ENDÜSTRĠYEL ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRĠYEL ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:1/9 1.Amaç:Hastanede hastaların günlük bakım ve tedavileri sırasında, yemek hazırlama, yazı işleri, atölye bakım onarım işleri, ayaktan ve yatan hasta tanı ve tedavi üniteleri, vs.. hastane faaliyet alanlarında üretilen tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ve kaynakları ile ilgili düzenleme yapmaktır. 2.Kapsam:Hastane personelleri ve hastaları 3.Kısaltmalar: 4.Tanımlar: 6.Faaliyet AkıĢı: 6.1. Türlerine göre tehlikeli atık kaynakları TÜRLERĠNE GÖRE TEHLĠKELĠ ATIK KAYNAKLARI Faaliyet Alanları Faaliyet/ĠĢlemler OluĢan Tehlikeli Atıklar Bilgi işem, Tüm birimler Yazı İşleri Tehlikeli madde içeren baskı tonerleri Teknik Ünite Bakım/onarım Şanzıman, yağlama ve diğer motor yağları Teknik Ünite Bakım/onarım Tehlikeli maddeler ile kirlenmişemiciler, filtre malzemeleri(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ ve filtreleri, Klima Hepafiltresive hava filtresi) temizleme bezleri, koruyucu elbiseler. Teknik Ünite, Bilgi İşlem Günlük Çalışmalar Teknik Ünite, Tüm Birimler Günlük Çalışmalar Kurşunlu Piller Teknik Ünite, Tüm Birimler Günlük Çalışmalar Nikel Kadmiyumlu Piller Teknik Ünite, Tüm Birimler Günlük Çalışmalar Diğer Piller ve akümülatörler Sterilizasyon ünitesi, Anestezi Sterilizasyon işlemleri Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli maddeler (Elektrik ve Elektronik ekipman atıkları) Etilen oksit kartuşları, Sovereyn ambalajları Radyoloji Ünitesi Günlük Çalışmalar Çözücü bazlı developer (banyo)solüsyonları Radyoloji Ünitesi Günlük Çalışmalar Fikser (sabitleyici) solüsyonları Teknik Ünite Bakım/onarım Yağ, kadran ve tehlikeli maddeler içeren kablolar Patoloji Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz Çalışmaları Tehlikeli madde içeren veye tehlikeli madde oluşturan kimyasallar.(formaldehit, Etanol, Ksilen, İsopropil Alkol, Hidroklorik Asit) Eczane/ Tüm servisler Tedavi Hizmetleri Kullanılan tarihi geçmiş ilaçlar, bozulmuş aşı ve serumlar Tüm servisler Tedavi Hizmetleri İnfeksiyöz vücut sıvıları ile temas etmiş sarf malzemeler,kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,serum setleri vb. Diş Tedavi Ünitesi Tedavi Hizmetleri Amalgam Atıkları, İnfeksiyöz vücut sıvıları ile temas etmiş sarf malzemeler,kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,serum setleri vb. Teknik Ünite/ Tüm birimler Bakım/onarım Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar Mutfak /Yemekhane Yemek pişirme Yenilebilir sıvı ve katı yağlar dışındaki yağlar ( Bitkisel Atık Yağlar) 6.2.Türlerine göre tehlikesiz atık kaynakları TÜRLERĠNE GÖRE TEHLĠKESĠZ ATIK KAYNAKLARI Faaliyet Alanları Faaliyet/ĠĢlemler OluĢan tehlikesiz atıklar Tüm Birimler Rutin Çalışmalar Kağıt ve karton ambalaj Tüm Birimler Rutin Çalışmalar Plastik ambalaj Tüm Birimler Rutin Çalışmalar Metalik ambalaj Tüm Birimler Rutin Çalışmalar Cam ambalaj

2 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:2/9 6.3.A.Y.G.E.Ġ.Y Atık Listesindeki (EWC) kodu ve açıklaması Tablo 2. 1-EWC kodları ile birlikte tehlikeli atık tanım, miktar ve bertaraf yöntemi Bertara A.Y.G.E.Ġ.Y Tehlikeli f/geri Ek-4 A.Y.G.E.Ġ.Y Ek:4 Atık Kazanı Tehlikeli Tehlikeli atık Tanımlanması Miktarı m Atık EWC (Kg) Yöntem Kodu i Tehlikeli Maddeler içeren Atık Baskı Tonerleri 4 kg/yıl R13 Bertaraf/Geri Kazanım Yöntemi Açıklanması Tehlikeli Maddeler içeren Atık Baskı Tonerleri D Şanzıman, yağlama ve diğer motor yağları kg Bakım yapan firmaya teslim edilmektedir Sanayi Kaynaklı Atık Yağ(Diğer Hidrolik yağ) 200 kg R ve dışındaki tehlikeli par-çalar içeren ve ıskartaya çıkmış eletrikli ve elek-tronik ekipmanlarr 200 kg R13 Tehlikeli maddeler ile kirlenmişemiciler, filtre malzemeleri(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ ve filtreleri, Klima Hepafiltresi ve hava filtresi) temizleme bezleri. 200 kg R13 Tehlikeli maddeler ile kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri(başka şekilde tanımlanmamış ise yağ ve filtreleri, Klima Hepa filtresi ve hava filtresi) 200kg D10 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma R1 İla R12 arasındaki belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıklar-ın depolanmsı(atığın üretildiği alan içerisinde geçici depolama hariç)(hizmet Sözleşmesi Yapılırsa) Kurşunlu Piller kg D5 TAP derneğine tutanak ile teslim edilmektedir Nikel Kadmiyumlu Piller D5 TAP derneğine tutanak ile teslim edilmektedir Diğer Piller ve akümülatörler 15kg D Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar D Diş Amalgam Atıkları 1,25kg D5 Tehlikeli madde içeren veya tehlikeli madde oluşturan kimyasallar. (Formaldehit, Etanol, Ksilen, İsopropil Alkol, Hidroklorik Asit) 4942kg R13 Yeni akü alınırken eskisi iade ediliyor. TAP derneğine tutanak ile teslim edilmektedir. D9-D1 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel- kimyasal işlemler Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiriayrı izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri),hizmet Satınalınması yapılacak)

3 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:3/ Çözücü bazlı developer (banyo)solüsyonları 6000kg R4 Metallerin ve Metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümüsercan Madeni Hizmetler Otom.İnş.GıdaNak. San. Ve Tic.LTD.ŞTİ Fikser (sabitleyici) solüsyonları 9000 kg R4 Metallerin ve Metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümüsercan Madeni Hizmetler Otom.İnş.GıdaNak. San. Ve Tic.LTD.ŞTİ Tehlikeli madde içeren veya tehlikeli madde oluşturan kimyasallar. (Formaldehit, Etanol, Ksilen, İsopropil Alkol, Hidroklorik Asit) Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş ambalajlar Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş ambalajlar Kullanılan tarihi geçmiş ilaçlar, bozulmuş aşı ve serumlar D Kg R13 300kg D Sitotoksik Ve Sitotostatik İlaçlar R Sitotoksik Ve Sitotostatik İlaçlar D Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar 350 Kg R13 Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar D10 Ecza depolarına ilaç karşılığı verilmekte veya Bertaraf - Sözleşme yapılacak Yenilebilir sıvı ve katı yağlar dışındaki yağlar ( Bitkisel Atık Yağlar) 200Kg R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları(albiobir e veriliyor) Tablo EWC kodları ile birlikte tehlikesiz atık tanım, miktar ve bertaraf yöntemi A.Y.G.E.Ġ.Y Ek-4 Tehlikesiz Atık EWC Kodu A.Y.G.E.Ġ.Y Ek:4 Tehlikesiz atık Tanımlanması Tehlikesi z Atık Miktarı (Kg) Bertaraf/ Geri Kazanım Yöntemi Bertaraf/Geri Kazanım Yöntemi Açıklanması Kağıt ve karton ambalaj Kg. R13 birine tabi tutuluncaya kadar depolanması Plastik ambalaj Kg. R13 birine tabi tutuluncaya kadar depolanması Metalik ambalaj Kg R13 birine tabi tutuluncaya kadar depolanması Cam ambalaj Kg R13 birine tabi tutuluncaya kadar depolanması

4 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:4/ Karışık ambalaj Kg R13 birine tabi tutuluncaya kadar depolanması Tarsus Belediyesi/Boztaşlar Plastik 6.3. Bir önceki yıla ait tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarları, yıllık atık üretim miktarları tahmini ( gelecek 3 yıl için) Tablo Tehlikeli atıklar için üç yıllık tahmini planı BĠR ÖNCEKĠ YILA AĠT ATIK MĠKTARI, YILLIK ATIK ÜRETĠM MĠKTARI TAHMĠNĠ (GELECEK 3 YIL ĠÇĠN) T.A.K.Y Bir Önceki Yıl Atıkların Değerlendirilme Yöntemleri ve Ek'4Liste OluĢan Net Gelecek 3 Yıl Ġçin Tahmini Atık Miktarı Oranları (%) Tanımı Miktarı Atık EWC Kodu 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Yöntem Oran (%) Kg. 4Kg. 4 Kg. 4 Kg. Bertaraf Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg Bertaraf Kg Kg Kg Kg Bertaraf ,25KG 1,25KG Bertaraf Kg. 5000Kg 5000Kg Bertaraf kg 15 kg kg 15 kg kg 15 kg kg Geri Kazanım Bertaraf Bertaraf kg 350kg 200kg 200kg Bertaraf lt. 200 lt. 250 lt 250 lt Bertaraf kg. kg. kg. kg. Bertaraf kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg. Bertaraf 6.4. Tablo 3. 2 Tehlikesiz atıklar için üç yıllık tahmini plan BĠR ÖNCEKĠ YILA AĠT ATIK MĠKTARI, YILLIK ATIK ÜRETĠM MĠKTARI TAHMĠNĠ (GELECEK 3 YIL ĠÇĠN) T.A.K.Y Bir Önceki Yıl Atıkların Değerlendirilme Ek'4Liste OluĢan Net Gelecek 3 Yıl Ġçin Tahmini Atık Miktarı Yöntemleri ve Oranları (%) Tanımı Miktarı Atık EWC 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı Yöntem Oran (%) Kodu Geri Kazanım Geri Kazanım Geri Kazanım kg kg kg kg Geri Kazanım Geri Kazanım 6.5. Tesis prosesinde tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkların azaltılmasına yönelik yapılacak iģlemler, önlemler ve planlara iliģkin açıklama: Evsel Atıkların OluĢumunun ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılacak ÇalıĢmalar: Geri dönüşümü olmayan tüm atıklar kaynağında ayrı toplanır Evsel atıklar kontamine olmamalıdır. Kontamine olan evsel atıklar evsel atıklara karışmamalıdır. Hastanemizde servislerden ve mutfaktan çıkan evsel atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı, siyah renkli torbalarda toplanır. Her atık sınıfı için ayrı renkte torbalar takılı atık kovaları tüm birimlerde bulunmaktadır. Mutfak atıklarının suları sızdırılarak siyah renkli torbada toplanmalıdır Ambalaj Atıkların OluĢumunun ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılacak ÇalıĢmalar: Kullanılan temizlik malzemelerinin bidonlarının içi bol su ile yıkanarak tekrar kullanılmalıdır Gereksiz kağıt ve plastik malzeme kullanımının engellenmesi için personel eğitimi verilmelidir.

5 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:5/ Tıbbi Atıkların OluĢumunun ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılacak ÇalıĢmalar: Tıbbi atıkların kaynağı belirlenerek personele eğitim düzenlenmelidir Tıbbi sarf malzeme alımlarında ağırlık faktörü değerlendirilmelidir Birimlerde ve atık depolarında tıbbi atığın kaynağında ayırma uygulamaları uygun mu değerlendirme yapılmalı, yapılan denetimler kayıt altına alınmalıdır. Uygunsuzluk tespit edilen birimlere eğitim verilmelidir Tıbbi atıklar üzerinde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ve DİKKAT TIBBİ ATIK uyarısı bulunan kırmızı atık torbalarında biriktirilir Tıbbi sarf malzemeleri miyadı yakın olandan kullanılmaya başlanarak, her ürünün son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir Tıbbi girişimlerde gerektiği kadar malzeme kullanılmalıdır, böylece hem maliyet azalır hem de atık bertaraf gideri azalır Çok gerekli olmadıkça tek kullanımlık malzeme yerine, yıkanıp steril edilebilen malzemeler tercih edilmelidir Tehlikeli Atıkların OluĢumunun ve Miktarının Azaltılması Amacıyla Yapılacak ÇalıĢmalar: Kimyasal ve tehlikeli maddelerin gereğinden fazla kullanımının önlenmesi konusunda personele eğitim verilmelidir Hastanemizde tehlikeli kimyasal maddeler ile yapılan rutin çalışmalarda son kullanım tarihi yaklaşmış kimyasalların öncellikli kullanımı konusunda personel bilgi sahibi olmalıdır Farmasotik atıkların oluşumunu engellemek için ilaç alımlarında, miyadı yakın ilaçların firmaya iadesi teknik şartnameye eklenmelidir Hastanemizde tehlikeli atık oluşturabilecek malzeme yerine tehlikesiz atık oluşturabilecek malzeme kullanımı gereklidir Mutfakta kullanılan bitkisel yağların atıkları, lisanslı firmayla sözleşme yapılarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır Röntgen ünitelerinde dijital yöntem tercih edilerek atık röntgen banyo suları oluşumu önlenmelidir Atık toner, kartuş oluşumunu önlemek için dolum yapılabilen toner alımı tercih edilmelidir Lastik ve filtre değişimlerinde, değişim yapan firma eskisini iade alacak şekilde şartnameler düzenlenmelidir. 6.7.Tehlikeli Maddelerin Dökülmesi, Maruz Kalma Durumunda Yapılması Gerekenler: Hastanede kullanılan tehlikeli maddelerden herhangi birine maruz kalındığında öncelikle kimyasalın özelliğine göre tehlike anında eylem planında (tehlikeli atıklar) belirtilen temas halinde yapılacak işlemler (temas yerinin bol su ile yıkanması, ortamın havalandırılması, doktora başvurulması gibi vs.) sırayla yaoılır Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve maruziyet durumlarında tehlikeli maddenin ambalajında, herhangi bir uyarı bulunuyorsa öncelikle bu önlem alınır Tehlikeli madde ile ilgili yaşanan maruziyet ve dökülme durumlarında Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirim Formu doldurularak kalite birimine bildirilir. Kalite birimine gelen olay bildirimleri, ilgili komitelere gönderilir Bu konuyla ilgili tüm bildirimler Hasta Çalışan Ve Tesis Güvenliği Komiteleri tarafından değerlendirilir Hasta Çalışan Ve Tesis Güvenliği Komiteleri, yaşanan uygunsuzluğun tekrarlanmaması için kök neden analiz yapar ve gerekirse konu ile ilgili eğitim planlar. 6.8.Kimyasallardan Korunmak Ġçin Kullanılması Gereken Koruyucu Ekipmanlar: Eldivenler: Çalışma risk niteliğine uygun tipte olmalıdır. Maskeler: Maruz kalma niteliğine uygun tipte olmalıdır. Göz, yüz koruyucular, gözlük. ÇalıĢma giysisi, laboratuvar önlüğü: Çalışma risk niteliğine uygun tipte olmalıdır. Özel giysi: özel duruma göre belirlenmelidir. 6.9.Tehlike Anında Eylem Planı: FARMASÖTĠK ATIKLAR: ATIK TÜRÜ: Farmasötik Atıklar YUTMA: Açık havaya çıkartılır, herhangi bir rahatsızlık görülürse tıbbi yardım alınır. Ağız çalkalanır, kusturulmaz, bol su içirilir, tıbbi yardım alınır. Bol su ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır. Göz kapağı açık tutularak bol su veya serum fizyolojik ile yıkanır, tıbbi yardım alınır.

6 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:6/9 Uygun yangın söndürücü maddeler kullanılır. Toprağa gömülmez, yakılmaz, diğer atıklarla karıştırılmaz. Dökülmesi durumunda uygun emdiricilerle toplanarak tehlikeli atık alanına gönderilir, zemin bol su ile yıkanır. Uygun kişisel ekipman kullanılarak taşınır, oda ısısında havalandırmalı bir yerde depolanır LABORATUAR TEHLĠKELĠ KĠMYASALLARI: ATIK TÜRÜ: Laboratuar Tehlikeli Kimyasalları Ve Ambalajları Mikrobiyolojik Boyalar, Laboratuar Cihaz Atık Suları Temiz havaya çıkarılır. YUTMA: FORMALDEHĠT: ATIK TÜRÜ: YUTMA: Hasta bilinçli ise ağız ve boğaz bol su ile çalkalanır, tıbbi yardım alınır. Su ve sabun ile yıkanır. Göz kapağı açık tutularak 15 dk. su ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır. Uygun söndürücü ekipmanı kullanılır. Kanalizasyona, suya ve toprağa karışması önlenir, dökülmesi durumunda emici malzemeler yardımı ile toplanarak tehlikeli kimyasallar kabında biriktirilir. Diğer kimyasallarla kesinlikle karıştırılmaz, asit ve bazlar ayrı olarak soğuk ortamda depolanır, dökülme ve sıçrama riskine karşılık dikkatli taşınır. Formaldehit Açık havaya çıkartılır, solunum durmuş veya zayıf ise tıbbi yardım alınır. Hasta bilinci yerinde ise ağzı yıkanarak bol su içirilir, kusturulmaz, bilinç yerinde değil ise tıbbi yardım alınır. Temas eden kıyafetler uzaklaştırılır, bol su ile 30 dk. yıkanır, tıbbi yardım alınır. Göz kapağı açık tutularak 15 dk. su ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır Her türlü yangın söndürücü kullnılabilir. Toprağa ve sulara dökülmez, sızıntıları yoğunlaştırılarak bir kaba toplanır, tehlikeli atık deposuna gönderilir. Kalıntı su ile yıkanır. Kapalı sızdırmaz kaplarda dikkatli bir şekilde taşınır, sıcak, kıvılcım ve alevden uzak tutulur FLORESAN LAMBALAR VE DĠĞER CĠVA ĠÇEREN ATIKLAR: ATIK TÜRÜ: Floresan Lambalar ve Diğer Civa Ġçeren Atıklar Bol su ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır. Uygun yangın söndürme ekipmanı kullanılır. Toprağa gömülmez, evsel atık alanına gönderilmez, kırılması halinde kapalı mekan ise ortam en az 20 dk. havalandırılır, koruyucu ekipman kullanılarak kırıklar toplanır, civa parçaları sentetik sünger ile toplanır, zemin yapışkan bantlarla güzelce kırıklardan arındırıldıktan sonra bol su ile yıkanır. Kırılmasını önleyecek şekilde kutularda taşınır, ve oda ısısında depolanır KARTUġ- TONER ATIKLARI:

7 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:7/9 ATIK TÜRÜ: YUTMA: HEPAFĠLTRE: ATIK TÜRÜ: KartuĢ- Toner Atıkları Açık havaya çıkartılır, herhangi bir rahatsızlık görülürse tıbbi yardım alınır. Ağız çalkalanır, herhangi bir rahatsızlık görülürse tıbbi yardım alınır. Bol su ve sabun ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır. Göz kapağı açık tutularak 15 dk. su ile yıkanır, gerekirse tıbbi yardım alınır Uygun yangın söndürme ekipmanı kullanılır. Toprağa gömülmez, yıkanmaz, evsel atık alanına gönderilmez, ürünün dökülmesi durumunda nemli bezlerle emdirilerek tehlikeli atık geçici depolama alanına gönderilir. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılarak taşınır, oda ısısında havalandırmalı bir yerde depolanır. Hepafiltre Atıkları Bol su ve sabun ile yıkanır. Uygun yangın söndürme ekipmanı kullanılır Toprağa gömülmez, yıkanmaz, diğer atıklarla karıştırılmaz. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılarak taşınır, oda ısısında havalandırmalı bir yerde depolanır PĠL VE AKÜMÜLATÖRLER: ATIK TÜRÜ: Atölyeden Çıkan Elektronik Atıklar, Pil ve Akümülatörler: Açık havaya çıkartılır, herhangi bir rahatsızlık görülürse tıbbi yardım alınır. Bol su ile yıkanır. Uygun yangın söndürme ekipmanı kullanılır Toprağa gömülmez, yıkanmaz, diğer atıklarla karıştırılmaz. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılarak taşınır, oda ısısında havalandırmalı bir yerde depolanır BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR: ATIK TÜRÜ: Bitkisel Atık Yağlar Bol su ile yıkanır. Göz kapağı açık tutularak bol su ile yıkanır. Uygun yangın söndürücü maddeler kullanılır. Toprağa ve kanalizasyona verilmez, dökülmelerde emicilerle toplanarak evsel katı atık alanına gönderilir, zemin su ve sabun ile yıkanır. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılarak taşınır, oda ısısında havalandırmalı bir yerde depolanır.

8 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:8/ Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilen Atıkların Gönderildiği Tesislere ĠliĢkin Bilgiler Tehlikeli Atıkların Gönderildiği Bertaraf/Geri Kazanım Tesisleri Enfeksiyonu Önlemek Amacı Ġle Toplanmaları ve Bertarafı Özel ĠĢleme Tabi Olan Atıklar; TESĠS ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Firma Adı: Adres: Telefon, Fax: İNTE A.Ş. Bağcılar Akkoçtepe Mevki Katı Atık Düzenli Depolama Alanı AKDENİZ / MERSİN TEL: FĠRMA LĠSANS BĠLGĠLERĠ Lisans türü: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Tarih ve No: 12/04/ Belge No: 945 Geçerlilik Süresi: 12/04/2018 TESĠS YETKĠLĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Adı SOYADI : KORAY GÜÇ Adres, Telefon: TEL: TESĠS BĠLGĠLERĠ Tipi: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK: II-A ve B'deki yeri Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi - Kimyasal/Fiziksel/Biyolojik İşlem D9 Tesise Gönderilen Atık Miktarı Mart 2013 Sözleşme yapıldı Bitkisel atık yağlar; TESĠS ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Firma Adı: Adres: Telefon: FĠRMA LĠSANS BĠLGĠLERĠ Lisans türü: Albiobir Alternatif Enerji ve Biodizel Üreticileri Birliği/Çukurova Belediyesi Aşağı Öveçler 1065.Cad.1315.Sok.12/1 Çankaya/ANKARA Çevre İzin ve Lisans Belgesi Tarih ve No: 06/03/ Belge No: 191 Geçerlilik Süresi: 06/03/2017 TESĠS YETKĠLĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER Adı SOYADI : Bakir ALPKAYA Adres, Telefon: Aşağı Öveçler 1065.Cad.1315.Sok.12/1 Çankaya/ANKARA

9 Doküman Kodu:ATK.PR.02 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:0 Sayfa No:9/9 TESĠS BĠLGĠLERĠ Türü: Atık Yönetimi Grnel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK:II-A ve B'deki yeri Bitkisel Atık yağ Geri Kazanım R 9 Tesise Gönderilen Atık Miktarı 200 Lt./2012 yılı 6.11.Hastanemizde bulunan tehlikesiz atıklar ayniyat kapsamında değerlendirilmektedir. HEK kapsamında bakanlık onayı ile lisanslı bir firmayla yapılacak sözleşme kapsamında geri kazanımı yapılacaktır. 7.Ġlgili Dokümanlar: Bir önceki yıla ait Atık Beyan Formları Sureti. Ulusal Atık Taşıma Formları Güncel Kapasite Raporu, Yapı kullanma izin belgesi. Geçici Atık Depolama alanlarına ilişkin fotoğraflar. İşletmenin ÇED kapsam dışı yazısı İş akım şeması. Tehlikeli Atık Depolama Alanı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası. Sözleşme

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM I TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Doğa Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Müh. Danışmanlık Eğit. Hizmetleri Ltd. Şti. Tarafından Yetkilendirilmiştir ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi /

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/172 19/11/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ MERKEZ MAH. 214. SOK. NO: 2 GÜMÜŞOVA / DÜZCE İlgi: (a) 11/10/2013

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı