PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME"

Transkript

1 PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570 Sok. No:17 Kuyumcu İş hanı D:305 Çınarlı İZMİR Türkiye Tel : Faks : Mobil : ;

2 YÖNETİM YÖNETİCİ LİDER PROJE PROJE YÖNETİMİ

3 Yönetim Nedir? Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, makine, malzeme, bilgi vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirilerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir.

4 YÖNETİM VE YÖNETİCİ Yönetim Nedir? (Klasik Yönetim Modern Yönetim) Yönetici Nedir? Yönetici Lider Yönetici Lider

5 Modern yönetim yaklaşımı Sistem yaklaşımı Durumsallık yaklaşımı Toplam kalite yönetimi Sinerjik yönetim Amaçlarına göre yönetim

6 Sistem Yaklaşımı Sistem, belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, birleşik bir yapı, olay veya faaliyet olarak tanımlanmaktadır.

7 SİSTEM Çevre Koşulları GİRDİ Dönüşüm Süreci Geri Besleme ÇIKTI

8 SİSTEM Belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden) oluşan, Bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan, Bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, bir bütün olarak tanımlamak mümkündür.

9 Sistem Özellikleri Bir sistem açık veya kapalı olabilir. Açık sistem yaşamak için dış çevreyle ilişki kurmalıdır: Bu, sistemin dinamik bir denge sağlaması için gereklidir. Her sistemde bir amaç ve amaçlar vardır: Her sosyal sistem belirli bir amaca ulaşmak için kurulmuştur ve sisteme hüviyetini kazandıran da budur. Sistemler çevre ile ilişki kurarlar. Sistemde geribildirim ilişkisi vardır: Sistem bu sayede eksikliklerini ve aksaklıklarını öğrenebilir.

10 DURUMSALLIK YAKLAŞIMI Organizasyonlarda tek bir en iyi yol yoktur. Organizasyonda kullanılan her bir yolun etki ve verimliliği farklıdır. Organizasyonun oluşturulması, içinde bulunduğu çevre koşullarına bağlıdır.

11 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yönetimde kalite; Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.

12 SÜREÇ YÖNETİMİ-Deming Çarkı Planla Önlem al Uygula Kontrol et

13 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ LİDERLİK MÜŞTERİ ODAKLILIK HERKESİN KATILIMI ve İLETİŞİM SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KAIZEN HEDEFLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM SÜREÇ YÖNETİMİ ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

14 Lider Yöneticilik Lider yöneticiler (Yönetici Koçlar) ise; bir örgütün faaliyetlerini başkaları adına yürütse bile, bir liderde bulunması gereken yetenek ve öngörüye sahip, önceden belirlenen veya kendi belirlediği amaçlar doğrultusunda örgüt üyelerini etkileyen ve davranışa sevk eden kişidir.

15 Liderlik Liderlik belli şartlar altında kişisel veya örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere bir kimsinin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi yönlendirmesi olarak tanımlanabilir. Liderlik, liderin yaptığı şeylerle ilgili bir süreçtir. Lider ise başkalarını belli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir. Liderliğin temelinde başkalarını etkileme vardır

16 Sinerjik yönetimin uygulama prosedürü Hedeflerin belirlenmesi Kritik faktörlerin belirlenmesi Faktörleri etkileyen hususların belirlenmesi Uygulanacak planın belirlenmesi ve uygulamanın değerlendirilmesi

17 Her Proje bir Girişim dir! Her Proje bir İşletme dir! Her Proje bir Marka dır!

18 Proje Odaklı Organizasyonlar Tek Proje Organizasyonları Çoklu - Tek Proje Organizasyonları Çoklu - Proje Organizasyonları

19 Yalınlaşan Şirket Hiyerarşisi S IR K E T A DEPARTM ANI A1 PRO G RAM I A21 PR O JE S I A2 PRO G RAM I A22 PR O JE S I B DEPARTM ANI A3 PRO G RAM I A23 PR O JE S I C DEPARTM ANI

20 Proje Yönetiminin Hedefleri: Projeyi zamanında Teslim etmek, Projeyi şartnameye uygun Teslim etmek Projeyi bütçesine uygun Teslim etmek 3 T

21 Projelerin Başarısı! Son 20 yılda, ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre: 80 projeden 31 i, $10 milyar harcadıktan sonra ve tamamlanmadan önce durdurulmuş, % 50 si programının ve % 28 i bütçesinin gerisinde kalan sadece 15 proje tamamlanmış, 15 projeden 3 ü amaca dönük kullanılmamış, Kalan 34 proje ise önemli maliyet artışları ve süre gecikmeleri ile karşı karşıya kalmış. Son 10 yılda, ABD Yazılım sektöründe: Projelerin % 30 u daha tamamlanmadan iptal edilmiş, Kalanın sadece % 15 i zamanında, bütçesine ve kapsamına uygun olarak tamamlanmış. Türkiye de durum farklı değil: 100 milyar USD/10 Yıl

22 Proje Yönetim Genel Bilgilendirme Giriş ve temel kavramlar Proje Yönetim Süreci Proje Yönetim Ofisi

23 Giriş ve temel kavramlar Projelerin hayatımızdaki yeri, Proje tanımı ve özellikleri, Program-proje-proje portföyü tanımları, Proje yönetimi tanımı, Proje hayat döngüsü, Proje paydaşları, Proje organizasyon şekilleri, Proje yönetim süreci,

24 PROJE YÖNETİM Birden çok işletmenin ve çok kişinin işbirliği yapmasını gerektiren işlerde, Değişik ve birbiriyle ilişkili/ etkileşim içinde olan işlerin görevlere ayrılmasında, İlk kez karşılaşılan işlerin planlama ve uygulanmasında, Belirlenen sürede bitirilmesi zorunlu işlerde proje tekniklerine ihtiyaç artmış ve önem kazanmıştır.

25 PROJE NEDİR? Belli bir süre içinde ve belli bir bütçe dahilinde bir kez yapılması gereken karmaşık bir iştir.

26 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI Başlama ve bitme noktaları vardır, Çeşitli görev, faaliyet ya da olayları kapsar, Bir takım farklı kaynaklar gerektirir, Her projenin kendine has şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekir, Nasıl yapılacağına ilişkin prensipler aynı olacaktır, Ayrıntılar farklı olacaktır, Proje İşlerinin rutin işlerden farklı olarak sonuç, bütçe ve zaman gibi üç kısıtlama altında yapılır.

27 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI Yaratıcılık, yenilik gerektirir., Katkı ve katılımın yanı sıra davranış değişikliğini içerir, Bilgi toplama, proje oluşturma, uygulama, izleme başka kuruluş ve kişilerle çalışmayı gerektirir, Proje İşlerinin rutin işlerden farkı kurumu ve yönetim sistemlerini de kapsar, Planlama ve organizasyon, rutin işlere göre aylarca devam edebilir, Etkin ve kültürel ihtiyaçlara duyarlı bir yönetimi gerektirir, Proje ile Rutin İşler birbirinden ayırt edilmelidir.

28 Projelerde Başarısızlık Nedenleri? Standart süreçlere dayanan br proje yönetim metodolojisinin uygulanmayışı Global bir rekabet ortamında olması Kültürel farklılıklar Yönetim desteğini alamaması Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar

29 Projelerde Başarısızlık Nedenleri? Müşteri-kullanıcı katılımında eksiklikler Yetersiz ve etkisiz planlama Risk yönetimi yapılmaması ya da eksikliği Yetersiz ya da eksik proje yönetimi/ yöneticisi

30 Proje, bir ürün geliştirmeyi hedefleyen orijinal, kendine özgü, geçici bir girişimdir Her proje; Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir Özgün bir ürün ve hizmet üretmek için vardır Sınırlı kaynaklara bağımlıdır Planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinden geçer

31 Proje Yönetimi Nedir? Aktiviteleri sistematik bir şekilde planlamak ve kontrol etmek için yapılan çalışmalar bütünüdür Proje yönetimi bilgi, beceri ve araçlarını proje çalışmalarında uygulayarak paydaşların beklentilerine varmak ve aşarak karşılamaktır

32 Proje Yönetimi Nedir? Bir projeyi gerçekleştirirken, o işten çıkarı olanların beklentilerini aşacak şekilde karşılamak üzere tüm bilgi, beceri araç-gereç ve teknikleri uygulamaktır Proje Yönetimi demek tanımlanan işi Optimum sürede Optimum maliyetle Hedeflenen kalitede yapmak demektir

33 PROJE ÖRNEKLERİ

34 Program Nedir? Birbirleriyle bağlantılı ve koordine bir şekilde yönetilerek daha olumlu sonuçlar sağlayan projeler ailesine PROGRAM adı verilir

35 PROGRAM

36 Projelerin Dört Ana Elemanı Yönetim Üçgeni Zaman Maliyet takvim kaynaklar Kapsam Hedeflenen sonuçlar Kalite Performans, özellikler, gereksinimler

37 Başarılı Proje Başarılı proje; Kapsamını, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlayabilen projedir

38 Proje Yönetiminde Başarı Proje yönetim Süreçlerinin uygulanmasına Bu süreçleri uygulayacak beceriye sahip Proje Yöneticisine Proje yönetim felsefesine yatkın organizasyonel kültüre ve organizasyonel yapıya doğrudan bağlıdır

39 Proje Yönetimi Planlama, uygulama ve kontrol demektir Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir disiplindir Formel eğitim ve beceri gelişimi gerektirir Uluslararası işlerde ortak bir dil dir Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir

40 Proje Yönetim Süreci Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel Kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi ve Microsoft Project ve Primevera kullanımı

41 Project Management Institude 1969 yılında 6 kişi tarafından kurulmuş Bugün 250 chapter, üye den itibaren PMP sertifikasyonu 1985 de ilk PMBOK (Project management body of knowledge) 1999 da ISO sertifikası almış İstanbul Proje Yönetim Derneği

42

43 Proje Yönetim Süreçleri Başlatma (initiating) Planlama (planning) Uygulama (executing) Kontrol (controlling) Kapatma (closing) Öğrenilen dersler (learned lessons)

44 PROJE YÖNETİM SÜRECİ

45 NEDEN PROJE YÖNETİMİ?

46 NEDEN PROJE YÖNETİMİ?

47 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FİRMA ORGANİZASYON TİPLERİ FONKSİYONEL MATRİS PROJE BAZLI

48 FİRMA ORGANİZASYON TİPLERİ

49 FONKSİYONEL ORGANİZASYON

50 MATRİS ORGANİZASYON

51 PROJE BAZLI ORGANİZASYON

52 ORGANİZASYON TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

53 PROJE YÖNETİCİSİ, PROJE LİDERİ

54 PROJE SPONSORU, PROJE SAHİBİ

55 PROJE PAYDAŞLARI

56 PROJE YÖNETİMİ BECERİLERİ

57 PROJE YÖNETİMİ BECERİLERİ

58 PROJE YÖNETİMİ BECERİLERİ

59 PROJE YÖNETİMİ BECERİLERİ

60 PROJE YÖNETİMİ BECERİLERİ

61 PROJE TAKIMI İÇİN TEMEL KURALLAR

62 PROJE HAYAT DÖNGÜSÜ

63 PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLERİN İLİŞKİSİ

64 PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI

65 Proje Yönetim Süreci Projenin Tanımlanması ve Başlatılması Proje Tekliflerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi Proje Kararının Verilmesi

66

67 Proje Yönetim Süreci Projenin Planlanması Kapsam planlama Faaliyet planlama Zaman planlama Maliyet planlama Kalite planlama Organizasyonel planlama İletişim planlama Satın alma planlama Risk planlama

68 Projelerde Kapsam Yönetimi Projede istenen ve üzerinde anlaşılan tüm aktivitelerin (daha eksik ya da daha fazla değil) başarı ile tamamlanmasının yönetimi Amaç; Yalnızca yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamaktır Proje kapsamında olmayan işlerin bu arada yapılmasının (gold plating), aradan çıkarılmasının proje yönetimi açısından bir anlamı ve değeri yoktur

69 Kapsamdan ne anlıyoruz? Proje yönetiminde iki tür kapsamdan söz edilebilir: Proje kapsamı (project scope): Belirlenen özellik ve işlevdeki bir ürünü gerçekleştirmek için yapılması gereken işler Ürün kapsamı (product scope): Bir ürünü veya hizmeti karakterize eden özellik ve işlevler

70 Proje Başlangıcı Proje hedeflerinin belirlenmesi Specific; açık, net ve anlaşılır Measurable; ölçülebilir ve karşılaştırılabilir Accurate; tutarlı Realistic& Tangible; gerçekci ve somut Time bound; zaman sınırlı

71 Proje Başlangıcı Proje kısıtları Kısıt türleri Zaman Bütçe Kalite Kaynak kısıtları Teknolojik kısıtlar Yönetimin talimatları

72 Proje Başlangıcı Proje Varsayımları Proje paydaşlarının proje ile ilgili varsayımlarının anlaşılması ve dökümante edilmesi gereklidir Projelerin ileri bir aşamasında, belirli bir varsayımın yanlış çıkması veya unutulması yüzünden proje başarısızlıkla sonuçlanabilir

73 Proje Başlangıcı Ön bütçenin tahmini Projenin başlangıç aşamasında kaynak ihtiyaçlarının belirlenerek, maliyetlerin tahminlenmesi ve ön bütçenin belirlenmesi büyük önem taşır İnsan kaynağı maliyetleri; personel maliyetleri Proje maliyetleri; malzeme, ekipman vs. Genel giderler

74 Proje Başlangıcı Proje Beratı (Project Charter) Bir projenin resmen başladığını ve kimlerin sorumlu olduğunu duyuran dökümandır Proje yöneticisi proje beratının yayınlanması ile resmen görevlendirilmiş olur Proje beratında işin getirdiği ihtiyacın ne olduğunun ve Ürünün tanımının yer alması gerekir

75 KAPSAM BİLDİRİMİ Kapsam bildiriminin temel amacı, ileride proje ile ilgili verilecek kararlara baz oluşturması amacıyla proje hedeflerinin, ana iş kalemlerinin ve gereksinmelerinin dökümante edilmesidir. Herhangi bir aşamada sorun oluşur, değişiklik gündeme gelirse bakılacak referans doküman kapsam bildirimidir

76 Kapsam Bildirimi Şu ana başlıklar açık ve anlaşılır ifadelerle yer almalıdır Projenin hedefleri Ürünün tanımı Projenin ana kalemleri Projenin hedefleri Kritik başarı faktörleri

77 Kapsam Belirleme Work Breakdown Structure (WBS) WBS, projenin ana iş kalemlerinin hiyerarşik biçimde proje kapsamını anlattığı bir dökümandır WBS de yer almayan bir iş proje kapsamına dahil değildir WBS, proje yönetiminin en önemli araçlarından biridir, önem ve özen göstererek hazırlanmalıdır Başarısız bir WBS, etkisiz bir proje yönetiminin garantisidir Başarılı bir WBS, izleyen tüm planlama ve kontrol süreçlerinin başarıyla gerçekleşmesinin ön koşuludur

78 Projelerde WBS (İŞ PAKETİ) Kullanımı Proje hedef ve amaçlarının kapsamı yansıtacak şekilde açılması Sorumlulukların belirlenmesi Zaman, kaynak ve maliyet planlaması Değişiklik, risk ve performans yönetimi Takımlaşma WBS geliştirilmesi WBS deki en alt düzeydeki işin kapsam ve tanımı oluşturulur

79 Proje Yönetim Süreci Projenin yürütülmesi Proje planının yürütülmesi Kalite güvence Takım geliştirme Bilgi dağıtma Malzeme tedarik

80 PROJE PLANI

81 Proje Yönetim Süreci Projenin kontrol edilmesi Performans yönetimi Kapsam kontrol Çizelge kontrol Maliyet kontrol Kalite kontrol Risk izleme ve kontrol

82 Proje Planının Geliştirilmesi Proje beratı Proje yönetim stratejisi Kapsam bildirimi WBS Maliyet tahminleri, iş programı Performans ölçümü için baseline Ana km taşları ve hedef tarihleri Anahtar personel, efor ve maliyetleri Risk yönetim planı Açık ve karar bekleyen konular

83 Planlama ve Programlama Proje planlama; Projenin kendisini oluşturan parçalara bölünerek, bunlar arasındaki öncelik, sonralık ve birliktelik ilişkilerinin belirlenmesi ve mevcut teknikler yardımıyla bu ilişkilerin görselleştirilmesidir Proje programlama; Proje planının üzerine eylem sürelerinin atanarak, eylemlerin en erken ve en geç başlama zamanları ile proje bitiş zamanının ve kritik yolun belirlenmesidir. Bir diğer deyişle, proje planının bir takvime oturtulmasıdır

84 İş Programı Geliştirme WBS den yararlanarak aktivitelerin belirlenmesi, işin akışına göre aktivitelerin sıralanması, her aktivitenin süresinin tahmin edilmesi gereklidir

85 Projelerde Maliyet Yönetimi Projenin onaylanmış bütçe içinde tamamlanması için yapılan aktivitelerin yönetimi Kaynak planlama Maliyet tahminleme Bütçe oluşturma Maliyet kontrol

86 Bütçeleme Her bir aktivite veya iş paketinin maliyet tahminlerinin yapılarak, proje performansının ölçüleceği bir cost baseline oluşturulmasıdır Cost baseline: projenin maliyet performansını ölçmek ve izlemek amacıyla kullanılan bütçenin zaman fazlı ifadesidir

87 DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

88 Projelerde risk yönetimi Kurumların başarıları, problemleri oluşmadan önleyebilme yetenekleri ile doğrudan ilişkilidir Problemler oluşmadan önce çok daha erken aşamalarda öngörülmeli ve önlem alınmalıdır

89 Risk Yönetimi Neden Gereklidir? Problemlerin oluşmadan önlenmesi ile performans, maliyet ve iş programında belirlenen hedeflere ulaşmak Büyük risklerin temel nedenlerinin belirlenerek, önleme çalışmaları ile atılım niteliğinde kazançlara ulaşmak Rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve lider olabilmek yüksek risk almayı zorunlu kılar Risklerden kaçılmamalı, riskler yönetilmelidir

90 Projelerde Risk Yönetimi Proje risklerini tanımlamak, analiz etmek ve önlem almak içi uygulanan yöntemler bütünüdür Olumlu olayların ortaya çıkma olasılığını arttırmak (opportunities) ve Olumsuz olayların ortaya çıkma olasılığını azaltmak (risks) bu süreçler kapsamındadır

91 Risk Tanımlama Risk Kategorileri Dışsal kestirilemeyen Mevzuat değişmesi Dışsal kestirilebilen Sektörel veya Pazarda oluşan riskler İçsel teknik olmayan Yönetimin duyarsızlığı, beceriksizliği Teknik Tasarım kaynaklı, teknik şartname kaynaklı Yasal Sözleşme, diğer yasal uygulamalar

92 Proje Yönetim Süreci Projenin sona erdirilmesi Sözleşme kapatma İdari sona erdirme

93 Proje Yönetim- Proje Yönetim Ofisi PYO'nun sorumluluk alanları Gerekli kaynakların sağlanması, proje revizyon yönetimi, hukuki süreçlerin takibi ve proje planına göre kontratın ve bütçenin yönetilmesi Kontrat ve bütçe raporlamaları; yıllık raporlar, ilerleme raporları, denetim raporları, yılsonu ve kapanış raporları ile dış finansmanlı araştırma fonlarıyla ilgili düzenli yönetim raporlarının hazırlanması Dış finansmanlı projelerin buluş açıklama, değerlendirme ve patent başvurularının, ürün çıktılarının ticarileştirilmesi sürecindeki Fikri Mülkiyet süreçlerinin koordine edilmesi Proje yönetimiyle ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve bunların uygulanması ile ilgili yönergelerin düzenlenmesi Proje sonuçlarının duyurulması ve başarı öykülerinin aktarılması için tanıtım etkinliklerinin koordine edilmesi Kontrat ve bütçe yönetimiyle ilgili proje yönetim yazılımlarının kullanımı, yeni uygulamaların geliştirilmesi ve güncellenmesi

94 MS PROJECT

95 MS Project

96 Primavera Project Planner Kullanarak Proje Yönetimi İnşaat ve mühendislik sektörlerinde kullanılan proje yönetim aracıdır. Primavera, gelişmiş proje yönetimi ürün ailesini içerir ve ortak veritabanını paylaşır Project Management modülü çok kullanıcılı ve çok projeli bir planlama ve kontrol aracıdır.

97 PRIMEVERA ile Proje Planı oluşturma Süresel Planlama,Maliyet planlaması, Kaynak planlaması, Sözleşme Yönetimi, Kayıtlar Aktivite - Kaynak ilişkisi, Planlama araçları Veri giriş tablolarının düzenlenmesi (Tablolama Sistemi), Süre tablosu (Metraj bilgilerinin verimlerle birleştirilmesi, sürelerin hesabı, süre tahminleri) Kodlama sistemi, Aktivite tanımları tablosu, Kaynak sözlüğü (Rayiç Listeleri ve oluşturma prensipleri, birim fiyatların oluşturulması), Kaynak dağılım tablosu Muhasebe kodları (Stok kontrol ve maliyet kodların oluşturma esasları), Özel kodlar (Maliyet muhasebesi ve planlama ile ilgili teknik yada isteğe bağlı analizler için gereken değişkenlerin tanımlanması)

98 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL Hasan Acul:Sablon 28.02.2014 15:38 Page 32 Hasan ACÜL Mekanik Tesisat Uygulamalarında Entegre Proje Yönetimi Abs tract: Project is defined as an individual or collaborative enterprise that is carefully

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ 79. Sayının ekidir. MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ ÖZET Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI

SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI SÜREÇLERLE YÖNETİM VE BİR HİZMET İŞLETMESİ UYGULAMASI Özkan TÜTÜNCÜ Özlem İpekgil DOĞAN Mert TOPOYAN Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ Hasan ACÜL ÖZET Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye örnek olarak,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı