Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 35, ss.21-55, 2013 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Soner KARAGÜL* & İbrahim ARSLAN** Özet Afrika ya Açılım Planı nın 1998 yılında kabul edilmesinden sonra, özellikle 2005 ten itibaren uyguladığı ekonomik, kültürel ve insani boyutlu politika ile Afrika ya yeniden giriş yapan Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmekte, Afrika Birliği ile stratejik ortaklık temelinde kurduğu işbirliğinin kurumsal altyapısını güçlendirmektedir. İstanbul da düzenlenen I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ve İşbirliği Çerçeve Belges ile taraflar arasında esasları belirlenen işbirliği, Uygulama Planı ile uygulama sürecine taşındı. Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesi, bölgesel güç dengeleri üzerinde etki yaratabilecek önemdedir. Afrika ya açılım, siyasi ve ekonomik alanda Türkiye için fırsatlar sağlarken, politika belirleyiciler, önümüzdeki süreçte çok yönlü politikanın zorlukları ile daha çok karşılaşacaklardır. Anahtar Kelimeler: Türkiye Dış Politikası, Türkiye-Afrika İlişkileri, Afrika Açılım Politikası, Stratejik Ortaklık Turkey s Opening to Africa Policy: Historical Background, Strategic Partnership and Its Future Abstract After the approval of Opening to Africa Plan in 1998, Turkey, who has made an entrance to Africa recently, specifically by implementing a policy which has had economic, cultural and humane dimensions since * Yar. Doç. Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. * Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 21

2 S. Karagül & İ. Arslan 2005, is developing its relations with the countries of Africa and consolidating the institutional infrastructure of the cooperation based on the strategic partnership. Cooperation, whose principles were defined by two parties at the I. Summit held in Istanbul where The Istanbul Declaration and The Framework for Cooperation documents were adopted, was carried to the implementation phase by Implementation Plan The development of the Turkey-Africa relations has an importance which will have bearings on balance of regional powers. While opening to Africa has supplied economic and political opportunities to Turkey, decision makers will face with the difficulties of multilateral politics in the forthcoming course. Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkey-Africa Relations, Opening to Africa Policy, Strategic Partnership Giriş Anadolu yu yurt edinmelerinden önce Mısır da kurdukları Tolunoğulları ve İhşitler gibi devletler göz önüne alındığında, Afrika kıtası bin yıldan fazla bir süredir Türkleri yakından ilgilendirmektedir. 1 Afrika kıtası ile Türkiye nin ilişkileri, küresel ve bölgesel düzeydeki değişimler, Türkiye nin dış politikadaki farklı öncelikleri ve yeterli ilgi gösterilmemesi sonucunda oluşan Afrika hakkındaki bilgi noksanlığından dolayı, Osmanlı-Afrika ilişkilerinin aksine, belirli bir çizgide ve yoğunlukta gelişemedi. Afrika ya Açılım Planı nın 1998 yılında kabul edilmesinden sonra, özellikle 2005 ten itibaren uyguladığı ekonomik, kültürel ve insani boyutlu politika ile Afrika ya yeniden giriş yapan Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, Afrika Birliği ile stratejik ortaklık temelinde kurduğu işbirliğinin kurumsal altyapısını güçlendirmeye de önem vermektedir. Afrika, yaklaşık bir milyarlık nüfusuyla, büyüyen Türkiye ekonomisine önemli bir pazar sunmasının yanı sıra, Türkiye dış politikasına da diplomatik seçeneklerini çeşitlendirmek için yeni bir alan sağlamaktadır. Türkiye nin, Afrika açılımında geldiği noktayı ve önümüzdeki süreçte izlemesi gereken politikaları, ilgili çevrelerin katılımıyla çok yönlü tartışması önem kazanmaktadır. 1 Ahmet Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, (İstanbul: Tasam Yayınları, 2006), s

3 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Türkler Afrika da: Türkiye Cumhuriyeti Öncesi Afrika ile İlişkiler Abbasi halifelerinin askeri amaçlarla Mısır ve çevresine yerleştirdiği Türkler, daha sonra hilafetin etkisinden kurtularak bağımsız devletler kurmuşlardır. 9. yüzyılın ikinci yarısında Tolunoğulları ve yarım asır sonrasında İhşitler, Mısır da ve dolayısıyla Afrika da kurulan ilk Türk devletleri olarak bilinmektedir. 12. yüzyılda Mısır da kurulan ve bütün Kuzey Afrika da hakimiyet kurabilecek güce ulaşan Eyyubilerin ardından, Mısır ve Trablus coğrafyasını elinde bulunduran Türk kökenli Memluk (Kölemenler) Devleti, yaklaşık üç asır boyunca kıtanın kuzeyine hakim olmuştur. Söz konusu devletlerden sonra Kuzey Afrika ile birlikte kıtanın doğusu ve batısında önemli izler bırakan ve bu coğrafyada en uzun süre hüküm süren Türk devleti Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. 2 Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir gibi Afrika ülkelerinin tamamı veya bir kısmının Osmanlı hakimiyeti altında olduğu göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile Kuzey Afrika arasında önemli bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. 3 Sahra-Altı Afrika da ise Sudan, Eritre, Etiyopya, Cibuti, Somali, Nijer ve Çad gibi bazı Afrika ülkeleri kısmi olarak Osmanlı Devleti hakimiyeti altında bulunuyorlardı. Osmanlılar, Kuzey Sahra-Altı bölgesinde bugün kuzey Nijerya, Nijer ve Çad ın bulunduğu coğrafyada hüküm süren Kanem-Bornu İmparatorluğu ile dostluk ve ittifak kurmuştu. Kanem-Bornu İmparatorluğu, Padişah III. Murat döneminde Osmanlı Devleti ile 1575 te savunma anlaşması imzalamış ve bu anlaşmaya göre Padişah, Kanem-Bornu ya askeri teçhizat göndermişti. Osmanlılar, 1861 yılından itibaren Güney Afrika da diplomatik temsilcilik bulundurmuştur. P. E. de Roubaix nin 18 Şubat 1861 de Cape Town da ilk fahri başkonsolos olarak atanması, sonraki yıllarda bir dizi fahri konsolos atamasını beraberinde getirmiştir. İlk Türk diplomat Mehmet Remzi Bey, 21 Nisan 1914 te Güney Afrika ya atanmış, 14 Şubat 1916 tarihinde vefat edene kadar görevine devam etmiştir yılında Müslüman Güney Afrikalılar, İngilizlerden kendileri için bir danışman istemişler ve bunun üzerine Ebubekir Efendi adındaki bir İslam bilgini bölgeye gönderilmiştir yılında Cape 2 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmed Said Altın, Türk Dış Politikasında Afrika: Osmanlı Mirası Üzerine Ortak Gelecek-Etkinlik Arayışları, s. 2, php?l=840&cid= Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan Rolü: Pratik Çabalar ve Söylem Arayışları, Ortadoğu Analiz, Cilt: 4,Sayı: 46, Ekim 2012, s. 21, Yazilar/Dosyalar/ _mehmetozkan.pdf. 4 Ibid. 23

4 S. Karagül & İ. Arslan Town a gelen bilgin, 1880 yılına kadar bölgede hizmet vermiş, sonrasında oğlu Ahmed Ataullah ülkedeki ilk Müslüman Okulu nu kurmuştur. 5 Osmanlı varlığı, başlangıçta Afrika nın kuzeyinin İspanya tarafından sömürgeleştirilmesini önlemiş, sonrasında ise, bölgede sayıları artan diğer birçok sömürgeci gücün Afrika nın güneyine doğru yayılmasını engelleyen bir set görevi görmüştür. 6 Osmanlı Devleti, bölgede sadece sömürgeciliği önlemekle kalmamış, aynı zamanda kendi himayesi altındaki bölgelerin milli kimliklerini, kültürel ve dini değerlerini muhafaza etmelerinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı, Afrika daki son toprağını kaybettiği 1912 Uşi Antlaşması na kadar geçen süre içinde tam 400 yıl Afrika yı sömürgecilikten uzak tutan bir güç olarak bölge halkının tarihsel hafızalarında yer edinmiştir. 7 Türkiye-Afrika İlişkileri: Cumhuriyetin Kuruluşu ve Uzaklardaki Afrika Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 te kurulmasının ardından Türkiye-Afrika ilişkileri en düşük seviyelere inmiştir. Bu durum, yeni bir devlet yapısının oluşumu, bağımsızlığı güvence altına alma ve sömürgecilik gibi her iki tarafa da ait iç durumlardan kaynaklanmaktaydı. 8 Türkiye Cumhuriyeti nin Afrika daki ilk diplomatik temsilciliği, 1926 yılında kıtanın tek bağımsız ülkesi olan Etiyopya nın başkenti Addis Ababa da açıldı. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında jeostratejik önemi olan orta büyüklükteki bir devletin bloklardan bağımsız bir politika sürdürmesinin çok zorlaştığı bir dönemde NATO ya dahil oldu döneminde Menderes hükümeti, gerek Doğu/Batı arasında[ki], gerekse Batı nın kendi içindeki dengeleri gözetmedi; her iki açıdan yalnızca ABD ye bağlılık ve bağımlılık göstererek ve aradaki uluslararası gelişmeleri izlemeyerek kendini sınırladı. 9 Türkiye, bu politika gereği Bandung Konferansı nda bağımsızlıklarını yeni kazan- 5 Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile İlişkilerinde Proaktif Politikalarının Teorik Analizi: Konstrüktivist Teori, Eleştirel Teori ve Uluslararası Toplum Teorisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31, Aralık 2011, s Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında...,,s. 2. usgam.com/tr/index.php?l=840&cid= Ibid. Afrika ve Türklerin tarihi ve kültürel bağları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, Sabri Hizmetli, Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve Cezayir in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, 1991; Altan Çetin, Mali Özelinde Türkiye-Afrika İlişkileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Baskın Oran, Türk Dış Politikası, , Cilt I, (İstanbul: İletişim, 2001), s

5 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği mış ya da kazanmak üzere olan Asya-Afrika ülkelerine karşı kendi tarihi ile çelişir yönde bir tavır takındı. Konferansın temel amaçlarından biri olan barış içinde bir arada yaşama konusunu gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir gaye olarak nitelendiren Türkiye, katılımcı ülkeleri, barışı korumak için NATO gibi kolektif müdafaa örgütlerine üyeliğin daha mantıklı olacağı hususunda iknaya çalıştı. 10 Bunun sonucunda bağlantısızlık politikasını savunan üçüncü dünya ülkeleri ile Türkiye nin ilişkileri bozuldu. 11 Süveyş Kanalı nın Mısır hükümeti tarafından millileştirilmesi üzerine 1956 yılında yaşanan Süveyş Krizi nde Türkiye nin Mısır daki hükümete karşı takındığı tutum da Afrika kıtası ile ilişkilerin olumsuz yönde seyretmesinde rol oynadı. Bu dönemde Türkiye, Süveyş Kanalı nı en fazla kullanan diğer 21 ülke ile birlikte 1956 yılında Londra da düzenlenen konferansa katıldı. 12 Mısır Devlet Başkanı Nasır, Türkiye yi, Mısır ın ulusal çıkarlarını göz ardı eden bir tutum sergileyerek Süveyş Kanalı nın uluslararası denetim altında tutulması taraftarı olması ve Kanal ın statüsü konusunda Batılı ülkelerle birlikte hareket etmesi nedeniyle Batı emperyalizminin polisi olmakla suçladı ve 1953 yıllarında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nda Fas ın bağımsızlığı konusu gündeme geldiğinde, bu konunun ertelenmesi yönünde oy kullanan Türkiye, 1952 de Tunus un bağımsızlığı söz konusu edildiğinde ise -ilerleyen yıllarda Cezayir in bağımsızlığı söz konusu olduğunda tekrarlanacağı gibi- konunun Fransa ile Tunus arasında bir iç sorun olduğunu belirtti. 14 Oba ya göre, Afrika kıtası Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş ve gelişme aşamasında dış politika öncelikleri nedeniyle ihmal edilmişse de, 1955 yılından başlayarak Cumhuriyet hükümetlerinin programlarında Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verildi. Sömürgesizleştirme hareketine rastgelen Birinci İnönü hükümeti ( ) programında, Türkiye nin, Afrika nın sömürge olmaktan kurtulmasını ve birçok ülkenin bağımsızlığına kavuşarak Birleşmiş Milletler Örgütü ne katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten ifadelere yer verildi. 15 Afrika da başlayan dekolonizasyon süre- 10 Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye- Afrika İlişkileri, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Bahar 2012, s. 68, Faruk Sönmezoğlu, der., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (İstanbul: DER Yayınları, 2010), s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya..., s Ibid. 14 Ibid, s Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika, diplomasisi_ve_afrika. 25

6 S. Karagül & İ. Arslan ciyle birlikte Türkiye, bağımsızlığını kazanan tüm ülkeleri tanıdı; bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurdu ve birkaçında daimi elçilikler açtı. Ne var ki bu durum, hiçbir önemli ve uzun vadeli ilişkiye dayanmadı ve Türkiye ciddi biçimde Afrika ilişkilerine müdahil olmadı seçimlerinden sonra iktidara gelen Adalet Partisi (AP), Demokrat Parti (DP) hükümeti tarafından Arap devletlerine karşı izlenen politikanın Türkiye yi yalnızlaştırması nedeniyle, bu ülkelerle daha sağlam temellere dayalı çok yönlü bir dış politika izleme yolunda yeni bir dönem başlatma arzusu taşımaktaydı. 17 Türkiye bu dönemde Asya-Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla birtakım somut adımlar attı. Bunlar arasında Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken in 1966 yılında gerçekleştirdiği Mısır ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması ve aynı yıl Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ın Tunus u ziyareti yer almaktadır. 18 Türkiye, Afrika da dekolonizasyon süreci sonrasında dış politikasını değiştirme teşebbüsü olarak 1970 yılında bir açılım planı tasarlamış olmasına rağmen, Afrika ile kalıcı olarak siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatını kaçırmıştı. Söz konusu plan, Türkiye yi Batılı müttefikleriyle ilişkilerinde zor durumda bırakan Kıbrıs meselesi yüzünden ertelendi. 19 Afrika ile daha güçlü ilişkiler kurma konusundaki eylem eksikliğindeki asıl sebep, Türkiye nin Afrika da ne yapacağı konusundaki ilgi, bilgi ve strateji eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. 20 Oran, da Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün zamanında bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çok çaba harcandığını ve Namibya nın durumunu görüşmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi nin başkanı olarak Türkiye nin buraya önemli mali katkılarda bulunduğunu belirtmektedir. 21 Türkiye, Afrika daki sömürgelerine en son bağımsızlık tanıyan güçlerden Portekiz in isminin yer almadığı bildirileri, bu ülkenin Afrika daki en önemli iki sömürgesinden biri olan Mozambik lehine imzalarken, Eritre nin bağımsızlık mücadelesine de destek sağladı yı- 16 Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya, s Ibid. 19 Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s. 21, Ibid, s Baskın Oran, der., Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Birinci Cilt, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya, s

7 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği lında Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini yardım konusunda düzenleyen Türkiye, bu kapsamda Zimbabwe ye de bir ilaç yardım gemisi gönderdi yılından itibaren Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkiler, sınırlı biçimde de olsa Türkiye nin ekonomik ve siyasi ilişkilerini değiştirme çabaları sayesinde güçlenmesine karşın Sahra-Altı Afrika, zamanın Türkiye dış politikasında önemli bir konuma sahip olamadı. 24 Türkiye-Afrika İlişkileri: Afrika ya Açılım, Yeniden Yakınlaşmadan Stratejik Ortaklığa Avrupa Birliği (AB), 1997 yılındaki Lüksemburg Zirvesi nde Türkiye ye diğer aday ülkelerden beklenmeyen birtakım ek koşullar dayatınca, 1964 te Amerika ya duyulan güven sarsılmasının bir benzeri Avrupa ya karşı yaşandı. O döneme kadar dış politikadaki önceliğini Batı dünyasına veren Türkiye, bu gelişme üzerine diğer dünya ülkeleri ile olan ilişkilerine daha çok yoğunluk vermeye başladı. 25 Wheeler a göre, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişinin oyalanması, güçlenen Türkiye ekonomisi ve liderliği ile birleşince bu durum Türkiye yi Avrupa ve ABD ilişkilerinin ötesine bakmaya ve 2000 lerde Afrika ya açılmaya yöneltti. 26 Akgün ise, İsmail Cem in 1997 koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevini üstlendiğinde Türkiye nin, yakın jeopolitik çevresi ile ekonomik bağlar ve politik çerçeveyi çoktan oluşturduğunu belirterek, artık Türkiye için Akdeniz i geçmek ve Afrika kıtası için vizyonunu geliştirmek zamanının geldiğini ifade etmektedir. Akgün, Türkiye nin son otuz yılda dünyanın çeşitli bölgelerinde büyüme isteğini dikkate almaksızın Türkiye nin Afrika ile yeniden yakınlaşmasını, Türkiye nin 1997 yılında AB tarafından reddedilmesi kapsamında açıklamanın bu yakınlaşmayı basite indirgemek olduğunu, Türkiye nin Afrika ya açılımının tepkisel bir hareket değil, oldukça vizyoner bir yaklaşım 27 olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye nin Afrika ya yönelik politikaları, 1998 den itibaren ciddi bir dönüşüm gösterdi ve Dışişleri Bakanlığı nca bu tarihte Afrika ya açılım politikası 23 Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile, s Thomas Wheeler, Global Insider: Turkey-Africa Relations, com/trend-lines/9127/global-insider-turkey-africa-relations. 27 Turkey s Developing Role in Africa: Interview with Birol Akgün and Mehmet Ozkan, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 27

8 S. Karagül & İ. Arslan uygulanmaya konuldu. 28 Hazar, çeşitli toplantılar çerçevesindeki görüşmelerle 1998 yılında olgunlaştığını 29 ifade ettiği Eylem Planı fikrinin nedenlerine ilişkin olarak Türkiye nin bu politikası ile ilgili bazı hususların vurgulanması gerektiğini belirtmektedir. Hazar a göre, Türkiye nin Afrika ülkeleriyle politik, ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki ilişkileri arzu edilen düzeye gelemiyordu. İlişkiler, gelişen ekonomik ve ticari olarak büyüme gösteren Türkiye gibi bir ülkenin boyutlarıyla orantılı olmadığı gibi, diplomatik ilişkiler de yeterince kurulmadığından Türkiye ile Afrika ülkeleri ancak Birleşmiş Milletler Örgütü, İslam İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar içinde ilişki kurabiliyorlardı. Türkiye, Afrika nın sorunlarını ve zorluklarını bilmiyordu. Afrikalılar da, yaygın düşüncelerin de etkisiyle, Türkiye ile ilgili diplomatik konularda olumlu bir anlayışa sahip değillerdi. 30 Oluşturulan Afrika ya Açılım Eylem Planı ile: - Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında yüksek düzeyli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, - Çeşitli uluslararası örgütler içinde kıta devletleri ile temasların artırılması, - İnsani yardımların yapılması, - Afrika daki diplomatik temsilciliklerin sayısının artırılması, - BM nin kıtaya yaptığı ekonomik ve teknik yardım programlarına katkı sağlanması, - Ekonomik, teknik-bilimsel ve ticari işbirliği anlaşmalarının imzalanması, - Teknik düzeyde bakanların ve uzmanların Türkiye ye davet edilmesi, - Afrika Kalkınma Bankası na bağışçı ülke olarak üye olunması, - Afrika İthalat-İhracat Bankası na üye olunması, - Karşılıklı iş adamları ziyaretlerinin ve iş konseylerinin tertip edilmesi ilkeleri kabul edildi Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 29 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem Planının Uygulanması ve Değerlendirme Onbeş Yıl Sonra, Ortadoğu Analiz, Cilt: 4, Sayı: 46, Ekim 2012, s truploads/yazilar/dosyalar/ _numanhazar.pdf. 30 Ibid. 31 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında...,s

9 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Oba ya göre, Türkiye-Afrika ilişkilerini canlandırarak etkin bir hale getirmek amacıyla yapılan bu girişimler, bir müddet sonra Türkiye nin dış politika önceliklerinin etkisinde kalarak yeniden ihmale uğradı ve bu durum, Kasım 2002 de Adalet ve Kalkınma Partisi nin (AK Parti) iktidara gelmesine kadar devam etti. 32 Afrika ya açılımın küresel boyutuna da vurgu yapmak gereklidir. Türkiye nin Afrika ya açılımı iç politikadaki dönüşüm ve küresel ekonomi politikasındaki değişimin bir sonucudur. 33 Türkiye nin Afrika ya ilgisinin temel nedeni, küresel politika içinde Türkiye dış politikasının yeniden yönlendirilmesidir larda uluslararası sistemde meydana gelen değişim, ülkeleri yeni ortaya çıkan sistem içinde kendi çıkarlarını yeniden tanımlamaya yöneltti. Türkiye nin bu değişime cevabı, dış politikayı çok yönlü tanımlamak ve sadece komşuları ile değil dünyadaki diğer bölgeler ve kıtalarla ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmek oldu. Bu bağlamda Türkiye nin Afrika ya açılımı, Türkiye dış politikasının yeniden tanımlanmasının bir parçası olarak görülmektedir. 35 AK Parti nin dış politika danışmanı ( ) ve halen dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu na 36 göre uluslararası sistem iki kutuplu olmadığında Avrupa Birliği dışındaki bölgelerle de iyi ilişkiler geliştirmek faydalıdır. Bu, Türkiye nin yönünü Batı dan çevirmesi anlamına gelmemekte, Türkiye nin Afrika ya açılımının yeni dış politika içinde yerini belirlemektedir. 37 Türkiye nin AB ye giriş sürecinde karşılaştığı sorunlardan kaynaklanan memnuniyetsizliği, Türkiye kamuoyunda statik bir Avrupa karşıtlığı yaratmamasına rağmen, Türkiye yi Afrika, Latin Amerika, Uzakdoğu, Asya ve Ortadoğu da dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmeye yöneltti. 38 Soğuk Savaş sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ya yaşanan iç savaşlar, etnik çatışmalar ve Huntington ın 1993 teki Medeniyetler Çatışması teorisi gibi teoriler, kimlik temelindeki farkındalığın ortaya çıkmasına katkıda bulundu. 32 Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 33 Mehmet Özkan, What Drives Turkey s Involvement in Africa?, Review of African Political Economy, Cilt: 37, Sayı: 126, Aralık 2010, s Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s Ibid, s Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening to Africa, Journal of Modern African Studies, 2010, s Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s Mehmet Özkan, A New Actor or Passer-By? The Political Economy of Turkey s Engagement with Africa, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt: 14, Sayı: 1, 2012, s

10 S. Karagül & İ. Arslan Bunun sonucunda, ülke içinde güçlü muhafazakar iş kuruluşları ve dinamik sivil toplum grupları Türkiye nin Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Afrika daki sosyal bağlarının gelişmesi ile daha fazla ilgilenmeye başladılar. 39 Böylece çok yönlü dış politika, Afrika ya açılıma teorik temel oluştururken Afrika da politik ve ekonomik seviyede artan Türkiye dahli, hükümet ve iş çevrelerinin uyumunu da sağladı. 40 Türkiye nin Afrika ya açılımında ekonominin iki seviyede önemli rol oynadığı görülmektedir: İlk olarak, Batı pazarlarındaki küresel ekonomik durgunluk ve Türkiye nin ihracat yönelimli ekonomi stratejisi, Türkiye ihracatçıları için alternatif pazarlar bulunması ihtiyacını ortaya çıkardı. İkincisi, yeni ortaya çıkan küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan Anadolu burjuvazisinin, AK Parti nin ekonomik ve politik tabanını oluşturmasıyla ilgilidir. AK Parti, varlığını sürdürebilmek için bu işletmeleri yeni pazarlara bağlamak zorunda idi ve Afrika, bunun için ideal bir alandı. 41 AK Parti ile ideolojik olarak yakın olan Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) gibi muhafazakar iş çevreleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi uluslararası yardım kuruluşları Türkiye-Afrika ilişkilerini hızlandırdılar, devlet ile sivil toplumun ilgisi ve çıkarları örtüştü. 42 Makalenin beşinci bölümündeki sorunsala yanıt bulmaya yönelik olarak yapılacak analiz için gerekli verinin sağlanması, Afrika açılımı bağlamında aşağıdaki önemli gelişmelerin hatırlanmasını gerekli kılmaktadır: Afrika ya Açılım Eylem Planı kapsamında, Dış Ticaret Müsteşarlığı nca 2003 yılı başında Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi hazırlandı ve 2005 yılı Türkiye hükümeti tarafından Afrika Yılı ilan edildi. 43 Mart 2005 te Etiyopya ve Güney Afrika yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan, 2 Mart 2005 te Etiyopya Barış ve Kalkınma Enstitüsü nde yaptığı konuşmada Türkiye dış politikasını anlattıktan sonra, Türkiye nin dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığı için destek talep etti. Başbakan konuşmasında Türkiye nin, coğrafi ve duygusal yakınlık bakımından kendisini 39 Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening, s Mehmet Özkan, A New Actor or, s Gökhan Bacık ve İsa Afacan, Turkey Discovers Sub-Saharan Africa: The Critical Role of Agents in the Construction of Turkish Foreign-Policy Discourse, Turkish Studies, Cilt: 14, Sayı: 3, 2013, s. 483, Mehmet Özkan, Birol Akgün, Turkey s Opening to, s Afrika Ülkeleri İle İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 30

11 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Afrika dan uzak hissetmediğini vurgulayarak, Afrikalıların tarih boyunca çektikleri zorluklar üzerinde durdu ve Türkiye nin Afrika yı şeref ve güç sözcükleriyle tanımladığını ifade etti. 44 Türkiye, Başbakanın bu ziyaretinin ardından, 12 Nisan 2005 te Afrika Birliği nde (AfB) gözlemci ülke statüsünü kazandı Kasım 2005 te I. Uluslararası Türkiye-Afrika Kongresi ne katılan dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada, uzun ve zengin tarihi geçmişimize rağmen, Afrika ile bugünkü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz mevcut potansiyeli yansıtmaktan çok uzaktır. Bu nedenle, hükümetimiz bu tarihi dostane ilişkileri önce yeniden canlandırmak ve sonra daha da ileriye götürmek arzusundadır sözleriyle Türkiye nin Afrika ile ilişkilerini geliştirmek düşüncesinde olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan, Afrika Birliği nin Addis Ababa daki 8. Olağan Zirvesi nin açılış oturumuna katılarak 29 Ocak 2007 de Türkiye-Afrika ilişkileri açısından önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, Afrika Birliği Örgütü nün rolü üzerinde durduktan sonra Türkiye nin Afrika ya bakışını açıklayarak, Türkiye nin Afrika Birliği ne ve Afrika uluslarının barış, demokrasi, kalkınma ve refah çabalarına destek olmak istediğini vurguladı. Türkiye, 2008 yılında Afrika Birliği Addis Ababa Zirvesi nde stratejik ortak ilan edildi. Aynı şekilde Ekim 2008 de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamalarda Türkiye, Afrika ülkeleri nezdinde oldukça başarılı bir kulis çalışması yaparak dönemi üyeliğine seçildi. Bu seçimde Afrika ülkelerinin blok halinde kullandığı oylar, söz konusu başarının başlıca faktörü oldu. 46 Afrika ülkeleriyle ilişkilerin içinde bulunduğu aşamanın değerlendirilmesi ve ilişkileri daha da geliştirecek ilave yöntemlerin belirlenmesi amacıyla Ağustos 2008 de İstanbul da düzenlenen I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, Afrika açılımında önemli bir yere sahiptir. Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek İçin İşbirliği ve Dayanışma ve Türkiye-Afrika Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçevesi başlıklı belgelerin oybirliğiyle kabul edildiği 47 Zirve ye, 49 Afrika ülkesinden 6 devlet başkanı, 5 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan, 1 başbakan yardımcısı, 14 dışişleri bakanı ve 12 bakan katılırken 11 uluslararası örgütten temsilciler de toplantılarda yer aldılar Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 45 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 46 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 48 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s

12 S. Karagül & İ. Arslan Zirve de kabul edilen belgelerde, hükümetler arası işbirliği, ticaret ve yatırım, tarım, kırsal kalkınma, su kaynaklarının yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık, barış ve güvenlik, altyapı, enerji ve ulaşım, kültür, turizm ve eğitim, iletişim, medya, bilgi ve iletişim teknolojisi ile çevre konularında işbirliğinin yapılması öngörülmekte idi. 49 Zirve de ayrıca, Türkiye-Afrika Zirvesi nin her beş yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Afrika da düzenlenmesi, II. Zirve nin 2013 yılında Afrika da gerçekleştirilmesi, Eylem Planı nın uygulanış sürecini değerlendirmek ve bir sonraki zirveye hazırlık yapmak amacıyla zirveler arasında kalan dönemin her üçüncü yılında bakan düzeyinde bir gözden geçirme konferansı ile kıdemli memurlar toplantısı düzenlenmesi yönünde kararlar alındı. 50 Oba ya göre, Zirve sonunda kabul edilen her iki belge, ihtiva ettiği işbirliği alanları ve gerçekleştirilen etkinlikleri izleme yöntemleri ile Türkiye-Afrika ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme azmini ortaya koymaktadır. Bu Zirve sırasında, ayrıca, Ağustos 2008 tarihlerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu, 20 Ağustos 2008 de Türkiye-Afrika İş Forumu İstanbul Deklarasyonu nu kabul etti. Deklarasyona göre, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, yatırımların artırılması, uygun bir yatırım ve iş çevresinin oluşturulmasına katkıda bulunulması, teknoloji ve bilgi transferinin teşvik edilmesi ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında lojistik alt yapının geliştirmesine destek olunması hedef alındı. Bu toplantı kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika Ticaret-Sanayi-Ziraat ve Meslek Odaları Birliği (UACCİAP) arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla, Türkiye-Afrika Odası nın (TAC) kurulması kararlaştırıldı. 51 I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi sonrasında taraflar arasında bir yol haritası niteliği taşıyan ve yıllarını kapsayan Türkiye-Afrika İşbirliği Ortak Uygulama Planı, 15 Aralık 2010 da İstanbul da düzenlenen 1. Kıdemli Memurlar Toplantısı nda kabul edildi. 52 Bakanlar Kurulu nca, Sahra-Altı ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda, bu ülkelerde 15 yeni büyükelçilik ve bir başkonsolosluk açılma- 49 Türkiye-Afrika Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçevesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 50 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 52 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s

13 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği sına ilişkin kararlar, 13 Ekim 2008 ve 11 Temmuz 2009 tarihlerinde alındı. Bu kapsamda, Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçiliği 18 Mayıs 2009, Abidjan (Fildişi Sahili) Büyükelçiliği 15 Kasım 2009, Yaounde (Kamerun) Büyükelçiliği 15 Ocak 2010, Akra (Gana) ve Bamako (Mali) Büyükelçilikleri 1 Şubat 2010, Kampala (Uganda) Büyükelçiliği 28 Şubat 2010, Luanda (Angola) Büyükelçiliği 2 Nisan 2010, Antanavarino (Madagaskar) Büyükelçiliği 21 Nisan 2010, Lusaka (Zambiya) Büyükelçiliği 15 Şubat 2011, Maputo (Mozambik) Büyükelçiliği 15 Mart 2011, Nuakşot (Moritanya) 15 Nisan 2011 ve Harare (Zimbabve) Büyükelçiliği 30 Nisan 2011, Mogadişu (Somali), Banjul (Gambiya), Juba (Güney Sudan) 2011, 53 Niamey (Nijer), Windhoek (Namibiya), Uagadugu (Burkina Faso), Libreville (Gabon) Büyükelçilikleri 2012 de açıldı. Böylece Afrika daki Türkiye büyükelçiliği sayısı 31 oldu. 54 Gelişen ilişkiler paralelinde Ankara da Sahra-Altındaki ülkelerin 11 inin büyükelçilikleri bulunmaktadır (Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Angola). Ankara da büyükelçilik açmaya karar veren ülkeler ise: Kenya, Kamerun, Gine, Madagaskar, Gana, Gabon, Zambiya, Zimbabwe, Ruanda, Tanzanya, Kongo Cumhuriyeti, Nijer, Güney Sudan, Cibuti, Burkina Faso, Sierra Leone dir. Kuzey Afrika ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Mısır) Türkiye de önceden büyükelçilikleri mevcuttu. 55 Türkiye-Afrika ilişkileri bağlamında kıtaya yönelik üst düzey ziyaretlerde de önemli hareketlilik yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2009 da Kenya ve Tanzanya ya, 2010 da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya ya ve son olarak Mart 2011 tarihlerinde Gana ve Gabon a resmi ziyaretlerde bulundu. 56 Başbakan Erdoğan ise Etiyopya, Sudan, Somali ile Güney Afrika yı ziyaret etti. 57 Başbakan Erdoğan ın 2013 başında Gabon, Nijer ve Senegal e yaptığı ziyaret, 6-11 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Öte yandan, Nijerya, Çad, Cibuti, Somali, Moritanya, Tanzanya, Uganda ve Zambiya Devlet Başkanları da Türkiye yi ziyaret ettiler. 58 Başbakan Erdoğan ın 2010/7 sayılı genelgesiyle yayınlanan Afrika Strateji Belgesi nde Türkiye nin çok yönlü ve aktif dış politika yaklaşımının bir gere- 53 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 54 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Ibid. 56 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 57 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Ibid. 33

14 S. Karagül & İ. Arslan ği olarak, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin ortaklık anlayışı ile sürdürülebilir bir zemine oturtulmasının büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir. 59 Belgede devamla, Türkiye nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesi, zirve ve forumlarda alınan kararların uygulanması ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının Afrika konularıyla ilgilenen bir yapılanma içine girmesi istenmekte ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanması amacıyla, Afrika Strateji Eşgüdüm Komitesi nin oluşturulduğu ve bu komitenin sekretarya hizmetlerinin Dışişleri Bakanlığı nca yürütüleceği belirtilmektedir. 60 Türkiye sadece Afrika Birliği ile değil Afrika daki bölgesel örgütlerle de ilişkilerini geliştirdi. Abuja daki (Nijerya) Türkiye Büyükelçiliği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdinde 2005 yılında akredite edildi. Türkiye, 2008 yılında Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Uluslararası Ortaklar Forumu nun üyesi oldu. Darüsselam daki (Tanzanya) Türkiye Büyükelçiliği 2010 yılında Doğu Afrika Devletler Topluluğu (EAC) nezdinde akredite edildi. Lusaka daki (Zambiya) Türkiye Büyükelçiliğinin Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) nezdinde akredite edilmesi öngörüldü. 61 Türkiye ve Mısır ın eş başkanlığında Darfur un Yeniden İnşası ve Kalkınması için Uluslararası Donörler Konferansı 21 Mart 2010 tarihinde Kahire de düzenlendi. Konferansta Türkiye Darfur a yılları için 70 milyon dolar civarında, ağırlıklı olarak sağlık, tarım ve eğitim alanlarını kapsayan yardımda bulunacağını açıkladı. Konferansta uluslararası toplum tarafından toplam 800 milyon dolar civarında taahhütte bulunuldu Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen BM IV. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı nda 33 ü Afrika da bulunan EAGÜ kategorisindeki devletlere yönelik olarak Türkiye, 2012 yılından itibaren teknik işbirliği projeleri ve programlar ile burslar için her yıl 200 milyon dolar tutarında bir yardım paketi açıkladı. 62 Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmi son yıllarda önemli gelişme kaydetti. Türkiye nin Sahra-Altı ülkelerle 2000 yılında 742 milyon do- 59 Afrika Stratejisi konulu Genelge 2010/7, 26 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 60 Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 61 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 34

15 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği lar olan ticaret hacmi 2005 yılında 3 milyar dolara, 2008 yılında da 5,7 milyar dolara ulaştı. Küresel ekonomik krizin etkisiyle ticaret hacmi 2009 yılında 4,88 milyar dolar, 2010 yılında ise 4,36 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesine rağmen 2011 yılında ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı. Tüm Afrika ülkeleriyle 2005 te 9 milyar, 2009 da 15,876 milyar, 2010 da 15,710 milyar dolar, 2011 yılında ise 17,1 milyar dolardır. 63 Sahra-Altı ülkelerle toplam ticaret hacminin 50 milyar dolar düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir. 64 Açılımın İnsani Boyutu: Mali Yardımlar ve Sivil Toplumun Katkıları Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Addis Ababa (2005) ve Hartum dan (2006) sonra, Sahra-Altındaki üçüncü ofisi 2007 yılı başında Dakar da faaliyete başladı ve bugüne kadar 37 Afrika ülkesinde proje gerçekleştirdi. Kamu kurumlarının Sahra-Altı ülkelerine yönelik kalkınma yardımları 2009 yılı itibarıyla 43,729 milyon dolar düzeyindedir. STK lar tarafından da aynı yıl yapılan 52,608 milyon dolar değerindeki yardımlar da dikkate alındığında, Türkiye nin Sahra-Altı ülkelere yönelik toplam yardımları 2009 yılında 97 milyon dolara ulaştı. TİKA tarafından 2010 yılında, 22 Afrika ülkesinde toplam 70 proje sonuçlandırıldı. Diğer kamu kurumlarının projeleriyle birlikte Sahra-Altı ülkelerine yönelik 2010 yılı için resmi kalkınma yardımlarının toplamı milyon dolar olarak kaydedildi. 65 Abraham, Sahra-Altı ülkelerde yaşayan insanların durumunu, Avrupa, Amerika ve Asya daki insanlar gibi Afrika daki insanlar da kültür, dil, din ve diğer sosyo-politik özellikler bakımdan birbirlerinden farklıdırlar. Ancak, Sahra-Altı Afrika insanları ekonomik bakımdan düşük hayat standardı, sürekli artış eğilimi gösteren yoksulluk, 66 kötü beslenme ve kişi başına düşen gelirin yetersizliği bağlamında birbirleriyle yakınlık gösterirler. Bunlara aşırı doğum oranı, ölü doğum ve altyapı yetersizliği de eklenmelidir 67 cümleleriyle açıkla- 63 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 65 Ibid. 66 Günlük geliri 1,25 ABD Dolarının altında olanların nüfusa oranının % 50.9 olduğu Sahra- Altı Afrika, 2005 yılı satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış dünya bölgesel yoksulluk göstergesinin son sırasında yer almaktadır. Bakınız, Hasan Memiş, Mehmet Kara ve Lütfü Tayfur, Yoksulluk, Yapısal Uyum Programları ve Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, Cilt: 7, Sayı: 14, 2010, s Abraham Kinfe, The African Quest, Ethiopia International Institute for Peace and Development (EIIPD), The Horn of Africa Democracy and Development (HADAD) International Lobby, February 3-4, 2003, s

16 S. Karagül & İ. Arslan maktadır. Bu bağlamda Türkiye nin bölgeye yaptığı yardımların daha da önem kazandığı görülmektedir. Türkiye nin toplam kalkınma yardımları, 2011 de 2 milyar 363 milyon dolara yükseldi. Söz konusu kalkınma yardımlarının 1 milyar 273 milyon doları resmi kurumlar tarafından, 879 milyon doları Türkiye özel sektörü tarafından doğrudan yatırım olarak, 199 milyon doları ise STK ları tarafından yapıldı yılına kadar milyon dolar resmi kalkınma yardımı yapan Türkiye, kalkınma işbirliğinde hatırı sayılır seviyelerde yardım yaparak 2010 yılında % 0,13 olarak hesaplanan Milenyum Hedefini 2011 yılında % 0,17 e yükseltti yılları arasında yaklaşık 500 Türkiye doktoru ve 100 ü aşkın sağlık personeli Sudan, Etiyopya, Somali, Nijer, Benin, Gana, Çad, Togo, Gine Bissau, Kenya, Mali, Uganda, Moritanya, Senegal, Tanzanya ve Kamerun da sağlık alanında hizmet verdi. Bu kapsamda den fazla Afrika vatandaşı Türkiye doktorlarınca sağlık taramasından geçirildi ve üzerindeki hastaya başta diş ve katarakt operasyonları olmak üzere cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Türkiye ayrıca barış, istikrar ve kalkınmaya yönelik olarak Afrika da görev yapan 6 BM misyonundan 5 ine personel katkısı ve mali katkı yapmaktadır. 69 Türkiye nin Afrika açılımında yumuşak güç bağlamında öncü rolü olan Türkiye sivil toplum kuruluşlarının Afrika daki varlığı, açılım öncesine götürülebilir. Örnek olarak İstanbul merkezli İHH, projeleri ve faaliyetleri ile 1996 dan itibaren Afrika dadır. 70 Sivil toplum kuruluşları TUSKON, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Bilkent Üniversitesi önceki yıllarda olduğu gibi Afrika ya yönelik sürdürülen çok yönlü çalışmalara 2011 de de önemli destek sağladılar. Bu bağlamda TUSKON, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TİM tarafından 16 Aralık 2011 de İstanbul da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü toplantılarının yedincisinde 54 Afrika ülkesinden 300 işadamı, Türkiye işadamları ile bir araya geldi. TUSKON Başkanvekili Ahmet Ciğer, açılış konuşmasında 7 federasyon ve 165 işadamı derneğinde 35 bin işadamı ve 100 bin işletmeyi temsil ettiklerini belirterek ticaret köprüleri ile yurtdışındaki işadamları ile kurulan verimli ilişkilere yer verdi. Ciğer, konuşmasında 2006 dan bu yana Afrika ya yönelik gerçekleş- 68 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 2011, TIKA, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 70 Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s

17 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği tirilen ticaret köprüsü programları ile 25 milyar dolarlık iş hacminin temelini oluşturduklarını vurguladı. EXPO 2020 adaylığı için kilit kıta konumuna gelen Afrika ile ilişkiler İZTO nun 2012 Çalışma Programı nda Dünyanın parlayan yıldızı Afrika başlığı altında yer aldı. Afrika ya açılım bağlamında ekonomik anlamda önemli faaliyetlerden biri de TOBB Başkanı ve işadamlarından oluşan bir heyetin, Sudan da 3 Aralık 2011 de gerçekleştirilen İslam Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılmalarıdır. 71 THY, Türkiye ile Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır arasındaki uçuşlara ilave olarak 2006 dan itibaren İstanbul dan Afrika nın çeşitli merkezlerine uçuşlar başlattı. Bunlar, Hartum, Addis Ababa, Lagos (2006), Johannesburg ve Cape Town (2007), Nairobi ve Dakar (2009), Darüsselam, Entebbe ve Akra (2010), Mogadişu (2012) dur. 72 THY, sivil toplumun çalışmalarına Afrikalı işadamlarına sağladığı vize kolaylığı ile de büyük destek sağlamaktadır. Sahra-Altı Afrika ülkeleri vatandaşları, THY ile seyahat ettiklerinde geçerli Schengen, İngiltere ve ABD vizesi sahibi olmaları koşuluyla Atatürk Havalimanı nda Türkiye vizesi alabilmektedirler. 73 Sivil toplum faaliyetleri kapsamında Bilkent Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün katıldığı 25 Mayıs Afrika Günü kutlamalarında Türkiye de görevli 12 Afrika büyükelçisi birer konuşma yaptılar. TRT nin düzenlediği ve dünyanın birçok ülkesinden çocukların bir araya geldiği 33. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne Afrika ülkelerinden Mali, Kenya, Mısır ve Senegal den çocuklar da katıldı. 74 Eğitim alanında 1991 yılından bugüne kadar Türkiye, Afrikalılara 3254 burs verdi. Bu bursların 864 adedi kullanıldı eğitim yılı için Afrika ülkelerine sunulan burslar 425 adettir. Milli Eğitim Bakanlığı nın istatistiklerine göre Türkiye de 589 burslu Afrikalı vardır. Bundan başka Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye deki okullarda din adamları eğitimi için 116 burs verdi. 75 Türkiye, 2008 yılı itibarıyla Afrika daki 53 ülkeden 47 sine burs olanağı sağladı. Burs sağlanan alanlar ve burs sağlanan ülke sayıları, araştırma: 4, yüksek 71 Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı Afrika Politikası 2011, içinde Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul, der., Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, (Ankara: SETA, 2012), s Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı, s Ibid, s Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s

18 S. Karagül & İ. Arslan lisans/doktora: 17, lisans: 43, Türkçe yaz kursu: 2 şeklindedir. 76 Türkiye ile Afrika daki Müslüman topluluklar arasında dini ilişkileri geliştirmek ve işbirliği imkanları oluşturmak maksadıyla II. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Kasım 2011 tarihleri arasında Diyanet İşleri Bakanlığı nın ev sahipliğinde ve Başbakan ın himayelerinde İstanbul ve Ankara da gerçekleştirildi. 77 Başbakan Erdoğan ın 6-11 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği Gabon, Nijer ve Senegal ziyaretine 300 işadamı katıldı. 78 Ziyaret esnasında Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliği, içme suyu tedariki ve sağlık (sanitasyon) alanlarında işbirliği, su alanında işbirliği, ormancılık alanında işbirliği, diplomatik pasaportlara vizelerin karşılıklı kaldırılması alanlarında anlaşmalar imzalandı. 79 Yukarıdaki gelişmelerden de çıkarılabileceği gibi Türkiye nin Afrika açılımı özellikle 2005 ten sonra ivme kazandı. Bunun gerekçesini, uluslararası alanda karşılaşılan sorunların yanı sıra iç politik ortamda aramak yanlış olmayacaktır. AK Parti, 2002 de büyük bir parlamento çoğunluğu ile iktidara geldiğinde, muhalefet partileri tarafından Türkiye nin enerjisini düşük öncelikli alanlarda harcamakla eleştirilebileceği için ilk yıllarda Afrika ya yönelik uzun vadeli dış politika izlemek güçtü. İlave olarak AK Parti iktidarı, Irak savaşı, Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkileri gibi acil dikkat gerektiren önemli dış politika sorunları ile karşı karşıya kaldığından Afrika açılımı, Türkiye nin 2005 i Afrika Yılı ilan etmesiyle yürürlüğe konulabildi. 80 Afrika Açılımı Gerçekleşti mi? Türkiye, 1998 de uygulamaya koyduğu Afrika ya Açılım Eylem Planı, 2003 te hazırladığı Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi ve bu kapsamda oluşturduğu Afrika Strateji Eşgüdüm Komitesi ile Afrika ile ilişkilerin esaslarını belirleyerek ülke içinde kurumlar arası eşgüdümü tesis etti. Türkiye hükümeti, Afrikalı muhataplarını ikna ederek Afrika Birliği nde 76 Kieran E. Uchehara, Economic Cooperation and Scholarship to African Countries: The Case of Turkish Government Scholarship for African Countries, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Bahar 2010, s. 75, Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı, s. 674, Afrika ya Baktığımızda Ortak Tarihimizi Görüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 79 Afrika ya Sömürgeci Bir Mantıkla Bakmıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 80 Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening to, s

19 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği gözlemci statüsü elde ederek Afrikalı yetkililerle politik temasın kesintisiz sürdürülmesi olanağına kavuştu. Afrika da bölgesel kuruluşların önemi dikkate alınarak bu kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine önem verildi. Afrika da açılan Türkiye Büyükelçilikleri ile Türkiye nin, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme arzusu ve kararlılığı gösterildi. Afrika ülkeleri ile yapılan anlaşmalarla ikili ilişkilerin geliştirilmesinin hukuki zemini oluşturuldu. TİKA nın ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği ve Afrika insanına dokunan projeler, Afrikalıların Türkiye ye ve Türklere daha da yakınlaşmasını sağladı. Türkiye işadamları ve sivil toplum kuruluşları Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynarken Başbakan, Afrika ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde iş dünyasının önde gelen isimlerini beraberinde götürerek, onların muhataplarıyla ve ilgili ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelmelerine ortam sağladı. Afrika ülkeleri ile 1998 öncesine göre ticaret hacminde önemli artış sağlandı. Türklerin ve Afrikalıların birbirlerini tanımalarının sağlanmasına ve karşılıklı bilgi noksanlığının giderilmesine yönelik olarak Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM) ve TASAM bünyesinde Afrika Enstitüsü kuruldu, Afrikalı ve Türkiyeli bilim insanlarının katıldığı kongreler düzenlendi. Özellikle 2005 ten itibaren uygulanan yöntemlerin devlet ve sivil toplum kuruluşlarının eşgüdüm içerisinde birlikte çalışmalarına olanak sağladığı ve on beş yıllık süre içinde sağlanan gelişmeler dikkate alındığında Afrika açılımının genel olarak başarılı olduğu söylenebilir. Türkiye nin yeni Afrika politikası ile belki de ilk kez sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının ilgi alanları büyük oranda örtüştü. Afrika politikası, Türkiye için Afrika kıtasına uzun dönemli giriş için önemli olan konsensüs ve sivil toplum tarafından desteklenen bir inisiyatif 81 olarak gelişti. Türkiye-Afrika ilişkileri, Türkiye açısından Afrika açılımı kapsamında başarılı kabul edilse de Afrika da faaliyet gösteren diğer aktörler dikkate alındığında algı değişebilmekte, sağlanan gelişmeler yeterli görülmeyebilmektedir. Afrika ile ilişkilerde Türkiye nin en önemli muhatabı olan Afrika Birliği, Türkiye-Afrika ortaklığı ile ilgili olarak resmi internet sayfasında Afrika Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilen I. Zirve de İstanbul Deklarasyonu ile iki taraf arasında işbirliği alanlarını belirleyen İşbirliği Çerçeve Belgesi nin kabul edildiğini, Uygulama Planı ün taraflarca ortaklaşa geliştirildiğini ve Türkiye ile birçok Afrika ülkesi arasında güçlü ikili ilişkilerin esas alındığını 81 Ibid, s

20 S. Karagül & İ. Arslan belirtmektedir. Afrika Birliği devamla Türkiye-Afrika ortaklığının olağanüstü potansiyele sahip olduğu, ancak uygulama alanı ve oranının artırılması gerektiği, uygulama anlamında İstanbul Anlaşması nda çok fazla gelişme sağlanamadığı 82 ifadelerine yer vermektedir. Afrika Birliği, Aralık 2011 de İstanbul da gerçekleştirilen Gözden Geçirme Toplantısı nda bu konudaki görüşlerini, temsilcilerinin ifadeleriyle Türkiyeli muhataplarına iletti. Afrika Birliği Komisyonu Barış ve Güvenlik Komiseri Büyükelçi Ramtane Lamamra, Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi 1. Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Toplantısı nda, 2013 te gerçekleştirilecek II. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi nden önce, önceliklendirilmiş bazı program ve projelerin kısa ve orta vadede uygulanmasının belirlenmesinin önemini belirterek, ulaşılacak bir sonucun güçlü ve verimli ortaklığı inşa etmeyi, Afrika ve Türkiye halklarının hedeflerinin ve vizyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak tarafların taahhüdünü sembolize edeceğini belirtti. 83 Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Büyükelçi John K. Shinkaiye ise Türkiye-Afrika Kıdemli Memurlar Toplantısı münasebetiyle 15 Aralık 2011 de yaptığı konuşmada Ortak Plan ın Aralık 2010 da İstanbul da gerçekleştirilen 1. Türkiye-Afrika İşbirliği Kıdemli Memurlar Toplantısı nda kabul edildiğini, kabul edilmesinden bu yana Plan ın uygulanmasına yönelik olarak çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti. Shinkaiye, tarafların somut sonuçlar elde edebilmeleri için farklı zamanlarda uygulanabilecek kısa vadeli proje ve planların belirlenerek Uygulama Planı nın gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde durdu. 84 Türkiye-Afrika ilişkileri, araştırmacılar ve akademisyenler tarafından farklı açılardan ele alınmakta, böylece gelinen noktanın çok boyutlu değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda Çolak, Soğuk Savaşın sona ermesinin ve 11 Eylül olaylarının ülkelerin dış politikalarını değiştirdiğini, Türkiye nin de bu eğilimden kaçınılmaz olarak etkilendiğini, ticaret, din, politika ve hükümet-dışı kuruluşların Türkiye nin Afrika politikasının temel öğelerini oluşturduğunu ifade etmektedir. Çolak a göre, Çin ve Hindistan ın aksine, sınırlı kapasitesi ile az sayıda ülkeyi etkileme kapasitesine sahip olduğundan dolayı Türkiye, kendisini kıtadaki orta büyüklükte bir aktör olarak konumlandırarak insani yardım, sağlık, telekomünikasyon, inşaat ve eğitim alanlarında işbirliğine odaklandı. Türkiye, kazan-kazan yaklaşımını başarılı 82 Africa-Turkey Partnership, Aftican Union, turkey. 83 The Africa-Turkey Partnership Ministerial Review Conference, African Union, au.int/en/content/africa-turkey-partnership-ministerial-review-conference. 84 The Africa-Turkey Partnership, African Union. 40

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri

Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Afrika Ülkelerinin Bağımsızlık Dönemleri Dönem Ülke Sayısı 1955-1959 7 1960-1969 31 1970-1979 8 1980-1989 1 1990-1999 2 Güney Afrika Cumhuriyeti 1910, Mısır 1922, Güney Sudan 2011 yıllarında bağımsızlıklarını

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ I.GENEL BAKIŞ 1. Afrika kıtası, 21. yüzyılda, küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak değerlendirilmektedir. Afrika nın, dünyanın en büyük ikinci kıtası olarak

Detaylı

Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika

Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika Türk Eximbank ve Sahra Altı Afrika Alaaddin METİN Genel Müdür Yardımcısı 15 Kasım, Ankara 1 Türk Eximbank ın İhracata Desteği Kuruluşundan bu yana 106 milyar ABD Doları kredi ve 86 milyar ABD Doları sigorta

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü

Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü Zuhal MANSFIELD Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk- Mısır İş Konseyi Başkanı Türk- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AFRİKA ÜLKELERİYLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ

AFRİKA ÜLKELERİYLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ AFRİKA ÜLKELERİYLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ Can ALTAN ( ) Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimiz gelişmektedir. Gelişen ekonomik ilişkilerin en somut göstergesi, bu kıtadaki ülkelerle ticaret

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI İçindekiler Ön söz -------------------------------------------------------------------------------- iii 1. BÖLÜM: Afrika da Toplum: Batı Afrika İnsanlarının Kültürel Özellikleri: Dünü-Bugünü ---------------------------

Detaylı

AFRİKA ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ. Can ALTAN ( )

AFRİKA ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ. Can ALTAN ( ) AFRİKA ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ Can ALTAN ( ) Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz büyümektedir. Büyüme geçici bir gelişme olmayıp, son on yıl içinde artış süreklilik arz etmiştir. Artan ticarette,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

Sosyal İnşacı Değişim: Türkiye ve Afrika İlişkileri

Sosyal İnşacı Değişim: Türkiye ve Afrika İlişkileri 2014 Sosyal İnşacı Değişim: Türkiye ve Afrika İlişkileri Öğr. Gör. Hakan AYDIN Analiz No. 4 Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 26.06.2014 Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası. 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00

Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası. 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00 Afrika da Sektörel ve Finansal Dönüşüm: Fırsatlar ve Riskler 5. Oturum: Türkiye nin Afrika Politikası 25 Nisan 2014 Saat 13:00-15:00 İsmail BELEN Orman Yüksek Mühendisi-Kamu Yönetimi Uzmanı Orman ve Su

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU

TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU TÜRKİYE-AFRİKA 1. TARIM BAKANLARI TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU 27-28 Nisan 2017, Antalya Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar,

SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar, SAHRA ALTI AFRİKA İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER Ahmet Mahir YENER* Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Ekselansları, Saygıdeğer konuklar, Afrika kıtası sahip olduğu nüfusu, zengin doğal kaynakları, geniş arazisi

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

1. AFRİKA BİRLİĞİ. Türkiye Afrika Birliği ilişkilerini aşağıdaki başlıklar altında ele almayı öngörüyorum:

1. AFRİKA BİRLİĞİ. Türkiye Afrika Birliği ilişkilerini aşağıdaki başlıklar altında ele almayı öngörüyorum: AFRİKA BİRLİĞİ Büyükelçisi Can ALTAN, T.C. Addis Ababa Büyükelçisi Afrika Birliği ile ilgili olarak yapacağım sunun hedefi, özellikle 2007 yılı başından itibaren hızla gelişmekte olan Türkiye Afrika Birliği

Detaylı

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Mehmet Özkan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV), İstanbul, 2014, 136 Sayfa. Hacı Mehmet BOYRAZ* 1998 yılında ilan edilen Türkiye

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ 1. BÖLÜM: DOĞU AFRİKA PANORAMASI: SİYASET-TOPLUM- EKONOMİ-

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ 1. BÖLÜM: DOĞU AFRİKA PANORAMASI: SİYASET-TOPLUM- EKONOMİ- İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ---------------------------------------------------------------------------------iii 1. BÖLÜM: DOĞU AFRİKA PANORAMASI: SİYASET-TOPLUM- EKONOMİ- Prof. Dr. Ramazan Özey ----------------------------------------

Detaylı

Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü

Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü 1 Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü Zuhal MANSFIELD Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Mısrr İş Konseyi Başkanı Türk- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç.

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç. MALİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mali Cumhuriyeti : Yarı başkanlık : Denize kıyısı olmayan bir batı Afrika ülkesi olan Mali, kuzeyinde Cezayir,

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

Türk Deniz Görev Grubu

Türk Deniz Görev Grubu Türk Deniz Görev Grubu Ağustos 2015 1 1 İçindekiler Türk Deniz Görev Grubu... 2 TDGG 2010 Yılı Aktivasyonu... 4 TDGG 2011 Yılı Aktivasyonu... 5 TDGG 2014 Yılı Aktivasyonu... 6 1 Türk Deniz Görev Grubu-TDGG

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRKİYE-MORİTYUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI

TÜRKİYE-MORİTYUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI TÜRKİYE-MORİTYUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI 14-18 Aralık 2015, Port Louis Sonuç Raporu TÜRKİYE MORİTYUS İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) SONUÇ RAPORU 14-18 Aralık 2015,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU VE İNGİLTERE NİN AB ÜYELİĞİ HAKAN KARAGÖZ İngiliz Milletler Topluluğu, tarihte Britanya İmparatorluğu nun parçası olan devletler ile sonradan katılan devletlerden oluşan uluslararası bir koalisyondur. Commonwealth, bağımsız devlet anlamına gelmektedir.

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016

ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 ENDONEZYA ÜLKE RAPORU 23.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Endonezya ya ihracat yapan 45 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

EB &ZMFN 1MBO O O 6ZHVMBONBT WF %F FSMFOEJSNF 0O #F : M 4POSB

EB &ZMFN 1MBO O O 6ZHVMBONBT WF %F FSMFOEJSNF 0O #F : M 4POSB Abstract Turkey had certain attempts to develop its relationship with African countries in the past. The idea of Turkey s making a general plan encompassing its relations with Africa in all its parts started

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gambiya

Detaylı

TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ STADYUMU AÇILIŞI

TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ STADYUMU AÇILIŞI şubat 2017 18. SAYI TRABZONSPOR ŞENOL GÜNEŞ STADYUMU AÇILIŞI Trabzonspor Kulübü nün yeni stadyumunun açılışında ekibimizle görev başındaydık. Trabzon ofisimizden ekibin kurulumunun sağlandığı bu önemli

Detaylı

ANKARA FORUM (Bilgi Notu)

ANKARA FORUM (Bilgi Notu) ANKARA FORUM (Bilgi Notu) 21 Aralık 2010 Kronoloji (1) 19-20 Kasım 2003 M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail Başbakan Yardımcısı Ehud Olmert ve Filistin Başbakanı Ahmet Kurey ile Filistin Odalar Birliği Başkanıyla

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı