16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi"

Transkript

1 2010 OCAK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 Ocak 2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 11 Ocak Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 12 Ocak Aralık 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15 Ocak 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Aralık 2009 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve ödemesi Aralık 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Ocak 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Aralık 2009 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Aralık 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Aralık 2009 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Aralık 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi

2 Aralık 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve ödemesi Aralık 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 25 Ocak 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile Ekim Kasım Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Muhtasar beyanname ile Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile Aralık 2009 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 26 Ocak 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ekim Kasım Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Ekim Kasım Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Aralık 2009 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların 2010 ŞUBAT AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 1 Şubat 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve Yıllık Harçların Ödenmesi 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit SSK (Aralık 2009) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ödemesi 2009 Yılında Kullanılan Defterlerin 2010 Yılında da Kullanılmak Đstenmesi Halinde Yasal Defterlere Đlişkin Ara Tasdik

3 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 5 Şubat 2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim ( Form Ba) Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 9 Şubat Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 10 Şubat Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ödenmesi 15 Şubat 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Ocak 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve ödemesi 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2009) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2009) Ait Kurum Geçici Vergisinin 17 Şubat IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin 22 Şubat 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim

4 Ocak 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Ocak 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Ocak 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Ocak 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Ocak 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Şubat 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile Ocak 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile beyanı Ocak 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin 24 Şubat 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 25 Şubat Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2009 Yılına Đlişkin Gelir Vergisi 26 Şubat 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Ocak 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Ocak 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi vergisinin Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 2010 MART AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 1 Mart 2010

5 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ocak 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve SSK (Ocak 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin 5 Mart 2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 09 Mart Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 10 Mart Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 Mart 2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Şubat 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 22 Mart 2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Şubat 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Şubat 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Şubat 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve

6 Şubat 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Şubat 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Şubat 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Mart 2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Muhtasar Beyanname ile Şubat 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin 24 Mart Mart Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 25 Mart Yılına Đlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Đhtiyari Beyannamenin Verilmesi 1 15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve 26 Mart 2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı nın Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı nın Şubat 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 31 Mart Yılına Đlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1.Taksit Şubat 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki SSK (Şubat 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin

7 2010 ĐSA AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 isan 2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 9 isan Mart 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 12 isan Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 isan 2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Mart 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve ödemesi 20 isan 2010 Mart 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Mart 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Mart 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Mart 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve ödemesi Mart 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin

8 Mart 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Mart 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 26 isan 2010 Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile ve Ocak-Şubat-Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile ve Mart 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile ve Mart 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin ve Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile ve Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin ve Ocak- Şubat- Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin ve 2009 Yılına Đlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1 15 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 27 isan Nisan 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 30 isan 2010 Mart 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve 2009 Yılına Đlişkin Kurumlar Vergisinin SSK (Mart 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin ödemesi 2010 MAYIS AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 10 Mayıs Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 11 Mayıs Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait

9 14 Mayıs I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin 17 Mayıs 2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Nisan 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Nisan 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Mayıs 2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Nisan 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Nisan 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Nisan 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Nisan 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Nisan 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 24 Mayıs 2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım Đndirimi Stopajının Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile

10 Nisan 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 25 Mayıs Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve 26 Mayıs 2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Nisan 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım Đndirimi Stopajının Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 31 Mayıs 2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin ve 2010 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (Đşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su Đhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar Đçin) 1. Taksit 2010 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Veraset ve Đntikal Vergisi 1.Taksit Vergi Levhası Tasdiki SSK (Nisan 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 2010 HAZĐRA AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 9 Haziran Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait 10 Haziran 2010

11 16 31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 Haziran 2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 22 Haziran 2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Mayıs 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Mayıs 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Mayıs 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Mayıs 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Mayıs 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Haziran 2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Mayıs 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin 24 Haziran 2010

12 Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 25 Haziran Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına Đlişkin Yapılacak Bildirim 28 Haziran 2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Mayıs 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 30 Haziran 2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit SSK (Mayıs 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 2010 TEMMUZ AYI VERGĐ TAKVĐMĐ *(5604 Sayılı Mali Tatil Đhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir.) 9 Temmuz Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 12 Temmuz Haziran Dönemine Đlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve

13 15 Temmuz 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Haziran 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Temmuz 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Haziran 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Haziran 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Haziran 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Haziran 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Haziran 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Haziran 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 26 Temmuz Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 27 Temmuz 2010 Haziran 2010 dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile

14 Haziran 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Haziran 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Nisan Mayıs Haziran 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 30 Temmuz 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Haziran 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Haziran 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 2010 AĞUSTOS AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 2 Ağustos 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve 2009 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit SSK (Haziran 2010 ) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin 10 Ağustos Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 16 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin

15 2010 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan Mayıs Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 17 Ağustos II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin 2010 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin 20 Ağustos 2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Temmuz 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Temmuz 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Temmuz 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Temmuz 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Temmuz 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Ağustos 2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Temmuz 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile

16 Temmuz 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin 24 Ağustos 2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 25 Ağustos Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve 26 Ağustos 2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Temmuz 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Temmuz 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Temmuz 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 31 Ağustos 2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit SSK (Temmuz 2010 ) Sigorta Primi Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Priminin Temmuz 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Temmuz 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 2010 EYLÜL AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 13 Eylül Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15 Eylül 2010

17 Ağustos 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Eylül 2010 Ağustos 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Ağustos 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Ağustos 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Ağustos 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Ağustos 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Ağustos 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ağustos 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Eylül 2010 Ağustos 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Ağustos 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Ağustos 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin 24 Eylül 2010 Ağustos 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait

18 27 Eylül Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ağustos 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ağustos 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ağustos 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar Đçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ağustos 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 30 Eylül 2010 Ağustos 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve SSK (Ağustos 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ağustos 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Ağustos 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 2010 EKĐM AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 11 Ekim Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 Ekim 2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Eylül 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Ekim 2010

19 Eylül 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Eylül 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Eylül 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Eylül 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Eylül 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Eylül 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Eylül 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 25 Ekim 2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Eylül 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Eylül 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve 26 Ekim 2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Eylül 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Eylül 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların 1 15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait

20 2010 KASIM AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 1 Kasım 2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) Eylül 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve SSK (Eylül 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin 9 Kasım Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 10 Kasım Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos Eylül ) Ait Gelir Geçici Vergisinin 2010 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz Ağustos Eylül ) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ekim 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Ekim 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 22 Kasım III. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin 2010 III. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ekim 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Ekim 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim

21 Ekim 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Ekim 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine Đlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Ekim 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Ekim 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Ekim 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Kasım 2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Ekim 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Ekim 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin 24 Kasım 2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 25 Kasım Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve 26 Kasım 2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ekim 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ekim 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 30 Kasım 2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir Đçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar Đçin 1. Taksit 1 15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Ekim 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve

22 Veraset ve Đntikal Vergisi 2.Taksit 2010 yılı Çevre Temizlik Vergisinin (Đşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar Đle Su Đhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar Đçin) 2. Taksit 2010 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit SSK (Ekim 2010 ) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ekim 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Ekim 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 2010 ARALIK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 9 Aralık Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 10 Aralık Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve 15 Aralık 2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü Đçecekler ve Tütün Mamullerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) ve Kasım 2010 Dönemine Ait Özel Đletişim Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve 20 Aralık 2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Kasım 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara Đlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Kasım 2010 Dönemine Ait Alkollü Đçeceklere Đlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Kasım 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara Đlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim

23 Kasım 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle Đlgili Veraset ve Đntikal Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Đlan ve Reklam Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere Đlişkin Eğlence Vergisinin ve ile Diğer Eğlence Vergilerine Đlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi Kasım 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin ve Kasım 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin ve 23 Aralık 2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Kasım 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin 24 Aralık 2010 Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 1 15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 27 Aralık Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisi ve Kasım 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Kasım 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Kasım 2010 Dönemine Ait Đstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi Vergisinin Kasım 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin 31 Aralık 2010 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir Đçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar Đçin 2. Taksit Kasım 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin ve 2011 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere Đlişkin Açılış Tasdiki SSK (Kasım 2010) Sigorta Primlerinin Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2009 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs)

24

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ Ay Đlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

Ankara, 03,07,2008. Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA

Ankara, 03,07,2008. Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Ankara, 03,07,2008 Sayı : 2008/6343 Konu : Mali Tatil Nedeniyle Beyan ve Ödeme Süreleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Bilindiği üzere 1 20 Temmuz 2008 tarihleri arasında Mali Tatil uygulanacak olup,

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 16-31 Aralık 2014 Dönemine

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin. 20 Ocak 2014 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce 15 Ocak 2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2016 VERGİ TAKVİMİ. 11 Ocak Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2016 OCAK AYI VERGİ TAKVİMİ 2016 VERGİ TAKVİMİ 11 Ocak 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin 12 OCAK 2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 135 Aralık 2011 Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son

Detaylı

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ

2014 YILI VERGİ TAKVİMİ 2014 YILI VERGİ TAKVİMİ OCAK Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesi Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, surelerin son gününün resmi tatile rastladığı

Detaylı

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

ARALIK KASIM OCAK EKİM ŞUBAT VERGİ EYLÜL TAKVİMİ MART NİSAN AĞUSTOS TEMMUZ MAYIS HAZİRAN. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KASIM ARALIK OCAK EYLÜL EKİM VERGİ TAKVİMİ ŞUBAT MART AĞUSTOS NİSAN TEMMUZ HAZİRAN MAYIS www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 172 Aralık 2013

Detaylı

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /26. Mayıs 2016 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 04.05.2016/26 2016 Vergi Takvimi DUYURU 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ana Sayfa Mevzuat e-işlemler İletişim www.gib.gov.tr Vergilerinizle Büyüyen Türkiye Sade, hızlı ve kullanımı kolay www.gib.gov.tr sitemiz yenilenmiştir ÜCRETSİZDİR Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri

Detaylı

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

DUYURU DUYURU: /2. Ocak 2017 Vergi Takvimi. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu 1 DUYURU: 02.01.2017/2 2017 Vergi Takvimi DUYURU Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit 2017 Yılında Kullanılacak

Detaylı

HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ;

HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ; HAZİRAN - 2011 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ; İlk - 01.06.2011-10.06.2011 16-31 Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine Ġlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi Mayıs / 2011 Dönemine Ait Özel

Detaylı

2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi

2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi 2016 Yılı Mali Yükümlülükler Takvimi Ocak 2016 Şubat 2016 Mart 2016 Nisan 2016 Mayıs 2016 Haziran 2016 Temmuz 2016 Ağustos 2016 Eylül 2016 Ekim 2016 Kasım 2016 Aralık 2016 Ocak 2016 11/01/2016 16-31 Aralık

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ

2015 YILI MÜKELLEF TAKVİMİ Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015

Detaylı

Konu: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2016 Yılı Vergi Takvimi hazırlanmıştır.

Konu: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nca 2016 Yılı Vergi Takvimi hazırlanmıştır. No: 2016/13 Tarih: 01.01.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir. 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tapu harçları için taksitlendirmeden yararlanılabilir 03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları

Detaylı

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI. Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054

DENET DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI. Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054 Duyuru Tarihi : 02.07.2012 Duyuru No : 2012/054 2012 YILI MALİ TATİLİ BAŞLADI Bilindiği gibi, 5604 sayılı Kanun la her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) olan süre mali tatil

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Taþpýnar Muhasebe Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Eylül Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Diðer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez. 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Daha az vergi ödemek için maaş zammından feragat edilemez 06.08.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Gelir Vergisi'nin yapısından dolayı çalışanların maaşlarındaki artışa göre yer aldıkları gelir vergisi

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 02

SİRKÜLER NO: 2016 / 02 01.01. SİRKÜLER NO: / 02 OCAK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ 7 Ocak Perşembe 11 Ocak Değerli Kağıt Bankalarca Aralık 2015 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve 16 31 Aralık 2015 dönemine

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU MAYIS 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 26.05.2015 İzmir. 2 I. GENEL BİLGİ Aylık olarak hazırlanan ve kamu maliyesi ve vergi mevzuatı alanında

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 Konu:2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları hakkında Sayın Mükellefimiz, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği 2014 yılında 01.07.2014

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/62

Mali Bülten No: 2015/62 ` Mali Bülten No: 2015/62 Vergi/ 0 Haziran 2015 2015 Yılı Mali Tatili 1 Temmuz da Başlıyor kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 28.0.2007 tarih ve 26476 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604

Detaylı

Gayrisafi irat tutarı ( YTL) Vergiden istisna tutar (2.400 YTL) = Kalan miktar: YTL

Gayrisafi irat tutarı ( YTL) Vergiden istisna tutar (2.400 YTL) = Kalan miktar: YTL Kira gelirleri nasıl vergilendirilir 08.10.2008 /Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Bir iş merkezinde sahibi bulunduğum bağımsız bölümü 240.000 YTL yıllık olarak kiraya verdim. Aynı zamanda yine sahibi bulunduğum

Detaylı

Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir. 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir. 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Başka ükeden gelen personele ödenen prim gider yazılabilir 03.09.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Şirketimiz çokuluslu bir kuruluştur. Türkiye'ye zaman zaman diğer ülkelerde mukim üye şirketlerden personel

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 3 7 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S. ( D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR VERGİSİ

Detaylı

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015

AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU. Mart 2015 1 AYLIK MALİ DANIŞMANLIK RAPORU Mart 2015 Dr. Mustafa Bulut, YMM İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı 24.03.2015 İzmir. 2 I. VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. Özel Tüketim Vergisinde petrol ürünleri ile ilgili

Detaylı

OCAK AYINDA STOPAJ TE

OCAK AYINDA STOPAJ TE Yabancı ulaştırma şirketlerinin yurtdışı hasılat nasıl hesaplanır 01.04.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Alınacak bilet bedellerine ek gider karşılıkları hasılata eklenerek bulunacak miktara uygulanacak

Detaylı

* Kiraya verilen birden fazla konut olması halinde bir konut ile ilgili indirim tutarı diğer konutla ilgili irattan indirim konusu yapılamayacaktır.

* Kiraya verilen birden fazla konut olması halinde bir konut ile ilgili indirim tutarı diğer konutla ilgili irattan indirim konusu yapılamayacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulde yüzde 5 indirim yok 02.04.2008 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i

Detaylı

VERGİ GÜNLÜĞÜ Mart-2013 Sayı: 11

VERGİ GÜNLÜĞÜ Mart-2013 Sayı: 11 PARETO DENETİM ve SMMM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İş Merkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel: 0 (232) 445 22 74 Faks: 0 (232) 445 22 68 Bilgi: info@paretodenetim.com Kuruluş

Detaylı

Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir

Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir 01.07.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Kurumlar Vergisi Yasası'na eklenen geçici 5. madde hükmü gereği birleşen

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Esnaf ve Sanatkarlar;

ÖNSÖZ. Değerli Esnaf ve Sanatkarlar; ÖNSÖZ Değerli Esnaf ve Sanatkarlar; Ülkemizde her alanda değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu süreç, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili mevzuatımızın da oldukça sık değişmesinin nedenidir. Zaman zaman

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 Sayfa 1 / 8 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda

Detaylı

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014

HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 Sayfa 1 / 5 HAFTALIK VERGİ RAPORU 22 Aralık 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1) 2013 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 1,2 Milyar TL Olan Bütçe Açığı, 2014 Yılı Ocak-Kasım Döneminde 11,3

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ TÜRÜ KODLARI Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 29 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 29 İstanbul,11.04.2016 KONU : Mali Tatil kapsamında ve Mali Tatilde yer alan sürelerde değişiklikler yapılmıştır. 10/04/2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete de; Mali Tatil Uygulaması

Detaylı

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Not: bu özet bölümü kurum yöneticileri için hazırlanmıştır. Mali tatil uygulaması ile ilgili açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: Sayı: 2017 073 İstanbul, 2017 Konu: : 2017 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR 3 7 GELİR S. (MUHTASAR) D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR 11 KURUMLAR STOPAJI (KVKM24)

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Miras üç ay içinde reddedilebilir. 04.03.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Miras üç ay içinde reddedilebilir. 04.03.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Miras üç ay içinde reddedilebilir 04.03.2009 / Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Türk Medeni Kanunu'na göre miras üç ay içinde reddedilebilir. Bu süre yasal mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini

Detaylı

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014

Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Sirküler No: 060 İstanbul, 1 Temmuz 2014 Konu: 2014 yılında mali tatil, 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006 Gelir Götürü

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.( 5604 S.K. Md. 1 İstanbul, 02/07/2014 KONU: 2014 Yılı Mali Tatil Uygulaması I- GİRİŞ: 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil

Detaylı

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır. No: 2016/47 Tarih: 02.07.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015

Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Sirküler No: 056 İstanbul, 30 Haziran 2015 Konu: 2015 yılında mali tatil 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 2015 yılında mali tatil 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2015

Detaylı

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?

Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? 2007 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergimi Kolayca Nasıl Öderim? VERGİMİ KOLAYCA NASIL ÖDERİM? 2007 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013

Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Sirküler no: 104 İstanbul, 1 Temmuz 2013 Konu: 2013 yılında mali tatil 2 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanacaktır. Özet: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi kapsamında

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI 01.01.2012 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR Sayfa 1 / 6 KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR 09 Haziran 2014 I. Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler II. Basın Özetleri III. Haftalık Vergi Takvimi I. KAMU MALİYESİNDE

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

YENİ AÇILAN YARDIMCI HESAPLAR 368 - VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER HESABI

YENİ AÇILAN YARDIMCI HESAPLAR 368 - VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER HESABI YENİ AÇILAN YARDIMCI HESAPLAR 368 - VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜKLER HESABI 368 11 Takipli Yükümlülükler 368 12 Tecilli ve Tehirli Yükümlülükler 368 11 01 Gelir

Detaylı

2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK Sirküler Rapor 29.06.2012/122-1 2012 YILINDA MALİ TATİL 3-20 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/52 12/Nisan/2016 İçindekiler: * Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı. MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 27 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015 Sayfa 1 / 5 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 19 Aralık 2015 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER 1. 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ: Bütçe 2014 Yılını 22.6 Milyar TL açıkla kapattı. Maliye

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/25

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/25 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 02/07/2012 ALFA GENELGE 2012/25 Konu : Mali Tatil.

Detaylı

2017 YILI MALĐ TATĐL UYGULAMASI

2017 YILI MALĐ TATĐL UYGULAMASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF 30 Haziran 2017 2017 YILI MALĐ TATĐL UYGULAMASI 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Taþpýnar Muhasebe Vergi Kodu Vergi Adý 0001 YILLIK GELÝR VERGÝSÝ 0002 ZIRAÝ KAZANÇ GELÝR VERGÝSÝ 0003 GELÝR VERGÝSÝ S. (MUHTASAR) 0004 GELÝR GÖTÜRÜ TÝCARÝ KAZANÇ 0005

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

VERGI KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELIR VERGISI 0002 ZIRAI KAZANÇ GELIR VERGISI 0003 GELIR VERGISI S. (MUHTASAR) 0004 GELIR GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ 0005 GELIR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELIR GÖTÜRÜ

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı