PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı imar planı. Buca, Kaynaklarda Katı Atık Transfer İstasyonu alanı belirlenmesi. Karşıyaka-Alaybey tersanesinin Askeri Alan olarak belirlenmesi. Karşıyaka-Bostanlı Barajı Su Koruma Havzası nazım imar planı. Uzundere 23 pafta, 771 parselin Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesi. Güzelbahçe deki Kuduz, Alibey, Karaman, Yağçayı, Çamlıçay, Yarendere, Fidan derelerinin ıslah projelerinin nazım imar planlarında belirlenmesi. Balçova nın otoyola bağlantısını sağlamak amacıyla ayrılma-katılma kollarının belirlenmesi. Çiğli kıyı kesimi otoyol kavşağı arası dere ıslah projelerinin nazım imar planlarında belirlenmesi. Akaryakıt ve Likit Petrol Gazı satış ve servis istasyonları ile ilgili lejant belirlenmesi. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi kavşak bağlantısı. Karşıyaka-Örnekköy de ilave Mezarlık ve Rekreasyon Alanı belirlenmesi. Balçova 198 ada 26, 536 ada, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63 ile 563 ada 19 nolu parsellerin (Plaza Oteli) Mevcut binalar Eğitim Amaçlı kullanılabilir plan notu getirilmesi. Çatalca köyü 1/5000 ve 1/1000 imar plan çalışmaları Balçova İlçesindeki Ilıca, Mollakuyu, Yahya, Hacı Ahmet, Teleferik derelerinin ıslah projelerinin nazım imar planlarında belirlenmesi. Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Gaziemir, Narlıdere, Buca daki dere ıslah projelerinin nazım imar planlarında belirlenmesi. Çiğli kıyı kesimi otoyol kavşağı nazım imar planında sosyo-kültürel tesis alanının bir kısmının dini tesis alanı olarak belirlenmesi. Bayraklı, İzmir çevre yolu bağlantısının sağlanması ve kamulaştırma sınırı değişikliği. Gündemdeki Çalışmalar Mavişehir nazım imar plan revizyonu hazırlanarak Meclis gündemine sunuldu.

2 Tahtalı Barajı Su Toplama Havzası çevre düzeni nazım imar planında Bakanlıkça kabul edilen değişiklik taleplerine ilişkin 1/25000 ölçekli revizyon imar planı hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere İZSU Genel Müdürlüğüne iletildi. Akaryakıt ve Likit Petrol Gazı satış ve servis istasyonlarının tarih ve 05/76 sayılı Meclis kararımız uyarınca nazım imar planlarında belirlenmesine ilişkin talepler incelenerek Meclis gündemine sunuldu. Karayolları II.Bölge Müdürlüğünün İzmir-İstanbul otoyol güzergahı Doğanlar kesimi güzergah ve kamulaştırma sınırı değişikliği çalışması devam etmektedir. Narlıdere İstihkam Okulu içinde İZSU Arıtma Tesis Alanı yeri ayrılmasına ilişkin nazım imar plan çalışması tamamlanarak Bakanlıkça onama aşamasındadır. İzmir kentinin tarihsel ve kültürel kimliğini öne çıkartacak proje çalışmaları kapsamında; Agora ve çevresi koruma geliştirme ve yaşatma projesi hazırlandı. Kentsel tasarım alanları ile Arkeoloji ve Tarih parkının çevre düzeni çalışmalarına başlandı. Alsancak Liman bölgesi kentsel tasarım ve uluslararası fikir yarışması düzenlendi, organizasyon çalışmaları sürdürüldü ve Aralık ayı sonu itibariyle jüri değerlendirmeleri sonucu dereceye girenler belirlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümüne İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Alanı 1/25000 ölçekli jeolojik haritaları ve raporu hazırlattırıldı. İkiztepe-Konak-Halkapınar kentiçi geçişinin Kordon ve Konak tarihi sit alanları ile Liman- Halkapınar bağlantısını sağlayan 1/5000 ölçekli Konak-Alsancak kıyı kesimi koruma amaçlı imar planı; Mustafa Kemal Sahil Bulvarının iptal edilen Zafer Payzın Kavşağı bölümünü de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, Meclis gündemine sunuldu. İzmir Nazım Planı/Çevre Düzeni Planlarına Veri Teşkil Edecek Çalışmalar İzmir Büyükşehir Bütünü ve yakın çevresi nazım imar planı çalışmaları kapsamında ise çeşitli kurumlardan elde edilen fiziki veriler 1/25000 ölçekli haritalara işlenerek Sentez paftaları oluşturuldu. Üniversite temsilcilerine bilgi aktarımında bulunuldu. Kent bütünü kapsamında çalışma alanlarının (ticaret, küçük sanayi, sanayi, organize sanayi, kentsel çalışma alanları vb.) mekansal organizasyonu ve işgücü kapasitelerinin belirlenmesi, çalışan nüfusun ve standartlarının araştırılması amacıyla sanayi kuruluşlarına hazırlanan anket formları gönderildi, yanıtlar tamamlandığında döküm çalışmaları yapılacaktır. Kent bütünü kapsamında kamu kuruluşlarının alansal ve yapısal kullanım bilgilerinin derlenmesi amacıyla Anket Formları düzenlenerek kamu kuruluşlarına gönderildi, yanıtlar tamamlandığında döküm çalışmaları yapılacaktır. Telekom Başmüdürlüğünden alınan 1/1000 ölçekli spot haritalar üzerinden Büyükşehir Bütünü kapsamında işgücü kapasitelerinin tespit edilebilmesi amacıyla merkezi ve tali iş alanlarındaki işyeri sayım çalışmaları sürdürülmektedir. Mücavir Alan sınırları içinde sit alanları master plan çalışmasına başlandı. İzmir İl sınırları kapsamında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden köy yerleşik alanları, çevre düzeni planları ile mevzi imar planları alınarak, 1/25000 ölçekli haritalara aktarıldı. İzmir Kent Bütününe ait 1/1000 ölçekli onanlı uygulama imar planları; öncelikle

3 korunacak ya da jeolojik verilere göre yeniden irdelenmesi gerekli görülen alanlarda saptanarak, mahalle ya da ilçe bazında yeşil alan / donatı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım plan revizyonuna altlık oluşturması amacıyla, bilgisayar ortamında 1/5000 ölçekli nazım plan tekniğine dönüştürüldü. İzmir metropol alanına ilişkin ileriye dönük yapılması öngörülen 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına veri oluşturmak üzere analiz bilgilerinin güncelleştirilerek veri tabanı elde edilmesi hedeflenmiştir. Uygulama İmar Planı Şubesi Genel Çalışmalar Kent içindeki akaryakıt ve LPG İstasyonlarının yangın güvenliği, çevre sağlığı, trafik ve ulaşım açısından yaratabileceği sorunlara kent ölçeğinde genel bir çözüm getirilebilmesine yönelik planlama çalışmalarına veri teşkil etmek amacıyla, kent bütünündeki mevcut Akaryakıt ve LPG İstasyonları (ruhsatlı-ruhsatsız) ve yeni talepler şehir rehberi üzerinde belirlenerek değerlendirilmiş, ilgili birime aktarılmıştır. Aralık ayında sonuçlanan İzmir Liman bölgesi için Kentsel Tasarım Uluslararası Fikir Yarışmasının şartnamesinin bütün teknik hazırlıkları (bilgi paftaları ve analizler) çalışmaları yapılmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın kaçak yapılaşmaların önlenmesi ile ilgili, gün ve sayılı genelgesi değerlendirilerek; kaçak yapılaşmaların imar planı değişikliği yapılmak sureti ile korunmaması hükmüne göre uygulamaların yönlendirilmesi ve gelen taleplerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı genelgesi ile imar planlarının hazırlanması aşamasında zemin ve jeoteknik etüt raporlarının detaylı bir şekilde düzenlenmesi ve bu alanların plan yapımı aşamasında yeni kriterlere göre değerlendirilmesi hususunda Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan jeolojik etütler değerlendirilmiştir. İzmir Kent Bütünündeki mahalle muhtarlarının ve kentlilerin Muhtarlar Masası ve Hemşehri İletişim Merkezine iletilen talepleri incelenip, değerlendirilmiştir. Müdürlüğümüz ve İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı çalışmaları Çeşme-Aydın Otoyolunun Uzundere kesiminin kuzeyinde yer alan 42.7 ha.lık Peker Mah. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Çeşme-Aydın Otoyolu, batıda Uzundere Toplu Konut Alanı ve Ağaçlandırılacak alan, doğuda TEK trafo merkezi, güneyinde ağaçlandırılacak alanla çevrili olan 20 ha.lık Uzundere Mahallesi (Köyiçi) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. Uzundere-Yurtoğlu-Devrim-Cennetçeşme Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. Halkapınar, Boğaziçi, Yıldırım Beyazıt, Hürriyet, Namık Kemal, Mehmet Akif ve Gültepe bölgelerine ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütlerin 1/1000 ölçekli Gültepe imar planına işlenerek revize edilmesine ilişkin Gültepe Revizyon İmar Planı. Çiğli Kıyı Kesimi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Çiğli Balatçık 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı. Çiğli Maltepe Köyiçi ve İstasyonaltı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı.

4 Bayraklı-Salhane kıyı kesimi dolgu alanı imar planı çalışması için kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan kesimi ve Melez Çayı ıslah projesi kapsamında, Liman çevresinde 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı çalışmaları sürdürülmektedir. Güzelbahçe ve Maltepe Askeri Lisesi karşısında yapılması düşünülen kent içi deniz ulaşımında kullanılacak olan iskele yerlerinin ön ÇED raporunun alınabilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. İzmir Kent bütünündeki dere ıslahlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında belirlenmesi çerçevesinde; Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Güzelbahçe, Gaziemir, Narlıdere, Buca (Kozağaç) dereleri onaylanmıştır. Konak taki Poligon deresi ile Bornova daki derelere ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde kalan köylere ilişkin imar planı çalışmaları; Yeniköy, Bahçecik Mah., Yoğurtçular, Çatalca Köyü 1/1000 ölçekli imar planları onanmıştır. Belenbaşı ve Kırıklar Köyü 1/1000 ölçekli imar planları onama aşamasındadır. Yeni Mah. (Yeşilköy), Develi ve Karacaağaç Köylerinin 1/1000 ölçekli imar planları tamamlanmış olup, İZSU Genel Müdürlüğü ne görüş alınmak üzere gönderilmiştir. İlçe Belediyelerinden Gelen İmar Planı Değişiklik Önerileri İlçe Belediyelerinden 3030 sayılı yasa uyarınca onanmak üzere Belediye Başkanlığımıza iletilmiş 297 adet evrak bulunmaktadır. Bunlardan 143 adedi onanmak sureti ile İlçe Belediyelerine gönderilmiştir. 11 adedi ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun bulunmayarak red edilmiş, 6 adedi için ilgili Belediyesinden bilgi, belge istenmiştir. 57 adedinin ise, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri sürmekte olup, 80 adedi imza aşamasındadır. İmar Program Bürosu Çalışmaları Belediyemizin ilgili Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve Genel Müdürlükleri ile İlçe Belediye Başkanlıklarımızın ihtiyaç ve talepleri de sorularak hazırlanan 6. Beş Yıllık İmar Programımıza ilişkin doküman dosyaları (kamulaştırma haritaları, avan projeleri ve kamulaştırma fiyat cetvelleri) hazırlanarak ve 6. Beş Yıllık imar programımızın onama işlemleri tamamlandı. İlçe Belediyemizin imar programına ek olarak alınacak 29 konu Meclisimize sunuldu ve bunlardan 23 ü onandı, 6 sı halen Meclisimizde. İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili teknik Müdürlüklerimiz ile vatandaş dilekçelerine ilişkin 54 yazışma yapıldı. Kent Estetiği Şubesi İlan Reklam Yönetmeliği tarih ve 5.34 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içersinde, açık alanlarda ve sit alanlarında ilan reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik yaratan bütün reklamları (tabela-afiş-billboard-kuleboard-pano) ortadan kaldırılması, ilan, reklam ve tanıtım araçlarının kent bütününde kullanımı düzenlemeyi bu işleri yapan gerçek

5 ve tüzel kişilerle özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar. Kent Estetiği Şubesi olarak bütün çalışmalar İlan ve Reklam Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu çerçevede 2001 yılı içerisinde İlan ve Reklam Yönetmeliğine uymayan görsel kirlilik yaratan işyeri önleri cepheleri çatıları ile refüjlerde, yeşil alanlara, sit alanlara gelişigüzel konulmuş 3800 dolayında pano ayaklı pano ve çatı reklamı kaldırılmış bulunmaktadır. Halen Zabıta Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü ve Kent Estetiği Şubesi olarak tespitler devam etmekte olup, Reklam Yönetmeliğine uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T..C.. ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7 52100-ORDU Tel: +90452 225 01 04-225

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre ve toplum sağlığının korunması, kırsal ve kentsel alanda doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri İmar Mevzuatı 3194 sayılı İmar Kanunu 26. maddesi gereği ve B.Ş.B Meclisinin 25.10.2010 tarih ve 809 nolu kararınca tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle Belediyemizce yürütülmekte

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ UMURBEY MAHALLESİ 3169 ADA 236 PARSEL DEĞERLEME RAPORU

İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ UMURBEY MAHALLESİ 3169 ADA 236 PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ UMURBEY MAHALLESİ 3169 ADA 236 PARSEL

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı