bilkent senfoni'den haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent senfoni'den haberler"

Transkript

1 bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras yla bir turne gerçeklefltirdi. Anderson a Lucia Micarelli (keman), Florian Opahle (gitar), David Goodier (bas gitar), John O Hara (klavye, akordiyon) ve James Duncan (davul) efllik etti. Ünlü flüt sanatç m z fiefika Kutluer, konuk solist olarak kat ld ve Anderson la düet yapt turnede, Anderson un kendisi için besteledi i fiefika s Blues isimli eseri seslendirdi. 22 Haziran da Bilkent Odeon, 23 Haziran da zmir Fuar Aç k Hava Amfitiyatrosu ve 24 Haziran da Bodrum Kalesi nde gerçeklefltirilen konserler büyük ilgi gördü. 34 E itime Destek Konseri (BSO), Haydi K zlar Okula kampanyas yarar na 9 Eylül de bir konser verdi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki konsere ünlü piyanistimiz dil Biret solist olarak kat ld. Sanatç, Rahmaninof un Op.43, Paganini'nin Bir Temas Üzerine Rapsodi bafll kl eserini BSO eflli inde yorumlad. BSO, konserin ikinci yar s nda Çaykovski nin Op.71a, F nd kk ran Bale Süiti ni seslendirdi. Bilkent Senfoni den Mozart Konseri (BSO), 20 Ekim de BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetiminde ve korno sanatç s Cem Akçora n n solistli inde, Mozart n KV.338, Do majör 34. Senfonisi, KV.495, Mi bemol majör 4. Korno Konçertosu ve KV.201, La majör 29. Senfonisi ni yorumlad.

2 Muhteflem Sezon Aç l fl (BSO), Konser Sezonu nu 14 Ekim de açt. Frans z arp sanatç s Xavier de Maistre ve Frans z flütçü Philippe Bernold, BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konserin solistleriydi do um y l tüm dünyada kutlanan Wolfgang Amadeus Mozart n KV.492, Figaro nun Dü ünü Uvertürü ile bafllayan konserde solistler, ölümsüz bestecinin KV.299, Do majör, Flüt ve Arp için Konçertosu nu seslendirdi. BSO, konserin ikinci yar s nda 20. yüzy l müzi inin en büyük isimlerinden Dimitri fiostakoviç in Leningrad bafll kl an tsal eseri Op.60, Do majör, 7. Senfoni yi yorumlad. Biret ten Grieg Piyano Konçertosu n n 4 Kas m da verdi i konserin solisti dünyaca tan nan piyano virtüözümüz dil Biret ti. Biret, konserde Grieg in Op.16, La minör Piyano Konçertosu'nu, Varflova Filarmoni Orkestras ve Polonya Devlet Orkestras n n sanat yönetmeni Antoni Wit in flefli inde yorumlad. Ça dafl ile Klasi in Buluflmas Bilkent Mozart Sezonu, Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) 11 Kas m daki konseriyle devam etti. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki konserin solistleri, Arzu - Gamze K rt l piyano ikilisiydi. Viyana Klasik Okulu nun en önemli temsilcisi Wolfgang Amadeus Mozart n KV.365, Mi bemol majör, No.10 ve KV.242, Fa majör, No.7 iki piyano için konçertolar ile KV.550, Sol minör 40. Senfonisi nin seslendirildi i konser program nda ça dafl bestecilerimizden lhan Usmanbafl n Atatürk ün Gençli e Hitabesi bafll kl eseri de yer ald. Metin k s mlar Nutuk tan al nan eser, Müflfik Kenter in sesiyle sunuldu. Bilkent Senfoni nin Solistleri Mintcho ve Nikolai Mintchev di n n (BSO) 18 Kas m konseri, Rus müzi inin en önemli temsilcileri Alfred Schnittke ile do umunun 100. y l kutlanan Dimitri fiostakoviç in eserlerinden olufltu. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov un yönetti i konserin solistleri, ünlü kemanc lar Mintcho Mintchev ve Nikolai Mintchev di. Solistler, Schnittke nin 1 numaral Concerto Grosso sunu seslendirdi. BSO, konserin ikinci yar s nda fiostakoviç in Op.65, Do minör 8. Senfonisi ni yorumlad. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Mozart ve Erkin i And Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras (BGSO), 22 Kas m da do umlar n n 250. y l nda Wolfgang Amadeus Mozart ve 100. y l nda Ulvi Cemal Erkin in eserlerini yorumlad. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin in yönetti i konserde, Erkin in 1. Senfonisi seslendirildi. Mozart n KV.618, Motet, Ave Verum Corpus adl korolu eserinde BGSO ya Elena Hristova yönetimindeki Bilkent Gençlik Korosu kat ld. Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden Zülfiya R hsi (keman) ile Gözde Yaflar (viyolonsel), Brahms n Op.102, La minör Keman ve Viyolonsel çin kili Konçertosu nu yorumlad. Hem fief Hem Solist Dünyaca ünlü flüt sanatç s Patrick Gallois, n n (BSO) 25 Kas m konserinde hem orkestray yönetti hem flüt konçertolar seslendirdi. Mozart 250 Yafl nda bafll kl konserde, ünlü bestecinin KV.313, Sol majör, No.1 ve KV.314, Re majör, No.2 flüt konçertolar ile Haydn n erken dönem yap tlar ndan Re majör 1. Senfoni ve Sol majör 3. Senfonisi yorumland. 35

3 Bilkent Senfoni Orkestras Program 29 Aral k Cuma, 20:00 Yeni Y l Konseri Christo Christov, fief Berlioz / Chabrier / Smetana / Çaykovski / J. Strauss / Offenbach / Diniku-Vladigerov / Sousa / Elgar 10 fiubat Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief G. Mahler / Senfoni No.9, Re majör 17 fiubat Cumartesi, 20:00 Rengim Gökmen, fief Ayfledeniz Gökçin, Piyano F. Tüzün / Türk Kapriçyosu S. Rahmaninof / Paganini nin Bir Temas Üzerine Rapsodi, Op.43 O. Respighi / Roma Festivalleri 24 fiubat Cumartesi, 20:00 Lior Shambadal, fief Pierre Amoyal, Keman F. Mendelssohn / Fingal Ma aras Uvertürü, Op.26 A. Berg / Keman Konçertosu A. Dvorak / Slav Danslar J. Brahms / Macar Danslar 3 Mart Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Tim Hugh, Viyolonsel E. Tabakov / Viyolonsel Konçertosu N. Rimski-Korsakof / fiehrazad, Op Mart Pazartesi, 20:00 stanbul Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu brahim Yaz c, fief Faz l Say, Piyano F. Say / "Fenerbahçe" Senfonisi 17 Mart Cumartesi, 20:00 Maximiano Valdes, fief Kürflad Terci - Ka an Korad, Gitar kilisi A. Marquez / Danzon No.2 R. Dyens / Concerto Maggio H. Berlioz / Fantastik Senfoni, Op Mart Cumartesi, 20:00 Ifl n Metin, fief Janis Vakarelis, Piyano L. Bernstein / "Candide" Uvertürü G. Gershwin / Piyano Konçertosu, Fa majör G. Gershwin / "Porgy and Bess", 36 "Catfish Row" L. Bernstein / Bat Yakas Hikayesi, Senfonik Danslar 31 Mart Cumartesi, 20:00 Bilkent Saygun Sezonu Gürer Aykal, fief Mirjam Tschopp, Keman A. A. Saygun / Keman Konçertosu, Op.44 B. Bartok / Orkestra çin Konçerto 3 Nisan Sal, 20:00 Emil Tabakov, fief Gülsin Onay, Piyano R. Schumann / Traumerei R. Schumann / Piyano Konçertosu, La minör, Op.54 F. Mendelssohn / Senfoni No.4, La majör, Op.90 talyan 7 Nisan Cumartesi, 20:00 Server Ganiyev, fief-keman Ifl n Metin, fief F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64 P.. Çaykovski / Senfoni No.6, Si minör, Op.74 Pathétiqe 21 Nisan Cumartesi, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Özel Konseri Naci Özgüç, fief 30 Nisan Pazartesi, 20:00 MEB fiura Salonu 24. Uluslararas Ankara Müzik Festivali Bilkent Saygun Serisi Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu Gürer Aykal, fief A. A. Saygun / Atatürk e ve Anadolu ya Destan, Op.67 5 May s Cumartesi, 20:00 Emil Tabakov, fief Patricia Kopatchinskaja, Keman F. J. Haydn / Divertimento, Si majör F. J. Haydn / Keman Konçertosu, Do majör L. van Beethoven / Senfoni No.4, Si bemol majör, Op.60

4

5 mezunlardan haberler Bilgi Teknolojilerinde Bir Bilkentli Parlak Bir Yönetici: Sezen Akda Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1996 mezunlar ndan Sezen Akda, dünyaca ünlü veri depolama ve yönetimi flirketi EMC'nin Türkiye'deki finans ve genel sektörden sorumlu sat fl müdürü oldu. Çal flma yaflant s na 1999'da Regus PLC'de sat fl yöneticisi olarak bafllayan ve ayn flirkette Rusya sat fl müdürlü ü ile Kuzey Afrika ve Orta Do u ifl gelifltirme müdürlü ü yapan Akda, yeni görevinden önce Turkcell'de h zl tüketim ve perakende sektörleri yöneticisiydi. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1993 mezunlar ndan Töre Duman, Ar kanl Holding bünyesinde yer alan Ar tech Bilgi Teknolojileri A.fi. nin genel müdürü oldu. Arçelik, Superonline ve Tekstikbank ta çal flm fl olan ve Filika Biliflim Hizmetleri nin kurucu ortaklar aras nda yer alan Duman, son olarak Ar tech de proje koordinatörlü ü yap yordu. Farkl Bir Kariyer Yolu flletme Fakültesi 1994 mezunlar ndan Seyran Hatipo lu, on y ll k bankac l k deneyiminden sonra cesur bir ad mla g da sektörüne at ld. Domino s Pizza n n marka kullan m haklar n Bilkent flubesi için sat n alan Hatipo lu, flirketin e itimini birincilikle tamamlayarak yeni iflkoluna iddial bir bafllang ç yapt. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin ortak çal flmas olan Üye flyeri Projesi nin kat l mc lar ndan biri olan Domino s Pizza Bilkent te mezunlar m za indirim var. Mezunumuza Prestijli Görev Yeni Mezunumuzun Giriflimci Ad m Peyzaj Mimarl ve Kentsel Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan E. An l Y ld r m, Fay Kentsel Tasar m, Peyzaj, Harita Dan flmanl k ve Müflavirlik ad nda bir flirket kurdu. fiirket peyzaj ve çevre düzenlemesi, kentsel tasar m, uygulama ve projelendirme, harita ve imar alanlar n n yan s ra bu çerçevede dan flmanl k hizmeti de veriyor. E itim ald akademik kadronun katk lar yla kendisini sektörde bir ad m önde hissetti inin alt n çizen Y ld r m, Antakya n n kentsel tasar m yla ilgili bitirme projesiyle Bilkent Üniversitesi Bar fl Eyikan Yar flmas nda teflvik ödülü kazanm flt. Genç giriflimci, Türkiye den sonra Do u Avrupa ya uzanmay ve dünyaya aç l p sektöründe büyük baflar lara imza atmay hedefliyor. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Mezunlar Derne i nin ortak çal flmas olan Üye flyeri Projesi nin kat l mc lar ndan olan Fay da mezunlar m za indirim uygulan yor. 38 Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1990 mezunlar ndan Emrah Erginay, LOGO Business Solutions' n Kanal Sat fl Grubu müdürü oldu. Erginay daha önce Logo Yaz l m Marmara Bölge Müdürlü ü kanal sat fl temsilcisi ve Marmara Bölgesi da t m kanal sat fl müdürü olarak görev yapm flt.

6 Aktif Bir Ö rencilikten Sonra Gizem Giriflmen den Yeni Baflar lar flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Gizem Giriflmen, okçuluk ödüllerine yenilerini ekledi. Çek Cumhuriyeti'nde yap lan 4. Avrupa Bedensel Engelliler Okçuluk fiampiyonas 'nda, bayanlar olimpik yay oturarak at fl kategorisinde bronz madalya alan Giriflmen, s ralamada 70, 60, 50 ve 30 metre at fllar nda elde etti i 1207 puanla turnuvadaki ikinci bronz madalyas n kazand. Yetenekli Bir Besteci: Berkant Gençkal Bilkentliden Bir lk Endüstri Mühendisli i 2006 mezunu Serdar Türkmen, Bilkent Üniversitesi nin e itim kalitesini, uluslararas ba lant lar n n gücünü ve sosyal canl l n bir arada yans tan bir Bilkentli. Dünyan n önemli dan flmanl k flirketlerinden Booz Allen Hamilton un Türkiye kolu olan Helix Yönetim Dan flmanl k Ltd. fiti. nde dan flman. Ö rencili inde Endüstri Mühendisli i Kulübü baflkanl n yürüten ve Avrupa Endüstri Mühendisli i Ö rencileri Birli i ile befl ülkede çeflitli toplant lara kat l p çal flma gruplar na liderlik yapan Türkmen, bu sayede farkl ortamlara kolayca uyum sa layabilmeyi ö rendi ini ve bunun kariyer yolunda büyük bir avantaj oldu unu düflünüyor. Türkmen, aktif ö rencilik hayat nda kazand iletiflim ve giriflimcilik becerilerini akademik temeliyle birlefltirerek, hep hayalini kurdu u dan flmanl k sektöründe sa lam ad mlar atman n heyecan n yafl yor. Müzik Bölümü 2001 mezunlar ndan Berkant Gençkal, ülkemizi Almanya n n Stuttgart kentinde yap lan Dünya Yeni Müzik Festivali nde 2 Views Orient adl bestesiyle temsil etti. Alt yafl nda piyano çalmaya bafllayan ve müzik e itimini Bilkent Üniversitesi nden sonra Hollanda da sürdüren Gençkal, bu ülkede Schuurman & Schimmel Vakf bursundan yararland. Nejat Eczac bafl 2002 Ulusal Beste Yar flmas nda ikincilik ödülünü alan mezunumuzun British Council 2000 The Musician of the Year Yar flmas nda mansiyon kazanan eseri, nca seslendirildi. Bu eserle ngiltere deki Royal Northern College of Music de e itim görme flans n yakalayan Gençkal, baflar lar nda Bilkent Üniversitesi nin pay n n çok büyük oldu unu dile getiriyor. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1995 mezunlar ndan Zekeriya Arslan, A dan Z ye Ça r Merkezi Dünyas adl bir kitap ç kard. Ça r merkezi terimlerini kapsayan bir sözlük niteli indeki çal flma bu alanda bir ilk. Arslan, teknolojiyi geliflim süreçlerinde bir araç olarak kullanmak isteyen tüm kifli ve kurulufllara faydal olabilmek amac yla bu kitab yazd n, ülkemizde ça r merkezlerinin ve ilgili teknolojilerin ilerlemesinin yan s ra bu sektörde istihdam n artmas na zemin haz rlamak istedi ini söylüyor. Arslan, ça r merkezleri, müflteri iliflkileri ve telekomünikasyon alanlar nda teknolojiler gelifltiren ve Netser Telekomünikasyon A.fi. nin ifltiraki olan Vodasoft flirketinin kurucusu ve genel müdürü. 39 zmir Princess a Bilkentli Genel Müdür zmir Princess Otel in yeni genel müdürü, Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1999 mezunlar ndan M. Uygar Çengel oldu. Türkiye de ve yurtd fl nda birçok otelde üst düzey yöneticilik yapm fl olan Çengel, MNG Holding Animar A.fi ve Magic Life Sirene Imperial da genel müdürlük görevinde bulunmufltu.

7 Alt n Bir Dönem KPSS de Bilkent mzas Ankara da ilk kez düzenlenen Uluslararas Tak, Gümüfl, Mücevher ve Saat Fuar da iki Bilkentli kardefl de vard. Alt nkaynak Kuyumculuk ve Mücevherat A.fi. fiube Müdürü Emre Altunkaynak ( flletme 2001) ve Pazarlama Müdürü Elif Altunkaynak ( flletme 2002), flirketin ürünlerini ve yeni p rlanta markas n tan tt. flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan U ur Serkan Ata, 2006 Kamu Personeli Seçme S nav nda (KPSS), KPSS/1 in (lisans düzeyi) iflletme a rl kl KPSSP 16, KPSSP 19, KPSSP 23, KPSS 29, KPSS 99 puan türlerinde Türkiye birincisi olarak önemli bir baflar elde etti. Genç Peyzaj Mimar ve Kentsel Tasar mc lara Uluslararas Ödül Birleflmifl Milletler E itim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ile Dünya Mimarlar Birli i nin destekleriyle düzenlenen, tarihi bölgelerin yenilenmesi konulu uluslararas yar flmada Peyzaj Mimarl ve Kentsel Tasar m 2006 mezunlar Sevgi Yücesan, Harun Ekino lu, Gökçe Gerekli, Müge Durusu ve Seda Pat r'dan oluflan tak m, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan gönderilen 126 proje aras ndan 5.lik ödülünü kazand. Sonuçlar Kanada daki Birleflmifl Milletler nsan Yerleflimleri Program Dünya 3. Kent Forumu nda aç klanan yar flmada dereceye giren ve Antakya - Tarihi Kentlerin Sürdürülebilirli inde Bir Yöntem Olarak Atomik Aktivasyon Enerjisi Metaforunun Kullan lmas bafll n tafl yan bu projenin dan flman, bölümün ö retim görevlilerinden Dr. Ayflegül Tokol du. 40

8 s n f haberleri Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Mesut Göktepe - Bilgisayar Mühendisli i (YL)* Ankara da CBKSoft Ltd. de Yaz l m Bölümü proje yöneticisi As m Özkayal - Turizm ve Otel flletmecili i Türkiye fl Bankas Erzincan flubesi müdürü Tevfik Kobal - Büro Yönetimi ve Sekreterlik stanbul da Akfen Tepe Ünimetal de operasyon müdürü Baki fiahin - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Karel Ar-Ge A.fi. Tasar m Destek Bölümü nde yönetici Melih Gezer - MBA Ankara da Intel de Bilgi Teknolojileri Bölümü nde e itim müdürü. Sinem Ünlü - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da TTG Bilgi Teknolojileri nde Yönetim Bölümü baflkan. Bahar Dingil - Müzik TRT Ankara Radyosu nda yay n yap mc s Cenk Uraz - Uluslararas liflkiler Belçika da NATO Daimi Temsilcili i nde baflkatip. Temur Önder Kuflan - Bankac l k ve Finans stanbul da Akbank T.A.fi. de Nakit Operasyon ve Takas Grubu müdür yard mc s. Burçin Sabiha Önal - Turizm ve Otel flletmecili i Mu la da Yüksel Yatç l k da Rezervasyon Bölümü müdürü. Seçkin Tolga Kobal - Turizm ve Otel flletmecili i Mu la da Lykia World Tatil Köyü nde e itim müdürü M. Kemal Çakmako lu - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Düzce'de Kelebek Mobilya Fabrikas 'nda teknik büro yöneticisi. Gökhan Bar n - ktisat Çin de Matego Universal Ltd de direktör. Hakan Ergen - Endüstri Mühendisli i stanbul da Procter & Gamble da e itim ve ifle al m müdürü. Kaan Gürsal - Uluslararas liflkiler stanbul da Akbank T.A.fi. Yurtd fl Finansal Kurumlar Pazarlama Bölümü nde yönetici. Alpay Dan flman - Bankac l k ve Finans Ankara da Milli Savunma Bakanl nda siyasi ifller uzman. Aras Do an - Bankac l k ve Finans Koçbank A.fi. Bursa fiubesi ticari pazarlama müdür yard mc s. Hatice Asl Akyürek - Arkeoloji ve Sanat Tarihi stanbul da Capital Partners de Pazarlama letiflimi Bölümü halkla iliflkiler müdürü Alparslan Kulo lu - MBA Ankara da Meteksan Savunma Sanayi A.fi de direktör ve ifl gelifltirme uzman. Ebru Gürler - Peyzaj Mimarl ve Kentsel Tasar m stanbul da Befliktafl Belediyesi nde Özel Projeler Koordinatörlü ü proje dan flman. P nar Tansel - Uluslararas liflkiler Murat Y ld r m'la evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Halil Yavuz - Siyaset Bilimi Halil ve Didem Yavuz çiftinin 6 Haziran'da bir çocuklar oldu. Minik Efe'ye sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz Zülfükar Güçlü - Uluslararas liflkiler Zülfükar Güçlü ve efli Sema Güçlü'nün bir bebekleri dünyaya geldi. Minik Diyarnaz'a sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Cevat Cahit Ener - Uluslararas liflkiler stanbul da Fantas Kimya A.fi. de sat fl ve pazarlama yöneticisi. Adil Can Türkben - Endüstri Mühendisli i stanbul'da Teknoloji Holding'de bütçe ve raporlama müdürü. P nar Y lmaz - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Karina Tasar m Dan flmanl k ve E itim Hizmetleri'nde tasar m mimar ve dan flman. Ça dafl Demira - ktisat stanbul'da BP Petrolleri Türkiye Entegre Toptan Sat fllar Bölümü müdürü. 41

9 2000 Bengül Öztürk - ngiliz Dili ve Edebiyat Bengül Öztürk ve efli Hüseyin Toker'in bir çocuklar oldu. Minik Mehmet Alp'e sa l kl ve mutlu bir yaflam dileriz. dil Tümöz Eratay - flletme Bilgi Yönetimi stanbul da Four Seasons Hotel de insan kaynaklar müdürü Emin Coflkuner - flletme stanbul da Garanti Bankas nda finansal planlama ve analiz yetkilisi. Arma an Önal - flletme Elif Korkmaz'la 4 Kas m'da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Deren Ercoflkun - ktisat Tülay Keskin'le (Tarih YL) 23 Eylül'de evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Cenk Karasu - ngiliz Dili ve Edebiyat Ankara'da Özel Evrensel Koleji'nde ngilizce ö retmeni. Celine Lecoutre Tibet - Peyzaj Mimarl ve Kentsel Tasar m Antalya da Gloria Hotels Pazarlama Bölümü nde yönetici yard mc s. Burhan Ürek - Endüstri Mühendisli i (YL)* Ankara da KKK Z rhl Birlikler Komutanl 'nda subay Aylin Aksoy - ngiliz Dili ve Edebiyat TED Ankara Koleji Vakf lkö retim Okulu'nda ngilizce ö retmeni. Ayfle Tu cu - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ankara da Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi nde koordinatör. Okan Ça layan - Uluslararas liflkiler ngiltere de Alexander Forbes International Risk Services da Türkiye masas reasürans sorumlusu. Hakan Erendemir - ktisat stanbul da Kraft G da Türkiye A. fi. de müflteri temsilcisi Gözde Vrana - MBA 28 Temmuz'da vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. Berfu Merve Sidal - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Ömer Günay'la ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2004) 8 Temmuz'da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Seda Yekeler At l r - Mütercim-Tercümanl k Ankara da At l r Tercüme Bürosu ve Dil E itim Merkezi nde yabanc dil e itim uzman Nezihi Murat Karabacak - Kimya ABD'de Brandeis Üniversitesi'nde yüksek lisans ö rencisi. Duygu Çetin - Turizm ve Otel flletmecili i Ender Kuzu ( flletme Bilgi Yönetimi 2005) ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Tuna Özkasap - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da Trend Teknoloji ve Proje Gelifltirme A. fi de yaz l m mühendisi. Ali Nabi Duman - Matematik British Columbia Üniversitesi'nde doktora ö rencisi. Erkan Koçak - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Koçak Gayrimenkul Bankas genel müdürü. Koray Ürkmen - Fizik (YL)* Ankara da Roketsan A.fi de Mühendislik Gelifltirme Bölümü nde mühendis. Nihal Terzi - Moleküler Biyoloji ve Genetik Harvard T p Fakültesi'nde doktora ö rencisi Erman Balç k - Bilgisayar Mühendisli i Almanya da Siemens de yaz l m mühendisi. Zeynep Kafkas - Muhasebe Bilgi Sistemleri KPMG de ba ms z denetim asistan. Ali Mustafa K l ççöte - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Etimak A. fi. de müdür. Ezgican fiengündüz - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Lava Design da iç mimar. Irmak Yalç ner - Grafik Tasar m Ankara da Yalç ner Dan flmanl k ta tasar m uzman. Gamze Ovac k - Hukuk Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisans ö rencisi. Mert Nayan - Müzik Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü sanatç s. Yelda Nilgün Gökalp - Mütercim-Tercümanl k Ankara da T.C. Maliye Bakanl Mali Suçlar Araflt rma Kurulu nda mütercim. * Yüksek lisans 42

10 bilmed den haberler Mezunlar Balosu 4. Geleneksel B LMED Mezunlar Balosu stanbul Hilton da yap ld. 100 ü aflk n Bilkentlinin kat ld, 5., 10. ve 15. y llar n kutlayan mezunlar n yan s ra derne in stanbul ofisine katk da bulunan mezunlara sertifikalar n n verildi i baloda Direnen M z kac lar grubu sahne ald. 6. Geleneksel Tekne Gezisi B LMED Ola an Genel Kurulu Aidat borcu bulunmayan dernek üyelerinin oy kullanabilece i B LMED Ola an Genel Kurulu, 25 fiubat 2007 Pazar günü saat 10:30 da stanbul Dedeman Oteli nde yap lacakt r. B LMED Yaza Veda Etkinlikleri Yeni B LMED Bülteni Kapa B LMED stanbul ofisinin aç l fl yla süslenen üçüncü say dernek üyelerine ekim ay nda gönderildi. Dernek Üyeli i B LMED e üye olmak ya da aidat durumunuzu ö renmek istiyorsan z afla daki iletiflim bilgilerini kullanabilirsiniz. B LMED Ankara Ofisi Sorumlusu Berna Dinçer Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : B LMED stanbul Ofisi Sorumlusu Mutlu Y lmaz Tel. : (216) Faks : (216) E-posta : B LMED, mezunlar m z 8 Temmuz da Bo az n muhteflem mavili inde bir araya getirdi. Etkinli e sadece stanbul dan de il, farkl kentlerden Bilkentliler de kat ld. Mezunlardan Ö rencilere Kariyer Rehberli i B LMED, Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi yle birlikte bafllatt yepyeni bir projeyle ö rencilerimizin gelece ine fl k tutuyor. Kariyer planlar na yön vermek ve sektörler hakk nda bilgi almak isteyen Bilkent Üniversitesi ö rencileri ile alanlar nda tecrübe kazanm fl mezunlar m z bir araya getirmeyi amaçlayan proje, mentorluk ad yla hayata geçti. Ayr nt l bilgi isteyen ya da projeye kat lmay düflünen mezunlar ve ö renciler den faydalanabilir veya adresine e-posta atabilir. 250 Bilkent Üniversitesi mezunu, stanbul Reina da, ünlü müzisyen Ferhat Göçer in sahne ald 22 A ustos gecesi yaz mevsimini u urlad. 150 mezunumuz ise 20 Eylül de Ankara Laila da sonbahara merhaba dedi. Geceye flletme ve Ekonomi Toplulu u ndan ö renciler de kat ld. B LMED stanbul Ofisi Aç ld B LMED in stanbul ofisi, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Do ramac n n da kat l m yla, fiemsettin Günaltay Cad. Arnavut Osman Ç kmaz Sk. Estip Apt. No:122-1 D:3 Ayflekad n/kad köy adresinde resmen aç ld. Mülkü derne e ait olan yeni B LMED ofisi, birçok mezunumuzun bulundu u stanbul da hem Bilkentlilerin iletiflimini kolaylaflt racak hem daha s k bir araya gelmelerini sa layacak. 43

11 Toplant lar Sürüyor Afla da geçmiflteki örnekleri yer alan B LMED toplant lar bütün mezunlara aç kt r. Ayr nt lar den ya da veri taban m zdaki mezunlar m za gönderdi imiz e-bültenden ö renebilirsiniz. Bursa: Bademli Cafe de Paris (11 Haziran - kahvalt ) Bademli Barba Restoran (23 Kas m - yemek) zmir: Konak Mezzaluna (16 Haziran - yemek) Ankara: Kavakl dere Picante (20 Haziran - Sal Toplant s ) Gaziosmanpafla Cafe Fiori (2 Temmuz - kahvalt ) Kavakl dere Gümüfllük Restoran (8 Ekim - iftar) Çevre Sokak November Pub (28 Kas m - Sal Toplant s ) Antalya: Laura AVM Myra Bistro (15 Temmuz - yemek) Tekne Gezisi (6 A ustos) stanbul: Beyo lu Matrees (19 Eylül - Sal Toplant s ) Nakkafltepe Bridge Restoran (14 Ekim - iftar) Whispers (21 Kas m - Sal Toplant s ) B LMED stanbul Ofisi (26 Kas m - Beyin F rt nas Toplant s ) B LMED den E itim Meflalesi B LMED, bir toplumsal duyarl l k örne i göstererek Ankara daki Bademlidere lkö retim Okulu nun bir ö rencisine burs veriyor. Bursun içeri inde k rtasiye ve giyim malzemeleri, okulun resmi masraflar ve ayl k harçl k ödene i var. CardFinans B LMED Gold Kredi Kart Alanlar Kazan yor B LMED e üye olmak hiç bu kadar avantajl olmam flt. CardFinans B LMED Gold Kredi Kart alan mezunlar m zdan dernek üyesi olanlar bir y l ücretsiz Medline ve Promed üyeli i, üye olmayanlar ise bir y l Medline üyeli i kazan yor. B LMED logolu bu kart için ilk y l ücret ödenmiyor. Anlaflmalar kapsam nda birikiminiz küçük olsa bile en yüksek faiz getirisini veren Finansbank, bireysel kredilerde düflük faiz oranlar n n yan s ra esnek geri ödeme modelleri sunuyor. Eylül ay içinde da t m na bafllanan CardFinans B LMED Gold Kredi Kart na sahip olmak için deki formu doldurup ehliyet veya nüfus cüzdan örne inizle beraber 'a faks gönderebilir, Finansbank flubelerine u rayabilir veya dan telefon bankac l na ulaflabilirsiniz. Lütfen unutmay n: Finansbank, CardFinans B LMED Gold Kredi Kart n zla yapaca n z al flverifller ve Finansbank Otomatik Hesap ta de erlendirece iniz birikimleriniz üzerinden, size ek bir maliyet getirmeden, B LMED'e ba fl yap yor. S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n istiyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Siz de B LMED'e baflvurabilir ve kendi s n f n z n baflkan olabilirsiniz. Kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz Ogan Bilgiç in ( flletme 1998) adresine e-posta gönderiniz. B LMED Temsilcileri B LMED, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na 1993 ten beri sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli yap tafllar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin sorumluluk görevi, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz fakat Özkaraca n n (Siyaset Bilimi 1999) adresine e-posta gönderiniz. B LMED Yönetim Kurulu 44

12 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Bilkent University Alumni Center Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Center Bilkent Ankara/Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312) SuDOKU B.S. SuDOKU Ph.D. SuDOKU cevaplar

13 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR MERKEZ B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci Numaras K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad K zl k Soyad FOTO Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev E-posta Tel. Ev ve fl Bilgileriniz fiyer B LG LER Do um Yeri Girifli Yapan ( ) 46 Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm Unvan fl Adresi fl Tel. Faks Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Nüfus Kay t (il) Ev Tel. Posta Kodu Cep Tel. B LMED le Paylafl labilir ( ) Hiç Kimseye Verilemez ( ) Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Merkezi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

14 De erli Mezunlar m z, Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için adresinde yer alan istek formunu doldurabilir, adresinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ücretsiz bir hizmet olan mezun kimlik kart na sahip olmak istiyorsan z, önceki sayfada yer alan formu doldurup son sayfadaki iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi nden Filiz Güleryüz e 2 foto rafla birlikte gönderebilirsiniz. Mezunlar Merkezi, Merkez Kampus'ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da konaklama, havuz üyelik ücreti, yiyecek ve içecek hizmetlerinde %20 indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Rubi Hotel, Alanya-Antalya da %10 indirim, Hotel Villa Monte, Ç ral -Antalya da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Eden Otel, Bodrum-Mu la da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum-Mu la da konaklama, yiyecek ve içecekte kap fiyatlar üzerinden %15 indirim (30 Nisan 2007 ye kadar), Taksim Gönen Hotel, Taksim- stanbul da kap fiyatlar üzerinden konaklamada %50, kafe, bar ve restoranda liste fiyat üzerinden %15 indirim, Midas Hotel, Kavakl dere-ankara da konaklamada %25, restoran, masaj, günlük fitness merkezi ve sauna kullan m nda %15 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri, Nevflehir de %20 indirim, Hotel Montania, Mudanya-Bursa da konaklamada %15 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Helen Hotel, Çanakkale de nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Anemon Otel, Kahramanlar- zmir de %40 indirim, Grand Bali Hotel, Alanya-Antalya da nakitte %15 kredi kart nda %10 indirim, The Marmara stanbul Oteli, Taksim- stanbul da %20 indirim, The Marmara Antalya Oteli, Eski Lara Yolu-Antalya da %10 indirim, The Marmara Pera Oteli, Beyo lu- stanbul da %20 indirim, The Marmara Bodrum Oteli, Bodrum-Mu la da konaklamada %20, yiyecek, içecek ve spa da %10 indirim, Concorde Resort & Spa, Lara-Antalya da %15 indirim City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara da %40 indirim, Gazi Park Hotel, Sö ütözü-ankara'da nakitte kap fiyatlar üzerinden %55 indirim, Uluda Akfen Club Hotel, Uluda -Bursa da tüm konaklamalarda %15 indirim, Kufladas Akfen Club Hotel, Kufladas -Ayd n da tüm konaklamalarda %15 indirim, Kurfal Tatil Evi, fiile- stanbul da hafta içi ve hafta sonu konaklamalarda, tekstil ve el iflleme ürünlerinde, restoranda ve fayton gezisinde %10 indirim, Limak Ambassadore Hotel, Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada nakitte %50, kredi kart nda %40 indirim, Crowne Plaza zmir Oteli nde nakitte %10 indirim, Natur-Med Do al Tedavi ve Kapl ca Kür Oteli, Kufladas -Ayd n da %10 indirim, Nezirhan Turistik Konaklama Tesisleri, Nusaybin-Mardin de nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da yurtiçi tatil otellerinde paket programlarda %10, seçilmifl yurtd fl tatil paket turlar nda %5, yurtd fl ve yurtiçi uçak biletlerinde vergiler hariç nakitte %2, yurtd fl e itim ve staj konular nda ücretsiz bilgi verilmesi ve paketlerde %5, yurtd fl otel konaklamalar nda %5 indirim, Busem Turizm Seyahat Acentesi, K z lay-ankara da yurtiçi otel konaklamalar ve turlarda %5, yurtiçi biletlerin peflin ödemelerinde %3, yurtd fl biletlerin peflin ödemelerinde %4 indirim, Opera Turizm Seyahat Acentesi, Bakanl klar-ankara da %3 indirim, Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., Elmada - stanbul da iç ve d fl hat THY uçak biletlerinde %4 indirim, E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da nakitte %2, kredi kart nda %1 indirim, CRN Turizm nflaat San. Tic. Ltd. fiti, Suadiye- stanbul'da flirket taraf ndan düzenlenen kültür turlar nda her türlü ödemede %5, yurtd fl otel konaklamalar nda nakitte %5, yurtd fl ve yurtiçi uçak biletlerinde %1, acenteli ini yapt klar tüm operatörlerden yap lan sat fllarda nakitte %1 indirim, 47 Tüm Tour Yat flletmecili i, Marmaris-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, G da ve E lence Domino s Pizza, Bilkent-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Pizza Pizza, Bahçelievler-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da %15 indirim, Gümüfllük Restaurant, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Picante Restaurant, Çankaya-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Köflebafl Restaurant, Dalyan- stanbul da %10 indirim, Red Tower Brewery Restaurant, Alanya-Antalya da %20 indirim, Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar, Çankaya-Ankara da %10 indirim, Anadolu Evi, Taflhane-Bursa da nakitte %30, kredi kart nda %25 indirim, Akay Brasserie Levantine, Beyo lu- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Piano Plus Restaurant-Club, Balgat-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %8 indirim, Cafe de Paris, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Gardenya Cafe Restaurant, Çankaya-Ankara %10 indirim, Med G da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da 5-30 kiflilik tabldot serviste nakitte %2, 30 kifli üzerinde %4 indirim, Reklam ve Yay nc l k Morajans Reklamc l k, Matbaac l k Tic. Ltd. fiti., K z lay-ankara da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakitte %10, ticari ilanlarda nakitte %5 indirim, Graphoz Dim Reklam Foto raf Tan t m Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. fiti, Kavakl dere-ankara da tam reklam ajansl, bas l ve görsel tasar m, foto raf çekimi ve internet sitesi tasar m nda %10 indirim, maj Yay nc l k, Çankaya-Ankara da kurumsal kimlik çal flmalar, televizyonradyo reklam, spot ve sponsorluk hizmetleri, yaz l m, matbaa iflleri, reklam ve tasar m hizmetlerinde %10 indirim, Sinem Matbaac l k, Küçükesat-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Marcon Çeviri ve Telif Ajans, Ankara'da her türlü çeviri hizmeti, reklam ve tan t m iflleri, kitap ve çeflitli eserlerin yurtd fl na pazarlanmas ve telif hakk ifllemlerinde nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi-Bursa da matbaa malzemelerinde %10 indirim, Foto raf Bask Hizmetleri Ltd. fiti., Kavac k- stanbul da %10 indirim, nternet ve Bilgisayar Aslihan.Net, Gaziosmanpafla-Ankara da hosting de nakitte ve kredi kart nda %5, web tasar m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, deal Biliflim, K z lay-ankara da web tasar m, hosting ve logo tasar m hizmetlerinde %10 indirim, Bab Yaz l m, Donan m, Müh. Ltd. fiti., Tando an-ankara da yaz l m ve donan m hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %5, teknik destek hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, bilgisayar ve notebook larda kredi kart na vadesiz 12 ay taksit, PB Bilgisayar, Esentepe- stanbul da, bilgisayar ve yedek parça sat fl, domain al m, hosting kiras, internet sitesi dan flmanl, tasar m ve uygulamas nda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim. E itim ve Dan flmanl k Active English, Bakanl klar-ankara da, genel ngilizce, spanyolca, Almanca akflam ve hafta sonu programlar ile akademik ngilizce programlar nda %10 indirim, Markademi Yarat c Marka Hizmetleri, Bilkent-Ankara da %10 indirim, KRC Akademi, Gaziosmanpafla-Ankara da grafik tasar m, web tasar m, Autocad, 3D Max ve Ecal e itimlerinde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da ya l boya, karakalem, gravür gibi konularda resim dersleri, Çöpadam Resim Atölyesi nden seçilebilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl, dekoratif duvar boyama (duvar resimleme) hizmeti ve sanat dan flmanl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Academy International & zgörenak n, Bakanl klar-ankara da genel kat l ma aç k paket programlar, d fl ticaret, insan kaynaklar yönetimi, sat fl pazarlama, finans, NLP programlar nda nakitte ve taksitte %20 indirim, Ankara Global Bas m Yay n E itim Hiz. ve Yay. Tic. Ltd. fiti,

15 K z lay-ankara da Çince, ngilizce haz rl k atlama, ÖSS, OKS kurslar ve aile dan flmanl nda nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Apex Business Academy Markas ile Portföy Özel E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Konak- zmir de d fl ticaret uzmanl k program ve kiflisel geliflim seminerlerinde %10 indirim, Majestic International, Gaziosmanpafla-Ankara da müflavirlik, pazar araflt rmas, yurtd fl e itim, tan t m ve organizasyonda nakitte %20 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara da hizmet bedeli al nmayacak, Best English Language School, K z lay-ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl, K z lay-ankara da, okul taraf ndan ödenmesi zorunlu k l nan kalemler d fl ndaki giderlerde nakitte %10 indirim. Sa l k ve Kiflisel Bak m Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar na nakit ödemede %10 indirim. Lara Hastanesi, Antalya da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Heramed Güzellik Merkezi, Çankaya-Ankara da %15 indirim, Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa da %25 indirim, Figaro Bay ve Bayan Kuaförü ve Güzellik Salonu, Beykoz- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Vitality Clinic, Gaziosmanpafla-Ankara da, zay flama ve vücut flekillendirme (LPG, pasif, mezoterapi, carbosal terapi, diyet), cilt ve vücut bak mlar, kal c makyaj, lazer epilasyon ve kapsül saunada nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon Aral ç Mimarl k, Galata- stanbul da iç mimarl k hizmetleri, inflaat taahhüt hizmetleri, fuar stant tasar m ve uygulamas nda nakitte %10 indirim, Kay ran Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara da, tik a ac bahçe mobilya ve el yap m ahflap aksesuar sat fl, tik a açl mobilya bak m ve bahçe dekorasyonunda nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Trend Ofis Mobilya ve Dekorasyon, Karaba lar- zmir de nakitte %15, kredi kart nda %5 indirim, Mas Ofis Mobilyalar, A. Öveçler-Ankara da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, Sorissio Haz r Mutfak, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Giyim ve Tekstil Akay Gelinlik, Erenköy- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Karum Abiye By P nar, Kavakl dere-ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Goldafl Ma azac l k ve Pazarlama A. fi., K z lay-ankara da %5 indirim, Konçi Tekstil Tasar m, Yorganc lar Çarfl s -Bursa da, tüm ürünlerde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Otomobil Avek Otomobil, Esenler- stanbul da iflçilikte %5 indirim, Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da tüm hizmetlerde %10 indirim, Ifl k Turizm Oto Kiralama, Antalya da Antalya ve çevresi araç kiralamada nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Tunal Sürücü Kursu, Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Nakliye ve Lojistik Özgür Nakliyat Tic. Ltd. fiti., Gümüflsuyu- stanbul da %10 indirim, Palmiye Uluslararas Tafl mac l k ve Loj. Hiz. A. fi., Ataflehir- stanbul da flehiriçi, flehirleraras ve yurtd fl ev tafl mas nda %10, iflyeri tafl mas %15 indirim, Lojitek Lojistik Teknolojileri ve Dan flmanl k San. Tic. Ltd. fiti., Taksim- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Gümrük Müflavirli i Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. de Nilüfer-Bursa da Bursa, stanbul, Band rma, zmit gümrüklerinde nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti., Alsancak- zmir de nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Emlak SH Emlak, Bodrum-Mu la, Alanya-Antalya ve zmir de müflteriden al nacak komisyonda %10 indirim, deal Gayrimenkul Dan flmanl k Ltd. fiti., Küçükyal - stanbul da nakitte %20 indirim, Kuru Temizleme Dry White, stanbul da tüm kuru temizleme ve ütü hizmetlerinde %20 indirim (Ortaköy-Ataflehir-Etiler-Dedeman), Apronet Ltd. fiti., Beytepe-Ankara da, Elegance n kuru temizleme, slak y kama hizmetleri, detayl veya periyodik ev temizli i hizmetlerinde %10 indirim, Müzik Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E itim Merkezi, Taksim- stanbul da ses, enstrüman (piyano, keman, gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e itiminde nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Ticaret Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da trafik sigortas, ferdi seyahat sa l k sigortas ve deprem sigortas hariç tüm hizmetlerde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Peyzaj ve Kentsel Tasar m Fay Kentsel Tasar m, Peyzaj, Harita Dan flmanl k ve Müflavirlik, Küçükesat- Ankara da nakitte %12, kredi kart nda %10 indirim, Cam Endüstrisi Seri Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., Ça layan- stanbul da nakitte %20 indirim, Çocuk Etkinlikleri Sihirli Kap Çocuk Oyunlar fll. Ltd, fiaflk nbakkal- stanbul da saatlik oyun, oyun grubu, do um günü partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Di er Kampusa giriflte kolayl k ve arabas olan mezunlar m za ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar m z araç pullar n mezun kimlik kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek üniversitemizin Güvenlik Birimi'nden alabilir.), Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin hizmetlerinden yararlanma olana, Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl k, Mezunlar Merkezi ne kay tl tüm mezunlara Dergi Bilkent in ücretsiz olarak gönderilmesi, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eskisi ücretsiz, yenisi ücretli) kullanma olana. [Mezunlar m za avantajlar sunan ve Di er bafll n n üzerinde yer alan firmalar n dahil oldu u Üye flyeri Projesi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) ortak çal flmas d r. Dolay s yla, Mezunlar Merkezi nce verilen mezun kimlik kart na sahip Bilkentlilerin yan s ra üyelerine derne in gönderdi i B LMED kimlik kart na sahip olan mezunlar m z da bu projeden faydalanabilmektedir.] Bilgi için: Filiz Güleryüz Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Merkezi Bilkent Ankara/Türkiye Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta : 48

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor

Gökdelen modern bir ifl merkezi oluyor 71.sayi 11/25/06 1:35 PM Page 1 Gökdelen modern bir "ifl merkezi" oluyor Podyuma y ld z ya d Baflkent Moda Günleri podyumlar n ünlü mankenlerini a rlad. Önümüzdeki y l n sonbahar-k fl kreasyonlar dünyaya

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı