Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi"

Transkript

1

2

3 Altıncı Seminer Proje Yönetimi Altıncı Seminer Okul müdürleri projesi bazı profesyonel pratik adreslere yön vermektedir. Seminer aşağıda belirtilen konularıyla doğrudan 3. ve 4. Standarlara yön göstermektedir: Standart 3: Planlama ve Yönetim - Okul geliştirme plani - Okul gelişimin aşamasi - SDP nin hazirlanmasi - SDP nin uygulanması - Yönetim kuruluna okul yeri Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi - Yönetim kuruluna okul yeri

4 Tagdirname: AB IPA 2009 tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesi (GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanan) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ye okul müdürleri eğitimlerinin(2012) yapılmasında kullanan Programları için müteşekkirdir. Aynıca, proje, okul müdürleri eğitimi Programın müellif ve ortakları olan Dr. Hermann Scheiring, Carmen Mattheis, Selim Mehmeti, Vesel Hoda ve Sokol Elshani ye de müteşekkirdir. Bu seminer çerçevesindeki tüm içerik GIZ programının Modul 4-ünden alınmıştır. Okul Müdürleri Profesyonel Pratik Standartları başlıklı yeni ve yenilenen malzeme Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) İdari Yönetmeliğinden çıkan beklentileri göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Bu seminer revize edilmiş, okul müdürleri eğitimi Programın bir bölümüdür. Yenilenmiş seminerler, bu standartları hem içerik hem pratik uygulama açısından karşılayacaktır. Seminer, okul müdürleri eğitimi için olan (EBTB tarafından tarihinde Akreditasyon ofisi sertifikalandırma protokolünde 45/12 resmi no.ile akredite edilmiş) GIZ Programına dayanmaktadır. Ayrıca, AB tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitimi ve Okul Müdürleri Kapasitelerinin Geliştirilmesi projesi içeriğinde GIZ IS adına Selim Mehmeti, Osman Buleshkaj ve David Lynn tarafından revize edilmiştir. Tam kapsamlı, revize edilmiş ve geliştirilmiş bir malzemenin oluşturulması amacıyla, bu uzmanlar, GIZ, EBTB, AB projesi olan Eğitimdeki Sektörler Arası Yaklaşım (SWAp), USAID-in Temel Eğitim Programı ve Kosova da Öğretmenlerin Geliştirilmesi Programı (KEDP) tarafından yapılan, okul yönetimi ve idaresi ile ilgili, eğitim malzemesini seçmiş, geliştirmiş, revize etmiş ve düzenlemiştir. Not: Bu kılavuz Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmıştır. Bu yayımın içeriği sadece Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nın sorumluluğudur ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansımış gibi anlaşılamaz. Proje Tanımı: Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi, IPA 2009 aracılığıyla AB tarafından desteklenen ve Kosova da AB Ofisi tarafından yönetilen bir projedir. EBTB adına, proje (Swisscontact ve IP-consult ı da içererek) GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanmaktadır. Proje beş bölümden oluşmaktadır: (I) etkili ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması ve uygulanması yanı sıra bir eğitim programının oluşturulması; (II) öğretmen geliştirilmesinde kaliteli programların sağlanmasındaki yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi; (III) belediye düzeyindeki kapasite geliştirilmesi ve belediye eğitim müdürleri kapasitelerin geliştirilmesi; (IV) okul müdürlerinin kapasitelerin gelişimi ve (V) bilgilendirme, iletişim ve dağıtım. Bu seminerin geliştirilmesi ve eğitim malzemesinin yenilenmesi, uygulayıcı ortak olarak GIZ IS ve AB desteğiyle EBTB ve Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesinin ortak girişimi ile yapılmıştır.

5 İçerik 1. Giriş Amacı Beklenen performans Proje yönetimi ve deyimlerin açılımı Proje nedir? Yönetim nedir? Okul projesinin yönetimi nedir? Projenin yönetiminin özellikleri nelerdir? Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları nelerdir? Okul projesinin başarısı için önemli faktörler Projenin yönetiminin aşamaları Okul projesinin başlaması Hedeflerin oluşmu Projenin temel sonuçları Projenin bütçesi Projenin aşamaları ve süreleri Projenin organizesi Projenin planlanması Projenin çalışma yöntemlerinin planlanması İşin gidişatının planlanması Sürelerin planlanması Giderlerin planlanması ve kaynakları Okul projesinin haberleşme sisteminin organize edilmesi Projenin gerçekleşmesi Projenin gerçekleşmesi için pratik öneriler Çalışma grubun gidişatı (ek toplantıları) Projenin güncel durumunun özetlenmesi Projenin aşamaları için görüşmeler Proje gözetimi ve denetimi Projenin bitişi Sözlük Kaynaklar Ek Bir- Yardım okulunun rehberine dayanarak projenin şekillenmesi Ek İki- Tahmini bir modelin projesi Ek Üç- Okul Projesinin bütçesinin şematik gidişatı ve planlanmasının faaliyetleri... 36

6 1. Giriş Okulda projenin yönetimi, okulun yönetiminin çalışmalarının bir parçasıdır. Okulda projenin yönetimi, okulun gelişmesi açısından önemli amaçlar ve önemli hedeflere ulaşmak için bir metottur. Proje detaylıdır ancak doğrudandır. Seminer okul yönetimi nasıl yapılır diye fikir ve öneriler sunar. Projenin yönetimi ile alakalı seminerin içeriği okulların dallarına göre daha önceki seminerlerde sunulmuştur. Seminer aynı konulu olan GİZ in daha önceki seminer versiyonlarına dayalıdır. Bu versiyon Kosova eğitiminde yeni gelişmelere yön verir, özellikle okulların otoritesini ve düzensizliklerini gidermesi için. Altyapının yönetimi Öğrencillerin sonuçları & başarıları Öğrencillerin öğrenme kültürü Tümleşme Okul Özelliği Okul kültürü Yönetim ve idarecilik Kalitenin gelişmesi için stratejilerin uygulanmasi Öğretmen profesiyonelleşmesi Birinci Aktivite 1. Okulun ilk projesini gerçekleştirmek için okul projesinin gelişmesi için hangi unsuruna odaklanırdınız? 2. Sizin okul için, okul projesinden başka hangi bölümler gelişme konusunda bu projeden yararlanır? 3. Bazı notlar alın ve daha sonra kontrol edin Amacı Seminerin amacı Projenin yönetimi ile alakalı okulun daha fazla gelişmesi için karar verme konusunda okul bilgilerine dayanarak temel bilgiler hakkında yön göstermektir. 6

7 1.1.1 Beklenen performans Katılımcılar, bu seminerde aşağıda verilecek olan bilgilerden öğrenmeleri ve o bilgileri kullanmaları beklenmektedir: Projenin yönetiminde her adımın amacını anlamalıdırlar. Belirli projeler için hangi bilgiler gerekli olduğunu ve hangileri önemli olduğunu nasıl tespit edilir bunu anlamalıdırlar. Projenin başarısını tehdit eden zorluklarla ve boşluklarla aynı zamanda önceliklerle tanışsınlar. Katılımcıların aşağıda belirlenen becerilerini geliştirmeleri beklenir: Okulun Gelişme Planlamasına dayanarak okul projelerinin organizesi ve uygulaması proje yönetiminin bütün aşamalarını kullanarak yapılması. Proje etkisi değerlendirmesi Gelecekte yapılacak olan diğer projeleri daha fazla geliştirmek için projenin sonuçlarını değelendirilmesi. 2. Proje yönetimi - deyimlerin açılımı 2.1. Proje nedir? Proje belirli okul performansını geliştirmek için somut ve ölçülür şekilde verilen bilgilerin uygulamaya koyulması ve ya aktiviteler ve ya planlar için işleme koyulması anlamını çizer. Bunun için proje: - Okul performansının bir elementin ve ya bir çok elementin gelişmesi için planlanan ve dizayn edilen bir aktivitedir; - Gelişmesi için sonuçlara yönlendirilen ve belirli hedefleri tamamlamak için dizayn edilmiştir. - Performansın gelişmesini ölçmek için ve iyileşmesi için verileri belirler ve onları kullanır - Belirli bir süre içerisinde ve belirli kaynaklarla yapılan bir aktivitedir - Değerlendirme öncesini de kaplayan uygulama planı (iyileştirmeye çalıştığımız şey için onu tanımlayan elimizde hangi veriler var ve niye? ) sürecin değerlendirilmesi (Ne kadar iyi çalışıyoruz?) sonuçların değerlendirilmesi (amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşabildikmi?) gelecekte bir projeyi daha iyi nasıl uygulayabiliriz? 7

8 İkinci Aktivite: Lütfen 4 aşamanın isimlerini doldurun. Eğer emin değilseniz okul gelişmesi ile alakalı olan makaleye bakabilirsiniz. Projenin her zaman 4 aşaması vardır: Not: Okul verilerine dayanarak okul projeleri, okulun performansını geliştirmeye ithaf edilir. Bu projeler farklı organizasiyonların ulaşmak istedikleri hedef için belirli verilere dayanarak yaptıkları farklı projelerle karşılatırılabilir Yönetim nedir? Yönetim: - insanları ve kaynakları belirli bir hedef için ve belirli bir sonuç için organize ve liderlik, ve planlama için bir çaba, - belirtilen sonuçlara ulaşmak için başkalarının faaliyetlerini koordine etmek için girişilen süreç - projenin belirtilen sonuçlara ulaşmak için, bütün görevleri tasnif edip organize eden, teknikleri, kaynakları ve metodları tespit eden süreç Projenin yönetimi hakkında kolaylaştırılmış bir grup yazarların projenin yönetimi hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için sadece bir araçtır, metotların ve tekniklerin bir listesidir Okul projesinin yönetimi nedir? Okul yönlerinin ölçülü ve fark edilir şekilde gelişmesi açısından projenin yönetimi bir planın ortaya çıkışı ve organize sürecidir. Bu süreç planlamayı, gözetimi ve yönlendirmeyi içine alır. 1 Grup autoresh Yazarlar grubu (2002): Proje yönetimi, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi, Szentendre, Macaristan sayfa 9, 8

9 Okul projesinin yönetimi belirli bir projenin içinde olan görevlerini ve aktivitelerini açıklayan bir araçtır: - O sadece bir kere yapılan bir plana dayanır ve bu plan bir daha aynı detaylarla yapılmaz tekrarlanmaz, - O, okul müdüründen okuldaki elemanlara gönderilen görevleri tespit eder bunu müdür daha serbest olsun diye yapar, - O eleman grupları içine alır buna yararlanan başka kimseleri de dahil eder, - O belirli sürelere dayalıdır, - O okulun genelinde gelişmesi ile alakalı önemli meseleleri yönlendirir. Üçüncü aktivite: Okul projesinin bir özeti olabilecek konu ile alakalı bir ve ya iki örnek verin. Eğer siz şuanda böyle bir proje üzerinde çalışıyorsanız iki üç cümle ile bize kısaca özetleyin. Şimdiye kadar söylenen şeylere dayanarak sizin okulunuzun projesini geliştirmek için var mı yapmak istediğiniz bir şey (eğer buna benzer bir şey varsa)? Şimdiye kadar öğrendiğiniz şeylerde size göre bir proje yampak için hangi faktörler daha önemli? Projenin yönetiminin özellikleri nelerdir? Özellikler Hedefin tanımı Özelliklerin tanımı Her projenin bir amacı vardır. Verilere dayanarak belirli sonuçlara ulaşılması gerekli, mesela ders verenleri yeni eğitim müfredatını kullanmaları için eğitilmeli, öğretim araçlarının verileri için elektronik sistem kurulmalı, okulun yeni bir profilini uygulamalı, mesela, saygılı öğretim ve okul çevre kültürü vs... Sınırlı kaynaklar Proje belirli bir süreye sahiptir, belirlenen başlangıç noktasıyla başlar ve belirlenen bitiş noktasıyla biter. Kaynaklar, elemanların sayısı ve projelerin sayısı bir okul dönemi içerisinde sınırlıdır; giderlerin belirli bir sınırı vardır vs... Diğer aktiviteler hakkında düşünceler Proje bir bakıma göre tekrar edilmez bir olaydır. Her gün yapılan bir aktivite değildir. Uzun zamana ve uğraşa ihtiyaç vardır ve ayalarca devam edebilir hatta bir okul dönemi kadar bile sürebilir. Hedefler ve somut sonuçlar ister. Projenin belirlenen aktiviteleri Projeler belirtilen planlardan dolayı değişirler bu da organize şeklinden dolayı olur (görevi veren, proje yöneticisi, proje grubu, projenin yürümesi için tespit edilen işlemler vs..) Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları nelerdir? 1. Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları ile tanışmak, müdür için projenin gelişmesi için ve sonuçlanması için bir temel verir. 9

10 Projenin yönetiminin öncelikleri: Projeler somut sonuçlara ulaşan amaçlara bakarlar, onlar sonuçlara yönelirler ve okula değişimi getirirler! Projenin yönetimi kararların şeffaflığını arttırır çünkü buna bir çok paydaşlar da katılır. Projenin yönetimi hesap verme işlemini arttırıyor çünkü yapılan işler farklı paydaşlar ve bu projeden faydalananlar tarafından konuşulacak. Projenin yönetimi karmaşık projeleri planlamak için yardımcı olur: değişik alanlarda neler oluduğunu takip etmek için, değişik yerlerde aynı zamanda. Projenin yönetimi müdürün işini kolaylaştırır, çünkü o işleri başkalarına gönderir. Uygulama problemlerinin çözümü için ve yükümlülüğü için tek bir kişiye değil yani okulun müdürüne değil bir gruba verilir. Projenin yönetimi eğitim süreci tarafından kaynaklanan problemleri yönlendirir. Değişik paydaşlar tarafından sonuçların kabulü olur. Projenin yönetimi, projenin verilerini projeye katılan kişilerden geniş kitleye yaymaya götürür bu da diğer genel kitleden daha büyük destek alındığına ortaya koyar; Değişik kişilerin bilgilerini ve tecrübelerini birleştirmeleri, okul verilerine dayanarak, problemleri çözmek için kaliteli kararlar ve bilgili sonuçlar elde ederler. Değişik yetkilere sahip olan kişiler aynı projeye katılmaları, analizler daha derine gider ve kararlar daha çabuk alınır; Okul personeli kendi fikirlerini sunmaları ve uygulamaları için daha çok imkanları vardır; onlar okulun gelişim sürecine daha fazla dâhildirler. Proje yönetimi ders verenlerin fikirlerini ve farklı yetkilerini bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir. Projenin temel boşlukları projeye katılan kişilerin becerilerine bağlıdır. Gerekli bilgiler bazı beceriler kazanıldığı gibi onlarda öğrenilebilir, diğer bazı bilgiler ve beceriler ise zaman ve pratik isterler. İkinci olarak projeyi gerçekleştirmek için verilen süre içerisinde hazırlıklar zayıf olabilir. Bu şu anlama gelmektedir: - Projenin yöneticisi sadece projenin içeriği ile alakalı profesyonel yetkilere sahip olmamalı, onda iletişim, grubu yönetmesi, moderatör, aracılık, planlama, liderlik ve organize becerisinde olması gerekir. - Proje başlamadan önce profesyonel bir eğitim alması gerekebilir. Eğitim projeyi profesyonelce yönetmeye ve uygulamaya yardımcı olur (özellikle proje yöneticileri için ). - Projenin yönetimi istenilen süreyi ve iş gücünü kısıtlamaz, çünkü bunun içine farklı elemanlar dahil olur, bunun için toplantılar yapılması gerekir vs... - Okul projesinin işlerinin büyük bir kısmını günlük aktivitelerle birlikte halletmek gerekir, özellikle öğretim sürecinde. - Proje grubundaki elemanların motivasyona ihtiyaçları vardır, pratik/ tecrübe sosyal ve profesyonel yetkiler. (Onlar bundan ne kazanıyorlar? Nasıl bir kazanç çıkarıyorlar?) - Projenin planlaması ve uygulaması sürecinde gözetim çok önemlidir, gözetim müdürlerin günlük yükümlülüklerin arasındadır, projenin doğası açısından gözetim yoğunlaştırılabilir. - Projenin görevlerinin bitmesi projenin bitmesi demek değildir. Proje zamanın geçmesi ile değerlendilirmesi lazım; mesla: altı ay ve ya bir sene sonra. Bu devamlı iletişim ve beraber çalışma gerektirir. 10

11 Dördüncü aktivite: - Lütfen yukarıda verilen önceliklerin ve boşlukların listesine bakın ve tamamlanmışlar mı. Eğer sizde daha fazla öncelikler ya da boşluklar varsa listeyi tamamlayın. - Önceliklerden sizin için en önemli olan iki şeyin altını çizin, ve boşluklardan iki şeyin altını çizin bunların proje başlamadan önce bakılması gerekir. Bunları grubunuzla tartışın. - Şimdi öncelikleri okul projesi ile alakalı kendi fikrinizle karşılaştırın ve altını çizdiğiniz iki boşlukları düşünün. Proje yönetimi tarafından fikrinizin konu olmasına hala katılıyor musunuz? Kendi nedenlerinizi (önceliklerinizi) yazın ve çalışma grubunuzla bunları tartışın. - Okulunuzun süreci içerisinde başka bir aracınız var mı, ve proje çalışma grubunuza göndermek için çok önemli olan? Bu boşlukları gidermek için, aşağıdakileri göz önüne alın: 2. Projenin yönetimi planlama yapılırken kullanılan verilere profesyonel bir uygulama ister ve gelişme aşamaları için yönlendirme gerekir. 3. Projeye katılan elemanlar tarafından daha iyi bir şekilde uygulamaları için okul projesi yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 4. Projeye katılan grupların büyüklüğü ve sayısı ve giderleri mümkün olduğu kadar az olması gerekir, yoksa başka işbirliği yapmak için başka gruplar istenebilir projenin hafiflemesi için Okul projesinin gelişmesi için önemli faktörler Projenin başarısı, proje yönetimi ile devamlı yönetim arasında sıkı bir çalışmaya bağlıdır; bunun için iki yönetim arasında bağlılık çok iyi olması lazım ki problemler çözülsün. Proje sürecinin gözetimi okul yönetimi tarafından açıklanmalı. İlerlemenin kontrolü ne zaman yapılır? Alt hedefler nelerdir? Gözetim nasıl yapılacak? Verilere dayalı hazırlıklar Projenin hazırlanması- Proje yönetimi, okul yönetimi tarafından özel liderlik ister. Okul müdürü kararı almadan önce her şeyden üstün olarak aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekir. Okul verilerine dayanarak okul problemleri ve ya aktiviteleri için hazırlıkların başlaması için hangi öncelikler var? Projenin bir problemi ya da görevi dışardan bir grubun katılmasıyla mı daha iyi çözülür yoksa okul yönetimi onu çözer mi? Bu soruların cevabı okul yönetimi ile proje yönetimi arasındaki ilişkinin ilk düzenlemesini yapar Kurallar, görevler ve yetkiler Proje yönetimi ve devamlı yönetim proje ile alakalı olan değişik yetkileri tespit etmeleri gerekmektedir. Bu, proje yönetimi ile devamlı yönetim arasında şeffaf bir ilişki olduğuna ifade eder, adil, mantıklı ve çatışmasız. Bu ilişkiler ne kadar açık olursa, projenin işlerine müdahale etmek o kadar az ihtimal olur. Proje ile bağlı olarak çalışan gruplar için görevlerin belirliği, sürelerin tespiti ve kaynakların sağlanması onlar için yeterli çalışma alanı sağlanmış olur. 11

12 Bununla alakalı, ve ya proje uygulamaya girmeden önce okul müdürü ile proje yönetimi arasında karşılıklı görevler ve yetkilerin açıklanması gerekir: - işin sürecini ve yasa haklarını göz önüne alarak karar alma hakkı, - proje yöneticisinden rapor etme yükümlülüğü, - karar verme hakkı- projenin sonuçları istenildiği şekilde alınabilmesi için okul yönetimi tarafından ve proje yönetimi tarafından neler konulması gerektiği, - proje elemanların başkasına tavsiye ve destek isteme serbestliği, - proje yöneticisi tarafından araya girme hakkı, ve - sonuç olarak araya girme hakkı okul yönetimine aittir. Proje yöneticisi okulun içinde, okulun ek olan bazı yükümlülüklerinden ve görevlerinden heyet tarafından arınması gerekir İletişim araçları, yetkiler ve görevler hakkında proje ekibi ile okul personeli arasında karşılıklı ilişkiler anlamlı bir şekilde özetlenmesi lazım. Projenin amacını net bir şekilde belirtmekle okul personelinin çoğu tarafından okulu ihmal etme olasılığından uzaklaştırır. Bir projenin içinde gerginlikler artarsa bu problemlere aracı olma yükümlülüğü okul müdrüne aittir. Okul müdürü projenin sonuçları çıkana kadar projenin işini öncelikle desteklemesi yükümlülüğü ile yükümlüdür, eğer projenin bazı aktiviteleri okulun gidişatını engelliyorsa o zaman okul müdür bu projenin bazı aktivitelerini erteletmesi için karar alabilir, organize değişiklikleri vs... Projenin yönetimi için bazı pratik öneriler Projenin yönetimi sadece katılımcılar için anlamlı olan görevler ve problemler için faydalıdır, ve bunlar için onlar yardım edebilirler ya da yardım etmek isteğinde bulunurlar. Okulun personeli için sıkıntı olmayan yönetimin görevleri ve problemleri, en iyi şekilde okulun öncüleri çözer, bu şekilde okul personeli bu tür şeylerle meşgul olmaz. Açıklık nedenlerden dolayı proje ekibine hedefleri açık ve anlaşmada yazıldığı gibi yazılı olan bir görev verilmesi tavsiye edilir. Süreç boyunca iletişim araçları ve iletişim şekli için açık bir biçimde anlaşmaları dâhil edin. Projenin açık bir şekilde organizesi, çalışma planı, kaynaklar ve süreler projenin başarısı için çok önemlidirler, çünkü onlar işin yönetimi için temel unsurları temsil ederler. Proje grubu prensipte kendisi organize etme ve yaratıcı metotlar kullanma becerilerine sahip olmaları lazım. Çalışma ve süre açısından sadece projenin grubu için planlama olmaması gerekir, aynı şekilde okulda ders verenlerin ve okulun diğer personeli tarafından yaptıkları aktiviteleri için bir fikir vermeleri gerekir, o şekilde aktiviteler birbirine engel olmamaları gerekir. Bütün süreç herkes için şeffaf olması lazım. Okul personeli okul projeleri, süreleri, hedefleri ve ihtiyaçları için haberdar olması lazım, 12

13 3. Proje yönetiminin aşamaları Projenin aşamalarını belirleyen üç önemli araç vardır: Süre- her okul projesinin belirli bir süresi vardır, bu süre değişik olaylardan dolayı değişir, Muamele- okul projesi tarafından çözülmesi için göz önünde bulunan problemine yapılan muameleye göre, Projeye dahil olan gruplar/ kişiler. Projenin yönetimi, proje döngüsünün önemli aşamalarından geçer. Proje döngüsü her proje için alanlar ve araçlar koyar. Okul projesinin yönetimi Okul Geliştirme ve Planlama vizyonunun ulaştığı bir parçadır. Projenin akışı dört ayrı temel aşamaya ayrılır. Aşağıdaki resme bakın. Proje Döngüsü Proje Değerlendirmesi Projenin Başlanması Projenin Uygulanması Projenin Planlanması 3.1. Okul projesinin başlaması Doğal olarak bir okul projesinin başlaması okul müdürünün bir görevidir. Ancak bazen bir projenin başlaması için okul personelinden her hangi birinin fikri ve ya dışardan her hangi bir kişinin fikri ile başlayabilir. Her okul projesi, okulda çalışma kalitesini arttırmak için ve ya belli bir problemi gidermek için bir vizyonla, bir fikir ile başlar. Bu bir konferansın sonucu ve ya okul müdürünün bir isteği olabilir. Ancak her şekilde okul projesinin içeriği Okul Geliştirme ve Planlamaya dahildir. Okul projesinin başlangıcı üç adımdan geçer: - Okul Geliştirme Planında belirlenip öne çıkan okul projelerinin analizi, - Okulda güncel gelişmelerin analizi- okul verilerine dayanarak teşhisi koyup ve okulun genelinde önemini analize etmek. - Projenin görevlerini tespit etmek- Projenin amacı. 13

14 Analiz: Okul projesinin fikri Okul Geliştirme Planına bağlıdır. Onun için ilk adım OGP ye bir göz atmaktır, özellikle de önceliklerine. İkinci adım, yeni bir adıma (projeye) başlamadan önce, okulun yeni projeyi kaldıracağı kapasitesine ait olup olmadığından emin olmaktır. Üçüncü adım, yeni projenin zamanlaması konusudur, okulun, bu projeyi tamamlama süresine kadar devam etme kapasitesine sahip olduğu emin olmaktır. Bu yeniden gözden geçirme gereği içine alır: Güvenliği: - Proje okulun diğer yükümlülüklerini uygulamaya engel olmaz, mesela öğrencilerin değerlendirme süreci, - proje, uygulamada olan diğer projelerle çatışmaz ve onlara engel olmaz, çünkü insan kaynaklarının çoğu okulun başka projelerde ve ya aktivitelerde yer alıyorlardır bunun için bu proje ile belki dahil olmaya zaman bulamazlar, - Projeler çoğalmaz; mesela okula aynı zamanda aynı proje eğitim partnerlerinden MASHT, DKA, OJQ vs.. sunulursa. Proje görevleri: Okul ortamının güncel gelişmelerinin analizinden sonra, projenin görevlerini tespit edin. Projenin görevleri, proje ile nelere ulaşmaları gerektiğini gösterir. Ne çözülmesi lazım ve ne iyileştirmesi lazım? Eğer kişi gideceği ve ulaşacağı noktayı bilmiyorsa, o zaman o kişinin olmak istediği yer orası değildir. Aynı şey okul projeleri için de dâhildir. Eğer projenin sonucu belli değilse, proje ile yükümlü olan elemanlar çoklu amaçlarla çalışarak tamamen şaşıracaklardır. Bu projeyi en baştan bitirir. Proje yöneticisinin durumu Projenin görevini belirtme sürecinde, ilk önce proje yöneticisinin proje konusu ile alakalı durumunu tanımlayın. Okulda demokratik değerlerin gelişimi, proje yöneticisi olarak okulda demokratik değerlere sarılması için hazır olmayan bir öğretim görevlisini ve ya siyasi ideolojisine sahip olan birini ve ya konu ile alakalı olmayan birini ve ya okulun demokratik gelişimi hakkında eğitim almayan birini koymayın. Okul müdürü proje yöneticiliği için yukarıda daha erken seminerde bahsettiğimiz becerilere ve yetkilere sahip olan birini istemesi gerek. Okul projesinin amacı Proje yöneticisini seçtikten sonra, projenin görevi, projenin amacını eklemesi ile devam eder. Projenin görevi olduğu gibi projenin amacı da çok önemlidir, çünkü projenin amacı bu projenin sonunda nasıl bir sonuç elde edeceğimizi gösteriyor. Bu projenin yöneticisi ile birlikte işbirliği yaparak yapılır. Projenin temel amacı projenin sonuçlarını açıkça ifade etmektir. Projenin Hedef(ler)I tam olarak projenin sonunda ulaşılacak sonuç(ları) tanımlar. Projenin hedefi okulun müdürü, projenin yönetisi ve proje çalışma grupları ile beraber geliştirilmesi lazım. O somut ve ölçülür şekilde olması lazım. 14

15 Hedefin, amacın eksikliği çok büyük negatif sonuçlara götürür: Getirilen amaçsız proje insanların vaktini harcamak. Problemler problem olarak alınmazlar amacı olmayanın problemi yoktur. Plandan sapma olanakları bilinmeyebilir. Amaçları yönlendirmek için kararlara sahip değil. Faaliyetler ve aktiviteler yönetilemez çünkü onlar amaca doğru yöneltilmemişler. Problemin çözümü daha fazla zorlaşır çünkü beraber çalışma konusunda temeller eksik. Proje çalışma grubu motivasyonu kaybeder çünkü nereye ulaşacaklarını bilemezler. Onun ulaşacağı hedef hangisidir? Hedeflerin/amaçların oluşması Projenin hedeflerini ve amaçlarını belirlemek için bazı önemli talepler mevcuttur:: a) Amaçlar ve hedefler SMART ilkelerine göre oluşacaklar. S - Özel, önemli M Ölçülü A Cazip R Ulaşılır T Zamansal 2 Tespit edilen hedef ve amaçtan sonar, bu şu anlama gelir, amaçlar ve hedefler öyle bir şekilde tanımlanmalı ki sonuçlara kolaylıkla ulaşılabilsin. Velilerle beraber çalışma iyileştirilmeli bu amaç gibi bir amaç için kolay bir şekilde değerlendirme yapılamaz. Ve bunun sonuçları kimsenin kesin bir şekilde hedefine ulaştığına dair bilgisi olmadığından. Bunun anlamı, projenin ulaşmak istediği sonuçlar kesin bir şekilde tespit edilmiş olması gerektiği. Sonuçları tanımlarken okul verilerinin (istatistikler) özel bir rolü var. Yukarıda veriler aracılığıyla verdiğimiz örnek ile devam edersek, biz bunun vasıtasıyla velilerin ne kadar sıklıkla ve hangi alanlarda yer aldıklarını görürüz ve buna dayanarak belirlenen sure içerisinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Amaçlar tanıma göre tamamen ölçülebilir olmayabilirler ancak sonuca ulaşmak için konulan hedefler ölçülebilirdir, bu tamamen tanıma göredir. Her amaç için hedef koyun; mesela: eğitim dönemin sonunda, velilerin 50% ile öğretmenler arasında bir röportaja dahil olacaklar, ve ya velilerin 20% okul geliştirme projesine dahil olacaklar. b) Amaçlar yazılı olarak oluşturulması lazım Amaçalrı ve hedefleri yazılı olarak oluşturarak neye ulaşılması gerektiği daha kesin ve açık olur; aynı zamanda projenin sonundaki değerlendirmeyi daha anlamlı kılar. Okul projelerinin bir çoğunda, projede hedeflerin ve amaçların yazılı olarak olmayışından dolayı projenin sonunda proje yöneticisi ulaşmayı umduğu şeyle ulaştığı şey arasında çok farklı olduğunu görür. c) Bütün katılımcılar amaçlardan haberdar olurlar Projeye katılan bütün elemanlar ve o projeden paydaşlar projede neler olacağı konusunda haberdar olmalılar, okul için beklenen sonuçlar nelerdir ve niye. Aynı zamanda okul projesinden 2 Zamansal: belirtilen süre içinde bitmesi demektir, belitilen tarihe kadar. 15

16 yararlanan diğer kişilerde proje hakkında bilgi alabilirler. Proje bilgilerini bütün ilgililere aktarma metodu ve araçları için bir ön hazırlıkla planlanması lazım. d) Projenin amacı için bir anlaşma yapılması gerek ve projeye katılan herkesten onayı almak lazım Proje görevi anlaşması, kimin ne yapması, kiminle yapması ve ne zaman yapması bilgilerini belirtmelidir. Proje, görevi veren ile projeyi yöneten kişiler arasında imzalama ile her iki tarafın anlayışını güven altına alırlar. Proje görevi şu bilgileri de içermelidir: Hazırda olan kaynaklar, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ve ya tarihlerde yapılan değişiklikler (görevi veren kişiye projenin durumunu gösteren araçlar) Projenin temel sonuçları Projenin amacını ve ya amaçlarını belirtirken, aynı şekilde bu projeden ulaşılması gereken sonuçları da belirtmek lazım. Bu eklem projenin daha sonraki hedefindir. Projenin temel sonuçları projenin sonunda projenin göstergesi ölçer. Projenin temel sonuçlarına ve hedeflerine ulaşmak için, projenin diğer aşamalarında yapılması gereken bir çok özel görevler sunulacak. Mesela, eğer bir proje varsa: kütüphaneyi okul kitaplarıyla doldurmak. Ayıklanan görevler içine alabilirler: hedefin hazırlanması, kitapların satın alınması ve toplanması, kitapların yerleştirilmesi, evrakların hazırlanması, kütüphane değerlendirme ve yönetme elektronik sistemin bir kısmını hazırlamak, vs... Bu şekilde görevlerin sunulması projenin planlama aşamasına çok yardımcı olacaktır Projenin bütçesi Projenin görevini tanıtmak için başka bir aşama ile bütçesinin tespitidir. Aktivitenin planını uygulamak için finansal ihtiyaçlarını gidermek için projenin bütçesini tespit etmek açık bir tanımdır. Bu aşamada, hazırda olan bütçe analize edilir, projede gönüllü çalışma durumu, okuldaki toplumdan destek durumu ve buna göre projenin bütçesi kesinleşir. Her okul projesinin kendisine ait bir bütçesi olamayabilir bu şart değildir, para olmadan da yapılan birçok okul projeleri mevcuttur. Eğer bir okul projesinin bütçesine ihtiyacı varsa; iyi yönetilmesi lazım, kötü yönetilen bir bütçe projenin uygulamasını yaparken birçok problemle karşılaşma durumu olabilir 3. Ekte bütçeyi planlama ve kullanma süreci üzerine olan 3 numaralı resmi analize edin Projenin aşamaları ve süreleri Projenin diğer bir adımı, projenin sürelerini ve aşamalarını belirlemektir. Bu aşamada temel soruya cevap verin: Bu proje için en verimli zaman hangisidir? Ve projenin yöneticisi ile projenin sürelerini koyun. Projenin şeması proje grubu içinde konuşulması çok önemlidir- doğal olarak birinci görüşmede, çünkü şimdiki oluşturma belki tam açık değildir, onun için belki bu görüşmede bazı hedefler için yeni fikirler ortaya çıkabilir. Beşinci görev 3 Yazarlar grubu (2002): Proje yönetimi, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi, Szentendre, Macaristan, sayfa

17 Projenin birinci aşamasının talimatlarından sonra, bu aşamada her şeyin açık olduğuna emin olarak aşağıdaki kutularda kısa yazılar yazın, ve bir sonraki sayfada Okul Geliştirme Planından çıkan bir projenin başlangıcını yazın. Proje görevleri Proje: Görevi veren: Proje yöneticisi: Görevlerin sunulması: Amacı ve hedefleri: Açıklanması gereken sonuçlar: Proje grubunun üyeleri ve diğer uzmanlar: Kaynaklar: Bütçe: Süre ve işin akışı: Görevi Veren Proje Yöneticisi Projenin organizesi Projenin başlangıç aşamasında, projenin organize süreci analize edilmesi lazım. Projenin organizesi proje görevlerini veren kişinin, görevlerini vermekle, proje yöneticisi ile proje grubu ile ve bu projeye dâhil olan diğer gruplarla bağlıdır. Okul projesinin organizesi konusunda kullanılması gereken bir öncelik var. Projelerin önceliği, bu projelerin okul içerisinde gerçekleşebileceğidir ve süreci yürütmek için temelli bir değişiklik istemezler, ancak aynı zamanda belirli bir amacın iyiliği için daha çabuk gerçekleşmesi için bir araç sunarlar. Aşağıda verilen resimde okul projesine dahil olan temel faktörleri göreceksiniz. Çizim aynı zamanda projenin yönetiminin dikey yapısı ile temel iletişim aracını göstermeye çalışmaktadır. 17

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Dünyanın her yerinde yerel yönetimler vatandaşlarına yüksek

Detaylı

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Kurumsal Stratejik Planlama

Kurumsal Stratejik Planlama Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi

Öğrenci Merkezli Sınıflarda 21 Yüzyıl Becerilerin Gelişimi Bu yayında ifade edilen yazarın görüşleri, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nin görüşlerini yansıtmaz. Bu Kılavuz, Temel Eğitim Programı

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı