içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından"

Transkript

1

2

3 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Otoriterleşme Kapak Konusu ODTÜ Tarihinin Tanığı Derneğimizde Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237 Opera 20 O SSahnelerinden a Vişnelik 22 V Mutfağından M 26 Üyelerimizden Ü T 28 Teknoloji 29 Dosya D K 39 Kavramlar ODTÜ den O 41 B Bir Köşe Hocam 42 İnecek Var 44 Spor 46 Güncel Ç 48 Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Kavramlar içerdikleri düşünceyi çoğu kez tek bir kelime ile açıklamayı mümkün kılarak, toplumlar tarafından kabul edilmiş yazılı ve yazılı olmayan pek çok unsuru ve ortak özelliği içinde barındıran ve benzer durumları sınıfl andırmayı sağlayan ana temalardır. Örneğin; demokrasi dendiğinde herkes demokrasiden neyin kast edildiğini düşünmez çünkü demokrasi kişiden kişiye değişebilen bir durum değildir. Aynı şekilde adalet kavramı da içerdiği düşünce yapısı açısından adil olmak fi ilinden temellenerek, sonuçları açısından tarafl ar için en adil durumu bünyesinde barındırması beklenen bir kavramdır. Son zamanlarda çok sözü edilen, 1948 yılında George Orwell tarafından kaleme alınan 1984 isimli roman da, üst planda büyük birader tarafından tüm toplumun davranış, konuşma ve düşüncelerine nasıl baskı uygulandığını ve nasıl bir korku toplumu yaratılarak insanların yönetime biat etmesinin sağlandığını anlatırken, alt planda ise yukarıda bahsedilen kavramlar ve yeniden kavramsallaştırmadan başarı ile söz eder ün gücü hala geçerliliğini korumasından gelir. Yeniden kavramsallaştırma; toplumun öğrene geldiği ve artık kullanılmayacağına dair söylemlerin toplumda yönetimler açısından sıkıntı yaratacağı durumlarda, kavramların isimlerinin aynı bırakılarak, yönetimde olanların bakış açıları ile eski kavramların yeniden yorumlanması ile içlerinin önce boşaltılması ve sonra yeniden ama bu kez yönetimin işine geldiği şekildeki yeni fi kirlerle doldurulmasıdır. Yeniden kavramsallaştırmanın arka planında, söz konusu kavramın ismine dair bir değişimin getireceği bazı sıkıntıları bertaraf etmek amacıyla yeni fi krin eski kalıba sokulması ve uygulanması söz konusudur. Yeniden kavramsallaştırma, toplum yönetimini kolaylaştırması ve o kavramların temsil ettiği unsurlar hakkında yeni bir toplum algısı yaratmaktaki başarısı nedeniyle yönetimlerin yoğun olarak kullandıkları bir araçtır. Ancak belli kavramlar ve o kavramları temsil eden bazı gruplar vardır ki; yeniden kavramsallaştırmaya ve dolayısıyla o kavram için yeniden toplum algısı yaratılmasına her zaman izin vermez. İşte ODTÜ lü Olma kavramı böyle bir kavramdır. Yıllardır değişmemiş aksine toplum içinde pekişmiştir. ODTÜ nün kurulduğu günden beri özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olarak gösterdiği toplumsal sorunlara duyarlı tavrı, biz ODTÜ mezunlarına toplumda daima farklı bir rol biçmiştir. ODTÜ lü olmanın ilk koşulu ise DAYANIŞMA dır. Bizler geçmişten beri bizi biz yapan dayanışmamızdan aldığımız güç ve güvenle, ODTÜ lü olmanın ne demek olduğunu bugüne kadar toplum içinde sergilediğimiz sorumlu tavır ve davranışlarımızla gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şey ise; Üyelerimizin, ODTÜ Mezunları Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkmasıdır. ODTÜ Mezunları Derneği toplum içinde ODTÜ lü Olma kavramını başarıyla temsil eden sizlerin yarattığı bir kurumdur. Derneğimiz, etkinliklerde yanımızda görmek istediğimiz üyelerimizle geleceğe yürüyecek ve yaşayacaktır. Sizi, Derneğimizde gönülden sunulan sıcacık çayınızı içerken dostlarınızla sohbet etmeye, ailenizle, arkadaşlarınızla Derneğimizde daha çok zaman geçirmeye davet ediyoruz. Şimdi daha çok kenetlenme ve sahip çıkma zamanı. ŞİMDİ DERNEKTE OLMA ZAMANI. Sevgili Üyelerimiz, bizimle beraber olduğunuzu bilmek yüreğimizi ısıtıyor ve bizi güçlendiriyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu MART

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Panel: 17 Aralık Depreminin Ardından Siyaset ve Ekonomide Kriz ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından düzenlenen ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlik dizisi, 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen 17 Aralık Depreminin Ardından Siyaset ve Ekonomide Kriz konulu panelle devam etti. Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve ekonomist, yazar, gazeteci Mustafa Sönmez in (MAN 78) konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi nden Hüsnü Solmaz (CHE 76) yürüttü. Hüsnü Solmaz, kısaca konuşmacıları tanıttığı açış konuşmasını, 17 Aralık tan itibaren yaşanan süreci özetleyerek tamamladı ve sözü İlhan Cihaner e bıraktı. Tüm yargıyı kapsayacak, hızlı ve kesin sonuç alınacak bir soruşturma yapılmalı Türkiye nin siyasi ve ekonomik anlamda derin ve giderek derinleşen bir kriz yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan İlhan Cihaner, mevcut durumun bugüne kadar hiçbir demokrasinin karşı karşıya kalmadığı bir kriz olduğunu; dile getirdi. Cihaner, yargı ile ilgili yaşanan sorunlar geleneksel yargı sorunlarından farklı olduğu için, çözümün de farklı bir yaklaşımla bulunabileceğini dile getirdi. Yargıdaki yapılanma, kadrolaşma, yerinde durduğu sürece geleneksel çözüm önerileri sorunu daha da büyütür. Benim önerim, tüm yargıyı kapsayacak, hızlı ve kesin sonuç alınacak bir soruşturma yapılmalı diyen İlhan Cihaner, yasanın açıkça emrettiğini yapmayan savcıyı, yarıgıcı sistemin dışında bırakmak gerektiğini söyledi. Cihaner Mevcut durumda çatışan tarafl ardan bir tanesini seçmek zorunda değiliz diyerek, sorunların çözülmesi için hem yolsuzlukların sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğini, hem de kamuda, yargıda örgütlenmelerin ortadan kalkması için taleplerimizi sesimizi yükselterek söylememiz gerektiğini ifade etti. Ceza hukukunda söz konusu olan değişikliklere değinen İlhan Cihaner, hakim ve savcıların tazminatla karşı karşıya kalmasını önleyen kanundaki değişiklikle, hakimlere ve savcılara idare aracılığıyla dava açılabileceğini, bunun da görevden almaları artıracağını söyledi. Mal varlığına el koyma sürecindeki değişikliğe de değinen Cihaner, mal varlığına el koymaya eskiden makul şüphenin yeterli olduğunu, ancak artık somut delil arandığını; böylece soruşturmanın başında mal varlığına el konmasının olanaksız hale geldiğini anlattı. Mal varlığına suçtan kaynaklı el konmuş olsa da kontrolleri iktidarın elinde olan BDDK gibi kurumların raporu olmadan el koymanın gerçekleşemeyeceğini belirten Cihaner, mülkiyet hakkı açısından ileri bir uygulama gibi göründüğünü ifade ettiği bu uygulamayı dolaylı olarak servete sahip çıkma olarak tanımladı. İlhan Cihaner, bu tür düzenlemelerin paniğe işaret ettiğini belirterek, Toplumsal muhalefet değerler üzerinde yükselmeli. Bu kirli yapılardan birini seçmek zorunda değiliz dedi. Genel seçime doğru ekonomik kriz büyüyebilir Panelin ikinci konuşmacısı Mustafa Sönmez, konuşmasına devam eden düzenin çatışmaya dönüşme sürecini, düzenin ortaya çıkışından başlayarak anlattı. Mevcut iktidarın iktidar olma sürecini destekleyen faktörlere de değinen Sönmez, bu faktörleri şöyle sıraladı: Başta ABD olmak üzere, dünyada destek gördü; ekonomik açıdan dünyada likidite bolluğu vardı, dışarıdan hızlı sermaye akışı başladı; hızla giren yabancı kaynak sağlık alanı gibi seçmeni etkileyecek kamu harcamalarına dönüştü; siyaseten iktidara geldiklerinde Türkiye merkez sağ ve merkez solu tüketmiş durumdaydı; yetmez ama evet çi sol liberaller, yapılanları demokratikleşme adıyla reklam etti. Mustafa Sönmez, referandum ve 2011 seçimleriyle iktidarın lehine devam eden sürecin nasıl olumsuza evirildiğini şu sözlerle anlattı: ABD ile ilişkiler bozuldu; Kürt politikasında, Mavi Marmara konusunda, Suriye ve Mısır ile ilişkilerde ABD ile uyumsuz bir duruş sergilendi; dış dünyadan gelen para etkili kullanılamadı; iktidarı destekleyenlerle çıkar çatışmaları yaşandı; Gezi olayları bir kırılma yarattı; dışarıdan gelen para akışı durdu; yabancı yatırımcılar gitti. Çok önemli bir kırılma noktası olarak nitelendirdiği Gezi sürecine özellikle değinen Mustafa Sönmez, Gezi hareketinin ezber bozduğunu, kimsenin dokunulmaz olmadığını gösterdiğini ve dış desteği kaybettirdiğini dile getirdi. Genel seçimlerin öne çekileceği yorumunu yapan Sönmez, iktidarın savunma çabalarına rağmen içeride ve dışarıda meşruiyet kaybı yaşadığını söyledi. Ekonomik krizin başladığına dikkati çeken Mustafa Sönmez, mecburen gidilecek küçülmenin ardından işsizlik sorunun artacağını dile getirerek, Genel seçime doğru ekonomik kriz büyüyebilir öngörüsünde bulundu. Panel, konuşmacıların dinleyicilerin sorularını yanıtladıkları soru cevap bölümüyle devam etti. Panelin sonunda, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, katılımcılara teşekkür belgelerini verdi. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

6 Panel: Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi Dernekten A.Gökhan GÖKDOĞAN (CE 04) Enerji sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi konusunda ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından düzenlenen panel, 8 Şubat Cumartesi günü Vişnelik tesislerinde gerçekleşti. Yüzü aşkın katılımcının izlediği panele, hem Enerji Komisyonu Üyeleri hem de Makina Mühendisleri odası Enerji Çalışma Grubu Üyeleri olan Haluk Direskeneli ve Fuat Tiniş ile Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şayende Yılmaz konuşmacı olarak katılırken; panelin moderatörlüğünü Derneğimiz Enerji Komisyonu Üyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz yaptı. Türkyılmaz yaptığı açış konuşmasında, Makina Mühendisleri Odası tarafından enerji sektörünün en büyük gelişim alanlarından biri olan yerli ekipman üretimine yol göstermek amacı ile 2012 Mart ayında düzenlenen Yerli Enerji Teknolojileri konulu çalıştayın sonrasında, çok sayıda uzmanın ve akademisyenin de katılımıyla Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi konusunda bir rapor hazırlandığını belirtti. Panelin amacının bu rapor çıktılarının kamuoyuna sunumu ve değerlendirilmesi olduğuna vurgu yapan Türkyılmaz, rapora katkı sağlayanların isimleri tek tek izleyenlere tanıtmış ve kendilerine katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. Panelist Haluk Direskeneli, öncelikle santrallerin temel tasarımlarının ülkemizde yapılması gerektiğini, bu çalışmaların yapılabilmesi için ülkemizde yeterli bilgi birikiminin bulunduğunu ve bazı yazılımlarla bunların kolaylıkla ülkemizde de tasarlanabileceğini dile getirdi. Ülkemizde kamu tarafından yatırımı yapılan termik santrallerin geçmişte, ucuz ve fi nansmanının hazır olması nedeniyle, yurtdışından verimsiz ve kalitesiz ekipmanlar aldığını vurgulayan Direskeneli, ayrıca santrallerin bizim yerli kömür kaynağımıza uyumlu olması gerektiğini; bu nedenle yerli kömür için yerli teknoloji, yerli tasarım ve yerli fi rma nın olmazsa olmaz olduğunu anlattı. Konuyu hidroelektrik santraller özelinde değerlendiren Panelist Fuat Tiniş ise öncelikle hidroelektrik enerjinin Türkiye deki potansiyeli ve mevcut durumundan bahsederek önemine değinmiş, daha sonra ise ekipmanlar açısından yerli üretim durumundan bahsetmiştir. Sadece hidroelektrik ekipmanların yerli üretimi halinde ülke içerisinde kalacak paranın yaklaşık 6,3 Milyar ABD Doları olacağını belirtmiştir. Daha sonra ekipmanların yerli üretilmesi için geçmişte neler yapıldığını, bugün neler yapılıyor olduğunu açıklayan Tiniş, ekipmanların yerli üretim oranının artırılması için TEMSAN benzeri şirketlerin öneminden bahsetti ve yerli üretim teşvikinin süresinin uzatılması gerektiğini vurguladı. Son Panelist Şayende Yılmaz ise rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle enerjileri ile ilgili yerli ekipman üretimi konusunda mevcut durumu açıklamış ve yerli üretimin artırılması için neler yapılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, öncelikle rüzgarda Türkiye nin ekonomik potansiyelinin MW olduğunu, işletmede ve lisans sürecindeki projelerle birlikte yatırım aşamasında olan toplam miktarın yaklaşık MW olduğunu belirtti; tamamının yapılması halinde bile potansiyelin sadece dörtte birinin değerlendirilebileceğini vurguladı. Rüzgarda yerli ekipman üretiminin artırılması için öncelikli olarak bir strateji planı hazırlanmasının önemine değinen Yılmaz, mevcut üreticilerin envanterinin çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Güneş enerjisi konusuna değinen Yılmaz, Türkiye nin potansiyelinin yaklaşık MW olduğunu, piyasanın Çin kaynaklı ithal ürünlerin baskısı altında olduğunu ve yerli üretimi koruyacak ve teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı. Konuşmasının sonunda Yılmaz, tüm enerji türlerinde enerji ekipmanlarının yurtiçinde üretimi temel bir politika olması gerektiğini, bunu sağlamak için hükümetin, kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve üniversitelerin işbirliği ile uzun vadeli bir yol haritası hazırlanmasının önem arz ettiğini ve enerji sektörüne ekipman üreten sanayilerin kümelenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Panel, konuşmacıların katılımcılardan gelen soruları yanıtladıkları soru cevap bölümü ile sone erdi. Panel sunumlarına adresinde Etkinlikler Arşivi bölümünden ulaşabilirsiniz. MART

7 Dernekten ODTÜ Bileşenleri Vişnelik te Buluştu ODTÜ nün, kurulduğu günden beri özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olarak gösterdiği toplumsal sorunlara duyarlı tavrı, ODTÜ bileşenlerine de daima farklı bir rol biçmiştir. ODTÜ lü olmanın ilk koşulu dayanışmadır. Bu bilinçle, ODTÜ bileşenleri arasındaki dayanışmayı ve paylaşımı pekiştirmek amacıyla düzenlenen ODTÜ Dernek Bileşenleri Kokteyli 19 Şubat Çarşamba akşamı Vişnelik te Rektörümüz Prof. Dr Ahmet Acar, Üniversite yönetimi, akademisyenler ve Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, konuklara Hoşgeldiniz dediği konuşmasında, ODTÜ nün tüm bileşenleri olarak bir araya gelmenin, paylaşımda bulunmanın, dayanışmayla ortak bir duruş sergilemenin önemine dikkati çekerek, konuklara kokteyle katıldıkları için teşekkür etti. Ardından söz alan Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ nün gücünü tüm bileşenleriyle paylaşım içinde bulunmasından aldığını dile getirdiği konuşmasında, Derneğimize bir arada bulunmayı sağlayan bu ortamı yarattığı için teşekkür ederek, ODTÜ nün yeni ağaçlandırma projesinden söz etti. Prof. Dr. Acar, ODTÜ Geliştirme Vakfı ile birlikte hazırlanan ve Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden sloganıyla yola çıkılan kampanyada mezun derneklerini de yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Kampanya ile ilgili bir de videonun izlenmesinin ardından, Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Bilgen yaptığı konuşmada, Vişnelik te, bu buluşmada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, ODTÜ bileşenleri olarak dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından masalarda devam eden sohbetler eden konuklar, böyle güzel bir ortamda bir araya gelmekten duydukları memnuniyet ifade ederek Vişnelik ten ayrıldı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

8 Dernekten ODTÜ nün en önemli simgelerinden biridir mavi servis otobüsleri. Üstünde ODTÜ yazması gerekmez, tanırsınız. ODTÜ lü olanlar içinse bambaşka bir anlam taşır, bu mavi otobüsler. Üniversite boyunca okula gidilip gelinirken, yol boyunca ne sohbetler edilmiş, ne kitaplar okunmuş, ne hayaller kurulmuş bu otobüslerin koltuklarında; ODTÜ nün tarihi boyunca verdiği mücadeleye tanıklık etmiş pencereleri, aynaları, tekerlekleri ODTÜ nün öğrencisine sahip çıkmasının, öğrencisinin ihtiyaçlarını önemsemesinin, paylaşmanın, dayanışmanın simgesi olmuş. Yıllarca öğrencileri, ODTÜ personelini, hocalarını taşıdıktan sonra, bir köşeye çekilme zamanı geldiğinde, artık kullanılamayacak olsa da, ayrı bir değer kazanır mavi otobüsler. Anıları taze tutar, canlandırır; bir sohbet başlatır o günlere dair; kimi gözlere iki damla yaş yerleştirir, kimi yüzlere gülümseme İşte ODTÜ lülerin acı tatlı günlerinin, hayallerinin, sohbetlerinin, umutlarının koltuklarına sindiği, maviyi sıcak renge dönüştüren bu otobüslerden biri, artık Derneğimizin bahçesinde. Yönetim Kurulumuzun girişimleriyle, trafi ğe çıkması uygun olmadığı için bir köşeye çekilme zamanı gelen mavi otobüslerden biri Derneğimiz tarafından satın alınarak, anıları tazelemek üzere Vişnelik teki yerini aldı. Mavi otobüsümüz, üzerine asılı kalmış anılarla birlikte sizi karşılamak için Çim Amfi nin girişine yakın otoparkta bekliyor MART

9 Dernekten Kantin Sohbetleri Başladı ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Öğrencilik günlerinin sıcak sohbetlerine, tartışmalarına nostaljik bir ortam- çay, tost, simit eşliğinde sohbet ettiler. üzerine kantin geleneğine uygun olarak Politikaları Danışma Komitesi, okul döneminin en güzel zamanlarını, da Vişnelik te devam etmek isteyenler, Ankara fotoğrafl arıyla süslenen sohbette, kantinde yapılan sohbetleri özleyen ODTÜ lüleri Kantin Sohbetleri adıyla, ayda bir olarak düzenleyeceği yeni etkinlik dizisiyle bir araya getiriyor. 22 Şubat Cumartesi günü Yalıncak Salonu nda Kantin Sohbetleri nin ilk toplantısına katılarak, önceden belirlenen Dünden Bugüne Ankara konusu Nadir Avşaroğlu ve Özcan Yalçın- kaya kolaylaştırıcılığı üstlendi. Kantin sohbetleri, Mart ayında yeni bir konu ile ODTÜ lüleri buluşturacak. Resim Ve Heykel Kursu Kayıtları Devam Ediyor... Derneğimiz tarafından düzenlenen Resim ve Heykel Kursu yeni dönem kayıtları devam ediyor. Kendinize zaman ayırın; bir hobi edinin. Haftanın stresinden, atölye ortamında resim ya da heykel yaparak uzaklaşın. Bireysel yeteneklerini sanata yöneltmek isteyen üyelerimizi ve yakınlarını resim ve heykel kursumuza bekliyoruz. Bilgi ve Kayıt için: Pınar Arpaçay, /1124 & ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

10 Dernekten Alpay Vişnelik teydi Büyüleyici yorumuyla romantik şarkıları unutulmazlar arasına yerleştiren Alpay, 2 Şubat Çarşamba akşamı bir kez daha hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Alpay, gece boyunca dillerden düşmeyen şarkılarını konuklar eşliğinde seslendirdi. Dans gösterisinin renk kattığı nostaljik gecede, konuklar da danslarıyla Alpay a eşlik ettiler. MART

11 Dernekten Derneğimizde Gelecek Etkili ve Güzel Konuşma Seminerleri ODTÜ Mezunları Derneği Etkinlikler Komitesi tarafından düzenlenen Etkili ve Güzel Konuşma Seminerleri, yoğun ilgi ve devam ediyor. Yaşantımızın her karesinde, olmazsa olmaz dilimizi tanımak, doğru kullanmak ve iletişim alanlarımıza olumlu yansımasını görmek hepimizin için elbet çok önemlidir. Bu doğrultuda başlattığımız programımız, eğitmenimiz Aylin Özmenek ile temel konuşma prensipleri ve güzel dilimizin içeriği ve kullanımıyla ilgili bilgileri edinip, kendimizi ifadenin ilk adımlarını atıyoruz. Programında, genel kullanım hatalarını düzeltmek ve Türkçenin özelliklerini öğretmek amaçlanıyor. Olta Balıkçılığı Kursu Çalışma hayatının stresinden kurtulmak ve doğayla baş başa kalmak için sizleri balığa çıkmaya davet ediyoruz. Derneğimiz ve Rastgele-Der (Rastgele Balıkçı Amatör Olta Balıkçıları Derneği) işbirliğiyle düzenleyeceğimiz Olta Balıkçılığı Kursu nda temel eğitimi aldıktan sonra, avlakta uygulamalı tur yapma olanağı da bulacaksınız. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

12 Dernekten Etkinlik Programı Arkeoloji Seminerleri Derneğimizin yoğun ilgiyle takip edilen seminerlerinden Arkeoloji Seminerleri, birbirinden ilginç konularla devam ediyor. 9 Nisan da başlayacak yeni programın konusu İskandinavların Türk Ataları Tor Destanı ve Türkiye den İtalya ya: Etrüskler. Tüm arkeoloji ve sanat tarihi meraklılarını seminerlerimize bekliyoruz. Çağdaş Mutfak Lezzetleri Kursu Amatör Denizcilik Seminerleri Amatör Denizcilik Seminerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği ve Derin Mavi Denizcilik Eğitim Merkezi işbirliği ile Mart ayında da devam edecek. Denizde yol almanın özgürlüğünü ve keyfi ni güvenle yaşamak için yeni ve heyecan dolu bu yolculuğa birlikte çıkalım. Haftada iki gün (Cumartesi ve Pazar) yapılacak ve 2 hafta sürecek olan Amatör Denizcilik Seminerimize denizciliğe ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Yoğun istek üzerine tekrarlanan kurslarımız arasında yer alan Çağdaş Mutfak Lezzetleri Kursu Mart ayında da mutfağı yaratılık alanına dönüştürmek için çalışmalarına devam ediyor. Kursumuzla mutfak sanatının inceliklerini, sağlıklı ve lezzetli pişirmenin sırlarını öğrenirken, içinizdeki aşçıyı ortaya çıkaracak, kendinizi keşfedeceksiniz. Ayrıca, genel mutfak bilgilerinin yanı sıra, Türk mutfağı, ağırlama kültürü ve gıda bilgisi ve güvenliği konularında da bilgi sahibi olacaksınız. MART

13 Dernekten Erman TAMUR (CE 68) Koleksiyon Kulübü nden Ankara Dereleri Hatip Çayı nın Kale eteklerinde akan bölümüne Bent Deresi adının verilmesini sağlayan tarihî Roma Bendi. Fotoğraf 1892 yılında Anadolu Bağdat Demiryolları İdaresi fotoğrafçısı Berggren tarafından çekilmiştir. Koleksiyon merakı - tarih araştırmaları ilişkisi üzerine bazı düşünceler Günümüzde koleksiyonculuk, ortak özelliklere sahip bazı nesneleri olabildiğince çok ve kaliteli örnekleriyle bir araya getirme, onları belirli kıstaslara göre tasnif ve teşhir etme faaliyetinden daha öte bir olguyu ifade etmektedir. Bu bağlamda örneğin nümismatik ve filateli artık dar anlamda eski para ve pul koleksiyonculuğu olmaktan çıkmış, tarih araştırmalarının olmazsa olmazı, yan disiplinleri haline gelmiştir. Birçok koleksiyoncu bugün uğraşlarını tarih ve yaşamla daha fazla ilişkilendirmekte, koleksiyonlarını tarihî ya da güncel yeni veriler ortaya koymanın araçları olarak değerlendirmektedir. Kanımca koleksiyonculuk keyfinin ulaşılabileceği en üst doyum noktası tam da budur. Ben de yirmi beş yılı aşkın bir süredir biriktirdiğim eski Ankara ya ait belgesel fotoğraf, kartpostal ve çeşitli belgeleri değerlendirerek, ama elbette diğer kaynaklardan da geniş ölçüde yararlanmak suretiyle, Ankara araştırmalarına bir kenarından ilişme mutluluğuna eriştim. On yıl önce, koleksiyonumdaki Ankara keçisi ve tiftik dokumacılığına ilişkin eski fotoğraf, gravür ve belgeler beni daha önce el atılmamış olan bu konuda bir ürün ortaya koymaya yönlendirmişti. Aynı bağlamda, geçtiğimiz yıl içinde de, Ankara akarsularını ele alan Suda Suretimiz Çıkıyor adlı kitabım yayınlandı. Bol sayıda görsel malzemeyle desteklenen bu tür çalışmalar, koleksiyoncuların özel ilgisini çekmektedir. Deneyenler bilir, bir konuda özet bir sunuş yapmak onu bütün kapsamıyla anlatmaktan daha zordur. ODTÜ Mezunları Derneği Koleksiyon Kulübü faaliyetleri kapsamında 4 Şubat 2014 tarihinde yaptığım sunuşun özeti değerlendirilirken bu hususun göz önünde bulundurulacağını ümit ederim. Tarihte ve Günümüzde Ankara Dereleri Çubuk Çayı üzerinde Selçuklu eseri tarihî Akköprü nün 1900 lü yıllar başında görünüşü. Kartpostal, Ankara nın Osmanlı dönemine ait başlıca kartpostal serisi olan Moughamian Freres kartlarındandır. Eski Ankara, yayvan bir çanağa benzeyen geniş bir arazinin ortasında yükselen bir volkanik tepenin, Hisar Tepesi nin, üstünde ve yamaçlarında kuruluydu. Bundan yıl öncesine kadar Ankara da şehrin hemen kıyısında veya biraz uzağında açıktan akan çok sayıda akarsu bulunmaktaydı. Ankara Çanağı na dışarıdan giren başlıca akarsular, kuzeydoğudan gelen Çubuk Çayı, doğudan gelen Hatip Çayı ve güneydoğudan şehre yaklaşan İncesu Deresi dir. Hatip Çayı Ankara Kalesi eteklerinden geçerken Bent Deresi adını alır. Bu üç dere Eski Ankara nın batı düzlüklerinde birleşir. Bugün tümüyle yerleşim alanı olan bu geniş arazi eskiden Ankara Ovası olarak anılırdı. Burada önce Bent Deresi ile İncesu Deresi birleşir. İki derenin oluşturduğu akarsu kısa bir mesafe sonra, Akköprü mansabında Çubuk Çayı na katılır. Üç derenin birleşmesiyle oluşan akarsu Ankara Çayı adını alır. Ankara Çanağı nı batı yönünde terk eden Ankara Çayı Sincan ı geçtiğinde, Yenikent (eski Zir kasabası) güneyinde Kızılcahamam yönünden gelen Ova Çayı nı bünyesine katar. Ankara Çayı Ankara dan yaklaşık 130 km ötede Yazhöyük mevkiinde Sakarya Nehri ne karışır. Hatip Çayı, Çubuk Çayı ve İncesu Deresi tarih boyunca çevrelerinde tahribat yaratan taşkınlara sebep olmuşlardır. İncesu nun şehrin batı düzlüklerinde oluşturduğu bataklıklar zaman zaman salgın hastalıkların kaynağı olmuştur. Sularından yararlanmak veya taşkınlarını önlemek için değişik zamanlarda üçünün de güzergâhlarına küçük müdahalelerde bulunulmuş, üzerlerine bentler inşa edilmiş ve üçü de bugün yalnızca birkaçı ayakta olan köprülerle donatılmıştır. 11 Eylül 1957 tarihinde vuku bulan, büyük can ve mal kaybına neden olan Hatip Çayı taşkınına ait, Hayat Mecmuası nda yayınlanan bir fotoğraf. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

14 Dernekten İbrahim BERKSOY (ME 91) ODTÜ lü Gezginlerin Gezi Kulübü Dünyanın her yerinde gezginler, her seferinde benzersiz bir tutku ve heyecanla,yeni yerler gezip görmek için yollara düşerler Dönüşte, yoktan var edilen mekânlarda, meraklısı için gezip görülen yerleranlatılır, tanışılan insanlardan, edinilen izlenimlerden söz edilir, gezi deneyimleri paylaşılır Fotoğraflar, saydam gösterileri, video kayıtları, başka dünyaların müzikleri eşlik eder gezginlerin rüya gibi söyleşilerine Sözlere yeni sözler eklenir, yazılara yeni yazılar Gezginlerin bu benzersiz tutkusu Orhan Veli nin ünlü şiiri Hürriyete Doğru da ne güzel anlatılır: Ne duruyorsun be, at kendini denize; Geride bekleyenin varmış, aldırma; Görmüyor musun, her yanda hürriyet; Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; Git gidebildiğin yere... Gezginler, dünyanın her yerinde birbirlerini arayıp buluyor, oluşturdukları oldukça renkli ve özgün iletişim platformlarında ortaya koydukları yazılı ve görsel ürünlerle gezi kültürü ne katkıda bulunmaya çalışıyor Gezginlerin bu güzel çabası sanırım hiç bitmeyecek Gezinin Poetikası nda da yazmıştım: Eski zamanların âsûde gezilerinde gezginler, bin bir zahmetle hazırlandıkları uzun gezilere yanlarına ressam almadan çıkmazlarmış. Bir yandan oturup sakin sakin gezi izlenimlerini yazarlarken öte yandan da gezilerine eşlik eden ressamlara beğendikleri manzaraların, etkilendikleri yapıların resimlerini yaptırırlarmış. Gezi dönüşünde bu resimler gravürlere dönüştürülüp gezginlerin seyahatnamelerini süslermiş. Günümüzün gezilerinde seyahat ressamlarının yerini dijital fotoğraf makinaları ve video kameralar aldı. Valizler hazırlanırken fotoğraf makinasının ve/veya varsavideo kameranın unutulmamasına özellikle dikkat ediliyor. Unutulanlar arasındaysa her zaman olduğu gibi terlik ilk sırayı alıyor. Uzunca bir süre gezginlerin seyahat hızı günde ortalama 30 kilometre dolaylarında olmuş. Bir örnek vermek gerekirse, 1790 da, Halep-İstanbul arası yirmi beş gün boyunca toplam 263 saat yürünerek alınabiliyormuş. Başlangıçta geziler zahmetli, seçilen güzergâh ve kullanılan ulaşım araçları güvensiz olsa da gezginler kıtaları, okyanusları aşıp uzakları yakın etmenin keyfi nden hiç vazgeçmediler Bugüne değin yazılan onca seyahatname, postalanan mektuplar, mektup zarfl arının üzerindeki sararmış pullar, kartpostallar buna tanıktır Şimdi her yer neredeyse birkaç saat, bilemediniz yarım gün, bir gün uzaklıkta **** Şu satırlar ODTÜ Mezunları Derneği Gezi Kulübü nün üyelere ilk çağrı metninden: ODTÜ lüler seyahat etmeyi, seyahat ederken merak edip araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerini paylaşmayı severler. Derneğimizde seyahat etmeyi ve paylaşmayı seven ODTÜ lüleri bir araya getirecek yeni bir kulüp kuruluyor. ODTÜ Mezunları Derneği Gezi Kulübü çatısı altında; Yeni yerler gezip görmek, Gezi dönüşlerinde yaşadığımız heyecanı sıcağı sıcağına paylaşmak, Gündelik yaşantımızda gezginliğe daha fazla yer açmak, Vişnelik te ve başka ilgili platformlarda çeşitli etkinliklerle fotoğraf sergileri, video ve saydam gösterileri, kent ve ülke sunumları, seyahatnameler, müzikli gecelerle gezi kültürüne katkıda bulunmak üzere bir araya geliyoruz. ODTÜ mezunu gezginler olarak, bu güzel yolculukta sizleri de yanımızda görmek isteriz. Gezginler, kendi sözlerini kendileri söyleyen insanlardır. Alain de Botton unseyahat Sanatı nda söylediği gibi: Nereye gitmemiz gerektiği konusunda bize tavsiyede bulunan çoktur ama neden ve nasıl gideceğimizi söyleyen yoktur Bir de AnaisNin inşu sözü var: Düşlerinizi bir uçurtma gibi gökyüzüne gönderin. Ne getireceği bilinmez. Yeni bir hayat, yeni bir arkadaş, yeni bir aşk, yeni bir ülke. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 237

15 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden Şubat ayında izlediğimiz ilk fi lm olan Güney Koreli Yönetmen Lee Chang Dong a ait PO- ETRY (Şiir) isimli fi lmde, alzheimer hastalığının başlangıcında olduğunu öğrenen bir kadının hüzünlü hikayesine ortak olduk. Birlikte yaşadığı torununu okutabilmek için hasta bakımı yapan Mija nın hayatı, bir kültür merkezinde şiir dersine katılmasıyla değişir; derste ondan şiir yazması istenir. Mija, o andan itibaren hayata farklı bakmaya başlar. Hiç duymadığı bir heyecanı, keşfi yaşar. Torununun karıştığı tatsız bir olayın da etkisiyle, istemediği şeyleri yapmak zorunda kalır Yönetmen, şiirde yaşamı ikiye bölüyor ve karşıtlıklar üzerinden hikayesini, daha doğrusu hayatı anlatıyor. Şiir, görmediklerimiz ve göremediklerimize bir anlam verme çabası; bir yandan da gerçekle güzellik arasında ya da daha belirsiz bir yerde duran etkileyici bir fi lmdi. Mija, kurs sonunda şiir yazabilen tek katılımcı idi. İşte şiiri: Agnes in Şarkısı Anne / Hava nasıl oralarda? / Issız mı yine? / Günbatımı hâlâ ateş kırmızısı mı? / Orman yolundaki kuşlar şarkı söylüyorlar mı? / Yollamaya cesaret edemediğim / Mektubu kabul eder misin? Söylemeye cesaret edemediğim / İtirafl arımı dinler misin? / Zaman geçecek mi? / Güller solacak mı? Şimdi elveda deme vakti / Esip geçen yel gibi / Gölgeler gibi. / Tutulmamış sözlere, / Sonsuza mühürlenmiş aşklara, / Bileklerimi öpen çimenlere, / ve beni takip eden küçük adımlara / elveda deme vakti. Karanlık çöküyor sanki. / Yeniden bir mum yanar mı? / Kimse ağlamasın diye... / ve seni ne çok sevdiğimi / bil diye / dua ediyorum. Sıcak bir yaz gününün / ortasında uzun bir bekleyiş / Babamın yaşlı yüzüne benzeyen / eski bir patika Yalnızlık bile yabani bir çiçek gibi ürkek, / yüzünü çeviriyor. Nasıl sevdim seni / sessiz şarkını duyunca / nasıl da titredi kalbim. Dualarım seninle / Kara nehri geçmeden önce / ruhum son nefesiyle / parlak bir günün hayalini / görmeye başlıyorum Tekrar uyandığımda, / ışıktan gözlerim kör / seni buluyorum... / yanı başımda duruyorsun. / Yang Mija ( Ah Mija!) Şubat ayının ikinci fi lmi TICKETS ın (Biletler) ilginç tarafı üç ayrı ülkenin üç ayrı yönetmeni tarafında yönetilmiş olması idi. Bir tren yolculuğunda geçen üç ayrı öykü İtalyan Ermanno ORMI, İranlı Abbas KİYARÜSTAMİ ve İngiliz Ken LOACH tarafından yönetilmesine karşın bölümler arasında tam bir uyum sağlamıştı. Hoşgörü kavramına, ırkçılık, alt - üst ilişkileri, yoksulluk ve AB ilişkilerine ilişkin gözlemlerin aktarıldığı fi lmde kendi çıkarlarımız söz konusu olduğunda nasıl başkalarını yok saydığımız anlatılmak istenmişti yılı yapımı olan fi lmde, bir metafor olarak kullanılan bilet kavramının sosyal sınıfl ar arasında güçlü bir bariyer olarak nasıl kullanıldığı bazen hüzünlü bazen eğlenceli olarak ortaya konulmuştu. Sinema Kulübü olarak 15 günde bir toplanıyor, sinema çevrelerince beğenilmiş veya sanat değeri olan fi lmlerden seçtiğimiz bir fi lmi izliyor ve üzerinde tartışıyoruz. Üyelerimize ve konuklara açık olan bu etkinliklerimizden haberdar olmak ve katılmak için a katılabilir veya facebook sayfamızda takip edebilirsiniz. MART

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

Gündem İletişim Fakültesi nin gurur günü

Gündem İletişim Fakültesi nin gurur günü 2 Mayıs - Haziran 2014 Gündem İletişim Fakültesi nin gurur günü Gündem Gazetesi Türkçe Bölüm Editörü Aybeniz Küzeci de törende bir konuşma yaptı Bahadır Konuk Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi

Detaylı

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez!

Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! Sayı: İlkbahar 10/8 Bağımsızlık ve Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmez! 16-19 Mayıs Bağımsızlık İçin İlk Adım etkinlikleri bu yıl da coşkuyla kutlandı Tarihe tanıklık eden bir semt: Vişnezade Pazarın ablası: Aysel

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler!

Detaylı

İTÜ DE İNGİLİZCE EĞİTİM

İTÜ DE İNGİLİZCE EĞİTİM İTÜ Anka Projelendirme Grubu ile görüştük, projelerini öğrendik. Sayfa de. itü kültür ve sanat birliği basın yayın kulübü arıyorum İTÜ lü akademisyenlerin çalışması ile gemilerin boğazlara verdiği zarar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER Sağlık bilimlerinde atılım İKBU Genç Gazete Hür bir düşünce ortamı, çağdaş bir bilim yuvası Hayat onu yaşamayı bilen cesur insanlarındır

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite

i n d e k s 14-16 17-28 K6Portre N D E S indeks Kariyer İpek Bilgin 73 Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 Bizim Dünyamız Aktüalite indeks 2 N D E S I 8 K6Portre Konuk Yazar Filiz Akın 61 Yasemin Oğuz 81 14-16 Aktüalite Gurme 32 Uludağ Kebapçısı Sağlık Prof. Dr. Gülsan Türköz Sucak 81 40 Çocuk Doç. Dr. Figen Şahin 17-28 Bizim Dünyamız

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr.

i n d e k s 10-25 indeks Portre Semih İDİZ 72 Konuk Yazar Mithat MELEN 65 Bizim Dünyamız Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 Çevre Prof. Dr. indeks 2 I N D E K S 6 8 Konuk Yazar Portre Semih İDİZ 72 Mithat MELEN 65 26 Kariyer Kürşat AYDOĞAN 74 46 Panoramik Bakış Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN 67 36 Sağlık Prof. Dr. Jale MERAY 76 46 28 Çevre Sosyal

Detaylı

Bu sayımızda neler var

Bu sayımızda neler var Bu sayımızda neler var 22 7. Bilgiçağı Matematik Olimpiyatları ödülleri 06-08 Akademisyenlerle buluşma 10-19 Sınıflarımızdan haberler 40-41 Değerler eğitimi 34-35 Kopya baba istemiyorum 20 Bilgiçağı nda

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012 Mayıs ta ODTÜ lü olmak ihtiyaç HALiNDE EViNiZiN MASRAFLARI BOYASINA KADAR ANADOLU SiGORTA DAN. Kiracıya Boya Badana Hizmeti ile kiracısı olduğunuz

Detaylı

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör.

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör. w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ H A F T A L I K İ L E T İ Ş İ M G A Z E T E S İ S A Y I : 4 3 3 5-1 1 E K İ M 2 0 0 7? KAMPUSTE NELER VAR? 6 Ekim Cumartesi

Detaylı

Sayı:1 Mart 2008. Gelecek Ellerimizde

Sayı:1 Mart 2008. Gelecek Ellerimizde Sayı:1 Mart 2008 Gelecek Ellerimizde İçindekiler Biz de varız... 1 Doku Tıp Öğrenci Kolu... 3 Ege TÖK Tıp Eğitimi Üzerine... 4 Denizli TÖK Sağlıkta Dönüşüm Hakkında... 6. Altuğ Kanbakan, Antalya TÖK Dönem

Detaylı

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele

Sosyal projelerde SHÇEK ile el ele Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 1. sınıf öğrencilerince hazırlanmıştır Kampüste sanat şöleni Özgeçmişinizle fark yaratın Toker: Değişimle savaşıyoruz Yrd. Doç.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN

Toplu igne e. Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruhunu besle! özgürlük iki pedalda! ahmet akyol un yazısı sayfa 7 deu Toplu igne e ocak 2010 Bu gazete dokuz eylül üniversitesi yayın organıdır. gazetesi MARK TWAIN ruh nevin ilgin in yazısı sayfa 8 BASIN

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

HABERLER. Çocuklarımıza Özel Ay Nisan. KentPlus. 3352 Ada. Nisan ayı KentPlus lılar için Hangi Sürpriz Etkinliklerle Dolu?

HABERLER. Çocuklarımıza Özel Ay Nisan. KentPlus. 3352 Ada. Nisan ayı KentPlus lılar için Hangi Sürpriz Etkinliklerle Dolu? 3352 Ada KentPlus HABERLER Çocuklarımıza Özel Ay Nisan KentPlus ta Dünya Kadınlar Günü Çok Özel Kutlandı! İstanbul Oyuncak Müzesi ve Yeni Oyuncağı Şarlo Bebek Nisan ayı KentPlus lılar için Hangi Sürpriz

Detaylı