Başarılı Proje Yönetim Örneği: Maliye Bakanlığı (KBS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başarılı Proje Yönetim Örneği: Maliye Bakanlığı (KBS)"

Transkript

1 Başarılı Proje Yönetim Örneği: Maliye Bakanlığı (KBS) Mahmut VAROL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı 2 Ekim 2013 e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

2 SUNUM PLANI Sunum Planı Proje ve Proje Yönetimi Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Bilişim Projelerinde Başarı Etkenleri Sonuç ve Değerlendirme e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 2

3 Proje ve Proje Yönetimi e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 3

4 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje? Benzersiz, özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir girişimidir Tanımlanmış süre ve bütçe içinde, istenen özelliklere göre tamamlanması gereken, bir hedef ya da amacı olan özgün, karmaşık, birbiriyle bağlantılı faaliyetlerin bir bütünüdür. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 4

5 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje Özgün Yeni bir hizmet, ürün çıktısı, Geçici Başlangıcı ve bitişi belli, Bütçe ve hedef unsurlarını içermelidir e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 5

6 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Program; birden fazla Projeyi içeren ve koordineli yürütülen Projeler bütününü, Portföy; kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda koordineli olarak yürütülen birden fazla program ve projeler bütününü, Operasyonel faaliyet; hayata geçirilmiş, uygulanmakta olan ve tekrar eden faaliyetlerdir. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 6

7 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi? Projenin amacına ulaşması için gerekli tüm bilgi, araç, gereç ve tekniklerin proje faaliyetlerinde kullanılması ve bu yönde yapılan faaliyetler bütünüdür. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 7

8 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi Proje Yönetiminin Temel İşlevleri: 1. Projenin tanımlanması 2. Projenin planlanması 3. Proje sürecinin kontrolü e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 8

9 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında gözönünde bulundurulması gereken projeye ilişkin parametreler; - Kapsam - Kalite - Zaman - Kaynaklar - Maliyet - Risk e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 9

10 PROJE VE PROJE YÖNETİMİ Proje Yönetimi Proje Yaşam Çevrimi Başlangıç /Tanımlama Planlama Uygulama Kapanış e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 10

11 KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 11

12 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ Muhasebe sistemi Muhasebe sistemini kurmak, uygulamaya yön vermek Muhasebe hizmeti Muhasebe hizmetlerini yürütmek Sertifikasyon Muhasebe yetkililerini sertifikalandırmak Döner sermaye Döner sermaye işletmelerinin mali işlemlerine yön vermek Kesin hesap Kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak Mali istatistikler Mali istatistikleri derlemek ve yayınlamak e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 12

13 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ Maliye Bakanlığı içinde ilk bilgi işlem çalışmaları Genel Müdürlüğümüzde mekanik muhasebe makineleri ile başlamıştır say2000i projesi çalışmaları başlatılmıştır Devlet Memurlarının Maaş hesapları sistemimiz üzerinden hesaplanmaya başlamıştır. Kamu Elektronik Ödeme Sistemi geliştirildi Saymanlık Otomasyon Projesi ( SAYOTO) başlamıştır Saymanlıkların tümünde say2000i uygulama yazılımı kullanılmaya başlamıştır. İnternet üzerinden çalışan KBS uygulamaları geliştirildi. Harcama Yönetim Sistemi (HYS) kullanıma başlamıştır. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 13

14 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Yılın Başarılı Ekibi yarışmasında büyük ödül alınmıştır Capital Dergisi ve Siemens Business Services (SBS) Türkiye tarafından düzenlenen 2002 Türkiye'nin e-dönüşüm Liderleri proje yarışmasında say2000i projesi "Kamu" kategorisinde birincilik ödülü almıştır Başbakanlık tarafından düzenlenen Kaynakların Etkin Kullanımı ve Maliyetleri Düşürme Projesi kapsamında Hizmetlerin Elektronik Ortamda Sunumu Yoluyla Maliyetlerin Düşürülmesi ve Vatandaş Memnuniyetinin Artırılması Başarı Ödülü kategorisinde Ödeneklerin Elektronik Ortamda Aktarılması projesi ikincilik ödülü almıştır e-türkiye (etr) - Kamudan İş Dünyasına Kategorisinde "GÜMKART Gümrük Tahsilat Sistemi" projesi birincilik ödülünü almış, ve Kamudan Kamuya e-hizmetler Kategorisinde "Kamu Personeli Maaş Otomasyon Sistemi projesi ilk üç arasına girmiştir "GÜMKART - Gümrük Tahsilat Sistemi" projesi, Visa Europe tarafından "Türkiye nin En Yaratıcı Kamu Ödeme Çözümü" özel ödülünü kazanmıştır e-türkiye (etr) - Kamudan Kamuya e-hizmetler kategorisinde "Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi" projesi birincilik ödülü almıştır. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 14

15 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 15

16 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ Kamu Personel Ödemeleri Mali İstatistikler Harcama Yönetimi Döner Sermaye Taşınır Kayıt Yönetim Modülü Muhasebe Yönetimi e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 16

17 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ Rakamlarla KBS Harcama Birimi ~ Muhasebe Birimi 1380 KULLANICI SAYILARI : ~ Bütçe ve Kesin Hesap Raporları 287 GümKart 364 HYS ~ KEÖS ~ Personel Ödemeleri ~ TKYS ~ e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 17

18 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 1 KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen memurların bütün özlük bilgilerinin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı projedir. Bu proje sayesinde memur maaşlarının hesaplanmasında uygulama birliği sağlanmış, personel hareketliliği anlık takip edilebilir hale gelmiştir. Bu projeyle bilgi işlem teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılarak hem idarelere hem de vatandaşa bilgi üretilmektedir. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 18

19 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 2 GÜM KART TAHSİLAT SİSTEMİ Sistemin amacı, gümrük vergilerinin, nakit para yerine Güm-Kart adı verilen elektronik para kartları ile tahsilinin gerçekleştirilmesidir. Proje hayata geçirildikten sonra gümrük vergilerin tahsilatındaki prosedürlerde ve sürede azalma yaşanmış, vergi tahsilatlarının otomatik olarak kayıt altına alınması sayesinde hata riski ortadan kaldırılmıştır. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 19

20 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 3 KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ (KEÖS) Projeyle birlikte kamu ödeme ve tahsilatlarına ilişkin nakit, banka hesaplarında günlük hesaplaşma yapılarak gün sonunda Merkez Bankası hesaplarımızda toplanmaya başlandı. Böylece, muhasebe birimlerinde gereksiz yere nakit kalmasının ve Hazine nin yersiz borçlanmaya gitmesinin önüne geçilmiş oldu. Nakit işlemlerinin Merkez Bankası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesiyle de ödemelerin hızlı ve en az hatayla yapılması sağlandı. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 20

21 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 4 HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİNİN (HYS) Geliştirilen sistem sayesinde merkezi yönetim kapsamındaki harcama birimleriyle muhasebe birimleri arasında otomasyon sağlanarak, harcama birimlerince düzenlenen ödeme belgeleri, elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmeye başlandı. Böylece, kamu ödemelerinde veri bütünlüğü sağlanarak, manuel işlemlerden kaynaklı ödeme ve muhasebe hataları en aza indirildi. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 21

22 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ 5 DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ Sistemle sayesinde, döner sermayeli işletmelerin bütün mali işlemleri elektronik ortamda izlenmeye başlandı. Böylelikle, yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru karar vermelerine imkân veren, başta mali veriler olmak üzere mali verilere etki eden diğer verilere, raporlara, karşılaştırmalı sonuçlara ulaşmalarını sağlanmış oldu. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 22

23 Bilişim Projelerinde Başarı Etkenleri e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 23

24 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 1- Projeyi Başlatma ve Planlama Planlama başarılamadığında aslında başarısızlık planlanmış demektir. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 24

25 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 1- Projeyi Başlatma ve Planlama Proje planlamasının dört temel nedeni: 1. Projede oluşabilecek belirsizliklerin önlenmesi veya azaltılması 2. Projenin verimliliğinin arttırılması 3. Proje ile ulaşılmak istenen hedeflerle ilgili daha iyi bir anlayışın geliştirilmesi 4. Projenin izlenmesi ve kontrolü için güçlü bir temelin oluşturulması e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 25

26 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 1- Projeyi Başlatma ve Planlama Objektif Kriterlere Bağlı Proje Başlatma Ar-Ge, Analiz Projeye Uygun Ekip Gerçekçi Takvim e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 26

27 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 2- Proje Kapsamının Belirlenmesi Planlamaya etkisi Uygulama analizine etkisi Uygulamaya etkisi e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 27

28 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 3- Kurumsal Destek Alışkanlıklardan vazgeçme ve mevcudu değiştirme gayreti Yeniliklere açıklık Projenin katma değerine olan inanç Duygusal tepkilerle baş etme Ekip dışı birimleri projeyle ilişkilendirme e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 28

29 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 4- Üst Yönetimin Desteği Projeye sahiplenme ve kararlılık Koordinasyon Devamlılık e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 29

30 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 5- Projenin Bütçesi Proje başlangıç maliyetinin hesaplanması Öngörülemeyen maliyet artışlarının karşılanması Vizyonel altyapı yatırımlarının yapılmış olması da sonraki geliştirmelerin maliyetlerinin azaltılmasında etkili olmuştur. e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 30

31 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 6- Sözleşme ve Talep Yönetimi Netlik Talep Fayda/Maliyet Analizi hayır diyebilme cesareti, evet dedirtebilme kabiliyeti e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 31

32 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 7- Proje Liderliği ve Beşeri Münasebetler Projeye uygun lider seçimi Beşeri münasebetler Güven duygusu e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 32

33 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 8- En Pahalı Kaynak Tecrübe Tecrübe bir gözlüktür, onların sayesinde ikinci defa daha iyi görürüz. (Henrik IBSEN) Doğru kararlar tecrübeden gelir ama tecrübe kötü kararlardan oluşur. (Will Rogers) e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 33

34 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 9- Kurumlar Arası Entegre Projelerde Yönetim ve Koordinasyon Ana koordinasyon biriminin seçimi Kurumsal taassup ve hiyerarşiden uzak yaklaşım Centilmenlik anlaşması Kurum üst yönetimlerince projenin sıkı takibi ve koordinasyon desteği e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 34

35 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 10- Mevzuat İş süreçlerine ilişkin mevzuat değişikliği ihtiyacı Tedariki zorlaştıran mevzuat kısıtı e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 35

36 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 11- İnsan Kaynağı Proje ekibinin niteliğiveniceliği Nitelikli eleman temininde güçlük Optimal kaynak kullanımı Ataletten koruma, verimliliğini artırma e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 36

37 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 12- Dokümantasyon Projenin büyüklüğü ve özelliği Çıktı ve sonuç odaklılık Süreç bağlantılarını yakalama e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 37

38 KAMU BİLİŞİM PROJELERİNDE BAŞARI ETKENLERİ 13- Mükemmeliyetçi Yaklaşım En iyi, iyinin düşmanıdır. (Voltaire) Her şeyi elde edebilirsin. Ama aynı anda değil. (Oprah Winfrey) e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 38

39 Sonuç ve Değerlendirme e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 39

40 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İnsana yatırım İnanç Azim ve Kararlılık Yüksek Motivasyon e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi 40

41 Teşekkürler... e-devlet Projelerinde Başarı Etkenleri: Dönüşüm Odaklı Proje Yönetimi

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

11. etr Ödülleri Finalist Projeler

11. etr Ödülleri Finalist Projeler 11. etr Ödülleri Finalist Projeler Yerel Yönetimlere Yönelik Kategorileri Küçük Ölçekli Belediye kategorisinde; Artvin Belediyesi- KAREKOD lu Mahalle Tabelaları ve KAREKOD lu Broşürler Karekod lu Tabelalar

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ Gamze Hicran ÇETİN * Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bürokrasi işkencesinden

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects

Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects GÖRÜŞLER / OPINIONS Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Recommendations for Roadmap of Information Management Projects Fahrettin ÖZDEMİRCİ* ve Sabri ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu 16.01.2014 GİRİŞ Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini,

Detaylı