PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTISI 14 Nisan 2015, Antalya PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi TÜBİTAK-SBAG Danışma Kurulu Üyesi

2 SUNUM AKIŞ PLANI Proje nedir? Proje önerisi nedir? Neden proje yapılmalı? - Projenin önemi ve kazanımları Projenin kurgulanması - Sağlık Turizminde ne gibi projeler yapılmalı? - Proje önerisi yazımına hazırlık - Stratejik Planlama Yazılı iletişim süreçleri - Sıkça yapılan hatalar ve çözüm önerileri Başarının matematiksel formülü

3 PROJE NEDİR? Proje, başlangıcı ve sonu belirli bir sürede, tanımlı amaç ve hedeflere sahip, değişim yaratan, planlanan uygulama adımlarıyla çeşitli çıktıların elde edildiği, belirlenmiş bir bütçeyle yürütülen sosyal,kültürel,bilimsel bir çalışma sürecidir.

4 PROJE ÖNERİSİ NEDİR? Araştırılmak istenen konuda yapmak istediklerimizi (amaç, hedefler, yöntem, yaygın etki, çıktılar, vb.) yazılı olarak kanıta dayalı bir biçimde, doğru gerekçelendirebilme, ve doğru ifade edebilme, sanatıdır / yeterliliğidir / becerisidir.

5 Neden proje önerisi yazmalıyım? Neden proje desteğine başvurmalıyım? Keşfetmek arzusu, İnovasyon, Teknoloji, teori, teknik, uygulama geliştirmek, vb. nedenler. Ayrıca projeler, Bilime, toplumsal refaha ve ekonomiye katkı, Multidisipliner/interdisipliner çalışma kültürü geliştirilmesine katkı, Ulusal/bölgesel/kişisel bilimsel ve teknolojik (sağlık uygulamaları, makale, ürün, patent vb.) çıktılara katkı, Araştırmacı ve Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkı, Kurumsal ve bireysel gelişime katkı sağlar. - Tercih edilir olmak - Müşteri (kullanıcı) memnuniyeti - Kariyer yükselmesi - Ekonomik kazanç, vb.

6 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI Sağlık turizminde ne gibi projeler yapılmalı? Proje önerisi yazımına hazırlık A- Durum tespiti - Stratejik Planlama süreci

7 Statejik Planlama Nedir? Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yönetim araçları gibi ilgili kurumun/organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

8 Başarılı bir stratejik planlama: Eyleme dönüşür Ortak değerler tabanında bir vizyon oluşturur Yönetim ve çalışanların bütününün sahiplendiği, herkesi içeren ve katılımcı bir süreçtir Sosyal sorumluluk bilincini içerir, zorunluluk içermez Kurumun çevresine karşı duyarlı ve dışarıdan odaklıdır Kaliteli ve güvenilir verilere dayanır Statükoyu sorgulamaya açık olmayı gerektirir Etkili bir yönetimde önemli rol oynar

9 Stratejik Planlamanın Aşamaları Amaç, Vizyon, Misyon belirlenmesi Mevcut durum analizi SWOT Analizi PEST Analizi Strateji belirleme (Stratejik planın hazırlanması) Stratejik planın uygulanması süreci Stratejilerin değerlendirilmesi

10 Amaç, Vizyon, Misyon Amaç, misyon, vizyon ve hedef terimleri birbirlerine karıştırılan terimlerdir. Amaç bir organizasyonun gerçekleştirmeye çalıştığı nihai sonuçtur. Amaç Bu organizasyon neden var? sorusunun cevabıdır. Misyonun amaca göre daha geniş bir anlamı vardır. Bir organizasyonun misyonu varoluş sebebidir. Misyon üç temel kavramı içerir: Amaç, bu amacı gerçekleştirmeye çalışan bir organizasyon ve bu amacı gerçekleştirme sürecine rehberlik eden değerler. Strateji oluşturma sürecinde misyon cümlesi organizasyonun nereye doğru gitmesi gerektiği konusuna ışık tutar. Vizyon diğer terimlerle karşılaştırıldığında en genel kavramdır. Organizasyonun başarıya ulaşmış misyonunun ve dolayısıyla amacının hayali ifadesi olarak tanımlanabilir. Hedefler organizasyonun ulaşmaya çalıştığı somut amaçlardır. Hedefler zorlayıcı olmalı ama ulaşılamaz olmamalıdır. Aynı zamanda ölçülebilir olmalıdır, bu sayede organizasyon bu hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemeyi gözlemleyebilir ve gerekirse düzeltmeler yapabilir.

11 Mevcut Durum Analizi SWOT Analizi: SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kaynaklarda SWOT yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan GZFT kısaltması kullanılabilmektedir. SWOT Analizi açılımındaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini sağlar.

12 SWOT ANALİZİ

13 Mevcut Durum Analizi SWOT Analizi: SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kaynaklarda SWOT yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan GZFT kısaltması kullanılabilmektedir. SWOT Analizi açılımındaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini sağlar. PEST Analizi: PEST analizi Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler ifadesinin kısaltmasıdır ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar.

14 SWOT ANALİZİ

15 SWOT ANALİZİ

16 SWOT ANALİZİ

17 SWOT ANALİZİ Ulusal, Bölgesel, Kurumsal, Birimsel, Kişisel, olarak yapılabilir. SONUÇ: Strateji, Konu, Proje Kapsamı, Hedefler, Uygulama adımları, Olası çıktılar vb. kararları alınır.

18 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI Proje önerisi yazımına hazırlık B- Başvuru yapılabilecek olası destek kurum veya kuruluşlarının belirlenmesi Hedefleri, Vizyon ve Misyonları, Öncelikli alanları, vb. Sağlık Turizmi hangi destek kurum/kuruluşları tarafından öncelikli bir alan olarak belirlenmiştir/değerlendirilebilir? - DPT, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar - Avrupa Birliği fonları, diğer Uluslar arası fonlar vb.

19 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI Proje önerisi yazımına hazırlık C- Olası Proje Türleri (yeterlilikler ve şartlar vb.) belirlenmesi Temel, Uygulamalı, Ürüne Yönelik, Araştırma, Basamaklandırılmış proje önerileri vb. D- Olası Proje Ölçeklerinin değerlendirilmesi Küçük Orta Büyük

20 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI Proje önerisi yazımına hazırlık E- Destek Kuruluşlarının Proje Önerisi Değerlendirme Süreçlerinin/Formatlarının İncelenmesi Panel Süreci Dış Değerlendirme Süreci Panelist/Hakem/Dış Danışman Proje türlerine göre destek oranları, vb.

21 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI Proje önerisi yazımına hazırlık F- Ekip Oluşturma Takım çalışması ve profesyonel sorumluluk İletişim Liderlik Statülerin belirlenmesi Motivasyon Çıkar çatışması-çıkar çakışması Fikri mülkiyet hakları ve paylaşımı vb.

22 PROJE ÖNERİSİNİN KURGULANMASI

23 YAZILI İLETİŞİM -PROJELER-

24 YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ (PROJE ÖNERİSİ NEDİR?) Araştırılmak istenen konuda yapmak istediklerimizi (amaç, hedefler, yöntem, yaygın etki, çıktılar, vb.) yazılı olarak kanıta dayalı bir biçimde, doğru gerekçelendirebilme, ve doğru ifade edebilme, sanatıdır / yeterliliğidir / becerisidir.

25 PROJE ÖNERİSİ NEDİR? (A. Çevik TUFAN) Yazılı iletişim becerisi edinmek bir yabancı dil öğrenmeye benzer. Bir süreç gerektirir. Bu süreç içerisinde araştırmacı önce bir konuda/alanda hakimiyet/yetkinlik edinir ve bu konu/alan ile ilgili konuşulanları ve yazılanları takip edebilir hale gelir. (Dinlediğini ve okuduğunu anlama süreci) İkinci aşama konu/alan ile ilgili kendi fikirlerini oluşturma ve söyleyebilme aşamasıdır. (Sözlü iletişim süreci) İlgili konuda/alanda fikir ve önerilerini yazıya dökebilme becerisi ise en son edinilen yetkinliktir. (Yazılı iletişim süreci)

26 Projelerde Yazılı Anlatım Becerisi Çok Önemlidir Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade biçimleri anlatımda önem taşır. - You are beautiful. - You are so beautiful! - You are too beautiful!

27 Projelerde Yazılı Anlatım Becerisi Çok Önemlidir Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade biçimleri anlatımda önem taşır. - You are beautiful. - You are so beautiful! - You are too beautiful!

28 Projelerde yazılı anlatım becerisi çok önemlidir Kullanılan dilin yazım kuralları, ifade biçimleri anlatımda önem taşır. - You are beautiful. - You are so beautiful! - You are too beautiful! Too little, too late!

29 Kısa, öz ve anlaşılır cümle kullanımı önerilir. GARAJ ÖNÜDÜR. PARK YAPMAYINIZ. PARK YAPAN ARAÇLAR ÇEKİCİ ÇAĞIRILARAK ÇEKTİRİLECEKTİR!

30 YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ Projelerin yazım kurallarının belirlenmesi ve bu kurallara uyulması büyük önem taşır. (Instructions to Authors) Siz kurallara uymak konusunda ne kadar başarılısınız?

31 ETKİ FAKTÖRÜ YÜKSEK ÇALIŞMALARDA EKİBİN ÖNEMİ

32 YAZILI İLETİŞİM SÜREÇLERİ PROJELERDE YER ALAN BAŞLICA BÖLÜMLER

33 Başlık, özet, anahtar kelimeler Başlık projeyi yansıtmalı, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Özet konunun önemi, özgün değeri ve amacı yansıtmalıdır. Proje düzeni, metodoloji, beklenen sonuç ve etkileri olabildiğince kısa olarak vermelidir. Özgün değer: gerçekleştirilebilir ve yaygın etkiye sahip özgünlük önemlidir! Anahtar kelimeler projenin içeriğine uygun ve yeterli sayıda olmalıdır.

34 Giriş ve Sunuş Konu, kapsam, literatür bilgisi anlamında gerekli bilgiler ile sınırlı kalabilmek önem taşır. Tek yönlü ve yüzeysel değil, geniş bir bakış açısı içermelidir. Ancak, bilgi hızla genelden projenin özeline indirgenmelidir. Projenin amaç ve hedeflerini içermeli ve cevap aranan soru(lar) neden-sonuç ilişkisi kapsamında cevaplanmaya çalışılmalıdır.

35 Gereç ve Yöntem Amaca ve proje kapsamına en uygun, araştırma sorularını yanıtlayacak yöntemler seçilmelidir. Yöntemlerin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin test edilmesi (ön çalışma, istatistiksel güç analizi vb.) önem taşır. Uygun literatür desteği (yapılabilirliğe ve güvenilirliğe kanıt) önem taşır. Çalışmanın gerekli izinlerinden bu bölümde mutlaka söz edilmelidir. Uygun ve doğru istatistiksel yaklaşım şarttır. Yöntemler tekrarlanabilir olmalıdır. Buna izin verecek detaylı bilgi verilmelidir.

36 Başarı ölçütleri ve Yaygın etki Bu bölümünün amacı: Fikir ve görüşlerinizi ifade etmek, Sonuçlarınızın yaygın etkisini ortaya koymak, ve Gelecekte gerçekleştirilebilecek ileri çalışmalara ışık tutmaktır. Bu bölümünün kapsamı: Giriş-sunuş bölümünde yer alan araştırma sorularının nasıl cevaplanacağını, Bulguların bu cevapları nasıl destekleyeceğini, ve Bu cevapların ilgili konudaki evrensel bilgi içerisinde nasıl yer bulacağını içermelidir.

37 Başarı ölçütleri ve Yaygın etki Hiçbir proje önerisi araştırdığı fikri ve olası sonuçlarını havada/ortada/yorumsuz/başarı ölçütlerinden ve yaygın etki değerinden yoksun bırakmamalıdır!

38 SIKÇA YAPILAN HATALAR EN SIK KARŞILAŞILAN HATALAR (TÜBİTAK verileridir) İADE GEREKÇELERİ 1 Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması ORAN %34 2 Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması %11 3 Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması %10 4 Basılı Kopya Olarak Gönderilmesi Gereken Belgelerin Olmaması / Belirtilen Tarihten Sonra Gelmesi / Online Başvurunun Yapılmaması %9 5 Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi / Yetersiz Bulunması %8

39 SIKÇA YAPILAN HATALAR - Anlaşılması zor ve konuyu doğru yansıtmayan başlık kullanılması. - Amacın ve hedeflerin açık ve anlaşılır olmaması. - Organizasyon eksikliği. - Yetersiz veya çok fazla gereksiz bilgi vermek. - Monoton yazım dili (akış şemaları, görseller, grafikler, tablolar vb. anlaşılırlığı arttırır).

40 SIKÇA YAPILAN HATALAR - Proje yazım kurallarına uymamak. - Matbu formun tüm bölümlerini doldurmamak, - Matbu formun bazı bölümlerini silmek, - İstenen bilgilere uymayan içerik, - Her bölümde aynı bilgileri ve cümleleri tekrar, - Limitleri aşan sayfa sayısı, - İmla ve yazım hatalarına dikkat etmemek, - Başka metinlerden, yayınlardan, web sitelerinden kaynak göstermeden alıntı yapmak. - Aynı grup, kuruluş vb. tarafından daha önce verilmiş benzer içerikli projelerden alıntı yaparken ortaya çıkan kopyalayapıştır hataları.

41 SIKÇA YAPILAN HATALAR - Tecrübe, bilgi birikimi ve ilgi alanı yönünden yetersiz olunan bir konuda proje önerisi vermek. - Proje ekibinde yeterli sayıda ve doğru branşlardan araştırmacı ve danışmanlara yer vermemek. - Bunun tam tersine ekipte gereksiz ve işlevi olmayan kişilere yer vermek (akademik, mesleki hiyerarşi vb.). - Bütçelendirme yaparken gizli yan projeler gözetmek ve fazladan malzeme vb. talebi. - Bir kısım literatür bilgilerinin gizlenmesi çabası - Önerilen bazı çalışmaların zaten daha önce tamamlanmış ve sonuçlarının elde edilmiş olması

42 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI) Hakem değerlendirme formlarında yer alan sorular ve değerlendirme ölçütleri detaylı olarak incelenmelidir. Her soruya proje teklifi içerisinde cevap bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. Projenin yazımı başvurudan mümkünse en az 1 ay önce bitirilmeli, proje ekibi proje önerisini başvuru öncesi en az birkaç defa okumalıdır. Tekrar tekrar okuyun! Projenizin yazımında akıcı, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir dil kullanılmalıdır.

43 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI) Proje önerisi resim, grafik, özet tabloları vb. ile desteklenmelidir. Projenin içeriği iyi organize edilmeli, net ifadeler kullanılmalıdır. Eksik ya da aşırı bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Yazımda tekrarlar ve tutarsız ifadelerden kaçınılmalıdır. Proje öneri konusu veya yöntemleri üzerine ön çalışma, makale, tebliğ, kurs vb. deneyimi varsa mutlaka belirtilmelidir. Özellikle büyük bütçeli proje önerilerini sunmadan önce bazı ön çalışmalar ile araştırma konusu test edilmeli ve bu ön çalışmalar sonuçları ile birlikte proje öneri metninde belirtilmelidir.

44 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI) Proje sunmak ve yürütmek bir eğitim ve tecrübe gerektirmektedir, önce küçük bütçeli ve kısa süreli projelerle başlayın. Reddedilen projelerinizi ortak hakem raporu doğrultusunda revize edip tekrar gönderin ve asla duygusal davranmayın. İyi revize edilen proje önerilerinin ikinci başvuruda kabul oranları artmaktadır.

45 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (FAYDALI İPUÇLARI) Başarılı eylem süreci

46 BAŞARININ ANAHTARI Success is not the key to happiness, happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Herman Cain Başarı mutluluğun anahtarı değildir, mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptığınız işi seviyorsanız zaten başarılı olursunuz. Herman Cain

47 BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ BAŞARI = BİLGİ X ÇALIŞMAK X MOTİVASYON VİZYON HAYAL GÜCÜ YAPTIĞI İŞİ SEVMEK TATMİN VE MUTLULUK vb.

48 TEŞEKKÜR EDERİM Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca 11-12 Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

Kurumsal Stratejik Planlama

Kurumsal Stratejik Planlama Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler Kurumsal Stratejik Planlama Sık karşılaşılan sorulara cevaplar Hazırlayan Gürel Tüzün REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Albert Einstein Fırat -2012

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2005 2010 Mart 2005 ODTÜ SP 2005-2010 (Sür. 1.0) Mart 2005 ii ODTÜ Stratejik Planı 2005 2010 8 Mart 2005 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK. Tahsin Asan * ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK. Tahsin Asan * ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE, SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İLE BAKMAK Tahsin Asan * ÖZET Eğitimin tanımına bakıldığında, bireyin doğumundan ölümüne süregelen, aile, okul, iş yaşamı ve de çevre arasında

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Yargı Kararları Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran başkanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı