AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ NİN 4 EYLÜL 2008 TARİHLİ TASLAK SÖZLEŞME METNİNİN YAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İÇEREN MADDELERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ NİN 4 EYLÜL 2008 TARİHLİ TASLAK SÖZLEŞME METNİNİN YAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İÇEREN MADDELERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ NİN 4 EYLÜL 2008 TARİHLİ TASLAK SÖZLEŞME METNİNİN YAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK İÇEREN MADDELERİNİN İNCELENMESİ *Av.Erdal AKSU 30 Ekim 2008 KONU: Avrupa Konseyi T-TT Taslak Çalışma Grubu nun 19 ve 20 Haziran 2008 tarihinde yaptığı 5. toplantısında yapılan çalışma sonucunda 4 Eylül 2008 tarihinde meydana getirilmiş Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi taslak metninin televizyon yayınına getirmeyi planladığı değişikliklere ilişkin değerlendirilmesidir. GİRİŞ İlki Aralık 1986 da yapılan Avrupa Kitle İletişimi Bakanlar Konferansları sonucundan oluşan Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi metni 5 Mayıs 1989 da Avrupa Konseyine Üye Devletler, Avrupa Birliği Üyesi Devletler ile Avrupa Kültür Sözleşmesine Taraf Ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye bu Sözleşmeyi 7 Eylül 1992 de imzalamış, 21 Ocak 1994 tarihinde onaylamış ve 1 Mayıs 1994 de yürürlüğe koymuştur. Böylece, Sözleşmenin hükümleri iç hukuk kurallarımıza uygulanabilir duruma gelmiştir. Söz konusu Sözleşme usulü dairesinde yürürlüğe konulmuş ve uluslararası niteliğe haiz bir sözleşme olması sebebiyle kanun hükmündedir. Sözleşmenin iç hukukumuza doğrudan yansıması 13 Nisan 1994 tarihinde kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunla gerçekleşmiştir sayılı Kanun da Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi nde yer alan ana ilkelerin hepsi bulunmaktadır. Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi nde yapılması planlanan değişiklikler nelerdir? BÖLÜM I TANIMLAR a) Sözleşmenin başlığı değiştirilmiş ve Avrupa Sınır Ötesi Görsel ve İşitsel Medya Hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle, sadece uydu sinyalinin sınır ötesine gönderilmesi olarak belirlenen yayıncılık anlayışı değiştirilerek, diğer yayın türleri ve yayın yerlerini de sözleşme kapsamına alınmak istendiği daha sözleşmenin başlığındaki değişiklikle anlatılmak istenmiştir. Audio Visual Medya Servisleri yerine Görsel ve İşitsel Medya Hizmetleri şeklinde tanımlamak en doğrusu olacaktır. b) Sözleşmenin 1. maddesinde göze çarpan değişiklik doğrudan iletimle birlikte dolaylı iletimin de sözleşme kapsamına alınması ve sözleşmenin

2 uygulanmayacağı alanın tespitidir. Buna göre bu sözleşme üye olmayan ülkeye yayın yapan ve standart alıcılarla (basit uydu alıcı kastedilmektedir.) izlenmeyen yayınlar bu sözleşme kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Sözleşmenin şu an yürürlükte bulunan halindeki iletim kavramı yerini bu sefer görsel ve işitsel medya hizmetleri tanımına bırakmıştır. Taslaktaki tanımda dikkat çeken hususlar; medya hizmeti sağlayıcısının editoryal sorumuluğunu üstlenmesi ve asıl amacın bir iletişim ağı üzerinden halkı bilgilendirici, eğlendirici veya eğitici yayın sağlanmasıdır. Bu tür hizmetler televizyon hizmeti, talep üzerine verilen hizmet veya görsel ticari iletişim olarak belirlenmiştir. d) Yeniden iletim kavramı genişletilerek, programların tekrar iletimi yerine her türlü görsel işitsel medya hizmetlerinin tekrar iletimi yeniden iletim kapsamına sokulmuştur. e) Televizyon yayını veya talep üzerine verilen hizmetler üzerinde hem programların seçimi hem de bu programların yayın çizelgesinin oluşturulması konusunda etkili karar verme yetkisi editoryal sorumluluk olarak belirlenmiştir. Medya hizmeti sağlayan ise görsel ve işitsel içeriğin seçiminde ve bunların organizasyonunda editoryal sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak belirlenmiştir. f) Televizyon yayıncısı ayrı olarak tanımlanmıştır. Buna göre; medya hizmet sağlayıcısı tarafından programların bir program akışına göre simultane olarak izlenmesini sağlayan medya hizmetini verendir. Yayıncı ise sadece televizyon yayıncısı olarak belirlenmiştir. g) Talep üzerine verilen hizmetler kavramında dikkat çeken nokta kendi isteğiyle seçim yapabileceği bir kataloğun varlığı ve kullanıcının buradan kendisi için izlemeye uygun vakitte izlenmek üzere bir seçim yapmasıdır. Bu tür hizmetler veren dijital platformların programların yayın saatiyle ilgili olarak yaşadıkları problemlere bir nevi çözüm niteliğindedir. h) Tasarıda tüm reklam çeşitleri Ticari İletişim Şekilleri olarak genel bir başlık altına alınmıştır. Dikkat çeken husus; reklam, sponsorluk ve telealışveriş olarak belirlenen ayrımın yanına ürün yerleştirme tanımlanmıştır. Ayrıca Gizli Reklam tanımı yapılarak kasden yapılan gizli reklam karşılığında medya hizmeti sağlayan tarafından bir bedel veya ivaz talep edilen reklam olarak belirtilmiştir. i) Sözleşmenin iç hukuk düzenlemeleri karşısındaki durumu da netleştirilmiştir. Kendi yasal düzenlemelerine uygun olacak şekilde üye ülkeler işbu sözleşmenin hükümlerini en üst seviyede etkin kılarak düzenleme yapacaklardır. j) Yürürlükte bulunan sözleşmenin İkinci Bölümü nde yapılan değişikliklerle yayıncının sorumluluğu görsel ve işitsel medya hizmeti sağlayıcı nın

3 sorumluluğu ve programlar üzerindeki editoryal yetkisi olarak düzenlenmiştir. BÖLÜM II PROGRAMLAR Programların ihtiva etmesi gereken özelliklere eklenen hususlar şunlardır; * Irk, cinsiyet, din veya milliyete yönelik şiddet ve tahrik unsurlarına yer verilmemesi, * Haber programları düşüncenin serbestçe dolaşımına izin verecek nitelikte ve dürüst olması * (Çocuklara yönelik düzenleme genişletilmiştir.) Çocuklara zarar vermesi muhtemel hususlar içermeyecek, pornografi ya da nedensiz şiddet unsurları yer almayacaktır. Bu maddede dikkat çeken ikinci cümledir; Yayın saatini seçmek suretiyle veya herhangi bir teknikle, iletim alanı içinde kalan küçüklerin normal olarak bu yayınları görmesini veya duymasının engellendiği hallerde bu madde uygulanmaz manasında bir düzenleme getirilmiştir. Devamında da, talep halinde sunulan medya hizmetlerinden küçükleri etkilemesi muhtemel olanların da mutlaka onların izleyemeyecekleri teknikle yayınlanması gerektiği belirtilmiştir. *Engelli kişilerin medya hizmetlerinden yararlanacakları şekilde yayın yapılmasının teşvik edilmesi *(Haber amaçlı görüntü kullanımının sınırları belirlenmiştir.) Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler konusunda münhasır yetkili yayıncıdan sağlanacak olan haber amaçlı görüntüler, bu görüntüleri alacak diğer yayıncılarla yayın sinyalinden doğrudan seçilecektir. Tek istisnanın yayın kaynağının belirtilmesi yani logonun kullanılmasıdır. Bunun yerine hak sahibi yayıncı kuruluş buna denk bir sistem getirebilir. Buradan alınan görüntüler sadece haber programlarında ve bu programların aynen yayınlanması halinde talep üzerine verilen medya hizmetlerinde kullanılabilir. Burada yerel kanun koyucular serbest bırakılmış ve haber amaçlı görüntü kullanımının süre ve bedeli ülke kanunlarına göre belirlenebilir denmiş. Ancak son cümle ile, belirlenecek bedel yayın hakkı sahibinin doğrudan yükümlendiği masrafları aşamaz. *Avrupa yayınlarına ilişkin olarak içeriğin %10 unun Avrupa bağımsız medya içeriği üreticilerine ait üretiminden itibaren 5 yıl geçmemiş yeni eserlere ait olma kriteri getirilmiştir. İçerik çeşitliliği konusunda taraf ülkelerin dikkat etmesi gereken hususlar tavsiye niteliğinde belirlenmiştir. *Şeffaf yayıncılık anlayışı *Azınlık grupları, gençleri, yaşlıları, geri kalmış sınıfları, engelli şahısları sosyal bütünlüğünü sağlamak *Cinsiyet eşitliğine özen göstermek

4 BÖLÜM III REKLAMLAR (GÖRSEL VE İŞİTSEL TİCARİ İLETİŞİM) a) Tanımlar kısmında belirttiğimiz gibi, reklamlar kısmı genel olarak görsel ve işitsel ticari iletişim olarak belirlendiğinden sözleşmenin ilgili yerlerindeki tüm atıflar değiştirilmiştir. b) Küçükleri olumsuz etkilememe, dürüst ve adil olma ilkesi yanında çevreye duyarlılık, sağlığa aykırı olamama, din dil ve ırk ayrımı yapmama kriterleri taslak ile açıkça sıralanmıştır. Türkiye deki şu an mevcut yasada bulunan diğer çocuklara yönelik hükümler de açıkça sözleşme metnine dercedilmiştir. c) KLASİK REKLAM VE TELEALIŞVERİŞ TOPLAM SÜRESİ BİR SAATTE %20 Yİ AŞAMAZ. SPONSORLUK, ÜRÜN YERLEŞTİRME, TELEVİZYONLARIN KENDİ TANITIMLARI VE BİR FİKRİ TANITAN YAYINLAR DAHİL DEĞİLDİR. Halihazırdaki sözleşmede toplam yayın süresinin %15 i olarak belirlenen süre kaldırılmıştır. MECUT DURUM, *Reklam+Altyazı+Logo+Çerçeve+ Telealışveriş %20 (Saatlik sınır) %15 (Toplam Günlük Süre Sınırı) *Özel Tanıtıcı Spot Reklam %5 *Sponsorluk, Yayıncı kuruluşun kendi tanıtımları (Kapsam Dışı) ÖNERİLEN DURUM, *Reklam+Altayzı+Logo+Çerçeve+ Telealışveriş %20 (Saatlik Sınır) *Sponsorluk, Yayıncı kuruluşun kendi tanıtımları, Ürün Yerleştirme, Bir fikri tanıtan yayınlar (Kapsam Dışı) c) Ticari İletişim uygulamaları yapılırken program unsuru ile reklam unsuru birbirinden ayrı olmalı şeklinde mevzuatımıza yansıya ilkeye ekleme yapılarak, iletişimin teknolojik gelişiminin de engellenmesini önleyici olammak şartı getirilmiştir. d) Program aralarında yayınlanacak reklamların aniden araya girmesini engelleyici hüküm sözleşmeye koyulmuştur. Programın doğal araları programın reklam başlangıç yeri olarak belirlenmiştir. Televizyon filmleri, diziler ve belgesellerin herbir 30 (otuz) dakikalık kısmı sadece bir reklam veya telealışveriş yayını için kesilebilir. Çocuk programlarında da aynı sınır geçerlidir. Ancak 30 dakikadan az süreli çocuk programlarına reklam alınamaz şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

5 Reklamların klasik yasaklı ürünlerine ilişkin açıklamalar şu şekildedir; Sigara reklamı bütünüyle yasaktır. Reçeteye bağlı ilaçlar dışındaki ilaçların ve tedavi yöntemlerinin reklamı yapılabilir, telealışveriş şeklinde yayın yapılamaz. Teşvik edilmeksizin, abartmadan tanıtılacak. Ürünün özellikleri dışına çıkılmayacak. Alkollü içecek reklamı yapılabilir, telealışverişe konu olabilir. Çocukların izleyemeyeceği saatte yayınlanacak. Aşırı tüketim özendirilmeyecek. Alkolün performans arttırdığı izlenimi verilmeyecek. Alkolün sosyal başarı sağladığı izlenimi verilmeyecek. Alkolün kişisel ihtilafları çözme yolu olduğu izlenimi verilmeyecek. Yüksek alkol oranına vurgu yapılmayacak. İçki içmekten kaçınma kötü birşeymiş gibi gösterilmeyecek. Klasik üç yasaklı yanında tasarıda taraf ülkelere çocuklara yönelik gıdalar konusunda tavsiye niteliğinde bir madde dercedilmiştir. Buna göre özellikle yağ, trans yağ asitleri, tuz, sodyum, şeker gibi diyet karşıtı ürünlerin çocuk programlarında yer almaması için yönetmelikler çıkarılması için gayret gösterilecektir. e) ÜRÜN YERLEŞTİRME KONUSU İLK DEFA TASARILAŞACAK KADAR GELİŞME GÖSTERMİŞTİR. Asıl olan ürün yerleştirmenin yasak olduğudur. Çocuk programlarında istisnasız yasaktır. Sinema eserleri, film, dizi film, spor programları, hafif eğlence programları ve ürünün yerleştirilmesi halinde programa barter olarak ürün sağlandığı hallerde ürün yerleştirme kabul edilebilir. İstisna programlarda şu hususlara dikkat edilecektir; -Ürün yerleştirmenin içerik ve yayın planı medya hizmet sağlayıcısının editoryal bağımsızlığına ve sorumluluğunun sınırlarına etki etmeyecektir. -Programlar esnasında yerleştirilen ürünlere atıfta bulunulmayacaktır. -Program başında, sonunda ve reklam geçişlerinde programın içinde ürün yerleştirme yapıldığı konusunda izleyici bilgilendirilecektir. -Dış yapım programlar ve filmlerde bilgilendirme medya hizmeti sağlayıcısının tercihine bırakılmıştır. -Yerleştirilen ürünlerin satışı teşvik edilmeyecektir. -Tütün ürünleri veya bunları üreten firmaların ürünleri, reçeteli ilaç ve tedaviler ürün yerleştirmeye konu olamazlar. Ürün yerleştirmeye ilişkin maddeler Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi 2. Değişiklik metninin yürürlüğe girmesinden sonra üretilen filmlere uygulanacaktır.

6 f) SPONSORLUĞA İLİŞKİN HÜKÜMLER AÇIKLAMA YOLUYLA GENİŞLETİLMİŞTİR. Sponsorluk görselinin içerik ve yayın planı medya hizmet sağlayıcısının editoryal bağımsızlığına ve sorumluluğunun sınırlarına etki etmeyecektir. Sponsor firmaya ait ürünleri satışı desteklenmeyecektir. Programların başında, sonunda ve program esnasında açık emarelerle izleyiciye firma ile program arasında belirli bir sponsorluk anlaşması olduğu açıkça belirtilecektir. Sözleşme varlığının izleyiciye hissettirilmesi gizli reklamı önleme amaçlı olarak tasarıda yer almaktadır. Tütün ürünleri veya bunları üreten firmalar sponsor olamazlar. ***HASTANE VE İLAÇ FİRMALARININ SPONSORLUK UYGULAMASI ANCAK İSMEN ZİKREDİLMEK KISITLAMASIYLA KABUL EDİLEBİLİR ŞEKLİNDE DÜZENLENMİŞTİR. ***HABER BÜLTENLERİ VE GÜNCEL OLAY PROGRAMLARI SPONSOR ALAMAZLAR. ***ÇOCUK PROGRAMLARI, BELGESEL VE DİNİ PROGRAMLARINA SPONSORLUK ALINMASI TARAF ÜLKELERİN YEREL DÜZENLEMELERİ İLE YASAKLANABİLİR. BÖLÜM IV TEMATİK REKLAM KANALLARI Tasarıda sadece reklam yayınlayan veya telealışveriş yayını yapan televizyon kanalları için mutatis mutandis kuralı uygulanması düşünülmüş ve sözleşmenin ancak uygun olan kısımlarının bu tür kanallara uygulanabileceği düzenlenmiştir. Yayınlarda yer alması gerekli Avrupa yapımlarına ilişkin sınırlama, içerik çeşitliliğine ilişkin düzenleme, saatlik reklam yayın yüzdesine ilişkin sınır ve reklamların yerleştirme yerlerine ilişkin düzenlemenin bu tür reklam tematik kanallara uygulanamayacağı açıkça belirlenmiştir. DİĞER Yayına ilişkin yukarıda bahsedilen değişiklikler dışında Kamu düzeni, küçüklerin korunması, ırk, din, milliyet ayrımcılığı yapılmaması ve ailenin korunması gibi genel kavramlar yanında tüketiciyle birlikte yatırımcının korunması özellikle yayın yoluyla iftira suçlarının araştırılması gibi genel gerekçeler de zikredilerek bunlara uygun yayıncılık anlayışı benimsenmesi gerektiği metne yerleştirilmiştir. Ayrıca, bir konuda sıkı yerel kurallara sahip bir ülkeye aynı konuda daha ılımlı diğer bir ülkeden iletilen televizyon yayınına karşı balatılabilecek

7 hukuki ve cezai mücadele belirli sürelere bağlanarak üye ülkeler arasında bu konudaki dayanışma artırılmak istenmiştir.

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

ÇERÇEVE REKLAMIN VE BÖLÜNMÜŞ EKRANIN HUKUKİ CEPHESİ VE İLGİLİLERİN MENFAATLERİ

ÇERÇEVE REKLAMIN VE BÖLÜNMÜŞ EKRANIN HUKUKİ CEPHESİ VE İLGİLİLERİN MENFAATLERİ ÇERÇEVE REKLAMIN VE BÖLÜNMÜŞ EKRANIN HUKUKİ CEPHESİ VE İLGİLİLERİN MENFAATLERİ Dr. Fülürya Yusufoğlu* 1 ÖZET Televizyon, reklamlar için ideal bir mecra olduğu için, televizyon reklamları reklamcılar tarafından

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1

TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 TÜRKİYE DE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR ve UYGULAMADAKİ DURUM* 1 Av. Uğur Aktekin** 2 Av. Başak Gürbüz*** 3 Reklam hukukunun temel prensiplerinden biri, yayınlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın reklam olduğunun

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ

ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ ERİŞİM, ARA BAĞLANTI, PİYASA ANALİZİ VE TARİFELER TÜZÜĞÜ (4.3.2014 R.G.51 EK III A.E.157 Sayılı Tüzük) ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında En İyi Uygulama Önerisi Avrupa reklamcılık sektörü genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında tüketici kontrollerine

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2

5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 5651 sayılı Kanunun Değişiklik Tasarısının Getirdiği Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme Kerem Altıparmak 1 & Yaman Akdeniz 2 Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013 TÜRK TİCARET KANUNDA WEB SİTESİ KULLANIM ZORUNLULUĞU: KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA MENFAAT SAHİPLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Selçuk YALÇIN Yrd.Doç.Dr., DPÜ. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1

2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz1 GİRİŞ (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (Kanun) 5 inci maddesinde, Rekabet Kurulu na (Kurul),

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

ÇOCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI ÇCUK HAKLARI ARŞ. GÖR. TÜRKER ERTAŞ DKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI *Bu çalışma Benim için İnsan Hakları Projesi kapsamında 29.05.2014 tarihinde yapılan sunum esnasında

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELER

AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELER AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE ÇOCUK PORNOGRAFİSİNİN İNTERNET ARACILIĞIYLA YAYILMASINA KARŞI YAPILAN DÜZENLEMELER Murat Volkan Dülger GİRİŞ Çağımızın tartışmasız en önemli buluşu olan

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Yapı Denetimi Kuruluşları ve Tür kiye de Yapı Denetimi Uygulamaları YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Av. Cihan KIRANER Yapı Denetim Hukuku özellikle 99 Marmara ve Düzce

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı