İTO Halk Sağlığı Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTO Halk Sağlığı Bülteni"

Transkript

1 İ ZMIR TABIP ODASI HALK SAĞ LIĞ I KOMISYONU İTO Halk Sağlığı Bülteni Y I L : S A Y I : 2 4 O C A K - 1 SAĞLIKTA YIKIMA HAYIR Yeni yılın ilk sayısında herkese merhaba, Öncelikle herkese sağlıklı, başarılı ve sevdikleri ile birlikte mutlu olacakları bir yıl dileriz. Bildiğiniz gibi sağlıkta dönüşüm -diğer adıyla sağlıkta yıkımprojesi bütün hızıyla devam ediyor. Düzce den sonra belirlenen 10 pilot il arasında İzmir ve Samsun dışında tüm illerde aile hekimliği uygulamasına resmen geçildi. İzmir de ise sağlık çalışanlarının Aile hekimliği eğitimi yoğun bir şekilde sürüyor. İzmir Tabip Odası ve Sağlık Platformu nun uygulamaya karşı sağlık çalışanlarını bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Özellikle Tabip Odası nın kurum ziyaretleri giderek artıyor. Denizli de ise yeni yerleştirmeler yapıldı, aile hekimliği uygulamasına karşı duran sağlık çalışanları merkezden, uzak ilçelere atandılar. Yılın son günlerinde asgari ücret açıklandı. GÜZEL İ ZMİ R SAĞLIK OCAĞINI VER-ME- YE-CEK Asgari ücret açıklamasının yanı sıra yılın son günlerinde Anayasa Mahkemesi nce geri çevrilen G$$ yasasının uygulanması değişikliklerin yapılması için 1 Temmuz 2007 ye ertelendiği açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (eski adıyla DİE) nun yaptığı Hanehalkı bütçe çalışması sonuçlandı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ens. tarafından yapılan Türkiye de Anne Ölümleri Çalışması nın sonuçları İzmir de yapılan bölge toplantısı ile açıklandı. Biz hala her Çarşamba saat 17:30 da İzmir Tabip Odası nda toplanmaya devam ediyoruz. Sağlıkta dönüşüme hep birlikte daha güçlü hayır diyebilmek için bültene ve komisyonumuza katkılarınızı bekliyoruz.

2 SAYFA2 TÜİK Hanehalkı bütçe çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK eski adıyla DİE) nun yaptığı 2005 yılı Hanehalkı Bütçe Çalışmasının sonuçları açıklandı. Gelir dağılımı En düşük gelire sahip %20 lik dilim gelirden %6.1 lik pay alırken, en yüksek gelire sahip %20 lik dilim gelirin %44.4 üne iye. Kent ve kır arasında gelir dilimlerine bakıldığında bir fark görülmemektedir (Tablo 1). Tablo 1:Gelir dilimlerinin gelirden aldığı pay Yoksulluk durumu 2005 yılında bireylerin yaklaşık %0.87 si y (623,000 kişi) sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, %20.5 i (14,681,000 kişi) ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Kişi başı günlük harcaması satınalma gücü paritesine göre 1 Doların altında kalarak yaşamlarını sürdürenlerin oranı %0.01 yani yaklaşık 10 bin kişi olarak hesaplanmıştır yılında, 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 190 YTL, aylık yoksulluk sınırı ise 487 YTL'dir. Gelir kaynaklarına bakıldığında yıllık kullanılabilir fert gelirlerinin % 39.2 si maaş ve ücret geliri, % 28.8 i müteşebbis geliri, % 23 ü transfer gelirleri, % 5.6 sı mülk geliri, % 3.3 ü ise yevmiye gelirinden oluşmaktadır yılında esas işten elde edilen yıllık gelir ortalaması YTL iken, en düşük yıllık ortalama gelir YTL ile tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe tespit edilmiştir. Kır ve kent arasında belirgin bir farklılık göze çarpmaktadır. Kırsalda yaşayanlarda yoksulluk oranı %32.95 iken kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı % tür. Hanehalkının büyüklüğü de yoksullukla ilintilidir; 2005 yılında hanehalkı büyüklüğü 3 veya 4 kişiden oluşan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı % 9.36 olurken 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı % olarak hesaplanmıştır. Çalışma durumu da yoksulluğu etkilemektedir yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı % 6.57 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran % 32.12, işverenlerde % 4.8 ve kendi hesabına çalışanlarda % olmuştur. Eğitim düzeyi artıkça yoksulluk azalmaktadır. Asgari ücret açıklandı!!!! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 yılının ilk altı ayı süresince 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücreti brüt YTL, net YTL olarak belirledi. 16 yaşını aşmamış çalışanlar için ise brüt YTL, net YTL olarak hesaplandı yılının ikinci altı aylık diliminde ise 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücreti brüt YTL, net YTL, 16 yaşını aşmamış çalışanlar için ise brüt YTL, net YTL olarak belirlendi. Geçtiğimiz altı ay için brüt asgari ücret YTL, net YTL olarak belirlenmişti. Bu düzenlemeyle asgari ücretle çalışan bir işçinin net gelirinde %5.9 luk bir artış oldu.

3 SAYFA3 G$$ 1 Temmuz 2007 ye ertelendi Anayasa Mahkemesi, 1 Ocak 2007'de yürürlüğe girmesi düşünülen 5010 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bazı hükümlerini memurlar için iptal etti ve yürütmeyi durdurdu. İptal edilen maddeler arasında emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, 9000 gün prim ödeme zorunluluğu ve aylık bağlama oranları ile ilgili maddeler bulunuyordu. Bu karardan sonra TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal güvenlik sistemlerinin tek çatı altında toplanabilmesi için Yasa üzerinde çalışmalara yeniden başladı ve Yasa nın uygulanması 1 Temmuz 2007 ye kadar ertelendi. Türkiye de Anne Ölümleri Türkiye de gebeliğe bağlı ölümlerin ve anne ölüm hızının belirlenebilmesi amacıyla Avrupa Birliği destekli, Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması (UAÖÇ), Ekim 2004 de Sağlık Bakanlığı na bağlı bir proje olarak başlatılmış,icon-institut Public Sector GmbH (Almanya), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (Türkiye) ve BNB Danışmanlık firmasından (Türkiye) oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür Aralık ayında sonlanan projenin sonuçları Ankara da ve çeşitli illlerde yapılan bölge toplantıları ile duyurulmuştur. İzmir bölge toplantısı 22/12/2006 da Balçova termal tesislerinde yapılmıştır. Gebeliğe bağlı ölüm, ölüm nedenine bakılmaksızın gebelik sırasında veya gebeligin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde meydana gelen ölümler olarak açıklanmakta, anne ölümleri ise bir kadının gebelik sırasında, dogumda ya da gebeligin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, gebeligin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumuna veya gebelik sürecine baglı (dogrudan) ya da bunların şiddetlendirdigi (dolaylı) ancak tesadüfi olmayan bir nedenlerden kaynaklanan kadın ölümü olarak tanımlanmaktadır. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye de gebeliğe bağlı ölüm oranı 100,000 canlı doğumda 38.3 olarak bulunmuştur. Batı Anadolu Bölgesi nde (12.4) en düşük, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde (93.3) ise en yüksek seviyededir. Anne ölüm oranı Türkiye için 100,000 canlı doğumda 28.5 tir. En düşük seviyeyle Batı Anadolu (7.4) ve en yüksek seviyeyle Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu (68.3) bölgeleri öne çıkmaktadır. (http:// Dünya Sağlık Raporu - Sağlık için Birlikte Çalışmak Ekonomik krizler, HIV/AIDS, sosyal çatışmalar, kronik hastalıkların artması nedeniyle değişen ihtiyaçlar ve gelişmiş ülkelerin çekici gücü nedeniyle dünyada 4.3 milyonluk sağlık insan gücü açığı bulunmaktadır ve bu açığın çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerindedir. Bu önemli konuyu gündeme getirmek amacıyla yazılan rapor aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır ; Sağlık hizmet sisteminde işe giriş Sağlık çalışanları ; Küresel profil Acil sorunlarda hızlı Yanıt olarak Sağlık insan gücünün hazırlanması Varolan sağlık insan gücünden yararlanma Sistemden çıkışların yönetimi Ulusal Sağlık insan gücü stratejileri Ülke içinde ve ülkelerarası birlikte çalışma Ülke istatistikleri Sağlık İnsan Gücü kavramı ; sağlık personeli dışında yönetim destek ekipleri ve sağlık sektötrü dışında ama sağlıkla ilgili işlerde çalışan tüm çalışanları kapsamaktadır. Bu anlamda dünyada 59 milyon SİG bulunmakta ve bunun 39,5 i sağlık personelidir. SİG ile ilgili en önemli sorun dağılım problemidir; SİG nün en yüksek olduğu Amerika kıtasında dünyadaki hastalık yükünün %10 u varken, hastalık yükünün ¼ nün yer aldığı Afrikada SİG nün ancak % 3 ü bulunmaktadır. Bu önemli saptamaların yer aldığı raporda, işe giriş sürecinden başlayarak, çalışma sürecindeki performans ve sürekli eğitim kavramları ve sistemden çıkış, göç, mesleki riskler ve emeklilik süreçleri birçok örnekleriyle açıklanmıştır.

4 SAYFA4 Koza nın Kozak ta açmak istediği yeni altın madenleri tartışıldı İzmir Bergama nın Ovacık Köyü nde kurulu bulunan Koza Altın Madeni nin, Bergama ve Dikili nin bazı köylerini de kapsayan Kozak Yaylası yöresinde yeni altın madenleri açma projesi, Bergama Çevre Platformu tarafından tartışıldı. Aralık ayının ilk haftasında şirketin yöreye açmak istediği yeni açık maden ocakları ile ilgili Dikili'nin Çağlan Köyü'nde, Bergama'nın Yerlitahtacı Köyü'nde ve Kozak Yaylası'nın merkezi konumundaki Yukarıbey Köyü'nde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Halkın Katılımı toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılarda halktan gelen talep üzerine, Bergama Çevre Platformu, köylü aktivistler ve Elele Hareketi nin girişimiyle 15 Aralık 2006 tarihinde Yukarıbey Köyü kahvesinde bir panel düzenlendi. Panele Dikili Belediyesi, EGEÇEP ve Bileşenleri, Petrol-İş Aliağa Şubesi de destek verdi. Saat da başlayan ve konusu Altın İşletmeciliği ve Yöreye Etkileri olan panele yaklaşık 100 kişi katıldı. Dinleyiciler arasında Dikili den bir otobüsle gelenler de vardı. Panelde yer alan konuşmacılar, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi temsilcisi Behzat Kocavardar, Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Tahir Öngür, İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu temsilcisi Raika Durusoy, EGEÇEP dönem sözcüsü avukat Arif Ali Cangı ve Bergama nın eski belediye başkanı Sefa Taşkın dı. Kozak yöresinde Koza Altın Madenciliği'nin açmak istediği yeni açık maden ocakları ve bunların Ovacık'taki madene ve Bergama'ya göre konumu Behzat Kocavardar, bölgenin bitkisel (özellikle çam fıstığı) ve hayvansal gelirlerinin, açılması planlanan maden ocaklarının gelirlerinden çok daha fazla getiriye sahip olduğunu rakamlarla ifade etti. Köylülerin sorusu üzerine de bölgede öngörülen madenlerin açılabilmesi için 82 bin ila 240 bin arasında kızılçam ve fıstık çamı ağacının kesilmesi gerektiğini söyledi. Tahir Öngür, bu yeni maden ocakları projesine göre, cevherin Ovacık taki işletmeye kamyonlarla taşınarak işlenecek olmasına dikkati çekti. 300 milyon ton cevherin kamyonlarla Bergama kent içinden geçirilerek taşınmasının gerçekçi olmadığını, şirketin bunun ardında mutlaka başka niyetleri gizlediğini söyledi. Böyle yapılsa dahi cevherin ancak en değerli kısımlarının Ovacık a taşınacağını, asit yapıcı niteliklerinin ise bölgede kalıp büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Raika Durusoy, açık maden ocaklarının ve siyanür liçinin sadece altını değil, toprakta binyıllardır zararsız konumda bulunan ağır metalleri de açığa çıkaracağını belirterek bunların halkın sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak verebileceği zararları anlattı. Ovacık taki altın madeni işletmesinin kapatılması verilen hukuksal mücadelenin başından beri içinde yer alan avukat Arif Ali Cangı, ÇED sürecinde yerel halkın onayının çok önemli olduğunu belirterek altın madenciliği talanına karşı yöre halkını direnç göstermeye çağırdı.

5 SAYFA5 KENT KONSEYİNİN ARALIK AYINDAKİ KONUSU KATI ATIK YÖNETİMİ OLDU İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda 20 Aralık 2006 da toplanan Kent Konseyinde "katı atık yönetimi" tartışıldı. Çok sayıda izleyicinin de katıldığı toplantıda konuşmacı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinden Sibel Çoban, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Faruk İşgenç, EGEÇEP adına Arif Ali Çangı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Görkem Akıncı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Öğr. Gör. Dr. Ahmet Soysal, Ege Üniversitesi Çevre Merkezi Müdürü Prof Dr. Ümit Erdem katıldılar. Toplantıya Yard. Doç. Vildan Gündoğdu başkanlık yaptı. Çiğli halkı adına söz alan Alime Mitap ın Harmandalı Katı Atık Depolama alanın durumu ile ilgili bir video sunumu yaptığı toplantıda; Dr. Ahmet Soysal katı atık yönetiminin insan ve çevre sağlığı açısından önemini vurguladı. Türkiye de sadece 16 adet düzenli katı atık depolama alanı olduğunu belirten Soysal evsel atıkların %70 nin vahşi depolama şeklinde doğaya terk edildiğini belirtti. Ahmet Soysal; Türkiye de 2.5 milyon ton tehlikeli atık çıkarıldığını ve bunların sadece 135 bin tonunun kayıt altına alınabildiğini; geri kalan miktarın çok büyük bir kısmının evsel nitelikli sanayi atığı maskesi altında evsel katı atık depolama alanlarına vahşi depolama şeklinde terk edildiğini söyleyerek; bu durumun insan ve çevre sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu anlattı. Katı atıkların bertarafında insan ve çevre sağlığı açısından en uygun yöntemin kurallarına göre kurulmuş düzenli katı atık bertaraf tesisleri olduğunu; son dönemlerde gündeme getirilen atık yakma tesislerinden ise atmosfere bıraktığı dioxinler, furanlar gibi kanserojen maddeler nedeni ile kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirten Ahmet Soysal; kötü katı atık yönetiminden kaynaklanacak başlıca sağlık sorunlarını bulaşıcı hastalıklar, radyoaktivite ve genotoksik maddelerle karşılaşma, hava kirliliği ve gürültüye bağlı sağlık sorunları ve psikolojik etkilenme olarak özetledi. Ege Üniversitesi Çevmer Müdürü Prof Dr. Ümit Erdem ise Harmandalı Katı Atık Depolama Alanının bir an önce kapatılması gerektiğini vurguladı. Toplantı sonunda; İzmir de katı atık yönetimi sorunu ile ilgili olarak Kent Konseyi bünyesinde sürekli bir komisyon oluşturulmasına ve uzun dönemde yeni düzenli bir katı atık depolama alanı belirlenerek; Harmandalı Katı Atık Alanının kapatılarak rehabilite edilmesine karar verildi.

6 SAYFA6 Filmlerden seçmeler Tanrıkent City of God Yönetmen: Fernando Meirelles Yardımcı yönetmen: Kátia Lund Senaryo: Paulo Lins in kitabından uyarlayan Bráulio Mantovani Oyuncular: Alexandre Rorigues.Roket Leandro Firmino Lil ze Phellipe Haagensen..Benny Douglas Silva..Dadinho Jonathan Haagensen..Shaggy Brezilya-Fransa-ABD ortak yapımı olan bu film 48 uluslar arası ödül almış, 4 dalda Oscar adayı olmuş. Yorum: Brezilya nın bir gettosunda kuralsızlığın kural olduğu,haydutların kral olduğu ve çocukluktan kanunsuzluğun öğretildiği bir ortamda doğru yolu bulma çabasındaki Roket in gözünden tanrıkent in ve kendisinin hikayesi. Filmi izlerken bazı gerçekler bize de yakın gelecek.su gibi akıp gidecek bir film.filmin tüm oyuncuları amatör oyuncularken hem eleştirmenlerin hem de seyircilerin beğenisini kazanan ve en iyi 125 film arasına giren bir başyapıt.kısa-uzun plan geçişleri ile ve bazı sahnelerde MTV videoklipleri kadar hızlı temposuyla da ilgi çekici. Haberler Dünya Tüberküloz Günü için tema belirlendi: Bir yerde tüberküloz, her yerde tüberküloz. Önlebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberkülozla mücadele küresel bir aciliyete sahip. Tüm seviyelerde birlikte hareket ederek tüberkülozsuz bir dünya için çalışmaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Halen 50 ülke % 70 tanı hedefine ulaştığını 25 ülke ise hem tanı hem de tedavi hedeflerini tutturduğunu bildiriyor. Tüberküloz mücadelesinin sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde bile mümkün oldugunu gösteren bu rakamlar tüberkülozla mücadele tarihi açısından oldukça önemli. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün her yıl hazırladığı Dünya Sağlık Raporu (2007) nun konusu belli oldu; Sağlık ve Güvenlik: Salgınlar ve Krizler.

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU 9 786055 867720 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KAZ DAĞLARI VE ÇANAKKALE YÖRESİ MADENCİLİK GİRİŞİMLERİ RAPORU Hazırlayanlar Dr. Cavit Işık Yavuz Dr. Coşkun Bakar Rapora katkı sunanlar Hicri Nalbant (Ziraat Yüksek

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Şili Sağlık Sistemi 2573 ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Orhan PEHLEVAN Eyüp TURKAN Salih AKYÜZ Songül ŞİMŞEK Esvet KAYA 2574 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-443-7 TOBB Yayın No : 2015/244 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Yazar: Ahmet Burçin YERELİ(*) Oğuz KARADENİZ(*) E-yaklaşım / Haziran 2004 / Sayı: 11 I- GİRİŞ Literatürde vergi kayıp ve kaçakları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı