Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma"

Transkript

1 Orijinal makale Yaşlılıkla İlgili Tutumların Değerlendirilmesi: Bursa'da 254 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Olgun GÖKTAŞ 1, Oğuz TEKİN 2, Timuçin AKKAŞ 3, Seyfettin Saim ŞENDİL 4 1 Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi, BURSA 2 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 3 Özel Sema Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İSTANBUL 4 Büyükçekmece Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü, İSTANBUL ÖZET Yaşlılık olayına yaklaşım, kişinin motivasyonunu etkiler. Bu konuda bir ölçek geliştirmeyi amaçladık yılında Bursa da 60 yaş ve üzeri 254 kişiye anket uyguladık. Faktörler; A-Yaşlanma İle İlgili Düşünceler, B- Ölüm Hakkında Düşünceler, C-Hayata Genel Bakış, D- Aile Statüsü, E-Hedef ve İdealler, F-Sosyal Durum idi. Tutumları 5 li Likert ölçeğiyle ölçtük. SPSS istatistik programında Yapısal geçerlilik için Güvenilirlik ve Faktör analizleri uyguladık. Multifaktöryel analizleri Spearman Korelasyon yöntemi ile yaptık. Çalışmaya 171 erkek (72,6±7,9), 83 kadın(72,7± 8,4) katıldı. Güvenilirlik analizinde, başlangıçtaki 60 soru 21 e düştü ve 5 faktör altında toplandı (Yaşlanma ile İlgili Düşünceler, Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler, Sosyal Durum). Genel güvenilirliğin 0,891 olduğu görüldü (Yüksek Derecede Güvenilir). Ölçeğe Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği ismini verdik. Ortalama faktör skorlarını hesapladık ve persantil tablosu hazırladık. Yaşlanma ile İlgili Düşünceler ile Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında pozitif korelasyonlar mevcuttu. Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler ile Aile Statüsü, Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında, Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler ve Sosyal Durum arasında ek korelasyonlar saptadık. Yaşlılıkla ilgili değişik tutumları belirleyen Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği gelecekteki çalışmalara ışık tutacaktır. Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, tutum, hayata bakış ABSTRACT Evaluation of attitudes against elderly; a pilot study in Bursa on 254 subjects Approach to the elderly, effects the motivation of someone. We aimed to develop a scale in this topic. We applied a questionnaire on 254 elder subjects (60 yrs and older) in Bursa, within Factors were; A- Thoughts about Elderly, B-Thoughts about Death, C- Outlook to Life Generally, D-Family Status, E-Aims and Ideas, F-Social Status. We measured the answers with five-fold Likert type scale. We applied Reliability and Factor analyses for evaluation of Structural validity. We performed Spearman Correlation for multi-factorial analyses. 171 male(72.6±7.9) and 83 female (72.7±8.4) elderly people took part in this study. Initial 60 sentences were decreased to 21 and gathered under 5 factors (Thoughts about Elderly, Thoughts about Life and Death, Family Status, Social Status, Aims and Ideas) in the reliability analysis. General reliability of scale was (High degree) in this time. We called this scale as Fatih-Bursa Scale of Attitudes Against Elderly. We calculated mean factor scores and prepared a percentile table. We observed positive correlations between Thoughts about Elderly and Thoughts about Life and Death, Family Status, Social Status, Aims and Ideas as well. Further correlations between Thoughts about Life and Death and Family Status, Social Status, Aims and Ideas, between Family Status and Social Status, Aims and Ideas were also detected. Fatih-Bursa Scale of Attitudes Against Elderly which may detect different attitudes against elderly, will throw light on the studies in the future. Key Words: Elderly, attitude, outlook to life GİRİŞ Aile hekimliğinin odak noktalarından birisi yaşlılardır. Yaşlının bakımı, daha çok fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi ve artırılması üzerine yoğunlaşır. Yaşlının fonksiyon durumu; yetenekleri, motivasyon durumu ve çeşitli fırsatlardan etkilenir 1,2. Bu sebeple motivasyon yaşlı bakımında önemli bir yer tutar. Motivasyon dediğimiz zaman, kişiyi aksiyon göstermeye iten etken veya stimulusu kastederiz. Hastalık ve sağlık durumunda motivasyon çok önemli bir konsepttir. Motivasyon, çok açılımlı bir faktördür ve pek çok faktörden etkilenir. Bunlar arasında inançlar, ihtiyaçlar, bedeller, psikolojik yapı, ödüller, iç ve dış etkenler sayılabilir. İç faktörler arasında mental durum, duyu değişiklikleri, ilaçların etkileri, beslenme durumu sayılabilir. Dış faktörler dediğimizde ise sosyal destek, çevreden gelen uyarılar, finans durumu, çeşitli inanışlar, kişinin toplumda oynadığı rol aklımıza gelir 3. Aile Hekimliğinde kişinin çeşitli tutumları, hedefleri, sosyal çevresini de hesaba katan kültürel ve varoluşçu bir anlayışla inceleyen holistik yaklaşım 160

2 önemli bir yer tutar 4. Biyopsikososyal yaklaşım da denilen bu anlayışta biyolojik faktörler, genetik ve çevresel faktörler olabilir. Psikolojik faktörler arasında affektif, kognitif faktörler ve davranışlar sayılabilir. Aile, iş ortamı gibi faktörler de sosyal faktörler arasındadır 5. Yaşlının motivasyonunu etkileyebileceğini düşündüğümüz önemli bir faktör de yaşlılık olayına, hayat ve ölüm olaylarına karşı kişinin yaklaşımıdır. Bu aynı zamanda yaşlının uyum durumunu da belirler. Biz bu çalışmamızda yaşlı grubunda sosyal çevre ve hedefler bağlamında yaşlılığa yaklaşım, hayata bakış konusunda yapılacak olan rehberlik çalışmalarına ışık tutmak üzere bir ölçek geliştirmeyi amaçladık. MATERYAL VE METOT Çalışmamızda anket yöntemi uyguladık. Yaşlılık Dönemi Genel Sağlık Problemlerini Araştırma Projesi kapsamında 2008 yılında Bursa da 60 yaş ve üzeri 254 yaşlı kişiye pilot test uyguladık. Böylece, yaşlı kişilerin yaşlılıkla ilgili tutumlarını belirleyici bir ölçek geliştirmeyi amaçladık. Çalışma için etik kurul kararı alındı. Önce, yaşlılıkla ilgili anket faktörlerini tespit ettik (Tablo 1). (A-Yaşlanma ile ilgili düşünceler, B- Ölüm Hakkında Düşünceler, C-Hayata Genel Bakış, D-Aile Statüsü E-Hedef ve İdealler F-Sosyal Durum). Her bir faktörle ilgili, faktörle olumlu ve olumsuz yönde 10 adet tutum cümlesi tasarladık. Cevapları 5 li Likert tipi ölçekle ölçtük (I.Hiç katılmıyorum II.Katılmıyorum III.Kararsızım IV.Biraz katılıyorum V.Kesinlikle katılıyorum). Faktörle olumsuz yönde olan cümlelerin skorlamasını 6 dan çıkararak yaptık 6. Pilot Test olarak, kullanacağımız 60 soruluk anket taslağının içerik ve kapsam yönünden geçerliliği 3 uzmanın görüşü alınarak araştırıldı 7. Daha sonra anketi 254 kişiye uyguladık, sonuçları SPSS istatistik programına girdik 8. Tablo 1.Yaşlılıkla İlgili Tutum Anketi A Yaşlanma ile ilgili düşünceler 1.Yaşlanma, hayatın normal bir sürecidir 7.Yaşlılık, elden ayaktan düşme dönemidir * 13.Yaşlanma, hayatın meyvelerini toplama dönemidir 19.Yaşlanmayı hiç kabullenemiyorum * 25.Yaşlılık, insanlara muhtaç olmak demektir * 31.Yaşlılık, ikinci bahardır 37.İnsan yaşlanmadan bazı şeyleri anlayamaz 43.Yaş yetmiş, iş bitmiş * 49.Yaşlanmasaydım hayatımda bir dönem eksik kalacaktı 55.Yaşlılık, hayatın güzel geçmişse güzeldir B Ölüm hakkında düşünceler 2.Ölüm, her şeyin sona ermesidir * 8.Ölüm, başka bir hayata açılan kapıdır 14.Ölüm, dostlara kavuşmak demektir 20.Ölüm korkulacak bir şeydir * 26.Ölmek, yeniden var olmak demektir 32.Ölmek, çiçeğin bir daha hiç açmayacak şekilde solması demektir * 38.Ölmek, sonuçları itibari ile güzeldir 44.Ölmek, tamamen yok olmaktır * 50.Ölmek, bir tür yer değiştirmektir 56.Ölüm, kaçınılmaz bir sondur * C Hayata genel bakış 3.Genelde hayata olumlu bakarım 9.Hayat ağır bir yüktür * 15.Yaşamaktan zevk alırım 21.Hayat çekilmez bir şeydir * 27.Dünya hayatı bir tarlaya ekin ekmek gibidir 33.İnsanlar ayaklarından zincirli mahkum gibidir * 39.Hayat insanları öğüten değirmen gibidir * 45.İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider * 51.Genel olarak pozitif bir insanım 57.Problemli bir kişiliğim vardır * D Aile statüsü 4.Aile ortamım çok iyidir 10.Çocuklarım beni sık sık arar sorar 16.Aile ortamı olarak kendimi çok yalnız hissediyorum * 22.Çocuklarım beni hiç aramıyor * 28.Kendimi terk edilmiş hissediyorum * 34.Yakınlarımla birlikte mutlu bir hayat yaşıyorum 40.Aile içindeki pozisyonum çok iyidir 46.Yaşlı olduğum için yakınlarım beni istemiyor * 52.Aile içinde istenmeyen bir kişiyim * 58.Aile içinde popüler bir kişiyim E Hedef ve idealler 5.İnsan topluma hizmet etmelidir 11.İdealler hayat katar 17.Gününü gün etmek ve yarını düşünmemek gerekir * 23.Hayattan her hangi bir beklentim yok * 29.İnsanlığa hizmet edebilmek en büyük idealimdir 35.Hayatta herhangi bir hedefi olmayan insan ölü gibidir 41.Yaşamdan anladığım, ilerisini düşünmeden mevcut anı yaşamaktır * 47.Toplumun beklentileri beni pek fazla ilgilendirmez * 53.İnsanlığa hizmet etmek gerekli bir şey değildir * 59.İdeal sahibi olmak, insan olmanın gereğidir F Sosyal durum 6.İyi bir sosyal çevrem vardır 12.Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım * 18.Çevremden her zaman sosyal destek alıyorum 24.Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum * 30.Başım sıkışsa çalacak kapım yok * 36.Şu zamanda, ölsen kimse cenazeni bile kaldırmaz * 42.Arkadaş çevrem bana hep destek olur 48.Sosyal çevreme çok şey borçluyum 54.Sosyal çevremi hiç sevmiyorum * 60.Sosyal çevrem, benim için önemli bir faktördür Not: Sonlarında * işaretli olan soruların skorunu 6 dan çıkararak puanladık. İstatistiksel Analiz Yapısal Geçerlilik araştırması için ankete Faktör analizi yöntemi uyguladık. Başlangıçtaki 60 tutum cümlesine Güven Analizi uyguladık 9. Güvenirliği azaltan cümleleri anketten çıkarttık ve geriye kalan 21 tutum cümlesine SPSS programında Faktör analizi (Varimax yöntemi) yaptık 10. Böylece, tarafımızdan faktörlerle ilgili olduğu öngörülen cümlelerin cevaplayanlar tarafından bu faktörlerle ilgili olarak algılanma durumunu istatistiksel olarak analiz ettik. Bu şekilde 21 cümleyi 5 161

3 faktör altında topladık. Gereksiz bilgiyi dışlamak için 0,4 altında olan Faktör yüklerini suprese ettik. Ölçeğin faktör skorlarının Multifaktöryel analizlerini Spearman korelasyon yöntemi ile yaptık. 0,05 den düşük olan p değerlerini istatistiksel olarak anlamlı kabul ettik. SONUÇLAR Çalışmaya 171 erkek, 83 kadın yaşlı katıldı. Yaş ortalamaları (Erkek: 72,6±7,9 ve Kadın: 72,7±8,4) idi. Verileri SPSS istatistik paket programına girerek Faktör ve Güvenilirlik analizlerini uygulamayı düşündük (Tablo 2). Başlangıçtaki 60 soru, güvenilirliği azaltan cümleler silindikten sonra 21 e düştü. Bu 21 tutum cümlesini 5 faktör altında topladık. Tablo 2. Yaşlılıkla İlgili Tutum Anketi Faktör Analizi Tablosu [SPSS programı Faktör Analizi (Varimax yöntemi) ile elde edilmiştir] Component T46D 0,788 T28D 0,767 T52D 0,720 T12D(F) 0,622 T24D(F) 0,468 T16D 0,463 T17E 0,725 T41E 0,707 T47E 0,667 T23E 0,488 0,418 T32B 0,797 T44B 0,691 T2B 0,646 T45B(C) 0,613 T57F(C) 0,726 T54F 0,715 T22F(D) 0,554 T36F 0,528 T7A 0,741 T25A 0,722 T9A(C) 0,682 (T=Tutum Cümlesi, rakamlar soru numaraları, Harfler tutum cümlelerinin ait olduğu Faktörlerdir) Faktör analizi sonuçlarına göre, ilk önce F- SOSYAL DURUM faktörü ile ilgili gördüğümüz 12 (Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım) ve 24 numaralı tutum cümlelerinin (Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum) ankete katılanlar tarafından D-AİLE STATÜSÜ faktörü ile ilgili görüldüğü, başlangıçta C-HAYATA BAKIŞ ve D- AİLE STATÜSÜ faktörü altında öngördüğümüz 57 (Problemli bir kişiliğim vardır) ve 22 numaralı tutum cümlelerinin (Çocuklarım beni hiç aramıyor), katılımcılar tarafından F-SOSYAL DURUM ile ilgili görüldüğü, C-HAYATA BAKIŞ faktörü altında öngördüğümüz 9 numaralı tutum cümlesinin (Hayat ağır bir yüktür) katılımcılar tarafından A- YAŞLANMA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER faktörü ile ilgili görüldüğünü gözledik. Başlangıçta C-HAYATA BAKIŞ faktörü altında öngördüğümüz 45 numaralı tutum cümlesinin (İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider) katılanlar tarafından B- ÖLÜM HAKKINDA DÜŞÜNCELER faktörü ile ilgili görüldüğünü saptadık, yeni oluşan faktöre B1- YAŞAM VE ÖLÜM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER ismini verdik. Güvenirliği azaltan cümleler çıkarıldıktan sonra sorular Faktör analizinde 5 faktör altında toplandılar. Bu cümlelere toplu olarak güvenirlik analizi uyguladık. Bu aşamada anketin genel güvenirliğinin 0,891 olduğu görüldü (Tablo 3). Bu değerlere göre ölçeğin Yüksek Derecede güvenilir olduğuna kanaat getirdik. Elde ettiğimiz ölçeğe Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği ismini verdik (Tablo 4). Tablo 3. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Tablosu (SPSS programı Reliability (Güvenilirlik) Analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir) Güvenilirlik İstatistiği Cronbach's Alpha N of s 0, Scale Mean if Scale Variance if -Total Statistics Corrected -Total Correlation Cronbach's Alpha if T2 61,08 271,792 0,402 0,888 T7 61,00 272,399 0,424 0,888 T9 60,97 272,541 0,423 0,888 T12 60,32 270,710 0,411 0,888 T16 60,04 257,635 0,656 0,881 T17 59,74 266,586 0,495 0,886 T22 59,68 269,737 0,419 0,888 T23 60,04 259,592 0,622 0,882 T24 60,08 259,124 0,641 0,881 T25 60,63 267,840 0,472 0,887 T28 59,74 257,535 0,669 0,880 T32 60,98 268,679 0,490 0,886 T36 59,61 271,376 0,400 0,889 T41 60,19 264,436 0,549 0,884 T44 60,30 266,805 0,472 0,887 T45 60,88 274,376 0,423 0,888 T46 59,63 264,139 0,591 0,883 T47 59,96 267,738 0,470 0,887 T52 59,28 267,230 0,572 0,884 T54 59,22 270,876 0,525 0,885 T57 59,39 279,053 0,315 0,890 Ölçeğin faktör skorlarını belirledik. (Yaşlanma İle İlgili Düşünceler, Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler, Aile Statüsü, Hedef ve İdealler, Sosyal Durum, faktörlerinin herkes için ortalama skorunu hesapladık). Bunların topluca persantil değerlerini tablo halinde belirttik (Tablo 5). Böylece kişi bazında faktör skorunun kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığı belirlenebilir. Faktörlerin skorları arasında muhtemel korelasyon ilişkilerini araştırdık. 162

4 Yaşlanma ile İlgili Düşünceler ile Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler (r=0,394 p<0,001), Aile Statüsü (r=0,469 p<0,001), Hedef ve İdealler (r=0,361 p<0,001) ve Sosyal Durum (r=0,332 p<0,001) skorları arasında pozitif yönde korelasyonlar mevcuttu. Ayrıca Yaşam ve Ölümle İlgili Düşünceler ile Aile Statüsü (r=0,411 p<0,001), Hedef ve İdealler (r=0,513 p<0.001) ve Sosyal Durum (r=0,247 p<0,001) skorları arsında pozitif korelasyonlar saptadık. Bunlardan başka Aile Statüsü ile Hedef ve İdealler (r=0,548 p<0,001) ve Sosyal Durum (r=0,587 p<0,001) arasında da ek pozitif korelasyonlar saptadık. Tablo 4. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği A-YAŞLANMA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 7.Yaşlılık, elden ayaktan düşme dönemidir * 9.Hayat ağır bir yüktür * 25.Yaşlılık, insanlara muhtaç olmak demektir * B-YAŞAM VE ÖLÜMLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 2.Ölüm, her şeyin sona ermesidir * 32.Ölmek, çiçeğin bir daha hiç açmayacak şekilde solması demektir * 44.Ölmek, tamamen yok olmaktır * 45.İnsanlar hayata dolu başlar ve tükenişe doğru gider * C-AİLE STATÜSÜ 12.Sosyal olarak yalnız ve kendi başıma bir insanım * 16.Aile ortamı olarak kendimi çok yalnız hissediyorum * 24.Kendimi sosyal olarak yalnız hissediyorum * 28.Kendimi terk edilmiş hissediyorum * 46.Yaşlı olduğum için yakınlarım beni istemiyor * 52.Aile içinde istenmeyen bir kişiyim * D-HEDEF VE İDEALLER 17.Gününü gün etmek ve yarını düşünmemek gerekir * 23.Hayattan her hangi bir beklentim yok * 41.Yaşamdan anladığım, ilerisini düşünmeden mevcut anı yaşamaktır * 47.Toplumun beklentileri beni pek fazla ilgilendirmez * E-SOSYAL DURUM 22.Çocuklarım beni hiç aramıyor * 36.Şu zamanda, Ölsen kimse cenazeni bile kaldırmaz * 54.Sosyal çevremi hiç sevmiyorum * 57.Problemli bir kişiliğim vardır * Not: Sonlarında * işareti olan soruların skorunu 6 dan çıkararak puanlayınız TARTIŞMA Çalışmamızda, yaşlılıkla ilgili tutumlar 5 faktör grubunda ele alınmıştır. Her bir kişi için persantil skorlaması kullanılarak, alınan puanların hangi persantilde değerlendirileceği belirlenebilir. Düşük skor alan faktörler kişide ele alınıp verilecek olan terapi, rehberlik, sosyal çalışma, koruyucu uygulamalar bu bağlamda yönlendirilebilir. Yaşlılıkla ilgili düşünceler, diğer tüm faktörlerle olumlu yönde ilişkili idi. Aynı şekilde, yaşam ve ölümle ilgili düşünceler de diğer tüm faktörlerle pozitif ilişkili idi. Yaşlılığa uyumu gösteren bu faktörlerde daha da fazla iyileşme yönünde yapılacak çalışmalarda aile statüsü, sosyal durum, hedef ve ideallerde yapılacak rehberlik ve iyileştirici çalışmaların etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum ayrıca yaşlının motivasyonunu artırıcı yönde etki yapacaktır. Yaşlıdaki çeşitli fonksiyonların motivasyondan etkilendiği hatırlanırsa 1 bu çalışmalar ayrıca yaşlının fonksiyonlarını ve dolayısı ile yaşlının bakımını olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer nokta ise bu faktörlerin ortalamalarının diğer faktörlerden daha düşük olması idi. Bunun yaşlılık ve yaşamın sonu ile ilgili toplumdaki çeşitli olumsuz düşüncelerden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu noktada, çeşitli kognitif yaklaşımların meseleyi değişik yönlerden ele almada ve geniş perspektif değerlendirmede yararlı olacağı varsayılabilir. Örnek olarak, spiritüel boyutta yaşamın ölümle sona ermeyen, sadece şekil değiştirerek değişik bir şekilde sürdüğünü belirten fikirlerden istifade edilebilir. Ayrıca yaşlanmanın sadece olumsuz yönlerine değil torun sahibi olmak, çeşitli meşakkatlerden kurtularak bir anlamda rahata ermek, hayatta tecrübe sahibi olup olayları daha iyi değerlendirebilmek gibi olumlu yönlerine vurgu yapan fikir ve eserlerden yararlanılabilir ve bu yönde çeşitli rehberlik hizmetleri, çeşitli projeler geliştirilebilir. Aile statüsünün de diğer tüm faktörlerle olan ilişkileri ilginç bir diğer noktadır. Yaşlının ailesi ile ilgili rehberlik çalışmalarında buna dayanarak kişiye ve aileye hedef ve ideal kazandırma, yaşlılık, yaşam ve ölüm olayına bakışı, sosyal statüyü düzeltici yönde yapılacak olan çalışmalarla hem aile statüsünün hem de yaşlı bakımının düzelebileceğini düşünmekteyiz. Yaşlının aile içindeki konumunu düzeltici çalışmalarda çeşitli kaynaklardan istifade edilebilir. Bunlar arasında kültürümüzde önemli bir yer tutan Cennet Annelerin Ayağı Altındadır ve Beli Bükülmüş Yaşlılarınız Olmasa İdi Belalar Üzerinize Sel Gibi Gelirdi şeklindeki görüşler güzel örneklerdir. Böylece yaşlıların aile içinde bir yük olarak değil de değeri ölçülemeyecek derecede yüksek olan varlıklar olarak görülmesi sağlanmış olacaktır. Hedef ve ideallerin de diğer tüm faktörlerle olumlu yönde ilişkisi vardı ve çalışmanın can alıcı noktalarından birisini teşkil ediyordu. Hedef ve ideallerin etkisi 11 diğer başka çalışmalarda da ele alınmış ve çeşitli sosyal faktörler üzerindeki etkisi vurgulanmıştı. Bu çalışmada da benzer bir durumu görmekteyiz. Yaşlı yönünden baktığımızda hedef ve ideallerin kısa ömürle sınırlı olmayarak o ana kadar yapılanlar ve geri kalan zamanda yapılması planlananlar olarak ele alınması uygun olur. Yaşlının o ana kadar yapabildiklerini olumlu anlamda gözden geçirebilmesinde, gençlik döneminden itibaren bu yönde verilecek olan rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetlerinin büyük tesiri olacaktır. 163

5 Tablo 5. Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği Faktör Skorlarının Persantilleri Yaşlılıkla İlgili Yaşam ve Ölümle Aile Hedef ve Düşünceler İlgili Düşünceler Statüsü İdealler Sosyal Durum Sayı Ortalama 2,2730 2,3278 3,2887 3,1565 3,6624 Standart Sapma(S.S.) 1, , , ,14914,96169 Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Maksimum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Persantiller 10 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000 2, ,0000 1,5000 2,1667 2,0000 2, ,3333 1,5000 2,6667 2,2500 3, ,6667 1,7500 3,1667 2,7500 3, ,0000 2,0000 3,5000 3,5000 3, ,3333 2,2500 3,6667 3,7500 4, ,6667 2,7500 4,0000 4,0000 4, ,3333 3,2500 4,1667 4,2500 4, ,0000 4,0000 4,6667 4,5000 5,0000 Gençlik döneminin verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi bu açıdan çok önemlidir. Ancak sadece bu açıdan değil geri kalan zaman içinde umutlu bir şekilde planların yapılması yaşlı açısından işin bir diğer önemli boyutudur. Gerçekçi yaklaşımlarla bu çözülebilir. Böylece hayattan hiçbir beklentisi olmayan Ununu elemiş, eleğini duvara asmış kişiler yerine her anını dolu dolu yaşayan, yaşının gerçeklerine uygun işlerle (Kitap okuma, yazma, fikir üretme, spiritüel faaliyetlerde bulunma vb) ömrünü bereketlendiren verimli kişiler haline gelinebilir. Bu durum da yaşlı bakımında olumlu yansımalara netice verecektir. Sosyal durum faktörünün de diğer faktörlerle olumlu ilişki içinde olduğu dikkat çekmektedir. Yaşlının ailesi yanı sıra içinde bulunduğu, kendisine özel sosyal yaşamı bu noktada gözden geçirilmelidir. Arkadaş çevresi, komşular vb. sosyal çevre yaşlı bakım hizmetlerinde ihmal edilmemesi gereken bir noktadır 3. Bu açıdan, sosyal faaliyetlerin desteklenmesi önemlidir. Çeşitli sosyal aktiviteler (Sohbetler, toplu geziler, konferanslar vb) yaşlıya uygun bir şekilde düzenlenebilir. Aynı yaştaki kişilerle ortak fikir platformları kurulabilir. Böylece paylaşım artırılabilir. Sonuç olarak, yaşlılıkla ilgili değişik tutumların belirlenmesi bu konudaki koruyucu ve bakım veren hizmetler ile psikososyal çalışmalara ışık tutacaktır. Bu konuda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan Fatih-Bursa Yaşlılıkla İlgili Tutum Ölçeği, gelecekteki çeşitli bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır. REFERANSLAR 1. Gerald J. Jogerst, Jason K. Wilbur. Care of the Elderly. In: Rakel (Ed): Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 7. Saunders, Philadelphia, 2007, pp Glickstein J: Motivation in geriatric rehabilitation. Focus Geriatr Care Rehabil 1990;3 : Reuben DB, Solomon DH: Assessment in geriatrics of caveats and names. J Am Geriatr Soc 1989;37: Syed M. Ahmed, Jeanne P. Lemkau. Psychosocial Influences on Health. In: Rakel (Ed): Textbook of Family Medicine, 7th ed. Chapter 4. Saunders, Philadelphia 2007; pp Engel GL: The need for medical model: A challenge for biomedicine. Science 1977;196: Tekin O, Özkara A ve ark Yaş öğrencilerde sosyal eğilimler anketi. Baş T. ANKET, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003; Trochim W. The Research Methods Knowledge Base, 2nd ed: Cornell Custom Publishing, Cornell University, Ithaca, New York, Available from: URL: 8. Özdamar K. Biyoistatistik. In: Tıp Biyoloji Eczacılık ve Diş Hekimliği Öğrencileri için SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2001; Özdamar K. Güvenilirlik ve Soru Analizi. In: Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Bölüm 19. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2002; Özdamar K. Faktör Analizi. In: Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi. Bölüm 9. Kaan Kitabevi, Eskişehir 2004; Tekin O, Göktaş O. Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi; 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma. Yeni Tıp Dergisi 2009;26(3) Available from: URL: pdf/4_toplumda_sosyal_ 148_152.pdf Yazışma adresi: Dr. Olgun GÖKTAŞ Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi, BURSA Yazının geldiği tarih : Yayına kabul tarihi :

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma

Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Orijinal makale Toplumda Sosyal Eğilimlerin Değerlendirilmesi- 270 Kişi Üzerinde Pilot Çalışma Oğuz TEKİN 1, Olgun GÖKTAŞ 2 1 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA 2 Bursa

Detaylı

Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Üniversiteye Başlayacak Olan Gençlerin Fakülteye Yönelim Tutumlarının İncelenmesi; Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ARAŞTIRMA MAKALESİ Olgun Göktaş¹ Oğuz Tekin² İsmail Arslan 3 Mustafa Oğulluk 4 Zehra Aktürk Oğulluk 3 Erkan Kıbrıslı 5 ¹Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Görükle Kampüsü, Bursa ²Keçiören Eğitim

Detaylı

Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma

Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 79-84 Ya am n Güçlüklerine Kar Tutumlar n De erlendirilmesi-bursa da 298 Ki i Üzerinde Pilot Çal ma O uz TEK 1, Olgun GÖKTA 2, Sevsen CEBEC 1 1 Fatih Üniversitesi

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics

PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics PSK 510 Research Methods and Advanced Statistics Lecture 09: PCA and FA Doğan Kökdemir, PhD http://www.kokdemir.info dogan@kokdemir.info 1 İstatistik Las Meninas - Picasso 2 Gerçek Las Meninas - Diego

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) Parametrik Olmayan Testler Binom Testi SPSS Ders Notları III (3 Mayıs 2012) Soru 1: Öğrencilerin okul

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Turkish version LK.1.0 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version DİZ İNCİNME VE OSTEOARTRİT SONUÇ

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma)

11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) Yeni Tıp Dergisi 2007;24: 198- Orijinal makale 11-20 Ya Ö rencilerde Sosyal E ilimler Anketi (308 Ö renci Üzerinde Pilot Çal ma) O uz TEK 1, Adem ÖZKARA 1, Sevsen CEBEC 1, Bünyamin I IK 1, Ferat ÇATAL

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea

Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Medical Journal of Western Black Sea 1 (2017) 52-57 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Medical Journal of Western Black Sea Araştırma Makalesi Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Kurulları Geribildirim

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE FARKLI BİR YAKLAŞIM Kelime Tabanlı Ölçekler ile Gülenyüz Ölçeklerin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi Kara Harp Okulu Kara Harp

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 www.asead.com ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ 1 Doç.

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Mehmet GÜLLÜ* Mehmet Akif YÜCEKAYA**, 1 *İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,Türkiye **İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4 ARAŞTIRMA MAKALESİ Meryem Heybet 1 Oğuz Tekin 2 Rabia Kahveci 1 Eyup Ruşen Heybet 3 Gülsüm Yarloğlueş 1 İrfan Şencan 1 İsmail Kasım 1 Adem Özkara 4 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARI Kadavradan bulunan organların, bekleme listelerinin ihtiyacını karşılamaktan giderek uzaklaşması

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ

1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ İÇERİK ANALİZİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya 1998-2001 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVLARI NDA ÇIKAN BİYOLOJİ SORULARININ

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin Türk Hava Yollarından bekledikleri hizmet kalitesi arasında fark olup olmadığını

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ PİYASANIN NABZI ENDEKSİ Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda yıl geride kaldı. Bu yıllık süreçte uluslararası ekonomik ilişkiler, makroekonomik

Detaylı

Likert Tipi Ölçeklere Farklı Bir Yaklaşım: Gülen Yüz Ölçeği (Smiley Face Scale) ile Kelime Tabanlı Ölçek Tiplerinin Karşılaştırılması

Likert Tipi Ölçeklere Farklı Bir Yaklaşım: Gülen Yüz Ölçeği (Smiley Face Scale) ile Kelime Tabanlı Ölçek Tiplerinin Karşılaştırılması Likert Tipi Ölçeklere Farklı Bir Yaklaşım: Gülen Yüz Ölçeği (Smiley Face Scale ile Kelime Tabanlı Ölçek Tiplerinin Karşılaştırılması Kemal KURŞUN Dr. Hakan BAYRAMLIK Arş. Gör. Orhan ÇİMENCİ Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XV, Sayı: 1, 2002 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ANABİLİM DALINDA UYGULANAN GİRİŞ ÖZEL YETENEK SINAVINDAKİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Dış Ticaret Beklenti Anketi 217 1. Çeyrek Dönemi Beklentilerine İlişkin Genel Değerlendirmeler 9 Ocak 217 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü DIŞ TİCARET BEKLENTİ

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL HİZMET GEREKSİNİMLERi VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM DİYALİZ TEKNİKERİ SEMA KAYA Kronik böbrek yetmezliği; hastalarda ruhsal, psikososyal ve ekonomik sorunlara yol açması sosyal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Araştırma Yöntemleri II (PR 216) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri II (PR 216) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri II (PR 216) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri II PR 216 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Araştırma

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM. DR MERAL AKBıYıK

NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM. DR MERAL AKBıYıK NE YAPARSAM YAPAYıM BEN BİR BAĞıMLıYıM DR MERAL AKBıYıK STİGMA Yunan kölelerin özgür insanlardan ayırmaya yarayan işaretlerdir. Bu kişilerin sosyal statüsünü belirtirlerdi Daha değersiz olduklarını vurgulardı

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR

DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR DOKTORLAR MASKE TAKMIYOR Esra Kökdemir¹, Ertuğrul Güçlü², Aziz Öğütlü², Oğuz Karabay², Hasan Çetin Ekerbiçer³, Mustafa Baran İnci³, Ünal Erkorkmaz⁴ ¹Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enfeksiyon

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Deneysel Dizaynlar. İçsel ve Dışsal Geçerlilik

Deneysel Dizaynlar. İçsel ve Dışsal Geçerlilik Deneysel Dizaynlar İçsel ve Dışsal Geçerlilik Bilimsel Deney Nedir? Çok sayıda deney dahi, doğru olduğumu kanıtlayamaz; Ama tek bir deney, yanlış olduğumu kanıtlayabilir. Bilimsel araştırma bağlamında,

Detaylı