Tarihe Düşülen Notlar 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihe Düşülen Notlar 1"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart Aralık 1987)

2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 1 Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart Aralık 1987)

3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI TARİHE DÜŞÜLEN NOTLAR 1 Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart Aralık 1987) Yayın Koordinatörü Rüçhan AKINCIOĞLU (TBMM Başkan Müşaviri) Editör Hasan YILMAZ (Özel Kalem Müdürlüğü İletişim Sorumlusu) Grafik-Tasarım Uğur SAÇI (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Grafiker) Baskı TBMM Basımevi Aralık 2011

4 İÇİNDEKİLER 1. CİLT Sayfa No Önsöz...VII Kitaba Dair... IX Mustafa Kemal Atatürk İkinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Mart İkinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım İkinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım İkinci Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Üçüncü Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Üçüncü Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Üçüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Üçüncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dördüncü Dönem İkinci Yasam Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dördüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dördüncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dördüncü Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Beşinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Beşinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Beşinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Beşinci Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması. 1 Kasım İsmet İnönü Altıncı Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Altıncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Altıncı Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Altıncı Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Yedinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Yedinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Yedinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Sekizinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Sekizinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım

5 Mahmut Celal Bayar Dokuzuncu Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dokuzuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Dokuzuncu Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onbirinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onbirinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Onbirinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım Cemal Gürsel TBMM Birleşik Toplantı Birinci Toplantı Yılı Açış Konuşması 25 Ekim Ahmet Kenan Evren Onyedinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 7 Aralık Onyedinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül Onsekizinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 14 Aralık

6 2. CİLT Sayfa No Önsöz...VII Kitaba Dair... IX Turgut Özal Onsekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül Onsekizinci Dönem Altıncı Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül Süleyman Demirel Ondokuzuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül Ondokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül Ondokuzuncu Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirminci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirminci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirminci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmibirinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Ahmet Necdet Sezer Yirmibirinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmibirinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiikinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiikinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiikinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiikinci Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Abdullah Gül Yirmiüçüncü Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiüçüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiüçüncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmiüçüncü Dönem Beşinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim Yirmidördüncü Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Ekim

7

8 Önsöz Türkiye Cumhuriyeti, Anayasal bir devlettir. Yasama, yürütme ve yargı organları görev ve yetkilerini Anayasadan almaktadır. Anayasal olarak cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, seçildiği 29 Ekim 1923 tarihinden vefat ettiği 10 Kasım 1938 e kadar aralıksız on beş yıl bu görevi yürütmüştür. Atatürk, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti nin en uzun süre görev yapan Cumhurbaşkanıdır. Atatürk ten sonra seçilen İsmet İnönü, on iki yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Onu, on yıl süreyle Celal Bayar takip etmiştir Anayasasında cumhurbaşkanının görev süresi seçim dönemi ile sınırlandırılmıştır. Cumhurbaşkanının tarafsız olması amacıyla görev süresinin seçim dönemine bağlanmadan açık bir şekilde belirlenmesi 1961 Anayasasında düzenlenmiş ve cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıl olarak öngörülmüştür Anayasasında öngörülen cumhurbaşkanının yasama yılı başında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) açılış konuşması yapma ve törenli oturumlarda TBMM ye başkanlık etme yetkileri 1961 Anayasası ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda 1961 Anayasasının kabulünden itibaren cumhurbaşkanları TBMM nin yasama yılı açılışlarında konuşma yapmamışlardır. Cumhurbaşkanının yetkileri 1982 Anayasası ile genişletilmiş ve gerekli görmesi durumunda cumhurbaşkanına yasama yılının ilk günü TBMM de açılış konuşması yapma yetkisi verilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile, 1961 Anayasasında öngörülmeyen bu gelenek, tekrar canlandırılmıştır ve 1982 anayasalarında, 1924 Anayasasından farklı olarak cumhurbaşkanının tarafsız ve partiler üstü bir niteliğe sahip olmasını sağlamaya özel önem verilmiştir arasında görülen siyasi istikrarsızlık sebebiyle 1982 Anayasasıyla cumhurbaşkanına 1924 ve 1961 anayasalarından farklı olarak daha geniş yetkiler verilmiş ve Devlet organlarının uyumlu bir şekilde çalışmasının temini için cumhurbaşkanının daha faal olmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 2007 de yapılan Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yönünde düzenleme yapılması Cumhurbaşkanlığı kurumunu Devlet yönetiminde daha önemli hâle getirmiştir.

9 Devletin ve milletin birliğini temsil eden cumhurbaşkanları, Devletin başı olarak Anayasanın uygulanmasını ve Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözettikleri gibi konuşmalarıyla da tarihe geçmişlerdir. Cumhurbaşkanları tarafından farklı dönemlerde yapılan bu konuşmalar Türkiye Cumhuriyeti nin kısa tarihi niteliğindedir. Değişen şartlara paralel olarak toplumsal dildeki ve Devlet gündemindeki değişimi de gözler önüne seren bu konuşmalar, Devletin hafızası niteliğindedir. Devlet hafızasının canlı tutulması, Türkiye Cumhuriyeti nin geleceğinin inşası için gerekli tecrübenin sağlanması açısından son derece önemlidir. Cumhurbaşkanlarının konuşmaları bir bakıma tarihe düşülen notlardır. Bunlar, gelecek nesiller açısından ders niteliği taşımaktadır. Başkanlığımız tarafından yapılan bu çalışmanın, bu yönüyle önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı

10 Kitaba Dair Parlamenter sistemlerde yürütme iki başlıdır ve aynı zamanda Devletin başı olan Cumhurbaşkanları, yürütmenin sembolik kanadını oluştururlar. Parlamenter sistem geleneğinde Cumhurbaşkanları, yasama yılının ilk gününde geçmiş yılın bir değerlendirmesini yapmak ve gelecek yıla ait tespit ve önerilerde bulunmak üzere Meclislerin açılış konuşmalarını yapabilirler. Ülkemizin ilk Anayasası olan 1921 Anayasası, Meclis Hükümeti sistemini benimsemesinden ve sistemin güçler birliği ilkesine dayanmasından ötürü, Anayasa da Meclis in açılışının kim tarafından yapılacağına dair bir düzenleme yer almamıştır. Zaten Anayasa nın yapıldığı dönemde Cumhuriyet de henüz ilan edilmemiştir ve bir Cumhurbaşkanı da yoktur Anayasası, henüz parlamenter sistemi benimsememekle birlikte 36 ıncı maddede şu kurala yer vermiştir; Cumhurbaşkanı her yıl Kasım ayında hükümetin geçen yıldaki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun görülen tedbirler hakkında bir söylev verir. Yahut söylevini Başbakana okutur. İngiltere Parlamentosunda, Hükümet tarafından yazılıp Kral tarafından Parlamento önünde okunan açılış nutkunu andıran bu uygulamada direktif yönü ağır basardı. Örneğin, Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihindeki TBMM yi açış nutkunu Başbakan Celal Bayar a okutmuştur Anayasası, parlamento ile Cumhurbaşkanını kesin çizgilerle birbirinden ayırmayı hedeflemiş ve Cumhurbaşkanlarının Meclis önünde konuşma yapmalarına ilişkin hükme yer vermemiştir. Bundan dolayı da bu dönemde Cumhurbaşkanlarının Meclis önünde yaptığı konuşma bulunmamaktadır Anayasası, 1924 Anayasasındaki uygulamayı geri getirmiş ancak farklı bir biçimde düzenlemiştir. Anayasanın 104 üncü maddesine göre Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Ancak bu yetki Cumhurbaşkanlarının takdirine bağlı bırakıldığından, Cumhurbaşkanlarının kimi zaman açılış konuşmalarını yapmadıkları görülmüştür. Bu nedenlerle, Cumhurbaşkanlarının açılış konuşmalarının varlığı Anayasal düzenlemelere bağlı olarak değişmiştir.

11 Türkiye Cumhuriyetini ve Devletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlarının Devlet Adamı olarak yaptıkları bu tür konuşmalar geçmişte yapılanları sorgulamak ve gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunmakla kalmayıp, tarihi birer belge niteliği de taşırlar. Bu konuşmalar Hükümet ile Parlamento arasındaki bir görüş alışverişi çerçevesini bir hayli aşan ve gelecek nesillere yol gösteren, hedef çizen ve o güne kadar yapılmış olanların gerekçesini ortaya koyan çok değerli birer kaynak niteliğindedir. Bu kaynakların gelecek nesiller de dahil vatandaşların hepsine ulaştırılması ve sürekli kılınması bir kitap içinde derlenmeleriyle mümkün olacaktır. Bu nedenle bu güne kadar Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ün TBMM yi açış konuşmaları bu kitapta derlenmiştir. Meclis tutanaklarından yararlanılarak hazırlanan ve tarihsel belge niteliği taşıyan derlemede, dönemin Anayasa hükümleri nedeniyle açılış konuşması yapmamış olan Cumhurbaşkanları Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk ün konuşmalarına kitapta yer verilmemiştir.

12 Mustafa Kemal ATATÜRK ( ) 1881 yılında Selânik te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi yüzyıllarda Konya ve Aydın dan Makedonya ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. İlk öğrenimine mahalle mektebinde başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi ne geçti yılında babasını kaybedince bir süre Langaza da dayısının yanında kaldı. Daha sonra Selanik e dönerek ilk mektebi bitirdi ve ardından Selânik Mülkiye Rüştiyesi ne kaydoldu. Oradan 1893 yılında Askeri Rüştiye ye kaydoldu yıllarında Manastır Askeri İdâdisini bitirdikten sonra, İstanbul da Harp Okulunda öğrenime başladı ve 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra Harp Akademisi ne devam etti. 11 Ocak 1905 te yüzbaşı rütbesiyle Akademi yi tamamladı yılları arasında Şam da 5. Ordu emrinde görev yaptı de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) olduktan sonra Manastır a III. Ordu ya atandı. 19 Nisan 1909 da İstanbul a giren Hareket Ordusu nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı yılında Fransa da Picardie Manevraları na katıldı yılında İstanbul da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. Aynı yıl İtalyanların Trablusgarp a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. Ekim 1912 de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü yılında Sofya ya askeri ataşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Askeri Ataşelik görevi Ocak 1915 te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ da görevlendirildi yılında başlayan I. Dünya Savaşı nda, Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde düşman kuvvetlerinin en çok merak ettiği komutan oldu. Conkbayırı, Anafartalar, Kireçtepe de kazandığı zaferlerle düşman kuvvetlerinin Çanakkale Cephesini terk etmesine neden olan en önemli zaferleri kazanan komutan oldu. Çanakkale Cephesinden düşman birliklerinin çekilmesinden sonra 1916 da Edirne ve Diyarbakır da görev aldı. 1 Nisan 1916 da tümgeneralliğe yükseldi. Rus

13 kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917 de İstanbul a geldi. Veliaht Vahdeddin ile Almanya ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918 de Halep e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918 de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelip Harbiye Nezâreti nde. (Bakanlığında) göreve başladı. Mustafa Kemal in Anadolu nun mukadderatındaki unutulmaz görevi ise Mondros Mütarekesi nden sonra başladı. İtilaf Devletleri nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıktı. 22 Haziran 1919 da Amasya da yayımladığı genelgeyle Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ilan edip Sivas Kongresi ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919 da Ankara da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921 de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923 te imzalanan Lozan Antlaşması yla sonuçlandı. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927, 1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı nı ve Cumhuriyet in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutkunu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923 de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk; Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Atatürk, Fransızca ve Almanca biliyordu. Atatürk ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı yılı başlarında Yalova da bulunduğu sırada, ciddî olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve Adana ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askerî birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiği millî dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati

14 hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs ta Ankara ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul a gitti. Doktorlar tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938 de Hatay Antlaşması nın yürürlüğe girmesi moralini düzeltti. Hastalığı iyice ağırlaşınca 5 Eylül 1938 de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı. Atatürk 1 Kasım 1938 de Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılış töreninde de bulunamadı. Hazırladığı açılış nutkunu Başbakan Celâl Bayar okudu. Dolmabahçe Sarayı nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini kapadı.

15

16 İkinci Dönem İkinci Yasama Yılı Birinci İçtima 1 Mart 1924 Cumartesi Birinci Celse Bed i Müzakerat Saati: 1:40 Reis: Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Muvakkat Kâtipler: Ruşen Eşref Bey (Karahisarısahib), Ragıb Bey (Zonguldak) Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem âzası, Büyük Millet Meclisinin hayırlı ve feyizli eli Türk Milletinin mukadderatını idareye başladığının beşinci senesini idrak ediyoruz. (Elhamdülillâh sesleri) Bu müteyemmen vesile ile de âzâyı kiramı hürmetle selâmlarım. (Teşekkür ederiz, arzı tazimat eyleriz sesleri). Geçen sene esnasında Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin hakiki temayülâtına tabi olarak; şekli Devleti Cumhuriyet şeklinde katiyen takrir eyledi. Cumhuriyet idaresi memlekette en tenha köşeye kadar hararet ve heyecanla kabul edildi. Millet; Cumhuriyetin, Türk Vatanını, asırların müterakim seyyiatı idaresinden kurtaracak ve memleketin müstahak olduğu itibar ve hürmeti muhafaza ve âlâ edecek, yegâne şekli idare olduğuna kanaatini en bariz bir surette izhar eyledi. Millet, Cumhuriyetin halen ve âtiyen bilcümle taaruzattan katiyen ve ebediyen masun bulundurulmasını taleb etmektedir. Milletin talebi, Cumhuriyetin mücerret ve müspet olan kâffei esasata biran evvel ve tamamen ibtina ettirilmesi suretinde ifade olunabilir. Meclis-i Âlinin kemali ehemmiyetle, meşgul olduğu Teşkilâtı Esasiye de, Milletin talebini hattı hareket ittihaz etmek cümlemizin vazifemizdir. Diğer taraftan, Hükümet için, asrî ve medenî idarenin bütün îcâbatını basit ve seri bir surette memlekette tatbik ve inkişaf ettirmek icabeder. (Alkışlar). Vazifelerimizi Milletin amaline muvafık yolda hüsnü ifaya muvaffakiyeti temenni ederim. (İnşallah sesleri). Geçen sene zarfında memleketin asayişinde ciddî semereler husule getirilmiştir. Emniyet ve asayişin muhafaza ve tarsini noktai nazarı, o derece mühimdir ki ahvali hâzıra cidden şâyanı memnuniyet olmakla beraber, bu hususta mütemadi alâka ve takibatta asla müsamahakâr olamayız. Bunu beyan etmeyi zait addetmiyorum. Memleketin vaziyeti iktisadiyesinde ümit bahş emareler meşhuttur. Uzun senelerden beri, müterakim hasılâtı mesaisini sarf etmek mecburiyetinde kalmış

17 olan memleketimiz, iktisaden mesaiyi âtiyesine dermanlı bir halde girmiş bulunuyor. İktisadi işlerde çalışmak hevesi, topraklarımızın feyzi ve bereketine haklı ve derin itimat fakir ve gani bütün evlâdı memlekette hissolunmaktadır. İnkişafı iktisadi için her vasıtadan ziyade lâzım olan bu intibah, Meclis-i Âli ve Hükümet tarafından nafi kanunlar ve amelî tedbirlerle himaye ve teşcî edilmek lâzımdır. Uhuvvet icabından olan mübadelei ahali icraatı devam etmektedir. Hükümeti Cumhuriye birçok müşkilât ile beraber mevsimin de şedaidiyle mücadele etmek mecburiyetinde kaldı. Buna rağmen memleket dahilindeki nakil ve iskân işleri mebzul vesaitin israfına malolan geçmiş senelere nisbetle kıyas kabul etmeyecek derecede hüsnü cereyan etmektedir. Yani vatandaşlarımızdan bir kısmı muhimmi daha şimdiden maişetlerini bizzat tedarik edebilecek vaziyete getirilmişlerdir. Mübadele işlerinde daha iktiham etmek mecburiyetinde olduğumuz müşkilât büyüktür. Bu mesele ile Milletimiz cidden ve yakından alâkadardır. Muhterem efendiler; Müdafaai memleket tedabirimizi lisanı sitayişle zikretmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti, hukukunu büyük bir hassasiyet ile muhafazaya azimdir. (Alkışlar) Bunu ifade ederken bu uğurda tasavvurun fevkinde müşkilât ile mücadele etmek mecburiyetinde kalmış olan müdafilerin lisanı haline tercüman olmuş oluyorum. Muzaffer ordumuzun hali, şayanı emniyet ve şayanı istinattır. Âtide dahi çetin tecrübelerde ispatı kıymet etmiş olan kumanda heyetlerimizin yüksek kabiliyetlerini muhafaza ve tezyid ve muhafazai vatan için icab eden vesâiti madeniyenin kâffesini aleddevam tedarik ve temin mecburiyetlerimizi ihmal etmemize imkân yoktur. Hizmeti askeriyenin birbuçuk seneye tenzili için kabul olunan kanunu da memnuniyetle zikretmek isterim. Bu karar ile Cumhuriyet, tedabiri muslihayı ancak zaruret hududunda kabul etmek ve evlâdı memlekete vüs ati hal vermek için âzami suhuletleri temin eylemek şiârında olduğunu göstermiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) Mâlî ve iktisadî ıslahat ve tedabire bilhassa atfı ehemmiyet ediyoruz. (Alkışlar). Memleketimizin vaziyeti mâliyesi intizam, emniyet ve inzıbat üzerine müessestir. Hakiki bir bütçe tesisi, vergilerin ıslahı ve her nevi israfata karşı daima teyakkuz ve mümanaat kararındayız. Memleketimizin kesbi servet etmesi yolunu her şeyden evvel ziraatte ve sanayii ziraiyede arıyoruz. (Alkışlar). Memleketin münakalâtı üzerinde bilhassa nazarı dikkati âlinize celbederim. Bahrî nakliyatın evlâdı memleket vesait ve kabiliyetiyle az zamanda elde edilen semerat, şimdiye kadar bize mâni olan siyasi kuyudun ademi isabetini derhal tebarüz ettirmiştir. Bu yolda katî semereleri az zamanda iktitaf etmek mecburiyetindeyiz. Memleketin muhtaç olduğu şimendiferler hiçbir an nazarımızdan dur olmayacaktır. Sivas Şimendiferlerinin derhal inşasına başlanması kararını esaslı bir inkişaf tedbiri addediyoruz. Memlekete her vasıta ile bir karış fazla şimendifer vücuda getirmek, fakat vaziyet her ne olursa olsun bir gün geri kalmamak düsturu milletin hakiki ihtiyacına tamamen mutabık olduğu kanaatindeyim. Nüfusumuzun muhafaza ve tezyidi gayesini ehemmiyetle nazarı dikkate vaz ederim. Sıhhati umumiye için esaslı olarak derpiş edilen tedabir aleddevam ikmal ve tevsî olunmalıdır. Feyyazı velüd olan Türk Milleti mütemadi ve fennî takyidatı sıhhiyeye mazhar olunca Türk Vatanını süratle dolduracak ve şenlendirecek

18 kuvvette olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. Memlekette maarif nurunun yayılmasına ve en derin köşelere kadar nüfuz etmesine bilhassa nasbı nazar ediyoruz. Dört sene evvel maarife tahsis ettiğimiz vesaiti bugün on misline iblâğ etmiş bulunuyoruz. Evvel emirde vesaitin müsmir ve amelî olmasına ve asla israfa uğramamasına ehemmiyet veriyoruz. Bu cihet müemmen bulundurulmakla beraber maarifin vesaitini mütemadiyen tezyid etmek lüzumuna kanaatimizi muhafaza edeceğiz. Diğer taraftan idarei hususiyelerden ve memleketin müteferrik menabiinden maarife tevcih olunan mesainin merkezden alâkadarana takib olunmasını ve bu suretle mesaiyi umumiyenin hedefi terakkiye sevk ve îsalini tesadüfe bırakılmamasını iltizam ediyoruz. Milletin arayı umumiyesinde tesbit olunan terbiye ve tedrisatın tevhidi umdesini bilâ ifadei an tabikı lüzumunu müşahede ediyoruz. (Alkışlar, bravo, sesleri) Bu yolda taahhurun zararları ve bu yolda tehalükün ciddî ve derin semereleri serî kararınıza vesilei tecelli olmalıdır. Darülfünunun mevcudiyet ve tekâmülâtına ve yüksek bir darülfünunun milletin terbiyei umumiyesinde, tekâmülü medeniyesinde haiz olduğu katî tesirata bilhassa nazarı dikkati celbederim. Türkiye nin terbiye ve maarif siyasetini her derecesinde, tam bir vuzuh ve hiçbir tereddüde mahal vermeyen sarahat ile ifade etmek ve tatbik etmek lâzımdır. (Bravo, sesleri, şiddetli alkışlar) Bu siyaset, her mânasıyla, millî bir mahiyette irae olunabilir. Teşkilât ve ıslahatı adliyeye verdiğimiz ehemmiyeti, nasıl ifade etsek azdır. Gerçi, bütçenin bugünkü halinde adliye için mühim menabi ayrılmıştır ve bu menabi mütemadiyen artırılacaktır. Fakat, bundan mühim olan nokta, adlî telâkkimizi, adlî kanunlarımızı, adlî teşkilâtımızı, bizi şimdiye kadar şuuri, gayrişuuri tesir altında bulunduran, asrın icabatına gayrimutabık revabıttan biran evvel kurtarmaktır. (Bravo, sesleri, alkışlar) Millet; her mütemeddin memlekette olan terakkiyatı adliyenin memleketin ihtiyacatına tevafuk eden esasatını istiyor. Millet, serî ve katî adaleti temin eden medeni usulleri istiyor. (Alkışlar) Milletin arzu ve ihtiyacına tâbi olarak adliyemizde her gûna tesirattan cesaretle silkilmekle serî terakkiyata atılmakta asla tereddüd olunmamak lâzımdır. (Alkışlar) Hukuku medeniyede, hukuku ailede takib edeceğimiz yol ancak medeniyet yolu olacaktır. (Bravo, sesleri, alkışlar) Hukukta idarei maslahat ve hurafelere merbutiyet; milletleri uyanmaktan meneden en ağır bir kâbustur. Türk Milleti, üzerinde kâbus bulunduramaz!. (Şiddetli alkışlar) Cumhuriyetin makarrı olan Ankara nın süratle imarı lâzımedendir. Yeni ve asrî bir devletin mesaisinde intizam ve semere, bir mâmurei medeniye içinde kabili temindir. Memleketin mevcudiyeti halen ve âtiyen Ankara nın merkezi idare olmasının nasıl katiyen istikam etmiş ise, Cumhuriyet makarrının süratle inkişaf ve imarını da o derece zaruri kalmıştır. Gerçi merkezi idarenin muhtaç olduğu emakini resmiye ve umumiyeyi birden temin etmek mümkün değildir. Bu emakini senelere taksim ederek fakat mütemadiyen ihdas ve inşa etmek hem ihtiyacı amelî olarak ikmale, hem de birden büyük menabiin hasrından tevakkiye medar olacaktır.

19 Matbuatın hayatı umumiyede, hayatı siyasiyede ve Cumhuriyetin tekamülât ve terakkiyatında haiz olduğu yüksek vezaifi yad etmek isterim. Matbuatın tam ve vâsi hürriyeti hüsnü istimal etmesi, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. (Bravo sesleri) Her türlü kuyudu kanuniyeden evvel bir sahibi kalemin ilme, ihtiyaca ve kendi telâkkiyatı siyasiyesine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü telâkkiyatı hususiyenin fevkinde olan, yüksek menafiine de dikkat ve hürmet etmek mecburiyeti mâneviyesi, asıl bu mecburiyettir ki intizamı umumiyi temin edebilir. (Bravo sesleri) Mâhâzâ bu yolda zühul ve kusur olsa bile bu kusuru tashih edecek müessir ve vasıta; asla mazide zannolunduğu gibi hürriyeti matbuatı takyid eden rabıtalar değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bilâkis hürriyeti matbuattan mütevellit mehazirin vasıtai izalesi, yine binnefsi hürriyeti matbuattır, kanaatindeyiz. (Şedid ve sürekli alkışlar) Azayı kiram; Memleketin hayatı, umumiyesiınde orduyu siyasetten tecrid etmek umdesi, Cumhuriyetin daima nasbı nazar ettiği bir noktai esasiyedir. (Alkışlar) Şimdiye kadar takib olunan bu yolda, Cumhuriyet orduları vatanın emin ve mutmain harisî olarak mevkii hürmet ve kuvvette kalmışlardır. Bunun gibi intisap ile mutmain ve mesut bulunduğumuz diyaneti İslâmiyeyi, asırlardan beri müteamel olduğu veçhile bir vasıtai siyaset mevkiinden tenziye ve îlâ etmek elzem olduğu hakikatini müşahede ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) Mukaddes ve latufi olan itikadat ve vicdaniyatımızı muğlak ve mütelevvin olan ve her türlü menfaat ve ihtirasata sahneyi tecelliyat olan siyasetin ve siyasetin bütün uzviyatından biran evvel ve katiyyen tahlîs etmek milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir zarurettir. (Alkışlar) Ancak, bu suretle Diyaneti İslâmiyenin mealiyatı tecelli eder. (Çok doğru, öyledir sesleri) Efendiler! Geçen sene esnasında siyaseti hariciyemiz sulh ve sükûn vadisinde mütemadi terakki göstermiştir. Felâketli senelerin son âsârı olan askerî işgaller kamilen hitam buldu. Vatanın fiilen tamamiyetini vücuda getiren bu hâdiseler, milletin tarihinde daima ıstırar ile fakat, itimadı nefsile ve iftiharla yaşayacaktır. İmza edilen muahedat Yunanistan devleti tarafından tasdik olunarak münasebatı siyasiyeye başlanmıştır. Muhacirlerimizin nakil ve iskânını mütaallık müşkilâtla beraber Hükümetimiz, geçen hâdisatın tesiratını tahfife sâidir. Dürüst ve hâkiki bir sulh menâfinin takdir olunacağını ümid ediyoruz. Muahedename; Romanya Meclislerinde dahi tasdik edilmiştir. Münasebatı siyasiye ve tesmiyenin teahhür etmemesi memuldür. Muahedenamenin diğer devletler tarafından taahhür etmesini muahedenamenin diğer devletler tarafından tasdiki ile mevki meriyete vaz ı için intizar ettiğimiz zaman az değildir. Alâkadar memleketlerin hayatı teşriiyesi ile izah olunagelen taahhuratın yakında hitam bulacağını ümid ediyoruz. Tasdik muamelesinin yeni bir bedel ile karşılaştırılması elbette kabili tahakkuk değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). Biz, sulhu umumi gayei ulviyesinin müşterek menafii, milletler için kuvvetini muhafaza etmektedir zannındayız. Cemahiri mütteaddidei Amerika ile müsavat ve mütekabiliyet esası üzerinde muahedename imza olunmuştur. Tasdiki Hükümet tarafından Meclis-i Âlinize arz olunacaktır.

20 Lehistan Cumhuriyeti ile imza olunan muahedenin Meclis-i Âlice tasdikini memnuniyet ile telâkki ettik. Lehistan meclislerince de tasdik olunan muahedename teati olunmak üzeredir. Avusturya Cumhuriyeti ile Mahadenet Muahedesi ve Ticaret Mukavelesi imza olundu. Bu da Meclisi Âlinize arz olunacaktır. Macaristan ile imza olunan Mahadenet Muahedenamesi de yakında Meclisi Âliye takdim olunacaktır. Almanya ile muahede akdi için Ankara da müzakerata başlanmıştır. Diğer devletlerle de münasebet tesisi için Cumhuriyet hüsnü temayülât ibraz etmekten hâli değildir. Bittabi nîmiresmi münasebet devresi hitam bulduğundan münasebatı resmiye yeni esasata göre münakit muahedatı cedideye ibtina edecektir. İran milleti ile münasebatımız dostanedir. İran ın amali milliyesi dairesinde, inkişaf ve terakki mesaisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. (Bravo sadaları Alkışlar) Afgan ile münasebatımız dostane olmakta berdevamdır. Rusya Şûralar İttihadı Cumhuriyeti ile münasebatımızın dostane mahiyette muhafazasına ve fiilen inkişafına hâlisâne atfı kıymet ediyoruz. Bâzı müşkilât kısmen amelî olarak halledilmiştir. Hemen neticeye takarrüb etmiş olan konsolosluk mukavelesinin imzası teakkus etmiyicektir ümidindeyiz. Efendiler! Cumhuriyetin siyaseti, Hariciyede veçhesi müstakimane ve hâlisâne olarak sulhun ve muahedatın muhafazasına müteveccihtir. Münasebatı tevsi, mütekabilen hukuku riayet ve hukuka tarzı riayette mütekabiliyet hattı hareketimizdir. Muahedelerin mevkii mer iyete vaz ından sonra Cemiyeti Akvama, Türkiye Cumhuriyetinin de duhulü derpiş olunacak bir noktadır. Biz cemiyeti akvamın kavilere vasıtai tahakküm olmayarak milletler arasında ahenk ve müvaneseti temin, ihtilâfatı hak ve âdil dairesinde tetkik ve halle medar olacak bir müessese halinde tecelli ve inkişaf etmesini temenni ediyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) Muhterem arkadaşlarım; Önümüzdeki senenin programında amelî ve feyizli mesai münderiçtir. Bu mesai terakki ve inkişafımız için çok cedid ve katiyet taleb eder. Bu mesaide muvaffakiyeti cümle için bir devrei imtihan olacaktır. Milletimizin yüksek kabiliyeti ile hissi gayreti Meclis-i Âli ile Hükümetin hedefi mesaisini tâyininde ve tatbikatta isabeti zâmin muvaffakiyettir. Bu hususta itminanını katiyet ve samimiyetle izhar ve ifade ederim. (Sürekli alkışlar)

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Doç. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI. BİRİNCİ MECLİSİN İÇKİ YASAĞI (Men-i Müskirat Kanunu)

Doç. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI. BİRİNCİ MECLİSİN İÇKİ YASAĞI (Men-i Müskirat Kanunu) Doç. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI BİRİNCİ MECLİSİN İÇKİ YASAĞI (Men-i Müskirat Kanunu) ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...3 GİRİŞ...5 BİRİNCİ BÖLÜM... 10 İÇKİ YASAĞININ KANUNLAŞMASI... 10 I. Muhalefetin teklifi

Detaylı

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları DEVRE : I C 1 L T : 3 İÇTİMA SENESİ : III T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 25 Kanunuevvel 1338 (1922) Mündorecat Sayfa 1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 1146 2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1146 /. Lozan konferansı hakkında

Detaylı

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti!

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti! 30 AĞUSTOS HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r.

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. Ruscuklu Hacı Ali Efendi-zâde Hacı Hafız Mehmed Eşref Efendi

Detaylı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı

Türkiye Turizminin 150 nci, Türkiye Turing Kulübü nün 90 ncı, Turizm Bakanlığı nın 50 nci Yılı TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 126-140, 2013. Copyright 2013 anatolia

Detaylı

Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi

Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi Elif DURSUNÜST Öz: Medenî kanunun kabul edilmesinden önceki sürece bakıldığında çıkarılan kanunlarda ya batılı devletlerin mevzuatı örnek alınmış ya da yerli

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

MAKALELER ANAYASA VE ATATÜRKÇÜLÜK Prof. Dr. Hasan T. FENDOĞLU * 1982 Anayasasının Başlangıcı nda olduğu gibi 2, 24 ve 174. maddelerinde de Atatürkçülük bir Anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Atatürkçülük

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması):

A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması): MUHTEŞEM SÜLEYMAN - CENGİZ HAN - HAÇLI SEFERLERİ - BÜYÜK İSKENDER - TİMUR ESERLERİNİN SAHİBİ AMERİKALI YAZAR HEROLD LAMB İN DEYİMİLE SON YÜZ YILLARIN EN BÜYÜK ADAMI ATATÜRK ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

Detaylı

OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi

OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi islam Hukuku Araştırınaları Dergisi, Sayı: 6, 2005, s.93-114 OSMANLilAR DÖNEMiNDE GAYR-i MüSLiM BiR islam HUKUKÇUSU: SAVA (Ö. 190 1), ESERLERi islam HUKUKUNA DAiR GÖRÜŞLERi Prof. Dr. Ferhat KOCA* Abstract

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye.

I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye. I Giriş. II Parlömanter devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Fransa; 2 İtalya; 3 Batı Almanya. III Tek meclisli devletlerde Cumhurbaşkanı : 1 Türkiye. IV Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı : 1 A. B. Devletleri.

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Mukaddime Zuhûr-ı İslâm selâmet-i encâmla husûle gelen teceddüt ve tekemmül-i dininin meydana koyduğu

Detaylı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 01-05.Bap BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat BİRİNCİ FASIL Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler Madde 1 - Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün

Detaylı