AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER"

Transkript

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş olan yeni baskısıdır. Avrupa Konseyi Yayınları

2 Fransızcası: Extraits clés de jurisprudence Cour européenne des Droits de l Homme ISBN Bu eserde ifade edilen fikirler yazarların sorumluluğudur ve Avrupa Konseyi nin resmi politikasını yansıtmak zorunda değildir. Her hakkı saklıdır. Bu yayının herhangi bir bölümü İletişim ve Araştırma Müdürlüğü, Yayınlar Birimi nin yazılı izni alınmadan, fotokopi, kayıt veya bilgi kayıt veya arşiv sistemleri de dahil olmak üzere, elektronik (CD-Rom, Internet vs.) veya mekanik yollarla herhangi bir şekilde tercüme edilemez, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Kapak tasarımı: Avrupa Konseyi Grafik Tasarım Atölyesi Sayfa düzeni: Avrupa Konseyi Masaüstü Yayıncılık Birimi Düzelti: Avrupa Konseyi Yayınları Avrupa Konseyi Yayınları F Strasbourg Cedex ISBN Avrupa Konseyi, Kasım 2003 Almanya da basılmıştır 2

3 Önsöz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler başlıklı bu yayını sizlere büyük bir memnuniyetle sunuyorum. Gilles Dutertre bu projeye 1990 ların ortasında İnsan Hakları Müdürlüğü nde stajyer olarak çalışırken başlamıştı. O dönemden bu yana, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında önceleri Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na, Kasım 1998 de 11 No. lu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle de yeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapılan başvurularda önemli bir artış gerçekleşmiştir arasında hem açılan geçici dosyaların, hem de kabul edilen başvuruların sayısında üç kata varan bir artış görülmüştür; yeni Mahkemenin nispeten kısa sayılabilecek geçmişinde de varılan hükümlerin sayısı (Mahkemenin ilk tam çalışma yılı olan) 1999 da 177 iken 2002 de 844 e yükselmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Mahkemenin oluşturduğu ve gittikçe genişleyen içtihadın anlaşılması için akılcı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki kitap Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadının eksiksiz bir analizini sunmaktan çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde ve protokollerinde yer alan başlıca hükümleri açıklayan önemli karar örneklerini ele almaktadır. Yararlanılan başlıca kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin kararlarıdır, ancak bunun yanında Mahkemenin konuyla ilgili hükmünün bulunmadığı konularda Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nun kararlarına da değinilmiştir. Metnin maddelere göre düzenlenmiş olması, Mahkeme kararlarından verilen kapsamlı örnekler, ayrıntılı içindekiler listesi ve dizin, okurlara kitaba farklı biçimlerde yaklaşma fırsatını vermekte ve hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hukukuyla yeni tanışanlara hem de deneyimli araştırmacılara yararlı bir araç sunmaktadır. Pierre-Henri Imbert İnsan Hakları Genel Direktörü Avrupa Konseyi

4 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadı ile ilgili yayınlar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları Derlemesi], Cilt 1-46, , Avrupa Konseyi. Decisions and Reports [Kararlar ve Raporlar], Cilt 1-94, , Avrupa Konseyi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Seri A: Judgments and Decisions [Hükümler ve Kararlar], Cilt 1-338, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Seri B: Pleadings, Oral Arguments and Documents [Lâyihalar, Sözlü Müdafaalar ve Belgeler], Cilt 1-104, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Reports of Judgments and Decisions [Hüküm ve Karar Raporları], 1996-I 1998-VIII, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Bakanlar Komitesi Collection of resolutions adopted by the Committee of Ministers in application of Articles 32 and 54 of the European Convention of Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 32. ve 54. Maddeleri nin uygulanması sırasında Bakanlar Komitesi nin benimsediği kararların derlemesi], , 1993, Avrupa Konseyi. Yearbook of the European Convention on Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yıllığı] Cilt 1-40, , Martinus Nijhoff Publishers, Lahey/Londra/Boston. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nun bazı kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümlerinin özetlerini ve Bakanlar Komitesi nin insan hakları kararlarını içermektedir. 4

5 İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ BÖLÜM. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AİHS 1. MADDE İNSAN HAKLARINA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZLEŞME HERKES İÇİN GEÇERLİDİR SÖZLEŞME DEVLETLER İN YETKİ ALANI DAHİLİNDE OLAN HERKES İÇİN GEÇERLİDİR Yer bakımından yetki alanı (Rationae loci) Konu bakımından yetki alanı (Rationae materiae) Konu bakımından yetki alanı her tür hukuk kuralını kapsar Yetki devri ve uluslararası antlaşmalar AİHS 2. MADDE YAŞAMA HAKKI MADDE, 1. FIKRA MADDE NİN RUHU VE KAPSAMI Madde nin ruhu Madde nin kapsamı MADDE NİN 1. FIKRASINDAN ÇIKAN SONUÇLAR Madde nin 1. fıkrasının getirdiği maddi yükümlülükler Bir şahsın canına kast Tehdit edilen kişiler Gözaltında intihar Gözaltında ölen şahıslar Kaybolan şahıslar Mağdurun ölümüne yol açmayan fiziksel şiddet Kürtaj İyileşme ihtimali bulunmayan hasta kişilerin sınırdışı edilmesi Halkı zarar görme tehlikesi olan konularda bilgilendirmeme Tıbbi sorumluluk Madde, 1. fıkra kapsamında usule ilişkin yükümlülükler MADDE, 2. FIKRA

6 1. 2. MADDE, 2. FIKRANIN KAPSAMI MUTLAK ZORUNLULUK KAVRAMI VE ÖLDÜRMEYİ HAKLI KILAN KUVVET KULLANIMI MADDE NİN UYGULANMASINA ÖRNEKLER Kurtarma operasyonları Barışı koruma operasyonları Askeri operasyonlar AİHS 3. MADDE İŞKENCE YASAĞI KAPSAM VE KAVRAMLAR Madde nin kapsamı Madde de bulunan kavramlar İnsanlık dışı ve onur kırıcı muamele kavramı İşkence kavramı MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER İnsanlık dışı muamele, kötü muamele ve polis usulleri Yakalama sırasında Gözaltı esnasında Kaçmaya teşebbüs veya firar sırasında İnsanlık dışı muamele, cezalar, yaptırımlar ve cezalandırma Disiplin cezaları ve fiziksel ceza Yargı usulleri ve cezalar İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve alıkoyma koşulları Genel hususlar Ruhsal sorunları olan kişiler Engelli kişiler İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve psikiyatri hastanelerinde tutulan hastalar Onur kırıcı muamele ve kişiliğe saygı gösterilmemesi İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele, suçluların iadesi ve sınırdışı etme, siyasi mülteciler Suçluların iadesi Sınırdışı etme Gönderme Sosyal hizmet kurumlarının işlem yapmaması veya mevzuatın yetersizliği

7 Mal varlıklarının tahrip edilmesi Madde nin ihlal edilmesi nedeniyle mağdur olanların yakın akrabalarının durumu.. 66 AİHS 4. MADDE KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI MADDE, 1. FIKRA KULLUK KAVRAMI RIZA VE KULLUK DURUMU MADDE, 2. FIKRA ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI MADDE, 3. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ MADDE YE UYGUN OLARAK ALIKONULAN KİŞİLERİN, ÇALIŞMAYA MECBUR EDİLMESİ YURTTAŞLIK GEREĞİ YAPILAN İŞLER, YURTTAŞLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE PARA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ AİHS 5. MADDE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI MADDE, 1. FIKRA ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET KAVRAMI Özgürlükten mahrumiyet ve özgürlüğün kısıtlanması Zorunlu ikamet emri Yabancıları uluslararası topraklarda tutmak Disiplin kararları Hastaneye yatırma Rıza ve özgürlükten mahrumiyet SÖZLEŞME NİN UYGUN BULDUĞU ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET UYGULAMALARI Genel özellikler Yasada belirlenen yolların gözetilmesi Sözleşme nin 5. Madde 1. fıkrasında belirtilen özgürlükten mahrumiyet halleri hakkında genel gözlemler Özgürlükten mahrumiyet konusunda çeşitli davalara ayrıntılı bir bakış Madde 1. fıkra (a) bendi Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı sonrası hapis Madde 1. fıkra (b) bendi Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için alıkoyma (yakalama veya tutuklama)

8 5. Madde 1. fıkra (c) bendi Suç işlediği hakkında veya suç işlemesine ya da suç işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu doğuran makul sebeplerin varlığı nedeniyle yetkili merci önüne çıkarılmak üzere kişinin alıkonulması (yakalama veya tutuklama) Madde 1. fıkra (d) bendi Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için veya bir yetkili merci önüne çıkarılmak üzere alıkonulması Madde 1. fıkra (e) bendi Bir akıl hastasının, bir alkoliğin, bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin veya bir serserinin alıkonulması Madde 1. fıkra (f) bendi Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonması veya kendisi hakkındaki sınırdışı etme ya da geri verme işleminin yürütülmekte olması nedeniyle yakalanması veya tutulması MADDE, 2. FIKRA KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME HAKKI FIKRANIN KAPSAMI FIKRA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI Verilecek bilginin içerik ve şekli Bilginin temin edileceği zaman MADDE, 3. FIKRA YAKALANAN KİŞİLERİN BİR YARGIÇ HUZURUNA ÇIKARILMASI VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YARGILANMASI YA DA SERBEST BIRAKILMASI HAKKI SÖZLEŞME NİN 5. MADDE 3. FIKRASINDA GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKKIN ÖNEM, AMAÇ VE İÇERİĞİ YAKALANAN BİR KİŞİNİN DERHAL BİR YARGIÇ HUZURUNA ÇIKARILMA HAKKI. 107 Herhangi bir gecikme olmadan yargıç huzuruna çıkarılma hakkının kapsamı Yargıç huzuruna çıkarılmanın özellikleri En kısa süre (derhal) Yakalanan kişinin yargıç huzuruna çıkartılması kendiliğinden gerçekleşmelidir Yakalanan kişinin en az bir kez yargıç karşısına çıkartılması Yakalanan kişinin huzuruna çıkartılması gereken yetkili nin ya da yargıc ın özellikleri GEÇİCİ TUTUKLULUK VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YARGILANMA VE ADLÎ KOVUŞTURMA SIRASINDA SERBEST BIRAKILMA (TUTUKSUZ YARGILANMA) HAKKI

9 Makul bir süre içinde yargılanma veya serbest bırakılma hakkı Sözleşme çerçevesinde geçici tutukluluk olarak değerlendirilecek sürenin belirlenmesi Alıkoyma süresinin makul olup olmadığının değerlendirilmesinde AİHM nin genel yaklaşımı Kuralın uygulanmasına ilişkin örnekler Tutukluluk süresiyle ilgili örnekler Tutukluluk durumunu devam ettirme gerekçeleri AİHM nin ulusal mahkemelerin kararlarını değerlendirmesi AİHM nin ulusal mercilerin gösterdiği titizliği değerlendirmesi SALIVERMEYE İLİŞKİN TEMİNATLAR, ÖZELLİKLE DE KEFALET MİKTARININ TAYİNİNE DAİR DÜŞÜNCELER MADDE, 4. FIKRA ALIKOYMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BAŞVURU HAKKI SÖZLEŞME NİN 5. MADDE 4. FIKRASININ YERİ VE BU HÜKÜMLERİN AYNI MADDE 1. VE 3. FIKRA HÜKÜMLERİYLE İLİŞKİSİ Sözleşme nin 5. Madde 4. fıkrası ile bu fıkra hükümlerinin 5. Madde 1. fıkra ile ilişkisi Sözleşme nin 5. Madde 4. fıkrası ve bu fıkra hükümlerinin 5. Madde 3. fıkra ile ilişkisi ALIKONULAN BİR KİŞİNİN ALIKONULMASINA İLİŞKİN OLARAK MAHKEMEYE BAŞVURMA HAKKININ İÇERİĞİ Etkili başvuru hakkı Alıkoyma tedbiri kısa bir süre içinde (süratle) incelenmelidir Hukukîlik incelemesi başvurusunda bulunabilmek için gereken süre Hukukîlik incelemesi başvurusunun cevaplandırılması gereken süre Hukukîlik incelemesi için düzenli aralıklarla başvuruda bulunabilme şartı Başvurunun incelenmesinde alıkoyma tedbirinin hukuka uygunluğu na bakılmalıdır Başvurunun bir mahkeme tarafından incelenmesi gerekir USULE İLİŞKİN GÜVENCELER MADDE, 5. FIKRA TAZMİNAT HAKKI FIKRANIN KAPSAMI

10 2. TAZMİNAT KAVRAMI AİHS 6. MADDE ÂDİL YARGILANMA HAKKI MADDE, 1. FIKRA MAHKEME HAKKININ UYGULAMA ALANI Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili nizalar konusundaki kararlar için mahkeme hakkı Niza (uyuşmazlık- dispute ) kavramı Medeni hak ve yükümlülükler kavramı Cezai alanda Suç isnadı karşısında mahkeme hakkı Suç isnadı kavramı Cezai alan kavramı MAHKEME HAKKININ KAPSAMI Madde nin 1. fıkrasında teminat altına alınan hak mahkemeye erişim hakkıdır Mahkeme hakkının etkili olması gerekir Erişim hakkı üst mahkeme imkânı sağlama zorunluluğunu içermez Bu hak zımni sınırlamalar içerir Mahkeme hakkı ayrıca mahkeme kararını uygulatma hakkıdır Madde nin 1. fıkrasında teminat altına alınan hak, konu mahkemenin önüne gelmeden önce işlemeye başlar MAHKEME HAKKININ AMACI Bağımsız ve tarafsız mahkeme kavramı Mahkeme kavramı Tarafsız mahkeme kavramı Bağımsız mahkeme kavramı Karar kavramı MAHKEME ÖNÜNDEKİ DAVANIN NİTELİĞİ Yargılamanın adil olması şartı Genel özellikler Nizalı dava ve silâhların eşitliği ilkeleri Kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı Avukata Erişim Davaların makul bir süre içinde görülmesi şartı Dava süresinin makul olması

11 Sürenin hesaplanması Ceza davalarında sürenin hesaplanması Hukuk davalarında sürenin hesaplanması Davanın aleni olarak görülmesi ve hükmün açık oturumda verilmesi Açık duruşmanın önemi Hükmün açık oturumda verilmesi Açık duruşmadan feragat MADDE, 2. FIKRA MASUMİYET KARİNESİ MADDE, 2. FIKRANIN UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI Bir suç ile itham edilen ifadesinin tanımı Kapsam MADDE 2. FIKRANIN ETKİSİ Madde 2. fıkra, mahkûmiyet ve yeterli delil yokluğu, sanığın lehinde kuşku madde 2. fıkra, suçluluk ve objektif cezai sorumluluğa dair karine madde 2. fıkra, kararların içeriği BAZI ÖRNEKLER Masumiyet karinesi ve hukuka uygun bir şekilde tutuklamada tazminat Masumiyet karinesi ve alıkoymayla ilgili düzenlenmeler MADDE, 3. FIKRA SANIĞA AİT HAKLAR MADDE, 3 (A) BENDİ -- SUÇLAMADAN HABERDAR EDİLME HAKKI MADDE 3 (B) BENDİ SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN YETERLİ ZAMAN VE KOLAYLIKLARA SAHİP OLMA HAKKI MADDE, 3 (C) BENDİ KENDİSİNİ ŞAHSEN SAVUNMA HAKKI VEYA AVUKAT YARDIMI ALMA HAKKI Sanık açısından avukat yardımı Sanığın avukat yardımına erişmesi hangi anda gereklidir? Avukatla haberleşmenin gizliliği Duruşma sırasında yardım ve temsil Devlet tarafından avukat yardımı Kendi kendini savunma hakkı MADDE, 3 (D) BENDİ TANIKLARI SORGUYA ÇEKME HAKKI MADDE, 3 (E) BENDİ TERCÜMAN HAKKI

12 AİHS 7. MADDE KANUNSUZ CEZA OLMAZ MADDE 1. FIKRA CEZA YASALARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK UYGULANMASININ YASAKLANMASI MADDE NİN 1. FIKRASININ UYGULAMA ALANI Madde önleyici nitelikteki mevzuat açısından geçerli değildir Madde ceza mevzuatı için geçerlidir Madde ye göre ceza kavramı Örnekler MADDE 1. FIKRANIN KAPSAM VE İÇERİĞİ Genel İlkeler Uygulama Hukuki bir metnin varlığı kıyas yasağı Öngörülebilirlik şartı Zaman Aşımı Geriye dönük olmama ve devam eden suç kavramı Bir Devlet in yerine başka bir Devlet in geçmesi MADDE 1. FIKRANIN İHLALİ MÜEYYİDESİ MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ AİHS 8. MADDE ÖZEL HAYATIN VE AİLE HAYATININ KORUNMASI HAKKI MADDE, 1. FIKRA MADDE 1. FIKRANIN KAPSAMI Müdahale ve harekete geçmeme Madde den doğan haktan feragat etmek MADDE 1. FIKRA VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI Özel hayat kavramı Madde nin özel hayat konusunda uygulanmasına örnekler Madde ve isim hakkı Madde ve cinsel hayat Kişilerin İzlenmesi Şahsi bilgiler Fiziksel bütünlük

13 Çeşitli olasılıklar MADDE 1. FIKRA VE AİLE HAYATININ KORUNMASI Aile hayatı kavramı Madde durumları ne olursa olsun tüm aileler için geçerlidir Madde halihazırda var olan ailelere uygulanabilir Biraraya gelmiş çocuklu aileler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2 Aile, yakın bağlar, büyükanne ve büyükbabalarla bağlar Madde nin aile hayatı ile ilgili uygulamasına örnekler Eğitim yardımı Aile hukuku Sınırdışı etme, ülkeden zorla çıkartma, ülke topraklarına girmeyi yasaklama, oturma izninin yenilenmemesi Çeşitli olasılıklar MADDE 1. FIKRA VE KONUTUN KORUNMASI Konut kavramı Madde ve gelecekteki konut Konut ve işyerleri Konutta yaşayanlar ile konut arasındaki yasal bağ Madde nin konutla ilgili uygulamalarına örnekler MADDE 1. FIKRA VE HABERLEŞMENİN KORUNMASI MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ YASAYLA ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDAHALE MEŞRU AMACA YÖNELİK MÜDAHALE DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA ZORUNLU MÜDAHALE AİHS 9. MADDE DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE, 1. FIKRA DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ VE İÇERİĞİ DÜŞÜNCE VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ DİN ÖZGÜRLÜĞÜ Genel gözlemler Uygulama örnekleri MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ

14 1. İSTİSNA HÜKMÜNÜN SINIRLARI SINIRLAMALARIN YASAYLA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER SINIRLAMALARIN GEREKLİ OLMASI KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER AİHS 10. MADDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMEL HAK NİTELİĞİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ İfade özgürlüğünün bir öğesi olarak kanaat özgürlüğü Haber alma özgürlüğü olarak ifade özgürlüğü Bilgi ve fikir aktarma özgürlüğü olarak ifade özgürlüğü İfade özgürlüğünün iletişim araçlarının özgürlüğü biçimini alması MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER Siyasi ifade özgürlüğü, siyasi konularda eleştiri veya resmi görevlilere yönelik eleştiri İfade özgürlüğü ve gizli bilginin yayınlanması Kamu hizmeti ve ifade özgürlüğü Radyo-televizyon yayınları, sinema ve videoda ifade özgürlüğü Radyo-televizyon yayınları Sinema Video İfade özgürlüğü ile basın ve yayın özgürlüğü Yayınların yasaklanması Gazetelerin toplatılması ve el koyma Gazetecilere açılan davalar: hakaret, belge elde etmek vb Gazetecinin haber kaynaklarının korunması AİHS 11. MADDE DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE, 1. FIKRA TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ Toplantı özgürlüğünün temel hak niteliği Toplantı özgürlüğünün içeriği Toplantı özgürlüğünün Devlet tarafından çerçevesinin belirlenmesi ve sınırlanması DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ (ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ)

15 Genel gözlemler Dernek kavramı Örgütlenme özgürlüğünün içeriği Derneklerin kurulması ve kapatılması Derneğe katılmama özgürlüğü Derneğe katılma hakkı ÖZELLİKLE SENDİKALAR İÇİN GEÇERLİ HUSUSLAR Sendikal özgürlük neyi kapsamaz? Sendikal özgürlükten kasdedilen nedir? MADDE 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ MADDE 2. FIKRA, BİRİNCİ CÜMLE: OLAĞAN SINIRLAMALAR MADDE 2. FIKRA, İKİNCİ CÜMLE: İDAREYE İLİŞKİN MEŞRU SINIRLAMALAR AİHS 12. MADDE EVLENME ÖZGÜRLÜĞÜ EVLENME HAKKINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER EVLENME HAKKININ DERECESİ EVLENME HAKKI VE BOŞANMA HAKKI AİHS 13. MADDE ETKİLİ BİR HUKUK YOLUNA BAŞVURU HAKKI MADDE DEN KAYNAKLANAN GENEL İLKELER MADDENİN UYGULANMASININ SINIRLARI AİHS 14. MADDE AYRIMCILIK YASAĞI MADDE NİN ÖZELLİKLERİ Madde nin bağımsız olmama niteliği Madde nin mutlak olmama özelliği Madde ve pozitif ayrımcılık MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Ayrımcılık niteliği olan farklı muameleler Aile meselelerinde Diğer konular Ayrımcılık niteliği olmayan farklı muameleler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.7 AİHS 15. MADDE GENEL İSTİSNA HÜKMÜ MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR

16 Esasa ilişkin koşullar Savaş ya da ulusun varlığını tehdit eden genel tehlike Tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüde olması şartı Uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerle ters düşmemek Madde nin askıya alınmasına ilişkin şekil şartları MADDE NİN KAPSAMI AİHS 16. MADDE YABANCILARIN SİYASÎ FAALİYETLERİNİN KISITLANMASI AİHS 17. MADDE HAKLARIN KÖTÜYE KULLANIMININ YASAKLANMASI SÖZLEŞME DE TANINAN HAKLARIN TAHRİBİNİ AMAÇLAYAN FAALİYETLER BAKIMINDAN 17. MADDE NİN KAPSAMI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN AİHS TE ÖNGÖRÜLENDEN DAHA GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLAMAYA UĞRATILMASI YASAĞI AİHS 18. MADDE HAKLARIN KISITLANMASININ SINIRLARI BÖLÜM: EK PROTOKOLLER NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN KAPSAMI MADDE TANIMINA UYAN MAL VE MÜLKE SAĞLANAN HUKUKİ GÜVENCELERİN KAPSAMI NO. LU PROTOKOLÜN 1. MADDESİ NİN İKİNCİ CÜMLESİ: MÜLKTEN YOKSUN BIRAKMAK "Mülkten yoksun bırakma" kavramı Kamulaştırma Mülkten yoksun bırakmaya ilişkin diğer durumlar Yoksun bırakmanın kesin olması zorunluluğu Madde nin ikinci cümlesinin uygulanma koşulları Yoksun bırakmanın "kamu yararına" olması şartı Müdahalenin yasaya uygun olması şartı Uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olma zorunluluğu NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN ÜÇÜNCÜ CÜMLESİ (İKİNCİ FIKRA)

17 1. Madde nin üçüncü cümlesinin (ikinci fıkranın) uygulanma koşulları Madde nin üçüncü cümlesinin (ikinci fıkrasının) uygulanmasına ilişkin örnekler Sosyal yarar amacı güden düzenlemeler Cezai ve önleyici tedbirler Diğer Durumlar NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN BİRİNCİ CÜMLESİ Birinci cümlenin ikincil olma özelliği Madde nin uygulanması İkinci ve üçüncü cümlelerin uygulanması ile birinci cümlenin uygulanması arasındaki ilişki Birinci cümlenin uygulanması NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ - EĞİTİM HAKKI NO. LU PROTOKOL UN 2. MADDESİ NİN BİRİNCİ CÜMLESİ - EĞİTİM HAKKI NO. LU PROTOKOL UN 2. MADDESİ NİN İKİNCİ CÜMLESİ - ANA VE BABANIN DİNİ VE FELSEFİ İNANÇLARINA SAYGI Dini ve felsefi inançlar ın anlamı Madde nin ikinci cümlesinin kapsamı ve sonuçları Devlet le ilgili olarak ikinci cümlenin kapsamı Ana ve baba yönünden 2. Madde nin ikinci cümlesinin kapsamı NO. LU PROTOKOL ÜN 3. MADDESİ - SEÇİM HAKKI NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 1. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 2. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 3 VE 4. FIKRALARI NO. LU PROTOKOL'ÜN 3. VE 4. MADDELERİ NO. LU PROTOKOL ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 1 İLÂ 4. MADDELERİ

18 7 NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2, 3 VE 4. MADDELERİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 1. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 2. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 3. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 4. MADDESİ MADDE NİN KAPSAMI MADDE NİN ZAMAN BAKIMINDAN (RATİONE TEMPORİS) UYGULANABİLİRLİĞİ MADDE YE UYGUNLUK NO. LU PROTOKOL'ÜN 5. MADDESİ ÖNEMLİ DAVA VE DEVLETLERE İLİŞKİN ENDEKS

19 Giriş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi [...] günün koşulları ışığında yorumlanması gereken yaşayan bir belgedir (bkz. diğer içtihat örneklerinin yanı sıra, Tyrer-Birleşik Krallık davası kararı, 25 Nisan 1978, Seri A No. 26, s , paragraf 31, Soering davası kararı, s. 40, paragraf 102 ve Loizidou-Türkiye davası kararı, 23 Mart 1995, Seri A No. 310, s , paragraf 71). Elinizdeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler kitabının derlenmesine yönelik ilk adımların atılmasının üzerinden altı yıl geçti. O günden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 3. Madde de söz edilen işkence gibi çeşitli konularda içtihadını değiştirme fırsatını buldu. Diğer bazı alanlardaki içtihadını tamamlayıcı bazı girişimlerde de bulundu, örneğin 5. Madde, Fıkra 1.e de belirtilen alkolik kavramını genişletti. Sözleşmeye taraf olan Devletler in sayısındaki artışla AİHM, artan sayıda davayla karşılaştı; 11 No. lu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle daha fazla kaynağa kavuştu ve davaları daha etkin bir şekilde ele almaya başladı. Alınan karar sayısında da ciddi bir artış oldu. Bu nedenle elinizdeki çalışmanın da gözden geçirilip güncellenmesi gerekti. Bu çalışmanın güncellenmesinin amacı, Jakob van der Velde nin katkılarıyla tamamlanan ilk baskının taşıdığı amaçla aynıydı: bütün üye Devletler deki hukukçulara ve öğrencilere AİHM kararlarından mümkün olduğunca yüksek sayıda alıntıyı tek bir belge kapsamında aktarmak ve yorumları olabildiğince azaltmak. Diğer bir deyişle Strasbourg içtihadını oluşturan hammaddeye kolay erişilmesini sağlayacak bir sentez yaratmak. Özellikle belirtilmesi gereken bir konu var: Bu kitabı belli bir hacimle sınırlı tutmaya çalıştım. Bu nedenle, Papon davası ile ilgili başvurunun kabul edilebilirliği konusunda alınan karar gibi çok ilginç örnekler olmasına rağmen, AİHM nin başvuruların kabul edilebilirliği ile ilgili kararlarını metne almayarak yalnızca mahkemenin davalarda verdiği hükümler üzerinde durdum. Bu kitabın, ulusal hukuk sistemlerimiz üzerinde büyük etkiye sahip olan ve insan haklarının korunması açısından önemli bir rol oynayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokollerinin kapsamını aydınlatacağı umudunu taşıyorum. Gilles Dutertre 19

20 1. Bölüm. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHS 1. Madde İnsan haklarına saygı yükümlülüğü 1. Madde aşağıdaki gibidir: Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşme nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bu maddede 1. Bölüm ün kapsamını tanımlar. 1. Bölüm, ilgili kişiler bir Sözleşmeci Devlet in yetki alanına girdiği sürece herkes için geçerlidir. 1. Sözleşme herkes için geçerlidir 1. Madde ye göre Sözleşmeci Devletler 1. Bölüm de herkes için sunulan hak ve özgürlükleri güvence altına almalıdır. Bu konuda herhangi bir kısıtlama belirtilmemiştir. Bu nedenle kişinin milliyeti, yaşı, ırkı, yaşadığı yer ya da yeterliliği göz önünde bulundurulmaz. Ancak Lithgow-Birleşik Krallık davasında (8 Temmuz 1986, Seri A No. 102, s. 48, paragraf 116) aşağıdaki çekince belirtilmiştir: Sözleşme nin 1. Maddesi ne (madde 1) gelince, Sözleşme ve Protokollerinin hükümlerinin çoğuna göre bir Devlet in vatandaşları ve vatandaş olmayan kişiler aynı korumadan yararlanır, ancak bu, belli bir metinin istisnalar içermeyeceği anlamına da gelmez (bkz. örneğin Sözleşme de 5. Madde, fıkra 1.f, ve 16 (madde 5-1-f, madde 16), 4. Protokol 3. ve 4. Madde (P4-3, P 4-4)). 2. Sözleşme Devletler in yetki alanı dahilinde olan herkes için geçerlidir Öyleyse 1. Madde, Sözleşme nin geçerli olabilmesi için bir kişiyle üye Devlet arasında bulunması gereken ilişkiyi tanımlamaktadır. Söz konusu kişi Sözleşme ye taraf olan Devlet in yetki alanında bulunmalıdır. Bu koşul oldukça esnektir. Yetki alanı terimi geniş bir biçimde yorumlanır ve örneğin bir ülkenin kendi sınırları içinde kalan alanlarda yetki sahibi olması gibi klasik bir tanımla kısıtlanmaz. Kişinin bir Devlet in yetkisi ya da denetimine tabi olduğu her tür durumu kapsar. Bu nedenle söz konusu olan kısıtlayıcı bir şarttan ziyade kapsayıcı bir kriterdir. Yetki alanı kavramı bu metinde iki bileşen halinde incelenecektir: yer bakımından (rationae loci) ve konu bakımından (rationae materiae). Yer bakımından yetki alanı (Rationae loci) Bu konuyla ilgili başlıca karar Soering-Birleşik Krallık davası kararıdır (7 Temmuz 1989, Seri A, paragraf 85-86, 88 ve 90-91). Bu dava, başvurucunun idam cezası alma ve ölüm koğuşu sendromuna maruz kalma olasılığının bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri ne iade edilmesi ile ilgiliydi. Bu durumda Sözleşme nin insanlık dışı muameleyi yasaklayan 3. Maddesi geçerli olabilir miydi? Mahkeme aşağıdaki kararı aldı: Bir kişinin [...] kendisi hakkında [...] suçlu iadesi işleminin yürütülmekte olması nedeniyle usulüne uygun olarak [...] tutulmasına izin veren 5. Madde, fıkra 1.f (madde 5-1-f) den anlaşıldığı gibi AİHS, 20

21 kişinin iade edilmeme hakkı gibi bir hakkı koruma altına almaz. Ancak AİHS, kişinin iadesiyle ilgili alınan önlemler AİHS nden doğan bir hakkı olumsuz bir şekilde etkiliyorsa, bu etkiler fazlasıyla uzak bir ihtimal olmadığı sürece, ilgili AİHS güvencesi uyarınca Sözleşmeci Devlet e bir yükümlülük getirebilir (göç alanındaki haklarla ilgili olarak bkz. gerekli değişikliklerle, Abdulaziz, Cabales ve Balkandali davası kararı, 25 Mayıs 1985, Seri A No. 94, s , paragraf 59-60). Bu davada söz konusu olan, yapılacak iadenin olumsuz sonuçları, iadeyi gerçekleştiren Devlet in yetki alanının dışında, kişiyi teslim alan Devlet tarafından uygulanacak bir muamele ya da ceza sonucunda ortaya çıktığında ya da çıkma ihtimali bulunduğunda 3. Madde nin (madde 3) geçerli olup olmadığıdır. AİHS 1. Maddesi (madde 1) Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşme nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar, der ve Sözleşme nin kapsamına bölgesel bir sınırlama getirir. Özellikle Sözleşmeci Devletler in taahhüt ettiği güvence, kendi yetki alanlarında bulunan şahısların AİHS nde sıralanan hak ve özgürlüklerinin tanınması ile (İngilizce metinde securing, Fransızca metinde reconnaître ) sınırlıdır. Ayrıca AİHS, ne kendisine taraf olmayan Devletler in işlem ve fiillerini düzenler ne de Sözleşmeci Devletler den Sözleşme nin kurallarını taraf olmayan bir Devlet e dayatmasını ister. 1. Madde (madde 1), bir Sözleşmeci Devlet in, suçluların iadesi ile ilgili bazı yükümlülüklerine rağmen, iadesi sözkonusu olan kişinin gönderileceği ülkede onu bekleyen koşulların Sözleşme nin koruduğu her hak ile tam olarak uygunluğuna emin olmadığı sürece kişiyi iade edemeyeceği gibi genel bir ilke getirdiği şeklinde yorumlanamaz. Zira Birleşik Krallık Hükümeti nin belirttiği gibi, AİHS nin ve özellikle de 3. Madde nin (madde 3) uygulama kapsamı belirlenirken, suçluların iadesinde suç işleyen kişilerin adaletten kaçmalarını önlemek olan yararlı amacın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Söz konusu davada Birleşik Krallık ın, başvurucunun şikâyetine konu olan Virginia mercilerinin uygulama ve düzenlemeleri üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığı bilinmektedir. Ancak bütün bu unsurlar Sözleşmeci Taraflar ın, yetki alanları dışında gerçekleşen bir iadenin önceden tahmin edilebilir olumsuz sonuçlarının tümü ya da bir kısmı ile ilgili olan sorumluluklarını, 3. Madde (madde 3) yönünden, ortadan kaldıramaz. Bir Sözleşmeci Devlet in, kaçak bir şahsı, işlemiş olduğu iddia edilen suç ne kadar ağır olursa olsun, işkence görme tehlikesinin bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal olduğuna inanılan başka bir Devlet e bile bile iade etmesi, AİHS nin temelinde yatan değerlerle ve AİHS nin Dibacesi nde yer alan siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir miras ifadesiyle bağdaşmaz. Bu koşullarda iade, 3. Madde nin (madde 3) kısa ve genel ifadesinde açık bir şekilde ele alınmasa da, Madde nin ruhuna ve maksadına aykırı olacaktır. Mahkeme nin görüşüne göre, bu iade etmeme yükümlülüğü kaçak şahsın iade edileceği Devlet te söz konusu Madde nin (madde 3) yasakladığı insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya maruz kalma tehlikesinin bulunduğu durumları da kapsar. AİHS nin muhtemel ihlallerin varlığını ya da yokluğunu belirlemek normal şartlarda Sözleşme kurumlarının görevi değildir. Ancak bir başvurucu, iadesi için alınan bir karar uygulandığı takdirde, iadesini talep eden ülkede karşılaşacağı önceden tahmin edilebilir sonuçlar nedeniyle bunun 3. Madde ye (madde 3) aykırı olacağını öne sürerse, muhtemelen maruz kalınacağı iddia edilen acının ciddi ve tamiri imkânsız boyutları düşünüldüğünde, bu Madde nin (madde 3) sunduğu güvencenin etkin şekilde uygulanabilmesini sağlamak için bu ilkeden uzaklaşmak gerekir (bkz. yukarıdaki paragraf 87). Netice itibariyle, bir Sözleşmeci Devlet in kaçak bir kişiyi iade etme kararı, iade gerçekleştiği taktirde iade talep eden ülkede ilgili kişinin işkence veya insanlık dışı muamele ya da ceza ile karşılaşacağına dair gerçek bir tehlikenin bulunduğuna inanmak için ciddi ve açık nedenlerin varlığı durumunda, 3. madde kapsamında bir sorun oluşturabilir ve böylece Sözleşmeci Devlet in bu madde yönünden sorumluluğu doğabilir. Böylesi bir sorumluluğun oluşması, iade talebinde bulunan ülkedeki koşulların Sözleşme nin 3. Maddesi (madde 3) şartları çerçevesinde değerlendirilmesini gerekli kılacaktır. Yine de, iade talebinde bulunan ülke hakkında, ister genel, ister uluslararası hukuk çerçevesinde, Sözleşme veya başka bir belgeye dayanarak hüküm vermek veya sorumluluk atfetmek söz konusu olamaz. Sözleşme çerçevesinde eğer bir yükümlülük söz konusu olacaksa, bu doğrudan bir kişinin kötü muamele görmesi sonucunu doğuran girişimi nedeniyle, iade işlemini yapan Sözleşmeci Devlet e ait yükümlülük olacaktır. 21

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar. Gilles Dutertre

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar. Gilles Dutertre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar Gilles Dutertre İnsan Hakları Genel Direktörü Avrupa Konseyi 2005 Council of Europe European Commission Conseil de l Europe Commission européenne

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. - İnsanlık onuru İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 2. - Yaşama hakkı 1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse, ölüm

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR? Bu soru ve cevaplar Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü nce hazırlanmıştır. Bu belge Mahkeme yi bağlayıcı

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 26 Eylül 2012 Nr. Ref.: RK 305/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/10 Başvurucu Blerim Hoxha Kosova Yüksek Mahkemesi nin A.nr. 942/2009 sayı ve 24 Mart 2010 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1

Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1 Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları 1 1. Başvuru formu ve Mahkeme İçtüzüğünün 47. maddesi...1 2. İç hukuk yollarının tüketilmesi ve altı aylık süre kuralı (Sözleşme nin 35. Maddesinin 1. fıkrası)...2

Detaylı

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU

ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU 10 Mart 2010 ĐKV DEĞERLENDĐRME NOTU AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ KIBRIS TAKĐ MÜLKĐYET SORUNUNA ĐLĐŞKĐN DAVALAR HAKKINDAKĐ KARARINI AÇIKLADI Can Mindek ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI [Metni yazın] www.ikv.org.tr

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralık 2000 tarihinde "Nice Zirvesi"nde onaylandı. GİRİŞ

Temel Haklar Şartı, 7-8 Aralık 2000 tarihinde Nice Zirvesinde onaylandı. GİRİŞ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ Temel Haklar Şartı, AB vatandaşlarının temel haklarını ve AB'nin vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenliyor. Belge 13-14 Ekim 2000'de Fransa'nın Biarritz kentinde

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ: SORULAR VE CEVAPLAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ: SORULAR VE CEVAPLAR YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AHKEESİ: SORULAR VE CEVAPLAR YAZI İŞLERİ ÜDÜRLÜĞÜ AHKEESİ NEDİR? A vrupa İnsan Hakları ahkemesi, Strasbourg da bulunan uluslararası bir yargı organıdır. ahkeme, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1

Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 Sirküler Rapor 26.05.2014/127-1 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDEDİLEN TARİFEYE DAYANILARAK FAZLA KESİLMİŞ VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TARAFINDAN YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNDEN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

1987 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru kabul edilmiştir.

1987 yılında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru kabul edilmiştir. İNSAN HAKLARI DUYARLILIĞI İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması gün geçtikçe daha bir uluslararası boyut kazanmaktadır. Ülkelerin, artık iç sorunu olmaktan çıkan insan hak ve özgürlükleri, mevcut halinden

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

- Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan. Fasıl 105 Değişiklik Yasa Tasarısı Önerisi Gerekçeleri

- Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan. Fasıl 105 Değişiklik Yasa Tasarısı Önerisi Gerekçeleri - Genel Gerekçe - Bu önerilerin amacı Kıbrıs ın kuzeyinde yerel mevzuatın parçası olan Anayasa nın geçici 4. maddesi tahtında yürürlükte olan 1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme nin 1., 31., 32.,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı