içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe"
  • Onur Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2

3 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Sualtı Dünyası Kapak Konusu Gökçen Gökyer 24 V Vişnelik İzlencesi 26 Spor Sp Opera 27 O SSahnelerinden a 28 Vişnelik Mutfağından T 30 Teknoloji 31 Dosya D K 40 Kavramlar ODTÜ den O 41 B Bir Köşe Hocam 42 İnecek Var Kitaplar 44 Arasında Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. 46 Güncel mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238 Ç 48 Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Toplumsal adalet algısı kavramının içinde herkesin, dini, kökeni, cinsiyeti, fi kri, dili, rengi ne olursa olsun hukuk karşısında eşit olması vardır. Söz konusu eşitlik siyasi iktidarların kendilerine biçtiği egemenlik alanında, uzlaşmadan çok baskıya ve bu baskı gücünü meşruluk ve düzen sayarak, bu durumu hukuk olarak göstermeleri ve uygulamaları ile bozulur. Seçim sonucunda eşitler arasında geçerli olan temel hakların görmezden gelinmesi, diğer tarafın ötekileştirilmesi ve kendini buna muktedir görmenin bir sonucudur. Hukuku kamu düzeni içine almayan bir iktidar, kendisini sürekli bir tehdidin altında görür; yargısal erkin oluşumunda bu egemenlik ilişkisini sonuna kadar kullanır; bu da yargının, ceberut devlet iktidarının bir aracı haline dönüşmesine yol açar. Bu durumda hukukun adaleti sağladığı savı, yönetimler tarafından kurgulanan düzenin bir parçası olur. Bu yaklaşıma karşı duranlar ise anarşist olarak nitelendirilir. Demokrasi ve onun dayandığı hukuksal altyapı farklı düşünce ve siyasetlerin de alanını belirler. Temel hak ve özgürlükler toplumda yaşayan tüm kesimlere ortak bir payda altında eşit yaşama hakkı verir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunun savunucusu ve koruyucusu olması gereken adalet ve devlet yapısı, toplanma ve ifade özgürlüğü, hukuk çerçevesinde olmayan tutukluluklar, adil yargılanma hakkının gaspı, yaşam hakkının daraltılması, özel hayata ve aile hayatına müdahale ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine yapılan ihlallerle çökmeye mahkûm olur. Anti demokratik yapılara karşı toplumcu ve sosyal bir yönetim biçimi bu çöküşü engelleyecek bir anlayış olarak ortaya çıkar. Demokratik bir devlet ve toplum olmanın başlangıç yolu vatandaşların talep ve beklentilerini, duygularını dikkate almaktır. Hukukun, toplum ve hayatın içinde bir sistem olarak alınması, evrensel hukukun üstünlüğüne olan inancın güçlendirilmesini getirir. Yönetenlerle vatandaş arasındaki ilişki ve vatandaşların birbirleri arasındaki ilişkisinde temel olan, sorunlar çıktığında hukuk sisteminin sorunları çözüme ulaştırmasıdır. Bu durum toplumsal barışın sağlanmasına büyük katkı da bulunur, toplumun hukuk sistemine güveninin azalması, güvenebileceği soyut veya manevi dünyadan bir takım durumlara anlamlar yüklemesine yol açar. Yargının siyasallaşması, hukukun devletten ve siyaseten güçlü olanlara doğru kayması, toplumsal ve sosyal yapının eğitim ve kentleşme bilincinin yükselmesi adalet algıları ve yargıya güvenin azalmasına neden olur. Hepimize sağlıklı bir gelecek diliyoruz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu NİSAN

5 Dernekten 6. Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliği nde Buluşalım! Geleneksel hale gelen Vişnelik Bahar Şenliği, bu yıl da gerçekleşeceği 1 Haziran Pazar gününü yılın en eğlenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte eğlenelim! Her yıl yaz başında, bir yıl boyunca ODTÜ Mezunları Derneği bünyesinde yapılan tüm etkinlik, kurs, seminerlerin katılımcılarının da katkılarıyla sergilenmesi amacıyla yapılan Vişnelik Bahar Şenliği, tüm eğlencesiyle altıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Kış boyunca özlediğimiz yemyeşil çimenler üzerine uzanmak, piknik yapmak, güneşin tadını çıkarmak, belki de çocukluğumuzdan beri oynamadığımız sokak oyunlarını oynamak için çim amfi ve kır bahçesi sizi bekliyor. Oyunların ayrı bir heyecan kattığı Vişnelik Bahar Şenliği, uçurtmalarla, balonlarla, çim amfi de kurulan satıcılar sokağındaki açık pazarda satılan birbirinden değişik eşyaların yarattığı renklerle Pazar gününü eğlenceye dönüştürüyor. Fotoğraf, resim ve heykel kurslarına ait sergiler şenlik günü katılımcılarımızın beğenisine sunuluyor. Burs fonu yararına yapılan çekilişin hediyeleriyle, gün boyu enfes barbekü ve sürpriz yemek mönüleriyle ve son olarak unutulmaz akşam kapanış konseriyle Vişnelik Bahar Şenliği bu yıl da çok eğlenceli olacak. Bu eğlenceyi kaçırmayın! 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

6 Dernekten Gelin Farkındalıklarımızı Bir Arada Arttıralım! ODTÜ den mezun olalı kaç yıl oldu? Kaç yıl olursa olsun kendimizi daima ODTÜ lü hissetmeye devam ediyoruz. İşte ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ ile kurduğumuz aidiyet bağını güncel hayata taşıyan ve eski arkadaşların yeni bir sosyal ve mesleki çevre içinde yeniden bir araya gelmelerini sağlayan bir kurum olarak, biz ODTÜ lüler için her zaman değerli bir yuva ve ikinci adres olmuştur. Üyelerimizin Derneğimizle daha yakın ilişkilerinin olması ve Vişnelik Tesisini daha sık kullanmaları ve böylece üyelerimiz için hazırladığımız paneller, kurslar, seminerler, geziler ve benzeri pek çok etkinlik konusunda bilgi sahibi olmalarını ve aktif katılımlarını sağlamak en önemli hedefi mizdir. Bu amaçla, birlikteliğimizi desteklemek ve dayanışmamızı güçlendirmek için 2013 ve öncesi dönemlere ait yıllık ödentilerini tamamlamış üyelerimize, Tesisi kullandıkları sürece kendilerine, eş ve çocuklarına %10 indirim ve yaz boyunca hafta içi olmak kaydıyla havuzu ücretsiz olarak kullanabileceklerini müjdelemek isteriz. Bizler ODTÜ geleneğinden gelen mezunlar olarak kendimizi en iyi ifade ettiğimiz ortamlardan birisi olan Derneğimize sahip çıkmanın önemli unsuru olan aidiyet duygusunun, üyelik aidatımızı (yıllık 150 TL) ödememizle pekişeceğini düşünmekteyiz. İlginize şimdiden teşekkür ederiz. Dayanışmayla, ODTÜ Mezunları Derneği 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

7 Dernekler, üyelerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini gözetirken, toplum sorunlarına duyarlı ve sorumluluklarının bilincinde çalışmalar yapan; sosyal ve kültürel bir etkileşim alanı yaratan; hem üyeler arasında hem de toplumla iletişimi ve dayanışmayı sağlayan kurumsal yapılardır. İlgi alanı, üye yapısı ya da büyüklüğü ne olursa olsun tüm derneklerin ulaşmayı hedefl ediği amaçlar olabildiğince etkileyici anlatımlar eşliğinde tüzüklerinde yer alır. Ne var ki, bazılarında bu parlatılmış cümleler çoğu kez temenni den öteye geçmez ve oluşturulan yapı tabela derneği statüsünde varlığını sürdürmeye çalışır. ODTÜ Mezunları Derneği tam da bu noktada tüzüğü doğrultusunda bugün ulaştığı yerde, kurumsal kimliği, örgütlenme biçimi ve etkinlikleriyle yalnızca üyelerine karşı değil, bulunduğu kente ve içinde yaşadığı topluma karşı da sorumluluğunu ve duyarlılığını öne çıkarıyor. Kurumsallaşmak sözcüğünün yarattığı çağrışım öncelikle örgütlenme. Üye sayısının mümkün mertebe arttırılması, kalıcılığın sağlanması ya da kurumun fi nansal yapısının güçlendirilmesi düzleminde algılanmakta. Oysa kurumsallaşma tüm bunların yanı sıra, kurumsal sorumluluk ların belirlenmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi yolunda politika üretilmesiyle gerçekleşmekte yılından bu yana varlığını sürdüren derneğimiz hiç kuşku yok ki aradan geçen zamanda kurumsallaşma yönünde önemli aşamalar kaydetti ve kurumsal kimliğimi- i zin oluşumunda küçümsenmeyecek kazanımlar elde etti. Son dönemlerde ise söz konusu süreç daha da ivme kazanarak, ODTÜ Mezunları Derneği nin geniş kitlelerce tanınmasını ve ülke çapında saygın bir yer edinmesini sağladı. Üyelerimize, çalışanlarımıza, üniversitemize, tüm ODTÜ camiasına, yaşadığımız kente ve toplumumuza karşı sorumluyuz ilkesinden yola çıkan Derneğimizin üye sayısının arttırılarak üye kitlesinin olabildiğince geniş bir tabana yayılmasının öncelikli hedefi olduğu görülüyor. Derneğimizin hiçbir mezunumuzu ötekileştirmeyen tüm görüş ve düşüncelerin özgürce açıklanmasına ve tartışılmasına olanak sağlayan birleştirici ve bütünleştirici yaklaşımı da bunu kanıtlıyor. Dayanışma ve paylaşım gibi değerleri öne çıkaran Derneğimizin, planladığı Dernekten Yücel ÇELİKLER ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi Yönetmeni Kurumsal Sorumluluklar Açısından Derneğimize Bir Bakış tüm etkinlikleri bu bakış açısıyla ortaya koyduğu gözlemleniyor. Bu durum üyeler arasında Derneğimize daha çok sahip çıkmaları ve Dernek etkinliklerine daha yoğun olarak katılmalarıyla kendini gösteriyor. Üyeler arasında giderek yükselen memnuniyet de bunun başka bir göstergesi. Üyeler açısından sıradan bir mezunlar derneği olmaktan çıkıp, saygın bir sivil toplum örgütü ne evirilen ODTÜ Mezunları Derneği söz konusu dönüşümü yaşarken, üniversitemizde, kentimizde ve ülkemizde gelişen olaylara ve süreçlere kayıtsız kalmadıkça, düzenlediği forum, panel ve söyleşi gibi etkinliklerde elde edilen bilgi ve birikimin ışığında tutarlı bir politik duruş sergiledikçe ve yaşananları edilgin bir konumda uzaktan izleyen olmak yerine, söyleyecek sözü olan ve süreçleri etkileyebilecek bir kurum olmayı yeğledikçe, üyeleri ve mezunları tarafından daha çok sahipleniliyor. Hic kuşku yok ki bu anlayış hem kurumsal kimliğimizi belirliyor, hem de toplum nezdindeki kurumsal saygınlığımızı birkaç kat daha arttırıyor. Bunun en belirgin kanıtı ise, artık bir demokratik kitle örgütü olan ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği tüm etkinliklere camia mızın dışından dostlarımızın da katılması ve böylesi taleplerin her geçen gün artması olarak görülebilir. Topluma ve üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi açısından, mezunuyla üyesiyle tüm ODTÜ lüleri temsil eden ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ mezunları ve Dernek üyelerimiz tarafından sahip çıkılmayı hak ediyor. NİSAN

8 Dernekten Röportaj: Günay BULUT (ADM 85) Aysun BÜYÜKCENGİZ Sorumluluklarımızın İ ster demokratik kitle örgütü, ister sivil toplum kuruluşu olarak adlandırın bir derneğin üyelerine olduğu kadar topluma karşı da sorumlulukları vardır. Bir mezun derneği olarak ODTÜ Mezunları Derneği, üyeleri, ODTÜ, ODTÜ mezunları ve öğrencileri arasında dayanışmayı amaç edinirken ülkenin içinde bulunduğu koşullara yabancılaşmadan çağdaş ve demokratik bir üslupla toplumsal sorunlara çözüm üretebilmekte ya da bu yönde çaba sarf etmekte midir? Bültenimizin Nisan sayısında Derneğimize bir de bu yönden bakmak istedik. Konuyu ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin ile konuştuk. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu olarak üstlendiğiniz sorumluluklar nelerdir? ODTÜ Mezunları Derneği nin sorumluluklarını üç temel noktada sınıflandırabiliriz; Birincisi, mezunlarımızın birikimlerini paylaştığı, birlikte eğlenebildiği, yabancılaşmadan arınabildiği bir ortam sağlamak. İkincisi, diğer ODTÜ bileşenlerini (Rektörlük, öğretim kadrosu, öğrenciler ve çalışanlar) bir araya getirerek pratikte birlikteliği sağlamak. Üçüncüsü ise toplumsal sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek, toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak, gerektiğinde tepki ve karşı duruşu sergilemek. Bunu da başardığımızı sanıyorum. ODTÜ mezunları düşünce bazında farklı pencereden baktıkları için herkesi bir arada tutmak zor olmuyor mu? Tabii ki zorlandığımız zamanlar oluyor, demokrasinin ve bakış açısının gelişmesi için bu farklılıkların olması gerekiyor, ancak şiddete ve hakarete maruz kalmadan. ODTÜ nün muhalif duruşu bir gelenek midir? Gelenek olarak yorumlamayalım, sorumluluk olarak konuyu ele alırsak daha anlamlı olur. ODTÜ nün eğitim öğretim modelini incelediğimizde pozitif bilimin öğelerini sorgulayan, araştıran, analiz eden, yorumlayan ve sonuçlandıran bir yaklaşımın temel alındığı görülür. Eğitimin yabancı dil olması ise bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi, dünyadaki gelişmelerden de haberdar olmayı getirir. Böyle olunca, mukayese ve talep farklılığı oluşuyor. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak, toplumsal olaylar karşındaki duruşunuz sizi zora sokmuyor mu? Örneğin Gezi olayları, Dikmen Vadisi halkının, Üniversitemizin ve Tekel işçilerinin mücadelelerinde yanlarında yer almanız gibi ODTÜ mezunları toplumun yaşamını direk etkileyen bölümlerin mezunlarıdır. Doğal olarak bu olayların içinde olacaklar. Derneğin bu davranışı derneği gerçek bir sivil toplum örgütü yapar. Tavrımız, aldığımız kültürün ve sorumluluk bilincinin bir parçasıdır. Biz Derneğimizde lokal işletmeciliği yapmak için bulunmuyoruz; topluma faydalı olmak için oradayız. Tercihimiz bu yönde olduğu için ödeyeceğimiz bedele de hazırız. Tekel işçilerine verdiğiniz destekten biraz bahseder misiniz? Tekel işçilerinin mücadelesi, öncelikle emek rejimindeki esneklik ve güvencesizliğin yarattığı bir durum olarak önemlidir. Çıkarılan 4C kodlu kanun maddesi, provokatif denebilecek bir hak ve güvence iptalini düzenliyor; her nevi keyfî düzenlemeyi meşrulaştırıyor. İşçilerin direnişi, her şeyden önce, bu keyfîliğe karşı bir hak öznesi olma talebini yansıtıyor. Parlamento dışı politikayı anarşi olarak gören sağ geleneğin izinde, her türlü hak talebi ve protestoya refl eks halinde hıyanet atfediyorlar. Bir yıldan uzun bir süre işsiz kalan işçilerin desteğe ve morale ihtiyaçları vardı, her zaman hak ihlallerine karşı duruşumuz, sorumluluğumuz gereği yanlarında olduk. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı olarak ODTÜ de 5 Ocak 2011 tarihinde öğrencilerin Baş Kaldırıyoruz eyleminde ODTÜ de olduğunuz için; polise mukavemet, kamu malına zarar ve izinsiz yürüyüş yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyorsunuz Kısacası öğrencilerimizin bir kısmı parasız ve ana dilde eğitim için hükümet politikalarına karşı basın açıklaması yapmak istemişler. Polis de A1 Kapısı ndan çıkmalarına müsaade etmedi. Ben, Yönetim Kurulu muzdan bir arkadaşım ve öğretim görevlileri herhangi bir şiddet yaşanmaması, kimseye zarar gelmemesi için aracı olmak istedik. Bu suçlamaları kabul etmek mümkün değil. Yargılama süreci devam ettiği için bu kadarı yeterli. Öğrencilerin Jandarma Karakolu nun boşaltılması ve kullanımlarına açılması istekleriyle ilgili süreci anlatır mısınız? Jandarma Binası 68 kuşağı, 78 kuşağı ve sonrası mezunlarımız için anılarla dolu bir karakoldu ve öğrenciler Rektörlükten bu binanın bir bölümünün sosyal etkinlikler için düzenlenmesini, bir bölümünün de müze yapılmasını talep ediyorlardı. Rektörlük binaya kendilerinin ihtiyacı olduğunu ifade ediyordu. Soruna dönüşen bu durumda o dönemin ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Melih Ersoy ve öğrencilerle birlikte bir kurul oluşturduk. Rektörlükle görüşmeler sonunda sorun çözüldü; bina öğrencilerin etkinliklerini yapabileceği bir öğrenci evine dönüştü. Daha yakın zamana gelirsek, 18 Aralık ta Başbakan ın ODTÜ ye gelmesi ile başlayan olaylardan bahseder misiniz? Aslında olayın bir yıl öncesinde (15 Aralık 2010) Başbakan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu na toplantı için geldi. Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı görevlendirilen 1500 Çevik Kuvvet polisi ODTÜ yerleşkesine izin almadan girdi. O tarihte polisin ve Başbakan ın gelişini protesto amaçlı gösteriler düzenlenmiş, bir takım olaylar yaşanmıştı. Bu yaşanmışlık varken 18 Aralık 2012 de Başbakan tekrar ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay Bilimleri Enstitüsü ne Göktürk- 2 nin uzaya fırlatılması için gelmiş; Emniyet güçleri tarafından koruma amaçlı olduğunu söylenen Çevik Kuvvet polisi ve ayrıca 250 ye yakın da Başbakanlık koruması üniversite içine yerleşmiş; YÖK uygulamalarını, parasız eğitim taleplerini Başbakana anlatmak isteyen öğrencilere yönelik kullanılan orantısız güç olayların başlamasına neden olmuştu. Hükümetin, yandaş rektörlerin ve yandaş basının gerçeği yansıtmayan aşağılayıcı söylemleri tüm ODTÜ bileşenlerini rahatsız etmiş ve öğretim elemanları, Mezunlar Derneği, öğrenciler ve çalışanları bu haksızlığa; bilgi kirliliğine karşı, olup bitenin topluma doğru anlatılması için kenetlenerek gerekli tavrı göstermiştir. Biliyoruz ki geçmiş yıllarda ODTÜ nün akademik özgürlük mücadelesi, bilimsel düşünceye yapılan saldırılara muhalif duruşu, toplumsal sorunlarda halkın yanında olması ve dünya çapında 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

9 Dernekten Bilincindeyiz başarısı bazı kesimleri rahatsız etmekte ve ODTÜ nün bu yapısını yok edip hegemonyaları altına alma hevesleri halen devam etmektedir. Sonuç olarak haklı olduğumuz konularda korkusuzca verdiğimiz mücadele, toplum tarafından da olumlu karşılandı. Bir de ODTÜ arazisinden geçen yolun yapılmasında yaşanan süreç var Merkeziyetçi devlet yapısı dışında yerelde yaşayan insanların söz ve karar haklarını yok sayan, ekolojik dengeleri, demokratik katılımın gerekliliğini göz ardı eden otoriter ve hiyerarşik siyasetin tavrına karşı gösterilen tepkiler meşruiyet ve yaygınlık kazanmıştır. ODTÜ Yolu nda yaşananları da bu çerçeveden soyutlayamayız. Yol projesi 90 lı yıllardan beri gündemde. Konu yol projesi olarak görünse de, altında yatan yaklaşıma bakmak gerekir. Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve tüm araziyi kapsayan koruma amaçlı imar planının içerisine 1992 yılında uygun görülen yol işlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na onaya sunulmuştur. A1 Kapısı ile Şap Enstitüsü arasında kalan, birinci derece sit alanı olan ve bir ekosisteme sahip bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ağacın kesilmesi, Eymir Gölü nü ODTÜ den alma çabası, diğer arazinin %35 kadarının DOP adı altında Büyükşehir Belediyesi ne devredilmesi, Bilkent Kapısı ile Vişnelik Tesisi arasında (Hazırlık Binası nın önünden ) yol geçirme talepleri, hukuki süreçlerin göz ardı edilmesi, ben yaptım oldu mantığı sorunların oluşmasına neden olmuştur. Bununla beraber; bir bölgede yaşayan insanların duygularını, düşüncelerini, taleplerini hiçe sayan, her şeyi mekanik yasa yorumlarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışan zihniyete itirazımız var. ODTÜ Yolu nun yasal süreç tamamlanmadan açılışı yapılmıştır fakat mahkeme süreci devam etmektedir. ODTÜ ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ODTÜ Bileşenleri kavramını ortaya çıkaran süreci anlatır mısınız? Mezunlar Derneğimizin kuruluş amacı ve temel sorumlulukları içinde Üniversitemize destek olmak da var. Destekten kasıt, Üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak. Çünkü bizleri her anlamda başarılı kılan ODTÜ dür. Üniversitenin genel anlamda bilime, akademik özgürlüğe ve insan hakları ve özgürlüklerine duyarlı tutumu, bunların uygulanabilir olması için harcanan çaba, bizim de arzu ettiğimiz yaklaşım biçimidir. Ortak paydamız olan ODTÜ kimliğinin sürdürülebilir kalması için tüm bileşenler ODTÜ Bileşenleri kavramıyla bir araya toplanmıştır. ODTÜ Bileşenlerini bir arada tutmak için diyalog ortamı yaratıyoruz. Bu birlikteliğin oluşması için çeşitli toplantılar ve çalışmalarla yoğun çaba harcandığını söyleyebilirim. Dernek içinde faaliyetlerini sürdüren çalışma grupları hakkında bilgi verir misiniz? Çalışma gruplarını dört ana başlık altında değerlendirebiliriz: Birincisi, üyelerin bilgi NİSAN

10 Dernekten alışverişi sağlayabileceği gruplar. İkincisi, kültürel ve sanatsal çalışmaların sürdürüldüğü gruplar. Üçüncüsü, toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştiren gruplar. Dördüncüsü, sportif faaliyetlerin devam ettiği gruplar. Çalışma gruplarımız, çalışma grupları yönetmeliğini temel alarak, üyelerimizin gönüllü katılımı ve her grubun kendi içinde seçtiği yönetim organları ile işliyor. Yapılan etkinlikler, eğitim programları, seminerler ile bilgi alışverişi ve kültürel alışveriş sağlanıyor. Yönetim olarak bir toplumun gelişip büyümesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemli olduğu bilinciyle Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Tiyatro Atölyesi, Felsefe Kulübü, Resim ve Heykel Atölyeleri gibi gruplarımızın çalışmalarını sürdürmesini önemsiyoruz. Toplumsal bilincin geliştirilmesi için oluşturulan YPDK (Yönetim Politikaları Danışma Komitesi), Enerji Komisyonu, BİLTEK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu), AGT (500 e yakın öğrencimizin dar gelirli vatandaşların çocuklarına derslerinde yardımcı oldukları Ankara Gönüllü Takımı) paneller yaparak bilginin paylaşımını sağlamayı hedefl iyor. Bunların yanında Derneğimiz imkânlarıyla spor salonu, tenis kortları ve basketbol sahası ile üyelerimizin ve ailelerinin tesis içinde rahatlıkla spor yapabilecekleri alanlar oluşturuldu. Bir çalışma grubu nasıl oluşturulur? Çalışma gruplarımız, üyelerimizin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Dernekte bir çalışma grubu altında etkinliklerini sürdürmek isteyen üyelerimiz, en az dört üye olmak kaydıyla kurmak istedikleri çalışma grubu ile ilgili Yönetim Kurulu na müracaat ederek çalışma grubu kurabilirler. Çalışma gruplarımız çalışmalarını sürdürürken gerekli kararları iç mekanizmaları dâhilinde alırlar. Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının kararlarına yalnızca etkinliklerinin gerçekleşmesine onay verme aşamasında dâhil olur. Her üye çalışma gruplarına katılabilir mi? Evet, üyeler istedikleri çalışma grubuna katılabilirler; bunun için yönetmeliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Üye Dernek ilişkileri nasıl sağlanıyor? Aylık bültenimiz ve maillerimiz ile üyelerimize faaliyetlerimizle ilgili sürekli bilgi akışı sağlıyoruz. Ayrıca, her Perşembe saat dan a kadar mutlaka bir Yönetim Kurulu üyesi görevli olarak tesiste bulunuyor ve üyelerin taleplerini, önerilerini dinliyorlar. Üyelerimiz düşüncelerini mail üzerinden de Yönetim Kurulu na ulaştırabiliyorlar. Başkan olarak benim iş ve cep telefonu numaralarım dernek çalışanlarından rahatlıkla temin edilerek benimle de iletişim kurulabilir. Dernek ile ODTÜ öğrencileri i arasında nasıl bir iletişim var? Öğrencilerimizin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bursiyer sayımız 180 lerden 533 e çıktı. Bursun yanı sıra barınma ihtiyaçlarına yardımcı olduğumuz gibi, son sınıf öğrencileri için hazırladığımız tesis kullanım kartı ile öğrencilerimiz tesisimizden yüzde 10 indirim ile yararlanabiliyorlar. Böylece henüz mezun olmadan bir oryantasyon çalışması yapmış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler için yer bulamadıklarında, tesisimizin alanlarını kullanma olanağı sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ile ilişkilerimiz de giderek gelişiyor 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

11 Dernekten Ortak paydada buluşabildiğimiz, Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya istiyoruz? sorusunun cevabıyla ilgili düşüncelerimizin örtüştüğü odalar, sendikalar ve çeşitli vakıfl ar ve derneklerle sürekli iletişim halindeyiz. Zaman zaman ortak etkinlikler yapıyoruz. Toprak Reformu, Kamusallık Yeniden, Toplumcu Belediyecilik Forumu, Sivil Toplum Diyaloğu, Başkent Dayanışması çalışmalarımız ortak çalışmalara örnek oluşturuyor. Bunların yanı sıra, yardım amaçlı konserler, ortak paneller düzenliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları tesisimizdeki toplantı salonlarını ücretini ödemek kaydıyla kullanabiliyor, etkinlik ve çalışmalarını burada yapabiliyorlar. Derneğimizin gençlere ve çocuklara yönelik ne gibi çalışmaları var? İLKYAR ve LÖSEV ile her yıl ortak çalışmalarımız oluyor. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği bir organizasyonla kimsesiz, ekonomik durumu zayıf çocuklarımızla kitap paylaşımı, tesiste çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Diğer ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkilerden ve ortak çalışmalardan söz eder misiniz? Derneğimizin konumu gereği Üniversitemize yakın olması dolayısıyla, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm mezun derneklerinin katılımıyla oluşmuş Konsey in Başkanlığını da yürütüyorum. Önerimizle ortaya çıkan YÖNDER Programı Türkiye de ilk defa uygulanmış bir programdır. Diğer üniversitelere ve belediyelere örnek olmuştur. YÖNDER Programı yla ilgili bilgi vermek gerekirse; Üniversitemizi kazanan öğrenciler, önce bulundukları illerdeki mezun derneklerimiz tarafından yapılan toplantılarla Üniversite, yurtlar, branşlar hakkında bilgilendiriliyor. Ardından kayıtların başladığı gün Üniversitemizin ve programda gönüllü görev alan üyelerimizin desteği ile öğrencilerimiz otobüs terminalinde ve garda karşılanarak yerleşke içindeki kayıt kabul bürosuna ulaştırılıyor. ODTÜ Mezunları Derneği ni özellikle son zamanlarda sık sık basında görüyoruz ODTÜ nün ve ODTÜ mezunlarının söyderlerimize i katkıda bulunmaktır. Üçüncü ü gelir lemlerinin, görüş ve tepkilerinin toplum tarafından önemsendiği aşikârdır. Medyada basın lerden ve az da olsa üyelerimizden gördüğü- başlığı bağış ve yardımlar; Çeşitli tedarikçi- açıklamalarımız, tepkilerimiz yer almaktadır. müz destek sayesinde kayda değer bağışlar Bu çalışmalarımız karşı görüşe sahip olan alarak işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmiştir. Böylece ileride Aksiyon Dergisi, Yeni Akit Gazetesi tarafından hedef gösterilmemize, karalama kampanyaları üretilmesine neden olmuştur. Bu Dördüncüsü burs bağışları; Üyelerimizin ve doğabilecek borçlanmanın önüne geçilmiştir. da Derneğimizin duruşunun kamuoyu için ne ODTÜ gönüllülerinin katkılarıyla oluşan, gelirleri sadece ve sadece bursiyerlere aktarılan, denli önemli olduğunun göstergesi olmuştur. Derneğimizin hatırı sayılır miktarda zaman geçtikçe büyüyüp gelişen bir yapı. personeli ve temizlik/bakım/onarım maliyetleri ile yatırımlar nasıl karşılanıyor? ODTÜ mezunları neden ODTÜ Mezunları Derneği ne üye olmalı? Zorlukları nasıl aşıyorsunuz? ODTÜ kültürü ve geleneğine baktığımızda, özünde dayanışma yatmaktadır. Dayanış- Derneğimizin gelirlerini dört ana başlıkta toplayabiliriz: Birincisi üye aidatları; Dokuz yıldır üye aidatlarına hiç zam yapılmadan manın oluştuğu alan ise mezun dernekleridir. dernek giderlerinin karşılanmasını sağlamaya Mezunlarımız, Derneğimizde dönem arkadaşlarıyla bir araya gelme, birikimlerini diğer çalışıyoruz. Bu derneğin giderlerini karşılayabilmek ve ODTÜ bileşenlerinin ihtiyaçlarının mezunlarla paylaşma, ortak etkinlikler ve projeler geliştirme olanağı buluyorlar. Ayrıca sos- giderilmesine katkı sağlamak için yeterli değil. İkincisi lokal işletmesi; Yapılan idari ve yapısal yal tesisimizde son zamanlarda yaptığımız değişikliklerle, yemek ve servis kalitesindeki çalışmalarla ve sportif yatırımlarla sunulan iyileşmeyle üyelerin tesisi kullanımı artmış, hizmetlerden piyasaya göre daha ekonomik bütçelerinde bu artış artı değer yararlanma olanağı bulunuyor. Bu nedenle olarak yansımıştır. Yatırımlardaki tek amacımız aylık sabit gelir elde ederek personel giyanışmanın içinde yer almalarını tüm mezunlarımızın aktif katılımını ve bu da- bekliyoruz. NİSAN

12 Dernekten Bu Yıl Neler ODTÜ Mezunları Derneği, her dönem yenilerini eklediği proje ve etkinlikleriyle üretken bir çalışma alanı; toplumsal duyarlılığı ile saygın konumunu gün be gün yenileyen bir fi kir önderi; hizmet kalitesi ile kullanıcı memnuniyetini giderek artıran bir tesis; kısaca yıllar geçtikçe gelişen ve güzelleşen bir yaşam alanı... Her yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl da Derneğimiz yeni etkinlikleri, üyelerimizin özverili çalışmaları ve aramıza yeni katılan üyelerimizle gelişimine devam etti, bir yıl daha büyüdü; güzelleşti... Bizim için, Derneğimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte attığımız her adımın anlamı büyüktü. Her bir adım, yeni bir kazanım, yeni bir deneyim oldu. Takdirle karşılanan gelişim çizgisiyle ODTÜ Mezunları Derneği, dernek çalışmalarıyla mezunlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma bir gelişim ve eğitim alanı yaratırken; tesiste yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla üyelerimize sunduğu hizmetin kalitesini de artırıyor. Her geçen gün daha iyiye ulaşmak için, içinden geçilen gelişim sürecini bilmek de, yeni çalışmalar yapmak kadar önemli. Bu düşünceyle, geçtiğimiz dönemden bu yana Derneğimizde el birliğiyle yaptığımız çalışmaları anımsatmak istedik. Her yaz başında yapılan Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliği ile etkinliklerine ara veren Derneğimiz, etkinlik katılımcılarının yerine yaz boyunca devam eden yaz kamplarıyla çocuklara ev sahipliği yapar. Geçtiğimiz yıl, yine şenliğin ardından etkinlik katılımcılarımızın ve üyelerimizin sohbetlerinin yerini çocuk sesleri aldığı günlerde, Haziran da gelişen toplumsal olaylarla birlikte, önceki yıllara göre daha hareketli bir yaz geçirdik. Türkiye nin çeşitli illerinde pek çok mahallede halkı bir araya getiren Gezi Forumları, Derneğimizde de ODTÜ lülerin ve mahalle halkının katılımıyla Çim Amfi de devam etti. Bu yıl da Mezunlar Günü nün akşamında Meuzunlar Gecesi ile Derneğimizde buluşan ODTÜ lüler, güzel bir Ankara akşamında serin ve ışıl ışıl Havuzbaşı nda sohbet etme olanağı buldular. Havuzbaşı ve Kır Düğünü alanlarında, bu yaz da birbirinden şık düğünlerle pek çok çift evliliğe adım attı. Gündüzleri yazı Ankara da geçirenlerin havuz keyfi, çocukların koşuşturmaları; akşamları püfür püfür Havuzbaşı yemekleri, yazlık sinema günlerini geri getiren 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

13 Dernekten Yaptık? Yıldızların Altında Film Şöleni ve Çim Amfi forumlarıyla yazı da dolu dolu geçiren Derneğimiz, Eylül geldiğinde yeni döneme hem yeni dönem etkinliklerinin hazırlıkları, hem de ağaç dikme etkinlikleriyle girdik. Derneğimizin önemli çalışmalarından biri olan ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı ile yine yüzlerce yeni ODTÜ lüye adım attıkları yeni hayatlarının başlangıcında yol gösterdik. AŞTİ de karşılanan öğrenciler, okuldaki kayıt masalarına kadar götürülürken, ODTÜ ile ilgili bilmeleri gereken bilgileri de edindiler. Kurulduğu günden bu yana toplumsal duyarlılığı, özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olan ODTÜ nün mezunları olarak, ODTÜ felsefesinin doğaya ve çevreye verdiği önemin simgesi olan ODTÜ ormanında düzenlediğimiz orman yürüyüşünde öğrencisiyle, mezunuyla, akademik ve idari personeliyle ODTÜ bileşenleri olarak bir kez daha bir araya geldik. Anadolu Bulvarı nın devamı niteliğindeki yolun ODTÜ arazisinden geçmesi ve burada bulunan ağaçlık alanın zarar görmesi konusundaki tartışmalar sürerken, 18 Ekim akşamı yapılan müdahaleyle tesisimizin arazisinin ODTÜ ormanı tarafına girildi. Bir gece yarısı başlayan çalışma tepki toplarken, ODTÜ, Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği ve Derneğimiz konuyla ilgili basın açıklamaları yaptılar. Düzenlenen ağaç dikme etkinliklerinde çeşitli sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütlerinden, üniversitelerden ve mezunlarımızdan gelen binlerce fi dan, yoğun ilgi ve katılımla, el birliği ile araziye dikildi. Yeni dönemle birlikte çalışma grupları ve kulüplerin de etkinlikleri başladı. ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlik dizisi, gündeme dair değerlendirmeleri konuk konuşmacılar eşliğinde yaparken, Enerji Komisyonumuz, düzenlediği enerji panelleriyle Türkiye nin enerji gündeminde önemli konuları tartışmaya devam diyor. ODTÜ Mezunları Derneği denince hemen akla gelen Edebiyat Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Sinema Kulübü ve Felsefe Kulübü de çalışmalarına yoğun ilgi ve katılımla sürdürüyor. Bu yıl kulüplerimizin arasına iki yeni kulüp katıldı: Koleksiyon Kulübü ve Gezi Kulübü. Şimdiye kadar Etkinlikler Komitesi tarafından düzenlenen gezilerimizle Safranbolu, Kızılcahamam, Işıkdağı gibi pek çok yeri görme, fotoğraflama olanağı bulduk; bundan böyle gezilerimiz Gezi Kulübü ile devam edecek. Keşan- NİSAN

14 Dernekten lı Ali Destanı ile büyük bir çıkış yapan ve tiyatro tarihi açısında çok önemli eserleri ardı ardına başarıyla sahneleyen Tiyatro Atölyemiz de Çavuş Musgrave in Dansı adlı eserin başarılı temsillerinin ardından, izleyicileri yeni oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Etkinlikler Komitemiz tarafından düzenlenen kurslar ve seminer programları ile hem çocuklar, hem yetişkinler için farklı ilgi alanları yaratan Derneğimiz, çocuklara bilimsel bilgiyi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlayan Bu Pazar Çocuklara etkinlik dizisi ile DNA dan robot yapımına yeni bilgiler edinmelerini sağlarken, çocukların vakit geçirmek istedikleri bir yer oldu. Bu yıl, resim ve heykel gibi sürekli kurslarımızın yanı sıra, evde peynir yapımı, evde şarap yapımı, çağdaş mutfak lezzetleri kursu, robot atölyesi ve sayamadığımız pek çok kurs programı ile farklı ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yaptık. Salonlarımız kurslarımız ve etkinliklerimizle dolarken, Vişnelik Restoran ın sınırsız hamsi geceleri yine döneme damgasını vurdu. Her yıl derneğimiz çalışanlarının bir araya gelerek güzel bir akşam geçirdiği, geleneksel hale gelen Personel Gecesi bu yıl da çok eğlenceliydi. Geçtiğimiz yıldan bu yana sportif faaliyetlerin arttığı, spor alanlarının daha verimli kullanıldığı tesisimiz, özellikle tenis ve eskrim alanında attığı adımlarla ödüllere de sahip oldu. Ve belki de spor alanında bu yılın en önemli adımı, 20 Aralık 2013 tarihinde törenle açılan ODTÜ Mezunları Derneği Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu oldu. Spor salonumuzun açılmasıyla birlikte, Derneğimiz çatısı altında yapılan spor çalışmalarının yanında basketbol çalışmalarına da hız verildi. Bursiyer sayısını her yıl arttırarak daha fazla ODTÜ öğrencisine destek olmayı hedefl eyen Derneğimiz, Burs ve Yardımlar Komitemizin yoğun çalışmaları sonucu bu yıl bursiyer sayısı 533 e yükseldi. Yılbaşı kutlamalarında ve Geleneksel Bahar Şenliği nde Burs ve Yardımlar Fonu yararına yapılan çekilişlerle daha fazla ODTÜ lüye elimizi uzatmak için çabalıyoruz. Derneğimizde çalışmalarına devam eden Türk Sanat Müziği Koromuz, Burs Fonu yararına verdiği konserlerle geçtiğimiz yıl da beğeni topladı. ODTÜ Mezunları Derneği olarak, yalnızca ODTÜ lü öğrencileri değil, toplumsal sorumluluğumuz gereği geleceği oluşturacak tüm öğrencileri önemsiyoruz. Bu düşüncelerle yola çıkarak, ODTÜ mezunları olarak Derneğimiz çatısı altında geliştirilen ve sürdürülen proje ile 25 Kasım 2012 de açı- 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

15 Dernekten lan ODTÜ Mezunları Ortaokulu eğitim öğretim devam ediyor. Ayrıca, Ankara Gönüllü Takımımız, Ankara nın çeşitli bölgelerinde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara eğitim desteği veriyor, onları kültürel ve kişisel gelişimini destekleyecek etkinliklerle buluşturuyor. Van da yaşanan depremin ardından Dernek olarak yürüttüğümüz kampanya ile toplanan yardımların Van a ulaştırılmasının ardından, geçtiğimiz yılsonu gerçekleşen giysi yardımıyla depremzedelerin yanında olduk. Tüm bu çalışmaların yanında, buraya yazamadığımız pek çok çalışmanın olduğunu, üyelerimizin özverili çalışmasıyla yüksek tempolu, canlı bir çalışma ortamını yakaladığımızı görmek bizi mutlu ediyor. Giderek gelişen ve güzelleşen tesisimiz, her geçen gün sayısı artan üyelerimiz için kendi ilgi alanlarına uygun pek çok etkinliği bulabilecekleri bir alan haline geliyor. Böylece, tesisimizi kullanan üye sayısı arttıkça, Derneğimizin üyeleri açısından birleştirici ve eğitici yönü ön plana çıkıyor. ODTÜ lüleri bir bütün yapan ODTÜ tarihinin canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması konusunu çok önemseyen Derneğimiz, bu tutumunu tüm çalışmalarına yansıtmaya devam ediyor. 2 Aralık Anma Törenleri, bu çalışmaların en önemlilerinden biri belki de. Bu çabanın göstergelerinden biri olarak, ODTÜ nün simgeleri arasında yerini almış mavi servis otobüslerinden biri artık Derneğimizin bahçesinde Biliyoruz ki, geçmişimizi ne kadar iyi bilir, geleceğe ne kadar doğru aktarırsak, güzel bir geleceğin oluşmasına o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Geçmişten geleni geleceğe aktarmak da, birbirimize ve Derneğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bu anlamda, hep birlikte yaptığımız çalışmaların verdiği manevi doyum, Derneğimizin her geçen gün gelişmesi ve güzelleşmesiyle artan üye memnuniyeti, bu amaçla gösterilen çabaların ödülü oluyor. Derneğimiz, hem toplum içinde fi kir önderi olarak kabul gören bir sivil toplum kuruluşu olarak, hem de sosyal ve kültürel etkinlikleriyle zamanı değerlendirme alanı olarak her geçen gün katkılarınızla güçleniyor. Tüm faaliyetlerimizde gönüllü çalışmalarıyla gücümüze güç katan üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. NİSAN

16 Dernekten Vişnelik te Havuz Keyfi İçin Geri Sayım Başladı! Ankara nın sıcak yaz günlerinde serinlemek, havuzun başında kitap okuyup sohbet ederek keyif yapmak için geri sayım başladı. Gelecek yazın hayalini kurmaya başladık, güneşli güzel günler, tiril tiril giysiler, eğlence Ama yazın tadını çıkarmak için bunaltıcı sıcağa keyifl i bir çözüm üretmeli; havuz belki de en iyisi. Her yaz olduğu gibi Vişnelik bu yaz da havuz kenarında sohbetler, kahkahalar ve çocuk cıvıltıları ile dolup taşmaya hazırlanıyor. Bu yıl başlayan uygulamayla, 2013 yılı ve önceki yıllara ait ödentilerini tamamlamış üyelerimiz, eşleri ve çocuklarıyla havuzu hafta içi ücretsiz kullanabilecek. Hem serinlemek hem eğlenmek için bu yaz sizi de Vişnelik e bekliyoruz 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

17 Kantin Sohbetleri Devam Ediyor Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından düzenlenen ve ilki geçen ay gerçekleşen Kantin Sohbetleri etkinlik dizisi, bu ay 15 Mart Cumartesi günü Yalıncak Salonu nda ODTÜ lüleri bir araya getirdi. Öğrencilik günlerinin en sıcak ortamını, yurt ve bölüm kantinlerini anımsatan bir ortamda bir araya gelen konuklar, bu ayın tartışma konusu Seçimler Süreci ve Sonrası konusunda fi kirlerini paylaştılar. Kolaylaştırıcılığını Mustafa Çobanoğlu nun yaptığı etkinlikte, seçim öncesi yapılan araştırmalar ve tahminler değerlendirilirken; seçim sürecinde kamuoyunun eğilimlerinin nasıl şekillenebileceği; seçim sürecinde ve sonrasında siyasi ve ekonomik koşulların nasıl etkileneceği tartışıldı.

18 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübümüz yine iki ilginç fi lme ev sahipliği yaptı geçen ayki toplantılarında. Katılımcıların severek izlediği fi lmlerden ilki Theo Angelopoulos un 1991 yapımı Leyleğin Geciken Adımı isimli eseri idi. Başrollerini Marcello Mastroianni ve Jeanne Moreau nun paylaştığı fi lmin konusunu kısaca paylaşmak isterim TV Muhabiri Alexandre, kaçak göçmenlerin durumu hakkında çekimler yapmak üzere, Türkiye -Yunanistan sınırında, Meriç Nehri tarafından bölünmüş uzak ve yalıtılmış bir kasabaya gider. Doğu Bloğunun çökmesiyle beraber artan göçmen akımı bu küçük ve kasvetli kasabayı Bekleme Salonu denen bir Araf haline getirmiştir. Batı ülkelerine sığınmacı olarak geçebilmeyi uman ve bu uğurda zor koşullara katlanmak zorunda kalan kaçaklar burada toplanmıştır. İçlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, Arnavutlar vs olan bu kaçaklar haklarında son karar verilene dek burada beklemektedirler. Alexandre, otel odasının balkonunda sigara içerken aşağıda yolda yürüyen ve kendisine tanıdık gelen bir adamı fark eder. Daha sonra ham fi lm kayıtlarında da aynı yüzü, eski bir vagonda sigara içerken yine dikkatini çeker. Yıllar önce, kariyerinin doruğunda, kendisini parlak bir gelecek beklerken, parlamentoda, yazdığı konuşmayı okumadan katlayıp cebine koyan ve Öyle zamanlar vardır ki, yağmurun gürültüsündeki musikiyi dinleyebilmek için susmasını bilmek gerekir diyerek politik sistemi eleştirerek görevinden istifa edip, güzel Fransız eşini ve yönetici sınıfa ait olmanın sağladığı bütün ayrıcalıkları terk ederek tamamen ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan ünlü politikacıdır bu; ya da Alexendre öyle sanmaktadır. Bütün ülkeyi derinden sarmış olan o skandal düzeyinde ani istifanın kahramanı, Tanrı nın bile unuttuğu kasabada, toplumun en alt katmanında yer alan bu talihsiz insanlar arasında ne yapmaktadır? Alexandre, resmi görevini ihmal edip, sokakta gördüğü ve o ünlü politikacıya benzettiği adamın izini sürmeye başlar. Leyleğin Geciken Adımı, sınırlar üzerine bir fi lmdi. Bazen Meriç nehri gibi coğrafi k, bazen kişinin taşıdığı ırksal özellikler gibi etnik, bazen sahip olduğu görüş kadar siyasal, bazen yaşadığı toplumdan öğrendiği değerler kadar kültürel sınırlar İnsanlığın kendi özgürlüğünü kısıtlayan ne kadar çok sınır varmış meğerse! Mart ayının ikinci fi lmi Japon Vakfı nın katkısı ile gösterilen Mutluluk Veren Ekmek isimli Yukiko Mishima nın yazıp yönettiği bir Japon fi lmi idi. Hokkaido da bulunan fırın - kafenin model alındığı sıcak, samimi bir fi lm izledik. Kafe sahibi ve müşterilerin günlük yaşamını, dört mevsim görüntüleri ve yemek görüntüleriyle süsleyerek anlatılmıştı. Tokyo dan Toya Gölü nün kenarına taşınarak konaklamalı fırın - kafeyi açan Mizushima (Yo Oizumi) ve Rie (Tomoyo Harada); kafelerine gelenleri güleryüzle ağırlarlarken, konuklarının sorunlarını aşmada yaptıkları lezzetli ekmekleri bölüşme olanağı sağlayarak yardımcı olduklarını gördük. Yaşamdan zevk almayan, hatta ümidi kesmiş olarak fırın - kafeye gelen konuklar hep mutlu ayrıldılar: Sevgilisi tarafından terk edilen genç kız, annesinin evi terk etmesi sonucu babası ile yaşamak zorunda kalan ve annesizliğe alışamayan öğrenci kız, çocuklarını yitiren ihtiyar çift Toya Gölü yakınında çekilen ve yılın dört mevsimini bizlere güzel görüntüler ve müzik eşliğinde sunan fi lm; izleyiciye, acıların paylaşarak azaldığını, paylaşımın da ekmeğini paylaşmak gibi küçük bir adımla başlayabileceğini hüzünlü bir tavır ile zihinlerimize işliyordu. 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 238

19 Dernekten Burs Komitesi nden ODTÜ MEZUNLARI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU NDAN BURS FONU YARARINA AKŞAM GÜNEŞİ KONSERİ BURS FONU YARARINA NAĞMEDEN GÖNÜLE-1 KONSERİ O DTÜ Mezunları Türk Müziği Koromuz, 31 Ocak Cuma günü, ODTÜ KKM de, ilk bölümü Hicaz makamında eserlerden oluşan fasıldan, ikinci bölümü ise Osman Nihat Akın eserlerinden oluşan Akşam Güneşi adlı bir konser ile izleyicilere müzikle dolu hoş bir akşam yaşattı. Seyre Daldık, Akşam Güneşi, Girdim Yârin Bahçesine, Körfezdeki Dalgın Suya Bir Bak Göreceksin, Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek mi Dersin, Göze mi Geldim Sen mi Unuttun, Yine Bu Yıl Ada Sensiz eserlerinin de seslendirildiği konserin sonunda, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet ŞAHİN ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Akyıldız a koroya verdikleri destek nedeniyle koro üyeleri tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi yılında kurulan ve o yıldan beri Derneğimiz bünyesinde çalışmalarına devam eden koro, bugüne kadar 16 farklı repertuar ile 24 konser vermiştir. Ankara da verdiği 16 konserin yanı sıra, 5 turne ile çeşitli kentlerde de konser veren koro, Sahilkent Belediyesi nin davetlisi olarak Finike de, Kadıköy Belediyesi nin davetlisi olarak İstanbul da, Kuzey Kıbrıs ODTÜ Kampusun- da, Gaziantep de ve Ayvalık Belediyesi nin davetlisi olarak Ayvalık da konserler vermiştir. ODTÜ mezunu ve mezun yakınlarından oluşan koroyu, kendisi de ODTÜ Fizik Bölümü mezunu olan, TRT Ankara Radyosu kanun sanatçısı Tahir AYDOĞDU çalıştırıyor. Koro konserleri Derneğimiz bünyesinde yer alan Burs Fonu yararına yapılıyor; konser bilet gelirlerinin tamamı, Burs Fonu na aktarılıyor. B urs Fonu yararına gerçekleştirilen Nağmeden Gönüle-1 adındaki etkinlikle 7 Mart Cuma günü şiir, sohbet ve musiki dolu bir akşam geçirdik. Divan Edebiyatı ve son dönem şiirlerinden çeşitli bestekârlarca bestelenmiş ve içinde GÜL kelimesinin işlendiği aşağıdaki eserlerin Prof. Dr. Yaşar Aydemir tarafından edebi, Prof. Dr. Ahmet İnam tarafından felsefi yorumu yapılan konserde, kanunda Tahir Aydoğdu, solist Hülya Aydoğdu, Yaylı Tanburda Bekir Güven, udda Jankat Eser yer aldı. Repertuar ise, Şevki Koro, 25 Mayıs Pazar akşamı ODTÜ KKM de ünlü besteci Avni ANIL ın eserlerinden oluşan bir konser vermek üzere, hazırlıklarını sürdürüyor. Konserde emeği geçen tüm koro üyelerine, ODTÜ KKM personeline, görev alan öğrencilerimiz Ahmet Güler, Şemsettin Cura ve Hasan Yılmaz a teşekkür ediyoruz. Bey in Hicaz şarkısı Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma, Hicaz makamında bir Rumeli türküsü Kırmızı gülün ali var ; Muhayyerkürdi makamında Nikoğos Ağa nın bir şarkısı Var mı hacet söyleyim ey gül-tenim, Muallim İsmail Hakkı Bey e ait Acemkürdi bir şarkı Fikrimin ince gülü, Nuri Halil Poyraz ın Muhayyer makamındaki şarkısı Sana gül gonca diyorlar, Münir Nureddin Selçuk un Rast karçesi Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül, bestesi Ahmet Rasim e ait Rast makamındaki şarkı Leb-i renginine bir gül konsun, bestesi İsmail Baha Sürelsan a ait Buselik makamındaki bir eser Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle den oluşuyordu. Şarkılarının yer aldığı konserin tüm geliri Burs Fonumuza aktarıldı. Emeği geçen herkese, yardımcı olan tüm personelimize ve görevli öğrencimiz Eda Sekmen e teşekkür ediyoruz. DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ MART AYI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ VE MEZUNLARIMIZ BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI ALİ CAVİT ÜN CE 76 İBRAHİM HALUK TÜRE AYSUN AYTAÇ ID 02 MEVLÜT AKDENİZ EE 06 ERCAN EROL CE 81 ÖZNUR AKCAKAYA MAN 07 ERTUĞRUL ERDİ CHE 79 FATMA TELEK MATH 81 SEFER CENGİZ ARCH 76 ES 86 SERAY KAYA METE 13 FERİDUN AKYÜZ ARCH 71 FERRUH BÜLENT BİNGÖL ARCH 71 ŞAFAK KOLAY CE 89 ME 93 ZEHRA KAYA HIST 90 GÜROL İPEK İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 8 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. ODTÜ DOSTLARI GÖKSUN ÜNGÜT KADRİYE BERRİN TEKİNER CUMHUR KUTLU CE 67 ANISINA FEYZA KUTLU SÜRÜCÜ CE 70 AYTEN SAN GÖKOĞLU ANISINA ŞULE GÖKOĞLU ADM 83 ALİ OYTUN GÖKHAN ANISINA ÇİĞDEM BERDİ GÖKHAN ARCH 71 ÇORBADA TUZ FONU BAĞIŞÇILARI HÜSEYİN KARAMAN UMUT ARTUK CAN PULAT ÖĞÜN ERDEM ARICI CEVDET UYGAR AKSOY BERK TAFTALI TUNCA ATAOĞLU KEMAL SİNECAN ODTÜMD OD TÜMD Ü BURS FONU HESAPLARI İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ HESAP IBAN:TR GARANTİ BANKASI MALTEPE ŞUBESİ HESAP IBAN:TR YAPI KREDİ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ IBAN: TR ODTÜLÜLER Ü Ü BÜLTENİ Ü İ 238 MURAT CAN ADABAĞ ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- EURO IBAN: TR İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ USD IBAN: TR ZİRAAT BANKASI ODTÜ ŞUBESİ- TL IBAN NO : TR

20 Dernekten OMD Oyuncuları ndan Yeni Oyun: Evham Dört yıldır bizleri birbirinden değerli eserlerle buluşturan OMD Oyuncuları, Nisan da Umut Uğur un Evham adlı oyunu Yücel Çelikler yönetiminde sahnelemeye hazırlanıyorlar. Yeni oyunlarını izleyici ile buluşturmadan önce, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? oyununu da tekrar sahnelenecek. OMD Oyuncuları, 1 Nisan Salı ve 4 Nisan Cuma günleri Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı?, 15 Nisan Salı ve 18 Nisan Cuma günleri ise Evham ile Devlet Tiyatroları 75. Yıl sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? Akdeniz Üniversitesi Şenliği nin kapanış oyunu olarak 20 Nisan da bir kez daha izleyici ile buluşacak. Evham ise ODTÜ Tiyatro Şenliği kapsamında sahnelenecek. İktidarın, gücünü elinde tutabilmesi için yarattığı sahte gündemi, bu gündemle oluşan kuruntuları sorgulayan Evham, günümüz dünyasını yeniden sorgulamanızı sağlayacak. Üç Kuruşluk Opera Rock Opera Yorumuyla Geliyor Nisan programı için provalarına devam eden OMD Oyuncuları, yeni oyunlar için de çalışma yapıyor. Derneğimiz Tiyatro Atölyesi nde Bertolt Brecht in Üç Kuruşluk Opera adlı oyununu rock opera formunda sahnelemek için çalışmalar devam ederken, John Hall ın İşbirlikçiler adlı oyununun çevirisi tamamlanarak provalarına başlandı. Her yıl ODTÜ mezunlarından ve üniversite öğrencilerinden yeni başvurularla büyüyen OMD Oyuncuları kadrosunda, erkek oyuncu ihtiyacı olduğu bilgisini veren Yücel Çelikler, ODTÜ mezunlarının ve ODTÜ öğrencilerinin yanı sıra, diğer üniversite öğrencilerini de aralarında görmek istediklerini dile getirdi. NİSAN

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Aralık 2012 Fotoğraf: Mesut Yılmaz Sevgili TEGV Dostları, Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2012 bizim için hızlı, benim için

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi

YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009. Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi. Çanakkale Kent Konseyi. Kadın Meclisi YIL:4 SAYI:25 ARALIK 2009 Çanakkale Kent Konseyi Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gençlik Meclisi Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Çanakkale Kent Konseyi / Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İsmi

Detaylı

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012

Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Eğitim Gönüllüleri Yayın Organıdır / Üç ayda bir yayımlanır / Eylül 2012 Fotoğraf: Dinçer Kayalı İçindekiler Sevgili TEGV Dostları, Bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. TEGV çocukları yine yaz tatilinde

Detaylı

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör.

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör. w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ H A F T A L I K İ L E T İ Ş İ M G A Z E T E S İ S A Y I : 4 3 3 5-1 1 E K İ M 2 0 0 7? KAMPUSTE NELER VAR? 6 Ekim Cumartesi

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

Üniversitenize hoş geldiniz!

Üniversitenize hoş geldiniz! Üniversitenize hoş geldiniz! Anadolu Üniversitesi Kayıttan Başlayarak Öğrencilerinin Yanında... Dünyanın mega üniversitelerinden birini ve bir öğrenci kenti olan Eskişehir i tercih ederek, geleceğiniz

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 150 mart 2006 odtülüler bülteni içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı:150 Mart 2006 Dernek

Detaylı

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti Metro tünel çalışması başladı SANCAKTEPE ÜSKÜDAR 24 dk! İstanbul un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistemlerin bir parçası olan Üsküdar Ümraniye - Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının tünel

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında ISSN: 2147-5601 Sayı 13 ARALIK 2014 Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında Kır Çiçeklerinin Yeni Yurdu ÇEK Ailesi Selanik te Cumhuriyet Bayramı Sevinci Öğrencilerimize ÇEK Tanıtım Toplantısı Bilim Serüvenine Yolculuk

Detaylı

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör EDİTÖRDEN Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Nisan ayında yayınına başladığımız ve üçer aylık dönemleri kapsayacak biçimde çıkarmayı planladığımız bültenin ikinci sayısı ile bir kez daha sizlerle buluşmanın

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri

Editör den. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan. Hıdır Yıldırım. Genel Basın Yayın Sekreteri Editör den hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarımızdan Eğitimciler Birliği Sendikası Haber Bülteni Sayı: 57 Yıl: 9 Kasım 2010 Yayın Türü : Yerel Süreli

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

i n d e k s 14-25 indeks ARALIK2010 kolejliler Kariyer Sina Uçkan 77 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86

i n d e k s 14-25 indeks ARALIK2010 kolejliler Kariyer Sina Uçkan 77 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86 indeks 5 5 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Metin Atamer 61 Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 86 14-25 BizimDünyamız 42 Moda Tasarım Gülşen BİG 64 34 Panoramik Bakış Prof. Dr. Ş. Teoman DURALI 67 46 Çocuk www.reha.com

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler!

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK!

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr ÜCRETSİZDİR NİSAN/2010 YIL:1 SAYI:4 Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! Tekin BİNGÖL: Çayyolu ilçe olmalı mı? Elbette olmalı. Çayyolu Ankara

Detaylı