içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe"
  • Onur Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2

3 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Sualtı Dünyası Kapak Konusu Gökçen Gökyer 24 V Vişnelik İzlencesi 26 Spor Sp Opera 27 O SSahnelerinden a 28 Vişnelik Mutfağından T 30 Teknoloji 31 Dosya D K 40 Kavramlar ODTÜ den O 41 B Bir Köşe Hocam 42 İnecek Var Kitaplar 44 Arasında Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. 46 Güncel mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238 Ç 48 Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Toplumsal adalet algısı kavramının içinde herkesin, dini, kökeni, cinsiyeti, fi kri, dili, rengi ne olursa olsun hukuk karşısında eşit olması vardır. Söz konusu eşitlik siyasi iktidarların kendilerine biçtiği egemenlik alanında, uzlaşmadan çok baskıya ve bu baskı gücünü meşruluk ve düzen sayarak, bu durumu hukuk olarak göstermeleri ve uygulamaları ile bozulur. Seçim sonucunda eşitler arasında geçerli olan temel hakların görmezden gelinmesi, diğer tarafın ötekileştirilmesi ve kendini buna muktedir görmenin bir sonucudur. Hukuku kamu düzeni içine almayan bir iktidar, kendisini sürekli bir tehdidin altında görür; yargısal erkin oluşumunda bu egemenlik ilişkisini sonuna kadar kullanır; bu da yargının, ceberut devlet iktidarının bir aracı haline dönüşmesine yol açar. Bu durumda hukukun adaleti sağladığı savı, yönetimler tarafından kurgulanan düzenin bir parçası olur. Bu yaklaşıma karşı duranlar ise anarşist olarak nitelendirilir. Demokrasi ve onun dayandığı hukuksal altyapı farklı düşünce ve siyasetlerin de alanını belirler. Temel hak ve özgürlükler toplumda yaşayan tüm kesimlere ortak bir payda altında eşit yaşama hakkı verir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunun savunucusu ve koruyucusu olması gereken adalet ve devlet yapısı, toplanma ve ifade özgürlüğü, hukuk çerçevesinde olmayan tutukluluklar, adil yargılanma hakkının gaspı, yaşam hakkının daraltılması, özel hayata ve aile hayatına müdahale ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine yapılan ihlallerle çökmeye mahkûm olur. Anti demokratik yapılara karşı toplumcu ve sosyal bir yönetim biçimi bu çöküşü engelleyecek bir anlayış olarak ortaya çıkar. Demokratik bir devlet ve toplum olmanın başlangıç yolu vatandaşların talep ve beklentilerini, duygularını dikkate almaktır. Hukukun, toplum ve hayatın içinde bir sistem olarak alınması, evrensel hukukun üstünlüğüne olan inancın güçlendirilmesini getirir. Yönetenlerle vatandaş arasındaki ilişki ve vatandaşların birbirleri arasındaki ilişkisinde temel olan, sorunlar çıktığında hukuk sisteminin sorunları çözüme ulaştırmasıdır. Bu durum toplumsal barışın sağlanmasına büyük katkı da bulunur, toplumun hukuk sistemine güveninin azalması, güvenebileceği soyut veya manevi dünyadan bir takım durumlara anlamlar yüklemesine yol açar. Yargının siyasallaşması, hukukun devletten ve siyaseten güçlü olanlara doğru kayması, toplumsal ve sosyal yapının eğitim ve kentleşme bilincinin yükselmesi adalet algıları ve yargıya güvenin azalmasına neden olur. Hepimize sağlıklı bir gelecek diliyoruz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu NİSAN

5 Dernekten 6. Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliği nde Buluşalım! Geleneksel hale gelen Vişnelik Bahar Şenliği, bu yıl da gerçekleşeceği 1 Haziran Pazar gününü yılın en eğlenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte eğlenelim! Her yıl yaz başında, bir yıl boyunca ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde yapılan tüm etkinlik, kurs, seminerlerin katılımcılarının da katkılarıyla sergilenmesi amacıyla yapılan Vişnelik Bahar Şenliği, tüm eğlencesiyle altıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kış boyunca özlediğimiz yemyeşil çimenler üzerine uzanmak, piknik yapmak, güneşin tadını çıkarmak, belki de çocukluğumuzdan beri oynamadığımız sokak oyunlarını oynamak için çim amfi ve kır bahçesi sizi bekliyor. Oyunların ayrı bir heyecan kattığı Vişnelik Bahar Şenliği, uçurtmalarla, balonlarla, çim amfi de kurulan satıcılar sokağındaki açık pazarda satılan birbirinden değişik eşyaların yarattığı renklerle Pazar gününü eğlenceye dönüştürüyor. Fotoğraf, resim ve heykel kurslarına ait sergiler şenlik günü katılımcılarımızın beğenisine sunuluyor. Burs fonu yararına yapılan çekilişin hediyeleriyle, gün boyu enfes barbekü ve sürpriz yemek mönüleriyle ve son olarak unutulmaz akşam kapanış konseriyle Vişnelik Bahar Şenliği bu yıl da çok eğlenceli olacak. Bu eğlenceyi kaçırmayın! 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

6 Dernekten Gelin Farkındalıklarımızı Bir Arada Arttıralım! ODTÜ den mezun olalı kaç yıl oldu? Kaç yıl olursa olsun kendimizi daima ODTÜ lü hissetmeye devam ediyoruz. İşte ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ ile kurduğumuz aidiyet bağını güncel hayata taşıyan ve eski arkadaşların yeni bir sosyal ve mesleki çevre içinde yeniden bir araya gelmelerini sağlayan bir kurum olarak, biz ODTÜ lüler için her zaman değerli bir yuva ve ikinci adres olmuştur. Üyelerimizin Derneğimizle daha yakın ilişkilerinin olması ve Vişnelik Tesisini daha sık kullanmaları ve böylece üyelerimiz için hazırladığımız paneller, kurslar, seminerler, geziler ve benzeri pek çok etkinlik konusunda bilgi sahibi olmalarını ve aktif katılımlarını sağlamak en önemli hedefi mizdir. Bu amaçla, birlikteliğimizi desteklemek ve dayanışmamızı güçlendirmek için 2013 ve öncesi dönemlere ait yıllık ödentilerini tamamlamış üyelerimize, Tesisi kullandıkları sürece kendilerine, eş ve çocuklarına %10 indirim ve yaz boyunca hafta içi olmak kaydıyla havuzu ücretsiz olarak kullanabileceklerini müjdelemek isteriz. Bizler ODTÜ geleneğinden gelen mezunlar olarak kendimizi en iyi ifade ettiğimiz ortamlardan birisi olan Derneğimize sahip çıkmanın önemli unsuru olan aidiyet duygusunun, üyelik aidatımızı (yıllık 150 TL) ödememizle pekişeceğini düşünmekteyiz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Dayanışmayla, ODTÜ Mezunları Derneği 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

7 Dernekler, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözetirken, toplum sorunlarına duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde çalışmalar yapan; sosyal ve kültürel bir etkileşim alanı yaratan; hem üyeler arasında hem de toplumla iletişimi ve dayanışmayı sağlayan kurumsal yapılardır. İlgi alanı, üye yapısı ya da büyüklüğü ne olursa olsun tüm derneklerin ulaşmayı hedefl ediği amaçlar olabildiğince etkileyici anlatımlar eşliğinde tüzüklerinde yer alır. Ne var ki, bazılarında bu parlatılmış cümleler çoğu kez temenni den öteye geçmez ve oluşturulan yapı tabela derneği statüsünde varlığını sürdürmeye çalışır. ODTÜ Mezunları Derneği tam da bu noktada tüzüğü doğrultusunda bugün ulaştığı yerde, kurumsal kimliği, örgütlenme biçimi ve etkinlikleriyle yalnızca üyelerine karşı değil, bulunduğu kente ve içinde yaşadığı topluma karşı da sorumluluğunu ve duyarlılığını öne çıkarıyor. Kurumsallaşmak sözcüğünün yarattığı çağrışım öncelikle örgütlenme. Üye sayısının mümkün mertebe arttırılması, kalıcılığın sağlanması ya da kurumun fi nansal yapısının güçlendirilmesi düzleminde algılanmakta. Oysa kurumsallaşma tüm bunların yanı sıra, kurumsal sorumluluk ların belirlenmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi yolunda politika üretilmesiyle gerçekleşmekte yılından bu yana varlığını sürdüren derneğimiz hiç kuşku yok ki aradan geçen zamanda kurumsallaşma yönünde önemli aşamalar kaydetti ve kurumsal kimliğimi- i zin oluşumunda küçümsenmeyecek kazanımlar elde etti. Son dönemlerde ise söz konusu süreç daha da ivme kazanarak, ODTÜ Mezunları Derneği nin geniş kitlelerce tanınmasını ve ülke çapında saygın bir yer edinmesini sağladı. Üyelerimize, çalışanlarımıza, üniversitemize, tüm ODTÜ camiasına, yaşadığımız kente ve toplumumuza karşı sorumluyuz ilkesinden yola çıkan Derneğimizin üye sayısının arttırılarak üye kitlesinin olabildiğince geniş bir tabana yayılmasının öncelikli hedefi olduğu görülüyor. Derneğimizin hiçbir mezunumuzu ötekileştirmeyen tüm görüş ve düşüncelerin özgürce açıklanmasına ve tartışılmasına olanak sağlayan birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımı da bunu kanıtlıyor. Dayanışma ve paylaşım gibi değerleri öne çıkaran Derneğimizin, planladığı Dernekten Yücel ÇELİKLER ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi Yönetmeni Kurumsal Sorumluluklar Açısından Derneğimize Bir Bakış tüm etkinlikleri bu bakış açısıyla ortaya koyduğu gözlemleniyor. Bu durum üyeler arasında Derneğimize daha çok sahip çıkmaları ve Dernek etkinliklerine daha yoğun olarak katılmalarıyla kendini gösteriyor. Üyeler arasında giderek yükselen memnuniyet de bunun başka bir göstergesi. Üyeler açısından sıradan bir mezunlar derneği olmaktan çıkıp, saygın bir sivil toplum örgütü ne evirilen ODTÜ Mezunları Derneği söz konusu dönüşümü yaşarken, üniversitemizde, kentimizde ve ülkemizde gelişen olaylara ve süreçlere kayıtsız kalmadıkça, düzenlediği forum, panel ve söyleşi gibi etkinliklerde elde edilen bilgi ve birikimin ışığında tutarlı bir politik duruş sergiledikçe ve yaşananları edilgin bir konumda uzaktan izleyen olmak yerine, söyleyecek sözü olan ve süreçleri etkileyebilecek bir kurum olmayı yeğledikçe, üyeleri ve mezunları tarafından daha çok sahipleniliyor. Hic kuşku yok ki bu anlayış hem kurumsal kimliğimizi belirliyor, hem de toplum nezdindeki kurumsal saygınlığımızı birkaç kat daha arttırıyor. Bunun en belirgin kanıtı ise, artık bir demokratik kitle örgütü olan ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği tüm etkinliklere camia mızın dışından dostlarımızın da katılması ve böylesi taleplerin her geçen gün artması olarak görülebilir. Topluma ve üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi açısından, mezunuyla üyesiyle tüm ODTÜ lüleri temsil eden ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ mezunları ve Dernek üyelerimiz tarafından sahip çıkılmayı hak ediyor. NİSAN

8 Dernekten Röportaj: Günay BULUT (ADM 85) Aysun BÜYÜKCENGİZ Sorumluluklarımızın İ ster demokratik kitle örgütü, ister sivil toplum kuruluşu olarak adlandırın bir derneğin üyelerine olduğu kadar topluma karşı da sorumlulukları vardır. Bir mezun derneği olarak ODTÜ Mezunları Derneği, üyeleri, ODTÜ, ODTÜ mezunları ve öğrencileri arasında dayanışmayı amaç edinirken ülkenin içinde bulunduğu koşullara yabancılaşmadan çağdaş ve demokratik bir üslupla toplumsal sorunlara çözüm üretebilmekte ya da bu yönde çaba sarf etmekte midir? Bültenimizin Nisan sayısında Derneğimize bir de bu yönden bakmak istedik. Konuyu ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin ile konuştuk. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu olarak üstlendiğiniz sorumluluklar nelerdir? ODTÜ Mezunları Derneği nin sorumluluklarını üç temel noktada sınıflandırabiliriz; Birincisi, mezunlarımızın birikimlerini paylaştığı, birlikte eğlenebildiği, yabancılaşmadan arınabildiği bir ortam sağlamak. İkincisi, diğer ODTÜ bileşenlerini (Rektörlük, öğretim kadrosu, öğrenciler ve çalışanlar) bir araya getirerek pratikte birlikteliği sağlamak. Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek, toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak, gerektiğinde tepki ve karşı duruşu sergilemek. Bunu da başardığımızı sanıyorum. ODTÜ mezunları düşünce bazında farklı pencereden baktıkları için herkesi bir arada tutmak zor olmuyor mu? Tabii ki zorlandığımız zamanlar oluyor, demokrasinin ve bakış açısının gelişmesi için bu farklılıkların olması gerekiyor, ancak şiddete ve hakarete maruz kalmadan. ODTÜ nün muhalif duruşu bir gelenek midir? Gelenek olarak yorumlamayalım, sorumluluk olarak konuyu ele alırsak daha anlamlı olur. ODTÜ nün eğitim öğretim modelini incelediğimizde pozitif bilimin öğelerini sorgulayan, araştıran, analiz eden, yorumlayan ve sonuçlandıran bir yaklaşımın temel alındığı görülür. Eğitimin yabancı dil olması ise bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi, dünyadaki gelişmelerden de haberdar olmayı getirir. Böyle olunca, mukayese ve talep farklılığı oluşuyor. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak, toplumsal olaylar karşındaki duruşunuz sizi zora sokmuyor mu? Örneğin Gezi olayları, Dikmen Vadisi halkının, Üniversitemizin ve Tekel işçilerinin mücadelelerinde yanlarında yer almanız gibi ODTÜ mezunları toplumun yaşamını direk etkileyen bölümlerin mezunlarıdır. Doğal olarak bu olayların içinde olacaklar. Derneğin bu davranışı derneği gerçek bir sivil toplum örgütü yapar. Tavrımız, aldığımız kültürün ve sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Biz Derneğimizde lokal işletmeciliği yapmak için bulunmuyoruz; topluma faydalı olmak için oradayız. Tercihimiz bu yönde olduğu için ödeyeceğimiz bedele de hazırız. Tekel işçilerine verdiğiniz destekten biraz bahseder misiniz? Tekel işçilerinin mücadelesi, öncelikle emek rejimindeki esneklik ve güvencesizliğin yarattığı bir durum olarak önemlidir. Çıkarılan 4C kodlu kanun maddesi, provokatif denebilecek bir hak ve güvence iptalini düzenliyor; her nevi keyfî düzenlemeyi meşrulaştırıyor. İşçilerin direnişi, her şeyden önce, bu keyfîliğe karşı bir hak öznesi olma talebini yansıtıyor. Parlamento dışı politikayı anarşi olarak gören sağ geleneğin izinde, her türlü hak talebi ve protestoya refl eks halinde hıyanet atfediyorlar. Bir yıldan uzun bir süre işsiz kalan işçilerin desteğe ve morale ihtiyaçları vardı, her zaman hak ihlallerine karşı duruşumuz, sorumluluğumuz gereği yanlarında olduk. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı olarak ODTÜ de 5 Ocak 2011 tarihinde öğrencilerin Baş Kaldırıyoruz eyleminde ODTÜ de olduğunuz için; polise mukavemet, kamu malına zarar ve izinsiz yürüyüş yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyorsunuz Kısacası öğrencilerimizin bir kısmı parasız ve ana dilde eğitim için hükümet politikalarına karşı basın açıklaması yapmak istemişler. Polis de A1 Kapısı ndan çıkmalarına müsaade etmedi. Ben, Yönetim Kurulu muzdan bir arkadaşım ve öğretim görevlileri herhangi bir şiddet yaşanmaması, kimseye zarar gelmemesi için aracı olmak istedik. Bu suçlamaları kabul etmek mümkün değil. Yargılama süreci devam ettiği için bu kadarı yeterli. Öğrencilerin Jandarma Karakolu nun boşaltılması ve kullanımlarına açılması istekleriyle ilgili süreci anlatır mısınız? Jandarma Binası 68 kuşağı, 78 kuşağı ve sonrası mezunlarımız için anılarla dolu bir karakoldu ve öğrenciler Rektörlükten bu binanın bir bölümünün sosyal etkinlikler için düzenlenmesini, bir bölümünün de müze yapılmasını talep ediyorlardı. Rektörlük binaya kendilerinin ihtiyacı olduğunu ifade ediyordu. Soruna dönüşen bu durumda o dönemin ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Melih Ersoy ve öğrencilerle birlikte bir kurul oluşturduk. Rektörlükle görüşmeler sonunda sorun çözüldü; bina öğrencilerin etkinliklerini yapabileceği bir öğrenci evine dönüştü. Daha yakın zamana gelirsek, 18 Aralık ta Başbakan ın ODTÜ ye gelmesi ile başlayan olaylardan bahseder misiniz? Aslında olayın bir yıl öncesinde (15 Aralık 2010) Başbakan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu na toplantı için geldi. Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı görevlendirilen 1500 Çevik Kuvvet polisi ODTÜ yerleşkesine izin almadan girdi. O tarihte polisin ve Başbakan ın gelişini protesto amaçlı gösteriler düzenlenmiş, bir takım olaylar yaşanmıştı. Bu yaşanmışlık varken 18 Aralık 2012 de Başbakan tekrar ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay Bilimleri Enstitüsü ne Göktürk- 2 nin uzaya fırlatılması için gelmiş; Emniyet güçleri tarafından koruma amaçlı olduğunu söylenen Çevik Kuvvet polisi ve ayrıca 250 ye yakın da Başbakanlık koruması üniversite içine yerleşmiş; YÖK uygulamalarını, parasız eğitim taleplerini Başbakana anlatmak isteyen öğrencilere yönelik kullanılan orantısız güç olayların başlamasına neden olmuştu. Hükümetin, yandaş rektörlerin ve yandaş basının gerçeği yansıtmayan aşağılayıcı söylemleri tüm ODTÜ bileşenlerini rahatsız etmiş ve öğretim elemanları, Mezunlar Derneği, öğrenciler ve çalışanları bu haksızlığa; bilgi kirliliğine karşı, olup bitenin topluma doğru anlatılması için kenetlenerek gerekli tavrı göstermiştir. Biliyoruz ki geçmiş yıllarda ODTÜ nün akademik özgürlük mücadelesi, bilimsel düşünceye yapılan saldırılara muhalif duruşu, toplumsal sorunlarda halkın yanında olması ve dünya çapında 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

9 Dernekten Bilincindeyiz başarısı bazı kesimleri rahatsız etmekte ve ODTÜ nün bu yapısını yok edip hegemonyaları altına alma hevesleri halen devam etmektedir. Sonuç olarak haklı olduğumuz konularda korkusuzca verdiğimiz mücadele, toplum tarafından da olumlu karşılandı. Bir de ODTÜ arazisinden geçen yolun yapılmasında yaşanan süreç var Merkeziyetçi devlet yapısı dışında yerelde yaşayan insanların söz ve karar haklarını yok sayan, ekolojik dengeleri, demokratik katılımın gerekliliğini göz ardı eden otoriter ve hiyerarşik siyasetin tavrına karşı gösterilen tepkiler meşruiyet ve yaygınlık kazanmıştır. ODTÜ Yolu nda yaşananları da bu çerçeveden soyutlayamayız. Yol projesi 90 lı yıllardan beri gündemde. Konu yol projesi olarak görünse de, altında yatan yaklaşıma bakmak gerekir. Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve tüm araziyi kapsayan koruma amaçlı imar planının içerisine 1992 yılında uygun görülen yol işlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na onaya sunulmuştur. A1 Kapısı ile Şap Enstitüsü arasında kalan, birinci derece sit alanı olan ve bir ekosisteme sahip bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağacın kesilmesi, Eymir Gölü nü ODTÜ den alma çabası, diğer arazinin %35 kadarının DOP adı altında Büyükşehir Belediyesi ne devredilmesi, Bilkent Kapısı ile Vişnelik Tesisi arasında (Hazırlık Binası nın önünden ) yol geçirme talepleri, hukuki süreçlerin göz ardı edilmesi, ben yaptım oldu mantığı sorunların oluşmasına neden olmuştur. Bununla beraber; bir bölgede yaşayan insanların duygularını, düşüncelerini, taleplerini hiçe sayan, her şeyi mekanik yasa yorumlarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışan zihniyete itirazımız var. ODTÜ Yolu nun yasal süreç tamamlanmadan açılışı yapılmıştır fakat mahkeme süreci devam etmektedir. ODTÜ ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ODTÜ Bileşenleri kavramını ortaya çıkaran süreci anlatır mısınız? Mezunlar Derneğimizin kuruluş amacı ve temel sorumlulukları içinde Üniversitemize destek olmak da var. Destekten kasıt, Üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak. Çünkü bizleri her anlamda başarılı kılan ODTÜ dür. Üniversitenin genel anlamda bilime, akademik özgürlüğe ve insan hakları ve özgürlüklerine duyarlı tutumu, bunların uygulanabilir olması için harcanan çaba, bizim de arzu ettiğimiz yaklaşım biçimidir. Ortak paydamız olan ODTÜ kimliğinin sürdürülebilir kalması için tüm bileşenler ODTÜ Bileşenleri kavramıyla bir araya toplanmıştır. ODTÜ Bileşenlerini bir arada tutmak için diyalog ortamı yaratıyoruz. Bu birlikteliğin oluşması için çeşitli toplantılar ve çalışmalarla yoğun çaba harcandığını söyleyebilirim. Dernek içinde faaliyetlerini sürdüren çalışma grupları hakkında bilgi verir misiniz? Çalışma gruplarını dört ana başlık altında değerlendirebiliriz: Birincisi, üyelerin bilgi NİSAN

10 Dernekten alışverişi sağlayabileceği gruplar. İkincisi, kültürel ve sanatsal çalışmaların sürdürüldüğü gruplar. Üçüncüsü, toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştiren gruplar. Dördüncüsü, sportif faaliyetlerin devam ettiği gruplar. Çalışma gruplarımız, çalışma grupları yönetmeliğini temel alarak, üyelerimizin gönüllü katılımı ve her grubun kendi içinde seçtiği yönetim organları ile işliyor. Yapılan etkinlikler, eğitim programları, seminerler ile bilgi alışverişi ve kültürel alışveriş sağlanıyor. Yönetim olarak bir toplumun gelişip büyümesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemli olduğu bilinciyle Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Tiyatro Atölyesi, Felsefe Kulübü, Resim ve Heykel Atölyeleri gibi gruplarımızın çalışmalarını sürdürmesini önemsiyoruz. Toplumsal bilincin geliştirilmesi için oluşturulan YPDK (Yönetim Politikaları Danışma Komitesi), Enerji Komisyonu, BİLTEK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu), AGT (500 e yakın öğrencimizin dar gelirli vatandaşların çocuklarına derslerinde yardımcı oldukları Ankara Gönüllü Takımı) paneller yaparak bilginin paylaşımını sağlamayı hedefl iyor. Bunların yanında Derneğimiz imkânlarıyla spor salonu, tenis kortları ve basketbol sahası ile üyelerimizin ve ailelerinin tesis içinde rahatlıkla spor yapabilecekleri alanlar oluşturuldu. Bir çalışma grubu nasıl oluşturulur? Çalışma gruplarımız, üyelerimizin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Dernekte bir çalışma grubu altında etkinliklerini sürdürmek isteyen üyelerimiz, en az dört üye olmak kaydıyla kurmak istedikleri çalışma grubu ile ilgili Yönetim Kurulu na müracaat ederek çalışma grubu kurabilirler. Çalışma gruplarımız çalışmalarını sürdürürken gerekli kararları iç mekanizmaları dâhilinde alırlar. Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının kararlarına yalnızca etkinliklerinin gerçekleşmesine onay verme aşamasında dâhil olur. Her üye çalışma gruplarına katılabilir mi? Evet, üyeler istedikleri çalışma grubuna katılabilirler; bunun için yönetmeliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Üye Dernek ilişkileri nasıl sağlanıyor? Aylık bültenimiz ve maillerimiz ile üyelerimize faaliyetlerimizle ilgili sürekli bilgi akışı sağlıyoruz. Ayrıca, her Perşembe saat dan a kadar mutlaka bir Yönetim Kurulu üyesi görevli olarak tesiste bulunuyor ve üyelerin taleplerini, önerilerini dinliyorlar. Üyelerimiz düşüncelerini mail üzerinden de Yönetim Kurulu na ulaştırabiliyorlar. Başkan olarak benim iş ve cep telefonu numaralarım dernek çalışanlarından rahatlıkla temin edilerek benimle de iletişim kurulabilir. Dernek ile ODTÜ öğrencileri i arasında nasıl bir iletişim var? Öğrencilerimizin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bursiyer sayımız 180 lerden 533 e çıktı. Bursun yanı sıra barınma ihtiyaçlarına yardımcı olduğumuz gibi, son sınıf öğrencileri için hazırladığımız tesis kullanım kartı ile öğrencilerimiz tesisimizden yüzde 10 indirim ile yararlanabiliyorlar. Böylece henüz mezun olmadan bir oryantasyon çalışması yapmış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler için yer bulamadıklarında, tesisimizin alanlarını kullanma olanağı sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ile ilişkilerimiz de giderek gelişiyor 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

11 Dernekten Ortak paydada buluşabildiğimiz, Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya istiyoruz? sorusunun cevabıyla ilgili düşüncelerimizin örtüştüğü odalar, sendikalar ve çeşitli vakıfl ar ve derneklerle sürekli iletişim halindeyiz. Zaman zaman ortak etkinlikler yapıyoruz. Toprak Reformu, Kamusallık Yeniden, Toplumcu Belediyecilik Forumu, Sivil Toplum Diyaloğu, Başkent Dayanışması çalışmalarımız ortak çalışmalara örnek oluşturuyor. Bunların yanı sıra, yardım amaçlı konserler, ortak paneller düzenliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları tesisimizdeki toplantı salonlarını ücretini ödemek kaydıyla kullanabiliyor, etkinlik ve çalışmalarını burada yapabiliyorlar. Derneğimizin gençlere ve çocuklara yönelik ne gibi çalışmaları var? İLKYAR ve LÖSEV ile her yıl ortak çalışmalarımız oluyor. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği bir organizasyonla kimsesiz, ekonomik durumu zayıf çocuklarımızla kitap paylaşımı, tesiste çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Diğer ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkilerden ve ortak çalışmalardan söz eder misiniz? Derneğimizin konumu gereği Üniversitemize yakın olması dolayısıyla, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm mezun derneklerinin katılımıyla oluşmuş Konsey in Başkanlığını da yürütüyorum. Önerimizle ortaya çıkan YÖNDER Programı Türkiye de ilk defa uygulanmış bir programdır. Diğer üniversitelere ve belediyelere örnek olmuştur. YÖNDER Programı yla ilgili bilgi vermek gerekirse; Üniversitemizi kazanan öğrenciler, önce bulundukları illerdeki mezun derneklerimiz tarafından yapılan toplantılarla Üniversite, yurtlar, branşlar hakkında bilgilendiriliyor. Ardından kayıtların başladığı gün Üniversitemizin ve programda gönüllü görev alan üyelerimizin desteği ile öğrencilerimiz otobüs terminalinde ve garda karşılanarak yerleşke içindeki kayıt kabul bürosuna ulaştırılıyor. ODTÜ Mezunları Derneği ni özellikle son zamanlarda sık sık basında görüyoruz ODTÜ nün ve ODTÜ mezunlarının söyderlerimize i katkıda bulunmaktır. Üçüncü ü gelir lemlerinin, görüş ve tepkilerinin toplum tarafından önemsendiği aşikârdır. Medyada basın lerden ve az da olsa üyelerimizden gördüğü- başlığı bağış ve yardımlar; Çeşitli tedarikçi- açıklamalarımız, tepkilerimiz yer almaktadır. müz destek sayesinde kayda değer bağışlar Bu çalışmalarımız karşı görüşe sahip olan alarak işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmiştir. Böylece ileride Aksiyon Dergisi, Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmemize, karalama kampanyaları üretilmesine neden olmuştur. Bu Dördüncüsü burs bağışları; Üyelerimizin ve doğabilecek borçlanmanın önüne geçilmiştir. da Derneğimizin duruşunun kamuoyu için ne ODTÜ gönüllülerinin katkılarıyla oluşan, gelirleri sadece ve sadece bursiyerlere aktarılan, denli önemli olduğunun göstergesi olmuştur. Derneğimizin hatırı sayılır miktarda zaman geçtikçe büyüyüp gelişen bir yapı. personeli ve temizlik/bakım/onarım maliyetleri ile yatırımlar nasıl karşılanıyor? ODTÜ mezunları neden ODTÜ Mezunları Derneği ne üye olmalı? Zorlukları nasıl aşıyorsunuz? ODTÜ kültürü ve geleneğine baktığımızda, özünde dayanışma yatmaktadır. Dayanış- Derneğimizin gelirlerini dört ana başlıkta toplayabiliriz: Birincisi üye aidatları; Dokuz yıldır üye aidatlarına hiç zam yapılmadan manın oluştuğu alan ise mezun dernekleridir. dernek giderlerinin karşılanmasını sağlamaya Mezunlarımız, Derneğimizde dönem arkadaşlarıyla bir araya gelme, birikimlerini diğer çalışıyoruz. Bu derneğin giderlerini karşılayabilmek ve ODTÜ bileşenlerinin ihtiyaçlarının mezunlarla paylaşma, ortak etkinlikler ve projeler geliştirme olanağı buluyorlar. Ayrıca sos- giderilmesine katkı sağlamak için yeterli değil. İkincisi lokal işletmesi; Yapılan idari ve yapısal yal tesisimizde son zamanlarda yaptığımız değişikliklerle, yemek ve servis kalitesindeki çalışmalarla ve sportif yatırımlarla sunulan iyileşmeyle üyelerin tesisi kullanımı artmış, hizmetlerden piyasaya göre daha ekonomik bütçelerinde bu artış artı değer yararlanma olanağı bulunuyor. Bu nedenle olarak yansımıştır. Yatırımlardaki tek amacımız aylık sabit gelir elde ederek personel giyanışmanın içinde yer almalarını tüm mezunlarımızın aktif katılımını ve bu da- bekliyoruz. NİSAN

12 Dernekten Bu Yıl Neler ODTÜ Mezunları Derneği, her dönem yenilerini eklediği proje ve etkinlikleriyle üretken bir çalışma alanı; toplumsal duyarlılığı ile saygın konumunu gün be gün yenileyen bir fi kir önderi; hizmet kalitesi ile kullanıcı memnuniyetini giderek artıran bir tesis; kısaca yıllar geçtikçe gelişen ve güzelleşen bir yaşam alanı... Her yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl da Derneğimiz yeni etkinlikleri, üyelerimizin özverili çalışmaları ve aramıza yeni katılan üyelerimizle gelişimine devam etti, bir yıl daha büyüdü; güzelleşti... Bizim için, Derneğimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte attığımız her adımın anlamı büyüktü. Her bir adım, yeni bir kazanım, yeni bir deneyim oldu. Takdirle karşılanan gelişim çizgisiyle ODTÜ Mezunları Derneği, dernek çalışmalarıyla mezunlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma bir gelişim ve eğitim alanı yaratırken; tesiste yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla üyelerimize sunduğu hizmetin kalitesini de artırıyor. Her geçen gün daha iyiye ulaşmak için, içinden geçilen gelişim sürecini bilmek de, yeni çalışmalar yapmak kadar önemli. Bu düşünceyle, geçtiğimiz dönemden bu yana Derneğimizde el birliğiyle yaptığımız çalışmaları anımsatmak istedik. Her yaz başında yapılan Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliği ile etkinliklerine ara veren Derneğimiz, etkinlik katılımcılarının yerine yaz boyunca devam eden yaz kamplarıyla çocuklara ev sahipliği yapar. Geçtiğimiz yıl, yine şenliğin ardından etkinlik katılımcılarımızın ve üyelerimizin sohbetlerinin yerini çocuk sesleri aldığı günlerde, Haziran da gelişen toplumsal olaylarla birlikte, önceki yıllara göre daha hareketli bir yaz geçirdik. Türkiye nin çeşitli illerinde pek çok mahallede halkı bir araya getiren Gezi Forumları, Derneğimizde de ODTÜ lülerin ve mahalle halkının katılımıyla Çim Amfi de devam etti. Bu yıl da Mezunlar Günü nün akşamında Meuzunlar Gecesi ile Derneğimizde buluşan ODTÜ lüler, güzel bir Ankara akşamında serin ve ışıl ışıl Havuzbaşı nda sohbet etme olanağı buldular. Havuzbaşı ve Kır Düğünü alanlarında, bu yaz da birbirinden şık düğünlerle pek çok çift evliliğe adım attı. Gündüzleri yazı Ankara da geçirenlerin havuz keyfi, çocukların koşuşturmaları; akşamları püfür püfür Havuzbaşı yemekleri, yazlık sinema günlerini geri getiren 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

13 Dernekten Yaptık? Yıldızların Altında Film Şöleni ve Çim Amfi forumlarıyla yazı da dolu dolu geçiren Derneğimiz, Eylül geldiğinde yeni döneme hem yeni dönem etkinliklerinin hazırlıkları, hem de ağaç dikme etkinlikleriyle girdik. Derneğimizin önemli çalışmalarından biri olan ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı ile yine yüzlerce yeni ODTÜ lüye adım attıkları yeni hayatlarının başlangıcında yol gösterdik. AŞTİ de karşılanan öğrenciler, okuldaki kayıt masalarına kadar götürülürken, ODTÜ ile ilgili bilmeleri gereken bilgileri de edindiler. Kurulduğu günden bu yana toplumsal duyarlılığı, özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olan ODTÜ nün mezunları olarak, ODTÜ felsefesinin doğaya ve çevreye verdiği önemin simgesi olan ODTÜ ormanında düzenlediğimiz orman yürüyüşünde öğrencisiyle, mezunuyla, akademik ve idari personeliyle ODTÜ bileşenleri olarak bir kez daha bir araya geldik. Anadolu Bulvarı nın devamı niteliğindeki yolun ODTÜ arazisinden geçmesi ve burada bulunan ağaçlık alanın zarar görmesi konusundaki tartışmalar sürerken, 18 Ekim akşamı yapılan müdahaleyle tesisimizin arazisinin ODTÜ ormanı tarafına girildi. Bir gece yarısı başlayan çalışma tepki toplarken, ODTÜ, Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği ve Derneğimiz konuyla ilgili basın açıklamaları yaptılar. Düzenlenen ağaç dikme etkinliklerinde çeşitli sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütlerinden, üniversitelerden ve mezunlarımızdan gelen binlerce fi dan, yoğun ilgi ve katılımla, el birliği ile araziye dikildi. Yeni dönemle birlikte çalışma grupları ve kulüplerin de etkinlikleri başladı. ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlik dizisi, gündeme dair değerlendirmeleri konuk konuşmacılar eşliğinde yaparken, Enerji Komisyonumuz, düzenlediği enerji panelleriyle Türkiye nin enerji gündeminde önemli konuları tartışmaya devam diyor. ODTÜ Mezunları Derneği denince hemen akla gelen Edebiyat Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Sinema Kulübü ve Felsefe Kulübü de çalışmalarına yoğun ilgi ve katılımla sürdürüyor. Bu yıl kulüplerimizin arasına iki yeni kulüp katıldı: Koleksiyon Kulübü ve Gezi Kulübü. Şimdiye kadar Etkinlikler Komitesi tarafından düzenlenen gezilerimizle Safranbolu, Kızılcahamam, Işıkdağı gibi pek çok yeri görme, fotoğraflama olanağı bulduk; bundan böyle gezilerimiz Gezi Kulübü ile devam edecek. Keşan- NİSAN

14 Dernekten lı Ali Destanı ile büyük bir çıkış yapan ve tiyatro tarihi açısında çok önemli eserleri ardı ardına başarıyla sahneleyen Tiyatro Atölyemiz de Çavuş Musgrave in Dansı adlı eserin başarılı temsillerinin ardından, izleyicileri yeni oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinlikler Komitemiz tarafından düzenlenen kurslar ve seminer programları ile hem çocuklar, hem yetişkinler için farklı ilgi alanları yaratan Derneğimiz, çocuklara bilimsel bilgiyi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlayan Bu Pazar Çocuklara etkinlik dizisi ile DNA dan robot yapımına yeni bilgiler edinmelerini sağlarken, çocukların vakit geçirmek istedikleri bir yer oldu. Bu yıl, resim ve heykel gibi sürekli kurslarımızın yanı sıra, evde peynir yapımı, evde şarap yapımı, çağdaş mutfak lezzetleri kursu, robot atölyesi ve sayamadığımız pek çok kurs programı ile farklı ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yaptık. Salonlarımız kurslarımız ve etkinliklerimizle dolarken, Vişnelik Restoran ın sınırsız hamsi geceleri yine döneme damgasını vurdu. Her yıl derneğimiz çalışanlarının bir araya gelerek güzel bir akşam geçirdiği, geleneksel hale gelen Personel Gecesi bu yıl da çok eğlenceliydi. Geçtiğimiz yıldan bu yana sportif faaliyetlerin arttığı, spor alanlarının daha verimli kullanıldığı tesisimiz, özellikle tenis ve eskrim alanında attığı adımlarla ödüllere de sahip oldu. Ve belki de spor alanında bu yılın en önemli adımı, 20 Aralık 2013 tarihinde törenle açılan ODTÜ Mezunları Derneği Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu oldu. Spor salonumuzun açılmasıyla birlikte, Derneğimiz çatısı altında yapılan spor çalışmalarının yanında basketbol çalışmalarına da hız verildi. Bursiyer sayısını her yıl arttırarak daha fazla ODTÜ öğrencisine destek olmayı hedefl eyen Derneğimiz, Burs ve Yardımlar Komitemizin yoğun çalışmaları sonucu bu yıl bursiyer sayısı 533 e yükseldi. Yılbaşı kutlamalarında ve Geleneksel Bahar Şenliği nde Burs ve Yardımlar Fonu yararına yapılan çekilişlerle daha fazla ODTÜ lüye elimizi uzatmak için çabalıyoruz. Derneğimizde çalışmalarına devam eden Türk Sanat Müziği Koromuz, Burs Fonu yararına verdiği konserlerle geçtiğimiz yıl da beğeni topladı. ODTÜ Mezunları Derneği olarak, yalnızca ODTÜ lü öğrencileri değil, toplumsal sorumluluğumuz gereği geleceği oluşturacak tüm öğrencileri önemsiyoruz. Bu düşüncelerle yola çıkarak, ODTÜ mezunları olarak Derneğimiz çatısı altında geliştirilen ve sürdürülen proje ile 25 Kasım 2012 de açı- 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

15 Dernekten lan ODTÜ Mezunları Ortaokulu eğitim öğretim devam ediyor. Ayrıca, Ankara Gönüllü Takımımız, Ankara nın çeşitli bölgelerinde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara eğitim desteği veriyor, onları kültürel ve kişisel gelişimini destekleyecek etkinliklerle buluşturuyor. Van da yaşanan depremin ardından Dernek olarak yürüttüğümüz kampanya ile toplanan yardımların Van a ulaştırılmasının ardından, geçtiğimiz yılsonu gerçekleşen giysi yardımıyla depremzedelerin yanında olduk. Tüm bu çalışmaların yanında, buraya yazamadığımız pek çok çalışmanın olduğunu, üyelerimizin özverili çalışmasıyla yüksek tempolu, canlı bir çalışma ortamını yakaladığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Giderek gelişen ve güzelleşen tesisimiz, her geçen gün sayısı artan üyelerimiz için kendi ilgi alanlarına uygun pek çok etkinliği bulabilecekleri bir alan haline geliyor. Böylece, tesisimizi kullanan üye sayısı arttıkça, Derneğimizin üyeleri açısından birleştirici ve eğitici yönü ön plana çıkıyor. ODTÜ lüleri bir bütün yapan ODTÜ tarihinin canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması konusunu çok önemseyen Derneğimiz, bu tutumunu tüm çalışmalarına yansıtmaya devam ediyor. 2 Aralık Anma Törenleri, bu çalışmaların en önemlilerinden biri belki de. Bu çabanın göstergelerinden biri olarak, ODTÜ nün simgeleri arasında yerini almış mavi servis otobüslerinden biri artık Derneğimizin bahçesinde Biliyoruz ki, geçmişimizi ne kadar iyi bilir, geleceğe ne kadar doğru aktarırsak, güzel bir geleceğin oluşmasına o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Geçmişten geleni geleceğe aktarmak da, birbirimize ve Derneğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bu anlamda, hep birlikte yaptığımız çalışmaların verdiği manevi doyum, Derneğimizin her geçen gün gelişmesi ve güzelleşmesiyle artan üye memnuniyeti, bu amaçla gösterilen çabaların ödülü oluyor. Derneğimiz, hem toplum içinde fi kir önderi olarak kabul gören bir sivil toplum kuruluşu olarak, hem de sosyal ve kültürel etkinlikleriyle zamanı değerlendirme alanı olarak her geçen gün katkılarınızla güçleniyor. Tüm faaliyetlerimizde gönüllü çalışmalarıyla gücümüze güç katan üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. NİSAN

16 Dernekten Vişnelik te Havuz Keyfi İçin Geri Sayım Başladı! Ankara nın sıcak yaz günlerinde serinlemek, havuzun başında kitap okuyup sohbet ederek keyif yapmak için geri sayım başladı. Gelecek yazın hayalini kurmaya başladık, güneşli güzel günler, tiril tiril giysiler, eğlence Ama yazın tadını çıkarmak için bunaltıcı sıcağa keyifl i bir çözüm üretmeli; havuz belki de en iyisi. Her yaz olduğu gibi Vişnelik bu yaz da havuz kenarında sohbetler, kahkahalar ve çocuk cıvıltıları ile dolup taşmaya hazırlanıyor. Bu yıl başlayan uygulamayla, 2013 yılı ve önceki yıllara ait ödentilerini tamamlamış üyelerimiz, eşleri ve çocuklarıyla havuzu hafta içi ücretsiz kullanabilecek. Hem serinlemek hem eğlenmek için bu yaz sizi de Vişnelik e bekliyoruz 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

17 Kantin Sohbetleri Devam Ediyor Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından düzenlenen ve ilki geçen ay gerçekleşen Kantin Sohbetleri etkinlik dizisi, bu ay 15 Mart Cumartesi günü Yalıncak Salonu nda ODTÜ lüleri bir araya getirdi. Öğrencilik günlerinin en sıcak ortamını, yurt ve bölüm kantinlerini anımsatan bir ortamda bir araya gelen konuklar, bu ayın tartışma konusu Seçimler Süreci ve Sonrası konusunda fi kirlerini paylaştılar. Kolaylaştırıcılığını Mustafa Çobanoğlu nun yaptığı etkinlikte, seçim öncesi yapılan araştırmalar ve tahminler değerlendirilirken; seçim sürecinde kamuoyunun eğilimlerinin nasıl şekillenebileceği; seçim sürecinde ve sonrasında siyasi ve ekonomik koşulların nasıl etkileneceği tartışıldı.

18 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübümüz yine iki ilginç fi lme ev sahipliği yaptı geçen ayki toplantılarında. Katılımcıların severek izlediği fi lmlerden ilki Theo Angelopoulos un 1991 yapımı Leyleğin Geciken Adımı isimli eseri idi. Başrollerini Marcello Mastroianni ve Jeanne Moreau nun paylaştığı fi lmin konusunu kısaca paylaşmak isterim TV Muhabiri Alexandre, kaçak göçmenlerin durumu hakkında çekimler yapmak üzere, Türkiye -Yunanistan sınırında, Meriç Nehri tarafından bölünmüş uzak ve yalıtılmış bir kasabaya gider. Doğu Bloğunun çökmesiyle beraber artan göçmen akımı bu küçük ve kasvetli kasabayı Bekleme Salonu denen bir Araf haline getirmiştir. Batı ülkelerine sığınmacı olarak geçebilmeyi uman ve bu uğurda zor koşullara katlanmak zorunda kalan kaçaklar burada toplanmıştır. İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, Arnavutlar vs olan bu kaçaklar haklarında son karar verilene dek burada beklemektedirler. Alexandre, otel odasının balkonunda sigara içerken aşağıda yolda yürüyen ve kendisine tanıdık gelen bir adamı fark eder. Daha sonra ham fi lm kayıtlarında da aynı yüzü, eski bir vagonda sigara içerken yine dikkatini çeker. Yıllar önce, kariyerinin doruğunda, kendisini parlak bir gelecek beklerken, parlamentoda, yazdığı konuşmayı okumadan katlayıp cebine koyan ve Öyle zamanlar vardır ki, yağmurun gürültüsündeki musikiyi dinleyebilmek için susmasını bilmek gerekir diyerek politik sistemi eleştirerek görevinden istifa edip, güzel Fransız eşini ve yönetici sınıfa ait olmanın sağladığı bütün ayrıcalıkları terk ederek tamamen ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan ünlü politikacıdır bu; ya da Alexendre öyle sanmaktadır. Bütün ülkeyi derinden sarmış olan o skandal düzeyinde ani istifanın kahramanı, Tanrı nın bile unuttuğu kasabada, toplumun en alt katmanında yer alan bu talihsiz insanlar arasında ne yapmaktadır? Alexandre, resmi görevini ihmal edip, sokakta gördüğü ve o ünlü politikacıya benzettiği adamın izini sürmeye başlar. Leyleğin Geciken Adımı, sınırlar üzerine bir fi lmdi. Bazen Meriç nehri gibi coğrafi k, bazen kişinin taşıdığı ırksal özellikler gibi etnik, bazen sahip olduğu görüş kadar siyasal, bazen yaşadığı toplumdan öğrendiği değerler kadar kültürel sınırlar İnsanlığın kendi özgürlüğünü kısıtlayan ne kadar çok sınır varmış meğerse! Mart ayının ikinci fi lmi Japon Vakfı nın katkısı ile gösterilen Mutluluk Veren Ekmek isimli Yukiko Mishima nın yazıp yönettiği bir Japon fi lmi idi. Hokkaido da bulunan fırın - kafenin model alındığı sıcak, samimi bir fi lm izledik. Kafe sahibi ve müşterilerin günlük yaşamını, dört mevsim görüntüleri ve yemek görüntüleriyle süsleyerek anlatılmıştı. Tokyo dan Toya Gölü nün kenarına taşınarak konaklamalı fırın - kafeyi açan Mizushima (Yo Oizumi) ve Rie (Tomoyo Harada); kafelerine gelenleri güleryüzle ağırlarlarken, konuklarının sorunlarını aşmada yaptıkları lezzetli ekmekleri bölüşme olanağı sağlayarak yardımcı olduklarını gördük. Yaşamdan zevk almayan, hatta ümidi kesmiş olarak fırın - kafeye gelen konuklar hep mutlu ayrıldılar: Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız, annesinin evi terk etmesi sonucu babası ile yaşamak zorunda kalan ve annesizliğe alışamayan öğrenci kız, çocuklarını yitiren ihtiyar çift Toya Gölü yakınında çekilen ve yılın dört mevsimini bizlere güzel görüntüler ve müzik eşliğinde sunan fi lm; izleyiciye, acıların paylaşarak azaldığını, paylaşımın da ekmeğini paylaşmak gibi küçük bir adımla başlayabileceğini hüzünlü bir tavır ile zihinlerimize işliyordu. 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

19 Dernekten Burs Komitesi nden ODTÜ MEZUNLARI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU NDAN BURS FONU YARARINA AKŞAM GÜNEŞİ KONSERİ BURS FONU YARARINA NAĞMEDEN GÖNÜLE-1 KONSERİ O DTÜ Mezunları Türk Müziği Koromuz, 31 Ocak Cuma günü, ODTÜ KKM de, ilk bölümü Hicaz makamında eserlerden oluşan fasıldan, ikinci bölümü ise Osman Nihat Akın eserlerinden oluşan Akşam Güneşi adlı bir konser ile izleyicilere müzikle dolu hoş bir akşam yaşattı. Seyre Daldık, Akşam Güneşi, Girdim Yârin Bahçesine, Körfezdeki Dalgın Suya Bir Bak Göreceksin, Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek mi Dersin, Göze mi Geldim Sen mi Unuttun, Yine Bu Yıl Ada Sensiz eserlerinin de seslendirildiği konserin sonunda, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet ŞAHİN ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız a koroya verdikleri destek nedeniyle koro üyeleri tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi yılında kurulan ve o yıldan beri Derneğimiz bünyesinde çalışmalarına devam eden koro, bugüne kadar 16 farklı repertuar ile 24 konser vermiştir. Ankara da verdiği 16 konserin yanı sıra, 5 turne ile çeşitli kentlerde de konser veren koro, Sahilkent Belediyesi nin davetlisi olarak Finike de, Kadıköy Belediyesi nin davetlisi olarak İstanbul da, Kuzey Kıbrıs ODTÜ Kampusun- da, Gaziantep de ve Ayvalık Belediyesi nin davetlisi olarak Ayvalık da konserler vermiştir. ODTÜ mezunu ve mezun yakınlarından oluşan koroyu, kendisi de ODTÜ Fizik Bölümü mezunu olan, TRT Ankara Radyosu kanun sanatçısı Tahir AYDOĞDU çalıştırıyor. Koro konserleri Derneğimiz bünyesinde yer alan Burs Fonu yararına yapılıyor; konser bilet gelirlerinin tamamı, Burs Fonu na aktarılıyor. B urs Fonu yararına gerçekleştirilen Nağmeden Gönüle-1 adındaki etkinlikle 7 Mart Cuma günü şiir, sohbet ve musiki dolu bir akşam geçirdik. Divan Edebiyatı ve son dönem şiirlerinden çeşitli bestekârlarca bestelenmiş ve içinde GÜL kelimesinin işlendiği aşağıdaki eserlerin Prof. Dr. Yaşar Aydemir tarafından edebi, Prof. Dr. Ahmet İnam tarafından felsefi yorumu yapılan konserde, kanunda Tahir Aydoğdu, solist Hülya Aydoğdu, Yaylı Tanburda Bekir Güven, udda Jankat Eser yer aldı. Repertuar ise, Şevki Koro, 25 Mayıs Pazar akşamı ODTÜ KKM de ünlü besteci Avni ANIL ın eserlerinden oluşan bir konser vermek üzere, hazırlıklarını sürdürüyor. Konserde emeği geçen tüm koro üyelerine, ODTÜ KKM personeline, görev alan öğrencilerimiz Ahmet Güler, Şemsettin Cura ve Hasan Yılmaz a teşekkür ediyoruz. Bey in Hicaz şarkısı Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma, Hicaz makamında bir Rumeli türküsü Kırmızı gülün ali var ; Muhayyerkürdi makamında Nikoğos Ağa nın bir şarkısı Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim, Muallim İsmail Hakkı Bey e ait Acemkürdi bir şarkı Fikrimin ince gülü, Nuri Halil Poyraz ın Muhayyer makamındaki şarkısı Sana gül gonca diyorlar, Münir Nureddin Selçuk un Rast karçesi Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül, bestesi Ahmet Rasim e ait Rast makamındaki şarkı Leb-i renginine bir gül konsun, bestesi İsmail Baha Sürelsan a ait Buselik makamındaki bir eser Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle den oluşuyordu. Şarkılarının yer aldığı konserin tüm geliri Burs Fonumuza aktarıldı. Emeği geçen herkese, yardımcı olan tüm personelimize ve görevli öğrencimiz Eda Sekmen e teşekkür ediyoruz. DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ MART AYI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ VE MEZUNLARIMIZ BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI ALİ CAVİT ÜN CE 76 İBRAHİM HALUK TÜRE AYSUN AYTAÇ ID 02 MEVLÜT AKDENİZ EE 06 ERCAN EROL CE 81 ÖZNUR AKCAKAYA MAN 07 ERTUĞRUL ERDİ CHE 79 FATMA TELEK MATH 81 SEFER CENGİZ ARCH 76 ES 86 SERAY KAYA METE 13 FERİDUN AKYÜZ ARCH 71 FERRUH BÜLENT BİNGÖL ARCH 71 ŞAFAK KOLAY CE 89 ME 93 ZEHRA KAYA HIST 90 GÜROL İPEK İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 8 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. ODTÜ DOSTLARI GÖKSUN ÜNGÜT KADRİYE BERRİN TEKİNER CUMHUR KUTLU CE 67 ANISINA FEYZA KUTLU SÜRÜCÜ CE 70 AYTEN SAN GÖKOĞLU ANISINA ŞULE GÖKOĞLU ADM 83 ALİ OYTUN GÖKHAN ANISINA ÇİĞDEM BERDİ GÖKHAN ARCH 71 ÇORBADA TUZ FONU BAĞIŞÇILARI HÜSEYİN KARAMAN UMUT ARTUK CAN PULAT ÖĞÜN ERDEM ARICI CEVDET UYGAR AKSOY BERK TAFTALI TUNCA ATAOĞLU KEMAL SİNECAN ODTÜMD OD TÜMD Ü BURS FONU HESAPLARI İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ODTÜLÜLER Ü Ü BÜLTENİ Ü İ 238 MURAT CAN ADABAĞ ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL IBAN NO : TR

20 Dernekten OMD Oyuncuları ndan Yeni Oyun: Evham Dört yıldır bizleri birbirinden değerli eserlerle buluşturan OMD Oyuncuları, Nisan da Umut Uğur un Evham adlı oyunu Yücel Çelikler yönetiminde sahnelemeye hazırlanıyorlar. Yeni oyunlarını izleyici ile buluşturmadan önce, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? oyununu da tekrar sahnelenecek. OMD Oyuncuları, 1 Nisan Salı ve 4 Nisan Cuma günleri Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı?, 15 Nisan Salı ve 18 Nisan Cuma günleri ise Evham ile Devlet Tiyatroları 75. Yıl sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? Akdeniz Üniversitesi Şenliği nin kapanış oyunu olarak 20 Nisan da bir kez daha izleyici ile buluşacak. Evham ise ODTÜ Tiyatro Şenliği kapsamında sahnelenecek. İktidarın, gücünü elinde tutabilmesi için yarattığı sahte gündemi, bu gündemle oluşan kuruntuları sorgulayan Evham, günümüz dünyasını yeniden sorgulamanızı sağlayacak. Üç Kuruşluk Opera Rock Opera Yorumuyla Geliyor Nisan programı için provalarına devam eden OMD Oyuncuları, yeni oyunlar için de çalışma yapıyor. Derneğimiz Tiyatro Atölyesi nde Bertolt Brecht in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununu rock opera formunda sahnelemek için çalışmalar devam ederken, John Hall ın İşbirlikçiler adlı oyununun çevirisi tamamlanarak provalarına başlandı. Her yıl ODTÜ mezunlarından ve üniversite öğrencilerinden yeni başvurularla büyüyen OMD Oyuncuları kadrosunda, erkek oyuncu ihtiyacı olduğu bilgisini veren Yücel Çelikler, ODTÜ mezunlarının ve ODTÜ öğrencilerinin yanı sıra, diğer üniversite öğrencilerini de aralarında görmek istediklerini dile getirdi. NİSAN

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz

BİZ SİZ HEPİMİZ. Biz: Hakkımızda I Siz: Misyonumuz I Hepimiz: Vizyonumuz www.tugva.org BİZ Türkiye Gençlik Vakfı, merkezi Türkiye, çalışma alanı dünya olan, yenilikçi olmaktan ve icat çıkarmaktan çekinmeyen yeni nesil gençlik vakfı dır. TÜGVA, geleneklerine bağlı kalarak, çağın

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DUYURU Sayın Velilerimiz, Okullarımızda (Okul Öncesi- İlkokul-Ortaokul-Lise) 2013-2014 Öğretim yılı 2. Dönem haftalık veli- öğretmen görüşmelerimiz, 09 Haziran 2014 Pazartesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren etkinlikler

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Bilim Kahramanları Buluşuyor

Bilim Kahramanları Buluşuyor Bilim Kahramanları Buluşuyor 1. 9 16 yaş arası gençler, bilimin kolay erişilebilir ve eğlenceli olduğunu keşfediyorlar; 2. her sene farklı bir konuda topluma faydası olacak çözümler üretiyorlar; 3. yaşamları

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ

İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ İZMİR INNER WHEEL KULÜBÜ 1990 MART 2017 BÜLTENİ İZMİR INNER WHEEL DERNEĞİ Gazi Bul. No.90 Çankaya İş Merkezi K.8/801 Çankaya/İZMİR Tel:0.232.441 81 53 Faks:0.232.483 52 42 YÖNETİM KURULU Başkan Feral Aytaç

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni

e-bülten Haziran 2015 05/06/2015 Aylık Haber Bülteni ÇYDD İZMİR ŞUBESİ Aylık Haber Bülteni SERAMİK SERGİSİ: ELİMİZ ÇAMURA DEĞDİ 28 Mayıs ta ÇYDD İzmir Şubesi Çocuk Kulüpleri olarak, Resim-Heykel Müzelerine Destek Kültür-Sanat-Eğitim Derneği ve İBB Sosyal

Detaylı

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com

4. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi www.hrdergi.com Örme, boyama, ev tekstili ve hazır giyim konularında üretim yapmaktadır. Birlikte çalıştığı fason firmalarla birlikte yaklaşık 10.000 kişiye istihdam imkanı yaratan Yeşim Tekstil, kendi alanında dünyanın

Detaylı

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy

Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve. Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Türkiye de Çocuk Çalışmaları Konferansı 25.01.2013, ODTÜ Emrah Kırımsoy Türkiye de çocuk, çocuk olmak ve Mitler «Gelecek nesil!» «Bugünün küçüğü yarının büyüğü.» «Çocuklar

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI konuşmalarında, günümüzde hukuk fakültesi öğrencilerinin meslek yaşamına girmeden uygulama ile ta

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan AZAPAĞASI konuşmalarında, günümüzde hukuk fakültesi öğrencilerinin meslek yaşamına girmeden uygulama ile ta Hukuk Klinikleri Protokolü imza töreni 3 Kasım 2016 tarihinde Ankara Hakimevi nde gerçekleştirilmiştir. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Bilal UÇAR, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK, Müsteşar

Detaylı

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi

Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi On5yirmi5.com Türkiye'nin En İyi 10 Üniversitesi İşte Türkiye nin En İyi 10 Üniversitesi Yayın Tarihi : 18 Ocak 2012 Çarşamba (oluşturma : 7/2/2016) Türkiye de her geçen gün yeni bir üniversite açılıyor.

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Haftasonu Etütleri Başlıyor..

Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Haftasonu Etütleri Başlıyor.. Öğrencilerimizin okul dışında kalan zamanlarını etkinliklerle planlayarak geçirmeleri, onların bedensel ve ruhsal gelişmelerinin sağlıklı sürmesine destek olacaktır. Bu öngörüyle

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Geleneksel Gymkhana Etkinliği

Geleneksel Gymkhana Etkinliği Riders of Bilkent Bilkent Üniversitesi nin ilk resmi motosiklet topluluğu olan Riders of Bilkent, 2012 yılı sonbaharında kurulmuş ve bünyesinde gerek okulda faal halde motosiklet kullanan insanları birleştirmeyi,

Detaylı

İlkokul Yabancı Diller Festivali

İlkokul Yabancı Diller Festivali İlkokul Festivali Yabancı Diller 50.KURULUŞ YILIMIZI RESİM SERGİMİZ İLE TAÇLANDIRDIK Milli değerlerine, kültürüne, diline sahip çıkan, kurucumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT

Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Öğr. Gör. Dr. Çiğdem YİĞİT Tel: +90 (224) 2940962 e-mail: cigdemyigit07@gmail.com Ankara da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda şarkı söyleyerek başladı. 1992 yılında Gazi

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü

Genç Fikirler Kulübü. 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni. Genç Fikirler Kulübü 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni 2014-2015 Akademik Yılı Bülteni OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GENÇ FİKİRLER KULÜBÜ -2015 Akademik Yılı Bülteni İçindekiler Kulübümüz Hakkında 1 Yönetim Kurulu 2 Bülten

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 30.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Bu hafta eğitim ve öğretim çalışmalarımız planlanan çalışmalar

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı Bodrum da, bu yıl 12 incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali, Çalıkuşu isimli gösteri ile başladı. 19 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Detaylı

TRT 35. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PLANLANAN AKIŞ

TRT 35. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PLANLANAN AKIŞ TRT 35. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ PLANLANAN AKIŞ SAAT TARİH KONU YERİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ ÇEKİM VE YAYINLAR İLGİLİ PROGRAMLAR 12-14 Nisan 2013 Konukların gelişleri 23 NİSAN BELGESELİ İzmir Valilik

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Sevgili ATAM; Minik kalplerimizde çoşku, Gözlerimizde ışıltı, dilimizde verilen içten bir söz; GELECEK BANA EMANET, ATAM SEN RAHAT UYU!... Ekim Ayı nı geride bıraktık.

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

TJK At la Terapi Merkezlerinin 4. sü Bursa Hipodromu nda hizmete girdi

TJK At la Terapi Merkezlerinin 4. sü Bursa Hipodromu nda hizmete girdi TJK At la Terapi Merkezlerinin 4. sü Bursa Hipodromu nda hizmete girdi TJK nın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden At la Terapi Merkezi, 12 Mayıs 2017 Cuma günü Bursa Osmangazi Hipodromu nda açıldı.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt,

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, Celal Gökbel Tuğbay

Detaylı

YETENEKLİ TEDLİLER SANAT

YETENEKLİ TEDLİLER SANAT YETENEKLİ TEDLİLER SANAT GECESİ İLE İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİLER 04.06.2014 ÇARŞAMBA günü öğrencilerimiz yetenekleriyle bizlere gökkuşağının renklerinden bir demet sundular. Gecemiz TED müzik grubunun canlı

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

En İyi Üniversite Kampüsleri

En İyi Üniversite Kampüsleri On5yirmi5.com En İyi Üniversite Kampüsleri Üniversitenizi seçtiniz ve öğrencilik hayatınıza başladınız. Üniversite seçimi yaparken şüphesiz en önemli şey üniversitenin eğitimdeki başarısıdır. Peki yıllarca

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014 Tanıtım Toplantısı 24 Ekim 2014 Projenin Amacı Nisan da Adana da olmak. Marka Şehir : Adana Yemekleri, yetiştirdiği ünlüleri, tarihi, geleneksel ve kültürel değerleriyle tanınan Adana nın Nisan ayında

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015

JCI BURSA e-bülten Mart-Haziran 2015 6 Mart 2015 Resmi Kurum Ziyaretleri 6 Mart 2015 günü, JCI olarak, JCI Türkiye Başkanımız Ahmet Erhan Tanyeri ile birlikte Vali Vekili Sn. Vedat Müftüoğlu nu ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sn. Atilla

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sayfa 1 Projemizin Hedefleri Bu projeyle gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alabilmelerini, sosyal ortamlara

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Sevgili Kültür ve Sanat Dostları,

Sevgili Kültür ve Sanat Dostları, Sevgili Kültür ve Sanat Dostları, İlim, kültür ve sanat eserleri bir medeniyetin ulaştığı seviyeyi gösterir. Şehrimiz tarih boyunca, ticaretin olduğu kadar ilmin, kültür ve sanatın da önemli merkezlerinden

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni

Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Sevgili Medine Abla - O Artik Bir YIBO Öğretmeni Bu akşam gönüllümüz sevgili Medine Hakkâri de YIBO da gönderdiğiniz kitapları almış telefonla selam ve sevgilerini yolladı tüm ILKYAR gönüllülerine ve bağışçılarına...

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

BÜLTENİMİZDE NELER VAR? 2013-20142014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ GEMS ETKİNLİKLERİMİZ ARILAR KİTAP ATÖLYESİ YAZAR ETKİNLİĞİMİZ GEZİLERİMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİMİZ SAHNE PROVALARIMIZ YILSONU GÖSTERİ

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu olarak; Mayıs ve Haziran aylarında planlanan konuları işldik ve belirlenen etkinlikleri gerçekleştirdik.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

ORTAOKUL VELİ TOPLANTISI YAPILDI

ORTAOKUL VELİ TOPLANTISI YAPILDI ORTAOKUL YAPILDI VELİ TOPLANTISI I.Dönem Veli Toplantımız, tüm sınıflardan yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Velilerimiz ilk olarak sınıf öğretmenleriyle ardından branş öğretmenleriyle görüştüler.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU Osnabrückte bulunan Rotary Kulüplerimiz ile iletişimimizi güçlendirme programı hazırlayan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI

SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI 3. SINIFLAR, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ NE GEZİ YAPTI İlk adı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi iken Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak değiştirilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak

Detaylı