DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK)"

Transkript

1 İLK PARTİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER: BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Madde 1: Tanım Madde 2: Amaç ve İlkeler İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK Madde 3: Üyelik şartları Madde 4: Üyeliğe başvuru Madde 5: Başvurunun karara bağlanması ve kayıt Madde 6: MKYK onayı ile üye kaydı Madde 7: Üye Kimlik Belgesi Madde 8: Üyeliğin düşmesi Madde 9: Genel Merkezce kayıtların tutulması Madde 10: Yönetmelik ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PARTİ TEŞKİLATI Madde 11: Merkez Teşkilatı Madde 12: Büyük Kurultay (Kongre) Madde 13: Seçilmiş Üyeler Madde 14: Doğal üye ve Onur üyeleri Madde 15: Görev ve Yetkiler Madde 16: Olağan toplantı ve gündem Madde 17: Divan teşekkülü ve Görüşmeler Madde 18: Adaylık ve seçim Madde 19: Olağanüstü Toplantı Madde 20: Tutanaklar ve itiraz DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK) Madde 21: Kurulun oluşumu ve çalışma esasları Madde 22: Görev ve Yetkiler Madde 23: Genel Başkan Madde 24: Görev ve Yetkiler Madde 25: Genel Başkanlığa Vekalet Madde 26: Genel Başkanlığın Boşalması BEŞİNCİ BÖLÜM: BAŞKANLIK DİVANI (BD) Madde 27: Başkanlık Divanının oluşumu

2 Madde 28: Başkanlık Divanının Çalışma Esasları Madde 29: Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri Madde 30: Genel Sekreter Madde 31: Genel Başkan Yardımcıları ALTINCI BÖLÜM: DİĞER KURULLAR ve DENETMENLER Madde 32: Merkezdeki Üst kurullar Madde 33: İllerdeki Üst Kurullar Madde 34: Denetmenle YEDİNCİ BÖLÜM: İL ve İLÇE TEŞKİLATLARI İL TEŞKİLATI Madde 35: İl Kurultayı (kongresi) ve delege sayısı Madde 36: İl Başkanı Madde 37: İl Yönetim Kurulu Madde 38: İl Yürütme Kurulu İLÇE TEŞKİLATI Madde 39: İlçe Kurultayı (kongresi) ve delege sayısı Madde 40: İlçe Başkanı Madde 41: İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu Madde 42: Delege Seçimleri SEKİZİNCİ BÖLÜM: ORTAK HÜKÜMLER Madde 43: Kurultaylar (Kongreler) Madde 44: Görev ve Yetkiler Madde 45: Seçimlere İtiraz Madde 46: Olağanüstü Toplantılar Madde 47: Yönetim kurulu toplantıları Madde 48: Görevden çekilme Madde 49: Görevden Alma Madde 50: Geçici Kurullar Madde 51: Yan kuruluşlar ve temsilcilikler DOKUZUNCU BÖLÜM: PARTİ GURUPLARI Madde 52: TBMM parti gurubu Madde 53: TBMM Gurup başkanı, Başkan vekilleri, Gurup yönetim kurulu Madde 54: İl genel meclisi ve Belediye meclis gurupları ONUNCU BÖLÜM: PARTİ DİSİPLİN KURULLARI Madde 55: Merkez Disiplin Kurulu $ 2

3 Madde 56: Gurup Disiplin Kurulu Madde 57: Karma Disiplin Kurulu Madde 58: İl Disiplin Kurulu Madde 59: Disiplin suç ve cezaları Madde 60: Disipline sevk yetkisi Madde 61: Tedbir Kararı Madde 62: İtiraz ve Yargı yoluna başvurma Madde 63: Zamanaşımı Hükümleri Madde 64: Af Yetkisi Madde 65: Ortak Hükümler Madde 66: Yönetmelik ONBİRİNCİ BÖLÜM: SEÇİMLER VE ADAYLAR Madde 67: Milletvekili seçimleri için aday tebiti, başvuru ve inceleme Madde 68: Kontenjan adaylığı Madde 69: Yerel seçimlerde aday tebiti ve inceleme Madde 70: Yönetmelik ONİKİNCİ BÖLÜM:PARTİNİN HESAPLARI VE DEFTERLER PARTİNİN HESAPLARI Madde 71: Gelirler Madde 72: Gelirlerin toplanması ve kaydı Madde 73: Giderler ve sorumluluk Madde 74: Bütçe ve Kesin hesap Madde 75: Yönetmelik Madde 76: Defterler ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HÜKÜMET İLİŞKİLERİ Madde 77: Hükümet kurma ve koalisyonlara katılma ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 78: Parti Tüzel kişiliğine son verme Madde 79: Yetki devri Madde 80: Makamlara bildirimde bulunma Madde 81: Tüzükte hüküm bulunmayan haller Madde 82: Parti tüzüğünü ve Programını değiştirme yetkisi Madde 83: Yönetmelikler ve yönergeler ONBEŞİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER Madde 84: Yürürlük Madde 85: Yürütme $ 3

4 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR Tanım Madde l- İlk Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ile diğer ulusal mevzuata uygun olarak kurulmuş ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere insan haklarına ilişkin evrensel değerleri önceleyen siyasal bir partidir. Partinin Genel Merkezi Ankara'dadır. Kısaltılmış adı "İLK Parti" olup, amblemi Beyaz zemin üzerine kırmızı 1 rakamı dır. Amaç ve İlkeler Madde 2- İLK Parti, aşağıdaki amaçlara ve ilkelere bağlılığı aziz milletimize taahhüt eder: Çağımızın standartlarına uygun olarak tam güvence altına alınmış insan haklarını saygılı olmak, Tüm yurttaşlarımızın düşünce ve ifade, inanç, dil, din ve ibadet ile ticari ve sosyal girişim hak ve özgürlüklerini korumak, Ülkemizde üretimi, toplumsal refahı ve ekonomimizin küresel rekabet gücünü artırmak, Milli gelirin dağıtımında ve toplumsal ilişkilerin her alanında adaleti gerçekleştirmek, Siyasal karar mekanizmalarına katılımı genişletmek, Kamu kaynaklarını şeffaf ve rekabetçi bir ortamda yönetmek, İnsanlarımız arasında dayanışmayı ve görevini en iyi yapmayı özendiren evrensel bir kültür oluşturmak, Ulusal çıkarlarımızı koruyan politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacak her bilgiyi sahiplenmek ve geliştirmek. İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK Üyelik Şartları Madde 3- Partinin tüzük, program ve ilkelerini benimseyen, yasal şartlara sahip, partiye giriş ve üyelik aidatını ödemeyi taahhüt eden her vatandaş partiye üye olabilir. Yasal engeli bulunanlar partiye üye olamazlar. Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde aday olup seçimi kazananlar kendiliğinden parti üyesi olurlar. Üyelik başvurularında, vatandaşlar arasında herhangi bir fark (dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, $ 4

5 aile, zümre, sınıf ve meslek) gözetilmez. Üyelik İçin Başvuru Madde 4- Üye olmak isteyenler, genel merkeze veya ikametgâhlarının bağlı olduğu ilçe başkanlığına üyelik formu doldurarak bizzat kendileri veya internet veya her türlü yeni iletişim sistemleri üzerinden başvurabilirler. İnternet ortamı veya her türlü yeni iletişim sistemleri üzerinden yapılacak başvuruların yöntemi, çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Başvuruda bulunanlardan belirli bir giriş aidatı alınır. İstek halinde alındı belgesi verilir. Yurt dışında bulunan vatandaşlar, yaşadıkları yerde partinin dış temsilciliği varsa bu temsilciliğe veya internet yoluyla ya da telefon ile ulaşabilecekleri yurtiçi ya da yurtdışındaki sanal temsilciliklere yönlendirilebilirler veya Türkiye'de en son oturdukları yerin ilçe başkanlığına başvururlar. Başvurunun Karara Bağlanması ve Kayıt Madde 5- İlçe yönetim kurulu en geç 15 gün içinde başvuruyu değerlendirir. Uygun gördüklerini sırasına göre kaydeder ve yapılan kayıtlara atıfla üye kayıt defterine işlenir. 15 gün içinde karar verilmemesi halinde üyelik başvurusu askıya alınır. Askıya alınan başvuruların 15 gün içerisinde yenilenmesi gerekir. Üyeliği kabul edilmeyen kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı l0 gün içinde karara bağlar. İl yönetim kurulu kararına karşı ilgili taraflar kararın kendilerine bildirimini takiben 10 gün içinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) itiraz edebilirler. Kurulun vereceği karar kesindir. Bir partili sadece oturduğu yerin bağlı olduğu ilçede kaydolabilir. İkametgâhı değişmedikçe başka bir ilçeye nakledilemez. Birden fazla ilçede üye kaydı olamaz. MKYK, haklı bir neden varsa bir ilçenin üye kayıtlarının tamamını iptal ederek yeniden üye kaydı yapılmasına karar verebilir. Partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayan kişiler gerçeğe aykırı olarak üye kaydedilemez. MKYK Onayı İle Üye Kaydı Madde 6- Herhangi bir nedenle partiden ilişiği kesilmiş olanlar, müracaat etmeleri hâlinde MKYK onayı ile yeniden üye olabilirler. MKYK, başvurular üzerine doğrudan üye kaydı da yapabilir. Kaydı yapılanların üyelik formları ikametgâhlarının bulunduğu ilçe başkanlığına gönderilerek üye kaydı işlemi tamamlanır. Üye Kimlik Belgesi Madde 7- İlçe başkanlığı tarafından parti üyelerine genel merkezce hazırlanan üye kimlik belgesi verilir. $ 5

6 Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder; kaydını yaptırdığı ilçe başkanlığı kendisine yeni kimlik belgesi verir. Üyeliğin Düşmesi Madde 8- Parti üyeliği; Ölüm, İstifa, Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma, Siyasi Partiler Kanunu ve bu tüzükte aranan üyelik niteliklerinin kaybedilmesi, Üyenin başka bir partiye üye olması veya adaylık başvurusunda bulunması, Yapılan uyarıya rağmen üyenin 3 ay boyunca ödemekle yükümlü olduğu aidatı ödememesi durumlarında ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir. Ölüm ve istifa hâlleri dışında kaydı silinen üyeye bu karar 10 gün içinde bildirilir. Kaydı silinen üyenin karara karşı, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulu kararına karşı taraflar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde MKYK ya itirazda bulunabilirler. MKYK nın kararı kesindir. Genel Merkezce Kayıtların Tutulması Madde 9- Tüzüğe uygun üye kayıtları genel merkez üye yazım birimince bilgisayar ortamında kayda alınır. Bu kayıtlar ilçe, il ve ülke geneli olmak üzere ayrı ayrı tutulur. Altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile alt birimler ve genel merkezdeki kayıtların denkliği sağlanır. Genel merkez üye kayıtları esas olup, üye yazım birimince ilçe başkanlıklarına gönderilen kayıtların suretleri üye kayıt defteri niteliğindedir. Yönetmelik Madde 10- Parti çalışma kuralları İÇ YÖNETMELİK yoluyla çalıştırılır. İlgili Başkanlığın ya da kurulun zorunlu ve/veya ihtiyaç gördüğü hallerde hazırlayacağı Parti İç Yönetmelik leri MKYK onayı ile uygulamaya konulur. MKYK tarafından onaylanan Parti İç Yönetmelik leri iş bu tüzüğün ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin: Teşkilatlanma Yönetmeliği, Hesap Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği vb. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: PARTİ TEŞKİLATI MERKEZ TEŞKİLATI Madde 11- Partinin merkez teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: Büyük Kurultay (Kongre), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Başkanlık Divanı, $ 6

7 BÜYÜK KURULTAY (KONGRE) Madde 12- Büyük Kurultay, Partinin en üst karar ve denetim organı olup seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur. Olağan toplantısı üç yılda bir yapılır. Seçilmiş Üyeler Madde 13- İl kurultaylarınca seçilen ve toplamı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı kadar olan delegelerdir. Her il, milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kurultayda temsil olunur. Büyük Kurultay il delege sayısı, teşkilat başkanlığı tarafından belirlenir ve MKYK tarafından onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Doğal Üyeler ve Onur Üyeleri Madde 14- Doğal üyeler; Parti Genel Başkanı, MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve partili bakanlar, milletvekilleri ve kurucular kurulu üyeleridir. Bu Tüzüğün yetkili organlarca kabulünden itibaren, partinin genel merkez organlarına seçilenler de parti üyelikleri süresince kurucular kurulu üyelerinin haklarına sahiptirler. Büyük Kurultayın doğal üyeleri il kurultaylarında delege seçilemezler. Büyük Kurultay onur üyelerinin kimlerden oluşacağı, nitelikleri ve sayıları hakkında karar verme yetkisi MKYK ya aittir. Büyük Kurultay onur üyeleri, delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar. Görev ve Yetkiler Madde 15- Genel Başkanı, MKYK ve merkez disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek, Parti teşkilatının bütün birimleri ve her türlü parti faaliyeti ve parti politikaları hakkında karar vermek, Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, Partinin bütçe ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, MKYK yı ibra etmek, Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni niteliğinde veya bağlayıcı nitelikte kararlar almak, Partinin kapanmasına, başka bir partiyle birleşmesine, böylelikle hukuki varlığı sona erecek olan partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek, Toplantı dönemleri dışında iken genel merkez organlarına Genel Başkanın teklifi ve MKYK nın onayı ile yapılacak atamaları ilk Büyük Kurultayda görüşmek, $ 7

8 Kendi yetki alanıyla ilgili olarak, kanunlarda ve Parti Tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. Olağan Toplantı ve Gündem Madde 16- Büyük Kurultayın yer, gün ve saati ile gündemi MKYK tarafından belirlenir. MKYK, Büyük Kurultayı üç yılda bir toplamak zorundadır. Büyük Kurultayın yeri, zamanı ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün yapılacak ikinci toplantının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden il başkanlıklarına ve güvenliğin sağlanması için de mülki idare amirliğine bildirilir. Büyük Kurultay üyelerini gösterir delege listesi ile toplantının yeri, zamanı, gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya dair hususlar, kurultay tarihinden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kuruluna bildirilir. Yetkili seçim kurulunca onaylanan listeler, kurultay tarihinden en az 7 gün önce genel merkez binasında ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İtirazlar ilan süresi içinde yapılır ve hâkim tarafından incelenen itirazlar en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Büyük Kurultayın toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Divanın Teşekkülü ve Görüşmeler Madde 17- Büyük Kurultay, Parti Genel Başkanı veya yetkilendireceği MKYK üyelerinden biri tarafından usulüne uygun yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır. Büyük Kurultay, gündeme geçmeden önce verilen teklif üzerine kurultay divanı için bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve kâtip üyeyi işaret oyu ile seçer. Kurultay Divanı; gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek, düzeni bozanlara karşı müeyyide uygulamak, gerekirse toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının görüşü yönünde uygulama yapılır. Büyük Kurultayda divanın teşekkülünden sonra açılış konuşması için Parti Genel Başkanına söz verilir. Akabinde MKYK nın faaliyet raporu okunur. Görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Parti tüzük ve programına aykırı olmayan bir konunun gündeme alınması, gündem değişikliği veya gündemdeki sıranın değiştirilmesi kurultayda bulunan delegelerin en az yüzde beşinin imzalı teklifleri, gündemin okunması işlemi tamamlanmadan önce divan başkanlığına ulaştırılmak kaydıyla görüşmeye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır. Görüşmeler söz isteği sırasına göre yürütülür. Ancak Genel Başkana ve MKYK üyelerine öncelik verilir. $ 8

9 Parti tüzük ve programlarında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikalarını ilgilendiren tekliflerin karara bağlanması için, bu tekliflerin Genel Başkan, MKYK veya Büyük Kurultay delegelerinin en az yüzde beşi tarafından önerilmiş olması gerekir. Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için Büyük Kurultayda hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından önerilmiş olması gerekir. Bu teklifler Büyük Kurultay tarafından seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. MKYK nın kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanmadan organ seçimlerinin oylamasına geçilemez. Adaylık ve Seçim Madde 18- Seçilme yeterliliğine sahip ve partiye kayıtlı her üye, her organa aday olabilir. Ancak aynı kişi, aynı anda farklı organlara aday olamaz. Aksi takdirde ilk adaylığı dışındaki diğer adaylıkları geçersizdir. Seçim kurulu başkanı, yeterli nitelik ve sayıda seçim sandık kurulu oluşturur. Büyük Kurultay delege tamsayısının yüzde beşinin noterde veya divan başkanlığınca görevlendirilecek üyelerin gözetiminde imzalayacakları yazılı önerileri ile genel başkanlığa aday olunabilir. Genel Başkan seçimi dışındaki seçimler aynı anda ve birlikte yapılır. Olağanüstü Toplantı Madde 19- Genel Başkanın veya MKYK nın lüzum göstermesi veya Büyük Kurultay üye tamsayısının en az yüzde yirmisinin noter onaylı yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Gündem, daveti yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez. MKYK, çağrı tarihinden 45 gün içinde olağanüstü toplantıyı yapar. Tutanaklar ve İtiraz Madde 20- Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek $ 9

10 partiye bildirir. Belirlenen günde sadece seçim yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU (MKYK) Kurulun Oluşumu ve Çalışma Esasları Madde 21- MKYK; Genel Başkan dâhil, Büyük Kurultayda seçilen 60 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur. Üyeliğin boşalması hâlinde, sırasına göre yedek üyelerden biri çağrılır ve boşalan üyenin süresini tamamlar. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. MKYK seçimi yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Büyük Kurultayda MKYK üyeliğine aday olmak için Kurultay Başkanlık Divanı tarafından belirli bir süre tespit edilerek Kurultay duyurulur. Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kuruluna aday olanlar, her kurul için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebilir. Toplu listelerdeki asıl ve yedek üye adaylarının sayısı MKYK ve Disiplin Kurulu üyeleri için Parti Tüzüğünde belirtilen sayıyı geçemez. Hazırlanan toplu listeler çoğaltılır ve mühürlenip oy pusulası haline getirilmek üzere seçim kurulu başkanına verilir. MKYK en az ayda bir toplanır. Toplantının gündemi en az üç gün önceden elektronik posta yoluyla yazılı olarak üyelere bildirilir. Genel Başkan veya MKYK üye tam sayısının en az yarısından 1 fazlası talep etmesi halinde olağanüstü toplantı yapılır. MKYK, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda resmi öncelikli sıraya göre Genel Başkan yardımcısının başkanlığında toplanır. MKYK toplantılarına partinin TBMM grup başkan vekilleri katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Gizlilik kararı alınmadığı takdirde oylamalar açık yapılır. Eşitlik hâlinde Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilir. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Görev ve Yetkiler Madde 22-Teşkilatları kurmak, görevden almak, görevden alınanların yerine yenilerini atamak, lüzumu halinde bu işler için Başkanlık Divanı na yetki vermek, Genel Başkanın teklifi üzerine Başkanlık Divanı nın üye sayısını azaltmak, artırmak, yeni görev alanları ihdas etmek veya iş bölümünü değiştirmek, Büyük Kurultayın toplantı dönemleri dışında Genel Başkanca genel merkez organlarına yapılacak atama teklifleri hakkında karar vermek ve yapılacak atamaları ilk Büyük Kurultayın onayına sunmak, $ 10

11 Milletvekili kesin aday listelerinin oluşturulması aşamasında, parlamentodaki toplam milletvekili sayısının yüzde beşi oranını geçmemek kaydıyla kontenjan adaylarını belirlemek, İl ve ilçe teşkilatlarında organların üye sayısını kanuni sayıdan az olmamak üzere artırmak veya azaltmak, Çalışmalarda etkinliği sağlamak için komisyonlar kurmak ve eğitim programları uygulamak, Bütün seçimlerde, seçim mekanizmasını tanzim, sevk ve idare etmek, Partinin amaçlarına uygun taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıklar üzerinde her türlü ayni veya borçlandırıcı hak oluşturmasına karar vermek, Büyük Kurultaya sunulacak bilançoyu, kesin hesap raporunu, bütçeyi ve genel faaliyet raporunu hazırlamak, Zorunlu sebepler dolayısıyla Büyük Kurultayın toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları almak, Yeni durumlar karşısında gerekli kararları almak, tüzük, program ve Büyük Kurultay kararlarını uygulamak, Kanunların ve Parti Tüzüğünün ve diğer mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmektir. GENEL BAŞKAN Madde 23- Genel Başkan, Büyük Kurultay tarafından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Genel Başkan, en çok üç yıl için seçilir. Genel Başkanlık görevi üst üste iki dönem ile sınırlıdır. Ancak partinin hükümette görev alması halinde iki dönem koşuluna bağlı kalınmaksızın tekrar aday olabilir. Divan başkanlığına yapılan adaylık başvurular ilan edilir. Birden fazla aday varsa her aday için farklı renklerdeki oy pusulaları kullanılır. Büyük Kurultay gündeminin seçimler maddesinde öncelikle Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez. Görev ve Yetkiler Madde 24- Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: Partiyi temsil etmek, Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla parti adına dava açmak veya açılmış davaya taraf olmak, $ 11

12 Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesi veya görevden alınması için MKYK ya teklifte bulunmak, Büyük Kurultayın toplantı dönemleri dışında genel merkez organlarına yapılması gereken atamaları MKYK ya teklif etmek, Başkanlık Divanı üyeleri arasında görev değişikliği yapmak, Başkanlık Divanının toplantı gündemini belirlemek, Merkez Hakem Kurulu üyelerinin belirlenmesi veya görevden alınması için MKYK ya teklifte bulunmak, Siyasi İlkeler ve Etik Üst Kurulu üyelerinin belirlenmesi veya görevden alınması için MKYK ya teklifte bulunmak, Disiplin kurulları hariç, tüm parti organlarının doğal başkanı olarak, gerektiğinde bu organları toplantıya çağırmak ve parti birimleri arasında uyum sağlamak, Gerektiğinde danışmanlar tayin etmek, Partinin yurtiçi ve yurtdışı her türlü faaliyetini takip ve kontrol etmek, Ecnebi kişi ve kuruluşlarla ilişkileri doğrudan veya yetki vereceği parti yöneticileri aracılığıyla yürütmek, Gerek gördüğünde Genel Sekretere veya Genel Başkan yardımcılarına yetki devrinde bulunmak, Uygun göreceği sayıda Genel Başkan Yardımcılarını, belli alanlarda Genel Başkanın yetkilerini kullanmak amacıyla görevlendirmek, Mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmak. Genel Başkanlığa Vekâlet Madde 25- Genel Başkan, herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hallerde, Genel Başkanlığa kimin vekalet edeceğini belirlemek, Genel Başkan uhdesindedir. Genel Başkanlığın Boşalması Madde 26- Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, Büyük Kurultay toplanıncaya kadar, MKYK partiyi temsil yetkisini en yaşlı Genel Başkan Yardımcısına tevdi eder ve en geç 45 gün içinde Büyük Kurultayı toplantıya çağırır. BEŞİNCİ BÖLÜM: BAŞKALIK DİVANI (BD) Başkanlık Divanının Oluşumu Madde 27- Başkan Yardımcıları icraatçı özelliği olan ve Genel Başkana yardımcı olmak üzere Genel Başkanın teklifi ile MKYK üyeleri arasından veya konusunda uzman olan bireylerden oluşur. Siyasi Partiler Kanunu hükümlerince öncelikli olarak Genel Sekreter ve Genel $ 12

13 Sayman dışındaki Başkan yardımcı sayısı ve görev dağılımı Genel Başkan tarafından belirlenir. Başkanlık Divanı nın oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Başkanlık Divanının Çalışma Esasları Madde 28- Başkanlık Divanı, en az ayda bir olmak üzere Genel Başkanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde, Genel Sekreter bu Kurula başkanlık eder. Divan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Genel Başkanın veya vekilinin katıldığı görüş kabul edilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. TBMM grup başkan vekilleri Başkanlık Divanı toplantılarına çağrılabilir. Grup başkan vekilleri bu toplantılarda söz alabilir, öneride bulunabilir, fakat oy kullanamazlar. Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK nın vereceği kararla veya MKYK nın güven oylaması ile değiştirilebilir. Güvensizlik için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu gerekir. Genel Başkan hariç, Başkanlık Divanı üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşmez. Başkanlık Divanı üyelerinin görev tanımları ile çalışma usul ve esasları Genel Başkanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir. Genel Başkan, herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı hallerde, Genel Başkanlığa kimin vekalet edeceğini belirlemek, Genel Başkan uhdesindedir. Başkanlık Divanının Görev ve Yetkileri Madde 29- Partiyi sevk ve idare etmek, Genel Başkan ın vereceği yetkiye dayalı olarak MKYK nın görev alanındaki tüm konularda kararlar almak ve uygulamak, Kanunlar ve Parti Tüzüğünde verilen görev ve yetkilerin dışında da gerekli olabilecek mevzuata uygun her türlü yasal, yönetsel karar ve tedbiri almak; Gecikmesinde sakınca bulunan ve yetkili organların onayını gerektiren hallerde alınan tedbirleri ilgili Parti organının ilk olağan toplantısında onaya sunmak, Partinin TBMM grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlamak, Partinin teşkilat ve birimlerinin çalışmasında uyum ve iş birliğini sağlamak ve teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek, Partinin katılacağı seçimlerle ilgili tüm yasal ve idari işlemleri kararlaştırmak ve uygulamak, $ 13

14 Kurultayları yasal süresinde ve tam demokrasi pratiğine uygun şekilde yaptırmak, Yerel yönetimler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri kararlaştırmak ve uygulamak, Partinin idari ve mali işlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, Medya, tanıtım ve propaganda işlerini planlamak, Halkla ilişkiler stratejisini belirlemek, MKYK nın gündemini hazırlamak, Partinin programında öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak, Her birimin kendi görev alanında azami verimliliğe ulaşması için birimler arası koordinasyonu sağlamak, Birimlerin ihtiyaç duyacağı ortak nitelikli mal ve hizmetleri planlamak, Genel Başkanın vereceği usule ve mevzuata uygun diğer görevleri yapmaktır. Genel Sekreter Madde 30- Genel Sekreter, doğrudan Genel Başkana bağlıdır. Genel Merkez yazışmalarını yürütür. Genel evrak kayıtlarının tutulduğu birim olarak partinin yazışma ve haberleşme işlemlerini yürüterek tüm resmî yazışmaları yapar. MKYK ve BD toplantı tutanaklarını düzenler. Kararları kayda geçirir, imza edilmelerini sağlar, uygulamalarını takip eder ve Başkanlık Divanı koordinasyonunu sağlar. Genel Sekreterin yokluğunda yerine kimin vekâlet edeceği hususu Genel Başkan tarafından belirlenir. Genel Başkan Yardımcıları Madde 31- Her genel başkan yardımcısı aynı zamanda kendi biriminin başkanı olup, biriminin sevk ve idaresinden yetkili ve sorumludur. Genel Başkan Yardımcılarının (Gen. Bşk. Yrd.) oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Her genel başkan yardımcısı kendisine yardımcı olmak üzere Genel Başkanın onayıyla dilediği sayıda başkan yardımcısı görevlendirebilir. Genel başkan yardımcılarından birinin yokluğunda, yerine kimin vekâlet edeceği hususu Genel Başkan veya Genel Sekreter tarafından belirlenir. Genel Başkan tarafından bu Tüzüğün 22. Maddesinin doğrultusunda belli alanlarda Genel Başkanın yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilecek genel başkan yardımcıları (başkanlar) uhdelerindeki asli görevlerini de sürdürürler. $ 14

15 ALTINCI BÖLÜM: DİĞER KURULLAR ve DENETMENLER Merkezdeki Üst Kurullar Madde 32- Partinin merkezdeki üst kurulları; Merkez Hakem Kurulu ile Siyasi İlkeler ve Etik Üst Kurulundan oluşur. Bu kurulların üyeleri MKYK tarafından seçilir. Ancak bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini takiben Genel Başkanca önerilen kişiler de bu kurullara seçilmiş sayılır. Merkezdeki üst kurulların oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Bu kurullar doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışır. MKYK, uygun gördüğü takdirde danışma niteliğinde hizmet vermek üzere danışma meclisleri, araştırma kurulları ve komisyonlar oluşturabileceği gibi büro ve merkezler de kurabilir. Genel Başkanın onayı ile merkezde araştırma, inceleme ve danışma komisyonları oluşturulabilir. Üst kurulların yapısı, üyeleri ve çalışma yöntemleri MKYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İllerdeki Üst Kurullar Madde 33- İllerdeki üst kurullar: İl Hakem Kurulu ile İl Siyasi İlkeler ve Etik kurulundan oluşur. Bu kurullar, merkezdeki üst kurulların izdüşümü şeklinde oluşturulur. İlin durumuna göre gerektiğinde tek birim olarak da yapılandırılabilirler. Genel Başkanın onayı ile illerde araştırma, inceleme ve danışma komisyonları oluşturulabilir. İllerdeki kurulların yapısı, üyeleri ve çalışma yöntemleri MKYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İllerdeki üst kurulların oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Denetmenler Madde34- Denetmenler teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısının teklifi ve Genel Başkanın onayı ile yeteri sayıda atanır. Diğer birimlerin denetim istekleri, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından koordine edilir. Parti üyelerinin parti adına tüm eylem ve işlemlerinin kanun, tüzük program ile parti politikalarına, birim kurultayları ve MKYK kararlarına uygun olup olmadığının tespiti ve alınması gereken tedbirleri yerinde belirlemek amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü denetimin konusudur. Parti denetmenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri bir yönetmelikle belirlenir. $ 15

16 YEDİNCİ BÖLÜM: İL ve İLÇE TEŞKİLATLARI İL TEŞKİLATI İl Kurultayı (Kongresi) ve Delege Sayısı Madde 35- İl kurultayı; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Büyük Kurultay asıl ve yedek delegelerini seçer. Partinin il kurultayı, MKYK nın uygun gördüğü tarihte yapılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. İl kurultayı, seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. İlin seçilmiş delege sayısı 600'ü geçemez. İlçe kurultayında, il kurultayı için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 600 sayısı, il seçim çevresinde son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan katsayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam o ilçenin il kurultayı için seçeceği delege sayısını oluşturur. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak aynı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kurultayı delege sayıları belirlenir. Toplam sayı 600'ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Partili milletvekilleri, il yönetim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile büyükşehir belediye başkanı il kurultayının doğal delegeleridir. İl Başkanı Madde 36- İl kurultayında aday olanlar arasından gizli oylama ile en yüksek oy alan aday il başkanı seçilir. İl başkanı en çok 3 yıl için seçilir ve üst üste iki olağan kurultay döneminden fazla aday olamaz. İlde partiyi temsil eder. İl teşkilatı adına yazışma yapar. Mali işlerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin, diğer yazışmalarda sekreter üyenin de imzası bulunur. İl Yönetim Kurulu Madde 37- İl yönetim kurulu, il kurultayı tarafından gizli oyla seçilen ve il başkanı hariç en az 9, en fazla 50 üyeden oluşur. Kurultayda asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. İl Yönetim Kurullarının oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Parti tüzük ve programı çerçevesinde MKYK ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine getirir. İl yönetim kurullarının oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. İl Yürütme Kurulu Madde 38- İl Yürütme Kurulu, dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı hariç; $ 16

17 Başkanlık Divanının yapısına paralel şekilde oluşturulacak il başkan yardımcılarından ve il sekreterinden oluşur. İLÇE TEŞKİLATI İlçe Kurultayı (Kongresi) ve Delege Sayısı Madde 39- İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kurultayı; ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il kurultay asıl ve yedek delegelerini seçer. İlçe teşkilatı: illerin merkez ilçeleri ile bağlı ilçelerinde kurulur ve il başkanlıklarına bağlı olarak çalışır. İlçe teşkilatı: İlçe kurultayı, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan oluşur. İlçe kurultayı seçilmiş 400 delege ile doğal delegelerden oluşur. İlçede kayıtlı üye sayısı 400'den az ise üyelerin tamamı ilçe kurultayı delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400'den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir. Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde; ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı 400'ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. İlçe yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, ilçe belediye başkanı, ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçe kurultayının doğal delegeleridir. İlçe Başkanı Madde 40- İlçe kurultayında aday olanlar arasından gizli oylama ile en yüksek oy alan aday ilçe başkanı seçilir ve ilçede partiyi temsil eder. İlçe başkanı en çok 3 yıl için seçilir ve üst üste iki olağan kurultay döneminden fazla aday olamaz. İlçe teşkilatı adına yazışma yapar. Mali işlerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin, diğer yazışmalarda sekreter üyenin de imzası bulunur. İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu Madde 41- İlçe yönetim ve yürütme kurulunun görev ve yetkileri, il yönetim ve yürütme kuruluna paralel şekildedir. İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı hariç en az 5, en fazla 30 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. İlçe yönetim kurullarının oluşturulmasında cinsiyet ve yaş kotası uygulanmaz. Delege Seçimleri $ 17

18 Madde 42- Köy ve mahalle delege seçimi, ilçe yönetim kurulu tarafından hazırlanacak takvim içinde, köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime katılmamış ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır. Köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listeleri delege seçiminden 15 gün önce ilçe binasında askıya çıkarılır. Partili her üye 3 gün içinde ilçe yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. İlçe yönetimi, 2 gün içinde itirazı karara bağlar. Ret kararına karşı 2 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetimi 5 gün içinde karar verir, verilen karar kesindir. Delege seçimlerine karşı itirazlar 3 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun ret kararma karşı ilgili kişi 5 gün içinde MKYK ya itirazda bulunabilir. MKYK nın kararı kesindir. EKİZİNCİ BÖLÜM: ORTAK HÜKÜMLER Kurultaylar (Kongreler) Madde 43- İl, ilçe kurultaylarının toplantı dönemi MKYK tarafından belirlenir. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. İl kurultayında ili temsil edecek Büyük Kurultay için belirlenen sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Delegelerin görev süresi bir sonraki olağan kurultayın toplantısına kadardır. MKYK üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu kararıyla delege seçimini iptal edebilir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri kurultaya katılabilirler. Delege sıfatı olmayanların oy hakkı yoktur. Kurultay gündemi ilgili birimin yönetim kurulunca oluşturulur. Kurultaydan en az yedi gün önce toplantının yer, zaman ve gündemi ilgili birim binasında yapılacak ilanla duyurulur. İlk toplantıda yeteri kadar çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yer, zaman ve gündemi ilanda belirtilir. Güvenlik tedbirlerinin alınması için ayrıca beş gün önce mülki idare amirliğine de bildirilir. Delege listeleri kurultaydan en az on beş gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Yer, zaman ve gündemi ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de eklenir. Seçim başkanlığınca onaylı liste ve ekler kurultaydan yedi gün önce teşkilat birim binasında askıya çıkarılır. Askı süresi üç gün olup bu süre içinde yapılacak itirazlar en geç iki gün içinde hâkim tarafından kesin karara bağlanır. Organ ve delege seçimleri gizli oy, açık tasnif ve liste yöntemi veya çarşaf liste ile yapılabilir. $ 18

19 Büyük Kurultay, il ve ilçe delegelerinin tespiti, seçim yöntemi, adaylık ve çalışma düzenleri delege veya Kurultay Yönetmeliğinde gösterilir. Görev ve yetkiler Madde 44- Her türlü ülke sorunları hakkında görüşmeler yapar, kararlar alır. Parti toplantılarında, üst birim yetkililerine öncelik tanımak kaydıyla istek sırasına göre söz verir. Delegelerin tekliflerini inceler ve karara bağlar. Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu kabul veya reddeder. Yönetim kurullarının ibrasına karar verir. Bu oylamalara ilgili birimin başkan ve üyeleri katılamazlar. Kurultay süresince aday olan engellilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için imkânlar nispetinde uygun şartlar oluşturur. Kanun ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir. Seçimlere İtiraz Madde 45- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden başlayarak 2 gün içinde itirazlar seçim hâkimliğine yapılır. Hâkim bu itirazları aynı gün inceler ve kesifi olarak karara bağlar. Hâkim seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde seçimlerin yenileneceği tarihi tespit eder ve partiye bildirir. Belirlenen günde sadece seçim yapılır. Olağanüstü Toplantılar Madde 46- MKYK kararı veya delege tam sayısının yüzde yirmisinin noterlikçe onaylı, yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır. Gündem, daveti yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez. Birim yönetim kurulu, çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplar. Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 47- Yönetim kurulları üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile en az ayda iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın katıldığı görüş kabul edilir. Yönetim kurulunca çağrılanların haricinde kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamazlar. Olağanüstü toplantılar, başkan veya kurul üyelerinin 1/3'ünün talebi ile yapılır. Sadece toplantı nedeni konular görüşülür. Başkanın yokluğunda teşkilat, resmî öncelikli sıraya göre başkan yardımcısı tarafından temsil edilir. $ 19

20 Yönetim kurulları, gerekli gördüklerinde daha sık toplanmayı kararlaştırabilirler. Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Görevden Çekilme Madde 48-Yönetim kurullarının toptan çekilmeleri hâlinde boşalan kurul yerine MKYK tarafından yenileri atanır. Sadece başkanlığın boşalması veya görevden alınması durumunda kurulun sıradaki yedek üyesi davet edilir, kurul toplanır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla üyelerinden birini başkan seçer. Görevden Alma Madde 49- Parti program ve ilkelerine uymayan, İlgili belgeleri zamanında yetkili parti üst birimine veya ilgili makamlara göndermeyen yönetim kurulları ve başkanları uyarılır. 10 gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen, il ve ilçe başkanı ile yönetim kurullarını görevden almaya MKYK tarafından yapılacak yetki devri çerçevesinde Başkanlık Divanı yetkilidir. İl yönetim kurulu, ilçe başkanı veya yönetim kurulunun görevden alınmasını gerektiren bir durum tespit ederse öncelikle ilgilileri uyarır; durumda bir düzelme sağlayamaz ve görevden mutlaka alınmalarını isterse bunu gerekçeli bir rapor düzenleyerek MKYK dan talep eder. Görevden alma kararı, SPK 101/d-l maddesindeki haller dışında, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. Görevden alma kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yetkili yargı mercii görevden alınanın görev yaptığı yer mahkemesidir. Yargıya yapılacak başvuru yürütmeyi durdurmaz. Geçici Kurullar Madde 50- Geçici kurullar görevden alma ve çekilme hâlinde oluşturulan kurullardır. Bu kurullar seçilmişlerin hak ve yetkilerini kullanırlar. Görevden alma kararının ilgililere tebliğinden itibaren 45 gün içinde il kurultayı, 30 gün içinde ilçe kurultayı toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer. Çekilme durumunda da aynı süreler geçerlidir. Kurultaylar yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle yapılır. Yan Kuruluşlar ve Temsilcilikler Madde 51- Yan kuruluşlardan biri olan Gençlik Kolları; partinin merkez, il ve ilçe teşkilatlarına paralel olarak ilçelerde, il merkezlerinde ve genel merkezde kurulur. İlçe yönetim kurulları kendilerine bağlı mahalle, köy sandık temsilcilikleri ile temsilci kurulları kurabilirler. Yurt dışı temsilcilikler; MKYK kararıyla vatandaşlarımızın ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülke ve merkezlerde oluşturulur. $ 20

21 Diğer yan kuruluşlar; devamlı veya geçici görev yapmak üzere genel merkez, il ve ilçelerde kurulabilecek kurul ve komisyonlardır. Gençlik kolları ile yurt dışı temsilcilikler ve diğer yan kuruluşların kuruluş, çalışma esasları, görevleri ve atanmaları çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. DOKUZUNCU BÖLÜM: PARTİ GURUPLARI TBMM Parti Grubu Madde 52- Partinin en az 20 milletvekiline sahip olması halinde TBMM'de grup oluşturabilir. Grup oluşturma kararı, parti Genel Başkanı tarafından TBMM başkanlığına yazıyla bildirilir. Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir. TBMM'de grup kurulması, grup başkan vekilleri, grup yönetim kurulu, grup disiplin kurulu seçimleri ve grup üyelerinin görevleri, Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. Grup iç yönetmeliği, kanuna uygun olarak hazırlanıp kabul edildikten sonra TBMM Başkanlığına sunulur. Grup iç yönetmeliğine, Partimizin tüzüğüne ve programına aykırı hükümler konulamaz. TBMM Grup Başkanı, Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu Madde 53- Parti Genel Başkanı aynı zamanda TBMM grubunun da başkanıdır. Genel Başkan milletvekili değilse, Parti meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir grup başkanı seçer. İlk iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oy alan seçilmiş olur. Grup yönetim kurulunun başkan ve başkan vekilleri dâhil kaç kişiden oluşacağı grup iç yönetmeliğinde belirtilir. Grup başkan vekilleri, grubun yasama çalışmalarının yürütülmesinde genel başkanın yardımcılarıdır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları Madde 54- İl genel meclisi grubu ile belediye meclisi grubu partili meclis üyelerinden oluşur. Grup üyeleri kendi aralarından başkan, başkan vekili ve kâtip üye seçerler. İl genel meclisi grubu ve belediye meclisi grubu, parti tüzük ve programı çerçevesinde hareket ederler. ONUNCU BÖLÜM: PARTİ DİSİPLİN KURULLARI Merkez Disiplin Kurulu Madde 55-Merkez disiplin kurulu, Büyük Kurultay tarafından seçilen 7 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarında başkan, başkan yardımcısı ve kâtip üye seçerler. $ 21

22 Merkez Disiplin Kurulu; Genel Başkan, MKYK asıl ve yedek üyeleri, kendi başkan ve üyeleri, TBMM eski üyeleri ve hükümet eski üyeleri, partinin kurucu üyeleri, il yönetim kurulları ve il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri, il, ilçe, belediye başkanları, yan kuruluşların il başkanları hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapar ve SPK 57. madde hükmü saklı kalmak üzere karara bağlar. Merkez disiplin kurulu, il disiplin kurulunun üst mercii olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları SPK 57. madde hükmü saklı kalmak üzere kesin karara bağlar. Merkez disiplin kurulu doğrudan Genel Başkana bağlıdır. Grup Disiplin Kurulu Madde 56- Grup genel kurulunca seçilen ve sayıları grup içi yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur. TBMM grup iç yönetmeliğinde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve karara bağlar. TBMM üyeleri bu karara karşı 10 gün içinde karma disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. Milletvekilleri ile ilgili disiplin soruşturması ve verilecek cezalar grup iç yönetmeliğinde gösterilir. Karma Disiplin Kurulu Madde 57- Merkez disiplin kurulu ile grup disiplin kurulundan oluşur. Merkez disiplin kurulu başkanı ve kâtip üyesi bu kurulun başkanı ve kâtip üyesidir. Kurul, partili milletvekillerinin ihracını gerektiren davranışları sebebiyle disiplin soruşturmasını yapar ve kesin olarak karara bağlar. İl Disiplin Kurulu Madde 58- İl disiplin Kurulu il kurultayında 3 asıl ve 3 yedek üye olarak seçilir. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde toplanarak aralarında başkan ve kâtip üye seçerler. İl disiplin kurulu, merkez disiplin kurulu ve TBMM parti grup disiplin kurulunca bakılacak işler dışında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. İl disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan sonra karar verir. Karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya yönetim kurulu merkez disiplin kuruluna itiraz edebilir. Merkez disiplin kurulu kararı kesindir. İtiraz edilmemiş olsa bile ihraç ile ilgili karara karşı il disiplin kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası 10 gün içinde merkez disiplin kuruluna gönderilir. İhraç kararı merkez disiplin kurulu kararı ile kesinleşir. Disiplin Suçları ve cezaları Madde 59- Disiplin cezaları; uyarma, kınama, partiden ve gruptan geçici ihraç, partiden ve gruptan kesin ihraçtır. Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir. Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir. $ 22

23 Geçici ihraç, üyenin partiyle ilişkisinin bir aydan bir yıla kadar kesilmesidir. Bu sürenin dolmasıyla kendiliğinden işlemden kalkmış sayılır. Kesin ihraç, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Partiden ihraç kararları teşkilatlara duyurulur, ilgilinin kayıtlı olduğu ilçedeki kütüğüne işlenir. Uyarma cezasını gerektiren suçlar: Görevi ile ilgili çalışmalarda partinin amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak, Yapılan uyarıya rağmen aidatını ödememekte ısrar etmek, Partinin mallarını özentisiz ve amacı dışında kullanmaktır. Kınama cezasını gerektiren suçlar: Partinin menfaatlerini zedeleyici yayın ve propaganda yapmak, Parti organlarının verdiği parti görevini kabul etmemek, Parti defterlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı tutmaktır. Geçici ihraç cezasını gerektiren suçlar: Partide görevli olmadığı halde kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak, Kapalı toplantılarda tartışılan konuları açıklamak, Yapılan uyarılara rağmen seçimlerde parti adaylarının aleyhine, diğer partili adayların lehine çalışmak, Parti çalışmalarında üyelere karşı şiddet kullanmak, Görevden ayrıldığında iade etmesi gereken eşyayı iade etmemek, Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında iftira ve karalamada bulunmaktır. Kesin ihraç cezasını gerektiren suçlar: Parti görevlerini kendisinin ya da başkasının kişisel çıkarlarına alet ederek parti nüfuzunu kötüye kullanmak, Parti parasını ve eşyasını zimmetine geçirmek, Kurultaylarda ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek, Partiye ait belge ve kayıtlarda hile veya sahtecilik yapmak, Parti yöneticileri tüzel kişiliği hakkında basın yoluyla iftira ve karalamada bulunmak, Parti tüzük ve programına aykırı hareket etmekte ısrar etmektir. Disipline Sevk Yetkisi $ 23

24 Madde 60- İl sınırları içerisinde ikamet eden parti üyeleri hakkında il disiplin kuruluna sevk yetkisi il yönetim kuruluna aittir. Genel Başkan, MKYK üyeleri, merkez disiplin kurulu üyeleri ile milletvekilleri ve milletvekili olmayan bakanlar hakkında merkez disiplin kuruluna sevk yetkisi MKYK ya aittir. Milletvekillerinin TBMM işlemleri ile ilgili veya parti grubuna ilişkin grup disiplin veya karma disiplin kuruluna sevk yetkisi Grup Yönetim Kuruluna aittir. Disiplin kurullarına sevk kararı gizli oyla ve bu kararı almaya yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Tedbir Kararı Madde 61- Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde, disiplin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları; tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın partideki görevinden uzaklaştırılır ve üyelik haklarından mahrum kalır. İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek, disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Bu karara itiraz üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin Kurulunun kararı kesindir. İtiraz ve Yargı Yoluna Başvurma Madde 62- Disiplin kurullarınca birinci derece olarak verilen disiplin cezalarına karşı, hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan yönetim kurulu tarafından tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir. Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı kendisini disiplin kuruluna sevk eden organ, merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, partideki tüm itiraz yollarını tükettikten sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30 gün içerisinde, nihai karar veren merciin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin kararı kesindir. Zamanaşımı Hükümleri Madde 63- Öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay, vukuundan itibaren 2 yıl içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçları ile ilgili soruşturma yapılamaz. Af Yetkisi Madde 64- Kesinleşen disiplin cezalarının af yetkisi MKYK ya aittir. MKYK bu yetkisini ilgilinin başvurusu üzerine kullanabilir. $ 24

25 Ortak Hükümler Madde 65- Disiplin kurullarının görev süresi, yeni disiplin kurulunun seçilmesi ile sona erer. Disiplin kurulları üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır, hazır üyelerin çoğunluğu ile de karar verir. Ancak kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Partinin disiplin kurulu üyeleri; Büyük Kurultay, kurultaylar ve TBMM'deki parti gurubu üyelikleri hariç, partinin diğer organ kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye maddi bir hizmet bağı ile bağlanamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar. Bir disiplin kurulunda görev alan diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz. Eşler ile ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamaz ve bunlarla ilgili kararlara katılamazlar. Disiplin kurulları en geç otuz gün içinde karar verirler, verilen kararlar ise en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen, disiplin cezaları hakkında partinin hiçbir kademesinde kurultayında veya kurultayında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Disiplin kuruluna sevk edilen partilinin, yazılı veya sözlü savunması alınmadan karar verilemez. Savunma için verilecek süre, disiplin kurulu başkanlığınca yazılı çağrı belgesinin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Savunma süresini geçirenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Mazeretsiz üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yönetmelik Madde 66- Disiplin işlerinde uygulanacak yöntemler ile ilgililerin savunma ve itiraz haklan kurullarda görev bölümü; kurulların toplanma, çalışma ve karar alma esasları; süreler ve diğer işlemler Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir. ONBİRİNCİ BÖLÜM: SEÇİMLER VE ADAYLAR Milletvekilleri Seçimleri İçin Aday Tespitleri, Başvuru ve İnceleme Madde 67- Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri BD tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir. Adaylık başvurusu, genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına bizzat yapılır. BD tarafından, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme bizzat yapılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak öneri listesi $ 25

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7)

İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM. PARTİ ÜYELİĞİ (SPK m: 6,7 7,12) BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ TEŞKİLATI (SPK m:7) AK PARTİ TUZUGU 1 BİRİNCİ KISIM o^oı.^u GENEL ESASLAR Madde 1 - Partinin Adı Madde 2 - Kuruluşun Temel Dayanakları Madde 3 - Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi Madde 4 - Temel Amaçlar Madde

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ENGELLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Engelli Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ

BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ BİRİNCİ KISIM KURULUŞ AMAÇ VE İLKELERİ Madde 1 - KURULUŞ Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuata göre faaliyet

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ

ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU VE DANIŞMA KURULTAYLARI YÖNETMELİĞİ 213 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Onur Kurulu ve Danışma kurultayları (Küçük Kurultay ile Gençlik ve Kadın Danışma Kurultayları) partinin siyasal,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönergesi EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI SEÇİM YÖNERGESİ 2017 Sendikamızın 2014 yılında yayınlanan seçim yönetmeliğine dayalı olarak 2017 olağan seçim döneminde yapılacak iş ve işlemlerde uygulanması zorunlu

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇOCUKMECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyi Çocuk Meclisi oluşumunu, organlarını,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi

Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yönergesi v AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu Yönerge, Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi nin düzenli ve verimli bir ortamda gerçekleşmesi için Kongre öncesi ve Kongre nin açılışından

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğrenci Konseyi Yönergesi; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

2820 SAYILI. Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 BİRİNCİ KISIM.

2820 SAYILI. Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 BİRİNCİ KISIM. 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun No : 2820 Kabul Tarihi : 22.4.1983 R.G. Yayım No : 18027 R.G. Yayım Tarihi : 24.4.1983 Amaç: BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, siyasi partilerle

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ TC MALTEPEÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ/TOPLULUKLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirmek

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖĞRENCİ KONSEYLERİ YÖNETMELİĞİ ÖĞRENCİ KONSEYLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde-1: Amaç Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik gelişimlerine

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013 te Ankara Balgat taki dernek merkezinde TBD Tüzüğü değişti 4 Ekim de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü nün 7 maddesini değiştirdi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 6 Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı SANKO Üniversitesi ne bağlı öğrenci kulüplerinin kuruluş, işleyiş

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ÇEVRE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesine dayanarak

Detaylı