İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi"

Transkript

1 İlçe Belediyelerinde Atık Cam Yönetimi Anıl PİR Bakırköy Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Özet Atıkların kaynağında türlerine göre ayrılması, yerleşim yerlerinden toplanması ve bertaraf ya da geri kazanım sahalarına taşınmasında büyükşehirlerde ilçe belediyelerine önemli görevler düşmektedir. Doğru ve etkin toplama sistemlerinin kurulması ile ayrı toplanan atık miktar ve kalitesinde artış olacağı gibi toplama ve ayırma maliyetleri de asgariye düşecektir. Kapıdan kapıya, binadan binaya, kaldırımdan, sabit ya da hareketli konteynırlar ile, atık getirme merkezleri ile toplama gibi birçok sistem, atığın türüne ve toplama maliyetlerine göre karar verilmesi gereken seçenekler arasında yer almaktadır. Atık camlar, diğer ambalaj atıkları ile birlikte toplandığında ve aynı tesislerde türlerine ayrıldığında çeşitli kazalara sebep olabilmektedir. Kentsel atıkların içerisinde bulunan camlar ise atık depolama sahalarında gömülerek bertaraf edilmekte, binlerce yıl bu alanlarda bozunmadan kalarak doğaya zarar verme potansiyeline sahip olmaktadır. Bu nedenle atık camlar için, yerleşim yerlerinde diğer atıklardan ayrı bir toplama sistemi kurulması daha uygulanabilir Ülkemizde günde kişi başına 1 2 kg atık üretilmekte olup, bu atığın yaklaşık % 25 inin geri dönüşüme uygun malzemelerden oluştuğu bilinmektedir. Yalnızca İstanbul ilinde günde ortalama ton atık, depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. bir yöntem olacaktır. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilçede ayrı toplanan atık türleri hariç, 2012 yılı verilerine göre, günde ortalama 326,5 ton katı atık üretilmekte ve bu atığın yaklaşık % 5 ini camlar oluşturmaktadır. Bu makale kapsamında; ülkemizde geri dönüştürülebilir atıkların yönetimine dair yürürlükte olan mevzuat irdelenmiş, atıkların toplanmasında yaygın olan sistemler araştırılmış ve Bakırköy ilçesinde atık camların toplama sistemine ilişkin sabit konteynır ile toplama için gereken ekipman belirlenip, cam kumbaralarının halk tarafından ulaşılabilirliği dikkate alınarak ilçede cam kumbarası yerleştiril- MEVZUAT 13

2 mesi gereken yerler CAD (Computer-Aided Design) yazılımı ile harita üzerinde belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Atık cam, atık toplama sistemleri, atık yönetimi, geri dönüşüm, katı atık GLASS WASTE MANAGEMENT FOR DISTRICT MUNICIPALITIES, IN TURKEY Abstract District municipalities in big cities are in indispensable position on seperate colleciton of wastes, collecting waste from site and transporting those to disposal or recycling facilities. By building correct and effective system of collecting wastes, seperately collected waste fraction and quality of these wastes will increase moreover both costs of collecting from sites and seperating in facilities will be lowered. Many systems like door-to-door or building-tobuilding collection, stationary or mobile containers, collection in waste pooling sites are different alternatives those could be selected according to sort of waste and collection costs. In case of collection and seperation of glass wastes together with other packaging wastes, occupational accident risks increase. On the other hand, if they involved in municipal wastes, glass waste is being embedded into disposal areas and becomes harmful for habitat. For these reasons, in cities, it s necessary to set a different collecting system from other waste types for waste glass would be feasible. Bakırköy, a district of İstanbul city has population. To 2012 datas, in this district, production of municipal solid waste is 326,5 tonnes daily, and 5 % of these wastes are composed of glass. Within the scope of this paper; legislations about recycable waste management in Turkey are examined, commonly used waste collecting systems are researched and with determining needed equipments to collect waste glass by stationary container system from the town and their places, they are marked onto the map considering accessibility by the local community, by a CAD (Computer-Aided Design) software. Keywords: Municipal solid waste, recycling, waste collecting systems, waste glass, waste management 1. GİRİŞ Ülkemizde günde kişi başına 1 2 kg atık üretilmekte olup, bu atığın yaklaşık % 25 inin geri dönüşüme uygun malzemelerden oluştuğu bilinmektedir. Yalnızca İstanbul ilinde günde ortalama ton atık, depolama alanlarında bertaraf edilmektedir. Oluşan bu atıkların toplanması ile taşınmasında entegre atık yönetimi ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. İstanbul ilinde hafriyat atıkları ve hurda malzemeler de dahil olmak üzere günlük kişi başına düşen toplam katı atık üretimi 1,16 kg dır. Buna rağmen, ilin 39 ilçesinden, ambalaj atığı beyanlarını yeterli olarak yapmış olan 29 belediyesi kapsamında, kaynağında ayrı olarak toplanmış, hesaplanan geri kazanılabilir atık miktarı günde yalnızca 0,034 kg/kişi dir. Ambalaj atıkları, üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını ifade etmektedir. Bu atıklar; kağıt-karton, plastik, metal, kompozit, ahşap ve cam atıkları kapsamaktadır. Cam; silika, soda külü ve CaCO 3 gibi bazı materyallerin karışımlarının yüksek sıcaklıklarda ergitilmesi ve katılaştırılması ile oluşturulan şeffaf bir materyaldir. Camlar; ambalaj malzemesi ya da düz cam olarak üretilebileceği gibi deney tüpleri, ampuller vb. malzemelerde kullanılan pek çok formda da üretilmektedir. Atık camlar iki şekilde bulunmaktadır; renkli ve renksiz camlar. Renksiz olan birçok çeşidi etkin olarak geri dönüştürülebilmekte ancak renkli olanlarından geri dönüşümü zor olanlar daha çok atık depolama sahalarında gömülerek bertaraf edilmektedir. Atık camlar, doğrudan geri dönüşüm ile maddesel geri kazanımının dışında; kırılarak kum tanesi boyutlarına getirildiği takdirde doğal kum ile benzer şekilde beton yol imalatında ve geri dönüştürülmüş asfalt kaplamada agrega olarak, çimento harcında ve betonda, tanecikli zemin ya da dolguda kullanılarak da geri kazanılabilmektedir. Atık camlar, diğer ambalaj atıkları ile birlikte toplandığında ve aynı tesislerde türlerine ayrıldığında çeşitli kazalara sebep olabilmektedir. Kentsel atıkların içerisinde bulunan camlar atık depolama sahalarında gömülerek ber- 14 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

3 taraf edilmekte, binlerce yıl bu alanlarda bozunmadan kalarak doğaya zarar verme potansiyeline sebep olmaktadır. Bu nedenle atık camlar için, yerleşim yerlerinde diğer atıklardan ayrı bir toplama sistemi kurulması daha uygulanabilir bir yöntem olacaktır. Büyükşehirlerde, atık ambalajların ve diğer geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ve geri kazanılması işlemlerinde sorumluluk ilçe belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda ilçe belediyeleri bu atıkları, oluşturdukları bir sistem dahilinde yerleşim yerinden toplayarak, bunların mevzuata uygun bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak durumundadır. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu ilçede, ayrı toplanan atık türleri hariç, 2012 yılı verilerine göre, günde ortalama 326,5 ton kentsel katı atık üretilmekte ve yapılan bir karakterizasyon çalışmasına göre bu karışık atığın yaklaşık % 5 ini camlar oluşturmaktadır. Bakırköy de ambalaj atıkları genellikle kapıdan kapıya, bazı noktalarda daha az yaygın olarak sabit konteynırlar ile toplanmaktadır. Kapıdan kapıya toplama sistemi, hem iş gücü hem de zaman açısından verimsizdir. Bu yüzden atık camların toplanması için ilçenin farklı yerlerine konteynırlar yerleştirilmesi öngörülerek, yalnızca sabit konteynır sistemi ile toplama sistemi oluşturulmuştur. İlçede yaşayan tüm vatandaşların cam toplama donanımlarına yürüme mesafeleri incelenerek cam toplama donanımlarının optimum yerlerine karar verilmiştir. 2. TÜRKİYE DE, ÇEVREYE VE GERİ DÖNÜŞ- TÜRÜLEBİLİR ATIKLARIN YÖNETİMİNE DAİR MEVZUAT Ülkemizde çevre mevzuatı en kapsamlı olarak 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu kanun, gerek güncel ihtiyaçlar gerekse Avrupa Birliği ile tam uyum süreci ve müktesebata uyum çerçevesinde çeşitli kanun ve kararnameler ile 13 kez yeniden düzenlenmiş, bazı hükümleri değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmıştır. En son 2006 yılında 40 maddesinde çeşitli değişiklikler yapılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Kanun, ülkemizde bazı özel (askeri atıklar, taş ocağı atıkları, radyoaktif ve nükleer atıklar) uygulamalar haricinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nı (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) her anlamda yetkili kılarak ülkede atık yönetimine dair düzenlemelerin yapılmasını öngörmüştür. Bakanlık ise tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlemelerini başlatmış ve bir çok yönetmelik ve tebliğ ile sürdürmüştür. Günümüzde, yeni düzenlemelerin yer aldığı yeni bir taslak Çevre Kanunu yayımlamış ve atık yönetimine ilişkin tüm esasların bir arada bulunacağı bir çerçeve yönetmelik oluşturma hususunda çalışmalara başlanmıştır. Atıkların yönetimi için oluşturulmuş yasal alt yapı gereği atıkların sınıflandırılmasında da iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik te oluşturulmuş atık listelerinde yer alan atıkların tehlikelilik durumlarına göre sınıflandırma yapılmasıdır. Bu yaklaşımda, yönetmelik kapsamında yer alan atıkların tehlikesiz ve tehlikeli (muhtemel veya kesin olarak tehlikeli) olmaları söz konusudur ve kapsam dahilindeki tüm atıklar bu listelerde belirtilen özelliklerine göre toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Diğer yaklaşım ise, atıkların türüne göre sınıflandırma yapılması ve tehlikeli ya da tehlikesiz olsun, üretiminden bertarafına kadar diğer atıklardan ayrı bir sistem kurulmasını gerektiren atıklar için farklı yönetmelikler çerçevesinde usul ve esasların belirlenmesidir. Buna göre mevzuatta ayrı yönetmelikler ile toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf, maliyetlerin karşılanması gibi konularda ilkeleri belirlenmiş olan katı atıklar; - Evsel katı atıklar, - Ambalaj atıkları, - Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, - Bitkisel atık yağlar, - Ömrünü tamamlamış lastikler, - Ömrünü tamamlamış araçlar, - Atık yağlar - Atık pil ve akümülatörler, - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, - Tıbbi atıklar, - Radyoaktif madde MEVZUAT 15

4 kullanımından oluşan atıklar, - PCB (poliklorlu bifenil) ve PCT (poliklorlu terfenil) içeren atıklar, - Diğer tehlikeli atıklar olarak verilebilir. Şekil 1 de üretilen katı atığın değerlendirilmesi ya da bertarafı için uygulanacak mevzuata dair şema yer almaktadır. Ülkemizde ambalaj atıkları, ilk uygulamalarda 1991 yılında yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre toplanmakta idi. Bundan sonra 2004 yılında Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ayrıca yasal tabanı oluşturulmuş, 2007 yılında Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği olarak değiştirilmiş, en son 2011 yılında tekrar değiştirilerek son halini almıştır. Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun dayanağında hazırlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği en son haliyle, tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin belirlediği bir genel ilke olarak, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. Bu nedenle, ambalaj üreticilerinin, ambalajları geri kazanılabilir şekilde üretmeleri yasal bir yükümlülük olarak belirlenmiş ve tüketicilerin ise geri kazanılabilir ambalajlı ürünleri kullanmaya öncelik vermesi gereği vurgulanmıştır sayılı Çevre Kanunu nda yer alan kirleten öder prensibi gereği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde, ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümünü ya da geri kazanımını sağlamak ile bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla ve geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili gerçekleştirdikleri faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na belgelendirmek ile ambalajlı ürünleri piyasaya süren ler yükümlü tutulmuştur. Piyasaya sürenler, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bir araya gelerek, tüzel kişiliğe haiz fakat kar amacı gütmeyen yetkilendirilmiş kuruluş lar oluşturabilmektedir. Bu kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan yetki belgesi almakla yükümlüdür. Ülkemizde bu amaçla kurularak faaliyetlerini sürdürmekte olan 2 adet yetkilendirilmiş kuruluş mevcuttur. Bunlardan ilki 1991 yılında kurulmuş ve 2005 yılında yetki belgesini almış olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO Vakfı) diğeri ise 2010 yılında yetki belgesini almış olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (TÜKÇEV) dir. Yönetmelik gereği, ambalaj malzemelerini yılda üç bin kilogram ve daha fazla miktarda piyasaya süren kişi ve kuruluşlar bu yetkilendirilmiş kuruluşlar ile iş birliğine giderek, toplama ve geri kazanım maliyetlerine ortak olabilirler. Daha düşük miktarda ambalajı piyasaya sürenler belgelendirme yükümlülüğünden muaf tutulmuştur. ÜRETİLEN KATI ATIK Kapsam Dışı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Göre Kapsam Dahilinde Diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (Radyoaktif atıklar, Taş ocağı atıkları, Tarımsal Atıklar, Patlayıcı maddelerin atıkları vs.) Tehlikesiz Hakkında ayrıca mevzuat belirlenmiş mi? Tehlikeli Hakkında ayrıca mevzuat belirlenmiş mi? E H E H Uygulanacak Mevzuat: - AYGİY - KAKY - BBM - AYGİY - KAKY - AYGİY - TAKY - BBM - AYGİY - TAKY - AYGİY : Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. - KAKY : Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. - TAKY : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. - BBM : Bağlı bulunduğu mevzuat hükümleri uygulanır. Şekil 1. Ülkemiz mevzuatına göre, üretilen katı atığın değerlendirilmesine dair şema 16 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

5 Piyasaya sürenlerin, ambalaj atıkları geri kazanması için malzeme bazında yıllık hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerine depozitolu ambalajlar kullanarak, yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluk devri yaparak ya da toplama ayırma tesisleri ve belediyeler ile sözleşme imzalayarak ulaşmayı tercih edebilirler. Ambalaj üreticileri ile tedarikçiler, her yıl satışını gerçekleştirdiği ambalaj miktarlarına ilişkin, piyasaya sürenler ise her yıl piyasaya sürdükleri ambalaj miktarlarına ilişkin verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bildirmektedir. Bu sistem ile hangi kişi ya da kuruluşun piyasaya ne kadar ambalaj sürdüğü kayıt altına alınabilmektedir. Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile geri dönüşüm tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çevre lisansını almak zorundadır. Geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımında ilçe belediyelerine oldukça fazla iş düşmektedir. Belediyeler, ilçede bir ambalaj atığı yönetim planı oluşturarak toplama sistemi kurmak, tüketicileri bu konuda eğitmek ve ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak ile yükümlüdür. Ambalaj atığı üreticileri de ürettikleri ambalaj atıklarını belediyenin kurmuş olduğu sisteme bedelsiz olarak vermek zorundadır. Buna bir istisna olarak yönetmelikte; organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri üretilen atıkları toplama ayırma tesisine ya da belediyelere bedelsiz şartı aranmaksızın verebilir hükmü yer almasına rağmen T.C. Danıştay kararı ile bu maddede bulunan bedelsiz şartı aranmaksızın ibaresi geçici olarak metinden çıkarılmıştır. Belediyeler, doğrudan piyasaya sürenler ile sözleşme yaparak belgelendirme onayı verebilir ya da bunun yerine toplanan atığın tamamı veya bir kısmı için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme imzalama yöntemini tercih edebilir. Ayrıca kendi bölgesinden geri dönüştürülebilir atıkları kendisi toplamak yerine toplama ayırma tesisleri ile sözleşme yaparak da ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlayabilirler. İstanbul ilinde tüm ilçe belediyeleri doğrudan belgelendirme onayı vermek yerine yetkilendirilmiş kuruluşlar ile sözleşme imzalamak yöntemini tercih etmiştir. Yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönet- OSB / Hava Alanları / Sanayi İşletmeleri Diğer Ambalaj Atığı Üreticileri (Tüketciler) Atık Yönetim Planı Atık Yönetim Planı İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE Ayrı Toplanmış (Karışık) Ambalaj Sözleşme (Toplama) LİSANSLI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ (TAT) YETKİLENİRİLMİŞ KURULUŞ PİYASAYA SÜRENLER Yetki Çevre Lisansı Çevre Lisansı Ayrılmış Ambalaj Atıkları Amabalaj Atıkları Amabalaj Atıkları Ambalajlı Ürün (Piyasaya Arz) Sözleşme (Belgelendirme) Ambalaj Sözleşme Toplama - Ayırma Maliyetleri (Bedelsiz) Malzemesi (Sorumluluk Devri) Bedelli / Bedelsiz T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Malzeme Bedeli AMBALAJ ÜRETİCİLERİ / TEDARİKÇİLER Ambalaj Hammaddesi Belge LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ Şekil 2. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre ambalaj atığı yönetimi şeması MEVZUAT 17

6 meliğine göre ambalaj atığı yönetimi şeması Şekil 2 de, Bakırköy de uygulanan 3 lü sistem ise sembolik olarak Şekil 3 te verilmiştir. TOPLAMA AYIRMA GDT'YE SATIŞ T.A.T. KOORDİNASYON DENETİM BELGE ONAYI TOPLAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI BAKIRKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE YAYGINLAŞTIRMA RAPORLAMA FİNANSAL DESTEK TOPLAMA DONANIMLARININ SAĞLANMASI BELGELENDİRME ÇEVKO Şekil 3. Bakırköy de Ambalaj Atıklarının yönetiminde kullanılan 3 lü sistem (İlçe Belediyesi: Bakırköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kuruluş: ÇEVKO, Toplama-Ayırma Tesisi) 3. YAYGIN OLARAK KULLANILAN ATIK TOPLAMA SİSTEMLERİ Atık toplama sistemlerinde birçok model dünyada uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin en yaygın olanları; kapıdan kapıya toplama, binadan binaya toplama, anonslu toplama, kaldırımdan toplama, el arabası ile toplama, atık getirme merkezleri ile toplama, konteynır ile toplama (hareketli ya da sabit konteynırlar), yeraltı atık odaları ile toplama, küçük atık sepetleri ile toplama olarak verilebilir. Atık toplama sistemine karar vermede göz önüne alınması gerekenler: Toplanacak atığın türü Hizmet alıcısının türü (iş yeri, konut vs.) Ulaşılabilirlik Zorunluluk ya da sınırlılık halleri olarak sıralanabilir. Ülkemizde bir çok ilçede ambalaj atıkları; kapıdan kapıya toplama, binadan binaya toplama, anonslu toplama, konteynır ile toplama, atık sepetleri ile toplama sistemlerinden biri veya birden fazlası birlikte kullanılarak toplanmaktadır. Bunun yanı sıra yine geri dönüştürülebilir kağıt, cam, plastik gibi atıklar sokak toplayıcıları tarafından yasal olmayan yollarla el arabası ile toplanmaktadır. Kapıdan kapıya toplamaya başka bir örnek olarak tıbbi atıklar verilebilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların en güvenli toplama yöntemi budur. Birçok atık türünün bizzat üreticisi tarafından kaynağında ayrılmış olarak getirileceği merkezler olan atık getirme merkezleri de Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen henüz ülkemizde mevzuat geliştirme aşamasındadır. Buna rağmen birkaç il ve ilçede atık getirme merkezleri örnek tesisler olarak kurulmuş ve kullanılmaktadır (örneğin Kocaeli ili Körfez Belediyesi). Bu tesisler şehrin merkezinde oluşturduğu alan ihtiyacı ile İstanbul ili gibi çok yoğun yerleşim bulunan ve kullanılabilir arazi miktarının çok kısıtlı olduğu yerlerde kurulması oldukça zor ve maliyetli olarak inşa edilebilir. Bu yüzden, tüm halkın ortak olarak kullandığı alışveriş merkezleri ve büyük marketler gibi özel iştiraklerde de atık getirme merkezleri kurularak halkın kullanımına arz edilebilir. Kentsel katı atıklar, çoğunlukla kaldırımdan toplama ya da konteynır ile toplama sistemleri ile toplansa da hem görsel hem de sıhhi açıdan konteynır ile toplama tercih edilmektedir. Bazı ilçelerde kısmen yer altı odaları ile toplama sistemi de kullanılmaktadır. 3.1 Kapıdan Kapıya, Binadan Binaya, Kaldırımdan ve Anonslu Toplama Sistemleri Kapıdan kapıya ve binadan binaya toplama sistemlerinde atık toplayıcı personel doğrudan binalara girerek atığı, üreticisinden teslim alarak toplama aracına iletir. Atığın üreticiden doğrudan toplayıcıya geçmesi çevresel açıdan düşük riskli olmasına rağmen bu iki yöntem, çalışan maliyeti ve iş güvenliği açısından tercih edilmeyen yöntemlerdir. Bu yöntemler, tehlikeli atıklar (tıbbi atıklar, PCB içeren atıklar, atık yağlar vs.) gibi toplanması özel kontrol yöntemleri gerektiren atıklar için kullanılabilir olmasına rağmen bazı yerleşim yerlerinde ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar gibi tehlikesiz ancak kazanç getiren atıkların toplanmasında da kullanılmaktadır. Çoğunlukla konteynır yerleştirilemeyecek ya da araç giremeyecek kadar dar sokakları olan yerleşimlerde kaldırımdan toplama sistemi tercih edilmektedir. Bu sistemin uygulandığı yerlerde atık üreticisi, sokak ya da caddelerde önceden belirlenen gün ve saatlerde, belirlenen yerlere atıklarını bırakır ve toplayıcılar buralardan atıkları alarak araçlara yükler. Kaldırımdan toplama İstanbul da genellike kentsel katı atıkların toplanmasında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Görsel kirliliğe yol açtığı ve bölge halkının yalnızca belirlenmiş kısıtlı zamanlarda atık bırakabilmesine olanak sağladığı için terk edilmekte olan bir metottur. Anonslu toplama sistemi, atık toplama araçlarına monte edilen anons sistemi yardımıyla bazı atıkların doğrudan üreticisinden alınması için kullanılan bir başka yöntemdir. İstanbul da bazı ilçelerde ambalaj atıklarının toplanmasında bu sistem kullanılmaktadır. Bu sayede, atığı sokaklar- 18 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

7 daki toplama ekipmanlarından alan sokak toplayıcıları probleminin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu sistemin yüksek yapıların bulunduğu yerleşim yerlerinde uygulanması mümkün değildir. 3.2 Hareketli Konteynır Sistemi (HKS) Bu sistemde boş konteynır belirli bir yere bırakılır, katı atık dolduktan sonra arkası boş olan kamyondaki kaldırma düzeneği ile kamyonun arkasına yüklenir ve bertaraf ünitesine taşınır. Boş konteynır yine aynı noktaya getirilir, indirilir ve yeniden kullanımı sağlanır. Taşımalı konteynır sistemi ya da değiştirmeli konteynır sistemi kullanılabilmektedir. Taşımalı konteynır sisteminde toplama aracı boş olarak çöp toplama sahasına gelir. Dolu konteynırı alarak tesise boşaltır ve boş konteynırı eski yerine bırakır. Değiştirmeli Konteynır sisteminde ise toplama aracı boş bir konteynır ile toplamaya gelerek dolusunu alıp, boş olanı aynı yere bırakır. Yüksek üretim hızına sahip atıkların toplanmasında daha avantajlıdır. HKS toplama hattında bir konteynır için bir kamyon ve bir sürücü gereklidir. Toplama hattı bir gidiş ve bir dönüş güzergahını kapsar. Bu nedenle toplamada kullanılan konteynırin büyüklüğü ve kullanım kolaylığı ekonomik öneme sahiptir. Kentlerde özellikle alışveriş merkezlerinin kağıt atıklarının toplanmasında, bazı şantiyelerde hafriyat atıklarının ve metal hurdaların toplanmasında ayrıca çeşitli endüstriyel uygulamalarda sıklıkla HKS kullanılmaktadır. 3.3 Sabit Konteynır Sistemi (SKS) Küçük çöp kapları veya bidonları ya el ile ya da mekanik olarak araca sabit olan konteynıre boşaltılır. Kamyonun kasası dolunca toplama işlemi bırakılır ve katı atıklar bertaraf ünitesine taşınır. Kamyon geri döner ve kaldığı yerden toplamaya devam eder. Tablo 1 de hareketli ve sabit konteynır ile toplama sistemlerinde kullanılan araçlar ve konteynırlar ile ilgili ortalama değerler verilmiştir. Tablo 1. Hareketli ve sabit toplama sistemlerinde kullanılan araçlar ve konteynırlar ile ilgili ortalama değerler. Araç Konteynır Tipi Konteynır Kapasitelerinin Ortalama Aralığı, m 3 Hareketli Konteynır Sistemi Damperli Sabit Kompaktörle birlikte kullanılanlar 8 40 Self içerikli kompaksiyon mekanizması ile donatılmış Kamyon Traktör Tepesi açık süprüntü römorku Self içerikli kompaksiyon mekanizması ile donatılmış kapatılmış römork-monteli konteynırlar Sabit Konteynır Sistemi Mekanik yüklemeli kompaktör Tepesi açık ve tepesi kapalı ve yan-yüklemeli 0,6 8 Elle yüklemeli kompaktör Küçük plastik veya galvanize metal konteynırlar, atılabilir kağıt ve poşet çantalar 0,075 0,2 Kentsel atıkların toplanmasında bu sistem çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde; kağıt, cam, plastik, metal ve kompozit malzemelerden oluşan geri dönüştürülebilir atıkların kentlerden toplanmasında da pek çok yerleşim yerinde kullanılmaktadır. Çok çeşitli konteynır tasarımları mevcuttur. Metal ve plastik atık konteynırları, cam kumbaraları, çok gözlü ambalaj atığı konteynırları bulunduğu gibi dekoratif ya da reklam amaçlı olarak kullanılanları da vardır. Kaldırımdan toplama ya da kapıdan kapıya toplama sistemlerine göre maliyet ve iş gücü açısından oldukça avantajlıdır. Sabit konteynırların kapasiteleri ve yerleri belli olduğundan toplama işleminde güzergah optimizasyonu çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. SKS ağır endüstriyel atıklar ve hafriyat atıklarının toplanması için uygun değildir. Yüksek üretim hızına sahip atıklar çok sayıda kap gerektirdiğinden HKS için daha uygundur. SKS sistemi bir sürücü ve en az bir yükleyici olmak üzere iki personel gereklidir. MEVZUAT 19

8 Toplama araçlarının sahip olması gereken özellikler aşağıda liste halinde verilmiştir: Boşaltmadan dolayı toz oluşmamalı, çöp kamyonu kabın döküldüğü bölgede oluşan tozları emerek uzaklaştıran bir vakum cihazı ile donatılmalı, Boşaltma sahanlığı alçak olmalı, Yükleme bölgesi ve araç içi kolayca yıkanıp dezenfekte edilebilmeli, Araçlar sıkıştırmalı olmalı, Toplama araçları, atıklardan kaynaklanan sızıntı sularını dışarı damlatmamalıdır. 3.4 Yeraltı Atık Odaları İle Toplama Sistemi Yer altı atık odaları ile toplama sistemi, sabit konteynır sistemi ile benzerlik gösterir. Ancak bu sistemde daha büyük depolama hacmi bulunduğundan daha uzun süre atığın biriktirilmesi sağlanır ayrıca bu atık odalarından atığı toplayacak olan araçların sistem ile uyumlu olması gerekmektedir. Çoğunlukla kendinden vinçli ve daha geniş kapasiteli araçlar kullanılmaktadır. Çoğu ilçede kısmen de olsa kentsel katı atıkların toplanmasında bu yönteme geçilmektedir. Bu sistemin avantajları arasında kentte görsel kirlilik yaratmaması ve hijyenik olması, daha uzun bekletme süresine sahip olması gösterilebilir. Kanunsuz atık toplayıcılarının ve sokak hayvanlarının ulaşması mümkün olmadığından güvenlidir. Ayrıca şoför ve toplayıcı aynı kişi olabileceğinden personel ihtiyacı da azdır. Bu sistemin başlıca dezavantajı ise maliyetidir. Ayrıca çarpık kentleşme bulunan alanlarda ve dar sokaklarda kentlere atık odalarının yerleştirilmesi zor olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçok şehrinde kentsel atıkların yanı sıra; geri dönüştürülebilir atıklar (kağıt, cam, plastik, metal ve kompozit) ve bitkisel atık yağlar da bu sistem ile kaynağında ayrı toplanmaktadır. 3.5 Atık Getirme Merkezleri İle Toplama Bu yöntemde, kentlerde belirlenen özel alanlara atıkların üreticiler tarafından getirmesi sağlanır. Bu merkezlerde bir çok farklı atık türü ayrı olarak toplanabilir. Sistem, herhangi bir toplama aracına gereksinim duymaz. Getirme merkezlerinde toplanan atıklar, hareketli konteynırlar ile doğrudan ilgili geri kazanım ya da bertaraf alanlarına taşınır. Bu nedenle en düşük maliyetli toplama sistemidir. Atık getirme merkezleri ile toplama ile diğer yaygın toplama sistemleri Tablo 2 de karşılaştırılmıştır. Tablo 2. Bazı toplama sistemlerinin karşılaştırılması. Değerlendirilen Kriter Kaldırımdan Toplama - Binadan Binaya Toplama Konteynır ile Toplama (SKS) Atık Getirme Merkezleri ile Toplama Maliyet En yüksek maliyet Orta maliyet En düşük maliyet İş Güvenliği Hizmet elemanlarında en yüksek iş kazası riski. Hizmet elemanlarında orta seviyede iş kazası riski Tesis iyi tasarlanmadığı takdirde çalışanlar ve hizmetten yararlananlar (halk) için tehlikeler mevcuttur. Çevresel Faktörler Atığın kaynağında ayrılması ile çevresel olarak yüksek uyumluluk sağlanabilir. Çevresel açıdan olumlu ancak toplama sisteminde aksamalar olması halinde konteynırların etrafında kirlilik ve koku oluşabilir. İyi tasarlanmamış ve iyi işeltilemeyen tesislerde böcek, kemirgen ve koku oluşumu gözlenebilir. Kuşlar yoğun olarak toplanabilir. Etkinlik Hizmetten yararlananlar (halk) kurallara (çöp çıkartma saatleri, uygun poşetleme vs.) uyduğu takdirde oldukça etkin. Kentsel atıkların toplanması için en kabul görür yöntem. El arabaları ile toplama kullanıldığında oldukça etkin. Tesisin iyi programlı olarak işletilmesi halinde en etkin yöntem. Kamuoyunun Kabulü Orta kabul görürlük. Hizmeti kullananlar alana ulaşımda zorluk çekebilir, görsel açıdan kentte uyumsuzluk olabilir, böcek ile koku oluşumu açısından şikayet edilebilir. En verimli sistem. Verimlilik En az verimli sistem. En çok ekipman ihtiyacı. Araç ve iş gücünü önemli ölçüde düşürür. Oldukça verimli. 20 Mart 2015 Yıl: 15 Sayı: 174

9 4. ATIK CAMLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI SABİT KONTEYNIR SİSTEMİ Atık camların kaynağında ayrı toplanmasında, bu çalışma kapsamında öncelikle ilçenin muhtelif yerlerinde yer alan mevcut cam kumbaralarının yerleri ve durumları belirlenerek hepsi için formlar doldurulmuş, tüm kumbaralar numaralandırılarak gerekli açıklamaları içerir şekilde listelenmiş, haritalandırılmış ve her bir kumbara için değişik temsili kullanım alanları belirlenmiştir. Haritalandırma sırasında AutoCAD yazılımı kullanılmıştır. Haritalandırma sonucunda, hizmetten faydalanamayan bölgeler incelenerek hem bazı mevcut donanımların yerleri değiştirilmiş hem de yeni donanımların hangi noktalara eklenmesi gerektiği irdelenmiştir. 4.1 Kullanılan Yazılım, Materyal ve Metot CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım (Computer Aided Design And Drafting/CADD); çizim ve tasarımın bilgisayar yardımıyla yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca; BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) ya da CAD (Computer Aided Design) denilmektedir. BDT sistemleri dünyada ilk defa 1964 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihten günümüze birçok tasarım yazılımı geliştirilmiştir. BDT sistemlerini diğer klasik sistemlerden farklı kılan, bu işler için özel olarak geliştirilmiş olan yazılımlar ve bir takım donanımlardır. Bu yazılımlar mimariden makineye, elektronikten reklâmcılığa, haritacılıktan tıp uygulamalarına kadar çizim gerektiren tüm konularda kullanım alanı bulmuş ve bu meslek dallarındaki gereksinimlere yanıt verecek şekilde, birçoğu özel olarak profesyonel mimar ve mühendisler tarafından hazırlanarak uluslararası endüstri standardına ulaşmış bulunmaktadır AutoCAD Yazılımı ve Katmanlar Dilimizdeki benimsenmiş karşılığıyla Bilgisayar Destekli Tasarım adından da anlaşılacagı gibi «mekanik ve elektro- mekanik parça ve sistem tasarımlarının yapılmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak, kalitesini yükseltmek gibi amaçlara ulaşmak için araç olarak bilgisayardan yararlanma dır. Diğer bir tanımla bir ürünü her açıdan görmek, o ürünün gerçek yapı ve şekli hakkında daha iyi fikir edinmek için bilgisayar ortamında ürünün gerçek ölçüleri kriter alınarak görüntüsünün oluşturulmasıdır. Endüstri standardı kabul edilen AutoCAD, tasarımın ve mühendisliğin tüm alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada AutoCAD üzerine çeşitli disiplinler için geliştirilmiş 3900 dan fazla uygulama yazılımı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, AutoCAD üzerine yayınlanan bağımsız dergiler, AutoCAD eğitim merkezleri, üniversitelerde standart olarak okutulan AutoCAD dersleri, AutoCAD in daha etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır. AutoCAD, kullanım kolaylığı, kullanıcının gereksinimlerine göre kolayca özelleştirilebilir olması, her disipline karşılık uygulama yazılımlarının bolluğu, Türkçe dahil 17 dilde sürümünün olması ve konusunda yeterli bir dağıtım kanalı ile pazarlanıyor olması nedeni ile her CAD kullanıcısı tarafından benimsenen güvenilir bir CAD yazılımıdır. Ölçülendirme ve 2 boyutta çizim imkanı tanıdığından mühendislik uygulamaları arasında harita çalışmaları da bulunmaktadır. Araştırma materyali olarak haritalandırma çalışması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü nden temin edilmiş yüksek çözünürlüklü ve güncel 1/8000 ölçekli Bakırköy haritası ile Autodesk INC. firmasının tasarım programı olan AutoCAD yazılımı, bu programın kullanma kılavuzu, çeşitli yardım dökümanları, bilgisayar donanımları ve çevre birimleri kullanılmıştır. Bu yazılımın seçilmesinde en önemli faktörler; yazılımın vektörel çizim esasına dayanması ve çizim yaparken farklı katmanlar oluşturulmasına imkan vermesi olarak düşünülmüştür. Vektörel çizim, iki nesne arasındaki mesafelerin ölçümünde ve nesnelerin yerlerinin koorinatlarıyla birlikte tam kesinlikle bulunmasında; katman oluşturma ise istenilen nesnenin yer değiştirilmesinde ve aynı taslak arayüz üzerinde farklı çalışmalar yapılmasında kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında harita katmanları olarak ilçe haritası, ilçe ve mahalle sınırları, karayolları, mevcut cam kumbaraları, eklenecek cam kumbaraları ile 100 m, 250 m ve 500 m olmak üzere üç farklı temsili kullanım alanları ile çalışılmıştır. 4.2 İlçedeki Atık Cam Toplama Donanımlarının (Cam Kumbaralarının) Kayıt Altına Alınması ve Haritalandırılması Bakırköy de ambalaj atıklarının kaynakta ayrılarak toplanması, ilk olarak 2001 yılında bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülmüş, bundan sonraki süreçte de yeni yönetmeliklere ve diğer mevzuata uyum çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak; şu anda Osmaniye Mahallesi nde yer alan Ambalaj Atığı Geçici Depolama Sahası, toplama-ayırma tesisi olarak kullanılmış ve daha sonra ambalaj atıklarının toplama işi farklı firmalara mevzuat gereği sözleşme imzalayarak devredilmiştir. Gerek bu firmalar, gerek yetkilendirilmiş kuruluşlar gerekse de Belediye bizzat ilçenin farklı noktalarına ambalaj atıklarının toplanması için çeşitli donanımlar yerleştirmiş, ancak bunlardan çok azı günümüze kadar kullanılabilir şekilde ulaşmıştır. Bu donanımların nerelerde bulundukları, ne durumda oldukları ve hangi sürelerde doldukları yalnızca sahada toplama yapan elemanlar tarafından şifahen bildirilebilmek- MEVZUAT 21

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KÜTAHYA KATI ATIK BİRLİĞİ (KÜKAB) ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.11-28. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı