SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması"

Transkript

1 SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission

2 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve ulusal düzeyde hem iverenler hem de çalıanlar açısından önemli bir endie tekil etmektedir. Konuyla ilgili özel bir ortak hareket programının gereini belirledikten sonra ve stresle ilgili bir Komisyon istiaresi öncesinde, Avrupalı sosyal ortaklar yılları arasındaki sosyal diyalog programına bu konuyu dahil etmilerdir. Stres, irket boyutu, faaliyet alanı, veya istihdam sözlemesi veya ilikisi ne olursa olsun, tüm iyerlerini ve tüm çalıanları etkileyebilir. Uygulamada ise, tüm iyerleri ve tüm çalıanlar kesinkes etkilenmez. yerinde stresin üstesinden gelmeye çalımak üretkenlii arttırır ve i salıı ve güvenliini gelitirir. Bunun sonucunda ise, irketlerin, çalıanların ve genel olarak toplumun ekonomik ve sosyal kazancı önemli ölçüde artacaktır. hayatındaki stresle ilgili sorunlar ele alınırken, igücünün çeitlilii göz önünde tutulması gereken önemli bir boyuttur. 2. Amaç Bu anlama, iverenler, çalıanlar ve temsilcilerinin i hayatındaki stresle ilgili bilincini gelitirmek ve bilgilendirmek, aynı zamanda da i hayatındaki stresle ilgili sorunların belirtisi olan iaretlere dikkatlerini çekebilmek amacını taımaktadır. Bu anlamanın hedefi, iveren ve çalıanlara i hayatında stresle ilgili sorunların tespiti ve idaresiyle ilgili bir çerçeve salamaktır. Herhangi bir kiiye stresin suçunu yüklemek deildir. yerinde yaanabilecek taciz ve iddetin i hayatında strese neden olabileceini kabul etmekle birlikte, AB sosyal ortaklarının bu konularla ilgili belli bir anlamanın yapılmasını sosyal diyalog programı kapsamında müzakere etmenin yollarını arayacaını da göz önüne alarak, bu anlama iddet, taciz ve travma sonrası stresle ilgili deildir. 3. Stres ve i hayatında stresin tanımı Stres, fiziksel, psikolojik veya sosyal ikayetler veya bozukluklarla birlikte görülen, ve bireylerin kendilerinden beklenen ile kendilerine verilen görevleri bir türlü badatıramadıkları bir ruh halidir. Birey, olumlu sayılabilecek kısa vadeli baskı riskiyle baa çıkmaya yatkındır, ancak youn baskılara açık olduu süre uzayınca bu durumun altından kalkmakta güçlük çeker. Ayrıca, herhangi bir durum karısında farklı kiilerin tepkileri farklılık gösterebilir ve aynı kiinin hayatında farklı zamanlarda aynı olay karısındaki gösterecei tepki de farklı olabilir. Stres bir hastalık deildir, ancak strese maruz kalınan süre uzadıkça i yerinde verimlilik düebilir ve salıın bozulmasına neden olabilir. yeri dıında kaynak bulan stres davranı farklılamasına neden olabilir ve iteki verimlilii azaltabilir. yerinde stresin tüm belirtileri i hayatındaki stres olarak algılanamaz. hayatındaki strese, i kapsamı, iin örgütlenmesi, iyeri koulları, iletiim bozukluu vs. gibi farklı etkenler neden olabilir.

3 4. hayatında stresle ilgili sorunların belirlenmesi Stres olgusunun karmaık yapısı göz önünde bulundurulursa, bu anlama potansiyel stres belirtilerinin tam listesini tespit etmek amacını gütmemektedir. Ancak, yüksek ie gelmeme veya içi devri oranlarının yüksek olması, kiiler arası çatımaların sık meydana gelmesi veya çalıanların ikayetlerinin fazla olması i hayatında stres sorunu olduuna iaret sayılabilir. hayatında stres ile ilgili bir sorun olup olmadıını belirlemek için i örgütlenmesi ve süreçleri (çalıma süresi programı, baımsızlık derecesi, çalıanların vasıfları ve i gereksinimleri arasındaki uyum vs.), çalıma koulları ve çevre (taciz edici davranıa, gürültüye, aırı sıcaklıa, tehlikeli maddelere maruz kalmak), iletiim (ite kendisinden beklenenin açık olmaması, i imkanları veya yakın zamanda yapılacak deiiklikler vs.) ve sübjektif faktörler (duygusal ve sosyal baskılar, altından kalkamama duygusu, destek eksiklii hissi vs.) gibi etkenleri incelemek gerekir. hayatında stres ile ilgili bir sorun tespit edildiinde, stresi önlemek, ortadan kaldırmak ya da azaltmak için önlem almak gerekir. Uygun önlemleri belirleme sorumluluu iverene aittir. Bu önlemler çalıanların ve/veya temsilcilerinin katılımı ve ibirliiyle uygulanmalıdır. 5. veren ve çalıanların sorumlulukları 89/391 No.lu çerçeve direktifi uyarınca tüm iverenler, kanunen çalıanlarının i güvenlii ve salıını korumakla yükümlüdür. Salık ve güvenlik riski tekil ettiklerinden, bu sorumluluun kapsamına aynı zamanda i hayatında strese ilikin sorunlar da girmektedir. Tüm çalıanlar ise genel olarak iveren tarafından belirlenen koruma önlemlerine uymakla yükümlüdür. hayatında stres ile ilgili sorunlar, ayrı bir stres politikası ve/veya belirlenmi stres faktörlerine yönelik belli önlemler aracılııyla genel bir risk belirleme prosesi çerçevesinde ele alınabilir. 6. hayatında stresle ilgili sorunların önlenmesi, ortadan kaldırılması veya azaltılması hayatında stresle ilgili sorunların önlenmesi, ortadan kaldırılması veya azaltılması için birçok önlem mevcuttur. Bu önlemler kolektif, bireysel ya da hem kolektif hem bireysel olabilir. Bunlar, belirlenmi stres faktörlerine yönelik spesifik önlemler olabilecei gibi, tedbirsel ve uyumlu önlemleri içeren entegre bir stres politikası çerçevesinde de uygulanabilir. Gerekli uzmanlık düzeyi i yerinde yeterli ölçüde mevcut deilse, AB ve ulusal kanunları, toplu i sözlemeleri ve uygulamaları uyarınca dıarıdan uzmanlık hizmetine bavurulabilir. Uygulamaya balandıktan sonra, strese karı önlemler etkinliklerini ölçmek, kaynakları optimum düzeyde kullandıklarından emin olmak ve hala geçerli veya gerekli olduklarını belirlemek açısından düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Aaıdakiler bu tür önlemlere örnek tekil edebilir: irketin hedeflerini ve tüm içilerin rolünü açık olarak belirtilmesi, bireyler ve ekipler için uygun yönetim desteinin salanması, i sorumluluunun ve denetiminin uyuması, i

4 programı ve süreçleri, çalıma koulları ve ortamının gelitirilmesi, gibi yönetim ve iletiim önlemleri, Stres bilincini ve bilgisini arttırmak, olası nedenlerini ve ele alınma yöntemlerini belirlemek, ve/veya deiiklie uyum salamak konularında yöneticileri ve çalıanları eitmek, AB ve ulusal kanunları, toplu i sözlemeleri ve uygulamaları uyarınca, çalıanlara veya temsilcilerine bilgi aktarmak ve danımak. 7. Uygulama ve zleme Anlamanın 139. Maddesi uyarınca, bu gönüllü Avrupa çerçeve anlaması UNICE/UEAPME, CEEP ve ETUC (ve EUROCADRES/CEC irtibat komitesi) üyeleri bu anlamayı uygulamayı taahhüt eder. Bu uygulama, Üye Ülkeler ve Avrupa Ekonomik Bölgesine ait ülkelerde yürürlükte olan yönetim ve i prosedür ve uygulamaları dorultusunda yapılacaktır. Anlamayı imzalayan taraflar ayrıca, aday ülkelerdeki üye kuruluları bu anlamayı uygulamaya davet eder. Bu anlamanın uygulanması imza tarihinden sonraki üç yıl içinde gerçekletirilecektir. Üye kurulular, bu anlamanın uygulaması hakkında Sosyal Diyalog Komitesine rapor verecektir. Bu anlamanın imza tarihinden sonraki üç yıl boyunca, Sosyal Diyalog Komitesi anlamanın süregelen uygulamasını özetleyen yıllık bir tablo hazırlayacaktır. Sosyal Diyalog Komitesi, dördüncü yılda yapılan uygulama faaliyetlerini içeren kapsamlı rapor düzenleyecektir. Anlamayı imzalayan taraflardan biri tarafından talep edildii takdirde, taraflar imza tarihinden sonraki be yıl içerisinde herhangi bir tarihte anlamayı deerlendirebilir ve gözden geçirebilir. Bu anlamanın içerii herhangi bir ekilde sorgulanırsa, üye kurulular birlikte veya ayrı ayrı imzalayan taraflara sorularını yöneltebilir, bu taraflar da birlikte veya ayrı ayrı cevap verebilir. Bu anlamanın uygulamasında, imzalayan taraflar KOB lere (Küçük ve Orta Boy letmeler) aırı yük getirmekten kaçınacaklardır. Bu anlamanın uygulamaya geçirilmesi, bu anlama kapsamında çalıanlara yönelik genel koruma düzeyini azaltmak için geçerli bir neden tekil etmemektedir. Bu anlama, sosyal ortakların uygun düzeyde Avrupa düzeyi dahil ibu anlamaya uyarlama ve/veya ek getiren ve ilgili sosyal ortakların özel ihtiyaçlarını dikkate alan baka anlamalar yapma hakkını engellemez. John Monks ETUC Genel Sekreteri (sendika delegasyonu adına)

5 Dr. Jürgen Strube UNICE Bakanı Paul Reckinger UEAPME Bakanı Rainer Plasman CEEP Genel Sekreteri 8 Ekim 2004 Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Boulevard du Roi Albert II, 5 B-1210 Brüksel Tel: UNICE Avrupa Sanayici ve verenler Konfederasyonları Birlii Av. De Conrtenbergh 168 B-1000 Brüksel Tel: UEAPME Avrupa Esnaf, Sanatkarlar Küçük ve Orta Boy letmeler Birlii Rue Jacques Lalaing, 4 B-1040 Brüksel Tel: CEEP Avrupa Kamu tirakli ve Kamusal letmeler Merkezi Rue de la Charité, 15 B-1210 Brüksel Tel :

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı