tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tarafından hazırlanmıştır. FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula Yardımcı"

Transkript

1 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

2 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

3 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

4 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

5 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

6 İİ Q Serisi BÖÜE İÇİNDEİE ES ADEDİ SAA 1. İİĞİN DOĞASI E UE... 4 est. OEN E AAE UEE... 4 est 3. AĞI EEİ... 5 est 4. BASİ AİNEE... 7 est 5. ÖÜE... 4 est 6. ADIA UEİ... 5 est 7. BASINÇ... 6 est 8. ISI - SICAI... 7 est ONU AAA ESEİ - I est 9. HAEE... 7 est 10. DİNAİ... est 11. İŞ - GÜÇ - ENEJİ... 5 est ONU AAA ESEİ - II EEOSAİ... est 7 est EEİ AII est INAIS ANSOAÖ... est est Oİ est DAGAA... GENE EA ESEİ... 3 est 0 est

7 İİ Q Serisi 1.BÖÜ İİĞİN DOĞASI E UE est (1) iziğin Doğası est () ektör est (3) uvvet est (4) ay

8 ÝÝÐÝN DOÐASI ES / 1 1. Cisimlerin areketini inceleyen fiziðin dalý aþaðýdakilerden angisidir? 4. Sonuçlarý sayýlarla ifade edilen gözlem nasýl gözlemdir? A) ekanik B) Elektrik C) agnetizma D) Atom fiziði E) atýal fiziði A) Nitel B) Nicel C) Nesnel D) Deneysel E) Genel. Iþýðý ve ýþýk olaylarýný inceleyen fiziðin dalý aþaðýdakilerden angisidir? A) agnetizma B) Nükleer fizik C) Elektrik D) Optik E) ekanik 5. Duyu organlarýyla yapýlan gözlem nasýl gözlemdir? A) Nesnel B) Nicel C) Deneysel D) Nitel E) Genel 3. Atom çekirdeðini inceleyen fiziðin dalý angisidir? A) atýal fiziði B) Elektrik C) ekanik D) Nükleer fizik E) ermodinamik 8 6. Aþaðýdakilerden angisi objektif gözlemdir? A) Genel B) Deneysel C) Nicel D) Nitel E) Nesnel ÝÝ SOU BANASI

9 ÝÝÐÝN DOÐASI ES / 1 7. Aþaðýdaki büyüklüklerden angisi temel büyüklük ve türetilmiþ büyüklüðe örnek olarak doðru gösterilmiþtir? emel büyüklük A) ütle Sýcaklýk B) aman Uzunluk C) Sýcaklýk uvvet D) Elektrik akýmý aman üretilmiþ büyüklük E) Iþýk þiddeti Elektrik akýmý 10. Aþaðýdakilerden angisi em temel büyüklük emde vektörel büyüklüktür? A) Uzunluk B) ütle C) uvvet D) Elektrik akýmý E) Enerji 11. Bilimsel bir çalýþmada izlenecek yollar þunlardýr. I. roblem tespiti II. Gözlem 8. uvvet, enerji, sýcaklýk, kütle, acim büyüklüklerinden angileri temel büyüklüktür? A) uvvet ve kütle B) Sýcaklýk ve acim C) Sýcaklýk ve kütle D) Sýcaklýk, acim ve kütle E) uvvet, enerji ve kütle III. Hipotez I. Deney Buna göre, deney sonucuna bakýldýðýnda ipotez doðru ise ipoteze ne ad verilir? A) ostülat B) ormül C) eori D) Birim E) anun 9. Aþaðýdaki büyüklüklerden angisi em türetilmiþ büyüklük emde skaler büyüklüktür? 1. Bilimsel bir çalýþma yapýlýrken gözlem sonucu yapýlan varsayýma ne denir? A) Enerji B) uvvet C) ütle D) Hýz E) Sýcaklýk A) roblem B) Deney C) ormül D) Hipotez E) eori 1-A -D 3-D 4-B 5-D 6-C 7-C 8-C 9-A 10-D 11-C 1-D 9 ÝÝ SOU BANASI

10 EÖ ES / 1. Þekilde ayný düzlemde bulunan,,, vektörleri verilmiþtir. Buna göre, I. = + II. = III. = + 4. Ayný düzlemde bulunan,,, N, vektörleri için; I. = + N II. = N III. = eþitliklerinden angileri doðrudur? N eþitliklerinden angileri doðrudur? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III A) alnýz II B) alnýz III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III. Ayný düzlemde bulunan,,, vektörlerinin bileþkesi sýfýrdýr. Bu vektörlerden,, þekilde verildiðine göre, vektörü kesikli oklardan angisidir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) 1 B) C) 3 D) 4 E) Þekil-I N Þekilde ayný düzlemde bulunan,,, N vektörlerinin toplamý Þekil-II deki vektörlerden angisidir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) I B) II C) III D) I E) I II Þekil-II I III 3. Ayný düzlem üzerindeki,,, N vektörlerinin büyüklükleri,,, N dir. Buna göre, aþaðýdaki iþlemlerden angilerinin sonucu vektörünün büyüklüðüne eþittir? I. + N 6. Ayný düzlemde bulunan þekilde, vektörleri verilmiþtir. vektörünün bü- II. N III. + I. + (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) yüklüðü a, + vektörünün büyüklüðü b ise, a/b oraný kaçtýr? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) alnýz I B) I ve II C) II ve I D) I, II ve III E) I, III ve I A) B) C) 1 D) E) 4 ÝÝ SOU BANASI

11 EÖ ES / 7., + ve + vektörleri þekildeki gibidir. Buna göre, vek törü aþaðýdakilerden angisidir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) Düzgün altýgen üzerinde gösterilen ayný düzlemdeki, ve vektörlerinin + + toplamý nedir? A) B) C) A) B) C) D) E) D) E) 8. Ayný düzlemdeki,, vektörleri þekildeki gibidir. Buna göre, + + vektörü aþaðýdakilerden angisidir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) B) C) D) E) 11. Ayný düzlemdeki,, vektörleri þekildeki gibidir. Buna göre, I. = II. + = III. + = O yargýlarýndan angileri doðrudur? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) alnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9.,,, N, vektörleri þekilde gösterilmiþtir. Buna göre, I. + + = N II. + N = III. + + = yargýlarýndan angisi doðrudur? N 1.,, vektörleri þekildeki gibi verilmiþtir. Buna göre, + vektörü aþaðýdakilerden angisine eþittir? (Bölmeler eþit aralýklýdýr.) A) alnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III A) B) C) D) E) 1-C -D 3-D 4-D 5-D 6-C 7-B 8-D 9-C 10-B 11-E 1-A 11 ÝÝ SOU BANASI

12 UE ES / 3 1. Eþit bölmeli düzlemde þekildeki kuvvetinin bileþenleri ayný düzlemdeki, I. 1 ve II. 4 ve x x III. 1 ve 3 Þekildeki sürtünmesiz ve eþit bölmeli yatay düzlem- kuvvetlerinden angi ikisi olabilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) anlýz I E) anlýz II de noktasal cismine ayný düzlemdeki 1 ve kuvvetleri ile birlikte angi kuvvet tek baþýna uygulandýðýnda cisim x yönünde en küçük bileþke kuvvetle arekete baþlar? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5. Þekildeki eþit bölmeli sürtünmesiz düzlemde durmakta olan cismine kuvveti ile birlikte angi kuvvetler tek baþýna uygulandýðýnda cisim y doðrultusunda arekete baþlar? +y 1 y Þekilde durmakta olan noktasal cismine sürtünmesiz ortamda 1, ve 3 kuvvetleri ile birlikte x, y ve z kuvvetlerinden angileri tek baþýna uygulandýðýnda d yönünde arekete baþlar? (uvvetler ayný düzlemde ve düzlem eþit bölmelidir.) d 1 3 A) 1 ve B) ve 5 C) 1 ve 3 D) 3, 4 ve 5 E), 3 ve 5 A) anlýz x B) anlýz y C) anlýz z D) x ve y E) x ve z 3. Þekildeki sürtünmesiz ve eþit bölmeli yatay düzlemde durmakta olan 4 cismine ayný düzlemdeki 1,, 3, ve 4 kuvvetleri ile birlikte angi kuvvet tek baþýna uygulandýðýnda cisim areketsiz kalýr? A) B) C) Þekilde durmakta olan noktasal cismine ayný düzlemdeki 1,, 3 ve 4 kuvvetleri etki ediyor. Buna göre cisim angi yönde arekete baþlar? 1 x +x 4 3 +y D) E) A) 1 yönünde B) +x yönünde C) 1 yönünde D) 4 yönünde E) x yönünde 1 ÝÝ SOU BANASI

13 UE ES / 3 7. Eþit bölmeli düzlemde kuvvetinin ayný düzlemdeki ve doðrultulardaki bileþenlerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? 1 A) B) C) D) E) Þekildeki sürtünmesiz ve eþit bölmeli yatay düzlemde 1,, 3, 4, 5 kuvvetlerinin etkisinde areket eden cisminin areketine sabit ýzlý devam edebilmesi için angi iki kuvvet kaldýrýlmalýdýr? 3 4 A) 1 ve B) 3 ve 4 C) 4 ve D) 1 ve 5 E) 1 ve 4 8. Þekilde sürtünmesiz ve eþit bölmeli yatay düzlemdeki cismine 1,, 3, 4, 5 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre, angi iki kuvvet kaldýrýlýrsa bileþke kuvvet sýfýr olur? 4 5 A) 1 ve 3 B) ve 5 C) 3 ve 4 D) 1 ve 5 E) ve Þekildeki sürtünmesiz ve eþit bölmeli yatay düzlemde cismine 1,, 3, 4 kuvvetleri etki ediyor. cismine etki eden bileþke kuvvetin sýfýr olmasý için, I. 4 kuvveti kaldýrýlmalý II. kuvveti yarýya indirilmeli 4 III. 3 kuvveti iki katýna çýkarýlmalý 3 iþlemlerinden angileri yapýlmalýdýr? 1 A) anlýz I B) I ve II birlikte C) I ve III birlikte D) II ve III birlikte E) I, II ve III birlikte 9. Þekildeki sürtünmesiz ve +y eþit bölmeli yatay düzlemde durmakta olan noktasal cismine 1,, 3, 4 ve 5 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre, cisim angi yönde arekete baþlar? x y 1 1. Þekildeki sürtünmesiz eþit bölmeli yatay düzlemde cismine 1,, 3, 4 ve 5 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre, angi kuvvet tek baþýna kaldýrýlýrsa cismin areket yönü deðiþmez? A) +y yönünde B) y yönünde C) x yönünde D) yönünde E) 1 yönünde A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1-A -B 3-C 4-C 5-D 6-C 7-B 8-B 9-C 10-C 11-B 1-B 13 ÝÝ SOU BANASI

14 A ES / 4 1. ay sabiti k olan özdeþ yaylarýn altýna özdeþ,, cisimleri asýldýðýnda cisimlerin yerdeðiþtirme miktarlarý,, için aþaðýdakilerden angisi doðrudur? (aylarýn aðýrlýðý önemsizdir.) A) = = B) > = C) > > D) > > E) > = k k k k k 4. Þekildeki aðýrlýklý özdeþ yaylarýn ucuna özdeþ aðýrlýklý cisimler asýldýðýnda cisimlerin yer deðiþtirmeleri oraný 1 kaç olur? A) B) C) D) 1 E) 4 3 k k k. Þekildeki aðýrlýðý önemsiz özdeþ yaylarýn altýna özdeþ 1 ve aðýrlýklý cisimler baðlanýyor. Buna göre, cisimlerin yer deðiþtirme miktarlarý oraný 1 kaçtýr? A) B) C) D) E) Þekildeki aðýrlýðý önemsiz yay ve cisimleri ile dengededir. ve cisimlerinin aðýrlýklarý, yay sabiti k olduðuna göre, yaydaki uzama miktarýný veren ifade aþaðýdakilerden angisidir? + A) B) C) k k k k D) E) + k k 3. Þekildeki boyundaki yayýnýn ucuna aðýrlýklý cisim asýldýðýnda cisim x kadar yer deðiþtiriyor. 6. atay k yayý ikiye bölünüp þekil II deki gibi baðlandýðýnda aðýrlýklý cisim kaç x yer deðiþtirir? (ayýn aðýrlýðý önemsizdir.) Þekil-I Þekil-II ay sabiti k olan yay eþit bölmeli aðýrlýklý türdeþ çubuða noktasýndan baðlýdýr. Çubuk yatay dengede olduðuna göre, yaydaki uzama miktarýný veren baðýntý aþaðýdakilerden angisidir? A) B) C) D) 1 E) A) B) C) D) E) k k k 4k k ÝÝ SOU BANASI

15 A ES / 4 7. Þekildeki özdeþ ve aðýrlýðý önemsiz yaylarýn sabiti k dýr. k k k 10. Þekildeki aðýrlýðý kadar olan özdeþ yaylar ve aðýrlýðýndaki ve cisimleri dengededir. k aylara ve cisimleri baðlandýðýnda cisimlerin yer deðiþtirme miktarlarý eþit olduðuna göre ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? 1 3 A) B) 1 C) D) E) 3 k ay sabitleri k ve k olduðuna göre, ve cisimlerinin yer deðiþtirme miktarlarýnýn oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) k 8. Þekildeki yay sabiti k 1 ve k olan yaylara ve aðýrlýklý cisimler asýldýðýnda uzama miktarlarý eþit oluyor. akara ve yaylarýn aðýrlýðý önemsiz olduðuna göre, yay sabitleri oraný k1 k kaçtýr? 1 1 A) B) C) 1 D) E) 4 4 k k ve yaylarýna ayrý ayrý aðýrlýk baðlandýðýnda uzama miktarýný veren grafik þekildeki gibidir. Buna göre, ve yaylarý paralel baðlanýp altlarýna 6 aðýrlýklý bir cisim asýldýðýnda cismin yer deðiþtirme miktarý kaç olur? 3 5 A) 1 B) C) D) E) 3 3 Aðýrlýk Uzama miktarý 9. Þekildeki ve 3 aðýrlýklý cisimler aðýrlýðý önemsiz yay ile dengededir. aydaki gerilme kuvvetinin büyüklüðü, yerin tepki kuvvetinin büyüklüðü N olduðuna göre N oraný kaçtýr? 1 1 A) B) C) D) 1 E) N 1. Þekildeki yay sabiti k olan özdeþ yaylara ve 8 aðýrlýklý cisimler baðlandýðýnda cisimlerin yer deðiþtirme miktarlarý eþit oluyor. Buna göre, er bir yayýn aðýrlýðý kaç dir? 8 A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 6 k k k k 1-C -D 3-B 4-B 5-E 6-C 7-C 8-D 9-B 10-D 11-B 1-B 15 ÝÝ SOU BANASI

16 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

17 İİ Q Serisi.BÖÜ OEN E AAE UEE est (1) oment est ( - 4) aralel uvvetler

18 OEN ES / 1 1. O d 1 4. Þekildeki O noktasý etrafýnda dönebilen cisme,, noktalarýndan þiddetinde kuvvetler etki etmektedir. O 3 Eþit bölmeli düzlemde çubuða etki eden 1,, 3 kuvvetlerinin O ya göre, momentleri 1,, 3 için angisi doðrudur? Buna göre, O noktasýna kuvvetlerin ayrý ayrý momentleri,, için angisi doðrudur? A) 1 = = 3 B) 1 > > 3 C) 1 = > 3 D) > 1 > 3 E) 1 > = 3 A) = = B) > > C) > > D) > > E) > =. O noktasýndan yere deðen küresel cismin,, noktalarýna eþit büyüklükteki kuvvetleri uygulandýðýnda kuvvetlerin ye göre, momentleri,, için angisi doðru olur? A) > > B) = = C) > > D) > > E) > > 5 Eþit bölmeli çubuða etki eden 1,, 3, 4, 5 kuvvetlerinden angi ikisinin ye göre momentleri eþit büyüklüktedir? A) 1 ve 3 B) ve 5 C) 3 ve 4 D) ve 3 E) ve O 1 3 Þekildeki eþit bölmeli düzlemde 1,, 3 kuvvetlerinin O ya göre, momentleri 1,, 3 için angisi doðrudur? Eþit bölmeli düzlemdeki çubuða uygulanan 1,, 3 kuvvetlerinin ye göre, momentleri 1,, 3 için angisi doðrudur? A) 1 = = 3 B) 1 > > 3 C) 3 > > 1 D) > 3 > 1 E) 1 > 3 > 18 A) 1 > > 3 B) 3 > > 1 C) 1 = = 3 D) > 1 > 3 E) 3 > 1 > ÝÝ SOU BANASI

19 OEN ES / α 10. O 1 30 noktasýndan menteþeli üçgensel cisme etki eden eþit büyüklükteki 1,, 3 kuvvetlerinin ye göre, momentleri 1,, 3 için angisi doðrudur? (α<β) β (α<β) A) 1 = = 3 B) 1 > > 3 C) 1 > = 3 D) 1 > 3 > 3 Eþit bölmeli çubuða uygulanan 1 ve kuvvetlerinin O ya göre momentleri eþit büyüklüktedir. 1 Buna göre, oraný kaçtýr? æ 1 sin30 ö ç = çè ø 1 1 A) 1 B) C) 4 D) E) 4 E) 3 > > d noktasý etrafýnda dönebilen eþit bölmeli çubuðun er bölmesi d uzunluðundadýr. kuvvetleri çubuða þekildeki gibi etki ettiðinde ye göre, toplam moment kaç.d olur? noktasý etrafýnda dönebilen þekildeki çubuða etki eden eþit büyüklükteki kuvvetlerden ye göre, momenti en küçük ve en büyük olaný angisidir? En küçük 3 d En büyük A) 1 5 d 5 A) 1 B) C) 1 D) E) 3 B) 5 C) 3 4 D) 1 4 E) Eþit bölmeli çubuða ayný anda etki eden 1,, 3 kuvvetlerinin ye göre, toplam momenti sýfýr olduðuna göre, 1 3 Eþit bölmeli düzlemde çubuða etki eden 1 ve kuvvetlerinin ye göre, momentlerinin büyüklükleri 1 oraný kaçtýr? 1 3 A) B) C) 1 D) E) 3 I. 1 > II. 3 > III. 3 > 1 yargýlarýndan angileri kesin doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) II ve III 1-E -A 3-A 4-E 5-D 6-C 7-D 8-B 9-D 10-C 11-B 1-B 19 ÝÝ SOU BANASI

20 AAE UEE ES / Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuk,, cisimleri ile dengededir. Buna göre; I. cisminin ipi kesilirse 1 ve gerilmesinin büyüklüðü azalýr. II. cisminin ipi kesilirse 1 azalýr, deðiþmez. III. cisminin ipi kesilirse 1 azalýr, deðiþmez. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuðun parçasý kesilip ayrýlýyor. Buna göre, 1 ve ip gerilmelerinin büyüklükleri nasýl deðiþir? A) 1 artar, azalýr B) 1 artar, deðiþmez C) 1 azalýr, artar D) 1 ve artar E) 1 ve azalýr yargýlarýndan angileri doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III 5. D) I ve II E) I, II ve III N. N Þekildeki 10 aðýrlýðýndaki türdeþ ve eþit bölmeli çubuk dengededir. Ýp gerilmesi en fazla gerilmeye dayanýklýdýr. Buna göre,,, N, noktalarýndan angilerine 0 aðýrlýðýnda bir cisim asýlýrsa denge bozulmaz? Þekildeki eþit bölmeli türdeþ ve cisimleri dengededir. cismi noktasýna kaydýrýldýðýnda; I. cismi noktasýna kaydýrýlmalý. II. noktasýna cisminin aðýrlýðýna eþit aðýrlýkta bir cisim asýlmalý. III. cisminin altýna bir cismi daa asýlmalý. iþlemlerinden angileri tek baþýna yapýldýðýnda denge terkar saðlanmýþ olur? A), ve N B), ve C) ve D), N, ve E),, ve N A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III 3. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuklarýn aðýrlýklarý eþittir Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuk ve cisimleri ile dengededir. cismi den ye sonra den ye getiriliyor. 1 Buna göre 1,, 3, 4 ip gerilmelerinin büyüklükleri arasýndaki 3 4 iliþki aþaðýdakilerden angisidir? A) 1 > > 4 > 3 B) 1 > > 3 > 4 C) > 1 > 4 > 3 D) 1 = > 4 > 3 E) 1 = > 3 > 4 Buna göre, 1 ve ip gerilmelerinin büyüklükleri nasýl deðiþir? A) 1 sürekli artar, sürekli azalýr. B) 1 sürekli azalýr, sürekli artar. C) 1 önce artar sonra azalýr, sürekli artar. D) 1 önce azalýr sonra artar, sürekli artar. E) 1 önce artar sonra azalýr, deðiþmez. 0 ÝÝ SOU BANASI

21 AAE UEE ES / 7. Þekildeki aðýrlýðý önemsiz eþit bölmeli çubuk ve cisimleri ile dengededir. 10. Þekildeki ve cisimleri ile aðýrlýðý önemsiz çubuk 1 ve ip gerilmeleri ile dengededir. 1 cisminin aðýrlýðý olduðuna göre, desteðinin çubuða uyguladýðý tepki en fazla kaç büyüklüðünde olabilir? A) B)3 C) 4 D) 5 E) 6 cisminin aðýrlýðý x, cisminin aðýrlýðý y olduðuna göre; I. x > y ise 1 > dir. II. 1 > y dir. III. 1 > x dir. yargýlarýndan angileri kesinlikle doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) I, II ve III 8. Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðýndaki türdeþ çubuk dengededir. cisminin aðýrlýðý x, cisminin aðýrlýðý y büyüklüðündedir, Buna göre; 11. N I. x > II. x > y Þekilde eþit bölmeli türdeþ çubuk aðýrlýðýndadýr. III. x = y yargýlarýndan angileri doðru olabilir? Çubuk üzerinde angi noktaya aðýrlýðýnda bir cisim konulursa destek tepkilerinin büyüklükleri eþit olur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III A) B) C) D) N E) Þekildeki aðýrlýðýndaki türdeþ çubuk ve 4 aðýrlýðýndaki cisim 1 ve gerilmeleri ile dengededir. 1 Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? 1 1 A) B) C) 1 D) E) Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuk ve cisimleri ile dengededir. x Buna göre, ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný aþaðýdakilerden angisi olamaz? y A) B) 1 C) D) E) D -C 3-D 4-C 5-E 6-B 7-D 8-D 9-B 10-D 11-A 1-E 1 ÝÝ SOU BANASI

22 AAE UEE ES / Þekildeki eþit bölmeli türdeþ 3 aðýrlýðýndaki çubuk, aðýrlýðýndaki cisim ve kuvveti ile dengededir. Buna göre, kuvvetinin büyüklüðü kaç dir? A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli türdeþ ve özdeþ çubuklar dengededir. 1 Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5. Þekil-I 5. 1 Þekil-II Eþit bölmeli çubuðu þekil I de dengede iken destek tepkilerinin büyüklükleri eþittir. Buna göre, þekil II de destek tepkilerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuk ve 3 aðýrlýklý cisimlerle dengededir. 1 Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? A) B) 1 C) D) E) 3 3. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ 1 çubuðu 1 ve kuvvetleri ile ayrý ayrý dengededir. Buna göre, 1 ve kuvvetlerinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr? 6. Þekildeki türdeþ, eþit bölmeli aðýrlýðýndaki çubuk, 3 aðýrlýklý cisim ve ip gerilmesiyle dengededir. 3 Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüklüðü nin, destek tepkisinin büyüklüðü N ye oraný kaçtýr? N N 1 1 A) B) C) 1 D) E) A) B) C) D) E) ÝÝ SOU BANASI

23 AAE UEE ES / 3 7. Þekilde aðýrlýðý önemsiz eþit bölmeli çubuk, aðýrlýklý cisim ve ip gerilmesiyle dengededir. Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðü kaç dir? 10. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuk, ve cisimleri ile dengededir. akara aðýrlýðý önemsiz olduðuna göre ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) A) B) 1 C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýksýz çubuk 1 ve ip gerilmeleri ile dengededir. Buna göre, 1 ve gerilmelerinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr? A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli türdeþ ve özdeþ çubuklarýn aðýrlýklarý cisminin aðýrlýðýna eþittir. Çubuklar,, cisimleri ile dengede olduðuna göre 1 ve ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr? 4 10 A) B) C) 3 D) E) Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuk,, cisimleri ve ip gerilmeleri ile dengededir. Buna göre, cisminin aðýrlýðýnýn ip gerilmesinin büyüklüðüne oraný kaçtýr? 1. Þekildeki aðýrlýðý önemsiz eþit bölmeli çubuk,, cisimleri ile dengededir.,, cisimlerinin aðýrlýklarý,, olduðuna göre, aþaðýdaki karþýlaþtýrmalardan angisi kesinlikle yanlýþtýr? A) B) C) D) E) A) x > z B) y > z C) x = y D) x > y E) x = z 1-C -C 3-B 4-D 5-D 6-B 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 1-E 3 ÝÝ SOU BANASI

24 AAE UEE ES / 4 1. Þekildeki çubuða asýlý,,,, cisimleri dengededir. Buna göre, angi cisim çubuktan alýndýðýnda ipindeki gerilme kuvveti artarken ipindeki gerilme kuvveti azalýr? 4. Þekildeki eþit bölmeli düzlemde O noktasý etrafýnda dönebilen türdeþ çubuðu dengede tutabilecek ip gerilmesinin büyüklüðü ip angi noktaya asýldýðýnda en küçük olur? O N A) B) C) D) E) A) B) C) D) N E). Þekildeki türdeþ ve eþit bölmeli ve çubuklarýnýn kütleleri sýrayla 3m ve 6m dir Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuk 1 ve kuvvetleriyle ayrý ayrý dengede tutulmaktadýr. 1 Buna göre, 1 ve ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr? A) B) C) D) E) Buna göre, 1 ve kuvvetlerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? 1 æ 3 1ö sin60 :, cos60 : ç çè ø A) B) C) D) 1 E) 3 3. Þekildeki aðýrlýklý türdeþ çubuk ip gerilmesi ile dengededir Buna göre, menteþe tepksinin yönü þekilde gösterilen yönlerden angisidir? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) Þekildeki türdeþ eþit bölmeli çubuðun taralý bölmelerinin yoðunluðu taralý olmayan bölmelerin yoðunluðunun iki katý olduðuna göre, destek tepkilerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) ÝÝ SOU BANASI

25 AAE UEE ES / 4 7. Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuðun üzerine konulan ve cisimleri dengede olduðuna göre, m cisimlerin kütleleri oraný m gisi olamaz? aþaðýdakilerden an- 1 7 A) B) 1 C) D) 3 E) 10. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuk 1 ve kuvvetleri ile ayrý ayrý dengede tutulduðunda menteþe tepkisinin büyüklüðü sýrayla 1 ve olmaktadýr. Buna göre, 1 oraný kaçtýr? 1 1 A) B) C) 1 D) E) Þekildeki aðýrlýksýz çubuk ve cisimleri ile dengededir. 1 1 gerilmesinin büyüklüðü cisminin aðýrlýðýna eþit olduðuna göre, 1 ve ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný 1 kaçtýr? 1 1 A) B) C) 1 D) E) Þekildeki türdeþ çubuk üzerindeki aðýrlýklý cisim ok yönünde ilerlerken ip gerilmesinin büyüklüðü ve yaydaki gerilmenin büyüklüðü nasýl deðiþir? (Ýp esnememektedir.) A) artar, deðiþmez. B) azalýr, artar. C) ve artar. D) ve azalýr. E) artar, azalýr. 1. ipi ipi 9. noktasýnýn etrafýnda dönebilen aðýrlýðý önemsiz çubuða ve x büyüklüðündeki kuvvetler þekildeki gibi uygulandýðýnda dengede kalmaktadýr. Buna göre, x kuvvetinin büyüklüðü kaç tir? (Çubuk eþit bölmelidir.) 3 5 A) 1 B) C) D) E) 3 x Þekildeki eþit bölmeli türdeþ çubuk ve ipleri ile dengededir. parçasý kesilmeden önce ipindeki gerilme kuvveti 1, kesildikten sonra olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) C -C 3-D 4-B 5-D 6-D 7-E 8-D 9-A 10-D 11-A 1-E 5 ÝÝ SOU BANASI

26 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

27 İİ Q Serisi 3.BÖÜ AĞII EEİ est (1-5) Ağırlık erkezi

28 AÐII EEÝ ES / 1 1. atay N 4. m 4m 3m m N 4 5 Þekildeki,, 4, 5 aðýrlýklý cisimler eþit bölmeli aðýrlýðý önemsiz çubuða asýlýdýr. Çubuðun yatay olarak dengede kalabilmesi için angi noktadan asýlmasý gerekir? A) B) C) D) N E) m, 4m, 3m, m kütleli eþit uzunluklu çubuklar þekildeki gibi ucuca eklenmiþtir. Buna göre, çubuklarýn kütle merkezi neresidir? A) nin tam ortasý B) arasý ye yakýn C) noktasý D) N arasý ye yakýn E) N nin tam ortasý. Þekildeki eþit bölmeli düzlemde m, m, m, 3m kütleli cisimlerin kütle merkezinin ve koordinatlarý aþaðýdakilerden angisidir? m 4 3 m 3m 1 m N Þekildeki türdeþ çubuðun taralý kýsýmlarý çift katlý, taralý olmayanlar ise tek katlýdýr. Buna göre, çubuðun kütle merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) B) arasý C) D) N arasý E) N A) (,3) B) (,1) C) (,) D) (3,) E) (3,3) 3. m m 3m 6. N N Þekildeki eþit bölmeli aðýrlýksýz çubuða m, m ve 3 m kütleli cisimler yapýþtýrýlýyor. Buna göre, cisimlerin kütle merkezi angi noktadadýr? A) B) C) D) N E) Þekildeki eþit bölmeli çubuk destekler üzerinde iken destek tepki kuvvetleri eþit olduðuna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) B) arasý C) D) N arasý E) N 8 ÝÝ SOU BANASI

29 AÐII EEÝ ES / 1 7. Þekildeki eþit bölmeli çubuk ve noktalarýndan asýlarak dengede kalmaktadýr. Buna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? N A) B) arasý C) D) N arasý E) N 10. Þekildeki çubuk ip gerilmesi ile dengede kaldýðýna göre çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) arasý B) C) arasý D) E) N arasý N N Þekildeki eþit bölmeli çubuk, aðýrlýksýz makara ve iplerle dengede kalmaktadýr. Buna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) B) C) arasý D) E) N arasý Þekil-I Þekil-II Eþit bölmeli aðýrlýklý çubuðu þekil I de destekler üzerinde dengede iken destek tepki kuvvetleri eþittir. Þekil II de ise aðýrlýklý cisim ve ip gerilmesi ile dengededir. Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðü kaç dir? 3 5 A) 1 B) C) D) E) 3 9. N O Þekil-I N Þekil-II O çubuðu þekil I de, þekil II de büyüklüðünde kuvvet ile dengededir. Buna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) N arasý B) arasý C) D) N arasý E) N O 1. Þekildeki aðýrlýklý eþit bölmeli çubuk, aðýrlýklý cisim ve aðýrlýðý önemsiz makara ile dengededir. Buna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi angi nokta yada noktalar arasýndadýr? N A) arasý B) C) arasý D) E) N arasý 1-B -C 3-D 4-D 5-D 6-C 7-C 8-B 9-E 10-E 11-C 1-B 9 ÝÝ SOU BANASI

30 AÐII EEÝ ES / 1. Þekildeki eþit bölmeli düzlemde türdeþ O çubuðunun bölmesi yatay kalacak þekilde angi nokta ya da noktalar arasýndan asýlmasý gerekir? A) arasý B) C) N arasý D) N E) N arasý O N atay 4. Ayný maddeden yapýlmýþ r, r, r yarýçaplý,, türdeþ tel çemberleri þekildeki gibi yapýþtýrýlmýþtýr. Buna göre, çemberlerin kütle merkezi, O noktasýndan kaç r uzaktadýr? A) B) C) D) 1 E) 4 3 r r r O r. Þekildeki eþit bölmeli düzlemdeki türdeþ sekiz bölmeli çubuk bölmesi yatay kalacak þekilde nerden asýlmalýdýr? N A) arasý B) C) arasý D) E) N arasý atay 5. r r r Þekildeki ayný maddeden yapýlmýþ 3r, r, r yarýçaplý,, türdeþ tel çemberleri birbirlerine yapýþtýrýlmýþtýr. Buna göre, çemberlerin kütle merkezi angi nokta ya da noktalar arasýndadýr? A) arasý B) C) O arasý D) O E) O arasý r r O r r Þekildeki ve O merkezli türdeþ ve ayný maddeden yapýlmýþ 3r ve r yarýçaplý tel çemberin içine ayný maddeden yapýlmýþ teli yapýþtýrýlýyor. Buna göre, cisimlerin aðýrlýk merkezi dan kaç r uzaktadýr? (π=3) 3r r O Eþit bölmeli düzlemlerde türdeþ,, telleri þekildeki gibi iplerle asýldýðýnda angileri gösterilen oklarýn yönünde döner? A) B) C) D) 1 E) A) anlýz B) anlýz C) anlýz D) ve E), ve ÝÝ SOU BANASI

31 AÐII EEÝ ES / Þekildeki üçgen türdeþ tel çerçevenin kenarlarý a, a ve a dýr. Buna göre, cismin kütle merkezi tabandan kaç yukarýdadýr? a a a Þekil-I Þekil-II Þekil-III Eþit bölmeli düzlemlerde türdeþ teller þekildeki gibi asýlýyor A) B) C) D) E) Buna göre, angileri þekildeki gibi dengede kalabilir? A) anlýz I B) anlýz II C) anlýz III D) I ve II E) I, II ve III 8. N O 11. Þekildeki türdeþ üçgen tel çerçevenin N bölmesinin yatay olarak dengede kalmasý için angi noktadan ya da noktalar arasýndan asýlmasý gerekir? N atay Þekildeki türdeþ eþit bölmeli çubuðun bölmesi O bölmesinin üzerine katlanýyor. A) arasý B) C) arasý D) E) N arasý eni þeklin kütle merkezi angi nokta ya da noktalar arasýnda olur? A) B) N arasý C) N D) NO arasý E) O 9. Þekildeki türdeþ kare çerçevenin er kenarý a uzunluðundadýr. kenarý çift katlý olduðuna göre, çerçevenin kütle merkezinin kenarýna olan dik uzaklýðý kaç a dýr? A) B) C) D) E) a a a a 1. a Þekildeki ayný telden kesilmiþ düzgün türdeþ çubuðun kütle merkezi noktasýdýr. Buna göre, x uzunluðu kaç a dýr? a a a a 1 A) 1 B) C) 1 D) E) x x 1-C -C 3-D 4-B 5-D 6-D 7-D 8-D 9-D 10-C 11-B 1-B 31 ÝÝ SOU BANASI

32 AÐII EEÝ ES / 3 1. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan bölmesi çýkarýlýp nin üzerine, bölmesi çýkaýrýlýp N nin üzerine ekleniyor. Buna göre, cismin kütle merkezi angi yönde kayar? 5 N Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkarýlýyor. Buna göre, cismin kütle merkezi þekilde gösterilen yönlerden angisine doðru kayar? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parça çýkarýlýp bölmesinin üzerine ekleniyor. Buna göre, kütle merkezi þekilde gösterilen yönlerden angisine doðru kayar? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parça çýkarýlýp bölmesinin üzerine ekleniyor. ütle merkezinin yerinin deðiþmemesi için, I. çýkarýlýp nin üzerine eklenmeli II. çýkarýlýp N nin üzerine eklenmeli III. çýkarýlýp S nin üzerine eklenmeli iþlemlerinden angileri tek baþýna veya birlikte yapýlmalýdýr? S N A) anlýz II B) alnýz III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 3. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkartýlýyor. ütle merkezinin yer deðiþtirmemesi için, I. ve II. N ve III. ve çiftlerinden angisi ya da angileri çýkarýlmalýdýr? A) anlýz I B) anlýz II C) anlýz III D) I ve II E) II ve III N 3 6. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parça çýkarýlýyor. Dengenin bozulmamasý için, I. anlýz çýkarýlmalý II. anlýz çýkarýlmalý III. anlýz N çýkarýlmalý I. N ve çýkarýlmalý. N, ve çýkarýlmalý I., ve çýkarýlmalý iþlemlerinden angileri tek baþýna yapýlabilir? A) I, II, III, I B) I, II,, I C) I, III, D) I, II, I E) II, III, N ÝÝ SOU BANASI

33 AÐII EEÝ ES / 3 7. Þekildeki türdeþ eþit bölmeli levadan taralý parça çýkarýlýp bölmesinin üzerine ekleniyor. Buna göre, I. çýkarýlýp nin üzerine eklenmeli II. çýkarýlýp S nin üzerine eklenmeli III. N çýkarýlýp nin üzerine eklenmeli S N 10. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkarýlýyor. Cismin kütle merkezinin yerinin deðiþmemesi için taralý parçalarla birlikte angi parçada çýkarýlmalýdýr? A) B) C) D) E) angi iþlem yapýlýrsa cismin kütle merkezinin yeri deðiþmez? A) anlýz I B) anlýz II C) anlýz III D) I ve II E) I, II ve III 8. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parça çýkarýlýyor. Cismin kütle merkezinin x yönünde kaymasý için taralý parça ile birlikte angi parça da tek baþýna çýkarýlmalýdýr? A) B) C) D) N E) x N 11. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkartýlýyor. Dengenin bozulmamasý için taralý parçalarla birlikte; I. ve de çýkarýlmalý II. ve de çýkarýlmalý III. ve N de çýkarýlmalý angi iþlemler yapýlmalýdýr? A) anlýz I B) anlýz II C) anlýz III D) I ve III E) I, II ve III N 9. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan,,, bölmeleri çýkarýlýyor. Bu kütle merkezi angi yönde yer deðiþtirir? A) er deðiþtirmez B) +x yönünde C) x yönünde D) +y yönünde E) y yönünde x +x +y y 1. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkarýlýyor. Dengenin bozulmamasý için, I. ve II. ve III. ve N I. ve. ve N I. ve N çiftlerinden angileri de çýkarýlmalýdýr? A) I ve I B) I ve II C) I ve D) ve I E) I, II, ve I N 1-C -D 3-E 4-C 5-D 6-B 7-E 8-C 9-A 10-D 11-D 1-E 33 ÝÝ SOU BANASI

34 AÐII EEÝ ES / 4 1. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ eþkenar üçgen levanýn bölmesi çift katlý olduðuna göre cismin aðýrlýk merkezi tabandan kaç yukarýdadýr? N 4. Þekildeki düzgün türdeþ ve bir kenarý 4a olan kare levadan bölmesi çýkarýlýp bölmesinin üzerine ekleniyor. Buna göre, kütle merkezi kaç a yer deðiþtirir? 4a A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalar çýkarýlýyor. 1 Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný 1 kaç olur? A) B) C) D) E) Þekildeki türdeþ r, r ve 3r yarýçaplý ayný maddeden yapýlmýþ levalardan oluþmuþ cismin aðýrlýk merkezi O noktasýndan kaç r uzaktadýr? O 3r r r 3 9 A) 1 B) C) D) E) a a a a Þekil-I Þekil-II Þekildeki türdeþ üçgen levanýn dik kenar uzunluklarý a ve a dýr. Þekil I de noktasýna baðlý olan ipteki gerilmenin büyüklüðü 1, þekil II de ise dir. Buna göre, 1 oraný kaçtýr? 6. Þekildeki türdeþ ve bir kenarý 10 cm olan kare levanýn bölmesi nin, bölmesi N nin üzerine katlanýyor. Buna göre, kütle merkezi kaç cm yer deðiþtirir? N 10 cm A) B) C) D) 1 E) A) 5 B) 10 C) 15 D) 0 E) 30 ÝÝ SOU BANASI

35 AÐII EEÝ ES / 4 7. O merkezli r yarýçaplý türdeþ dairesel levadan taralý parça çýkarýlýp þekildeki gibi ekleniyor. çýkarýlýp Buna göre, levanýn aðýrlýk merkezi kaç r yer deðiþtirir? ekleniyor r O r r Þekildeki türdeþ eþit bölmeli eþkenar üçgen levadan bölmesi çýkarýlýyor. Buna göre, cismin kütle merkezi kaç yer deðiþtirir? N A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki türdeþ kare levadan taralý bölmeler çýkarýlýyor. a 11. Þekildeki türdeþ ve er bir kenarý a kadar olan kare levadan levasý kesilip levasýnýn üzerine ekleniyor. a a/ arenin erbir kenarý a kadar olduðuna göre kütle merkezi kaç a yer deðiþtirir? Buna göre, kütle merkezi kaç a yer deðiþtirir? (π=3) a/ A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki 3r yarýçaplý türdeþ dairesel levadan r yarýçaplý bir dairesel parça kesilip levanýn diðer kenarýna içten yapýþtýrýlýyor. Buna göre, kütle merkezi kaç r yer deðiþtirir? A) B) C) D) E) r O r 1. Þekildeki r yarýçaplý türdeþ levasýna ayný maddeden yapýlmýþ r yarýçaplý ve O r r r r yapýlmýþ ve levalarý ekleniyor. Buna göre, cisimlerin kütle merkezi O noktasýndan kaç r uzaktadýr? A) B) C) D) 1 E) C -C 3-D 4-C 5-C 6-A 7-B 8-A 9-D 10-A 11-D 1-C 35 ÝÝ SOU BANASI

36 AÐII EEÝ ES / 5 1. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ eþkenar üçgen levanýn bölmeleri d, d, d ve 4d özkütlelidir. Buna göre, levanýn aðýrlýk merkezi O noktasýndan kaç uzaktadýr? A) 1 B) C) D) E) d d 4d O d 4. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parçalarla birlikte I. ve O II. ve N III. ve N O parçalarýndan angi ikisi birlikte çýkarýlýrsa kütle merkezinin yeri deðiþmez? A) alnýz I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III. Þekildeki r yarýçaplý ve d özkütleli dairesel levadan r yarýçaplý daire parçasý kesilip çýkarýlýyor. r O r 5. N erine özkütlesi d olan ayný kalýnlýktaki r yarýçaplý baþka bir dairesel leva eklendiðinde kütle merkezi kaç r kayar? A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli çubuk, ip gerilmesi ve destek yardýmý ile dengededir. Ýp gerilmesinin büyüklüðü destek tepkisinin büyüklüðüne eþit olduðuna göre, çubuðun aðýrlýk merkezi neresidir? A) B) C) D) N E) 3. Þekildeki türdeþ ve kenar uzaklýklarý a, 3a, 3a olan tel çerçevenin yüksekliði kadardýr. 3a 3a a Buna göre, tel çerçevenin kütle merkezi a uzunluklu kenarýn orta noktasýndan kaç uzaktadýr? 6. Þekildeki eþit bölmeli düzlemde m, m, 3m, 4m kütleli cisimlerin kütle merkezi angi bölgededir? 3m m N 4m m A) B) C) D) E) A) B) C) D) N E) ÝÝ SOU BANASI

37 AÐII EEÝ ES / 5 7. Düþey kesiti þekildeki gibi olan kaptaki birbirine karýþmayan ve sývýlarýnýn kütleleri eþittir. Buna göre, sývýlar türdeþ olarak karýþtýrýldýðýnda sývýlarýn kütle merkezi kaç yer deðiþtirir? 10. Þekildeki eþit bölmeli türdeþ levadan taralý parça ile birlikte angi parçada çýkarýlýrsa kütle merkezi oku yönünde kayar? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki eþit bölmeli çubuðun parçasý türdeþ ve 3d özkütleli, parçasý türdeþ ve d özkütlelidir. Buna göre, ip gerilmelerinin büyüklükleri oraný kaçtýr? Þekildeki eþit bölmeli leva türdeþtir. 3 Buna göre, I. ve parçalarý N çýkarýlýrsa kütle merkezi 1 yönünde kayar. 1 II. ve N parçalarý çýkarýlýrsa kütle merkezi yönünde kayar. III. N ve parçalarý çýkarýlýrsa kütle merkezi 3 yönünde kayar. yargýlarýndan angileri doðrudur? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 A) alnýz I B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 9. Þekildeki türdeþ ve dairesel levalarý sýrayla d ve d özkütlelidir. O 3r r 1. Þekildeki r yarýçaplý dairesel levadan taralý bölgeler çýkarýlýyor. r r O r Buna göre, ve cisimlerinin kütle merkezi O noktasýndan kaç r uzaktadýr? A) B) C) D) E) d d Dairesel leva türdeþ olduðuna göre, levanýn aðýrlýk merkezi kaç r yer deðiþtirir? (π=3) A) B) C) D) E) C -D 3-D 4-E 5-C 6-D 7-C 8-E 9-E 10-C 11-E 1-C 37 ÝÝ SOU BANASI

38 Bu kitap tarafından azırlanmıştır. GS İİ SOU BANASI ISBN Sertifika No: Q serisi Üniversiteye Hazırlık Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın akları na ait olup, tüm akları saklıdır. ısmen de olsa alıntı yapılamaz. etin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da erangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyrigt urgutreis a. Giyimkent Sitesi E3 Blok B139A No:85 ESENE - İSANBU el: (01) ax: (01) ttp://

39 İİ Q Serisi 4.BÖÜ BASİ AİNEE est (1 - ) akaralar est (3) asnak ve Dişli Çarklar est (4) Eğik Düzlem est (5) Çıkrık est (6) ida est (7) Eşit ollu erazi

40 AAAA ES / 1 1. Þekildeki 1 ve aðýrlýklý cisimler, aðýrlýksýz makaralarla ve eþit büyüklükteki kuvvetleriyle dengededir. 1 Buna göre, oraný kaçtýr? 4. Þekildeki aðýrlýklý cisim, aðýrlýksýz makaralarla ve kuvveti ile dengededir. Buna göre, kuvvetinin büyüklüðünün cismin aðýrlýðýna oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) A) B) C) D) 1 E) 3. Þekildeki 1 ve aðýrlýklý cisimler, aðýrlýksýz makaralarla ve kuvvetleri ile dengededir. Buna göre, 1 oraný kaçtýr? 5. Þekildeki,, aðýrlýklý,, cisimleri, aðýrlýksýz makaralarla þekildeki gibi dengededir. Buna göre,,, arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden angisidir? A) B) C) D) 1 E) A) > > B) > > C) > > D) = = E) = > 3. Þekildeki aðýrlýklý cisim, aðýrlýklý makaralarla ve kuvveti ile dengededir. Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðünün büyüklüðüne oraný kaçtýr? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 6. Þekildeki aðýrlýklý cisim, aðýrlýðý birbirine eþit makaralarla dengededir. Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðü kaç dir? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 40 ÝÝ SOU BANASI

41 AAAA ES / 1 7. aðýrlýklý cisim, eþit aðýrlýklý makaralarla þekildeki gibi dengededir. Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðü kaç dir? 10. Þekildeki ve aðýrlýklý cisimler, aðýrlýksýz makara ve kuvveti ile dengededir. Buna göre, kuvvetinin büyüklüðü kaç dir? A) B) C) 1 D) E) A) B) C) 1 D) E) Þekildeki ve aðýr- lýklý cisimler özdeþ makaralarla dengededir. Buna göre, kuvvetinin büyüklüðünün ip gerilmesinin büyüklüðüne oraný kaçtýr? 1 1 A) B) C) D) E) Þekildeki 1 ve aðýrlýklý cisimler, aðýrlýksýz makaralarla ve eþit büyüklükteki kuvvetleriyle dengededir. 1 Buna göre, oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) Þekil I de makara aðýrlýklarý, þekil II de ise dir. Buna göre, 1 ve kuvvetlerinin büyüklüklükleri oraný 1 kaçtýr? Þekil-I 1 1 A) B) C) 1 D) E) Þekil-II 1. Þekildeki, aðýrlýklý ve cisimleri, aðýrlýksýz makaralarla þekildeki gibi dengededir. Buna göre, kaçtýr? x y oraný A) B) C) D) 1 E) B -C 3-D 4-C 5-A 6-D 7-C 8-D 9-C 10-A 11-C 1-B 41 ÝÝ SOU BANASI

42 AAAA ES / 1. Þekildeki aðýrlýklý cisim,, makaralarý ve kuvveti ile dengededir. Ýp ile bir miktar çekildiðinde, makaralarýnýn tur sayýlarý oraný N kaç olur? N r 3r 4. Þekildeki aðýrlýklý cisim kuvveti ile dengededir. Cismi kadar yükseltmek için ip kaç çekilmelidir? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki aðýrlýklý cisim ve, makaralarý kuvveti ile dengelenmektedir. aðýrlýklý cisim kadar yükseldiðinde ve makaralarý arasýndaki düþey uzaklýk kaç olur? 5. Þekildeki r yarýçaplý makarasý 1 tur dönerek kaymadan ilerlerse makarasý kaç tur döner? r 1 tur r A) 1 B) C) D) E) A) B) C) 1 D) E) 4 3. Þekildeki ve cisimleri makaralarla dengededir. cismi kadar aþaðý çekildiðinde ve cisimleri arasýndaki düþey uzaklýk kaç olur? A) B) C) D) 1 E) Þekildeki 3r yarýçaplý diþlisi ve r yarýçaplý diþlisi ayný merkezlidir. diþlisi kaymadan 1 tur dönerek ilerliyor. Buna göre, r yarýçaplý diþlisi kaç tur döner? A) 1 B) C) 4 D) 6 E) 8 r 3r r 1 tur ÝÝ SOU BANASI

43 AAAA ES / 7. r ve 3r yarýçaplý ve diþlileri r yarýçaplý ve diþlileri ile ayný merkezlidir. Buna göre, diþlisi tur döndürüldüðünde diþlisi kaç tur döner? r 10. Þekildeki,, makaralarý 1 ve kuvvetleri ile dengede kalmaktadýr. Ýp 1 kuvveti ile 1pr, kuvveti ile 4pr kadar çekilirse r yarýçaplý makarasý kaç tur döner? 1 3 A) B) 1 C) D) E) 4 1 r r A) B) C) 1 D) E) 4 8. yarýçaplý ve diþlileri r yarýçaplý ve diþlileri ile ayný merkezlidir. diþlisi 1 tur döndüðünde 3r yarýçaplý diþlisi kaç tur döner? r r 1 tur 11. Þekildeki 3r yarýçaplý diþlisi ve r yarýçaplý diþlisi ayný merkezlidir. diþlisi 1 tur döndürülüyor. Buna göre, r yarýçaplý diþlisi kaç tur döner? 3r r 3r r A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) Þekildeki r yarýçaplý,, makaralarýnýn etrafýnda yeterli miktarda ip vardýr. makarasý 1 tur, makarasý tur döndürülürse makarasý kaç tur döner? r r 1. Þekildeki makarasý kuvveti ile döndürülmeden bir miktarý çekiliyor. Buna göre, ve makaralarýnýn yer deðiþtirme miktarlarý oraný kaçtýr? r A) B) 1 C) D) E) A) B) C) D) E) C -D 3-E 4-D 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-D 11-E 1-C 43 ÝÝ SOU BANASI

44 ASNA E DÝÞÝ ÇAA ES / 3 1. Þekildeki ve kasnaklarý eþ merkezlidir. 3r, r, r ve r yarýçaplý,,, N kasnaklarýnýn tur sayýlarý n, n, n, n N arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden angisidir? A) n =n =n >n N B) n =n >n N =n 3r r r N r 4. Þekildeki 3r ve r yarýçaplý 1/8 ve diþlilerinden 1 diþlisi ok yönünde 8 tur döndürüldüðünde 3r r diþlilerin görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olur? A) B) C) C) n >n =n >n N D) n >n >n N >n E) n >n >n >n N D) E). Þekildeki ve kasnaklarý eþ merkezlidir. r, r, r ve r yarýçaplý,,, kasnaklarýnýn ýzlarý,,, arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden angisidir? r A) = > > B) = > = C) > > > D) > > > E) > > = r r r 5. Þekildeki eþit bölmeli r ve r yarýçaplý ve diþlilerinden diþlisi ok yönünde döndürülürse diþlilerin görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olamaz? r r A) B) C) 3. Þekildeki 3r ve r yarýçaplý ve diþlileri þekildeki durumda iken diþlisi ok 3 yönünde tur döndürü- 4 3r 3 4 r D) E) lürse diþlilerin son görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olur? A) B) 6. r 3r r r 1 8 C) D) E) r, 3r, r ve r yarýçaplý,,, kasnak ve diþlileri þekildeki konumda iken kasnaðý ok yönünde tur 1 8 döndürüldüðünde diþlisinin son görünümü aþaðýdakilerden angisi olur? A) B) C) D) E) 44 ÝÝ SOU BANASI

45 ASNA E DÝÞÝ ÇAA ES / 3 7. r, r ve r yarýçaplý,, kasnaklarýnýn görünümü þekildeki gibidir. kasnaðý 1 ok yönünde tur döndürüldüðünde ve 4 nin görünümleri ayný oluyor. Buna göre, nin ilk görünümü aþaðýdakilerden angisi gibidir? r r 1/4 r 10. Þekildeki r yarýçaplý 5r diþlisi, yarýçaplý diþlisi içinde dönerek tekrar O noktasýna geliyor. O noktasýna geldiðinde görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olur? A) B) C) D) E) O r 5r A) B) C) D) E) 8. Þekildeki,, z, yarýçaplý,,, diþlilerinden ve diþlileri eþmerkezlidir. N diþlisi N tur döndürülürse diþlisi N tur dönmektedir. N nin azalmasý için,,, niceliklerinden angileri arttýrýlmalýdýr? 11. Þekildeki r yarýçaplý 3r diþlisi, yarýçaplý diþlisi üzerinde dönerek tek- r O 3r/ rar O noktasýna geliyor. O noktasýna geldiðinde görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olur? A) B) C) D) E) A) ve B) ve C) ve D), ve E) ve 9. Þekildeki,,, yarýçaplý,,, diþlilerinden kasnaðý N tur döndürülünce kasnaðý N tur dönüyor. N x y z 1. Þekildeki yarýçaplý ve diþlileri ile r ve r yarýçaplý ve diþlileri eþ merkezlidir. r 1 tur r N nin artmasý için N,,,, niceliklerinden angileri azaltýlmalýdýr? Buna göre, diþlisi ok yönünde 1 tur döndürülürse r yarýçaplý diþlisinin son görünümü aþaðýdakilerden angisi gibi olur? r A) ve B) ve C) ve A) B) C) D) E) D) ve E) ve 1-C -B 3-B 4-C 5-D 6-E 7-A 8-E 9-D 10-C 11-A 1-A 45 ÝÝ SOU BANASI

46 EÐÝ DÜE ES / = olan sürtünmesiz eðik x 3 düzlemde ve cisimleri, aðýrlýksýz makaralar ve iplerle dengededir. Buna göre, ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? x 4. Sürtünmesiz eðik düzlemde aðýrlýklý cisim, kuvveti ile dengededir. Buna göre; I. yüksekliði sabit kalarak α açýsý artarsa kuvveti daa büyük olmalýdýr. II. α açýsý sabit kalarak yüksekliði arttýrýlýrsa kuvveti daa büyük olmalýdýr. III. x uzunluðu sabit kalarak α açýsý arttýrýlýrsa kuvveti daa büyük olmalýdýr. α x A) B) C) D) E) yargýlarýndan angileri doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) I, II ve III. Þekildeki aðýrlýklý türdeþ cisim, ip gerilmesi ile dengededir. x 5. = olan þekildeki y 3 sürtünmesiz eðik düzlem- Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðü aþaðýdakilerden angisidir? α de ve cisimleri, aðýrlýksýz makara ve iplerle dengededir. x y A) sinα B) cosα C) sin α D) E) cos α Buna göre, ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? A) B) C) D) E) Þekildeki sürtünmesiz ve cisimleri þekildeki gibi dengededir. cisminin aðýrlýðý, 1 6. Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemde ve cisimleri dengededir cisminin aðýrlýðý α olduðuna göre; 1 ve gerilmeleri arasýndaki iliþki aþaðýdakilerden angisidir? 1 A) = 1.sinα B) = C) 1=.sinα cosα α D) 1= E) 1= cos 46 Buna göre, ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? (sin30=0,5, sin53=0,8) x A) B) C) D) E) ÝÝ SOU BANASI y

47 EÐÝ DÜE ES / 4 7. Þekildeki sürtünmesiz düzlemde,, cisimleri dengededir. cismi yere deðmektedir. α = olan sürtünmesiz eðik düzlemdeki x cismi, aðýrlýksýz makara ve cismi ile dengededir. x Buna göre, eðik düzlemin a açýsý büyütülürse ip gerilmelerinin büyüklükleri 1 ve nasýl deðiþir? Buna göre, ve cisimlerinin aðýrlýklarý oraný kaçtýr? A) 1 artar, azalýr. B) 1 azalýr, artar. C) 1 deðiþmez, artar. D) 1 ve artar. E) 1 artar, deðiþmez. 1 1 A) B) C) 1 D) E) α Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemde ve cisimleri, aðýrlýksýz çubuk ile dengededir. Buna göre, cisimlerin aðýrlýklarý oraný (sin α = ) 3 kaçtýr? A) B) C) D) E) x y 11. Þekildeki O merkezli türdeþ aðýrlýklý küre ip gerilmesi ile dengededir. 60 Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüðünün cismin aðýrlýðý ye oraný kaçtýr? 3 1 (sin60 =, sin30 = ) 3 1 A) B) 3 C) D) 1 E) O 9. 1 = olan sürtünmesiz eðik düzlemdeki x 4 aðýrlýklý cismi, aðýrlýksýz makara ve kuvveti ile þekildeki gibi dengededir. x Buna göre, kuvvetinin büyüklüðü kaç dir? 1. Þekildeki sürtünmesiz eðik düzlemde,, cisimleri dengededir. Cisimlerin aðýrlýklarýnýn büyüklükleri,, olduðuna göre; I. = II. 1 = III. > yargýlarýndan angileri kesinlikle doðrudur? (Sin30=0,5) A) B) C) D) 1 E) 8 4 A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III 1-D -A 3-D 4-D 5-A 6-E 7-D 8-B 9-A 10-C 11-D 1-D 47 ÝÝ SOU BANASI

48 ÇII ES / 5 1. r d x 4. 4r r r 3r Þekildeki çýkrýkta yükü kuvveti ile dengededir. kuvvetinin büyüklüðü; I. : yükün aðýrlýðý II. : çýkrýk kolunun uzunluðu III. d : kolun uzunluðu I. r : yük kolunun yarýçapý büyüklüklerinden angileri artarsa azalýr? 1 Þekildeki 4r yarýçaplý kasnaða r yarýçaplý, 3r yarýçaplý kasnaða r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. 1 ve aðýrlýklý cisimler dengede olduðuna göre, oraný kaçtýr? A) B) C)1 D)3 E)6 4 A) I ve II B) II ve III C) alnýz II D) II ve I E) II, III ve I 5. 3r 1 r r r. Þekildeki r ve r yarýçaplý ayný merkezli iki silindirli çýkrýkta aðýrlýðý önemsiz çýkrýk koluna uygulanan kuvveti ile 4 ve aðýrlýklý cisimler dengededir. r r r o Þekildeki 3r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. aðýrlýklý cismi dengede tutabilmek için r yarýçaplý diþlinin noktasýna angi yönde kaç büyüklüðünde bir kuvvet uygulamak gerekir? Buna göre, kuvvetinin büyüklüðü kaç dir? 4 A) 1 yönünde B) 1 yönünde C) yönünde 3 D) yönünde E) yönünde 3 6 A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 6. r 3r 4r 3. Þekilde düþey kesiti verilen 6r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý, 3r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. 6r r 3r r x ve y aðýrlýklý cisimler 3r ve r yarýçaplý ayný merkezli çýkrýklara þekildeki gibi asýlarak dengede kalmaktadýr. 4r uzunluklu çýkrýk koluna kuvveti sayfa düzleminden dýþarý doðru uygulanýyor. Buna göre; I) y > 1 ve aðýrlýklý cisimler II) y > x dengede olduðuna göre, 1 oraný kaçtýr? 1 III) > x yargýlarýndan angileri kesinlikle doðrudur? 1 1 A) B) C) D) 4 E) A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III ÝÝ SOU BANASI

49 ÇII ES / 5 7. Þekildeki düþey kesiti verilen 3r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý, r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. Buna göre, cismi yere deðdiðinde cisiminin yerden yüksekliði kaç olur? A) B) C) D) E) r r r r er 10. Þekilde düþey kesiti verilen 4r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir, 3r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. Buna göre, aðýrlýklý cismin dengede kalmasý için angi noktaya kaç büyüklüðünde bir cisim asmak gerekir? A) ye B) ye C) ye 4 4 4r 1 3 D) ye E) ye r 3r r 8. Þekilde düþey kesiti verilen 3r yarýçaplý diþliye r yarýçaplý silindir ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. cisminin aðýrlýðý x, türdeþ çubuðunun aðýrlýðý y x olduðuna göre, y oraný kaçtýr? 1 1 A) B) C) 1 D) E) 3 3 3r r 11. Þekilde düþey kesiti verilen r x yarýçaplý diþlisine r y yarýçaplý silindiri ayný merkezli olarak çakýlmýþtýr. r z yarýçaplý diþlisine kuvveti þekildeki gibi uygulandýðýnda yükü dengede kalmaktadýr. Buna göre kuvvetinin büyüklüðü, r x, r y, r z niceliklerinden angilerine baðlý deðildir? A) ve r x B) r x ve r z C) alnýz r x D) alnýz r z E), r y ve r z Þekil - I Þekil - II Þekil - III Düþey kesiti þekilde verilen ayný merkezli çýkrýk ve silindirlere aðýrlýklý cisimler ve aðýrlýksýz makaralar asýlmaktadýr. Þekildeki düþey kesiti verilen çýkrýklara, x, y, z aðýrlýklý cisimler asýlmýþtýr. Buna göre angi cisimler kesinlikle dengede kalamaz? A) alnýz B) alnýz C) alnýz D) ve E) ve Buna göre Þekil-I, Þekil-II ve Þekil-III te verilen sistemlerden angileri serbest býrakýldýðýnda oku yönünde dönmeye baþlar? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) I, II ve III 1-C -C 3-D 4-E 5-D 6-A 7-C 8-C 9-D 10-B 11-D 1-E 49 ÝÝ SOU BANASI

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Vektör-Kuvvet Denge Moment Basit Makineler

Vektör-Kuvvet Denge Moment Basit Makineler Ödev Tarihi :... Ödev ontrol Tarihi :... ontrol Eden :... YS İZİ Ödev itapçığı 1 () Vektör-uvvet Denge oment Basit akineler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANEERÝ ÝZÝ ÖDEV ÝTAÇIÐI Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

FÝZÝK. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre, L sandığının ivmesi a L = 5 m/s 2 ise K sandığının ivmesi kaç. m/s 2 dir?

FÝZÝK. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre, L sandığının ivmesi a L = 5 m/s 2 ise K sandığının ivmesi kaç. m/s 2 dir? 1. Özdeş K ve L sandıkları, yer çekimi ivmesinin 10 m/s 2 olarak kabul edildiği ortamda yatay düzleme paralel, esnemeyen iplerle şekillerdeki gibi sabit, özdeş ve ağırlıksız makaralar yardımıyla çekilmektedir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. þaðýdaki þekilde kenar uzunluklarý 4 ve 6 olan iki eþkenar üçgen ve iç teðet çemberleri görülmektedir. ir uðurböceði üçgenlerin kenarlarý ve çemberlerin üzerinde yürüyebilmektedir.

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

Kuvvet, Tork ve Denge

Kuvvet, Tork ve Denge 2 Kuvvet, ork ve Denge Doğadaki temel kuvvetler Beyzbol topu ve sopası arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim. Kütle çekim kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet üçlü (yeğin) nükleer

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

FÝZÝK. Bilimsel bilgiye ulaşmak için; I. deney, II. gözlem, III. akıl yürütme

FÝZÝK. Bilimsel bilgiye ulaşmak için; I. deney, II. gözlem, III. akıl yürütme 1. Bilimsel bilgiye ulaşmak için; I. deney, gözlem, I akıl yürütme 10. Bilimsel bir bilgi ile ilgili, I. Deneylerle desteklenmesidir. Verilerle geniþletilebilmelidir. I Doðruluðu her zaman geçerlidir.

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular 1. Ailemdeki her çocuðun en az iki erkek kardeþi ve en az bir kýz kardeþi vardýr. Buna göre ailemdeki çocuk sayýsý en az kaç olabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. Þekildeki halkalarýn

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 20 17 1. =? 2 + 0 + 1 + 7 A) 3,4 B) 17 C) 34 D) 201,7 E) 340 2. Berk tren yolu modeliyle oynamayý çok sever. Yaptýðý tren yolu modelinde, bazý nesneleri 1:87 oranýnda küçülterek oluþturmuþtur.

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK 8. SINIF FEN BİİERİ SARA ENEE 11 www.platonyayincilik.com PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII 1. 3. 1. estek uçtadır.. uvvetten kazanç vardır. Üzerine, ve

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2018

Kanguru Matematik Türkiye 2018 3 puanlýk sorular. Þekildeki takvim yapraðý bir ayý göstermektedir. Maalesef üzerine mürekkep dökülmüþtür ve günlerden çoðu görülmemektedir. Bu ayýn 7 si hangi güne denk gelir? P S Ç P C C P 3 4 5 6 7

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST Fizik Bilimine Giriş. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti B) Zaman C)

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU Tari.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Bir maddenin areket durumunu korumak istemesine maddenin.. özelliği denir. b) Birim ve sayıya ilave olarak bir yöne de saip olan büyüklüklere..

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin = cos = 0, Numara Ön Takı Simge sin = cos = 0,6 sin = cos = 0,8 10 9 giga G tan = 0, 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo k sin 60

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR 14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR KONULAR 1. BASİT MAKİNALAR VE ÇEŞİTLERİ 2. Kaldıraçlar 3. Makaralar 4. Sabit Makara 5. Hareketli Makaralar 6. Palangalar 7. Kasnaklar 8. Dişliler 9. Dönme Eksenleri Farklı Olan

Detaylı

Kuvvet Tork Denge ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI FİZİK

Kuvvet Tork Denge ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI FİZİK ÜNİVERSİTEYE HAZIRI. SINI UA YARDICI NU ANATII SRU BANASI İZİ uvvet Tork Denge Vektör uvvet esişen uvvetlerin Dengesi Tork Denge Ağırlık erkezi Basit akineler ÜNİVERSİTEYE HAZIRI. SINI UA YARDICI SUNU

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ BASİT MAİNEER 1 Test 9 AZANIM AVRAMA TESTİ8. SINI EN BİİMERİ 1. Basit makineler ile ilgili, 4. I. uvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. Yalnız

Detaylı

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir. Bölüm - ork, kuvvetin büyüklüğüne ve önme eksenine olan ik uzaklığına bağlı etkiye tork enir. = uvvet r. τ = D= Uzaklık cismin τ = N. m. τ = ork α ι =. ι =.sinα. N cm O noktası etrafına önebilen çubuğun

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I 1. Sınav süresi 10 dakikadır.. Bu sınavda eşit puanlı 0 adet soru vardır.. Elinizdeki soru kitapçığı K türü soru kitapçığıdır.. Yanıtlarınızı Yanıt Kağıdı

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir.

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. BASİT MAKİNELER Bir işi yapmak için kas kuvveti kullanırız. Ancak çoğu zaman kas kuvveti bu işi yapmamıza yeterli olmaz. Bu durumda basit makinelerden yararlanırız. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, dişli

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı