı gübre değeri ve verimliliği Kaynak: Danimarka tarımsal araştırma Yağ atığı Fermente atık (fermente edilmiş sıvı gübre) Katı fraksiyn Sıvı fraksiyn Ağırlık bölümü (%) Kuru Madde içeriği (%) 5,2 41,4 4,2 33 2,3 P (kg/t) 1,2 0,3 1,3 13,4 0,3 N-tplam(kg/t) 4,8 1,3 4,6 11,7 4,0 NH4-n (kg/t) 3,6 0,4 3,6 3,0 3,6 Org. N (kg/t) 1,2 0,9 2,3 2,6 2,3 NH4-n miktarı (%) Kaynak: Hengdal fermantasyn gaz Danimarka tarımsal araştırması Gübre Verimlilik Nitrjen (%) t sıvı gübre başına değer artışı Dmuz sıvı gübresi Fermente atık (fermente edilmiş sıvı gübre) ,30 0,60 Ayrılmış biygaz fermente atığı ,60-1,20 23

24 Sıvı-katı ayırma güneşle kurutma Basit teknlji Kanalizasyn çamuru için genel larak uygulanmaktadır Güneş ısısı ve atık ısısı kmbine kullanımı Kmpleks kntrl sistemi gerektirmektedir Aşağıdakiler kaldırmaktadır Su Kısmi N-kayıpları Yatırım maliyetleri Yaklaşık (450 kwel. tesisten fermente atık) 24

25 Karle, Fuessbach, Almanya da bulunan çiftlikte güneş destekli fermente atık kurutma işlemi ile kmbine lan ısı kuplajlı mikrgaz türbini 25

26 Kmple besin maddesi ayırma P2O5 + N Eliminasynu Biygaz tesisinden gelen fermente atık Sıvı-katı ayırma Kmpst Kmpleks işlemeleri, gelişmiş teknlji gerektirmektedir C, P 2 O 5, N rg Yüksek enerji ihtiyacı Ana temizleme (ultra filtrasyn/vakumda buharlaştırma) Knsantre gübre N, P Yalnızca 700 kwel kapasiteden büyük biygaz tesislerine eknmik larak uygulanabilir İkincil temizleme (ters smz) Knsantre gübre N, K Saf su 26

27 Kmple ayırma- Membran teknljisi Anaerbik fermente atık = en iyi hazırlama İri ve lifli malzemenin iyi şekilde kaldırılmasını gerektirmektedir (Kuru Madde içeriği %1) Daha iyi AD ve katı ayırma gerçekleştirildiğinde, daha iyi membranlar luşturulur! Kaynak:

28 Kmple ayırma-(vakum-) Buharlaştırma Ayrılan katı maddeler (gübre) Biygaz tesisinden fermente atık çamuru Sıvı-katı ayırma phdeğerinin ayarlanması Örnek: 3-MW biygaz tesisi Vakumda buharlaştırma İri fiberlerin kaldırılması 3-aşamalı vakumda buharlaştırma Knsantre (gübre) yğunlaşma Kaynak: 28

29 Kmple ayırma Gerekli lan nedir? Basıncın kullanılması veya artan ısının kullanılması için yüksek enerji ihtiyacı mı?? Fermente atık çamuru cihaz üzerinde trtu luşturabilir Fermente atık çamuruna uygun cihaz seçmek Membran teknljisine veya vakumda buharlaştırmaya girmeden önce çözünmez maddelerin (> 0,2 mm) temizlenmesini tamamlama Dğru lmayan katı madde kaldırılması, hata ranını artırmaktadır Temizleme ve Onarım, günler almakta ve artan maliyete sebep lmaktadır! 29

30 Ayrılmış malzeme ya şimdi??? 1 madde 2-4 farklı malzeme akışı Knsantre besin maddeleri yüksek tuz yüklerinden luşabilir Knsantre besin maddeleri, özel gübre karışımı verir Kendi çiftliğinde kullanma (kısmi besin maddesi çıkarma) Pazarlama? Pazarlama kanalları? Kalite güvencesi ve kntrl İyi planlama ve strateji rtakları gerektirir 30

31 Arıtma maliyetleri Bir Danimarka biygaz üreticisinin bilgisine göre dekanter ayırma işlemine ait tplam maliyet t başına 1,- dur. Danimarka daki bu fiyat, birçk geniş sığır çiftliği için kar edilebilirdir. Buharlaştırıcıdaki snraki ayırma, daha maliyetlidir (t başına yaklaşık 3.40 ). Bu masraf, gelişmiş serpme ile birlikte gübrenin daha iyi kullanılmasıyla tasarruf edilen nakliye maliyetleri sayesinde amrti edilmelidir. İşletmenin çevresinde kullanılamayan fraksiyna yönelik uzun mesafeli nakliye karlı lacaktır Fermente atığın eknmik değeri, yılda LU başına 10 larak gösterilmekte veya aşağıdaki şekilde besin maddelerine bağlı lmaktadır: 55 / t N, 56 / t P, 28 / t K. 31

32 Gübre değerinin gelişimi : Kısmi ayırma karlılık Nitrjen Fsfat Ptasyum Besin maddeleri maliyeti ( /kg) 0,60 0,45 0,35 Besin maddele ri Miktar C1 (kg/t) Değer C1 ( /t) Miktar C2 (kg/t) Değer C2 ( /t) Değer C2 C1 ( /t) N 9,69 5,81 11,5 6,90 1,09 P2O5 4,97 2,24 13,82 6,22 3,98 K2O 5,29 1,85 8,35 2,92 1,07 Σ = 6,14 P O nun gerekmediği alanlarda bir aşamalı arıtma ve harici nakliye mantıklı lmaktadır ve karlı labilir. 32

33 Snuç Besin maddeleri = prblem (üretim fazlası) ayrımı ve ihraç tek çözüm labilir besin maddesi Ancak: dikkatlice hesaplayın (pahalı teknlji) ve besin maddeleri piyasasına yönelik ihtiyaçlara dikkat edin Bunun yanı sıra: hangi besin maddesinden kurtulmanız gerekiyr bunlar nerede? (sıvı ve katı evre arasındaki besin maddeleri) Kmple besin maddeleri kaldırma işlemi, yalnızca büyük biygaz tesislerinde uygulanabilir - 1 1,5 MW dan küçük tesisler için değildir Artan ihtiyaç ve biygaz tesislerinin artıştaki byutları, teknlji fiyatlarının azalmasına sebep labilir 33

34 İlginiz için teşekkür ederiz! Türk-Alman Biygaz Prjesi Deutsche Gesellschaft für Internatinale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH And Skak N: 8/ Cankaya/Ankara, TURKEY T T E I I Yazar: Michael Köttner, Internatinal Bigas and Bienergy Centre f Cmpetence (IBBK) 34

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor

Türk-Alman Biyogaz Projesi. Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor Türk-Alman Biyogaz Projesi Suluova Biyogaz Tesisinin Teknik-Ekonomik Esaslarına İlişkin Rapor 1 Yayımlayan: Türk-Alman Biyogaz Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16.Kat B Blok Söğütözü Cad. 14E,

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ REHBERİ Ankara, Ekim- 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ATIKSU ARITMA TESİSİ-GENEL TANIM... 2 2.1 Atıksu Arıtma Tesisi nin Genel Tanımı... 2 2.2 İşletmede Enerji Yönetimi...

Detaylı

biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma

biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma biogasportal.info Biyogaz Kılavuzu Üretimden kullanıma Alman Yenilenebilir Hammaddeler İhtisas Ajansı nın (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe - FNR) Biyogaz Kılavuzu nun Türkçe tercümesi Türk-Alman Biyogaz

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU-

ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- ATIKSU ARITIMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ -SONUÇ RAPORU- NL Agency/Hollanda Grontmij Nederland B.V. Ankara, Ekim- 2010 Yetki Başlık : Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği Projesi Sonuç Raporu Proje

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; BİYOMETANİZASYON TESİSLERİVE FERMENTE ÜRÜN YÖNETİMİTEBLİĞİTASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; bir faaliyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı