Ve Turizm Fuarı lık. ODALARA SAYILI GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ve Turizm Fuarı lık. ODALARA 2011117 SAYILI GENELGE"

Transkript

1 ANTALYA ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BIRLIGI -, THE ANTALYA UNION OF YRADESMEN AND CRAFTSMEN v Sayı:201 l-mlol-l Konu: Renk Renk Türkiye İller Kültür Ve Turizm Fuarı lık. Tarih: ODALARA SAYILI GENELGE T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün tarih ve Renk Renk Türkiye İller Kültür ve Turizm Fuan konulu yazısı genelgemiz ekinde sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulması hususunda gereğini nca ederiz. - \~" Mehmet IŞILDAG GENELSEKRETER Abdu lah SEVİMÇOK BİRLİK BAŞKANI EK İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazısı ve 4 sayfa eki Fabrikalar Mah. H.Tahsin Cad. No: ANTALY AffÜRKiYE Telefon: (Pbx) Fax: Web:

2 P. nı T.c. ANTALYA valiligl 11Kültür ve Turizm Müdürlüğü SA\1: B PER / '20\ D KONU : Renk Renk Türkiye İller Kültür ve Turizm Fuarı \.;,ı02/20 1ı j:jijta,l7"a ESNAF t/es'-4nrtk.a2[.a.~ ozvt..1fl2.i ~iı2lıg; -Fo br( tct{cıı- ıncth. l!asa/) TOI.hJ'lrı Coı.d. No: S 3. Hrıjc<lyD1 Forum Fuarcılık ve Geliştirme AŞ. 'den alınan ve Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan '3. Renk Renk Türkiye İller Kültür ve Turizm Fuarr' isimli etkinliği konu alan yazı ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Ib ahim ACAR İl KUltür ve Turizm Müdürü Ek: - Dosya (1 Adet) DAGITIM: -ATSO -AESOB -AKTOB -TÜRSAB -ATAY -KETAV -ALTAY -TUDER ~~~: ~ r ~'--~:L~~ ~~ Anafarralar Caddesi No : 31 Tel: G 60 (pbx) Fax: s 70 YRlç~JD!J1ı~ri zn.lrq..~~

3 LS-FE13-20 ıı 09: 59 FRDi'1 1L I<ULTUR TURiZt'1 m:::; '. o:' Sayın ıbrahim ACAR ANTALYA iı Kültür Turizm Müdürü FORUM1' Fuarcılık ve Geliştirme AS Foirs & Prornotions Co. Ine Ankara, 11_ Cumhuriyetin 75. yılında şirketimiz ve Içişleri Bakanlığı ile birlikte, bakanlığın arka bahçesinde mevcut olan regallerin içinde gerçekleştird.iğimiz. Iller Kültür Fuan'nı. daha sonra 2001 ve 2002 yıllarında da T.C. Kültür Bakanlığı ile birlikte, AKM 1 nolu tören alanında gerçekleştirdik, Fuarı. 10 yıl aradan sonra, bu yıl 3. kez, Mayıs 2011 tarihlerı arasında, Renk Renk Türkiye iller Kültür VB Turizm Fuarı adı altında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı ile birlikte yeniden organize edeceğiz. Amacımız; 81 ilimizi ve ilçelerirnizi; kardeş şehirlerini. komşu ve çevre ülkelerdeki kentleri, başkent Ankara'da toplayarak, ülk~mizin doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik, ticari, sosyal ve turistik potansiyelini bir arada tanıtmak ve paylaşmaktır. Illerin potansiyellerinin tanıtılarcık, iliere yatırımcı çekmek, bölgeler arası refahı arttıracak pir sürece katkıda bulunmaktır. Fuarda, yöresel marketin yer alacağı. ayrıca yiyecek ve içecek sunumlarının yapılacağı, açık ve kapalı alanlar oluşturulacaktır. Hedef, bu yıı başlayacak bölgesel, uluslarararası bir fuara, Ankara'da ev sahipliği yaparak, yerli ve yabancı turizm potansiyelini bilinir kılmak ve arttırmaktır. Atatürk Kültür Merkezi 1 No'lu tören Alaru'nda, nı 2 'lik çadır ve m 2 'Iık açık alanda gerçekleştirilecek olan fuarımız, kamu ve özel sektör kuruluşları. sponsorlar ve katılımcıların çeşitli etkinlikleri ile de desteklenecektir. Fuar için, gazete, dergi, televizyon ve radyolar sürekli bilgilendirilecek ve billboard, afiş ve benzer rnecralarda fuarın medyanın günderrıinde kalması sağlanacaktır. Fuarımızın hedeflenen amaçlarına ulaşması ve renkliliğinin sağlanması açısından, ilinizin tanıtımı konusundaki destekleriniz ve fuara katrlırruruz' bizlere büyük onur verecektir, Detaylı bilgi ekte sunulmuştur. ' Değerli katkılarınızı arz eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızia, Meri<cı ; U~ur Mumcu Cad Na 78/ GOP-Çonkaya/ANKARA Tel. O /3 22 Ipbx) istanbul Ofis: YıldızPosta Cad. AkınSitesi No 8/ Gayreıtepe/ISTANBUl Tel: O Ipbxl WW\.~.forumfuor.com ~ak, : O O; Foks : O ıc

4 ls+eb D: 0D FROI'l IL I<ULTUR TURizi'1 TO Renk Renk Türkiye 3. iller KÜLTÜR VE TURizM FUARI Mayıs 2011 Atatürk. Kültür Merkezi, 1 Nolu Tören Alilnı-ANKARA FORUM~ Fuorcılık ve Geliştirme A.Ş. Fcirs & Prornotions Co. Ine Renk Renk Türkıye 3. iller KÜLTÜR VE TURIzM FUARI Iller Kultur ve Turizm Fuarı, bu yıl Mayıs 2011 tarihleri arasında şirketimiz Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. vetc. Kültür ve Turizm Bakanlı~ı ve T.C. Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı ile birlikte Ankara Atatürk Kültür rvıerkezi 1 Nolu tören Ataru'noa, m 2 'Iik çadır ve 5000 m~lık açık alarıda gerçekleştirilecektir. Fuar, 81 ilimizi ve itçelerlrnlzi. başkent Ankara'da toplayarak, ülkemizin doqal, kültürel. tanrıset. ekonomik. ticari, sosyal ve turizm potansiyelini bir arada tanımak, tanıtmak ve paylaşmaya olancık sağlayacaktır. illerin kardeş şehirleri Iuarca buluşacakll Dünyada son yıllarda iller arasında ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğine dayalı olarak giderek önemi artan "kardeş şehir" anlaşrnalanyla uzaklar yakın olmakta. şehireilik anlayışlan-kardeş şehirlerdeki uygularnalara göre modernize edilmektedir Türkıye'de belediyelerin 715 ade! kardeş şehir anlaşması bulunmaktadır. Fuar davet edilecek kardeş şehirler ile şehirlerarası barış ve paylaşımla birlikte sosyal refahın artmasına ve karşılıklı anlayışın gelişimine de katkıda bulunacaktır. Ayrıca komşu ve çevre ülkelerden de kentler davet edilecektir. Fuarda Sergilenecek Ürünler; ltlere özgü sanat ve el sanatı ürünleri. folklorik malzemeler, Illerin tarihi, kültürel, sosyal, mimari, eğitim, doğa ve turizm potansiyeli, Ticaret ve sanayi odaları projelerı katalog ve CD'leri, Yerel yayınlar, gazete, dergi, pester. kitap, broşür, kartpostal, fotoğraf ve araştırmalar, Festivaller. Organizasyonlar, Yöresel mutfaklar, yöresel yiyecek ve yemeklerin tanıtım; Sunum ve satışı. Yöresel müzik ve halk dansları. Kente, bölgeye yönelik projeler, Kentle ilgili bilgiler, dokümanlar. Katılımcı Profili; [l Özel Idareleri. Belediyeler, Kalkınma Ajanslan. ll Kültür ve Turizm Müdürlükleri. Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Sivil Toplum Örgütleri, Organize Sanayi Bölçeleri.Serbest Bölgeler, Limanlar v.b., Turizm Dernek ve Birlikleri, Oteller. Seyahat Acentaları. Tur Operatörleri, Taşımacılık Şirketleri. Yöresel Restoranlar. esnaf ve sanatkarlar, Yöresel müzik ve Halk Dansları Grupları, Yöreye özgün üretim yapan firma ve Kuruluşlar, Medya Kuruluşları, yazılı, görsel VB sözel. Festival ve etkinlik orçanizatörteri, Üniversiteler, egitim kuruluşları, Muzeler. EI Sanatı Üreticileri, Firma ve Kuruluşlar.._ Merkez. Ugurrv\umcu (ad t\lo 78/ GOp-çonkaya/ANkARA Tel: O (, 0822 Ipbxl Faks: O İstunbul Ofi:;' YıldızPosta Cad Akın Sitesihlo' 8/ GayrettepeiiSTANBUL TQI: O IZ Ipbxl Fak:. : O /1 70 Iorurnfucrectorurnfuor.com

5 ls-feb-2ijl ı 10: [1[1 FROf'l ıl KUL TUR TUR ızn TO 33c15S59 P. [ki Satış Fuarda satış yapılabilecektir. Etkinlikler FU8nn daha renkli geçmesi için, kamu ve özel sektör kuruluşları, sporısorlar, katılımcılar, önceden bildirilmek şartıyla betirıenen program çarçevesinde defile. konser, sineviıyon gösterimi, fotoğraf sergisi, müzik dinletisi, halkoyunu gösterisi vb. etkinliklerle fuara kalkı sunabilecektir Ziyaret Saatleri Fuar saatleri arasında ziyarete açık olacaktır. Fuar Katılım Ücreti ve Ödeme Şekli Iç Alan standsiz ını 130 TL...KDV'dir. Iç Alan standlı mj ücreti, 150 TL -i- KDV'dir. Dış Alan standsız mı ücreti, 100 TL + KDV'dir. iç ve dış alan Için uygulanacak kademelıindirim oranları; 51mı~100m2 arası %5, 101m 2-200m'-arasl %10, 201m~-400rn2 arası %15, 401m~ ve üzeri % 20 olacaktır. Ödeme Şekl.i: i.:, Katılımcı, tırara katılım ücretinin % 25'lnl sözleşmenin irnzalanmasıvla birlikte, bakiyeyi ise 4 Nisan 2011 tarihine kadar ödeyecektir. ' Ödemelerin yapılabileceği banka hesap numarası BANKA Garantı Bankası Siteler Şubesi IGAN: TRB TL HESA-BI (016) Katılımcılara Sunacağımız Stand Hizmeti Stand konstrüksivonu, 1-18 m 2 Için ı masa, 2 sandalye, 1 çöp kovast, her 3 m::ıyebir spot, atmtık yazısı, m 2 için 2 masa 4 sandalye, 1 çöp kovast, her :3m 2 ye bir spot, alınlık yazısı, 37m 2 ve üzerl lçin, 3 masa 6 sandalye, 1 çöp kovası, her 3 m;ye bir spot, alınlık yazısı şeklinde olacaktır. Standların genel temizlik (stand içi temizlik katılımeıya aittir), genel güvenlik (fuarın açık olduğu saatlerde stand govenli~i katrlrrncıva aittir) Yiyecek Starıdı Katılımcı illerimiz yöresel mutfaklarını tanıtmak ve gelir elde edebilmek için ayrı alanda oluşturulacak yiyecek stand: kiralayabilecektir. i Yiyecek stancı m 2 ücreti (Standlı) 220 TL + KDV'dir. Yıyecek standı m 2 ücreti (Standsız boş alan) 160 TL+KDV'dir, Elektrik hızmeti ücrele dahildir. Özel Stand Katılımcıların özel stand talebi Forum Designshop tarafmdarı.ucreti karşıhqmda yerine qetirilcceklir Ekstra Malzeme "e Hizmetler Katılım ücretine dahil hizmetler dışında talep edilecek masa, sandalye, raf, podest, spot, vitrın, banka, sehpa, koltuk, telefon hattı, faks, televizyon, video, projeksiyon perdesi, buzdolabı, nostes vv hizmetler ücreti karşılığında Forum A.ş. tarafından saqlanacaktrr.

6 1 E:-!=EB : 08 FRo! 1 IL I<ULTUR TUR izn TO P.D5.. Tanıtım Çalışmaları Gazete, dergi, televizyon ve radyolar, basın bültenleri yoluyla bilgilendirilecek, konunun medyanın gündeminde kalınası sağlanacaktır. Tanıtım için, Oç büyük gazete, üç büyük televizyon kanalı, Ankara'da en çok dinlerten beş radyo kullanılacak, ayrıca havayolu. demiryolu, karayolu, Işletmeciliği yapan şirketlerin dergilerine de fuar reklamı verilecektir.. Fuar duyurusu için bastırılacak posterler, Valilikler ve baglı kuruluşların yanı sıra. di~8r resmi kuru nıkuruluşlara, ilgili firmalara asılacak ve duyuru için, Ankara'da 250 billboard'da, illerde 3 ila 1~ arasında billboard'da fuar öncesinde ve sırasında iki hafta asılı kalacaktır. Fuarla ilgili basıntoplantısı düzenlenecek ve gazetelerde fuar haberleri çıkması sağlanacaktır. Fuarın tanıtımı T,C. Koltür ve Turızm Bakanlığı ve Forum A.Ş:'nirı internet sayfasında da yapılacaktır. Fuar Kataloğu Fuar kataloqu 14x21 cm. boyutlarında kuşe ka~ıda renkli basılacaktır Katal~gda her ile bir sayfa ayrılacak ve ilden bır görüntü kullanılacaktır Katılımcılar. konuyla ilgili kurum-kuruluşlarla ziyaretçitere dağıtılacak katatopa illerde faaliyet gösteren önemli firmalar reklam verebilecektir Reklam Fiyatlan. Arka Kapak Renkli Kapak lçıen Renkli Iç Sayfalar Renkli Tek Ayraç, TL + KDV TL +- KDV 750 TL +- KDV TL + KDV Reklam filmleri reklam veren tarafından gönderilmeli, çarçeveli reklam filmleri sayfa boyutuncan birer cm. küçük hazırlanmalıdır. Sponsorluk Fuarın en fazla beş ana aponsoru olacak Ile hizmetler konusunda sponsorluk verilecektir. Seyahat ve Konaklama FUCJr süresince etelde konaklamak isteyenler farklı alternatifierde konaklama yerlerinden Dcreti karşılı~ında yararlanabilecektir. Zamanlama Fuara başvuru için son tarih Etkinlik bildirimi için son tarih Katalog Bilgi Formu için son tarih özel Stand için son tarih Reklam için son başvuru tarihi Otel rezervasyonu için son tarıh Ekstra malzeme ve hizmet için son tarih Ürünlerin Ankara'ya getirilmesi ve yerleşim Fuar açılış tarihı ve saati Fuarın kapanış tarihi 4 Nisan ıNisan Nisan Nisan 2011 : 2 Mayıs 2011 ; 9 Mayıs 2011 ; 9 Mayıs ~17 Mayıs Mayıs 2011 Saat Mayıs 2011 Saat 18.00

ORGANİZASYON HİZMETLERİ;

ORGANİZASYON HİZMETLERİ; ORGANİZASYON HİZMETLERİ; TANITIM FAALİYETLERİ Fuar öncesi sektörle ilgili tüm kuruluşlara fuar broşürü gönderilecek, sektör dergilerinde ve bölgesel gazetelerde fuar reklamları yayınlanacak, ilgililere

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ

konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ yerel zincirler bulusuyor konferansı ve fuarı 15 /16 Nİsan 2015 Halİç Kongre Merkezİ TEKNOLOJI DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAT GELECEĞİ KAZAN teknolojı yerel zıncırler bulusuyor konferansı ve fuarı 2015 2 Online Alışveriş

Detaylı

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 02 05 2015 2-5 NİSAN nisan istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye Ticaretin Yenilikçi Adresi Züccaciye Sofra ve Mutfak Eşyaları Cam, Porselen, Seramik

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi... wcadastre.org 1 2 wcadastre.org İçindekiler Hoşgeldiniz Mesajları...2 Kongre Hakkında...5 Kongre Yeri...6 Haliç Kongre Merkezi...7 Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...8 Stant Kuralları...9 Stant Genel

Detaylı

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Sayın Yetkili; Katılımcı Kılavuzu, TEKE YÖRESİ, HAYVANCILIK, TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YEM FUARI ndan en iyi şekilde yararlanabilmeniz

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

Dış ticaretin % 70 gibi önemli bir bölümü de Türkiye ile yapılmaktadır. KKTC de kişi başına düşen GSMH 16.000 USD civarında bulunmaktadır.

Dış ticaretin % 70 gibi önemli bir bölümü de Türkiye ile yapılmaktadır. KKTC de kişi başına düşen GSMH 16.000 USD civarında bulunmaktadır. -------- GENEL TANIM -------------------------------------------------------------------------------------------------------- * TÜRKİYE & KIBRIS İş görüşmeleri 2015 * (Türkiye ve Kıbrıslı İş Adamları Ortak

Detaylı

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir :

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir : İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 2003 YILI FAALİYETLERİ 2003 yılı içerisinde sürekli iyileştirme kapsamında şirketimizde re-organizasyon çalışması

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

FUARI 29 OCAK - 01 ŞUBAT. Güvenlik Teknolojileri Yangın Koruma - Söndürme Emniyet, İş Güvenliği ve Sağlığı Bilişim Teknolojileri

FUARI 29 OCAK - 01 ŞUBAT. Güvenlik Teknolojileri Yangın Koruma - Söndürme Emniyet, İş Güvenliği ve Sağlığı Bilişim Teknolojileri Güvenlik Teknolojileri Yangın Koruma - Söndürme Emniyet, İş Güvenliği ve Sağlığı Bilişim Teknolojileri FUARI 29 OCAK - 01 ŞUBAT 2015 Mustafa Kemal Mah. 2143. Sokak Gökçeoğlu Plaza No: 7/4 Çankaya - ANKARA

Detaylı

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor.

Life Media Fuarcılık, İdeal Home Fuarı ile sektörü 2014 baharında buluşturmaya hazırlanıyor. İçindekiler İdeal Home Tanıtım... 3 İdeal Home 2013 de Neler Oldu?... 5 Talep Formu Ön Yazı... 6 Fuar Katılım, Kayıt ve Talep Formu... 7 Fiyat Tarifesi... 8 Katılım Sözleşmesi... 9 Sözleşme Şartları...

Detaylı

MAGROTEX 15 FUAR BİLGİLENDİRME FORMU. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 FUAR BİLGİLENDİRME FORMU. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 FUAR BİLGİLENDİRME FORMU TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

UK SI RL YA SO OS N D

UK SI RL YA SO OS N D SPONSORLUK DOSYASI 2 SEMPOZYUMA DAVET Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 aziran 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz!

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Katılımcı Kılavuzu,16-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Su Sergisi nde hazırlıklarınıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Fuar ile ilgili hazırlık

Detaylı

ITB BERLIN 2012 Uluslararası Turizm Borsası Messe Berlin GmbH tarafından düzenlenmiştir.

ITB BERLIN 2012 Uluslararası Turizm Borsası Messe Berlin GmbH tarafından düzenlenmiştir. ITB BERLIN 2012 ULUSLARARASI TURİZM BORSASI ITB BERLIN 2012 Uluslararası Turizm Borsası 7-11 Mart 2012 tarihleri arasında Almanya, Berlin Exhibition Grounds ICC Berlin Fuar Alanı nda 46. kez gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

Değerli Sektör Paydaşları,

Değerli Sektör Paydaşları, SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulmuş, rüzgar enerjisi

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

Sizlerde kalacak olan bu kitapçık, katılımcılarımızı fuar hakkında genel bilgiler, fuar alanı ve hizmetleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Sizlerde kalacak olan bu kitapçık, katılımcılarımızı fuar hakkında genel bilgiler, fuar alanı ve hizmetleri hakkında bilgilendirme amaçlıdır. - 1 - Değerli Katılımcımız, FUAR KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI siz değerli katılımcılarımızı bilgilendirme amaçlıdır. Sizlerde kalacak olan bu kitapçık, katılımcılarımızı fuar hakkında genel bilgiler,

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI. 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi. www.sleepwellexpo.com

YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI. 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi. www.sleepwellexpo.com YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi www.sleepwellexpo.com KÜNYE Fuar Adı : Resmi : Fuar Alanı : Fuar Tarihleri : Ziyaret Saatleri : Giriş Ücretleri

Detaylı

YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI. 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi. www.sleepwellexpo.com

YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI. 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi. www.sleepwellexpo.com YATAK ANA SANAYİ, YAN SANAYİ, MAKİNE ve EKİPMANLARI FUARI 17 20 Nisan 2014 İstanbul Fuar Merkezi www.sleepwellexpo.com KÜNYE Fuar Adı : Resmi : Fuar Alanı : Fuar Tarihleri : Ziyaret Saatleri : Giriş Ücretleri

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı