PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:"

Transkript

1 Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: 1) Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; PURDAŞ: Namık Kemal Mah. Sütçü İmam Cad. No:128/2 Ümraniye İstanbul adresinde mukim PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ dır. SPOTGSM : PURDAŞ ın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün/hizmet satışı yaptığı isimli web sitesi üzerindeki satış kanalına verilen isimdir. PURDAŞ POS: PURDAŞ adına tanımlı olan farklı bankalara ait sanal pos servis sistemleridir. DİĞER POS: PURDAŞ ın ürün veya hizmet aldığı iş ortakları (KVK, Gen-pa, Başarı, Telpa, EMT vb.) adına tanımlı olan farklı bankalara ait ve PURDAŞ ı yetkilendirdikleri, PURDAŞ ın da kendi bayilerini yetkilendirmeye izin ve imkân sağladıkları sanal pos servis ve sistemleridir. PURDAŞ TAHSİLAT: PURDAŞ ın internet üzerinden PURDAŞ POS aracılığı ile bayilerinin kullanımına sunduğu adresli web sitesi üzerindeki tahsilat sistemlerine verilen isimdir. DİĞER TAHSİLAT: Diğer tahsilat sistemleri üzerinden, PURDAŞ ın kendisinin kullandığı ve PURDAŞ ın izin verdiği ve yetkilendirdiği alt bayilerinin kullanımına sunduğu sistemlerdir. E-BAYİ: PURDAŞ ın, SPOTGSM, PURDAŞ POS ve/veya DİĞER POS sistemlerini kullanacak olan ve bu sözleşmeyi imzalayan kurumsal bayisidir. HİZMETLERİN TANIMI: PURDAŞ, Sanal POS Kullanım Sözleşmesini imzalayan bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satış yapma, tahsilat yapma vb ) ile alışveriş imkânı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar. 2) Taraflar: Bir taraftan, PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ(İş bu sözleşmede kısaca PURDAŞ olarak anılacaktır.) Adresi : Namık Kemal Mah. Sütçü İmam Cad. No:128/ Ümraniye İstanbul Türkiye Diğer taraftan, adresinde mukim (İş bu sözleşmede kısaca E-BAYİ olarak anılacaktır.) 1

2 3) Sözleşmenin Konusu: İş bu sözleşme, PURDAŞ ın, SPOTGSM, PURDAŞ TAHSİLAT ve DİĞER TAHSİLAT sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm işlemlere ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini, PURDAŞ ile E- BAYİ nin karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler. 4) Sözleşmenin Onaylanması: İş bu sözleşme, E-BAYİ nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. 5) SPOTGSM Üyelik Sistemi: 5.1) E-BAYİ, PURDAŞ ın belirleyeceği kullanıcı bilgileri ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir "geçici şifre"ye sahip olur. 5.2) "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı E-BAYİ ye verilmez. 5.3) "Geçici şifre" PURDAŞ tarafından üretilir. E-BAYİ nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi zorunludur.şifre'nin değiştirilmesi, yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile E-BAYİ nin sorumluluğundadır. PURDAŞ şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 5.4) E-BAYİ nin SPOTGSM üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem SPOTGSM e "login" olmak şeklinde tanımlanır. 6) E-BAYİ'nin Kabul ve Yükümlülükleri: 6.1) E-BAYİ, SPOTGSM den ve servislerinden yararlandığı sırada; 6.1.1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, kabul ve beyan eder ) SPOTGSM e erişim için kendisine verilen şifrenin, kullanıcı kodu ve kendi yaratacağı şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin E-BAYİ adına yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin E-BAYİ tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder ) SPOTGSM de verilen servislerin, özgün içeriklerin ve yazılımların telif hakkının PURDAŞ'a ait olduğunu, bu yazılım ve içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) SPOTGSM servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, SPOTGSM ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve PURDAŞ'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder ) Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan PURDAŞ ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. 2

3 6.1.6) SPOTGSM'de sunulan hizmetlere PURDAŞ tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda PURDAŞ ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder ) E-BAYİ, verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü PURDAŞ ın sorumlu olmayacağını beyan eder ) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını kabul ve beyan eder ) Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamayacağını, basmayacağını, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermeyeceğini kabul ve beyan eder ) SPOTGSM servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olacağını, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı PURDAŞ dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder ) PURDAŞ ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyeceğini kabul ve beyan eder ) Kurallara aykırı davrandığı takdirde PURDAŞ ın hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder ) PURDAŞ ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder ) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamayacağını ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü vb. gibi postaları dağıtmayacağını kabul ve beyan eder ) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmeyeceğini, kötüye kullanmayacağını kabul ve beyan eder ) Sistem üzerindeki satın alma işlemini PURDAŞ ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile 3

4 veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını kabul ve beyan eder ) Ürün / Hizmet teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstereceğini, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vereceğini ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olacağını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve beyan eder ) Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair E-BAYİ ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir teslim alma yetki belgesi ve imza sirküleri ibraz edeceğini ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olacağını, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve beyan eder ) E-BAYİ nin sisteme üye olduğunda verdiği e-posta adresine veya faks numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder ) E-BAYİ, duyuru mecrası olan SPOTGSM de belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder ) Üçüncü şahıslara ait kredi kartlarından yapılacak işlemlerle ilgili çekim yapılan tutarın PURDAŞ'ın nezdindeki E-BAYİ nin cari hesabına alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve PURDAŞ'ın hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte PURDAŞ'ın talep ettiği tarihte nakit olarak PURDAŞ'a ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.kredi kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve SPOTGSM den yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı formunu imzalatacağını kabul ve taahhüt eder. 6.2) DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT servislerinden yararlandığı sırada; 6.2.1) E-BAYİ, işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklerine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun davranacaktır. Özellikle; 6.2.2) PURDAŞ dan yazılı izin almak suretiyle yapabileceği alt bayi YETKİLENDİRME sinden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, I- YETKİLENDİRME ye dair tüm şifre, hesap ve kullanıcı kodlarını gerektiği gibi kullanacağını ve/veya kullandıracağını, II- Yanlış YETKİLENDİRME halinde ve/veya yetki vermediği halde personelinin ve/veya üçüncü kişinin DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT üzerinden işlemler yapması halinde, söz konusu işlemlerin kendisini bağlayacağını ve tüm işlemlerden sorumlu olacağını, bu tür hatalı işlemler sonucunda PURDAŞ her hangi bir bedel ödemek zorunda kalır ise E-BAYİ PURDAŞ ın ilk yazılı talebi üzerine iş bu bedeli hiçbir mahkeme hükmüne ve yahut ihtara gerek kalmaksızın derhal PURDAŞ a ödeyeceğini, aksi halde E-BAYİ, PURDAŞ ın diğer zarar ve tazminat taleplerinden bağımsız olarak PURDAŞ tarafından ödenen bedelin iki katı tutarında cezai şartı PURDAŞ a ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği 4

5 yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt etmekle beraber ayrıca kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almak, kredi kartı sahibine sistem üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay Formu nu imzalatmakla, ilgili formu muhafaza etmek ve PURDAŞ ın talep etmesi halinde üç gün içinde PURDAŞ a ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi davranış sözleşmenin feshi nedeni olur ve böyle bir durumda sözleşme feshedilirse E-BAYi, PURDAŞ a bu durumdan kaynaklanacak tüm zararlarını ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder ) E-BAYİ, PURDAŞ dan yazılı izin almak sureti ile yetkilendirileceği alt bayi ile arasında iş bu sözleşmenin tüm hükümleri içerir şekilde Bayilik Sözleşmesi yapmak zorundadır ) E-BAYİ nin sanal postan yapacağı işlem sadece mal veya hizmet karşılığı olacaktır ) Alt bayilerin yapacağı tüm işlemlerden, yetkilendirmeyi ve tanımlamayı yapan E-BAYİ, sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.e-bayi, alt bayinin yaptığı tüm işlemlerden PURDAŞ a karşı sorumlu kalmaya aynen devam eder.başka bir deyişle alt bayinin yaptığı işlemler sanki E- BAYİ yapmış gibi sonuç doğurur.e-bayi alt bayinin işlemlerindeki sorumluluğundan hiçbir gerekçe ile kurtulamaz.purdaş ın E-BAYi yanında alt bayiye de müracaat etme hakkı saklıdır ) E-BAYİ, kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı tek başına sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda E-Bayi Üyelik ve Sanal POS Kullanım Sözleşmesinin PURDAŞ tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, PURDAŞ ın bu yüzden uğrayabileceği olumlu /olumsuz tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder ) E-BAYİ kendisine verilen şifreyi DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT sistemlerini ilk kullanmaya başladığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre kod ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin E-BAYİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin E-BAYİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını ve şifreyi kullandırmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder ) E-BAYİ, sisteme şifre ve bayi kodu / kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden gerek PURDAŞ a ve gerekse üçüncü kişilere karşı bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ) E-BAYİ, DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT sistemlerinin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden PURDAŞ ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu olmayacağını kabul eder ) E-BAYİ, DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT sistemlerine PURDAŞ tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve/veya yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, PURDAŞ ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin etmeyi beyan ve kabul eder ) E-BAYİ, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri 5

6 kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi, yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı kabul ve taahhüt eder ) E-BAYİ, PURDAŞ ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara ve tüm yasal mevzuata göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermemeyi kabul eder ) E-BAYİ, , ve maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın PURDAŞ tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, PURDAŞ ın ve üçüncü kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder ) E-BAYİ nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda banka tarafından bloke konur ve PURDAŞ ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun E-BAYİ ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından ve 9.8 madde II den E-BAYİ nin sorumlu olduğunu, PURDAŞ ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın E-BAYİ den tahsile yetkili olduğunu ve PURDAŞ ın talep ettiği tarihte nakit olarak PURDAŞ a ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT sistemleri üzerinden yazdıracağı Kredi Kartı Ödeme Onay formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7) PURDAŞ ın Yükümlülükleri: 7.1) PURDAŞ, SPOTGSM in ve PURDAŞ TAHSİLAT sistemlerinin işbu sözleşmede öngörülen amaçlarlasürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar. 7.2) PURDAŞ, SPOTGSM de yer alan birçok bilginin PURDAŞ dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. 7.3) PURDAŞ, SPOTGSM den verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir. 7.4) PURDAŞ, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak PURDAŞ dışında veya PURDAŞ ın bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. 7.5) PURDAŞ, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra E-BAYİ ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos şifrelerini sağlamakla yükümlüdür. 6

7 7.6) PURDAŞ, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın E-BAYİ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, E-BAYİ yi bu sistem dışına çıkarabilir.bu durumda E-BAYİ PURDAŞ dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde bulunamaz. 7.7) PURDAŞ, webservis entegrasyonları ile E-BAYİ nin satış yaptığı kendi internet sitesi üzerinden PURDAŞ POS unu ve/veya DİĞER POS unu kullanmasına izin verir. E-BAYİ ye tanımlanan kullanıcı bilgileri ve PURDAŞ a bildirdiği IP adresi/adresleri ile otomatik olarak sisteme giriş yapar ve gerekli çekim işlemlerini gerçekleştirir. Webservis aracılığı ile yapılan her işlem işbu sözleşme hükümlerine tabidir.e-bayi, son tüketicinin kartını webservis aracılığıyla PURDAŞ POS unda ve/veya DİĞER POS unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür.bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluşabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip işlemlerden PURDAŞ sorumlu değildir. 8) PURDAŞ a Verilen Yetkiler; Bu sözleşme kapsamında PURDAŞ aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. 8.1) PURDAŞ herhangi bir zamanda SPOTGSM ve/veya PURDAŞ TAHSILAT sistemlerinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı E-BAYİ nin, E-BAYİ üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan PURDAŞ hiçbir şekilde ve sebeple sorumlu olmayacaktır. 8.2) E-BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun PURDAŞ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ni imzalayıp, kaşeleyip PURDAŞ a göndermesinden sonra Kullanıcı Kodu ve/veya Kullanıcı Adı ve şifresi PURDAŞ tarafından E-BAYİ ye mektupla veya e-posta yoluyla gönderilir. PURDAŞ sözleşmeyi imzalamış olan E-BAYİ lerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve tanımlanmış üyelik giriş bilgilerini kullanmaya başlamış olan E-BAYİ lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın süreli veya süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. 8.3) PURDAŞ, SPOTGSM servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. 8.4) PURDAŞ, SPOTGSM üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir.ihtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. 8.5) PURDAŞ, SPOTGSM üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı PURDAŞ sorumlu tutulamaz. 8.6) PURDAŞ kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 7

8 8.7) PURDAŞ ın, SPOTGSM de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır.purdaş stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmama hakkına sahiptir.siparişi iptal ederek, sipariş tutarını E-BAYİ hesabına iade etme veya PURDAŞ daki hesabına aktarma hakkına sahiptir.ürünlerin SPOTGSM de teşhir edilmesiyle PURDAŞ ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. 8.8) PURDAŞ, SPOTGSM E-BAYİ nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 8.9) SPOTGSM de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü PURDAŞ a aittir.fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde PURDAŞ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapmak veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmek konusunda tam yetkilidir. 8.10) PURDAŞ, E-BAYİ nin SPOTGSM den başka web-sitelerine geçişini yapma hakkına sahiptir. Bu taktirde E-BAYİ nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden PURDAŞ sorumlu tutulamaz. 8.11) PURDAŞ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde E-BAYİ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için SPOTGSM ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, onay butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde E-BAYİ nin üyeliğini PURDAŞ iptal etme veya onay verilene kadar askıya alma hakkına sahiptir. 8.12) PURDAŞ, SPOTGSM in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, SPOTGSM de ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürme hakkına sahiptir. 8.13) PURDAŞ, kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. 8.14) PURDAŞ, SPOTGSM den verilen siparişlerde eğer elinde sipariş içinde olan üründen yoksa, E-BAYİ nin hesabına alışveriş tutarını aktarır.e-bayi bu paranın banka komisyonu kesildikten sonraki iadesini isteme yada daha sonra bu tutara karşılık PURDAŞ dan alışveriş yapabilme hakkına sahiptir. 8.15) PURDAŞ, SPOTGSM den verilen siparişlerde eğer elinde ilgili renk adedinden yok ve aksi yönde bir detay belirtilmediyse E-BAYİ ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir.e- BAYİ herhangi bir not ile bu konuyu PURDAŞ a iletmiş ise o zaman 8.14 maddesindeki şartlar uygulanır. 8.16) PURDAŞ, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir. 8.17) PURDAŞ, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 8

9 8.18) PURDAŞ, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adetini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını kullandırmaya yetkilidir. 9) Tahsilat ve Tahsilat Sistemleri Kullanım Koşulları: 9.1) E-BAYİ nin DİĞER TAHSİLAT ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT üzerinden yaptığı tahsilatlar PURDAŞ tarafından belirtilen süre sonunda E-BAYİ nin ilgili cari hesabına komisyon oranı düşüldükten sonra alacak kaydedilecektir. 9.2) E-BAYİ, PURDAŞ TAHSİLAT ve / veya DİĞER TAHSİLAT sistemleri üzerinden yapılmış işlemlerin iptal veya iade süreçleri PURDAŞ tarafından yapılacaktır.e-bayi, iptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini PURDAŞ a elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür. 9.3) İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse E-BAYİ ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte PURDAŞ ın talep ettiği tarihte nakit olarak PURDAŞ' a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.4) E-BAYİ nin tanımladığı alt bayilerin yapacağı Sanal POS işlemleri E-BAYİ nin hesabına alacak kaydedilecektir.e-bayi işlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir. 9.5) PURDAŞ ile E-BAYİ arasındaki cari hesapta E-BAYİ nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, PURDAŞ hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır. 9.6) PURDAŞ TAHSİLAT ve / veya DİĞER TAHSİLAT sistemleri üzerinden yapılan işlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı, PURDAŞ tarafından Sanal POS işlem Komisyonu olarak E-BAYİ ye fatura edilecektir. 9.7) PURDAŞ ın, PURDAŞ TAHSİLAT ve / veya DİĞER TAHSİLAT sistemlerini web servisi gibi entegrasyon yöntemleri aracılığı ile kendi sistemlerine entegre etmesi ile ve PURDAŞ ın ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da E-BAYİ işbu sözleşme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli olacağını gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 9.8) E-BAYİ, PURDAŞ TAHSİLAT ve / veya DİĞER TAHSİLAT SİSTEMİ üzerinden ödeme yaptığı esnada; I. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi 3. bir kişiye ait kredi kartlarını kullandığı takdirde, 3. kişilerin PURDAŞ dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz etmeleri halinde, II. Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan eylemler nedeniyle PURDAŞ ın üçüncü kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, PURDAŞ ı işbu talep ve davalardan derhal beri kılmayı, PURDAŞ ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti ve sair masrafları, ödeme tarihinden PURDAŞ ın tazmin edeceği tarihe kadar 9

10 geçen sürede, bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte PURDAŞ a ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul,beyan ve taahhüt eder. 10) Vergilendirme: Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler PURDAŞ ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 11) Ürün Sevkiyat ve Teslimatı: 11.1) PURDAŞ, SPOTGSM sisteminden sipariş edilen ürünleri Kargo ya da kendi araçlarıyla teslim etme hakkına sahiptir.kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde E-BAYİ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise E-BAYİ ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır.e-bayi 3 gün içinde PURDAŞ ile iletişime geçtiği takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir.e-bayi üçüncü gün içinde iletişime geçmediği takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilecektir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti E-BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. 11.2) Ürün nakliyesini PURDAŞ ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. 11.3) PURDAŞ kargo ücretlerinin tamamını veya bir kısmını ödeme hakkını saklı tutar.bu tamamen PURDAŞ ın uyguladığı politikalarla ilgilidir.purdaş, E-BAYİ ye haber vermek koşulu ile bu uygulamadan vazgeçme yada oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. 11.4) E-BAYİ, sistemde kayıtlı adresinin veya sistemde tanımlı şubelerinin adresleri haricinde başka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kişi bilgisini PURDAŞ a elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırır.teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır.belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılıp, teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınır.bu bilgiler istenilmesi durumunda E-BAYİ ye temin edilir. İrsaliyenin imzalanmış olması ile E-BAYİ ürünleri teslim almış kabul edilir.burada teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılır ve E-BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez.bu şekilde yapılan teslimatların tümünün E-BAYİ tarafından alınmış kabul edileceğini E-BAYİ kabul ve beyan eder. 12) Ürün İadesi: E-BAYİ, ayıplı ürünleri eline geçtiği günden itibaren en geç üçüncü gün içerisinde iade edebilir. Ancak, iade edilecek ürün veya ürünlerin sevkiyatı yapılmadan önce iade irsaliyesinin PURDAŞ a fakslanıp teyidinin alınması gerekmektedir. İade irsaliyesi doldurmayıp E-BAYİ tarafından teyidi alınmadan sevk edilen ürünlerin iadesi kabul edilemez.e-bayi, SPOTGSM tarafından kendisine gönderilen ürünler ile ilgili sevkiyat sorunlarını ve farklarını üç gün içinde PURDAŞ a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde ürünlerin eksik veya kusurlu gönderildiği hususunda herhangi bir hak iddia edemez. 13) Sipariş İptali: Sipariş iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içersinde verilen siparişlerin iptali, aynı gün saat 17:00 den önce, konu başlığında sipariş numarasının ve iptal ibaresinin olduğu bir mail ile 10

11 SPOTGSM in sisteminde kayıtlı E-BAYİ nin mail adresinden mail adresine mail atılması ile yapılır.iptal edilen sipariş ile ilgili kredi kartı ödemesi var ise, E-BAYİ nin kredi kartı ödemesi iptal edilerek, tahsilat yapılmaz. Sipariş verildiği gün saat 17:00 den sonra sipariş iptali yapılamaz. 14) Ürün Garanti Süreleri: SPOTGSM de satışa sunulan ürünlerin tamamı üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. Garanti süresi bütün ürünlerde en az 2 yıldır. Ürünlerin garanti koşulları her ürünün garanti belgesinde belirtildiği şekil ve şartlardadır. 15) Kayıtların Geçerliliği: E-BAYİ, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PURDAŞ ın defter kayıtları ile mikrolm, mikroş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 16) Gizlilik: E-BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden 2 yıllık süre içerisinde SPOTGSM ve/veya PURDAŞ TAHSİLAT ve/veya DİĞER TAHSİLAT SİSTEMİ ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını PURDAŞ ın yazılı izni olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.purdaş, E-BAYİ nin bu bilgileri 3. kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve/veya E-BAYİ nin PURDAŞ ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır. 17) Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır. 18) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 19) Yürürlük: SPOTGSM E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi, firma tanıtım formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 20) Fesih: PURDAŞ veya E-BAYİ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir. 11

12 21) Tebligat: Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.aksi halde sözleşmede belirtilen adrese ve adreslerine yapılacak tebligatlar, bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır. İş bu sözleşme 21 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Tarih: / /20 Şirket: Yetkili: Tarih: / /20 Şirket: Yetkili: İmza ve Kaşe: İmza ve Kaşe: 12

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@...

Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı / Ünvanı Firma Adresi Posta Kodu İş Tel İş Faks Cep Tel Yetkili e-mail (0...).. (0...).. (0...)...@... (0...).. (0...).. (0...)...@... Firma Türü Anonim Ltd. Şti. Adi Ortaklık

Detaylı

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : AKASYA ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Hakimiyeti

Detaylı

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : KOYUNCU E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Emek Mah.Ordu cad.no.18

Detaylı

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : MAKRO BİM E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim ( Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan Sakarya Mh. Ergene

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Arena A.Ş. Pencer-e E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Pencer-e üyesi olmak istiyorsanız, önce sözleģme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve Pencer-e üyelik sözleģmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 1-Taraflar Arena A.Ş. Pencer-e

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ

edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ edenge KULLANIM SÖZLEŞMESĐ 1. Sözleşmenin Tarafları DENGE BĐLGĐSAYAR SAN. VE TĐC.LTD.ŞTĐ. Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç Đş Merkezi No:25/10 Şişli - ĐSTANBUL Bu sözleşmede kısaca DENGE olarak

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Topkapı Maltepe Yolu No: 10/B 34030 Bayrampaşa, İstanbul adresinde ikamet eden Armada Bilgisayar A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez)

a) Müşteri Kodu: DAYNEX tarafından belirlenecektir. (Aynı müşteri kodu iki ayrı müşteriye verilemez) www.daynex.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme ; Tekstilkent Ticaret Merkezi İşhanı Blok Kat:5 No : 153 Esenler / İstanbul adresinde mukim DAYNEKS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi

PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi I. TARAFLAR : PayNet Güvenli Ödeme Sistemi Üyelik Sözleşmesi a. ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. Adres : Göktürk Beldesi Göktürk Cad. No:4 Eyüp / İstanbul (Kısaca ARENA olarak anılacaktır.) b.... Adres

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı