4.3. Türev ile İlgili Teoremler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.3. Türev ile İlgili Teoremler"

Transkript

1 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem [ a, kapalı aralığından IR e bir onksiyonu ] a, açık aralığındaki bir c noktasında sıırdan arklı bir türeve saipse er x ] c, c [ ( ( ile ( aynı işarette olacak biçimde [ a, aralığının x c kapsadığı bir ] c, c [ aralığı İspat. Önce ( >0 kabul edelim. onksiyonu c noktasında türevlenebilir ( ( olduğundan er poziti sayısı x c olduğunda ( x c olacak şekilde sayısına bağlı bir poziti sayısı Özel olarak, ( ( ( poziti sayısı de x c olduğunda ( x c olacak şekilde ( sayısına bağlı bir poziti sayısı Buna göre ( ( x c olduğunda ( ( ( ( olur. Buradan x c ( ( x c olduğunda ( ( olur. O alde x c ( ( x ] c, c [ ] a, olduğunda 0 elde edilir.. Burada x c ] c, c [ aralığı [ a, aralığının alt kümesi olacak şekilde bir nın seçilebileceği de görülmektedir. Böylece ispat tamamlanmış olur. (Burada min{, c a, b } olarak alınabilir. c 4...Teorem [ a, den reel sayılar kümesi e bir onksiyonu ] a, nin bir c noktasında türevlenebir olsun. Bu takdirde eğer ( 0 ise c nin öyle bir ] c, c [ komşuluğu vardır ki bu komşulukta onsiyonu artandır. İspat. ( 0 olduğunu kabul edelim. Teorem 4.. den dolayı c noktasının bir komşuluğundaki bütün x ler ( ( 0 x c 98

2 olur. Buna göre x c olduğunda ( ( olur c olduğunda ( ( olur. Bu da onksiyonunun bu ] c, c [ komşuluğunda artan olduğunu verir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur. 4...Teorem [ a, den reel sayılar kümesi e bir onksiyonu ] a, nin bir c noktasında türevlenebir olsun. Bu takdirde eğer ( 0 ise c nin öyle bir ] c, c [ komşuluğu vardır ki bu komşulukta onsiyonu azalandır. İspat. ( 0 olduğunu kabul edelim. Teorem 4.. den dolayı c noktasının bir komşuluğundaki bütün x ler ( ( 0 x c olur. Buna göre x c olduğunda ( ( olur c olduğunda ( ( olur. Bu da onksiyonunun bu ] c, c [ komşuluğunda azalan olduğunu verir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur Teorem (Fermat Teoremi. Kapalı bir [a, aralığından IR ye bir onksiyonunun ]a, açık aralığının bir c noktasında bir yerel maksimumu ya da yerel minimumu varsa ve onksiyonu c noktasında türevlenebiliyorsa ( 0 dır. İspat. onksiyonunun c noktasında bir yerel maksimumunun olduğunu kabul edelim. Bu takdirde er x ] c, c [ ( ( olacak şekilde bir poziti sayısı özelliğini sağlayan er sayısı ( c ( ve dolayısıyla ( c ( 0 dır. Poziti lar ( c ( 0 dır ve negati lar ( c dir. Buradan ve ( lim 0 ( 0 ( c ( 0 99

3 ( lim 0 ( c ( 0 bulunur. onksiyonunun c noktasında türevi var olduğundan dolayı soldan türevi ve sağdan türevi vardır ve biribirine eşittir. Dolayısıyla ( ( 0 ve ( ( 0 dır. Buradan ( 0 elde edilir. Şimdi de onksiyonunun c noktasında bir yerel minimumunun olduğunu kabul edelim. Bu takdirde er x ] c, c [ ( ( olacak şekilde bir poziti sayısı özelliğini sağlayan er sayısı ( c ( ve dolayısıyla ( c ( 0 dır. Poziti lar ( c ( 0 dır ve negati lar ( c dir. Buradan ve ( lim 0 ( lim 0 ( 0 ( c ( 0 ( c ( 0 bulunur. onksiyonunun c noktasında türevi var olduğundan dolayı soldan türevi ve sağdan türevi vardır ve biribirine eşittir. Dolayısıyla ( ( 0 ve ( ( 0 dır. Buradan ( 0 elde edilir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur. Bu teoremin karşıtı er zaman doğru olmak zorunda değildir. Diğer bir deyişle, bir onksiyonunun bir c noktasında türevinin sıır olması o c noktasında bir yerel maksimum ya da bir yerel minimumunun olmasını gerektirmez. Bunu aşağıdaki örnekte görüyoruz. Örnek. ( x şeklinde verilen onksiyonun 0 noktasında türevi 0 dır ancak 0 noktasında bu onksiyonun ne yerel maksimumu ne de yerel minimumu 00

4 4..5.Tanım. Reel sayılar kümesinin bir alt kümesinden reel sayılar kümesi e bir onksiyonu verilsin. Eğer ( 0 oluyorsa c ye onksiyonunun bir kritik noktası denir. Buna göre ( 0 eşitliğini sağlayan x ler onksiyonunun kritik noktaları olacaktır. Örnek. :] 0,5[ IR, ( x x onksiyonunun kritik noktalarını bulalım. ( x olduğundan dolayı ( 0 ise x dir. x. noktası bir kritik noktadır Teorem (İkinci türev testi. onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli ve ] a, açık aralığında türevlenebilir olsun ve c noktası onksiyonunun bir kritik noktası olsun ve ( türevi var olsun ve sıırdan arklı olsun. Bu takdirde eğer ( 0 ise c de bir yerel minimum vardır ve eğer ( 0 ise c de bir yerel maksimum İspat. onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli ve ] a, açık aralığında türevlenebilir olsun ve c noktası onksiyonunun bir kritik noktası olsun ve ( türevi var olsun ve ( 0 bulunsun. ( yazalım. Kabulümüzden g ( 0 dır. Teorem 4.. den dolayı ] c, c [ komşuluğunda g onksiyonu artan olacak şekilde poziti bir sayısı Buna göre er x ] c ve er x ] c, c [ dir. g ( ( 0 olduğundan dolayı er x ] c g ( 0 ve er x ] c, c [ 0 dir. ( olduğundan dolayı x ] c ( 0 ve er x ] c, c [ 0 ( dir. Dolayısıyla onksiyonu ] c aralığında azalan ve ] c, c [ aralığında artandır. O alde onksiyonunun c noktasında bir yerel minimumu Şimdi de [ a, kapalı aralığında sürekli ve ] a, açık aralığında türevlenebilir olan ve c noktası da kritik noktası olan ve ( türevi var olan onksiyonunun c de ikinci türevi negati bulunsun yani ( 0 bulunsun. ( yazalım. Kabulümüzden dolayı g ( 0 dır. Teorem 4.. den dolayı ] c, c [ komşuluğunda g onksiyonu azalan olacak şekilde poziti bir sayısı Buna göre er x ] c 0

5 ve er x ] c, c [ dir. Kabulümüzden g ( ( 0 olduğundan dolayı er x ] c g ( 0 ve er x ] c, c [ g ( 0 dir. ( olduğundan dolayı x ] c ( 0 ve er x ] c, c [ ( 0 dir. Dolayısıyla onksiyonu ] c aralığında artan ve ] c, c [ aralığında azalandır. O alde onksiyonunun c noktasında bir yerel maksimumu Bu da teoremin ispatını tamamlar. Örnek ( x x onksiyonunun kritik noktalarını bulunuz varsa yerel maksimum ve yerel minimum değerlerini bulunuz. Örnek. x ( x onksiyonunun kritik noktalarını bulunuz varsa yerel maksimum ve yerel minimum değerlerini bulunuz. Aşağıda ikinci türev testinin genelleştirmesini ispatsız olarak veriyoruz Teorem (n inci türev testi. onksiyonunun ] a, açık aralığında n inci türevi var ve bu ninci türev [ a, kapalı aralığında sürekli ve ( (... ( n ( 0 ( n ve ( 0 olsun. Bu takdirde (i Eğer n çit ve ( n ( 0 (ii Eğer n çit ve ( n ( 0 oluyorsa c de bir yerel minimum oluyorsa c de bir yerel maksimum (iii Eğer n tek ise c de ne yerel maksimum ne de yerel minimum 4..8.Teorem (Rolle Teoremi. Eğer bir onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında türevlenebilirse ve ( oluyorsa bu takdirde ( 0 olacak şekilde bir c ] a, İspat. onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli olduğundan en büyük değerini ve en küçük değerini alır. min x [ a, ( m ( x ve max x [ a, ( M ( olacak şekilde x x [a, elemanları, Eğer M m ise er x [ a, m ( M eşitsizliğinden onksiyonunun sabit bir onksiyon olduğu elde edilir ki bu durumda sabit onksiyonun türevi 0 olduğundan dolayı ( 0 olur ki c olarak 0

6 aralıkda angi noktayı alırsak alalım ( 0 olur. m M durumunu inceleyelim. Bu durumda m M olacaktır. ( olduğundan onksiyon m ile M den en az birini aralığın uç noktalarında almaz, yani, aralığın de alır. Kabul edelim ki m değerini aralığın de alsın. Ara değer teoremini kullanırsak, ( x 0 olur. Eğer M değerini aralığın de alırsa yine ara değer teoremini kullanırsak, ( x 0 olacakdır. Bu da teoremin ispatını tamamlar Sonuç. Eğer bir onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında türevlenebilirse bu takdirde ( 0 eşitliğini sağlayan iki arklı x değerleri arasında in türevini sıır yapan bir değer vardır, yani ( 0 olacak şekilde x c x özelliğini sağlayan bir c sayısı İspat. Rolle teoreminde a x, b x ve ( 0 alınırsa ispat emen görülür. Örnek 4..0.Teorem (Dierensiyel Hesabın Ortalama Değer Teoremi. Eğer bir onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında ( türevlenebilirse bu takdirde ( b a c ] a, olacak şekilde en az bir İspat. Her x [ a, b x G( ( [ ( ] b a onksiyonunu tanımlayalım. G ( G( 0 dır ve G onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli ve ] a, açık aralığında türevlenebilirdir. Rolle teoreminden dolayı G ( 0 olacak şekilde bir c ] a, G ( ( [ ( ] b a olduğundan dolayı ( [ b a ve dolayısıyla ( ] 0 0

7 ( [ b a ( ] olacak şekilde bir c ] a, bulunmuş olur. Bu da teoremin ispatını tamamlar. a ile b arasındaki er bir c sayısı 0 eşitsizliğini sağlayan bir sayı olmak üzere c a ( b şeklinde yazılabileceğinden dolayı ortalama değer teoremini aşağıdaki şekilde iade edebiliriz: onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık ( aralığında türevlenebilirse bu takdirde ( a ( b olacak b a şekilde en az bir ]0, [ sayısı Örnek. :[,5] IR onksiyonu ( x olarak verildiğine göre bu onksiyonun ortalama değerini bulunuz. ( (5 ( Çözüm. ( 9 olur. b a 5 O alde onksiyonunun ortalama değeri 9 dır. ( x olduğundan dolayı 7 c den 9c 7 ve buradan da c ve bundan da ortalama değer teoremindeki c sayısı olarak c bulunur 4...Sonuç Eğer er x [ a, ( 0 ise onksiyonu sabit onksiyondur. İspat. a x x b özelliğini sağlayan erangi iki x sayılarını alalım. Dierensiyel esabın ortalama değer teoreminden, ( x ( x x x ( olacak şekilde bir c x, x [ ( 0 ] ( x ( x olduğundan dolayı 0 x x bulunur. Buradan x ( x 0 ve ( dolayısıyla ( x ( bulunur. a x x b özelliğini sağlayan er x sayıları ( x ( bulunduğundan onksiyonunun sabit onksiyon olduğu elde edilir. Bu da sonucun ispatını tamamlar. 4...Sonuç. Eğer bir onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında türevlenebilirse ve er x ] a, ( 0 04

8 oluyorsa bu takdirde onksiyonu [ a, aralığında kesin olarak monoton artandır. İspat. a x x b özelliğini sağlayan erangi iki x sayılarını alalım. Dierensiyel esabın ortalama değer teoreminden, ( x ( x ( x x olacak şekilde bir c x, x [ ( 0 ] ( x ( x olduğundan dolayı 0 x x bulunur. Buradan x ( x 0 ve ( dolayısıyla ( x ( x bulunur. a x x b özelliğini sağlayan er x sayıları ( x ( x bulunduğundan onksiyonunun kesin olarak monoton artan onksiyon olduğu elde edilir. Bu da sonucun ispatını tamamlar. 4...Sonuç. Eğer bir onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında türevlenebilirse ve er x ] a, ( 0 oluyorsa bu takdirde onksiyonu [ a, aralığında kesin olarak monoton azalandır. İspat. a x x b özelliğini sağlayan erangi iki x sayılarını alalım. Dierensiyel esabın ortalama değer teoreminden, ( x ( x ( x x olacak şekilde bir c x, x [ ( 0 ] ( x ( x olduğundan dolayı 0 x x bulunur. Buradan x ( x 0 ve ( dolayısıyla ( ( x bulunur. a x x b özelliğini sağlayan er x sayıları ( x ( bulunduğundan onksiyonunun kesin olarak monoton azalan onksiyon olduğu elde edilir. Bu da sonucun ispatını tamamlar Teorem (Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi. Eğer ve g onksiyonları [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında ( türevlenebilirse bu takdirde olacak şekilde en az bir c ] a, ( İspat. Her x [ a, 05

9 ( G( ( [ ] onksiyonunu tanımlayalım. G ( G( 0 dır ve G onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli ve ] a, açık aralığında türevlenebilirdir. Rolle teoreminden dolayı G ( 0 olacak şekilde bir c ] a, G ( ( olduğundan dolayı G ( ( ve dolayısıyla ( ( ( ( olacak şekilde bir c ] a, bulunmuş olur. Bu da teoremin ispatını tamamlar. a ile b arasındaki er bir c sayısı 0 eşitsizliğini sağlayan bir sayı olmak üzere c a ( b şeklinde yazılabileceğinden dolayı genelleştirilmiş ortalama değer teoremini aşağıdaki şekilde iade edebiliriz: onksiyonu [ a, kapalı aralığında sürekli, ] a, açık aralığında türevlenebilirse bu takdirde ( ( a ( b a ( b olacak şekilde en az bir ]0, [ sayısı 06

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

Eşekliğin Alemi Yok!

Eşekliğin Alemi Yok! Eşekliğin Alemi Yok! Ali Sinan Sertöz Bilkent Üniversitesi, Ankara Anılar Matematikte eşek problemi denince Pisagor un dik üçgen teoremi akla gelir. Çocukluğumda okuduğum Hayat Ansiklopedisi bu yakıştırmayı

Detaylı

Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür.

Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür. 1 Olasılık Örnekler 1. Bir çantada 4 beyaz 8 siyah top vardır. Bir siyah top çekilmesi olasılığı nedir? Çözüm: Siyah top çekilme olasılığı B olsun. Topların sayısı 12 olduğuna göre P(B)=8/12=2/3 tür. 2.

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 91-99 Temmuz 2010 Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Atilla AKPINAR * Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Görükle,

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı