İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi"

Transkript

1 İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi Anıl PİR Bakırköy Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Özet Atıkların kaynağında türlerine göre ayrılması, yerleşim yerlerinden toplanması ve bertaraf ya da geri kazanım sahalarına taşınmasında büyükşehirlerde ilçe belediyelerine önemli görevler düşmektedir. Doğru ve etkin toplama sistemlerinin kurulması ile ayrı toplanan atık miktar ve kalitesinde artış olacağı gibi toplama ve ayırma maliyetleri de asgariye düşecektir. Kapıdan kapıya, binadan binaya, kaldırımdan, sabit ya da hareketli konteynırlar ile, atık getirme merkezleri ile toplama gibi birçok sistem, atığın türüne ve toplama maliyetlerine göre karar verilmesi gereken seçenekler arasında yer almaktadır. Atık camlar, diğer ambalaj atıkları ile birlikte toplandığında ve aynı tesislerde türlerine ayrıldığında çeşitli kazalara sebep olabilmektedir. Kentsel atıkların içerisinde bulunan camlar ise atık depolama sahalarında gömülerek bertaraf edilmekte, binlerce yıl bu alanlarda bozunmadan kalarak doğaya zarar verme potansiyeline sahip olmaktadır. Bu nedenle atık camlar için, yerleşim yerlerinde diğer atıklardan ayrı bir toplama sistemi kurulması daha uygulanabilir Ülkemizde günde kişi başına 1 2 kg atık üretilmekte olup, bu atığın yaklaşık % 25 inin geri dönüşüme uygun malzemelerden oluştuğu bilinmektedir. Yalnızca İstanbul ilinde günde ortalama ton atık, depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. bir yöntem olacaktır. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilçede ayrı toplanan atık türleri hariç, 2012 yılı verilerine göre, günde ortalama 326,5 ton katı atık üretilmekte ve bu atığın yaklaşık % 5 ini camlar oluşturmaktadır. Bu makale kapsamında; ülkemizde geri dönüştürülebilir atıkların yönetimine dair yürürlükte olan mevzuat irdelenmiş, atıkların toplanmasında yaygın olan sistemler araştırılmış ve Bakırköy ilçesinde atık camların toplama sistemine ilişkin sabit konteynır ile toplama için gereken ekipman belirlenip, cam kumbaralarının halk tarafından ulaşılabilirliği dikkate alınarak ilçede cam kumbarası yerleştiril- MEVZUAT 13

2 mesi gereken yerler CAD (Computer-Aided Design) yazılımı ile harita üzerinde belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Atık cam, atık toplama sistemleri, atık yönetimi, geri dönüşüm, katı atık GLASS WASTE MANAGEMENT FOR DISTRICT MUNICIPALITIES, IN TURKEY Abstract District municipalities in big cities are in indispensable position on seperate colleciton of wastes, collecting waste from site and transporting those to disposal or recycling facilities. By building correct and effective system of collecting wastes, seperately collected waste fraction and quality of these wastes will increase moreover both costs of collecting from sites and seperating in facilities will be lowered. Many systems like door-to-door or building-tobuilding collection, stationary or mobile containers, collection in waste pooling sites are different alternatives those could be selected according to sort of waste and collection costs. In case of collection and seperation of glass wastes together with other packaging wastes, occupational accident risks increase. On the other hand, if they involved in municipal wastes, glass waste is being embedded into disposal areas and becomes harmful for habitat. For these reasons, in cities, it s necessary to set a different collecting system from other waste types for waste glass would be feasible. Bakırköy, a district of İstanbul city has population. To 2012 datas, in this district, production of municipal solid waste is 326,5 tonnes daily, and 5 % of these wastes are composed of glass. Within the scope of this paper; legislations about recycable waste management in Turkey are examined, commonly used waste collecting systems are researched and with determining needed equipments to collect waste glass by stationary container system from the town and their places, they are marked onto the map considering accessibility by the local community, by a CAD (Computer-Aided Design) software. Keywords: Municipal solid waste, recycling, waste collecting systems, waste glass, waste management 1. GİRİŞ Ülkemizde günde kişi başına 1 2 kg atık üretilmekte olup, bu atığın yaklaşık % 25 inin geri dönüşüme uygun malzemelerden oluştuğu bilinmektedir. Yalnızca İstanbul ilinde günde ortalama ton atık, depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. Oluşan bu atıkların toplanması ile taşınmasında entegre atık yönetimi ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. İstanbul ilinde hafriyat atıkları ve hurda malzemeler de dahil olmak üzere günlük kişi başına düşen toplam katı atık üretimi 1,16 kg dır. Buna rağmen, ilin 39 ilçesinden, ambalaj atığı beyanlarını yeterli olarak yapmış olan 29 belediyesi kapsamında, kaynağında ayrı olarak toplanmış, hesaplanan geri kazanılabilir atık miktarı günde yalnızca 0,034 kg/kişi dir. Ambalaj atıkları, üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını ifade etmektedir. Bu atıklar; kağıt-karton, plastik, metal, kompozit, ahşap ve cam atıkları kapsamaktadır. Cam; silika, soda külü ve CaCO 3 gibi bazı materyallerin karışımlarının yüksek sıcaklıklarda ergitilmesi ve katılaştırılması ile oluşturulan şeffaf bir materyaldir. Camlar; ambalaj malzemesi ya da düz cam olarak üretilebileceği gibi deney tüpleri, ampuller vb. malzemelerde kullanılan pek çok formda da üretilmektedir. Atık camlar iki şekilde bulunmaktadır; renkli ve renksiz camlar. Renksiz olan birçok çeşidi etkin olarak geri dönüştürülebilmekte ancak renkli olanlarından geri dönüşümü zor olanlar daha çok atık depolama sahalarında gömülerek bertaraf edilmektedir. Atık camlar, doğrudan geri dönüşüm ile maddesel geri kazanımının dışında; kırılarak kum tanesi boyutlarına getirildiği takdirde doğal kum ile benzer şekilde beton yol imalatında ve geri dönüştürülmüş asfalt kaplamada agrega olarak, çimento harcında ve betonda, tanecikli zemin ya da dolguda kullanılarak da geri kazanılabilmektedir. Atık camlar, diğer ambalaj atıkları ile birlikte toplandığında ve aynı tesislerde türlerine ayrıldığında çeşitli kazalara sebep olabilmektedir. Kentsel atıkların içerisinde bulunan camlar atık depolama sahalarında gömülerek ber- 14 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

3 taraf edilmekte, binlerce yıl bu alanlarda bozunmadan kalarak doğaya zarar verme potansiyeline sebep olmaktadır. Bu nedenle atık camlar için, yerleşim yerlerinde diğer atıklardan ayrı bir toplama sistemi kurulması daha uygulanabilir bir yöntem olacaktır. Büyükşehirlerde, atık ambalajların ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve geri kazanılması işlemlerinde sorumluluk ilçe belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda ilçe belediyeleri bu atıkları, oluşturdukları bir sistem dahilinde yerleşim yerinden toplayarak, bunların mevzuata uygun bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak durumundadır. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilçede, ayrı toplanan atık türleri hariç, 2012 yılı verilerine göre, günde ortalama 326,5 ton kentsel katı atık üretilmekte ve yapılan bir karakterizasyon çalışmasına göre bu karışık atığın yaklaşık % 5 ini camlar oluşturmaktadır. Bakırköy de ambalaj atıkları genellikle kapıdan kapıya, bazı noktalarda daha az yaygın olarak sabit konteynırlar ile toplanmaktadır. Kapıdan kapıya toplama sistemi, hem iş gücü hem de zaman açısından verimsizdir. Bu yüzden atık camların toplanması için ilçenin farklı yerlerine konteynırlar yerleştirilmesi öngörülerek, yalnızca sabit konteynır sistemi ile toplama sistemi oluşturulmuştur. İlçede yaşayan tüm vatandaşların cam toplama donanımlarına yürüme mesafeleri incelenerek cam toplama donanımlarının optimum yerlerine karar verilmiştir. 2. TÜRKİYE DE, ÇEVREYE VE GERİ DÖNÜŞ- TÜRÜLEBİLİR ATIKLARIN YÖNETİMİNE DAİR MEVZUAT Ülkemizde çevre mevzuatı en kapsamlı olarak 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu kanun, gerek güncel ihtiyaçlar gerekse Avrupa Birliği ile tam uyum süreci ve müktesebata uyum çerçevesinde çeşitli kanun ve kararnameler ile 13 kez yeniden düzenlenmiş, bazı hükümleri değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmıştır. En son 2006 yılında 40 maddesinde çeşitli değişiklikler yapılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Kanun, ülkemizde bazı özel (askeri atıklar, taş ocağı atıkları, radyoaktif ve nükleer atıklar) uygulamalar haricinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nı (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) her anlamda yetkili kılarak ülkede atık yönetimine dair düzenlemelerin yapılmasını öngörmüştür. Bakanlık ise tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlemelerini başlatmış ve bir çok yönetmelik ve tebliğ ile sürdürmüştür. Günümüzde, yeni düzenlemelerin yer aldığı yeni bir taslak Çevre Kanunu yayımlamış ve atık yönetimine ilişkin tüm esasların bir arada bulunacağı bir çerçeve yönetmelik oluşturma hususunda çalışmalara başlanmıştır. Atıkların yönetimi için oluşturulmuş yasal alt yapı gereği atıkların sınıflandırılmasında da iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik te oluşturulmuş atık listelerinde yer alan atıkların tehlikelilik durumlarına göre sınıflandırma yapılmasıdır. Bu yaklaşımda, yönetmelik kapsamında yer alan atıkların tehlikesiz ve tehlikeli (muhtemel veya kesin olarak tehlikeli) olmaları söz konusudur ve kapsam dahilindeki tüm atıklar bu listelerde belirtilen özelliklerine göre toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Diğer yaklaşım ise, atıkların türüne göre sınıflandırma yapılması ve tehlikeli ya da tehlikesiz olsun, üretiminden bertarafına kadar diğer atıklardan ayrı bir sistem kurulmasını gerektiren atıklar için farklı yönetmelikler çerçevesinde usul ve esasların belirlenmesidir. Buna göre mevzuatta ayrı yönetmelikler ile toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf, maliyetlerin karşılanması gibi konularda ilkeleri belirlenmiş olan katı atıklar; - Evsel katı atıklar, - Ambalaj atıkları, - Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, - Bitkisel atık yağlar, - Ömrünü tamamlamış lastikler, - Ömrünü tamamlamış araçlar, - Atık yağlar - Atık pil ve akümülatörler, - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, - Tıbbi atıklar, - Radyoaktif madde MEVZUAT 15

4 kullanımından oluşan atıklar, - PCB (poliklorlu bifenil) ve PCT (poliklorlu terfenil) içeren atıklar, - Diğer tehlikeli atıklar olarak verilebilir. Şekil 1 de üretilen katı atığın değerlendirilmesi ya da bertarafı için uygulanacak mevzuata dair şema yer almaktadır. Ülkemizde ambalaj atıkları, ilk uygulamalarda 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre toplanmakta idi. Bundan sonra 2004 yılında Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ayrıca yasal tabanı oluşturulmuş, 2007 yılında Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği olarak değiştirilmiş, en son 2011 yılında tekrar değiştirilerek son halini almıştır. Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun dayanağında hazırlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği en son haliyle, tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin belirlediği bir genel ilke olarak, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Bu nedenle, ambalaj üreticilerinin, ambalajları geri kazanılabilir şekilde üretmeleri yasal bir yükümlülük olarak belirlenmiş ve tüketicilerin ise geri kazanılabilir ambalajlı ürünleri kullanmaya öncelik vermesi gereği vurgulanmıştır sayılı Çevre Kanunu nda yer alan kirleten öder prensibi gereği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde, ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümünü ya da geri kazanımını sağlamak ile bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla ve geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili gerçekleştirdikleri faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na belgelendirmek ile ambalajlı ürünleri piyasaya süren ler yükümlü tutulmuştur. Piyasaya sürenler, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bir araya gelerek, tüzel kişiliğe haiz fakat kar amacı gütmeyen yetkilendirilmiş kuruluş lar oluşturabilmektedir. Bu kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan yetki belgesi almakla yükümlüdür. Ülkemizde bu amaçla kurularak faaliyetlerini sürdürmekte olan 2 adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur. Bunlardan ilki 1991 yılında kurulmuş ve 2005 yılında yetki belgesini almış olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO Vakfı) diğeri ise 2010 yılında yetki belgesini almış olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (TÜKÇEV) dir. Yönetmelik gereği, ambalaj malzemelerini yılda üç bin kilogram ve daha fazla miktarda piyasaya süren kişi ve kuruluşlar bu yetkilendirilmiş kuruluşlar ile iş birliğine giderek, toplama ve geri kazanım maliyetlerine ortak olabilirler. Daha düşük miktarda ambalajı piyasaya sürenler belgelendirme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. ÜRETİLEN KATI ATIK Kapsam Dışı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Göre Kapsam Dahilinde Diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (Radyoaktif atıklar, Taş ocağı atıkları, Tarımsal Atıklar, Patlayıcı maddelerin atıkları vs.) Tehlikesiz Hakkında ayrıca mevzuat belirlenmiş mi? Tehlikeli Hakkında ayrıca mevzuat belirlenmiş mi? E H E H Uygulanacak Mevzuat: - AYGİY - KAKY - BBM - AYGİY - KAKY - AYGİY - TAKY - BBM - AYGİY - TAKY - AYGİY : Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. - KAKY : Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. - TAKY : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. - BBM : Bağlı bulunduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Şekil 1. Ülkemiz mevzuatına göre, üretilen katı atığın değerlendirilmesine dair şema 16 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

5 Piyasaya sürenlerin, ambalaj atıkları geri kazanması için malzeme bazında yıllık hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerine depozitolu ambalajlar kullanarak, yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluk devri yaparak ya da toplama ayırma tesisleri ve belediyeler ile sözleşme imzalayarak ulaşmayı tercih edebilirler. Ambalaj üreticileri ile tedarikçiler, her yıl satışını gerçekleştirdiği ambalaj miktarlarına ilişkin, piyasaya sürenler ise her yıl piyasaya sürdükleri ambalaj miktarlarına ilişkin verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bildirmektedir. Bu sistem ile hangi kişi ya da kuruluşun piyasaya ne kadar ambalaj sürdüğü kayıt altına alınabilmektedir. Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile geri dönüşüm tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevre lisansını almak zorundadır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımında ilçe belediyelerine oldukça fazla iş düşmektedir. Belediyeler, ilçede bir ambalaj atığı yönetim planı oluşturarak toplama sistemi kurmak, tüketicileri bu konuda eğitmek ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak ile yükümlüdür. Ambalaj atığı üreticileri de ürettikleri ambalaj atıklarını belediyenin kurmuş olduğu sisteme bedelsiz olarak vermek zorundadır. Buna bir istisna olarak yönetmelikte; organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri üretilen atıkları toplama ayırma tesisine ya da belediyelere bedelsiz şartı aranmaksızın verebilir hükmü yer almasına rağmen T.C. Danıştay kararı ile bu maddede bulunan bedelsiz şartı aranmaksızın ibaresi geçici olarak metinden çıkarılmıştır. Belediyeler, doğrudan piyasaya sürenler ile sözleşme yaparak belgelendirme onayı verebilir ya da bunun yerine toplanan atığın tamamı veya bir kısmı için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme imzalama yöntemini tercih edebilir. Ayrıca kendi bölgesinden geri dönüştürülebilir atıkları kendisi toplamak yerine toplama ayırma tesisleri ile sözleşme yaparak da ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlayabilirler. İstanbul ilinde tüm ilçe belediyeleri doğrudan belgelendirme onayı vermek yerine yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme imzalamak yöntemini tercih etmiştir. Yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönet- OSB / Hava Alanları / Sanayi İşletmeleri Diğer Ambalaj Atığı Üreticileri (Tüketciler) Atık Yönetim Planı Atık Yönetim Planı İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE Ayrı Toplanmış (Karışık) Ambalaj Sözleşme (Toplama) LİSANSLI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ (TAT) YETKİLENİRİLMİŞ KURULUŞ PİYASAYA SÜRENLER Yetki Çevre Lisansı Çevre Lisansı Ayrılmış Ambalaj Atıkları Amabalaj Atıkları Amabalaj Atıkları Ambalajlı Ürün (Piyasaya Arz) Sözleşme (Belgelendirme) Ambalaj Sözleşme Toplama - Ayırma Maliyetleri (Bedelsiz) Malzemesi (Sorumluluk Devri) Bedelli / Bedelsiz T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Malzeme Bedeli AMBALAJ ÜRETİCİLERİ / TEDARİKÇİLER Ambalaj Hammaddesi Belge LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ Şekil 2. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre ambalaj atığı yönetimi şeması MEVZUAT 17

6 meliğine göre ambalaj atığı yönetimi şeması Şekil 2 de, Bakırköy de uygulanan 3 lü sistem ise sembolik olarak Şekil 3 te verilmiştir. TOPLAMA AYIRMA GDT'YE SATIŞ T.A.T. KOORDİNASYON DENETİM BELGE ONAYI TOPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE YAYGINLAŞTIRMA RAPORLAMA FİNANSAL DESTEK TOPLAMA DONANIMLARININ SAĞLANMASI BELGELENDİRME ÇEVKO Şekil 3. Bakırköy de Ambalaj Atıklarının yönetiminde kullanılan 3 lü sistem (İlçe Belediyesi: Bakırköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kuruluş: ÇEVKO, Toplama-Ayırma Tesisi) 3. YAYGIN OLARAK KULLANILAN ATIK TOPLAMA SİSTEMLERİ Atık toplama sistemlerinde birçok model dünyada uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın olanları; kapıdan kapıya toplama, binadan binaya toplama, anonslu toplama, kaldırımdan toplama, el arabası ile toplama, atık getirme merkezleri ile toplama, konteynır ile toplama (hareketli ya da sabit konteynırlar), yeraltı atık odaları ile toplama, küçük atık sepetleri ile toplama olarak verilebilir. Atık toplama sistemine karar vermede göz önüne alınması gerekenler: Toplanacak atığın türü Hizmet alıcısının türü (iş yeri, konut vs.) Ulaşılabilirlik Zorunluluk ya da sınırlılık halleri olarak sıralanabilir. Ülkemizde bir çok ilçede ambalaj atıkları; kapıdan kapıya toplama, binadan binaya toplama, anonslu toplama, konteynır ile toplama, atık sepetleri ile toplama sistemlerinden biri veya birden fazlası birlikte kullanılarak toplanmaktadır. Bunun yanı sıra yine geri dönüştürülebilir kağıt, cam, plastik gibi atıklar sokak toplayıcıları tarafından yasal olmayan yollarla el arabası ile toplanmaktadır. Kapıdan kapıya toplamaya başka bir örnek olarak tıbbi atıklar verilebilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların en güvenli toplama yöntemi budur. Birçok atık türünün bizzat üreticisi tarafından kaynağında ayrılmış olarak getirileceği merkezler olan atık getirme merkezleri de Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen henüz ülkemizde mevzuat geliştirme aşamasındadır. Buna rağmen birkaç il ve ilçede atık getirme merkezleri örnek tesisler olarak kurulmuş ve kullanılmaktadır (örneğin Kocaeli ili Körfez Belediyesi). Bu tesisler şehrin merkezinde oluşturduğu alan ihtiyacı ile İstanbul ili gibi çok yoğun yerleşim bulunan ve kullanılabilir arazi miktarının çok kısıtlı olduğu yerlerde kurulması oldukça zor ve maliyetli olarak inşa edilebilir. Bu yüzden, tüm halkın ortak olarak kullandığı alışveriş merkezleri ve büyük marketler gibi özel iştiraklerde de atık getirme merkezleri kurularak halkın kullanımına arz edilebilir. Kentsel katı atıklar, çoğunlukla kaldırımdan toplama ya da konteynır ile toplama sistemleri ile toplansa da hem görsel hem de sıhhi açıdan konteynır ile toplama tercih edilmektedir. Bazı ilçelerde kısmen yer altı odaları ile toplama sistemi de kullanılmaktadır. 3.1 Kapıdan Kapıya, Binadan Binaya, Kaldırımdan ve Anonslu Toplama Sistemleri Kapıdan kapıya ve binadan binaya toplama sistemlerinde atık toplayıcı personel doğrudan binalara girerek atığı, üreticisinden teslim alarak toplama aracına iletir. Atığın üreticiden doğrudan toplayıcıya geçmesi çevresel açıdan düşük riskli olmasına rağmen bu iki yöntem, çalışan maliyeti ve iş güvenliği açısından tercih edilmeyen yöntemlerdir. Bu yöntemler, tehlikeli atıklar (tıbbi atıklar, PCB içeren atıklar, atık yağlar vs.) gibi toplanması özel kontrol yöntemleri gerektiren atıklar için kullanılabilir olmasına rağmen bazı yerleşim yerlerinde ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar gibi tehlikesiz ancak kazanç getiren atıkların toplanmasında da kullanılmaktadır. Çoğunlukla konteynır yerleştirilemeyecek ya da araç giremeyecek kadar dar sokakları olan yerleşimlerde kaldırımdan toplama sistemi tercih edilmektedir. Bu sistemin uygulandığı yerlerde atık üreticisi, sokak ya da caddelerde önceden belirlenen gün ve saatlerde, belirlenen yerlere atıklarını bırakır ve toplayıcılar buralardan atıkları alarak araçlara yükler. Kaldırımdan toplama İstanbul da genellike kentsel katı atıkların toplanmasında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Görsel kirliliğe yol açtığı ve bölge halkının yalnızca belirlenmiş kısıtlı zamanlarda atık bırakabilmesine olanak sağladığı için terk edilmekte olan bir metottur. Anonslu toplama sistemi, atık toplama araçlarına monte edilen anons sistemi yardımıyla bazı atıkların doğrudan üreticisinden alınması için kullanılan bir başka yöntemdir. İstanbul da bazı ilçelerde ambalaj atıklarının toplanmasında bu sistem kullanılmaktadır. Bu sayede, atığı sokaklar- 18 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

7 daki toplama ekipmanlarından alan sokak toplayıcıları probleminin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu sistemin yüksek yapıların bulunduğu yerleşim yerlerinde uygulanması mümkün değildir. 3.2 Hareketli Konteynır Sistemi (HKS) Bu sistemde boş konteynır belirli bir yere bırakılır, katı atık dolduktan sonra arkası boş olan kamyondaki kaldırma düzeneği ile kamyonun arkasına yüklenir ve bertaraf ünitesine taşınır. Boş konteynır yine aynı noktaya getirilir, indirilir ve yeniden kullanımı sağlanır. Taşımalı konteynır sistemi ya da değiştirmeli konteynır sistemi kullanılabilmektedir. Taşımalı konteynır sisteminde toplama aracı boş olarak çöp toplama sahasına gelir. Dolu konteynırı alarak tesise boşaltır ve boş konteynırı eski yerine bırakır. Değiştirmeli Konteynır sisteminde ise toplama aracı boş bir konteynır ile toplamaya gelerek dolusunu alıp, boş olanı aynı yere bırakır. Yüksek üretim hızına sahip atıkların toplanmasında daha avantajlıdır. HKS toplama hattında bir konteynır için bir kamyon ve bir sürücü gereklidir. Toplama hattı bir gidiş ve bir dönüş güzergahını kapsar. Bu nedenle toplamada kullanılan konteynırin büyüklüğü ve kullanım kolaylığı ekonomik öneme sahiptir. Kentlerde özellikle alışveriş merkezlerinin kağıt atıklarının toplanmasında, bazı şantiyelerde hafriyat atıklarının ve metal hurdaların toplanmasında ayrıca çeşitli endüstriyel uygulamalarda sıklıkla HKS kullanılmaktadır. 3.3 Sabit Konteynır Sistemi (SKS) Küçük çöp kapları veya bidonları ya el ile ya da mekanik olarak araca sabit olan konteynıre boşaltılır. Kamyonun kasası dolunca toplama işlemi bırakılır ve katı atıklar bertaraf ünitesine taşınır. Kamyon geri döner ve kaldığı yerden toplamaya devam eder. Tablo 1 de hareketli ve sabit konteynır ile toplama sistemlerinde kullanılan araçlar ve konteynırlar ile ilgili ortalama değerler verilmiştir. Tablo 1. Hareketli ve sabit toplama sistemlerinde kullanılan araçlar ve konteynırlar ile ilgili ortalama değerler. Araç Konteynır Tipi Konteynır Kapasitelerinin Ortalama Aralığı, m 3 Hareketli Konteynır Sistemi Damperli Sabit Kompaktörle birlikte kullanılanlar 8 40 Self içerikli kompaksiyon mekanizması ile donatılmış Kamyon Traktör Tepesi açık süprüntü römorku Self içerikli kompaksiyon mekanizması ile donatılmış kapatılmış römork-monteli konteynırlar Sabit Konteynır Sistemi Mekanik yüklemeli kompaktör Tepesi açık ve tepesi kapalı ve yan-yüklemeli 0,6 8 Elle yüklemeli kompaktör Küçük plastik veya galvanize metal konteynırlar, atılabilir kağıt ve poşet çantalar 0,075 0,2 Kentsel atıkların toplanmasında bu sistem çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde; kağıt, cam, plastik, metal ve kompozit malzemelerden oluşan geri dönüştürülebilir atıkların kentlerden toplanmasında da pek çok yerleşim yerinde kullanılmaktadır. Çok çeşitli konteynır tasarımları mevcuttur. Metal ve plastik atık konteynırları, cam kumbaraları, çok gözlü ambalaj atığı konteynırları bulunduğu gibi dekoratif ya da reklam amaçlı olarak kullanılanları da vardır. Kaldırımdan toplama ya da kapıdan kapıya toplama sistemlerine göre maliyet ve iş gücü açısından oldukça avantajlıdır. Sabit konteynırların kapasiteleri ve yerleri belli olduğundan toplama işleminde güzergah optimizasyonu çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. SKS ağır endüstriyel atıklar ve hafriyat atıklarının toplanması için uygun değildir. Yüksek üretim hızına sahip atıklar çok sayıda kap gerektirdiğinden HKS için daha uygundur. SKS sistemi bir sürücü ve en az bir yükleyici olmak üzere iki personel gereklidir. MEVZUAT 19

8 Toplama araçlarının sahip olması gereken özellikler aşağıda liste halinde verilmiştir: Boşaltmadan dolayı toz oluşmamalı, çöp kamyonu kabın döküldüğü bölgede oluşan tozları emerek uzaklaştıran bir vakum cihazı ile donatılmalı, Boşaltma sahanlığı alçak olmalı, Yükleme bölgesi ve araç içi kolayca yıkanıp dezenfekte edilebilmeli, Araçlar sıkıştırmalı olmalı, Toplama araçları, atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını dışarı damlatmamalıdır. 3.4 Yeraltı Atık Odaları İle Toplama Sistemi Yer altı atık odaları ile toplama sistemi, sabit konteynır sistemi ile benzerlik gösterir. Ancak bu sistemde daha büyük depolama hacmi bulunduğundan daha uzun süre atığın biriktirilmesi sağlanır ayrıca bu atık odalarından atığı toplayacak olan araçların sistem ile uyumlu olması gerekmektedir. Çoğunlukla kendinden vinçli ve daha geniş kapasiteli araçlar kullanılmaktadır. Çoğu ilçede kısmen de olsa kentsel katı atıkların toplanmasında bu yönteme geçilmektedir. Bu sistemin avantajları arasında kentte görsel kirlilik yaratmaması ve hijyenik olması, daha uzun bekletme süresine sahip olması gösterilebilir. Kanunsuz atık toplayıcılarının ve sokak hayvanlarının ulaşması mümkün olmadığından güvenlidir. Ayrıca şoför ve toplayıcı aynı kişi olabileceğinden personel ihtiyacı da azdır. Bu sistemin başlıca dezavantajı ise maliyetidir. Ayrıca çarpık kentleşme bulunan alanlarda ve dar sokaklarda kentlere atık odalarının yerleştirilmesi zor olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçok şehrinde kentsel atıkların yanı sıra; geri dönüştürülebilir atıklar (kağıt, cam, plastik, metal ve kompozit) ve bitkisel atık yağlar da bu sistem ile kaynağında ayrı toplanmaktadır. 3.5 Atık Getirme Merkezleri İle Toplama Bu yöntemde, kentlerde belirlenen özel alanlara atıkların üreticiler tarafından getirmesi sağlanır. Bu merkezlerde bir çok farklı atık türü ayrı olarak toplanabilir. Sistem, herhangi bir toplama aracına gereksinim duymaz. Getirme merkezlerinde toplanan atıklar, hareketli konteynırlar ile doğrudan ilgili geri kazanım ya da bertaraf alanlarına taşınır. Bu nedenle en düşük maliyetli toplama sistemidir. Atık getirme merkezleri ile toplama ile diğer yaygın toplama sistemleri Tablo 2 de karşılaştırılmıştır. Tablo 2. Bazı toplama sistemlerinin karşılaştırılması. Değerlendirilen Kriter Kaldırımdan Toplama - Binadan Binaya Toplama Konteynır ile Toplama (SKS) Atık Getirme Merkezleri ile Toplama Maliyet En yüksek maliyet Orta maliyet En düşük maliyet İş Güvenliği Hizmet elemanlarında en yüksek iş kazası riski. Hizmet elemanlarında orta seviyede iş kazası riski Tesis iyi tasarlanmadığı takdirde çalışanlar ve hizmetten yararlananlar (halk) için tehlikeler mevcuttur. Çevresel Faktörler Atığın kaynağında ayrılması ile çevresel olarak yüksek uyumluluk sağlanabilir. Çevresel açıdan olumlu ancak toplama sisteminde aksamalar olması halinde konteynırların etrafında kirlilik ve koku oluşabilir. İyi tasarlanmamış ve iyi işeltilemeyen tesislerde böcek, kemirgen ve koku oluşumu gözlenebilir. Kuşlar yoğun olarak toplanabilir. Etkinlik Hizmetten yararlananlar (halk) kurallara (çöp çıkartma saatleri, uygun poşetleme vs.) uyduğu takdirde oldukça etkin. Kentsel atıkların toplanması için en kabul görür yöntem. El arabaları ile toplama kullanıldığında oldukça etkin. Tesisin iyi programlı olarak işletilmesi halinde en etkin yöntem. Kamuoyunun Kabulü Orta kabul görürlük. Hizmeti kullananlar alana ulaşımda zorluk çekebilir, görsel açıdan kentte uyumsuzluk olabilir, böcek ile koku oluşumu açısından şikayet edilebilir. En verimli sistem. Verimlilik En az verimli sistem. En çok ekipman ihtiyacı. Araç ve iş gücünü önemli ölçüde düşürür. Oldukça verimli. 20 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

9 4. ATIK CAMLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI SABİT KONTEYNIR SİSTEMİ Atık camların kaynağında ayrı toplanmasında, bu çalışma kapsamında öncelikle ilçenin muhtelif yerlerinde yer alan mevcut cam kumbaralarının yerleri ve durumları belirlenerek hepsi için formlar doldurulmuş, tüm kumbaralar numaralandırılarak gerekli açıklamaları içerir şekilde listelenmiş, haritalandırılmış ve her bir kumbara için değişik temsili kullanım alanları belirlenmiştir. Haritalandırma sırasında AutoCAD yazılımı kullanılmıştır. Haritalandırma sonucunda, hizmetten faydalanamayan bölgeler incelenerek hem bazı mevcut donanımların yerleri değiştirilmiş hem de yeni donanımların hangi noktalara eklenmesi gerektiği irdelenmiştir. 4.1 Kullanılan Yazılım, Materyal ve Metot CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım (Computer Aided Design And Drafting/CADD); çizim ve tasarımın bilgisayar yardımıyla yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca; BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) ya da CAD (Computer Aided Design) denilmektedir. BDT sistemleri dünyada ilk defa 1964 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten günümüze birçok tasarım yazılımı geliştirilmiştir. BDT sistemlerini diğer klasik sistemlerden farklı kılan, bu işler için özel olarak geliştirilmiş olan yazılımlar ve bir takım donanımlardır. Bu yazılımlar mimariden makineye, elektronikten reklâmcılığa, haritacılıktan tıp uygulamalarına kadar çizim gerektiren tüm konularda kullanım alanı bulmuş ve bu meslek dallarındaki gereksinimlere yanıt verecek şekilde, birçoğu özel olarak profesyonel mimar ve mühendisler tarafından hazırlanarak uluslararası endüstri standardına ulaşmış bulunmaktadır AutoCAD Yazılımı ve Katmanlar Dilimizdeki benimsenmiş karşılığıyla Bilgisayar Destekli Tasarım adından da anlaşılacagı gibi «mekanik ve elektro- mekanik parça ve sistem tasarımlarının yapılmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak, kalitesini yükseltmek gibi amaçlara ulaşmak için araç olarak bilgisayardan yararlanma dır. Diğer bir tanımla bir ürünü her açıdan görmek, o ürünün gerçek yapı ve şekli hakkında daha iyi fikir edinmek için bilgisayar ortamında ürünün gerçek ölçüleri kriter alınarak görüntüsünün oluşturulmasıdır. Endüstri standardı kabul edilen AutoCAD, tasarımın ve mühendisliğin tüm alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada AutoCAD üzerine çeşitli disiplinler için geliştirilmiş 3900 dan fazla uygulama yazılımı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, AutoCAD üzerine yayınlanan bağımsız dergiler, AutoCAD eğitim merkezleri, üniversitelerde standart olarak okutulan AutoCAD dersleri, AutoCAD in daha etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır. AutoCAD, kullanım kolaylığı, kullanıcının gereksinimlerine göre kolayca özelleştirilebilir olması, her disipline karşılık uygulama yazılımlarının bolluğu, Türkçe dahil 17 dilde sürümünün olması ve konusunda yeterli bir dağıtım kanalı ile pazarlanıyor olması nedeni ile her CAD kullanıcısı tarafından benimsenen güvenilir bir CAD yazılımıdır. Ölçülendirme ve 2 boyutta çizim imkanı tanıdığından mühendislik uygulamaları arasında harita çalışmaları da bulunmaktadır. Araştırma materyali olarak haritalandırma çalışması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü nden temin edilmiş yüksek çözünürlüklü ve güncel 1/8000 ölçekli Bakırköy haritası ile Autodesk INC. firmasının tasarım programı olan AutoCAD yazılımı, bu programın kullanma kılavuzu, çeşitli yardım dökümanları, bilgisayar donanımları ve çevre birimleri kullanılmıştır. Bu yazılımın seçilmesinde en önemli faktörler; yazılımın vektörel çizim esasına dayanması ve çizim yaparken farklı katmanlar oluşturulmasına imkan vermesi olarak düşünülmüştür. Vektörel çizim, iki nesne arasındaki mesafelerin ölçümünde ve nesnelerin yerlerinin koorinatlarıyla birlikte tam kesinlikle bulunmasında; katman oluşturma ise istenilen nesnenin yer değiştirilmesinde ve aynı taslak arayüz üzerinde farklı çalışmalar yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında harita katmanları olarak ilçe haritası, ilçe ve mahalle sınırları, karayolları, mevcut cam kumbaraları, eklenecek cam kumbaraları ile 100 m, 250 m ve 500 m olmak üzere üç farklı temsili kullanım alanları ile çalışılmıştır. 4.2 İlçedeki Atık Cam Toplama Donanımlarının (Cam Kumbaralarının) Kayıt Altına Alınması ve Haritalandırılması Bakırköy de ambalaj atıklarının kaynakta ayrılarak toplanması, ilk olarak 2001 yılında bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülmüş, bundan sonraki süreçte de yeni yönetmeliklere ve diğer mevzuata uyum çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak; şu anda Osmaniye Mahallesi nde yer alan Ambalaj Atığı Geçici Depolama Sahası, toplama-ayırma tesisi olarak kullanılmış ve daha sonra ambalaj atıklarının toplama işi farklı firmalara mevzuat gereği sözleşme imzalayarak devredilmiştir. Gerek bu firmalar, gerek yetkilendirilmiş kuruluşlar gerekse de Belediye bizzat ilçenin farklı noktalarına ambalaj atıklarının toplanması için çeşitli donanımlar yerleştirmiş, ancak bunlardan çok azı günümüze kadar kullanılabilir şekilde ulaşmıştır. Bu donanımların nerelerde bulundukları, ne durumda oldukları ve hangi sürelerde doldukları yalnızca sahada toplama yapan elemanlar tarafından şifahen bildirilebilmek- MEVZUAT 21

10 tedir. Bu durum, bölgede çalışan personel, yıllık izin veya diğer bir sebeple çalışmadan ayrıldığında atık kumbaraların boşaltılmasında çeşitli aksaklıklara neden olmaktadır. Ayrıca, özellikle cam kumbaralarının gelişigüzel yerleştirilmiş olması, hem insan sağlığı ile çevre ve trafik güvenliği açısından çeşitli riskleri beraberinde getirmekte hem de bu cam kumbaralarının kullanım ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Şekil 4 te bu çalışma kapsamında tespit edilen; kullanıma uygunsuz şekilde yıpranmış, sağlık açısından risk oluşturan ve trafik güvenliğini tehdit eden bazı kumbaraların görüntüleri yer almaktadır. Bu yüzden; öncelikle ilçenin muhtelif yerlerinde yer alan mevcut cam kumbaralarının yerleri ve durumları teker teker belirlenerek hepsi için Şekil 5 te formatı verilmiş olan formlar doldurulmuş ve tüm kumbaralar C-1 ile C-45 arasında numaralandırılmış, gerekli açıklamaları içerir şekilde listelenmiş ve haritalandırılmıştır. Şekil 6 da ise haritalandırmada kullanılan sembole bir örnek verilmiştir. (a) (b) (c) Şekil 4. Bazı kumbaraların tespit edilen görüntüleri (a): Kullanıma uygunsuz şekilde yıpranmış, (b): Trafik güvenliğini tehdit eden (c): Sağlık açısından risk oluşturan Şekil 5. Çalışmada kullanılan örnek bir form 22 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

11 Bu çalışma sonucunda 45 farklı yerde toplamda 55 adet cam kumbarası tespit edilmiştir. Bu kumbaraların mahallelere göre dağılımı liste Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Bakırköy ilçesindeki cam kumbaralarının mahallelere göre dağılımı Mahalle Nüfus Cam Kumbarası Adeti Kumbara Başına Düşen Kişi Sayısı Ataköy 1. Kısım Ataköy Kısım Ataköy Kısım Ataköy Kısım Basınköy Cevizlik Kartaltepe Osmaniye Sakızağacı Şenlikköy Yenimahalle Yeşilköy Yeşilyurt Zeytinlik Zuhuratbaba TOPLAM Tablo 3 te varılan sonuç, ilçe genelinde cam toplama donanımlarının sayısının çok düşük olduğu, her bir kumbara başına düşen kişi sayısının ise olduğu görülmektedir. Bu kişi sayısı cam ambalaj atıklarının Bakırköy de toplanmasında anlamlı değildir. 4.3 İlçede Mevcut Cam Kumbaralarına Yapılması Gereken Eklemelerin Belirlenmesi Bu tez kapsamında; ilçede yaşayan vatandaşların çoğunlunun cam kumbaralarına ulaşmasının mümkün olmadığı görülerek, her bir cam kumbarası merkez kabul edilmiş ve etrafına sıra ile, o kumbaranın kullanım alanını temsil eden 100 m, 250 m ve 500 m yarı çaplı daireler çizilmek suretiyle her bir durum için ayrı ayrı mevcut durum incelenmiş, alanları kesen yollar, demir yolları ile ulaşımı engelleyen diğer yapılar değerlendirilmiş ve eklenmesi gereken kumbara sayıları hesaplanmıştır. Bu temsili alanlar haritalar üzerinde görsel hale getirilmiştir. Bu çalışma, Bakırköy de tüm konut ve işyeri bölgelerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Yüzölçümünün önemli bir bölümünü kaplayan İstanbul Atatürk Havalimanı ise, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nce havalimanlarına tanınan haktan yararlanarak belediyenin toplama sistemine dahil olmadığından, bu alanda çalışma yapılmamıştır. Tablo 3 de verilen mevcut cam kumbaralarının durumu göz önüne alınarak, farklı kullanım alanları için sahaya eklenmesi gereken cam kumbaralarının sayısı Tablo 4 te verilmiş ve harita üzerinde yerleri AutoCAD programı yardımı ile işaretlenmiştir. Buna göre kullanım alanı, yarı çapı 100 metre olan bir daireyi içine alacak şekilde kabul edilmiş senaryo için, eklenmesi gereken cam kumbarası sayısı hesaplandığında 519 adet yeni noktaya cam kumbarası eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 250 metre yarıçap için 95 adet ve 500 metre yarıçap için ise 14 adet kumbara sahada muhtelif yerlere eklenmelidir. Tablo 4. Farklı kullanım alanı boyutlarına göre eklenmesi gereken cam kumbaraları Cam Kumbarasının Temsili Kullanım Alanı Yarıçapı, (m) Temsili Kullanım Alanı, (ha) Eklenmesi Gereken Kumbara Miktarı, (adet) 100 m 3, m 19, m 78,5 14 MEVZUAT 23

12 4. SONUÇ VE TARTIŞMA İlçe belediyelerince ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasında kapıdan kapıya toplama uygulamasına son verilerek, konteynır ile sabit noktalardan toplama sisteminin iyileştirilmesi gerekmektedir. Cam toplama donanımlarının haritalandırılması sonucunda Bakırköy de birçok vatandaşın konteynır ile ayrı toplama hizmetinden yararlanamadığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle temsili alanların kullanılması ile yeni donanımların etkin bir şekilde yerleştirilmesi ve belediyelerin mali olanakları çerçevesinde bu kullanım alanlarının küçültülerek hizmetin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı çalışmanın diğer donanımlar için de yapılması toplamada araç ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde düşürecektir. Bu tez kapsamında Bakırköy ilçesinde cam kumbaraları için en uygulanabilir temsili kullanım yarı çapı 250 metre olarak belirlenmiştir. Bu uzaklık hedef olarak belirlenmeli ve daha ileriki yıllarda daha da düşürülerek uygulama geliştirilmelidir. Ayrıca sistemin daha da etkin hale getirilmesi için ikinci aşama olarak, konut bölgelerinde bulunan her bir kumbaranın temsil ettiği alan içerisinde yer alan hanelerdeki kişi sayısı da hesaba katılarak belirlenen noktalardaki kumbaraların sayısı artırılabilir. Hem kentsel atıkların hem de geri kazanılabilir atıkların toplanmasında güzargah optimizasyonu çalışmaları yapılmalıdır. Bu sayede araç giderleri önemli ölçüde azalacağı gibi araçlarda yakıt yakılmasından kaynaklanan emisyonlar da düşecektir. Çalışma neticesinde, ilçede mevcut olan 45 adet atık cam toplama noktasının yanı sıra 95 adet yeni lokasyon eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. KAYNAKÇA: - T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, (2012), İstanbul Çevre Durum Raporu , syf , İstanbul. - GAUTAM, S.P., et al., V.C., (2012), Use of Glass Wastes as Fine Aggregate in Concrete, J. Acad. Indus. Res., 1(6): TOPCU, I.B. and Canbaz, M., (2004)., Properties of Concrete Containing Waste Glass, Cement Concrete Res. 34: PIR, Anıl (2013), Bakırköy İlçesinde Entegre Katı Atık Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. - T.C. Resmi Gazete, 2872 sayılı Çevre Kanunu. (18132), 11/8/1983, (Değişik: R.G.: 13/5/ sayılı Kanun). - T.C. Resmi Gazete, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik. (26927), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO Vakfı), Tarihçe, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (TÜKÇEV), Yetki Belgemiz, T.C. Resmi Gazete, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. (28035), 24/8/ Ministry of Local Government and Provincial Councils of Sri Lanka., (2008), Solid Waste Collection and Transport, Service Delivery Training Module 1 of 4, Sri Lanka. - MEGEP., (2009), Çevre Koruma ve Katı Atık Toplama, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Gelişim Programları Ders Notları, Ankara. - ŞAHİN, A., (2007), Peyzaj Mimarlığı Tasarım Sürecinde Bilgisayar Kullanım Olanaklarının Alanya Atatürk Parkı Örneğinde İrdelenmesi, T.C. Selçuk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı A.B.D., Yüksek Lisans Tezi, Konya. - BENLİAY, (2001), Bilgisayar Destekli Tasarım Sürecinde Peyzaj Tasarım Projelerinin Sunum Tekniklerinin A.Ü.Z.F. Dekanlık Kampusu Projesi Örneğinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. - KHEMLANI, L., (2004), Form-Z 4 3D Modeling Rendering & Animation, Mc Graw Hill. - KİBAROĞLU, M.A., (2006), Tasarım Sürecinde Üç Boyutlu Modellemenin Rolü ve CAD/CAM Programlarının Sınıflandırılması, T.C. Mimar Sinan Üniversitesi, Tasarım A.B.D., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 24 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM. ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh.

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM. ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh. AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI, TAġINMASI VE GERĠ DÖNÜġÜM ġallilar KAĞIT Ġdari ĠĢler Müdürü Çevre Müh. Nihal TÜRKEKUL Ambalaj Atıklarının Kontrolünde Ġzlenecek Temel YaklaĢım ÖNLEME TEKRAR

Detaylı

Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık Yönetimi Sempozyumu Atık Yönetimi Sempozyumu Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi 17-21.Nisan 2011 Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü Sunumun İçeriği Belediyelerin Yükümlülükleri Ambalaj Atığı Yönetim

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 ve Sayısı: 28300 MADDE 2 (4) Standart dışı veya hatalı olarak üretilen ve üreticisi tarafından

Detaylı

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir?

SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır? Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir? 24.08.2011 TARĐH ve 28035 SAYILI AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI SORU: Satış noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda Getirme

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler

Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler Ambalaj Atığı Üreticisi, Tedarikçi Piyasaya Süren Yetkilendirilmiş Kuruluş Görev Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme Geri kazanım Hedefleri 26 milyon ton katı atık yıllık

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi

Ambalaj Atıklar. netmeliği AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ. Ali Đhsan DOĞAN 1. Ziraat Mühendisi Ambalaj Atıklar klarının n Kontrolü Yönetmeli netmeliği BELEDĐYELERDE VE EKONOMĐK ĐŞLETMELERDE AMBALAJ YÖNETY NETĐMĐ Ali Đhsan DOĞAN Ziraat Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR ATIK AMBALAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 04.11.2014 1 - Ambalaj Atıkları Konusunda Hangi Mevzuatlar Uygulanmaktadır? - 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, - Belgelendirme

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU ATIK YÖNETİMİ SUNUMU BAŞAKŞEHİR İstanbul un yeni ilçelerinden Başakşehir 2008 yılında Küçükçekmece ve Esenler den ayrılan mahalleler ile Bahçeşehir Belde Belediyesi nin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Başakşehir

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

I-BELGELENDİRME İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR. Geri Kazanım Hedeflerinin Yerine Getirilmesi:

I-BELGELENDİRME İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR. Geri Kazanım Hedeflerinin Yerine Getirilmesi: BELGELENDİRME DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER İLE BELGELENDİRME DOSYALARININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARA AİT USUL VE ESASLAR Çevre Kanunu ve 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi)

Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi) Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi) 1 - Nasıl geri dönüşüm yapılır? Her birey ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu ürünler çoğu zaman, daha sağlıklı ve korunaklı

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği VERİ KAYIT VE BELGELENDİRME SİSTEMİ Ali İhsan DOĞAN Ziraat Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29222 (4.mükerrer) ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Ambalaj Atıklarının ve Katı Atıkların Yönetimi Bilgilendirme Sunumu ŞUBAT - 2008 1. Ambalaj Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışma Ortakları TAT

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1

01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1 Duyarsız z Kalmayalım m! 01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 1 Ürün Atık Geri Dönüşüm Tesisi 01.12.2009 Burcu Hizmet İşletmeleri Ltd.Şti. 2 Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre ve Orman Müdürlükleri

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ

ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU KAVRAM BELGESİ Üretici Sorumluluğu İlkesi bir ürün için üretici sorumluluğunun ürün ömrünün tüketici sonrası aşamasına kadar uzandığı çevre politikası yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve

Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve toprağımızın temiz olması gerekmektedir. Bunlardan biri kirlendiğinde, insanoğlunun yaşamı

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. AMBALAJ ATIĞI YÖNETİMİNDE BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU (İSTANBUL UYGULAMALARI) KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 18.04.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ Belge No : 928 Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi : 09/04/2013 Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi : 09/04/2018 İşletmenin/Faaliyetin Adı : TANRIKULU PLASTİK SAN.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ )

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/ ) Sayı : B.09.0.ÇYG.0.10.05-145.04/ Konu : Getirme Merkezi T.C. GENELGE (2012/ ) Evlerden, okullardan vb yerlerden kaynaklanan atık çeşitliliğinin fazla olması, bu atıkların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI JALE SEZEN ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ ATIK BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 0. 1 2. 2 0 1 2 T E K İ R

Detaylı

GİRİŞ İÇİNDEKİLER OCAK 2009

GİRİŞ İÇİNDEKİLER OCAK 2009 OCAK 2009 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Hammaddenin azalması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle ekonomik problemler ortaya çıkacak olup, bu

Detaylı

TEHLİKELİ, TEHLİKESİZ VE AMBALAJ ATIK BEYANI. Dr. Tuba YILMAZ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

TEHLİKELİ, TEHLİKESİZ VE AMBALAJ ATIK BEYANI. Dr. Tuba YILMAZ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKELİ, TEHLİKESİZ VE AMBALAJ ATIK BEYANI Dr. Tuba YILMAZ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK BEYANI ATIK YÖNETİMİ Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

BELEDİYELERDE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA SİSTEMİ

BELEDİYELERDE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA SİSTEMİ BELEDİYELERDE AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA SİSTEMİ Çetin TOKATCI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Belediyelerde Ambalaj Atığı Toplama BelediyelerinToplama ndeki

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZİN N VEYA ÇEVRE İZİN N VE LİSANS L SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE İZNİ /

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Yönetmelikte Tanımlanan Sistemde Satış Noktalarının Rolü. Emine AYDINOĞLU Ambalaj AtıklarıŞube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı 13 Mayıs 2009 İSTANBUL

Yönetmelikte Tanımlanan Sistemde Satış Noktalarının Rolü. Emine AYDINOĞLU Ambalaj AtıklarıŞube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı 13 Mayıs 2009 İSTANBUL Yönetmelikte Tanımlanan Sistemde Satış Noktalarının Rolü Emine AYDINOĞLU Ambalaj AtıklarıŞube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı 13 Mayıs 2009 İSTANBUL Ambalaj üreticisi Yönetmelikte Tanımlanan Sistem Ayırma

Detaylı

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1

Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 YALOVA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING Polimer Geri Dönüşümü PLM 308 Chapter 1 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN tasdelen@yalova.edu.tr www.polymat.org T.C. BİLİM, SANAYİ

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 46818599-155/59548 05/04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. ARABAN YOLU ÜZERİ 2.KM ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 26/03/2015 tarihli ve

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/69278 24.4.2017 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 75 YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9/A CAD. NO:12 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması

Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması T.C. OSMANİYE KATI ATIK BERTARAF VE ALTYAPI HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması

Detaylı

Şubat Bülteni. değerlendirilmesi konusunda bilinçli adımlar atarak, 2000 yılından bu yana sürdürmekte ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Şubat Bülteni. değerlendirilmesi konusunda bilinçli adımlar atarak, 2000 yılından bu yana sürdürmekte ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Koordinasyon Merkezi Şubat Bülteni Atık Koordinasyon Merkezi ( 0216 ) 414 38 15-20 (6 Hat) GİRİŞ İÇİNDEKİLER: Ambalaj Atıkları....2 Bitkisel Atık Yağlar..4 Atık Piller.5 Atık Koordinasyon Merkezi

Detaylı

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU 2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU Vedat KILIÇ TÜDAM Genel Sekreteri TÜDAM TÜDAM Derneği, Lisanslı Toplama- Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, 2007

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Toplanması. Atık Sempozyumu Ambalaj atıkları oturumu 25 Nisan 2012 Eva Röben

Ambalaj Atıklarının Toplanması. Atık Sempozyumu Ambalaj atıkları oturumu 25 Nisan 2012 Eva Röben Ambalaj Atıklarının Toplanması Atık Sempozyumu Ambalaj atıkları oturumu 25 Nisan 2012 Eva Röben Ambalaj Atıklarını Kim Topluyor? Türkiye de, ambalaj atıklarının lisanslı toplama ayırma tesislerinin personeli

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 11/03/2015-980 *BD647706051* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Atık Getirme Merkezi Tebliği hakkında Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. DEPOZİTO UYGULAMASI KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 20.04.2011 GİRİŞ Bizce, kağıt-karton, metal ve plastik türevi

Detaylı

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI Orhan YILMAZ Tıbbi Atık Toplama Şefi E-posta: oyilmaz@istac.com.tr İstanbul Aralık, 2016 TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ TIBBİ

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı