Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi"

Transkript

1

2

3 Altıncı Seminer Proje Yönetimi Altıncı Seminer Okul müdürleri projesi bazı profesyonel pratik adreslere yön vermektedir. Seminer aşağıda belirtilen konularıyla doğrudan 3. ve 4. Standarlara yön göstermektedir: Standart 3: Planlama ve Yönetim - Okul geliştirme plani - Okul gelişimin aşamasi - SDP nin hazirlanmasi - SDP nin uygulanması - Yönetim kuruluna okul yeri Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi - Yönetim kuruluna okul yeri

4 Tagdirname: AB IPA 2009 tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesi (GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanan) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ye okul müdürleri eğitimlerinin(2012) yapılmasında kullanan Programları için müteşekkirdir. Aynıca, proje, okul müdürleri eğitimi Programın müellif ve ortakları olan Dr. Hermann Scheiring, Carmen Mattheis, Selim Mehmeti, Vesel Hoda ve Sokol Elshani ye de müteşekkirdir. Bu seminer çerçevesindeki tüm içerik GIZ programının Modul 4-ünden alınmıştır. Okul Müdürleri Profesyonel Pratik Standartları başlıklı yeni ve yenilenen malzeme Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) İdari Yönetmeliğinden çıkan beklentileri göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Bu seminer revize edilmiş, okul müdürleri eğitimi Programın bir bölümüdür. Yenilenmiş seminerler, bu standartları hem içerik hem pratik uygulama açısından karşılayacaktır. Seminer, okul müdürleri eğitimi için olan (EBTB tarafından tarihinde Akreditasyon ofisi sertifikalandırma protokolünde 45/12 resmi no.ile akredite edilmiş) GIZ Programına dayanmaktadır. Ayrıca, AB tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitimi ve Okul Müdürleri Kapasitelerinin Geliştirilmesi projesi içeriğinde GIZ IS adına Selim Mehmeti, Osman Buleshkaj ve David Lynn tarafından revize edilmiştir. Tam kapsamlı, revize edilmiş ve geliştirilmiş bir malzemenin oluşturulması amacıyla, bu uzmanlar, GIZ, EBTB, AB projesi olan Eğitimdeki Sektörler Arası Yaklaşım (SWAp), USAID-in Temel Eğitim Programı ve Kosova da Öğretmenlerin Geliştirilmesi Programı (KEDP) tarafından yapılan, okul yönetimi ve idaresi ile ilgili, eğitim malzemesini seçmiş, geliştirmiş, revize etmiş ve düzenlemiştir. Not: Bu kılavuz Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmıştır. Bu yayımın içeriği sadece Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nın sorumluluğudur ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansımış gibi anlaşılamaz. Proje Tanımı: Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi, IPA 2009 aracılığıyla AB tarafından desteklenen ve Kosova da AB Ofisi tarafından yönetilen bir projedir. EBTB adına, proje (Swisscontact ve IP-consult ı da içererek) GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanmaktadır. Proje beş bölümden oluşmaktadır: (I) etkili ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması ve uygulanması yanı sıra bir eğitim programının oluşturulması; (II) öğretmen geliştirilmesinde kaliteli programların sağlanmasındaki yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi; (III) belediye düzeyindeki kapasite geliştirilmesi ve belediye eğitim müdürleri kapasitelerin geliştirilmesi; (IV) okul müdürlerinin kapasitelerin gelişimi ve (V) bilgilendirme, iletişim ve dağıtım. Bu seminerin geliştirilmesi ve eğitim malzemesinin yenilenmesi, uygulayıcı ortak olarak GIZ IS ve AB desteğiyle EBTB ve Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesinin ortak girişimi ile yapılmıştır.

5 İçerik 1. Giriş Amacı Beklenen performans Proje yönetimi ve deyimlerin açılımı Proje nedir? Yönetim nedir? Okul projesinin yönetimi nedir? Projenin yönetiminin özellikleri nelerdir? Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları nelerdir? Okul projesinin başarısı için önemli faktörler Projenin yönetiminin aşamaları Okul projesinin başlaması Hedeflerin oluşmu Projenin temel sonuçları Projenin bütçesi Projenin aşamaları ve süreleri Projenin organizesi Projenin planlanması Projenin çalışma yöntemlerinin planlanması İşin gidişatının planlanması Sürelerin planlanması Giderlerin planlanması ve kaynakları Okul projesinin haberleşme sisteminin organize edilmesi Projenin gerçekleşmesi Projenin gerçekleşmesi için pratik öneriler Çalışma grubun gidişatı (ek toplantıları) Projenin güncel durumunun özetlenmesi Projenin aşamaları için görüşmeler Proje gözetimi ve denetimi Projenin bitişi Sözlük Kaynaklar Ek Bir- Yardım okulunun rehberine dayanarak projenin şekillenmesi Ek İki- Tahmini bir modelin projesi Ek Üç- Okul Projesinin bütçesinin şematik gidişatı ve planlanmasının faaliyetleri... 36

6 1. Giriş Okulda projenin yönetimi, okulun yönetiminin çalışmalarının bir parçasıdır. Okulda projenin yönetimi, okulun gelişmesi açısından önemli amaçlar ve önemli hedeflere ulaşmak için bir metottur. Proje detaylıdır ancak doğrudandır. Seminer okul yönetimi nasıl yapılır diye fikir ve öneriler sunar. Projenin yönetimi ile alakalı seminerin içeriği okulların dallarına göre daha önceki seminerlerde sunulmuştur. Seminer aynı konulu olan GİZ in daha önceki seminer versiyonlarına dayalıdır. Bu versiyon Kosova eğitiminde yeni gelişmelere yön verir, özellikle okulların otoritesini ve düzensizliklerini gidermesi için. Altyapının yönetimi Öğrencillerin sonuçları & başarıları Öğrencillerin öğrenme kültürü Tümleşme Okul Özelliği Okul kültürü Yönetim ve idarecilik Kalitenin gelişmesi için stratejilerin uygulanmasi Öğretmen profesiyonelleşmesi Birinci Aktivite 1. Okulun ilk projesini gerçekleştirmek için okul projesinin gelişmesi için hangi unsuruna odaklanırdınız? 2. Sizin okul için, okul projesinden başka hangi bölümler gelişme konusunda bu projeden yararlanır? 3. Bazı notlar alın ve daha sonra kontrol edin Amacı Seminerin amacı Projenin yönetimi ile alakalı okulun daha fazla gelişmesi için karar verme konusunda okul bilgilerine dayanarak temel bilgiler hakkında yön göstermektir. 6

7 1.1.1 Beklenen performans Katılımcılar, bu seminerde aşağıda verilecek olan bilgilerden öğrenmeleri ve o bilgileri kullanmaları beklenmektedir: Projenin yönetiminde her adımın amacını anlamalıdırlar. Belirli projeler için hangi bilgiler gerekli olduğunu ve hangileri önemli olduğunu nasıl tespit edilir bunu anlamalıdırlar. Projenin başarısını tehdit eden zorluklarla ve boşluklarla aynı zamanda önceliklerle tanışsınlar. Katılımcıların aşağıda belirlenen becerilerini geliştirmeleri beklenir: Okulun Gelişme Planlamasına dayanarak okul projelerinin organizesi ve uygulaması proje yönetiminin bütün aşamalarını kullanarak yapılması. Proje etkisi değerlendirmesi Gelecekte yapılacak olan diğer projeleri daha fazla geliştirmek için projenin sonuçlarını değelendirilmesi. 2. Proje yönetimi - deyimlerin açılımı 2.1. Proje nedir? Proje belirli okul performansını geliştirmek için somut ve ölçülür şekilde verilen bilgilerin uygulamaya koyulması ve ya aktiviteler ve ya planlar için işleme koyulması anlamını çizer. Bunun için proje: - Okul performansının bir elementin ve ya bir çok elementin gelişmesi için planlanan ve dizayn edilen bir aktivitedir; - Gelişmesi için sonuçlara yönlendirilen ve belirli hedefleri tamamlamak için dizayn edilmiştir. - Performansın gelişmesini ölçmek için ve iyileşmesi için verileri belirler ve onları kullanır - Belirli bir süre içerisinde ve belirli kaynaklarla yapılan bir aktivitedir - Değerlendirme öncesini de kaplayan uygulama planı (iyileştirmeye çalıştığımız şey için onu tanımlayan elimizde hangi veriler var ve niye? ) sürecin değerlendirilmesi (Ne kadar iyi çalışıyoruz?) sonuçların değerlendirilmesi (amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşabildikmi?) gelecekte bir projeyi daha iyi nasıl uygulayabiliriz? 7

8 İkinci Aktivite: Lütfen 4 aşamanın isimlerini doldurun. Eğer emin değilseniz okul gelişmesi ile alakalı olan makaleye bakabilirsiniz. Projenin her zaman 4 aşaması vardır: Not: Okul verilerine dayanarak okul projeleri, okulun performansını geliştirmeye ithaf edilir. Bu projeler farklı organizasiyonların ulaşmak istedikleri hedef için belirli verilere dayanarak yaptıkları farklı projelerle karşılatırılabilir Yönetim nedir? Yönetim: - insanları ve kaynakları belirli bir hedef için ve belirli bir sonuç için organize ve liderlik, ve planlama için bir çaba, - belirtilen sonuçlara ulaşmak için başkalarının faaliyetlerini koordine etmek için girişilen süreç - projenin belirtilen sonuçlara ulaşmak için, bütün görevleri tasnif edip organize eden, teknikleri, kaynakları ve metodları tespit eden süreç Projenin yönetimi hakkında kolaylaştırılmış bir grup yazarların projenin yönetimi hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için sadece bir araçtır, metotların ve tekniklerin bir listesidir Okul projesinin yönetimi nedir? Okul yönlerinin ölçülü ve fark edilir şekilde gelişmesi açısından projenin yönetimi bir planın ortaya çıkışı ve organize sürecidir. Bu süreç planlamayı, gözetimi ve yönlendirmeyi içine alır. 1 Grup autoresh Yazarlar grubu (2002): Proje yönetimi, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi, Szentendre, Macaristan sayfa 9, 8

9 Okul projesinin yönetimi belirli bir projenin içinde olan görevlerini ve aktivitelerini açıklayan bir araçtır: - O sadece bir kere yapılan bir plana dayanır ve bu plan bir daha aynı detaylarla yapılmaz tekrarlanmaz, - O, okul müdüründen okuldaki elemanlara gönderilen görevleri tespit eder bunu müdür daha serbest olsun diye yapar, - O eleman grupları içine alır buna yararlanan başka kimseleri de dahil eder, - O belirli sürelere dayalıdır, - O okulun genelinde gelişmesi ile alakalı önemli meseleleri yönlendirir. Üçüncü aktivite: Okul projesinin bir özeti olabilecek konu ile alakalı bir ve ya iki örnek verin. Eğer siz şuanda böyle bir proje üzerinde çalışıyorsanız iki üç cümle ile bize kısaca özetleyin. Şimdiye kadar söylenen şeylere dayanarak sizin okulunuzun projesini geliştirmek için var mı yapmak istediğiniz bir şey (eğer buna benzer bir şey varsa)? Şimdiye kadar öğrendiğiniz şeylerde size göre bir proje yampak için hangi faktörler daha önemli? Projenin yönetiminin özellikleri nelerdir? Özellikler Hedefin tanımı Özelliklerin tanımı Her projenin bir amacı vardır. Verilere dayanarak belirli sonuçlara ulaşılması gerekli, mesela ders verenleri yeni eğitim müfredatını kullanmaları için eğitilmeli, öğretim araçlarının verileri için elektronik sistem kurulmalı, okulun yeni bir profilini uygulamalı, mesela, saygılı öğretim ve okul çevre kültürü vs... Sınırlı kaynaklar Proje belirli bir süreye sahiptir, belirlenen başlangıç noktasıyla başlar ve belirlenen bitiş noktasıyla biter. Kaynaklar, elemanların sayısı ve projelerin sayısı bir okul dönemi içerisinde sınırlıdır; giderlerin belirli bir sınırı vardır vs... Diğer aktiviteler hakkında düşünceler Proje bir bakıma göre tekrar edilmez bir olaydır. Her gün yapılan bir aktivite değildir. Uzun zamana ve uğraşa ihtiyaç vardır ve ayalarca devam edebilir hatta bir okul dönemi kadar bile sürebilir. Hedefler ve somut sonuçlar ister. Projenin belirlenen aktiviteleri Projeler belirtilen planlardan dolayı değişirler bu da organize şeklinden dolayı olur (görevi veren, proje yöneticisi, proje grubu, projenin yürümesi için tespit edilen işlemler vs..) Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları nelerdir? 1. Projenin yönetiminin öncelikleri ve boşlukları ile tanışmak, müdür için projenin gelişmesi için ve sonuçlanması için bir temel verir. 9

10 Projenin yönetiminin öncelikleri: Projeler somut sonuçlara ulaşan amaçlara bakarlar, onlar sonuçlara yönelirler ve okula değişimi getirirler! Projenin yönetimi kararların şeffaflığını arttırır çünkü buna bir çok paydaşlar da katılır. Projenin yönetimi hesap verme işlemini arttırıyor çünkü yapılan işler farklı paydaşlar ve bu projeden faydalananlar tarafından konuşulacak. Projenin yönetimi karmaşık projeleri planlamak için yardımcı olur: değişik alanlarda neler oluduğunu takip etmek için, değişik yerlerde aynı zamanda. Projenin yönetimi müdürün işini kolaylaştırır, çünkü o işleri başkalarına gönderir. Uygulama problemlerinin çözümü için ve yükümlülüğü için tek bir kişiye değil yani okulun müdürüne değil bir gruba verilir. Projenin yönetimi eğitim süreci tarafından kaynaklanan problemleri yönlendirir. Değişik paydaşlar tarafından sonuçların kabulü olur. Projenin yönetimi, projenin verilerini projeye katılan kişilerden geniş kitleye yaymaya götürür bu da diğer genel kitleden daha büyük destek alındığına ortaya koyar; Değişik kişilerin bilgilerini ve tecrübelerini birleştirmeleri, okul verilerine dayanarak, problemleri çözmek için kaliteli kararlar ve bilgili sonuçlar elde ederler. Değişik yetkilere sahip olan kişiler aynı projeye katılmaları, analizler daha derine gider ve kararlar daha çabuk alınır; Okul personeli kendi fikirlerini sunmaları ve uygulamaları için daha çok imkanları vardır; onlar okulun gelişim sürecine daha fazla dâhildirler. Proje yönetimi ders verenlerin fikirlerini ve farklı yetkilerini bir araya getiren yaratıcı bir süreçtir. Projenin temel boşlukları projeye katılan kişilerin becerilerine bağlıdır. Gerekli bilgiler bazı beceriler kazanıldığı gibi onlarda öğrenilebilir, diğer bazı bilgiler ve beceriler ise zaman ve pratik isterler. İkinci olarak projeyi gerçekleştirmek için verilen süre içerisinde hazırlıklar zayıf olabilir. Bu şu anlama gelmektedir: - Projenin yöneticisi sadece projenin içeriği ile alakalı profesyonel yetkilere sahip olmamalı, onda iletişim, grubu yönetmesi, moderatör, aracılık, planlama, liderlik ve organize becerisinde olması gerekir. - Proje başlamadan önce profesyonel bir eğitim alması gerekebilir. Eğitim projeyi profesyonelce yönetmeye ve uygulamaya yardımcı olur (özellikle proje yöneticileri için ). - Projenin yönetimi istenilen süreyi ve iş gücünü kısıtlamaz, çünkü bunun içine farklı elemanlar dahil olur, bunun için toplantılar yapılması gerekir vs... - Okul projesinin işlerinin büyük bir kısmını günlük aktivitelerle birlikte halletmek gerekir, özellikle öğretim sürecinde. - Proje grubundaki elemanların motivasyona ihtiyaçları vardır, pratik/ tecrübe sosyal ve profesyonel yetkiler. (Onlar bundan ne kazanıyorlar? Nasıl bir kazanç çıkarıyorlar?) - Projenin planlaması ve uygulaması sürecinde gözetim çok önemlidir, gözetim müdürlerin günlük yükümlülüklerin arasındadır, projenin doğası açısından gözetim yoğunlaştırılabilir. - Projenin görevlerinin bitmesi projenin bitmesi demek değildir. Proje zamanın geçmesi ile değerlendilirmesi lazım; mesla: altı ay ve ya bir sene sonra. Bu devamlı iletişim ve beraber çalışma gerektirir. 10

11 Dördüncü aktivite: - Lütfen yukarıda verilen önceliklerin ve boşlukların listesine bakın ve tamamlanmışlar mı. Eğer sizde daha fazla öncelikler ya da boşluklar varsa listeyi tamamlayın. - Önceliklerden sizin için en önemli olan iki şeyin altını çizin, ve boşluklardan iki şeyin altını çizin bunların proje başlamadan önce bakılması gerekir. Bunları grubunuzla tartışın. - Şimdi öncelikleri okul projesi ile alakalı kendi fikrinizle karşılaştırın ve altını çizdiğiniz iki boşlukları düşünün. Proje yönetimi tarafından fikrinizin konu olmasına hala katılıyor musunuz? Kendi nedenlerinizi (önceliklerinizi) yazın ve çalışma grubunuzla bunları tartışın. - Okulunuzun süreci içerisinde başka bir aracınız var mı, ve proje çalışma grubunuza göndermek için çok önemli olan? Bu boşlukları gidermek için, aşağıdakileri göz önüne alın: 2. Projenin yönetimi planlama yapılırken kullanılan verilere profesyonel bir uygulama ister ve gelişme aşamaları için yönlendirme gerekir. 3. Projeye katılan elemanlar tarafından daha iyi bir şekilde uygulamaları için okul projesi yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 4. Projeye katılan grupların büyüklüğü ve sayısı ve giderleri mümkün olduğu kadar az olması gerekir, yoksa başka işbirliği yapmak için başka gruplar istenebilir projenin hafiflemesi için Okul projesinin gelişmesi için önemli faktörler Projenin başarısı, proje yönetimi ile devamlı yönetim arasında sıkı bir çalışmaya bağlıdır; bunun için iki yönetim arasında bağlılık çok iyi olması lazım ki problemler çözülsün. Proje sürecinin gözetimi okul yönetimi tarafından açıklanmalı. İlerlemenin kontrolü ne zaman yapılır? Alt hedefler nelerdir? Gözetim nasıl yapılacak? Verilere dayalı hazırlıklar Projenin hazırlanması- Proje yönetimi, okul yönetimi tarafından özel liderlik ister. Okul müdürü kararı almadan önce her şeyden üstün olarak aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekir. Okul verilerine dayanarak okul problemleri ve ya aktiviteleri için hazırlıkların başlaması için hangi öncelikler var? Projenin bir problemi ya da görevi dışardan bir grubun katılmasıyla mı daha iyi çözülür yoksa okul yönetimi onu çözer mi? Bu soruların cevabı okul yönetimi ile proje yönetimi arasındaki ilişkinin ilk düzenlemesini yapar Kurallar, görevler ve yetkiler Proje yönetimi ve devamlı yönetim proje ile alakalı olan değişik yetkileri tespit etmeleri gerekmektedir. Bu, proje yönetimi ile devamlı yönetim arasında şeffaf bir ilişki olduğuna ifade eder, adil, mantıklı ve çatışmasız. Bu ilişkiler ne kadar açık olursa, projenin işlerine müdahale etmek o kadar az ihtimal olur. Proje ile bağlı olarak çalışan gruplar için görevlerin belirliği, sürelerin tespiti ve kaynakların sağlanması onlar için yeterli çalışma alanı sağlanmış olur. 11

12 Bununla alakalı, ve ya proje uygulamaya girmeden önce okul müdürü ile proje yönetimi arasında karşılıklı görevler ve yetkilerin açıklanması gerekir: - işin sürecini ve yasa haklarını göz önüne alarak karar alma hakkı, - proje yöneticisinden rapor etme yükümlülüğü, - karar verme hakkı- projenin sonuçları istenildiği şekilde alınabilmesi için okul yönetimi tarafından ve proje yönetimi tarafından neler konulması gerektiği, - proje elemanların başkasına tavsiye ve destek isteme serbestliği, - proje yöneticisi tarafından araya girme hakkı, ve - sonuç olarak araya girme hakkı okul yönetimine aittir. Proje yöneticisi okulun içinde, okulun ek olan bazı yükümlülüklerinden ve görevlerinden heyet tarafından arınması gerekir İletişim araçları, yetkiler ve görevler hakkında proje ekibi ile okul personeli arasında karşılıklı ilişkiler anlamlı bir şekilde özetlenmesi lazım. Projenin amacını net bir şekilde belirtmekle okul personelinin çoğu tarafından okulu ihmal etme olasılığından uzaklaştırır. Bir projenin içinde gerginlikler artarsa bu problemlere aracı olma yükümlülüğü okul müdrüne aittir. Okul müdürü projenin sonuçları çıkana kadar projenin işini öncelikle desteklemesi yükümlülüğü ile yükümlüdür, eğer projenin bazı aktiviteleri okulun gidişatını engelliyorsa o zaman okul müdür bu projenin bazı aktivitelerini erteletmesi için karar alabilir, organize değişiklikleri vs... Projenin yönetimi için bazı pratik öneriler Projenin yönetimi sadece katılımcılar için anlamlı olan görevler ve problemler için faydalıdır, ve bunlar için onlar yardım edebilirler ya da yardım etmek isteğinde bulunurlar. Okulun personeli için sıkıntı olmayan yönetimin görevleri ve problemleri, en iyi şekilde okulun öncüleri çözer, bu şekilde okul personeli bu tür şeylerle meşgul olmaz. Açıklık nedenlerden dolayı proje ekibine hedefleri açık ve anlaşmada yazıldığı gibi yazılı olan bir görev verilmesi tavsiye edilir. Süreç boyunca iletişim araçları ve iletişim şekli için açık bir biçimde anlaşmaları dâhil edin. Projenin açık bir şekilde organizesi, çalışma planı, kaynaklar ve süreler projenin başarısı için çok önemlidirler, çünkü onlar işin yönetimi için temel unsurları temsil ederler. Proje grubu prensipte kendisi organize etme ve yaratıcı metotlar kullanma becerilerine sahip olmaları lazım. Çalışma ve süre açısından sadece projenin grubu için planlama olmaması gerekir, aynı şekilde okulda ders verenlerin ve okulun diğer personeli tarafından yaptıkları aktiviteleri için bir fikir vermeleri gerekir, o şekilde aktiviteler birbirine engel olmamaları gerekir. Bütün süreç herkes için şeffaf olması lazım. Okul personeli okul projeleri, süreleri, hedefleri ve ihtiyaçları için haberdar olması lazım, 12

13 3. Proje yönetiminin aşamaları Projenin aşamalarını belirleyen üç önemli araç vardır: Süre- her okul projesinin belirli bir süresi vardır, bu süre değişik olaylardan dolayı değişir, Muamele- okul projesi tarafından çözülmesi için göz önünde bulunan problemine yapılan muameleye göre, Projeye dahil olan gruplar/ kişiler. Projenin yönetimi, proje döngüsünün önemli aşamalarından geçer. Proje döngüsü her proje için alanlar ve araçlar koyar. Okul projesinin yönetimi Okul Geliştirme ve Planlama vizyonunun ulaştığı bir parçadır. Projenin akışı dört ayrı temel aşamaya ayrılır. Aşağıdaki resme bakın. Proje Döngüsü Proje Değerlendirmesi Projenin Başlanması Projenin Uygulanması Projenin Planlanması 3.1. Okul projesinin başlaması Doğal olarak bir okul projesinin başlaması okul müdürünün bir görevidir. Ancak bazen bir projenin başlaması için okul personelinden her hangi birinin fikri ve ya dışardan her hangi bir kişinin fikri ile başlayabilir. Her okul projesi, okulda çalışma kalitesini arttırmak için ve ya belli bir problemi gidermek için bir vizyonla, bir fikir ile başlar. Bu bir konferansın sonucu ve ya okul müdürünün bir isteği olabilir. Ancak her şekilde okul projesinin içeriği Okul Geliştirme ve Planlamaya dahildir. Okul projesinin başlangıcı üç adımdan geçer: - Okul Geliştirme Planında belirlenip öne çıkan okul projelerinin analizi, - Okulda güncel gelişmelerin analizi- okul verilerine dayanarak teşhisi koyup ve okulun genelinde önemini analize etmek. - Projenin görevlerini tespit etmek- Projenin amacı. 13

14 Analiz: Okul projesinin fikri Okul Geliştirme Planına bağlıdır. Onun için ilk adım OGP ye bir göz atmaktır, özellikle de önceliklerine. İkinci adım, yeni bir adıma (projeye) başlamadan önce, okulun yeni projeyi kaldıracağı kapasitesine ait olup olmadığından emin olmaktır. Üçüncü adım, yeni projenin zamanlaması konusudur, okulun, bu projeyi tamamlama süresine kadar devam etme kapasitesine sahip olduğu emin olmaktır. Bu yeniden gözden geçirme gereği içine alır: Güvenliği: - Proje okulun diğer yükümlülüklerini uygulamaya engel olmaz, mesela öğrencilerin değerlendirme süreci, - proje, uygulamada olan diğer projelerle çatışmaz ve onlara engel olmaz, çünkü insan kaynaklarının çoğu okulun başka projelerde ve ya aktivitelerde yer alıyorlardır bunun için bu proje ile belki dahil olmaya zaman bulamazlar, - Projeler çoğalmaz; mesela okula aynı zamanda aynı proje eğitim partnerlerinden MASHT, DKA, OJQ vs.. sunulursa. Proje görevleri: Okul ortamının güncel gelişmelerinin analizinden sonra, projenin görevlerini tespit edin. Projenin görevleri, proje ile nelere ulaşmaları gerektiğini gösterir. Ne çözülmesi lazım ve ne iyileştirmesi lazım? Eğer kişi gideceği ve ulaşacağı noktayı bilmiyorsa, o zaman o kişinin olmak istediği yer orası değildir. Aynı şey okul projeleri için de dâhildir. Eğer projenin sonucu belli değilse, proje ile yükümlü olan elemanlar çoklu amaçlarla çalışarak tamamen şaşıracaklardır. Bu projeyi en baştan bitirir. Proje yöneticisinin durumu Projenin görevini belirtme sürecinde, ilk önce proje yöneticisinin proje konusu ile alakalı durumunu tanımlayın. Okulda demokratik değerlerin gelişimi, proje yöneticisi olarak okulda demokratik değerlere sarılması için hazır olmayan bir öğretim görevlisini ve ya siyasi ideolojisine sahip olan birini ve ya konu ile alakalı olmayan birini ve ya okulun demokratik gelişimi hakkında eğitim almayan birini koymayın. Okul müdürü proje yöneticiliği için yukarıda daha erken seminerde bahsettiğimiz becerilere ve yetkilere sahip olan birini istemesi gerek. Okul projesinin amacı Proje yöneticisini seçtikten sonra, projenin görevi, projenin amacını eklemesi ile devam eder. Projenin görevi olduğu gibi projenin amacı da çok önemlidir, çünkü projenin amacı bu projenin sonunda nasıl bir sonuç elde edeceğimizi gösteriyor. Bu projenin yöneticisi ile birlikte işbirliği yaparak yapılır. Projenin temel amacı projenin sonuçlarını açıkça ifade etmektir. Projenin Hedef(ler)I tam olarak projenin sonunda ulaşılacak sonuç(ları) tanımlar. Projenin hedefi okulun müdürü, projenin yönetisi ve proje çalışma grupları ile beraber geliştirilmesi lazım. O somut ve ölçülür şekilde olması lazım. 14

15 Hedefin, amacın eksikliği çok büyük negatif sonuçlara götürür: Getirilen amaçsız proje insanların vaktini harcamak. Problemler problem olarak alınmazlar amacı olmayanın problemi yoktur. Plandan sapma olanakları bilinmeyebilir. Amaçları yönlendirmek için kararlara sahip değil. Faaliyetler ve aktiviteler yönetilemez çünkü onlar amaca doğru yöneltilmemişler. Problemin çözümü daha fazla zorlaşır çünkü beraber çalışma konusunda temeller eksik. Proje çalışma grubu motivasyonu kaybeder çünkü nereye ulaşacaklarını bilemezler. Onun ulaşacağı hedef hangisidir? Hedeflerin/amaçların oluşması Projenin hedeflerini ve amaçlarını belirlemek için bazı önemli talepler mevcuttur:: a) Amaçlar ve hedefler SMART ilkelerine göre oluşacaklar. S - Özel, önemli M Ölçülü A Cazip R Ulaşılır T Zamansal 2 Tespit edilen hedef ve amaçtan sonar, bu şu anlama gelir, amaçlar ve hedefler öyle bir şekilde tanımlanmalı ki sonuçlara kolaylıkla ulaşılabilsin. Velilerle beraber çalışma iyileştirilmeli bu amaç gibi bir amaç için kolay bir şekilde değerlendirme yapılamaz. Ve bunun sonuçları kimsenin kesin bir şekilde hedefine ulaştığına dair bilgisi olmadığından. Bunun anlamı, projenin ulaşmak istediği sonuçlar kesin bir şekilde tespit edilmiş olması gerektiği. Sonuçları tanımlarken okul verilerinin (istatistikler) özel bir rolü var. Yukarıda veriler aracılığıyla verdiğimiz örnek ile devam edersek, biz bunun vasıtasıyla velilerin ne kadar sıklıkla ve hangi alanlarda yer aldıklarını görürüz ve buna dayanarak belirlenen sure içerisinde istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Amaçlar tanıma göre tamamen ölçülebilir olmayabilirler ancak sonuca ulaşmak için konulan hedefler ölçülebilirdir, bu tamamen tanıma göredir. Her amaç için hedef koyun; mesela: eğitim dönemin sonunda, velilerin 50% ile öğretmenler arasında bir röportaja dahil olacaklar, ve ya velilerin 20% okul geliştirme projesine dahil olacaklar. b) Amaçlar yazılı olarak oluşturulması lazım Amaçalrı ve hedefleri yazılı olarak oluşturarak neye ulaşılması gerektiği daha kesin ve açık olur; aynı zamanda projenin sonundaki değerlendirmeyi daha anlamlı kılar. Okul projelerinin bir çoğunda, projede hedeflerin ve amaçların yazılı olarak olmayışından dolayı projenin sonunda proje yöneticisi ulaşmayı umduğu şeyle ulaştığı şey arasında çok farklı olduğunu görür. c) Bütün katılımcılar amaçlardan haberdar olurlar Projeye katılan bütün elemanlar ve o projeden paydaşlar projede neler olacağı konusunda haberdar olmalılar, okul için beklenen sonuçlar nelerdir ve niye. Aynı zamanda okul projesinden 2 Zamansal: belirtilen süre içinde bitmesi demektir, belitilen tarihe kadar. 15

16 yararlanan diğer kişilerde proje hakkında bilgi alabilirler. Proje bilgilerini bütün ilgililere aktarma metodu ve araçları için bir ön hazırlıkla planlanması lazım. d) Projenin amacı için bir anlaşma yapılması gerek ve projeye katılan herkesten onayı almak lazım Proje görevi anlaşması, kimin ne yapması, kiminle yapması ve ne zaman yapması bilgilerini belirtmelidir. Proje, görevi veren ile projeyi yöneten kişiler arasında imzalama ile her iki tarafın anlayışını güven altına alırlar. Proje görevi şu bilgileri de içermelidir: Hazırda olan kaynaklar, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ve ya tarihlerde yapılan değişiklikler (görevi veren kişiye projenin durumunu gösteren araçlar) Projenin temel sonuçları Projenin amacını ve ya amaçlarını belirtirken, aynı şekilde bu projeden ulaşılması gereken sonuçları da belirtmek lazım. Bu eklem projenin daha sonraki hedefindir. Projenin temel sonuçları projenin sonunda projenin göstergesi ölçer. Projenin temel sonuçlarına ve hedeflerine ulaşmak için, projenin diğer aşamalarında yapılması gereken bir çok özel görevler sunulacak. Mesela, eğer bir proje varsa: kütüphaneyi okul kitaplarıyla doldurmak. Ayıklanan görevler içine alabilirler: hedefin hazırlanması, kitapların satın alınması ve toplanması, kitapların yerleştirilmesi, evrakların hazırlanması, kütüphane değerlendirme ve yönetme elektronik sistemin bir kısmını hazırlamak, vs... Bu şekilde görevlerin sunulması projenin planlama aşamasına çok yardımcı olacaktır Projenin bütçesi Projenin görevini tanıtmak için başka bir aşama ile bütçesinin tespitidir. Aktivitenin planını uygulamak için finansal ihtiyaçlarını gidermek için projenin bütçesini tespit etmek açık bir tanımdır. Bu aşamada, hazırda olan bütçe analize edilir, projede gönüllü çalışma durumu, okuldaki toplumdan destek durumu ve buna göre projenin bütçesi kesinleşir. Her okul projesinin kendisine ait bir bütçesi olamayabilir bu şart değildir, para olmadan da yapılan birçok okul projeleri mevcuttur. Eğer bir okul projesinin bütçesine ihtiyacı varsa; iyi yönetilmesi lazım, kötü yönetilen bir bütçe projenin uygulamasını yaparken birçok problemle karşılaşma durumu olabilir 3. Ekte bütçeyi planlama ve kullanma süreci üzerine olan 3 numaralı resmi analize edin Projenin aşamaları ve süreleri Projenin diğer bir adımı, projenin sürelerini ve aşamalarını belirlemektir. Bu aşamada temel soruya cevap verin: Bu proje için en verimli zaman hangisidir? Ve projenin yöneticisi ile projenin sürelerini koyun. Projenin şeması proje grubu içinde konuşulması çok önemlidir- doğal olarak birinci görüşmede, çünkü şimdiki oluşturma belki tam açık değildir, onun için belki bu görüşmede bazı hedefler için yeni fikirler ortaya çıkabilir. Beşinci görev 3 Yazarlar grubu (2002): Proje yönetimi, Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi, Szentendre, Macaristan, sayfa

17 Projenin birinci aşamasının talimatlarından sonra, bu aşamada her şeyin açık olduğuna emin olarak aşağıdaki kutularda kısa yazılar yazın, ve bir sonraki sayfada Okul Geliştirme Planından çıkan bir projenin başlangıcını yazın. Proje görevleri Proje: Görevi veren: Proje yöneticisi: Görevlerin sunulması: Amacı ve hedefleri: Açıklanması gereken sonuçlar: Proje grubunun üyeleri ve diğer uzmanlar: Kaynaklar: Bütçe: Süre ve işin akışı: Görevi Veren Proje Yöneticisi Projenin organizesi Projenin başlangıç aşamasında, projenin organize süreci analize edilmesi lazım. Projenin organizesi proje görevlerini veren kişinin, görevlerini vermekle, proje yöneticisi ile proje grubu ile ve bu projeye dâhil olan diğer gruplarla bağlıdır. Okul projesinin organizesi konusunda kullanılması gereken bir öncelik var. Projelerin önceliği, bu projelerin okul içerisinde gerçekleşebileceğidir ve süreci yürütmek için temelli bir değişiklik istemezler, ancak aynı zamanda belirli bir amacın iyiliği için daha çabuk gerçekleşmesi için bir araç sunarlar. Aşağıda verilen resimde okul projesine dahil olan temel faktörleri göreceksiniz. Çizim aynı zamanda projenin yönetiminin dikey yapısı ile temel iletişim aracını göstermeye çalışmaktadır. 17

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Hareket Planlarının Hazırlanması

Hareket Planlarının Hazırlanması Hareket Planlarının Hazırlanması Temel Hareket Planlarının Gözden Geçirilmesi Restoran yöneticiliği olan önceki görevinizden dolayı, hareket planları geliştirme konusuna aşinasınız. Ancak, burada bir hareket

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı

İÜ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ. Süreç İyileştirme Standardı Dök. No: AUZEF-SS-1.2-11 Yayın Tarihi:30.12.2015 Rev No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ İÜ AUZEF süreçlerinin kalite, verimlik ve etkinliğini arttırmak için yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarında

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Expert Audit şirket içerisindeki uzmanlar aracılığıyla mevcut

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093 Rekabette İnovasyon İçin Liderlik Ankara, 09/09/2014 SİRKÜLER ( G-2014) Sayın Üyemiz, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Problem çözme yönteminin en önemli özelliği, adım adım analiz ve sentez içermesidir. Burada her yeni adımda bir öncekinden daha somut olarak nitelden

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

Ankara, Türkiye. Başkanları 26 Şubat- 2 Mart 2007

Ankara, Türkiye. Başkanları 26 Şubat- 2 Mart 2007 Eğitim Programı Ankara, Türkiye Strateji Geliştirme Daire Başkanları 26 Şubat- 2 Mart 2007 Program ve Performans Esaslı Bütçeleme VBTB: Hollanda yaklaşımı Mr. S. de Bruin Program Öğrenme hedefleri Konuya

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği nedir? Bir okulun izleyeceği ana yolu belirleme yetkisi verilmiş hukuki bir yapıdır Bir okulun ana idare organıdır Okulun

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi

MANTIKSAL ÇERÇEVE. İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, proje planlaması ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan bir analitik süreç ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye - Expert Audit şirket içerisinden seçilen çalışanlar aracılığıyla

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

HEINRICH - KRAFT - SCHULE

HEINRICH - KRAFT - SCHULE HEINRICH - KRAFT - SCHULE INTEGRIERTE GESAMTSCHULE - EINE SCHULE FÜR ALLE - Fachfeldstraße 34 60386 Frankfurt Tel 069/ 212-48994 + 48995 Fax 069/212-49110 email: poststelle.heinrich-kraft-schule@stadt-frankfurt.de

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Genel Amacı Bakanlık personeli ve Bakanlık politikaları doğrultusunda protokol yapılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin; fon kaynaklarına erişimi ve proje hazırlama konusunda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

PROJEDE iletişim YöNETiMi

PROJEDE iletişim YöNETiMi 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ DERSİ PROJEDE iletişim YöNETiMi 10071057 T.GAMZE ÇELİK Proje İletişim Yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde üretilmesi, toplanması, dağıtılması,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı