AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER"

Transkript

1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş olan yeni baskısıdır. Avrupa Konseyi Yayınları

2 Fransızcası: Extraits clés de jurisprudence Cour européenne des Droits de l Homme ISBN Bu eserde ifade edilen fikirler yazarların sorumluluğudur ve Avrupa Konseyi nin resmi politikasını yansıtmak zorunda değildir. Her hakkı saklıdır. Bu yayının herhangi bir bölümü İletişim ve Araştırma Müdürlüğü, Yayınlar Birimi nin yazılı izni alınmadan, fotokopi, kayıt veya bilgi kayıt veya arşiv sistemleri de dahil olmak üzere, elektronik (CD-Rom, Internet vs.) veya mekanik yollarla herhangi bir şekilde tercüme edilemez, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz. Kapak tasarımı: Avrupa Konseyi Grafik Tasarım Atölyesi Sayfa düzeni: Avrupa Konseyi Masaüstü Yayıncılık Birimi Düzelti: Avrupa Konseyi Yayınları Avrupa Konseyi Yayınları F Strasbourg Cedex ISBN Avrupa Konseyi, Kasım 2003 Almanya da basılmıştır 2

3 Önsöz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler başlıklı bu yayını sizlere büyük bir memnuniyetle sunuyorum. Gilles Dutertre bu projeye 1990 ların ortasında İnsan Hakları Müdürlüğü nde stajyer olarak çalışırken başlamıştı. O dönemden bu yana, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında önceleri Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na, Kasım 1998 de 11 No. lu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle de yeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapılan başvurularda önemli bir artış gerçekleşmiştir arasında hem açılan geçici dosyaların, hem de kabul edilen başvuruların sayısında üç kata varan bir artış görülmüştür; yeni Mahkemenin nispeten kısa sayılabilecek geçmişinde de varılan hükümlerin sayısı (Mahkemenin ilk tam çalışma yılı olan) 1999 da 177 iken 2002 de 844 e yükselmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Mahkemenin oluşturduğu ve gittikçe genişleyen içtihadın anlaşılması için akılcı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki kitap Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadının eksiksiz bir analizini sunmaktan çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde ve protokollerinde yer alan başlıca hükümleri açıklayan önemli karar örneklerini ele almaktadır. Yararlanılan başlıca kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin kararlarıdır, ancak bunun yanında Mahkemenin konuyla ilgili hükmünün bulunmadığı konularda Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nun kararlarına da değinilmiştir. Metnin maddelere göre düzenlenmiş olması, Mahkeme kararlarından verilen kapsamlı örnekler, ayrıntılı içindekiler listesi ve dizin, okurlara kitaba farklı biçimlerde yaklaşma fırsatını vermekte ve hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hukukuyla yeni tanışanlara hem de deneyimli araştırmacılara yararlı bir araç sunmaktadır. Pierre-Henri Imbert İnsan Hakları Genel Direktörü Avrupa Konseyi

4 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadı ile ilgili yayınlar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları Derlemesi], Cilt 1-46, , Avrupa Konseyi. Decisions and Reports [Kararlar ve Raporlar], Cilt 1-94, , Avrupa Konseyi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Seri A: Judgments and Decisions [Hükümler ve Kararlar], Cilt 1-338, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Seri B: Pleadings, Oral Arguments and Documents [Lâyihalar, Sözlü Müdafaalar ve Belgeler], Cilt 1-104, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Reports of Judgments and Decisions [Hüküm ve Karar Raporları], 1996-I 1998-VIII, , Carl Heymanns Verlag, Köln. Bakanlar Komitesi Collection of resolutions adopted by the Committee of Ministers in application of Articles 32 and 54 of the European Convention of Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 32. ve 54. Maddeleri nin uygulanması sırasında Bakanlar Komitesi nin benimsediği kararların derlemesi], , 1993, Avrupa Konseyi. Yearbook of the European Convention on Human Rights [Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yıllığı] Cilt 1-40, , Martinus Nijhoff Publishers, Lahey/Londra/Boston. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nun bazı kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümlerinin özetlerini ve Bakanlar Komitesi nin insan hakları kararlarını içermektedir. 4

5 İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ BÖLÜM. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AİHS 1. MADDE İNSAN HAKLARINA SAYGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZLEŞME HERKES İÇİN GEÇERLİDİR SÖZLEŞME DEVLETLER İN YETKİ ALANI DAHİLİNDE OLAN HERKES İÇİN GEÇERLİDİR Yer bakımından yetki alanı (Rationae loci) Konu bakımından yetki alanı (Rationae materiae) Konu bakımından yetki alanı her tür hukuk kuralını kapsar Yetki devri ve uluslararası antlaşmalar AİHS 2. MADDE YAŞAMA HAKKI MADDE, 1. FIKRA MADDE NİN RUHU VE KAPSAMI Madde nin ruhu Madde nin kapsamı MADDE NİN 1. FIKRASINDAN ÇIKAN SONUÇLAR Madde nin 1. fıkrasının getirdiği maddi yükümlülükler Bir şahsın canına kast Tehdit edilen kişiler Gözaltında intihar Gözaltında ölen şahıslar Kaybolan şahıslar Mağdurun ölümüne yol açmayan fiziksel şiddet Kürtaj İyileşme ihtimali bulunmayan hasta kişilerin sınırdışı edilmesi Halkı zarar görme tehlikesi olan konularda bilgilendirmeme Tıbbi sorumluluk Madde, 1. fıkra kapsamında usule ilişkin yükümlülükler MADDE, 2. FIKRA

6 1. 2. MADDE, 2. FIKRANIN KAPSAMI MUTLAK ZORUNLULUK KAVRAMI VE ÖLDÜRMEYİ HAKLI KILAN KUVVET KULLANIMI MADDE NİN UYGULANMASINA ÖRNEKLER Kurtarma operasyonları Barışı koruma operasyonları Askeri operasyonlar AİHS 3. MADDE İŞKENCE YASAĞI KAPSAM VE KAVRAMLAR Madde nin kapsamı Madde de bulunan kavramlar İnsanlık dışı ve onur kırıcı muamele kavramı İşkence kavramı MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER İnsanlık dışı muamele, kötü muamele ve polis usulleri Yakalama sırasında Gözaltı esnasında Kaçmaya teşebbüs veya firar sırasında İnsanlık dışı muamele, cezalar, yaptırımlar ve cezalandırma Disiplin cezaları ve fiziksel ceza Yargı usulleri ve cezalar İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve alıkoyma koşulları Genel hususlar Ruhsal sorunları olan kişiler Engelli kişiler İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele ve psikiyatri hastanelerinde tutulan hastalar Onur kırıcı muamele ve kişiliğe saygı gösterilmemesi İnsanlık dışı veya onur kırıcı muamele, suçluların iadesi ve sınırdışı etme, siyasi mülteciler Suçluların iadesi Sınırdışı etme Gönderme Sosyal hizmet kurumlarının işlem yapmaması veya mevzuatın yetersizliği

7 Mal varlıklarının tahrip edilmesi Madde nin ihlal edilmesi nedeniyle mağdur olanların yakın akrabalarının durumu.. 66 AİHS 4. MADDE KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI MADDE, 1. FIKRA KULLUK KAVRAMI RIZA VE KULLUK DURUMU MADDE, 2. FIKRA ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI MADDE, 3. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ MADDE YE UYGUN OLARAK ALIKONULAN KİŞİLERİN, ÇALIŞMAYA MECBUR EDİLMESİ YURTTAŞLIK GEREĞİ YAPILAN İŞLER, YURTTAŞLIK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE PARA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ AİHS 5. MADDE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI MADDE, 1. FIKRA ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET KAVRAMI Özgürlükten mahrumiyet ve özgürlüğün kısıtlanması Zorunlu ikamet emri Yabancıları uluslararası topraklarda tutmak Disiplin kararları Hastaneye yatırma Rıza ve özgürlükten mahrumiyet SÖZLEŞME NİN UYGUN BULDUĞU ÖZGÜRLÜKTEN MAHRUMİYET UYGULAMALARI Genel özellikler Yasada belirlenen yolların gözetilmesi Sözleşme nin 5. Madde 1. fıkrasında belirtilen özgürlükten mahrumiyet halleri hakkında genel gözlemler Özgürlükten mahrumiyet konusunda çeşitli davalara ayrıntılı bir bakış Madde 1. fıkra (a) bendi Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı sonrası hapis Madde 1. fıkra (b) bendi Yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için alıkoyma (yakalama veya tutuklama)

8 5. Madde 1. fıkra (c) bendi Suç işlediği hakkında veya suç işlemesine ya da suç işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu doğuran makul sebeplerin varlığı nedeniyle yetkili merci önüne çıkarılmak üzere kişinin alıkonulması (yakalama veya tutuklama) Madde 1. fıkra (d) bendi Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için veya bir yetkili merci önüne çıkarılmak üzere alıkonulması Madde 1. fıkra (e) bendi Bir akıl hastasının, bir alkoliğin, bulaşıcı hastalık yayabilecek bir kimsenin veya bir serserinin alıkonulması Madde 1. fıkra (f) bendi Bir kişinin usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonması veya kendisi hakkındaki sınırdışı etme ya da geri verme işleminin yürütülmekte olması nedeniyle yakalanması veya tutulması MADDE, 2. FIKRA KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR HAKKINDA BİLGİ EDİNME HAKKI FIKRANIN KAPSAMI FIKRA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI Verilecek bilginin içerik ve şekli Bilginin temin edileceği zaman MADDE, 3. FIKRA YAKALANAN KİŞİLERİN BİR YARGIÇ HUZURUNA ÇIKARILMASI VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YARGILANMASI YA DA SERBEST BIRAKILMASI HAKKI SÖZLEŞME NİN 5. MADDE 3. FIKRASINDA GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKKIN ÖNEM, AMAÇ VE İÇERİĞİ YAKALANAN BİR KİŞİNİN DERHAL BİR YARGIÇ HUZURUNA ÇIKARILMA HAKKI. 107 Herhangi bir gecikme olmadan yargıç huzuruna çıkarılma hakkının kapsamı Yargıç huzuruna çıkarılmanın özellikleri En kısa süre (derhal) Yakalanan kişinin yargıç huzuruna çıkartılması kendiliğinden gerçekleşmelidir Yakalanan kişinin en az bir kez yargıç karşısına çıkartılması Yakalanan kişinin huzuruna çıkartılması gereken yetkili nin ya da yargıc ın özellikleri GEÇİCİ TUTUKLULUK VE MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE YARGILANMA VE ADLÎ KOVUŞTURMA SIRASINDA SERBEST BIRAKILMA (TUTUKSUZ YARGILANMA) HAKKI

9 Makul bir süre içinde yargılanma veya serbest bırakılma hakkı Sözleşme çerçevesinde geçici tutukluluk olarak değerlendirilecek sürenin belirlenmesi Alıkoyma süresinin makul olup olmadığının değerlendirilmesinde AİHM nin genel yaklaşımı Kuralın uygulanmasına ilişkin örnekler Tutukluluk süresiyle ilgili örnekler Tutukluluk durumunu devam ettirme gerekçeleri AİHM nin ulusal mahkemelerin kararlarını değerlendirmesi AİHM nin ulusal mercilerin gösterdiği titizliği değerlendirmesi SALIVERMEYE İLİŞKİN TEMİNATLAR, ÖZELLİKLE DE KEFALET MİKTARININ TAYİNİNE DAİR DÜŞÜNCELER MADDE, 4. FIKRA ALIKOYMA UYGULAMASINA İLİŞKİN BAŞVURU HAKKI SÖZLEŞME NİN 5. MADDE 4. FIKRASININ YERİ VE BU HÜKÜMLERİN AYNI MADDE 1. VE 3. FIKRA HÜKÜMLERİYLE İLİŞKİSİ Sözleşme nin 5. Madde 4. fıkrası ile bu fıkra hükümlerinin 5. Madde 1. fıkra ile ilişkisi Sözleşme nin 5. Madde 4. fıkrası ve bu fıkra hükümlerinin 5. Madde 3. fıkra ile ilişkisi ALIKONULAN BİR KİŞİNİN ALIKONULMASINA İLİŞKİN OLARAK MAHKEMEYE BAŞVURMA HAKKININ İÇERİĞİ Etkili başvuru hakkı Alıkoyma tedbiri kısa bir süre içinde (süratle) incelenmelidir Hukukîlik incelemesi başvurusunda bulunabilmek için gereken süre Hukukîlik incelemesi başvurusunun cevaplandırılması gereken süre Hukukîlik incelemesi için düzenli aralıklarla başvuruda bulunabilme şartı Başvurunun incelenmesinde alıkoyma tedbirinin hukuka uygunluğu na bakılmalıdır Başvurunun bir mahkeme tarafından incelenmesi gerekir USULE İLİŞKİN GÜVENCELER MADDE, 5. FIKRA TAZMİNAT HAKKI FIKRANIN KAPSAMI

10 2. TAZMİNAT KAVRAMI AİHS 6. MADDE ÂDİL YARGILANMA HAKKI MADDE, 1. FIKRA MAHKEME HAKKININ UYGULAMA ALANI Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili nizalar konusundaki kararlar için mahkeme hakkı Niza (uyuşmazlık- dispute ) kavramı Medeni hak ve yükümlülükler kavramı Cezai alanda Suç isnadı karşısında mahkeme hakkı Suç isnadı kavramı Cezai alan kavramı MAHKEME HAKKININ KAPSAMI Madde nin 1. fıkrasında teminat altına alınan hak mahkemeye erişim hakkıdır Mahkeme hakkının etkili olması gerekir Erişim hakkı üst mahkeme imkânı sağlama zorunluluğunu içermez Bu hak zımni sınırlamalar içerir Mahkeme hakkı ayrıca mahkeme kararını uygulatma hakkıdır Madde nin 1. fıkrasında teminat altına alınan hak, konu mahkemenin önüne gelmeden önce işlemeye başlar MAHKEME HAKKININ AMACI Bağımsız ve tarafsız mahkeme kavramı Mahkeme kavramı Tarafsız mahkeme kavramı Bağımsız mahkeme kavramı Karar kavramı MAHKEME ÖNÜNDEKİ DAVANIN NİTELİĞİ Yargılamanın adil olması şartı Genel özellikler Nizalı dava ve silâhların eşitliği ilkeleri Kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı Avukata Erişim Davaların makul bir süre içinde görülmesi şartı Dava süresinin makul olması

11 Sürenin hesaplanması Ceza davalarında sürenin hesaplanması Hukuk davalarında sürenin hesaplanması Davanın aleni olarak görülmesi ve hükmün açık oturumda verilmesi Açık duruşmanın önemi Hükmün açık oturumda verilmesi Açık duruşmadan feragat MADDE, 2. FIKRA MASUMİYET KARİNESİ MADDE, 2. FIKRANIN UYGULAMA ALANI VE KAPSAMI Bir suç ile itham edilen ifadesinin tanımı Kapsam MADDE 2. FIKRANIN ETKİSİ Madde 2. fıkra, mahkûmiyet ve yeterli delil yokluğu, sanığın lehinde kuşku madde 2. fıkra, suçluluk ve objektif cezai sorumluluğa dair karine madde 2. fıkra, kararların içeriği BAZI ÖRNEKLER Masumiyet karinesi ve hukuka uygun bir şekilde tutuklamada tazminat Masumiyet karinesi ve alıkoymayla ilgili düzenlenmeler MADDE, 3. FIKRA SANIĞA AİT HAKLAR MADDE, 3 (A) BENDİ -- SUÇLAMADAN HABERDAR EDİLME HAKKI MADDE 3 (B) BENDİ SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN YETERLİ ZAMAN VE KOLAYLIKLARA SAHİP OLMA HAKKI MADDE, 3 (C) BENDİ KENDİSİNİ ŞAHSEN SAVUNMA HAKKI VEYA AVUKAT YARDIMI ALMA HAKKI Sanık açısından avukat yardımı Sanığın avukat yardımına erişmesi hangi anda gereklidir? Avukatla haberleşmenin gizliliği Duruşma sırasında yardım ve temsil Devlet tarafından avukat yardımı Kendi kendini savunma hakkı MADDE, 3 (D) BENDİ TANIKLARI SORGUYA ÇEKME HAKKI MADDE, 3 (E) BENDİ TERCÜMAN HAKKI

12 AİHS 7. MADDE KANUNSUZ CEZA OLMAZ MADDE 1. FIKRA CEZA YASALARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK UYGULANMASININ YASAKLANMASI MADDE NİN 1. FIKRASININ UYGULAMA ALANI Madde önleyici nitelikteki mevzuat açısından geçerli değildir Madde ceza mevzuatı için geçerlidir Madde ye göre ceza kavramı Örnekler MADDE 1. FIKRANIN KAPSAM VE İÇERİĞİ Genel İlkeler Uygulama Hukuki bir metnin varlığı kıyas yasağı Öngörülebilirlik şartı Zaman Aşımı Geriye dönük olmama ve devam eden suç kavramı Bir Devlet in yerine başka bir Devlet in geçmesi MADDE 1. FIKRANIN İHLALİ MÜEYYİDESİ MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ AİHS 8. MADDE ÖZEL HAYATIN VE AİLE HAYATININ KORUNMASI HAKKI MADDE, 1. FIKRA MADDE 1. FIKRANIN KAPSAMI Müdahale ve harekete geçmeme Madde den doğan haktan feragat etmek MADDE 1. FIKRA VE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI Özel hayat kavramı Madde nin özel hayat konusunda uygulanmasına örnekler Madde ve isim hakkı Madde ve cinsel hayat Kişilerin İzlenmesi Şahsi bilgiler Fiziksel bütünlük

13 Çeşitli olasılıklar MADDE 1. FIKRA VE AİLE HAYATININ KORUNMASI Aile hayatı kavramı Madde durumları ne olursa olsun tüm aileler için geçerlidir Madde halihazırda var olan ailelere uygulanabilir Biraraya gelmiş çocuklu aileler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.2 Aile, yakın bağlar, büyükanne ve büyükbabalarla bağlar Madde nin aile hayatı ile ilgili uygulamasına örnekler Eğitim yardımı Aile hukuku Sınırdışı etme, ülkeden zorla çıkartma, ülke topraklarına girmeyi yasaklama, oturma izninin yenilenmemesi Çeşitli olasılıklar MADDE 1. FIKRA VE KONUTUN KORUNMASI Konut kavramı Madde ve gelecekteki konut Konut ve işyerleri Konutta yaşayanlar ile konut arasındaki yasal bağ Madde nin konutla ilgili uygulamalarına örnekler MADDE 1. FIKRA VE HABERLEŞMENİN KORUNMASI MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ YASAYLA ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDAHALE MEŞRU AMACA YÖNELİK MÜDAHALE DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA ZORUNLU MÜDAHALE AİHS 9. MADDE DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE, 1. FIKRA DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ VE İÇERİĞİ DÜŞÜNCE VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ DİN ÖZGÜRLÜĞÜ Genel gözlemler Uygulama örnekleri MADDE, 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ

14 1. İSTİSNA HÜKMÜNÜN SINIRLARI SINIRLAMALARIN YASAYLA ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER SINIRLAMALARIN GEREKLİ OLMASI KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER AİHS 10. MADDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMEL HAK NİTELİĞİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ İfade özgürlüğünün bir öğesi olarak kanaat özgürlüğü Haber alma özgürlüğü olarak ifade özgürlüğü Bilgi ve fikir aktarma özgürlüğü olarak ifade özgürlüğü İfade özgürlüğünün iletişim araçlarının özgürlüğü biçimini alması MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER Siyasi ifade özgürlüğü, siyasi konularda eleştiri veya resmi görevlilere yönelik eleştiri İfade özgürlüğü ve gizli bilginin yayınlanması Kamu hizmeti ve ifade özgürlüğü Radyo-televizyon yayınları, sinema ve videoda ifade özgürlüğü Radyo-televizyon yayınları Sinema Video İfade özgürlüğü ile basın ve yayın özgürlüğü Yayınların yasaklanması Gazetelerin toplatılması ve el koyma Gazetecilere açılan davalar: hakaret, belge elde etmek vb Gazetecinin haber kaynaklarının korunması AİHS 11. MADDE DERNEK KURMA VE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ MADDE, 1. FIKRA TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ Toplantı özgürlüğünün temel hak niteliği Toplantı özgürlüğünün içeriği Toplantı özgürlüğünün Devlet tarafından çerçevesinin belirlenmesi ve sınırlanması DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ (ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ)

15 Genel gözlemler Dernek kavramı Örgütlenme özgürlüğünün içeriği Derneklerin kurulması ve kapatılması Derneğe katılmama özgürlüğü Derneğe katılma hakkı ÖZELLİKLE SENDİKALAR İÇİN GEÇERLİ HUSUSLAR Sendikal özgürlük neyi kapsamaz? Sendikal özgürlükten kasdedilen nedir? MADDE 2. FIKRA İSTİSNA HÜKMÜ MADDE 2. FIKRA, BİRİNCİ CÜMLE: OLAĞAN SINIRLAMALAR MADDE 2. FIKRA, İKİNCİ CÜMLE: İDAREYE İLİŞKİN MEŞRU SINIRLAMALAR AİHS 12. MADDE EVLENME ÖZGÜRLÜĞÜ EVLENME HAKKINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER EVLENME HAKKININ DERECESİ EVLENME HAKKI VE BOŞANMA HAKKI AİHS 13. MADDE ETKİLİ BİR HUKUK YOLUNA BAŞVURU HAKKI MADDE DEN KAYNAKLANAN GENEL İLKELER MADDENİN UYGULANMASININ SINIRLARI AİHS 14. MADDE AYRIMCILIK YASAĞI MADDE NİN ÖZELLİKLERİ Madde nin bağımsız olmama niteliği Madde nin mutlak olmama özelliği Madde ve pozitif ayrımcılık MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER Ayrımcılık niteliği olan farklı muameleler Aile meselelerinde Diğer konular Ayrımcılık niteliği olmayan farklı muameleler... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.7 AİHS 15. MADDE GENEL İSTİSNA HÜKMÜ MADDE NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR

16 Esasa ilişkin koşullar Savaş ya da ulusun varlığını tehdit eden genel tehlike Tedbirlerin durumun gerektirdiği ölçüde olması şartı Uluslararası hukuktan doğan diğer yükümlülüklerle ters düşmemek Madde nin askıya alınmasına ilişkin şekil şartları MADDE NİN KAPSAMI AİHS 16. MADDE YABANCILARIN SİYASÎ FAALİYETLERİNİN KISITLANMASI AİHS 17. MADDE HAKLARIN KÖTÜYE KULLANIMININ YASAKLANMASI SÖZLEŞME DE TANINAN HAKLARIN TAHRİBİNİ AMAÇLAYAN FAALİYETLER BAKIMINDAN 17. MADDE NİN KAPSAMI HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN AİHS TE ÖNGÖRÜLENDEN DAHA GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLAMAYA UĞRATILMASI YASAĞI AİHS 18. MADDE HAKLARIN KISITLANMASININ SINIRLARI BÖLÜM: EK PROTOKOLLER NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN KAPSAMI MADDE TANIMINA UYAN MAL VE MÜLKE SAĞLANAN HUKUKİ GÜVENCELERİN KAPSAMI NO. LU PROTOKOLÜN 1. MADDESİ NİN İKİNCİ CÜMLESİ: MÜLKTEN YOKSUN BIRAKMAK "Mülkten yoksun bırakma" kavramı Kamulaştırma Mülkten yoksun bırakmaya ilişkin diğer durumlar Yoksun bırakmanın kesin olması zorunluluğu Madde nin ikinci cümlesinin uygulanma koşulları Yoksun bırakmanın "kamu yararına" olması şartı Müdahalenin yasaya uygun olması şartı Uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olma zorunluluğu NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN ÜÇÜNCÜ CÜMLESİ (İKİNCİ FIKRA)

17 1. Madde nin üçüncü cümlesinin (ikinci fıkranın) uygulanma koşulları Madde nin üçüncü cümlesinin (ikinci fıkrasının) uygulanmasına ilişkin örnekler Sosyal yarar amacı güden düzenlemeler Cezai ve önleyici tedbirler Diğer Durumlar NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NİN BİRİNCİ CÜMLESİ Birinci cümlenin ikincil olma özelliği Madde nin uygulanması İkinci ve üçüncü cümlelerin uygulanması ile birinci cümlenin uygulanması arasındaki ilişki Birinci cümlenin uygulanması NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ - EĞİTİM HAKKI NO. LU PROTOKOL UN 2. MADDESİ NİN BİRİNCİ CÜMLESİ - EĞİTİM HAKKI NO. LU PROTOKOL UN 2. MADDESİ NİN İKİNCİ CÜMLESİ - ANA VE BABANIN DİNİ VE FELSEFİ İNANÇLARINA SAYGI Dini ve felsefi inançlar ın anlamı Madde nin ikinci cümlesinin kapsamı ve sonuçları Devlet le ilgili olarak ikinci cümlenin kapsamı Ana ve baba yönünden 2. Madde nin ikinci cümlesinin kapsamı NO. LU PROTOKOL ÜN 3. MADDESİ - SEÇİM HAKKI NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 1. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 2. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 3 VE 4. FIKRALARI NO. LU PROTOKOL'ÜN 3. VE 4. MADDELERİ NO. LU PROTOKOL ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 1 İLÂ 4. MADDELERİ

18 7 NO. LU PROTOKOL NO. LU PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2, 3 VE 4. MADDELERİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 1. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 2. MADDESİ NİN 2. FIKRASI NO. LU PROTOKOL'ÜN 3. MADDESİ NO. LU PROTOKOL'ÜN 4. MADDESİ MADDE NİN KAPSAMI MADDE NİN ZAMAN BAKIMINDAN (RATİONE TEMPORİS) UYGULANABİLİRLİĞİ MADDE YE UYGUNLUK NO. LU PROTOKOL'ÜN 5. MADDESİ ÖNEMLİ DAVA VE DEVLETLERE İLİŞKİN ENDEKS

19 Giriş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi [...] günün koşulları ışığında yorumlanması gereken yaşayan bir belgedir (bkz. diğer içtihat örneklerinin yanı sıra, Tyrer-Birleşik Krallık davası kararı, 25 Nisan 1978, Seri A No. 26, s , paragraf 31, Soering davası kararı, s. 40, paragraf 102 ve Loizidou-Türkiye davası kararı, 23 Mart 1995, Seri A No. 310, s , paragraf 71). Elinizdeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler kitabının derlenmesine yönelik ilk adımların atılmasının üzerinden altı yıl geçti. O günden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 3. Madde de söz edilen işkence gibi çeşitli konularda içtihadını değiştirme fırsatını buldu. Diğer bazı alanlardaki içtihadını tamamlayıcı bazı girişimlerde de bulundu, örneğin 5. Madde, Fıkra 1.e de belirtilen alkolik kavramını genişletti. Sözleşmeye taraf olan Devletler in sayısındaki artışla AİHM, artan sayıda davayla karşılaştı; 11 No. lu Protokol ün yürürlüğe girmesiyle daha fazla kaynağa kavuştu ve davaları daha etkin bir şekilde ele almaya başladı. Alınan karar sayısında da ciddi bir artış oldu. Bu nedenle elinizdeki çalışmanın da gözden geçirilip güncellenmesi gerekti. Bu çalışmanın güncellenmesinin amacı, Jakob van der Velde nin katkılarıyla tamamlanan ilk baskının taşıdığı amaçla aynıydı: bütün üye Devletler deki hukukçulara ve öğrencilere AİHM kararlarından mümkün olduğunca yüksek sayıda alıntıyı tek bir belge kapsamında aktarmak ve yorumları olabildiğince azaltmak. Diğer bir deyişle Strasbourg içtihadını oluşturan hammaddeye kolay erişilmesini sağlayacak bir sentez yaratmak. Özellikle belirtilmesi gereken bir konu var: Bu kitabı belli bir hacimle sınırlı tutmaya çalıştım. Bu nedenle, Papon davası ile ilgili başvurunun kabul edilebilirliği konusunda alınan karar gibi çok ilginç örnekler olmasına rağmen, AİHM nin başvuruların kabul edilebilirliği ile ilgili kararlarını metne almayarak yalnızca mahkemenin davalarda verdiği hükümler üzerinde durdum. Bu kitabın, ulusal hukuk sistemlerimiz üzerinde büyük etkiye sahip olan ve insan haklarının korunması açısından önemli bir rol oynayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokollerinin kapsamını aydınlatacağı umudunu taşıyorum. Gilles Dutertre 19

20 1. Bölüm. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHS 1. Madde İnsan haklarına saygı yükümlülüğü 1. Madde aşağıdaki gibidir: Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşme nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) bu maddede 1. Bölüm ün kapsamını tanımlar. 1. Bölüm, ilgili kişiler bir Sözleşmeci Devlet in yetki alanına girdiği sürece herkes için geçerlidir. 1. Sözleşme herkes için geçerlidir 1. Madde ye göre Sözleşmeci Devletler 1. Bölüm de herkes için sunulan hak ve özgürlükleri güvence altına almalıdır. Bu konuda herhangi bir kısıtlama belirtilmemiştir. Bu nedenle kişinin milliyeti, yaşı, ırkı, yaşadığı yer ya da yeterliliği göz önünde bulundurulmaz. Ancak Lithgow-Birleşik Krallık davasında (8 Temmuz 1986, Seri A No. 102, s. 48, paragraf 116) aşağıdaki çekince belirtilmiştir: Sözleşme nin 1. Maddesi ne (madde 1) gelince, Sözleşme ve Protokollerinin hükümlerinin çoğuna göre bir Devlet in vatandaşları ve vatandaş olmayan kişiler aynı korumadan yararlanır, ancak bu, belli bir metinin istisnalar içermeyeceği anlamına da gelmez (bkz. örneğin Sözleşme de 5. Madde, fıkra 1.f, ve 16 (madde 5-1-f, madde 16), 4. Protokol 3. ve 4. Madde (P4-3, P 4-4)). 2. Sözleşme Devletler in yetki alanı dahilinde olan herkes için geçerlidir Öyleyse 1. Madde, Sözleşme nin geçerli olabilmesi için bir kişiyle üye Devlet arasında bulunması gereken ilişkiyi tanımlamaktadır. Söz konusu kişi Sözleşme ye taraf olan Devlet in yetki alanında bulunmalıdır. Bu koşul oldukça esnektir. Yetki alanı terimi geniş bir biçimde yorumlanır ve örneğin bir ülkenin kendi sınırları içinde kalan alanlarda yetki sahibi olması gibi klasik bir tanımla kısıtlanmaz. Kişinin bir Devlet in yetkisi ya da denetimine tabi olduğu her tür durumu kapsar. Bu nedenle söz konusu olan kısıtlayıcı bir şarttan ziyade kapsayıcı bir kriterdir. Yetki alanı kavramı bu metinde iki bileşen halinde incelenecektir: yer bakımından (rationae loci) ve konu bakımından (rationae materiae). Yer bakımından yetki alanı (Rationae loci) Bu konuyla ilgili başlıca karar Soering-Birleşik Krallık davası kararıdır (7 Temmuz 1989, Seri A, paragraf 85-86, 88 ve 90-91). Bu dava, başvurucunun idam cezası alma ve ölüm koğuşu sendromuna maruz kalma olasılığının bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri ne iade edilmesi ile ilgiliydi. Bu durumda Sözleşme nin insanlık dışı muameleyi yasaklayan 3. Maddesi geçerli olabilir miydi? Mahkeme aşağıdaki kararı aldı: Bir kişinin [...] kendisi hakkında [...] suçlu iadesi işleminin yürütülmekte olması nedeniyle usulüne uygun olarak [...] tutulmasına izin veren 5. Madde, fıkra 1.f (madde 5-1-f) den anlaşıldığı gibi AİHS, 20

21 kişinin iade edilmeme hakkı gibi bir hakkı koruma altına almaz. Ancak AİHS, kişinin iadesiyle ilgili alınan önlemler AİHS nden doğan bir hakkı olumsuz bir şekilde etkiliyorsa, bu etkiler fazlasıyla uzak bir ihtimal olmadığı sürece, ilgili AİHS güvencesi uyarınca Sözleşmeci Devlet e bir yükümlülük getirebilir (göç alanındaki haklarla ilgili olarak bkz. gerekli değişikliklerle, Abdulaziz, Cabales ve Balkandali davası kararı, 25 Mayıs 1985, Seri A No. 94, s , paragraf 59-60). Bu davada söz konusu olan, yapılacak iadenin olumsuz sonuçları, iadeyi gerçekleştiren Devlet in yetki alanının dışında, kişiyi teslim alan Devlet tarafından uygulanacak bir muamele ya da ceza sonucunda ortaya çıktığında ya da çıkma ihtimali bulunduğunda 3. Madde nin (madde 3) geçerli olup olmadığıdır. AİHS 1. Maddesi (madde 1) Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkese bu Sözleşme nin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlükleri tanırlar, der ve Sözleşme nin kapsamına bölgesel bir sınırlama getirir. Özellikle Sözleşmeci Devletler in taahhüt ettiği güvence, kendi yetki alanlarında bulunan şahısların AİHS nde sıralanan hak ve özgürlüklerinin tanınması ile (İngilizce metinde securing, Fransızca metinde reconnaître ) sınırlıdır. Ayrıca AİHS, ne kendisine taraf olmayan Devletler in işlem ve fiillerini düzenler ne de Sözleşmeci Devletler den Sözleşme nin kurallarını taraf olmayan bir Devlet e dayatmasını ister. 1. Madde (madde 1), bir Sözleşmeci Devlet in, suçluların iadesi ile ilgili bazı yükümlülüklerine rağmen, iadesi sözkonusu olan kişinin gönderileceği ülkede onu bekleyen koşulların Sözleşme nin koruduğu her hak ile tam olarak uygunluğuna emin olmadığı sürece kişiyi iade edemeyeceği gibi genel bir ilke getirdiği şeklinde yorumlanamaz. Zira Birleşik Krallık Hükümeti nin belirttiği gibi, AİHS nin ve özellikle de 3. Madde nin (madde 3) uygulama kapsamı belirlenirken, suçluların iadesinde suç işleyen kişilerin adaletten kaçmalarını önlemek olan yararlı amacın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Söz konusu davada Birleşik Krallık ın, başvurucunun şikâyetine konu olan Virginia mercilerinin uygulama ve düzenlemeleri üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığı bilinmektedir. Ancak bütün bu unsurlar Sözleşmeci Taraflar ın, yetki alanları dışında gerçekleşen bir iadenin önceden tahmin edilebilir olumsuz sonuçlarının tümü ya da bir kısmı ile ilgili olan sorumluluklarını, 3. Madde (madde 3) yönünden, ortadan kaldıramaz. Bir Sözleşmeci Devlet in, kaçak bir şahsı, işlemiş olduğu iddia edilen suç ne kadar ağır olursa olsun, işkence görme tehlikesinin bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal olduğuna inanılan başka bir Devlet e bile bile iade etmesi, AİHS nin temelinde yatan değerlerle ve AİHS nin Dibacesi nde yer alan siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir miras ifadesiyle bağdaşmaz. Bu koşullarda iade, 3. Madde nin (madde 3) kısa ve genel ifadesinde açık bir şekilde ele alınmasa da, Madde nin ruhuna ve maksadına aykırı olacaktır. Mahkeme nin görüşüne göre, bu iade etmeme yükümlülüğü kaçak şahsın iade edileceği Devlet te söz konusu Madde nin (madde 3) yasakladığı insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya maruz kalma tehlikesinin bulunduğu durumları da kapsar. AİHS nin muhtemel ihlallerin varlığını ya da yokluğunu belirlemek normal şartlarda Sözleşme kurumlarının görevi değildir. Ancak bir başvurucu, iadesi için alınan bir karar uygulandığı takdirde, iadesini talep eden ülkede karşılaşacağı önceden tahmin edilebilir sonuçlar nedeniyle bunun 3. Madde ye (madde 3) aykırı olacağını öne sürerse, muhtemelen maruz kalınacağı iddia edilen acının ciddi ve tamiri imkânsız boyutları düşünüldüğünde, bu Madde nin (madde 3) sunduğu güvencenin etkin şekilde uygulanabilmesini sağlamak için bu ilkeden uzaklaşmak gerekir (bkz. yukarıdaki paragraf 87). Netice itibariyle, bir Sözleşmeci Devlet in kaçak bir kişiyi iade etme kararı, iade gerçekleştiği taktirde iade talep eden ülkede ilgili kişinin işkence veya insanlık dışı muamele ya da ceza ile karşılaşacağına dair gerçek bir tehlikenin bulunduğuna inanmak için ciddi ve açık nedenlerin varlığı durumunda, 3. madde kapsamında bir sorun oluşturabilir ve böylece Sözleşmeci Devlet in bu madde yönünden sorumluluğu doğabilir. Böylesi bir sorumluluğun oluşması, iade talebinde bulunan ülkedeki koşulların Sözleşme nin 3. Maddesi (madde 3) şartları çerçevesinde değerlendirilmesini gerekli kılacaktır. Yine de, iade talebinde bulunan ülke hakkında, ister genel, ister uluslararası hukuk çerçevesinde, Sözleşme veya başka bir belgeye dayanarak hüküm vermek veya sorumluluk atfetmek söz konusu olamaz. Sözleşme çerçevesinde eğer bir yükümlülük söz konusu olacaksa, bu doğrudan bir kişinin kötü muamele görmesi sonucunu doğuran girişimi nedeniyle, iade işlemini yapan Sözleşmeci Devlet e ait yükümlülük olacaktır. 21

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE

İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE İNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE ĠNSAN HAKLARI VE TERÖRLE MÜCADELE Bu kitap, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ġnsan Hakları ve Terörle Mücadele Hakkındaki Ġlkeleri" ve kaynak metinlerinin, Konseyin

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Ivana Roagna Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI GÖSTERİLMESİ

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf

Detaylı

AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Arş. Gör. Burak BİLGE ÖZET Çalışmamızın konusu "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü" dür. Avrupa

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER)

BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) BİR İHTİMAL DAHA VAR O DA ÖLMEK Mİ DERSİN? (SOSYAL İNSAN HAKLARININ ANAYASA ŞİKÂYETİ YOLUYLA DAVA EDİLEBİLİRLİĞİ LEHİNE TEZLER VE ÖNERİLER) Tolga Şirin Marmara Üniversitesi Özet: Sosyal insan haklarının

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi AVRUPA KONSEYĐ CPT/Inf/C (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa Đşkencenin ve Đnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Đşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza

Detaylı

Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT

Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı AGİT 1 El Kitabının İngilizce orijinali AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından yayınlanmıştır

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ

AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ ANKAR A BAROSU AİHM YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ÖNEMİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne (AİHM) Bireysel Başvuru Sürecinin Evreleri İle İlgili Pratik Bilgiler AVUKAT MÜNCİ ÖZMEN (Dışişleri Bakanlığı Emekli Hukuk

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

KİTABI EL HANDBOOK. Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku. Handbook on European non-discrimination. El Kitabı

KİTABI EL HANDBOOK. Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku. Handbook on European non-discrimination. El Kitabı EL HANDBOOK KİTABI Avrupa Ayrımcılık Yasağı Hukuku Handbook on European non-discrimination El Kitabı law Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, 2010. Avrupa Konseyi, 2010. Kaynak belirtmek ve ticari maksat

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı