ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI"

Transkript

1 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: Hastanemizde atık üreten tüm birimleri kapsar. 3. SORUMLULAR: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Servis Sorumlu Hemşireleri Sorumlu Müdür Yardımcısı Radyoloji Sorumlusu Atık Toplayan Personel 4. UYGULAMA: 4.1. ATIK MİNİMİZASYONU Evsel Atıkların Oluşumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacı İle Yapılan Çalışmalar: Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından evsel atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir. Atık ayrıştırma ile ilgili broşürler hazırlanarak, tüm birimlerde atık kovalarının bulunduğu bölümlere asılmıştır. Evsel atığı kaynağında en aza indirecek geri dönüşüm ( kağıt atıklar, ambalaj atıları, pil atıkları) sistemi uygulanmaktadır Ambalaj Atıkların Oluşumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacı İle Yapılan Çalışmalar: Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ambalaj atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir. Atık ayrıştırma ile ilgili broşürler hazırlanarak, tüm birimlerde atık kovalarının bulunduğu bölümlere asılmıştır Tıbbi Atıkların Oluşumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacı İle Yapılan Çalışmalar: Bütün birimlere Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) tarafından Tıbbi atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir. Atık ayrıştırma ile ilgili broşürler hazırlanarak, tüm birimlerde atık kovalarının bulunduğu bölümlere asılmıştır. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile EKK tarafından ilkeler oluşturulmuş ve bu ilkeler tüm personele duyurulmuştur. Bu ilkeler; Tıbbi girişimlerde gerektiği kadar malzeme kullanılmalıdır. Bu şekilde hem maliyet azalır, hem tıbbi atık azalır. Bir ürünü kullanmaya en eski olanından başlanmalı, yeni gelen her ürünün düzenli olarak son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. Çok gerekmedikçe pahalı tek kullanımlık malzemeler yerine, yıkanarak ve steril edilerek kullanılabilen malzemeler tercih edilmelidir. Çevre bakanlığınca hazırlanan Tıbbi atık listelerinde bulunmayan ve tıbbi atık niteliği taşımayan hiçbir madde kırmızı tıbbi atık torbalarına atılmamalıdır.

2 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :2/7 Kanla ve vucut sıvılarıyla kontamine olmamış serum şişeleri ve flakonlar geri dönüşümsel atığa atılmalıdır Tehlikeli Atıkların Oluşumunun Ve Miktarının Azaltılması Amacı İle Yapılan Çalışmalar: Radyoloji ünitemizden kaynaklanan röntgen banyo suları banyo odalarında ağzı kapaklı kaplarda biriktirilmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen firmalara tarafından düzenli olarak teslim edilmektedir. Laboratuar cihazlarının atık suyu olarak çıkan sıvılar içerisine 1/10 luk çamaşır suyu konulmuş ayrı bidonlara alındıktan sonra kanalizasyona verilmektedir. Pil atıkları bu iş için özel kutularda toplanır ve anlaşmalı firmaya teslim edilir ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ Evsel Nitelikli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Evsel nitelikli atıklar, tıbbi ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanmaktadır. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna götürülüp, ayrı olarak geçici depolanmaktadır. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Plastik ve metal ambalaj atıkları ve cam atıklar kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanmaktadır. Ayrıca kağıt atıklar her katta mevcut karton konteynırlarda biriktirilir. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyallerden ayrılmaktadır Tıbbi Atıkların (Kesici-Delici Atıklar Dahil) Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Tıbbi atıklar, başka doktor, hemşire, ebe, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmektedir. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat, kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulmakta, ağızları sıkıca bağlanmakta ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanmaktadır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

3 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :3/7 Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik kutular içinde toplanmaktadır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulup, ağızları kapatılıp, kırmızı plastik torbalara konmaktadır. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilmektedir Tehlikeli Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Bu Amaçla Kullanılacak Toplama Ekipmanları Ve Özellikleri: Kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen şoklara hashas) özelliklerinden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiç birine sahip olmayan kimyasal atıkların katı olan evsel atıklarla birlikte sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemine verilirler. Radyoloji ünitemizden kaynaklanan röntgen banyo suları banyo odalarında ağzı kapaklı kaplarda biriktirilmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen firmalara düzenli olarak teslim edilmektedirler. Laboratuar cihazlarının atık suyu olarak çıkan sıvılar içerisine 1/10 luk çamaşır suyu konulmuş ayrı bidonlara alındıktan sonra kanalizasyona verilmektedir. Pil atıkları bu iş için özel kutularda toplanır ve anlaşmalı firmaya teslim edilir ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR Evsel Atıklar, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: Kapaklı, tekerlekli, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış PVC den yapılma mavi renkli konteynırla taşınmalıdır Ambalaj Atıklarının Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: Kapaklı, tekerlekli, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış PVC den yapılma mavi renkli konteynırla taşınmalıdır Tıbbi Atıkların Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: Kapaklı, tekerlekli, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış takriben 240 lt. kapasiteli PVC den yapılma konteynırla toplanıp ve taşınmalıdır.

4 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :4/7 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olup, üzerlerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunmalıdır. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenip ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir. Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir Tehlikeli Atıkların Taşınması, Taşıma Amacıyla Kullanılacak Araçlar: Radyolojik sıvılar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen firmaların vereceği bidonlarda biriktirilerek tutanak karşılığında teslim edilmelidir. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNMASI GEREKEN YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGÂHI Evsel Nitelikli Atık: Evsel nitelikli atık kapları servisler için; hemşire odasında, hasta ve yakınları için tuvaletlerde yeterli sayıda bulundurulmalıdır. Atık torbalarını toplama işi 07:30ve 16:30 saatlerinde yapılmalıdır. Asansör önlerine bırakılan torbalar ayrı bir personel tarafından yukarıdan aşağıya doğru asansörle mavi konteynırda toplanarak hastanenin arka bahçesindeki geçici evsel atık deposuna taşınmalıdır Ambalaj Kağıt Atıkları: Ambalaj atık kapları servislerde hemşire odası ve sekretaryanın olduğu bölümde, tedavi odalarında, polikliniklerde ve laboratuvarda birer adet bulundurulmalıdır. Kağıt atık kutuları her katta bulunmalıdır. İdari bölümler için her odada birer adet bulundurulmaktadır. Atık toplama işi 07:30ve 16:30 saatlerinde yapılmalıdır. Asansör önlerine bırakılan torbalar ayrı bir personel tarafından yukarıdan aşağıya doğru asansörle bu iş için ayrılmış mavi konteynırda toplanarak bahçedeki geri dönüşümsel atık deposuna götürülmelidir Tıbbi Atıklar: Servisler için tedavi odası, müdahale odası, pansuman odası, muayene odası ve tuvaletlerde, ayrıca ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, laboratuvar, röntgen ve polikliniklerde tıbbi atık torbaları bulundurulmaktadır. Ayrıca servislerde tedavi odası, müdahale odası, pansuman odasında, ameliyathane ve laboratuvarda kesici-delici alet kutuları da bulundurulmaktadır. Bunların 07:30ve 16:30 saatlerinde toplanması tercih edilir.

5 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :5/7 Atık oluşumunun fazla olduğu ameliyathane ve acil gibi servislerde lüzum oldukça ayrıca toplama işlemi gerçekleştirebilir. Toplanan atıklar bu iş için özel ekipmanlı personel tarafından hasta ve hasta yakınlarının en az olduğu yerler tercih edilerek en kısa yoldan geçici tıbbi atık deposuna götürülmelidir Tehlikeli Atıklar: Radyolojik sıvılar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen firmaların vereceği bidonlarda sorumlu personel tarafından biriktirilerek tutanak karşılığında ilgili firmaya düzenli aralıklarla teslim edilmektedir. Pil atıkları özel kutularda biriktirildikten sonra anlaşmalı firmaya teslim edilmektedir GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ Evsel Atıklar: Evsel atıklar için hastanemiz bahçesinde, hasta girişinden uzakta, kapısı dışa açılan ve kilitlenebilen, tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, kanalizasyona bağlı ızgaralı bir sistemi ve kolay temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu mevcut olan, yıkanabilir özellikte ve havalandırması olan, hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olan tıbbi atık deposuyla yan yana inşa edilmiş geçici evsel atık depolama yeri mevcuttur Tıbbi Atıklar: Tıbbi atıklar için hastanemiz bahçesinde, hasta girişinden uzakta, kapısı turuncu renkte, dışa açılan ve kilitlenebilen özellikte, havalandırması olan, hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda geçici atık deposu olarak kullanılacak bir ünite oluşturulmuştur. Kapısının üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunmaktadır TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU Tıbbi Atık Taşıma Araçları Ve Geçici Atık Deposu: Tıbbi atık kovaları ve taşıma araçları kirlendikçe ve iş bitiminden sonra 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilmektedirler. Tıbbi atık geçici deposunun kuru olarak günlük temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır Dezenfektanlar: 1%10 luk çamaşır suyu kullanılmalıdır KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER Tıbbi Atıkların Toplanması Ünite İçinde Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Yaralanmalarda Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler: Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında yaralanan kişi hemen acil servise başvurup gerekli pansuman ve tetanoz aşısını yaptırmalıdır. En kısa sürede enfeksiyon kontrol hemşiresine gerekli kontrollerden geçip ve takip edilmek üzere müracaat etmelidir.

6 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :6/ Tıbbi Atıkların Toplanması, Ünite İçi Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Dökülme Ve Yayılmalarda Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler: Tıbbi atık toplamakla görevli personeller atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Gerektiğinde sızdırmazlığın sağlanması için atık poşetini ikinci hatta üçüncü bir poşete daha koymalıdır. Çöp kovasına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla tıbbi sıvı atık dökülmesi meydana gelirse bu bölgede derhal odun talaşı yardımıyla yoğunlaştırılıp alınarak tıbbi atık poşetine konulmalıdır. Yüzey hemen 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir Tıbbi Atıkların Toplanması, Ünite İçi Taşınması Ve Geçici Depolanması Sırasında Oluşabilecek Yaralanmalar, Dökülme-Yayılma Ve Diğer Kazaların Bildirilmesi, Kayıt Altına Alınması Ve Raporlanması: Bu konular Enfeksiyon kontrol hemşiresi ve atık yönetim sorumlusuna bildirilerek Riskli Yaralanmalar Bildirim ve Takip Formu ile kayıt altına alınmaktadır SORUMLU PERSONEL Evsel Nitelikli Atıklar İle Ambalaj Atıklarının Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personel Ve Görev Tanımları: Evsel atıkları toplamaktan servislerdeki her vardiyada bulunan personeller sorumludur. Bu personeller atıkları toplamak, toplanan atıkları atık taşıma aracıyla geçici atık deposuna taşımakla ve çöp kovalarının temizliğini yapmaktan sorumludur Tıbbi Atıkların Toplanması Ve Taşınmasından Sorumlu Personelin Görev Tanımları: Tıbbi atıkları belirlenen saatlerde toplamak Toplama esnasında yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip turuncu renkli özel kıyafeti giymek Tıbbi atıkları sıkıştırma ve aktarma yapmadan toplayıp ağızlarını sıkıca kapatmak, Topladıkları atıkları tıbbi atık taşıma araçlarıyla geçici atık deposuna taşımak, Taşıma araçlarının ve çöp kovalarının temizliğinden ve dezenfeksiyonundan sorumludurlar. Özel Kıyafetler: Tıbbi atık görevlisi turuncu renkte özel kıyafet (Tulum) giymekte, batmayı önleyici özel eldiven, çizme ve sıvı sıçramalarına karşı da maske kullanmaktadır Geçici Atık Deposunun İşletilmesinden Sorumlu Personelin Görev Tanımları: Depodaki tıbbi atıkları ve evsel atıkları belediye yetkilisine teslim etmekten, Teslimden sonra geçici atık depolama ünitesinin günlük temizliğinden ve dezenfeksiyonundan, Belediye tarafından hazırlanan teslim makbuzunu alıp atık sorumlusuna iletmekten, Servislerden atıkların taşınması sırasında gördüğü olumsuzlukları idareye bildirmekten sorumludur KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA Oluşan Tıbbi Atık Miktarının Belirlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması:

7 KOD:TL.100 YAY.TAR: REV.TAR: REV.NO:01 SAYFA :7/7 Hastanemizde oluşan tıbbi atık miktarı geçici atık deposu sorumlu personeli tarafından alınarak atık yönetim sorumlusuna verilerek kayıt altına alınması sağlanır Raporlamadan Sorumlu Personel: Kayıt altına alınan veriler sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından raporlanacaktır.

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Uyarlayan: Uzm.Dr.E.Sanem BAYKAL Tıbbi Mikrobiyoloji * Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı çalışanları için laboratuvarda güvenli çalışma teknikleri

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğinamacı;

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı