HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti"

Transkript

1 HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler HP 3PAR Remote Copy için HP Veri Çoğaltma Çözümü Hizmeti, HP 3PAR Depolama Sistemi Remote Copy ürününün uygulanmasını sağlar. Bu hizmet kapsamında, Remote Copy işlevinin kurulumu için gereken analiz, tasarım, uygulama ve test hizmetleri sunulmaktadır. HP 3PAR Remote Copy, gelişmiş ölçüde kullanılabilirlik ve olağanüstü durumlara karşı kurtarma koruması sağlar. HP hizmet uzmanları, riskleri azaltan ve sonuca ulaşma süresini kısaltan, zamanında uygulanmış uygun maliyetli bir sistem kurulumu sunmak için karmaşık uygulama görevlerinin tamamında etkin bir şekilde görev alır. Hizmet, HP 3PAR depolama ortamınızda duyulan belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde gerçekleştirilen kapsamlı uygulama ile kurulum ve başlatma olmak üzere üç hizmet düzeyinde sunulmaktadır. Sunulan üç hizmet düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Hizmet Düzeyi I, 3PAR Remote Copy uygulamasını hızla çalışır duruma getirmek ve yalnızca örnek veya test verileri kullanılarak ürünün öne çıkan özelliklerini göstermek için tasarlanmıştır. Hizmet Düzeyi II, sizin belirlediğiniz disk bölümleri kullanılarak Remote Copy yapılandırmasının uygulanmasını ve test edilmesini içerir ve disk bölümlerinin müşteri tarafından yapılandırılmış bir uygulamayla çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Hizmet Düzeyi III, Hizmet Düzeyleri I ve II kapsamında bulunmayan, kuruluşunuza özgü gereksinimleri karşılamak üzere HP tarafından oluşturulmuş İş Bildirisi'ne (SOW) göre yapılandırılmış bir hizmettir. Sizin yapılandırmış olduğunuz birden fazla uygulamanın doğrulanması; HP tarafından uygulamalarınız için komut dosyası yazma veya uygulamalarınızın HP tarafından entegre edilmesi ve yapılandırılması, ortamın veya veritabanlarının yedeklenmesi Hizmet Düzeyi III kapsamına alınabilir. Hizmetin sağladığı avantajlar Remote Copy'nin, ürün teknik özelliklerine (Hizmet Düzeyi I) ve işletmenizin yapılandırma gereksinimlerine (Hizmet Düzeyleri II ve III) göre yüklenmesi Kısa sürede uygulama Hizmetin yerinde sunulması sırasında sorularınızı yanıtlayacak bir HP hizmet uzmanı SOW'da ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi proje yönetimi ve özel çözüm uygulama (yalnızca Hizmet Düzeyi III) BT personelinin temel görevlerine ve önceliklerine yoğunlaşmaları sonucunda işletmeniz üzerindeki etkilerin azalması HP nin veri çoğaltma alanındaki uzmanlığından yararlanılarak sorunların önüne geçilmesi ve risklerin azaltılması Hizmetin öne çıkan özellikleri Hizmet planlama Hizmet sunumu Kurulum doğrulama testleri (IVT) Müşteri yönlendirme toplantısı Proje yönetimi (yalnızca Hizmet Düzeyi III)

2 Özellikler Tablo 1. Hizmet özellikleri Özellik Hizmet planlama Hizmet sunumu Teslimat koşulları HP tarafından aksi kararlaştırılmadıkça hizmet, bir hizmet uzmanı veya proje yöneticisi tarafından, HP tatilleri hariç olmak üzere yerel HP standart iş saatleri kapsamında HP ile Müşterinin karşılıklı olarak kabul ettiği bir tarihte sunulmak üzere planlanır. HP standart iş saatleri dışında sağlanan hizmetler ek ücrete tabi olacaktır. Hizmet uzmanı aşağıda belirtilen kurulum planlama ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirir: Hizmetin planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yapar Müşteri ile iletişim kurar ve Müşterinin hizmet sunumuna ilişkin sorgularıyla ilgilenir Teslimat öncesi kontrol listesini kullanarak Müşterinin sorumlu olduğu tüm hizmet ön koşullarının yerine getirildiğini doğrular Hizmet Düzeyi I kapsamında, 3PAR Inform Management Console (IMC) aracılığıyla Remote Copy sisteminin etkinleştirilmesine yönelik ön koşulların ayrıntılı biçimde ele alınması ve örnek kopyalama grubu için kullanılacak disk bölümlerinin (üretim dışı) belirlenmesi ile ilgili olarak planlanan faaliyetler yer almaktadır. Hizmet Düzeyi II kapsamında, Hizmet Düzeyi I kapsamındaki faaliyetler ile Müşteri tarafından tek bir müşteri uygulaması için belirlenen disk bölümlerinin belirlenmesi ve yapılandırılmasına yönelik olarak planlanan faaliyetler yer almaktadır. Hizmet Düzeyi III kapsamında, Hizmet Düzeyleri I ve II'de sunulan faaliyetlerin planlanmasına ek olarak Müşteri tarafından belirtilen ve SOW'da belgelenen tüm gereksinimler yer alabilir. Hizmet Düzeyi I sistem kurulum faaliyetleri şunları içerir: Teslimat öncesi kontrol listesi kullanılarak Müşteri ile birlikte faaliyetleri gözden geçirme ve hizmet ön koşullarının tamamının karşılanıp karşılanmadığını kontrol etme 3PAR dizileri arasında bağlantı oluşturmak için ilgili SAN anahtarlarını gereken şekilde yapılandırma Kaynak ve hedef diziler üzerinde Remote Copy bağlantısını yapılandırma ve tek bir kaynak-hedef ilişkisi için diziler arasında Remote Copy işlevini kurma Müşterinin dizi yapılandırmasıyla uyumlu bir Remote Copy grup örneği oluşturma. Örnek grupta, en fazla bir adet Remote Copy kaynak-hedef ilişkisi, iki ana bilgisayar (bir kaynak diziyle diğeri ise hedef diziyle ilişkilendirilmiş) ve üretim dışı veriler içeren, toplamda en fazla 500 GB büyüklüğünde örnek/test disk bölümleri bulunur Kurulum raporunda, kurulan yapılandırma ayrıntılarını belgeleme Hizmet Düzeyi II sistem kurulum faaliyetleri yukarıda belirtilen faaliyetlerin tümünü ve şunları içerir: Müşteri ile birlikte çalışarak Müşterinin seçtiği uygulama ile ilişkili tüm disk bölümlerini belirleme Müşteri tarafından belirlenen bir uygulama kullanılarak Remote Copy gruplarının ürün yapılandırmasını gerçekleştirme, Hizmet Düzeyi III faaliyetleri, özel İş Bildirisi tarafından belirlenmekle birlikte şunları içerebilir: Proje yönetimi Remote Copy işlevinin değerlendirilmesi, tasarımı ve birden fazla uygulamayla uyumlu disk bölümleriyle birlikte kurulması Desteklenen çok tesisli kümeler için komut dosyası yazma veya bu kümeleri yapılandırma Remote Copy sistemini Virtual Copy ya da HP veya üçüncü tarafların sunduğu uygulamalarla entegre etme Müşterinin talep ettiği şekilde özel sistem kurulumu, belgelendirme ve plan faaliyetlerini test etme 2 HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir.

3 Kurulum doğrulama testleri (IVT) Müşteri yönlendirme toplantısı Proje yönetimi (yalnızca Hizmet Düzeyi III) HP, sunulan hizmet düzeyi için gereken ilgili kurulum doğrulama testlerini (IVT) yapar. Hizmet Düzeyi I test faaliyetleri şunları içerir: Örnek kopyalama grubu kullanılarak ve birincil bir yönetim sunucusundan alternatif bir yönetim sunucusuna geçiş yapılarak uygulanan kopyalayarak çoğaltma, yük devretme ve yeniden çalışma gibi testlerle Remote Copy'nin çalışma durumunun doğrulanması. Bu testlerde yer alan görevler şu şekilde sıralanabilir: Bir hat arızasının ardından, örnek grubu için ikincil tesisin nasıl birincil tesis haline getirildiğinin gösterilmesi Yeniden çalışma simülasyonunun ardından yapılan yeniden eşitleme çalışmasıyla örnek grup için birincil tesis ile ikincil tesis arasındaki rol değişiminin gösterilmesi Hizmet Düzeyi II, Hizmet Düzeyi I kapsamında gerçekleştirilen tüm testleri ve şunları kapsar: Hizmet Düzeyi I kapsamındaki kopyalayarak çoğaltma, beklemeye alma ve sürdürme, yük devretme ve yeniden çalışma kapasitelerinin, Müşteri tarafından belirlenen tek bir uygulama ile ilişkili Remote Copy grupları üzerinde doğrulanması Olası bir hat arızasının ardından, Müşteri tarafından belirlenen uygulamayla ilişkili grup için ikincil tesisin nasıl birincil tesis haline getirildiğinin gösterilmesi Yeniden çalışma simülasyonunun ardından yapılan yeniden eşitleme çalışmasıyla Müşteri tarafından belirlenen uygulamayla ilişkili grup için birincil tesis ile ikincil tesis arasındaki rol değişiminin gösterilmesi IVT, Müşterinin sistem veya uygulama yöneticisinin yardımıyla gerçekleştirilir. SOW'da belirtilen özellikler ve işlevleri doğrulamak için önceden belirlenen IVT yerine müşteri tarafından belirlenen bir kabul testi Hizmet Düzeyi III kapsamına alınabilir. Hizmetin tamamlanmasının ardından, HP hizmet uzmanı sistemin kurulduğu tesiste ürün ve/veya teknoloji ile ilgili iki saatlik bir yönlendirme toplantısı düzenler. Bu süreç boyunca HP hizmet uzmanının gerçekleştireceği faaliyetler şunlardır: Remote Copy IMC arabirimini ve temel Remote Copy özelliklerini inceleme Müşteriye sunulan kurulum raporunun ayrıntılarını gözden geçirme Müşterinin ürün belgelerine nasıl erişim sağlayacağına ilişkin bilgi sahibi olduğunu doğrulama Müşteriyi destek için HP ile nasıl irtibat kuracağı hakkında bilgilendirme Kısa bir soru-cevap forumu düzenler Oryantasyon oturumu resmi değildir, bir yönetim konsolunda Müşteri'nin personelinden seçilmiş üyelerle yürütülür ve bir derslik etkinliği veya resmi ürün eğitimi olarak tasarlanmamıştır. Müşterinin ürün konuşlandırma ve kurulum doğrulama testlerine katılımı da yönlendirme toplantısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Proje yöneticisi, Müşteriyle birlikte çalışarak hizmetin entegrasyonu, geliştirilmesi ve sunumunu yönetir. Proje yöneticisi: Hizmetin sunulması için gereken tüm HP kaynaklarını yönetir Bu hizmetin sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla Müşterinin üstleneceği sorumlulukları ve diğer gereksinimleri belirler HP ile Müşteri arasında köprü ve tek iletişim noktası görevini üstlenir Proje planlamasını geliştirir ve projeyi belirlenen zaman çizelgelerine göre yönetir Sunulacak hizmetin kapsamını tanımlayan bir proje planı geliştirir HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir. 3

4 Hizmet alma koşulları Bu hizmetin sunulması için Müşterinin aşağıda belirtilen ön koşulların tümünü yerine getirmesi gereklidir. Müşteri, aşağıda belirtilen hizmet alma koşullarına uymakla sorumludur: 3PAR yönetim arabirimine erişim izni sağlama Kaynak ve hedef diziler için IP bağlantısı bulunan bir çalışma yönetimi istasyonu sağlama HP tarafından onaylanan, çalışır durumda, HP destekli ve Remote Copy ile uyumlu bir 3PAR depolama ve SAN ortamı sağlama (örn. topoloji, ürün yazılımı, düzeltme ekleri vb.) Fiziksel Ethernet bağlantı noktaları ve alt ağlar da dahil olmak üzere ağ gereksinimlerini gereken şekilde karşılama Bağlantının gereken şekilde kurulmasını ve kurulan bağlantının kaynak ve hedef konumlarda ve/veya dizilerde çalışır durumda olmasını sağlama Beklenen sürekli ve maksimum I/O hızlarını destekleyecek yeterli bant genişliğini sağlama Hizmetle ilgili sınırlamalar Bu belgede veya ayrı bir İş Bildirisi'nde aksi belirtilmedikçe, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamında değildir: Hizmet Düzeyi I için, Remote Copy'nin Müşteri üretim verileri, 500 GB üzeri test veya örnek verisi veya ikiden fazla ana bilgisayarla yapılandırılması Hizmet Düzeyi II için, Remote Copy'nin birden fazla üretim uygulamasıyla yapılandırılması Müşterinin genel ağ, SAN veya sistem mimarisinin planlanması, tasarlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi Remote Copy dışında, sunucular, ana bilgisayar işletim sistemleri, ana bilgisayar aracı yazılımı, çok yollu yazılımlar, bant kitaplıkları, ana bilgisayar veriyolu bağdaştırıcıları, ağ, SAN sistemi, Enterprise Backup yazılımı ve Recovery Manager yazılımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla donanım veya yazılım ürünlerinin yüklenmesi veya yapılandırılması Varolan verilerin yeni bir diziye veya varolan bir dizi içindeki yeni bir yapılandırmaya taşınması Ana bilgisayar kümeleme gibi yüksek düzeyde kullanılabilirliğin ve diğer karmaşık yapılandırmaların tasarlanması ve uygulanması Müşterinin varolan SAN, ana bilgisayar ve uygulama ortamında düzeltmeleri, düzeltme eklerini, hizmet paketlerini veya önceki sürümlerden yükseltmeleri kapsayan yazılım revizyonlarının uygulanması Desteklenen Remote Copy sürümü için gereken işletim sistemi yükseltmeleri hakkında bilgi edinilmesi Bu veri sayfasında belirtilmeyen ağ geçitlerinin veya tüm donanım ya da yazılım ürünlerinin yüklenmesi veya yapılandırılması Performans sınaması veya modellemesi Bu belgede veya ilgili İş Bildirisi'nde açıkça belirtilmeyen tüm hizmetler veya belgeler Remote Copy'nin desteklemediği tüm donanım veya yazılım bileşenleriyle entegrasyon HP 3PAR Adaptive Optimization, Dynamic Optimization, MPIO, Policy Manager, Recovery Manager, System Reporter, System Tuner, Virtual Copy ve Virtual Domains gibi HP 3PAR yazılımlar için yapılandırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri; bu ürünlere yönelik hizmetler ayrıca sunulmaktadır Ana bilgisayar tabanlı mantıksal disk bölümlerinin ve ilgili dosya sistem yapılarının tasarlanması veya uygulanması Müşteri verilerinin yüklenmesi, yönetilmesi veya kullanılması Uygulamaların çalışma testi ya da birimler arası bağlantı, ağ, uyumluluk sorunlarının veya Remote Copy ile ilgili olmayan sorunların giderilmesi 4 HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir.

5 Müşterinin sorumlulukları Müşteri: Hizmetin teslim tarihini belirlemek için ürünü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde bir HP hizmet uzmanı ile iletişime geçer 'Hizmet alma koşulları' başlığı altında belirtildiği gibi, tüm hizmet ön şartlarının yerine getirildiğinden emin olur Kendi personeli arasından, Müşteri adına tüm onayları verecek, bilgi sağlayacak ve bunların dışında bu hizmetin sunulmasını kolaylaştırmak için HP'ye yardımcı olacak bir kişi belirler Hizmet Düzeyi III İş Bildirisi'nde aksi belirtilmediği sürece, Remote Copy yazılımının uygulanmasıyla ilgili olan uygulamalara erişim sağlama ve bu uygulamaları kullanma sorumluluğunu üstlenir Tüm veri yedekleme ve geri yükleme işlemlerinden sorumlu olur Dizi yapılandırma bilgileri de dahil olmak üzere, ön koşul olan HP teslimat öncesi onay listesini hizmet başlangıcından en az iki hafta önce gerekli şekilde tamamlayıp hizmet uzmanına iade eder En yeni IMC sürümünün yüklenmesini ve çalışır durumda olmasını sağlar Hizmet yerinde sunulmaya başlamadan önce, ön koşullu ürün yazılımı veya sürücünün ortama olan bağımlılıklarının tamamlanmasını sağlar Hizmet uzmanının bu hizmeti sunmak için ihtiyacı olan donanım ve yazılımların tümünün kullanılabilir olmasını ve yazılım ürünlerinin doğru olarak lisanslanmasını sağlar Hizmet teslimatı süresince her saatte, işin yapılacağı sistemlere yönetici düzeyinde erişebilecek bir veya daha fazla kişinin mevcut olmasını sağlar Hizmetin teslimi için dış telefon hattına erişim, güç ve gerekli tüm ağ bağlantılarını içeren elverişli bir çalışma alanı sağlar HP'ye, hizmetin verileceği tüm alanlara tam ve sınırsız veya refakatli erişim izni verir Varsa, üçüncü tarafların sunduğu donanım ve yazılımların konuşlandırma faaliyetlerini hizmet uzmanıyla birlikte koordine eder HP uzaktan izleme ve destek araçlarının HP Destek Merkezi ile iletişim kurmalarına olanak sağlaması için HP 3PAR Depolama Sistemine bağlanabilirliği etkinleştirme konusunda gereken tüm ağ ve yönetim yardımını sağlar Bu hizmetin teslimatını kolaylaştırmak için kullanılan HP hizmet araçlarının veya sürekli uzaktan izleme sağlamak için kullanılan destek araçlarının kullanımı ile ilgili lisans hükümlerine ve şartlarına bağlı kalır HP'nin sorunları teşhis etmesine veya çözmesine yardımcı olmak için HP'nin istediği diğer makul işlemleri gerçekleştirir HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir. 5

6 Genel hükümler/diğer kapsam dışı durumlar Müşterinin bu hizmeti satın aldıktan sonraki 90 gün içinde teslimat tarihini belirlememesi halinde, HP bu hizmet için yeniden fiyat belirleme hakkını saklı tutar. HP, Müşterinin danışman nedeniyle ön koşulları karşılayamamasından kaynaklanan bekleme süreleri de dahil olmak üzere, Müşteri tarafından hizmet ön koşullarının ve diğer gerekliliklerin karşılanmaması durumunda bu hizmet paketi ücretine ilaveten, yapılan ek çalışmayı zaman ve malzeme bazında ücretlendirme hakkını saklı tutar. HP'nin bu hizmeti teslim etme durumu, Müşterinin sağladığı bilgi ve verilerin doğruluğu ve bütünlüğünün yanı sıra, HP ile olan tam ve zamanlı iş birliğine de bağlıdır. Hizmet HP'nin takdirine bağlı olarak uzaktan veya yerinde teslim edilebilir. Bu hizmet, tek bir blok etkinlik halinde sunulur. Müşteri kaynak ulaşılabilirliği veya diğer Müşteri kısıtlamaları yüklemeyi geciktirirse ya da tanımlanan hizmet kapsamında ek ziyaretler gerektirirse, ek ücretler uygulanabilir. Hizmet, HP standart iş saatleri dahilinde sunulur. Bu saatler dışındaki servis teslimi ek ücrete tabidir. Ulaşım masrafları uygulanabilir; lütfen yerel ofisinize danışın. Bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamında değildir: Bir HP garantisi veya hizmet bakım sözleşmesi kapsamında olmayan donanıma hizmet verilmesi Üçüncü taraf bakım sözleşmesi kapsamında olan donanıma hizmet verilmesi HP'ye göre, HP personeli olmayan yetkisiz kişilerin donanım, ürün yazılımı veya yazılım yükleme/kurma, bunları onarma, bunların bakımını yapma veya bunlar üzerinde değişiklik yapma girişimi sonucunda gerekli olan hizmetler HP kaynaklı donanım veya yazılım harici nedenler sonucu gerekli olan hizmetler Bu belgede açıkça belirtilmeyen diğer tüm hizmetler Daha fazla bilgi için HP Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, satış ofislerimizden birine başvurun veya şu adresteki web sitemizi ziyaret edin: Bağlanın hp.com/go/getconnected Doğrudan masaüstünüze ulaşan güncel HP sürücüleri, destek ve güvenlik uyarıları Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleriyle birlikte verilen yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen yazılı garanti belgelerinde belirtilenlerdir. Burada yer alan hiçbir bilgi; açık veya zımni, gerçekte veya yasal olarak ek bir garanti ya da koşul olarak yorumlanamaz. Bu yayında bulunabilecek teknik veya editoryal yanlışlardan HP sorumlu tutulamaz. HP Teknoloji Hizmetleri, Müşteriye satın alma sırasında sunulan ya da bildirilen, HP hüküm ve koşullarına tabidir. 4AA3-8627TRE, Düzenleme Tarihi: Ağustos 2012 Bu bir HP Indigo dijital baskısıdır.

HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti

HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti HP Depolama Ortamı Sanal Birim Tasarım ve Uygulama Hizmeti HP Care Pack Hizmetleri Teknik veriler Depolama ortamı donanımının doğru yapılandırılması, depolama ortamı aygıtlarınızın verimliliğini geliştirmeye

Detaylı

HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti

HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti Teknik veriler HP Ürün Yazılımı Güncelleştirmesi Uygulama Hizmeti HP Hizmetleri Hizmetin sağladığı avantajlar Ürün yazılımı güncelleştirmelerini, BT ortamınızda oluşabilecek kesintileri en aza indirecek

Detaylı

HP Yazılım Teknik Desteği

HP Yazılım Teknik Desteği HP Yazılım Teknik Desteği HP Teknoloji Hizmetleri Sözleşmeli Hizmetler Teknik veriler HP Yazılım Teknik Desteği, HP yazılım ürünleri ve belirli üçüncü taraf yazılım ürünleri için kapsamlı uzaktan yazılım

Detaylı

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri

HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı HP Sözleşmeli Müşteri Destek Hizmetleri HP Proaktif Temel Hizmeti: Yazılım Sınırsız veya Yazılım Etkinliğe Dayalı (PE), BT varlılarınızın

Detaylı

Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Yönetimi Hizmetleri

Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Yönetimi Hizmetleri Hizmet bilgileri Ticari Müşteriler İçin HP Öncelikli Erişim ve Öncelik Hizmetleri HP Öncelik Hizmetleri Hizmetin özellikleri HP Öncelikli Erişim Hizmeti BT yardım masası görevlileriniz için, son derece

Detaylı

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039

HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler. Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 HP ProLiant ve X86 Sunucuları ve Seçenekler Dünya Çapında Sınırlı Garanti ve Teknik Destek 392512-039 4 Kasım 2011 Sınırlı donanım garantisi Genel koşullar Bu Sınırlı HP Donanımı Garantisi, müşteri olarak

Detaylı

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları

BT İçin ProSupport. BT için Servis Açıklamaları Servise Genel Bakış BT İçin ProSupport BT için Servis Açıklamaları Dell bu belge doğrultusunda ("Servis Açıklaması") belirli sunucu, depolama, masaüstü ve dizüstü sistemlerine (aşağıda da tanımlandığı

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

Bu yapılandırma Servisinin süresi, Dell ile Müşterinin karşılıklı anlaşmaya vardığı iki saatlik iki ayrı bölüme ayrılmış halde toplam dört saattir.

Bu yapılandırma Servisinin süresi, Dell ile Müşterinin karşılıklı anlaşmaya vardığı iki saatlik iki ayrı bölüme ayrılmış halde toplam dört saattir. Servis açıklaması Bir Dell KACE Aygıtının Uzaktan Uygulanması Servis anlaşmanıza giriş Bu servis, işbu Servis Açıklamasında daha spesifik olarak belirtildiği gibi, tek bir Dell KACE K Serisi Aygıtının

Detaylı

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS)

Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Servis Açıklaması Kuru Piller için Garanti Dışı Pil Değişim Servisi (BRS) Giriş Dell, Kuru Piller için Pil Değişim Servisi ( Servis(ler) ) sağlamaktan mutluluk duyar bu Servis Açıklaması ( Servis Açıklaması

Detaylı

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat.

Genel Bilgiler. 3. Yazılımın Telif Hakkına Sahip Materyallerle Kullanılması; Tazminat. Bir TOSHIBA bilgisayarı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki sözleşmeler, bilgisayarınızda önceden yüklü olarak bulunan belirli yazılımı kullanma haklarınızı açıklamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul ederek

Detaylı

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri BASKI 1 (Temmuz 2001) i ii KUZEY ATLANTİK PAKTI TEŞKİLATI ASKERİ SATANDARDİZASYON AJANSI (MAS) NATO YAYIN MEKTUBU Temmuz 2001 1.

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2013 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

Neden mobil iş istasyonu?

Neden mobil iş istasyonu? Neden mobil iş istasyonu? Hareket halindeyken güçlü bir bilgisayar söz konusu olduğunda, mobil iş istasyonları standart mobil bilgisayarların sunduğu özelliklerin çok ötesinde bir performans, güvenilirlik

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

Worry-Free Business Security Standard6

Worry-Free Business Security Standard6 Worry-Free Business Security Standard6 TM #1 for Small Business Security Yükleme Kılavuzu Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation İç_rce Yöh_tc]csc Kıf[vuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaylı

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001

SpeedStream. Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu. 6500 Serisi. Parça No. 007-6775-001 SpeedStream 6500 Serisi Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Parça No. 007-6775-001 6500 Yerleşik Ağ Geçidi Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2004, Siemens Subscriber Network. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı