TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNİN 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNİN 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNİN 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Cemil YILDIZ Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr.Mehtap CİVİR (Şubat, 2014)

2 Özgünlük Bildirisi 1. Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, 2. Alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını 3. Araştırma ve/veya anket çalışmaları için etik kurul onay yazısı alındığını bildiririm. İstanbul, 2014 Cemil YILDIZ i

3 TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNİN 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖZET) Atık yönetimi birçok ülke tarafından uygulanan çevresel bir gerekliliktir. Bu yüzden bir çok gelişmiş ülke ikinci dünya savaşından bu yana bir atık yönetim politikası oluşturmuştur. Atık yönetimi depolama sistemi, çerçeve atık yönetimi ve paketleme sistemlerinden oluşur. Her ne kadar basit bir sistem gibi görünse de aslında yapılması düzgün bir plana dayanan karışık bir sistemler topluluğudur. Basit olarak bu sistem sokaklardan ve sanayi bölgelerinden çöplerin toplanması ile başlar. Daha sonra ayrıştırma yoluna gidilir ve daha sonra geri kazanım sistemleri ile hem ekonomiye bir getiri sağlanmış olunur hem de çevre ve insan sağlığı için tehlikeler önlenmiş olur. Türkiye de atık yönetimi net olarak yaklaşık yirmi yıldır yer almaktadır. Bu yüzden bizim ülkemiz düzenli olarak bir sisteme sahip değildir. Ancak Avrupa birliği geri dönüşümü bir bilim dalı, disiplin olarak görmüş ve bu yüzden gerekli çalışmaları yapmıştır. Özellikle kamuoyunun bilinçlendirmesi ile büyük yarar sağlanmıştır.ayrıca bu projede atık yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinden de bahsedilmiş ve bu iki sektörün ayrılmaması gereken bir parça olduğundan bahsedilmiştir.en tehlikeli atık çeşidi ise tıbbi atıklardır. Zira bu atıklardan tehlikeli hatta ölümcül hastalıklar bulaşabilmekte çok daha önemsiz davranmalarda toplumsal yıkımlara dahi sebep olmaktadır. Bu yüzden bu proje önem verilmesi gereken tıbbi atıkların yapılması gerekenleri ve iyi bir tıbbi atık yönetiminin sahip olması gerekenleri hakkında da bigi vermiştir. Ayrıca bu işlemler yapılırken kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar söylenmiş böylece tehlike için bir adım daha fazla önlem alınması sağlanılmak istenmiştir. Bu proje için tıbbi atıkların yönetimi hakkında bir rehber niteliği taşınması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: atık yönetimi, katı atık, tıbbi atık yönetimi ii

4 WASTE MANANGEMENT İN TURKEY ACCORDİNG TO 6331 LAW (SUMMARY) Waste management that is is the international requirements is implemented by many countries. Therefore, developed countries has done waste policies since second world war. Waste management means landfill system, framework waste system and packaging system whereat waste management even looks like easy in fact waste management is complicated systems comunity. As a simple this system starts with collecting waste from street or industrial areas than classifys. After classification finished, it starts recovery of waste. Finally through waste management the enviromental is cleared and helps to recovery of economy. This Project includes Turkey waste management, waste recyling policies of The European Union, recovery of waste, solid wastes, classification of waste and medical waste management. Also this research mentions The importance of recycle Turkey waste management has started clearly since twenty years so we have not good waste management and we did not reserve a share of the economy. However waste management is discipline for The European Union because good waste management benefits the economics. There are many laws about waste management in The European Union besides governments raise awareness the public about environmental awareness and the importance of waste management. Also this Project informs occupational health and safety of waste management because there are people centre of waste management system so ıf people work, accidents, deaths could be so this Project mentions things to do about occupational health and safety. The most dangerous waste types is medical wastes because this wastes can infect dangerous diseases and terminal illness. This research informs based on historical madical waste management. Safe medical waste systems was aimed. İn addition personal protective equipment was mentioned also this Project is likea guide about medical waste management. iii

5 And also some instructions were mentioned in this Project such as household waste collection instructions, instructions of collection of waste recycling, medical waste collection instructions. This instructions includes PPE, necessary information about waste manangement. İn addition this Project is not a official document so informations in it is only to inform people. Key words: waste management, solid management, medical waste management iv

6 İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLDİRİSİ.i ÖZET ii SUMMARY.iii,vi 1.TÜRKİYE ATIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ..1 2.AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE ATIK YÖNETİMİ..3 3.ATIKLARIN GERİ KAZANIM POLİTİKALARI 4 4.KATI ATIKLAR KATI ATIKLARIN TANIMI KATI ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI BİLEŞİMLERİNE GÖRE KATI ATIKLAR KAYNAKLARINA GÖRE KATI ATIKLAR KATI ATIKLARIN TOPLANMASI KAI ATIKLARIN TOPLANMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZASI MEYDANA GETİREN DURUMLAR GÜVENSİZ HAREKETLER GÜVENSİZ ORTAM ŞARTLARI 9

7 4.3.3.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASI ATIK TOPLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA BAZI TALİMATLAR EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI TALİMATLARI GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARININ TOPLAMA VE TAŞIMA TALİMATLARI TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TALİMATLARI.16 TANIMLAR..17 SONUÇ..19 ŞEKİLLER VE TABLOLAR 20 KAYNAKLAR..21 2

8 1.TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİ 1.1.TÜRKİYE DE ATIK YÖNETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Teknolojik gelişmeler ile sanayileşmeye paralel olarak gerçekleşen hızlı kentleşme ve nüfus artışı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan olgusunun çevre üzerinde ki baskısını artırmıştır.insan ihtiyaçlarının giderek artması ile doğal kaynakların tahrip edilmesi ve üretilen her ürünün sonuç olarak atığa dönüşmesi ile çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.bu nedenle gerek üretim ve pazarlama gerekse tüketim sürecinde atıkların en aza indirgenmeye çalışılması ve vuku bulan atıkların geri dönüşümünün sağlanması atık yönetiminde tüm dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının ana hedef olması durumuna gelmiştir. Atık yönetimi, bizim ülkemizde 1930 lu yıllarda yasalarımıza konu olmuştur ve bu iş için belediyeler görevlendirilmiştir.ilk başlarda Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olan bu iş günümüzde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafınca yürütülmektedir TÜİK (Türkiye istatistik kurumu)2004 yılı verilerince belediyeler tarafından yıllık toplanan atık miktarı 34 milyon ton dur ki buda kişi başı 1,34 kg atık yapmaktadır.imalat sanayinde üretilen ve büyük bir kısmı yeniden değerlendirilen atık miktarı 2004 yılı için 17,5 milyon ton olup kişi başına atık miktarı günlük 2 kg dır. Yine TÜİK 2004 verilerince yılda yaklaşık 2 milyon ton tehlikeli atık oluşmaktadır.bunun da ancak 100 bin tonu tehlikeli atık bertaraf tesisi İZATDAŞ tarafından yakılmakta, sağlıklı bir şekilde depolanmaktadır.tehlikeli atıkların %40 ının endüstriye geri kazandırılmakta ancak geriye kalan yarısından fazlası evsel atıklarla birlikte boşaltıldığı yerlerde çevre için ve insan için ölümcül tehlike oluşturmaktadır. 1

9 Şekil1: atıkların mavi ve yeşili kirletmesi Yararlı bir atık yönetim sisteminde gerekli unsurlarında başında atıkların kaynakta önlenmesi gerekmektedir ki bu atık yönetimi çevre güvenliği açısından birinci basamakta gelmektedir zira asıl iş hijyeni kişi den ziyade evre hijyeni ile başlamalıdır.ikinci hedefte geri dönüşümle ekonomiye kazanım ve zararın azaltılması ve bu yöntemle depolama zararının da azaltılması sağlanmalıdır.ülkemizde bu durumların oluşması için köklü bir değişime ihtiyaç vardır. Ülkemizde atık yönetimi açısından kamuoyu bilincinin artırılması gerekmektedir.bu nedenle cezalandırma, özendirme veya ödüllendirme yolları ile bu işe halkında desteğini alarak kitlesel bir atık yönetim politikası ve çevre hijyeni oluşturulabilir. Atık yönetimin de etkin ve sürdürülebilir bir çevre politikasının oluşmamasında ki büyük nedenlerden bazıları arasında, Atık yönetiminin ulusal politika haline getirilmemesi Atık yönetiminin ülke düzeyinde ve yerel olarak etkili bir kurumsal yapıya sahip olmaması Çok sayıda kurum ve kuruluş olmasına rağmen bunlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliğinin olmaması 2

10 Yeterli kaynak ayrılmaması Küreselleşen Dünyada ve AB sürecinde etkin bir rol almak isteyen ülkemizin atık yönetimi açısından; çevre politikasını güçlendirmesi, yükümlülüklerini yerine getirme de azami hassasiyet göstermesi ve ciddi adımlar atması gerekmemektedir. 2.AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE ATIK YÖNETİMİ AB Birliğinin her geçen zaman daha da önemli verdiği çevre politikası,ab müktesebatının en geniş bölümünü oluşturmaktadır ki 300 e yakın tüzük, direktiflerle düzenlenmektedir.bu müktesebatta çevre açısından ana ilkeler, çevre korumanın diğer bütün politikalarla entegre edilmesi ve AB kurumlarının üst düzey önemle çevre korumasını hedeflemeleri ayrıca şüphe durumunda kesin kanıt aranmaksızın hemen önlem alınması ve kirleten öder ilkeleridir. AB atık yönetimi politikasında atık yönetim hiyerarşisi ve üretici sorumluluğu bu politikanın temelini oluşturmaktadır.hiyerarşide ilk basamağı atıkların üretimde önlenmesi veya azaltılması yer almaktadır.bununla birlikte atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ile enerji elde edilmesi ve çevreye verecekleri zararın en aza indirgenmesi ve güvenli bir şekilde depolanması diğer ve önemli basamaklardır. Üretici sorumluluğu başlığı ise atıklardan kaynaklanan her türlü maddi sorumluluğun üretence karşılanmasını ön görmektedir ki buna kirleten öder prensibinin bir yansımasıdır. AB çevre müktesebatını meydana getiren direktiflerin 14 tanesi direk olarak atık yönetiminin düzenlenmesi ile ilgilidir. Bu direktiflerden bazıları üye ülke statüsü ile ülkemize ağır sorumluluklar yüklemektedir. Bu direktiflerden bir tanesi Düzenli Depolama Direktifi(1999/31/EC), bu direktif depolamanın teknik koşulları ile depolanan atıkların çevre üzerinde ki etkilerini minimize etmek amacıyla oluşturulmuştur ki bu da bu müktesebatın üretimden depolanmaya kadar ne kadar düzenli ve çevre merkezli olduğunu açıkça ifade etmektedir.bu müktesebat esas alınmak suretiyle 2006 yılında %75, 2009 yılında %50, 2016 yılında % 35 oranında depolanacak miktarı belirlemiş ve bunu yakalayamayan ülkeler için ağır yaptırımlar ve cezalar belirlemiştir. 3

11 3.ATIKLARIN GERİ KAZANIM POLİTİKALARI Atıkların geri dönüşümü, kompostlaştırma, enerji elde edilmesi ve tekrar kullanımı gibi hem ekonomik olarak hem de atık miktarının azaltılması ile hem çevre hem de insan için daha az zararlı hale getirilerek bertaraf maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi geri kazanılan atıkların üretim girdileri içindeki oranın artmasıyla ekonomik faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerinde ve atıkların da çevre üstündeki baskıları azalacaktır.bu yolla atık bertarafına ve bertaraf alanlarına olan ihtiyaç azalacak, bertaraf maliyetlerinde tasarruf sağlanacak ve üretimde kullanılan girdilerin bileşiminin değişmesi girdi ve üretim maliyetleri önemli ölçüde düşecektir.bu kazanımların her birinin insan sağlığı, güvenliği ve çevre üzerinde çok önemli müspet etkileri olacaktır. Şekil 2: atık oluşum ve dönüşüm şeması Etkili geri kazanım ise atıkların kaynakta ayrıştırılmasıyla müspet hale gelecektir.kaynakta ayrıştırma; Geri kazanım materyallerinin organik maddelerle karıştırmamakla geri dönüşüm oranları artırılabilir. Bertaraf edilecek atıkların miktarı ve hacmi azaltılırsa depolama sahalarının ömrü uzatılabilir. Ekonomik açıdan büyük girdiler sağlanır. 4

12 Halkın çevre bilincinin artmasında müspet etki sağlar Bilimsel araştırmalara göre geri kazanım için harcanan enerji bunların ilk kullanımları için harcanan enerjinin sadece % 5 i kadardır.keza ton kağıt için harcanan 7600 kwh enerji, 1 ton geri dönüştürmüş kağıtta 2800 kwh a kadar inmektedir.ezcümle her geri dönüşüm işlemi doğanın ve canlı yaşamının üzerinde göz arda edilemez bir müspet etki oluşturmaktadır buda geri dönüşüm işleminin sadece çevre sağlığı ve güvenliği açısından değil doğanın var olan döngüsü için vazgeçilmez bir parça olduğunu açıkça ifade etmektedir. Çevre mevzuatında geri kazanım teşvik edilmiş ve belirli atıklar için üretimlerinin belirli bir kısmının geri toplanılması şartı konulmuştur.böylece üretimle, tüketim sonrası oluşacak atıkların denetlenmesi ve kontrol altına alınmak istenmiştir. Tablo 1: Yıllara Göre Geri Kazanımı Hedeflenen Ambalaj Oranları (%) Ülkemizde 1950 lerden bu yana cam ve kağıt gibi atıkların geri kazanımı ticari bir işlem olarak devam etmektedir. Ancak geri dönüşüm atıklarının toplanması çoğunlukla bireysel ya da sokak toplayıcıları tarafından yapılmaktadır. Bu yöntemle Türkiye de atık maddelerin (organik maddeler hariç) %25-30 unun geri kazanıldığı tahmin edilmektedir. 4.KATI ATIKLAR 4.1.KATI ATIKLARIN TANIMI İnsanların sosyal ya da ekonomik faaliyetleri ve kullanımları sonucu ortaya çıkan ve içerisinde akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen atıkların geneline katı atık denilebilir. 5

13 Yönetmeliğe göre katı atık; üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeler ve arıtma çamuru olarak tanımlanmaktadır. Şekil 3:Araziye terk edilmiş katı atıklar 4.2.KATI ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI Katı atıkların kaynağına, bileşimine ve özelliklerine göre sınıflandırılması; toplama, taşıma ve bertaraf yöntemlerinin tasarımı,işletilmesi ile tesisi, geri kazanılabilir maddelerin ekonomiye kazandırılması ve bu atıklardan enerji üretimi açısından son derece önemlidir. Sınıflandırma işleminde değişik yaklaşımlar olmasına karşın genellikle katı atıklar: Bileşimine ve özelliklerine göre katı atıklar Kaynaklarına göre katı atıklar BİLEŞİMLERİNE GÖRE KATI ATIKLAR Organik 1: kompostlanabilir ve yanabilir organikler (bitkisel, hayvansal, kağıt, tekstil atıkları ) Organik 2 :biyokimyasal ayrışması imkansız yada çok yavaş olan organikler (odun, kağıt, deri, lastik, kemik, plastik atıklar) İnert maddeler : yanmayan maddelerdir. (cam, porselen, taş, kil atıkları) 6

14 4.2.2.KAYNAKLARINA GÖRE KATI ATIKLAR 1) Evsel nitelikli atık 2) Endüstriyel atıklar 3) Tehlikeli atıklar 4) Tıbbi atıklar 5) Özel atıklar 4.3.KATI ATIKLARIN TOPLANMASI Katı atıkların toplanmasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira katı atık toplama işleminde çöplerin taşınması maddi kısmın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Düzenli depolama işlemlerinde taşıma gideri tüm harcamaların yaklaşık % ini oluşturmakta buda taşımanın nedenli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bununla birlikte taşıma sırasında iş güvenliği ve hijyeni bi o kadar da önemlidir. Toplama işlemi yapılırken çevreyi kirletmemek ve hijyenden ödün vermemek çok önemlidir bu yüzden taşıma kapalı kutularda ve usulune uygun yapılmalıdır. Bununla birlikte taşıma sırasında yetkili görevlilerinde iş güvenliği açısından hem kendileri hem de çevreleri için sorumluluklarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde katı atıkların toplanması, taşınması ve insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertarafına ilişkin yetki ve sorumluluk 1580 ve 3030 sayılı kanunlarla belediyeler ve büyükşehir belediyelerine verilmiştir 7

15 Şekil 4 : katı atıkların konutlardan ve işyerlerinden toplama ve taşıma işleminin şematik ifadesi KATI ATIKLARIN TOPLANMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş kazası meydana getiren durumlar İş kazalarını meydana getiren nedenler yapılan araştırmalara göre aşağıda ki sonuçlara ulaşılmıştır. % 79.5 Güvensiz hareketler % 19,5 Güvensiz şartlar dan ve % 1 Nedeni bulunamayan faktörlerden dolayı meydana gelmektedir Güvensiz Hareketler Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak Tehlikeli hızda çalışmak ya da alet kullanmak Güvenlik donanımını kullanılmaz hale sokmak Tehlikeli cihazları güvensiz biçimde kullanmak Güvensiz yükleme, istif, karıştırma vb.durumlar Şaşırmak, kızgınlık, suistimal gibi durumlar 8

16 KKD kullanmamak ve güvenliği önemsemez tavır içinde olmak Güvensiz ortam şartları İş yerlerinde koruyucu şartların kötü olması yada hiç olmaması Kusurlu çalışma aletlerinin bulunması Güvensiz yapılmış tesis, alet vb. durumlar Yetersiz yada fazla yapılan aydınlatma Yetersi havalandırma yada kötü ortam şartları Güvensiz çalışma yöntemleri Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması Bu çeşit atıklar özelliklerinden ötürü toplanmaları, depolanmaları, taşınmaları ve bertaraf edilmeleri ayrı olarak yapılmalıdır. Zira bulaşıcı hastalıklar veya tehlikeli hastalıkların toplum içerisinde yayılması kaçınılmaz olup büyük riskler oluşabilmektedir. Kanuni yaptırımlar ve yönetmelikler gereği belediyeler veya büyükşehir belediyeleri tıbbi atıklar için bir yönetim planı oluşturmakla yükümlüdür. Bu plan yapılırken; Personelin kullanacağı KKD ler Atık taşıma güzergahları Beklenmedik durumlarda (kaza gibi) alınması gereken önlemler Araç dezenfeksiyonu Atıkların bertarafını içeren bilgiler Tıbbi atık risklerinin önlenmesi amacıyla Çevre Bakanlığı tarafından 20 mayıs 1993 tarih ve sayılı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların toplanması, depolanması ve sağlık kuruluşlarının her türlü denetimi bu bakanlığa verilmiştir Tıbbi atıklarla ilgili işlemlerde görev alan çalışanların periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca özel olarak eğitimleri, özel kıyafetler kullanmaları ve bu 9

17 elbiselerin batma kesme gibi durumlara çelik tabanlı çizmeler, solunum yolu tehlikelerine karşı gözlük, maske, bone ve dayanıklı eldivenler olmaları gerekir. Şekil 5: Toplama ve taşıma personelinin kullandığı KKD örnekleri Tıbbi atıkların toplanması Tıbbı kuruluşlarda atıklar birbirinden rahatlıkla ayırt edilebilen üç farklı renkte torbalarda toplanır. Evsel atıklar SİYAH, ambalaj, ilaç ve serum şişesi gibi cam atıklar MAVİ torbada toplanır. Patolojik ve patolojik olmayan, enfekte, kimyasal, farmasotik aatıklarile kesicidelici malzemeler ile hastalık etkenleri bulaşmış yada bulaşma riski olan her türlü ; insan doku ve organları, idrar kapları, kan ve plasenta bulaşmış atıklar, bakteri kültürleri, intaniye ve acil servis atıkları, bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri, kanlı sargı bezleri ve pamuklu bezler ile diğer pansuman ve ameliyat atıkları, ilaç kutuları, dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, araştırma amacıyla kullanılan hayvan leşleri, karantinada ki hastaların atıkları KIRMIZI torbada toplanır. Şekil 6: toplama torbaları örnekleri 10

18 Kırmızı torbalar ; 100 mikron kalınlığında(çift kat) 50cm en ve 80 cm boy ebadında sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmeyen normal şartlarda yırtılmaya ve patlamaya dayanıklı, ve orta yoğunluklu polietilen malzemeden yapılmıştır ve üzerinde uluslar arası klinik atıklar amblemi ve tıbbi atık ibaresi bulunmalıdır. Şekil 7: hastanelerde atıkların ayrı toplanması Tıbbi atıkları taşınması Tıbbi atıkların geçici depoları, konteynerler ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer ünitelerden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından belediyeler veya büyük şehir belediyeleri yada bunların yetkilerini devrettiği kuruluşlar sorumludur. Tıbbi atıkların; Etrafa yayılmadan ve sızıntı olmadan bertaraf sahalarına ulaştırılmaları Ara transfer istasyonlarının kullanılmaması Taşıma araçlarının günde en az bir defa dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi Beklenmedik durumlarda (kırmızı torbanın patlaması gibi) derhal dezenfekte müdahelesinin yapılması Kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması zorunludur Tıbbi araçların; Tamamen kapalı, içi paslanmaz malzemeler ile kaplanmış olması ve kolaylıkla temizlenmeli ve sızdırmazlık özelliğine sahip olmalı Dış yüzeyleri turuncu renkle kaplanması ve üzerlerinde görülebilir şekilde tıbbi atık taşıma aracı olduğunu gösteren yazı ve amblemler olması 11

19 Şekil 8: tıbbi atık taşıma aracı şekil 9: iç kısmının görünümü Şekil 10 : bazı Ek 2: Atık Yönetimini Düzenleyen Yönetmelik ve tebliğler 5.ATIK TOPLAMA İŞLEMİ HAKKINDA BAZI TALİMATLAR 12

20 5.1.EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI TALİMATLARI Evsel nitelikli atıklar toplanırken personel eldiven giyer Tüm evsel nitelikli atık poşetlerine birim ismi yazılır. Uygun büyüklükte siyah poşetler içerisinde toplanır. Evsel atık kovalarına uygun büyüklükte ve siyah renkte atık poşetleri yerleştirilir. Çöp toplanırken poşetler birbirine transfer edilmemelidir. Evsel nitelikli atıklar içerisinde tıbbi atıklar kesinlikle bulunmamalıdır. İçerisinde tıbbi atık bulunan evsel nitelikli atıklar tıbbi atık olarak değerlendirilmeli ve kırmızı renkli tıbbi atık poşetleri içerisine konularak tıbbi atık olarak atılmalıdır. Çöp toplanırken poşetlerin sızdırmadığından emin olunmalı, sızdıran poşetler sızdırmaz poşetler içerisine yerleştirilerek evsel atık deposuna atılır. Toplanan çöp poşetleri ağzı bağlanabilecek seviyeye kadar doldurulmalı ve ağzı kapatılmalıdır. Evsel atık transferi uygun taşıma araçları ile yapılmalıdır. Evsel atıklar belirlenen saatlerde, uygun güzergah ve asansör kullanılarak yapılmalıdır. Evsel atık çöplerinde birim ismi yazıldığı kontrol edildikten sonra atılmalı, birim ismi yazılmayan poşetler birim ismi yazılarak atılmalıdır. Evsel atık çöpleri geçici depolama alanında mevcut konteynırlara konulmalı; yerlere gelişi güzel atılmamalıdır. Geçici depolama ünitesi kapalı tutulmalıdır. Evsel atık konteynırları transfer sonrası yıkanıp temizlendikten sonra ünite içerisine alınmalıdır. 13

21 Birimlerde bulunan çöp kovaları, çöp sepetleri ve çöp konteynırları gibi malzemeler belirlenen periyotlarda ve gerektikçe yıkanıp dezenfekte edilmelidir. 5.2.GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI TOPLAMA VE TAŞIMA TALİMATLARI Geri döşüm atıkları toplanırken personel eldiven giymelidir. Tüm geri döşüm atık poşetlerine birim ismi yazılır. Uygun büyüklükte mavi poşetler içerisinde toplanır. Geri döşüm atık kovalarına uygun büyüklükte ve mavi renkte atık poşetleri yerleştirilir. Geri döşüm atıkları toplanırken poşetler birbirine transfer edilmemelidir. Geri döşüm atıkları içerisinde tıbbi atıklar kesinlikle bulunmamalıdır. İçerisinde tıbbi atık bulunan geri döşüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilmeli ve kırmızı renkli tıbbi atık poşetleri içerisine konularak tıbbi atık olarak atılmalıdır. Geri döşüm atıklar toplanırken poşetlerin sızdırmadığından emin olunmalı, sızdıran poşetler sızdırmaz poşetler içerisine yerleştirilerek geri döşüm atık deposuna atılır. Toplanan geri döşüm atık poşetleri ağzı bağlanabilecek seviyeye kadar doldurulmalı ve ağzı kapatılmalıdır. Geri döşüm atıklarının, atık transferi uygun taşıma araçları ile yapılmalıdır. Geri döşüm atıkları belirlenen saatlerde, uygun güzergah ve asansör kullanılarak yapılmalıdır. 14

22 Geri döşüm atık poşetlerinde birim ismi yazıldığı kontrol edildikten sonra atılmalı, birim ismi yazılmayan poşetler birim ismi yazılarak atılmalıdır. Geri döşüm atıkları konteynırları transfer sonrası yıkanıp temizlendikten sonra ünite içerisine alınmalıdır. Birimlerde bulunan geri dönüşüm kutuları, belirlenen periyotlarda ve gerektikçe yıkanıp dezenfekte edilmeli yada değiştirilmelidir. 5.3.TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TALİMATLARI Atıklar; tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, (genel atıklar, ambalaj atıkları), kesicidelici atıklar, radyoaktif atıklar, tehlikeli atıklar şeklinde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Atıklar bu tanımlamalara uygun şekilde atığın üretildiği noktada ayrıştırılmalıdır. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşuluyla tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan siyah renkli evsel atık poşetlerinde toplanmalıdır. Cam malzemeler, ambalaj atıkları, atık kağıtlar, atık metal malzemeler kontamine olmamak koşulu ile mavi renkli geri dönüşüm poşetlerinde toplanmalıdır. Tıbbi atıklar üzerinde Dikkat Tıbbi Atık ve Uluslararası Biyotehlike amblemi bulunan kırmızı renkli tıbbi atık poşetlerinde toplanıp, tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde toplanmalı, taşınmalı ve geçici tıbbi atık depolama alanında depolanmalıdır. Kesici/delici tıbbi atıklar, Uluslararası Biotehlike ve Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi bulunan sarı renkli, özel koşulları olan enfekte atık kutu veya toplayıcılarında toplanmalıdır. Radyoaktif atıklar, üretildikleri yerden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Talimatı na göre işlem görmelidir. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanıp Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre işlem görmelidir. 15

23 Atık torbaları ağzına kadar doldurulmamalı, torbadan torbaya boşaltılmamalı, 3/4 oranında dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilmeli, toplama ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde bulundurulmalıdır. Atık toplamada görevli personel göreve başlamadan önce hastane atıklarının ayrımında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitilmelidir. Bu eğitim belgelenmelidir. Personelden Hepatit B hastalığına karşı duyarlı olanlar aşılanmalıdır. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda Hastane Enfeksiyon Kontrol Ekibine müracaat etmeli ve kesici deli alet yaralanma formu düzenlenmelidir. TANIMLAR Atık minimizasyonu: Atıkların hem miktarının ve hem de tehlikelilik düzeylerinin azaltılması. Atıkların öncelikle kaynağında azaltılması (atık önleme), üretilen atıkların ise tekrar kullanım, geri dönüşüm ve yakılarak enerjiye dönüştürülmesi yoluyla ekonomiye kazandırılması suretiyle tabiata bırakılan atık miktarının en aza indirilmesini hedefler. Atık yakma: Düzensiz depolama alanlarında atıkların hacimce azaltılması amacıyla kontrolsüz bir şekilde yakılması (açıkta yakma) ya da atıkların özel olarak projelendirilmiş tesislerde hacim olarak azaltma ve/veya enerji elde etmek amacıyla yakılarak uzaklaştırılması ve enerji kazanımı yöntemidir. Başlıca amacı depolama ile uzaklaştırılacak atık miktarının azaltılması olan yakma yöntemi ile katı atıklar hacimce %80-90, ağırlık bakımından %75-80 oranında azaltılabilmektedir. Düzensiz depolama: Atıkların rahatsız edici görüntü ve kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak biçimde açık alanlara, deniz ya da ırmaklara hiçbir önlem alınmadan gelişigüzel biçimde dökülmesi. Entegre atık yönetimi: Atık yönetiminde etkinliğin ve güvenliğin sağlanması amacıyla, insan ve çevre sağlığı üzerinde en az etkiyi doğuracak şekilde atıkların azaltımı, kaynağında önlenmesi, geri kazanım, tekrar kullanım, kompostlaştırma, enerji kazanımı için yakma ve depolama gibi katı atık yönetimi uygulamalarının birlikte ele alınması gereğini ifade eder. Geri dönüşüm: Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten 16

24 sonra ikinci hammadde olarak üretim sürecine sokulmasıdır. Kağıt, cam, plastik gibi kullanılmış maddelerin yeniden işlenerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlar. Geri kazanım: Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenleri fiziksel, kimyasal ya da biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Bir başka deyişle tekrar kullanım, geri dönüşüm ve enerji üretimi yoluyla, kullanım dışı kalmış atığın yeni bir ürün olarak geri kazanılmasıdır. Kompostlaştırma: Organik esaslı katı atıkların oksijenli ortamda ayrıştırılmasıyla yüksek verimli toprak düzenleyicisinin (bir tür gübrenin) elde edilmesi işlemidir. Kompostlaştırma, atıklar içerisindeki organik maddelerin ayıklanması, ebat küçültme, nemlendirme, havalı şartlarda kararlı hale getirme ve kullanıma hazırlama işlemlerinden oluşur. Radyoaktif atık: Nükleer reaktör işlemlerinden ya da tıpta araştırma, askeri ve sınai etkinlikler gibi kaynaklardan üretilen atık. Sürdürülebilir atık yönetimi: Depolama alanlarında ve yakma tesislerinde kaybolan atıkların/kaynakların en aza indirilmesi, geri kazanım oranlarında maksimum düzeye ulaşılması, geri kazanımı ve tekrar kullanımı mümkün olmayan materyallerin ise tekrar kullanımı ve geri kazanımı mümkün olanlarla değiştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Temel amaç, doğal kaynakların aşırı kullanımının önlenmesi ve üretilen atıkların çevresel, ekonomik ve sosyal maliyetlerinin en aza indirilmesidir. Sürdürülebilir kalkınma: Mevcut kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılanmasına olanak veren ekonomik büyüme politikaları. Temel amaç, kalkınma çabaları ile çevrenin korunması arasında bir denge oluşturmaktadır. Tehlikeli atıklar: Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik potansiyel olumsuz etkilerini önlemek amacıyla uzaklaştırma sürecinde özel işlemler gerektiren biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikte yanıcı-yakıcı, zehirleyici, yok edici veya diğer bir madde ile etkileşimi sonucu zararlı ve tehlikeli olabilen atık maddelerdir. Tekrar kullanım: Atıkların temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan aynı şekliyle defalarca kullanılmasıdır. Vahşi depolama: Bkz. Düzensiz depolama 17

25 SONUÇ Türkiye de atık yönetiminin uygun bir plan ve program dahilinde yapılmadığı ve bu sebeple hem sosyo-ekonomik hemde iş güvenliği açısından zarar ve menfi durumlar meydana gelmemektedir. Bu yüzden bu projede de belirtildiği üzere öncelikle uygun bir plan oluşturulmalı ve bu plana entegre olarak uygun ve yeterli iş güvenliği oluşturulup hem ülke ekonomisine hemde insan ve çevre sağlığına yeterince yarar sağlanacak duruma getirilmelidir. Ayrıca meydana gelen iş kazaları diğer sektörlerden ziyadesiyle tehlikeli olup hatta bazen toplumsal yıkımlara ve salgınlara yol açmaktadır. Bu yüzden bu sektörde ki risk seviyesini maksimumu çekip gereken önlemlerin alınması elzem bir durumdur. Sonuç olarak iş kazaları % 2 önlenemez ve % 98 önlenebilir oranlara sahiptir. Buda eğer gerekli ve yerinde önlemler alınırsa istenilen sonuçlara ulaşılabileceğinin bir işaretidir denilebilir. 18

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin ayrıştırılması, miktarının azaltılması, uygun olarak toplanması, taşınması ve gerekli temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmasının sağlanması. 2.

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ SAYFA No. Sayfa 1 / 10 1. AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2.ADRESİ : Özel Çevre Hastanesi :Cemal Sair Sok. No:2 Mecidiyeköy Şişli/

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar.

Detaylı

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır.

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 2-KAPSAM nde ortaya çıkan tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 4- TANIMLAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/11 REVİZYON TAR. NO 00 BÖLÜM NO 08 STANDART NO 04 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 1.AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KOD:TL.100 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI Resmi Gazete Tarihi 22.07.2005; Sayı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1)

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI Orhan YILMAZ Tıbbi Atık Toplama Şefi E-posta: oyilmaz@istac.com.tr İstanbul Aralık, 2016 TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ TIBBİ

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI 1.GENEL BİLGİLER 1.1.HASTANE ADI: Özel Yalova Hastanesi 1.2.ADRESİ: Fevzi Çakmak Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Fırın Sok no:33 Merkez/YALOVA 1.3.İLETİŞİM: Tel: 0226 811 22 44 1.4.FAX: 0 226 813 73 24 1.5.E-Mail:

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Doküman No: ATK.PR.01 Yayın Tarihi:16.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No:00 Sayfa No:1 / 7 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve

Detaylı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Amaç ve Kapsam Yasal Dayanak ve Sorumluluklar Görev ve Yükümlülükler Tehlikeli Atığın Tespiti ve Bertaraf Politikası Tehlikeli Atığın Tanımlanması Tehlikeli

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: Atıkların Çevre Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. 2. KAPSAM: Hastane yönetimini,

Detaylı

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ATIK YÖNETİMİ VE İSG UYGULAMALARI Yard. Doç Dr Turhan ŞALVA Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SUNUM PLANI Atık yönetimi çeşitleri Örnek atık yönetimi modeli olarak

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT 1. İŞ GÜVENLİĞİ Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAHA TEMİZ BİR BOLU İÇİN EL ELE SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Atık Piller Kullanılmış

Detaylı

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Dr. Güven ÇELEBİ ZKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 31 Mart 2010, Antalya Amaç Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR Çevre Mühendisi Behçet KAVDIR 19/09/2014 ATIK İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN ATIK YÖNETİMİ Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN 1 1. TIBBİ ATIK a. Enfeksiyöz atık b. Kesici-Delici atık 2. AMBALAJ ATIKLARI 3. EVSEL ATIK 4. TEHLİKELİ ATIK 2 TANIMLAR 3 1. Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyon yapıcı etkenleri

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI Doç. Dr. Nihal Pişkin Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Tıbbi atık tanımı Tıbbi

Detaylı

PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM

PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM PROBLEMİN KAYNAĞA DÖNÜŞÜMÜ: GERİ KAZANIM Melisa KORKMAZ Giriş Küreselleşen günümüz dünyasında yoğun bir şekilde yaşanan sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle artan tüketim sonucu atık miktarında da artış

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre

Detaylı

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÖZDEMİR BORAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYASAL ATIK YÖNETİMİ VE KİMYASAL ATIKLARIN DEPOLANMASI Tanımlar Atık Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ KALİTE İÇİN EL ELE AMAÇ Tüm 112 çalışanlarına atıkların ayrıştırılması ile ilgili genel bilgi vermek Neden? Komuta Kontrol

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Görev, yetki ve yükümlülükler SAĞLIK KURULUŞU Tıbbi Atıkların Sağlık Kuruluşu İçinde Yönetimi Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ. Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR

TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ. Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR Tıbbi Atık Nedir? Enfeksiyöz Atıkları Patolojik Atıklar Kesici Delici Atıklar Mikrobiyolojik Lab atıkları -Kültür ve stoklar -İnfeksiyöz

Detaylı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane kaynaklı tüm atıkların (tıbbi, evsel, cam, kağıt, tehlikeli, geri dönüşüm vb) ve

Detaylı

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü

Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Ameliyathanelerde Steril Malzemelerin Otomasyonlu Transfer Çözümü Hastanelerde Steril Malzeme Transferi İçin MultiCar MultiCar çok yönlüdür Steril malzeme konteynlarını taşır Steril malzeme sepetlerini

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar.

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM PROSEDÜRÜ. 2. KAPSAM Hastanemizde antineoplastik ilaçların dökülmesinde yapılacak faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Hastanemiz sağlık ve güvenlik programları kapsamında, antineoplastik ilaçların hazırlanması, depolanması, taşınması, kaza ile dökülmesi durumunda alınması gereken önlemler ve dökülmelerde yapılacak

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ 1 Çevre Nedir? İçinde bulunduğumuz tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerini içine alan ortamdır.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ ATK.PR.01 09.01.2014 0 1/7 1.0 AMAÇ: hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin miktarının, ayrıştırılmasının, temizlenmesinin, depolanmasının tanımlanmasıdır. 2.0 KAPSAM: hastanemizin tüm birimleri ve

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Yeni yayınlandı KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan Kıymet Çelebi Sorumlu Hemşire Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Melek İNANÇ Hastane Müdür Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1) Atık üreticisinin(sanayicinin) iletişim bilgileri - Adı Soyadı : ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LTD. ŞTİ. - Adres

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI : TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ I.2. ADRESİ Türkeli/ SİNOP I.3. TELEFON NUMARASI: (0368) 671 43 00 I.4. FAKS NUMARASI : (0368) 671 38 00 II-İDARİ BİLGİLER II.1. ÜNİTENİN BAĞLI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşümün Amacı Var olan kaynakların sonsuz değil kısıtlı olduğunu bilerek harcama bilincine sahip olmaktır. Eğer geri dönüşümü sağlayabilirsek,

Detaylı