Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 35, ss.21-55, 2013 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Soner KARAGÜL* & İbrahim ARSLAN** Özet Afrika ya Açılım Planı nın 1998 yılında kabul edilmesinden sonra, özellikle 2005 ten itibaren uyguladığı ekonomik, kültürel ve insani boyutlu politika ile Afrika ya yeniden giriş yapan Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmekte, Afrika Birliği ile stratejik ortaklık temelinde kurduğu işbirliğinin kurumsal altyapısını güçlendirmektedir. İstanbul da düzenlenen I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu ve İşbirliği Çerçeve Belges ile taraflar arasında esasları belirlenen işbirliği, Uygulama Planı ile uygulama sürecine taşındı. Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesi, bölgesel güç dengeleri üzerinde etki yaratabilecek önemdedir. Afrika ya açılım, siyasi ve ekonomik alanda Türkiye için fırsatlar sağlarken, politika belirleyiciler, önümüzdeki süreçte çok yönlü politikanın zorlukları ile daha çok karşılaşacaklardır. Anahtar Kelimeler: Türkiye Dış Politikası, Türkiye-Afrika İlişkileri, Afrika Açılım Politikası, Stratejik Ortaklık Turkey s Opening to Africa Policy: Historical Background, Strategic Partnership and Its Future Abstract After the approval of Opening to Africa Plan in 1998, Turkey, who has made an entrance to Africa recently, specifically by implementing a policy which has had economic, cultural and humane dimensions since * Yar. Doç. Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. * Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 21

2 S. Karagül & İ. Arslan 2005, is developing its relations with the countries of Africa and consolidating the institutional infrastructure of the cooperation based on the strategic partnership. Cooperation, whose principles were defined by two parties at the I. Summit held in Istanbul where The Istanbul Declaration and The Framework for Cooperation documents were adopted, was carried to the implementation phase by Implementation Plan The development of the Turkey-Africa relations has an importance which will have bearings on balance of regional powers. While opening to Africa has supplied economic and political opportunities to Turkey, decision makers will face with the difficulties of multilateral politics in the forthcoming course. Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkey-Africa Relations, Opening to Africa Policy, Strategic Partnership Giriş Anadolu yu yurt edinmelerinden önce Mısır da kurdukları Tolunoğulları ve İhşitler gibi devletler göz önüne alındığında, Afrika kıtası bin yıldan fazla bir süredir Türkleri yakından ilgilendirmektedir. 1 Afrika kıtası ile Türkiye nin ilişkileri, küresel ve bölgesel düzeydeki değişimler, Türkiye nin dış politikadaki farklı öncelikleri ve yeterli ilgi gösterilmemesi sonucunda oluşan Afrika hakkındaki bilgi noksanlığından dolayı, Osmanlı-Afrika ilişkilerinin aksine, belirli bir çizgide ve yoğunlukta gelişemedi. Afrika ya Açılım Planı nın 1998 yılında kabul edilmesinden sonra, özellikle 2005 ten itibaren uyguladığı ekonomik, kültürel ve insani boyutlu politika ile Afrika ya yeniden giriş yapan Türkiye, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, Afrika Birliği ile stratejik ortaklık temelinde kurduğu işbirliğinin kurumsal altyapısını güçlendirmeye de önem vermektedir. Afrika, yaklaşık bir milyarlık nüfusuyla, büyüyen Türkiye ekonomisine önemli bir pazar sunmasının yanı sıra, Türkiye dış politikasına da diplomatik seçeneklerini çeşitlendirmek için yeni bir alan sağlamaktadır. Türkiye nin, Afrika açılımında geldiği noktayı ve önümüzdeki süreçte izlemesi gereken politikaları, ilgili çevrelerin katılımıyla çok yönlü tartışması önem kazanmaktadır. 1 Ahmet Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, (İstanbul: Tasam Yayınları, 2006), s

3 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Türkler Afrika da: Türkiye Cumhuriyeti Öncesi Afrika ile İlişkiler Abbasi halifelerinin askeri amaçlarla Mısır ve çevresine yerleştirdiği Türkler, daha sonra hilafetin etkisinden kurtularak bağımsız devletler kurmuşlardır. 9. yüzyılın ikinci yarısında Tolunoğulları ve yarım asır sonrasında İhşitler, Mısır da ve dolayısıyla Afrika da kurulan ilk Türk devletleri olarak bilinmektedir. 12. yüzyılda Mısır da kurulan ve bütün Kuzey Afrika da hakimiyet kurabilecek güce ulaşan Eyyubilerin ardından, Mısır ve Trablus coğrafyasını elinde bulunduran Türk kökenli Memluk (Kölemenler) Devleti, yaklaşık üç asır boyunca kıtanın kuzeyine hakim olmuştur. Söz konusu devletlerden sonra Kuzey Afrika ile birlikte kıtanın doğusu ve batısında önemli izler bırakan ve bu coğrafyada en uzun süre hüküm süren Türk devleti Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. 2 Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir gibi Afrika ülkelerinin tamamı veya bir kısmının Osmanlı hakimiyeti altında olduğu göz önüne alındığında Osmanlı Devleti ile Kuzey Afrika arasında önemli bir ilişkinin bulunduğu söylenebilir. 3 Sahra-Altı Afrika da ise Sudan, Eritre, Etiyopya, Cibuti, Somali, Nijer ve Çad gibi bazı Afrika ülkeleri kısmi olarak Osmanlı Devleti hakimiyeti altında bulunuyorlardı. Osmanlılar, Kuzey Sahra-Altı bölgesinde bugün kuzey Nijerya, Nijer ve Çad ın bulunduğu coğrafyada hüküm süren Kanem-Bornu İmparatorluğu ile dostluk ve ittifak kurmuştu. Kanem-Bornu İmparatorluğu, Padişah III. Murat döneminde Osmanlı Devleti ile 1575 te savunma anlaşması imzalamış ve bu anlaşmaya göre Padişah, Kanem-Bornu ya askeri teçhizat göndermişti. Osmanlılar, 1861 yılından itibaren Güney Afrika da diplomatik temsilcilik bulundurmuştur. P. E. de Roubaix nin 18 Şubat 1861 de Cape Town da ilk fahri başkonsolos olarak atanması, sonraki yıllarda bir dizi fahri konsolos atamasını beraberinde getirmiştir. İlk Türk diplomat Mehmet Remzi Bey, 21 Nisan 1914 te Güney Afrika ya atanmış, 14 Şubat 1916 tarihinde vefat edene kadar görevine devam etmiştir yılında Müslüman Güney Afrikalılar, İngilizlerden kendileri için bir danışman istemişler ve bunun üzerine Ebubekir Efendi adındaki bir İslam bilgini bölgeye gönderilmiştir yılında Cape 2 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmed Said Altın, Türk Dış Politikasında Afrika: Osmanlı Mirası Üzerine Ortak Gelecek-Etkinlik Arayışları, s. 2, php?l=840&cid= Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan Rolü: Pratik Çabalar ve Söylem Arayışları, Ortadoğu Analiz, Cilt: 4,Sayı: 46, Ekim 2012, s. 21, Yazilar/Dosyalar/ _mehmetozkan.pdf. 4 Ibid. 23

4 S. Karagül & İ. Arslan Town a gelen bilgin, 1880 yılına kadar bölgede hizmet vermiş, sonrasında oğlu Ahmed Ataullah ülkedeki ilk Müslüman Okulu nu kurmuştur. 5 Osmanlı varlığı, başlangıçta Afrika nın kuzeyinin İspanya tarafından sömürgeleştirilmesini önlemiş, sonrasında ise, bölgede sayıları artan diğer birçok sömürgeci gücün Afrika nın güneyine doğru yayılmasını engelleyen bir set görevi görmüştür. 6 Osmanlı Devleti, bölgede sadece sömürgeciliği önlemekle kalmamış, aynı zamanda kendi himayesi altındaki bölgelerin milli kimliklerini, kültürel ve dini değerlerini muhafaza etmelerinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı, Afrika daki son toprağını kaybettiği 1912 Uşi Antlaşması na kadar geçen süre içinde tam 400 yıl Afrika yı sömürgecilikten uzak tutan bir güç olarak bölge halkının tarihsel hafızalarında yer edinmiştir. 7 Türkiye-Afrika İlişkileri: Cumhuriyetin Kuruluşu ve Uzaklardaki Afrika Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 te kurulmasının ardından Türkiye-Afrika ilişkileri en düşük seviyelere inmiştir. Bu durum, yeni bir devlet yapısının oluşumu, bağımsızlığı güvence altına alma ve sömürgecilik gibi her iki tarafa da ait iç durumlardan kaynaklanmaktaydı. 8 Türkiye Cumhuriyeti nin Afrika daki ilk diplomatik temsilciliği, 1926 yılında kıtanın tek bağımsız ülkesi olan Etiyopya nın başkenti Addis Ababa da açıldı. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sonrasında jeostratejik önemi olan orta büyüklükteki bir devletin bloklardan bağımsız bir politika sürdürmesinin çok zorlaştığı bir dönemde NATO ya dahil oldu döneminde Menderes hükümeti, gerek Doğu/Batı arasında[ki], gerekse Batı nın kendi içindeki dengeleri gözetmedi; her iki açıdan yalnızca ABD ye bağlılık ve bağımlılık göstererek ve aradaki uluslararası gelişmeleri izlemeyerek kendini sınırladı. 9 Türkiye, bu politika gereği Bandung Konferansı nda bağımsızlıklarını yeni kazan- 5 Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile İlişkilerinde Proaktif Politikalarının Teorik Analizi: Konstrüktivist Teori, Eleştirel Teori ve Uluslararası Toplum Teorisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31, Aralık 2011, s Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında...,,s. 2. usgam.com/tr/index.php?l=840&cid= Ibid. Afrika ve Türklerin tarihi ve kültürel bağları hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, Sabri Hizmetli, Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve Cezayir in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, 1991; Altan Çetin, Mali Özelinde Türkiye-Afrika İlişkileri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Baskın Oran, Türk Dış Politikası, , Cilt I, (İstanbul: İletişim, 2001), s

5 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği mış ya da kazanmak üzere olan Asya-Afrika ülkelerine karşı kendi tarihi ile çelişir yönde bir tavır takındı. Konferansın temel amaçlarından biri olan barış içinde bir arada yaşama konusunu gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir gaye olarak nitelendiren Türkiye, katılımcı ülkeleri, barışı korumak için NATO gibi kolektif müdafaa örgütlerine üyeliğin daha mantıklı olacağı hususunda iknaya çalıştı. 10 Bunun sonucunda bağlantısızlık politikasını savunan üçüncü dünya ülkeleri ile Türkiye nin ilişkileri bozuldu. 11 Süveyş Kanalı nın Mısır hükümeti tarafından millileştirilmesi üzerine 1956 yılında yaşanan Süveyş Krizi nde Türkiye nin Mısır daki hükümete karşı takındığı tutum da Afrika kıtası ile ilişkilerin olumsuz yönde seyretmesinde rol oynadı. Bu dönemde Türkiye, Süveyş Kanalı nı en fazla kullanan diğer 21 ülke ile birlikte 1956 yılında Londra da düzenlenen konferansa katıldı. 12 Mısır Devlet Başkanı Nasır, Türkiye yi, Mısır ın ulusal çıkarlarını göz ardı eden bir tutum sergileyerek Süveyş Kanalı nın uluslararası denetim altında tutulması taraftarı olması ve Kanal ın statüsü konusunda Batılı ülkelerle birlikte hareket etmesi nedeniyle Batı emperyalizminin polisi olmakla suçladı ve 1953 yıllarında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu nda Fas ın bağımsızlığı konusu gündeme geldiğinde, bu konunun ertelenmesi yönünde oy kullanan Türkiye, 1952 de Tunus un bağımsızlığı söz konusu edildiğinde ise -ilerleyen yıllarda Cezayir in bağımsızlığı söz konusu olduğunda tekrarlanacağı gibi- konunun Fransa ile Tunus arasında bir iç sorun olduğunu belirtti. 14 Oba ya göre, Afrika kıtası Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluş ve gelişme aşamasında dış politika öncelikleri nedeniyle ihmal edilmişse de, 1955 yılından başlayarak Cumhuriyet hükümetlerinin programlarında Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verildi. Sömürgesizleştirme hareketine rastgelen Birinci İnönü hükümeti ( ) programında, Türkiye nin, Afrika nın sömürge olmaktan kurtulmasını ve birçok ülkenin bağımsızlığına kavuşarak Birleşmiş Milletler Örgütü ne katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten ifadelere yer verildi. 15 Afrika da başlayan dekolonizasyon süre- 10 Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye- Afrika İlişkileri, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Bahar 2012, s. 68, Faruk Sönmezoğlu, der., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, (İstanbul: DER Yayınları, 2010), s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya..., s Ibid. 14 Ibid, s Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika, diplomasisi_ve_afrika. 25

6 S. Karagül & İ. Arslan ciyle birlikte Türkiye, bağımsızlığını kazanan tüm ülkeleri tanıdı; bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurdu ve birkaçında daimi elçilikler açtı. Ne var ki bu durum, hiçbir önemli ve uzun vadeli ilişkiye dayanmadı ve Türkiye ciddi biçimde Afrika ilişkilerine müdahil olmadı seçimlerinden sonra iktidara gelen Adalet Partisi (AP), Demokrat Parti (DP) hükümeti tarafından Arap devletlerine karşı izlenen politikanın Türkiye yi yalnızlaştırması nedeniyle, bu ülkelerle daha sağlam temellere dayalı çok yönlü bir dış politika izleme yolunda yeni bir dönem başlatma arzusu taşımaktaydı. 17 Türkiye bu dönemde Asya-Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla birtakım somut adımlar attı. Bunlar arasında Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken in 1966 yılında gerçekleştirdiği Mısır ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması ve aynı yıl Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ın Tunus u ziyareti yer almaktadır. 18 Türkiye, Afrika da dekolonizasyon süreci sonrasında dış politikasını değiştirme teşebbüsü olarak 1970 yılında bir açılım planı tasarlamış olmasına rağmen, Afrika ile kalıcı olarak siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme fırsatını kaçırmıştı. Söz konusu plan, Türkiye yi Batılı müttefikleriyle ilişkilerinde zor durumda bırakan Kıbrıs meselesi yüzünden ertelendi. 19 Afrika ile daha güçlü ilişkiler kurma konusundaki eylem eksikliğindeki asıl sebep, Türkiye nin Afrika da ne yapacağı konusundaki ilgi, bilgi ve strateji eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. 20 Oran, da Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün zamanında bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için çok çaba harcandığını ve Namibya nın durumunu görüşmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi nin başkanı olarak Türkiye nin buraya önemli mali katkılarda bulunduğunu belirtmektedir. 21 Türkiye, Afrika daki sömürgelerine en son bağımsızlık tanıyan güçlerden Portekiz in isminin yer almadığı bildirileri, bu ülkenin Afrika daki en önemli iki sömürgesinden biri olan Mozambik lehine imzalarken, Eritre nin bağımsızlık mücadelesine de destek sağladı yı- 16 Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya, s Ibid. 19 Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s. 21, Ibid, s Baskın Oran, der., Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Birinci Cilt, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), s Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya, s

7 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği lında Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini yardım konusunda düzenleyen Türkiye, bu kapsamda Zimbabwe ye de bir ilaç yardım gemisi gönderdi yılından itibaren Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkiler, sınırlı biçimde de olsa Türkiye nin ekonomik ve siyasi ilişkilerini değiştirme çabaları sayesinde güçlenmesine karşın Sahra-Altı Afrika, zamanın Türkiye dış politikasında önemli bir konuma sahip olamadı. 24 Türkiye-Afrika İlişkileri: Afrika ya Açılım, Yeniden Yakınlaşmadan Stratejik Ortaklığa Avrupa Birliği (AB), 1997 yılındaki Lüksemburg Zirvesi nde Türkiye ye diğer aday ülkelerden beklenmeyen birtakım ek koşullar dayatınca, 1964 te Amerika ya duyulan güven sarsılmasının bir benzeri Avrupa ya karşı yaşandı. O döneme kadar dış politikadaki önceliğini Batı dünyasına veren Türkiye, bu gelişme üzerine diğer dünya ülkeleri ile olan ilişkilerine daha çok yoğunluk vermeye başladı. 25 Wheeler a göre, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişinin oyalanması, güçlenen Türkiye ekonomisi ve liderliği ile birleşince bu durum Türkiye yi Avrupa ve ABD ilişkilerinin ötesine bakmaya ve 2000 lerde Afrika ya açılmaya yöneltti. 26 Akgün ise, İsmail Cem in 1997 koalisyon hükümetinde dışişleri bakanlığı görevini üstlendiğinde Türkiye nin, yakın jeopolitik çevresi ile ekonomik bağlar ve politik çerçeveyi çoktan oluşturduğunu belirterek, artık Türkiye için Akdeniz i geçmek ve Afrika kıtası için vizyonunu geliştirmek zamanının geldiğini ifade etmektedir. Akgün, Türkiye nin son otuz yılda dünyanın çeşitli bölgelerinde büyüme isteğini dikkate almaksızın Türkiye nin Afrika ile yeniden yakınlaşmasını, Türkiye nin 1997 yılında AB tarafından reddedilmesi kapsamında açıklamanın bu yakınlaşmayı basite indirgemek olduğunu, Türkiye nin Afrika ya açılımının tepkisel bir hareket değil, oldukça vizyoner bir yaklaşım 27 olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye nin Afrika ya yönelik politikaları, 1998 den itibaren ciddi bir dönüşüm gösterdi ve Dışişleri Bakanlığı nca bu tarihte Afrika ya açılım politikası 23 Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Afrika da Artan, s Asena Boztaş, Türkiye nin Afrika ile, s Thomas Wheeler, Global Insider: Turkey-Africa Relations, com/trend-lines/9127/global-insider-turkey-africa-relations. 27 Turkey s Developing Role in Africa: Interview with Birol Akgün and Mehmet Ozkan, Stratejik Düşünce Enstitüsü, 27

8 S. Karagül & İ. Arslan uygulanmaya konuldu. 28 Hazar, çeşitli toplantılar çerçevesindeki görüşmelerle 1998 yılında olgunlaştığını 29 ifade ettiği Eylem Planı fikrinin nedenlerine ilişkin olarak Türkiye nin bu politikası ile ilgili bazı hususların vurgulanması gerektiğini belirtmektedir. Hazar a göre, Türkiye nin Afrika ülkeleriyle politik, ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki ilişkileri arzu edilen düzeye gelemiyordu. İlişkiler, gelişen ekonomik ve ticari olarak büyüme gösteren Türkiye gibi bir ülkenin boyutlarıyla orantılı olmadığı gibi, diplomatik ilişkiler de yeterince kurulmadığından Türkiye ile Afrika ülkeleri ancak Birleşmiş Milletler Örgütü, İslam İşbirliği Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar içinde ilişki kurabiliyorlardı. Türkiye, Afrika nın sorunlarını ve zorluklarını bilmiyordu. Afrikalılar da, yaygın düşüncelerin de etkisiyle, Türkiye ile ilgili diplomatik konularda olumlu bir anlayışa sahip değillerdi. 30 Oluşturulan Afrika ya Açılım Eylem Planı ile: - Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında yüksek düzeyli ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, - Çeşitli uluslararası örgütler içinde kıta devletleri ile temasların artırılması, - İnsani yardımların yapılması, - Afrika daki diplomatik temsilciliklerin sayısının artırılması, - BM nin kıtaya yaptığı ekonomik ve teknik yardım programlarına katkı sağlanması, - Ekonomik, teknik-bilimsel ve ticari işbirliği anlaşmalarının imzalanması, - Teknik düzeyde bakanların ve uzmanların Türkiye ye davet edilmesi, - Afrika Kalkınma Bankası na bağışçı ülke olarak üye olunması, - Afrika İthalat-İhracat Bankası na üye olunması, - Karşılıklı iş adamları ziyaretlerinin ve iş konseylerinin tertip edilmesi ilkeleri kabul edildi Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 29 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem Planının Uygulanması ve Değerlendirme Onbeş Yıl Sonra, Ortadoğu Analiz, Cilt: 4, Sayı: 46, Ekim 2012, s truploads/yazilar/dosyalar/ _numanhazar.pdf. 30 Ibid. 31 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında...,s

9 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Oba ya göre, Türkiye-Afrika ilişkilerini canlandırarak etkin bir hale getirmek amacıyla yapılan bu girişimler, bir müddet sonra Türkiye nin dış politika önceliklerinin etkisinde kalarak yeniden ihmale uğradı ve bu durum, Kasım 2002 de Adalet ve Kalkınma Partisi nin (AK Parti) iktidara gelmesine kadar devam etti. 32 Afrika ya açılımın küresel boyutuna da vurgu yapmak gereklidir. Türkiye nin Afrika ya açılımı iç politikadaki dönüşüm ve küresel ekonomi politikasındaki değişimin bir sonucudur. 33 Türkiye nin Afrika ya ilgisinin temel nedeni, küresel politika içinde Türkiye dış politikasının yeniden yönlendirilmesidir larda uluslararası sistemde meydana gelen değişim, ülkeleri yeni ortaya çıkan sistem içinde kendi çıkarlarını yeniden tanımlamaya yöneltti. Türkiye nin bu değişime cevabı, dış politikayı çok yönlü tanımlamak ve sadece komşuları ile değil dünyadaki diğer bölgeler ve kıtalarla ekonomik ve politik ilişkileri geliştirmek oldu. Bu bağlamda Türkiye nin Afrika ya açılımı, Türkiye dış politikasının yeniden tanımlanmasının bir parçası olarak görülmektedir. 35 AK Parti nin dış politika danışmanı ( ) ve halen dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu na 36 göre uluslararası sistem iki kutuplu olmadığında Avrupa Birliği dışındaki bölgelerle de iyi ilişkiler geliştirmek faydalıdır. Bu, Türkiye nin yönünü Batı dan çevirmesi anlamına gelmemekte, Türkiye nin Afrika ya açılımının yeni dış politika içinde yerini belirlemektedir. 37 Türkiye nin AB ye giriş sürecinde karşılaştığı sorunlardan kaynaklanan memnuniyetsizliği, Türkiye kamuoyunda statik bir Avrupa karşıtlığı yaratmamasına rağmen, Türkiye yi Afrika, Latin Amerika, Uzakdoğu, Asya ve Ortadoğu da dış politikasını ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmeye yöneltti. 38 Soğuk Savaş sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ya yaşanan iç savaşlar, etnik çatışmalar ve Huntington ın 1993 teki Medeniyetler Çatışması teorisi gibi teoriler, kimlik temelindeki farkındalığın ortaya çıkmasına katkıda bulundu. 32 Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 33 Mehmet Özkan, What Drives Turkey s Involvement in Africa?, Review of African Political Economy, Cilt: 37, Sayı: 126, Aralık 2010, s Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s Ibid, s Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening to Africa, Journal of Modern African Studies, 2010, s Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s Mehmet Özkan, A New Actor or Passer-By? The Political Economy of Turkey s Engagement with Africa, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt: 14, Sayı: 1, 2012, s

10 S. Karagül & İ. Arslan Bunun sonucunda, ülke içinde güçlü muhafazakar iş kuruluşları ve dinamik sivil toplum grupları Türkiye nin Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Afrika daki sosyal bağlarının gelişmesi ile daha fazla ilgilenmeye başladılar. 39 Böylece çok yönlü dış politika, Afrika ya açılıma teorik temel oluştururken Afrika da politik ve ekonomik seviyede artan Türkiye dahli, hükümet ve iş çevrelerinin uyumunu da sağladı. 40 Türkiye nin Afrika ya açılımında ekonominin iki seviyede önemli rol oynadığı görülmektedir: İlk olarak, Batı pazarlarındaki küresel ekonomik durgunluk ve Türkiye nin ihracat yönelimli ekonomi stratejisi, Türkiye ihracatçıları için alternatif pazarlar bulunması ihtiyacını ortaya çıkardı. İkincisi, yeni ortaya çıkan küçük ve orta ölçekli şirketlerden oluşan Anadolu burjuvazisinin, AK Parti nin ekonomik ve politik tabanını oluşturmasıyla ilgilidir. AK Parti, varlığını sürdürebilmek için bu işletmeleri yeni pazarlara bağlamak zorunda idi ve Afrika, bunun için ideal bir alandı. 41 AK Parti ile ideolojik olarak yakın olan Türkiye Sanayici ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON) gibi muhafazakar iş çevreleri ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi uluslararası yardım kuruluşları Türkiye-Afrika ilişkilerini hızlandırdılar, devlet ile sivil toplumun ilgisi ve çıkarları örtüştü. 42 Makalenin beşinci bölümündeki sorunsala yanıt bulmaya yönelik olarak yapılacak analiz için gerekli verinin sağlanması, Afrika açılımı bağlamında aşağıdaki önemli gelişmelerin hatırlanmasını gerekli kılmaktadır: Afrika ya Açılım Eylem Planı kapsamında, Dış Ticaret Müsteşarlığı nca 2003 yılı başında Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi hazırlandı ve 2005 yılı Türkiye hükümeti tarafından Afrika Yılı ilan edildi. 43 Mart 2005 te Etiyopya ve Güney Afrika yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan, 2 Mart 2005 te Etiyopya Barış ve Kalkınma Enstitüsü nde yaptığı konuşmada Türkiye dış politikasını anlattıktan sonra, Türkiye nin dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaylığı için destek talep etti. Başbakan konuşmasında Türkiye nin, coğrafi ve duygusal yakınlık bakımından kendisini 39 Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening, s Mehmet Özkan, A New Actor or, s Gökhan Bacık ve İsa Afacan, Turkey Discovers Sub-Saharan Africa: The Critical Role of Agents in the Construction of Turkish Foreign-Policy Discourse, Turkish Studies, Cilt: 14, Sayı: 3, 2013, s. 483, Mehmet Özkan, Birol Akgün, Turkey s Opening to, s Afrika Ülkeleri İle İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 30

11 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği Afrika dan uzak hissetmediğini vurgulayarak, Afrikalıların tarih boyunca çektikleri zorluklar üzerinde durdu ve Türkiye nin Afrika yı şeref ve güç sözcükleriyle tanımladığını ifade etti. 44 Türkiye, Başbakanın bu ziyaretinin ardından, 12 Nisan 2005 te Afrika Birliği nde (AfB) gözlemci ülke statüsünü kazandı Kasım 2005 te I. Uluslararası Türkiye-Afrika Kongresi ne katılan dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada, uzun ve zengin tarihi geçmişimize rağmen, Afrika ile bugünkü siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz mevcut potansiyeli yansıtmaktan çok uzaktır. Bu nedenle, hükümetimiz bu tarihi dostane ilişkileri önce yeniden canlandırmak ve sonra daha da ileriye götürmek arzusundadır sözleriyle Türkiye nin Afrika ile ilişkilerini geliştirmek düşüncesinde olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan, Afrika Birliği nin Addis Ababa daki 8. Olağan Zirvesi nin açılış oturumuna katılarak 29 Ocak 2007 de Türkiye-Afrika ilişkileri açısından önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, Afrika Birliği Örgütü nün rolü üzerinde durduktan sonra Türkiye nin Afrika ya bakışını açıklayarak, Türkiye nin Afrika Birliği ne ve Afrika uluslarının barış, demokrasi, kalkınma ve refah çabalarına destek olmak istediğini vurguladı. Türkiye, 2008 yılında Afrika Birliği Addis Ababa Zirvesi nde stratejik ortak ilan edildi. Aynı şekilde Ekim 2008 de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamalarda Türkiye, Afrika ülkeleri nezdinde oldukça başarılı bir kulis çalışması yaparak dönemi üyeliğine seçildi. Bu seçimde Afrika ülkelerinin blok halinde kullandığı oylar, söz konusu başarının başlıca faktörü oldu. 46 Afrika ülkeleriyle ilişkilerin içinde bulunduğu aşamanın değerlendirilmesi ve ilişkileri daha da geliştirecek ilave yöntemlerin belirlenmesi amacıyla Ağustos 2008 de İstanbul da düzenlenen I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi, Afrika açılımında önemli bir yere sahiptir. Türkiye-Afrika İşbirliği İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek İçin İşbirliği ve Dayanışma ve Türkiye-Afrika Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçevesi başlıklı belgelerin oybirliğiyle kabul edildiği 47 Zirve ye, 49 Afrika ülkesinden 6 devlet başkanı, 5 devlet başkan yardımcısı, 7 başbakan, 1 başbakan yardımcısı, 14 dışişleri bakanı ve 12 bakan katılırken 11 uluslararası örgütten temsilciler de toplantılarda yer aldılar Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 45 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 46 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 48 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s

12 S. Karagül & İ. Arslan Zirve de kabul edilen belgelerde, hükümetler arası işbirliği, ticaret ve yatırım, tarım, kırsal kalkınma, su kaynaklarının yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık, barış ve güvenlik, altyapı, enerji ve ulaşım, kültür, turizm ve eğitim, iletişim, medya, bilgi ve iletişim teknolojisi ile çevre konularında işbirliğinin yapılması öngörülmekte idi. 49 Zirve de ayrıca, Türkiye-Afrika Zirvesi nin her beş yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Afrika da düzenlenmesi, II. Zirve nin 2013 yılında Afrika da gerçekleştirilmesi, Eylem Planı nın uygulanış sürecini değerlendirmek ve bir sonraki zirveye hazırlık yapmak amacıyla zirveler arasında kalan dönemin her üçüncü yılında bakan düzeyinde bir gözden geçirme konferansı ile kıdemli memurlar toplantısı düzenlenmesi yönünde kararlar alındı. 50 Oba ya göre, Zirve sonunda kabul edilen her iki belge, ihtiva ettiği işbirliği alanları ve gerçekleştirilen etkinlikleri izleme yöntemleri ile Türkiye-Afrika ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme azmini ortaya koymaktadır. Bu Zirve sırasında, ayrıca, Ağustos 2008 tarihlerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu, 20 Ağustos 2008 de Türkiye-Afrika İş Forumu İstanbul Deklarasyonu nu kabul etti. Deklarasyona göre, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, yatırımların artırılması, uygun bir yatırım ve iş çevresinin oluşturulmasına katkıda bulunulması, teknoloji ve bilgi transferinin teşvik edilmesi ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında lojistik alt yapının geliştirmesine destek olunması hedef alındı. Bu toplantı kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Afrika Ticaret-Sanayi-Ziraat ve Meslek Odaları Birliği (UACCİAP) arasındaki işbirliğini kurumsallaştırmak amacıyla, Türkiye-Afrika Odası nın (TAC) kurulması kararlaştırıldı. 51 I. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi sonrasında taraflar arasında bir yol haritası niteliği taşıyan ve yıllarını kapsayan Türkiye-Afrika İşbirliği Ortak Uygulama Planı, 15 Aralık 2010 da İstanbul da düzenlenen 1. Kıdemli Memurlar Toplantısı nda kabul edildi. 52 Bakanlar Kurulu nca, Sahra-Altı ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusunda, bu ülkelerde 15 yeni büyükelçilik ve bir başkonsolosluk açılma- 49 Türkiye-Afrika Ortaklığı İçin İşbirliği Çerçevesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 50 Mehmet Seyfettin Erol ve Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında..., s Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 52 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s

13 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği sına ilişkin kararlar, 13 Ekim 2008 ve 11 Temmuz 2009 tarihlerinde alındı. Bu kapsamda, Darüsselam (Tanzanya) Büyükelçiliği 18 Mayıs 2009, Abidjan (Fildişi Sahili) Büyükelçiliği 15 Kasım 2009, Yaounde (Kamerun) Büyükelçiliği 15 Ocak 2010, Akra (Gana) ve Bamako (Mali) Büyükelçilikleri 1 Şubat 2010, Kampala (Uganda) Büyükelçiliği 28 Şubat 2010, Luanda (Angola) Büyükelçiliği 2 Nisan 2010, Antanavarino (Madagaskar) Büyükelçiliği 21 Nisan 2010, Lusaka (Zambiya) Büyükelçiliği 15 Şubat 2011, Maputo (Mozambik) Büyükelçiliği 15 Mart 2011, Nuakşot (Moritanya) 15 Nisan 2011 ve Harare (Zimbabve) Büyükelçiliği 30 Nisan 2011, Mogadişu (Somali), Banjul (Gambiya), Juba (Güney Sudan) 2011, 53 Niamey (Nijer), Windhoek (Namibiya), Uagadugu (Burkina Faso), Libreville (Gabon) Büyükelçilikleri 2012 de açıldı. Böylece Afrika daki Türkiye büyükelçiliği sayısı 31 oldu. 54 Gelişen ilişkiler paralelinde Ankara da Sahra-Altındaki ülkelerin 11 inin büyükelçilikleri bulunmaktadır (Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Angola). Ankara da büyükelçilik açmaya karar veren ülkeler ise: Kenya, Kamerun, Gine, Madagaskar, Gana, Gabon, Zambiya, Zimbabwe, Ruanda, Tanzanya, Kongo Cumhuriyeti, Nijer, Güney Sudan, Cibuti, Burkina Faso, Sierra Leone dir. Kuzey Afrika ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve Mısır) Türkiye de önceden büyükelçilikleri mevcuttu. 55 Türkiye-Afrika ilişkileri bağlamında kıtaya yönelik üst düzey ziyaretlerde de önemli hareketlilik yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2009 da Kenya ve Tanzanya ya, 2010 da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya ya ve son olarak Mart 2011 tarihlerinde Gana ve Gabon a resmi ziyaretlerde bulundu. 56 Başbakan Erdoğan ise Etiyopya, Sudan, Somali ile Güney Afrika yı ziyaret etti. 57 Başbakan Erdoğan ın 2013 başında Gabon, Nijer ve Senegal e yaptığı ziyaret, 6-11 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Öte yandan, Nijerya, Çad, Cibuti, Somali, Moritanya, Tanzanya, Uganda ve Zambiya Devlet Başkanları da Türkiye yi ziyaret ettiler. 58 Başbakan Erdoğan ın 2010/7 sayılı genelgesiyle yayınlanan Afrika Strateji Belgesi nde Türkiye nin çok yönlü ve aktif dış politika yaklaşımının bir gere- 53 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 54 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Ibid. 56 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 57 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Ibid. 33

14 S. Karagül & İ. Arslan ği olarak, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin ortaklık anlayışı ile sürdürülebilir bir zemine oturtulmasının büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir. 59 Belgede devamla, Türkiye nin Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesi, zirve ve forumlarda alınan kararların uygulanması ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının Afrika konularıyla ilgilenen bir yapılanma içine girmesi istenmekte ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanması amacıyla, Afrika Strateji Eşgüdüm Komitesi nin oluşturulduğu ve bu komitenin sekretarya hizmetlerinin Dışişleri Bakanlığı nca yürütüleceği belirtilmektedir. 60 Türkiye sadece Afrika Birliği ile değil Afrika daki bölgesel örgütlerle de ilişkilerini geliştirdi. Abuja daki (Nijerya) Türkiye Büyükelçiliği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdinde 2005 yılında akredite edildi. Türkiye, 2008 yılında Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Uluslararası Ortaklar Forumu nun üyesi oldu. Darüsselam daki (Tanzanya) Türkiye Büyükelçiliği 2010 yılında Doğu Afrika Devletler Topluluğu (EAC) nezdinde akredite edildi. Lusaka daki (Zambiya) Türkiye Büyükelçiliğinin Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) nezdinde akredite edilmesi öngörüldü. 61 Türkiye ve Mısır ın eş başkanlığında Darfur un Yeniden İnşası ve Kalkınması için Uluslararası Donörler Konferansı 21 Mart 2010 tarihinde Kahire de düzenlendi. Konferansta Türkiye Darfur a yılları için 70 milyon dolar civarında, ağırlıklı olarak sağlık, tarım ve eğitim alanlarını kapsayan yardımda bulunacağını açıkladı. Konferansta uluslararası toplum tarafından toplam 800 milyon dolar civarında taahhütte bulunuldu Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen BM IV. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı nda 33 ü Afrika da bulunan EAGÜ kategorisindeki devletlere yönelik olarak Türkiye, 2012 yılından itibaren teknik işbirliği projeleri ve programlar ile burslar için her yıl 200 milyon dolar tutarında bir yardım paketi açıkladı. 62 Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmi son yıllarda önemli gelişme kaydetti. Türkiye nin Sahra-Altı ülkelerle 2000 yılında 742 milyon do- 59 Afrika Stratejisi konulu Genelge 2010/7, 26 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 60 Ali Engin Oba, Türk Diplomasisi ve Afrika. 61 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile 34

15 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği lar olan ticaret hacmi 2005 yılında 3 milyar dolara, 2008 yılında da 5,7 milyar dolara ulaştı. Küresel ekonomik krizin etkisiyle ticaret hacmi 2009 yılında 4,88 milyar dolar, 2010 yılında ise 4,36 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesine rağmen 2011 yılında ticaret hacmi 7,5 milyar dolara ulaştı. Tüm Afrika ülkeleriyle 2005 te 9 milyar, 2009 da 15,876 milyar, 2010 da 15,710 milyar dolar, 2011 yılında ise 17,1 milyar dolardır. 63 Sahra-Altı ülkelerle toplam ticaret hacminin 50 milyar dolar düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir. 64 Açılımın İnsani Boyutu: Mali Yardımlar ve Sivil Toplumun Katkıları Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Addis Ababa (2005) ve Hartum dan (2006) sonra, Sahra-Altındaki üçüncü ofisi 2007 yılı başında Dakar da faaliyete başladı ve bugüne kadar 37 Afrika ülkesinde proje gerçekleştirdi. Kamu kurumlarının Sahra-Altı ülkelerine yönelik kalkınma yardımları 2009 yılı itibarıyla 43,729 milyon dolar düzeyindedir. STK lar tarafından da aynı yıl yapılan 52,608 milyon dolar değerindeki yardımlar da dikkate alındığında, Türkiye nin Sahra-Altı ülkelere yönelik toplam yardımları 2009 yılında 97 milyon dolara ulaştı. TİKA tarafından 2010 yılında, 22 Afrika ülkesinde toplam 70 proje sonuçlandırıldı. Diğer kamu kurumlarının projeleriyle birlikte Sahra-Altı ülkelerine yönelik 2010 yılı için resmi kalkınma yardımlarının toplamı milyon dolar olarak kaydedildi. 65 Abraham, Sahra-Altı ülkelerde yaşayan insanların durumunu, Avrupa, Amerika ve Asya daki insanlar gibi Afrika daki insanlar da kültür, dil, din ve diğer sosyo-politik özellikler bakımdan birbirlerinden farklıdırlar. Ancak, Sahra-Altı Afrika insanları ekonomik bakımdan düşük hayat standardı, sürekli artış eğilimi gösteren yoksulluk, 66 kötü beslenme ve kişi başına düşen gelirin yetersizliği bağlamında birbirleriyle yakınlık gösterirler. Bunlara aşırı doğum oranı, ölü doğum ve altyapı yetersizliği de eklenmelidir 67 cümleleriyle açıkla- 63 Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 65 Ibid. 66 Günlük geliri 1,25 ABD Dolarının altında olanların nüfusa oranının % 50.9 olduğu Sahra- Altı Afrika, 2005 yılı satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış dünya bölgesel yoksulluk göstergesinin son sırasında yer almaktadır. Bakınız, Hasan Memiş, Mehmet Kara ve Lütfü Tayfur, Yoksulluk, Yapısal Uyum Programları ve Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, Cilt: 7, Sayı: 14, 2010, s Abraham Kinfe, The African Quest, Ethiopia International Institute for Peace and Development (EIIPD), The Horn of Africa Democracy and Development (HADAD) International Lobby, February 3-4, 2003, s

16 S. Karagül & İ. Arslan maktadır. Bu bağlamda Türkiye nin bölgeye yaptığı yardımların daha da önem kazandığı görülmektedir. Türkiye nin toplam kalkınma yardımları, 2011 de 2 milyar 363 milyon dolara yükseldi. Söz konusu kalkınma yardımlarının 1 milyar 273 milyon doları resmi kurumlar tarafından, 879 milyon doları Türkiye özel sektörü tarafından doğrudan yatırım olarak, 199 milyon doları ise STK ları tarafından yapıldı yılına kadar milyon dolar resmi kalkınma yardımı yapan Türkiye, kalkınma işbirliğinde hatırı sayılır seviyelerde yardım yaparak 2010 yılında % 0,13 olarak hesaplanan Milenyum Hedefini 2011 yılında % 0,17 e yükseltti yılları arasında yaklaşık 500 Türkiye doktoru ve 100 ü aşkın sağlık personeli Sudan, Etiyopya, Somali, Nijer, Benin, Gana, Çad, Togo, Gine Bissau, Kenya, Mali, Uganda, Moritanya, Senegal, Tanzanya ve Kamerun da sağlık alanında hizmet verdi. Bu kapsamda den fazla Afrika vatandaşı Türkiye doktorlarınca sağlık taramasından geçirildi ve üzerindeki hastaya başta diş ve katarakt operasyonları olmak üzere cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Türkiye ayrıca barış, istikrar ve kalkınmaya yönelik olarak Afrika da görev yapan 6 BM misyonundan 5 ine personel katkısı ve mali katkı yapmaktadır. 69 Türkiye nin Afrika açılımında yumuşak güç bağlamında öncü rolü olan Türkiye sivil toplum kuruluşlarının Afrika daki varlığı, açılım öncesine götürülebilir. Örnek olarak İstanbul merkezli İHH, projeleri ve faaliyetleri ile 1996 dan itibaren Afrika dadır. 70 Sivil toplum kuruluşları TUSKON, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Hava Yolları (THY) ve Bilkent Üniversitesi önceki yıllarda olduğu gibi Afrika ya yönelik sürdürülen çok yönlü çalışmalara 2011 de de önemli destek sağladılar. Bu bağlamda TUSKON, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve TİM tarafından 16 Aralık 2011 de İstanbul da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü toplantılarının yedincisinde 54 Afrika ülkesinden 300 işadamı, Türkiye işadamları ile bir araya geldi. TUSKON Başkanvekili Ahmet Ciğer, açılış konuşmasında 7 federasyon ve 165 işadamı derneğinde 35 bin işadamı ve 100 bin işletmeyi temsil ettiklerini belirterek ticaret köprüleri ile yurtdışındaki işadamları ile kurulan verimli ilişkilere yer verdi. Ciğer, konuşmasında 2006 dan bu yana Afrika ya yönelik gerçekleş- 68 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 2011, TIKA, s Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika Ülkeleri ile. 70 Mehmet Özkan, What Drives Turkey s, s

17 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği tirilen ticaret köprüsü programları ile 25 milyar dolarlık iş hacminin temelini oluşturduklarını vurguladı. EXPO 2020 adaylığı için kilit kıta konumuna gelen Afrika ile ilişkiler İZTO nun 2012 Çalışma Programı nda Dünyanın parlayan yıldızı Afrika başlığı altında yer aldı. Afrika ya açılım bağlamında ekonomik anlamda önemli faaliyetlerden biri de TOBB Başkanı ve işadamlarından oluşan bir heyetin, Sudan da 3 Aralık 2011 de gerçekleştirilen İslam Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılmalarıdır. 71 THY, Türkiye ile Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır arasındaki uçuşlara ilave olarak 2006 dan itibaren İstanbul dan Afrika nın çeşitli merkezlerine uçuşlar başlattı. Bunlar, Hartum, Addis Ababa, Lagos (2006), Johannesburg ve Cape Town (2007), Nairobi ve Dakar (2009), Darüsselam, Entebbe ve Akra (2010), Mogadişu (2012) dur. 72 THY, sivil toplumun çalışmalarına Afrikalı işadamlarına sağladığı vize kolaylığı ile de büyük destek sağlamaktadır. Sahra-Altı Afrika ülkeleri vatandaşları, THY ile seyahat ettiklerinde geçerli Schengen, İngiltere ve ABD vizesi sahibi olmaları koşuluyla Atatürk Havalimanı nda Türkiye vizesi alabilmektedirler. 73 Sivil toplum faaliyetleri kapsamında Bilkent Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün katıldığı 25 Mayıs Afrika Günü kutlamalarında Türkiye de görevli 12 Afrika büyükelçisi birer konuşma yaptılar. TRT nin düzenlediği ve dünyanın birçok ülkesinden çocukların bir araya geldiği 33. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne Afrika ülkelerinden Mali, Kenya, Mısır ve Senegal den çocuklar da katıldı. 74 Eğitim alanında 1991 yılından bugüne kadar Türkiye, Afrikalılara 3254 burs verdi. Bu bursların 864 adedi kullanıldı eğitim yılı için Afrika ülkelerine sunulan burslar 425 adettir. Milli Eğitim Bakanlığı nın istatistiklerine göre Türkiye de 589 burslu Afrikalı vardır. Bundan başka Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye deki okullarda din adamları eğitimi için 116 burs verdi. 75 Türkiye, 2008 yılı itibarıyla Afrika daki 53 ülkeden 47 sine burs olanağı sağladı. Burs sağlanan alanlar ve burs sağlanan ülke sayıları, araştırma: 4, yüksek 71 Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı Afrika Politikası 2011, içinde Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Resul Usul, der., Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, (Ankara: SETA, 2012), s Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı, s Ibid, s Numan Hazar, Türkiye Afrika da: Eylem, s

18 S. Karagül & İ. Arslan lisans/doktora: 17, lisans: 43, Türkçe yaz kursu: 2 şeklindedir. 76 Türkiye ile Afrika daki Müslüman topluluklar arasında dini ilişkileri geliştirmek ve işbirliği imkanları oluşturmak maksadıyla II. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi, Kasım 2011 tarihleri arasında Diyanet İşleri Bakanlığı nın ev sahipliğinde ve Başbakan ın himayelerinde İstanbul ve Ankara da gerçekleştirildi. 77 Başbakan Erdoğan ın 6-11 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği Gabon, Nijer ve Senegal ziyaretine 300 işadamı katıldı. 78 Ziyaret esnasında Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliği, içme suyu tedariki ve sağlık (sanitasyon) alanlarında işbirliği, su alanında işbirliği, ormancılık alanında işbirliği, diplomatik pasaportlara vizelerin karşılıklı kaldırılması alanlarında anlaşmalar imzalandı. 79 Yukarıdaki gelişmelerden de çıkarılabileceği gibi Türkiye nin Afrika açılımı özellikle 2005 ten sonra ivme kazandı. Bunun gerekçesini, uluslararası alanda karşılaşılan sorunların yanı sıra iç politik ortamda aramak yanlış olmayacaktır. AK Parti, 2002 de büyük bir parlamento çoğunluğu ile iktidara geldiğinde, muhalefet partileri tarafından Türkiye nin enerjisini düşük öncelikli alanlarda harcamakla eleştirilebileceği için ilk yıllarda Afrika ya yönelik uzun vadeli dış politika izlemek güçtü. İlave olarak AK Parti iktidarı, Irak savaşı, Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkileri gibi acil dikkat gerektiren önemli dış politika sorunları ile karşı karşıya kaldığından Afrika açılımı, Türkiye nin 2005 i Afrika Yılı ilan etmesiyle yürürlüğe konulabildi. 80 Afrika Açılımı Gerçekleşti mi? Türkiye, 1998 de uygulamaya koyduğu Afrika ya Açılım Eylem Planı, 2003 te hazırladığı Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi ve bu kapsamda oluşturduğu Afrika Strateji Eşgüdüm Komitesi ile Afrika ile ilişkilerin esaslarını belirleyerek ülke içinde kurumlar arası eşgüdümü tesis etti. Türkiye hükümeti, Afrikalı muhataplarını ikna ederek Afrika Birliği nde 76 Kieran E. Uchehara, Economic Cooperation and Scholarship to African Countries: The Case of Turkish Government Scholarship for African Countries, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Bahar 2010, s. 75, Mehmet Özkan, Türkiye nin Sahra-Altı, s. 674, Afrika ya Baktığımızda Ortak Tarihimizi Görüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 79 Afrika ya Sömürgeci Bir Mantıkla Bakmıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 80 Mehmet Özkan ve Birol Akgün, Turkey s Opening to, s

19 Türkiye nin Afrika Açılım Politikası: Tarihsel Arka Plan, Stratejik Ortaklık ve Geleceği gözlemci statüsü elde ederek Afrikalı yetkililerle politik temasın kesintisiz sürdürülmesi olanağına kavuştu. Afrika da bölgesel kuruluşların önemi dikkate alınarak bu kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine önem verildi. Afrika da açılan Türkiye Büyükelçilikleri ile Türkiye nin, Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme arzusu ve kararlılığı gösterildi. Afrika ülkeleri ile yapılan anlaşmalarla ikili ilişkilerin geliştirilmesinin hukuki zemini oluşturuldu. TİKA nın ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği ve Afrika insanına dokunan projeler, Afrikalıların Türkiye ye ve Türklere daha da yakınlaşmasını sağladı. Türkiye işadamları ve sivil toplum kuruluşları Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynarken Başbakan, Afrika ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde iş dünyasının önde gelen isimlerini beraberinde götürerek, onların muhataplarıyla ve ilgili ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelmelerine ortam sağladı. Afrika ülkeleri ile 1998 öncesine göre ticaret hacminde önemli artış sağlandı. Türklerin ve Afrikalıların birbirlerini tanımalarının sağlanmasına ve karşılıklı bilgi noksanlığının giderilmesine yönelik olarak Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM) ve TASAM bünyesinde Afrika Enstitüsü kuruldu, Afrikalı ve Türkiyeli bilim insanlarının katıldığı kongreler düzenlendi. Özellikle 2005 ten itibaren uygulanan yöntemlerin devlet ve sivil toplum kuruluşlarının eşgüdüm içerisinde birlikte çalışmalarına olanak sağladığı ve on beş yıllık süre içinde sağlanan gelişmeler dikkate alındığında Afrika açılımının genel olarak başarılı olduğu söylenebilir. Türkiye nin yeni Afrika politikası ile belki de ilk kez sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının ilgi alanları büyük oranda örtüştü. Afrika politikası, Türkiye için Afrika kıtasına uzun dönemli giriş için önemli olan konsensüs ve sivil toplum tarafından desteklenen bir inisiyatif 81 olarak gelişti. Türkiye-Afrika ilişkileri, Türkiye açısından Afrika açılımı kapsamında başarılı kabul edilse de Afrika da faaliyet gösteren diğer aktörler dikkate alındığında algı değişebilmekte, sağlanan gelişmeler yeterli görülmeyebilmektedir. Afrika ile ilişkilerde Türkiye nin en önemli muhatabı olan Afrika Birliği, Türkiye-Afrika ortaklığı ile ilgili olarak resmi internet sayfasında Afrika Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilen I. Zirve de İstanbul Deklarasyonu ile iki taraf arasında işbirliği alanlarını belirleyen İşbirliği Çerçeve Belgesi nin kabul edildiğini, Uygulama Planı ün taraflarca ortaklaşa geliştirildiğini ve Türkiye ile birçok Afrika ülkesi arasında güçlü ikili ilişkilerin esas alındığını 81 Ibid, s

20 S. Karagül & İ. Arslan belirtmektedir. Afrika Birliği devamla Türkiye-Afrika ortaklığının olağanüstü potansiyele sahip olduğu, ancak uygulama alanı ve oranının artırılması gerektiği, uygulama anlamında İstanbul Anlaşması nda çok fazla gelişme sağlanamadığı 82 ifadelerine yer vermektedir. Afrika Birliği, Aralık 2011 de İstanbul da gerçekleştirilen Gözden Geçirme Toplantısı nda bu konudaki görüşlerini, temsilcilerinin ifadeleriyle Türkiyeli muhataplarına iletti. Afrika Birliği Komisyonu Barış ve Güvenlik Komiseri Büyükelçi Ramtane Lamamra, Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi 1. Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Toplantısı nda, 2013 te gerçekleştirilecek II. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi nden önce, önceliklendirilmiş bazı program ve projelerin kısa ve orta vadede uygulanmasının belirlenmesinin önemini belirterek, ulaşılacak bir sonucun güçlü ve verimli ortaklığı inşa etmeyi, Afrika ve Türkiye halklarının hedeflerinin ve vizyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak tarafların taahhüdünü sembolize edeceğini belirtti. 83 Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Büyükelçi John K. Shinkaiye ise Türkiye-Afrika Kıdemli Memurlar Toplantısı münasebetiyle 15 Aralık 2011 de yaptığı konuşmada Ortak Plan ın Aralık 2010 da İstanbul da gerçekleştirilen 1. Türkiye-Afrika İşbirliği Kıdemli Memurlar Toplantısı nda kabul edildiğini, kabul edilmesinden bu yana Plan ın uygulanmasına yönelik olarak çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti. Shinkaiye, tarafların somut sonuçlar elde edebilmeleri için farklı zamanlarda uygulanabilecek kısa vadeli proje ve planların belirlenerek Uygulama Planı nın gözden geçirilmesi gerektiği üzerinde durdu. 84 Türkiye-Afrika ilişkileri, araştırmacılar ve akademisyenler tarafından farklı açılardan ele alınmakta, böylece gelinen noktanın çok boyutlu değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda Çolak, Soğuk Savaşın sona ermesinin ve 11 Eylül olaylarının ülkelerin dış politikalarını değiştirdiğini, Türkiye nin de bu eğilimden kaçınılmaz olarak etkilendiğini, ticaret, din, politika ve hükümet-dışı kuruluşların Türkiye nin Afrika politikasının temel öğelerini oluşturduğunu ifade etmektedir. Çolak a göre, Çin ve Hindistan ın aksine, sınırlı kapasitesi ile az sayıda ülkeyi etkileme kapasitesine sahip olduğundan dolayı Türkiye, kendisini kıtadaki orta büyüklükte bir aktör olarak konumlandırarak insani yardım, sağlık, telekomünikasyon, inşaat ve eğitim alanlarında işbirliğine odaklandı. Türkiye, kazan-kazan yaklaşımını başarılı 82 Africa-Turkey Partnership, Aftican Union, turkey. 83 The Africa-Turkey Partnership Ministerial Review Conference, African Union, au.int/en/content/africa-turkey-partnership-ministerial-review-conference. 84 The Africa-Turkey Partnership, African Union. 40

Türkiye Güney Afrika İlişkileri Hacı Mehmet BOYRAZ

Türkiye Güney Afrika İlişkileri Hacı Mehmet BOYRAZ 2015 Türkiye Güney Afrika İlişkileri Hacı Mehmet BOYRAZ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi 20.4.2015 Türkiye Güney Afrika İlişkileri (Hacı Mehmet BOYRAZ) * Öz 1862 yılında İslam Halifesi

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu

Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Kırgızistan - Türkiye İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Konsept Metinleri Mayıs-2013 Kırgızistan/Bişkek 1 İçindekiler Bağımsızlıktan Günümüze Kırgızistan-Türkiye İlişkileri ve... 3 Geleceğe İlişkin Düşünceler...

Detaylı

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI 82 BATI-SONRASI DÜNYAYA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90

Detaylı

ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay

ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay 1 ÇİN AFRİKA DA NE YAPIYOR Yalın Alpay Özet Dünyanın yeni yükselen gücü Çin, yükselişini sağlayan stratejisinde önemli değişiklikler gerçekleştiriyor. Ucuz üretim merkezi olarak dünya üretimini bir anda

Detaylı

Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü

Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü Somali de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye nin Rolü Turkey s Role in Somalia s Peace and Development Process Oktay Bingöl* Özet Somali, Afrika nın en yoksul ülkelerinden biri olarak, 1991 den beri başarısız

Detaylı

Çin Afrika da Ne Yap yor

Çin Afrika da Ne Yap yor * Çin Afrika da Ne Yap yor ÖZET Dünyan n yeni yükselen gücü Çin, yükseliflini sa layan stratejisinde önemli de ifliklikler gerçeklefltiriyor. Ucuz üretim merkezi olarak dünya üretimini bir anda arz yönünde

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

2. Baflkandan. 3. Çin, Afrika da Ne Yap yor?

2. Baflkandan. 3. Çin, Afrika da Ne Yap yor? STRATEJ K ÖNGÖRÜ DERG S Y l: 5 Say : 14 JOURNAL OF STRATEGIC INSIGHT Year: 5 Number: 14 Sahibi / Publisher TASAM Ad na Baflkan Süleyman fiensoy Editör / Editor Caner SANCAKTAR Genel Yay n Direktörü / General

Detaylı

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ

2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ 2014 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 1 Bu kitapçık,

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL

ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL Rapor No: 193, Kasım 2014 Report No: 193, November 2014 ULUSLARARASI TOPLUMDA JAPONYA VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYEL JAPAN AND TURKEY IN ThE INTERNATIONAL COMMUNITY: COOPERATION AND POTENTIAL JAPONYA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI Özet Bu çalışma, Türkiye de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği ne yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve bu çerçevede ileriye

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK AZERBAYCAN-TÜRKİYE: DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK DERLEYENLER Cavid VELİYEV Reşat RESULLU Kenan ASLANLI Ankara, 2012 Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. ISBN 978-975-267-

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı